ACUMER

ACUMER polimerleri, bir dizi Düşük Moleküler Ağırlıklı (LMW) Poliakrilik Asitler ve bunlara karşılık gelen sodyum tuzlarıdır.

Acumer 1000, ACUMER 1100, Acumer 2000, Acumer 3100 ve Acumer 5000, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum fosfat, silika ve silikat, silt ve demir içeren partikül maddeler üzerinde etkili olup, bunların ısı transfer yüzeylerine yapışmasını azaltır.

ACUMER 1000, 1100, 2000, 3100 ve 5000, soğutma ve kazan sistemlerinde Kışır kontrolü için uygulanır.

Acumer' lerin  ağırlık ortalamalı moleküler ağırlıkları yaklaşık 2000 ve 4500'dür.

ACUMER polimerleri fosfor içermez, bu da yasaların düşük fosfor içermesini veya hiç fosfor içermemesini gerektiren durumlarda kullanımlarını kabul edilebilir kılar.


ACUMER polimerleri, yüzeylerde kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat ve diğer düşük çözünürlüklü tuzların birikmesini engellemek için endüstriyel su arıtma ve yağ üretimi uygulamalarında kullanılabilen oldukça etkili kireç önleyicileridir.

Acumer ler geniş bir pH aralığı, su sertliği ve sıcaklık koşullarında iyi aktivite gösterir.
Acumer serisinin üyeleri arasındaki seçim, uygulamaya, formüle, kullanım koşullarına ve gerekli performans özelliklerine bağlıdır. Bu malzemeler mükemmel donma-çözülme kararlılığı gösterir

 

ACUMER poliakrilat bazlı, suda çözünür kireç önleyiciler, sirkülasyonlu soğutma sistemlerinde, kazanlarda ve buharlaştırıcılarda kireç oluşumunu önler.

ACUMER polimerleri, çökelmeyi önlemek için tuzları dağılmış halde tutabilir ve kireci daha az inatçı ve dayanıklı hale getirmek için yapıyı değiştirebilir.

ACUMER ürünleri, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum fosfat, silika ve silikat, silt ve demir içeren partikül maddeler üzerinde etkili olup, bunların ısı transfer yüzeylerine yapışmasını azaltır.

ACUMER, ekipman yüzeylerinde birikebilecek tuzların ve diğer parçacıkların çökelmesini önler, bu da ısı transfer verimliliğinin düşmesine ve daha yüksek işletme ve bakım maliyetlerine neden olur.

ACUMER, soğutma ve kazan sistemlerinde Kışır kontrolü için uygulanır.

Acumer Polimerik tufal inhibitörleri, gelişmiş termal stabiliteleri ve daha iyi çevresel uyumlulukları nedeniyle petrol ve gaz alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.


Acumer Kışır inhibitörleri, normalde kireç birikintileri oluşturacak şekilde suda küçük konsantrasyonlarda eklendiğinde kireç oluşumunu geciktiren veya önleyen kimyasallardır.

Acumer serisinin kullanımı caziptir, çünkü çok düşük bir dozaj (birkaç ppm), yüzey veya kuyu içi işlemlerde uzun süreler boyunca tortu oluşumunu önlemek için yeterli olabilir.

Acumer Scale inhibitörleri, tam oluşmaya başladıkları anda tufal kristallerinin yüzeyine adsorbe olabilir.

ACUMER inhibitörleri, bu mikro kristalleri sarabilen ve daha fazla büyümeyi engelleyebilen büyük moleküllerdir.
Bu, ACUMER Polimerlerinin birincil mekanizması olarak kabul edilir.

Acumer Antiscalantlar, tufal üzerinde emilerek tuz kristalleri oluşturarak mineral tortulaşmasını önler ve böylece aşırı doymuş tuzun kristal yüzeylere çekilmesini önler.

ACUMER kristalin büyümesini engellediğinden, süspansiyondan çökelecek kadar büyük bir boyuta veya konsantrasyona büyümez.
ACUMER inhibitörleri ayrıca çökeltileri çözelti içinde askıda tutan dağıtıcılardır.


Acumer antiskalantları, membranların karbonat ve sülfat kireçlenmesini önlemede çok etkili olmalarına rağmen, kireçlenmenin oluşmasını engellemezler; bunun yerine pul oluşturan büyük kristallerin oluşumunu geciktirirler.

 

 

Uygulamalar

ACUMER polimerleri, en az üç mekanizma aracılığıyla yüzeylerde kireç oluşumunu önlemek için kullanılabilir:
• Düşük çözünürlüklü inorganik tuzların çökelmesini azaltan çözünürlük geliştirme veya eşik etkisi.
• Büyüyen inorganik tuz kristalini deforme ederek yüzeylere iyi yapışmayan küçük, düzensiz, kolayca kırılan kristaller veren kristal modifikasyonu.
• Çökelmiş kristallerin veya diğer inorganik partiküllerin topaklaşmasını ve yüzeylerde birikmesini önleyen dağıtma aktivitesi.
Düşük moleküler ağırlıklı poliakrilik asitler, endüstriyel su arıtımında ve yağ üretimi uygulamalarında kireçlenmeyi önlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

ACUMER polimerleri soğutma kulesi, kazan ve petrol sahası gibi alanlarda kışır / kireç önleyici ve dağıtıcı olarak kullanılırlar

 

ACUMER 1000

ACUMER 1000, kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat ve diğer düşük çözünürlüklü tuzların çökelmesini etkili bir şekilde engelleyen genel amaçlı bir su arıtma tortusu inhibitörüdür.


ACUMER 1050

ACUMER 1050, şeker işleme sırasında yüksek performanslı bir ölçek inhibitörü olarak kullanım için düşük moleküler ağırlıklı, poliakrilik asit polimeridir ve gıda ile temasta kullanım için FDA onayına sahiptir.


ACUMER 1100

ACUMER 1100, su sistemlerinde genel amaçlı tortu inhibisyonu için düşük moleküler ağırlıklı poliakrilattır ve çok çeşitli pH, su sertliği ve sıcaklık koşullarında düşük bir dozajda olağanüstü verimlilik sağlar.


ACUMER 1850

ACUMER 1850, su sistemlerinde genel amaçlı tortu inhibisyonu için düşük moleküler ağırlıklı bir polikarboksilattır.
ACUMER 1850 termal olarak çok kararlıdır ve kazanlarda çamur dağıtıcı ve kireç kontrol polimeri olarak oldukça etkilidir.


ACUMER 2000

ACUMER 2000, kireç önleyici/korozyon önleyici soğutma suyu arıtma formülasyonları için mükemmel bir fosfat ve çinko stabilizatörü ve inorganik parçacıkların dağıtıcısıdır.


ACUMER 2100

ACUMER 2100, optimum kireç önleyici/dağıtıcı etkinlik sağlayan güçlü asit (sülfonat) ve zayıf asidi (karboksilat) birleştirerek kireç önleyici ve dağıtıcı işlevi gören bir kopolimerdir.


ACUMER 3100

ACUMER 3100, stresli soğutma suyu sistemlerinde üstün bir fosfat ve çinko stabilizatörü ve kazanlarda mükemmel bir demir ve çamur dağıtıcıdır.


ACUMER 4161

ACUMER 4161, benzersiz bir eşik inhibisyon ve dağılma dengesine sahip, klora dirençli ve çoğu mikrobiyolojik kontrol maddesiyle uyumlu bir fosfinopolikarboksilik asit ölçeği inhibitörü ve dağıtıcıdır.

ACUMER 4300

ACUMER 4300, su sistemlerinde hem kalsiyum karbonat hem de kalsiyum sülfat tuzu birikintilerini önlemek için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı bir kireç önleyicidir.
ACUMER 4300'ün benzersiz özelliği, geleneksel polimaleik asitler, akrilat polimerler ve fosfonatlar üzerinde bu kalsiyum birikintilerini engellemeye yönelik iyileştirilmiş genel performansıdır.


ACUMER 5000

ACUMER 5000, sirkülasyonlu soğutma devrelerinde ve kazanlarda silika ve magnezyum silikat için üstün bir kireç önleyici ve dağıtıcıdır.
ACUMER 5000 ısı transfer yüzeylerinde tortu oluşumunu engeller.

 

Acumer                           Chemical Nature                            MW                          

ACUMER 1000                      Acrylic homopolymer                       2,000                        

ACUMER 1050                      Acrylic homopolymer                       2,150                        

ACUMER 1100                      Acrylic homopolymer                       4,500                         

ACUMER 1850                      Carboxylic homopolymer                    30,000                       

ACUMER 2000                      Carboxylic sulfonated copolymer           4,500                         

ACUMER 2100                      Carboxylic sulfonated copolymer           11,000                       

ACUMER 3100                      Carboxylic sulfonated nonionic terpolymer 4,500                         

ACUMER 4161                      Phosphino polycarboxylic acid             3,600                           

ACUMER 4300                      Maleic multipolymer                       2,000                          

ACUMER 5000                      Carboxylic multipolymer                   5,000

 

 

 

 

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.