DABCO NE 300

DABCO NE 300, BDMAEE katalizörlerinin değiştirilmesi için uygun, yüksek verimli, düşük emisyonlu bir üfleme katalizörüdür.

Ürün : Reaktif Amin Katalizörü (DABCO-NE300)
DABCO NE 300'ün tanımı : Düşük kokulu reaktif amin katalizörü. Güçlü köpürme, düşük koku.
DABCO NE 300 Uygulaması : Reaktif köpürme katalizörü, düşük koku, güçlü köpürme.

DABCO NE 300, yayıcı olmayan bir amin katalizörüdür.
DABCO NE 300, üre (su izosiyanat) reaksiyonunu destekler.

DABCO NE 300, poliüretan matrise tepki vererek emisyonlara katkıda bulunmaz.
DABCO NE 300, amin emisyonu, VOC emisyonu, vinil lekesi ve ön cam buğusu oluşturmaz.
DABCO NE 300, ana parti kararlılığına sahiptir.

DABCO NE 300, VDA 278 gibi OEM emisyon özelliklerini karşılamak için tüm kalıplanmış ve yüksek yoğunluklu köpük uygulamalarında kullanılır.
DABCO NE 300, herhangi bir su üflemeli TDI veya TDI/MDI yüksek esneklik (HR) köpükte ve TDI/MDI veya MDI bazlı, soğuk kürlenmiş kalıplanmış poliüretan köpükte kullanılır.

DABCO NE katalizörleri tipik olarak reaktif grupları yüksek moleküler ağırlık ve yüksek polarite ile birleştirir.
Ayrıca, gerçek amin katalizöründeki reaktif olmayan, uçucu yan ürünlerin miktarını minimuma indirmek önemlidir.
Bu emisyon endişelerini gidermek için DABCO NE serisi amin katalizörleri en yüksek saflık standardını gösterir.

Emisyonlara ve çevresel gerekliliklere ek olarak, bitmiş ürünün mekanik performansının garanti edilebilmesi için amin katalizörlerinin, yüksek standartlarda fiziksel özellik gerekliliklerini karşılamak için belirlenmiş yönergelere göre çalışması gerekir.
Konfor endüstrisi ayrıca köpüğün yaşam döngüsü boyunca performansını simüle etmek için çok çeşitli testler geliştirmiştir.
Böyle bir test, köpüğün kimyasal stabilitesi ile ilgili olduğunda ve değerlendirme için test metodolojisi, şiddetli ısı ve nem koşullarını kullanır.

Bu test metodolojileri, zaman içinde köpük performansı için kılavuzlar oluşturmak ve ayrıca hızlandırılmış köpük yaşlanma koşullarını simüle etmek için araçlar olarak kullanılır.
Tipik olarak, Poliüretan polimerinde tutulan katalizörler, hızlandırılmış yaşlanma koşullarına maruz kaldığında daha düşük kimyasal stabilite sergileyen köpük ürünler üretir.

Amin katalizörleri, poliüretan köpük oluşumu sırasında çeşitli reaksiyonlar arasındaki denge için oldukça önemlidir.
Doğru amin seçimi, köpük kusurlarını azaltmaya yardımcı olur ve nihai köpüğün fiziksel özelliklerini ve kalitesini büyük ölçüde etkileyebilir.

Esnek slabstock uygulamaları için iyi bilinen bir jel katalizör olan DABCO NE 300 veya sert köpük uygulamaları için reaktif, orta aktif bir denge amin katalizörü olan DABCO T gibi geleneksel aminler sunuyoruz.
DABCO NE markası altında, çok düşük emisyon profilleri (örn. otomotiv) gerektiren özel uygulamalar için optimize edilmiş bir dizi yüksek performanslı amin sunuyoruz.

Ek olarak, DABCO TMR markası altında, trimerizasyonu, sertleştirmeyi, pürüzsüz profili ve belirli formülasyonlarda yapışmayı tetiklemeye yardımcı olabilecek geleneksel katalizör türleri için yardımcı katalizör olarak tasarlanmış bir dizi son derece özel trimerizasyon ve sertleştirme katalizörü sunuyoruz.
Bu katalizörlerin birçoğunu daha düşük kokular için optimize ettik ve yapısal kararlılığı iyileştirmek için gecikmiş aktivite veya güçlü arka uç kürleme dahil olmak üzere özel müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengeledik.

Trietilendiamin veya TEDA olarak da bilinen DABCO (1,4-diazabisiklo[2.2.2]oktan), N2(C2H4)3 formülüne sahip bir bisiklik organik bileşiktir.
DABCO, polimerizasyon ve organik sentezde katalizör ve reaktif olarak kullanılan, oldukça nükleofilik üçüncül bir amin bazıdır.
DABCO, yapı olarak kinüklidine benzer, ancak ikincisi, bir karbon atomu ile değiştirilen nitrojen atomlarından birine sahiptir.

DABCO'nun Reaksiyonları:
[HDABCO]+'nın (protonlanmış türev) pKa'sı, sıradan alkilaminlerle hemen hemen aynı olan 8.8'dir.
Amin merkezleri engellenmediği için aminin nükleofilikliği yüksektir.
DABCO, örneğin elektron eksikliği olan iyodoarenler ile fenilasetilen çiftleri gibi terminal asetilenlerin C-C eşleşmesini desteklemek için yeterince baziktir.

Katalizör:
DABCO, aşağıdakiler için bir baz katalizörü olarak kullanılır:
- alkol ve izosiyanat ile fonksiyonelleştirilmiş monomerlerden ve ön polimerlerden poliüretan oluşumu.
-Aldehitlerin ve doymamış ketonların ve aldehitlerin Baylis-Hillman reaksiyonları.

Lewis tabanı:
Engellenmemiş bir amin olarak DABCO, güçlü bir ligand ve Lewis bazıdır.
DABCO, hidrojen peroksit[6] ve kükürt dioksit ile 2:1 kristalli bir katkı maddesi oluşturur.

İyonik monomer sentezi:
DABCO, çift yüklü stirenik monomerleri sentezlemek için kullanılabilir.
Bu iyonik monomerler, polielektrolitlerin ve iyonomerlerin, her bir iyonik asılı grup üzerinde iki döngüsel kuaterner amonyum katyonu ile sentezine izin verir.

Singlet oksijen söndürücü:
DABCO ve ilgili aminler, singlet oksijen ve etkili antioksidanların söndürücüleridir ve boyaların ömrünü uzatmak için kullanılabilir.
Bu, DABCO'yu boya lazerlerinde ve floresan mikroskobu için montaj numunelerinde (gliserol ve PBS ile kullanıldığında) faydalı kılar.
DABCO, dimetilformamid (DMF) içinde ısıtılarak kuaterner amonyum tuzlarını demetile etmek için de kullanılabilir.

Üretme:
DABCO, zeolitik katalizörlerin varlığında H2NCH2CH2X (X = OH, NH2 veya NHR) tipi bileşiklerin termal reaksiyonları ile üretilir.
Etanolamin'den dönüşüm için idealleştirilmiş bir dönüşüm gösterilmiştir:
3 H2NCH2CH2OH → N(CH2CH2)3N + NH3 + 3 H2O

DABCO NE 300, VDA 278 gibi OEM emisyon spesifikasyonlarını karşılamak için tüm kalıplanmış ve yüksek yoğunluklu köpük uygulamalarında kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
DABCO, DABCO NE, Reaktif Amin Katalizörü, DABCO-NE1082, DABCO-NE310, DABCO 33 LV, DABCO 1029, DABCO 2040, DABCO BL, DABCO BL 11

DABCO'nun Kullanım Alanları:
Kimyasal ve biyolojik savunmada aktif karbon, maskeler, toplu koruma sistemleri ve benzerlerine yönelik filtrelerde kullanım için DABCO ile emprenye edilir.

Diğer ürünler:
Ürün : Reaktif Amin Katalizörü (DABCO-NE310)
Tanım : Yüksek verimli reaktif amin katalizörü, mükemmel çalışma genişliği. Güçlü köpürme.
Uygulama : Reaktif köpürme katalizörü, düşük koku, güçlü köpürme.

Ürün : Reaktif Amin Katalizörü (DABCO-NE1082)
Tanım : Yüksek oranda reaktif aminler, jel reaksiyonlarını katalize eder.
Uygulama : Reaksiyon tipi jel katalizör, yüksek verimli reaksiyon tipi amin, jel reaksiyonunu katalize eder.
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.