DEHYDOL LS 6

Dehydol LS 6, ağır hizmet ve özel çamaşır deterjanlarının yanı sıra sert yüzey temizleyicilerinin üretimi için uygun bir yüzey aktif malzemedir.
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş (68439-50-9)
 
Dehydol LS 6, deterjan ve temizlik endüstrisi için noniyonik yüzey aktif maddedir
CAS NO: 68439-50-9

Kimyasal karakter
Dehydol LS 6, noniyonik bir yüzey aktif maddedir. Bir C12-C14-alkol ve etilen oksitten yapılmış bir alkil polietilen glikol esterdir. Aşağıdaki formüle uygundur:

R = C12 ila C14 Alkil Dehydol LS 6: x = 6
Ürün adındaki sayısal kod, genel olarak etoksilasyon derecesini gösterir.

Özellikleri
Dehydol LS 6, oda sıcaklığında bulanık bir sıvıdır ve tortu oluşturma eğilimindedir.
30 ° C'de berrak bir sıvı halini alır.

Dehydol LS 6 Birim Değer
Fiziksel form (23 ° C) Sıvı
Etoksilasyon derecesi yakl. 6
Konsantrasyon% yakl. 100
Bulut noktaları (EN 1890) *
Yöntem A ° C yakl. 42
Yöntem B ° C yakl. 32
Yöntem C ° C yakl. 23
Yöntem D ° C yakl. 77
Yöntem E ° C yakl. 77

Dehydol LS 6, şampuanlar, duş preparatları ve köpük banyoları gibi kozmetik yüzey aktif madde preparatlarında koyulaştırıcı olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
68439-50-9, 500-213-3, Laureth-6, Alkoller C12-14 Etoksile, Lauril Alkol 6 EO, C12/14 alkol 6 EO, C12-14 pareth 7, C12-14-AE, 2-[2 -(Dodesiloksi)etoksi]etanol, Dehidol LS 6

Ortalama molar kütle (OH numarasından) g / mol: yakl. 465

pH (EN 1262, çözelti A) **: yakl. 7
Yoğunluk (DIN 51757, 23 ° C) g / cm3: yaklaşık 0,98
Damlama noktası (DIN 51801) ° C: yakl. 20
Katılaşma noktası (ISO 2207) ° C: yakl. 11

Viskozite (EN 12092, 23 ° C, Brook sahası, 60 rpm) mPa · s: yakl. 190
Hidroksil numarası (DIN 53240) mg KOH / g: yakl. 120
HLB değeri: yakl. 11.5
Parlama noktası (ISO 2592) ° C: yakl. 195

Islatma (EN 1772, damıtılmış su, 23 ° C, 2 g Soda külü / l)
0,5 g / l s yakl. 70
1,0 g / l s yakl. 25
2,0 g / l s yakl. 10

Köpük hacmi (EN 12728, 40 ° C, 1,8 mmol Ca-iyon / l sertlikte 2 g / l su, 30 sn sonra) cm3: yakl. 110
Yüzey gerilimi (EN 14370, damıtılmış suda 1 g / l, 23 ° C) *** mN / m: yakl. 27
Yukarıdaki bilgiler, baskıya girildiği anda doğrudur.
Ürün spesifikasyonunun bir parçası olması gerekmez.
Ayrıntılı bir ürün spesifikasyonu yerel BASF temsilcinizden edinilebilir.

* Bulut noktası EN 1890:
Yöntem A: 1 g yüzey aktif madde + 100 g dist. Su
Yöntem B: 1 g yüzey aktif madde + 100 g NaCl çözeltisi (c = 50 g / l)
Yöntem C: 1 g yüzey aktif madde + 100 g NaCl çözeltisi (c = 100 g / l)
Yöntem D: 5 g yüzey aktif madde + 45 g butildiglikol çözeltisi (c = 250 g / l)
Yöntem E: 5 g yüzey aktif madde + 25 g butildiglikol çözeltisi (c = 250 g / l)
** Dehydol LS 6'nın pH'ı depolama sırasında düşebilir ancak bunun performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
*** Harkins-Jordan düzeltmesi uygulanıyor.
 

Çözünürlük
Dehydol LS 6'nın çeşitli çözücüler içindeki çözünürlüğünün ayrıntıları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Dehydol LS 6 Çözünürlüğü (23 ° C'de% 10)
Dehydol LS 6
 
Distile su +
İçme suyu (2.7 mmol Ca2 + -Ion / l) +
Kostik msoda (% 5) -
Hidroklorik asit (% 5) +
Tuz çözeltisi (% 5) +
Çözücü nafta 
Etanol, İzopropanol +
Aromatik hidrokarbonlar +

+ = net çözüm
± = idareli çözünür (çözünmeyen tortu)
 = opak çözünür, homojen bir emülsiyon oluşturur
- = çözünmez (faz ayrımı)


Viskozite Viskozite ve sıcaklık arasındaki ilişki, Dehydol LS 6 depolanırken veya sevk edilirken her zaman dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Bu, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (mPa · s, Brook alanı LVT):

° C'de viskozite 0 10 20 23 30 40 50 60
Dehydol LS 6 Katı> 105310190 50 25 <20 <20

Çok seyreltik solüsyonlar şeklinde kullanılacaksa veya başka solüsyonlara eklenecekse Dehydol LS 6'nın% 10 - 25 stok solüsyonlarının hazırlanmasını tavsiye ederiz.
Bu, daha sonra seyreltmeyi çok daha kolay hale getirir.

Dehydol LS 6, su eklendiğinde belirli konsantrasyonlarda oldukça sert jeller oluşturabilir.
Aşağıdaki rakamlar, 23 ° C ve 60 rpm'de bir Brook sahası-Viscosimeter kullanılarak ölçülmüştür.

Sudaki konsantrasyonun bir fonksiyonu olarak Dehydol LS 6'nın 23 ° C'de viskozitesi (tüm değerler mPa · s cinsinden)

% Dehydol LS 6'daki su içeriği
0 190
10 100
20> 105
30 60000
40 6500
50 14500
60> 105
70 1500
80 300
90 100

Bildirilen sayılar maksimum değerler olarak kabul edilmelidir; Karıştırmadan hemen sonra ölçülen değerler, bildirilen sayılardan daha düşük olacaktır.
 

Depolama
a) Dehydol LS 6 kapalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Depolama odaları aşırı ısıtılmamalıdır (bkz. Alevlenme noktası).
b) Dehydol LS 6, suda iyi çözünürlüğü nedeniyle higroskopiktir ve bunun sonucunda nemi çok hızlı bir şekilde emebilir. Bidonlar her açıldığında yeniden kapatılmalıdır.
c) Depolama sıcaklığının önemli ölçüde 20 ° C'nin altına düşmesine izin verilmemelidir. Dehydol LS 6'nın donma noktası da dikkate alınmalıdır.
d) Dehydol LS 6 bulanık bir sıvıdır ve tortu oluşturma eğilimindedir, 40 ° C'de berrak bir sıvı haline gelir.
e) Katılaşmış veya çökelme belirtileri gösteren sıvı, işlenmeden önce 50 - 70 ° C'ye ısıtılmalı ve homojenleştirilmelidir. Lütfen kullanmadan önce yeterince karıştırın.
f) Katılaşmış veya çökelmeye başlamış variller, tercihen bir ısıtma kabininde hafifçe ısıtma ile yeniden yapılandırılmalıdır. Sıcaklığın 70 ° C'yi geçmesine izin verilmemelidir. Lütfen kullanmadan önce yeterince karıştırın.
Bu, tamburların harici elektrikli elemanlarla ısıtılması durumunda da geçerlidir. Dahili elektriksel elemanlar, neden oldukları sıcaklıkta lokalize anormallikler nedeniyle kullanılmamalıdır.
g) Dehydol LS 6, ısıtılmış tanklarda (50 - 60 ° C'de) saklanıyorsa, hava ile temas etmesini önlemek için nitrojen ile kaplanmalıdır.
Sürekli, nazik karıştırma, elektrik elemanları veya harici ısıtma bobinleri ile uzun süreli temas sonucu renginin solmasını önlemeye yardımcı olur.

Malzemeler
Tanklar ve variller için aşağıdaki malzemeler kullanılabilir:
a) AISI 321 paslanmaz çelik (X6CrNiTi1810)
b) AISI 316 Ti paslanmaz çelik (X6CrNiMoTi17122)

Raf ömrü
Dehydol LS 6, uygun şekilde depolanması ve varillerin ağzı sıkıca kapatılmış olması koşuluyla, orijinal ambalajında ​​en az iki yıllık bir raf ömrüne sahiptir.

Emniyet
Dehydol LS 6'nın amaçlandığı amaç için kullanılmasından ve mevcut uygulamalara uygun olarak işlenmesinden kaynaklanabilecek hiçbir kötü etki olmadığını biliyoruz.

Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübelere ve elimizdeki diğer bilgilere göre, Dehydol LS 6, doğru kullanılması, kimyasalların kullanılması için gerekli önlemlere ve bilgilere dikkat edilmesi koşuluyla sağlığa zararlı etkiler yapmaz. ve Güvenlik Bilgi Formlarımızda verilen tavsiyelere uyulur.

Ürün güvenliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen en son Güvenlik Veri Sayfasına bakın.

Dehydol LS 6 / MB

Ürün Grupları
Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler
Alt Ürün Grupları
Alkol Etoksilatlar
İşlev: Noniyonik Yüzey Aktif Madde
Teslim Şekli: Sıvı
Kimyasal Açıklama: C12C14 Yağ alkolü + 6 EO

Uygulama
Çamaşır
Yiyecek ve İçecek İşleme
Yemek Servisi ve Mutfak Hijyeni
Ticari Çamaşırhane

Sertifikalar
Bakım Kimyasalları: ISO 9001 (global)

Dehydol LS 6 is a fatty alcohol that is suitable for the manufacture of heavy duty and special laundry detergents as well as hard surface cleaners.
Alcohols, C12-14, ethoxylated (68439-50-9)
 
Dehydol LS 6 is nonionic surfactant for detergent and cleaner industry
CAS NO: 68439-50-9

Chemical character    
Dehydol LS 6 is a nonionic surfactant. It is an alkyl polyethylene glycol ester made from a C12-C14-alcohol and ethylene oxide. It conforms to the following formula:

R = C12 to C14 Alkyl Dehydol LS 6: x = 6
The numeric code in the product name indicates in general the degree of ethoxilation.

Properties
Dehydol LS 6 is a cloudy liquid at room temperature and tends to form sediment.
It becomes a clear liquid at 30 °C.

Dehydol LS 6    Unit    Value
Physical form (23 °C)    Liquid
Degree of ethoxilation    approx.    6
Concentration    %    approx. 100
Cloud points (EN 1890)*        
Method A    °C    approx. 42
Method B    °C    approx. 32
Method C    °C    approx. 23
Method D    °C    approx. 77
Method E    °C    approx. 77


Average molar mass (from OH number)    g/mol: approx. 465

pH (EN 1262, solution A)**: approx.    7
Density (DIN 51757, 23 °C) g/cm3: approx.0.98
Dropping point (DIN 51801) °C: approx. 20
Congealing point (ISO 2207) °C: approx. 11

Viscosity (EN 12092, 23 °C, Brookfield, 60 rpm) mPa· s: approx. 190
Hydroxyl number (DIN 53240) mg KOH/g: approx. 120
HLB value: approx. 11.5
Flash point (ISO 2592) °C: approx. 195

Wetting(EN 1772, distilled water, 23 °C, 2 g Soda ash/l)        
0.5 g/l    s    approx. 70
1.0 g/l    s    approx. 25
2.0 g/l    s    approx. 10

Foam volume (EN 12728, 40 °C, 2 g/l water at a hardness of 1.8 mmol Ca-ions/l, after 30 s) cm3: approx. 110
Surface tension (EN 14370, 1 g/l in distilled water, 23 °C)***    mN/m: approx. 27
The above information is correct at the time of going to press. 
It does not necessarily form part of the product specification. 
A detailed product specification is available from your local BASF representative.

* Cloud point EN 1890:
Method A: 1 g of surfactant + 100 g of dist. Water
Method B: 1 g of surfactant + 100 g of NaCl solution (c = 50 g/l) 
Method C: 1 g of surfactant + 100 g of NaCl solution (c = 100 g/l) 
Method D: 5 g of surfactant + 45 g of butyldiglycol solution (c = 250 g/l) 
Method E: 5 g of surfactant + 25 g of butyldiglycol solution (c = 250 g/l)
** The pH of Dehydol LS 6 can decrease during storage, but this does not have any effect on its performance.
*** Applying Harkins-Jordan correction.
 

Solubility
Details on the solubility of Dehydol LS 6 in various solvents are given in the table below.

Solubility of Dehydol LS 6 (10% at 23 °C)
Dehydol LS 6
 
Distilled water    +
Potable water (2.7 mmol Ca2+-Ions/l)    +
Caustic msoda (5%)    –
Hydrochloric acid (5%)    +
Salt solution (5%)    +
Solvent naphtha    
Ethanol, Isopropanol    +
Aromatic hydrocarbons    +

+ = clear solution
± = sparingly soluble (insoluble sediment)
 = forms an opaque soluble, homogeneous emulsion
– = insoluble (phase separation)


Viscosity    The relationship between viscosity and temperature is always an important point to consider when Dehydol LS 6 is stored or shipped. This is shown in the following table (mPa·s, Brookfield LVT):

Viscosity at °C    0    10    20    23    30    40    50    60
Dehydol LS 6    Solid   >105    310    190    50    25    <20    <20

We would recommend the preparation of 10 – 25% stock solutions of Dehydol LS 6 if it is to be used in the form of very dilute solutions, or if it is to be added to other solutions. 
This makes it very much easier to dilute it later on.

Dehydol LS 6 can form fairly stiff gels at certain concentrations when water is added. 
The figures below were measured using a Brookfield-Viscosimeter at 23 °C and 60 rpm.

The viscosity of Dehydol LS 6 at 23 °C as a function of concentration in water (all values in mPa·s)

Water content in %    Dehydol LS 6
0    190
10    100
20    >105
30    60000
40    6500
50    14500
60    >105
70    1500
80    300
90    100

The numbers reported have to be regarded as maximum values; the values measured immediately after mixing will be lower than the numbers reported.
 

Storage    
a) Dehydol LS 6 should be stored indoors in a dry place. Storage rooms must not be overheated (see flash point).
b)    Dehydol LS 6 is hygroscopic due to its good solubility in water, with the result that it may absorb moisture very quickly. Drums must be resealed each time they are opened.
c)    The storage temperature should not be allowed to fall substantially below 20 °C. The congealing point of Dehydol LS 6 also need to be taken into account.
d)    Dehydol LS 6 is a cloudy liquid and tends to form sediment, it becomes a clear liquid at 40 °C.
e)    Liquid that has solidified or that shows signs of sedimentation should be heated to 50 – 70 °C and homogenized before it is processed. Please mix sufficiently prior to use.
f)    Drums that have solidified or that have begun to precipitate should be recon- stituted by gentle heating, preferably in a heating cabinet. The temperature must not be allowed to exceed 70 °C. Please mix sufficiently prior to use. 
This also applies if drums are heated by external electrical elements. Internal electrical elements should not be used because of the localized anomalies in temperature that they cause.
g)    Dehydol LS 6 must be blanketed with nitrogen if it is stored in heated tanks (at 50 – 60 °C) to prevent it from coming into contact with air. 
Constant, gentle stirring helps to prevent it being discolored as a result of prolonged contact with electrical elements or external heating coils.

Materials    
The following materials can be used for tanks and drums:
a)    AISI 321 stainless steel (X6CrNiTi1810)
b)    AISI 316 Ti stainless steel (X6CrNiMoTi17122)

Shelf life    
Provided it is stored properly and drums are kept tightly sealed, Dehydol LS 6 has a shelf life of at least two years in its original packaging.

Safety    
We know of no ill effects that could have resulted from using Dehydol LS 6 for the purpose for which it is intended and from processing it in accordance with current practices.

According to the experience that we have gained over many years and other information at our disposal, Dehydol LS 6 does not exert harmful effects on health, provided it is used properly, due attention is given to the precautions necessary for handling chemicals, and the information and advice given in our Safety Data Sheets are observed.

Please refer to the latest Safety Data Sheet for detailed information on product safety.

Dehydol LS 6/MB

Product Groups
Nonionic Surfactants
Sub Product Groups
Alcohol Ethoxylates
Function: Nonionic Surfactant
Form of Delivery: Liquid
Chemical Description: C12C14 Fatty alcohol + 6 EO

Application
Laundry
Food and Beverage Processing
Food Service and Kitchen Hygiene
Commercial Laundry

Certificates
Care Chemicals: ISO 9001 (global)

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.