1,3-DİMETİLÜRE

Dimetilüre = N, N′-Dimetilüre = 1,3-Dimetilüre = DMU

Eşanlamlı: 1,3-Dimetilüre
CAS no .: 96-31-1
EC / Liste no .: 202-498-7


CAS Numarası: 96-31-1
Doğrusal Formül: (CH3NH) 2CO
Moleküler Ağırlık: 88.11
Beilstein / REAXYS Numarası: 1740672
EC Numarası: 202-498-7
MDL numarası: MFCD00008286

1,3-DİMETİLÜRE
N, N'-DİMETİLÜRE
SYM-DİMETİLÜRE
SİMETRİK DİMETİLÜRE
ÜRE, 1,3-DİMETİL-

1,3-Dimetilüre, organik sentezde bir ara ürün olarak kullanılır ve ayrıca kafein, farmasötikler, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezi için kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
96-31-1, 202-498-7, 1-3-Dimetilüre, Dimetilüre, NN'-Dimetilüre, DMU, NSC 14910, BRN 1740672, AI3-24386

1,3-Dimetilharnstoff
1,3-Dimetilüre
Dimetilharnstoff
N, N'-Dimetilharnstoff
N, N'-Dimetilüre
sym-Dimetilüre
Simetrik dimetilüre
Üre, 1,3-dimetil- (8CI)
Üre, N, N'-dimetil- (9CI)

Dimetilüre (DMU) (IUPAC sistematik adı: 1,3-Dimetilüre) bir üre türevidir ve organik sentezde bir ara ürün olarak kullanılır.
Dimetilüre, az toksisiteye sahip renksiz kristal bir tozdur.

N, N′-Dimetil üre (DMU) (1,3-dimetil üre, metil karbamid), nitrojen içeren heterosiklik bileşiklerin sentezi için renksiz bir katı ve uçucu olmayan, çok yönlü ve güçlü bir reaktiftir.

N, N′-Dimetil üre, kafein, teofilin, farmasötikler, tekstil yardımcıları, herbisitler vb. Sentezinde kullanılır.
N, N′-Dimetil üre ayrıca metal iyon kompleksinde, malzeme biliminde vb. Uygulama bulur.
1954'te Blick ve Godt, önemli yapı taşı olan N, N′-dimetil-6-amino urasili bir Dimetilüre, siyanoasetik asit ve asetik anhidrit karışımından 3 saat boyunca 60 ° C'de karıştırma altında nem hariç tutarak sentezledi.
N, N′-Dimetil üre, pirimidin türevlerinin sentezi için çok önemli bir başlangıç ​​malzemesidir.

Dimetilüre, Formaldehit içermeyen tekstil katkı maddelerinden biridir ve selüloz elyaflardan yapılan tekstiller ve bunların sentetik karışımları için çapraz bağlama maddesi olarak kullanılır.
Dimetilüre, kafein, teofilin, eczacılık kimyasalları, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezinde kullanılır.
Kullanımlar
1,3-Dimetilüre, kafein, teofilin, eczacılık kimyasalları, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezinde kullanılır.
Tekstil işleme endüstrisinde 1,3-dimetilüre, tekstiller için formaldehit içermeyen bakımı kolay apre maddelerinin üretiminde ara ürün olarak kullanılır.
DMU'nun tahmini dünya üretiminin 25.000 tondan az olduğu tahmin edilmektedir.

Dimetilüre, üre olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir. Üreler, bir karbonil (C = O) fonksiyonel grubu ile birleştirilmiş iki amin grubu içeren bileşiklerdir.
Dimetilüre, son derece zayıf bazik (esasen nötr) bir bileşiktir (pKa'sına göre).
Dimetilüre (DMU) (IUPAC sistematik adı: Dimetilüre) bir üre türevidir ve organik sentezde bir ara ürün olarak kullanılır.

N, N'-Dimetil üre

Dimetilüre, aktif maddeler için yapı taşı veya formaldehit içermeyen tekstil katkı maddeleri için ara ürün olarak kullanılan renksiz bir tozdur.

Dimetilüre'nin tipik uygulamaları:
Tarım

Üre herbisit
Karbamat-herbisit
Tekstil katkı maddeleri

Formaldehit içermeyen tekstil katkı maddeleri
Selüloz elyaftan ve bunların sentetik karışımlarından yapılan tekstiller için çapraz bağlama maddesi
İlaçlar

Bronkodilatörler gibi aktif bileşenlerin sentezi için reaktif.

1,3-Dimetilüre, kafein, eczacılık kimyasalları, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezinde kullanılır.
Tekstil işleme endüstrisinde 1,3-dimetilüre, tekstiller için formaldehit içermeyen bakımı kolay apre maddelerinin üretiminde ara ürün olarak kullanılır.


Dimetilüre (DMU) bir üre türevidir ve organik sentezde ara ürün olarak kullanılır.
Genellikle renksiz kristal toz olarak elde edilir.
1,3-Dimetilüre, kafein, teofilin, eczacılık kimyasalları, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezinde kullanılır.
Tekstil işleme endüstrisinde 1,3-Dimetilüre, tekstiller için formaldehit içermeyen bakımı kolay apreleme maddelerinin üretiminde bir ara ürün olarak kullanılır.


IUPAC adı: 1,3-Dimetilüre

CAS Numarası: 96-31-1

Özellikleri
Kimyasal formül: C3H8N2O
Molar kütle: 88.110 g · mol − 1
Görünüm: Renksiz, mumsu kristaller
Koku: Kokusuz
Yoğunluk: 1.142 g mL − 1
Erime noktası: 104.4 ° C; 219,8 ° F; 377,5 K
Kaynama noktası: 269.1 ° C; 516,3 ° F; 542,2 K
Suda çözünürlük: 765 g L − 1
Manyetik duyarlılık (χ): -55,1 · 10−6 cm3 / mol

Termokimya
Std oluşum entalpisi (ΔfH⦵298): −312.1–−312.1 kJ mol − 1
Std yanma entalpisi (ΔcH⦵298): −2.0145–−2.0089 MJ mol − 1

Tehlikeler
R cümleleri (eski) H373
R22, R24 / 25
S-ibareleri (eski): P260, P314, P501H373
Parlama noktası: 157 ° C (315 ° F; 430 K)

Ölümcül doz veya konsantrasyon (LD, LC): LD50 (medyan doz): 4 g kg-1 (oral, sıçan)


Diğer isimler: Üre, 1,3-dimetil-; sym-Dimethylurea; N, N'-Dimetilüre; Simetrik dimetilüre; 1,3-Dimetilüre; (CH3NH) 2CO; 1,1'-Dimetilüre; DMU; N, N'-Dimetilharnstoff; NSC 14910

1,3-Dimetilüre Kimyasal Özellikleri, Kullanımları, Üretimi

Açıklama
1,3-Dimetilüre bir üre türevidir ve organik sentezde bir ara ürün olarak kullanılır.
1,3-Dimetilüre, az toksisiteye sahip renksiz kristal bir tozdur. 1,3-Dimetilüre ayrıca kafein, eczacılık kimyasalları, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezinde kullanılır.
Tekstil işleme endüstrisinde 1,3-dimetilüre, tekstiller için formaldehit içermeyen bakımı kolay apre maddelerinin üretiminde ara ürün olarak kullanılır.
İsviçre Ürün Sicilinde 1,3-dimetilüre içeren 38 ürün bulunmaktadır, bunların arasında 17'si tüketici kullanımına yöneliktir.
Ürün türleri, ör. boyalar ve temizlik maddeleri.
Tüketici ürünlerindeki 1,3-dimetilüre içeriği% 10'a kadardır (Swiss Product Register, 2003). Kozmetikte kullanım önerilmiştir, ancak bu tür uygulamalarda fiili kullanımına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kimyasal özellikler
beyaz kristaller

Tanım
ChEBI: Pozisyon 1 ve 3'te metil grupları ile ikame edilen üre olan üre sınıfının bir üyesi.

Genel açıklama
Renksiz kristaller.
Hava ve Su Reaksiyonları
Suda çözünür.

Reaktivite Profili
1,3-Dimetilüre bir amiddir. Amidler / imidler, toksik gazlar oluşturmak için azo ve diazo bileşikleriyle reaksiyona girer. Organik amidlerin / imidlerin güçlü indirgeyici maddelerle reaksiyonu sonucu yanıcı gazlar oluşur. Amidler çok zayıf bazlardır (sudan daha zayıf). İmidler henüz daha az baziktir ve aslında tuz oluşturmak için güçlü bazlarla reaksiyona girer. Yani asit olarak reaksiyona girebilirler. Amidlerin P2O5 veya SOCl2 gibi dehidrasyon ajanları ile karıştırılması, ilgili nitrili üretir. Bu bileşiklerin yanması, karışık nitrojen oksitleri (NOx) üretir.

Sağlık tehlikesi
AKUT / KRONİK TEHLİKELER: 1,3-Dimetilüre ayrışmaya kadar ısıtıldığında zehirli dumanlar çıkarır.

Yangın tehlikesi
1,3-Dimetilüre için parlama noktası verileri mevcut değildir; 1,3-Dimetilüre muhtemelen yanıcıdır.

Güvenlik profili
İntraperitoneal yoldan orta derecede toksik. Deneysel teratojenik ve üreme etkileri. İnsan mutasyon verileri bildirildi. Ayrışmaya kadar ısıtıldığında toksik NOx dumanları yayar.

Arıtma Yöntemleri
Üreyi bir buz banyosunda soğutarak aseton / dietil eterden kristalize edin. Ayrıca bunu EtOH'den kristalize edin ve 50o / 5 mm'de 24 saat boyunca kurutun [Bloemendahl & Somsen J Am Chem Soc 107 3426 1985]. [Beilstein 4 IV 207.]
1,3-Dimetilüre Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeler

İşlenmemiş içerikler
Metilamin

Hazırlık Ürünleri
Kafein 6-Amino-1,3-dimetil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-2,4-dion 6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL 3,7-dihidro-1,3-dimetil -1H-purin-2,6-dion, sodyum tuzu

1,3-Dimetilüre ChEBI
N, N'-dimetilüre HMDB
N, N-Dimetil-üre
1,3-DİMETİLÜRE
N, N'-Dimetilüre
96-31-1
sym-Dimetilüre
Üre, N, N'-dimetil-
Üre, 1,3-dimetil-
Simetrik dimetilüre
N, N'-Dimetilharnstoff
1,3-Dimetil üre
N, N'-Dimethylharnstoff [Almanca]
UNII-WAM6DR9I4X
MFCD00008286
NSC 14910
BRN 1740672
AI3-24386
WAM6DR9I4X
1,3-Dimetilüre,% 98
CHEBI: 80472
Üre, 3-dimetil-
Üre, N'-dimetil-
WLN: 1MVM1
CCRIS 2509
HSDB 3423
EINECS 202-498-7
Dimetilharnstoff
1.3-Dimetilüre
N, N-Dimetil-Üre
1,3 dimetil üre
N, N'-dimetil üre
N, N \ '- dimetilüre
1,1'-Dimetilüre
1,3-Dimetilkarbamid
3k3g
DSSTox_CID_5156
ACMC-209s6t
bmse000248
EC 202-498-7
ÜRE, 1,3-DİMETİL
(CH3NH) 2CO
DSSTox_RID_77691
DSSTox_GSID_25156
N, N'-Dimetilüre, ~% 98
CHEMBL1234380
DTXSID5025156
NSC14910
NSC24823
ZINC1653257
Tox21_200794
ANW-40803
BBL011513
NSC-14910
NSC-24823
STL146629
AKOS000120912
CS-W013749
MCULE-5319497155
NE10567
CAS-96-31-1
NCGC00248834-01
NCGC00258348-01
AK209010
K738
SY004507
N, N ters ünlem işareti - Dimetilüre
A4569
D0289
FT-0606700
C16364
etil 5-okso-2,3-difenil-siklopentankarboksilat
N, N'-Dimetilüre, (sim.),> =% 99 (N'den)
Q419740
W-100145
N, N'-Dimetilüre, PESTANAL (R), analitik standart
F0001-2292
N, N'-Dimetilüre, (sim.),> =% 95.0 (HPLC), teknik

1,1-DİMETİLÜRE
N, N-Dimetilüre
598-94-7
Üre, N, N-dimetil-
asim-Dimetilüre
Üre, dimetil-
Üre, 1,1-dimetil-
1,1-Dimetil üre
1320-50-9
UNII-I988R763P3
MFCD00007959
I988R763P3
1,1-Dimetilüre,% 98 +
N, N-Dimetilharnstoff
N, N-Dimethylharnstoff [Almanca]
HSDB 4273
EINECS 209-957-0
NSC 33603
BRN 1740666
dimetil üre
AI3-61297
1.1-Dimetilüre
EINECS 215-303-5
1,1-dimetil-üre
amino-N, N-dimetilamid
ACMC-1BPHP
1,1-Dimetilüre,% 99
(CH3) 2NCONH2
DTXSID0060515
NSC33603
STR03134
ZINC1665828
ANW-33389
NSC-33603
SBB008301
STL482999
AKOS000200400
NE10536
R890
DB-053491
BB 0311004
CS-0132397
D0809
FT-0606140
EN300-17007
D-5580
A832531
Q24712449
PubChem

Eş anlamlı:
N, N'- dimetil üre
N, N'- dimetilkarbamimidik asit
1,3- dimetilüre
N, N'- dimetilüre
 üre, 1,3-dimetil-
 üre, N, N'-dimetil-

1,3-Dimetilharnstoff [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
1,3-Dimetilüre [ACD / IUPAC Adı]
1,3-Dimetilurée [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
202-498-7 [EINECS]
4-04-00-00207 [Beilstein]
96-31-1 [RN]
DMU
MFCD00008286 [MDL numarası]
N, N′-dimetil üre
N, N′-dimetilüre
N, N'-Dimetilüre
sym-Dimetilüre
Simetrik dimetilüre
Üre, 1,3-dimetil-
Üre, N, N'-dimetil- [ACD / Endeks Adı]
YS9868000
(CH3NH) 2CO
1, 3-Dimetilüre
1,3-Dimetil üre
1,3-Dimetil-üre
1MVM1 [WLN]
Dimetilüre
Dimetilüre, 1,3-
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:80472
n, n'-dimetilüre
N, N'-dimetil üre
N, N'-dimetil-üre

• 1,3-Dimetilüre Fabrikası
• N, N'-Dimetilüre Fabrikası
• 1,3-Dimetilüre COA TDS MSDS
• n, n'-dimetilharnstoff
• n, n'-dimetil-üre
• N, N'-Dimetilharnstoff
• Simetrik dimetilüre
• simetrik dimetilüre
• Üre, 1,3-dimetil-
• üre, 1.3-dimetil-
• (CH3NH) 2CO
• 1,3-dimetil-üre
• SİM-DİMETİLÜRE
• N, N'-DİMETİLÜRE
• 1,3-DİMETİLÜRE
• 1,3-DİMETİLÜRE (SYM)
• 1,3-dimetilkarbamid
• LABOTEST-BB LT01690258
• Dimetilkarbamid
• 1,3-Dimetilüre,% 98
• N, N'-DİMETİLÜRE (SYM.)
• N, N'-DİMETİL ÜRE PESTANAL, 250 MG
• N, N-Dimetilüre ForSynthesis
• AKOS B029718
• 1,3-Dimetilharnstoff
• 1,3-DiMetilüre,% 98 100GR
• 1,3-DiMetilüre,% 98 1KG
• 1,3-Dimetilüre-D6
• syM
• 1,3-DiMetilüre, Yüzde 98
• 1.3-DiMethyl u
• N, N'-Dimetilüre
• N, N'-Dimetilüre (sim.),> =% 95.0 (HPLC), teknik
• EZNA KİTİ MOLLUSC DNA
• KIT MOLLUSC DNA EZNA 5 TESTLERİ
• N, N'-Dimetilüre (sim.),> =% 99 (N'den)
• n, n'-dimetilharnstoff (almanca)
• 1,3-Dimetilüre>
• 96-31-1
• 96-31-3
• C3H8NO2
• C3H8N2O
•    Yapı taşları
• Karbonil Bileşikleri
• Organik Doğrusal Olmayan Optik Malzemeler
• Üre
• Organik Yapı Taşları
• Kimyasal Biyoloji
• Peptid Kimyası
• Biyoaktif Küçük Moleküller
•    Yapı taşları
• Karbonil Bileşikleri
•    Hücre Biyolojisi
• Kimyasal Sentez
• DIG-DY
• Organik Yapı Taşları
• Üre
• Standart Boc Amino Asitler

Görünen Ad: 1,3-dimetilüre
EC Numarası: 202-498-7
EC Adı: 1,3-dimetilüre
CAS Numarası: 96-31-1
Moleküler formül: C3H8N2O
IUPAC Adı: 1,3-dimetilüre


Ticari unvan
1,3-Dimetilharnstoff
1,3-Dimetilüre
Dimetilharnstoff
N, N'-Dimetilharnstoff
N, N'-Dimetilüre
Simetrik dimetilüre
Üre, 1,3-dimetil- (8CI)
Üre, N, N'-dimetil- (9CI)
sym-Dimetilüre


1,3-Dimetilüre: Ajan Adı
1,3-Dimetilüre
CAS Numarası: 96-31-1
Formül: C3-H8-N2-O
Ana Kategori: Azot Bileşikleri

Eş anlamlılar: DMU; N, N'-Dimetilharnstoff [Almanca]; N, N'-Dimetilüre; Simetrik dimetilüre; sym-Dimethylurea; Üre, 1,3-dimetil-; Üre, N, N'-dimetil-; [ChemIDplus]

Kategori: Üre Bileşikleri
Tanım: Renksiz katı; [Hawley] Çarşaf; [Alfa Aesar MSDS] Renksiz toz; [OECD SIDS: 1,3-Dimetilüre - 2003]

Kaynaklar / Kullanımlar: İlaç üretiminde kullanılır; [Hawley] Kafein, eczacılık kimyasalları, tekstil yardımcıları, herbisitler, boyalar ve temizlik ürünleri yapmak için ara ürün olarak kullanılır; [OECD SIDS: 1,3-Dimetilüre - 2003]


Dimethylurea = N,N′-Dimethylurea = 1,3-Dimethylurea = DMU

Synonym: 1,3-Dimethylurea
CAS no.: 96-31-1
EC / List no.: 202-498-7


CAS Number: 96-31-1 
Linear Formula: (CH3NH)2CO 
Molecular Weight: 88.11  
Beilstein/REAXYS Number: 1740672  
EC Number: 202-498-7  
MDL number: MFCD00008286

1,3-DIMETHYLUREA
N,N'-DIMETHYLUREA
SYM-DIMETHYLUREA
SYMMETRIC DIMETHYLUREA
UREA, 1,3-DIMETHYL-

1,3-Dimethylharnstoff
1,3-Dimethylurea
Dimethylharnstoff
N,N'-Dimethylharnstoff
N,N'-Dimethylurea
sym-Dimethylurea
Symmetric dimethylurea
Urea, 1,3-dimethyl- (8CI)
Urea, N,N'-dimethyl- (9CI)

Dimethylurea (DMU) (IUPAC systematic name: 1,3-Dimethylurea ) is a urea derivative and used as an intermediate in organic synthesis. 
Dimethylurea is a colorless crystalline powder with little toxicity.

N,N′-Dimethyl urea (DMU) (1,3-dimethyl urea, methyl carbamide) is a colourless solid and a non-volatile, versatile and powerful reagent for the synthesis of nitrogen-containing heterocyclic compounds. 

N,N′-Dimethyl urea is used for the synthesis of caffeine, theophylline, pharmaceuticals, textile aids, herbicides, etc. 
N,N′-Dimethyl urea also finds application in metal-ion complexation, material science, etc. 
In 1954, Blick and Godt synthesized the important building block N,N′-di­methyl-6-amino uracil from a mixture of Dimethylurea, cyanoacetic acid, and acetic anhydride with exclusion of moisture under stirring at 60 ˚C for 3 h. 
N,N′-Dimethyl urea is a very important starting material for the synthesis of pyrimidine derivatives.

Dimethylurea is one of the Formaldehyde-free textile additives and it is used as Cross linking agent for textiles made of cellulose fibers and their synthetic mixtures.
Dimethylurea is used for synthesis of caffeine, theophylline, pharmachemicals, textile aids, herbicides and others.
Uses
1,3-Dimethylurea is used for synthesis of caffeine, theophylline, pharmachemicals, textile aids, herbicides and others.
In the textile processing industry 1,3-dimethylurea is used as intermediate for the production of formaldehyde-free easy-care finishing agents for textiles. 
The estimated world production of DMU is estimated to be less than 25,000 tons.

Dimethylurea belongs to the class of organic compounds known as ureas. Ureas are compounds containing two amine groups joined by a carbonyl (C=O) functional group. 
Dimethylurea is an extremely weak basic (essentially neutral) compound (based on its pKa). 
Dimethylurea (DMU) (IUPAC systematic name: Dimethylurea ) is a urea derivative and used as an intermediate in organic synthesis.

N,N'-Dimethyl urea

Dimethylurea is a colorless powder, used as building block for active ingredients or intermediate for formaldehyde-free textile additives.

Typical applications of Dimethylurea:
Agriculture

Urea-herbicide
Carbamate-herbicide
Textile additives

Formaldehyde-free textile additives
Cross linking agent for textiles made of cellulose fibers and their synthetic mixtures
Pharmaceuticals

Reagant for the synthesis of active ingredients, such as bronchodilators.

1,3-Dimethylurea is used for synthesis of caffeine, pharmachemicals, textile aids, herbicides and other. 
In the textile processing industry 1,3-dimethylurea is used as intermediate for the production of formaldehyde-free easy-care finishing agents for textiles.


Dimethylurea (DMU) is a urea derivative and it is used as an intermediate in organic synthesis. 
It is usually obtained as a colorless crystalline powder. 
1,3-Dimethylurea is used for synthesis of caffeine, theophylline, pharmachemicals, textile aids, herbicides and others. 
In the textile processing industry 1,3-Dimethylurea is used asintermediate for the production of formaldehyde free easy care finishing agents for textiles


IUPAC name: 1,3-Dimethylurea

CAS Number: 96-31-1 

Properties
Chemical formula: C3H8N2O
Molar mass: 88.110 g·mol−1
Appearance: Colorless, waxy crystals
Odor: Odorless
Density: 1.142 g mL−1
Melting point: 104.4 °C; 219.8 °F; 377.5 K
Boiling point: 269.1 °C; 516.3 °F; 542.2 K
Solubility in water: 765 g L−1
Magnetic susceptibility (χ): -55.1·10−6 cm3/mol

Thermochemistry
Std enthalpy of formation (ΔfH⦵298): −312.1–−312.1 kJ mol−1
Std enthalpy of combustion (ΔcH⦵298): −2.0145–−2.0089 MJ mol−1

Hazards
R-phrases (outdated)    H373
R22, R24/25
S-phrases (outdated): P260, P314, P501H373
Flash point: 157 °C (315 °F; 430 K)

Lethal dose or concentration (LD, LC): LD50 (median dose): 4 g kg−1 (oral, rat)


Other names: Urea, 1,3-dimethyl-; sym-Dimethylurea; N,N'-Dimethylurea; Symmetric dimethylurea; 1,3-Dimethylurea; (CH3NH)2CO; 1,1'-Dimethylurea; DMU; N,N'-Dimethylharnstoff; NSC 14910

1,3-Dimethylurea Chemical Properties,Uses,Production

Description
1,3-Dimethylurea is a urea derivative and used as an intermediate in organic synthesis. 
1,3-Dimethylurea is a colorless crystalline powder with little toxicity. 1,3-Dimethylurea is also used for synthesis of caffeine, pharmachemicals, textile aids, herbicides and other. 
In the textile processing industry 1,3-dimethylurea is used as intermediate for the production of formaldehyde-free easy-care finishing agents for textiles. 
In the Swiss Product Register there are 38 products containing 1,3-dimethylurea, among them 17 products intended for consumer use. 
Product types are e.g. paints and cleaning agents. 
The content of 1,3-dimethylurea in consumer products is up to 10 % (Swiss Product Register, 2003). Use in cosmetics has been proposed, but there is no information available as to its actual use in such applications.

Chemical Properties
white crystals

Definition
ChEBI: A member of the class of ureas that is urea substituted by methyl groups at positions 1 and 3.

General Description
Colorless crystals.
Air & Water Reactions
Water soluble.

Reactivity Profile
1,3-Dimethylurea is an amide. Amides/imides react with azo and diazo compounds to generate toxic gases. Flammable gases are formed by the reaction of organic amides/imides with strong reducing agents. Amides are very weak bases (weaker than water). Imides are less basic yet and in fact react with strong bases to form salts. That is, they can react as acids. Mixing amides with dehydrating agents such as P2O5 or SOCl2 generates the corresponding nitrile. The combustion of these compounds generates mixed oxides of nitrogen (NOx).

Health Hazard
ACUTE/CHRONIC HAZARDS: When heated to decomposition 1,3-Dimethylurea emits toxic fumes.

Fire Hazard
Flash point data for 1,3-Dimethylurea are not available; 1,3-Dimethylurea is probably combustible.

Safety Profile
Moderately toxic by intraperitoneal route. Experimental teratogenic and reproductive effects. Human mutation data reported. When heated to decomposition it emits toxic fumes of NOx

Purification Methods
Crystallise the urea from acetone/diethyl ether by cooling in an ice bath. Also crystallise it from EtOH and dry it at 50o/5mm for 24hours [Bloemendahl & Somsen J Am Chem Soc 107 3426 1985]. [Beilstein 4 IV 207.]
1,3-Dimethylurea Preparation Products And Raw materials

Raw materials
Methylamine

Preparation Products
Caffeine 6-Amino-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione 6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, sodium salt

1,3-Dimethylurea    ChEBI
N,N'-dimethylurea    HMDB
N,N-Dimethyl-urea
1,3-DIMETHYLUREA
N,N'-Dimethylurea
96-31-1
sym-Dimethylurea
Urea, N,N'-dimethyl-
Urea, 1,3-dimethyl-
Symmetric dimethylurea
N,N'-Dimethylharnstoff
1,3-Dimethyl urea
N,N'-Dimethylharnstoff [German]
UNII-WAM6DR9I4X
MFCD00008286
NSC 14910
BRN 1740672
AI3-24386
WAM6DR9I4X
1,3-Dimethylurea, 98%
CHEBI:80472
Urea,3-dimethyl-
Urea,N'-dimethyl-
WLN: 1MVM1
CCRIS 2509
HSDB 3423
EINECS 202-498-7
Dimethylharnstoff
1.3-Dimethylurea
N,N-Dimethyl-Urea
1,3 dimethyl urea
N,N'-dimethyl urea
N,N\'-dimethylurea
1,1'-Dimethylurea
1,3-Dimethylcarbamide
3k3g
DSSTox_CID_5156
ACMC-209s6t
bmse000248
EC 202-498-7
UREA,1,3-DIMETHYL
(CH3NH)2CO
DSSTox_RID_77691
DSSTox_GSID_25156
N,N'-Dimethylurea, ~98%
CHEMBL1234380
DTXSID5025156
NSC14910
NSC24823
ZINC1653257
Tox21_200794
ANW-40803
BBL011513
NSC-14910
NSC-24823
STL146629
AKOS000120912
CS-W013749
MCULE-5319497155
NE10567
CAS-96-31-1
NCGC00248834-01
NCGC00258348-01
AK209010
K738
SY004507
N,N inverted exclamation mark -Dimethylurea
A4569
D0289
FT-0606700
C16364
ethyl 5-oxo-2,3-diphenyl-cyclopentanecarboxylate
N,N'-Dimethylurea, (sym.), >=99% (from N)
Q419740
W-100145
N,N'-Dimethylurea, PESTANAL(R), analytical standard
F0001-2292
N,N'-Dimethylurea, (sym.), >=95.0% (HPLC), technical

1,1-DIMETHYLUREA
N,N-Dimethylurea
598-94-7
Urea, N,N-dimethyl-
asym-Dimethylurea
Urea, dimethyl-
Urea, 1,1-dimethyl-
1,1-Dimethyl urea
1320-50-9
UNII-I988R763P3
MFCD00007959
I988R763P3
1,1-Dimethylurea, 98+%
N,N-Dimethylharnstoff
N,N-Dimethylharnstoff [German]
HSDB 4273
EINECS 209-957-0
NSC 33603
BRN 1740666
dimethyl urea
AI3-61297
1.1-Dimethylurea
EINECS 215-303-5
1,1-dimethyl-urea
amino-N,N-dimethylamide
ACMC-1BPHP
1,1-Dimethylurea, 99%
(CH3)2NCONH2
DTXSID0060515
NSC33603
STR03134
ZINC1665828
ANW-33389
NSC-33603
SBB008301
STL482999
AKOS000200400
NE10536
R890
DB-053491
BB 0311004
CS-0132397
D0809
FT-0606140
EN300-17007
D-5580
A832531
Q24712449
PubChem

Synonyms:
N,N'-    dimethyl urea
N,N'-    dimethylcarbamimidic acid
1,3-    dimethylurea
N,N'-    dimethylurea
     urea, 1,3-dimethyl-
     urea, N,N'-dimethyl-

1,3-Dimethylharnstoff [German] [ACD/IUPAC Name]
1,3-Dimethylurea [ACD/IUPAC Name]
1,3-Diméthylurée [French] [ACD/IUPAC Name]
202-498-7 [EINECS]
4-04-00-00207 [Beilstein]
96-31-1 [RN]
DMU
MFCD00008286 [MDL number]
N,N′-dimethyl urea
N,N′-dimethylurea
N,N'-Dimethylurea
sym-Dimethylurea
Symmetric dimethylurea
Urea, 1,3-dimethyl-
Urea, N,N'-dimethyl- [ACD/Index Name]
YS9868000
(CH3NH)2CO
1, 3-Dimethylurea
1,3-Dimethyl urea
1,3-Dimethyl-urea
1MVM1 [WLN]
Dimethylurea
Dimethylurea, 1,3-
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:80472
n,n’-dimethylurea
N,N'-dimethyl urea
N,N'-dimethyl-urea

•    1,3-Dimethylurea Factory
•    N,N'-Dimethylurea Factory
•    1,3-Dimethylurea COA TDS MSDS
•    n,n’-dimethylharnstoff
•    n,n’-dimethyl-ure
•    N,N'-Dimethylharnstoff
•    Symmetric dimethylurea
•    symmetricdimethylurea
•    Urea, 1,3-dimethyl-
•    urea,1.3-dimethyl-
•    (CH3NH)2CO
•    1,3-dimethyl-ure
•    SYM-DIMETHYLUREA
•    N,N'-DIMETHYLUREA
•    1,3-DIMETHYLUREA
•    1,3-DIMETHYLUREA(SYM)
•    1,3-DIMETHYLCARBAMIDE
•    LABOTEST-BB LT01690258
•    Dimethylcarbamide
•    1,3-Dimethylurea,98%
•    N,N'-DIMETHYLUREA (SYM.)
•    N,N'-DIMETHYL UREA PESTANAL, 250 MG
•    N,N-DimethylureaForSynthesis
•    AKOS B029718
•    1,3-Dimethylharnstoff
•    1,3-DiMethylurea, 98% 100GR
•    1,3-DiMethylurea, 98% 1KG
•    1,3-Dimethylurea-D6
•    syM
•    1,3-DiMethylurea, 98 Percent
•    1.3-DiMethyl u
•    N,N'-Dimethylurea
•    N,N'-Dimethylurea (sym.), >=95.0% (HPLC), technical
•    EZNA KIT MOLLUSC DNA
•    KIT MOLLUSC DNA EZNA 5 TESTS
•    N,N'-Dimethylurea (sym.), >=99% (from N)
•    n,n'-dimethylharnstoff (german)
•    1,3-Dimethylurea >
•    96-31-1
•    96-31-3
•    C3H8NO2
•    C3H8N2O
•    Building Blocks
•    Carbonyl Compounds
•    Organic Nonlinear Optical Materials
•    Ureas
•    Organic Building Blocks
•    Chemical Biology
•    Peptide Chemistry
•    Bioactive Small Molecules
•    Building Blocks
•    Carbonyl Compounds
•    Cell Biology
•    Chemical Synthesis
•    DIG-DY
•    Organic Building Blocks
•    Ureas
•    Standard Boc Amino Acids

Display Name: 1,3-dimethylurea
EC Number: 202-498-7
EC Name: 1,3-dimethylurea
CAS Number: 96-31-1
Molecular formula: C3H8N2O
IUPAC Name: 1,3-dimethylurea


Trade name
1,3-Dimethylharnstoff
1,3-Dimethylurea
Dimethylharnstoff
N,N'-Dimethylharnstoff
N,N'-Dimethylurea
Symmetric dimethylurea
Urea, 1,3-dimethyl- (8CI)
Urea, N,N'-dimethyl- (9CI)
sym-Dimethylurea


1,3-Dimethylurea: Agent Name
1,3-Dimethylurea
CAS Number: 96-31-1
Formula: C3-H8-N2-O
Major Category: Nitrogen Compounds

Synonyms: DMU; N,N'-Dimethylharnstoff [German]; N,N'-Dimethylurea; Symmetric dimethylurea; sym-Dimethylurea; Urea, 1,3-dimethyl-; Urea, N,N'-dimethyl-; [ChemIDplus]

Category: Urea Compounds
Description: Colorless solid; [Hawley] Sheet; [Alfa Aesar MSDS] Colorless powder; [OECD SIDS: 1,3-Dimethylurea - 2003]

Sources/Uses: Used in pharmaceutical manufacturing; [Hawley] Used as an intermediate to make caffeine, pharmachemicals, textile aids, herbicides, paints, and cleaning products; [OECD SIDS: 1,3-Dimethylurea - 2003]

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.