2-(2-AMİNOETOKSİ)ETANOL

CAS Numarası: 929-06-6
EC Numarası: 213-195-4
Moleküler Ağırlık: 105.14
Doğrusal Formül: NH2CH2CH2OCH2CH2OH

Genellikle aminodiglikol (ADG) veya Diglikolamin olarak da adlandırılan 2-(2-Aminoetoksi)etanol, amino alkoller grubundan organik bir kimyasal bileşiktir.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, epoksi reçinelerinin modifikasyonu için bir yapı taşıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol ile modifiye edilmiş epoksi reçineleri, katyonik elektro biriktirme kaplamaları için uygundur.

2-(2-Aminoetoksi)etanol uygulamaları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, ilaç verme ve protein etiketleme gibi uygulamalar için biyoeşlenik materyallerin sentezinde yaygın olarak bir ayırıcı/bağlayıcı olarak kullanılır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol ayrıca karboksamidokinolin bazlı suda çözünür, oranmetrik floresan çinko sensörün hazırlanmasında bir reseptör zinciri olarak kullanılır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol berrak, renksiz ila sarımsı, suda çözünür, amonyak benzeri bir kokuya sahip aşındırıcı sıvıdır.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Fiziksel Tanımı:
2-(2-aminoetoksi)etanol, balık benzeri hafif bir kokuya sahip renksiz bir sıvı olarak görünür.
2-(2-Aminoetoksi)etanol yanıcıdır ancak tutuşması zordur.

2-(2-Aminoetoksi)etanol doku için aşındırıcıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol yandığında toksik nitrojen oksitleri üretir.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün GÖRÜNÜMÜ:
2-(2-Aminoetoksi)etanol berrak, renksiz ila sarımsı, suda çözünür, amonyak benzeri bir kokuya sahip aşındırıcı sıvıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, ilaç verme ve protein etiketleme gibi uygulamalar için biyoeşlenik materyallerin sentezinde yaygın olarak bir ayırıcı/bağlayıcı olarak kullanılır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol ayrıca karboksamidokinolin bazlı suda çözünür, oranmetrik floresan çinko sensörün hazırlanmasında bir reseptör zinciri olarak kullanılır.

Diglikolamin (DGA) olarak da adlandırılan 2-(2-Aminoetoksi)etanol, C4H11NO2 formülüne sahip organik bir bileşiktir.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, öncelikle düşük kısmi basınçlarda asit gazı giderme uygulamalarında H2S ve CO2'yi gidermeye yönelik uygulamalarda kullanılır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol ayrıca su arıtma, fotorezist sıyırıcılar ve kişisel bakım ve metal işleme uygulamaları için amidlerde kullanılır.

2-(2-Aminoetoksi)etanol başlıca şu alanlarda kullanılır:
-CO2 ve H2S'yi uzaklaştırmak için gaz arıtımı
-elektronik uygulamalar için sıyırıcı çözümler
-metal işleme uygulamaları için soğutma sıvıları/yağlayıcılar
-aminoetoksietanolün (ADEG) diğer uygulamaları arasında, diğerlerinin yanı sıra, bitki koruma ürünleri, yüzey aktif maddeler ve renklendiriciler bulunur

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Tanımı ve Kullanım Alanları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol hafif, balık benzeri bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, diğer kimyasalları yapmak ve asitleri gazlardan (doğal gaz gibi) çıkarmak için kullanılır.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Atıf Nedenleri:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, DOT tarafından alıntılandığı için Bilme Hakkı Tehlikeli Maddeler Listesi'nde yer almaktadır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol Özel Sağlık Tehlikeli Madde Listesindedir.

2-(2-Aminoetoksi)Etanol solunduğunda ve deriden geçerek sizi etkileyebilir.
2-(2-Aminoetoksi)etanol teması cildi ve gözleri ciddi şekilde tahriş edebilir ve yakabilir.
2-(2-Aminoetoksi)Etanol'ün solunması burun ve boğazı tahriş edebilir.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün solunması akciğerleri tahriş edebilir.
Daha yüksek maruziyetler, tıbbi bir acil durum olan akciğerlerde sıvı birikmesine (pulmoner ödem) neden olabilir.
2-(2-Aminoetoksi)Etanol AŞINDIRICI bir malzemedir.

2-(2-Aminoetoksi)etanol ÖZELLİKLERİ:
Görünüm: Berrak renksiz ila soluk sarı sıvı.
GC ile Tahlil: %96 min.
KF ile nem: maks. %0,5

Eş anlamlı(lar): Dietilen glikolamin
Doğrusal Formül: NH2CH2CH2OCH2CH2OH
CAS Numarası: 929-06-6
Moleküler Ağırlık: 105.14
Beilstein: 906728
EC Numarası: 213-195-4
MDL numarası: MFCD00008181
PubChem Madde Kimliği: 24890972

Eşanlamlılar: DGA; diglikolamin
Kimyasal Adı: Etanol, 2-(2-Aminoetoksi)-

CAS Numarası: 929-06-6
RTK Madde Numarası: 0073
DOT Numarası: UN 3055

Saflık: >%98,0(GC)(T)

Genellikle aminodiglikol (ADG) veya Diglikolamin olarak da adlandırılan 2-(2-Aminoetoksi)etanol, amino alkoller grubundan organik bir kimyasal bileşiktir.

ANAHTAR KELİMELER:
929-06-6, 213-195-4, Etanol 2-(2-aminoetoksi)-, Amino-PEG2-alkol, Dietilen glikol amin, 5-Hidroksi-3-oksapentilamin, DSSTox_RID_78414, 6R5Y84T8W9, NSC-86108, .beta .-Hidroksi-p.'-aminoetil eter

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Kimyasal Özellikleri:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, renksiz ila hafif sarı bir sıvıdır.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Kimyasal Özellikleri:
2-(2-Aminoetoksi)etanol yanıcı, renksiz ila açık sarı, koyu bir sıvıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol balıksı bir kokuya sahiptir.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün kullanımları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, esas olarak elektronik uygulamalar için sıyırıcı solüsyonlarda, karbon dioksit ve hidrojen sülfidi uzaklaştırmak için gaz işlemede ve metal işleme uygulamaları için soğutucularda/yağlayıcılarda kullanılır.
2-(2-Aminoetoksi)etanolün diğer uygulamaları arasında, diğerlerinin yanı sıra, bitki koruma ürünleri, yüzey aktif maddeler ve renklendiriciler yer alır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol ayrıca rafineri akışlarından aromatiklerin geri kazanılması için ve köpük stabilizatörleri, ıslatıcı ve emülsifiye edici maddelerin hazırlanmasında seçici bir çözücü olarak kullanılır.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün kullanımları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, ilaç verme ve protein etiketleme gibi uygulamalar için biyoeşlenik materyallerin sentezinde yaygın olarak bir ayırıcı/bağlayıcı olarak kullanılır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol ayrıca karboksamidokinolin bazlı suda çözünür, oranmetrik floresan çinko sensörün hazırlanmasında bir reseptör zinciri olarak kullanılır.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Hava ve Su Reaksiyonları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol suda çözünür.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Reaktivite Profili:
2-(2-Aminoetoksi)etanol bir aminoalkoldür.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, ekzotermik reaksiyonlarda asitleri nötralize ederek tuzlar ve su oluşturur.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, izosiyanatlar, halojenli organikler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürler ile uyumsuz olabilir.
2-(2-Aminoetoksi)etanol yanıcı gazdır hidrojen, hidritler gibi güçlü indirgeyici maddelerle kombinasyon halinde üretilir.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Sağlık Tehlikesi:
TOKSİK; malzemenin solunması, yutulması veya ciltle teması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
Erimiş madde ile temas ciltte ve gözlerde ciddi yanıklara neden olabilir.
Herhangi bir cilt temasından kaçının.

Temas veya solumanın etkileri gecikebilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı ve/veya zehirli gazlar üretebilir.
Yangın kontrol veya seyreltme suyundan çıkan akış aşındırıcı ve/veya zehirli olabilir ve kirliliğe neden olabilir.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Yangın Tehlikesi:
Yanmaz, maddenin kendisi yanmaz ancak ısıtıldığında aşındırıcı ve/veya zehirli dumanlar üretmek üzere ayrışabilir.
Bazıları oksitleyicidir ve yanıcı maddeleri (tahta, kağıt, yağ, giysi vb.) tutuşturabilir.
metallerle temas yanıcı hidrojen gazı gelişebilir.
Kaplar ısıtıldığında patlayabilir.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Alev Alabilirliği ve Patlayabilirliği:
Sınıflandırılmamış

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Güvenlik Profili:
Deri teması ile orta derecede toksiktir.
Yutulması halinde hafif toksiktir.
Şiddetli göz ve cilt tahriş edici.
Aşındırıcı ve güçlü bir tahriş edici.
Bozunana kadar ısıtıldığında zehirli NOx dumanları yayar.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Potansiyel Maruziyeti:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, gazları doğal gazdan çıkarmak için kullanılır; plastik kaplamalarda; tekstiller, lifler ve metaller; ve diğer kimyasalların yapımında.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün uyumsuzlukları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol oksitleyiciler, güçlü asitler ile reaksiyona girer; ve potasyum, sodyum, magnezyum ve çinko gibi kimyasal olarak aktif metaller.

Ürün Numarası: A0301
Saflık / Analiz Yöntemi: >%98,0(GC)(T)
Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık: C4H11NO2 = 105.14
Fiziksel Durum (20 derece.C): Sıvı
İnert Gaz Altında Saklayın: İnert gaz altında saklayın
Kaçınılması Gereken Durum: Higroskopik
CAS RN: 929-06-6
Reaxys Kayıt Numarası: 906728
PubChem Madde Kimliği: 87561954
SDBS (AIST Spektral DB): 3967
MDL Numarası: MFCD00008181

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Fiziko-kimyasal Özellikleri:
Moleküler Formül: C4H11NO2
Molar Kütle: 105.14
Yoğunluk: 1.05
Erime Noktası: -12.5 °C
Kaynama Noktası: 218-224°C(yanıyor)
Parlama Noktası: >230°F
Suda Çözünürlük: karışabilir
Buhar Basıncı: <0,1 hPa (20 °C)
Görünüm : Kristal Toz ve/veya Parçacıklar
Sarı renk
BRN: 906728
pKa: 14,37±0,10(Öngörülen)
PH: 10,2 (10 g/l, H2O, 20°C)
Saklama Koşulları: +30°C'nin altında saklayınız.

2-(2-Aminoetoksi)etanol maddesi esas olarak renksiz, hafif bir amin kokusuna sahip hafif viskoz bir sıvıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol su, alkoller ve aromatik hidrokarbonlar ile karışabilir, ancak alifatik hidrokarbonlar ve etil eter ile nispeten karışmaz.
dietanolamin ile izometrik; ancak, birincil H2N grubu onu daha reaktif hale getirir.

2-(2-Aminoetoksi)etanol UYGULAMALARI:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, sıvı hidrokarbon akımlarından karbonil sülfürün (COS) uzaklaştırılması için kullanılır
2-(2-Aminoetoksi)etanol, rafineri akışlarından aromatiklerin geri kazanılması için seçici bir çözücü olarak kullanılır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, doğal gaz ve rafineri gazından, alifatik hidrokarbon sıvılarından ve diğer ekşi hidrokarbon buharlarından karbondioksit (CO2) ve hidrojen sülfürü (H2S) uzaklaştırır.
Kişisel bakım ve metal işleme uygulamaları için köpük stabilizatörleri, ıslatıcı ve emülsifiye edici maddeler, yoğuşma polimerleri, fotorezist sıyırıcılar ve amidlerin 2-(2-Aminoetoksi)etanol hazırlanması.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün stabilitesi:
2-(2-Aminoetoksi)etanol kararlıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, güçlü oksitleyici maddeler olan asitlerle uyumsuzdur.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, karbon dioksit ile reaksiyona girer.

Hassas: Havaya Duyarlı
Patlayıcı Sınır: %2,0-15,5(V)
Kırılma Endeksi: n20/D 1.460

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:
2-(2-Aminoetoksi)etanol önemli bir poliüretan köpük katalizörüdür, poliüretan köpüğün katalitik üretimi düşük koku özelliklerine sahiptir, otomobillerde, ev aletlerinde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan sert ambalaj köpüğü, yüksek geri tepme köpüğü üretebilir.
Ek olarak, 2-(2-Aminoetoksi)etanol yaygın olarak kullanılan bir farmasötik ara hazırlama reaktanıdır ve TD-4306'yı hazırlamak için kullanılmıştır.

CAS:     929-06-6
EINECS: 213-195-4
InChI: InChI=1/C4H11NO2/c1-4(6)7-3-2-5/h4,6H,2-3,5H2,1H3
InChIKey: GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N

2-(2-Aminoetoksi)etanolün tanımı:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, amin benzeri bir kokuya sahip, renksiz ila sarımsı bir sıvıdır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol su ile her oranda karışabilir.

Eş anlamlı:
2,2'-Aminoetoksietanol
ADG
DGA

2-(2-Aminoetoksi)etanol uygulamaları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, Yağlama yağları, Deterjanlar ve Soğutma yağlarının üretiminde kullanılmaktadır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol ayrıca bir Gaz Yıkayıcı absorpsiyon yardımcısı olarak da kullanılır.

Eş anlamlı:
dietilen glikolamin
diglikolamin
Etilen Glikol Mono(2-aminoetil) Eter
O-(2-Hidroksietil)etanolamin

2-(2-Aminoetoksi)etanolün tanımı:
Katalog Numarası: 818431
Eşanlamlılar: Etilen glikol mono(2-aminoetil) eter
Açıklama: 2-(2-Aminoetoksi)etanol

2-(2-Aminoetoksi)etanol nerede bulunur?
2-(2-Aminoetoksi)etanol, köpük stabilizatörlerinin hazırlanmasında, ıslatıcı ve emülsifiye edici maddelerde ve kişisel bakım ürünlerinde ve metal işleme uygulamalarında bulunur.

2-(2-Aminoetoksi)etanol ile temastan nasıl kaçınabilirsiniz?
İçeriklerinde aşağıdaki isimlerden herhangi birini listeleyen ürünlerden kaçının:
-1-Amino-2-(2-hidroksietoksi)etan
-2-(2-Aminoetoksi)etanol
-2-(2-Hidroksietoksi)etilamin
-2-Amino-2'-hidroksidietil eter
-2-Aminoetoksietanol
-4-04-00-01412 (Beilstein El Kitabı Referansı)
-5-Aminoetil 2-hidroksietil eter
-5-Hidroksi-3-oksapentilamin
-BRN 0906728
-Dietilen glikol amin
-Dietilen glikol monoamin
-Diglikolamin
-EINECS 213-195-4
-HSDB 5770
-NSC 86108
-beta-(betaHidroksietoksi)etilamin
-beta-Hidroksi-beta'-aminodietil eter
-beta-Hidroksi-beta'-aminoetil eter

2-(2-Aminoetoksi)etanol içerebilecek bazı ürünler nelerdir?
-Elektronik
-Gaz arıtma ürünleri
-Metal işleme ürünleri

2-(2-Aminoetoksi)etanol Ürün Bilgisi:
CAS numarası: 929-06-6
EC numarası: 213-195-4
Tepe Formülü: C₄H₁₁NO₂
Kimyasal formül: NH₂CH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Molar Kütle: 105,14 g/mol
GTİP Kodu: 2922 19 00

2-(2-Aminoetoksi)etanol uygulamaları:
Uygulama: Sentez için 2-(2-Aminoetoksi)etanol.
CAS 929-06-6, kimyasal formül NH₂CH₂CH₂OCH₂CH₂OH.

Kimyasal Adı: 2-(2-Aminoetoksi)etanol
Eşanlamlılar: 1-Amino-2-(2-hidroksietoksi)etan; 2-(2-Hidroksietoksi)etilamin; 2-(Hidroksietoksi)etilamin; 2-Amino-2'-hidroksidietil Eter; 2-Aminoetil 2-hidroksietil Eter; 5-Amino-3-oksapentan-1-ol; 5-Hidroksi-3-oksapentilamin; Dietilen Glikol Amin; Dietilen Glikol Monoamin; diglikolamin; Diglikolamin Ajanı; NSC 86108; β-(β-Hidroksietoksi)etilamin; β-Hidroksi-β'-aminodietil Eter
CAS Numarası: 929-06-6
Moleküler Formül: C₄H₁₁NO₂
Görünüm: Renksiz Yağ
Moleküler Ağırlık: 105.14
Depolama: 4°C, Higroskopik
Çözünürlük: Kloroform (Az miktarda), DMSO (Az miktarda)
Kararlılık: Higroskopik, Neme Duyarlı

Kategori:
-Yapı taşları
-Çeşitli

2-(2-Aminoetoksi)etanol uygulamaları:
2-(2-Aminoetoksi)etanol, astım ve KOAH tedavisi için uzun etkili β2-agonisti olarak TD-4306'nın hazırlanmasında kullanılan yaygın olarak kullanılan bir reaktandır.
2-(2-Aminoetoksi)etanol, madde 1g/ml'ye eşit veya daha az ise ve ambalajda 100g/ml'den az varsa tehlikeli madde değildir

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Fizikokimyasal Bilgileri:
Kaynama noktası: 218 - 224 °C (1013 mbar)
Yoğunluk: 1,06 g/cm3 (20 °C)
Patlama sınırı: 2,0 - 15,5 %(V)
Parlama noktası: 127 °C
Tutuşma sıcaklığı: 370 °C
Erime Noktası: -11 °C
pH değeri: 10,2 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Buhar basıncı: <0,1 hPa (20 °C)

2-(2-Aminoetoksi)etanol ÖZELLİKLERİ:
Erime noktası: -11°
Parlama noktası: 127°(260°F)
Formül ağırlığı: 105.14
MDL No.: MFCD00008181
CAS No.: 929-06-6
Moleküler formül: H2NCH2CH2OCH2CH2OH
BM No.: 3055
Saflık: %98

Kimyasal Adı: 2-(2-Aminoetoksi)etanol
Eşanlamlılar: DGA;DIGLYCOLAMINE;NH2-PEG2-OH;DIETHILENE GLYCOLAMINE;Ethanol, 2-(2-aminoetoxy)-;ADG;Aminoetoksietanol;2-Aminoetoksietanol;ETİLEN GLİKOL MONO(2-AMİNOETİL) ETER;dga[qr]
CB Numarası: CB8169864
Moleküler Formül: C4H11NO2
Moleküler Ağırlık: 105.14

2-(2-Aminoetoksi)etanolün ÖZELLİKLERİ:
Kalite Seviyesi: 200
tahlil: %98
biçim: sıvı
bp: 218-224 °C (yanıyor)
yoğunluk: 1,048 g/mL 25 °C'de (yanıyor)
SMILES dizesi: NCCOCCO
InChI: 1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI anahtarı: GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N

2-(2-Aminoetoksi)etanolün özellikleri:
Sınıf: Teknik
Görünüm: sıvı
Otomatik Tutuşma Sıcaklığı: 370 °C (698 °F)
Kaynama Noktası: 222,5 - 223,8 °C (432,5 - 434,8 °F)
Renk: renksiz
Yoğunluk: 20 °C'de (68 °F) 1,06 g/cm3
Dinamik Viskozite: 8 mPa.s @ 50 °C (122 °F)
Parlama Noktası: 127 °C (261 °F)
Kinematik Viskozite: 7,5 mm2/s @ 51,7 °C (125,1 °F)
Alt Patlama Limiti: 2.0 %(V)
Erime Noktası: -12,5 - -10 °C (9,5 - 14 °F)
Koku: amin benzeri
Güç: -1.89
pH: 10,2 - 11,8 @ 20 °C (68 °F)
Önerilen Kullanım: GAZ ARITMA
Bağıl Yoğunluk: 1.06
Bağıl Buhar Yoğunluğu: 3.6
Suda Çözünürlük: tamamen karışabilir
Üst Patlama Limiti: 15.5 %(V)

Moleküler Ağırlık: 105.14     
XLogP3-AA: -1,5     
Hidrojen Bağ Bağışçısı Sayısı: 2     
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 3     
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 4     
Tam Kütle: 105.078978594     
Monoizotopik Kütle: 105.078978594     
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 55,5 Ų     
Ağır Atom Sayısı: 7     
Karmaşıklık: 32.9     
İzotop Atom Sayısı: 0     
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0     
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet     

2-(2-Aminoetoksi)etanolün İLK YARDIMI:
-Göz teması:
Derhal bol su ile en az 30 dakika yıkayın, üst ve alt göz kapaklarını kaldırın.
Kontakt lens varsa, yıkarken çıkarın.
Tıbbi yardım alın.

-Ten teması:
Kirlenmiş giysileri hızla çıkarın. Kirlenmiş cildi hemen bol miktarda su ile yıkayın.
Tıbbi yardım alın.

-Enhalasyon:
Kişiyi maruziyetten uzaklaştırın.
Solunum durmuşsa kurtarıcı nefes almaya (evrensel önlemleri kullanarak) ve kalp hareketi durmuşsa CPR'ye başlayın.
Derhal tıbbi bir tesise transfer edin.
Bazı semptomlar gecikebileceğinden, maruziyetten birkaç gün sonra veya semptomlar mevcutsa tıbbi gözlem önerilir.

2-(2-Aminoetoksi)etanolün Sağlık Tehlikesi Bilgileri:
-Akut Sağlık Etkileri:
Aşağıdaki akut (kısa vadeli) sağlık etkileri, 2-(2-Aminoetoksi)Etanole maruz kaldıktan hemen sonra veya kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir:
Temas, olası göz hasarı ile cildi ve gözleri ciddi şekilde tahriş edebilir ve yakabilir.

Maruz kalma burun ve boğazı tahriş edebilir.
2-(2-Aminoetoksi)Etanol'ün solunması akciğerleri tahriş ederek öksürüğe ve/veya nefes darlığına neden olabilir.
Daha yüksek maruziyetler akciğerlerde sıvı birikmesine (pulmoner ödem) neden olabilir ve ciddi nefes darlığıyla birlikte tıbbi bir acil durumdur.

-Kronik Sağlık Etkileri:
Aşağıdaki kronik (uzun vadeli) sağlık etkileri, 2-(2-Aminoetoksi)Etanole maruz kaldıktan sonra bir süre sonra ortaya çıkabilir ve aylarca veya yıllarca sürebilir.

-Kanser Tehlikesi:
Şu anda New Jersey Sağlık Departmanında mevcut olan bilgilere göre, 2-(2-Aminoetoksi)Etanol hayvanlarda kansere neden olma yeteneği açısından test edilmemiştir.

-2-(2-Aminoetoksi)etanolün Diğer Etkileri:
Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma, ciltte kızarıklık ve kabarcıklarla kurumaya neden olabilir.
2-(2-Aminoetoksi)Etanol akciğerleri tahriş edebilir.
Tekrarlanan maruz kalma öksürük, balgam ve/veya nefes darlığı ile birlikte bronşite neden olabilir.

Tıbbi:
-Tıbbi Test:
Semptomlar gelişirse veya aşırı maruziyetten şüphelenilirse, aşağıdakiler önerilir:
--Göğüs röntgeni ve akciğer fonksiyon testleri
Herhangi bir değerlendirme, bir muayene ile geçmiş ve şimdiki semptomların dikkatli bir geçmişini içermelidir.
Halihazırda yapılmış hasarı araştıran tıbbi testler, maruziyeti kontrol etmenin yerine geçmez.

-Karma Pozlamalar
Sigara içmek kalp hastalığı, akciğer kanseri, amfizem ve diğer solunum problemlerine neden olabilir.
Kimyasal maruziyetin neden olduğu solunum koşullarını kötüleştirebilir.
Uzun süredir sigara içmiş olsanız bile, şimdi sigarayı bırakmak sağlık sorunları geliştirme riskinizi azaltacaktır.

Ticari unvan:
(2-hidroksietil)-(2-aminoaetil)-eter
β-(β-Hidroksietoksi)etilamin
fi-Hidroksi-p'-aminoetil eter
1-Amino-2-(2-hidroksietoksi)etan
2,2'-Aminoetoksietanol
2-(2-Aminoetoksi)etanol
2-(2-Hidroksietoksi)etilamin
2-(Hidroksietoksi)etilamin
2-Amino-2'-hidroksidietil eter
2-Aminoetil 2-hidroksietil eter
2-Hidroksietiloksietilamin
5-Amino-3-oksapentan-1-ol
5-Hidroksi-3-oksapentilamin
dietilen glikol amin
dietilen glikol monoamin
diglikolamin
Etanol, 2-(2-aminoetoksi)-
Etanol, 2-(2-aminoetoksi)- (7CI, 8CI, 9CI)
b-(b-Hidroksietoksi)etilamin
b-Hidroksi-b'-aminodietil eter

Eş anlamlı:
2-(2-AMİNOETOKSİ)ETANOL
929-06-6
diglikolamin
Etanol, 2-(2-aminoetoksi)-
2-Aminoetoksietanol
Amino-PEG2-alkol
2-(2-Hidroksietoksi)etilamin
2-(2-aminoetoksi)etan-1-ol
Dietilen glikol monoamin
dietilen glikol amin
1-Amino-2-(2-hidroksietoksi)etan
2-Amino-2'-hidroksidietil eter
5-Hidroksi-3-oksapentilamin
2-(Hidroksietoksi)etilamin
Diglikolamin ajanı
NSC 86108
β-(β-Hidroksietoksi)etilamin
dietilen glikolamin
6R5Y84T8W9
NSC-86108
fi-Hidroksi-p'-aminoetil eter
DSSTox_CID_7341
2-[2-aminoetoksi]etanol
DSSTox_RID_78414
DSSTox_GSID_27341
CAS-929-06-6
HSDB 5770
5-Aminoetil 2-hidroksietil eter
beta-(beta-Hidroksietoksi)etilamin
beta-Hidroksi-beta'-aminoetil eter
EINECS 213-195-4
MFCD00008181
UN3055
beta-Hidroksi-beta'-aminodietil eter
NH2-PEG2-OH
2-(2-aminoetoksi)-etanol
BRN 0906728
UNII-6R5Y84T8W9
2-Aminoetil 2-hidroksietil eter
2-(aminoetoksi)etanol
2(2-aminoetoksi)etanol
2-(aminoetoksi) etanol
2-(2-aminoetoksil)etanol
AT 213-195-4
N-2-hidroksietoksietilamin
2-(2'-aminoetoksi)etanol
2-(2-amino-etoksi)etanol
2-(2-aminoetoksi) etanol
2-(beta-aminoetoksi)etanol
DİGLİKOLAMİN [HSDB]
WLN: Z2O2Q
SCHEMBL18700
2-(2-amino-etoksi) etanol
2-(2-amino-etoksi)-etanol
4-04-00-01412 (Beilstein El Kitabı Referansı)
2-[(2-aminoetil)oksi]etanol
O-(2-Hidroksietil)etanolamin
CHEMBL3183757
DTXSID6027341
HO-PEG-amin, MW 2.000
HO-PEG-amin, MW 3.400
HO-PEG-amin, MW 5.000
2-(2-Aminoetoksi)etanol, %98
HO-PEG-amin, MW 1.000
HO-PEG-amin, MW 10.000
HO-PEG-amin, MW 20.000
AMY18064
NSC86108
ÇİNKO1760798
beta-(beta'-hidroksietoksi)etilamin
Tox21_201287
Tox21_303163
BBL011501
CCG-40525
STL146613
AKOS000120504
NCGC00249016-01
NCGC00257067-01
NCGC00258839-01
2-(2-AMİNOETOKSİ)ETANOL [İNCİ]
BP-23100
BP-23355
BP-23641
BP-23642
BP-23664
BP-23967
BP-25215
BP-31037
Etilen Glikol Mono(2-aminoetil) Eter
VS-02964
DB-057345
A0301
FT-0608422
C70233
.BETA.-hidroksi-.BETA.'-AMİNODİYETİL ETER
2-(2-Aminoetoksi)etanol [UN3055] [Aşındırıcı]
W-109101
Q15977915
F2190-0373
β-(β-Hidroksietoksi)etilamin
fi-Hidroksi-p'-aminoetil eter
1-Amino-2-(2-hidroksietoksi)etan
2-(2-Azaniletoksi)etanol
2-(2-Hidroksietoksi)etilamin
2-(Hidroksietoksi)etilamin
2-Amino-2'-hidroksidietil eter
2-Aminoetoksietanol
2-Aminoetil 2-hidroksietil eter
2-[2-Aminoetoksi]etanol
5-Aminoetil 2-hidroksietil eter
5-Hidroksi-3-oksapentilamin
aminoetoksietanol
dietilen glikol amin
Dietilen glikol monoamin
diglikolamin
Diglikolamin ajanı
BRN 0906728
EINECS 213-195-4
HSDB 5770
NSC 86108
1-Amino-2-(2-hidroksietoksi)etan
2-(2-Aminoetoksi)etanol [ACD/IUPAC Adı]
2-(2-Aminoetoksi)etanol [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
2-(2-Aminoetoksi)etanol [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
2-(2-hidroksietoksi)etilamin
213-195-4 [EINECS]
2-Aminoetoksietanol
4-04-00-01412 [Beilstein]
5-Aminoetil 2-hidroksietil eter
5-Hidroksi-3-oksapentilamin
929-06-6 [RN]
dietilen glikol amin
dietilen glikol monoamin
dietilen glikolamin
diglikolamin
Etanol, 2-(2-aminoetoksi)-
Etanol, 2-(2-aminoetoksi)- [ACD/Dizin Adı]
MFCD00008181 [MDL numarası]
β-(β-Hidroksietoksi)etilamin
β-(β-Hidroksietoksi)etilamin
β-Hidroksi-β'-aminodietil eter
β-Hidroksi-β'-aminoetil eter
2-(2'-Aminoetoksi)etanol
2-(2-aminoetoksi)etan-1-ol
2-(2-Amino-etoksi)-etanol
2-(2-hidroksietoksi)etilamonyum
2-(hidroksietoksi)etilamin
2-[2-Aminoetoksi]etanol
213-195-4MFCD00008181
2-Amino-2'-hidroksidietil eter
2-Aminoetil 2-hidroksietil eter
2-aminoetil-2-hidroksietil eter
32130-27-1 [RN]
Amino-PEG2-alkol
dietilenglikolamin
Diglikolamin ajanı
Etilen glikol mono(2-aminoetil) eter
VS-02964
Z2O2Q [WLN]
β(β-hidroksietoksi)etilamin
β-Hidroksi-β'-aminoetil eter

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.