BENZOİL KLORÜR (BENZENKARBONİL KLORÜR)

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), C7H5ClO formülüne sahip bir organoklor bileşiğidir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), tahriş edici bir kokuya sahip renksiz, dumanlı bir sıvıdır ve bir asil klorür (-C(=O)Cl) ikame edicisi ile bir benzen halkasından (C6H6) oluşur.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) esas olarak peroksitlerin üretimi için yararlıdır, ancak genellikle boyaların, parfümlerin, farmasötiklerin ve reçinelerin hazırlanması gibi diğer alanlarda da yararlıdır.

CAS numarası: 98-88-4
EC numarası: 202-710-8
Kimyasal formül: C₆H₅COCl
Molar Kütle: 140,57 g/mol

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) nedir?
Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) kimyasal formülü C7H5ClO'dur.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), nemli havada duman çıkaran renksiz bir sıvıdır, kaynama noktası 198°'dir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) keskin bir kokuya sahiptir ve buharı gözlerin ve burnun aşırı derecede sulanmasına neden olur.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) suda pratik olarak çözünmez.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Tanımı ve Kullanım Alanları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), keskin bir kokuya sahip, berrak, renksiz, dumanlı bir sıvıdır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) diğer kimyasalların, boyaların, parfümlerin, herbisitlerin ve ilaçların yapımında kullanılır.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Fiziksel Tanımı:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), keskin bir kokuya sahip, renksiz, dumanlı bir sıvı olarak görünür.
Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) parlama noktası 162 °F'dir.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) cildi ve gözleri tahriş eder.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) metalleri ve dokuları aşındırır.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) yoğunluğu 10.2 lb/gal'dir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) tıpta ve diğer kimyasalların üretiminde kullanılır.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) hazırlanması:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), laboratuvarda en uygun şekilde benzoik asidin fosfor pentaklorür veya tionil klorür ile damıtılmasıyla hazırlanır.
C6H5COOH + PCI5 → C6H5COCl + POCl3 + HCI
C6H5COOH + SOCl2 → C6H5COCl + SO2 + HCI

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), susuz alüminyum klorür varlığında (Friedel Crafts reaksiyonu) karbonil klorürün benzen üzerindeki etkisiyle de üretilir.
C6H6 + ClCOCl → C6H5COCl + HCI

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), ticari olarak kaynayan benzaldehitin klorlanmasıyla yapılır.
C6H5CHO + Cl2 → C6H5COCl + HCI

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Kimyasal Özellikleri:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), benzoik asit oluşturmak için sıcak su ile yavaş yavaş hidrolize edilir.
C6H5COCl + H2O → C6H5COOH + HCI

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), esterler oluşturmak için alkol ve fenol ile reaksiyona girer.
C6H5COCl + C2H5OH → C6H5COOC2H5 + HCI

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), susuz alüminyum klorür varlığında Friedel Craft asilasyonuna tabi tutulur.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), benzenle oluşan benzofenon ile reaksiyona girer.
C6H5COCl + C6H6 → C6H5COC6H5 + HCI

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) kullanımları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), çeteleri dağıtmak için göz yaşartıcı gazlarda kullanılır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), esas olarak peroksitlerin üretimi için yararlıdır.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) ayrıca boyaların, parfümlerin, farmasötiklerin ve reçinelerin hazırlanmasında da yararlıdır.
Benzoil Klorür (Benzenkarbonil Klorür) fotoğrafçılıkta ve suni tanen üretiminde de kullanılmaktadır.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Özellikleri:
Kimyasal Formül : C7H5ClO
Molar Kütle/ Moleküler Ağırlık: 140,57 gram/mol
Yoğunluk: 1,21 gram/cm3
Erime Noktası: -1 °C (272 K)
Kaynama Noktası: 197,2 °C (470,3 K)
Görünüm: renksiz sıvı

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) hakkında Sıkça Sorulan Sorular-SSS:

Benzil klorür ve Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) arasındaki fark nedir?
Benzil klorür, C6H5CH2Cl kimyasal formülüne sahip aromatik bir halojenürdür.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), C6H5COCl kimyasal formülüne sahip asil klorürdür.

2. Benzoil klorürü (Benzenkarbonil Klorür) nasıl elde edersiniz?
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), susuz alüminyum klorür varlığında (Friedel Crafts reaksiyonu) karbonil klorürün benzen üzerindeki etkisiyle üretilir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), benzoik asidin fosfor pentaklorür ile reaksiyonuyla da üretilebilir.

3. Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) suda çözünür mü?
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) suda az çözünür, alkoller, aseton vb. gibi organik çözücülerde kolayca çözünür.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), benzoik asit üretmek için sıcak su ile reaksiyona girer

4. Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) etanamin üzerindeki etkisi nedir?
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), etilamin ile reaksiyona girerek N-Etil benzamid üretir: C6H5COCl + C2H5NH2 → C6H5CONHC2H5 + HCI.

5. Benzoil klorürden (Benzenkarbonil Klorür) benzoik asit nasıl elde edilir?
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) sıcak su ile reaksiyona girerek benzoik asit ve hidroklorik asit üretir: C6H5COCl + H2O → C6H5CO2H + HCI.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) uygulamaları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), aşağıdaki organik yapı taşlarının sentezinde kullanılabilir:
Dietilamin ile yoğunlaştırma yoluyla N,N-dietilbenzamid N-2-bromofenilbenzamid ile propargil alkolün O-benzoilasyonu yoluyla N-benzoilasyon propargil benzoat yoluyla 2-bromoanilin ile reaksiyona sokularak.

Benzoil klorürün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:
Benzoil klorürler saf ürün, havadaki havaya maruz kalan, renksiz ve şeffaf yanıcı bir sıvıdır.
Endüstride, Benzoil klorür, güçlü bir keskin koku ile hafif soluk sarıdır.

Benzoil klorür buharı, mukoza zarlarını ve gözlerin yırtılmasını uyararak göz mukoza zarları, cilt ve solunum yolları için güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptir.
Benzoil klorür Erime noktası -1.0 ℃, kaynama noktası 197.2 ℃ ve bağıl yoğunluk 1.212 (20 ℃), parlama noktası 72 ℃ ve kırılma indeksi (n20) 1.554'tür.

Benzoil klorür eter, kloroform, benzen ve karbon disülfid içinde çözünür.
Benzoil klorür, benzamid, etil benzoat ve hidrojen klorür üreten benzoik asit oluşturan su veya etanol, amonyak içinde yavaş yavaş ayrışabilir.

Laboratuvarda Benzoil klorür, susuz koşullar altında benzoik asit ve fosfor pentaklorürün damıtılmasıyla elde edilebilir.
Tiyonil klorür benzaldehit kullanılarak endüstriyel üretim prosesi elde edilebilir.

Benzoil klorür, boyaların, parfümlerin, organik peroksitlerin, reçinelerin ve ilaçların hazırlanmasında önemli bir ara maddedir.
Benzoil klorür, daha önce kimyasal savaşlarda tahriş edici bir gaz olarak kullanılan fotoğrafçılıkta ve yapay tanen üretiminde de kullanılmaktadır.

Benzoil klorür (Benzenekarbonil Klorür), tahriş edici bir kokuya sahip renksiz, dumanlı bir sıvıdır ve bir asil klorür (-C(=O)Cl) ikame edicisi ile bir benzen halkasından (C6H6) oluşur.

ANAHTAR KELİMELER:
98-88-4, 202-710-8, Benzaldehit .alfa.-kloro-, CHEBI:82275, VTY8706W36, benzoilklorid, CCRIS 802, Benzoil klorür ReagentPlus(R) >=%99, a-Klorobenzaldehit, Hekzahidrobenzoil klorür

Doğrusal Formül:
C6H5COCI

CAS numarası:
98-88-4

Moleküler ağırlık:
140.57

Beilstein:
471389

Benzoil klorür uygulamaları:
Boya ara maddeleri, başlatıcı, UV emiciler, kauçuk katkı maddeleri, ilaç vb. için kullanılır.
Benzoil klorür, herbisit metamitron ve insektisit proparjit, benzen hidrazin veya ara gıdanın ara maddesidir.

Benzoil klorür, organik sentez, boya ve farmasötik hammadde, imalat başlatıcı benzoil peroksit, t-bütil peroksibenzoat, böcek ilaçları ve herbisitler için kullanılır.
Benzoil klorür, önemli bir benzoil ve benzil reaktifidir.

Benzoil klorürün çoğu benzoil peroksit üretiminde ve ikinci olarak benzofenon, benzil benzoat, benzil selüloz üretiminde kullanılır.
Benzoil peroksit, monomer plastik, polyester, epoksi, akrilik reçine üretimi, bir cam elyaf malzeme olan kendi kendine sertleşen ajan, flor kauçuk, silikon çapraz bağlama ajanları, rafine yağ, ağartılmış un, fiber renk giderici için polimerizasyon başlatıcıyı katalize eder.
Asit klorür ile daha fazla reaksiyon ayrıca asit anhidrit üretebilir ve benzoik asit anhidrit, aynı zamanda bir ağartma maddesi ve bir bileşenin akısı olarak kullanılabilen ve aynı zamanda hazırlık için de kullanılabilen asilasyon maddelerinin ana amacıdır. benzoil peroksit bitti.

EC numarası:
202-710-8

MDL numarası:
MFCD00000653

PubChem Madde Kimliği:
24855444

Neler oluyor?
NA.21

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) hazırlanması:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), su veya benzoik asit kullanılarak benzotriklorürden üretilir:
C6H5CCl3 + H2O -> C6H5COCl + 2 HCI
C6H5CCl3 + C6H5CO2H -> 2 C6H5COCl + HCI

Diğer asil klorürlerde olduğu gibi, Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), ana asitten ve fosfor pentaklorür, tiyonil klorür ve oksalil klorür gibi standart klorlama maddelerinden üretilebilir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) ilk önce benzaldehitin klor ile işlenmesiyle hazırlandı.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) üretimi için erken bir yöntem, benzil alkolün klorlanmasını içeriyordu.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) reaksiyonları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), hidroklorik asit ve benzoik asit üretmek için suyla reaksiyona girer:
C6H5COCl + H2O -> C6H5COOH + HCI

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) tipik bir asil klorürdür.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), ilgili esterleri vermek üzere alkollerle reaksiyona girer.
Benzer şekilde, Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), amidi vermek üzere aminlerle reaksiyona girer.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), karşılık gelen benzofenonları ve ilgili türevleri vermek üzere aromatik bileşiklerle Friedel-Crafts asilasyonuna tabi tutulur.
Karbanyonlarla, yine benzoil katyon sentonu C6H5CO+'nın kaynağı olarak hizmet eder.

Polimer kimyasında yaygın bir reaktif olan benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), endüstriyel olarak Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) hidrojen peroksit ve sodyum hidroksit ile işlenmesiyle üretilir:
2 C6H5COCl + H2O2 + 2 NaOH -> (C6H5CO)2O2 + 2 NaCl + 2 H2O

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) hakkında Ürün Bilgisi:
CAS numarası: 98-88-4
EC dizin numarası: 607-012-00-0
EC numarası: 202-710-8
Tepe Formülü: C₇H₅Cl O
Kimyasal formül: C₆H₅COCl
Molar Kütle: 140,57 g/mol
GTİP Kodu: 2916 32 00

Benzoil klorür hakkında
Benzoil klorür, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve yılda ≥ 10 000 ton ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde üretilmekte ve/veya buraya ithal edilmektedir.
Benzoil klorür, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılır.

Tüketici Kullanımları
ECHA'nın, maddenin kullanılıp kullanılmayacağına veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
ECHA'nın, Benzoil klorürün çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollar hakkında kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.

Makale hizmet ömrü
ECHA'nın, Benzoil klorürün çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollar hakkında kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
ECHA'nın, maddenin işlenip işlenmediğini veya hangi eşyalara işlenip işlenmediğini gösteren hiçbir kamuya açık kayıtlı verisi yoktur.

Profesyonel çalışanlar tarafından yaygın kullanımlar
Benzoil klorür şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri.
Benzoil klorür şu alanlarda kullanılmaktadır: bilimsel araştırma ve geliştirme ve sağlık hizmetleri.
Çevreye diğer Benzoil klorür salımının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri).

Formülasyon veya yeniden paketleme
ECHA'nın, maddenin kullanılıp kullanılmayacağına veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
Benzoil klorürün çevreye salınımı, endüstriyel kullanımdan oluşabilir: karışımların formülasyonu.

Sanayi sitelerinde kullanımlar
Benzoil klorür şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri.
Benzoil klorür, başka bir maddenin imalatıyla (ara maddelerin kullanımı) sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.
Benzoil klorür şu alanlarda kullanılmaktadır: bilimsel araştırma ve geliştirme ve sağlık hizmetleri.
Benzoil klorür aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: kimyasallar.
Benzoil klorürün çevreye salınımı, endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: başka bir maddenin daha fazla imalatında bir ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı), endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında, işleme yardımcısı olarak ve minimum salınımlı kapalı sistemlerdeki maddelerde.
Çevreye diğer Benzoil klorür salımının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri).

İmalat
ECHA'nın, Benzoil klorürün çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollar hakkında kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.

Benzoil klorür Üretim Yöntemleri:
Benzoil klorür, benzoik asitten PCl5 veya SOCl2 ile reaksiyona girerek, benzaldehitten POCl3 veya SO2Cl2 ile işlenerek, benzotriklorürden H2SO4 veya FeCl3 varlığında kısmi hidrolizle, benzal klorürden bir radikal kaynakta oksijenle işlenerek hazırlanabilir. ve diğer çeşitli çeşitli reaksiyonlardan.
Benzoil klorür, benzaldehite indirgenebilir, benzoil perokside oksitlenebilir, klorinlenerek klorobenzoil klorüre ve sülfonatlanarak m-sülfobenzoik aside dönüştürülebilir.

Benzoil klorür, organik reaktiflerle çeşitli reaksiyonlara girer.
Örneğin, Benzoil klorür, fenilkloroketon verecek şekilde bir katalizör varlığında doymamış (alken veya alkin) bir bağ ekleyecektir.

Benzoil klorürün Genel Tanımları:
Keskin bir kokuya sahip renksiz, dumanlı bir sıvı.
Parlama noktası 162°F. Lachrymator, cildi ve gözleri tahriş eder.
Metaller ve dokular için aşındırıcıdır. Yoğunluk 10,2 lb/gal.
Tıpta ve diğer kimyasalların üretiminde kullanılır.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Fizikokimyasal Bilgileri:
Kaynama noktası: 197,2 °C (1013 hPa)
Yoğunluk: 1,210 g/cm3 (20 °C)
Patlama sınırı: 2,5 - 27 %(V)
Parlama noktası: 72 °C
Tutuşma sıcaklığı: 600 °C
Erime Noktası: -0.6 °C
pH değeri: 2 (1 g/l, H₂O)
Buhar basıncı: 0,5 hPa (20 °C)

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) tanımı:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), peroksitlerin sentezi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), boya ve parfüm üretiminde kullanılır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), ilaç ve reçine üretiminde de hizmet vermektedir.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) uygulamaları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), peroksitlerin sentezi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), boya ve parfüm üretiminde kullanılır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), ilaç ve reçine üretiminde de hizmet vermektedir.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) çözünürlüğü:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) su, eter, benzen, karbon disülfit ve karbon tetra klorür ile karışabilir.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) hakkında notlar:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) neme duyarlıdır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), güçlü oksitleyici maddeler, güçlü bazlar ve alkollerle uyumsuzdur.

Tercih edilen IUPAC adı:
Benzoil klorür

Diğer isimler:
Benzoik asit klorür (1:1)

Benzoil klorürün Endüstri Kullanımları:
-Kaplamalar
-Bitirme ajanları
-Ara ürünler
-Oksitleyici/indirgeyici ajanlar
-Diğer kategorilerde tanımlanmayan boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddeleri
-Plastikleştiriciler
-Başka yerde listelenmemiş işleme yardımcıları

Benzoil klorürün Tüketici Kullanımları:
- Başka yerde kapsanmayan kumaş, tekstil ve deri ürünleri
- Başka yerde kapsanmayan mobilya ve mefruşat
- Boyalar ve kaplamalar
- Kişisel Bakım ürünleri
- Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) ÖZELLİKLERİ:
seviye:
ACS reaktifi

Kalite düzeyi:
200

buhar yoğunluğu:
4,88 (havaya karşı)

buhar basıncı:
1 mmHg ( 32 °C)

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), nüfuz edici bir kokuya sahip şeffaf veya renksiz bir sıvıdır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) eter, karbon disülfid, benzen ve yağlarda karışabilir ve su ve alkolde ayrışır.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) yanıcıdır ve ısı ve zehirli ve aşındırıcı dumanlar üretmek için su veya buharla reaksiyona girer.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), dimetil sülfoksit, alüminyum klorür ve naftalin ile şiddetli veya patlayıcı bir reaksiyona sahip olabilir.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), C6H5COCl formülüne sahip bir organoklor bileşiğidir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), tahriş edici bir kokuya sahip, renksiz, dumanlı bir sıvıdır.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), losyonlarda ve kozmetik ürünlerde çokça kullanıldığı için eczanelerden de temin edilebilir.

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) ne izlenir ne de herhangi bir devlet kontrolüne tabi tutulur.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), tiyonil klorür veya fosfor pentaklorürün benzoik asitle reaksiyona sokulmasıyla hazırlanabilir.

deney:
%98,0-100,5 (ACS spesifikasyonu)
%99

biçim:
sıvı

kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:
1056 °F

açıkla. sınır.:
%4.9

safsızlıklar:
≤0,002% P bileşikleri

tutuşturmak kalıntı:
≤0,005%

kırılma indisi:
n20/D 1,553 (yanıyor)

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Endüstri Kullanımları:
-Kaplamalar
-Bitirme ajanları
-Ara ürünler
-Oksitleyici/indirgeyici ajanlar
-Diğer kategorilerde tanımlanmayan boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddeleri
-Plastikleştiriciler
-Başka yerde listelenmemiş işleme yardımcıları

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Tüketici Kullanımları:
- Başka yerde kapsanmayan kumaş, tekstil ve deri ürünleri
- Başka yerde kapsanmayan mobilya ve mefruşat
-Boyalar ve kaplamalar
-Kişisel Bakım ürünleri
- Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler

bp:
198 °C (yanıyor)

mp:
−1 °C (yanıyor)

geçiş sıcaklığı:
donma noktası -2,0-0,0 °C

yoğunluk:
25 °C'de 1,211 g/mL (yanıyor)

katyon izleri:
Fe: ≤0,001%
ağır metaller (Pb olarak): ≤0,001%

SMILES dizesi:
ClC(=O)c1ccccc1

InChI:
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H

InChI anahtarı.
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 98-88-4
ChEMBL: ChEMBL2260719
ECHA Bilgi Kartı 100.002.464
EC numarası: 202-710-8
Fıçı: C19168
PubChem CID: 7412
RTECS numarası: DM6600000
UNII: VTY8706W36
BM numarası: 1736
CompTox Panosu (EPA): DTXSID9026631

Benzoil klorür hakkında:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve yılda ≥ 10 000 ton ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde üretilmekte ve/veya buraya ithal edilmektedir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyon veya yeniden paketlemede, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılır.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Tüketici Kullanımları:
ECHA'nın, Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) kullanılıp kullanılmayacağına veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
ECHA, Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorürün) çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollara ilişkin kamuya açık kayıtlı bir veriye sahip değildir.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) ürün hizmet ömrü:
ECHA, Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorürün) çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollara ilişkin kamuya açık kayıtlı bir veriye sahip değildir.
ECHA'nın, Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) işlenip işlenmediğini veya hangi maddelere işlenmiş olabileceğini gösteren, halka açık kayıtlı bir verisi yoktur.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) profesyonel çalışanları tarafından yaygın kullanımları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) şu alanlarda kullanılmaktadır: bilimsel araştırma ve geliştirme ve sağlık hizmetleri.
Çevreye diğer Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) salınımı muhtemelen aşağıdakilerden oluşur: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri).

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) formülasyonu veya yeniden paketlenmesi:
ECHA'nın, Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) kullanılıp kullanılmayacağına veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya açık kayıtlı verileri yoktur.
Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) çevreye salınımı, endüstriyel kullanımdan oluşabilir: karışımların formülasyonu.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) endüstriyel tesislerdeki kullanımları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), başka bir maddenin imalatıyla (ara maddelerin kullanımı) sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) şu alanlarda kullanılmaktadır: bilimsel araştırma ve geliştirme ve sağlık hizmetleri.
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: kimyasallar.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) çevreye salınımı, endüstriyel kullanımdan oluşabilir: başka bir maddenin daha fazla imalatında bir ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı), endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında, işleme yardımcısı olarak ve kapalı sistemlerdeki maddelerde. minimum sürüm.
Çevreye diğer Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) salınımı muhtemelen aşağıdakilerden oluşur: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri).

Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) üretimi:
ECHA, Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorürün) çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollara ilişkin kamuya açık kayıtlı bir veriye sahip değildir.

-Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) solunduğunda sizi etkileyebilir.
-Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) SON DERECE DİKKATLİ OLARAK KANSEROJEN olarak ele alınmalıdır.
-Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) ile temas, cildi ve gözleri ciddi şekilde tahriş edebilir ve yakabilir.
-Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) solunması burun ve boğazı tahriş ederek öksürüğe ve hırıltıya neden olabilir.
-Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) solunması akciğerleri tahriş edebilir. Daha yüksek maruziyetler, tıbbi bir acil durum olan akciğerlerde sıvı birikmesine (pulmoner ödem) neden olabilir.
-Benzoil klorüre (Benzenkarbonil Klorür) tekrar tekrar maruz kalmak ciltte kızarıklık, siğil ve koku alma duyusunda azalmaya ve göz yaşarmasına (gözyaşı akışı) neden olabilir.
-Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür) REAKTİFDİR ve TEHLİKELİ PATLAMA TEHLİKESİDİR.

Formül: C7H5ClO / C6H5COCl
Moleküler kütle: 140.57
Kaynama noktası: 197.2°C
Erime noktası: -1°C
Bağıl yoğunluk (su = 1): 1.21
Suda çözünürlük: reaksiyon
Buhar basıncı, Pa 20°C'de: 50
Bağıl buhar yoğunluğu (hava = 1): 4,88
Parlama noktası: 72°C cc
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 197.2°C
Patlayıcı limitler, havadaki hacim %'si: 2,5-27

Kaynaklar ve Potansiyel Maruz Kalma
Havaya karışan benzil klorür emisyonlarının kaynakları, emisyonları veya endüstriyel ortamlardaki diğer gazlarla havalandırmayı içerir.
Butil benzil ftalat ile plastikleştirilen yer döşemesinden benzil klorür emisyonları rapor edilmiştir.

Benzil klorür ayrıca polivinil klorür, neopren ve sert üretan köpük bileşiklerinin yanmasından kaynaklanan emisyonlarda da tespit edilmiştir.
Bireyler, kirli havayı soluyarak veya benzil klorürle kirlenmiş su veya toprağa maruz kalarak benzil klorüre maruz kalabilir.

Benzoil klorürün Fiziksel Özellikleri:
Benzil klorür, çok keskin bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.
Benzil klorür, milyonda 0,044 parça (ppm) koku eşiğine sahiptir.
Benzil klorür suda çözünmez.
Benzil klorürün kimyasal formülü C7H7Cl'dir ve moleküler ağırlığı 126.59 g/mol'dür.
Benzil klorür için buhar basıncı 25 °C'de 1,20 mm Hg'dir ve log oktanol/su dağılım katsayısı (log Kow) 2,70'tir.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) Özellikleri:
Kimyasal formül: C7H5ClO
Molar kütle: 140,57 g·mol-1
Görünüm: renksiz sıvı
Koku: Benzaldehit gibi ama daha keskin
Yoğunluk: 1,21 g/mL, sıvı
Erime noktası: -1 °C (30 °F; 272 K)
Kaynama noktası: 197,2 °C (387,0 °F; 470,3 K)
Suda çözünürlük: reaksiyona girer, suyla temas ettiğinde hidrojen klorür oluşturur
Manyetik duyarlılık (χ): -75,8·10−6 cm3/mol

Moleküler Ağırlık: 140.56
XLogP3: 2.9
Hidrojen Bağı Verici Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 1
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 1
Tam Kütle: 140.0028925
Monoizotopik Kütle: 140.0028925
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 17,1 Ų
Ağır Atom Sayısı: 9
Karmaşıklık: 106
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

Kimyasal Adı: Benzoil Klorür

Eş anlamlı:
a-Klorobenzaldehit; Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür); Benzoik Asit Klorür; Fenilkarbonil Klorür; BzCl

CAS Numarası: 98-88-4
Moleküler Formül: C₇H₅ClO
Görünüm: Renksiz Yağ
Moleküler Ağırlık: 140.57
Depolama: 4°C, İnert atmosfer
Çözünürlük: Asetonitril (Hafif), Kloroform (Az miktarda)
Stabilite: Neme Duyarlı
Kategori: Yapı Taşları; Çeşitli;

CAS: 98-88-4
Moleküler Formül: C7H5ClO
Moleküler Ağırlık (g/mol): 140.566
MDL Numarası: MFCD00000653
InChI Anahtarı: PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N

Eşanlamlı sözcük:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), benzoik asit, klorür, benzoilklorür, alfa-klorobenzaldehit, benzoik asit klorür, benzoilklorid, benzaldehit, alfa-kloro, a-klorobenzaldehit, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem: CID 7412
Chebi Chebi:82275
IUPAC Adı: benzoil klorür

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) uygulamaları:
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür), boya ara maddelerinin imalatında kullanılır.
Öğe 1g/ml'ye eşit veya daha az ise ve pakette 100g/ml'den az varsa tehlikeli madde değildir.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) AKUT TEHLİKELERİ:
yanıcı.
Birçok reaksiyon yangına veya patlamaya neden olabilir.
Yangında tahriş edici veya zehirli dumanlar (veya gazlar) çıkarır.
72°C'nin üzerinde patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) ÖNLENMESİ:
Açık alev YOK.
Uyumsuz maddelerle temas YOKTUR.
Sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
72°C'nin üzerinde kapalı bir sistem, havalandırma ve patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman kullanın.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) YANGIN SÖNDÜRMESİ:
Alkole dayanıklı köpük, toz, karbondioksit kullanın.
Su yok.
Yangın durumunda: varilleri vb. su püskürterek soğutun.
Su ile doğrudan temas YOKTUR.


Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) solunması:

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) BELİRTİLERİ:
Yanma hissi.
Öksürük.
Nefes darlığı.
Boğaz ağrısı.
Zorlu nefes alma.
Semptomlar gecikebilir.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) ÖNLENMESİ:
Toz ve sisi solumaktan kaçının.
Kapalı sistem veya havalandırma kullanın.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) İLK YARDIMI:
Temiz hava, dinlenme.
Yarım dik pozisyon.
suni teneffüs gerekebilir.
Tıbbi yardım için başvurun.


Deri

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) BELİRTİLERİ:
Kırmızılık.
Cilt yanıkları.
Yanma hissi.
Ağrı.
Kabarcıklar.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) ÖNLENMESİ:
Koruyucu eldivenler.
Koruyucu giysi.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) İLK YARDIMI:
Kirlenmiş giysileri çıkarın.
Vucudu bol su ve ya duş ile durulayın.
Tıbbi yardım için başvurun.
İlk yardım uygularken koruyucu eldiven giyin.


Gözler

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) BELİRTİLERİ:
Kırmızılık.
Ağrı.
Şiddetli derin yanıklar.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) ÖNLENMESİ:
Solunum korumasıyla birlikte yüz siperi veya göz koruması kullanın.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) İLK YARDIMI:
Önce birkaç dakika bol su ile durulayın (mümkünse kontak lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardıma başvurun.


Yutma

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) BELİRTİLERİ:
Yanma hissi.
Karın ağrısı.
Şok veya çökme.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) ÖNLENMESİ:
Çalışma sırasında yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
Yemek yemeden önce ellerinizi yıkayın.

Benzoil klorürün (Benzenkarbonil Klorür) İLK YARDIMI:
Ağzı çalkalayın.
Dinlenmek.
KUSTURMAYIN.
Tıbbi yardım için başvurun.

IUPAC isimleri
Benzoik asit klorür
Benzoil Klorür
Benzoil Klorür
Benzoil klorür
benzoil klorür
benzoilklorür

Ticari isimler
BENZOESAEVREKLORİD
BENZOLKARBONİLKLORİD
Benzoil Klorür
Benzoil klorür
BENZOYLKLORİD
FENİLKARBONİLKLORİD

Benzoil Klorür
98-88-4
Benzoik asit, klorür
Benzoilklorür
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür)
alfa-Klorobenzaldehit
benzoik asit klorür
Benzaldehit, a-kloro-
ÇEVİ:82275
VTY8706W36
benzoilklorid
Benzaldehit, alfa-kloro-
CCRIS 802
Benzoil klorür, ReagentPlus(R), >=%99
a-Klorobenzaldehit
Benzaldehit, α-kloro-
benzoik asit klorür
Benzoik asit, klorür
Benzoil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı] [Wiki]
Benzoil klorür [UN1736] [Aşındırıcı]
Benzoylchlorid [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Chlorure de benzoyle [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
DM6600000
VTY8706W36
100-09-4 [RN]
2719-27-9 [RN]
4-09-00-00721 (Beilstein El Kitabı Referansı) [Beilstein]
43019-90-5 [RN]
52947-05-4 [RN]
59748-37-7 [RN]
ANİSİK ASİT
Benzaldehit, α-kloro-
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür)
Benzoil Klorür-(HALKA-13C6)
Benzoil Klorür, ACS reaktifi
Benzoil Klorür|Benzoil Klorür
benzoilklorür
Benzoil-d5 Klorür
Sikloheksankarbonil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı]
EINECS 202-710-8
hekzahidrobenzoil klorür
InChI=1/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5
MFCD01865658 [MDL numarası]
O-KLOROFORMİLBENZEN
PS-10801
UNII:VTY8706W36
UNII-VTY8706W36
α-Klorobenzaldehit
α-Klorobenzaldehit
苯甲酰氯 [Çince]
benzoilklorür (tr)
benzoil klorür (tr)
benzoil klorid (tr)
benzoilklorid (tr)
benzoilklorit (tr)
benzoil klorit (tr)
bensoülkloriid (et)
bentsyylikloridi (fi)
benzoil klorid (sl)
benzoil-klorid (saat)
benzoil-klorid (hu)
benzoilkloridler (lt)
benzoil kloruro (o)
benzoilloridler (lv)
benzoilklorid (cs)
benzoilklorid (da)
Benzoilklorid (de)
benzoilklorid (sk)
benzoilklorür (nl)
benzoilklorid (hayır)
benzoilklorid (sv)
klorek benzoil (pl)
klorek kwasu benzoesowego (pl)
klorür de benzoil (fr)
Kloreto de benzoílo (pt)
benzoílo (es)
kloruro di benzoil (it)
benzoil klorlama (ro)
klorur tal-benzojl (mt)
βενζοϋλοχλωρίδιο (el)
Bензоил хлорид (bg)
HSDB 383
EINECS 202-710-8
UN1736
BRN 0471389
benzoil klorür
benzoil korit
bezoil klorür
UNII-VTY8706W36
benzoik klorür
BzCl
benzoil klorür-
PhCOCl
Bz-CI
MFCD00000653
Benzoil klorür [UN1736] [Aşındırıcı]
.alfa.-Klorobenzaldehit
Benzaldehit, |A-kloro-
DSSTox_CID_6631
AT 202-710-8
SCHEMBL1241
BENZOİK ASİT, KLORÜR
DSSTox_RID_78168
DSSTox_GSID_26631
4-09-00-00721 (Beilstein El Kitabı Referansı)
Benzoil Klorür [MI]
Benzoil Klorür, ACS reaktifi
Benzoilklorür, ACS Reaktifi,
Benzoil Klorür [HSDB]
Benzoil Klorür [İNCİ]
CHEMBL2260719
DTXSID9026631
Benzoil klorür, AR, >=99%
Benzoil klorür, LR, >=%99
CS-B1785
ÇİNKO2041164
Tox21_200431
STL264120
Benzoil klorür, ACS reaktifi, %99
AKOS000121308
BM 1736
CAS-98-88-4
Benzoil klorür, purum, >=%99 (GC)
Benzoil klorür, ReagentPlus(R), %99
NCGC00248610-01
NCGC00257985-01
Benzoil klorür, pa, %98-100,5
PS-10801
DB-002645
DB-051009
B0105
FT-0622741
FT-0639824
Benzoil klorür, SAJ birinci sınıf, >=%98,0
C19168
A845919
Q412825
247-558-3 [EINECS]
98-88-4 [ÖN]
a-Klorobenzaldehit
Benzaldehit, α-kloro-
benzoik asit klorür
Benzoik asit, klorür
Benzoil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı] [Wiki]
Benzoil klorür [UN1736] [Aşındırıcı]
Benzoylchlorid [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Chlorure de benzoyle [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
DM6600000
VTY8706W36
100-09-4 [RN]
2719-27-9 [RN]
4-09-00-00721 (Beilstein El Kitabı Referansı) [Beilstein]
43019-90-5 [RN]
52947-05-4 [RN]
59748-37-7 [RN]
ANİSİK ASİT
Benzaldehit, α-kloro-
Benzoil klorür (Benzenkarbonil Klorür)
Benzoil Klorür-(HALKA-13C6)
Benzoil Klorür, ACS reaktifi
Benzoil Klorür|Benzoil Klorür
Benzoil klorür-d5
benzoilklorür
Benzoil-d5 Klorür
Sikloheksankarbonil klorür [ACD/Dizin Adı] [ACD/IUPAC Adı]
EINECS 202-710-8
hekzahidrobenzoil klorür
MFCD01865658 [MDL numarası]
O-KLOROFORMİLBENZEN
PS-10801
UNII:VTY8706W36
UNII-VTY8706W36
α-Klorobenzaldehit
α-Klorobenzaldehit
苯甲酰氯 [Çince]
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.