3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane

(3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan
GLYMO

Mineral dolgulu plastiklerde bir bağlama maddesi olarak GLYMO (3-glisidoksipropiltrimetoksisilan) kullanımı, dolgu dağıtılabilirliğini geliştirir, çökelme eğilimini azaltır ve reçinenin viskozitesini büyük ölçüde düşürür.
Ek olarak 3-glisidoksipropiltrimetoksisilan, daha yüksek dolgu yüklemesine ve su (buhar) direncinde ve asitlere ve bazlara dirençte belirgin bir artışa yol açar.
Yapıştırıcıların ve sızdırmazlık maddelerinin bir bileşeni olarak 3-glisidoksipropiltrimetoksisilan, hem alt tabakaya yapışmayı hem de eğilme mukavemeti, gerilme mukavemeti ve esneklik modülü gibi mekanik özellikleri geliştirir.

3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, birincil olarak kimyasal ara ürün olarak ve kaplamalarda yapışma arttırıcı olarak kullanılır. 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, epoksi grubu ile bir tür birleştirici ajandır. Polisülfit ve poliüretanın kalafatlama tutkalı veya sızdırmazlık maddesi olarak ve epoksi reçinenin yapıştırıcısı olarak kullanılabilir. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, epoksi reçine bazlı sızdırmazlık maddelerinin, ambalaj malzemelerinin ve baskılı devre kartlarının elektriksel özelliklerini artırabilir. Poliüretan ve epoksi reçine kaplamalarda kullanılan su içeren akrilik lateks ile kalafatlama tutkalı ve sızdırmazlık maddesinin kohezifliğini artırmak için de kullanılabilir. Organik tonerin içine konulduğunda yapışkanın çözünürlüğünü, dağılımını ve akışkanlığını artırabilir. 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, ticari olarak temin edilebilen silikon dolgu ürünlerinde çapraz bağlama maddesi ve yapışma arttırıcı olarak kullanılır.


3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, [3- (2,3-Epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan -3-aminopropiltrimetoksisilan bir çeşit epoksi silan bağlama maddesidir.
Epoksi birçok çeşit reçineyle reaksiyona girebilir. Trimetoksi hidrolizinden sonra oluşan Si-OH ise inorganik malzemelerin yüzeyinde hidroksil ile yoğunlaşma reaksiyonuna sahip olabilir.
Böylece inorganik malzemeler ve reçineler arasına, "moleküler köprü", birleştirmede rol oynayacak şekilde inşa edilir.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, reçine kokusuna biraz benzeyen, renksiz ve şeffaf, düşük viskoziteli bir sıvıdır.
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, alifatik çözücüler ve alkol, eter ve ketonlar gibi aromatik çözücüler içinde çözünür.
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan da suda çözünür, ancak hidroliz meydana gelir. Hidrolizatlar stabil değildir ve saklama süresi kısadır.


CAS No. 2530-83-8
Kimyasal Adı: 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Eş anlamlılar: Gamma-Glycidoxypropyl Trimethoxy Silane, (3-Glycidyloxypropyl) -Trimethoxysilane

3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
SPUR, üretan, epoksi, polisülfit, silikon ve akrilik dolgular, kaplamalar, sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılarda yapışma artırıcı olarak kullanılan epoksi fonksiyonel silandır.


(3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan; 3- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan; trimetoksi- [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan; 3- (trimetoksisilil) propil glisidil eter; GLYMO

Epoksi fonksiyonel trialkoksi silan
Alüminyum metal yapıştırıcılarda bileşen
Elektronik "çip" kapsüllemede kullanılan epoksi kompozitler için birleştirme ajanı
Plastik optikler için aşınmaya dayanıklı kaplamalarda bileşen
Epoksi içeren hibrit organik-inorganik malzemeler hazırlamak için kullanılır
Mikro partikül yüzey modifikasyonunda kullanılır
Epoksi silan ile muamele edilmiş yüzeyler, neme maruz kaldığında hidrofilik-diollere dönüşür.

3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane Kimyasal Özellikleri, Kullanımları, Üretimi

Silan Bağlayıcı Ajanlar
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, yaygın olarak kullanılan ilk bağlayıcı ajandır ve 40 yıldır kullanılmaktadır.
Yapısının bir ucu amino ve vinil gibi reaktif gruplarla epoksi, fenolik, polyester ve diğer sentetik reçine molekülleri ile reaksiyona girebilir.
Diğer uç alkoksi (metoksi, etoksi vb.) Veya silikon ile bağlı klor atomlarıdır.
Bu gruplar sulu çözelti veya nemli havada hidrolizde silanole dönüştürülebilir.
Ve oluşan silanol, camın yüzey hidroksili, mineraller ve inorganik dolgu maddesi ile reaksiyona girebilir.
Bu nedenle, silan bağlama maddesi, silikat dolgulu epoksi, fenolik, polyester reçine ve diğer sistemlerde yaygın olarak kullanılır.
Ayrıca mekanik mukavemetini ve ıslak ortama karşı direncini arttırmak için FRP üretiminde de kullanılabilir.
Silan birleştirme ajanının organik grupları, sentetik reçinenin reaksiyonu konusunda seçicidir.
Genel olarak, bu organik gruplar, polietilen, polipropilen ve polistiren gibi sentetik reçineler ile yeterli reaktiviteden yoksundur ve bu nedenle bunlar için birleştirme etkisi zayıftır.
Son yıllarda, poliolefinler için daha iyi bağlanmaya sahip yeni çeşit silan birleştirme ajanları geliştirilmiştir, ancak bunlar maliyet ve diğer özellikler bakımından sınırlıdır ve henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Silan bağlama maddesi, silan işleme maddesi olarak da bilinir.
Genel formülü Y (CH2) nSiX3'tür.
Burada n, O'dan 3'e bir tamsayıdır; X, klorin, metoksi, etoksi ve asetoksi gibi hidrolize edilebilir bir gruptur; Y, bir vinil, bir amino, bir epoksi grubu, bir metakriloiloksi grubu ve sülfidril gibi organik bir fonksiyonel gruptur.

Moleküler formül
C9H20O5Si

Fiziko kimyasal özellikleri
Renksiz şeffaf sıvı;
Çeşitli organik çözücülerde çözünür;
Hidrolizi kolay;
Yoğunlaşmanın polisiloksanları oluşturması mümkün;
Aşırı ısınma, ışık ve peroksit varlığında polimerleşmesi kolaydır.

Kullanımlar
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane epoksi fonksiyonlu bir silandır, berrak, hafif saman bir sıvıdır.
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, polisülfür ve poliüretan dolgularda ve sızdırmazlık maddelerinde, mineral dolgulu veya cam takviyeli termosetlerde ve termoplastiklerde ve cam fitil bağlayıcılarda bir bağlama maddesi olarak kullanılabilir.
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, özellikle su bazlı sistemlerde, örn. akrilik lateks sızdırmazlık maddelerinin yapışmasını iyileştirmek.

3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane epoksi fonksiyonlu bir silandır, berrak, hafif saman bir sıvıdır.
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, polisülfür ve poliüretan dolgularda ve sızdırmazlık maddelerinde, mineral dolgulu veya cam takviyeli termosetlerde ve termoplastiklerde ve cam fitil bağlayıcılarda bir bağlama maddesi olarak kullanılabilir. Özellikle su bazlı sistemlerde yapışmayı teşvik eden bir katkı maddesi olarak kullanılır, örn. akrilik lateks sızdırmazlık maddelerinin yapışmasını iyileştirmek.

Uygulamalar:
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, cam elyaf fitillerle güçlendirilmiş kürlenmiş kompozitlerde kuru ve ıslak mukavemeti artırabilir.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, epoksi bazlı kapsül ve ambalaj malzemelerinin ıslak elektriksel özelliklerini geliştirir.
(3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan, polisülfür ve üretan dolgu macunlarında ayrı bir astar ihtiyacını ortadan kaldırır.
(3-Glycidoxypropyl) trimethoxysilane, su bazlı akrilik dolgu macunlarında ve üretan ve epoksi kaplamalarda yapışmayı iyileştirir.


3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, kaplama ve sızdırmazlık malzemeleri endüstrisinde bir yapışma arttırıcı veya bir astar olarak kullanılabilir. (3-Glycidoxypropyl) trimethoxysilane, anti-korozyonu artırabilir, bu nedenle deniz kaplama sisteminde en çok kullanılan bir silandır.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, elektronik kapsülleme ve elektronik paketleme için kullanılabilir. (3-Glycidoxypropyl) trimethoxysilane, kompozitlerin elektriksel özelliklerini iyileştirebilir.
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, organik reçineler ve inorganik substratlar arasındaki bağlanma performansını iyileştirmek için inorganik dolgu maddelerinin ve cam elyafın yüzey değiştiricisi olarak işlev görebilir. Uygun polimerler arasında epoksi, üretan, akrilik ve polisülfür polimerleri yer alır.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, daha yüksek EVA oranı ile kablo imalatında yapışkanlaştırıcı olarak kullanılabilir.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, bir döküm reçinesi katkı maddesi olarak kullanılabilir ve mekanik ve kimyasal özellikleri iyileştirebilir.

Diğer isimler: Silan, [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-; P-Glycidoxypropyltrimethoxysilane; (3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan; [γ- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan; [[3- (Trimetoksisilil) propoksi] metil] oksiran; [3- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan; [3- (2,3-Epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan; A 187; DZ 6040; Glycidoxypropyltrimethoxysilane; Glisidil 3- (Trimetoksisilil) propil eter; Glycidyloxypropyltrimethoxysilane; KBM 403; KBM 430; Silan A 187; Silan A 187; Silane Z 6040; Silikon A 187; Silikon KBM 403; Y 4087; Z 6040; 1- (Glisidiloksi) -3- (Trimetoksisilil) propan; NUCA 187; Silan-y-4087; Birlik karbür a-187; CG6720; Dow corning Z-6040; Dynasylan GLYMO; Glymo; Prosil 5136; Silan, 3 (glisidoksi) propil trimetoksi-; Oksiran, 2 - ((3- (trimetoksisilil) propoksi) metil) -; 3- (Trimetoksisilil) propil glisidil eter; NSC 93590


Uygulamalar:
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, cam elyaf fitillerle güçlendirilmiş kürlenmiş kompozitlerde kuru ve ıslak mukavemeti artırabilir.
Epoksi bazlı kapsülleme ve paketleme malzemelerinin ıslak elektriksel özelliklerini geliştirin.
Polisülfit ve üretan dolgu macunlarında ayrı bir astar ihtiyacını ortadan kaldırın.
Su bazlı akrilik mastiklerde ve üretan ve epoksi kaplamalarda yapışmayı iyileştirin.
Uygulama
Esas olarak doymamış polyester kompozitlerde kompozitlerin mekanik özelliklerini, elektriksel özelliklerini ve ışık geçirgenlik özelliklerini iyileştirmek, özellikle ıslak ortamdaki performanslarını iyileştirmek için kullanılır.
Tel ve kablo endüstrisinde, çömlek kil ile doldurulmuş ve peroksit ile çapraz bağlanmış EPDM sistemini işlemek için kullanıldığında, tüketim faktörünü ve spesifik endüktans kapasitesini artırabilir.
Mükemmel yapışma ve dayanıklılık sağlayan, kaplamalarda, yapıştırıcılarda ve sızdırmazlık maddelerinde yaygın olarak kullanılan polimerleri oluşturmak için vinil asetat ve akrilik asit veya metakrilik gibi monomerlerle kopolimerizasyonunda kullanılır.

Ürün Tanımlama
CAS numarası 2530-83-8
EC numarası 219-784-2
HS kodu 2931 90 00
EC adı [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
IUPAC adı trimetoksi [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan

Şartname
Görünüm Renksiz şeffaf sıvı
Deney ≥% 98.00
Renk (Pt-Co) ≤30
Kırılma İndeksi 1.4265-1.4275


Uygulama
Cam elyaf veya cam kumaş kompozitler: Cila veya ebat içerik maddesi olarak
Döküm reçineleri: Poliüretan reçineye katkı maddesi olarak
Boyalar ve kaplamalar: Alt tabakaya, özellikle cam ve metale yapışmayı iyileştirmek için bir katkı maddesi ve astar olarak.

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Taşıma
Önleyici yangından korunma için normal önlemler.

Depolama
Kuru ve iyi havalandırılan bir yerde kabı sıkıca kapalı tutun. Önerilen saklama sıcaklığı 2-8 ° C'dir.
Yangınla mücadele önlemleri
Yanıcı özellikler
Parlama noktası: 135 ° C (275 ° F) - kapalı kap
Tutuşma sıcaklığı: 400 ° C (752 ° F)

Uygun yangın söndürme malzemeleri
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanın.
İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Toksikolojik bilgiler
Akut toksisite: LD50 Oral-sıçan-8.030 mg / kg
                         LD50 Dermal-tavşan-4,248 mg / kg
Tahriş ve korozyon:
Gözler-tavşan-Hafif göz tahrişi

Kimyasal özellikler
Renksiz şeffaf sıvı

Kullanımlar
Karbon çeliğinin 3- (Glycidoxypropyl) trimet® hoxysilane ile ön işlemden geçirilmesi, bir epoksi kaplamanın katodik ayrılma oranını azaltırken kuru ve ıslak yapışmayı arttırır


3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan Hazırlama

Ürünler ve Hammaddeler

İşlenmemiş içerikler
Silikon
Metanol

(3-GLİKİDOKSİPROPİL) TRİMETOKSİSİLAN
(3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan
(γ-Glisidoksipropil) trimetoksisilan
[[3- (Trimetoksisilil) propoksi] metil] oksiran
[3- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
[γ- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
219-784-2 [EINECS]
2530-83-8 [RN]
3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
GLİKİDİL 3- (TRİMETOKSİSİLİL) PROPİL ETER
GLYMO
MFCD00005144 [MDL numarası]
Silan bağlayıcı KH-560
Silan, [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-
Silan, trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -
Silan, trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] - [ACD / Endeks Adı]
Trimetoksi [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
Trimetoksi [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan [ACD / IUPAC Adı]
Trimetoksi [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
Trimetoksi [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
VV4025000
γ-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
((3- (Trimetoksisilil) propoksi) metil) oksiran
(3- GLİKİDOKSİPROPİL) TRİMETOKSİSİLAN
(3- (2,3-Epoksipropoksi) propil) trimetoksisilan
(3- (Glisidiloksi) propil) trimetoksisilan
(g-glisidoksipropil) trimetoksisilan% 97
?? - Glisidoksipropiltrimetoksisilan
? -Glisidoksipropiltrimetoksisilan
[2530-83-8]
[3- (2,3-Epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
[3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
[3- (2,3-Epoksipropoksi) -propil] -trimetoksisilan
1- (Glisidiloksi) -3- (trimetoksisilil) propan
108727-79-3 [RN]
120026-01-9 [RN]
138590-36-0 [RN]
163035-07-2 [RN]
25704-87-4 [RN]
26348-10-7 [RN]
3- (2,3-Epoksi propoksi) propiltrimetoksi silan
3- (2,3-Epoksipropoksi) propil trimetoksisilan
3- (2,3-Epoksipropoksi) -propiltrimetoksisilan
3- (Trimetoksisilil) propil glisidil eter
3-glisidoksipropil trimetoksisilan
3-glisidoksipropil (trimetoksi) silan
3-Glisidoksipropiltrimetoksi silan
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan (KH560)
3-glisidoksipropiltrimetoksisilan,% 97
3-glisidoksipropiltrimetoksisilan,% 98
3-Glisidiloksipropiltrimetoksisilan
4,4,4-trimetoksi-1- (oksiran-2-ylmetoksi) -4-silabütan
51938-40-0 [RN]
53029-18-8 [RN]
65323-93-5 [RN]
88385-40-4 [RN]
CG6720
Dow Corning ürünü Z-6040
Dow corning Z-6040
Dynasylan GLYMO
glisidoksipropil trimetoksisilan
Glisidoksipropiltrimetoksisilan
Glisidoksipropiltrimethyoxysilane, γ-
Glisidiloksipropiltrimetoksisilan
Oksiran, 2 - ((3- (trimetoksisilil) propoksi) metil) -
Prosil 5136
Silan A 187
Silan A 187
Silan bağlayıcı KH-560; ?? - Glycidoxypropyltrimethoxysilane; 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Silan bağlayıcı KH-560;? - Glycidoxypropyltrimethoxysilane; 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Silan Z 6040
Silan, (3- (2,3-epoksipropoksi) propil) trimetoksi-
Silan, [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-
Silan, 3- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksi-
Silan, 3 (glisidoksi) propil trimetoksi-
silan, 3-glisidoksipropiltrimetoksi-
Silan, trimetoksi (3- (oksiranilmetoksi) propil) -
Silan, trimetoksi [(oksiranilmetoksi) propil] -
Silan-Y-4087
Silikon A 187
Silikon A-187
Silikon KBM 403
TL8002056
Trimetoksi (3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil) silan
trimetoksi- [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan
Trimetoksi [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
trimetoksi- [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
Trimetoksi-g-glisidoksipropilsilan
Birlik karbür A-187
WLN: T3OTJ B1O3-SI-O1 & O1 & O1
γ- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan
γ - [(Glisidoksipropil) trimetoksi] silan
γ-Glisidoksipropiltrimetoksisilan


(3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan (GPTMS), bir tarafında üç metoksi grubu ve diğerinde bir epoksi halkası olan iki işlevli bir organosilandır.
Metoksi grupları, 3 boyutlu bir matris oluşturarak cam yüzeylerle iyi bir şekilde bağlanır. Epoksi grubu amidler, alkoller, tioller ve asitlerle reaktiftir.
GPTMS, suda oldukça reaktiftir ve silika yüzeyi ile polimerik matris arasında bir bağlantı ajanı olarak kullanılabilir.


Uygulama
GPTMS, silika öncüsü olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Tetraetilortosilikat (TEOS) ile tek başına GPTMS, kemik dokusu mühendisliği için polimerik iskele için bir dolgu maddesi olarak kullanılmak üzere kitosan ile karıştırılabilir.
Korozyondan korumak için alüminyum alaşım yüzeyine de kaplanabilir.
GPTMS, epoksi matris nanokompozitlerde takviye olarak kullanılabilen çok duvarlı karbon nanotüpleri (MWCNT'ler) işlevselleştirmek (sarmak) için kullanılabilir.
Karbon çeliğinin 3- (Glisidoksipropil) trimetoksisilan ile ön işlemden geçirilmesi, bir epoksi kaplamanın katodik ayrılma oranını azaltırken kuru ve ıslak yapışmayı arttırır


Fiziko kimyasal özellikleri
Renksiz şeffaf sıvı;
Çeşitli organik çözücülerde çözünür;
Hidrolizi kolay;
Yoğunlaşmanın polisiloksanları oluşturması mümkün;
Aşırı ısınma, ışık ve peroksit varlığında polimerleşmesi kolaydır.

3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, hızlı hidrolize edilebilir trimetoksi grubuna sahip birincil epoksi fonksiyonel silandır.
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, dolgu maddeleri, boyalar, metaller, cam elyaflar gibi inorganik malzemelere yapışmayı geliştirebilir.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, daha iyi ıslanabilirlik ve üstün yapışma için yardımcı olur
Momentive Silquest A-187 veya Dynasylan GLYMO'nun eşdeğeridir.
Ayrıca 3- (2,3-Epoxypropoxy) propyltrimethoxysilane olarak da tanımlanabilir.


2530-83-8
3-glisidoksipropiltrimetoksisilan
(3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan
3-Glisidiloksipropiltrimetoksisilan
Glymo
Silikon KBM 403
Silan A 187
Birlik karbür A-187
Silan A 187
Silan Z 6040
Silan-Y-4087
Glisidoksipropiltrimetoksisilan
Glisidiloksipropiltrimetoksisilan
NUCA 187
KBM 403
KBM 430
3- (Trimetoksisilil) propil glisidil eter
Glisidil 3- (trimetoksisilil) propil eter
trimetoksi- [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
gama-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
(3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan
3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan
DZ 6040
Silan, trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -
Silan bağlayıcı KH-560
1- (Glisidiloksi) -3- (trimetoksisilil) propan
Bir 187
[3- (2,3-Epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
NSC 93590
Trimetoksi (3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil) silan
Y 4087
Z 6040
Silikon A 187
Silan, trimetoksi [(oksiranilmetoksi) propil] -
trimetoksi [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
(3- (Glisidiloksi) propil) trimetoksisilan
((3- (Trimetoksisilil) propoksi) metil) oksiran
(3- (2,3-Epoksipropoksi) propil) trimetoksisilan
Silan, [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-
MFCD00005144
.gamma.-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
[3- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
(3- GLİKİDOKSİPROPİL) TRİMETOKSİSİLAN
[[3- (Trimetoksisilil) propoksi] metil] oksiran
DSSTox_CID_7489
[.gamma .- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
Silan, trimetoksi (3- (oksiranilmetoksi) propil) -
DSSTox_RID_78469
DSSTox_GSID_27489
Silan, (3- (2,3-epoksipropoksi) propil) trimetoksi-
Oksiran, 2 - ((3- (trimetoksisilil) propoksi) metil) -
Oksiran, 2 - [[3- (trimetoksisilil) propoksi] metil] -
Silikon A-187
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan,% 97
CAS-2530-83-8
CCRIS 3044
EINECS 219-784-2
C9H20O5Si
BRN 4308125
AI3-52752
Dynasylan GLYMO
Trimetoksi-g-glisidoksipropilsilan
EINECS 247-194-5
GOPTS
Glisidoksipropiltrimethyoxysilane, gama-
Prosil 5136
((2,3-Epoksipropoksi) propil) trimetoksisilan
Dow corning Z-6040
gama-GLİKİDOKSİPROPİL TRİMETOKSİ SİLAN
ACMC-209gj1
EC 219-784-2
SCHEMBL27615
glisidoksipropil-trimetoksisilan
SİLAN, 3- (2,3-EPOKSİPROPOKSİ) PROPİLTRİMETOKSİ-
CHEMBL2140162
DTXSID5027489
3-glisidoksipropiltrimetoksi silan
3-glisidoksipropiltrimetoksi-silan
trimetoksisililpropilglisidil-eter
(g-glisidoksipropil) trimetoksisilan
3-glisidoksi propil trimetoksisilan
NSC93590
(3-glisidoksipropil) trimetoksi-silan
3-glisidoksi propil trimetoksi silan
Tox21_201672
Tox21_303288
ANW-25691
CG6720
gama-glisidoksipropil-trimetoksisilan
NSC-93590
gama-glisidiloksipropiltrimetoksisilan
.alpha.-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
AKOS008901332
Glisidil 3-Trimetoksisililpropil Eter
MCULE-4223229449
Silan, 3 (glisidoksi) propil trimetoksi-
(.gamma.-Glisidoksipropil) trimetoksisilan
NCGC00164370-01
NCGC00164370-02
NCGC00257095-01
NCGC00259221-01
Silan, 3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-
25704-87-4
AS-14542
L534
SC-18751
WLN: T3OTJ B1O3-SI-O1 & O1 & O1
.gamma. - [(Glycidoxypropyl) trimethoxy] silane
DB-028513
CS-0132309
FT-0615768
G0210
ST51037264
(3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan,> =% 98
gama- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan
S09160
trimetoksi- [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan
[3- (2,3-epoksipropoksi) -propil] -trimetoksisilan
97859-EP2305685A1
97859-EP2305686A1
Trimetoksi [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan # A817773
(3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan,> =% 97 (GC)
J-015924
Q27262482
4,4,4-trimetoksi-1- (oksiran-2-ylmetoksi) -4-silabütan
dow corning z-6040 epoxyfonksiyonel silikon yapıştırıcı katkı maddesi

• Silan bağlama maddesi KH-560
• (3-Glisidiloksipropil) triMetoksisilan> =% 98
• γ- (2,3-epoksipropoksi) propilimetossilan
• GOPTS
• [3- (2,3-Epoksipropoksi) -propil] -trimetoksisilan sentez için
• DOW CORNING Z-6040 EPOKSİFONKSİYONEL SİLİKON YAPIŞTIRICI KATKI
• GLYMO
• (GLİKİDOKSİPROPİL) TRİMETOKSİLAN
• GLİKİDİL 3- [TRİMETOKSİSİLİL] PROPİL ETER
• (G-GLİKİDOKSİPROPİL) TRİMETOKSİSİLAN
• GAMMA-GLİKİDOKSİPROPİLTRİMETOKSİLAN
• [[3- (Trimetoksisilil) propoksi] metil] oksiran
• [gama- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
• 1- (Glisidiloksi) -3- (Trimetoksisilil) propan
• 3- (2,3-EPOKSİPROPOXY) PROPİLTRİMETOKSİSİLAN
• 3-TRİMETOKSİSİLİLPROPİL GLİKİDİL ETER
• 3-GLİKİDOKSİPROPİLTRİMETOKSİLAN
• 3-GLİKİDİLOKSİPROPİLTRİMETOKSİLAN
• oksipropil
• ycidyL
• trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -silan
• trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -Silan
• Birlik karbür a-187
• unioncarbidea-187
• Y 4087
• Z 6040
• Silan bağlayıcı KH-560
• gama-Glycidoxypropyltrimethoxy silane
• 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan,> =% 98
• (3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan
• 3-glisidoksipropiltrimetoksisil
• 3-GLİKİDOKSİPROPİLTRİMETOKSİLAN (KH560)
• γ- (2,3-epoksipropoksi) propilimetoksisilan
• GLİKİDOKLOROPROPİL METİL TRİMETOKSİ SİLAN
• TRİMETOKSİ (3-OKSİRANİLMETOKSİ) PROPİL) -SİLAN
• Metilakriloksipropiltrimetoksisilan
• 3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan, Dow Corning® ürünü Z-6040, Glisidil 3- (trimetoksisilil) propil eter, GLYMO
• 3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan, Glisidil 3- (trimetoksisilil) propil eter, GLYMO
• (3- GLİKİDOKSİPROPİL) TRİMETOKSİSİLAN 99 +%
• Silikon KMB 403
• Trimetoksi- [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
• 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan,% 97
• (3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan,% 97
• (3-Glisidiloksipropil) trimetoksisilan, 3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan, Dow Corning ürünü Z-6040, GLYMO, Glisidil 3- (trimetoksisilil) propil eter
• 3-Glycidyloxypropylt
• 3-GlycidoxypropyltriMethoxysilane,% 97 100GR
• 3-GlycidoxypropyltriMethoxysilane,% 97 500GR
• 3-GlycidoxypropyltriMethoxysilane,% 97 5GR
• 3- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksi-silan
• A 187
• Aktisil EM
• alfa-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
• CG6720
• bağlayıcı (kh-560)
• Kuplör KH-560
• Kavrama ajanıKH-560
• Dow corning Z-6040
• Dynasylan GLYMO


Açıklama:

Kimyasal Adı: Gamma- (2, 3-epoxypropoxy) propyltrimethoxysilane veya Gamma-glycidoxypropyltrimethoxysilane 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane
Benzer: KBM-403, Silquest A-187, Dow corning Xiameter OFS-6040, Dynasylan GLYMO, Geniosil GF80
 
CAS NUMARASI. : 2530-83-8
 
SPUR, üretan, epoksi, polisülfit, silikon ve akrilik dolgular, kaplamalar, sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılarda yapışma artırıcı olarak kullanılan epoksi fonksiyonel silandır.


Özellikler ve faydalar:
1, Epoksi İşlevselliği ile
    A). Epoksi halka, birçok organik işlevle reaktiftir.
   B). Epoksi işlevselliği, birçok reçine sisteminde sararmayan bir yapışma sunacaktır.
   C). Diğer yapışma artırıcılara kıyasla sistemlerin esnekliğini artırabilir.

2, trimetoksi Silan İşlevselliği ile
    A). Mükemmel ıslak ve kuru yapışma sağlamak için inorganik yüzeylere yapışır.
    B). Daha hızlı hidroliz oranı.
 
Potansiyel uygulamalar:

(1) Organik materyalin yüzeyi ile inorganik materyal arasındaki yapışmayı iyileştirmek için kullanılır.
Örneğin, cam kumaşın cam çeliğe işlenmesi ve silikon dolgu plastik, kauçuk, boya,
kaplama vb.

(2) Yapışmayı güçlendirmek için yapıştırıcıda kullanılır. Uygun reçine, epoksi, fenol aldehit,
melamin, polisülfür, poliamino ester, polistiren vb.

(3) İnorganik doldurma, temel malzeme ve reçineler arasındaki yapışmayı geliştirin, dolayısıyla
mekanik mukavemet, kompozit malzemenin elektriksel özelliği ve ıslak durumda yüksek tutma.

(4) Çömlekçilik kili, talk pudrası, silikonda yaygın olarak kullanılan inorganik doldurmanın yüzey işleme maddesi olarak
gri kil, beyaz karbon siyahı, silika, alüminyum tozu, demir tozu vb.

(5) Silika doldurmak için epoksi sızdırmazlık maddesi, epoksi beton çare malzemesi veya kum doldurmak için kaplama
ve metali doldurmak için epoksi kalıp malzemesi.

(6) Çift bileşenli epoksi sızdırmazlık maddesi, akrilik asit lateksinin yapışmasını iyileştirin,
sızdırmazlık maddesi, poliamino ester, epoksi kaplama.
 

Eş anlamlı:
3- (2,3- epoksipropoksi) propil trimetoksisilan
(3- (2,3-epoksipropoksi) propil) trimetoksisilan
[3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
3- (2,3- epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan
3- glisidoksipropil (trimetoksi) silan
(3-glisidoksipropil) trimetoksisilan
3- glisidoksipropiltrimetoksisilan
 glisidil 3- (trimetoksisilil) propil eter
(3- (glisidiloksi) propil) trimetoksisilan
[3- (glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
(3-glisidiloksipropil) trimetoksisilan
 glisidiloksipropiltrimetoksisilan
3- glisidiloksipropiltrimetoksisilan
 silan, (3- (2,3-epoksipropoksi) propil) trimetoksi-
 silan, [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-
 silan, [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-
 silan, 3- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksi-
 silan, 3-glisidoksipropiltrimetoksi-
 silan, 3 (glisidoksi) propil trimetoksi-
 silan, trimetoksi (3- (oksiranilmetoksi) propil) -
 silan, trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -
 silan, trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -
 silikon A 187
 silikon A-187
 trimetoksi- [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
 trimetoksi-g-glisidoksipropilsilan
 trimetoksi (3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil) silan
 trimetoksi [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan
 trimetoksi [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
((3- (trimetoksisilil) propoksi) metil) oksiran
[[3- (trimetoksisilil) propoksi] metil] oksiran
3- (trimetoksisilil) propil glisidil eter

Benzer ürünler

3-Aminopropilmetildimetoksisilan | 3-Aminopropyltriethoxysilane | 3-Aminopropyltriethoxysilane Hidrolizat | 3-Aminopropyltriethoxysilane, Teknik | 3-Aminopropiltrimetoksisilan | 3-Kloropropilmetildimetoksisilan | 3-Kloropropiltrietoksisilan | 3-Kloropropiltrimetoksisilan | 3-Glisidoksipropiltrietoksisilan | 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan | 3-Metakriloksipropilmetildimetoksisilan | 3-Metakriloksipropiltrimetoksisilan | 3-Üreidopropiltrietoksisilan | 4 - Klorobenzen Sülfonik Asit Sodyum Tuzu | Bis- [3- (Trietoksisilil) Propil] Amin | Bis [3- (Trietoksisilil) Propil] Tetrasülfür | Citrusterpene | Fumarik Asit | Gama Butirolakton | Potasyum Tetraborat | Kolofoni, Akrilik Asitli Reaksiyon Ürünü | L - Karnitin | L - Sistein | L - Metiyonin | Levulinik Asit | Kireç 4x Katlama 60 Hacim% 30x Katlama% 93 Hacim | Kireç, Damıtılmış | Limette, Distile 3x Fold, 5x Fold Sesquiterpeneless Extracts | Soğuk Preslenmiş Kireç | Kireç, Soğuk Pres 3x Katlama 4x Katlama 5x Katlama Terpenless Ekstrakt | Kireç Terpenleri Yıkanmış Damıtılmış | Kireç Terpen | Menil Laktat | Mesitil Oksit | Metakrilik Anhidit | Metan Sülfonik Anhidrit | N- (N-Bütil) -3-Aminopropiltrimetoksisilan | N-Etil-3-Trimetoksisilil-2-Metilpropanamin | N-oOtyltriethoxysilane


CAS2530-83-8
Synonyms3- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan, 3-trimetoksisililpropil glisidil eter, 3-glisidoksipropiltrimetoksisilan, 3-glisidil; DOW CORNING Z-6040 epoksi işlevsel silikon yapıştırıcı katkı maddesi GLYMO (glisidoksipropil) trimetoksisilan G


Eş anlamlı. gama-glisidoksipropiltrimetoksisilan; 3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan; Dow Corning® Z-6040; GLYMO; Glisidil 3- (trimetoksisilil) propil eter; Glycidyloxypropyltrimethoxysilane; ((3- (Trimetoksisilil) propoksi) metil) oksiran; (3- (Glisidiloksi) propil) trimetoksisilan; (3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan; 1- (Glisidiloksi) -3- (trimetoksisilil) propan; 3- (2,3-Epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan; 3- (Trimetoksisilil) propil glisidil eter;

Ürün Açıklaması:
Anlık A-187
Dow Corning
Z-6040
Shin-Etsu KBM-403
Evonik GLYMO
Wacker GF 80
Chisso S510
Uygulama: Yapıştırıcılar, Kaplamalar, Ham Yağ, Cam Elyafları, Dolgu İşlemi, Polimer Modifikasyonu, Baskı, Kauçuk ve Elastomerler, Mastikler, Tekstil, Termoplastikler gibi birçok endüstride Organosiane uygulaması.Kimyasal direnci vb. .


3-glisidoksipropiltrimetoksisilan, γ-glisidoksipropiltrimetoksisilan, 3-Glycidoxypropyltrimethoxy silan; γ- (2,3-epoksipropoksi) propytrimethosysilane, 3-glisidil 2,3-epoksipropoksi propyltrimethoxysilicane (3-glisidiloksipropil) -trimethoxysilane (3-glisidoksipropil) trimetoksisilan; 3- (2,3-Epoksipropoksi) -propiltrimetoksisilan; γ - [(2,3) -Epoksipropoksi] propiltrimetoksisilan; KH-560γ- (2,3-epoksipropoksi) propiltrimetoksisilan;


Başvurular

1.3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (CAS NO 2530-83-8) (A-187, KBM-403, OFS-6040, GLYMO) epoksi grubu ile bir tür bağlama maddesidir. Polisülfit ve poliüretanın kalafatlama tutkalı veya sızdırmazlık maddesi olarak ve epoksi reçinenin yapıştırıcısı olarak kullanılabilir.
2. Bu ürün aynı zamanda dolgu veya takviye modundaki ısıyla sertleşen reçinede, cam elyaf yapıştırıcıda ve inorganik dolgu maddesinin termoplastik reçinesinde veya cam takviyesinde vb. Kullanılabilir. Cam elyafı fitil kullanan sert kompozit malzemelerin yoğunluk özelliklerini iyileştirmek için kullanılabilir. takviye olarak. Nem süresinden sonra yoğunluğu maksimum noktada tutar.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, epoksi reçine bazlı sızdırmazlık maddelerinin, ambalaj malzemelerinin ve baskılı devre kartlarının elektriksel özelliklerini artırabilir. Dolgu maddeleri arasındaki veya reçine ile matris arasındaki yapışkanlığı artırabilir.
3. Bu ürün, naylon ve polibütilen tereftalat dahil olmak üzere inorganik dolgu kompozit malzemelerinin elektriksel özelliklerini artırabilir. Çeşitli dolgu maddeleri, matris, kil, talk, aedelforsite, silis ve kuvars veya alüminyum, bakır ve demir gibi metaller üzerinde etkilidir.
4.3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (CAS NO.2530-83-8) (A-187, KBM-403, OFS-6040, GLYMO) ayrıca poliüretan ve poliüretanda kullanılan akrilik lateks içeren su içeren kalafatlama yapıştırıcısı ve sızdırmazlık maddesinin kohezyonunu iyileştirmek için kullanılabilir. epoksi reçine kaplamalar. Organik tonerin içine konulduğunda yapışkanın çözünürlüğünü, dağılımını ve akışkanlığını artırabilir.


Uygulama:

1. Epoksi birleştirme ajanı olarak 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, polisülfit esaslı ve metal dolgulu epoksit reçineli malzemede kullanılır.

2. 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, inorganik doldurma, temel malzeme ve reçine arasındaki yapışmayı geliştirir, dolayısıyla kompozit malzemenin mekanik mukavemetini, elektriksel özelliğini ve ıslak halde yüksek tutmayı geliştirir.

3. 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan, inorganik dolgulu Naylon ve PBT dahil olmak üzere birçok kompozit materyalin elektriksel özelliklerini geliştirir. Kil, talk, trikalsiyum silikat, silika, kuvars ve alüminyum, bakır ve demir gibi birçok dolgu maddesi ve substratta yaygın olarak kullanılabilir. Kuvars dolgulu epoksi dolgu macunları, kase dolgulu epoksi reçine, beton yama malzemesi veya kaplamalar, modelleme kitlerinin toneri ve yapışkanın dispersiyonunu ve akışkanlığını iyileştirme dahil.

4. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, polisülfid ve poliüretan dolgu macunu ve sızdırmazlık bileşiklerinde bağımsız primer ihtiyacını ortadan kaldırır.

5. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, çift bileşenli epoksi sızdırmazlık maddesi, akrilik asit lateks, sızdırmazlık maddesi, poliamino ester, epoksi reçinenin yapışmasını iyileştirir. Organik ve poliüretan yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi, epoksi reçine yapıştırıcıları, dolgulu veya geliştirilmiş termosetlerde kullanılır.

Eş anlamlı
3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
γ-glisidoksipropiltrimetoksisilan
3-Glisidoksipropiltrimetoksi silan
γ- (2,3-epoksipropoksi) propilimetossilan
3-Glisidiloksipropiltrimetoksisilan
2,3-Epoksipropoksi propiltrimetoksisilikan
(3-Glisidiloksipropil) -trimetoksisilan
(3-Glisidoksipropil) trimetoksisilan


ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA)
IUCLID5 - Uluslararası Üniform Kimyasallar Bilgi Veritabanı [Mayıs 2007]
CAS 2530-83-8
EINECS 219-784-2
anglaise [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
formule chimique C9H20O5Si
IUPAC trimetoksi [3- (oksiran-2-ylmetoksi) propil] silan
Pd.Mol. 236.3376
eşanlamlılar:
Silan, trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -

ECB - Avrupa Kimyasallar Bürosu
ESIS - Avrupa Kimyasal Maddeler Bilgi Sistemi [Ekim 2009]
EINECS 219-784-2
CAS 2530-83-8
formule chimique C9H20O5Si
anglaise [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
française [3- (2,3-époxypropoxy) propyl] triméthoxysilane
ispagnol [3- (2,3-epoxipropoxi) propil] trimetoxisilano
allemand [3- (2,3-Epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan


Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST)
NIST Kimya Web Kitabı
NIST Standart Referans Veritabanı Numarası 69 - Mart 2009 Sürümü
CAS 2530-83-8
Nom 3-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
formule chimique C9H20O5Si
Pd.Mol. 236.3376

eşanlamlılar
[[3- (Trimetoksisilil) propoksi] metil] oksiran
[«Gama» - (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
[3- (2,3-Epoksipropoksi) propil] trimetoksisilan
[3- (Glisidiloksi) propil] trimetoksisilan
«Alfa» -Glisidoksipropiltrimetoksisilan
«Gama» -Glisidoksipropiltrimetoksisilan
«Gama» s-Glisidoksipropiltrimetoksisilan
1- (Glisidiloksi) -3- (Trimetoksisilil) propan
Glisidoksipropiltrimetoksisilan
Glisidil 3- (Trimetoksisilil) propil eter
Glisidiloksipropiltrimetoksisilan
Silan, [3- (2,3-epoksipropoksi) propil] trimetoksi-
Silan, trimetoksi [3- (oksiranilmetoksi) propil] -
Trimetoksi [3- (2-oksiranilmetoksi) propil] silan

ECICS - Avrupa Birliği
Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri [sürüm 10 Ocak 2018]
CN (2018) 29319000
Tip de Nom IUPAC
anglaise 3- (2,3-epoxypropoxy) propyltrimethoxysilane
Française
ispagnol
allemand
Néerlandaise
Tip de Nom IUPAC-OLD
anglaise 3- (2,3-epoxypropoxy) propyltrimethoxysilane
française 3- (2,3-époxypropoxy) propyltrimethoxysilane
ispagnol 3- (2,3-epoxipropoxi) propiltrimetoxisilano
allemand 3- (2,3-Epoxypropoxy) propyltrimethoxysilan
néerlandaise 3- (2,3-epoxypropoxy) propyltrimethoxysilaan

(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
GLYMO

The use of GLYMO (3-glycidoxypropyltrimethoxysilane) as a coupling agent in mineral-filled plastics improves filler dispensability, reduces its sedimentation tendency and greatly lowers the resin’s viscosity. 
In addition 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane leads to higher filler loading and a marked increase in water (vapor) resistance as well as resistance to acids and bases. 
As a component of adhesives and sealants 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane improves both adhesion to the substrate and mechanical properties such as flexural strength, tensile strength and modulus of elasticity.

3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is primary used as chemical intermediate and as adhesion promoter in coatings. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is a kind of coupling agent with epoxy group. It can be used as caulking glue or sealant of polysulfide and polyurethane and as adhesive of epoxy resin. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can enhance the electrical properties of epoxy resin-based sealants, packaging materials, and printed circuit boards. It can also be used to improve the cohesiveness of caulking glue and sealant with water containing acrylic latex used in polyurethane and epoxy resin coatings. It can improve the solubility, dispersity and fluidity of adhesive when put it into the organic toner. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is used as cross-linking agent and adhesion promoter in commercially-available silicone sealant products.


3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane -3-aminopropyltrimethoxysilane is a kind of epoxy silane coupling agent. 
Epoxy can react with many kinds of resins. While, the Si-OH formed after the hydrolysis of the trimethoxy can have condensation reaction with the hydroxyl on the surface of the inorganic materials. 
Thus erected between inorganic materials and resins, ”molecular bridge”, to play a role in coupling. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is a colorless and transparent, low viscosity liquid, somewhat similar to the smell of rosin. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is soluble in aliphatic solvents and aromatic solvents such as alcohol, ether, and ketones. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is also soluble in water, however, hydrolysis occurs. Hydrolysates are not stable, and the storage period is short.


CAS No.2530-83-8
Chemical Name:3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Synonyms: Gamma-Glycidoxypropyl Trimethoxy Silane, (3-Glycidyloxypropyl)-Trimethoxysilane

3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane 
It is epoxy functional silane used as adhesion promoters in SPUR, urethane,epoxy, polysulfide, silicone, and acrylic caulks, coatings, sealants and adhesives.


(3- Glycidoxypropyl)trimethoxysilane; 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane; trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane; 3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether; GLYMO

Epoxy functional trialkoxy silane
Component in aluminum metal bonding adhesives
Coupling agent for epoxy composites employed in electronic "chip" encapsulation
Component in abrasion resistant coatings for plastic optics
Used to prepare epoxy-containing hybrid organic-inorganic materials
Used in microparticle surface modification
Epoxy silane treated surfaces convert to hydrophilic-diols when exposed to moisture

3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane Chemical Properties, Uses, Production

Silane Coupling Agents 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is the first widely used coupling agent and has been used for 40 years. 
One end of its structure with reactive groups such as amino and vinyl, can react with epoxy, phenolic, polyester and other synthetic resin molecules. 
The other end is alkoxy (such as methoxy, ethoxy etc.) or chlorine atoms which is connected with silicon. 
These groups can be transformed into silanol in the hydrolysis in water solution or damp air. 
And the formed silanol is able to react with surface hydroxyl of glass, minerals and inorganic filler. 
Therefore, silane coupling agent is commonly used in silicate-filled epoxy, phenolic, polyester resin and other systems. 
In addition, it can also be used for FRP production, in order to improve its mechanical strength and resistance to wet environment. 
The organic groups of the silane coupling agent are selective about the reaction of the synthetic resin. 
Generally, these organic groups lack sufficient reactivity with synthetic resins such as polyethylene, polypropylene and polystyrene, and thus the coupling effect for them is poor. 
In recent years, new varieties of silane coupling agents with better coupling for polyolefins have been developed, but are limited in cost and other properties and are not yet widely used.
Silane coupling agent is also known as silane treatment agent. 
Its general formula is Y (CH2) nSiX3. 
Wherein n is an integer of 0 to 3; X is a hydrolyzable group such as chlorine, methoxy, ethoxy and acetoxy; Y is an organic functional group such as a vinyl, an amino, an epoxy group, a methacryloyloxy group and sulfydryl.

Molecular formula
C9H20O5Si

Physicochemical Properties
Colorless transparent liquid;
Soluble in a variety of organic solvents;
Easy to hydrolysis;
Able for condensation to form polysiloxanes;
Easy to polymerize in the presence of overheating, light and peroxide.

Uses
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is an epoxy-functional silane, it is a clear, light straw liquid. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane may be used as a coupling agent in polysulfide and polyurethane caulks and sealants, in mineral-filled or glass-reinforced thermosets and thermoplastics, and in glass roving size-binders. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is particularly employed as an adhesion-promoting additive in waterborne systems, e.g. improving the adhesion of acrylic latex sealants.

3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is an epoxy-functional silane, it is a clear, light straw liquid. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane may be used as a coupling agent in polysulfide and polyurethane caulks and sealants, in mineral-filled or glass-reinforced thermosets and thermoplastics, and in glass roving size-binders. It is particularly employed as an adhesion-promoting additive in waterborne systems, e.g. improving the adhesion of acrylic latex sealants.

Applications:
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane may improve dry and wet strength in cured composites reinforced with glass fiber rovings
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane enhances wet electrical properties of epoxy-based encapsulate and packaging materials.
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane eliminates the need for a separate primer in polysulfide and urethane sealants.
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane improves adhesion in waterborne acrylic sealants and in urethane and epoxy coatings.


3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can be used as an adhesion promoter or a primer in the coating and sealants industries. (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane can enhance anti-corrosion, so it is a mostly used silane in marine coatings system.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can be used for electronic encapsulation and electronic packaging. (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane can improve electrical properties of composites.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can act as a surface modifier of inorganic fillers and glass fiber, to improve the bonding performance between organic resins and inorganic substrates. Suitable polymers include epoxy, urethane, acrylic and polysulfide polymers.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can be used as a tackifier in cables manufacturing, with higher EVA ratio.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can be used as a foundry resin additive and improve mechanical and chemical properties.

Other names: Silane, [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-; γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane; (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane; [γ-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane; [[3-(Trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane; [3-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane; [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane; A 187; DZ 6040; Glycidoxypropyltrimethoxysilane; Glycidyl 3-(Trimethoxysilyl)propyl ether; Glycidyloxypropyltrimethoxysilane; KBM 403; KBM 430; Silan A 187; Silane A 187; Silane Z 6040; Silicone A 187; Silicone KBM 403; Y 4087; Z 6040; 1-(Glycidyloxy)-3-(Trimethoxysilyl)propane; NUCA 187; Silane-y-4087; Union carbide a-187; CG6720; Dow corning Z-6040; Dynasylan GLYMO; Glymo; Prosil 5136; Silane, 3(glycidoxy)propyl trimethoxy-; Oxirane, 2-((3-(trimethoxysilyl)propoxy)methyl)-; 3-(Trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether; NSC 93590


Applications:
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane may improve dry and wet strength in cured composites reinforced with glass fiber rovings
Enhance wet electrical properties of epoxy-based encapsulate and packaging materials.
Eliminate the need for a separate primer in polysulfide and urethane sealants.
Improve adhesion in waterborne acrylic sealants and in urethane and epoxy coatings.
Application
It is mainly used in unsaturated polyester composites to improve the mechanical properties, electrical properties and light transmission properties of the composites, especially to improve their performance in wet environment.
In wire and cable industry, when used to treat EPDM system stuffed by pottery clay and crosslinked by peroxide, it can improve consumption factor and specific inductance captance.
Used for its copolymerization with monomers like vinyl acetate and acrylic acid or methacrylic, to form the polymers widely used in coatings, adhesives and sealants, providing excellent adhesion and durability.

Product Identification
CAS number    2530-83-8
EC number    219-784-2
HS code    2931 90 00
EC name    [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
IUPAC name    trimethoxy[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane

Specification
Appearance    Colorless transparent liquid
Assay    ≥ 98.00 %
Colour (Pt-Co)    ≤30
Refractive Index    1.4265-1.4275


Application
Glass fiber or glass fabric composites:As a finish or a size ingredient
Foundry resins: As an additive to polyurethane resin
Paints and coatings: As an additive and primer for improving adhesion to the substrate, especially glass and metal.

Handling and Storage
Handling
Normal measures for preventive fire protection.

Storage
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature is 2-8 °C.
Fire-fighting measures
Flammable properties
Flash point: 135 °C (275 °F)-closed cup
Ignition temperature: 400 °C (752 °F)

Suitable extinguishing media
Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.
Special protective equipment for fire-fighters
Wear self-contained breathing apparatus for fire-fighting if necessary.
Toxicological Information
Acute toxicity: LD50 Oral-rat-8,030 mg/kg
                         LD50 Dermal-rabbit-4,248 mg/kg
Irritation and corrosion:
Eyes-rabbit-Mild eye irritation

Chemical Properties
Colorless transparent liquid

Uses
Pre-treatment of carbon steel with 3-(Glycidoxypropyl)trimet?hoxysilane enhances the dry and wet adhesion while reducing the cathotic disbondment rate of an epoxy coating


3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane Preparation 

Products And Raw materials

Raw materials
Silicon 
Methanol

(3-GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane
(γ-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
[[3-(Trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane
[3-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
[γ-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
219-784-2 [EINECS]
2530-83-8 [RN]
3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
GLYCIDYL 3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL ETHER
GLYMO
MFCD00005144 [MDL number]
Silane coupler KH-560
Silane, [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-
Silane, trimethoxy[3- (oxiranylmethoxy)propyl]-
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- [ACD/Index Name]
Trimethoxy[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]silan [German] [ACD/IUPAC Name]
Trimethoxy[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]silane [ACD/IUPAC Name]
Triméthoxy[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane [French] [ACD/IUPAC Name]
Trimethoxy[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
VV4025000
γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
((3-(Trimethoxysilyl)propoxy)methyl)oxirane
(3- GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
(3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
(3-(Glycidyloxy)propyl)trimethoxysilane
(g-glycidoxypropyl)trimethoxysilane 97%
??-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
?-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
[2530-83-8]
[3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
1-(Glycidyloxy)-3-(trimethoxysilyl)propane
108727-79-3 [RN]
120026-01-9 [RN]
138590-36-0 [RN]
163035-07-2 [RN]
25704-87-4 [RN]
26348-10-7 [RN]
3-(2, 3-Epoxy propoxy) propyltrimethoxy silane
3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl trimethoxysilane
3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyltrimethoxysilane
3-(Trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether
3-glycidoxypropyl trimethoxysilane
3-glycidoxypropyl(trimethoxy)silane
3-Glycidoxypropyltrimethoxy silane
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane(KH560)
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 97%
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane,98%
3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilane
4,4,4-trimethoxy-1-(oxiran-2-ylmethoxy)-4-silabutane
51938-40-0 [RN]
53029-18-8 [RN]
65323-93-5 [RN]
88385-40-4 [RN]
CG6720
Dow Corning product Z-6040
Dow corning Z-6040
Dynasylan GLYMO
glycidoxypropyl trimethoxysilane
Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Glycidoxypropyltrimethyoxysilane, γ-
Glycidyloxypropyltrimethoxysilane
Oxirane, 2-((3-(trimethoxysilyl)propoxy)methyl)-
Prosil 5136
Silan A 187
Silane A 187
Silane coupler KH-560;??-Glycidoxypropyltrimethoxysilane;3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Silane coupler KH-560;?-Glycidoxypropyltrimethoxysilane;3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Silane Z 6040
Silane, (3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)trimethoxy-
Silane, [3- (2, 3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-
Silane, 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxy-
Silane, 3(glycidoxy)propyl trimethoxy-
silane, 3-glycidoxypropyltrimethoxy-
Silane, trimethoxy(3-(oxiranylmethoxy)propyl)-
Silane, trimethoxy[(oxiranylmethoxy)propyl]-
Silane-Y-4087
Silicone A 187
Silicone A-187
Silicone KBM 403
TL8002056
Trimethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane
trimethoxy-[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]silane
Trimethoxy[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
Trimethoxy-g-glycidoxypropylsilane
Union carbide A-187
WLN: T3OTJ B1O3-SI-O1&O1&O1
γ-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
γ-[(Glycidoxypropyl)trimethoxy]silane
γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane


(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) is a bifunctional organosilane with three methoxy groups on one side and an epoxy ring on the other. 
The methoxy groups bind well with glass substrates creating a 3D matrix. The epoxy group is reactive with amides, alcohols, thiols and acids. 
GPTMS is highly reactive in water and can be used as a linking agent between the surface of the silica and the polymeric matrix


Application
GPTMS is widely used as a silica precursor. GPTMS alone with tetraethylortosilicate (TEOS) can be blended with chitosan for use as a filler for polymeric scaffold for bone tissue engineering.
It can also be coated on the surface of aluminium alloy to protect from corrosion
GPTMS can used to functionalize (wrap) multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) which can be used as s a reinforcement in epoxy matrix nanocomposites.
Pre-treatment of carbon steel with 3-(Glycidoxypropyl)trimethoxysilane enhances the dry and wet adhesion while reducing the cathotic disbondment rate of an epoxy coating


Physicochemical Properties    
Colorless transparent liquid;
Soluble in a variety of organic solvents;
Easy to hydrolysis;
Able for condensation to form polysiloxanes;
Easy to polymerize in the presence of overheating, light and peroxide.

3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is a primary epoxy functional silane with a rapid hydrolysable trimethoxy group. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can improve adhesion to inorganic materials such as fillers, dyes, metals, glass fibers. 
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane helps for better wettability and superior adhesion
It is the equivalent of Momentive Silquest A-187 or Dynasylan GLYMO. 
It can be also described as 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane


2530-83-8
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilane
Glymo
Silicone KBM 403
Silane A 187
Union carbide A-187
Silan A 187
Silane Z 6040
Silane-Y-4087
Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Glycidyloxypropyltrimethoxysilane
NUCA 187
KBM 403
KBM 430
3-(Trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether
Glycidyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
gamma-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane
3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
DZ 6040
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-
Silane coupler KH-560
1-(Glycidyloxy)-3-(trimethoxysilyl)propane
A 187
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
NSC 93590
Trimethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane
Y 4087
Z 6040
Silicone A 187
Silane, trimethoxy[(oxiranylmethoxy)propyl]-
trimethoxy[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
(3-(Glycidyloxy)propyl)trimethoxysilane
((3-(Trimethoxysilyl)propoxy)methyl)oxirane
(3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
Silane, [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-
MFCD00005144
.gamma.-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
[3-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
(3- GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
[[3-(Trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane
DSSTox_CID_7489
[.gamma.-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
Silane, trimethoxy(3-(oxiranylmethoxy)propyl)-
DSSTox_RID_78469
DSSTox_GSID_27489
Silane, (3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)trimethoxy-
Oxirane, 2-((3-(trimethoxysilyl)propoxy)methyl)-
Oxirane, 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]-
Silicone A-187
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, 97%
CAS-2530-83-8
CCRIS 3044
EINECS 219-784-2
C9H20O5Si
BRN 4308125
AI3-52752
Dynasylan GLYMO
Trimethoxy-g-glycidoxypropylsilane
EINECS 247-194-5
GOPTS
Glycidoxypropyltrimethyoxysilane, gamma-
Prosil 5136
((2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
Dow corning Z-6040
gamma-GLYCIDOXYPROPYL TRIMETHOXY SILANE
ACMC-209gj1
EC 219-784-2
SCHEMBL27615
glycidoxypropyl-trimethoxysilane
SILANE, 3-(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXY-
CHEMBL2140162
DTXSID5027489
3-glycidoxypropyltrimethoxy silane
3-glycidoxypropyltrimethoxy-silane
trimethoxysilylpropylglycidyl-ether
(g-glycidoxypropyl)trimethoxysilane
3-glycidoxy propyl trimethoxysilane
NSC93590
(3-glycidoxypropyl)trimethoxy-silane
3-glycidoxy propyl trimethoxy silane
Tox21_201672
Tox21_303288
ANW-25691
CG6720
gamma-glycidoxypropyl-trimethoxysilane
NSC-93590
gamma-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
.alpha.-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
AKOS008901332
Glycidyl 3-Trimethoxysilylpropyl Ether
MCULE-4223229449
Silane, 3(glycidoxy)propyl trimethoxy-
(.gamma.-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
NCGC00164370-01
NCGC00164370-02
NCGC00257095-01
NCGC00259221-01
Silane,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-
25704-87-4
AS-14542
L534
SC-18751
WLN: T3OTJ B1O3-SI-O1&O1&O1
.gamma.-[(Glycidoxypropyl)trimethoxy]silane
DB-028513
CS-0132309
FT-0615768
G0210
ST51037264
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, >=98%
gamma-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
S09160
trimethoxy-[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]silane
[3-(2,3-epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
97859-EP2305685A1
97859-EP2305686A1
Trimethoxy[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]silane #A817773
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, >=97% (GC)
J-015924
Q27262482
4,4,4-trimethoxy-1-(oxiran-2-ylmethoxy)-4-silabutane
dow corning z-6040 epoxyfunctional silicone adhesive additive

•    Silane coupling agent KH-560
•    (3-Glycidyloxypropyl)triMethoxysilane >=98%
•    γ-(2,3-epoxypropoxy)propytrimethosysilane
•    GOPTS
•    [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane for synthesis
•    DOW CORNING Z-6040 EPOXYFUNCTIONAL SILICONE ADHESIVE ADDITIVE
•    GLYMO
•    (GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
•    GLYCIDYL 3-[TRIMETHOXYSILYL]PROPYL ETHER
•    (G-GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE
•    GAMMA-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE
•    [[3-(Trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane
•    [gamma-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
•    1-(Glycidyloxy)-3-(Trimethoxysilyl)propane
•    3-(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXYSILANE
•    3-TRIMETHOXYSILYLPROPYL GLYCIDYL ETHER
•    3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE
•    3-GLYCIDYLOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE
•    oxypropyL
•    ycidyL
•    trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-silan
•    trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-Silane
•    Union carbide a-187
•    unioncarbidea-187
•    Y 4087
•    Z 6040
•    Silane coupler KH-560
•    gama-Glycidoxypropyltrimethoxy silane
•    3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, >=98%
•    (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
•    3-glycidoxypropyltrimethoxysil
•    3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE(KH560)
•    γ-(2,3-epoxypropoxy)propytrimethoxysilane
•    GLYCIDOCHLOROPROPYL METHYL TRIMETHOXY SILANE
•    TRIMETHOXY(3-OXYRANYLMETHOXY)PROPYL)-SILANE
•    Methylacryloxypropyltrimethoxysilane
•    3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane, Dow Corning(R) product Z-6040, Glycidyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ether, GLYMO
•    3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane, Glycidyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ether, GLYMO
•    (3- GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE 99+%
•    Silicone KMB 403
•    Trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
•    3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane,97%
•    (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane ,97%
•    (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane,3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane, Dow Corning product Z-6040, GLYMO, Glycidyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
•    3-Glycidyloxypropylt
•    3-GlycidoxypropyltriMethoxysilane, 97% 100GR
•    3-GlycidoxypropyltriMethoxysilane, 97% 500GR
•    3-GlycidoxypropyltriMethoxysilane, 97% 5GR
•    3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxy-silan
•    A 187
•    Aktisil EM
•    alpha-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
•    CG6720
•    coupler(kh-560)
•    CouplerKH-560
•    CouplingagentKH-560
•    Dow corning Z-6040
•    Dynasylan GLYMO


Description: 

Chemical Name: Gamma-(2, 3-epoxypropoxy) propyltrimethoxysilane Or   Gamma-glycidoxypropyltrimethoxysilane  3-glycidoxypropyltrimethoxysilane
Similar to: KBM-403, Silquest A-187, Dow corning Xiameter OFS-6040, Dynasylan GLYMO, Geniosil GF80
 
CAS NO. : 2530-83-8
 
It is epoxy functional silane used as adhesion promoters in SPUR, urethane, epoxy, polysulfide, silicone, and acrylic caulks, coatings, sealants and adhesives.


Features and Benefits:
1, With Epoxy Functionality
    A). Epoxy ring is reactive with many organic functionalities.
   B). Epoxy functionality will offer non-yellowing adhesion in many resin systems.
   C). May improve flexibility of systems vs. other adhesion promoters.

2, With trimethoxy Silane Functionality
    A). Bonds to inorganic substrates to provide excellent wet and dry adhesion.
    B). More fast hydrolysis rate.
 
Potential Applications: 

(1) Used to improve the adhesion between the surface of organic material and inorganic material, for 
example, the treatment of the glass fabric in glass steel and the silicon stuffing in plastic, rubber, paint, 
coating, etc. 

(2) Used in adhesive to strengthen the adhesion. The suitable resin include epoxy, phenol aldehyde, 
melamine, polysulfide, polyamino ester, polystyrene, etc. 

(3) Improve the adhesion between inorganic stuffing, base material and resins, hence improve the 
mechanical strength, electric property of composite material and high retention in wet state. 

(4) As the surface treating agent of inorganic stuffing, widely used in pottery clay, talcum powder, silicon 
grey clay, white carbon black, silica, aluminum powder, iron powder, etc. 

(5) As epoxy sealing agent to stuff silica, epoxy concrete remedy material or coating to stuff sand 
and epoxy mould material to stuff metal. 

(6) Improve the adhesion of double-component epoxy sealing agent, acrylic acid latex, 
sealing agent, polyamino ester, epoxy coating. 
 

Synonyms:
3-(2,3-    epoxypropoxy)propyl trimethoxysilane
(3-(2,3-    epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
[3-(2,3-    epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
3-(2,3-    epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
3-    glycidoxypropyl(trimethoxy)silane
(3-    glycidoxypropyl)trimethoxysilane
3-    glycidoxypropyltrimethoxysilane
     glycidyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
(3-(    glycidyloxy)propyl)trimethoxysilane
[3-(    glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
(3-    glycidyloxypropyl)trimethoxysilane
     glycidyloxypropyltrimethoxysilane
3-    glycidyloxypropyltrimethoxysilane
     silane, (3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)trimethoxy-
     silane, [3- (2, 3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-
     silane, [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-
     silane, 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxy-
     silane, 3-glycidoxypropyltrimethoxy-
     silane, 3(glycidoxy)propyl trimethoxy-
     silane, trimethoxy(3-(oxiranylmethoxy)propyl)-
     silane, trimethoxy[3- (oxiranylmethoxy)propyl]-
     silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-
     silicone A 187
     silicone A-187
     trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
     trimethoxy-g-glycidoxypropylsilane
     trimethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane
     trimethoxy[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]silane
     trimethoxy[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
((3-(    trimethoxysilyl)propoxy)methyl)oxirane
[[3-(    trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane
3-(    trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether

Similar products

3-Aminopropylmethyldimethoxysilane | 3-Aminopropyltriethoxysilane | 3-Aminopropyltriethoxysilane Hydrolysate | 3-Aminopropyltriethoxysilane, Technical | 3-Aminopropyltrimethoxysilane | 3-Chloropropylmethyldimethoxysilane | 3-Chloropropyltriethoxysilane | 3-Chloropropyltrimethoxysilane | 3-Glycidoxypropyltriethoxysilane | 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane | 3-Methacryloxypropylmethyldimethoxysilane | 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane | 3-Ureidopropyltriethoxysilane | 4 - Chlorobenzene Sulfonic Acid Sodium Salt | Bis-[3-(Triethoxysilyl)Propyl]Amine | Bis[3-(Triethoxysilyl)Propyl]Tetrasulfide | Citrusterpene | Fumaric Acid | Gamma Butyrolactone | Potassium Tetraborate | Colophony, Reaction Product With Acrylic Acid | L - Carnitine | L - Cysteine | L - Methionine | Levulinic Acid | Lime 4x Fold 60 Vol% 30x Fold 93 Vol% | Lime, Distilled | Limette, Distilled 3x Fold, 5x Fold Sesquiterpeneless Extracts | Lime Cold Pressed | Lime, Cold Pressed 3x Fold 4x Fold 5x Fold Terpenless Extracts | Lime Terpenes Washed Distilled | Lime Terpene | Menthyl Lactate | Mesityl Oxide | Methacrylic Anhydide | Methane Sulphonic Anhydride | N-(N-Butyl)-3-Aminopropyltrimethoxysilane | N-Ethyl-3-Trimethoxysilyl-2-Methylpropanamine | N-oOtyltriethoxysilane


CAS2530-83-8
Synonyms3-(2,3-EPOXYPROPOXY)PROPYLTRIMETHOXYSILANE;3-TRIMETHOXYSILYLPROPYL GLYCIDYL ETHER;3-GLYCIDOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE;3-GLYCIDYLOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE;DOW CORNING Z-6040 EPOXYFUNCTIONAL SILICONE ADHESIVE ADDITIVE;GLYMO;(GLYCIDOXYPROPYL)TRIMETHOXYSILANE;G


Synonyms. gamma-glycidoxypropyltrimethoxysilane; 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane; Dow Corning® Z-6040; GLYMO; Glycidyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ether; Glycidyloxypropyltrimethoxysilane; ((3-(Trimethoxysilyl)propoxy)methyl)oxirane; (3-(Glycidyloxy)propyl)trimethoxysilane; (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane; 1-(Glycidyloxy)-3-(trimethoxysilyl)propane; 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane; 3-(Trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether;

Product description:
Momentive A-187 
Dow Corning 
Z-6040 
Shin-Etsu KBM-403 
Evonik GLYMO 
Wacker GF 80 
Chisso S510 
Application: Organosiane application in many industries like Adhesives,Coatings,Crude Oil,Glass Fibers,Filler Treatment,Polymer Modification,Printing,Rubber and Elastomers,Sealants,Textiles,Thermoplastics.Mainly be used as silane coupling agent to improve chemical resistance and so on.


3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane;γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane;3-Glycidoxypropyltrimethoxy silane;γ-(2,3-epoxypropoxy)propytrimethosysilane;3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilane;2,3-Epoxypropoxy propyltrimethoxysilicane;(3-Glycidyloxypropyl)-trimethoxysilane;(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane;3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyltrimethoxysilane;γ-[(2,3)-Epoxypropoxy] propyltrimethoxysilane;KH-560γ-(2,3-epoxypropoxy) propyltrimethoxysilane;


Applications

1.3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (CAS NO.2530-83-8)(A-187, KBM-403, OFS-6040, GLYMO) is a kind of coupling agent with epoxy group. It can be used as caulking glue or sealant of polysulfide and polyurethane and as adhesive of epoxy resin.
2.This product can also be used in thermosetting resin of filling or reinforcement mode, glass fiber adhesive and thermoplastic resin of inorganic filler or glass reinforcement, etc. It can be used to improve the intensity properties of hard composite materials which use glass fiber roving as reinforcement. It keeps the intensity at maximum point after humidity period.
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane can enhance the electrical properties of epoxy resin-based sealants, packaging materials, and printed circuit boards. It is capable of improving the adhesiveness between fillers or between resin and matrix.
3.This product can enhance electrical properties of composite materials of inorganic filling, including nylon and polybutylene terephthalate. It is effective to various fillers, matrix, clay, talc, aedelforsite, silica and quartz, or metals like aluminum, cooper and iron.
4.3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (CAS NO.2530-83-8)(A-187, KBM-403, OFS-6040, GLYMO) can also be used to improve the cohesiveness of caulking glue and sealant with water containing acrylic latex used in polyurethane and epoxy resin coatings. It can improve the solubility, dispersity and fluidity of adhesive when put it into the organic toner.


Application:

1. As epoxy coupling agent, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane is used in polysulfide-based and metal-filled epoxide resinous material.

2. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane improves the adhesion between inorganic stuffing, base material and resin, hence improve the mechanical strength, electric property of composite material and high retention in wet state.

3. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane improves the electrical properties of many composite materials, including inorganic-filled Nylon and PBT. It can be widely used in many fillers and substrates such as clay, talcum, tricalcium silicate, silica, quartz, and aluminum, copper, and iron. Including quartz-filled epoxy sealants, grail-filled epoxy resin, concrete patching material or coatings, toner of modeling kits, and improving the dispersivity, fluidity of adhesive.

4. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane avoids the need of independent primer in polysulfide and polyurethane sealant and sealing compounds.

5. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane improves the adhesion of double-component epoxy sealing agent, acrylic acid latex, sealing agent, polyamino ester, epoxy resin. It is used in organic and polyurethane adhesive and sealant, epoxy resin adhesives, filled or enhanced thermoset.

Synonyms    
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane
3-Glycidoxypropyltrimethoxy silane
γ-(2,3-epoxypropoxy)propytrimethosysilane
3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilane
2,3-Epoxypropoxy propyltrimethoxysilicane
(3-Glycidyloxypropyl)-trimethoxysilane
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane


ECHA - European Chemicals Agency (ECHA)
IUCLID5 - International Uniform Chemicals Information Database [May 2007]
CAS    2530-83-8
EINECS    219-784-2
anglaise    [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
formule chimique    C9H20O5Si
IUPAC    trimethoxy[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
Pd.Mol.    236.3376 
synonymes: 
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-

ECB - European Chemicals Bureau
ESIS - European chemical Substances Information System [October 2009]
EINECS    219-784-2
CAS    2530-83-8
formule chimique    C9H20O5Si
anglaise    [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
française    [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane
espagnol    [3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxisilano
allemand    [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan


National Institute of Standards and Technology (NIST)
NIST Chemistry WebBook
NIST Standard Reference Database Number 69 - March, 2009 Release
CAS    2530-83-8
Nom    3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane 
formule chimique    C9H20O5Si 
Pd.Mol.    236.3376 

synonymes
[[3-(Trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane
[«gamma»-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
[3-(Glycidyloxy)propyl]trimethoxysilane
«alpha»-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
«gamma»-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
«gamma»s-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
1-(Glycidyloxy)-3-(Trimethoxysilyl)propane
Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Glycidyl 3-(Trimethoxysilyl)propyl ether
Glycidyloxypropyltrimethoxysilane
Silane, [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxy-
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-
Trimethoxy[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]silane

ECICS - European Union
European Customs Inventory of Chemical Substances [version 10 January 2018]
CN (2018)    29319000
Type de Nom    IUPAC
anglaise    3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
française    
espagnol    
allemand    
néerlandaise    
Type de Nom    IUPAC-OLD
anglaise    3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
française    3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane
espagnol    3-(2,3-epoxipropoxi)propiltrimetoxisilano
allemand    3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilan
néerlandaise    3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilaan


 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.