BENZENKARBONİL KLORÜR

Benzenkarbonil Klorür = Benzoil klorür

CAS numarası: 98-88-4
EC numarası: 202-710-8
Kimyasal formül: C₆H₅COCl
Molar Kütle: 140,57 g/mol

Benzoil klorür, aynı zamanda benzenkarbonil klorür olarak da bilinir, C7H5ClO formülüne sahip bir organoklor bileşiğidir.
Benzenkarbonil Klorür, tahriş edici bir kokuya sahip renksiz, dumanlı bir sıvıdır ve bir asil klorür (-C(=O)Cl) ikame edicisi ile bir benzen halkasından (C6H6) oluşur.
Benzenkarbonil Klorür esas olarak peroksitlerin üretimi için yararlıdır, ancak genellikle boyaların, parfümlerin, farmasötiklerin ve reçinelerin hazırlanması gibi diğer alanlarda da yararlıdır.

Benzenkarbonil Klorür nedir?
Benzoil klorür, benzen karbonil klorür olarak da bilinir.
Benzenkarbonil Klorürün kimyasal formülü C7H5ClO'dur.

Benzenkarbonil Klorür renksiz bir sıvıdır, kaynama noktası 198°'dir, nemli havada duman çıkarır.
Benzenkarbonil Klorürün keskin bir kokusu vardır ve buharı gözlerin ve burnun aşırı sulanmasına neden olur.
Benzenkarbonil Klorür pratik olarak suda çözünmez.

Benzenkarbonil Klorürün Tanımı ve Kullanım Alanları:
Benzenkarbonil Klorür, keskin bir kokuya sahip, berrak, renksiz, dumanlı bir sıvıdır.
Benzenkarbonil Klorür, diğer kimyasallar, boyalar, parfümler, herbisitler ve ilaçların yapımında kullanılır.

Benzenkarbonil Klorürün Fiziksel Tanımı:
Benzenkarbonil Klorür, keskin bir kokuya sahip, renksiz, dumanlı bir sıvı olarak görünür.
Benzenkarbonil Klorürün parlama noktası 162 °F'dir.

Benzenkarbonil Klorür cildi ve gözleri tahriş eder.
Benzenkarbonil Klorür metaller ve dokular için aşındırıcıdır.

Benzenkarbonil Klorürün yoğunluğu 10.2 lb/gal'dir.
Benzenkarbonil Klorür tıpta ve diğer kimyasalların üretiminde kullanılır.

Benzenkarbonil Klorürün Hazırlanması:
Benzenkarbonil Klorür laboratuvarda en uygun şekilde benzoik asidin fosfor pentaklorür veya tiyonil klorür ile damıtılmasıyla hazırlanır.
C6H5COOH + PCI5 → C6H5COCl + POCl3 + HCI
C6H5COOH + SOCl2 → C6H5COCl + SO2 + HCI

Benzenkarbonil Klorür, karbonil klorürün susuz alüminyum klorür varlığında benzen üzerindeki etkisiyle de üretilir (Friedel Crafts reaksiyonu).
C6H6 + ClCOCl → C6H5COCl + HCI

Benzenkarbonil Klorür, ticari olarak kaynayan benzaldehitin klorlanmasıyla yapılır.
C6H5CHO + Cl2 → C6H5COCl + HCI

Benzenkarbonil Klorürün Kimyasal Özellikleri:
Benzenkarbonil Klorür, benzoik asit oluşturmak için sıcak su ile yavaşça hidrolize edilir.
C6H5COCl + H2O → C6H5COOH + HCI

Benzenkarbonil Klorür, esterler oluşturmak için alkol ve fenol ile reaksiyona girer.
C6H5COCl + C2H5OH → C6H5COOC2H5 + HCI

Benzenkarbonil Klorür, susuz alüminyum klorür varlığında Friedel Craft asilasyonuna tabi tutulur.
Benzenkarbonil Klorür, benzenle oluşan benzofenon ile reaksiyona girer.
C6H5COCl + C6H6 → C6H5COC6H5 + HCI

Benzenkarbonil Klorürün Kullanım Alanları:
Benzenkarbonil Klorür, çeteleri dağıtmak için göz yaşartıcı gazlarda kullanılır.
Benzenkarbonil Klorür esas olarak peroksitlerin üretimi için yararlıdır.

Benzenkarbonil Klorür ayrıca boyaların, parfümlerin, farmasötiklerin ve reçinelerin hazırlanmasında da yararlıdır.
Benzenkarbonil Klorür, fotoğrafçılıkta ve suni tanen üretiminde de kullanılmaktadır.

Benzenkarbonil Klorürün Özellikleri:
Kimyasal Formül     : C7H5ClO
Molar Kütle/ Moleküler Ağırlık: 140,57 gram/mol
Yoğunluk: 1,21 gram/cm3
Erime Noktası: -1 °C (272 K)
Kaynama Noktası: 197,2 °C (470,3 K)
Görünüm : renksiz sıvı

Benzenkarbonil Klorür hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Benzil klorür ve Benzenkarbonil Klorür arasındaki fark nedir?
Benzil klorür, C6H5CH2Cl kimyasal formülüne sahip aromatik bir halojenürdür.
Benzenkarbonil Klorür, C6H5COCl kimyasal formülüne sahip asil klorürdür.

2. Benzenkarbonil Klorürü nasıl elde edersiniz?
Benzenkarbonil Klorür, susuz alüminyum klorür varlığında (Friedel Crafts reaksiyonu) karbonil klorürün benzen üzerindeki etkisiyle üretilir.
Benzenkarbonil Klorür, benzoik asidin fosfor pentaklorür ile reaksiyonuyla da üretilebilir.

3. Benzenkarbonil Klorür suda çözünür mü?
Benzenkarbonil Klorür suda az çözünür, alkoller, aseton vb. gibi organik çözücülerde kolayca çözünür.
Benzenkarbonil Klorür, benzoik asit üretmek için sıcak su ile reaksiyona girer

4. Benzenkarbonil Klorür'ün etanamin üzerindeki etkisi nedir?
Benzenkarbonil Klorür etilamin ile reaksiyona girerek N-Etil benzamid üretir: C6H5COCl + C2H5NH2 → C6H5CONHC2H5 + HCI.

5. Benzenkarbonil Klorürden benzoik asit nasıl elde edilir?
Benzenkarbonil Klorür sıcak su ile reaksiyona girerek benzoik asit ve hidroklorik asit üretir: C6H5COCl + H2O → C6H5CO2H + HCI.

Benzenkarbonil Klorürün Uygulamaları:
Benzenkarbonil Klorür, aşağıdaki organik yapı taşlarının sentezinde kullanılabilir:
Dietilamin ile yoğunlaştırma yoluyla N,N-dietilbenzamid N-2-bromofenilbenzamid ile propargil alkolün O-benzoilasyonu yoluyla N-benzoilasyon propargil benzoat yoluyla 2-bromoanilin ile reaksiyona sokularak.

Benzoil klorür, aynı zamanda benzenkarbonil klorür olarak da bilinir, C7H5ClO formülüne sahip bir organoklor bileşiğidir.

ANAHTAR KELİMELER:
98-88-4, 202-710-8, Benzoil klorür, alfa-Klorobenzaldehit, Benzaldehit .alfa.-kloro-, CHEBI:82275, VTY8706W36, CCRIS 802, Benzoil klorür ReagentPlus(R) >=%99, Benzaldehit α- kloro-

Doğrusal Formül:
C6H5COCI

CAS numarası:
98-88-4

Moleküler ağırlık:
140.57

Beilstein:
471389

EC Numarası:
202-710-8

MDL numarası:
MFCD00000653

PubChem Madde Kimliği:
24855444

Benzenkarbonil Klorürün Hazırlanması:
Benzenkarbonil Klorür, su veya benzoik asit kullanılarak benzotriklorürden üretilir:
C6H5CCl3 + H2O -> C6H5COCl + 2 HCI
C6H5CCl3 + C6H5CO2H -> 2 C6H5COCl + HCI

Diğer asil klorürlerde olduğu gibi, Benzenkarbonil Klorür, ana asitten ve fosfor pentaklorür, tiyonil klorür ve oksalil klorür gibi standart klorlama maddelerinden üretilebilir.
Benzenkarbonil Klorür ilk önce benzaldehitin klor ile işlenmesiyle hazırlandı.
Benzenkarbonil Klorür üretimi için erken bir yöntem, benzil alkolün klorlanmasını içeriyordu.

Benzenkarbonil Klorürün Reaksiyonları:
Benzenkarbonil Klorür, hidroklorik asit ve benzoik asit üretmek için su ile reaksiyona girer:
C6H5COCl + H2O -> C6H5COOH + HCI

Benzenkarbonil Klorür, tipik bir asil klorürdür.
Benzenkarbonil Klorür, karşılık gelen esterleri vermek için alkollerle reaksiyona girer.
Benzer şekilde, Benzenkarbonil Klorür amidi vermek üzere aminlerle reaksiyona girer.

Benzenkarbonil Klorür, karşılık gelen benzofenonları ve ilgili türevleri vermek üzere aromatik bileşiklerle Friedel-Crafts asilasyonuna tabi tutulur.
Karbanyonlarla, yine benzoil katyon sentonu C6H5CO+'nın kaynağı olarak hizmet eder.

Polimer kimyasında yaygın bir reaktif olan benzenkarbonil klorür, Benzenkarbonil klorürün hidrojen peroksit ve sodyum hidroksit ile işlenmesiyle endüstriyel olarak üretilir:
2 C6H5COCl + H2O2 + 2 NaOH -> (C6H5CO)2O2 + 2 NaCl + 2 H2O

Benzenkarbonil Klorür hakkında Ürün Bilgisi:
CAS numarası: 98-88-4
EC dizin numarası: 607-012-00-0
EC numarası: 202-710-8
Tepe Formülü: C₇H₅Cl O
Kimyasal formül: C₆H₅COCl
Molar Kütle: 140,57 g/mol
GTİP Kodu: 2916 32 00

Benzenkarbonil Klorürün Fizikokimyasal Bilgileri:
Kaynama noktası: 197,2 °C (1013 hPa)
Yoğunluk: 1,210 g/cm3 (20 °C)
Patlama sınırı: 2,5 - 27 %(V)
Parlama noktası: 72 °C
Tutuşma sıcaklığı: 600 °C
Erime Noktası: -0.6 °C
pH değeri: 2 (1 g/l, H₂O)
Buhar basıncı: 0,5 hPa (20 °C)

Benzenkarbonil Klorürün Tanımı:
Benzenkarbonil Klorür, peroksitlerin sentezi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Benzenkarbonil Klorür, boya ve parfüm üretiminde kullanılır.
Benzenkarbonil Klorür ayrıca ilaç ve reçine üretiminde de hizmet vermektedir.

Benzenkarbonil Klorürün Uygulamaları:
Benzenkarbonil Klorür, peroksitlerin sentezi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Benzenkarbonil Klorür, boya ve parfüm üretiminde kullanılır.
Benzenkarbonil Klorür ayrıca ilaç ve reçine üretiminde de hizmet vermektedir.

Benzenkarbonil Klorürün Çözünürlüğü:
Benzenkarbonil Klorür su, eter, benzen, karbon disülfit ve karbon tetra klorür ile karışabilir.

Benzenkarbonil Klorür hakkında notlar:
Benzenkarbonil Klorür neme duyarlıdır.
Benzenkarbonil Klorür, güçlü oksitleyici maddeler, güçlü bazlar ve alkollerle uyumsuzdur.

Tercih edilen IUPAC adı:
Benzoil klorür

Diğer isimler:
Benzoik asit klorür (1:1)

Benzenkarbonil Klorürün ÖZELLİKLERİ:
seviye:
ACS reaktifi

Kalite düzeyi:
200

buhar yoğunluğu:
4,88 (havaya karşı)

buhar basıncı:
1 mmHg ( 32 °C)

Benzenkarbonil Klorür, nüfuz edici bir kokuya sahip şeffaf veya renksiz bir sıvıdır.
Benzenkarbonil Klorür eter, karbon disülfit, benzen ve yağlarda karışabilir ve su ve alkolde ayrışır.

Benzenkarbonil Klorür yanıcıdır ve su veya buharla reaksiyona girerek ısı ve zehirli ve aşındırıcı dumanlar üretir.
Benzenkarbonil Klorür, dimetil sülfoksit, alüminyum klorür ve naftalin ile şiddetli veya patlayıcı bir reaksiyona sahip olabilir.

Benzoil klorür, aynı zamanda benzenkarbonil klorür olarak da bilinir, C6H5COCl formülüne sahip bir organoklor bileşiğidir.
Benzenkarbonil Klorür, tahriş edici bir kokuya sahip, renksiz, dumanlı bir sıvıdır.
Benzenkarbonil Klorür, losyonlarda ve kozmetik ürünlerde çokça kullanıldığı için eczanelerden de temin edilebilir.

Benzenkarbonil Klorür ne izlenir ne de herhangi bir devlet kontrolüne tabi tutulur.
Benzenkarbonil Klorür, tiyonil klorür veya fosfor pentaklorürün benzoik asitle reaksiyona sokulmasıyla hazırlanabilir.

deney:
%98,0-100,5 (ACS spesifikasyonu)
%99

biçim:
sıvı

kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:
1056 °F

açıkla. sınır.:
%4.9

safsızlıklar:
≤0,002% P bileşikleri

tutuşturmak kalıntı:
≤0,005%

kırılma indisi:
n20/D 1,553 (yanıyor)

Benzenkarbonil Klorürün Endüstri Kullanımları:
-Kaplamalar
-Bitirme ajanları
-Ara ürünler
-Oksitleyici/indirgeyici ajanlar
-Diğer kategorilerde tanımlanmayan boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddeleri
-Plastikleştiriciler
-Başka yerde listelenmemiş işleme yardımcıları

Benzenkarbonil Klorürün Tüketici Kullanımları:
- Başka yerde kapsanmayan kumaş, tekstil ve deri ürünleri
- Başka yerde kapsanmayan mobilya ve mefruşat
- Boyalar ve kaplamalar
- Kişisel Bakım ürünleri
- Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler

bp:
198 °C (yanıyor)

mp:
−1 °C (yanıyor)

geçiş sıcaklığı:
donma noktası -2,0-0,0 °C

yoğunluk:
25 °C'de 1,211 g/mL (yanıyor)

katyon izleri:
Fe: ≤0,001%
ağır metaller (Pb olarak): ≤0,001%

SMILES dizesi:
ClC(=O)c1ccccc1

InChI:
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H

InChI anahtarı.
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N

Benzenkarbonil Klorürün Tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 98-88-4
ÇEVİ:82275
ChEMBL: ChEMBL2260719
Chemspider: 7134
ECHA Bilgi Kartı 100.002.464
EC Numarası: 202-710-8
Fıçı: C19168
PubChem CID: 7412
RTECS numarası: DM6600000
UNII: VTY8706W36
BM numarası: 1736
CompTox Panosu (EPA): DTXSID9026631

Benzoil klorür hakkında:
Benzenkarbonil Klorür, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve yılda ≥ 10 000 ton ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde üretilmekte ve/veya buraya ithal edilmektedir.
Benzenkarbonil Klorür, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyon veya yeniden paketlemede, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılır.

Benzenkarbonil Klorürün Tüketici Kullanımları:
ECHA'nın, Benzenkarbonil Klorürün kullanılıp kullanılmayacağına veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
ECHA'nın, Benzenkarbonil Klorür'ün çevreye salınma olasılığının en yüksek olduğu yollara ilişkin kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.

Benzenkarbonil Klorürün ürün hizmet ömrü:
ECHA'nın, Benzenkarbonil Klorür'ün çevreye salınma olasılığının en yüksek olduğu yollara ilişkin kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
ECHA'nın, Benzenkarbonil Klorür'ün işlenip işlenmediğini veya hangi maddelere işlenmiş olabileceğini gösteren hiçbir kamuya açık kayıtlı verisi yoktur.

Benzenkarbonil Klorürün profesyonel çalışanları tarafından yaygın kullanımları:
Benzenkarbonil Klorür şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri.
Benzenkarbonil Klorür aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: bilimsel araştırma ve geliştirme ve sağlık hizmetleri.
Çevreye diğer Benzenkarbonil Klorür salınımının şunlardan meydana gelmesi muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri).

Benzenkarbonil Klorürün formülasyonu veya yeniden paketlenmesi:
ECHA'nın, Benzenkarbonil Klorürün kullanılıp kullanılmayacağına veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
Benzenkarbonil Klorürün çevreye salınımı, endüstriyel kullanımdan oluşabilir: karışımların formülasyonu.

Benzenkarbonil Klorürün endüstriyel tesislerdeki kullanımları:
Benzenkarbonil Klorür şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri.
Benzenkarbonil Klorür, başka bir maddenin imalatıyla (ara maddelerin kullanımı) sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.
Benzenkarbonil Klorür aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: bilimsel araştırma ve geliştirme ve sağlık hizmetleri.
Benzenkarbonil Klorür aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: kimyasallar.

Çevreye Benzenkarbonil Klorür salınımı, endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: başka bir maddenin daha fazla imalatında bir ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı), endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında, işleme yardımcısı olarak ve minimum salınımlı kapalı sistemlerdeki maddelerde.
Çevreye diğer Benzenkarbonil Klorür salınımının şunlardan meydana gelmesi muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri).

Benzenkarbonil Klorür Üretimi:
ECHA'nın, Benzenkarbonil Klorür'ün çevreye salınma olasılığının en yüksek olduğu yollara ilişkin kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.

-Benzenekarbonil Klorür solunduğunda sizi etkileyebilir.
-Benzenekarbonil Klorür, SON DERECE DİKKATLİ OLARAK bir Kanserojen olarak ele alınmalıdır.
-Benzenekarbonil Klorür teması cildi ve gözleri ciddi şekilde tahriş edebilir ve yakabilir.
-Benzenekarbonil Klorürün solunması burun ve boğazı tahriş ederek öksürüğe ve hırıltıya neden olabilir.
-Benzenkarbonil Klorür'ün solunması akciğerleri tahriş edebilir. Daha yüksek maruziyetler, tıbbi bir acil durum olan akciğerlerde sıvı birikmesine (pulmoner ödem) neden olabilir.
-Benzenkarbonil Klorür'e tekrar tekrar maruz kalmak ciltte kızarıklık, siğil ve koku alma duyusunda azalmaya ve lakrimasyona (gözyaşı akışı) neden olabilir.
-Benzenkarbonil Klorür REAKTİF ve TEHLİKELİ PATLAMA TEHLİKESİDİR.

Formül: C7H5ClO / C6H5COCl
Moleküler kütle: 140.57
Kaynama noktası: 197.2°C
Erime noktası: -1°C
Bağıl yoğunluk (su = 1): 1.21
Suda çözünürlük: reaksiyon
Buhar basıncı, Pa 20°C'de: 50
Bağıl buhar yoğunluğu (hava = 1): 4,88
Parlama noktası: 72°C cc
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 197.2°C
Patlayıcı limitler, havadaki hacim %'si: 2,5-27

Benzenkarbonil Klorürün Özellikleri:
Kimyasal formül: C7H5ClO
Molar kütle: 140,57 g·mol-1
Görünüm : renksiz sıvı
Koku: Benzaldehit gibi ama daha keskin
Yoğunluk: 1,21 g/mL, sıvı
Erime noktası: -1 °C (30 °F; 272 K)
Kaynama noktası: 197,2 °C (387,0 °F; 470,3 K)
Suda çözünürlük: reaksiyona girer, suyla temas ettiğinde hidrojen klorür oluşturur
Manyetik duyarlılık (χ): -75,8·10−6 cm3/mol

Moleküler Ağırlık: 140.56     
XLogP3: 2.9     
Hidrojen Bağı Verici Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 1     
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 1     
Tam Kütle: 140.0028925     
Monoizotopik Kütle: 140.0028925
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 17,1 Ų     
Ağır Atom Sayısı: 9
Karmaşıklık: 106
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0     
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1     
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet     

Kimyasal Adı: Benzoil Klorür

Eş anlamlı:
a-Klorobenzaldehit; Benzenkarbonil Klorür; Benzoik Asit Klorür; Fenilkarbonil Klorür; BzCl

CAS Numarası: 98-88-4
Moleküler Formül: C₇H₅ClO
Görünüm: Renksiz Yağ
Moleküler Ağırlık: 140.57
Depolama: 4°C, İnert atmosfer
Çözünürlük: Asetonitril (Hafif), Kloroform (Az miktarda)
Stabilite: Neme Duyarlı
Kategori: Yapı Taşları; Çeşitli;

CAS: 98-88-4
Moleküler Formül: C7H5ClO
Moleküler Ağırlık (g/mol): 140.566
MDL Numarası: MFCD00000653
InChI Anahtarı: PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N

Eşanlamlı sözcük:
benzenkarbonil klorür, benzoik asit, klorür, benzoilklorür, alfa-klorobenzaldehit, benzoik asit klorür, benzoilklorid, benzaldehit, alfa-kloro, a-klorobenzaldehit, ccris 802, unii-vty8706w36Daha Fazla Göster

PubChem: CID 7412
Chebi:82275
IUPAC Adı: benzoil klorür
SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl

Benzenkarbonil Klorürün Uygulamaları:
Benzenkarbonil Klorür, boya ara maddelerinin imalatında kullanılır.
Öğe 1g/ml'ye eşit veya daha az ise ve pakette 100g/ml'den az varsa tehlikeli madde değildir.

Benzenkarbonil Klorürün AKUT TEHLİKELERİ:
yanıcı.
Birçok reaksiyon yangına veya patlamaya neden olabilir.
Yangında tahriş edici veya zehirli dumanlar (veya gazlar) çıkarır.
72°C'nin üzerinde patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.

Benzenkarbonil Klorürün ÖNLENMESİ:
Açık alev YOK.
Uyumsuz maddelerle temas YOKTUR.
Sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
72°C'nin üzerinde kapalı bir sistem, havalandırma ve patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman kullanın.

Benzenkarbonil Klorürün YANGIN SÖNDÜRMESİ:
Alkole dayanıklı köpük, toz, karbondioksit kullanın.
Su yok.
Yangın durumunda: varilleri vb. su püskürterek soğutun.
Su ile doğrudan temas YOKTUR.


Benzenkarbonil Klorürün Solunması:

Benzenkarbonil Klorürün BELİRTİLERİ:
Yanma hissi.
Öksürük.
Nefes darlığı.
Boğaz ağrısı.
Zorlu nefes alma.
Semptomlar gecikebilir.

Benzenkarbonil Klorürün ÖNLENMESİ:
Toz ve sisi solumaktan kaçının.
Kapalı sistem veya havalandırma kullanın.    

Benzenkarbonil Klorürün İLK YARDIMI:
Temiz hava, dinlenme.
Yarım dik pozisyon.
suni teneffüs gerekebilir.
Tıbbi yardım için başvurun.


Deri    

Benzenkarbonil Klorürün BELİRTİLERİ:
Kırmızılık.
Cilt yanıkları.
Yanma hissi.
Ağrı.
Kabarcıklar.    

Benzenkarbonil Klorürün ÖNLENMESİ:
Koruyucu eldivenler.
Koruyucu giysi.    

Benzenkarbonil Klorürün İLK YARDIMI:
Kirlenmiş giysileri çıkarın.
Vucudu bol su ve ya duş ile durulayın.
Tıbbi yardım için başvurun.
İlk yardım uygularken koruyucu eldiven giyin.


Gözler    

Benzenkarbonil Klorürün BELİRTİLERİ:
Kırmızılık.
Ağrı.
Şiddetli derin yanıklar.    

Benzenkarbonil Klorürün ÖNLENMESİ:
Solunum korumasıyla birlikte yüz siperi veya göz koruması kullanın.

Benzenkarbonil Klorürün İLK YARDIMI:
Önce birkaç dakika bol su ile durulayın (mümkünse kontak lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardıma başvurun.


Yutma    

Benzenkarbonil Klorürün BELİRTİLERİ:
Yanma hissi.
Karın ağrısı.
Şok veya çökme.

Benzenkarbonil Klorürün ÖNLENMESİ:
Çalışma sırasında yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
Yemek yemeden önce ellerinizi yıkayın.    

Benzenkarbonil Klorürün İLK YARDIMI:
Ağzı çalkalayın.
Dinlenme.
KUSTURMAYIN.
Tıbbi yardım için başvurun.

IUPAC isimleri
Benzoik asit klorür
BENZOYL KLORÜR
Benzoil Klorür
Benzoil klorür
benzoil klorür
benzoilklorür

Ticari isimler
BENZOESAEVREKLORİD
BENZOLKARBONİLKLORİD
BENZOYL KLORÜR
Benzoil klorür
BENZOYLKLORİD
FENİLKARBONİLKLORİD

BENZOYL KLORÜR
98-88-4
Benzoik asit, klorür
Benzoilklorür
benzenkarbonil klorür
alfa-Klorobenzaldehit
benzoik asit klorür
Benzaldehit, a-kloro-
ÇEVİ:82275
VTY8706W36
benzoilklorid
Benzaldehit, alfa-kloro-
CCRIS 802
Benzoil klorür, ReagentPlus(R), >=%99
a-Klorobenzaldehit
Benzaldehit, α-kloro-
benzoik asit klorür
Benzoik asit, klorür
Benzoil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı] [Wiki]
Benzoil klorür [UN1736] [Aşındırıcı]
Benzoylchlorid [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Chlorure de benzoyle [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
DM6600000
VTY8706W36
100-09-4 [RN]
2719-27-9 [RN]
4-09-00-00721 (Beilstein El Kitabı Referansı) [Beilstein]
43019-90-5 [RN]
52947-05-4 [RN]
59748-37-7 [RN]
ANİSİK ASİT
Benzaldehit, α-kloro-
benzenkarbonil klorür
BENZOYL KLORÜR-(HALKA-13C6)
Benzoil Klorür, ACS reaktifi
BENZOYL KLORÜR|BENZOYL KLORÜR
benzoilklorür
Benzoil-d5 Klorür
Sikloheksankarbonil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı]
EINECS 202-710-8
hekzahidrobenzoil klorür
InChI=1/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5
MFCD01865658 [MDL numarası]
O-KLOROFORMİLBENZEN
PS-10801
UNII:VTY8706W36
UNII-VTY8706W36
α-Klorobenzaldehit
α-Klorobenzaldehit
苯甲酰氯 [Çince]
benzoilklorür (tr)
benzoil klorür (tr)
benzoil klorid (tr)
benzoilklorid (tr)
benzoilklorit (tr)
benzoil klorit (tr)
bensoülkloriid (et)
bentsyylikloridi (fi)
benzoil klorid (sl)
benzoil-klorid (saat)
benzoil-klorid (hu)
benzoilkloridler (lt)
benzoil kloruro (o)
benzoilloridler (lv)
benzoilklorid (cs)
benzoilklorid (da)
Benzoilklorid (de)
benzoilklorid (sk)
benzoilklorür (nl)
benzoilklorid (hayır)
benzoilklorid (sv)
klorek benzoil (pl)
klorek kwasu benzoesowego (pl)
klorür de benzoil (fr)
Kloreto de benzoílo (pt)
benzoílo (es)
kloruro di benzoil (it)
benzoil klorlama (ro)
klorur tal-benzojl (mt)
βενζοϋλοχλωρίδιο (el)
Bензоил хлорид (bg)
HSDB 383
EINECS 202-710-8
UN1736
BRN 0471389
benzoil klorür
benzoil korit
bezoil klorür
UNII-VTY8706W36
benzoik klorür
BzCl
benzoil klorür-
PhCOCl
Bz-CI
MFCD00000653
Benzoil klorür [UN1736] [Aşındırıcı]
.alfa.-Klorobenzaldehit
Benzaldehit, |A-kloro-
DSSTox_CID_6631
AT 202-710-8
SCHEMBL1241
BENZOİK ASİT, KLORÜR
DSSTox_RID_78168
DSSTox_GSID_26631
4-09-00-00721 (Beilstein El Kitabı Referansı)
BENZOYL KLORÜR [MI]
Benzoil Klorür, ACS reaktifi
Benzoilklorür, ACS Reaktifi,
BENZOYL KLORÜR [HSDB]
BENZOYL KLORÜR [İNCİ]
CHEMBL2260719
DTXSID9026631
Benzoil klorür, AR, >=99%
Benzoil klorür, LR, >=%99
CS-B1785
ÇİNKO2041164
Tox21_200431
STL264120
Benzoil klorür, ACS reaktifi, %99
AKOS000121308
BM 1736
CAS-98-88-4
Benzoil klorür, purum, >=%99 (GC)
Benzoil klorür, ReagentPlus(R), %99
NCGC00248610-01
NCGC00257985-01
Benzoil klorür, pa, %98-100,5
PS-10801
DB-002645
DB-051009
B0105
FT-0622741
FT-0639824
Benzoil klorür, SAJ birinci sınıf, >=%98,0
C19168
A845919
Q412825
247-558-3 [EINECS]
98-88-4 [ÖN]
a-Klorobenzaldehit
Benzaldehit, α-kloro-
benzoik asit klorür
Benzoik asit, klorür
Benzoil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı] [Wiki]
Benzoil klorür [UN1736] [Aşındırıcı]
Benzoylchlorid [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Chlorure de benzoyle [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
DM6600000
VTY8706W36
100-09-4 [RN]
2719-27-9 [RN]
4-09-00-00721 (Beilstein El Kitabı Referansı) [Beilstein]
43019-90-5 [RN]
52947-05-4 [RN]
59748-37-7 [RN]
ANİSİK ASİT
Benzaldehit, α-kloro-
benzenkarbonil klorür
BENZOYL KLORÜR-(HALKA-13C6)
Benzoil Klorür, ACS reaktifi
BENZOYL KLORÜR|BENZOYL KLORÜR
Benzoil klorür-d5
benzoilklorür
Benzoil-d5 Klorür
Sikloheksankarbonil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı]
EINECS 202-710-8
hekzahidrobenzoil klorür
MFCD01865658 [MDL numarası]
O-KLOROFORMİLBENZEN
PS-10801
UNII:VTY8706W36
UNII-VTY8706W36
α-Klorobenzaldehit
α-Klorobenzaldehit
苯甲酰氯 [Çince]
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.