DIMACIT TMTD-PDR

Dimacit TMTD-PDR değerli bir ikincil hızlandırıcıdır.
Dimacit TMTD-PDR'nin dağılabilirliği nedeniyle yumuşak bileşiklerde kullanılması önerilir.
Dimacit TMTD-PDR leke yapmaz ve renk atmaz.

CAS Numarası: 137-26-8
Kimyasal adı: tetrametiltiuram disülfit
Moleküler Formül: C6H12N2S4
Moleküler Ağırlık: 240.4

Dimacit TMTD-PDR'nin uygulamaları:
Kauçuk ve plastik katkı maddeleri
Kauçuk modifikasyonu

Dimacit TMTD-PDR Ürün Açıklaması:
Bu ürün kauçuk endüstrisi için tasarlanmıştır.
İki derece mevcuttur: pdr; pdr-d.

Tüm sınıflar beyazdan kirli beyaza kadardır.
Dimacit TMTD-PDR, kükürtsüz vulkanizasyon sistemlerinde ve EV sistemlerinde kullanıldığında hızlı vulkanizasyon sunar ve iyi ısıl yaşlanma ve sıkıştırma set direnci ile mükemmel bir vulkanizasyon platosu sağlar.

ETU ile kürlenen merkaptan modifiye polikloropren içinde Dimacit TMTD-PDR, sertleşme hızını etkilemeden bir yanık geciktirici görevi görür.
Dimacit TMTD-PDR'nin mükemmel renkleri siyah olmayan vulkanizatlarda elde edilir.

Dimacit TMTD-PDR uygulamasında N-nitrosodimetilaminin, bir bozunma ürünü olan dimetilaminin nitrozlama maddeleri (nitrojen oksitler) ile reaksiyona girmesiyle oluşturulabileceğine dikkat edilmelidir.
Dimacit TMTD-PDR, FDA 21 CFR 177.2600, 175.105 ve BgVV XXI, Kategoriler 1-4 ve "Sonderkategorie" altında belirtildiği gibi gıda ile temas eden ürünlerde kullanım için düzenlenmiştir.

Dimacit TMTD-PDR'nin Tipik Özellikleri:
Özellik Tipik Değeri, Birimler
Görünüm: Beyaz ila kirli beyaz toz
Toplu Yoğunluk: +/-0.50
Moleküler Formül: C6H12N2S4
Moleküler Ağırlık: 240.4

Dimacit TMTD-PDR'nin dağılabilirliği nedeniyle yumuşak bileşiklerde kullanılması önerilir.

ANAHTAR KELİMELER:
137-26-8, tetrametiltiuram disülfit, Dimacit TMTD, TMTD, tiram, Tioperoksidikarbonik diamid tetrametil, Bis (dimetitiokarbamoil) disülfit, HOL (IT), Teknoloji sağlayıcılar, R2M (IT)

Dimacit TMTD-PDR'nin Kimyasal Eş Anlamlıları:
Tetrametiltiuram disülfit, Bis (dimetilditiyokarbamoil) disülfid, Thiram, Thiuram

Dimacit TMTD-PDR'nin saklanması:
Dimacit TMTD-PDR'yi gıda maddelerinden uzakta iyi havalandırılan kuru bir yerde saklayın.
Normal koşullarda orijinal ambalajında 2 yıl saklandıktan sonra etkin maddenin tahlilinde herhangi bir azalma gözlenmemiştir.

Paletlenmiş malzemenin çift istiflenmesi, ürünün olağan dışı sıkışmasına neden olabilir.
Kazara dökülme durumunda, dökülen ürün yakmak için toplanmalıdır.

Su yollarının kirlenme riski varsa derhal ilgili makamlara haber verin.
Asitlere ve asitleri serbest bırakan maddelere karşı koruyun.

Dimacit TMTD-PDR İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Genel tavsiye :
Bu malzeme güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
Bir doktora danışın.

Solunması halinde:
Temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Solunum güçlüğü varsa oksijen verin.
Derhal tıbbi tavsiye/müdahale alın.

Cilt ile teması halinde:
Hemen en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın.
Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Göz teması halinde:
Derhal bol su ile göz kapaklarının altını da en az 15 dakika yıkayın.
Varsa ve çıkarması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın.
Durulamaya devam edin.

Göz tahrişi devam ederse:
Tıbbi tavsiye/müdahale alın.

Yutulması halinde:
Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Ağzınızı su ile temizleyiniz ve ardından bol su içiniz.
Tıbbi tavsiye olmadan kusturmaya çalışmayın.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

Hem akut hem de gecikmiş en önemli semptom ve etkiler:
Yutulması veya solunması halinde zararlıdır.
Cilt tahrişine neden olur.

Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.
Ciddi göz tahrişine neden olur.

Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabilir.
Düzensiz kardiyak aktivite

Dermatit
egzama

Baş ağrısı
Mide bulantısı

Nefes darlığı
Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Sağlık yaralanmaları gecikebilir.
Alkol tüketilirse daha şiddetli etkiler.

Fizikçiye notlar:
Ditiyokarbamatlar için genel tavsiyeler
Kronik maruziyette biyoizleme mümkündür: işgünü/hafta sonunda idrarda TTCA tayini.
Gecikmiş etkiler için kan testi: karaciğer testleri, böbrek fonksiyonu, tiroid fonksiyonu

Dimacit TMTD-PDR YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
Uygun söndürücü maddeler:
Söndürmek için su spreyi kullanın.
Karbondioksit (CO2)
alkole dayanıklı köpük

Uygun olmayan söndürücü maddeler:
Su jeti KULLANMAYIN.

Yangın söndürme sırasındaki belirli tehlikeler:
Toz oluşturmaktan kaçının; yeterli konsantrasyonlarda havada dağılan ince toz ve bir ateşleme kaynağının varlığında potansiyel bir toz patlaması tehlikesi vardır.

Tehlikeli yanma ürünleri:
Karbonmonoksit
Azot oksitler (NOx)
kükürt oksitler

Daha fazla bilgi :
Statik deşarjlara karşı önlem alın.

İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman:
Standart yangınla mücadele ekipmanına ek olarak onaylı bir pozitif basınçlı bağımsız solunum cihazı kullanın.

Dimacit TMTD-PDR'nin KAZA SONUCU SALINIM ÖNLEMLERİ:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:
Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.
Önemli dökülmeler kontrol altına alınamıyorsa yerel makamlara haber verilmelidir.

Çevresel önlemler:
Çevreye salınmasından kaçının.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Dökülenleri süpürün veya vakumlayın ve bertaraf etmek üzere uygun bir kapta toplayın.
Döküntüyü kontrol altına alın, yanıcı olmayan emici bir malzemeyle (örn. kum, toprak, diyatomlu toprak, vermikülit) emdirin ve yerel/ulusal düzenlemelere göre bertaraf edilmek üzere bir kaba aktarın (bkz. bölüm 13).

Dimacit TMTD-PDR'NİN KULLANILMASI VE DEPOLANMASI:
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri:
Toz oluşumunu ve birikimini en aza indirin.
Ürünü ve boş kabı ısıdan ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Güvenli kullanım için tavsiyeler:
Toz solumaktan kaçının.
Cilde veya giysilere bulaştırmayınız.

gözlerine girmeyin.
Yutmayınız.

Yeterli havalandırma sağlayın.
İşlemden sonra iyice yıkayın.

Güvenli saklama koşulları:
Dimacit TMTD-PDR'yi sıkıca kapalı tutun.
Dimacit TMTD-PDR'yi kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Dimacit TMTD-PDR'yi doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Yalnızca patlamaya dayanıklı ekipman kullanın.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.