1,6-HEKSANDİOL

1,6-Heksandiol, suda ve alkolde çözünebilen kristalli bir maddedir; benzin rafinasyonunda, naylon üretiminde ara ürün olarak ve polyester ve poliüretan yapımında kullanılır.

1,6-Heksandiol (HDO), düşük uçucu organik bileşik formülasyonları, poliüretanlar, yapıştırıcılar ve kozmetikler dahil endüstriyel kaplamalar üretmek için kullanılır.
HDO ayrıca, örneğin modern rüzgar türbinleri için rotor kanatlarının ve otomotiv hafif ağırlık uygulamaları için yapı bileşenlerinin verimli üretimi için kullanılan epoksi sistemlerin formülasyonunda reaktif bir inceltici görevi görür.

1,6-Hexandiol, yüzey kaplamalarının hammaddeleri ve PU, Yapıştırıcılar ve Kozmetiklerin ara maddeleri gibi çeşitli uygulamalarda performans gösterir.
1,6-Heksandiol ayrıca polimerik plastikleştiricilerde, doymamış polyesterlerde ve boyarmaddelerde kullanılır.


IUPAC adı: Heksan-1,6-diol
Diğer isimler: Heksametilen glikol; 1,6-Dihidroksiheksan; 1,6-Heksilen glikol; Hekzametilendiol; HDO; 1,6-Heksametilen glikol

1,6-Heksandiol, poliüretan kaplamalar, polyester reçineler ve polikarbonatiyol reçineler için hammaddedir.
1,6-Heksandiol ayrıca epoksi reçinesi için reaktif seyreltici yapmak için hammadde olarak kullanılır.
1,6-heksandiolün, terminal olarak yerleştirilmiş hidroksil grupları içeren kimyasal yapısı, onu oldukça reaktif ve çeşitli türevlerin üretimi için yararlı kılar.
1,6-Heksandiol, solvent kullanmayan çevre dostu bir kaplama malzemesi olarak pazar payını genişleten UV kürleme malzemesi için hammadde olarak da kullanılır.

1,6-Heksandiol, doymuş polyesterler için bir yapı taşıdır ve 1,6-Heksandiol'ün poliüretan akrilik esterleri, UV kaplamalar için reaktif seyreltici olarak kullanılır.
1,6-Heksandiol, solvent bazlı boyalar için polyesterlerde, otomotiv kaplamaları için fırınlama emayelerinde, teneke ve bobin kaplamalarda ve genel uygulamalar için kullanılır.
Hekzametilen glikol tercihen iki bileşenli boyalarda plastik kaplamalar ve tamir kaplamalarında kullanılır. Heksametilen glikol, polyester plastikleştiriciler için ve poliüretanlar için yumuşak segmentlerde uygundur.

1,6-Heksandiol, polyesterlerde ve poliüretanda optimum bir esneklik ve tokluk dengesi (yeterli sertlik ile birlikte mükemmel esneklik) gösterir.

1,6-Heksandiol, polimer sentezlerinde (naylon, polyester üretiminde) bir ara ürün olarak kullanılır. Ana uygulama alanı, UV kaplama aktif monomer (HDDA), Polikarbonatediol (PCD) ve Polyesterler alanında birçok ürün üretmek için poliüretan imalatıdır. Aynı zamanda benzin rafinasyonunda ve ilaç imalatında da kullanılır.

Tanımlayıcılar
CAS Numarası: 629-11-8

1,6-Dihidroksiheksan
Heksametilen glikol
1,6-Heksilen glikol


EC / Liste no .: 211-074-0
CAS no .: 629-11-8

Heksan-1,6-diol, 1 ve 6 pozisyonlarında hidroksi grupları ile ikame edilmiş heksan olan bir dioldür.
Hekzan-1,6-diol, bir diol ve bir birincil alkoldür.
Heksan-1,6-diol, bir heksan hidritinden elde edilir.


Uygulamalar: Polyester ve poliüretanların sentezinde
Yüksek polimerler (naylon, polyesterler), birleştirme ajanı, kömür kaplama için ara ürün
Hekzametilendiamin için hammadde olarak; benzin rafinasyonunda; plastikleştirici olarak.
Vernik, yapıştırıcı, ilaç ve tekstil yardımcılarının üretiminde.

HDO 1,6-Heksandiol

HDO, alkanedioller grubundan çok yönlü bir diol öncüsüdür; renksiz ve kristal katıdır.

Yapıştırıcılar
Esneklik ve yapışma sağlayan yapıştırıcılar için kullanılan reçineler için yapı taşı olarak HDO

Kaplamalar
Polyester ve poliüretan reçinelerin üretimi için yapı taşı olarak HDO. Sertlik ve esneklik, yapışma, hava koşullarına dayanıklılık veya hidroliz direnci arasında iyi denge.

Diğerleri

HDO ayrıca, radyasyonla kürlenen kaplamaların, polikarbonat diollerin üretim sürecinde ve modern rüzgar türbinleri için rotor kanatlarının verimli üretimi için kullanılan epoksi sistemlerin formülasyonunda reaktif bir inceltici olarak uygulanır.


1,6-heksandiol organik bir bileşiktir ve renksiz suda çözünür bir katıdır.
1,6-Heksandiol, pahalı olmayan bir kimyasaldır ve çeşitli endüstriyel kullanımların benimsenmesi için ticari olarak mevcuttur.
1,6-Heksandiol, endüstriyel polyester ve poliüretan üretiminde kullanılmaktadır.
Ayrıca 1,6-Heksandiol düşük toksisiteye ve düşük yanıcılığa sahiptir ve bu genellikle güvenli olarak kabul edilir.
1,6-Heksandiol ayrıca polyesterlerin sertliğini ve esnekliğini geliştirmek için kullanılır.

1,6-heksandiol pazarının büyümesi, öncelikle gelişmekte olan ülkelerde poliüretanlarda 1,6-Heksandiol kullanımındaki artış ve önde gelen oyuncuların araştırma ve geliştirmelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, teknolojilerdeki ilerlemedeki artış ve biyo bazlı hammaddelerin geliştirilmesinin, tahmin dönemi boyunca küresel pazardaki üreticiler için fırsatlar yaratması bekleniyor. Bununla birlikte, 1,6-Heksandiol'ün depolanması ve nakliyesi ve geniş ikame maddelerinin bulunmasının, önümüzdeki yıllarda küresel 1,6-heksandiol pazarının büyümesini engellemesi beklenmektedir.


1,6-Heksandiol, terminalde bulunan iki birincil hidroksil grubu içeren doğrusal bir dioldür. Poliüretan elastomerler, kaplamalar, yapıştırıcılar ve polimerik plastikleştiriciler için polyester üretiminde, ayrıca çift işlevli Heksandiol Diakrilat üretiminde ara ürün olarak kullanılır.

1,6-Heksandiol, (CH2CH2CH2OH) 2 formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Renksiz suda çözünür bir katıdır. [

1,6-Heksandiol, adipik asit veya esterlerinin hidrojenasyonu ile hazırlanır.
Laboratuar hazırlığı, adipatların lityum alüminyum hidrür ile indirgenmesiyle sağlanabilir, ancak bu yöntem ticari ölçekte pratik değildir.

SENONİMLER: Heksametilen Glikol; Hekzametilendiol; HDO; 1,6-Dihidroksiheksan; omega-Heksandiol; alfa, omega-Heksandiol;


1,6-Heksandiol, endüstriyel polyester ve poliüretan üretiminde yaygın olarak kullanılan, düşük toksisiteli, suda çözünür, higroskopik, renksiz bir kristal katıdır.

1,6-HEXANEDIOL ayrıca Heksan-1,6-diol eşanlamlıları ile de tanımlanır; 629-11-8; Hekzametilen glikol; 1,6-Dihidroksiheksan ve Hekzametilendiol.

1,6-Heksandiol'ün uzun hidrokarbon zinciri, bileşiğe polyesterlerin esnekliğini ve sertliğini geliştirme yeteneği verir. Poliüretanlarda zincir genişletici olarak da kullanılır. Elde edilen modifiye edilmiş poliüretan, hidrolize ve mekanik mukavemete karşı yüksek dirence sahiptir, ancak düşük bir cam geçiş sıcaklığına sahiptir.

Ek olarak 1,6-Heksandiol akriliklerin, yapıştırıcıların ve boyarmaddelerin üretiminde bir ara ürün olarak kullanılır. Stiren, maleik anhidrit, fumarik asit ve doymamış polyester reçineler de 1,6-heksandiolden yapılmıştır.

Tüketici uygulamaları, mürekkep, toner ve renklendirici ürünlerin üretiminde ve ayrıca boya ve kaplama üretiminde kullanımı içerir.

1,6 Heksandiol

CAS #: 629-11-8

SYNONYM: Heksametilen Glikol; 1,6-Heksandiol; 1,6-Heksandiol
• heksan-1,6-diol
• 1,6-dihidroksiheksan
• heksametilen glikol
• 1,6-heksilen glikol
• heksametilendiol
• HDO
• alfa, omega-Heksandiol
• 6-hidroksi-1-hekzanol
• heksandiol
• Hekzan-1,6-Diol

1,6-Heksandiol (HDO), polimer endüstrisinde önemli bir öncüdür


1,6-Dihidroksiheksan
1,6-Heksandiol
1,6-heksandiol
alfa, omega-Heksandiol
HDO
Heksametilen glikol

Hekzametilendiol
Hekzan-1,6-diol
Hekzan-1,6-diol
heksan-1,6-diol


CAS adları
1,6-Heksandiol

IUPAC isimleri
1,6-Heksandiol
1,6-heksandiol
1,6-Heksandiol
Siklohekzanon
heksan-1,6-diol
hekzan-1,6-diol
Hekzandiol

Ticari isimler
.alpha.,. omega.-Hexandiol
.omega.-Heksandiol
1,6-Dihidroksiheksan
1,6-Heksandiol
1,6-Heksandiol (8CI, 9CI)
1.6-Heksandiol
Adipol
Taç giyme
HDO
Heksametilen glikol
Hekzametilendiol
Hekzan-1,6-diol
Miractan
Nippollan

Formül: C6H14O2
CAS: 629-11-8

Açıklama: 1,6-Heksandiol (HDO) renksiz, kokusuz erimiş bir kütle veya katıdır. Suda her oranda karışabilir ve etanolde çözünür.

Eş anlamlılar: Heksan-1,6-diol

1,6-Heksandiol, yüksek performanslı kaplamalar, elyaflar, yapıştırıcılar, poliüretanlar, polikarbonat dioller için ve epoksi reçineler için reaktif seyreltici olarak önemli bir öncüdür.

Özellikleri
1,6-heksandiol hidroksil grubu içerdiğinden, alkollerin dehidrasyon, ikame, esterleştirme gibi tipik kimyasal reaksiyonlarına maruz kalır.

1,6-heksandiolün dehidrasyonu, oksepan, 2-metiltetrahidropiran ve 2-etiltetrahidrofuran verir.
İlgili tiyofen ve pirolidon, 1,6-heksandiolün sırasıyla hidrojen sülfit ve amonyak ile reaksiyona sokulmasıyla yapılabilir.

Kullanımlar
1,6-Heksandiol, endüstriyel polyester ve poliüretan üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

1,6-Heksandiol, oldukça uzun bir hidrokarbon zinciri içerdiğinden polyesterlerin sertliğini ve esnekliğini artırabilir.
Poliüretanlarda, bir zincir genişletici olarak kullanılır ve elde edilen modifiye edilmiş poliüretan, hidrolize ve mekanik mukavemete karşı yüksek dirence sahiptir, ancak düşük bir cam geçiş sıcaklığına sahiptir.

Aynı zamanda bir çapraz bağlama maddesi olarak akriliklerin bir ara ürünüdür, ör. heksandiol diakrilat.
Doymamış polyester reçineler, stiren, maleik anhidrit ve fumarik asit ile birlikte 1,6-heksandiolden de yapılmıştır.

Emniyet
1,6-Heksandiol düşük toksisiteye ve düşük yanıcılığa sahiptir ve genellikle güvenli olarak kabul edilir.
Cildi tahriş etmez ancak solunum yolunu veya mukozayı tahriş edebilir.
Bileşiğin tozu veya buharı gözleri tahriş edebilir veya zarar verebilir.


1,6-HEKSANEDİOL
Hekzan-1,6-diol
629-11-8
Heksametilen glikol
1,6-Dihidroksiheksan
Hekzametilendiol
alfa, omega-Heksandiol
.alpha.,. omega.-Hexandiol
UNII-ZIA319275I
CCRIS 8982
6-hidroksi-1-heksanol
HSDB 6488
NSC 508
EINECS 211-074-0
1,6-Heksandiol,% 97
BRN 1633461
AI3-03307
CHEBI: 43078
ZIA319275I
MFCD00002985
HEZ
1,6-Heksilen Glikol
1,6-Heksandiol çözeltisi
1,6 heksandiol
1,6 heksandiol
1.6-heksandiol
1,6-heksandiol
1.6-heksandiol
.omega.-Heksandiol
1,6-heksan diol
1,6-heksan-diol
heksan-1,6-diol
Hekzandiol- (1,6)
ACMC-1AWZJ
DSSTox_CID_7265
1,6-Heksandiol,% 99
EC 211-074-0
WLN: Q6Q
DSSTox_RID_78376
HO (CH2) 6OH
DSSTox_GSID_27265
SCHEMBL15343
KSC354A3N
CHEMBL458616
NSC508
DTXSID1027265
CTK2F4036
NSC-508
KS-00000XA4
ZINC1555566
Tox21_200450
ANW-34445
SBB059915
AKOS003242194
CS-W011221
DB02210
MCULE-8817570517
NCGC00248624-01
NCGC00258004-01
AK116669
GİBİ-12686
BP-21412
CAS-629-11-8
LS-75084
SC-26075
DB-027344
601-EP2308857A1
601-EP2372017A1
FT-0607014
ST51046183
55472-EP2270101A1
55472-EP2284165A1
55472-EP2301919A1
55472-EP2308865A1
55472-EP2371805A1
55472-EP2373601A2
1,6-Heksandiol çözeltisi, BioUltra, H2O'da ~ 6 M
1,6-Heksandiol,> =% 99 C6-Diol temeli (GC)
A834086
Q161563
J-504039


Uygulamalar: Akrilat, PCD, Boya endüstrisi, Plastifiyan, Polyesterpoliol, Poliüretan yapıştırıcılar ve TPU üretiminde kullanılan ara ürün

1,6-heksandiol talebi, APAC bölgesinde artan tüketimi nedeniyle son yıllarda iyileşmiştir.
Ek olarak, 1,6-heksandiolün kaplamalar, PU, ​​akrilatlar ve polyester reçineler gibi çeşitli uygulamalarda artan kullanımı, bu pazarın büyümesine ayrıca katkıda bulunmuştur.
1,6-heksandiolün daha yeni, yüksek büyüme uygulamaları arasında alkid reçineler, epoksi reçineler, termoplastik poliüretan elastomerler, PU dispersiyonlar, polikarbonat dioller ve ahşap ve bobin kaplamalar bulunur.
Örneğin, otomotiv iç ve elektronik malzeme uygulamaları için yeni yüksek performanslı malzemeler olarak giderek daha fazla tercih edilen polikarbonat diol bazlı poliüretanlara talepte keskin bir artış var.


Poliüretanlar segmenti, değer ve hacim açısından küresel 1,6-heksandiol pazarının en büyük uygulama segmentidir.
Poliüretanların büyümesi için temel bir faktör, çeşitli bölgelerde termoplastik poliüretan elastomerleri, kaplamalar ve köpükler gibi alt uygulamaları veya türevlerine olan taleptir. Poliüretanlara olan talebin arttığı APAC bölgesi, küresel 1,6-heksandiol pazarının büyümesini daha da ileriye taşıyor.
Ek olarak, Asya-Pasifik bölgesindeki Çin, Kore, Hindistan ve Vietnam gibi gelişmekte olan ülkeler poliüretan üretiminde bir artışa tanık oldu. Bu nedenle, çeşitli endüstri dikeylerinde poliüretanlara yönelik artan talep, poliüretanlar segmentinin büyümesine katkıda bulunmuştur.

Molar ağırlık: 118,2
CAS (CAS Numarası): 629-11-8
Uygulamalar:
Kimyasal endüstri
Kimyasal sentez
Kaplama
Boyar maddeler, pigmentler ve optik parlatıcılar
Lezzet ve koku
Tutkallar ve yapıştırıcılar
Polimerler için sertleştirici ve çapraz bağlama maddeleri
Isıya dayanıklı polimerler
Kaplama imalatı
Boyarmadde imalatı
Elyaf üretimi
Parça imalatı
Tutkal ve yapıştırıcı imalatı
Farmasötik ajanların üretimi
Plastik imalatı
Reprografik kimyasalların imalatı
Tekstil boyarmaddelerinin imalatı
Tekstil boyaları imalatı
İlaç endüstrisi / Biyoteknoloji Fotoğrafçılığı Plastik ve Kauçuk polimerleri
Polyester Polimer yardımcı maddeler Özel Ürünler
Sentetik yağlayıcılar
Tekstil yardımcıları
Tekstil boyarmaddeleri
Tekstil endüstrisi
Tekstil laminasyonu

Poliüretan nedeniyle pazarın daha hızlı büyümesi bekleniyor, 1,6 heksandiol poliüretan üretiminde yaygın olarak kullanılıyor, poliüretan uygulaması geniş, yani inşaat, elektronik, otomotiv, mobilya ve diğer birçok endüstride.


Eş anlamlı
Adipol 1.6-Dihydroxyhexane HDO Hexamethyleneglycol- (1,6) 1.6-Hexamethyleneglycol Hexane-1,6-diol 1,6-Hexandiol
1,6- dihidroksiheksan
 heksametilen glikol
 heksametilendiol
 heksan-1,6-diol
alfa, omega-heksan diol
 hekzan-1,6-diol
 heksandiol
1,6- heksandiol


Kimlik

Ürün adı: Hexanediol-1.6 saf sıvı
Kimyasal Adı: 1,6-Hexanediol

Eşanlamlılar: 1,6-Dihidroksiheksan
Heksametilen glikol
Hekzametilendiol
Hekzan-1,6-diol

CAS Numarası: 629-11-8


1,6 Heksandiol pazarı uygulamaya göre bölümlere ayrılmıştır: poliüretan, boyalar ve kaplamalar, akrilikler, yapışkan, polyester reçineler ve doymamış, plastikleştiriciler.
Poliüretanda 1,6 Heksandiol kullanılmaktadır, poliüretan, yüksek verimlilik ve düşük sera gazı malzemesinin tercih edilmesinin yanı sıra artan maliyet nedeniyle artan enerji konuşması önemi nedeniyle 2016 yılında en büyük pazar payına sahip olmuştur.
Boyalar ve Kaplamalar 2016'nın en büyük ikinci segmentidir ve pazarın 2022 yılına kadar milyonlarca dolar düşüşe geçmesi beklenmektedir.


1,6 Heksandiol'ün özellikleri, yüksek gözeneklilik, iyi termal stabilite ve yüksek basınçta iyi fiziksel stabilite ve bu özelliklerden dolayı polimer monolitleridir; uygulama, poliüretan, boyalar ve kaplamalar, akrilikler, yapıştırıcılar, polyester reçineler ve doymamış, plastikleştiriciler.


Açıklama
Genel Bakış: 1,6-Heksandiol, ortam sıcaklıklarında renksiz ila açık sarı bir katıdır. Kimyasalın hafif bir kokusu var.
Kullanımlar: 1,6-Heksandiol, polyester, poliüretan, vernik, yapıştırıcı ve diğer ürünlerin imalatında bir ara ürün veya reaktan olarak kullanılmak üzere LANXESS tarafından satılmaktadır.

Özellikleri:
Erime Noktası: 39 ila 42 ° C
Kaynama Noktası: 250 ° C (1013 hPa)
Parlama Noktası: 136 ° C (276,8 ° F) kapalı kap
Suda Çözünürlük: Karışabilir

SINIF: Özel Kimyasallar, Çözücüler - Glikoller - Alkoller, Yapıştırıcılar, Kaplamalar ve Sızdırmazlık Kimyasalları, Plastikleştiriciler, Organik Ara Ürünler ve Bileşikler, Endüstriyel Kimyasallar

FONKSİYONLAR: Çözücüler, Plastikleştiriciler, Boyalar ve renkler, Yüzey Aktif Madde, Organik Ara Ürün

ENDÜSTRİ: Endüstriyel, Reçine ve Kaplama, Yapıştırıcılar, Akrilikler, Özel Kimyasallar, Plastikler, Organikler, Solventler

1,6-Heksandiol, yüksek performanslı kaplamalar, elyaflar, yapıştırıcılar, poliüretanlar, polikarbonat dioller için ve epoksi reçineler için reaktif seyreltici olarak önemli bir öncüdür.

1,6-heksandiol pazarı için uygulama segmenti poliüretanlar, kaplamalar, akrilatlar, yapıştırıcılar, polyester reçine, plastikleştiriciler ve diğerleri olarak bölümlere ayrılmıştır.

Piyasa bakış
1,6-Heksandiol için küresel pazarın tahmin dönemi boyunca yaklaşık% 7'lik bir YBBO'da büyümesi bekleniyor.
İncelenen pazarı yönlendiren ana faktörler, kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak kullanımın artması ve rüzgar enerjisi sektöründen artan taleptir.
Öte yandan, butandiol ve pentandiol gibi ikame maddelerinin varlığı ve COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuz koşullar, pazarın büyümesini engelleyen başlıca kısıtlamalardır.

Teknolojideki ilerlemenin ve biyo bazlı hammaddelerin geliştirilmesinin 1,6-Heksandiol pazarı için yeni fırsatlar sağlaması bekleniyor.
Poliüretan ve kaplama segmentlerinin, boya ve kaplama endüstrilerindeki geniş kullanım alanı nedeniyle tahmin dönemi boyunca küresel 1,6-heksandiol pazarına hakim olması bekleniyor.
Avrupa bölgesi en büyük pazarı temsil ediyor ve aynı zamanda Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen tüketim nedeniyle tahmin döneminde en hızlı büyüyen pazar olması bekleniyor.


Hammadde
Siklohekzan
Adipik Asit


Uygulama
Poliüretan
Kaplamalar
Akrilatlar
Yapıştırıcılar
Polyester Reçineler
Plastifiyanlar
Diğerleri

Poliüretan ve Kaplama Segmentinden Artan Talep
Poliüretanların büyümesi, boya ve kaplamalara, elastomerlere ve köpüklere olan yüksek talebe bağlanmaktadır.
1,6-heksandiol, poliüretanın uygulama bölümünde zincir genişletici olarak kullanılır.
1,6-heksandiol, poliüretanı büyük ölçüde yüksek korozyon direncine sahip modifiye edilmiş bir poliüretana dönüştürür.
Ayrıca, poliüretanlarda yüksek mekanik mukavemet, düşük cam geçiş sıcaklığı ve yüksek ısı direnci gibi farklı özelliklere nüfuz eder.
Poliüretanların büyümesi için önemli bir faktör, çeşitli bölgelerde termoplastik poliüretan elastomerleri, kaplamalar ve köpükler gibi alt uygulamaları veya türevlerine olan taleptir.
Ek olarak, güçlü son kullanıcı endüstri gelişimine atfedilebilen mekanik kaplamalara yönelik artan ihtiyaç, pazar büyümesini tetikliyor.
Koruyucu kaplamalar, ürünün kalitesini ve estetik özelliklerini iyileştirmek için araba, temel ve aparat ve dişliler gibi uygulamalarda muazzam ölçekte kullanılır.
Bu nedenle, sağlam endüstri gelişiminin küresel 1,6 heksandiol pazarını büyüteceği tahmin edilmektedir.

1,6-heksandiol için Avrupa en hızlı büyüyen pazardır ve 1,6'nın büyümesini sağlayan yapıştırıcılar, yumuşatıcılar, cilalar, akrilikler ve diğer bazı tüketici ürünleri üreticilerinin sürekli tüketimi nedeniyle böyle kalacağı tahmin edilmektedir. -heksandiol pazarı.
Akrilat üretiminde kimyasalların kullanımı özellikle Avrupa'da dikkate değer olacaktır.
Almanya ve İtalya, özellikle otomobil uygulamalarında artan PU talebine atfedilen bölgedeki kilit ithalatçılar arasında yer alıyor.
Yeni altyapı geliştirmeleri, konut projeleri ve konut ve ticari binaların yenilenmesi / yeniden boyanması için yapılan büyük yatırımlar nedeniyle inşaat sektörünün yıllar içinde önemli bir büyümeye tanık olacağı tahmin edilmektedir.

Ayrıca ilginizi çekebilecek ürünler:
• 3-Aminopropyltriethoxysilane
• Asetil Aseton
•    Benzoik asit
•    Benzil alkol
• Butilen Karbonat
• Siyanürik Klorür
• Dipropilen Glikol Dibenzoat
• Dipropilen Glikol n-Bütil Eter
• Dodecanedioic Asit
•    Etil asetat
•    Fumarik asit
• Glycidoxypropylmethyldiethoxysilane
• Glyoxal
• Metiltrimetoksisilan
• n-Bütil Asetat
• Feniltris (metiletilketoksim) silan
• Fosfor Pentoksit
• Polivinil Pirolidon
• Tert-Bütil Asetat
• Trimetilolpropan

1. WO2015027184 - ADİPİK ASİTTEN 1,6-HEKSANDİYOL ÜRETİMİ
(EN)
Adipik asidin 1,6-heksandiol'e dönüştürülmesi için, bir adipik asit substratının, bir destek üzerinde bir birinci metal ve bir ikinci metal içeren belirli heterojen katalizörlerin varlığında hidrojen ile reaksiyona sokulduğu bir kemokatalitik reaksiyon kullanılarak açıklanmaktadır.
Adipik asit substratı, adipik asit, adipik asidin mono esterlerini, adipik asidin di esterlerini ve bunların tuzlarını içerir.
Birinci metal, Pt, Rh grubundan ve bunların karışımlarından seçilir ve ikinci metal, Mo, W, Re ve bunların karışımlarından oluşan gruptan seçilir.
Yayın Numarası
WO / 2015/027184
Yayın tarihi
26.02.2015
Uluslararası Başvuru No.
PCT / US2014 / 052345


Uygulamaya bağlı olarak, küresel 1,6-heksandiol pazarı poliüretanlar, akrilatlar, kaplamalar, polyester reçine, yapıştırıcılar, plastikleştiriciler ve diğerlerine bölünmüştür.
Poliüretan uygulama segmenti, termoplastik poliüretan elastomerler, kaplamalar ve köpüklere olan talebin artması nedeniyle 2018 yılında küresel 1,6-heksandiol pazarındaki payın yaklaşık% 35,2'sini oluşturdu.
Poliüretanlarda yüksek mekanik mukavemet, düşük cam geçiş sıcaklığı ve yüksek ısı direnci gibi farklı özellikleri aşılar.
Genellikle poliüretanı, önemli ölçüde yüksek korozyon direncine sahip gelişmiş bir poliüretana dönüştürür.

1,6 heksandiolün suya olan yüksek afinitesinden dolayı, kaplamalar tahmin döneminde küresel 1,6-heksandiol pazarında yaklaşık% 10,1 ile en yüksek CAGR'yi oluşturdu.
Bunun, diğerlerinin yanı sıra boyalar, kaplama ve akrilikler, yapıştırıcılar ve plastikleştiricilerdeki benimsenmesini artırması bekleniyordu.
Bu avantajların, küresel pazardaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kaplamalara yönelik talebi ve satışları artırması bekleniyor.


Açıklama
1,6-Heksandiol, beyaz renkli, mumsu bir higroskopik katı bileşiktir. Bileşik, terminalde bulunan iki birincil hidroksil grubu içeren doğrusal bir dioldür. 1,6-Heksandiol'ün lineer hidrokarbon zinciri, bileşiğin polyesterlerin sertliğine ve esnekliğine sahip olmasını sağlar. Ayrıca bu özellik, poliüretanlarda uzanan zincirlerde kullanılmaktadır.

Hazırlık
1,6-Heksandiol, BASF teknolojisine dayanan uygun bir işlemle üretilir. Endüstriyel olarak adipik asidin hidrojenlenmesi ile hazırlanır. Tersine, laboratuarda 1,6-Heksandiol, adipik asidin lityum alüminyum hidrür ile indirgenmesiyle sentezlenebilir.

Kullanımlar ve Uygulamalar
Poliüretanlar
1,6-Heksandiol, sebasatlar, azelatlar ve adipatlar gibi polyesterollerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bileşikler hidrolize dirençlidir ve düşük cam geçiş sıcaklığının yanı sıra yüksek mekanik seviyelere sahiptir. 1,6-heksandiol, çok sayıda özel ve standart uygulama için çok çeşitli özel yapım ürünlerin hazırlanmasında bir bileşen olarak kullanılır.

Akriliklerde
1,6-heksandiol, normalde dekoratif kaplamalar ve baskı mürekkepleri için reaktif bir seyreltici olarak diğer akrilik monomerlerle birlikte kullanılan bir monomer olan iki işlevli heksandiol diakrilatın imalatında bir bileşen olarak kullanılır.

Yapıştırıcılarda
1,6-heksandiol bazlı üretanlar ve ko-tereftalatlar daha hızlı daha iyi yapışma özellikleri ve kristalizasyon sağlar. 1,6-heksandiol, düşük cam geçiş özelliği nedeniyle yüksek esneklik ve mükemmel yapışkanlık özellikleri sunar.

Diğer kullanımlar
1,6-heksandiol, polimerik koyulaştırıcılarda, boyutlandırma ajanlarında, polivinil klorür için plastikleştiricilerde, pestisitlerde ve yüzey aktif madde boyalarında kullanılan diğer bileşiklerin üretimine esnek bir yapı bloğu olarak dahil edilir.

Emniyet
1,6-heksandiol, cildi tahriş etmez. Ancak solunum yolu ve mukoza zarını tahriş edebilir. 1,6-heksandiol buharları veya tozu, gözlerde tahrişe neden olur. Ciddi göze maruz kalma, konjunktivit, iritis ve yaygın korneal opasiteye neden olabilir.

Kimyasal özellikler
beyaz mumsu pullar

Kullanımlar
Çözücü, yüksek polimerler için ara ürün (naylon, polyesterler), birleştirme maddesi, bobin kaplama.

Tanım
ChEBI: 1 ve 6 pozisyonlarında hidroksi grupları ile ikame edilen heksan olan bir diol.

Sentez Referansları
Tetrahedron Mektupları, 34, s. 243, 1993 DOI: 10.1016 / S0040-4039 (00) 60557-9

Tehlike
Yutulduğunda toksiktir.

Arıtma Yöntemleri
Onu erimiş halinden veya sudan fraksiyonel olarak kristalize edin. Vakumda damıtın. [Beilstein 1 IV 2556.]
1,6-Heksandiol Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeler

İşlenmemiş içerikler
Dietil ester Bakır kromit Dietil oksalat Dimetil ftalat

Hazırlık Ürünleri
Disperse Red 91 Poliüretan köpükler Polyester reçine boya HEXAMETHONIUM BROMIDE rich_d_transallethrin Tetramethrin

• HEKZAN-1,6-DİOL
• HEKSAMETİLEN GLİKOL
• HDO (R)
• 1,6-DİHİDROKSİHEKZAN
• 1,6-HEKSANEDİOL
• 1,6-HDO
• 1,6-HEKSİLEN GLİKOL
• HDO 1,6-Heksandiol Pulları
• 1,6-HEKSANEDİOL (HDO)
• 1,6-Heksandiol (pul ve erimiş)
• 1,6-Heksandiol,% 97 1KG
• 1,6-Heksandiol,% 97 2.5KG
• 1,6-Heksandiol solüsyonu, Katkı Tarama Solüsyonu 05 / Fluka kit no 78374
• 1,6-Heksandiol, Heksametilen glikol
• 1,6-Dihidroksiheksan Heksametilen Glikol 1,6-Heksilen Glikol
• SENTEZ İÇİN 1,6-HEKSANEDİOL
• Katkı Eleme Solüsyonu 05 / Fluka kit no 78374
• 116-HEKSANEDİOL
• 6-Heksandiol
• Hekzametilen Glikol 〔1,6-Heksandiol〕
• 1,6 Heksandiol HM
• 1,6-HEKSANEDİOL,% 98 1,6-HEKSANEDİOL,% 98 1,6-HEKSANDİYOL,% 98 1,6-HEKZANDİOL,% 98
• ai3-03307
• alfa, omega-Heksandiol
• Hekzametilendiol
• Heksandiol- (1,6)
• omega-heksandiol
• 1,6-Heksandiol
• 1,6-Heksandiol solüsyonu, 6 M
• 1,6-Hexanediol 3 M Solüsyon
• 1,6-Heksandiol,% 97
• 1,6-heksandiol solüsyonu
• 1,6-Heksandiol>
• Heksan-1,6-diol
• SENTEZ İÇİN 1,6-HEKSANEDİOL 100 G
• SENTEZ İÇİN 1,6-HEKSANEDİOL 1 ​​KG
• 629-11-8
• HOCH26OH
• HOCH2CH24CH2OH
• Monofonksiyonel & 伪, B -Bifonksiyonel Alkanlar
• 伪, 蠅 -Alkanedioller
• 伪, 蠅 -Bifonksiyonel Alkanlar
•    X-ışını kristalografisi
• Optimizasyon Reaktifleri
• Oksijen Bileşikleri
• Polioller
• Proteomik ve Protein İfadesi
• Protein Analizi
• Organik Yapı Taşları
• Biyokimyasal
•    Yapı taşları
• Endüstriyel / İnce Kimyasallar
• HDO
• Organik çözücüler
• Organik sentez ara ürünleri. Plastikleştirici
• amin serisi
•    Yapı taşları
• Kimyasal Sentez

Hekzan-1,6-diol
1,6-Hekzandiol [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
1,6-Heksandiol [ACD / Endeks Adı] [ACD / IUPAC Adı]
1,6-Heksandiol [Fransızca] [ACD / Endeks Adı] [ACD / IUPAC Adı]
1633461 [Beilstein]
211-074-0 [EINECS]
629-11-8 [RN]
Heksametilen glikol
heksan-1,6-diol
Hexandiol [Wiki]
MFCD00002985 [MDL numarası]
MO2100000
ZIA319275I
"HEKZAN-1,6-DİOL"
(R) -tert-Butil 4-aminofenetil (2-hidroksi-2-feniletil) karbamat
1, 6-Heksandiol
1,6-DİHİDROKSİHEKZAN
1,6-heksandiol% 99
1,6-heksandiol,% 97
1,6-heksandiol,% 98
1,6- 己 二醇
140434-69-1 ikincil RN [RN]
4-01-00-02556 [Beilstein]
5683-44-3 [RN]
6-hidroksi-1-heksanol
HDO
Hekzametilendiol
Hekzandiol- (1,6)
Hekzandiol, 1,6-
Heksilen Glikol
http:////www.amadischem.com/proen/487510/
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:43078
Q6Q [WLN]
UNII-ZIA319275I
α, ω-Heksandiol
α, ω-Heksandiol

1,6-Heksandiol, doğası gereği oldukça higroskopik olduğundan ve havaya veya neme maruz kalmasını en aza indirmek için önlemler alınmalıdır.
Kullanımını optimize etmek için ürünün sıcaklığı her zaman 55 ° C ile 70 ° C arasında tutulmalıdır.
1,6-Heksandiol'ün düşük toksisite sergilediği bulunmuştur ve kimyasalla çalışırken uygun önlemlerin alınması gerekir.
Göze temas ettiğinde göz tahrişine neden olur ve korneanın opaklığını yayar. 1,6-Heksandiol buharları veya tozu da solunum yolu tahrişine neden olur.
Ayrıca, ciltle teması en aza indirmek için maddeyi kullanan kişiler tarafından uygun koruyucu giysiler giyilmelidir.

 

1,6-Hexanediol is a crystalline substance, soluble in water and alcohol; used in gasoline refining, as an intermediate in nylon manufacturing, and in making polyesters and polyurethanes.

1,6-Hexanediol (HDO) is used to manufacture industrial coatings including lower volatile organic compound formulations, polyurethanes, adhesives, and cosmetics. 
HDO also serves as a reactive thinner in the formulation of epoxy systems, which for example are used for the efficient production of rotor blades for modern wind turbines, as well as construction components for automotive lightweight applications.

1,6-Hexanediol performs in the various application such as raw materials of surface Coatings and intermediates of PU, Adhesives and Cosmetics. 
1,6-Hexanediol is also used in polymeric plasticizers, unsaturated polyesters and dyestuffs


IUPAC name: Hexane-1,6-diol
Other names: Hexamethylene glycol; 1,6-Dihydroxyhexane; 1,6-Hexylene glycol; Hexamethylenediol; HDO ;1,6-Hexamethylene glycol

1,6-Hexanediol is raw material for polyurethane coatings, polyester resins and polycarbonatediol resins. 
1,6-Hexanediol is also used as a raw material to make reactive diluent for epoxy resin. 
The chemical structure of 1,6-hexanediol, which contains terminally located hydroxyl groups, makes it highly reactive and useful for the manufacture of a variety of derivatives. 
1,6-Hexanediol is also used as a raw material for a UV curing material, which is expanding market share as an environmentally friendly coating material that do not use solvents

1,6-Hexanediol is a building block for saturated polyesters and polyurethanes acrylic esters of 1,6-Hexanediol are used as reactive diluent for UV-coatings. 
1,6-Hexanediol is used in polyesters for solvent-borne paints, in stoving enamels for automotive coatings, for can-& coil-coating and for general applications. 
Hexamethylene glycol is preferentially used in two-component paints for plastic coatings and repair coatings. Hexamethylene glycol is suitable for polyester plasticizers and in soft segments for polyurethanes.

1,6-Hexanediol shows an optimum balance of flexibility and toughness (excellent flexibility in combination with sufficient hardness) in polyesters and polyurethane.

1,6-Hexanediol is used as an intermediate in polymer syntheses (nylon, polyesters manufacturing). The main application field is polyurethanes manufacturing, to produce UV coating active monomer (HDDA), Polycarbonatediol(PCD) and many products in Polyesters fields. It is also used in gasoline refining and in pharmaceutical manufacturing.

Identifiers
CAS Number: 629-11-8 

1,6-Dihydroxyhexane
Hexamethylene glycol
1,6-Hexylene glycol


EC / List no.: 211-074-0
CAS no.: 629-11-8

Hexane-1,6-diol is a diol that is hexane substituted by hydroxy groups at positions 1 and 6. 
Hexane-1,6-diol is a diol and a primary alcohol. 
Hexane-1,6-diol derives from a hydride of a hexane.


Applications :    In the synthesis of polyesters and polyurethanes
Intermediate for high polymers (nylon, polyesters), coupling agent, coal coating
As a raw material for hexamethylenediamine; in gasoline refining; as plasticizer.
In the production of varnishes, adhesives, pharmaceuticals and textile auxiliaries.

HDO 1,6-Hexanediol

HDO is a versatile diol precursor from the group alkanediols; it is colorless and crystalline solid.

Adhesives
HDO as a building block for resins used for adhesives providing flexibility and adhesion

Coatings
HDO as a building block for the production of polyester and polyurethane resins. Good balance between hardness and flexibility, adhesion, weatherability or hydrolysis resistance. 

Others

HDO is also applied in the manufacturing process of radiation-curable coatings, polycarbonate diols and as a reactive thinner for the formulation of epoxy systems which are used for the efficient production of rotor blades for modern wind turbines.


1,6-hexanediol is an organic compound and it is a colorless water-soluble solid. 
1,6-Hexanediol is an inexpensive chemical and is commercially available for the adoption of various industrial use. 
1,6-Hexanediol is adopted for the manufacturing of industrial polyester and polyurethane. 
Moreover, 1,6-Hexanediol has low toxicity and low flammability, which is generally considered as safe. 
1,6-Hexanediol is also used to improve the hardness and flexibility of polyesters.

The growth of the 1,6-hexanediol market is primarily driven by the increase in the use of 1,6-Hexanediol in polyurethanes across emerging nations and an increase in the research and development from leading players. Moreover, the increase in advancement in technologies and development of bio-based raw materials are expected to create opportunities for the manufacturers in the global market over the forecast period. However, the storage and transportation of 1,6-Hexanediol and wide availability of substitute are expected to hamper the growth of the global 1,6-hexanediol market in the coming years.


1,6-Hexanediol is a linear diol contains terminally located two primary hydroxyl groups. It is used in the production of polyesters for polyurethane elastomers, coatings, adhesives and polymeric plasticizers.It is also used as an intermediate in the production of the bifunctional Hexanediol Diacrylate.

1,6-Hexanediol is an organic compound with the formula (CH2CH2CH2OH)2. 
It is a colorless water-soluble solid.[

1,6-Hexanediol is prepared by the hydrogenation of adipic acid or its esters.
Laboratory preparation could be achieved by reduction of adipates with lithium aluminium hydride, although this method is impractical on a commercial scale.

SYNONYMS: Hexamethylene Glycol; Hexamethylenediol; HDO; 1,6-Dihydroxyhexane; omega-Hexanediol; alpha,omega-Hexanediol;


1,6-Hexanediol is a low toxicity, water soluble, hygroscopic, colorless crystalline solid widely used for industrial polyester and polyurethane production.

1,6-HEXANEDIOL is also identified by the synonyms Hexane-1,6-diol; 629-11-8; Hexamethylene glycol; 1,6-Dihydroxyhexane, and Hexamethylenediol.

1,6-Hexandiol’s long hydrocarbon chain gives the compound the ability to improve the flexibility and hardness of polyesters. It is also used as a chain extender in polyurethanes. The resulting modified polyurethane has high resistance to hydrolysis as well as mechanical strength, but with a low glass transition temperature.

Additionally, 1,6-Hexandiol is used as an intermediate in the manufacture of acrylics, adhesives, and dyestuffs. Styrene, maleic anhydride, fumaric acid, and unsaturated polyester resins have also been made from 1,6-hexanediol.

Consumer applications include use in the manufacture of ink, toner, and colorant products as well as for paint and coatings production.

1,6 Hexanediol

CAS #: 629-11-8

SYNONYM: Hexamethylene Glycol; 1,6-Hexanediol; 1,6-Hexanediol
•    hexane-1,6-diol
•    1,6-dihydroxyhexane
•    hexamethylene glycol
•    1,6-hexylene glycol
•    hexamethylenediol
•    HDO
•    alpha,omega-Hexanediol
•    6-hydroxy-1-hexanol
•    hexanediol
•    Hexane-1,6-Diol

1,6-Hexanediol (HDO) is an important precursor in the polymer industry


1,6-Dihydroxyhexane
1,6-Hexanediol
1,6-hexanediol
alpha,omega-Hexanediol
HDO
Hexamethylene glycol

Hexamethylenediol
Hexane-1,6-diol
Hexane-1,6-diol
hexane-1,6-diol


CAS names
1,6-Hexanediol

IUPAC names
1,6-Hexanediol
1,6-hexanediol
1,6-Hexanediol
Cyclohexanone
hexane-1,6-diol
hexane-1,6-diol
Hexanediol

Trade names
.alpha.,.omega.-Hexanediol
.omega.-Hexanediol
1,6-Dihydroxyhexane
1,6-Hexanediol
1,6-Hexanediol (8CI, 9CI)
1.6-Hexandiol
Adipol
Coronate
HDO
Hexamethylene glycol
Hexamethylenediol
Hexan-1,6-diol
Miractan
Nippollan

Formula: C6H14O2
CAS: 629-11-8

Description: 1,6-Hexanediol (HDO) is a colorless, odorless molten mass or solid. It is miscible in water in all proportions and soluble in ethanol.

Synonyms: Hexane-1,6-diol

1,6-Hexanediol is an important precursor for high-performance coatings, fibers, adhesives, polyurethanes, polycarbonate diols, and as reactive diluent for epoxy resins.

Properties
As 1,6-hexanediol contains the hydroxyl group, it undergoes the typical chemical reactions of alcohols such as dehydration, substitution, esterification.

Dehydration of 1,6-hexanediol gives oxepane, 2-methyltetrahydropyran and 2-ethyltetrahydrofuran. 
Corresponding thiophene and pyrrolidone can be made by reacting 1,6-hexanediol with hydrogen sulfide and ammonia respectively.

Uses
1,6-Hexanediol is widely used for industrial polyester and polyurethane production.

1,6-Hexanediol can improve the hardness and flexibility of polyesters as it contains a fairly long hydrocarbon chain. 
In polyurethanes, it is used as a chain extender, and the resulting modified polyurethane has high resistance to hydrolysis as well as mechanical strength, but with a low glass transition temperature.

It is also an intermediate to acrylics as a crosslinking agent, e.g. hexanediol diacrylate.
Unsaturated polyester resins have also been made from 1,6-hexanediol, along with styrene, maleic anhydride and fumaric acid.

Safety
1,6-Hexanediol has low toxicity and low flammability, and is generally considered as safe. 
It is not irritating to skin, but may irritate the respiratory tract or mucous membranes. 
Dust or vapor of the compound can irritate or damage the eyes.


1,6-HEXANEDIOL
Hexane-1,6-diol
629-11-8
Hexamethylene glycol
1,6-Dihydroxyhexane
Hexamethylenediol
alpha,omega-Hexanediol
.alpha.,.omega.-Hexanediol
UNII-ZIA319275I
CCRIS 8982
6-hydroxy-1-hexanol
HSDB 6488
NSC 508
EINECS 211-074-0
1,6-Hexanediol, 97%
BRN 1633461
AI3-03307
CHEBI:43078
ZIA319275I
MFCD00002985
HEZ
1,6-Hexylene Glycol
1,6-Hexanediol solution
1,6hexanediol
1,6 hexanediol
1.6-hexanediol
1,6-hexandiol
1.6-hexandiol
.omega.-Hexanediol
1,6-hexane diol
1,6-hexan-diol
hexan-1,6-diol
Hexanediol-(1,6)
ACMC-1AWZJ
DSSTox_CID_7265
1,6-Hexanediol, 99%
EC 211-074-0
WLN: Q6Q
DSSTox_RID_78376
HO(CH2)6OH
DSSTox_GSID_27265
SCHEMBL15343
KSC354A3N
CHEMBL458616
NSC508
DTXSID1027265
CTK2F4036
NSC-508
KS-00000XA4
ZINC1555566
Tox21_200450
ANW-34445
SBB059915
AKOS003242194
CS-W011221
DB02210
MCULE-8817570517
NCGC00248624-01
NCGC00258004-01
AK116669
AS-12686
BP-21412
CAS-629-11-8
LS-75084
SC-26075
DB-027344
601-EP2308857A1
601-EP2372017A1
FT-0607014
ST51046183
55472-EP2270101A1
55472-EP2284165A1
55472-EP2301919A1
55472-EP2308865A1
55472-EP2371805A1
55472-EP2373601A2
1,6-Hexanediol solution, BioUltra, ~6 M in H2O
1,6-Hexanediol, >=99% C6-Dioles basis (GC)
A834086
Q161563
J-504039


Applications: Intermediate used in the production of Acrylates, PCD, Paint industry, Plasticizer, Polyesterpolyol, Polyurethane-adhesives and TPU

The demand for 1,6-hexanediol has improved in recent years due to its increased consumption in the APAC region. 
In addition, the increasing use of 1,6-hexanediol in varied applications, such as coatings, PU, acrylates, and polyester resins, has further contributed to the growth of this market. 
The newer, high-growth applications of 1,6-hexanediol include alkyd resins, epoxy resins, thermoplastic polyurethane elastomers, PU dispersions, polycarbonate diols, and wood & coil coatings. 
For instance, there is a sharp rise in demand for polycarbonate diol-based polyurethanes that are increasingly favored as new high-performance materials for automotive interior and electronic material applications.


The polyurethanes segment is the largest application segment of the global 1,6-hexanediol market, in terms of value and volume. 
A principal factor for the growth of polyurethanes is the demand for its sub-applications or derivatives, such as thermoplastic polyurethanes elastomers, coatings, and foams, across varied regions. The APAC region with the rising demand for polyurethanes further propels the growth of the global 1,6-hexanediol market. 
In addition, emerging countries in the APAC region, such as China, Korea, India, and Vietnam have witnessed an increase in polyurethane production. Thus, increasing demand for polyurethanes across varied industry verticals has contributed to the growth of the polyurethanes segment.

Molar weight: 118.2
CAS (CAS Number): 629-11-8
Applications :
Chemical Industry 
Chemical synthesis 
Coating 
Dyestuffs, pigments and optical brighteners 
Flavour and fragances 
Glues and adhesives 
Hardener and crosslinking agents for polymers 
Heat-resistant polymeres 
Manufacturing of coating 
Manufacturing of dyestuffs 
Manufacturing of fibres 
Manufacturing of fragances 
Manufacturing of glues and adhesives 
Manufacturing of pharmaceutical agents 
Manufacturing of plastics 
Manufacturing of reprographic chemicals 
Manufacturing of textile dyestuffs 
Manufacturing of textiles dyestuffs 
Pharmaceutical industry / Biotechnology Photography Plastic- and Rubber polymers 
Polyester Polymer auxiliaries Specialities 
Synthetic lubricants 
Textile auxiliaries 
Textile dyestuffs 
Textile industry 
Textile lamination

The market is anticipated to grow at faster pace due to polyurethane, 1,6 hexanediol is widely used in the manufacture of polyurethane, the application of polyurethane is vast namely in construction, electronics, automotive, furniture and many other industries.


Synonyms
Adipol 1.6-Dihydroxyhexane HDO Hexamethyleneglycol-(1,6) 1.6-Hexamethyleneglycol Hexane-1,6-diol 1,6-Hexanediol
1,6-    dihydroxyhexane
     hexamethylene glycol
     hexamethylenediol
     hexan-1,6-diol
alpha,omega-    hexane diol
     hexane-1,6-diol
     hexanediol
1,6-    hexanediol


Identification

Product Name: Hexanediol-1.6 pure liquid
Chemical Name: 1,6-Hexanediol

Synonym(s): 1,6-Dihydroxyhexane
Hexamethylene glycol
Hexamethylenediol
Hexan-1,6-diol

CAS Number: 629-11-8


1,6 Hexanediol market is segmented into by application: polyurethane, paints & coatings, acrylics, adhesive, polyester resins, and unsaturated, plasticizers. 
1,6 Hexanediol is used in polyurethane, polyurethane had the largest market share in 2016 owing to rising energy conversation importance due to increasing cost along with shift in preference towards high efficiency and low GHG material. 
Paints & Coatings are the second largest segment in 2016, the market is anticipated to touch down in millions by 2022.


The properties of 1,6 Hexanediol are  high porosity, good thermal stability, and good physical stability at high pressure, and polymer monoliths owing to these properties the application is diverse namely, polyurethane, paints & coatings, acrylics, adhesive, polyester resins, and unsaturated, plasticizers.


Description
Overview: 1,6-Hexanediol is a colorless to light yellow solid at ambient temperatures. The chemical has a faint odor.
Uses: 1,6-Hexanediol is sold by LANXESS for use as an intermediate or reactant in the manufacture of polyesters, polyurethanes, varnishes,adhesives and other products.

Properties: 
Melting Point:39 to 42°C 
Boiling Point: 250°C (1013 hPa)
Flash Point: 136°C (276.8°F) closed cup
Solubility in Water: Miscible

CLASS: Specialty Chemicals,  Solvents - Glycols - Alcohols,  Adhesives, Coatings and Sealants Chemicals,  Plasticizers,  Organic Intermediates and Compounds,  Industrial Chemicals 

FUNCTIONS: Solvents,  Plasticizers,  Dyes and colors,  Surfactant,  Organic Intermediate 

INDUSTRY: Industrial,  Resin & Coating,  Adhesives,  Acrylics,  Specialty Chemicals,  Plastics,  Organics,  Solvents 

1,6-Hexanediol is an important precursor for high-performance coatings, fibers, adhesives, polyurethanes, polycarbonate diols, and as reactive diluent for epoxy resins.

The application segment for the 1, 6-hexanediol market is segmented into polyurethanes, coatings, acrylates, adhesives, polyester resin, plasticizers and others.

Market Overview
The global market for 1,6-Hexanediol is expected to grow at a CAGR of about 7% during the forecast period. 
Major factors driving the market studied are the increasing usage as feedstock for manufacturing chemical compounds and rising demand from the wind energy sector. 
On the other side, presence of substitutes such as like butanediol and pentanediol and unfavorable conditions arising due to COVID-19 outbreak are the major restraints, which is hindering the growth of the market.

Advancement in technology and development of bio-based raw material is expected to provide new opportunities for 1,6-Hexanediol market.
The polyurethane and coatings segments are expected to dominate the global 1,6-hexanediol market over the forecast period owing to its wide range of usage in paints and coatings industries.
Europe region represents the largest market and is also expected to be the fastest-growing market over the forecast period owing to the consumption from countries such as Germany and United Kingdom.


Raw Material
Cyclohexane
Adipic Acid


Application
Polyurethane
Coatings
Acrylates
Adhesives
Polyester Resins
Plasticizers
Others

Increasing Demand from the Polyurethane and Coatings Segment
The growth of polyurethanes is attributed to the high demand for paint and coatings, elastomers, foams. 
1,6-hexanediol is used as a chain extender in the polyurethane’s application segment. 
1,6-hexanediol converts the polyurethane into a modified polyurethane with substantially high corrosion resistance.
Also, it permeates different properties in polyurethanes, such as high mechanical strength, low glass transition temperature, and high heat resistance.
A key factor for the growth of polyurethanes is the demand for its sub-applications or derivatives, such as thermoplastic polyurethanes elastomers, coatings, and foams, across varied regions.
In addition, expanding need for mechanical coatings attributable to strong end-user industry development is driving the market growth. 
Protective coatings are utilized on enormous scale in applications, for instance, car, foundation and apparatus and gears to improve quality and aesthetic properties of the item. 
Thus, robust industry development is predicted to surge the global 1,6 hexanediol market.

Europe is the fastest growing market for 1,6-hexanediol and is projected to remain so owing to steady consumption by manufacturers of adhesives, softening agents, lacquers, acrylics, and several other consumer products, which are driving the growth of the 1,6-hexanediol market.
The use of chemicals in the manufacturing of acrylates will be particularly notable in Europe. 
Germany and Italy are among the key importers in the region mainly attributable to increasing demand of PU in automobile applications.
The construction industry is projected to witness significant growth over the years, on account of hefty investments in new infrastructure developments, housing projects, and renovation/repaint of residential and commercial buildings.

Products you may also be interested in:
•    3-Aminopropyltriethoxysilane
•    Acetyl Acetone
•    Benzoic Acid
•    Benzyl Alcohol
•    Butylene Carbonate
•    Cyanuric Chloride
•    Dipropylene Glycol Dibenzoate
•    Dipropylene Glycol n-Butyl Ether
•    Dodecanedioic Acid
•    Ethyl Acetate
•    Fumaric Acid
•    Glycidoxypropylmethyldiethoxysilane
•    Glyoxal
•    Methyltrimethoxysilane
•    n-Butyl Acetate
•    Phenyltris(methylethylketoxime)silane
•    Phosphorus Pentoxide
•    Polyvinyl Pyrrolidone
•    Tert-Butyl Acetate
•    Trimethylolpropane

1. WO2015027184 - PRODUCTION OF 1,6-HEXANEDIOL FROM ADIPIC ACID
(EN)
Processes are disclosed for the conversion of adipic acid to 1,6-hexanediol employing a chemocatalytic reaction in which an adipic acid substrate is reacted with hydrogen in the presence of particular heterogeneous catalysts including a first metal and a second metal on a support. 
The adipic acid substrate includes adipic acid, mono-esters of adipic acid, di-esters of adipic acid, and salts thereof. 
The first metal is selected form the group of Pt, Rh and mixtures thereof and the second metal is selected from the group of Mo, W, Re and mixtures thereof.
Publication Number
WO/2015/027184
Publication Date
26.02.2015
International Application No.
PCT/US2014/052345


Based on the application, the global 1,6-hexanediol market has been segmented into polyurethanes, acrylates, coatings, polyester resin, adhesives, plasticizers, and others. 
The polyurethanes application segment accounted for approximately 35.2% of the share in the global 1,6-hexanediol market in 2018 owing to an increase in demand for thermoplastic polyurethanes elastomers, coatings, and foams. 
It infuses different properties in polyurethanes, such as high mechanical strength, low glass transition temperature, and high heat resistance. 
It generally changes the polyurethane into an improved polyurethane with substantially high corrosion resistance.

While coatings accounted highest CAGR of around 10.1% in the global 1,6-hexanediol market during the forecast period owing to the high affinity of 1,6 hexanediol towards the water. 
This expected to increase its adoption in paints, covering and acrylics, glues, and plasticizers among others. 
These benefits are expected to enhance the demand and sales for coatings across the developed and developing countries in the global market.


Description
1,6-Hexanediol is a waxy hygroscopic solid compound that is white in colour. The compound is a linear diol that contains two primary hydroxyl groups that are located at the terminal. 1,6-Hexanediol’s linear hydrocarbon chain enables the compound to have enhanced hardness and flexibility of polyesters. Moreover, this property is utilized in the extending chains in polyurethanes.

Preparation
1,6-Hexanediol is produced by a propriety process that is based on BASF technology. Industrially, it is prepared by the hydrogenation of adipic acid. Conversely, in the laboratory, 1,6-Hexanediol can be synthesized by the reduction of adipic acid with lithium aluminum hydride.

Uses and Applications
Polyurethanes
1,6-Hexanediol is widely utilized in the manufacture of polyesterols such as sebacates, azelates, and adipates. These compounds are resistant to hydrolysis and have low glass transition temperature as well as high mechanical levels. 1,6-hexanediol is used as an ingredient in the preparation of a wide range of tailor-made products for numerous specialty and standard applications.

In Acrylics
1,6-hexanediol is utilized as an ingredient in the manufacture of the bifunctional hexanediol diacrylate which is a monomer that is normally used in conjunction with other acrylic monomers as a reactive diluent for decorative coatings and printing inks.

In Adhesives
Urethanes and co-terephthalates that are based on 1,6-hexanediol provide faster better tack properties and crystallization. Due to its low glass transition property, 1,6-hexanediol offers high flexibility as well as excellent adhesive properties.

Other Uses
1,6-hexanediol is incorporated into the production of other compounds used in polymeric thickeners, sizing agents, plasticizers for polyvinyl chloride, pesticides, and surfactants dyestuffs as a flexible building block.

Safety
1,6-hexanediol is a no-irritating to the skin. However, it can be irritative to the respiratory tract and mucous membrane. 1,6-hexanediol vapours or dust cause irritation to the eye. Severe eye exposure may cause conjunctivitis, iritis, and diffuse corneal opacity.

Chemical Properties
white waxy flakes

Uses
Solvent, intermediate for high polymers (nylon, polyesters), coupling agent, coil coating.

Definition
ChEBI: A diol that is hexane substituted by hydroxy groups at positions 1 and 6.

Synthesis Reference(s)
Tetrahedron Letters, 34, p. 243, 1993 DOI: 10.1016/S0040-4039(00)60557-9

Hazard
Toxic by ingestion.

Purification Methods
Fractionally crystallise it from its melt or from water. Distil it in vacum. [Beilstein 1 IV 2556.]
1,6-Hexanediol Preparation Products And Raw materials

Raw materials
Diethyl ester Copper chromite Diethyl oxalate Dimethyl phthalate

Preparation Products
Disperse Red 91 Polyurethane foams Polyester resin paint HEXAMETHONIUM BROMIDE rich_d_transallethrin Tetramethrin

•    HEXANE-1,6-DIOL
•    HEXAMETHYLENE GLYCOL
•    HDO(R)
•    1,6-DIHYDROXYHEXANE
•    1,6-HEXANEDIOL
•    1,6-HDO
•    1,6-HEXYLENE GLYCOL
•    HDO 1,6-Hexanediol Flakes
•    1,6-HEXANEDIOL (HDO)
•    1,6-Hexanediol (flake and molten)
•    1,6-Hexanediol, 97% 1KG
•    1,6-Hexanediol, 97% 2.5KG
•    1,6-Hexanediol solution, Additive Screening Solution 05/Fluka kit no 78374
•    1,6-Hexanediol,Hexamethylene glycol
•    1,6-Dihydroxyhexane Hexamethylene Glycol 1,6-Hexylene Glycol
•    1,6-HEXANEDIOL FOR SYNTHESIS
•    Additive Screening Solution 05/Fluka kit no 78374
•    116-HEXANEDIOL
•    6-Hexanediol
•    Hexamethylene Glycol 〔1,6-Hexanediol〕
•    1,6 Hexanediol HM
•    1,6-HEXANEDIOL, 98%1,6-HEXANEDIOL, 98%1,6-HEXANEDIOL, 98%1,6-HEXANEDIOL, 98%
•    ai3-03307
•    alpha,omega-Hexanediol
•    Hexamethylenediol
•    Hexanediol-(1,6)
•    omega-hexanediol
•    1,6-Hexandiol
•    1,6-Hexanediol solution, 6 M
•    1,6-Hexanediol 3 M Solution
•    1,6-Hexanediol,97%
•    1,6-hexanediol solution
•    1,6-Hexanediol>
•    Hexan-1,6-diol
•    1,6-HEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 100 G
•    1,6-HEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 1 KG
•    629-11-8
•    HOCH26OH
•    HOCH2CH24CH2OH
•    Monofunctional & 伪,蠅-Bifunctional Alkanes
•    伪,蠅-Alkanediols
•    伪,蠅-Bifunctional Alkanes
•    X-Ray Crystallography
•    Optimization Reagents
•    Oxygen Compounds
•    Polyols
•    Proteomics and Protein Expression
•    Protein Analysis
•    Organic Building Blocks
•    BioChemical
•    Building Blocks
•    Industrial/Fine Chemicals
•    HDO
•    Organic solvents
•    Organic synthesis intermediates.plasticizer
•    amine series
•    Building Blocks
•    Chemical Synthesis

Hexan-1,6-diol
1,6-Hexandiol [German] [ACD/IUPAC Name]
1,6-Hexanediol [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name]
1,6-Hexanediol [French] [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name]
1633461 [Beilstein]
211-074-0 [EINECS]
629-11-8 [RN]
Hexamethylene glycol
hexane-1,6-diol
Hexanediol [Wiki]
MFCD00002985 [MDL number]
MO2100000
ZIA319275I
"HEXANE-1,6-DIOL"
(R)-tert-Butyl 4-aminophenethyl(2-hydroxy-2-phenylethyl)carbamate
1, 6-Hexanediol
1,6-DIHYDROXYHEXANE
1,6-hexanediol 99%
1,6-hexanediol, 97%
1,6-hexanediol,98%
1,6-己二醇
140434-69-1 secondary RN [RN]
4-01-00-02556 [Beilstein]
5683-44-3 [RN]
6-hydroxy-1-hexanol
HDO
Hexamethylenediol
Hexanediol-(1,6)
Hexanediol, 1,6-
Hexylene Glycol
http:////www.amadischem.com/proen/487510/
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:43078
Q6Q [WLN]
UNII-ZIA319275I
α,ω-Hexanediol
α,ω-Hexanediol

1,6-Hexanediol as it is highly hygroscopic in nature, and measures need to be taken to minimize its exposure to air or moisture. 
The temperature of the product should be maintained between 55°C and 70°C at all times to optimize its utility. 
1,6-Hexanediol has been found to exhibit low toxicity, and proper precautions need to be undertaken while handling the chemical. 
It causes eye irritation and diffuses opacity of cornea upon contact with the eyes. Vapors or dust of 1,6-Hexanediol also causes respiratory tract irritation. 
Furthermore, proper protective garments are required to be worn by people handling the substance to minimize skin contact.


 

 

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.