DİBÜTİLTİN DİLAURAT

DBTL

CAS Numarası: 77-58-7
EC Numarası: 201-039-8
Molekül Ağırlığı: 631.56
Kimyasal formül: C32H64O4Sn

Dibütiltin dilaurat, bütinorat olarak da adlandırılır (kısaltılmış DBTDL). 
Katalizör olarak kullanılan bir organotin bileşiğidir.
Dibütiltin dilaurat renksiz yağlı bir sıvıdır.
Dibütil kalay dilaurat yapısı açısından, molekül bir dibütiltin(IV) merkezine bağlı iki laurat grubundan oluşur.

Kalaydaki moleküler geometri tetrahedraldir.
İlgili bis(bromobenzoatın) kristal yapısına dayalı olarak, karbonil oksijen merkezleri kalaya zayıf bir şekilde bağlıdır.

Dibütil kalay dioktanoat ile birlikte Dibütil kalay dilaurat, izosiyanatlardan ve diollerden poliüretan üretimi için bir katalizör olarak kullanılır.
Dibütil kalay dilaurat, silikonların transesterifikasyonu ve oda sıcaklığında vulkanizasyonu için bir katalizör olarak da yararlıdır.

Dibütil kalay dilaurat, polivinil klorürde stabilizatör olarak da kullanılır.
Hekzamitoz ve koksidiyozu önlemek için hindilerdeki çekum solucanlarını, yuvarlak solucanları ve tenyaları gidermek için hayvan yemine dibütiltin dilaurat da eklenir.

Dibütiltin dilaurat, açık sarı veya renksiz yağlı bir sıvıdır, düşük sıcaklıkta beyaz kristal toz halindedir.
Benzen, toluen, etil asetat, etanol, aseton, kloroform, karbon tetraklorür, petrol eterinde, en yaygın çözücülerde ve çeşitli endüstriyel plastikleştiricilerde çözünür, suda çözünmez.

Dibütiltin dilaurat, solvent bazlı iki bileşenli poliüretan sistemleri için bir katalizördür.
Bu çözüm, çapraz bağlama işlemlerini hızlandırmak için uygundur.

Dibütiltin dilaurat, izosiyanat/su gibi diğer yan reaksiyonlara göre izosiyanat/poliol reaksiyonunu tercih eden kimyasal olarak sertleşen sistemlerin kurumasını iyileştirir.
Dibütiltin dilaurat, çizilme direncini, sertliği ve mekanik özellikleri artırır.
Bu katalizör, poliüretanların, silikon reçinelerinin, RTV silikon reçinelerinin ve silanla modifiye edilmiş polimerlerin kürleme işlemine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Dibütiltin dilaurat, genellikle DBTL veya DBTDL olarak kısaltılan bir organotin bileşiğidir.
Renksiz ila sarımsı sıvı, yağlı bir kıvama sahiptir, son derece yanıcıdır ve yağ asidi benzeri bir koku yayar.
Dibütil kalay dilaurat aseton, metanol veya diğer organik çözücülerde çözünür, ancak pratik olarak suda çözünmez.

DBTL, esterifikasyon reaksiyonlarını, transesterifikasyon reaksiyonlarını ve polikondenzasyon reaksiyonlarını katalize eder ve kaplamalar, yapıştırıcılar, solventler ve elastomerler için endüstri standardı haline gelmiştir.

Dibütil kalay dilaurat, soğuk vulkanize silikon kauçukların ve silanla modifiye edilmiş polimerlerin çapraz bağlanması için evrensel olarak uygulanabilir bir katalizördür ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
Evde fayansların sızdırmazlığı için "inşaat piyasası" silikonundan, otomotiv endüstrisinde kullanılan kabloların, dökme reçine sistemlerinin veya RTV sızdırmazlık malzemelerinin üretimi gibi endüstriyel uygulamalara kadar kullanılır.

İki etki modu mümkündür: DBTL katalizörü, oda sıcaklığında çapraz bağlanan silikon kauçukların kürlenmesini destekler.
Havaya maruz kaldığında ortam nemi kalay bileşiği ile reaksiyona girer ve silikon kütlesi katılaşır.

Dibütiltin dilaurat bu reaksiyonu hızlandırır ve daha iyi işleme özellikleri sağlar.
Alternatif olarak kullanılan iki bileşenli silikonlar, yalnızca nem ile temas ederek sertleşmekle kalmaz, aynı zamanda ikinci bir reaksiyon ortağının sağlanmasını gerektirir.

Dibütil kalay dilauratın bir başka uygulaması, çok çeşitli son uygulamalar için poliüretanların üretimidir.
Sert köpükler, sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalar veya büyük zeminler, Bir katkı maddesi olarak DBTL, kürleme süresini azaltmak için bireysel reaksiyon ortaklarının bağlantısını hızlandırır.

Örneğin, Dibütil kalay dilaurat, otomotiv endüstrisindeki 2 bileşenli üretanlar için veya tankların, boru hatlarının veya zemin kaplamalarının kaplanması gibi diğer endüstriyel uygulamalar için kullanılabilen yaygın bir çapraz bağlama katalizörüdür.
Adsorplanmış silika üzerinde, DBTL, yüksek hava yüklerine dayanması gereken alanlar için üretan bazlı toz boyalarda kullanılır.

Yumuşak ve katı PU köpükler, koltuklar veya kaplamalar gibi günlük yaşamda yüklere dayanması gereken plastik kalıplı parçalar için standart bir çözümdür.
Dibütil kalay dilaurat da yaygın olarak kullanılan bir jelleştirici katalizördür.
Uygulama olanakları ayrıca elastomerleri de içerir.

Dibütiltin dilaurat (DBTDL), izosiyanatlardan ve diollerden poliüretan üretimi için katalizör olarak kullanılan bir organotin bileşiğidir.
Dibütil kalay dilaurat, izosiyanat/su gibi diğer yan reaksiyonlara göre izosiyanat/poliol reaksiyonunu destekleyen kimyasal olarak kürleme sistemlerinin kurumasını iyileştirir.

DBTL, poliüretanların, silikon reçinelerinin, RTV silikon reçinelerinin ve silanla modifiye edilmiş polimerlerin kürleme işlemine yardımcı olmak için kullanılabilir.
Dibütiltin dilaurat, tavuk ve hindilerden büyük yuvarlak solucanların, çekal solucanların ve çeşitli tenya türlerinin çıkarılması için kullanıldı.

Hayvan çalışmalarına dayalı olarak, Dibütiltin dilaurat'a uzun süreli veya tekrarlayan aşırı maruz kalma gelişmekte olan fetüsü, kanı ve timusu etkileyebilir.
Dibütiltin dilaurat'a aşırı maruz kalma, merkezi sinir sistemi etkilerine de neden olabilir.

Dibütiltin dilaurat, kimyasal formülü C32H64O4Sn olan sarı bir sıvıdır.
Dibütiltin dilaurat, polieter ve polyester esaslı poliüretanların üretiminde kullanılmaktadır.

Diğer Dibütil kalay dilaurat, hem yapıştırıcılarda hem de sızdırmazlık maddelerinde katalizör olarak Dibütiltin dilaurat uygulamasını bulur.
Diğer kullanımlar, PVC için ısı stabilizatörünü ve sillikon polimerlerin oda sıcaklığında vulkanizasyonunu (RTV) içerir.

Dibütil kalay dilaurat ayrıca di-n-bütildilaurilkalay, dibütilbis(lauroiloksi)stanan ve Dibütil kalay didodekanoat olarak da bilinir.

Dibütiltin dilaurat bir organik kalay katkı maddesidir ve benzen, toluen, karbon tetraklorür, etil asetat, kloroform, aseton, petrol eteri ve diğer organik çözücüler ve tüm endüstriyel plastikleştiricilerde çözünür, ancak suda çözünmez.
Dibütil kalay dilauratın çok amaçlı yüksek kaynama noktalı organik kalay katalizörü sirkülasyonu genellikle özel olarak işlenmiş sıvılaştırmadır ve oda sıcaklığında, beyaz kristaller olarak düşük sıcaklıkta soluk sarı veya renksiz yağlı sıvı olarak ve PVC katkı maddeleri için Dibütiltin dilaurat kullanılabilir, Dibütiltin dilaurat da mükemmel kayganlık, şeffaflık, hava koşullarına dayanıklılık ve sülfür kirliliğine karşı daha iyi dirence sahiptir.
Dibütiltin dilaurat ayrıca yumuşak şeffaf ürünlerin stabilizatörünü ve sert şeffaf ürünlerde verimli yağlayıcıları kullanabilir ve ayrıca akrilat kauçuk ve kauçuk karboksil çapraz bağlama reaksiyonu, poliüretan köpük ve polyester sentetik sentezinin katalizörü ve RTV silikon kauçuk kullanılabilir.

Dibütiltin dilaurat, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanında yılda ≥ 100 ila < 1000 ton arasında üretilir ve/veya ithal edilir.
Dibütiltin dilaurat tüketiciler tarafından, makalelerde, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden ambalajlamada, endüstriyel sitelerde ve imalatta kullanılır.

Dibütiltin dilaurat'ın Fiziksel Tanımı:
Dibütiltin dilaurat, berrak sarı viskoz bir sıvıdır.
Yumuşak katı veya sarı sıvı,
mp = 22-24 derece C,
Sarı yağlı sıvı veya mumsu katı,
Sarı viskoz sıvı.

Dibütiltin dilaurat'ın kimyasal özellikleri:
Dibütiltin dilaurat, soluk sarı yanıcı sıvıdır ve aseton ve benzende çözünür, suda çözülemez.

Dibütiltin dilaurat'ın özellikleri:
Solvent bazlı iki bileşenli PU kaplamaların çapraz bağlama sürecini hızlandırmak için uygundur.
İzosiyanat/su gibi diğer yan reaksiyonlara göre izosiyanat/poliol reaksiyonunu destekleyen kimyasal olarak sertleşen sistemlerin kurumasını iyileştirir.

Çizilme direncini, sertliği ve mekanik özellikleri geliştirir.
Poliüretanların, silikon reçinelerinin, RTV silikon reçinelerinin ve silanla modifiye edilmiş polimerlerin kürleme işlemine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Dibütiltin dilaurat uygulamaları:
Dibütiltin dilaurat, hidrofilik kirlenmeyen bir yüzey oluşturmak üzere poli(etilen glikol) (PEG)'nin silikon okside kovalent bağlanmasına yönelik bir protokolde katalizör olarak kullanılmıştır.
Dibütil kalay dilaurat, hidroksil-sonlu makromonomerler ve alifatik diizosiyanatların reaksiyona sokulmasıyla polimerlerin hazırlanmasında bir katalizör olarak da kullanılabilir.

Poliüretan üretiminde ve oda sıcaklığında vulkanize silikon kauçuğun kürlenmesinde katalizör.
Dibütil kalay dilaurat ayrıca silan çapraz bağlanan poliolefinlerin üretiminde katalizör olarak uygulama alanı bulur.
Dibütiltin dilaurat, PVC'deki ısı stabilizatörlerinde de kullanılır.

Dibütiltin dilaurat için ideal uygulamalar, solvent bazlı, kimyasal çapraz bağlama, iki bileşenli poliüretan sistemleri içerir.

Dibütiltin dilaurat, hidrofilik kirlenmeyen bir yüzey oluşturmak üzere poli(etilen glikol) (PEG)'nin silikon okside kovalent bağlanmasına yönelik bir protokolde katalizör olarak kullanılmıştır.
Dibütil kalay dilaurat, hidroksil-sonlu makromonomerler ve alifatik diizosiyanatların reaksiyona sokulmasıyla polimerlerin hazırlanmasında bir katalizör olarak da kullanılabilir.

Örneğin: yumuşak film, film, plastik ayakkabılar, PVC hortum ve konveyör bant.
Özellikle poliüretan köpük ürünler için katalizör olarak kullanılabilir.
Sert PVC ürünlerinde bu ürün maleik asit olarak kullanılabilir.

Organik kalay veya tiyol organik kalay ve kullanımı, reçine akışkanlığını arttırır.
Poliüretan köpük plastik, PVC köpük, silikon kauçuk kompozit malzeme katalizör ve köpük aktivatörü olarak kullanılmaktadır.
Sentez katalizöründe kullanılan çeşitli yapıştırıcılar.

Solvent bazlı, kimyasal çapraz bağlama, iki bileşenli kaplama,
Poliüretan sistemler.

Dibütiltin dilauratın Diğer Uygulamaları:
Dibütil kalay dilauratın katalitik etkisi, akrilik asit esterleri, silika esterleri veya alkid reçineleri üretimi gibi diğer alanlarda kullanılır.
Serigrafi işlemleri için DBTL içerikli matbaa kimyasalları kullanılabilir.

PVC Sabitleyici olarak:
Dibütil kalay dilaurat, PVC plastiklere ekonomik olarak kullanılabilecekleri bir dayanıklılık kazandıran stabilizatörlerin kullanımı yoluyla olur.
Dibütiltin dilaurat, bu tür stabilize edici özelliklere sahiptir ve nihai ürünü ısı ve UV ışınlarından korur.

Ürün Varyantları:
BNT, DBTL'yi çeşitli ürün çeşitlerinde, özellikle bireysel gereksinim profillerine göre sunar.

BNT'den dibütiltin dilaurat, bir PVC stabilizatörü ve evrensel katalizördür, örneğin silikon kauçukların ve poliüretanların üretiminde, alkid reçineleri için bir bağlayıcı veya polimer işlemede katkı maddesi olarak bir katalizdir.

Katalitik özelliklere ek olarak, BNT-CAT 420 ve BNT-CAT 423, özellikle ışık stabilize edici bir etkiye sahiptir.
BNT-CAT 422 ise özellikle ısı dengeleyicidir.

Dibütiltin dilauratın Kullanım Amacı:
Yumuşak ve yarı yumuşak malzemelerde katalizör olarak kullanılır.

Stabilizatör (polivinil klorür reçineleri, vinil reçineler, cilalar ve elastomerler), üretan ve silikonlar için bir katalizör ve bir ilaç (anthelmintik ve koksidiostat) olarak kullanılır.

Maruz kalma riski olan Endüstriyel Prosesler:
Boyama (Pigmentler, Bağlayıcılar ve Biyositler)

Polivinil klorür reçineleri için stabilizatör.
Bazı silikonları kürlemek için katalizör.

Vinil reçineler, cilalar, elastomerler için stabilizatör; üretan ve silikonlar için katalizör.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dibütil kalay bileşikleri çoğunlukla sert köpüklerin katalizinde kullanılır ve laurat tercih edilen katalizör olmuştur.

Sızdırmazlık bileşikleri, yalıtkanlar ve çok çeşitli diğer uygulamalarda kullanılan esnek silikon kauçuklar üretmek için oda sıcaklığında vulkanize (RTV) silikon elastomerlerin kürlenmesi için katalizör.
Plastikler - Plastik malzemelerde tipik konsantrasyon aralığı -> %3

Dibütiltin dilaurat'ın kullanım alanları:
Dibütil kalay dilaurat PVC ısı stabilizatörleri olarak kullanılabilir ve Dibütiltin dilaurat organotin stabilizatörlerinde kullanılan en eski çeşitlerdir, ısı direnci tributiltin maleattan daha azdır, ancak Dibütiltin dilaurat mükemmel kayganlığa sahiptir, hava koşullarına dayanıklılık ve şeffaflık tamam olabilir ve Dibütiltin dilaurat iyi plastikleştiricilerle uyumluluk, çiçek açmayan, sülfür içermeyen kirlilik, ısıyla yapıştırma ve basılabilirlik üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
Dibütil kalay dilaurat için oda sıcaklığında sıvıdır, bu nedenle plastik içindeki dağılım katı stabilizatörden daha iyidir.

Dibütiltin dilaurat, çoğunlukla yumuşak şeffaf ürünlerde veya yarı yumuşak ürünlerde, genellikle %1-2 oranında kullanılır.
Sert ürünlerde ürün yağlayıcı olarak kullanılabilir ve maleik asit organik kalay veya tiyol içeren organik kalay ile birlikte kullanıldığında reçine malzemesinin akışkanlığını iyileştirebilir.

Diğer organik teneke ile karşılaştırıldığında, erken renk büyük mallar sarı renk bozulmasına neden olur.
Dibütiltin dilaurat, silikon kauçuğun sertleştirici maddeleri olan poliüretan sentezleme katalizörleri olarak da kullanılabilir.

Termal stabiliteyi, şeffaflığı, reçinelerle uyumluluğu arttırmak ve ayrıca sert ürünler için darbe mukavemetini ve Dibütiltin dilauratın diğer özelliklerini geliştirmek için, şimdi Dibütiltin dilaurat bir dizi modifiye edilmiş çeşit geliştirmiştir.
Laurik asit ve diğer yağ asitleri genellikle saf kategorisine eklenir, epoksi ester veya diğer metal sabun stabilizatörü de eklenir.
Dibütiltin dilaurat toksik maddelerdir.

Kullanım alanları:
Mobilya,
Ev Bakımı,
Evde bakım - kalafat / dolgu macunu,
katalizör,
Isı stabilizatörleri,
Ev bakımı - boya/leke ve ilgili ürünler,
Evde bakım - boya/leke ve ilgili ürünler - boya,
Evde bakım - yüzey kapatıcılar,
Evcil hayvan bakımı - kediler,
Astar bileşen.

Dibütiltin dilaurat'ın Sanayi Kullanımları:
Dibütil kalay dilaurat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: polimerler, yapıştırıcılar ve dolgu macunları, kaplama ürünleri, kağıt kimyasalları ve boyaları, tekstil işleme ürünleri ve boyaları, metal yüzey işleme ürünleri, metal olmayan yüzey işleme ürünleri, cilalar ve mumlar ve yıkama ve temizlik ürünleri.
Dibütil kalay dilaurat, başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir (ara maddelerin kullanımı).

Dibütiltin dilaurat aşağıdaki alanlarda kullanılır: inşaat ve inşaat işleri ve karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme.
Dibütiltin dilaurat, kimyasallar, plastik ürünler, elektrikli, elektronik ve optik cihazlar, makineler ve araçlar, tekstil, deri veya kürk, ahşap ve ahşap ürünler, kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ürünler, fabrikasyon metal ürünler ve imalatı için kullanılır.
Dibütil kalay dilauratın çevreye salınımı endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: ürünlerin üretiminde, işleme yardımcısı olarak, endüstriyel sitelerde işleme yardımcılarında, işleme yardımcısı olarak ve malzemelerde formülasyon.

Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık kimyasalları,
Katalizör,
Isı Stabilizatörleri,
Diğer kategorilerde tanımlanmayan boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddeleri,
Proses düzenleyiciler,
İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş,

Dibütiltin dilaurat Tüketici Kullanımları:
Dibütiltin dilaurat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri ve kaplama ürünleri.
Dibütiltin dilauratın çevreye diğer salınımı muhtemelen şunlardan meydana gelebilir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı, uzun ömürlü malzemelerde dış mekan kullanımı düşük salınım oranına sahip (örneğin metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) ve düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünleri, kağıt ve iç mekan kullanımı) karton ürünler, elektronik ekipman).

Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri,
Başka yerde kapsanmayan yapı/inşaat malzemeleri,
Boyalar ve kaplamalar,
Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler,
Üretanlar.

Dibütiltin dilaurat'in profesyonel çalışanları tarafından yaygın olarak kullanılanlar:
Dibütiltin dilaurat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: yapıştırıcılar ve dolgu macunları, kaplama ürünleri ve dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, modelleme kili.
Dibütiltin dilaurat aşağıdaki alanlarda kullanılır: inşaat ve inşaat işleri.
Dibütiltin dilaurat'ın çevreye diğer salınımı muhtemelen şu durumlarda meydana gelebilir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekan kullanımı.

Dibütiltin dilaurat imalatı:
Dibütiltin dilaurat'ın çevreye salınması, endüstriyel kullanımdan oluşabilir: maddenin üretimi.

Dibütiltin dilauratın Genel Üretim Bilgileri:

Sanayi İşleme Sektörleri:
Yapıştırıcı imalatı,
İnşaat,
Elektrikli ekipman, cihaz ve bileşen imalatı,
Muhtelif imalat,
Boya ve kaplama imalatı,
Plastik malzeme ve reçine imalatı,
Plastik ürün imalatı,
Ulaşım ekipmanları imalatı,
Üretan.

Dibütiltin dilaurat'ın Farmakolojisi ve Biyokimyası:

Dibütiltin dilaurat'ın İlaç ve İlaç Bilgileri:

Dibütiltin dilaurat'ın Terapötik Kullanımları:
Anthelmintikler
Koksidiyostatlar

İLAÇ (VET): Hindilerde hekzamitoz ve koksidiyozu önlemek için çekal solucanları, yuvarlak solucanları ve tenyaları çıkarmak için yeme dibütiltin dilaurat (Polystat, Tinostat) eklenir.
Doz 200 ve 1400 ppm arasında değişir.

Antelmintik

Dibütiltin dilaurat'ın Kullanımı ve Saklanması:

Yangınsız Dökülme Müdahalesi:
KÜÇÜK DÖKÜLMELER VE SIZINTI: Bu kimyasalı dökerseniz, dökülen tüm sıvı malzemeyi toplamak için emici kağıt kullanın.
Kirlenmiş giysileriniz ve emici kağıdınız, nihai bertaraf için buhar geçirmeyen plastik bir torbaya kapatılmalıdır.

Solvent, kontamine olmuş tüm yüzeyleri alkolle ve ardından güçlü bir sabun ve su solüsyonuyla yıkayın.
Güvenlik Görevlisi (veya diğer sorumlu kişi) alanın uygun şekilde temizlendiğini doğrulayana kadar kontamine alana tekrar girmeyin.

SAKLAMA ÖNLEMLERİ: Bu malzemeyi buzdolabında saklamalısınız.

Dibütiltin dilauratın saklanması:
Drenaj veya kanalizasyon erişimi olmayan bir alanda saklayın.

Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Orijinal kabında saklayın.
Yerel mevzuata uygun olarak saklayın.
5 °C ile 30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

Dibütiltin dilaurat'ın formülasyonu veya yeniden ambalajlanması:
Dibütil kalay dilaurat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: polimerler, yapıştırıcılar ve dolgu macunları, kaplama ürünleri, kağıt kimyasalları ve boyaları, tekstil işleme ürünleri ve boyaları, metal yüzey işleme ürünleri, metal olmayan yüzey işleme ürünleri, cilalar ve mumlar ve yıkama ve temizlik ürünleri.
Dibütil kalay dilaurat, başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir (ara maddelerin kullanımı).
Dibütil kalay dilaurat'ın çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: karışımların formülasyonu, malzemelerde formülasyon, endüstriyel sitelerde işleme yardımcılarında, eşyaların üretiminde, işleme yardımcısı olarak ve işleme yardımcısı olarak.

Dibütiltin dilaurat'ın Kararlılığı/Raf Ömrü:
Dibütiltin dilaurat, yüksek sıcaklıklarda herhangi bir büyük stabiliteden yoksundur.

Dibütiltin dilaurat Güvenlik Bilgileri:
İşaret Kelimesi: Tehlike
Hedef Organlar: timus
Depolama Sınıf Kodu: 6.1C - Yanıcı, akut toksik Cat.3 / toksik bileşikler veya kronik etkilere neden olan bileşikler
WGK: WGK 3
Parlama Noktası(F): 372.2 - 379.4 °F - kapalı kap
Parlama Noktası(C): 189 - 193 °C - kapalı kap
Kişisel Koruyucu Donanım: N95 tipi toz maskesi (ABD), Göz Koruyucular, Eldivenler

Dibütiltin dilauratın Reaktivite Profili:
Dibütiltin dilaurat, diğer birçok grupla güçlü bir şekilde reaktiftir.
Asit ve bazlarla uyumlu değildir.
Organometalikler iyi indirgeyici maddelerdir ve bu nedenle oksitleyici maddelerle uyumlu değildir.

Dibütiltin dilaurat'ın İlk Yardımı:
GÖZLER: Önce kurbanda kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.
Aynı anda bir hastaneyi veya zehir kontrol merkezini ararken, kurbanın gözlerini 20 ila 30 dakika su veya normal tuzlu su ile yıkayın.

Bir doktorun özel talimatları olmadan kurbanın gözlerine herhangi bir merhem, yağ veya ilaç koymayın.
Hiçbir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmese bile, gözleri yıkadıktan sonra kurbanı DERHAL hastaneye nakledin.

CİLT: Kirlenmiş tüm giysileri çıkarırken ve izole ederken, etkilenen cildi DERHAL suyla yıkayın.
Etkilenen tüm cilt bölgelerini sabun ve suyla nazikçe yıkayın.
Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler ortaya çıkarsa, DERHAL bir doktor çağırın ve kurbanı tedavi için hastaneye nakletmeye hazır olun.

SOLUNUM: DERHAL kontamine alanı terk edin; temiz hava için derin nefesler alın.
Semptomlar (hırıltı, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğüste yanma gibi) gelişirse, bir doktor çağırın ve kurbanı hastaneye nakletmeye hazır olun.

Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılara uygun solunum koruması sağlayın.
Mümkün olduğunda Bağımsız Solunum Aparatı (SCBA) kullanılmalıdır; mevcut değilse, Koruyucu Giysiler altında tavsiye edilenden daha yüksek veya buna eşit bir koruma seviyesi kullanın.

YUTMA: Bazı ağır metaller, özellikle tuzları suda çok çözünürse (örneğin kurşun, krom, cıva, bizmut, osmiyum ve arsenik) ÇOK ZEHİRLİ ZEHİRLERDİR.
DERHAL bir hastaneyi veya zehir kontrol merkezini arayın ve tıbbi danışmanın bunlardan birinin uygulanmasını önermesi durumunda aktif kömür, yumurta akı veya sütü bulun.

Tıbbi danışmanın kusturmayı önermesi durumunda Ipecac şurubu veya bir bardak tuzlu su da bulun.
Genellikle, bu bir doktorun bakımı dışında TAVSİYE EDİLMEZ.

Bir doktordan tavsiye hemen alınamıyorsa ve mağdurun bilinci açıksa ve sarsılmıyorsa, mağdura suda bir bardak aktif kömür bulamacı veya bu yoksa bir bardak süt veya çırpılmış yumurta akı verin ve DERHAL hastayı nakledin. bir hastaneye.
Mağdur nöbet geçiriyorsa veya bilinci kapalıysa, ağızdan hiçbir şey vermeyin, hava yolunun açık olduğundan emin olun ve kurbanı, başı vücudundan daha aşağıda olacak şekilde yan yatırın.

KUSTURMAYA BAŞLAMAYIN.
DERHAL kurbanı hastaneye nakledin.

Dibütiltin dilauratın Yangınla Mücadele:
Bu bileşiği içeren yangınlar, kuru bir kimyasal, karbon dioksit veya Halon söndürücü kullanılarak kontrol edilmelidir.

Dibütiltin dilaurat'ın Kaza Sonucu Salım Önlemleri:

İzolasyon ve Tahliye
Acil bir önlem olarak, dökülen veya sızıntı alanını sıvılar için en az 50 metre (150 fit) ve katılar için en az 25 metre (75 fit) boyunca tüm yönlerden izole edin.

DÖKÜLME: Gerektiğinde rüzgar yönünde yukarıda gösterilen izolasyon mesafesini artırın.

YANGIN: Bir tank, vagon veya tanker bir yangına karışırsa, her yöne 800 metre (1/2 mil) İZOLAT ET; ayrıca, her yöne 800 metre (1/2 mil) için ilk tahliyeyi düşünün.

Dibütiltin dilaurat'ın Dökülme İmhası:
Kişisel koruma: maddenin havadaki konsantrasyonuna uyarlanmış partikül filtreli solunum cihazı.
Sızan ve dökülen sıvıları mümkün olduğunca sızdırmaz kaplarda toplayın.

Dökülen maddeyi kapalı kaplara süpürün.
Uygunsa, tozlanmayı önlemek için önce nemlendirin.

Kalanı dikkatlice toplayın.
Ardından yerel düzenlemelere göre saklayın ve atın.
Bu kimyasalın çevreye girmesine İZİN VERMEYİN.

Dibütiltin dilauratın İmha Yöntemleri:
İnceleme sırasında, arazi işleme veya gömme (sıhhi düzenli depolama) bertaraf uygulamalarına ilişkin kriterler önemli bir revizyona tabidir.
Atık tortusunun (atık çamuru dahil) arazide bertarafını uygulamadan önce, kabul edilebilir bertaraf uygulamaları hakkında rehberlik için çevre düzenleyici kurumlara danışın.

Dibütiltin dilaurat'ın Önleyici Tedbirleri:
Isıtma sonucu oluşan buhardan kaçının.

Kontakt lenslerin endüstride kullanımına ilişkin bilimsel literatür çelişkilidir.
Kontakt lens takmanın yararı veya zararı yalnızca maddeye değil, aynı zamanda maddenin biçimi, maruz kalmanın özellikleri ve süresi, diğer göz koruma ekipmanlarının kullanımı ve lenslerin hijyeni gibi faktörlere de bağlıdır.

Bununla birlikte, tahriş edici veya aşındırıcı özellikleri, kontakt lenslerin takılmasının göze zararlı olacağı bireysel maddeler olabilir.
Bu özel durumlarda kontakt lens kullanılmamalıdır.
Her halükarda, kontak lensler yerinde olsa bile olağan göz koruma ekipmanı giyilmelidir.

Dibütiltin dilaurat'ın çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: işleme yardımcısı olarak, malzemelerde formülasyon, sanayi sitelerinde işleme yardımcılarında, eşyaların üretiminde ve işleme yardımcısı olarak.
Dibütiltin dilauratın çevreye diğer salınımı muhtemelen şunlardan meydana gelebilir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı, uzun ömürlü malzemelerde dış mekan kullanımı düşük salınım oranına sahip (örneğin metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) ve düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünleri, kağıt ve iç mekan kullanımı) karton ürünler, elektronik ekipman).

Dibütiltin dilaurat, herhangi bir salınımı amaçlanmayan karmaşık eşyalarda bulunabilir: araçlar, makineler, mekanik cihazlar ve elektrikli/elektronik ürünler (örn. bilgisayarlar, kameralar, lambalar, buzdolapları, çamaşır makineleri) ve elektrikli piller ve akümülatörler.
Dibütil kalay dilaurat, malzemeye dayalı ürünlerde bulunabilir: kumaşlar, tekstiller ve giysiler (örn. giyim, yatak, perdeler veya halılar, tekstil oyuncakları), deri (örn. eldivenler, ayakkabılar, cüzdanlar, mobilya), kauçuk (örn. lastikler, ayakkabılar, oyuncaklar) ve ahşap (örn. zeminler, mobilyalar, oyuncaklar).

Dibütiltin dilaurat tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 77-58-7
Chem Spider: 21106564
ECHA Bilgi Kartı: 100.000.946
EC Numarası: 201-039-8
PubChem Müşteri Kimliği: 16682738
RTECS numarası: WH7000000
UNII: L4061GMT90
BM numarası: 3146
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID6024961
InChI: InChI=1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4- 2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Anahtar: UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2; /h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/rC32H64O4Sn/c1-5-9-13- 15-17-19-21-23-25-27-31(33)35-37(29-11-7-3,30-12-8-4)36-32(34)28-26-24- 22-20-18-16-14-10-6-2/h5-30H2,1-4H3
Anahtar: UKLDJPRMSDWDSL-PFKFAYPQAT
SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC

Dibütiltin dilauratın özellikleri:
Kimyasal formül: C32H64O4Sn
Molar kütle: 631.56 g/mol
Görünüm: Renksiz sıvı
Yoğunluk: 1.066 g/mL
Erime noktası: 22 ila 24 °C (72 ila 75 °F; 295 ila 297 K)

Buhar basıncı: 0,2 mmHg ( 160 °C)
Kalite Seviyesi: 200
Deney: %95
Kırılma indisi: n20/D 1.471 (yanıyor)
Yoğunluk: 25 °C'de 1.066 g/mL (lit.)
SMILES dizesi: CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCC
InChI: 1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2; /h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
InChI anahtarı: UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L

Molekül Ağırlığı: 631.6
Hidrojen Bağ Donör Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 4
Dönebilen Bağ Sayısı: 30
Tam Kütle: 632.382663
Monoizotopik Kütle: 632.382663
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 52.6 Å ²
Ağır Atom Sayısı: 37
Karmaşıklık: 477
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

Dibütiltin dilaurat ile ilgili bileşikler:
Dibütiltin dioktanoat: CAS: 4731-77-5
Dibütiltin diasetat: CAS: 1067-33-0
N,N-Dimetil-1,3-propilendiamin
N,N-Dimetil-1,3-propilendiamin-d6
3,5-Dimetilpirazol
Dimetil 2-fenilbütandioat
9-(2,6-Dimetilfenil)-10-metilakridinyum Perklorat

Dibütiltin dilaurat isimleri:

Dibütiltin dilaurat'ın düzenleyici süreç isimleri:
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dilaurat
dibutil[bis(dodekanoiloksi)] stannan

Dibütiltin dilauratın CAS isimleri:
Dodekanoik asit, 1,1'-(dibutilstannilen) ester

Dibütiltin dilaurat'ın IUPAC isimleri:
[Dibutil(dodekanoiloksi)stanil] dodekanoat
[dibutil(dodekanoiloksi)stanil] dodekanoat
[dibutil(dodekanoiloksi)stanil]dodekanoat
dibutil(dodekanoiloksi)stanil] dodekanoat
Dibutilbis((1-oksododesil)-oksi) stannan
Dibutilbis(1-oksododesil)oksi)stanan
Dibütilbis(lauriloksi)stannan
Dibutylcín dilaurat
dibutilstannanebis(ilyum) didodekanoat
dibutilstannanebis(ylium); bis(dodekanoat)
dibütiltin didodekanoat
DİBUTİLTİN DİLAURAT
Dibütiltin Dilaurat
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dilaurat, DBTL
dibütiltin laurat
dibütiltin(2+) dilaurat
Dibütilzinndilaurat
Dodekanoik asit, 1,1'-(dibutilstannilen) ester
STANNANE, DIBUTYLBIS((1-OXODODECYL)OXY)-
Stannan, dibutilbis((1-oksododesil)oksi)-
Stannan, dibutilbis[(1-oksododesil)oksi]

Dibütiltin dilaurat'ın ticari isimleri:
BRB DBTDL
D-22
DBTDL
Dibutiltindilaurat (DBT)
Formrez SUL-4E
Fomrez« katalizörü SUL-4
DBTL'yi işaretle
Metatin(TM) Katalizörü 712E
Metatin(TM) Katalizörü 712ES
Metatin(TM) Katalizatör 712E
Metatin(TM) Katalizatör 712ES
SİLOPREN KATALİZÖR 162
T-CAT B12
Tinstab BL277

Dibütiltin dilaurat'ın diğer isimleri:
Dibütiltindilaurat ve bütinorat

Dibütiltin dilaurat kelimesinin Eş Anlamlıları:
dibütiltin dilaurat
77-58-7
bütirorat
Davainex
tinostat
Stanclere DBTL
dibütiltin laurat
Di-n-bütiltin dilaurat
Sabitleyici D-22
TV'ler Tin Lau
DBTL
T 12 (katalizör)
Dibütilbis(laurato)kalay
dibütiltin didodekanoat
Stavinor 1200 SN
dibütiltin n-dodekanoat
Ongrostab BLTM
Dibutilbis(lauroiloksi)kalay
Formrez sul-4
dibütilstanilen dilaurat
Termolit T 12
1038 işareti
Bis(lauroiloksi)di(n-bütil)stanan
kosmos 19
Termal çek 820
Stannan, dibutilbis[(1-oksododesil)oksi]-
kalay dibütil dilaurat
Dibutil-zinn-dilaurat
Neostann U 100
Kalay, dibütilbis(lauroiloksi)-
Cata-Çek 820
Lankromark LT 173
TVS-TL 700
dibütilstanyum dilaurat
Stannan, bis(lauroiloksi)dibutil-
Stannan, dibutylbis(lauroyloxy)-
Laudran di-n-bütilçilik
[dibutil(dodekanoiloksi)stanil] dodekanoat
Laurik asit, dibütilstanilen tuzu
Laurik asit, dibütiltin türevi.
dibütilstannandiil didodekanoat
Stannan, bis(dodekanoiloksi) di-n-bütil-
12
KS 20
TN 12
Kalay, di-n-bütil-, di(dodekanoat)
Dibutilbis(1-oksododesil)oksi)stanan
Laurik asit, dibütilstanilen türevi.
Dodekanoik asit, 1,1'-(dibutilstannilen) ester
MFCD00008963
NCGC00166115-01
Stannan, dibutilbis((1-oksododesil)oksi)-
DSSTox_CID_4961
DSSTox_RID_77599
DSSTox_GSID_24961
Laustan-B
CAS-77-58-7
dibütil-kalay-dilaurat
TN 12 (katalizör)
Stavincor 1200 SN
BT 11'i işaretleyin
BT 18'i işaretleyin
Dibütilbis(lauroksi)stanan
bütil norat
CCRIS 4786
DXR 81
Dibutil-zinn-dilaurat
HSDB 5214
T 12 (VAN)
Sabitleyici D 22
Laudran di-n-bütilçilik
MGK 2607
SM 2014C
EINECS 201-039-8
dibütiltin dillorat
Metacure T-12
Stannan, bis(dodekanoiloksi)di-n-bütil
Kalay, di(dodekanoat)
di-n-Bütilin dilaurat
AI3-26331
ADK STAB BT-11
Dibütiltin dilaurat, %95
C32H64SO4n
DTXSID6024961
NSC2607
Laurik asit, dibütiltin türevi
Dibutilbis(1-oksododesiloksi)stanan
NSC-2607
Bis(dodekanoiloksi)di-n-bütilstanan
Tox21_112324
6945AF
Dibütil[bis(dodekanoiloksi)]stanan #
Dibutilbis[(1-oksododesil)oksi]stanan
Dibütiltin dilaurat, SAJ birinci sınıf
Tox21_112324_1
ÇİNKO169743348
Dibütiltin dilaurat, Selectophor(TM)
WLN: 11VO-SN-4&4&OV11
Laurik asit, dibütilstanilen türevi
NCGC00166115-02
Di-n-bütiltin dilaurat (18 - 19% Sn)
FT-0624688
E78905
EC 201-039-8
A839138
S-200959
dodekanoik asit [dibutil(1-oksododekoksi)stanil] ester
201-039-8 [EINECS]
77-58-7 [RN]
Bis(lauroiloksi)di(n-bütil)stanan
DBTDL
Dibütil[bis(dodekanoiloksi)]stannan
Dibütil[bis(dodekanoiloksi)]stanan
Dibütil[bis(dodekanoiloksi)]stanan
Dibutilbis(1-oksododesiloksi)stanan
Dibutilbis(lauroiloksi)kalay
dibütiltin dilaurat
dibütiltin dillorat
dibütiltin laurat
dibütiltin n-dodekanoat
di-n-Bütilin dilaurat
MFCD00008963
Stannan, dibutilbis[(1-oksododesil)oksi]-
Kalay, dibütilbis(lauroiloksi)-
Kalay, di-n-bütil-, di(dodekanoat)
WH7000000
105-77-1
ADK STAB BT-11
Bis(dodekanoiloksi)di-n-bütilstanan
butil norat
butinorate
Cata-Çek 820
Dabco T-12
Davainex
DBTL
Dibütil bis(lauroiloksi)kalay
dibütil kalay dilaurat
DİBUTİL(DODEKANOYLOKSİ)STANİL DODEKANOAT
Dibütil[bis(dodekanoiloksi)]stannan
Dibutilbis(1-oksododesil)oksi)stanan
Dibütilbis(laurato)kalay
Dibütilbis(lauroksi)stanan
Dibutilbis(lauroiloksi)stanan
Dibütilbis(lauroiloksi)stanan, Dibütil bis(lauroiloksi)kalay
DİBUTİLBİS[(1-OXODODECYL)OKSİ]STANAN
dibütilstanyum dilaurat
dibütilstanilen dilaurat
dibütiltin didodekanoat
dibütiltin dilaurik asit
Dibutil-zinn-dilaurat
DI-N-BÜTİLDİLAURİLTİN
Di-n-bütilkalay didodekanoat
DI-N-BÜTİLTİN DİLAURAT
dodekanoik asit [dibutil(1-oksododekoksi)stanil] ester
Dodekanoik asit, 1,1'-(dibutilstannilen) ester
Formrez sul-4
kosmos 19
L4061GMT90
Lankromark LT 173
Laudran di-n-bütilçilik
Laustan-B
Metacure T-12
Neostann U 100
Stannan, bis(dodekanoiloksi) di-n-bütil-
Stannan, bis(dodekanoiloksi)di-n-bütil
Stannan, bis(lauroiloksi)dibutil-
Stannan, dibutylbis(lauroyloxy)-
Stavinor 1200 SN
Termal çek 820
Termolit T 12
kalay dibütil dilaurat
tinostat
TV'ler Tin Lau
TVS-TL 700
WLN: 11VO-SN-4&4&OV11

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.