AMİNOETİL PİPERAZİN

N-Aminoetilpiperazin = AEP = Aminoetil piperazin = Aminoetil-N piperazin = Aminoetilpiperazin = N-(2-aminoetil) piperazin = N-(2-Aminoetil)piperazin

AT: 205-411-0
CAS: 140-31-8
Dizin: 612-105-00-4

AT / Liste no.: 205-411-0
CAS no.: 140-31-8
Mol. formül: C6H15N3


N-aminoetilpiperazin (AEP), bir N-aminoetilpiperazindir. N-aminoetilpiperazin, bir epoksi reçine kürleme maddesidir.
N-aminoetilpiperazin (AEP), yapıştırıcılar ve dolgu macunları için epoksi sistemlerini formüle etmek için kullanılır.

Ürün Tipi: Çapraz Bağlama / Kürleme / Vulkanizasyon Ajanları > Aminler /Amitler

AMINOETILPIPERAZINE - HP (AEP-HP), epoksi reçinelerinin kürlenmesinde amin sertleştiriciler ile kullanım için oldukça reaktif bir epoksi kürleme maddesi ve epoksi kürleme promotörüdür.


1- (2-Aminoetil) piperazin
1-Piperazinetanamin
1-Piperazinetilamin
2-piperazin-1-iletilamin
aminoetilpiperazin
N-(2-Aminoetil)piperazin
N-(beta-Aminoetil)piperazin
N-AMİNOETİLPİPERAZİN
Piperazin, 1-(2-aminoetil)-

Aminoetilpiperazin, farmasötiklerde, antelmintiklerde, yüzey aktif maddelerde ve sentetik liflerde bir ara madde olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
N-Aminoetilpiperazin, AEP, Aminoetil piperazin, Aminoetil-N piperazin, Aminoetilpiperazin, N-(2-aminoetil) piperazin, N-(2-Aminoetil)piperazin, 205-411-0, 140-31-8, Piperazin 1-( 2-aminoetil)-

Aminoetilpiperazin, piperazinin bir türevidir.
Bu etilenamin bir birincil, ikincil ve üçüncül azot atomu içerir.
Aminoetilpiperazin kullanımları arasında korozyonun önlenmesi, epoksi kürleme, yüzey aktivasyonu ve asfalt katkı maddesi olarak bulunur.
Aminoetilpiperazin (AEP), diğer uygulamaların yanı sıra asfalt katkı maddelerinin, korozyon önleyicilerin ve epoksi kürleme maddelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Aminoetilpiperazin, bir birincil, bir ikincil ve bir üçüncül azot atomu içerdiğinden, etilenaminler arasında benzersizdir.
AEP'nin geniş bir sıvı aralığı vardır: 760 mm HG'de 222°C (432°F) kaynama noktası ve –17°C (1,4°F) donma noktası.
Molekül ağırlığı 129.21'dir.


Aminoetilpiperazin, etilen aminler grubunun siklik bir üyesidir.
Kimyasal formülü C6H15N3'tür. Aminoetilpiperazin, birincil, ikincil ve üçüncül amini tek bir molekülde birleştiren aşındırıcı bir sıvıdır.
Aminoetilpiperazin ayrıca N-(2-aminoetil) piperazin, 2-(piperazin-1-il) etanamin, 1-piperazineetanamin ve 2-piperaziniletilamin olarak da adlandırılır.
Aminoetilpiperazin, amonyak kokusuna benzer kokuya sahip berrak ve renksiz sıvı şeklinde bulunur.
Aminoetilpiperazin, yanıcı ve aşındırıcı bir alifatik amin ve güçlü bir oksitleyici ajandır.
Aminoetilpiperazin asitler, asit anhidritler ve asit klorürlerle uyumlu değildir.
Aminoetilpiperazin, farmasötikler, antelmintikler, yüzey aktif maddeler ve sentetik liflerde bir ara madde olarak kullanılır.

AMINOETILPIPERAZINE, asfalt katkıları, mineral işleme yardımcıları, korozyon önleyiciler, epoksi kür ajanları, poliamid reçineleri, üretan kimyasalları gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan berrak ve renksiz ve amonyak benzeri bir kokuya sahip tek bileşenli bir üründür.


Aminoetilpiperazinler, termoplastik poliamid reçinelerinin üretiminde reaktan olarak kullanılır.
Bu reçineler ayrıca baskı mürekkeplerinde, sıcak eriyiklerde ve yapıştırıcılarda kullanılır.
Aminoetilpiperazinler ayrıca poliollerin ve katalizörlerin üretiminde de kullanılmaktadır.
Bu polioller esas olarak otomotiv uygulamalarında, elektronik cihazlarda, sprey köpüklerde, bina panellerinde ve elastomerlerde kullanılan üretan sistemlerinde kullanılır.
Bu nedenle, kimyasal işleme endüstrisinden aminoetilpiperazin talebinin artması beklenmektedir.


Uygulama açısından, aminoetilpiperazin pazarı, epoksi kürleme maddeleri, asfalt katkı maddeleri, mineral işleme yardımcıları, poliamid reçineleri, üretan kimyasalları ve diğerleri olarak sınıflandırılabilir. Epoksi kürleme ajanları segmenti, 2018'de küresel pazarda önemli bir paya sahip oldu.
Epoksi kürleme sistemlerinde kullanılan aminoetilpiperazin, mekanik dayanım, elektriksel özellikler ve kimyasallara karşı iyi direnç gibi üstün özellikler sunar.
Aminoetilpiperazin bazlı epoksi kürleme sistemleri, yüksek kaliteli koruyucu yüzey kaplamaları (astarlar), yüksek katı içerikli veya çözücüsüz sistemler, kalıplama ve yapıştırıcılar, inşaat mühendisliği ürünleri (örneğin yer döşemeleri, harçlar, harçlar, çimentolu krepler ve membranlar) için yaygın olarak kullanılmaktadır. , sızdırmazlık malzemeleri, dolgu bileşikleri, laminatlar, su geçirmezlik sistemleri, kablo birleştirme bileşikleri ve dökümler.
İnşaat sektöründe aminoetilpiperazin bazlı epoksi kürleme maddelerine olan talebin artmasının, küresel aminoetilpiperazin pazarını canlandırması bekleniyor.
Ayrıca poliamid reçinelerinin üretiminde reaktan olarak aminoetilpiperazin kullanılmaktadır.
Havacılık, otomotiv, tekstil ve spor endüstrilerinden poliamid reçinelerine olan talebin artması, muhtemelen aminoetilpiperazin talebini artıracaktır.


Aminoetilpiperazin (AEP), birincil, ikincil ve üçüncül bir amin içerdiğinden benzersiz moleküler yapıya sahip bir etilen amindir.
Aminoetilpiperazin, geniş bir sıvı aralığı ile renksizdir, bu da onu korozyon önleyiciler, üretan katalizörler ve epoksi sertleştiriciler dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygun bir hammadde haline getirir.


Aminoetilpiperazin, epoksi reçineleri için yararlı bir sertleştirme maddesidir ve ayrıca bir kimyasal ara madde (örneğin, trietilendiaminin hazırlanması için) olarak da kullanılabilir.

N-Aminoetilpiperazin
2-piperazin-1-iletilamin

Kullanım ve Sentez

Kimyasal Özellikler: viskoz açık sarı sıvı
Kimyasal Özellikler: N-Aminoetipiperazin yanıcı ve aşındırıcı bir alifatik amindir Renksiz ila açık sarı bir sıvıdır.

Kullanım Alanları: Korozyon inhibisyonu için kullanılır
Tanım: Birincil, ikincil ve üçüncül amini tek bir molekülde birleştiren bir amin.

Kullanım: Korozyonun önlenmesi, epoksi kürleme, yüzey aktivasyonu ve asfalt katkısı olarak.

Uygulama: Tekstil Endüstrisi, Boyalar, Kağıt, Endüstriyel

Genel Tanım: Aminoetilpiperazin, hafif balık kokusu olan renksiz bir sıvıdır. Parlama noktası 199°F. Doku için aşındırıcıdır. Toksik nitrojen oksitleri yanma ile üretilir.
Hava ve Su Reaksiyonları: Suda çözünür.
Reaktivite Profili: N-Aminoetilpiperazin, ekzotermik reaksiyonlarda tuz artı su oluşturmak için asitleri nötralize eder. İzosiyanatlar, halojenli organikler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürler ile uyumsuz olabilir. Yanıcı gaz halinde hidrojen, hidritler gibi güçlü indirgeyici maddelerle kombinasyon halinde üretilir.
Tehlike Doku için güçlü tahriş edicidir.

N-Aminoetil piperazin, bir molekülde birincil (R-NH2), ikincil (R-NH-R) ve üçüncül (R3-N) amin içerir.
N-Aminoetil piperazin, katalizörler, farmasötikler, emülgatörler ve korozyon önleyiciler ve asfalt katkı maddeleri üretmek için bir ara madde olarak kullanılır.
Kürleme eyleminde birincil ve ikincil katkı. N-Aminoetil piperazin esas olarak bir epoksi kürleme maddesi olarak kullanılır.

Sağlık tehlikesi
SOLUNUM: Yanma hissi, öksürük, hırıltılı solunum, larenjit, nefes darlığı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma. GÖZLER VE CİLT: Mukoza zarlarına, üst solunum yollarına, gözlere ve cilde son derece zararlıdır. Kısa temasta yanıklara neden olur.
Yangın Tehlikesi: Yanma Ürünlerinin Özel Tehlikeleri: NOx'in zehirli dumanları
Güvenlik Profili: İntraperitoneal yolla zehir. Yutulması ve cilt teması ile orta derecede toksiktir. Deneysel üreme etkileri. Cildi ve gözü tahriş eder. Mutasyon verileri rapor edildi. Ayrıca bkz. aminler. Isıya, aleve, kıvılcımlara veya güçlü oksitleyicilere maruz kaldığında orta derecede yanıcıdır. Yangınla mücadele etmek için alkol köpüğü kullanın. Ayrışmak için ısıtıldığında toksik NOx dumanları yayar.
Potansiyel Maruz Kalma: Epoksi kürleme maddesi olarak ve ilaç yapımında kullanılır; sentetik lifler ve diğer kimyasallar.
Nakliye: UN2815 N-Aminoetilpiperazin, Tehlike sınıfı: 8; Etiketler: 8-Korozif malzeme
Uyumsuzluklar: Çözüm güçlü bir temeldir. Nitrozlama maddeleriyle (örn. Nitritler, azotlu gazlar, nitröz asit) reaksiyona girer; kanserojen nitrosaminleri serbest bırakabilir. Oksitleyici olmayan mineral asitlerle uyumsuz; güçlü asitler; organik asitler, asit klorürler; asit anhidritler; organik anhidritler; izosiyanatlar, kloroformatlar, vinil asetat; akrilatlar, ikame edilmiş aliller; alkilen oksitler; epiklorohidrin, ketonlar, aldehitler, alkoller, glikoller, fenoller, kresoller, kaprolaktum solüsyonu; güçlü oksitleyiciler Bakır alaşımları, çinko veya galvanizli çelik ile temas şiddetli reaksiyona neden olabilir.


Görünüm : Berrak çözüm
Bağıl Yoğunluk (20/20°C) : 0.986
101.3 kPa'da Kaynama Noktası [°C] : 222
1,33 kPa'da [° C]: 100
Donma Noktası [°C] : -18
20 ° C'de Buhar Basıncı [Pa]: 8
Toplam Azot içeriği [ağırlıkça. %] : 32.5
20 °C'de viskozite [mPa.s] : 15
Toplam Amin Değeri [mgKOH/gr] : yakl. 1300


Teknik Özellikler
Görünüm (MOA 200) Berrak sıvı
Test (MOA 564) ≥ %99,0 ağırlık
Renk (MOA 201) ≤ 50 Hazen
Su (MOA 305) ≤ %0.5 ağırlık
özellikleri
Form Viskoz sıvı
Renk Renksiz
Koku Amonyak
Suda çözünürlük Tamamen
Diğer çözücülerde çözünürlük Etanol
pH, %1 solüsyon 12
Erime noktası/donma noktası, 1013 hPa -19 °C
Kaynama noktası/kaynama aralığı, 1013 hPa 220.4 °C
Parlama noktası, 1013 hPa, ASTM D 93 99 °C
Tutuşma sıcaklığı > 300 °C
Buhar basıncı, 20°C 0.015 hPa
Bağıl buhar yoğunluğu, hava = 1.0 4.5
Yoğunluk, 20°C 984 kg/m³
Bağıl yoğunluk, 20°C 0.980
Dağılım katsayısı, N-oktanol/su, 20°C, log Pow -1,48
Dinamik viskozite, 20°C 14,1 mPa.s

kimyasal ara ürünler
Fonksiyonlar
Hammadde, Kimyasal Ara Ürün, Yapışma Arttırıcı
Başvurular
Yapıştırıcı, Sertleştiriciler, Boya, Petrol Katkı Maddesi, Epoksi Kaplama, Üretan Katalizörleri


N-AEP (N-Aminoetilpiperazin) aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:

UYGULAMALAR
Bitüm Kimyasalları
Epoksi Kürleme Maddeleri
Poliamid Reçineler
Üretan Kimyasalları
Yaş Mukavemet Reçineleri
Diğer uygulamalar

ŞUBELER
Havacılık, Denizcilik ve Otomotiv
İnşaat ve Konut
Ev Deterjanları ve Temizleyiciler
Gıda
Kişisel Bakım
Kağıt hamuru ve kağıt
Yol inşaatı
Tekstil ve Spor

1- (2-aminoetil) piperazin
1-(2-Aminoetil)piperazin
140-31-8 [RN]
1-Piperazinetanamin [ACD/Dizin Adı]
2-(1-Piperazinyl)ethanamin [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
2-(1-Piperazinil)etanamin [ACD/IUPAC Adı]
2-(1-Pipérazinyl)ethanamine [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
2-(piperazin-1-il)etanamin
205-411-0 [EINECS]
2-Piperazinoetilamin
MFCD00005971 [MDL numarası]
N-(2-Aminoetil)piperazin
N-(β-Aminoetil)piperazin
N-Aminoetilpiperazin
Piperazin, 1- (2-aminoetil) -
TK8050000
(2-piperazin-1-iletil)amin
(2-piperazin-1-iletil)amin|2-piperazin-1-iletanamin|1-piperazineetanamin
(aminoetil) -piperazin
1-(2-aminoetil)-piperazin
1-[2-Aminoetil]piperazin
'140-31-8
1-AMİNOETİLPİPERAZİN
1-Etil-2-piperazinamin [ACD/IUPAC Adı]
1-Piperazinetilamin
2-(1-Piperazino)etilamin
2-(1-Piperazinil)etilamin
2-(piperazin-1-il)etan-1-amin
2-piperazin-1-iletanamin
2-Piperazin-1-iletilamin
2-Piperazin-1-il-etilamin
2-piperaziniletilamin
5-23-01-00257 [Beilstein]
5-23-01-00257 (Beilstein El Kitabı Referansı) [Beilstein]
aminoetilpiperazin [Wiki]
EINECS 205-411-0
InChI=1/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H
LF-0556
MLS000736991
N-(2-Aminoetil)piperazin
N-(2-Aminoetil)piperazin, AEP, 2-Piperazinoetilamin
N-(2-AMİNOETİL)PİPERAZİN
N-(Aminoetil)piperazin
N-(β-Aminoetil)piperazin
n-aminoetilpiperazin;
piperazin, 1-(2-aminoetil)-
PİPERAZİNETANAMİN
SBB004229
SMR000393948
T6M DNTJ D2Z [WLN]
BM 2815
WLN: T6M DNTJ D2Z

Aminoetilpiperazin Pazarı: Genel Bakış

Aminoetilpiperazin, etilen aminler grubunun siklik bir üyesidir. Kimyasal formülü C6H15N3'tür.
Birincil, ikincil ve üçüncül amini tek bir molekülde birleştiren aşındırıcı bir sıvıdır.
Aminoetilpiperazin ayrıca N-(2-aminoetil) piperazin, 2-(piperazin-1-il) etanamin, 1-piperazineetanamin ve 2-piperaziniletilamin olarak da adlandırılır.
Amonyak kokusuna benzer kokulu, berrak ve renksiz sıvı şeklinde bulunur.
Aminoetilpiperazin, yanıcı ve aşındırıcı bir alifatik amin ve güçlü bir oksitleyici ajandır.
Aminoetilpiperazin asitler, asit anhidritler ve asit klorürlerle uyumlu değildir.
Aminoetilpiperazin, farmasötikler, antelmintikler, yüzey aktif maddeler ve sentetik liflerde bir ara madde olarak kullanılır.

Aminoetilpiperazin Pazarı: Sürücüler ve Kısıtlamalar

Kimyasal işleme ve petrol endüstrilerinden aminoetilpiperazin talebindeki artış, küresel aminoetilpiperazin pazarını yönlendirmektedir.
Aminoetilpiperazinler, termoplastik poliamid reçinelerinin üretiminde reaktan olarak kullanılır.
Bu reçineler ayrıca baskı mürekkeplerinde, sıcak eriyiklerde ve yapıştırıcılarda kullanılır.
Aminoetilpiperazinler ayrıca poliollerin ve katalizörlerin üretiminde de kullanılır.
Bu polioller esas olarak otomotiv uygulamalarında, elektronik cihazlarda, sprey köpüklerde, bina panellerinde ve elastomerlerde kullanılan üretan sistemlerinde kullanılır.
Bu nedenle, kimyasal işleme endüstrisinden aminoetilpiperazin talebinin tahmin döneminde artması beklenmektedir.
Aminoetilpiperazin bazlı asfalt katkı maddeleri tekerlek izi ve soyulma direncini iyileştirir ve yolların dayanıklılığını artırır.
İnşaat endüstrisinde asfalt katkı maddeleri olarak aminoetilpiperazin talebindeki artışın, tahmin döneminde küresel aminoetilpiperazin pazarını yönlendirmesi bekleniyor.

Aminoetilpiperazin Pazarı: Temel Segmentasyonlar

Saflığa bağlı olarak, küresel aminoetilpiperazin pazarı <%99 ve ≥%99 olarak bölümlere ayrılabilir.
≥% 99 saflık segmenti, 2018'de pazarın önemli bir payını elinde tuttu.
Nikel ve kil gibi mineral işlemede yüksek kullanımları nedeniyle, mineral işleme endüstrisinde ≥%99 saflığa sahip aminoetilpiperazin talebinin yakın gelecekte artması beklenmektedir. Bu aminoetilpiperazinin anahtar rolü, mineral cevheri parçacıklarının yüzeyine yapışmak ve kompleksler oluşturmak, böylece yüzey ve flotasyon özelliklerini değiştirmektir.

Uygulama açısından, aminoetilpiperazin pazarı, epoksi kürleme maddeleri, asfalt katkı maddeleri, mineral işleme yardımcıları, poliamid reçineleri, üretan kimyasalları ve diğerleri olarak sınıflandırılabilir. Epoksi kürleme ajanları segmenti, 2018'de küresel pazarda önemli bir paya sahipti.
Epoksi kürleme sistemlerinde kullanılan aminoetilpiperazin, mekanik dayanım, elektriksel özellikler ve kimyasallara karşı iyi direnç gibi üstün özellikler sunar.
Aminoetilpiperazin bazlı epoksi kürleme sistemleri, yüksek kaliteli koruyucu yüzey kaplamaları (astarlar), yüksek katı maddeli veya solventsiz sistemler, kalıplama ve yapıştırıcılar, inşaat mühendisliği ürünleri (zemin kaplamaları, harçlar, harçlar, çimentolu harçlar ve membranlar gibi) için yaygın olarak kullanılır , sızdırmazlık malzemeleri, dolgu bileşikleri, laminatlar, su geçirmezlik sistemleri, kablo birleştirme bileşikleri ve dökümler.
İnşaat sektöründe aminoetilpiperazin bazlı epoksi kürleme maddelerine olan talebin artmasının, küresel aminoetilpiperazin pazarını artırması bekleniyor. Ayrıca poliamid reçinelerinin üretiminde reaktan olarak aminoetilpiperazin kullanılmaktadır. Havacılık, otomotiv, tekstil ve spor endüstrilerinden poliamid reçinelerine olan talebin artması, yakın gelecekte aminoetilpiperazin talebini artırması muhtemeldir.

Aminoetilpiperazin Pazarı: Bölgesel Görünüm

Bölgeye göre, küresel aminoetilpiperazin pazarı Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika'ya bölünebilir.
Asya Pasifik, bölgedeki çok sayıda kimyasal işleme endüstrisinin varlığı nedeniyle 2018'de küresel pazarın baskın bir payına sahipti.
Asya Pasifik'teki pazarın, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki hızlı sanayileşme nedeniyle tahmin döneminde hızlı bir şekilde genişlemesi bekleniyor. Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yerleşik reçine üreticilerinin üretim kapasitesini artırmalarının, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu ülkelerde aminoetilpiperazin talebini artırması muhtemeldir. Asya Pasifik'teki kimyasal işleme endüstrisindeki sermaye yatırımlarındaki artışın, tahmin döneminde bölgedeki piyasayı yönlendirmesi bekleniyor. Petrol endüstrisinde aminoetilpiperazinin benimsenmesindeki artışın, tahmin döneminde Orta Doğu ve Afrika'daki aminoetilpiperazin pazarını yönlendirmesi bekleniyor. Ayrıca, Kuzey Amerika ve Avrupa, bu bölgelerdeki yapı ve inşaat endüstrisinde asfalt katkı maddesi olarak aminoetilpiperazin talebindeki artış nedeniyle 2018 yılında küresel pazarda önemli bir paya sahipti.

Aminoetilpiperazin, piperazinin bir türevidir.
Bu etilenamin üç nitrojen atomu içerir; bir birincil, bir ikincil ve bir üçüncül.
Aşındırıcı bir sıvıdır ve ikinci veya üçüncü derece yanıklara neden olabilir.
Aminoetilpiperazin ayrıca inhalasyon sonucu pulmoner ödeme neden olabilir.
Kullanım alanları arasında korozyonun önlenmesi, epoksi kürleme, yüzey aktivasyonu ve asfalt katkı maddesi olarak bulunur.
Bir epoksi reçine kürleme maddesi olarak kullanıldığında, çapraz bağlanma için sadece 3 amin hidrojene sahip olduğundan, genellikle bir hızlandırıcı olarak diğer aminlerle birlikte kullanılır.


çevrilmiş isimler
1-(2-aminoetilo)piperazyna (pl)
2-(1-piperazinil)etilamin (pt)
2-(piperazin-1-il)etilamin (cs)
2-(piperazín-1-yl)etan-1-amín (sk)
2-(πιπεραζιν-1-υλ)αιθυλαμίν (el)
2-Piperasiin-1-üületüülamiin (et)
2-piperatsiini-1-yylityyliamiini (fi)
2-piperazin-1-iletil-amin (hu)
2-piperazin-1-iletilamin (saat)
2-piperazin-1-iletilamin (sl)
2-piperazin-1-iletilamin(ler)
2-piperazin-1-iletilamin (it)
2-piperazin-1-iletilamin (ro)
2-piperazin-1-iletilaminler (lt)
2-piperazin-1-iletilamin (da)
2-Piperazin-1-iletilamin (de)
2-piperazin-1-illetilamin (hayır)
2-piperazin-1-yletilamin (sv)
2-piperazin-1-iletilamin (nl)
2-piperazin-1-yloetiloamin (pl)
2-piperazīn-1-iletilamīns (lv)
2-piperazin-1-yletilamin (fr)
2-пиперазин-1-илетиламин (bg)

CAS isimleri
1-Piperazinetanamin

IUPAC adları
1-(2-Aminoetil) piperazin
1- (2-Aminoetil) piperazin
1-Piperazinetanamin
1-Piperazinetanamin(AEP)
2-(1-piperanzinil)etanamin
2- (1-Piperazinil) etanamin
2-(piperazin-1-il)etan-1-amin
2-Piperazin-1-iletanamin
2-Piperazin-1-iletilamin
2-Piperazin-1-iletilamin
aminoetil piperazin
Aminoetil-N piperazin
aminoetilpiperazin
N-(2-aminoetil) piperazin
N-(2-Aminoetil)piperazin

Ticari isimler
AEP, Teknik
AMİNOETİLPİPERAZİN
AMİNOETİLPİPERAZİN HP
AMİNOETİLPİPERAZİN.
Üveglakk 1:1 B bileşenleri


Genel Ürüne Genel Bakış
Aminoetilpiperazin, çok çeşitli ticari ve endüstriyel uygulamalara sahip organik bir bileşiktir.
Aminoetilpiperazin, benzersiz reaktivite, yüzey aktivitesi ve bazlık kombinasyonundan dolayı diğer faydalı kimyasal ürünleri üretmek için öncelikle reaktif ara maddeler (yani yapı taşı) olarak kullanılır.
Aminoetilpiperazin, diğer etilenamin ürünlerinin bileşiminde bir safsızlık olarak da bulunur.

Aminoetilpiperazin, siklik tek bileşenli bir üründür.
Aminoetilpiperazin, etilenaminler kimyasal grubunun bir parçasıdır ve bir birincil, bir ikincil ve bir üçüncül amin içerir.
Aminoetilpiperazin suda çözünür, berrak ve renksizdir. Amonyak benzeri bir koku ürüne özgüdür.

İmalat
Etilenaminler, etilen diklorür/amonyak işlemiyle üretilir.
Bu işlem, etilen diklorürün amonyak ile reaksiyonundan, ardından bir etilenaminler ve sodyum klorür karışımı üretmek için sodyum hidroksit ile nötralizasyondan oluşur.
Tuz, amin karışımından çıkarılır ve tek tek aminler, fraksiyonel damıtma ile ayrılır.
Bireysel damıtma fraksiyonlarının çoğu ürün olarak satılırken, diğerleri istenen fiziksel veya kimyasal özellikleri elde etmek için formüle edilir veya nihai ürünü elde etmek için daha fazla reaksiyona sokulur.
Etilenaminlerin üretiminde güvenilirlik, kalite ve tutarlılık önemlidir.

Uygulamalar ve Kullanımlar
Aminoetilpiperazin, kimyasalların ve ürünlerin sonraki üretimi için bir kimyasal ara madde olarak pazarlanacaktır.
Aminoetilpiperazin çeşitli uygulamalara sahiptir ve asfalt katkı maddelerinin, korozyon önleyicilerin, epoksi kürleme maddelerinin, üretan kimyasallarının, mineral işleme yardımcılarının ve poliamid reçinelerinin üretiminde kullanılır.
ATAMAN KİMYA, aminoetilpiperazini doğrudan tüketici kullanımı için pazarlamamaktadır.


Aminoetilpiperazin ile çalışırken endişe duyulan birincil tehlike, tipik olarak benzer organik aminlerle ilişkili olanlardır; yani, cilt ve gözler üzerinde aşındırıcı etki.
Aşağıda, “Kimyasalların Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi”ne (GHS) dayalı genel kabul görmüş sağlık tehlikesi sınıflandırması yer almaktadır.
Özet- Toksikolojik Veriler
Etki Değerlendirme Sonucu
Akut Toksisite - Oral Kedi 4
Akut Toksisite - Dermal Kedi 3
Cilt aşınması / tahrişi Cat 1B
Ciddi göz hasarı / göz tahrişi Cat 1
Cilt hassasiyeti Kat 1
STOT RE (Solunum yolu) Kat 1
Üreme toksisitesi Kat 2
Not: Bu maddenin sağlık tehlikeleri ve önerilen koruyucu ekipman hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili SDS'ye bakın.


Aminoetilpiperazin, kapalı sistemlerde kullanılan endüstriyel bir hammaddedir.
Normal çalışma koşulları sırasında, aminoetilpiperazinin havaya, toprağa veya suya salınması beklenmez.
Temizleme ve bakım faaliyetleri sırasında emisyonları ve olası maruziyeti en aza indirmek için prosedür ve / veya kontrol teknolojileri kullanılır.
Aminoetilpiperazin, Küresel Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sistemine (GHS) göre çevresel tehlikeler için sınıflandırılmamıştır.

Su zehirliliği
Aminoetilpiperazin, akut veya uzun süreli maruziyetten sonra suda yaşayan organizmalar için orta derecede zararlıdır.

Çevresel kader
İstenmeyen bir salınım varsa, aminoetilpiperazin tatlı suda kolayca biyolojik olarak parçalanamaz.
Aminoetilpiperazin biyolojik olarak birikmez. AEP'nin düşük buhar basınçları vardır ve hava yoluyla salınması pek olası değildir.

Potansiyel Mesleki Maruziyet
Huntsman'da aminoetilpiperazin kapalı sistemlerde kullanılmaktadır. Normal çalışma koşullarında, üretim sürecinde aminoetilpiperazine mesleki maruziyet beklenmez.
Numune alma, temizleme, bakım veya bozulma koşulları sırasında maruziyeti en aza indirmek için prosedür ve/veya kontrol teknolojileri kullanılır.


AEP
1-(2-AMİNOETİL) PİPERAZİN
1-(2-AMİNOETİL)PIPERAZİN
4-(2-AMİNOETİL)PIPERAZİN
ANACAMİN AEP
1- (BETA-AMİNOETİL) PİPERAZİN
N- (2-AMİNOETİL) PİPERAZİN
N-(2-AMİNOETİL)PIPERAZİN
N-(BETA-AMİNOETİL)PIPERAZİN
N-AMİNOETİL PİPERAZİN
N-AMİNOETİLPİPERAZİN
1-PIPERAZİN ETANAMİN
PİPERAZİN, 1-(2-AMİNOETİL)-
1-PIPERAZİNETİLAMİN
2-(1-PIPERAZİNİL)ETİLAMİN
2-PİPERAZİNİLETİLAMİN
USAF DO-46

Aminoetilpiperazin (AEP), bir molekülde birincil, ikincil ve üçüncül amini birleştiren bir amindir. Aşındırıcı bir sıvıdır.

AEP, bir epoksi kürleme maddesi, farmasötikler, antelmintikler, yüzey aktif maddeler ve sentetik elyaflar için bir ara madde olarak kullanılır. Diğer uygulamalar arasında mineral işleme yardımcıları, asfalt katkı maddeleri, petrol üretimi ve üretan kimyasalları bulunur.

N-Aminoethylpiperazine = AEP = Aminoethyl piperazine = Aminoethyl-N piperazine = Aminoethylpiperazine = N-(2-aminoethyl) piperazine = N-(2-Aminoethyl)piperazine

EC: 205-411-0
CAS: 140-31-8
Index: 612-105-00-4

EC / List no.: 205-411-0
CAS no.: 140-31-8
Mol. formula: C6H15N3


N-aminoethylpiperazine (AEP) is an N-aminoethylpiperazine. N-aminoethylpiperazine is an epoxy resin curing agent. 
N-aminoethylpiperazine (AEP) is used to formulate epoxy systems for adhesives and sealants.

Product Type: Crosslinking / Curing / Vulcanizing Agents > Amines /Amides

AMINOETHYLPIPERAZINE - HP (AEP-HP) is a highly reactive epoxy curing agent and epoxy curing promoter for use with amine hardeners in curing epoxy resins.


1-(2-Aminoethyl)piperazine
1-Piperazineethanamine
1-Piperazineethylamine
2-piperazin-1-ylethylamine
Aminoethylpiperazine
N-(2-Aminoethyl)piperazine
N-(beta-Aminoethyl)piperazine
N-AMINOETHYLPIPERAZINE
Piperazine, 1-(2-aminoethyl)-


Aminoethylpiperazine is a derivative of piperazine. 
This ethyleneamine contains one primary, secondary and tertiary nitrogen atom. 
Aminoethylpiperazine uses include inhibition of corrosion, epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive.
Aminoethylpiperazine (AEP) is commonly used in the manufacture of asphalt additives, corrosion inhibitors and epoxy curing agents among other applications. 
Aminoethylpiperazine is unique among the ethyleneamines because it contains one primary, one secondary, and one tertiary nitrogen atom. 
AEP has a broad liquid range: boiling point of 222°C (432°F) at 760 mm HG and a freezing point of –17°C (1.4°F). 
Its molecular weight is 129.21.


Aminoethylpiperazine is a cyclic member of the ethylene amines group. 
Its chemical formula is C6H15N3. Aminoethylpiperazine is a corrosive liquid that combines a primary, secondary, and tertiary amine in a single molecule. 
Aminoethylpiperazine is also referred to as N-(2-aminoethyl) piperazine, 2-(piperazin-1-yl) ethanamine, 1-piperazineethanamine, and 2-piperazinylethylamine. 
Aminoethylpiperazine exist in the form of clear and colorless liquid with odor similar to that of ammonia. 
Aminoethylpiperazine is a combustible and corrosive aliphatic amine and a strong oxidizing agent. 
Aminoethylpiperazine is incompatible with acids, acid anhydrides, and acid chlorides. 
Aminoethylpiperazine is used as an intermediate in pharmaceuticals, anthelmintics, surface-active agents, and synthetic fibers.

AMINOETHYLPIPERAZINE is a single-component product that is clear and colorless and has an ammonia-like odor used in a varierty of industrial applications such as asphalt additives, mineral processing aids, corrosion inhibitors, epoxy curing agents, polyamide resins, urethane chemicals.


Aminoethylpiperazines are used as reactants in the production of thermoplastic polyamide resins. 
These resins are further used in printing inks, hot melts, and adhesives. 
Aminoethylpiperazines are also used in the production of polyols and catalysts. 
These polyols are primarily used in urethane systems used in automotive applications, electronic appliances, spray foams, building panels, and elastomers. 
Thus, demand for aminoethylpiperazine from the chemical processing industry is anticipated to increase


In terms of application, the aminoethylpiperazine market can be classified into epoxy curing agents, asphalt additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, and others. The epoxy curing agents segment held a significant share of the global market in 2018. 
Aminoethylpiperazine used in epoxy curing systems offers superior properties such as mechanical strength, electric properties, and good resistance to chemicals.  
Aminoethylpiperazine-based epoxy curing systems are widely used for high-quality protective surface coatings (primers), high solids or solvent-free systems, molding and adhesives, civil engineering products (such as floorings, grouts, mortars, cementious creeds, and membranes), sealants, filling compounds, laminates, water-proofing systems, cable-jointing compounds, and castings. 
Increase in the demand for aminoethylpiperazine-based epoxy curing agents in the construction industry is anticipated to boost the global aminoethylpiperazine market. 
Furthermore, aminoethylpiperazine is used as a reactant in the production of polyamide resins. 
Rise in the demand for polyamide resins from aerospace, automotive, textile, and sports industries is likely to boost the demand for aminoethylpiperazine


Aminoethylpiperazine (AEP) is an ethylene amine with unique molecular structure, as it contains a primary, secondary and tertiary amine. 
Aminoethylpiperazine is colorless with a broad liquid range, making it a suitable raw material for a large variety of applications including corrosion inhibitors, urethane catalysts and epoxy hardeners.


Aminoethylpiperazine is a useful curing agent for epoxy resins and may also be used as a chemical intermediate (e.g., for the preparation of triethylenediamine).

N-Aminoethylpiperazine 
2-piperazin-1-ylethylamine

Usage And Synthesis

Chemical Properties: viscous light yellow liquid
Chemical Properties: N-Aminoethypiperazine is a combustible and corrosive aliphatic amine It is a colorless to light yellow liquid

Uses: Used for corrosion inhibition
Definition: An amine combining a primary, secondary, and ter- tiary amine in one molecule.

Usage: Inhibition of corrosion, epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive.

Application: Textile Industry, Paints, Paper, Industrial

General Description: Aminoethylpiperazine is a colorless liquid with a faint fishlike odor. Flash point 199°F. Corrosive to tissue. Toxic oxides of nitrogen are produced by combustion.
Air & Water Reactions: Water soluble.
Reactivity Profile: N-Aminoethylpiperazine neutralizes acids to form salts plus water in exothermic reactions. May be incompatible with isocyanates, halogenated organics, peroxides, phenols (acidic), epoxides, anhydrides, and acid halides. Flammable gaseous hydrogen is generated in combination with strong reducing agents, such as hydrides.
Hazard    Strong irritant to tissue.

N-Aminoethyl piperazine has primary (R-NH2), secondary (R-NH-R) and tertiary (R3-N) amine in one molecule. 
N-Aminoethyl piperazine is used as an intermediate to produce catalysts, pharmaceuticals, emulsifiers and corrosion inhibitors and asphalt additives. 
The primary and secondary impart in curing action. N-Aminoethyl piperazine is mainly used as an epoxy curing agent.

Health Hazard    
INHALATION: Burning sensation, coughing, wheezing, laryngitis, shortness of breath, headache, nausea, and vomiting. EYES AND SKIN: Extremely destructive to mucous membranes, upper respiratory tract, eyes and skin. Causes burns on short contact.
Fire Hazard: Special Hazards of Combustion Products: Toxic fumes of NO x
Safety Profile: Poison by intraperitoneal route. Moderately toxic by ingestion and skin contact. Experimental reproductive effects. A skin and eye irritant. Mutation data reported. See also AMINES. Moderately flammable when exposed to heat, flame, sparks, or powerful oxidlzers. To fight fire, use alcohol foam. When heated to decomposition it emits toxic fumes of NOx,.
Potential Exposure: Used as an epoxy curing agent and making pharmaceuticals; synthetic fibers, and other chemicals.
Shipping: UN2815 N-Aminoethylpiperazine, Hazard class: 8; Labels: 8-Corrosive material
Incompatibilities: Solution is a strong base. Reacts with nitrosating agents (e.g., nitrites, nitrous gases, nitrous acid); capable of releasing carcinogenic nitrosamines. Incompatible with nonoxidizing mineral acids; strong acids; organic acids, acid chlorides; acid anhydrides; organic anhydrides; isocyanates, chloroformates, vinyl acetate; acrylates, substituted allyls; alkylene oxides; epichlorohydrin, ketones, aldehydes, alcohols, glycols, phenols, cresols, caprolactum solution; strong oxidizers. Contact with copper alloys, zinc or galvanized steel may cause violent reaction.


Appearance : Clear solution
Relative Density (20/20°C) : 0.986
Boiling Point at 101.3 kPa [°C] : 222
at 1.33 kPa [°C] : 100
Freezing Point [°C] : -18
Vapour Pressure at 20 °C [Pa] : 8
Total Nitrogen content [wt. %] : 32.5
Viscosity at 20 °C [mPa.s] : 15
Total Amine Value [mgKOH/gr] : approx. 1300


Specifications
Appearance (MOA 200) Clear liquid
Assay (MOA 564) ≥ 99.0 wt%
Color (MOA 201) ≤ 50 Hazen
Water (MOA 305) ≤ 0.5 wt%
Characteristics
Form Viscous liquid
Color Colorless
Odor Ammonical
Water solubility Completely
Solubility in other solvents Ethanol
pH, 1% solution 12
Melting point/freezing point, 1013 hPa -19 °C
Boiling point/boiling range, 1013 hPa 220.4 °C
Flash point, 1013 hPa, ASTM D 93 99 °C
Ignition temperature > 300 °C
Vapor pressure, 20°C 0.015 hPa
Relative vapor density, air = 1.0 4.5
Density, 20°C 984 kg/m³
Relative density, 20°C 0.980
Partition coefficient, N-octanol/water, 20°C, log Pow -1.48
Dynamic viscosity, 20°C 14.1 mPa.s

Chemical intermediates
Functions
Raw Material, Chemical Intermediate, Adhesion Promoter
Applications
Adhesive, Hardeners, Paint, Petroleum Additive, Epoxy Coating, Urethane Catalysts


N-AEP (N-Aminoethylpiperazine) could be used in the following applications:

APPLICATIONS
Bitumen Chemicals
Epoxy Curing Agents
Polyamide Resins
Urethane Chemicals
Wet Strenght Resins
Other applications

BRANCHES
Aerospace, Marine and Automotive
Construction and Housing
Household Detergents and Cleaners
Food
Personal Care
Pulp and Paper
Road Construction
Textiles and Sports

1-(2-aminoethyl) piperazine
1-(2-Aminoethyl)piperazine
140-31-8 [RN]
1-Piperazineethanamine [ACD/Index Name]
2-(1-Piperazinyl)ethanamin [German] [ACD/IUPAC Name]
2-(1-Piperazinyl)ethanamine [ACD/IUPAC Name]
2-(1-Pipérazinyl)éthanamine [French] [ACD/IUPAC Name]
2-(piperazin-1-yl)ethanamine
205-411-0 [EINECS]
2-Piperazinoethylamine
MFCD00005971 [MDL number]
N-(2-Aminoethyl)piperazin
N-(β-Aminoethyl)piperazine
N-Aminoethylpiperazine
Piperazine, 1- (2-aminoethyl)-
TK8050000
(2-piperazin-1-ylethyl)amine
(2-piperazin-1-ylethyl)amine|2-piperazin-1-ylethanamine|1-piperazineethanamine
(aminoethyl)-piperazine
1-(2-aminoethyl)-piperazine
1-[2-Aminoethyl]piperazine
'140-31-8
1-AMINOETHYLPIPERAZINE
1-Ethyl-2-piperazinamine [ACD/IUPAC Name]
1-Piperazineethylamine
2-(1-Piperazino)ethylamine
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
2-(piperazin-1-yl)ethan-1-amine
2-piperazin-1-ylethanamine
2-Piperazin-1-ylethylamine
2-Piperazin-1-yl-ethylamine
2-piperazinylethylamine
5-23-01-00257 [Beilstein]
5-23-01-00257 (Beilstein Handbook Reference) [Beilstein]
aminoethylpiperazine [Wiki]
EINECS 205-411-0
InChI=1/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H
LF-0556
MLS000736991
N-(2-Aminoethyl)piperazine
N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
N-(2-AMINOETHYL)PYPERAZINE
N-(Aminoethyl)piperazine
N-(β-Aminoethyl)piperazine
n-aminoethylpiperazine;
piperazine, 1-(2-aminoethyl)-
PIPERAZINEETHANAMINE
SBB004229
SMR000393948
T6M DNTJ D2Z [WLN]
UN 2815
WLN: T6M DNTJ D2Z

Aminoethylpiperazine Market: Overview

Aminoethylpiperazine is a cyclic member of the ethylene amines group. Its chemical formula is C6H15N3. 
It is a corrosive liquid that combines a primary, secondary, and tertiary amine in a single molecule. 
Aminoethylpiperazine is also referred to as N-(2-aminoethyl) piperazine, 2-(piperazin-1-yl) ethanamine, 1-piperazineethanamine, and 2-piperazinylethylamine. 
It exist in the form of clear and colorless liquid with odor similar to that of ammonia. 
Aminoethylpiperazine is a combustible and corrosive aliphatic amine and a strong oxidizing agent. 
Aminoethylpiperazine is incompatible with acids, acid anhydrides, and acid chlorides. 
Aminoethylpiperazine is used as an intermediate in pharmaceuticals, anthelmintics, surface-active agents, and synthetic fibers.

Aminoethylpiperazine Market: Drivers & Restraints

Increase in the demand for aminoethylpiperazine from chemical processing and petroleum industries drives the global aminoethylpiperazine market. 
Aminoethylpiperazines are used as reactants in the production of thermoplastic polyamide resins. 
These resins are further used in printing inks, hot melts, and adhesives. 
Aminoethylpiperazines are also used in the production of polyols and catalysts. 
These polyols are primarily used in urethane systems used in automotive applications, electronic appliances, spray foams, building panels, and elastomers. 
Thus, demand for aminoethylpiperazine from the chemical processing industry is anticipated to increase during the forecast period. 
Aminoethylpiperazine-based asphalt additives improve rutting resistance and stripping resistance and enhance durability of roads. 
Increase in the demand for aminoethylpiperazines as asphalt additives in the construction industry is projected to drive the global aminoethylpiperazine market during the forecast period.  

Aminoethylpiperazine Market: Key Segmentations

Based on purity, the global aminoethylpiperazine market can be segmented into <99% and ≥99%. 
The ≥99% purity segment held a major share of the market in 2018. 
Demand for aminoethylpiperazine with ≥99% purity in the mineral processing industry is projected to rise in the near future, owing to their high usage in mineral processing such as nickel and clay. The key role of these aminoethylpiperazine is to adhere and form complexes at the surface of mineral ore particles, thereby changing their surface and flotation properties.

In terms of application, the aminoethylpiperazine market can be classified into epoxy curing agents, asphalt additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, and others. The epoxy curing agents segment held a significant share of the global market in 2018. 
Aminoethylpiperazine used in epoxy curing systems offers superior properties such as mechanical strength, electric properties, and good resistance to chemicals.  
Aminoethylpiperazine-based epoxy curing systems are widely used for high-quality protective surface coatings (primers), high solids or solvent-free systems, molding and adhesives, civil engineering products (such as floorings, grouts, mortars, cementious creeds, and membranes), sealants, filling compounds, laminates, water-proofing systems, cable-jointing compounds, and castings. 
Increase in the demand for aminoethylpiperazine-based epoxy curing agents in the construction industry is anticipated to boost the global aminoethylpiperazine market. Furthermore, aminoethylpiperazine is used as a reactant in the production of polyamide resins. Rise in the demand for polyamide resins from aerospace, automotive, textile, and sports industries is likely to boost the demand for aminoethylpiperazine in the near future.

Aminoethylpiperazine Market: Regional Outlook

Based on region, the global aminoethylpiperazine market can be divided into North America, Latin America, Asia Pacific, Europe, and Middle East & Africa. 
Asia Pacific accounted for a dominant share of the global market in 2018, due to presence of a large number of chemical processing industries in the region. 
The market in Asia Pacific is anticipated to expand at a rapid pace during the forecast period, owing to rapid industrialization in countries such as China, Japan, and South Korea. Production capacity expansions by resin manufacturers based in China, India, and Southeast Asia are likely to boost the demand for aminoethylpiperazine in these countries in next few years. Rise in capital investments in the chemical processing industry in Asia Pacific is expected to drive the market in the region during the forecast period. Increase in the adoption of aminoethylpiperazine in the petroleum industry is anticipated to drive the aminoethylpiperazine market in Middle East & Africa during the forecast period. Furthermore, North America and Europe held a considerable share of the global market in 2018, due to increase in the demand for aminoethylpiperazine as an asphalt additive in the building & construction industry in these regions.

Aminoethylpiperazine is a derivative of piperazine. 
This ethyleneamine contains three nitrogen atoms; one primary, one secondary and one tertiary. 
It is a corrosive liquid and can cause second or third degree burns. 
Aminoethylpiperazine can also cause pulmonary edema as a result of inhalation. 
Uses include inhibition of corrosion, epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. 
When used as an epoxy resin curing agent, it is usually used in conjunction with other amines as an accelerator as it only has 3 amine hydrogens for cross-linking.


Translated names
1-(2-aminoetylo)piperazyna (pl)
2-(1-piperazinil)etilamina (pt)
2-(piperazin-1-yl)ethylamin (cs)
2-(piperazín-1-yl)etán-1-amín (sk)
2-(πιπεραζιν-1-υλ)αιθυλαμίν (el)
2-Piperasiin-1-üületüülamiin (et)
2-piperatsiini-1-yylietyyliamiini (fi)
2-piperazin-1-iletil-amin (hu)
2-piperazin-1-iletilamin (hr)
2-piperazin-1-iletilamin (sl)
2-piperazin-1-iletilamina (es)
2-piperazin-1-iletilamina (it)
2-piperazin-1-iletilamina (ro)
2-piperazin-1-iletilaminas (lt)
2-piperazin-1-ylethylamin (da)
2-Piperazin-1-ylethylamin (de)
2-piperazin-1-yletylamin (no)
2-piperazin-1-yletylamin (sv)
2-piperazine-1-ylethylamine (nl)
2-piperazyn-1-yloetyloamina (pl)
2-piperazīn-1-iletilamīns (lv)
2-pipérazin-1-yléthylamine (fr)
2-пиперазин-1-илетиламин (bg)

CAS names
1-Piperazineethanamine

IUPAC names
1-(2-Aminoethyl) piperazine
1-(2-Aminoethyl)piperazine
1-Piperazineethanamine
1-Piperazineethanamine(AEP)
2-(1-piperanzinyl)ethanamine
2-(1-Piperazinyl)ethanamine
2-(piperazin-1-yl)ethan-1-amine
2-Piperazin-1-ylethanamine
2-Piperazin-1-ylethylamin
2-Piperazine-1-ylethylamine
Aminoethyl piperazine
Aminoethyl-N piperazine
Aminoethylpiperazine
N-(2-aminoethyl) piperazine
N-(2-Aminoethyl)piperazine

Trade names
AEP, Technical
AMINOETHYLPIPERAZINE
AMINOETHYLPIPERAZINE HP
AMINOETHYLPIPERAZINE.
Üveglakk 1:1 B komponens


General Product Overview
Aminoethylpiperazine is an organic compound with a wide range of commercial and industrial applications.
Aminoethylpiperazine is used primarily as reactive intermediates (i.e., building block) to produce other useful chemical products due to its unique combination of reactivity, surface activity, and basicity. 
Aminoethylpiperazine is also found in the composition of other ethyleneamine products as an impurity.

Aminoethylpiperazine is a cyclic single component product. 
Aminoethylpiperazine is part of the ethyleneamines group of chemicals and contains one primary, one secondary and one tertiary amine. 
Aminoethylpiperazine  is water soluble, clear, and colorless. An ammonia- like odor is typical of the product.

Manufacturing
Ethyleneamines are manufactured by the ethylene dichloride/ammonia process. 
This process consists of the reaction of ethylene dichloride with ammonia, followed by neutralization with sodium hydroxide to produce a mixture of ethyleneamines and sodium chloride. 
The salt is removed from the amine mixture, and the individual amines are separated by fractional distillation. 
While most individual distillation fractions are sold as products, others are formulated to obtain desired physical or chemical properties or reacted further to obtain the final product. 
Reliability, quality, and consistency are important in the production of ethyleneamines.

Applications and Uses
Aminoethylpiperazine is to be marketed as a chemical intermediate for the downstream manufacture of chemicals and products. 
Aminoethylpiperazine has a variety of applications and is used in the production of asphalt additives, corrosion inhibitors, epoxy curing agents, urethane chemicals, mineral processing aids and polyamide resins. 
ATAMAN CHEMICALS does not market aminoethylpiperazine directly for consumer use.


The primary hazard of concern when working with aminoethylpiperazine are those typically associated with similar organic amines; namely, corrosive action on skin and eyes. 
Below is the generally accepted health hazard classification based on the “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” (GHS).
Summary- Toxicological Data
Effect Assessment Result
Acute Toxicity - Oral Cat 4
Acute Toxicity - Dermal Cat 3
Skin corrosion / irritation Cat 1B
Serious eye damage / eye irritation Cat 1
Skin sensitization Cat 1
STOT RE (Respiratory tract) Cat 1
Reproductive toxicity Cat 2
Note: For more information on the health hazards of this substance and recommended protective equipment, please refer to the relevant SDS.


Aminoethylpiperazine is an industrial raw material used in closed systems. 
During normal operating conditions, aminoethylpiperazine is not expected to be released to the air, soil, or water. 
Procedural and/or control technologies are used to minimize emissions and potential exposure during cleaning and maintenance activities. 
Aminoethylpiperazine is not classified for environmental hazards according to the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Aquatic Toxicity
Aminoethylpiperazine is moderately harmful for aquatic organisms after acute or prolonged exposure.

Environmental Fate
If there is an unintentional release, aminoethylpiperazine is not readily biodegradable in freshwater.
Aminoethylpiperazine will not bioaccumulate. AEP has low vapor pressures and releases via air are unlikely.

Potential Occupational Exposure
Aminoethylpiperazine is used at Huntsman in closed systems. During normal operating conditions, occupational exposure to aminoethylpiperazine is not expected during the manufacturing process.
Procedural and/or control technologies are used to minimize exposure during sampling, cleaning, maintenance or upset conditions.


AEP
1-(2-AMINOETHYL) PIPERAZINE
1-(2-AMINOETHYL)PIPERAZINE
4-(2-AMINOETHYL)PIPERAZINE
ANCAMINE AEP
1-(BETA-AMINOETHYL)PIPERAZINE
N-(2-AMINOETHYL) PIPERAZINE
N-(2-AMINOETHYL)PIPERAZINE
N-(BETA-AMINOETHYL)PIPERAZINE
N-AMINOETHYL PIPERAZINE
N-AMINOETHYLPIPERAZINE
1-PIPERAZINE ETHANAMINE
PIPERAZINE, 1-(2-AMINOETHYL)-
1-PIPERAZINEETHYLAMINE
2-(1-PIPERAZINYL)ETHYLAMINE
2-PIPERAZINYLETHYLAMINE
USAF DO-46

Aminoethylpiperazine (AEP) is an amine combining a primary, secondary, and tertiary amine in one molecule. It is a corrosive liquid.

AEP is used as an epoxy curing agent, an intermediate for pharmaceuticals, anthelmintics, surface-active agents, and synthetic fibers. Other applications include mineral processing aids, asphalt additives, petroleum productions, and urethane chemicals.

N-аминоэтилпиперазин = AEP = аминоэтилпиперазин = аминоэтил-N пиперазин = аминоэтилпиперазин = N- (2-аминоэтил) пиперазин = N- (2-аминоэтил) пиперазин

ЭК: 205-411-0
CAS: 140-31-8
Индекс: 612-105-00-4

EC / Номер списка: 205-411-0
№ CAS: 140-31-8
Мол. формула: C6H15N3
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.