1,3-BÜTANDİOL

1,3-Bütandiol = BÜTİLEN GLİKOL = Bütan-1,3-diol = 1,3-Bütilen glikol = 1,3-Bütilenglikkol

Görünen Ad: Bütan-1,3-diol
EC Numarası: 203-529-7
EC Adı: Bütan-1,3-diol
CAS Numarası: 107-88-0
Moleküler formül: C4H10O2
IUPAC Adı: (3R) -bütan-1,3-diol; (3S) -bütan-1,3-diol


1,3-Butandiol ciltteki nem kaybını önler ve kozmetikte cilt bakım ürünlerinde nemlendirici olarak kullanılır.

1,3-Bütandiol, cildi yumuşatan ve yatıştıran kozmetik formülasyonlarında bir yumuşatıcıdır.

1,3-Butandiol nemlilik, aktif çözündürme (kristalleşmeyi önler) ve stabilize edici güç (uçucu aktifler için) gerektiren uygulamalarda kullanılabilir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri kategorisi, saç bakımı ve cilt bakımı ürünlerine olan artan talep nedeniyle bugüne kadar 1,3-butilen glikol pazarına en büyük gelir payına katkıda bulunuyor.
En yaygın cilt hastalıklarından biri, saç dökülmesine, güneş yanıklarına ve cilt elastikiyetinin azalmasına neden olan fotoyaşlanma.
Buna ek olarak, diğer bazı cilt hastalıklarının prevalansı da hızla artmakta ve bu da 1,3-Bütandiol pazarının büyümesine neden olmaktadır.

Butilen Glikol, renksiz bir organik alkollü sıvıdır. Göz ve yüz makyajı, saç ve banyo ürünleri, kişisel temizlik ürünleri, kokular, tıraş ve cilt bakım ürünlerinde cilt kremi, çözücü ve ürün inceltici olarak kullanılır. Butilen Glikol, cildi nemlendirmek için nemlendirici görevi görür ve bu nedenle losyonlar, güneş kremleri, kremler, nemlendiriciler ve kozmetikler içeren birçok güzellik ürününde kullanılır.


Kozmetik İçerik İnceleme kurulu, araştırmayı butilen glikol ile ilgili çeşitli toksikoloji testleri ile birlikte değerlendirdi ve kozmetik ürünlerinde kullanılmasının güvenli olduğunu ilan etti. Butilen Glikol, ciltte minimum ila hafif tahrişe neden olur ancak hassasiyete neden olmaz. FDA'ya göre, butilen glikolün dolaylı gıda katkı maddeleri olarak kullanılmasına izin verilmektedir, örneğin gıda ile temas halindeki polimerik kaplamalarda kullanılabilir.

Butilen glikol, ürünlerin iyi biçimlendirilmiş ve nemli kalmasına yardımcı olan bir koruyucudur. Neme dayanıklı olduğu için inşaat malzemeleri yapımında da kullanılır. İnşaat malzemelerinde, polyester plastiklerden tekne, levha ve levhalar için kalıp ve malzeme yapımında kullanılır. Butilen glikol, propilen glikole kıyasla daha hafif bir yapıya sahiptir.

Butilen Glikol, kozmetikte çözünmeyen bileşenlerin kristalleşmesini önlemeye yardımcı olur. Butil Glikol, aromalar ve kokular içeren uçucu bileşikleri stabilize etme ve kozmetik formülasyonlarda sabitleme ve aroma kaybını önleme yeteneğine sahiptir. Giderek artan çalışan kadın sayısı, yüksek harcanabilir gelir, değişen yaşam tarzları, Butilen glikolün önemli bir uygulaması olan kozmetik ve güzellik ürünlerinin büyümesine neden oluyor.

Bu pazarın itici güçleri arasında değişen sosyal yapı ve tutum ve artan hareketlilik yer alıyor. Ayrıca, agresif reklamcılık yoluyla güzellik ürünlerine yönelik farkındalığın ve ilk kez kullanım için sağlanan ücretsiz numunelerin artırılması, kozmetik endüstrisinin büyümesini daha da ileriye taşıyor ve böylelikle butilen glikol pazarını yönlendiriyor.

1,3-Bütandiol, nem tutma, aktif çözündürme ve dengeleyici güç gerektiren uygulamalarda kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
1-3-Bütandiol, BUTİLEN GLİKOL, Bütan-1-3-diol, 1-3-Bütilen glikol, 1-3-Bütilenglikol, Metiltrimetilen, Metiltrimetilen glikol, metiltrimetilenglikol, NSC 402145, MFCD00004554

Uygulamaya Göre:
Makyaj malzemeleri
Cilt bakım ürünleri
Göz Bakım Ürünleri
Saç ürünleri
Gıda katkı maddesi
Endüstriyel Uygulamalar (Doymamış polyester reçineler, Alkid reçine boyalar, Poliüretan Plastikleştiriciler için Reçineler, Yüksek kaynama noktalı çözücüler)


Butilen glikol genellikle bütan-1,3-diol anlamına gelir, ancak bazen ilgili bütan-2,3-diol için de kullanılır.

Butilen Glikol
KATEGORİLER: ORGANİKLER, KAYMA MADDELERİ, İNSANLAR
Butilen Glikol Cilt Bakımının Faydaları:
Nemlendirici

Bazen "butandiol" olarak da anılan butilen glikol, cilt bakım ürünlerinde yaygın olan organik bir alkoldür.
Butilen glikol kimyasal yapısında çok sayıda hidroksil grubuna sahip olduğu için cilt bakımı formülasyonlarında hem kayganlaştırıcı hem de nemlendirici olarak iyi çalışır.

Kaydırıcı madde, kremleri ve jelleri incelterek cilt yüzeyine yayılmalarını kolaylaştıran viskozite düşürücü bir bileşendir.
Nemlendiriciler, cildin havadaki nemi tutma yeteneğini artırmaya yardımcı olabilir.
 Bu özelliklerin birleşimiyle butilen glikol, ipeksi pürüzsüzlükte, nemlendirici bir doku sağlarken losyonların ve kremlerin yayılabilirliğini stabilize etmek ve geliştirmek için ideal bir cilt bakımı bileşenidir.


Butilen glikol, nemi bağlamak ve cilde su tutmak için kozmetikte nemlendirici olarak kullanılan iki alkol grubu içeren organik bir moleküldür. Alkoller suya çekilir; küçük alkoller hızla buharlaşarak deriden su çeker, daha büyük organik alkoller ise o kadar çabuk buharlaşmaz ve cilde gerçekten su tutar.


Kozmetik ve kişisel bakım, boya ve kaplamalar ve plastik endüstrilerinden 1,3-Bütandiol için yüksek talep var.
Pazar büyümesi, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde yumuşatıcı ve nemlendiricilere olan talebin artmasına bağlanıyor.

1,3-Butandiol, bir dihidrik alkoldür.
1,3-Bütandiol, kozmetik, topikal ilaçlar ve poliüretan, polyester, selofan ve sigaralarda nemlendirici ve koruyucu güçlendirici özelliklerinden dolayı kullanılır.

1,3-BUTANEDIOL, kimyasal formülasyonlarda bağlama maddesi, nemlendirici, cilt bakım maddesi, çözücü ve viskozite kontrol maddesi olarak kullanılır.

1,3-BUTANEDIOL, aroma maddeleri için çözücüdür.
1,3-Butandiol organik bir kimyasal, bir alkoldür.
1,3-BUTANEDIOL, genellikle gıda tatlandırıcı ajanlar için bir çözücü olarak kullanılır ve bazı poliüretan ve polyester reçinelerde kullanılan bir ko-monomerdir. Bütandiolün dört kararlı izomerinden biridir. Biyolojide 1,3-butandiol, hipoglisemik bir ajan olarak kullanılır.

Küresel 1,3-Bütandiol pazarı, işlev, sentez, son kullanım endüstrisi ve bölgeye göre bölümlere ayrılabilir.
İşlev açısından pazar, nemlendirici, yumuşatıcı, dengeleyici, ara ürün ve çözücüler olarak ikiye ayrılabilir.

Senteze dayalı olarak, küresel 1,3-butandiol pazarı, doğal ve sentetik olarak kategorize edilebilir.
Nihai kullanım endüstrisi açısından, pazar kozmetik ve kişisel bakım, polimer, boya ve kaplamalar, gıda ve diğerleri (plastik endüstrisi dahil) olarak ikiye ayrılabilir.
Kozmetik ve kişisel bakım segmenti, küresel 1,3-Bütandiol pazarının önemli bir payını oluşturdu.
Cilt bakımı ve saç bakımı konusundaki farkındalığın artması ve harcanabilir gelirdeki artışın kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine olan talebi artırması bekleniyor.
1,3-butandiol, kozmetiklerin mikroorganizmalar nedeniyle çürümeye karşı korunması için mükemmel özelliklere sahiptir.
1,3-Bütandiol, cilt bakımı, saç bakımı ve yüz maskesi kozmetik ürünlerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu nedenle, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine olan talebin artmasının küresel 1,3-butandiol pazarını yönlendireceği tahmin edilmektedir.

Eş anlamlılar: 1,3-BDO, 1,3-butilen glikol, 1,3-dihidroksibütan

Kimyasal ve fiziksel özellikler: renksiz, kokusuz sıvı, suyla karışabilir.

Uygulama: Solvent, poliüretan ve polyester reçinelerde kullanılan monomer, analitik reaktif, organik sentezler için substrat


1,3-Bütandiol, HOCH2CH2CH (OH) CH3 formülüne sahip organik bir bileşiktir.
1,3-Butandiol, şiral bir dioldür. Bileşik, renksiz, suda çözünür bir sıvıdır.
1,3-Bütandiol'ün geniş ölçekli kullanımı yoktur.
1,3-Butandiol, bütandiolün dört kararlı yapısal izomerinden biridir.

Biyolojide 1,3-Bütandiol, hipoglisemik bir ajan olarak kullanılır.
1,3-Butandiol, β-hidroksibutirata dönüştürülebilir ve beyin metabolizması için bir substrat görevi görebilir.

Bütan-1,3-diol, 1- ve 3-pozisyonlarında iki hidroksi grubuna sahip bir butandiol bileşiğidir.
1,3-Butandiol, bir butandiol ve bir glikoldur. Bir bütan hidritinden türetilir.


bütan-1,3-diol, bir bütandioldür
bütan-1,3-diol bir glikoldur

1,3-dihidroksibütan-2-on, fonksiyonel ana bütan-1,3-diol içerir
(R) -bütan-1,3-diol bir bütan-1,3-dioldür
(S) -bütan-1,3-diol bir bütan-1,3-dioldür

1,3-BÜTANEDİOL KULLANIMI:
Birleştirici madde
nemlendiriciler
cilt bakımı
çözücüler
viskozite kontrol ajanları

Açıklama
1,3-Butandiol, sekonder alkol ailesine ait organik bir kimyasaldır. Şu anda 1,3-butandiol, esas olarak yüzey aktif maddelerde, mürekkeplerde, doğal ve sentetik aroma maddeleri için çözücülerde kullanılmaktadır ve belirli poliüretan ve polyester reçinelerin üretiminde bir ko-monomer olarak hizmet etmektedir. Saç spreyleri ve sabitleme losyonları başta olmak üzere kozmetiklerde nem kaybını önlemek için nemlendirici görevi de görebilir. Ayrıca 1,3-Butandiol, farmasötik olarak bir antikanser ajan olarak kolşisin türevlerinin üretiminde ve diyabet tedavisinde etkili olan hipoglisemik bir ajan olarak görev yapan ikili peroksizom proliferatör ile aktive olan gama ve delta agonistlerinin sentezinde rol oynar.

Kimyasal özellikler
1,3-Butilen glikol, ağızda acı bir tada sahip tatlı bir tada sahiptir ve saf olduğunda kokusuzdur.

Kimyasal Özellikler: renksiz sıvı

Kimyasal Özellikler: 1,3-Butandiol, berrak, renksiz, viskoz bir sıvı olarak, tatlı bir tada ve acı bir tada sahiptir.

Kullanım Alanları: 1,3-Butandiol, kolşisin türevlerinin sentezinde antikanser ajanlar olarak kullanılır. Ayrıca diyabet tedavisinde öglisemik ajanlar olarak görev yapan dual peroksizom proliferatör ile aktive edilen gama ve delta agonistlerinin sentezinde de kullanılır.

Kullanım Alanları: En yaygın kullanımı, polyester plastikleştiriciler ve diğer kimyasal ürünlerin imalatında bir ara ürün olarak kullanılır. Bir çözücü ve nemlendirici, yararlı bir kimyasal ara ürün olarak bir miktar kullanım bulur. Tekneler için yapısal malzemeler, özel kalıplar ve inşaat uygulamaları için levha ve levhaların üretiminde kapsamlı bir uygulamaya sahiptir. 1,3-Butandiol, hava şartlarına karşı direnç artı esneklik ve darbe direnci kazandırır. Aynı zamanda, glikolün polyester molekülüne daha fazla esneklik kazandırdığı poliüretan kaplamalar için doymuş polyesterlerin üretiminde de kullanılır. 1,3-Butandiol şu anda birçok kişisel bakım ürününde kullanılmaktadır.

Tanım
ChEBI: 1- ve 3-pozisyonlarında iki hidroksi grubuna sahip bir butandiol bileşiği.

Üretim Yöntemleri: 1,3-Butandiol, Raney nikeli kullanılarak aldolün katalitik hidrojenasyonu ile hazırlanır.

Hazırlama: Basınç ve katalizör yoluyla formaldehit ve propilenden.

Aroma eşik değerleri
Algılama: 70 ila 100 ppm

İlaç Uygulamaları
1,3-Butandiol, enjekte edilebilir maddeler için bir çözücü ve ortak çözücü olarak kullanılır. 1,3-Bütandiol topikal merhemlerde, kremlerde ve losyonlarda kullanılır ve ayrıca transdermal bantlarda araç olarak kullanılır. Butilen glikol, birçok farmasötik ürün, özellikle östrojenik maddeler için iyi bir çözücüdür.
Suda yağ emülsiyonunda 1,3-Bütandiol, en iyi antimikrobiyal etkilerini ~% 8 konsantrasyonda gösterir.
Mantar büyümesini engellemek için% 16.7'nin üzerinde daha yüksek konsantrasyonlar gereklidir.

Kontakt alerjenler
Bu dihidrik alkol, kozmetikler, topikal ilaçlar ve poliüretan, polyester, selofan ve sigaralarda nemlendirici ve koruyucu güçlendirici özellikleri için kullanılır.
1,3-Bütandiol benzer özelliklere sahiptir, ancak propilen glikolden daha az tahriş edicidir.
Temas alerjileri nadir görünmektedir.

1,3-Bütandiol, ısıya veya aleve maruz kaldığında yanıcıdır.
1,3-Bütandiol, oksitleyici maddelerle uyumsuzdur.
Yangınla mücadele etmek için köpük, alkol köpük, CO2, kuru kimyasal kullanın. Ayrışmak için ısıtıldığında keskin bir duman ve tahriş edici dumanlar yayar.

Emniyet
Butilen glikol, çok çeşitli kozmetik formülasyonlarda kullanılır ve genellikle nispeten toksik olmayan bir malzeme olarak kabul edilir. Ağızdan ve deri altı yollardan hafif derecede toksiktir.
Topikal preparatlarda, butilen glikol minimum düzeyde tahriş edici olarak kabul edilir. Butilen glikol, yama testlerinde bildirilen lokal duyarlılıkla birlikte alerjik kontakt dermatite neden olabilir. Göz temasında bir miktar lokal tahriş oluşur.
LD50 (kobay, ağızdan): 11.0 g / kg
LD50 (fare, ağızdan): 12.98 g / kg
LD50 (sıçan, ağızdan): 18.61 g / kg
LD50 (sıçan, SC): 20,0 g / kg

Kanserojenlik
Köpekler ve sıçanlar üzerinde yapılan 2 yıllık beslenme çalışmalarında tümör bulunmadı.
Bu nedenle, 1,3-butandiolün kanserojen olmadığı görülmektedir.

Depolama
Butilen glikol higroskopiktir ve iyi kapatılmış bir kapta serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır.
Ayrışmaya kadar ısıtıldığında, butilen glikol keskin bir duman ve tahriş edici dumanlar yayar.

Uyumsuzluklar
Butilen glikol, oksitleyici reaktiflerle uyumsuzdur.

Düzenleyici statü
GRAS listelenmiştir. FDA Inactive Ingredients Database'e (transdermal yamalar) dahildir. Birleşik Krallık'taki lisanslı ilaçlara dahildir (topikal jel bantlar / ilaçlı sıvalar).

1,3-Butandiol Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeler

İşlenmemiş içerikler
PROPİLEN Bütiraldehit ALDOL

Tercih edilen IUPAC adı: Bütan-1,3-diol
Diğer isimler: 1,3-butilen glikol, bütan-1,3-diol veya 1,3-dihidroksibütan

Bütan-1,3-diol, 1- ve 3-pozisyonlarında iki hidroksi grubuna sahip bir butandiol bileşiğidir.

Diğer isimler: β-Butilen glikol; Metiltrimetilen glikol; 1-Metil-1,3-propandiol; 1,3-Butilen glikol; 1,3-Dihidroksibütan; Bütan-1,3-diol; BD; 1,3-Butandiol; 1,3-Butylenglykol; 1,3-Butanodiol; Butandiol, 1,3-; (RS) -1,3-Bütandiol; Butilen glikol; NSC 402145

(RS) -1,3-Bütandiol
1,3 Butilen glikol
1,3-Bütandiol
1,3-Bütandiol
1,3-Butilen glikol
1,3-Butylenglykol
1,3-Dihidroksibütan
1-Metil-1,3-propandiol
beta-Butilen glikol
Bütan-1,3-diol
Metiltrimetilen glikol


Ticari unvan
.beta.-Butilen glikol
1,3-Bütandiol (8CI, 9CI)
1,3-Butilen Glikol
1,3-Butilen glikol
1,3-Dihidroksibütan
1-Metil-1,3-propandiol
3-Hidroksi-1-bütanol
Butilen glikol
HAISUGARCANE BG
HAISUGARCANE BG-R
Metiltrimetilen glikol
NaturoBG
 Diğer tanımlayıcılar
1,3-butilen glikol
(Başka bir tür belirtilmedi)
1,3-dihidroksibütan
(Başka bir tür belirtilmedi)
BÜTİLEN GLİKOL
(INCI adı)
butilen glikol
(Başka bir tür belirtilmedi)

Tanımlayıcılar
CAS Numarası: 107-88-0
6290-03-5 (R) kontrol
24621-61-2 (S) kontrolü


DrugBank: DB02202
ECHA Bilgi Kartı: 100.003.209
EC Numarası: 203-529-7
E numarası: E1502 (ek kimyasallar)
Gmelin Referansı 2409
2493173 (R)
1994384 (S)


Özellikleri
Kimyasal formül: C4H10O2
Molar kütle: 90,122 g · mol − 1
Görünüm: Renksiz sıvı
Yoğunluk: 1.0053 g · cm − 3
Erime noktası: -50 ° C (-58 ° F; 223 K)
Kaynama noktası: 204 ila 210 ° C; 399 - 410 ° F; 477 ila 483 K
Suda çözünürlük: 1 kg dm − 3
günlük P: −0,74
Buhar basıncı: 8 Pa (20 ° C'de)
Kırılma indisi (nD): 1.44

Termokimya
Std molar entropi (So298): 227,2 J K − 1 mol − 1
Std oluşum entalpisi (ΔfH⦵298): −501 kJ mol − 1
Std yanma entalpisi (ΔcH⦵298): −2.5022 MJ mol

1,3-Bütandiol, viskozite düşürücü bir bileşen görevi görmesi nedeniyle kozmetikte nemlendirici olarak büyük ölçüde kullanılmaktadır. Ayrıca 1,3-Bütandiol, kokular ve tatlar gibi uçucu bileşikleri kozmetik formülasyonlarda sabitleyerek stabilize eder, aroma tutulmasına yardımcı olur ve ayrıca kozmetik formülasyonların mikroorganizmalar tarafından neden olduğu bozulmayı önler.
Ayrıca 1,3-Bütandiol, formülasyonlarda karıştırılan koruyucuların daha iyi etkinliğine yol açan mükemmel bir dağıtım katsayısına sahiptir ve böylece uygulanan koruyucuların dozunun azaltılmasını mümkün kılar.

1,3-BÜTANEDİOL
Bütan-1,3-diol
107-88-0
1,3-Butilen glikol
1,3-Dihidroksibütan
Metiltrimetilen glikol
beta-Butilen glikol
1,3 Butilen glikol
1,3-Bütandiol
1-Metil-1,3-propandiol
(+/-) - 1,3-Bütandiol
(RS) -1,3-Bütandiol
1,3-Butylenglykol
1,3-Butanodiol
.beta.-Butilen glikol
BD
1,3-bütan diol
NSC 402145
MFCD00004554
BÜTANEDİOL, 1,3-
NSC-402145
CHEBI: 52683
NSC6966
1,3-butilenglikol
(R) - (-) - Bütan-1,3-diol
DSSTox_CID_6773
DSSTox_RID_78210
DSSTox_GSID_26773
Caswell No. 128GG
Bütan-1,3-diol (Butilen Glikol)
1,3-Bütandiol [Almanca]
CAS-107-88-0
1,3-Butylenglykol [Almanca]
HSDB 153
(+/-) - 1,3-Bütandiol,% 99, ekstra saf
r - (-) - 1,3-Bütandiol
1,3-Bütandiol, (R) -
1,3-Bütandiol, (S) -
S - (+) - 1,3-Bütandiol
EINECS 203-529-7
BRN 1731276
(R) - (-) - 1,3-Butilen Glikol
Alifatik diol
AI3-11077
MFCD00064277
b-Butilen glikol
1.3-Bütandiol
1,3-Bütandiol
DL-1,3-Bütandiol
Butilen glikol (NF)
ACMC-209gdj
(S) - (+) - Bütandiol
rasemik 1,3-Bütandiol
BÜTANEDİOL, 3-
1,3-Bütandiol, DL-
(RS) -1,3-Bütandiol
ACMC-1B2TP
(ters ünlem işareti A) -1,3-Bütandiol
EC 203-529-7
(+/-) 1,3 Bütandiol
(+/-) - 1,3-Bütandiol


1,3-Bütandiol [ACD / İndeks Adı] [ACD / IUPAC Adı]
& β; -bütilen glikol
(±) -1,3-Bütandiol
(RS) -1,3-Bütandiol
1,3-Bütandiol [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
1,3-Bütandiol [Fransızca] [ACD / İndeks Adı] [ACD / IUPAC Adı]
1,3-Butilen glikol
1,3-Butylenglykol [Almanca]
1,3-Dihidroksibütan
107-88-0 [RN]
1731276 [Beilstein]
1-Metil-1,3-propandiol
203-529-7 [EINECS]
Bütan-1,3-diol
Butilen glikol
EK0440000
MFCD00004554 [MDL numarası]
1. Çeyrek ve 2. Çeyrek [WLN]
UNII: 3XUS85K0RA
"1,3-BÜTANEDİOL" | "BÜTAN-1,3-DİOL"
"BÜTAN-1,3-DİOL"

(^ +) - 1,3-Bütandiol,% 99
(±) -1,3-Bütandiol
(±) -1,3-Bütandiol
(±) -1,3-Bütandiol% 99
(±) -1,3-Butilen glikol
(±) -1,3-Butilen glikol
(ñ) -1,3-Bütandiol,% 99, ekstra saf
(R) -Bütan-1,3-diol
(RS) -1,3-Bütandiol
(S) -bütan-1,3-diol
) -1,3-Bütandiol
1,3 Butilen glikol
Asetonitril içinde 1,3-Bütandiol 100 µg / mL
1,3-Bütandiol% 99
1,3-Butanodiol
1,3-Butylenglykol
BD
Bütandiol, 1,3-
Butilen Glikol (Bütan-1,3-diol)

• (±) -bütan-1,3-diol
• 1,3-Bütandiol
• Metiltrimetilen
• Metiltrimetilen glikol
• metiltrimetilenglikol
• 1-METİLTRİMETİLEN GLİKOL
• 1,3-DİHİDROKSİBÜTAN
• (+/-) - 1,3-BÜTANEDİOL
• 1,3-BÜTANEDİOL
• 1,3-BÜTİLEN GLİKOL
• 1,3-BUTANEDİOL, REAGENTPLUS,% 99
• 1,3-BÜTANEDİOL, SUSUZ,% 99 +
• (q) -1,3-Butanediol 4 M Solüsyon
• 1,3-BÜTANEDİOL,% 99 +
• 1,3 Bütandiol,% 98
• 1,3-butan-diol (= 1,3-butilen glikol)
• (n) -1,3-Bütandiol
• 1,3-Bütandiol
• 1,3-butilenglikol
• RS-1,3-BUTANEDIOL
• BUTAN-1,3-DİOL
• BUTYLENGLYKOL-1,3
• 1,3-BUTANEDIOL GR
• 1,3-BUTANEDIOL CP
• 1,3-BÜTİLEN GLİKOL FCC
• Daicel 1,3-Butilen Glikol
• (+/-) - 1,3-Bütandiol ReagentPlus (R),% 99,5
• (+/-) - 1,3-Butanediol Vetec (TM) reaktif sınıfı,% 98
• B-BÜTİLEN GLİKOL
• (3S) -bütan-1,3-diol
• 1,3-Bütandiol Msynthplus
• 1,3-Bütandiol, 99%, SuperDry, water≤30 ppm, J & KSeal
• 3-Bütandiol
• 1,3-Butanodiol
• 1,3-butilen
• 1,3-Butylenglykol
• 1,3-Dihidroksibotan
• 1,3-Bütaniyol
• 1-Metil-1,3-propandiol
• BD
• beta-Butilen glikol
• beta-butilenglikol
• bütan-1,
• bütan-1,3-
• Bütan-1,3-diol
• 1,3-Bütandiol [BiocheMical Research için]
• [BiocheMical Research için]
• 1,3-Bütandiol
• (§1) -1,3-Bütandiol,% 99, saf
• (§1) -1,3-Bütandiol, saf,% 99
• SENTEZ İÇİN 1,3-BÜTANEDİOL
• 1,3-Butilen Glikol 1,3-Dihidroksibütan
• () -1,3-Bütandiol,% 99, saf
• 1,3-Bütandiol,% 99, SpcDry, Water≤50 ppM (K.F. tarafından), SpcSeal
• 1,3-Bütandiol,% 99, SpcDry, Moleküler eleklerle, Water≤50 ppM (K.F. tarafından), SpcSeal
• (±) -1,3-Butanediol 4 M solüsyon
• (±) -1,3-Bütandiol çözeltisi
• Katkı Tarama Solüsyonu 03 / Fluka kit no 78374

Eş anlamlı:
1,3- Bütandiol
1,3- bütan diol
 bütan-1,3-diol
(±) -1,3-Bütandiol
1,3- Bütandiol
1,3- Bütandiol doğal
(±) -1,3- butilen glikol
beta-butilen glikol
1,3- butilen glikol FCC
1,3- butylenglykol
1,3- dihidroksibütan
 metil trimetilen glikol
1- metil-1,3-propan diol
1- metil-1,3-propandiol
 metiltrimetilen glikol


1,3-Butilen glikol
1,3-Butilen Glikol doğal bir dioldür, çok saf, berrak ve kokusuz bir sıvıdır. Kozmetikte cilt için nemlendirici, çözücü, koku arttırıcı olarak kullanılan yaygın bir nemlendiricidir. Biyo-Butilen Glikol, COSMOS onaylıdır.

1,3-Butilen Glikol, kozmetikte iyi nemlendirme özellikleri ve koruyucu sistemleri iyileştirmesi ile tanınmaktadır. Gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaları, küfleri ve mayaları inhibe eder.

1,3-Butilen Glikol, oda sıcaklığında suda çözünür ve doğrudan sulu fazda eklenebilir.

Önerilen konsantrasyon:% 2 - 30

Koruyucuların varlığında (Biocon PHE, Biocon OC, Biocon DB…) 1,3-Butilen Glikol, koruyucu sistemin performansını artırır ve formülasyonları stabilize eder.

1,3-BUTANE DİOL NEDİR
Önemli bir ticari kimyasaldır, kişisel bakım ürünlerinde ve özellikle güneş kremi, losyonlar ve saç ürünleri gibi kozmetiklerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
1,3- ButaneDiol ayrıca bir gıda tatlandırıcı ajan olarak kullanılır. Son zamanlarda, anti-kanser ajanlarının sentezi için ve diyabet tedavisinde bir ajan olarak da kullanılmaktadır.

Eş anlamlılar: Butilen Glikol, Beta - Butilen Glikol
INCI: 1,3-Bütan Diol
Kimyasal Formül: C4H10O2
CAS Numarası: 107-88-0
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLER
Kimyasal Formül C4H10O2
CAS Numarası 107-88-0
Molar Ağırlık 90.122 g / mol
Erime Noktası -50 ° C
Kaynama Noktası 207.5 ° C
Parlama Noktası 121 ° C
1,3-BÜTAN DİOL İÇİN KULLANIM VE UYGULAMALAR
SEKTÖRLER
 İlaç
 Temizlik
 Hayvan Besleme
 Kaplamalar ve İnşaat
 Makyaj malzemeleri
 Silgi


1,3-Bütandiol, insan beslenmesi için kalori kaynağı sağlayan bir etanol dimeridir.
1,3-Bütandiol vücutta β-hidroksibutirata dönüştürülür ve serebral koruyucu ve hipoglisemik etkiye sahiptir.

UYGULAMALAR
1,3 Butilen Glikol Kozmetikte aşağıdaki Nedenlerle kullanılır: Nemlendirici olarak kullanılır (Ciltteki nem kaybını önlemek için).
Yumuşatıcı (Cildi yumuşatmak ve yatıştırmak için).
Anti-Bakteriyel Özellikler (Kozmetiklerin Raf Ömrünü Arttırmak İçin).
Viskozite Düşürücü Ajan (Kremleri daha kolay yayılabilir hale getirmek için).

Deri üzerine yerleştirildiğinde veya yutulduğunda, 1,3 Butilen Glikol emilir ve insanlarda doğal olarak bulunan bir bileşik olan "gama-hidroksibütirik asit" olarak parçalanır.
1,3 Butilen Glikol, berrak, pratik olarak renksiz, sıvıdır.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu bileşenler saç ve banyo ürünleri, göz ve yüz makyajı, kokular, kişisel temizlik ürünleri, tıraş ve cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılmaktadır.

Bu kimyasal ayrıca şu alt başlıklarda da görünür: Plastikler, Kağıt ve Reçineler, Ambalaj ve Baskı mürekkepleri, Boyalar ve Kaplamalar, Tatlar, Yiyecek ve İçecek


UYGULAMALAR
1,3 Butilen Glikol Kozmetikte aşağıdaki Nedenlerle kullanılır: Nemlendirici olarak kullanılır (Ciltteki nem kaybını önlemek için). Yumuşatıcı (Cildi yumuşatmak ve yatıştırmak için). Anti-Bakteriyel Özellikler (Kozmetiklerin Raf Ömrünü Arttırmak İçin). Viskozite Düşürücü Ajan (Kremleri daha kolay yayılabilir hale getirmek için). Deri üzerine yerleştirildiğinde veya yutulduğunda, 1,3 Butilen Glikol emilir ve insanlarda doğal olarak bulunan bir bileşik olan "gama-hidroksibütirik asit" olarak parçalanır. 1,3 Butilen Glikol, berrak, pratik olarak renksiz, sıvıdır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu bileşenler saç ve banyo ürünleri, göz ve yüz makyajı, kokular, kişisel temizlik ürünleri, tıraş ve cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılmaktadır.

Bu kimyasal ayrıca şu alt başlıklarda da görünür: Plastikler, Kağıt ve Reçineler, Ambalaj ve Baskı mürekkepleri, Boyalar ve Kaplamalar, Tatlar, Yiyecek ve İçecek


1,3-Bütilen Glikol
 

Bütilen Glikol, gıda ve kozmetik endüstrisi için yaygın olarak kullanılan bir nemlendirici ve çözündürücüdür.
1,3-Bütandiol düşük toksisiteye sahiptir ve genellikle bitkisel özleri ve diğer aktif bileşenleri çözündürmek için kullanılır.
Ek olarak, düşük kokusu ve yüksek saflığı onu parfümerideki aroma bileşenleri için mükemmel bir çözücü yapar.

Kullanım Şekli: 1,3-Bütandiol suda çözünür ve uygulamaya bağlı olarak% 1-50 arası konsantrasyonlarda kullanılabilir.
Cilt bakımında tipik kullanım% 2-10'dur.
1,3-Bütandiol, nemlilik, aktif çözündürme (kristalleşmeyi önler) ve stabilize edici güç (uçucu aktifler için) gerektiren uygulamalarda propilen glikol veya gliserin yerine kullanılabilir.

Menşei: Sentetik

Çözünürlük: Suda çözünür

Düzey kullanın: Bir formülde% 0,5-20. Isıya dayanıklı.

1,3-Bütilen glikol, mantarları ve bakterileri öldürme ve ilaçların raf ömrünü artırma kabiliyeti nedeniyle ilaçların imalat sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün bazında, farmasötik sınıf bölümünün önümüzdeki yıllarda pazarın büyük payını oluşturacağı tahmin ediliyor.
Farmasötik sınıf 1,3-Bütilen glikol, kozmetik, yiyecek ve içecek ve kişisel bakım endüstrilerinde yaygın olarak tüketilmektedir.
Akne, egzama ve sedef hastalığının artan yaygınlığı nedeniyle cilt bakım ürünlerinin benimsenmesi artarken, bu ürüne olan talebin de artacağı tahmin edilmektedir.

Bütilen Glikolün Cilt İçin Faydaları
Kozmetikte çok işlevli bir bileşen olarak Bütilen glikol her şeyi biraz yapar:


Suyu çeker: Robinson, Bütilen glikolün nemlendirici olduğunu, yani suyu bağladığını ve cildin dış tabakasına hidrasyonla çekildiğini söylüyor.
Penetrasyonu artırır: Çözünmesi zor aktif bileşenleri parçalayarak Bütilen glikol penetrasyonu artırır ve sonuç olarak ürünün daha etkili performans göstermesine yardımcı olur.2
Koşullar ve pürüzsüzlükler: Bütilen glikol nemlendirici olmasının yanı sıra ciltte su kaybını önleyen ve yumuşayan ve koşulları önleyen bir bariyer oluşturarak yumuşatıcı olarak da işlev görebilir.


Bütilen Glikol ve Propilen Glikol
Bu bileşenlerin her ikisi de petrol ürünlerinden elde edildiğinden, renksiz bir sıvı formunda mevcut olduğundan ve aynı nedenlerle ürün formülasyonlarında kullanıldığından, onları karıştırmak kolaydır.
Robinson'a göre, Bütilen glikol ve propilen glikol aynı sınıf bileşiklerdedir ve aynı şekilde işlev görür.
Ancak Robinson, Bütilen glikolden farklı olarak propilen glikolün tüketiciler için çok daha rahatsız edici olduğunu söylüyor.
Aslında, propilen glikol, Amerikan Kontakt Dermatit Derneği'nin 2018'de Yılın Alerjeni seçildi.
Bu nedenle birçok markanın formüllerinden çıkardığını ve bunun yerine Bütilen glikol gibi alternatiflere yöneldiğini söylüyor.

Her iki bileşenin de antifrizde kullanıldığına dair duyduğunuz şeyler doğrudur, ancak ikisi de toksik olarak kabul edilmez (etilen glikol adı verilen antifrizde de kullanılan yakından ilişkili başka bir bileşenin aksine, bu bileşen zararlı olarak kabul edilir ve kesinlikle kaçınılmalıdır ).
Bütilen ve propilen glikol hakkındaki endişelere ve şüpheciliğe rağmen, EWG "tehlike ölçeğinde" propilen glikolü 10'da 3 (10 en tehlikelidir) ve Bütilen glikolü olası en düşük tehlike derecesinde derecelendirir: 1.

Bütilen Glikolün Yan Etkileri
Unutulmamalıdır ki, bir bileşen petrolden türetildiği için kullanımı otomatik olarak tehlikeli hale getirmez. Nihai kimyasal yapı formunda, Bütilen glikol kozmetik kullanım için güvenli kabul edilir. Çalışmalar, Bütilen glikolün düşük düzeyde tahriş olan bir bileşen olduğunu ve yine de bir olasılık olsa da alerjik kontakt dermatitin görülmesinin nadir olduğunu göstermektedir.1 Çok hassas cilde sahip kişiler için tahriş edici olabilir ve bu cilt tipleri bu maddeden kaçınmalıdır. Rabach ve Robinson'a göre alerjik döküntülere yol açarsa. Tahriş veya kaşıntılı bir kızarıklık yaşarsanız, ürünü kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın. Resmi yama testi ile dermatoloğunuz veya alerji uzmanınız reaksiyonunuzun sebebinin Bütilen glikol olup olmadığını belirleyebilir.

Bu nasıl kullanılır
Bütilen glikol çok yönlü bir içerik olduğundan ve pek çok üründe bulunduğundan, onu uygulamanın kesin bir yolu yoktur. Genel olarak, Rabach, Bütilen glikolün günlük kullanım için güvenli olduğunu söylüyor. İçeriği içeren ürünlerin ne zaman kullanılacağı, ne sıklıkta kullanılacağı veya ne kadar kullanılması gerektiği konusunda dermatoloğunuza danışın veya ürün etiketinde belirtilen talimatları izleyin.


Bütilen Glikol, kozmetikte kullanımını çekici kılan çeşitli özelliklere sahiptir.
En yaygın kullanılan Bütilen glikol formu 1,3-Bütandioldür.
1,3-Bütandiol, bir çözücü görevi görür ve "pütürlü" veya "kümelenmiş" bileşenlerin çözünmüş halde kalmasına yardımcı olur; suda çözücü olan şekerin suda çözüldüğünü düşünün.
Aynı zamanda bir viskozite ajanı görevi görür, yani bir formülasyonu kıvamda inceltme kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle cilde daha kolay uygulanır.
Buna ek olarak, 1,3-Bütandiol cildiniz için bir bakım maddesi görevi görür, bu da kuru cilde sahip insanlar için yararlıdır ve cildinizi nemlendirmek için çevreden su çeken bir nemlendiricidir.

Kuzeni 1,2-Bütandiol cilt bakımında da bulunabilir, ancak daha az sıklıkla kullanılır.
1,3-Bütandiolün tüm yararlı özelliklerine sahiptir, ancak ek bir işlevi vardır; Diğer kozmetik bileşenlerin cildin derinliklerine nüfuz etmesine yardımcı olarak bir "penetrasyon artırıcı" olarak hareket etme yeteneğine sahiptir.

İkisinden 1,3-Bütandiol, cilt bakımında kullanılan konsantrasyonlarda cilt için güvenli olduğuna dair birçok destekleyici kanıtla daha iyi araştırılmıştır.
The Cosmetic Ingredient Review (CIR), FDA ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından güvenli olarak onaylanmıştır.
İster topikal olarak ister yutulsun, Bütilen glikol vücut tarafından emilir ve vücutta güven verici bir şekilde doğal olarak oluşan gama-hidroksibütirik aside parçalanır.

Bütilen glikol, aşağıdakiler gibi öz bakım ürünlerinde kullanılan kimyasal bir bileşendir:

şampuan
Saç Kremi
losyon
yaşlanma karşıtı ve nemlendirici serumlar
sayfa maskeleri
makyaj malzemeleri
güneş kremi
Bütilen glikol, nem kattığı ve saç ve cildi şekillendirdiği için bu tür ürünler için formüllere dahildir. Aynı zamanda bir çözücü olarak da çalışır, yani diğer bileşenlerin, boyaların ve pigmentlerin bir çözeltinin içinde toplanmasını önler.

Tüm glikoller gibi, Bütilen glikol de bir tür alkoldür. Genellikle damıtılmış mısırdan yapılır.

Bütilen glikol kullanımını çevreleyen bazı sağlık sorunları vardır. Bazı uzmanlar, kullanımına karşı uyarıyor ve kişisel bakım ürünlerini seçerken kaçınılması gereken içerik listelerinde bundan bahsediyor.

Bütilen glikol kullanımındaki risk hala biraz belirsizdir. Uzun vadede vücudunuzu nasıl etkileyebileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bütilen glikol kullanır
Topikal olarak uyguladığınız her türlü ürüne Bütilen glikol eklenir. Özellikle şeffaf jel bazlı ürünlerde ve yüzünüzde kayan makyajda popülerdir.

Bunu çarşaf maskeleri, şampuanlar ve saç kremleri, göz astarları, dudak astarları, yaşlanma önleyici ve nemlendirici serumlar, renkli nemlendiriciler ve güneş kremlerinin içerik listesinde bulacaksınız.

Bütilen glikol, viskozite düşürücü bir ajandır
"Viskozite", özellikle bir bileşik veya kimyasal karışımda, nesnelerin birbirine ne kadar iyi yapıştığını ifade eden bir kelimedir. Bütilen glikol, diğer bileşenlerin birbirine daha az yapışmasını sağlayarak makyaj ve kişisel bakım ürünlerine akışkan ve hatta tutarlılık kazandırır.

Bütilen glikol bir kıvamlandırma maddesidir
Bakım ajanları, saçınıza veya cildinize bir yumuşaklık katmanı veya gelişmiş doku katan bileşenlerdir. Ayrıca nemlendiriciler veya Bütilen glikol söz konusu olduğunda nemlendiriciler olarak da adlandırılırlar. Bütilen glikol, hücrelerinizin yüzeyini kaplayarak cildi ve saçı şekillendirmeye çalışır.

Bütilen glikol bir çözücüdür
Çözücüler, kimyasal bir bileşikte sıvı kıvamını koruyan bileşenlerdir. Sertleşebilen veya topaklanabilen aktif bileşenlerin çözünmüş kalmasına yardımcı olurlar. Bütilen glikol, kozmetiklerdeki bileşenleri yayılmış ve kullanım için istenen hallerinde tutar.


Bütilen glikol faydaları
Yüzünüzde kuru bir cildiniz varsa veya sık sık kopuyorsanız, Bütilen glikolün bazı sağlık yararları vardır. Ancak her insan için aynı şekilde çalışmayacaktır. Genellikle kuru cilde sahip olan çoğu insan, semptomlarını azaltmak için Bütilen glikol içeren ürünleri kullanabilir.

Sivilce için butilen glikol
Butilen glikol, aknesi olan insanlar için yapılmış bazı nemlendiricilerde bulunur. Bu ürünlerdeki sivilceyi tedavi eden etken madde değildir. Butilen glikoldeki nemlendirici ve çözücü özellikleri bu ürünleri sizin için doğru hale getirebilir.

Bununla birlikte, bu bileşenin gözenekleri tıkadığına veya cildi tahriş ettiğine ve aslında sivilceyi daha da kötüleştirdiğine dair raporlar var.

Belirtilerinize, sivilcenizin nedenine ve cilt hassasiyetinize bağlı olarak, butilen glikol cilt bakımı rejiminizde işe yarayan bir bileşen olabilir.

Butilen glikol ve propilen glikol
Butilen glikol, propilen glikol adı verilen başka bir kimyasal bileşiğe benzer. Propilen glikol, gıda ürünlerine, kozmetik ürünlerine ve hatta antifriz gibi buz çözücü maddelere eklenir. Tüm glikoller bir tür alkoldür ve butilen ve propilen glikol benzer bir moleküler şekle sahiptir.

Propilen glikol, butilen glikol ile aynı şekilde kullanılmaz. Yiyeceklerinizde emülgatör, topaklanmayı önleyen ajan ve tekstüre edici olarak daha popülerdir.

Bununla birlikte, butilen glikol gibi, propilen glikol, küçük miktarlarda yutulduğunda veya cilt bakım ürünlerine dahil edildiğinde çoğunlukla güvenli kabul edilir.


Butilen glikol saçınızın bakımına ve cildinizin daha yumuşak görünmesine yardımcı olabilir.

FAYDALAR VE UYGULAMALAR:

Nemlendirici
Yumuşatıcı
Sabitleyici
Orta düzey
Uygulamaya göre

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri
Gıda Ürünleri


GÖRÜNÜM
Berrak, renksiz, şuruplu sıvı, esasen kokusuzdur.

AÇIKLAMA
Butilen Glikol berrak, pratik olarak renksiz sıvılardır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bu bileşenler saç ve banyo ürünleri, göz ve yüz makyajı, kokular, kişisel temizlik ürünleri, tıraş ve cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılmaktadır.

FONKSİYON
Butilen Glikol, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde çözücü ve viskozite düşürücü ajan olarak kullanılmaktadır.

EŞ ANLAMLI
(+/-) - 1,3-Bütandiol, 1,3-Bütandiol, 1,3-Butilen Glikol, 1,3-Dihidroksibütan, 1-MetiltrimetilenGlikol, B-Butilen Glikol, (ñ) -bütan-1,3- diol, 1,3-Bütandiol, 1,3-Butanodiol.


1,3-Butanediol = BUTYLENE GLYCOL = Butane-1,3-diol = 1,3-Butylene glycol = 1,3-Butylenglykol

Display Name: Butane-1,3-diol
EC Number: 203-529-7
EC Name: Butane-1,3-diol
CAS Number: 107-88-0
Molecular formula: C4H10O2
IUPAC Name: (3R)-butane-1,3-diol; (3S)-butane-1,3-diol


1,3-Butanediol prevents moisture loss from the skin and it is used as humectant in skin-care products in cosmetics.

1,3-Butanediol is an emollient in cosmetics formulations which softens and soothes the skin.

1,3-Butanediol can be used in applications that require humectancy, active solubilisation (prevents crystalisation) and stabilising power (for volatile actives).

The cosmetics and personal care products category has been contributing the largest revenue share to the 1,3-butylene glycol market up till now, owing to the increasing demand for hair care and skincare products. 
One of the most common skin diseases is photoaging, which leads to hair loss, sunburns, and decreased skin elasticity. 
In addition to this, the prevalence of several other skin diseases is growing at a rapid pace, which, in turn, are driving the growth of the 1,3-Butanediol market.

Butylene Glycol is a colorless organic alcohol liquid. It is used as skin conditioner, a solvent and product thinning agent in the formulation of eye and facial makeup, hair and bath products personal cleanliness products, fragrances, shaving and skin care products. Butylene Glycol serves as a humectant to hydrate the skin and therefore it is used in many beauty products that includes lotions, sunscreens, creams, moisturizers and cosmetics.


The Cosmetic Ingredient Review board has evaluated research along with several toxicology tests that are concerned with butylene glycol and has declared it safe to be used in cosmetics products. Butylene Glycol causes minimal to mild skin irritation but does not cause sensitization. According to FDA, butylene glycol is allowed to be used as indirect food additives, for example, it may be used in polymeric coatings in contact with food.

Butylene glycol is a preservative that helps to keep products well-formed and moist. It is also used to make construction materials as it is resistant to humidity. In construction materials, it is used to make molding and materials for boats, sheets and boards from polyester plastics. Butylene glycol has a lighter texture as compared to propylene glycol.

Butylene Glycol helps to prevent crystallization of insoluble components in cosmetic. Butyl Glycol has the ability to stabilize volatile compounds that includes flavors and fragrances and fix it in cosmetic formulations and to hold back the loss of aroma. Increasing number of working women, high disposable income, changing lifestyles are driving the growth of cosmetics and beauty products, which is a major application of Butylene glycol.

The drivers for this market include changing social structure and attitude and increasing mobility. Also, increasing awareness of beauty products by way of aggressive advertising along with free samples provided for first time use is further driving the growth of cosmetic industry, thereby driving butylene glycol market.


By Application:    
Cosmetics
Skin Care Products
Eye Care Products
Hair Products
Food Additive
Industrial Applications (Unsaturated polyester resins, Alkyd resin paints, Resins for polyurethane Plasticizers, Solvents of high boiling point)


Butylene glycol usually means butane-1,3-diol, but sometimes it’s also used to refer to the related butane-2,3-diol.

Butylene Glycol 
CATEGORIES: ORGANICS, SLIP AGENTS, HUMECTANTS
Butylene Glycol Skincare Benefits:
Moisturizing

Butylene glycol, sometimes referred to as “butanediol,” is an organic alcohol that is prevalent in skincare products. 
Since butylene glycol possesses a high number of hydroxyl groups in its chemical structure, it works well in skincare formulations as both a slip agent and a humectant.

A slip agent is a viscosity-decreasing component that thins creams and gels so that they become easier to spread onto the skin surface. 
Humectants can help to boost the skin’s ability to retain moisture from the air.
 With these properties combined, butylene glycol is an ideal skincare ingredient for stabilizing and improving the spreadability of lotions and creams, while providing a silky smooth, moisturizing texture.


Butylene glycol is an organic molecule with two alcohol groups, used in cosmetics as a humectant to bind moisture and hold water to the skin. Alcohols are attracted to water; the smaller alcohols evaporate quickly, drawing water away from the skin, while larger organic alcohols do not evaporate as quickly and actually hold water to the skin


There's high demand for 1,3-butanediol from the cosmetic & personal care, paints & coatings, and plastic industries.
Market growth is attributed to the increase in demand for emollients and humectants in cosmetics & personal care products

1,3-Butanediol is a dihydric alcohol.
1,3-Butanediol is used for its humectant and preservative potentiator properties in cosmetics, topical medicaments and polyurethane, polyester, cellophane, and cigarettes. 

1,3-BUTANEDIOL is used as coupling agent, humectant, skin conditioning agent, solvent and viscosity controlling agent in chemical formulations

1,3-BUTANEDIOL is solvent for flavouring agents.
1,3-Butanediol is an organic chemical, an alcohol. 
1,3-BUTANEDIOL is commonly used as a solvent for food flavouring agents and is a co-monomer used in certain polyurethane and polyester resins. It is one of four stable isomers of butanediol. In biology, 1,3-butanediol is used as a hypoglycaemic agent.

The global 1,3-butanediol market can be segmented based on function, synthesis, end-use industry, and region. 
In terms of function, the market can be divided into humectant, emollient, stabilizer, intermediate, and solvents.

Based on synthesis, the global 1,3-butanediol market can be categorized into natural and synthetic. 
In terms of end-use industry, the market can be divided into cosmetics & personal care, polymer, paints & coatings, food, and others (including the plastic industry). 
The cosmetics & personal care segment constituted a significant share of the global 1,3-butanediol market. 
A rise in awareness about skin care and hair care and a rise in disposable income are anticipated to augment demand for cosmetics & personal care products. 
1,3-butanediol  has excellent properties for preservation of cosmetics against decay due to micro-organisms. 
1,3-butanediol  is extensively utilized in the formulation of skin care, hair care,  and facemask cosmetic products. 
Therefore, rise in demand for cosmetics & personal care products is projected to drive the global 1,3-butanediol market.

Synonyms: 1,3-BDO, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane

Chemical and physical properties: colorless, odorless liquid, water miscible.

Application: Solvent, monomer used in polyurethane and polyester resins, analytical reagent, substrate for organic syntheses


1,3-Butanediol is an organic compound with the formula HOCH2CH2CH(OH)CH3. 
1,3-Butanediol is a chiral diol. The compound is a colorless, water-soluble liquid. 
1,3-Butanediol has no large scale uses.
1,3-Butanediol is one of four stable structural isomers of butanediol.

In biology, 1,3-butanediol is used as a hypoglycaemic agent. 
1,3-Butanediol can be converted into β-hydroxybutyrate and serve as a substrate for brain metabolism.

Butane-1,3-diol is a butanediol compound having two hydroxy groups in the 1- and 3-positions. 
1,3-Butanediol is a butanediol and a glycol. It derives from a hydride of a butane.


butane-1,3-diol is a butanediol 
butane-1,3-diol is a glycol 

1,3-dihydroxybutan-2-one has functional parent butane-1,3-diol 
(R)-butane-1,3-diol is a butane-1,3-diol 
(S)-butane-1,3-diol is a butane-1,3-diol 

USES OF 1,3-BUTANEDIOL:
coupling agent
humectants
skin conditioning
solvents
viscosity controlling agents

Description
1,3-Butanediol is an organic chemical which belongs to the family of secondary alcohols. At present, 1,3-butanediol is used mainly in surfactants, inks, solvents for natural and synthetic flavoring agents and serves as a co-monomer in manufacturing certain polyurethane and polyester resins. It can also serve as a humectant to prevent loss of moisture in cosmetics, particularly in hair sprays and setting lotions. Besides, 1,3-Butanediol is pharmaceutically involved in the production of colchicine derivatives as a anticancer agent and in the synthesis of dual peroxisome proliferator-activated gamma and delta agonists acting as a hypoglycaemic agent, which is effective for the treatment of diabetes.

Chemical Properties
1,3-Butylene glycol has a sweet flavor with bitter aftertaste and is odorless when pure.

Chemical Properties: colourless liquid

Chemical Properties: 1,3-Butanediol occurs as a clear, colorless, viscous liquid with a sweet flavor and bitter aftertaste.

Uses: 1,3-Butanediol is used in the synthesis of colchicine derivatives as anticancer agents. Also used in the synthesis of dual peroxisome proliferator-activated gamma and delta agonists acting as euglycem ic agents in the treatment of diabetes.

Uses: Its most extensive use is as an intermediate in the manufacture of polyester plasticisers and other chemical products. It finds some use as a solvent and humectant, a useful chemical intermediate. It has extensive application in the manufacture of structural materials for boats, custom mouldings, and sheets and boards for construction applications. 1,3-Butanediol imparts resistance to weathering plus flexibility and impact resistance. It is also used in the manufacture of saturated polyesters for polyurethane coatings, where the glycol imparts greater flexibility to the polyester molecule. 1,3-Butanediol is currently used in many personal care products.

Definition
ChEBI: A butanediol compound having two hydroxy groups in the 1- and 3-positions.

Production Methods: 1,3-Butanediol is prepared by catalytic hydrogenation of aldol using Raney nickel.

Preparation: From formaldehyde and propylene via pressure and a catalyst.

Aroma threshold values
Detection: 70 to 100 ppm

Pharmaceutical Applications
1,3-Butanediol is used as a solvent and cosolvent for injectables. 1,3-Butanediol is used in topical ointments, creams, and lotions, and it is also used as a vehicle in transdermal patches. Butylene glycol is a good solvent for many pharmaceuticals, especially estrogenic substances.
In an oil-in-water emulsion, 1,3-Butanediol exerts its best antimicrobial effects at ~8% concentration. 
Higher concentrations above 16.7% are required to inhibit fungal growth.

Contact allergens
This dihydric alcohol is used for its humectant and preservative potentiator properties in cosmetics, topical medicaments and polyurethane, polyester, cellophane, and cigarettes. 
1,3-Butanediol has similar properties, but is less irritant than propylene glycol. 
Contact allergies seem to be rare.

1,3-Butanediol is combustible when exposed to heat or flame. 
1,3-Butanediol is incompatible with oxidizing materials. 
To fight fire, use foam, alcohol foam, CO2, dry chemical. When heated to decomposition it emits acrid smoke and irritating fumes.

Safety
Butylene glycol is used in a wide variety of cosmetic formulations and is generally regarded as a relatively nontoxic material. It is mildly toxic by oral and subcutaneous routes.
In topical preparations, butylene glycol is regarded as minimally irritant. Butylene glycol can cause allergic contact dermatitis, with local sensitivity reported in patch tests. Some local irritation is produced on eye contact.
LD50 (guinea pig, oral): 11.0 g/kg
LD50 (mouse, oral): 12.98 g/kg
LD50 (rat, oral): 18.61 g/kg
LD50 (rat, SC): 20.0 g/kg

Carcinogenicity
There were no tumors found in the 2-year feeding studies on dogs and rats. 
Thus, it appears that 1,3-butanediol is not carcinogenic.

Storage
Butylene glycol is hygroscopic and should be stored in a well-closed container in a cool, dry, well-ventilated place. 
When heated to decomposition, butylene glycol emits acrid smoke and irritating fumes.

Incompatibilities
Butylene glycol is incompatible with oxidizing reagents.

Regulatory Status
GRAS listed. Included in the FDA Inactive Ingredients Database (transdermal patches). Included in licensed medicines in the UK (topical gel patches/medicated plasters).

1,3-Butanediol Preparation Products And Raw materials

Raw materials
PROPYLENE Butyraldehyde ALDOL

Preferred IUPAC name: Butane-1,3-diol
Other names: 1,3-butylene glycol, butane-1,3-diol, or 1,3-dihydroxybutane

Butane-1,3-diol is a butanediol compound having two hydroxy groups in the 1- and 3-positions.

Other names: β-Butylene glycol; Methyltrimethylene glycol; 1-Methyl-1,3-propanediol; 1,3-Butylene glycol; 1,3-Dihydroxybutane; Butane-1,3-diol; BD; 1,3-Bütandiol; 1,3-Butylenglykol; 1,3-Butanodiol; Butanediol,1,3-; (RS)-1,3-Butanediol; Butylene glycol; NSC 402145

(RS)-1,3-Butandiol
1,3 Butylene glycol
1,3-Butandiol 
1,3-Butanediol
1,3-Butylene glycol
1,3-Butylenglykol 
1,3-Dihydroxybutane
1-Methyl-1,3-propanediol
beta-Butylene glycol
Butane-1,3-diol
Methyltrimethylene glycol


Trade name
.beta.-Butylene glycol
1,3-Butanediol (8CI, 9CI)
1,3-Butylene Glycol
1,3-Butylene glycol
1,3-Dihydroxybutane
1-Methyl-1,3-propanediol
3-Hydroxy-1-butanol
Butylene glycol
HAISUGARCANE BG
HAISUGARCANE BG-R
Methyltrimethylene glycol
NaturoBG
 Other identifiers
1,3-butylene glycol
(No other type specified)
1,3-dihydroxybutane
(No other type specified)
BUTYLENE GLYCOL
(INCI name)
butylene glycol
(No other type specified)

Identifiers
CAS Number: 107-88-0 
6290-03-5 (R) check
24621-61-2 (S) check


DrugBank: DB02202
ECHA InfoCard: 100.003.209 
EC Number: 203-529-7
E number: E1502 (additional chemicals)
Gmelin Reference    2409
2493173 (R)
1994384 (S)


Properties
Chemical formula: C4H10O2
Molar mass: 90.122 g·mol−1
Appearance: Colourless liquid
Density: 1.0053 g cm−3
Melting point: −50 °C (−58 °F; 223 K)
Boiling point: 204 to 210 °C; 399 to 410 °F; 477 to 483 K
Solubility in water: 1 kg dm−3
log P: −0.74
Vapor pressure: 8 Pa (at 20 °C)
Refractive index (nD): 1.44

Thermochemistry
Std molar entropy (So298): 227.2 J K−1 mol−1
Std enthalpy of formation (ΔfH⦵298): −501 kJ mol−1
Std enthalpy of combustion (ΔcH⦵298): −2.5022 MJ mol

1,3-Butandiol is vastly used as a humectant in cosmetics, owing to its ability to serve as a viscosity-decreasing component. Additionally, 1,3-Butandiol stabilizes volatile compounds, such as fragrances and flavors, by fixing them in cosmetic formulations, helps in aroma retention, as well as prevents the spoilage caused to cosmetic formulations by microorganisms. 
Moreover, 1,3-Butandiol has an excellent distribution coefficient, which leads to better efficacy of the preservatives mixed in the formulations, thus making it possible to lower the dose of the applied preservatives.

1,3-BUTANEDIOL
Butane-1,3-diol
107-88-0
1,3-Butylene glycol
1,3-Dihydroxybutane
Methyltrimethylene glycol
beta-Butylene glycol
1,3 Butylene glycol
1,3-Butandiol
1-Methyl-1,3-propanediol
(+/-)-1,3-Butanediol
(RS)-1,3-Butandiol
1,3-Butylenglykol
1,3-Butanodiol
.beta.-Butylene glycol
BD
1,3-butane diol
NSC 402145
MFCD00004554
BUTANEDIOL,1,3-
NSC-402145
CHEBI:52683
NSC6966
1,3-butyleneglycol
(R)-(-)-Butane-1,3-diol
DSSTox_CID_6773
DSSTox_RID_78210
DSSTox_GSID_26773
Caswell No. 128GG
Butane-1,3-diol (Butylene Glycol)
1,3-Butandiol [German]
CAS-107-88-0
1,3-Butylenglykol [German]
HSDB 153
(+/-)-1,3-Butanediol, 99%, extra pure
r-(-)-1,3-butanediol
1,3-Butanediol, (R)-
1,3-Butanediol, (S)-
S-(+)-1,3-Butanediol
EINECS 203-529-7
BRN 1731276
(R)-(-)-1,3-Butylene Glycol
Aliphatic diol
AI3-11077
MFCD00064277
b-Butylene glycol
1.3-butanediol
1,3 -butanediol
DL-1,3-butanediol
Butylene glycol (NF)
ACMC-209gdj
(S)-(+)-butanediol
racemic 1,3-butanediol
BUTANEDIOL,3-
1,3-butanediol, DL-
(RS)-1,3-Butanediol
ACMC-1B2TP
( inverted exclamation markA)-1,3-Butanediol
EC 203-529-7
(+/-) 1,3 butandiol
(+/-)-1,3-butandiol


1,3-Butanediol [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name]
&β;-butylene glycol
(±)-1,3-Butanediol
(RS)-1,3-Butandiol
1,3-Butandiol [German] [ACD/IUPAC Name]
1,3-Butanediol [French] [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name]
1,3-Butylene glycol
1,3-Butylenglykol [German]
1,3-Dihydroxybutane
107-88-0 [RN]
1731276 [Beilstein]
1-Methyl-1,3-propanediol
203-529-7 [EINECS]
Butane-1,3-diol
Butylene glycol
EK0440000
MFCD00004554 [MDL number]
QY1 & 2Q [WLN]
UNII:3XUS85K0RA
"1,3-BUTANEDIOL"|"BUTANE-1,3-DIOL"
"BUTANE-1,3-DIOL"

(^+)-1,3-butanediol, 99%
(±)-1,3-Butanediol
(±)-1,3-butanediol
(±)-1,3-butanediol 99%
(±)-1,3-Butylene glycol
(±)-1,3-Butylene glycol
(ñ)-1,3-butanediol, 99%, extra pure
(R)-Butane-1,3-diol
(RS)-1,3-Butanediol
(S)-butane-1,3-diol
)-1,3-Butanediol
1,3 Butylene glycol
1,3-Butanediol 100 µg/mL in Acetonitrile
1,3-butanediol 99%
1,3-Butanodiol
1,3-Butylenglykol
BD
Butanediol,1,3-
Butylene Glycol (Butane-1,3-diol)

•    (±)-butane-1,3-diol
•    1,3-Butandiol
•    Methyltrimethylene
•    Methyltrimethylene glycol
•    methyltrimethyleneglycol
•    1-METHYLTRIMETHYLENE GLYCOL
•    1,3-DIHYDROXYBUTANE
•    (+/-)-1,3-BUTANEDIOL
•    1,3-BUTANEDIOL
•    1,3-BUTYLENE GLYCOL
•    1,3-BUTANEDIOL, REAGENTPLUS, 99%
•    1,3-BUTANEDIOL, ANHYDROUS, 99+%
•    (q) -1,3-Butanediol 4 M Solution
•    1,3-BUTANEDIOL, 99+%
•    1,3Butanediol,98%
•    1,3-butan-diol (=1,3-butylene glycol)
•    (n)-1,3-butanediol
•    1,3-butanediole
•    1,3-butylenglycol
•    RS-1,3-BUTANEDIOL
•    BUTAN-1,3-DIOL
•    BUTYLENGLYKOL-1,3
•    1,3-BUTANEDIOL GR
•    1,3-BUTANEDIOL CP
•    1,3-BUTYLENE GLYCOL FCC
•    Daicel 1,3-Butylene Glycol
•    (+/-)-1,3-Butanediol ReagentPlus(R), 99.5%
•    (+/-)-1,3-Butanediol Vetec(TM) reagent grade, 98%
•    B-BUTYLENE GLYCOL
•    (3S)-butane-1,3-diol
•    1,3-Butandiol Msynthplus
•    1,3-Butanediol, 99%, SuperDry, water≤30 ppm, J&KSeal
•    3-Butanediol
•    1,3-Butanodiol
•    1,3-butylene
•    1,3-Butylenglykol
•    1,3-Dihydroxybotane
•    1,3-Butaneiol
•    1-Methyl-1,3-propanediol
•    BD
•    beta-Butylene glycol
•    beta-butyleneglycol
•    butane-1,
•    butane-1,3-
•    Butane-1,3-diol
•    1,3-Butanediol [for BiocheMical Research]
•    [for BiocheMical Research]
•    1,3-Butanediol 
•    (§1)-1,3-Butanediol, 99%, pure
•    (§1)-1,3-Butanediol, pure, 99%
•    1,3-BUTANEDIOL FOR SYNTHESIS
•    1,3-Butylene Glycol 1,3-Dihydroxybutane
•    ()-1,3-Butanediol, 99%, pure
•    1,3-Butanediol, 99%, SpcDry, Water≤50 ppM (by K.F.), SpcSeal
•    1,3-Butanediol, 99%, SpcDry, with Molecular sieves, Water≤50 ppM (by K.F.), SpcSeal
•    (±)-1,3-Butanediol 4 M solution
•    (±)-1,3-Butanediol solution
•    Additive Screening Solution 03/Fluka kit no 78374

Synonyms:
1,3-    butandiol
1,3-    butane diol
     butane-1,3-diol
(±)-1,3-    butanediol
1,3-    butanediol
1,3-    butanediol natural
(±)-1,3-    butylene glycol
beta-    butylene glycol
1,3-    butylene glycol FCC
1,3-    butylenglykol
1,3-    dihydroxybutane
     methyl trimethylene glycol
1-    methyl-1,3-propane diol
1-    methyl-1,3-propanediol
     methyltrimethylene glycol


1,3-Butylene glycol
​1,3-Butylene Glycol is a natural diol, very pure, clear and odourless liquid. It is a common humectant used in cosmetic as moisturizer for the skin, solvent, fragrance enhancer. The bio-Butylene Glycol is COSMOS approved.

1,3-Butylene Glycol is well known in cosmetic for its good moisturizing proprieties and for improving preservative systems. It inhibits gram-positive and gram-negative microorganisms as well as moulds and yeasts.

1,3-Butylene Glycol is water soluble at room temperature and can be added directly in aqueous phase.

Concentration recommended: 2 - 30%

In presence of preservatives (such as Biocon PHE, Biocon OC, Biocon DB…), 1,3-Butylene Glycol boosts the performance of the preservative system and stabilizes the formulations.

WHAT IS 1,3-BUTANE DIOL
An important commercial chemical, it is widely used in personal care products and especially cosmetics like sunscreen, lotions and hair products. 
1,3- ButaneDiol is also used as a food flavouring agent. Recently, it has also been used for the synthesis of anti-cancer agents and as an agent in the treatment of diabetes.

Synonyms: Butylene Glycol, Beta - Butylene Glycol
INCI: 1,3-Butane Diol
Chemical Formula: C4H10O2
CAS Number: 107-88-0
PRODUCT SPECIFICATIONS
CHARACTERISTICS
Chemical Formula    C4H10O2
CAS Number    107-88-0
Molar Weight    90.122 g/mol
Melting Point    -50°C
Boiling Point    207.5°C
Flash Point    121°C
USES AND APPLICATIONS FOR 1,3-BUTANE DIOL
INDUSTRIES
 Pharma
 Cleaning
 Animal Nutrition
 Coatings & Construction
 Cosmetics
 Rubber


1,3-Butanediol, an ethanol dimer providing a source of calories for human nutrition. 
1,3-Butanediol is converted in the body to β-hydroxybutyrate and has cerebral protective and hypoglycaemic effect.

APPLICATIONS
1,3 Butylene Glycol is used in Cosmetics for the following Reasons: Used as a Humectant (To prevent moisture loss from the skin). 
Emollient (To soften and soothe the skin). 
Anti-Bacterial Properties( To increase Shelf life of the Cosmetic). 
Viscocity Decreasing Agent (To make creams more easily spreadable). 

When placed on the skin or ingested,1,3 Butylene Glycol is absorbed and broken down into “gamma-hydroxybutryic acid,” a naturally occurring compound found in humans. 
1,3 Butylene Glycol, is clear, practically colourless, liquid. 
In cosmetics and personal care products, these ingredients are used in the formulation of hair and bath products, eye and facial makeup, fragrances, personal cleanliness products, and shaving and skin care products.

This chemical also appears under: Plastics, Paper and Resins, Packaging and Printing inks, Paints & Coatings, Flavours, Food & Beverage


APPLICATIONS
1,3 Butylene Glycol is used in Cosmetics for the following Reasons: Used as a Humectant (To prevent moisture loss from the skin). Emollient (To soften and soothe the skin). Anti-Bacterial Properties( To increase Shelf life of the Cosmetic). Viscocity Decreasing Agent (To make creams more easily spreadable). When placed on the skin or ingested,1,3 Butylene Glycol is absorbed and broken down into “gamma-hydroxybutryic acid,” a naturally occurring compound found in humans. 1,3 Butylene Glycol, is clear, practically colourless, liquid. In cosmetics and personal care products, these ingredients are used in the formulation of hair and bath products, eye and facial makeup, fragrances, personal cleanliness products, and shaving and skin care products.

This chemical also appears under: Plastics, Paper and Resins, Packaging and Printing inks, Paints & Coatings, Flavours, Food & Beverage


1,3-Butylene Glycol    
 

Butylene Glycol is a widely used humectant and solubiliser for the food and cosmetics industry. 
1,3-Butanediol has a low toxicity and is often used to solubilise herbal extracts and other active ingredients. 
In addition its low odour and high purity make it an excellent solvent for aroma ingredients in perfumery.

Useage: 1,3-Butanediol is soluble in water and can be used at concentrations from 1-50% depending on application. 
In skincare typical usage would be 2-10%. 
1,3-Butanediol can be used in place of propylene glycol or glycerin in applications that require humectancy, active solubilisation (prevents crystalisation) and stabilising power (for volatile actives).

Origin: Synthetic

Solubility:  Water soluble

Use Level:  0.5-20% in a formula.  Heat tolerant.

1,3-butylene glycol is utilized extensively in the manufacturing process of drugs because of its ability to kill fungi and bacteria and to enhance the shelf life of medicines. 
On the basis of product, the pharmaceutical-grade division is predicted to account for the major share of the market in the coming years. 
Pharmaceutical-grade 1,3-butylene glycol is consumed widely in cosmetics, food & beverages, and personal care industries. 
As the adoption of skincare products is growing due to the rising prevalence of acne, eczema, and psoriasis, the demand for this product is predicted to grow as well.

Benefits of Butylene Glycol for Skin
As a multifunctional ingredient in cosmetics, butylene glycol does a little bit of everything:


Attracts water: Robinson says butylene glycol is a humectant, which means it binds water and pulls in hydration to the outer layer of the skin.
Enhances penetration: By breaking down hard-to-dissolve active ingredients, butylene glycol improves penetration, which, as a result, helps the product perform more effectively.2
Conditions and smooths: In addition to being a humectant, butylene glycol may also function as an emollient by creating a barrier on the skin, which prevents water loss and softens and conditions.


Butylene Glycol vs. Propylene Glycol
Since both of these ingredients are derived from petroleum products, available in the form of a colorless liquid, and used in product formulations for the same reasons, it's easy to get them confused. 
According to Robinson, butylene glycol and propylene glycol are in the same class of compounds and function similarly as well. 
However, Robinson says unlike butylene glycol, propylene glycol is considered to be much more irritating to consumers. 
In fact, propylene glycol was even named the American Contact Dermatitis Society's Allergen of the Year in 2018.
For that reason, he says many brands have removed it from their formulas and turned to alternatives, such as butylene glycol, instead.

What you've heard about both ingredients being used in antifreeze is true, but neither is considered to be toxic (unlike another closely related ingredient that is also used in antifreeze called ethylene glycol—this ingredient is considered to be harmful and should definitely be avoided). 
Despite concerns and skepticism around butylene and propylene glycol, the EWG rates propylene glycol at 3 out of 10 (10 being the most hazardous) on their “danger scale” and butylene glycol at the lowest possible hazard rating: 1.

Side Effects of Butylene Glycol
It's important to note that just because an ingredient is derived from petroleum doesn't automatically make it dangerous to use. In its final chemical structure form, butylene glycol is considered safe for cosmetic use. Studies show that butylene glycol is an ingredient with low-levels of irritation, and the occurrence of allergic contact dermatitis is rare, although still a possibility.1 It can be irritating to people with very sensitive skin, and these skin types should avoid this ingredient if it leads to allergic rashes, according to Rabach and Robinson. If you do experience irritation or an itchy rash, discontinue use of the product and consult a physician. With formal patch testing, your dermatologist or allergist can determine if butylene glycol is the cause of your reaction.

How to Use It
Because butylene glycol is such a versatile ingredient and is found in so many products, there isn’t one certain way to apply it. In general, Rabach says butylene glycol is safe for daily use. As far as when to use products containing the ingredient, how often to use it, or how much should be used, consult your dermatologist or follow the directions specified on the product label.


Butylene Glycol has several properties that make it attractive to use in cosmetics. 
The most commonly used form of butylene glycol is 1,3-butanediol. 
1,3-butanediol acts as a solvent, helping ‘gritty’ or ‘clumpy’ ingredients to stay dissolved; think of sugar dissolving in water, where water in the solvent. 
It also acts as a viscosity agent, meaning that it has the ability to make a formulation thinner in consistency and therefore easier to apply to the skin. 
In addition, 1,3-butanediol acts as a conditioning agent for your skin, which is beneficial for people with dry skin, and a humectant, drawing water from the environment to keep your skin hydrated.

Its cousin, 1,2-butanediol can also be found in skincare but is less frequently used. 
It has all the beneficial properties of 1,3-butanediol but has an additional function; it has the ability to act as a ‘penetration enhancer’, helping other cosmetic ingredients to penetrate deeper into the skin.

Of the two, 1,3-butanediol is better researched, with a lot of supportive evidence that it is safe for the skin at the concentrations used in skincare. 
It is approved as safe by The Cosmetic Ingredient Review (CIR), as well as the FDA and World Health Organisation. 
Whether applied topically or ingested, butylene glycol is absorbed by the body and broken down into gamma-hydroxybutyric acid, which, reassuringly, occurs naturally in the body.

Butylene glycol is a chemical ingredient used in self-care products like:

shampoo
conditioner
lotion
anti-aging and hydrating serums
sheet masks
cosmetics
sunscreen
Butylene glycol is included in formulas for these types of products because it adds moisture and conditions hair and skin. It also works as a solvent, meaning it keeps other ingredients, dyes, and pigments from clumping up inside of a solution.

Like all glycols, butylene glycol is a type of alcohol. It’s often made from distilled corn.

There are some health concerns that surround the use of butylene glycol. Some experts warn against its use, and cite it on lists of ingredients to avoid when choosing self-care products.

The risk in using butylene glycol is still somewhat unclear. More research is needed to understand how it can affect your body in the long term.

Butylene glycol uses
Butylene glycol is added to all kinds of products that you apply topically. It’s particularly popular in clear gel-based products and in makeup that glides onto your face.

You’ll find it on the ingredients list of sheet masks, shampoos and conditioners, eye liners, lip liners, anti-aging and hydrating serums, tinted moisturizers, and sunscreens.

Butylene glycol is a viscosity-decreasing agent
“Viscosity” is a word that refers to how well things stick together, particularly in a compound or chemical mixture. Butylene glycol makes other ingredients less likely to stick together, giving makeup and self-care products a fluid and even consistency.

Butylene glycol is a conditioning agent
Conditioning agents are ingredients that add a layer of softness or improved texture to your hair or skin. They’re also called moisturizers or, in the case of butylene glycol, humectants. Butylene glycol works to condition skin and hair by coating the surface of your cells.

Butylene glycol is a solvent
Solvents are ingredients that maintain a liquid consistency in a chemical compound. They help active ingredients that could become gritty or clumpy stay dissolved. Butylene glycol keeps the ingredients in cosmetics spread out and in their desired state for use.


Butylene glycol benefits
Butylene glycol has some health benefits if you have dry skin on your face or frequent breakouts. But it won’t work the same way for every person. Generally, most people who have dry skin can use products with butylene glycol to reduce their symptoms.

Butylene glycol for acne
Butylene glycol is in some moisturizersTrusted Source made for people who have acne. It isn’t the active ingredient that treats acne in these products. The moisturizing and solvent properties in butylene glycol could make these products right for you.

However, there are reports of this ingredient clogging pores or irritating skin and actually making acne worse.

Based on your symptoms, the cause of your acne, and your skin sensitivity, butylene glycol may be an ingredient that works in your skin care regimen.

Butylene glycol vs. propylene glycol
Butylene glycol is similar to another chemical compound called propylene glycol. Propylene glycol is added to food products, cosmetics, and even de-icing agents, like antifreeze. All glycols are a type of alcohol, and butylene and propylene glycol have a similar molecular shape.

Propylene glycol isn’t used in the same way as butylene glycol. It’s more popular as an emulsifier, anti-caking agent, and texturizer in your food.

However, like butylene glycol, propylene glycol is considered mostly safe when ingested in small amounts or when included in skin care products.


Butylene glycol may help condition your hair and make your skin feel softer.

BENEFITS AND APPLICATIONS:

Humectant
Emollient
Stabilizer
Intermediate
Based on Application

Cosmetic & personal care products
Food products


APPEARANCE
Clear, colorless, syrupy liquid, essentially odorless.

DESCRIPTION
Butylene Glycol, are clear, practically colorless, liquids. In cosmetics and personal care products, these ingredients are used in the formulation of hair and bath products, eye and facial makeup, fragrances, personal cleanliness products, and shaving and skin care products.

FUNCTION
Butylene Glycol is used as solvents and viscosity decreasing agents in cosmetics and personal care products.

SYNONYMS
(+/-)-1,3-Butanediol, 1,3- Butanediol, 1,3-Butylene Glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-MethyltrimethyleneGlycol, B-Butylene Glycol, (ñ)-butane-1,3-diol, 1,3-Butandiol, 1,3-Butanodiol.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.