1,3-DİAMİNOÜRE (KARBOHİDRAZİD)

CAS Numarası: 497-18-7
Kimyasal formül: CH6N4O
Molar kütle: 90.09 g/mol

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), OC(N2H3)2 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) beyaz, suda çözünür bir katıdır.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), güçlü bir indirgeme ile bir hidrazin türevidir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), enerji içeren malzemelerin üretilmesinde ara ürün olarak kullanılabilir ve ayrıca doğrudan patlayıcı ve roket itici bileşenleri için kullanılabilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) aynı zamanda kazan suyunun oksijen tutucusu olarak da kullanılabilir ve bugün dünyada kazan suyunun oksijenini temizlemek için en gelişmiş malzemelerdir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) düşük toksisiteye, yüksek erime noktasına ve şu anda kullanılan malzemelerden çok daha yüksek bir deoksidasyon verimliliğine sahiptir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) hem güvenlik hem de çevre koruma için ideal bir üründür.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) erime üzerine ayrışır.
Bir veya daha fazla NH grubunun başka ikamelerle değiştirildiği bir dizi karbazid bilinmektedir.
İlaçlar, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri ve boya maddelerinde yaygın olarak bulunurlar.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) beyaz kristal tozdur.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) suda çok çözünür ve alkolde çözünür.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), metal oksitler ve platin veya raney nikel gibi bazı metaller tarafından katalize edildiğinde mavi alevle patlayıcı olabilen amonyak, hidrojen ve nitrojen oluşturmak üzere ısıtıldığında veya uv'ye maruz kaldığında ayrışır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) dibazik ve çok reaktif özelliklere sahiptir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), yandığında büyük miktarda ısı ürettiği için jet yakıtlarında bileşen olarak kullanılır.
Roket yakıtı olarak 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kullanılmaktadır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), su kazanı besleme ve ısıtma sistemlerinde korozyon hasarını önlemek için oksijen tutucu olarak kullanılır.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), değerli metallerin geri kazanımı için indirgeyici ajan olarak kullanılır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) üretan kaplamalarda polimerizasyon katalizörü ve zincir uzatıcı olarak kullanılır.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) fotoğraf endüstrisinde renk atmasını önlemek için yardımcı olarak kullanılır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), farmasötikler, stabilizatörler ve su arıtma kimyasalları için bir ara madde olarak kullanılır.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) ve türevleri çok yönlü ara ürünlerdir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), zirai kimyasallar, farmasötikler, fotoğrafik, ısı stabilizatörleri, polimerizasyon katalizörleri, alev geciktiriciler, plastikler için şişirme maddeleri, patlayıcılar ve boyalar için organik sentezde aktif uygulamalara sahiptir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Kimyasal Özellikleri, Kullanımları ve Üretimi:

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Ürün Özellikleri:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), oda sıcaklığında beyaz kristalli ince ve kısa sütunlu kristal veya beyaz tozdur.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) alkolde çözünmez, çözünmesi ısıyı emerek suda kolayca çözünür.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) alkol, eter ve benzende çözünmez.

Bundan dolayı 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), bir tür hidrazin türevidir ve bu nedenle güçlü indirgeme kabiliyetine sahiptir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) toksik değildir ve hidrazin ve oksimlerin yerini alabilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) endüstride geniş bir uygulama alanına sahiptir.
 
Örneğin 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), su arıtma alanında kazan suyunun oksijen tutucu ajanı olarak kullanılabilir ve kazan suyunun oksijen tutucusu için en gelişmiş malzemeler olarak kabul edilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), kullanılan mevcut malzemelerden çok daha yüksek olan deoksidizasyon etkinliği ile düşük toksisiteye ve yüksek erime noktasına sahiptir ve hem güvenlik hem de çevre koruma için bir fikir ürünüdür.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) roket itici bileşenleri olarak da kullanılabilir; ayrıca, nitrojen atomuna bağlı hidrojen atomları, diğer gruplar tarafından kolaylıkla ikame edilebilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), tekstil alanında elastik liflerin çapraz bağlama maddeleri, formaldehit temizleyici ve ayrıca karoten pigmentinin antioksidanı olarak kullanılabilir.

Ayrıca içerdiği fenol fungisitlere uygun miktarda karbohidrazid ilavesi renk bozulması ve acılaşmanın önlenmesinde rol oynayabilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) bir kimyasal hammadde ve kimya endüstrisi ara ürünü olarak tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kazan suyunun oksijen tutucusu:
Kazan suyunun oksijen tutucusu olarak hareket ederken, 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) suya doğrudan eklenebilir ve sulu çözeltisi de kullanılabilir.
1 mol O2'yi temizlemek için 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kullanım miktarı 0,5 mol'dür ve uygun şekilde fazla olmalıdır.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) uygun sıcaklık aralığı 87.8-176.7 ℃'dir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) uygulamak için en uygun zaman, oksijenin termal olarak temizlenmesinden sonradır.
Oksijen ve 1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) reaksiyonu aşağıdaki gibidir: CON4H6 + 2O2 = 2N2 + 3H2O + CO2

Görünüm: ince beyaz kristaller veya beyaz kısa sütunlu kristaller
Saflık% ≥98.0
Serbest hidrazin ≤250.0mg/L
Kurutma ile ağırlık kaybı ≤%0.2
PH (%12 sulu çözelti) 8,45 ± 1,25

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazit), su kazanı besleme ve ısıtma sistemlerinde korozyon hasarını önlemek için oksijen tutucu olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
497-18-7, Hidrazin karbonildi-, Karbazik asit hidrazit, Üre NN'-diamino-, Semikarbazit 4-amino-, Karbonik asit dihidrazid, CH6N4O, BRN 1747069, UNII-W8V7FYY4WH, NSC 1934

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Kullanım Alanları:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), farmasötikler, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar vb. üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

(1) 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), güçlü bir indirgeme ile bir hidrazin türevidir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) sadece enerji içeren malzemelerin üretimi için ara ürünler olarak kullanılamaz, aynı zamanda doğrudan patlayıcıların ve itici gazların bileşenleri olarak da kullanılabilir.

(2) 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) rafineri ekipmanının koruyucusu olarak kullanılabilir ve ayrıca kazan suyu arıtma maddesinin oksijen tutucusu olarak da kullanılabilir.

(3) 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), kimyasal elyaf endüstrisi alanında elastik elyafın çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir.

(4) 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kimyasal hammaddeler ve kimyasal endüstriyel ara ürünler olarak kullanılabilir ve tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), roket iticisinin bileşeni, renk gelişimi ve sabun kalitesinin dengeleyicisi, kauçuğun antioksidanları, kazan suyunun oksijen tutucusu ve metalin pasivasyon maddesi olarak kullanılabilir.

Ayrıca 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), kimyasal elyaf endüstrisi alanında elastik elyafın çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kimyasal hammaddeler ve kimyasal endüstriyel ara ürünler olarak da kullanılabilir ve tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) akut toksisitesi:
İntraperitoneal fare LD50: 167 mg/kg; İntravenöz Fare LD50: 120 mg/kg.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) patlayıcı ve tehlikeli özellikleri:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) ısıtıldığında patlayıcıdır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), nitröz asit ile reaksiyona girdiğinde patlayıcı diazid bileşiği oluşturabilir.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) yanıcılık ve tehlike özellikleri:
Toksik nitrik oksit gazına termal ayrışma.

Söndürme maddesi:
Su, karbondioksit, kuru toz, köpük.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) Kimyasal Özellikleri:
Beyaz toz

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Kullanım Alanları:
Organik ara ve fotografik kimyasal.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) tanımı:
ChEBI: 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) hidrazinkarboksilik asit ve hidrazin arasındaki resmi yoğunlaştırma ile elde edilir.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) Güvenlik Profili:
İntravenöz ve intraperitoneal yollarla zehir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), patlayıcı karbonik dazidi oluşturmak için nitröz asit ile reaksiyona girer.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) bozunmaya kadar ısıtıldığında toksik NOx dumanları yayar.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) beyaz kristal bir toz veya pelettir.
1,3-Diaminoüre'nin (Karbohidrazid) aktif içeriği %98,0 - %100,9'dur.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Kullanımı:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), özellikle kazan besleme sisteminde, roket itici bileşenlerinde, renkli görüntülerde ve sabun stabilizatörlerinin kalitesinde, antioksidanlarda kauçukta, kazan suyu deoksidanlarında ve metal pasivasyon maddelerinde korozyonu önlemek için oksijen tutucu olarak kullanılabilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) de organik sentez için bir ara madde olarak kullanılır.

CAS No.: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
Moleküler Formül: CH6N4O
Molekül Ağırlığı: 90.09

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Uygulamaları:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kullanılabilir:
-Oksijen süpürücü olarak.
-Çok dişli Schiff bazı ligandlarının çeşitli aldehitler ve ligandlarla kondenzasyon yoluyla sentezinde.
-Triflorometil içeren (E)-N′-ariliden-1H-pirazol-1-karbohidrazidlerin siklokondenzasyon reaksiyonu ile sentezlenmesinde antioksidan ve antimikrobiyal özellikler gösterir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Üretimi:
Endüstriyel olarak 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), ürenin hidrazin ile işlenmesiyle üretilir:
OC(NH2)2 + 2 N2H4 → OC(N2H3)2 + 2 NH3

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), karbonat esterleri gibi diğer C1-prekürsörlerinin hidrazin ile reaksiyonları ile de hazırlanabilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) fosgenden hazırlanabilir, ancak bu yol hidrazinyum tuzu [N2H5]Cl'yi kojenerasyona sokar ve bir miktar diformilasyon ile sonuçlanır.

Karbazik asit de uygun bir öncüdür:
N2NH3CO2H + N2H4 → OC(N2H3)2 + H2O

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) Yapısı:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) düzlemsel değildir.
Tüm nitrojen merkezleri, en azından bir şekilde piramidaldir, bu da daha zayıf CN pi-bağının göstergesidir.
CN ve CO mesafeleri sırasıyla yaklaşık 1.36 ve 1.25 A'dır.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) endüstriyel kullanımları:
Oksijen temizleyici:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kazan sistemlerinde oksijeni uzaklaştırmak için kullanılır.
Oksijen yıkayıcılar korozyonu önler.

Polimerlerin öncüsü:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), epoksit tipi reçineler için bir sertleştirme maddesi olarak kullanılabilir.

Fotoğraf:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) gümüş halid difüzyon prosesinde tonerlerden biri olarak kullanılmaktadır.

IUPAC adı:
1,3-Diaminoüre

Yoğunluk: 1.341 g/cm3
Erime noktası: 153 ila 154 °C

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), azo-metin ve azin sınıflarının görüntülerini üreten renk geliştiricileri stabilize etmek için kullanılır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), mühimmat itici gazları geliştirmek, sabunları stabilize etmek ve organik sentezde bir reaktif olarak kullanılmıştır.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Tehlikeleri:
1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) ısıtılması patlamaya neden olabilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) yutulduğunda zararlıdır, gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) suda yaşayan organizmalar için toksiktir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), erime noktası 153°C olan beyaz kristal bir katıdır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) erime üzerine ayrışır ve suda yüksek oranda çözünür.

1. Dolaylı reaksiyon (> 180°C) (N2 H3 )2CO + H2O i 2N2 H4 + CO2 2N2 H4 + 2O2 i 4H2O + 2N2
2. Ayrışma (> 200°C) (N2 H3 )2CO + H2 O i 2NH3 + N2 + H2 + CO2 Bir kısım DO2'yi temizlemek için gereken teorik dozaj 1.4 kısım 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid)
.
1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) aynı faydalarının çoğu sağlanır, ancak kanserojen riski yoktur: pH artışı ve etkin korozyon koruması ile amonyak oluşumu, koruyucu tabaka olarak manyetit oluşumu.
Bu nedenlerle 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), hidrazin için iyi bir alternatiftir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) MEKANİZMASI:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), aşağıdaki reaksiyon formülünde gösterildiği gibi su ve karbon dioksit üretmek için çözünmüş oksijen ile reaksiyona girer.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), 85 °C'ye kadar hidrazinden daha yüksek çözünmüş oksijen giderme hızına sahip olduğu bilinmektedir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), hidrazin ve karbondioksit üretmek için 150 °C'ye kadar hidrolize olur ve 200 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda amonyak, nitrojen ve hidrojene ayrışır.
Ancak hidrazinden farklı olarak 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kanserojen olarak tanınmaz ve hidrazinden daha az toksiktir.

Farklı ticari isimler altında pazarlanan 1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid), hidrazine iyi bir alternatif olduğuna inanılıyordu; bu, alternatif bir oksijen tutucudan istenen tüm ek faydaları, kullanımı güvenli olmakla birlikte sağlığa zararlı etkisi olmadan sağlar.  

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) Kullanımı:
Kazanda deoksidan olarak kullanıldığında, bu ürünü suya koyun veya su çözeltisini kullanın, 1 mol O2 için 0,5 mol veya üzeri 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazit) dozajı tercih edilir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) için uygun sıcaklık aralığı 87.8-176.7℃'dir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) için O2 ile reaksiyon CON4H6+ 2O2= 2N2 + 3H2O + CO2'dir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), korozyonu kontrol etmek için oksijen tutucu olarak kazan sistemi suyuna eklenir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), toksik olan hidrazin için daha güvenli bir alternatiftir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), düşük sıcaklık ve basınçlarda oksijen ile reaksiyona girer.

Reaksiyonun ürünleri uçucudur ve kazan suyuna çözünmüş katı maddeler katmaz.
Hidrazin gibi 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) de metal yüzeyleri pasifleştirir.

NOTLAR:
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), su arıtma uygulamalarında, özellikle kazan besleme sistemlerinin korunmasında kullanım için iyi bir oksijen tutucudur.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), organik sentezde özel bir kimyasal ara madde olarak da yaygın olarak kullanılır.

FONKSİYONLAR: Ara ürünler, Kimyasal Ara ürünler

SANAYİ: Endüstriyel, Su Arıtma, Özel Kimyasallar

KARBONHİDRAZİTİN FAYDALARI:
-1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), besleme suyuna veya kazan suyuna hiçbir inorganik katı katkısı olmayan bir oksijen tutucudur.
-1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), organik asit türlerinde ÇÖZÜNMEYEN bir oksijen tutucudur.
-1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) pasivasyona katkıda bulunur.
-1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) oksijen korozyonunu kontrol eder.

Kazanların ve diğer buharla çalışan ekipmanların verimli çalışması, korozyonu kontrol etmek için besleme suyunun kimyasal olarak arıtılmasını gerektirir.
Bu tür sistemlerde korozyon genellikle su tedarik ekipmanlarında, ön kazan sistemlerinde, kazan ve kondens dönüş hatlarında çeliğe oksijen saldırısının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Ne yazık ki, çeliğe oksijen saldırısı, kazanlarda bulunan kaçınılmaz olarak yüksek sıcaklıklar tarafından hızlandırılır.
Modern kazan sistemlerinin çoğunda, çözünmüş oksijen önce mekanik olarak, sonra kimyasal olarak geri kalanı temizlenerek işlenir.

Kalan çözünmüş oksijenin kimyasal olarak temizlenmesi, suyun Hidrazin ile işlenmesiyle geniş ölçüde gerçekleştirilir.
Bununla birlikte, Hidrazin son derece toksik bir kimyasal olarak kabul edilir ve ciddi sağlık tehditlerine sahiptir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) bazlı oksijen tutucu, kazan suyuna herhangi bir inorganik katı ilave etmeden çözünmüş oksijen sayesinde korozyon içerir.
Bu özel oksijen tutucu sınıfı, organik asit türlerine ayrışmaz ve diğer arıtma kimyasallarının etkisine müdahale etmeden pasifleştirici metal oksit filmlerinin oluşumunu teşvik ederek çalışır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), bu gelişmiş kazan oksijen tutucuları ile oksijen kaynaklı korozyon ve çukurlaşmayı, demir oksit birikimini ve besleme suyu hatlarında, hava gidericilerde ve dahili buhar kazanında kireçlenmeyi en aza indirir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) esas olarak iki varyantta mevcuttur - toz ve sıvı.
Katı halde 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) görünüşte beyaz kristaldir, suda tamamen çözünür, yaklaşık 153°C/ 307.4 F ayrışır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), kazan sistemine çözünmüş katı madde ve amonyak bırakmayan uçucu kimyaya dayanır.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), metal üzerinde koruyucu pasif bir film oluşturarak ve kondens hattında pH'ı yükselterek korozyonu önler, böylece kazanların raf ömrünü uzatır.
Kazan sistemine herhangi bir noktada 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) eklenebilmesine rağmen, tercihen gaz gidericilerden geldiği için kazan besleme suyunun arıtılması en verimli yöntemdir.

Maksimum korozyon koruması elde etmek için buhar oluşumundan önceki kalma süreleri maksimize edilmelidir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), kazanın genel olarak maruz kaldığı tüm sıcaklık aralığında etkili bir oksijen tutucu ve metal pasifleştiricidir.

1,3-Diaminoürenin (Karbohidrazid) Temel Özellikleri ve Faydaları:
-Korozyona karşı uzun süreli koruma ve kontrol
-Kanserojen olmayan yapı
-Kolay doz
-Metal yüzeylerde pasivasyonu teşvik eder
-Kalıntı olmayan

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), ürenin her iki amid grubunun hidrazin kalıntıları ile değiştirildiği bir üre türevidir.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) beyaz kristallerdir; erime noktası 153 C; alkol ve suda çok çözünür.

Kapalı su sistemindeki korozyonu önlemek için kalan oksijen suyunu temizlemek için kimyasal oksijen tutucular kullanılır.
Oksijen süpürücüler, hidrazin, hidrokinon, dietilhidroksietanol, oksimler ve sülfitler gibi çeşitli organik ve inorganik türleri içerir.

Bir hidrazin analoğu olan 1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), ilişkili güvenlik tehlikeleri ve kullanım önlemleri olan hidrazinin yerini almak için kullanılır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) kazan besleme sisteminde olduğu gibi ısıl ve basınç stabilitesinin gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir.

1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid) fotoğraf endüstrisinde renk atmasını önlemek için yardımcı olarak kullanılır.
1,3-Diaminoüre (Karbohidrazid), farmasötikler, stabilizatörler ve su arıtma kimyasalları için bir ara madde olarak kullanılır.

Eş anlamlı:
karbonohidrazit
karbonohidrazit
karbonik dihidrazit

IUPAC isimleri:
1,3 diaminoüre
1,3-Diaminoüre
1,3-diaminoüre
karbohidrazid
karbohidrazit
KarboHidrazit
karbohidrazid
karbonohidrazit
karbonohidrazit
carboydrazide
diaminoüre
karbondihidrazit
hidrazinkarboksamid
kabazid
N-aminohidrazinkarboksamid
N-aminohidrazin karboksamid
4-aminosemikarbazid
hidrazid hidrazinkarboksilik asit
karbodihidrazit
karbonohidrazit
karbonik dihidrazit
karbazid
N,N'-diaminoüre
karbonilbis-hidrazin
1,3-diaminoüre

Ticari isimler:
karbonodihidrazid CDH

karbohidrazid
497-18-7
karbonik dihidrazit
1,3-Diaminoüre
karbonohidrazit
karbazid
karbodihidrazit
Hidrazin, karbonildi-
Hidrazin, karbonilbis-
Karbazik asit, hidrazit
Üre, N,N'-diamino-
Semikarbazid, 4-amino-
Karbonik asit, dihidrazid
kabazid
Karbazid
Hidrazinkarboksamid, N-amino-
Üre, 1,3-diamino-
karbonil dihidrazin
Hidrazinkarboksilik asit, hidrazit
1,3-Diaminomokovina
karbonohidrazit
UNII-W8V7FYY4WH
karbondihidrazit
MGK 1934
N,N'-diaminoüre
4-aminosemikarbazid
karbonilbis-hidrazin
hidrazinkarbohidrazit
N-aminohidrazinkarboksamid
W8V7FYY4WH
N-aminohidrazin karboksamid
hidrazid hidrazinkarboksilik asit
MFCD00007591
Karbohidrazit, %97
Karbazid [Çek]
1,3-Diaminomocovina [Çek]
EINECS 207-837-2
CH6N4O
BRN 1747069
AI3-52397
karbonildihidrazit
Üre, 3-diamino-
Üre, N'-diamino-
Karbohidrazid, %98
1,3-bis(azanil)üre

Diğer isimler:
karbonik dihidrazit
karbazid
karbodihidrazit
Karbonik asit, dihidrazid
karbonohidrazit
Hidrazin, karbonilbis-
Hidrazinkarboksamid, N-amino-
Hidrazinkarboksilik asit, hidrazit
Üre, N,N'-diamino-
Karbazik asit, hidrazit
Hidrazin, karbonildi-
Semikarbazid, 4-amino-
Üre, 1,3-diamino-
1,3-Diaminoüre
kabazid
1,3-Diaminomokovina
Karbazid
MGK 1934

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.