ALKOL C-10

Alkol C-10, on karbon atomuna ve CH3(CH2)9OH moleküler formülüne sahip düz zincirli bir yağ alkolüdür.
Alkol C-10, suda çözünmeyen, renksiz, viskoz bir sıvıdır.
Alkol C-10 renksizdir ve güçlü bir kokuya sahiptir.

CAS Numarası: 112-30-1
EC Numarası: 203-956-9
Moleküler Formül: C16H26O
Molekül Ağırlığı (g/mol): 234.383

Desil alkol veya n-desil alkol olarak da bilinen Alkol C-10, düz zincirli bir yağlı alkoldür.
Alkol C-10, yağlayıcıların, plastikleştiricilerin ve çözücülerin üretiminde kullanılabilir.
TCI Amerika tarafından tedarik edilen sınıflandırılmamış ürünler genellikle ortak endüstriyel kullanımlar veya araştırma amaçları için uygundur ancak genellikle insan tüketimi veya tedavi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Alkol C-10, on karbon atomuna ve C10H21OH moleküler formülüne sahip düz zincirli bir yağlı alkoldür.
Alkol C-10, suda çözünmeyen ve aromatik bir kokuya sahip, renksiz ila açık sarı viskoz bir sıvıdır.
20 °C'de suya karşı arayüzey gerilimi 8,97 mN/m'dir.

Alkol C-10, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda yılda ≥ 10.000 ila < 100.000 ton arasında üretilmekte ve/veya ithal edilmektedir.
Alkol C-10 tüketiciler tarafından, eşyalarda, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılır.

Alkol C-10 veya desil alkol, on karbon atomuna ve CH3(CH2)9OH moleküler formülüne sahip düz zincirli bir yağlı alkoldür.
Alkol C-10, suda çözünmeyen, renksiz, viskoz bir sıvıdır.

Alkol C-10 renksizdir ve güçlü bir kokuya sahiptir.
Alkol C-10, plastikleştiricilerin, yağlayıcıların, yüzey aktif maddelerin ve çözücülerin üretiminde kullanılır.

Alkol C-10 ciltte ve gözlerde yüksek derecede tahrişe neden olur, göze sıçradığında Alkol C-10 kalıcı hasara neden olabilir.
Ayrıca solunması ve yutulması zararlı olabilir; Alkol C-10 aynı zamanda narkotik olarak da işlev görebilir.
Alkol C-10 da çevreye zararlıdır.

Alkol C-10, alkillenmiş yağ alkollerinin iyonik olmayan yüzey aktif maddeleri grubuna aittir.
Alkol C-10, donma noktası yaklaşık -15°C olan ve açık renkte, maksimum 100 Hazen olan berrak bir sıvı formuna sahiptir.

Alkol C-10'un suda 20-24°C düzeyinde bulutlanma noktası vardır, bütil diglikol çözeltilerinde ise yaklaşık 45°C'dir (%10'luk çözelti için).
Sulu çözeltilerde bulutlanma noktasının düşük seviyesi, Alkol C-10'un tüm uygulama avantajlarının oda sıcaklığına yakın veya biraz üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmasına olanak tanır.

Alkol C-10 öncelikle gaz türbinlerinin veya metal elemanların özellikle yüksek sıcaklıklarda temizlenmesi işlemlerinde kullanılan temizleme formülasyonlarının bir bileşeni olarak kullanılır.
Alkol C-10, şelatlama maddeleri, solventler ve alkaliler dahil olmak üzere yardımcı formülasyonların diğer bileşenleriyle uyumludur; bu da Alkol C-10'un formülü hazırlayan kişi için kullanımını kolaylaştırır.
Aynı zamanda Alkol C-10 düşük köpüklenme özelliği sayesinde çalışma solüsyonlarının aşırı köpürmesini engeller.

Alkol C-10'un yüksek ıslatma özelliği ve düşük bulutlanma noktası, bulaşık makinelerinde kullanılan profesyonel durulama maddelerinde de kullanılır.
Alkol C-10 sert yüzeylerde temas açısını düşürerek bulaşıkların daha hızlı kurumasını sağlar, leke oluşumunu engeller.
Alkol C-10, düşük Na⁺ ve K⁺ iyon içeriği ile karakterize edilir; bu sayede Alkol C-10, çok yüksek sıcaklıklarda bile metal yüzeyleri aşındırıcı değildir (sıcaklık korozyonu olarak adlandırılır).

Alkol C-10, Yönetmelik (EC) No. 1'de belirtilen biyolojik olarak parçalanabilirlik kriterlerine uygundur.

Alkol C-10, Mikania cordifolia, Cichorium endivia ve verileri mevcut olan diğer organizmalarda bulunan doğal bir üründür.
Alkol C-10, tatlı, yağ benzeri bir kokuya sahip, berrak, renksiz bir sıvı olarak görünür.

Alkol C-10'un parlama noktası 180 °F'dir.
Alkol C-10, on karbon atomlu dallanmamış doymuş zincirin C-1'deki hidroksi fonksiyonundan oluşan bir yağlı alkoldür.

Alkol C-10'un bir metabolit ve protik çözücü olarak rolü vardır.
Alkol C-10 birincil alkol ve yağlı bir alkoldür.

Narenciye yağları, elma, kişniş, babaco meyvesi (Carica pentagonia), şaraplar, deniz tarağı ve diğer yiyecekler gibi bitki kaynaklarından izole edilmiştir.
Alkol C-10, on karbon atomuna ve CH3(CH2)9OH moleküler formülüne sahip düz zincirli bir yağlı alkoldür.

Alkol C-10, suda çözünmeyen, renksiz, viskoz bir sıvıdır.
Alkol C-10 renksizdir ve güçlü bir kokuya sahiptir.

Alkol C-10, on karbon atomuna ve CH3(CH2)9OH moleküler formülüne sahip düz zincirli bir yağ alkolüdür.
Alkol C-10, suda çözünmeyen, renksiz, viskoz bir sıvıdır.

Alkol C-10 renksizdir ve güçlü bir kokuya sahiptir.
Alkol C-10, plastikleştiricilerin, yağlayıcıların, yüzey aktif maddelerin ve çözücülerin üretiminde kullanılır.

Alkol C-10 ciltte ve gözlerde yüksek derecede tahrişe neden olur, göze sıçradığında kalıcı hasara neden olabilir ve ayrıca solunması ve yutulması zararlı olabilir, aynı zamanda narkotik olarak da işlev görebilir.
Alkol C-10 da çevreye zararlıdır.
Alkol C-10, limon, beyaz hardal, yumuşakçalar ve narenciye gibi birçok gıdada bulunur.

Alkol C-10, on karbon atomuna ve C10H21OH moleküler formülüne sahip düz zincirli bir yağlı alkoldür.
Alkol C-10, suda çözünmeyen ve güçlü bir kokuya sahip, renksiz, viskoz bir sıvıdır.
20 °C'de suya karşı arayüzey gerilimi 8,97 mN/m'dir.

Alkol C-10, hindistancevizi yağında (yaklaşık %10) ve palm çekirdeği yağında (yaklaşık %4) az miktarda bulunan dekanoik asidin hidrojenlenmesiyle hazırlanabilir.
Alkol C-10 ayrıca Ziegler işlemi yoluyla sentetik olarak da üretilebilir.

Alkol C-10, plastikleştiricilerin, yağlayıcıların, yüzey aktif maddelerin ve çözücülerin üretiminde kullanılır.
Alkol C-10'un cilde nüfuz etme yeteneği, transdermal ilaç dağıtımı için bir penetrasyon arttırıcı olarak araştırılmasına yol açmıştır.

Alkol C-10 Pazar Görünümü – 2030:
Alkol C-10, doğal katı veya sıvı yağın bir türevidir.
Dekanoik asidin hidrojenasyon etkisi Alkol C-10'u oluşturur.

Alkol C-10'un yoğunluğu 0,8297 g/cm3, kaynama noktası 232,90C'dir ve aromatik bir kokuya sahiptir.
Alkol C-10 renksiz bir sıvıdır, yağlayıcıdır ve yanıcıdır.

Alkol C-10 betonda kabarma önleyici madde olarak kullanılabilmesini sağlayan çözündürücü ve emülsifiye edici özelliklere sahiptir.
Doğal bazlı ıslatıcı maddelerde, Alkol C-10 köpük önleyici ve yüzey aktif maddeler ve solventler için hammadde olarak kullanılır.

Alkol C-10'un cilde nüfuz etme yeteneği nedeniyle, ilaç endüstrisinde transdermal ilaç dağıtımında penetrasyon arttırıcı olarak da kullanılır.
Alkol C-10 biyolojik olarak parçalanabilen bir maddedir ve dolayısıyla çevrede parçalanır.

Alkol C-10'un isimleri 1-Dekanol, Desil Alkol, n-Dekanol, birincil Desil Alkol, Desilik Alkol, n-Desil Alkol, Dekanol ve Kaprik alkoldür.
Alkol C-10'un moleküler formülü C10H21OH'dir.

Kovid-19 Etki analizi:
Pandemi sürecinde kişisel bakım ürünlerine olan talebin artması Alkol C-10 pazarını hareketlendirdi.
Kişisel hijyenin sağlanması amacıyla sabun, dezenfektan ve deterjan kullanımı arttı.

Pazardaki büyüme, şirketlerin faaliyetlerini yeniden düzenlemesi ve daha önce sosyal mesafe, uzaktan çalışma ve ticari faaliyetlerin kapatılması gibi birçok zorluğa yol açan kısıtlayıcı kontrol önlemlerine yol açan COVID-19'un etkisinden kurtulması nedeniyle görülüyor.
İlaç endüstrisinden gelen talebin artması, covid-19 salgını sırasında Alkol C-10 pazarının büyümesini artırdı.

En Çok Etkileyen Faktörler:
Deterjanlar ve yıkama sabunları gibi yüzey aktif madde bazlı ürünlere olan talep artıyor.
Coronavirüsün yayılmasına karşı önlem olarak sabun, el dezenfektanı ve diğer kişisel bakım ürünlerine olan talep de artıyor.

Alkol C-10, temizlik ürünlerinde yüzey aktif madde görevi görür.
Alkol C-10'un varlığında yüzey geriliminin düşürülmesi hızlanır.

Alkol C-10'un yüksek difüzyon özelliği kolay ve hızlı temizliğe yardımcı olur.
Bu durum önümüzdeki yıllarda pazarı yönlendirebilir.

Petrol fiyatlarında Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina nedeniyle sürekli yaşanan çöküş, plastik üretiminin de azalmasına neden oldu.
Üstelik üreticilerin ileri teknolojilere yönelmesi, antimikrobiyal plastik pazarının büyümesini engelleyebilir.
Bu, tahmin dönemi boyunca kısıtlama olarak ortaya çıkabilir.

Pazar eğilimleri:

Kazanma:
Üreticilerin ileri teknolojilere yönelmesi antimikrobiyal plastik pazarının büyümesini engelleyebilir, çünkü bu durum Alkol C-10'a olan talebin azalmasına ve ikame ürünün kullanılmasına neden olabilir.
Şirketler, pazar paylarını genişletmek için birleşme ve satın alma stratejileri gibi pazarlama taktiklerini benimsiyor.

Ayrıca arazinin kolay bulunması, ucuz işgücü ve devlet sübvansiyonları nedeniyle üretim tesislerini Hindistan, Çin ve Japonya gibi Asya-Pasifik ülkelerindeki ve Brezilya ve Arjantin gibi Latin Amerika'daki gelişmekte olan ekonomilere kaydırıyorlar.
Oleokimyasallara dayalı alkol C-10'lar, dekanoik asidin hidrojenasyonu yoluyla yapılır.

Hurma yağı, çekirdek yağı, hindistan cevizi yağı ve kolza tohumu yağı doğal kaynaklara örnektir.
Oleokimyasal bazlı Alkol C-10'lar biyolojik olarak parçalanabilirlikleri nedeniyle çeşitli uygulamalarda tercih edilmektedir.

Alkol C-10'un Kullanım Alanları:
Alkol C-10, plastikleştiricilerin, yağlayıcıların, yüzey aktif maddelerin ve çözücülerin üretiminde kullanılır.
Alkol C-10'un cilde nüfuz etme yeteneği, transdermal ilaç dağıtımı için bir penetrasyon arttırıcı olarak araştırılmasına yol açmıştır.

Alkol C-10, plastikleştiriciler, yağlayıcılar, petrol katkı maddeleri, herbisitler, yüzey aktif kimyasallar ve çözücüler üretmek için kullanılır.
Alkol C-10 parfüm endüstrisinde kullanılmaktadır.

Alkol C-10, esterlerin ve kokuların üretiminde kimyasal bir ara madde olarak ve gıdalarda yapay bir tat olarak kullanılır.
Alkol C-10, plastikleştiricilerin, sentetik yağlayıcıların, petrol katkı maddelerinin, herbisitlerin, yüzey aktif maddelerin, çözücülerin üretiminde kullanılır.
Alkol C-10 orta düzeyde köpük önleyici kapasiteye sahiptir.

Petrol bazlı kırma sıvılarına katkı maddesi olarak, petrol sondajı ve ikincil petrol geri kazanımı için kullanılır.
Alkol C-10 aynı zamanda polivinil klorür tel kaplama malzemesi ve yüksek dereceli suni deri plastikleştirici (DIDP,DIDA), uranyum rafine edici, köpük giderici ajanın hammaddesidir.
Tarımda, Alkol C-10 herbisitler, pestisitler ve sentetik ham maddeler için solvent ve stabilizatör olarak kullanılabilir.

Alkol C-10, yapay gül yağı, portakal çiçeği türü ve Akasya türü esans vb. yapımında kullanılır.
Alkol C-10 ayrıca yağlama yağı katkı maddeleri, plastikleştiriciler, yapıştırıcılar vb. sisteminde de kullanılır.

Alkol C-10, yüzey aktif maddeler, plastikleştiriciler, sentetik elyaflar, köpük gidericiler, herbisitler, yağlama yağı katkı maddeleri ve parfümlerin üretimi için bir hammaddedir.
Alkol C-10 ayrıca mürekkep ve benzerleri için bir çözücü olarak da kullanılır.

Esas olarak portakal, limon, hindistan cevizi ve meyve aromalı türlerin hazırlanmasında kullanılır.
Akasya, osmanthus fragrans, menekşe, kırmızı gül, portakal çiçeği, sarı nergis, iris, karanfil, yasemin ve tatlı portakal çiçeği aromalı formülü vardır.

Alkol C-10, düşük dereceli çiçek tipi formülasyonlarda linalool için sinerjik veya değiştirici bir madde olarak kullanılabilir.
Bazen endüstriyel koku gidermede veya endüstriyel ürünlerin kötü nefesini maskelemek için kullanılır.

Yemeklerde aroma verici olarak krema, portakal, hindistan cevizi, limon ve çeşitli meyve aromalarında da az miktarda kullanılabilir.

C8-C18'de çok önemli bir konuma sahip olan alkol, Gül hattı çiçeklerinde kullanılan kokulu esanstır.
Narenciye aroması olarak Alkol C-10 içeceklerde, tatlılarda vb. kullanılır.

Gıdadaki miktarlar (ppm) aşağıdaki gibidir:
Dondurma 4.6,
Şeker 5.2,
Sakız 3.0,
İçecekler 2.1.

Parfüm dışında başka amaçlarla kullanılmamalıdır.
Alkol C-10 aynı zamanda polivinil klorür tel kaplama malzemesi ve yüksek dereceli suni deri plastikleştirici (DIDP,DIDA), uranyum rafinasyonu, köpük kesici, yüzey aktif madde hammaddesi, solventin hammaddesidir.

Tarımda, Alkol C-10 herbisitler, pestisitler ve sentetik hammaddeler için solvent ve stabilizatör olarak kullanılabilir.
Yeşil meyve olgunlaştırma maddesi olarak süs bitkilerinde, tütünde ve diğer tohum çimlenmesi kontrolünde de kullanılabilir.

Alkol C-10 aynı zamanda petrol sondajında ve ikincil petrol geri kazanımında da kullanılabilir.
Alkol C-10 yüzey aktif maddelerin, plastikleştiricilerin ve yağlı alkollerin üretiminde kullanılır.

Bildirilen kullanımlar (ppm): (Lezzet ve Ekstrakt Üreticileri Birliği, 1994)

Yiyecek Kategorisi - Olağan - Maks.:
Alkollü içecekler - 2,00 - 5.0023.97
Unlu mamuller - 37.11 - 40.21
Sakız çiğnemek - 0,25 - 0,25
Dondurulmuş süt ürünleri - 26.05 - 32.75
Jelatinler, pudingler - 24,78 - 27,97
Sert şeker - 0,60 - 0,79
Alkolsüz içecekler - 12.39 - 17.01

Alkol C-10, on karbon atomuna ve CH3(CH2)9OH moleküler formülüne sahip düz zincirli bir yağ alkolüdür.

ANAHTAR KELİMELER:
112-30-1, 203-956-9, 1-DEKANOL, Desil alkol, Kaprik alkol, Nonilkarbinol, Ajan 504, Birincil desil alkol, Sipol L10, 1-Hidroksidekan

Profesyonel çalışanlar tarafından yaygın kullanımlar
Alkol C-10 aşağıdaki ürünlerde kullanılır: yağlayıcılar ve gresler ve metal işleme sıvıları.
Alkol C-10 aşağıdaki alanlarda kullanılır: inşaat ve inşaat işleri.

Alkol C-10 aşağıdakilerin imalatında kullanılır: mineral ürünler (örn. sıvalar, çimento), makineler ve araçlar, kauçuk ürünler, plastik ürünler ve fabrikasyon metal ürünler.
Alkol C-10'un çevreye diğer salınımının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı, kapalı sistemlerde iç mekan kullanımı minimum salınımlı (örneğin buzdolaplarındaki soğutma sıvıları, yağ bazlı elektrikli ısıtıcılar) ve minimum salınımlı kapalı sistemlerde dış mekan kullanımı (örneğin otomotiv süspansiyonundaki hidrolik sıvılar, motor yağındaki yağlayıcılar ve fren sıvıları).

Endüstriyel sitelerde kullanım alanları:
Alkol C-10 aşağıdaki ürünlerde kullanılır: yağlayıcılar ve gresler ve metal işleme sıvıları.
Alkol C-10 aşağıdaki alanlarda kullanılır: inşaat ve inşaat işleri.

Alkol C-10 aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: kimyasallar ve mineral ürünler (örn. sıvalar, çimento).
Alkol C-10'un çevreye salınması endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: endüstriyel tesislerdeki işleme yardımcılarında, eşyaların üretiminde, başka bir maddenin daha ileri imalatında bir ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı), kapalı sistemlerdeki maddelerin minimum salınım ve işleme yardımcısı olarak.

Endüstri Kullanımları:
Havalandırıcı ve hava giderici maddeler
Temizlik maddesi
Orta seviye
Ara ürünler
Yağlama maddesi
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Diğer (belirtiniz)
Oksitleyici/indirgeyici maddeler
Plastikleştirici
Çözücü
Yüzey aktif maddeler
Islatıcı madde (sulu olmayan)
Fonksiyonel akışkanlar (kapalı sistemler)
Orta seviye
Ara ürünler
Plastikleştiriciler
Başka şekilde listelenmeyen işleme yardımcıları
Petrol üretimine özel proses yardımcıları
Çözücüler (ürün formülasyonunun veya karışımının parçası haline gelen)
Yüzey aktif maddeler

Tüketici Kullanımları:
Alkol C-10 şu ürünlerde kullanılır: yıkama ve temizlik ürünleri, kaplama ürünleri, biyositler (örn. dezenfektanlar, haşere kontrol ürünleri), antifriz ürünleri, parmak boyaları, yağlayıcılar ve gresler ve cilalar ve balmumları.
Alkol C-10'un çevreye diğer salınımının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı, kapalı sistemlerde iç mekan kullanımı minimum salınımlı (örneğin buzdolaplarındaki soğutma sıvıları, yağ bazlı elektrikli ısıtıcılar) ve minimum salınımlı kapalı sistemlerde dış mekan kullanımı (örneğin otomotiv süspansiyonundaki hidrolik sıvılar, motor yağındaki yağlayıcılar ve fren sıvıları).

Diğer Tüketici Kullanımları:
Temizlik maddesi
Tatlandırıcı ve besin maddeleri
Ara ürünler
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Diğer (belirtiniz)
Oksitleyici/indirgeyici maddeler
Yüzey aktif maddeler
Fonksiyonel akışkanlar (kapalı sistemler)
Ara ürünler
Plastikleştiriciler
Başka şekilde listelenmeyen işleme yardımcıları
Petrol üretimine özel proses yardımcıları
Çözücüler (ürün formülasyonunun veya karışımının parçası haline gelen)
Yüzey aktif maddeler

Alkol C-10 Uygulamaları:
Bulaşık makinesi deterjanları,
Metal parçaların temizlenmesi,
Gaz türbinlerinin temizliği.

Alkol C-10'un Avantajları:
Yüksek ıslatma kapasitesi,
Düşük köpürme kapasitesi ve köpürmeyi düzenleme yeteneği,
düşük donma noktası,
Yüksek deterjanlık,
Konsantre sulu çözeltilerde jel oluşturma eğiliminin düşük olması,
Temas açısının etkili bir şekilde azaltılması.

Doğada Alkol C-10:
Alkol C-10, katılaştığında renksiz viskoz sıvı, yaprak benzeri veya dikdörtgen plaka benzeri kristallerdir.
Alkol C-10 suda çözünmez, suda çözünürlüğü %2,8 (kütle).

Alkol C-10 asetik asit, etanol, benzen, petrol eteri içinde çözünür, eter içinde çok çözünür.
Alkol C-10 yüksek ısıda, açık alevde veya oksidantla temas halinde yanma riski taşır.

Alkol C-10 Hazırlama Yöntemi:
Hindistan cevizi yağı, karışık oksitlerin varlığında, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçta hidrojenasyon yoluyla hammadde olarak kullanılır.
Reaksiyonla elde edilen çift sayıda karbon atomuna sahip karışık alkoller (düşük karbonlu alkolden oktaAlkol C-10'a kadar olanlar dahil) vakumla parçalamaya tabi tutulur.

Ca ~ Cl2 fraksiyonu borik asit esterifikasyon yöntemiyle rafine edilir ve daha sonra hidrolizden sonra vakumlu fraksiyonlamaya tabi tutulur, nonil aldehitten yapılır ve daha sonra nonil alkole indirgenir, damıtma yoluyla rafine edilir.
Alternatif olarak propilen, sıvı fazda karbon monoksit ve hidrojen ile reaksiyona giren noneni verecek şekilde fosforik asit veya bor florür varlığında polimerize edilir.

Alkol C-10 Üretimi:
Alkol C-10, hindistancevizi yağında (yaklaşık %10) ve palm çekirdeği yağında (yaklaşık %4) az miktarda bulunan dekanoik asidin hidrojenlenmesiyle hazırlanabilir.
Alkol C-10 ayrıca Ziegler işlemi yoluyla sentetik olarak da üretilebilir.

Alkol C-10 Üretim Yöntemleri:
Alkol C-10, doğal olarak oluşan kaprik asit esterlerinin yüksek basınçlı katalitik hidrojenasyonunu veya alüminyum alkil teknolojisi kullanılarak etilenin oligomerizasyonu yoluyla üretilir.
Alkol C-10, asetaldehit ve krotonaldehitin reaksiyonundan ve ardından hidrojenasyondan üretilir.

Alkol C-10, ticari olarak sodyumun indirgenmesiyle veya hindistancevizi yağı, hindistancevizi yağ asitleri veya esterlerin yüksek basınçlı katalitik indirgenmesiyle hazırlanır.
Alkol C-10 ayrıca Trialkilalüminyum bileşiklerinin oksidasyonunu içeren Ziegler işlemiyle de üretilir.

Alkol C-10'un Genel Üretim Bilgileri:

Sanayi İşleme Sektörleri:
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık
Diğer Tüm Temel İnorganik Kimyasal İmalatları
Diğer Tüm Temel Organik Kimyasal İmalatları
Diğer Tüm Kimyasal Ürün ve Preparat İmalatı
Yapı
Madencilik (Petrol ve Gaz hariç) ve destek faaliyetleri
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Petrol ve Gaz Sondajı, Çıkarma ve Destek faaliyetleri
Pestisit, Gübre ve Diğer Tarımsal Kimyasal İmalatı
Petrol Madeni Yağ ve Gres İmalatı
Plastik Ürün İmalatı
Sabun, Temizlik Karışımı ve Tuvalet Hazırlığı İmalatı
Toptan ve Perakende Ticaret
Diğer Tüm Temel Organik Kimyasal İmalatları
Diğer Tüm Kimyasal Ürün ve Preparat İmalatı
Yapı
Petrol ve Gaz Sondajı, Çıkarma ve Destek faaliyetleri
Petrokimya Üretimi
Plastik Malzeme ve Reçine İmalatı
Sabun, Temizlik Karışımı ve Tuvalet Hazırlığı İmalatı
Toptan ve Perakende Ticaret

Alkol C-10'un İnsan Metabolit Bilgileri:

Hücresel Konumlar:
Hücre dışı
Zar

Alkolün Kullanımı ve Saklanması C-10:

Yangın Dışı Dökülmeye Müdahale:
Yakın çevreden tüm tutuşma kaynaklarını (sigara içilmez, işaret fişeği, kıvılcım veya alev) YOK EDİN.
Alkol C-10 ile çalışırken kullanılan tüm ekipman topraklanmalıdır.

Dökülen malzemeye dokunmayın veya üzerinden geçmeyin.
Alkol C-10'u risk almadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun.

Su yollarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girişini önleyin.
Buharları azaltmak için buhar bastırıcı bir köpük kullanılabilir.

Kuru toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan malzemeleri emdirin veya örtün ve kaplara aktarın.
Emilen malzemeyi toplamak için temiz, kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın.

BÜYÜK DÖKÜLME:
Daha sonra bertaraf etmek için sıvı dökülmesinin çok ilerisine set çekin.
Su spreyi buharı azaltabilir ancak kapalı alanlarda tutuşmayı engellemeyebilir.

Güvenli Depolama:
Güçlü oksitleyicilerden, asit anhidritlerden ve asit klorürlerden ayrı depolayınız.
Drenaj veya kanalizasyon erişimi olmayan bir alanda saklayın.

Depolama koşulları:
Yetkisiz kişilerin ve çocukların erişemeyeceği, havalandırmalı bir odada kilit altında saklayın.
Herhangi bir ısı veya tutuşma kaynağından uzakta, serin ve kuru bir alanda saklayın.

Alkol Güvenliği C-10:
Diğer orta zincirli yağlı alkoller gibi Alkol C-10 da cilde nüfuz edebilir ve bu da tahrişe yol açabilir.
Teneffüs edilmesi, yutulması veya deri yoluyla emilmesi vücuda zararlıdır, güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptir, temas halinde yanma hissine, Öksürük, larenjit, nefes darlığı, Baş Ağrısı, Bulantı ve Kusmaya neden olabilir.
Uzun temas süresi anestezik etkiye neden olabilir.

Personel korunmalıdır.
Serin ve havalandırılmış bir odada saklayın.

Ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
Kabı kapalı tutun.

Oksidandan ayrı olarak depolanmalıdır.
Ambalajın ve konteynerin hasar görmesini önlemek için elleçleme hafif ve hafif boşaltma şeklinde olmalıdır.

Alkolde İlk Yardım Tedbirleri C-10:

Solunum:
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın.
ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

Ten teması:
Kirlenmiş tüm giysilerinizi derhal çıkarın/çıkarın.
Bol sabun ve suyla nazikçe yıkayın.
ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

Göz teması:
Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayın.
Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın.
ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

Yutma:
Derhal ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
Ağzı çalkalayın.
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.

Belirtiler/etkiler:

Akut:
Öksürük.
Kırmızılık.

Gecikmiş:
Solunum yolları üzerinde etkileri olabilir.

Acil tıbbi müdahalenin belirtilmesi:
Müsait değil.

Fizikçiye notlar:
Veri yok

Alkolle Mücadele C-10:
Bu ürünlerin çoğunun parlama noktası çok düşüktür.
Yangınla mücadelede su spreyi kullanılması verimsiz olabilir.

DİKKAT:
UN1170, UN1987 veya UN3475'i içeren yangınlar için alkole dayanıklı köpük kullanılmalıdır.
Alternatif bir algılama yöntemi kullanın (termal kamera, süpürge sapı vb.).

KÜÇÜK YANGIN:
Kuru kimyasal, CO2, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük kullanın.

BÜYÜK YANGIN:
Su spreyi, sis veya alkole dayanıklı köpük.
Düz veya katı akışları doğrudan Alkol C-10'a yönlendirmekten kaçının.
Alkol C-10'un güvenli bir şekilde yapılması mümkünse, hasarsız kapları yangının etrafındaki alandan uzaklaştırın.

TANKLAR VEYA ARABA/TRYLER YÜKLERİNİ İÇEREN YANGIN:
Yangına maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız ana akış cihazlarını veya izleme nozullarını kullanın.
Yangın sönene kadar kapları bol miktarda suyla soğutun.

Havalandırma güvenlik cihazlarından ses yükselmesi veya tankın renginin değişmesi durumunda derhal geri çekilin.
HER ZAMAN ateşe maruz kalan tanklardan uzak durun.
Büyük yangınlar için insansız ana akış cihazlarını veya izleme nozullarını kullanın; eğer bu mümkün değilse bölgeden çekilin ve ateşin yanmasına izin verin.

Su spreyi, karbondioksit, alkole dayanıklı köpük, kuru toz kullanın.

Yangınla Mücadele Prosedürleri:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Açılmamış kapları soğutmak için su spreyi kullanın.

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Buharı, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının.

Yeterli havalandırmayı sağlayın.
Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın.

Patlayıcı konsantrasyonlar oluşturacak şekilde biriken buharlara karşı dikkatli olun.
Buharlar alçak alanlarda birikebilir.

Alkolün Kaza Sonucu Yayılması Önlemleri C-10:
 
ACİL ÖNLEM:
Dökülme veya sızıntı alanını her yönde en az 50 metre (150 ft) boyunca izole edin.

BÜYÜK DÖKÜLME:
En az 300 metre (1000 feet) boyunca ilk rüzgar yönünde tahliyeyi düşünün.

ATEŞ:
Tank, vagon veya tanker yangına karışırsa, her yöne 800 metre (1/2 mil) İZOLASYON yapın; ayrıca her yöne 800 metre (1/2 mil) kadar ilk tahliyeyi düşünün.

Alkol C-10 Dökülme İmhası:

Kişisel koruma:
Organik gazlar ve buharlar için havadaki Alkol C-10 konsantrasyonuna uyarlanmış filtreli solunum cihazı kullanın.
Bu kimyasalın çevreye girmesine izin VERMEYİN.

Dökülen malzemeyi inert bir emici ile örtün.
Sızıntı yapan ve dökülen sıvıyı mümkün olduğunca kapatılabilir kaplarda toplayın.

Alkol C-10 Temizleme Yöntemleri:

Çevresel önlemler:
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
Dökülmeyi kontrol altına alın ve ardından elektrik korumalı bir elektrikli süpürgeyle veya ıslak fırçayla toplayın ve yerel düzenlemelere uygun olarak imha etmek üzere bir konteynere yerleştirin.
Bertaraf için uygun kapalı kaplarda saklayın.

Bu kimyasalın çevreye girmesine izin VERMEYİN.
Dökülen malzemeyi emici bir maddeyle örtün.
Sızıntı yapan sıvıyı sızdırmaz kaplarda toplayın.

Alkol C-10 İmha Yöntemleri:
Malzemenin kullanılmayan kısmını Alkol C-10 onaylı kullanım için geri dönüştürün veya üreticiye veya tedarikçiye iade edin.

Kimyasalın nihai imhasında aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
Malzemenin hava kalitesine etkisi; hava, toprak veya sudaki potansiyel göç; hayvan, su ve bitki yaşamı üzerindeki etkiler; ve çevre ve halk sağlığı düzenlemelerine uygunluk.
Alkol C-10 mümkün veya makul ise, mesleki zarar/yaralanma/toksisite veya çevresel kirlenmeye daha az doğal eğilimi olan alternatif bir kimyasal ürün kullanın.

Alkolü Önleyici Tedbirler C-10:
Kontakt lenslerin endüstriyel işçiler tarafından kullanımına ilişkin bilimsel literatür tutarsızdır.
Kontakt lens takmanın yararları veya zararlı etkileri yalnızca Alkol C-10'a değil, aynı zamanda Alkol C-10'un formu, maruz kalmanın özellikleri ve süresi, diğer göz koruma ekipmanlarının kullanımı ve gözlerin hijyeni gibi faktörlere de bağlıdır.
Bununla birlikte, tahriş edici veya aşındırıcı özellikleri kontakt lens takmanın göze zarar verecek düzeyde olduğu bireysel maddeler de mevcut olabilir.

Bu özel durumlarda kontakt lens kullanılmamalıdır.
Her durumda, kontakt lensler takılıyken bile olağan göz koruma ekipmanı giyilmelidir.

Alkol C-10 Tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 112-30-1
CHEBI: CHEBI:28903
ChEMBL: ChEMBL25363
ChemSpider: 7882
ECHA Bilgi Kartı: 100.003.597
KEGG: C01633
PubChem Müşteri Kimliği: 8174
UNII: 89V4LX791F
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID7021946
InChI: InChI=1S/C10H21OH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Anahtar: MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C10H21OH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Anahtar: MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYAN
SMILES: OCCCCCCCCCC

CAS numarası: 112-30-1
EC numarası: 203-956-9
Tepe Formülü: C₁₀H₂₂O
Kimyasal formül: CH₃(CH₂)₉OH
Molar Kütle: 158,28 g/mol
GTİP Kodu: 2905 19 00

Eş anlamlı(lar): n-Desil alkol, Alkol C10
Doğrusal Formül: CH3(CH2)9OH
CAS Numarası: 112-30-1
Molekül Ağırlığı: 158.28
Beilstein: 1735221
EC Numarası: 203-956-9
MDL numarası: MFCD00004747
PubChem Madde Kimliği: 24849047
NACRES: NA.22

Ürün Numarası: 520240500
Moleküler Formül: C10H22O
GTİP Kodu: 2905.1900
Molekül Ağırlığı: 158.29
CAS Numarası: 112-30-1

CAS: 62607-69-6
Moleküler Formül: C16H26O
Molekül Ağırlığı (g/mol): 234.383
MDL Numarası: MFCD00014426
InChI Anahtarı: WNFXODBOMMSELY-UHFFFAOYSA-N
PubChem Müşteri Kimliği: 568845
IUPAC Adı: 10-fenildekan-1-ol
SMILES: C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCCCCO

EC/Liste no.: 203-956-9
CAS numarası: 112-30-1
Mol. formül: C10H22O

Alkol C-10'un Özellikleri:
Kimyasal formül: C10H21OH
Molar kütle: 158,28 g/mol
Görünüm: Viskoz sıvı
Yoğunluk: 0,8297 g/cm3
Erime noktası: 6,4 °C (43,5 °F; 279,5 K)
Kaynama noktası: 232,9 °C (451,2 °F; 506,0 K)
Suda çözünürlük: 20°C'de 37 mg/L
günlük P: 4.57
Viskozite: 12,048 mPa.s (@ 25 °C)

Kaynama noktası: 220 - 235 °C (1013 hPa)
Yoğunluk: 0,8306 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
Patlama sınırı: 0,9 - 5,7 %(V)
Parlama noktası: 95 °C DIN 51758
Tutuşma sıcaklığı: 254 °C
Erime Noktası: 5 - 7 °C
Buhar basıncı: <1 hPa (20 °C)
Çözünürlük: 21,1 mg/l

Buhar yoğunluğu: 4,5 (havaya kıyasla)
Kalite Seviyesi: 100

Buhar basıncı:
1 mmHg (70 °C)
8,25 mmHg (100°C)

Deney: %98
Biçim: sıvı
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 550 °F
Kırılma indeksi: n20/D 1,437 (yanıyor)
kan basıncı: 231 °C (yanıyor)
erime noktası: 5-7 °C (yanıyor)
Çözünürlük: H2O: az çözünür 0,0211 g/L, 20 °C'de
Yoğunluk: 25 °C'de 0,829 g/mL (yanıyor)
SMILES dizesi: CCCCCCCCCCCO
InChI: 1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI anahtarı: MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N

Molekül Ağırlığı: 158.28
XLogP3: 4.6
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 1
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 1
Dönebilen Tahvil Sayısı: 8
Tam Kütle: 158.167065321
Monoizotopik Kütle: 158.167065321
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 20,2 Ų
Ağır Atom Sayısı: 11
Karmaşıklık: 61,9
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet

Alkol C-10'un Özellikleri:
Test (GC, alan%): ≥ %99,0 (a/a)
Yoğunluk (d 20 °C/ 4 °C): 0,829 - 0,830
Kimlik (IR): testi geçti

Erime Noktası: 35°C ila 37°C
Kaynama Noktası: 145°C ila 147°C (0,5 mmHg)
Beilstein: 1955067
Miktar: 5 gr
Formül Ağırlığı: 234.39
Yüzde Saflık: %96
Kimyasal Adı veya Malzeme: 10-Fenil-1-dekanol

Alkol C-10'un İlgili Ürünleri:
Nivalenol
(R)-Okratoksin α
Di-N-heptilin Diklorür-D30
Ergosinin
3-Etil-2-metilpentan

Alkol C-10 İsimleri:

Düzenleyici süreç adları:
1-Dekanol
1-dekanol
Dekan-1-ol
Dekan-1-ol
dekan-1-ol

CAS'ın isimleri:
1-Dekanol

IUPAC adları:
1 - Dekanol
1 dekanol
1-Dekanol
1-Dekanol
1-Dekanol
alkol C-10
Alkol C10
DECAN-1-OL
Dekan-1-ol
dekan-1-ol
Dekan-1-ol
dekan-1-ol
Dekanol
Dekanol
DEKANOL NORMAL
Dekanol-1 (Kaprik alkol)
Nafol-10, Desil Alkol

Tercih edilen IUPAC adı:
Dekan-1-ol

Ticari isimler:
simya 10
Alkol C10
CO-1099K
ECOROL 02
ECOROL10/98
ECOROL10/99
ECOROL 80
Fetal alkol 10
Fetal alkol 1012
Fetal alkol 810
Kalkol
Lincoln'ün 1012'si
Lincoln 810
MASKOL 1098
MASKOL 80
Nakol 10
Nafol 10
Nafol 1012
Nafol 810
PL1419
Vegarol 10
Vegarol 1099

Diğer isimler:
desil alkol
n-desil alkol
kaprik alkol
Elma 10
antak
ajan 504

Diğer tanımlayıcı:
112-30-1

Alkol C-10'un Eşanlamlıları:
1-DEKANOL
Dekan-1-ol
Desil alkol
112-30-1
Dekanol
n-Desil alkol
n-Dekanol
Kaprik alkol
Nonilkarbinol
Antak'ta
Kaprinik alkol
Royaltac
n-Dekan-1-ol
Ajan 504
Alkol C-10
Birincil desil alkol
Alfol 10
n-Dekatil alkol
Elma 10
Royaltac M-2
Royaltac-85
Desilik alkol
Sipol L10
1-Hidroksidekan
Lorol 22
Dytol S-91
Alkol C10
Dekanol (VAN)
Kalcohl 10H
C 10 alkol
DECİL, N- ALKOL
Conol 10N
Elma 810
Nakol 10-99
FEMA Hayır. 2365
T-148
36729-58-5
85566-12-7
NSC 406313
Dekanol-(1)
Lorol C10
CHEBI:28903
89V4LX791F
NSC406313
NSC-406313
n-Nonilkarbinol
Filizlenme
1-Dekanol, >=%98
C10 alkol
1-Dekanol (doğal)
Kalkol 1098
Alfol 810
Caswell Hayır. 275A
Kontrol 1630B
İletişim
Silmek
FEMA Numarası 2365
CAS-112-30-1
CCRIS 654
desilalkol
HSDB1072
Kontrol 1601
Tütün enayi kontrol ajanı 148
Tütün enayi kontrol maddesi 504
T-148 (VAN)
EINECS 203-956-9
EINECS 287-621-2
MFCD00004747
EPA Pestisit Kimyasal Kodu 079038
BRN 1735221
Nonilkakarbinol
Panorama
n-desilalkol
Nonil akarbinol
UNII-6X61I5U3A4
UNII-89V4LX791F
AI3-02173
T 148
Desil n-alkol
EINECS 253-173-1
ALFOL 10 ALKOL
1-Dekanol n-Desil alkol
1-DEKANOL [FHFI]
1-DEKANOL [HSDB]
EC 203-956-9
DECİL ALKOL [FCC]
SCHEMBL21645
DECİL ALKOL [INCI]
4-01-00-01815 (Beilstein El Kitabı Referansı)
66455-17-2
TEKLİF:ER0304
CHEMBL25363
N-DECİL ALKOL [MI]
1-Dekanol, analitik standart
WLN: S10
1-dekanol (ACD/İsim 4.0)
NACOL 10-99 ALKOL
KAPRİK ALKOL [USP-RS]
DTXSID7021946
BDBM36280
6X61I5U3A4
ÇİNKO1529247
Tox21_202186
Tox21_300078
LMFA05000062
STL280520
1-Dekanol, >=%98, FCC, FG
AKOS000120014
NCGC00163764-01
NCGC00163764-02
NCGC00163764-03
NCGC00163764-04
NCGC00254141-01
NCGC00259735-01
AS-56505
1-Dekanol, Seletofor(TM), >=%98,0
D0031
FT-0607691
EN300-19920
C01633
Q47118
A802549
J-002747
F0001-0257
476960DD-B0CE-4D91-B27C-A9490A89B065
Kaprik alkol, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) Referans Standardı
dekan-1-ol, kaprik alkol, dekan-1-ol, desil alkol, alkol C10, 1-dekanol
70084-71-8
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.