DİMETİLETANOLAMİN

Dimetiletanolamin = DMEA

CAS Numarası:108-01-0
EC Numarası: 203-542-8
Moleküler Formül: C4H11NO
Moleküler Kütle: 89.14

Dimetiletanolamin renksiz viskoz bir sıvıdır.
Dimetiletanolamin cilt bakım ürünlerinde cilt tonunu iyileştirmek için kullanılır ve ayrıca nootropik olarak ağızdan alınır.
Dimetiletanolamin, dimetilaminin etoksilasyonu ile hazırlanır.
Dimetiletanolamin (DMEA) olarak da bilinen DMAE, epoksi reçineleri için bir sertleştirme maddesidir.

Dimetiletanolamin su, alkoller, eter ve aromatik çözücüler ile karışabilir.
Dimetiletanolamin, aminler ve alkoller için tipik reaksiyonlara girer.
Dimetiletanolamin, su bazlı (WB) kaplama formülasyonlarının hazırlanmasında kullanılır.

DMAE vücutta doğal olarak üretilir.
Dimetiletanolamin ayrıca somon, sardalye ve hamsi gibi yağlı balıklarda da bulunur.
DMAE'nin, sinir hücrelerinin sinyal göndermesine yardımcı olmak için çok önemli olan bir nörotransmitter olan asetilkolin (Ach) üretimini artırarak çalıştığı düşünülmektedir.
DMAE ayrıca beyinde beta-amiloid adı verilen bir maddenin birikmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Dimetiletanolamin Uygulamaları:
DMEA bir poliüretan köpük yardımcı katalizörüdür, reaktif bir katalizördür, esnek poliüretan köpük ve poliüretan köpük formülasyonları için kullanılabilir.
Kaplamalarda, boyalarda, mürekkeplerde de kullanılır.

2-dimetilaminoetanol veya DMEA olarak da bilinen dimetiletanolamin, 1,2-aminoalkoller olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, C1 atomuna bağlı bir amin grubu ve C2 atomuna bağlı bir alkol grubu ile bir alkil zinciri içeren organik bileşiklerdir.
Dimetiletanolamin gıda katkı maddesi olarak kullanılır.
Dimetiletanolamin çok güçlü bir bazik bileşiktir (pKa'sına göre).
Dimetiletanolamin potansiyel olarak toksik bir bileşiktir.

Dimetiletanolamin, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB), Alzheimer hastalığı, otizm ve geç diskinezi tedavisinde kullanılmıştır.
Dimetiletanolamin genellikle 2-(dimetilamino)etanol, Dimetiletanolamin (DMAE) veya dimetiletanolamin (DMEA) olarak adlandırılır.
Bunlar bir alkilamin grubu içeren organik bileşiklerdir.
Dimetiletanolamin, üçüncül amin ve birincil alkol gruplarını fonksiyonel gruplar olarak tutar.
Dimetiletanolamin ayrıca cilt bakımında ve bilişsel işlev ve ruh hali geliştirici ürünlerde bir bileşen olarak kullanılmıştır.

Dimetiletanolamin Uygulamaları:
Flokülantlar
Dimetiletanolamin, dimetilaminoetil(met)akrilat üretiminde anahtar bir ara maddedir.
Çoğunlukla akrilamid ile kopolimerizasyon yoluyla bu esterden üretilen suda çözünür polimerler, topaklaştırıcılar olarak faydalıdır.

Kağıt hamuru ve kağıt kimyasalları
Kağıdın kuru mukavemeti veya ıslak mukavemeti, ağartılmamış kraft kağıdına bir dimetilaminoetil(met)akrilat homopolimeri eklenerek arttırılır.

İyon değiştirici reçineler
Anyon değişim reçineleri, DMAE veya trimetilamin gibi üçüncül aminlerin klorometillenmiş vinil veya stiren reçinesi ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanabilir.
Artan değişim kapasitesi, haloalkil fonksiyonları içeren çapraz bağlı bir polimerin reaksiyona sokulmasıyla elde edilir.Anyon değişim membranları DMAE ile aminlenir.

Poliüretan
Yalıtım amaçlı PU köpük üretiminde DMAE kullanımı toplam formül maliyetini düşürmenin pratik ve etkili bir yoludur.

Epoksi
Dimetiletanolamin, epoksi reçineler için etkili ve çok yönlü bir kürleme maddesidir.
Dimetiletanolamin ayrıca reçineli poliamidler ve diğer viskoz sertleştiriciler için viskozite azaltıcı madde olarak da işlev görür.
DMAE ayrıca epoksi formülasyonlarındaki çeşitli filtreler için son derece iyi bir ıslatma maddesidir.

Akrilikler
Dimetiletanolamin, DMAE esterlerinin kopolimerizasyonu yoluyla akrilonitril polimerlerinin asitle boyama özelliklerini geliştirir.
Suda çözünür Dimetiletanolamin tuzları, kaplamaların ve filmlerin davranışını iyileştirmek ve onları suya dayanıklı hale getirmek veya suya karşı istenen spesifik hassasiyeti sağlamak için kullanılır.

Dimetiletanolamin Ana Uygulamaları:
-floküle edici ajan
-Iyon değiştirici reçine
-üretan katalizörü
 
Dimetiletanolamin, başlangıçta hiperkinetik bozuklukların tedavisinde ve hafızayı geliştirmek için kullanılan yeni bir bileşendir.
Dimetiletanolamin şimdi kozmetik ürünlerde kullanılıyor ve asetilkolinin öncüsü olarak etkinliğinden dolayı popülerlik kazanıyor.
Başlangıçta sıkılaştırıcı ve yaşlanmayı geciktirici bir ürün olarak kullanılan, anti-inflamatuar ve antioksidan aktiviteleri içeren yeni fonksiyonlar şimdi aydınlatılmıştır.
DMAE, serbest radikal süpürücü olarak eylemlerine ek olarak IL-2 ve IL-6 salgılanmasını da engeller.
DMAE'nin tam etki mekanizması belirsiz olsa da, Dimetiletanolaminlerin asetilkolin benzeri işlevleri, epidermis ve dermiste kasılmayı ve hücre yapışmasını artırarak daha sıkı bir cilt görünümüne neden olur.

DMAE, birçok insanın ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğine, hafızayı güçlendirebileceğine ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğine inandığı bir bileşiktir.
Dimetiletanolamin'in ayrıca yaşlanan cilt için faydaları olduğu düşünülmektedir.
Dimetiletanolamin, Deanol ve diğer birçok isim olarak anılır.
DMAE hakkında çok fazla çalışma olmamasına rağmen, savunucular Dimetiletanolamin'in aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli koşullar için faydaları olabileceğine inanıyor: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
-Alzheimer hastalığı
-demans
-depresyon

DMAE'nin Ach üretimi ve beta-amiloid birikimi üzerindeki etkisi, özellikle yaşlandıkça beyin sağlığı için faydalı olabilir.
(DMAE veya DMEA), (CH3)2NCH2CH2OH formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Dimetiletanolamin, hem üçüncül bir amin hem de birincil alkol fonksiyonel grupları içeren iki işlevlidir.
DMAE, bir zamanlar Deanol adı altında öğrenme ve davranış sorunları olan çocuklar için reçeteli bir ilaç olarak satıldı.

Dimetiletanolamin 1983 yılında piyasadan çekilmiştir ve artık reçeteli bir ilaç olarak bulunmamaktadır.
Günümüzde DMAE, kapsül ve toz formda bir diyet takviyesi olarak satılmaktadır.
Dozlama talimatları markaya göre değişir, bu nedenle Dimetiletanolamin ambalaj talimatlarını takip etmek ve DMAE'yi yalnızca güvenilir kaynaklardan satın almak önemlidir.
 
Dimetiletanolamin, nitrojen hardalı 2-dimetilaminoetil klorür gibi diğer kimyasalların öncüsüdür.
Akrilat ester, topaklaştırıcı bir madde olarak kullanılır.
İlgili bileşikler gaz saflaştırmasında, örneğin, ekşi gaz akımlarından hidrojen sülfürün çıkarılmasında kullanılır.
DMAE'nin bitartrat tuzu, yani 2-dimetilaminoetanol (+)-bitartrat, bir diyet takviyesi olarak satılmaktadır.
Dimetiletanolamin, %37 DMAE sağlayan beyaz bir tozdur.

Suda Çözünürlük: 1400 g/L
logP: -0.46
logP: -0.5
günlükler: 1.2
pKa (En Güçlü Asidik): 15.59
pKa (En Güçlü Temel): 9.03
Fizyolojik Yük: 1
Hidrojen Alıcı Sayısı: 2
Hidrojen Donör Sayısı: 1
Kutup Yüzey Alanı: 23,47 Ų
Dönebilen Bağ Sayısı: 2
Kırılma: 26.28 m³·mol⁻¹
Polarize edilebilirlik: 10.5 ų
Yüzük Sayısı: 0
Biyoyararlanım: Evet
Beş Kuralı: Evet
Ghose Filtresi: Hayır
Veber Kuralı: Evet
MDDR benzeri Kural: Hayır

Dimetiletanolamin diğer kimyasalları yapmak için kullanılır.
N,N-dimetiletanolamin, iki N-metil ikame edicisine sahip etanolamin olan üçüncül bir amindir.
Dimetiletanolamin, bir sertleştirme maddesi ve bir radikal süpürücü olarak bir role sahiptir.
Dimetiletanolamin, üçüncül bir amindir ve etanolaminlerin bir üyesidir.

Dimetilaminoetanolün kozmetik dermatolojideki rolü
Yaşlanan cildin iyileştirilmesine yönelik cilt bakım formülasyonları giderek daha önemli tüketici ürünleri haline geliyor.
Burada, yakın zamanda plasebo kontrollü bir çalışmada değerlendirilen bu tür bir ajan - 2-dimetilaminoetanol (DMAE) veya deanol - hakkındaki mevcut verileri gözden geçiriyoruz.
DMAE, B vitamini kolinin bir analoğudur ve asetilkolinin bir öncüsüdür.

Asetilkolinin bir nörotransmiter olarak rolü iyi bilinmesine rağmen, artan kanıtlar, asetilkolinin çoğalma, farklılaşma, hareket ve salgılama gibi temel hücresel süreçleri parakrin ve otokrin tarzda düzenleyen, her yerde bulunan sitokin benzeri bir molekül olduğuna işaret etmektedir.
Aslında, bu modülatör rol, DMAE'nin kutanöz aktivitesine katkıda bulunabilir.
Randomize bir klinik çalışmada, 16 hafta boyunca günlük olarak uygulanan %3 DMAE yüz jelinin alın çizgilerinin ve periorbital ince kırışıklıkların hafifletilmesinde ve dudak şeklini ve dolgunluğunu ve genel olarak iyileştirmede güvenli ve etkili olduğu (p < 0.05) gösterilmiştir. yaşlanan cildin görünümü.
Bu etkiler, uygulamanın 2 haftalık kesilmesi sırasında gerilemedi.

Kaba kırışıkların, göz altı morluklarının, nazolabial kıvrımların, sarkık boyun derisinin ve boyun sıkılığının görünümünde faydalı eğilimler (p > 0.05 ama </= 0.1) kaydedildi.
DMAE ve plasebo grupları arasında eritem, soyulma, kuruluk, kaşıntı, yanma veya batma insidansında hiçbir fark olmaksızın uygulamanın iyi tolere edildiği bulundu.
Denemenin açık etiketli bir uzantısı, 1 yıla kadar uzun süreli DMAE jel uygulamasının iyi bir güvenlik profili ile ilişkili olduğunu gösterdi.
DMAE'nin akut cilt sıkılaştırıcı etkileri, kutanöz gerilme mukavemetinin nicel ölçümleriyle doğrulanmıştır.
Periferik kan lenfositlerinde yapılan in vitro çalışmalar, DMAE'nin orta derecede aktif bir anti-inflamatuar ajan olduğunu göstermektedir.

Boyalar, kaplama mürekkepleri Dimetiletanolamin, suda çözünür kaplama reçinelerindeki serbest asiditeyi nötralize etmek için mükemmeldir.
Reçine akrilik, alkid veya stiren-maleik olabilir.
Elektrodepozisyonda olduğu gibi daha düşük uçuculuk gerektiğinde, dimetiletanolamin genellikle trietilamine tercih edilir.
Dimetiletanolamin ayrıca pigment ıslanabilirliğini de geliştirir.

Metalik görünüme sahip bazı sentetik emayeler, dimetilaminoetil metakrilat polimerlerinden hazırlanabilir.
Fleksografik mürekkeplerde DMAE, reçineleri ve inoksları çözündürmek için kullanılabilir.
Deride lateks kaplamaların yapışması, akrilik monomerlerin dimetilaminoetil akrilat ile kopolimerizasyonu ile geliştirilebilir.

Yüzey aktif maddeler – deterjanlar Anyonik yüzey aktif maddelerin alkiletanolamin tuzları genellikle hem su hem de yağ sistemlerinde karşılık gelen sodyum tuzlarından çok daha fazla çözünür.
Dimetiletanolamin, yağ asitlerinden şampuan üretiminde mükemmel bir başlangıç malzemesi olabilir.
Yağ asidi sabunları, özellikle suya dayanıklı zemin cilaları için mum emülgatörleri olarak etkilidir.
Dimetiletanolamin titanatlar, zirkonatlar ve diğer IV-A grubu metal esterleri, sulu veya organik solvent sistemlerinde polimerler, hidrokarbonlar ve mumlar için dağıtıcı maddeler olarak faydalıdır.

İlaçlar ve farmasötikler Dimetiletanolamin genellikle klorlama yoluyla dimetilaminoetilklorüre dönüştürülür.
Aşağıdaki farmasötik ürünlerden bazıları sentezlenebilir: befenyum hidroksinaftoat, bromfeniramin, karboksamin, kloropiramin, klorfenamin, klorfenoksamin, dibenzepin, diltiazem, dimetinden, difenhidramin, doksilamin, meklofenoksat, mepiramin, noksiptilin HCI, fenilfenoloksamin, fenilfenoloksamin,
Orta derecede şiddetli veya şiddetli Alzheimer hastalığı olan 27 hastada çift kör, plasebo kontrollü bir 2-dimetilaminoetanol denemesi yapıldı.
İlaç grubundaki 13 hastadan 6'sı, kafa karışıklığının artması ve kan basıncının hafif yükselmesi ile birlikte uyuşukluk ve gecikmeyi içeren yan etkiler nedeniyle araştırmanın ilk 5 haftasında geri çekildi.
İlaç tedavisinden önemli bir fayda görülmedi.

Tekstiller Öncelikle oleik asitten yapılan yüzey aktif alkil alkanolamin sabunları, tekstillerin temizlenmesinde ve yıkanmasında kullanılır.
Klorlu solventlerle birleştiğinde bu sabunlar ıslatıcı maddeler haline gelir.
Suda ve çoğu hidrokarbon çözücüde çözünürler, sert suda iyi köpürürler.
Keten tohumu, zeytin ve hint yağı gibi doğal yağlarla bir araya getirilen bu sabunlar, mükemmel emülsifiye edilebilirlikleri ve çıkarılma kolaylığı ile karakterize edilen tekstil yağlayıcıları olarak kullanılır.

Alkil alkanolamin bazlı örgü yağları, sakızın iğneleri tıkamasını önler ve işleme sırasında elyaf üzerinde elektrik yükünün birikmesini azaltır.
Alkil alkanolaminlerin yüzey aktif türevleri de haşıl sökmede kullanım alanı bulur.
N,N-dimetiletanolamin esterleri, tekstil endüstrisinde emülsifiye edici maddeler olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
N-metiletanolamin, polyester/pamuk karışımlarının boyanmasında parlatıcı olarak kullanılır.

Yağlayıcılar Mineral yağlara alkil alkanolamin sabunlarının eklenmesi, greslerde, kesme ve yağlama yağlarında, petrol-su emülsiyonlaştırıcılarında ve yağ emülsiyonlaştırıcılarında kullanılan çözünür bir yağ üretir.
N,N-dimetiletanolamin, aşırı basınçlı yağlayıcılar için kükürtlü yağlar yapımında kullanılır.
Alkil alkanolaminler, yağlama yağlarının akma noktasını düşüren katkı maddelerinde de kullanılır.
Gaz İşleme Doğal gazdan ve rafineri çıkış gazlarından istenmeyen hidrojen sülfürün eliminasyonu, gaz akımının bir çözelti ile temasını ve ardından asit gazının çözeltiden sıyrılmasını içeren bir işlemle neredeyse evrensel olarak gerçekleştirilir.

İşlem tatlandırma olarak adlandırılır.
N-metildietanolamin, gaz işlemede bir temizleme ve özütleme maddesi olarak kullanılır ve CO2 varlığında H2S'yi seçici olarak absorbe etme kabiliyeti sağlar.
gaz akışlarından asit gazının giderilmesinde ek iyileştirmeler sağlayan yüksek performanslı çözücüler.
Hemen hemen her gaz işleme uygulaması için bir UCARSOL solventi mevcuttur.

Farmasötikler Alkil alkanolaminler ve türevleri, aktif farmasötik bileşenlerin üretimi için ara ürünler olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Örneğin, N,N-dimetiletanolamin, değerli bir lokal anestezik olan prokainin sentezinde bir ara madde ve önemli bir antibiyotik olan prokain penisilin G'nin hazırlanmasında bir ara maddedir.
N,N-dimetiletanol-amin ve N-metiletanolamin, saman nezlesi ve soğuk algınlığı gibi alerjilerin semptomatik tedavisi için antihistaminiklerin (örn., difenhidramin hidroklorür) sentezinde kullanılır.
N-metildietanolamin, yatıştırıcı ve antispazmodik etkileri olan analjeziklerin üretiminde bir ara maddedir.
N,N-dimetiletanolamin, malign hastalıkların tedavisinde kullanılan Tamoxifen sentezinde kullanılır.

Üretan Katalizörleri DMEA, üretan köpüğü üretiminde tek başına veya diğer katalizörlerle kombinasyon halinde kullanılan bir amin katalizörüdür.
Dimetiletanolamin, buzdolabı ve diğer yalıtım uygulamaları dahil olmak üzere karmaşık sert köpük kalıplamaya özellikle uyarlanabilen köpük yükselmesini ve jel mukavemeti özelliklerini destekler.
İzosiyanatlar, DMEA ile reaksiyona girerek, köpürme reaksiyonu sırasında atmosfere salınan DMEA buharının miktarını sınırlar.
Su Arıtma Alkil alkanolaminler, su arıtma endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sentetik suda çözünür polimerik topaklaştırıcılar ve iyon değişim reçineleri gibi bir dizi önemli su arıtma ürününün üretiminde kullanılırlar.
Ayrıca doğrudan korozyon önleyici olarak da kullanılırlar.

DMAE (DIMETHYLAMINOETHANOL) ayrıca çeşitli yüz ve vücut kremlerinde bulunur ve cildi sıkılaştırabilir ve cilt kalitesini iyileştirebilir.
Dimetilaminoetanol DMAE, orijinal olarak hiperkinetik bozuklukları tedavi etmek ve hafızayı geliştirmek için kullanılan yeni bir bileşendir.
Dimetiletanolamin artık kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır ve bir asetilkolin öncüsü olarak aktivitesinden dolayı popülerlik kazanmaktadır.
Başlangıçta sıkılaştırıcı ve yaşlanma karşıtı bir ürün olarak kullanılan, şimdi anti-inflamatuar ve antioksidan aktiviteler de dahil olmak üzere yeni işlevler açıklığa kavuşturulmuştur.

İn vitro, DMAE, serbest radikal süpürücü olarak Dimetiletanolaminlerin etkilerine ek olarak IL-2 ve IL-6 salgılanmasını da inhibe eder.
DMAE'nin tam etki mekanizması net olmamakla birlikte, Dimetiletanolaminlerin asetilkolin benzeri işlevleri, epidermis ve dermiste kasılmayı ve hücre yapışmasını artırarak daha sıkı bir cilt görünümüne neden olur.
%3 DMAE yüz jeli ile yapılan çift-kör denemeler, yüz derisinin sıkılığını ve kas tonusunu iyileştirdi, boyun sarkmasının azalmasıyla kanıtlandığı gibi, Dimetiletanolamin'in arttığını gösterdi.

Su arıtma
Alkil alkanolaminler, su arıtma endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sentetik suda çözünür polimerik topaklaştırıcılar ve iyon değişim reçineleri gibi bir dizi önemli su arıtma ürününün üretiminde kullanılırlar.
Ayrıca doğrudan korozyon önleyici olarak da kullanılırlar.

Flokülantlar
Alkil alkanolaminlerin akrilik ve metakrilik asit esterleri, özellikle N,Ndimetiletanolamin, tipik olarak metil klorür veya dimetil sülfat ile kuaternize edilir ve daha sonra katyonik polimerik topaklaştırıcılar verecek şekilde akrilamid ile kopolimerize edilir.
Suya eser miktarlarda eklendiklerinde, elektrostatik çekim ile katı ve koloidal partikülleri adsorbe ederek daha sonra kolaylıkla ayrılabilen büyük “yumaklar” oluştururlar. Sedimantasyon, filtrasyon ve yüzdürme gibi katı/sıvı ayırma işlemlerini büyük ölçüde iyileştirirler ve bu nedenle içme suyu ve atık su arıtma endüstrilerinde koloidal ve askıda katıların giderilmesi için ve ayrıca kağıt ve mineral işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılırlar.
Ayrıca, bant filtre presleri ile birlikte yüksek kek katı konsantrasyonlarının elde edildiği ikincil çamur susuzlaştırmada da kullanılırlar.
Kopolimerizasyon adımında çapraz bağlanmayı ve ardından ürün performansındaki kayıpları önlemek için yüksek kaliteli hammaddeler gereklidir.

İyon Değiştirme Reçineleri
Kuvvetli bazik anyon değişim reçineleri, üçüncül bir aminin klorometillenmiş stiren-divinil benzen kopolimeri ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir.
N,N-dimetiletanolamin kullanıldığında, bu reçinelere Tip II Reçineler denir.
Dimetiletanolamin rejenerasyon verimliliklerini iyileştirdi ve tipik olarak su demineralizasyonu ve deiyonizasyon için güçlü bir asit katyon değişim reçinesi ile birlikte kullanılır.

MEA'nın çevre üzerindeki etkisinin yeterli kontrolü, SDS'ye eklenmiş maruziyet senaryolarında verilmektedir.
Ürün evde kullanım için tasarlanmamıştır.
İlk yardım: Dimetiletanolamin cilde veya saça yapışırsa, kirlenen tüm giysileri hemen çıkarın veya çıkarın.
Cildi akan su veya duş ile durulayın.
Cildinize bulaşırsa bol su ve sabunla yıkayınız.
Yangın durumunda, uygun yangın söndürücü kullanın. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.
Solunması halinde, kurbanı temiz havası olan bir yere götürün ve nefes alabilen bir pozisyonda dinlenin. İletişim.
Göz ile teması halinde birkaç dakika su ile dikkatlice yıkayınız.
Ardından, kontakt lens takıyorsanız ve kolayca çıkarabiliyorsanız, çıkarın.

Bundan sonra temizlemeye devam edin.
Yutulması halinde ağzı çalkalayın.
Cilt cilde yapışırsa, gözlere kaçarsa, yutarsa veya solgunsa derhal tıbbi yardım alın.
Cilt yapışırsa veya ciltte tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, tıbbi yardım ve tedavi isteyin.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi yardım ve tedavi isteyin.
Depolama: Kabı sıkıca kapalı ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
İyi havalandırılmış serin bir yerde saklayın.
Kilitleyin ve güvende tutun.
Bertaraf: İçeriği ve kapları valilik tarafından ruhsatlandırılmış özel bir atık bertaraf şirketine teslim edin.

Derideki etki mekanizmaları henüz aydınlatılamamış olsa da, kanıtlar derinin asetilkolin sentezi, depolanması, salgılanması, metabolizması ve alıcılığının aktif bir bölgesi olduğunu göstermektedir.
Muskarinik asetilkolin reseptörleri keratinositlerde, melanositlerde ve dermal fibroblastlarda lokalize olurken, nikotinik asetilkolin reseptörleri keratinositlerde bulunmuştur.
Asetilkolinin rolü ve deride asetilkolin aracılı fonksiyonların bir modülatörü olarak DMAE'nin rolü açıklığa kavuşturulmamıştır.
Bu nedenle, DMAE'nin dermatolojideki faydaları, potansiyel bir anti-inflamatuar etki ve altta yatan yüz kas tonusunda olası bir iyileşme ile cilt sıkılığında belgelenmiş bir artışı içerir.
DMAE'nin diğer cilt bakım rejimleriyle (örneğin, topikal antioksidan kremler, alfa-hidroksi asitler) karşılaştırmalı etkinliğini değerlendirmek için çalışmalara ihtiyaç vardır.

Dimetilaminoetanol (DMAE), esnek ve sert PUR köpükler için etkili, ekonomik bir amin katalizörüdür.
Bildirildiğine göre, poliol karışımının viskozitesini azaltır, poliol karışımı bileşenlerinin dağılmasına yardımcı olmak için solvent özellikleri gösterir ve krema ve kabarma sürelerinin ayarlanmasında iyi bir serbestlik sağlar.
Kalay katalizörleri ile birleştirildiğinde, DMAE, diğer amin katalizörlerine göre köpürme reaksiyonunun daha bağımsız kontrolünü sağlar.

Dimetiletanolamin (DMAE veya DMEA), (CH3)2NCH2CH2OH formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Dimetiletanolamin, hem üçüncül bir amin hem de birincil alkol fonksiyonel grupları içeren iki işlevlidir.
Dimetiletanolamin renksiz viskoz bir sıvıdır.

Tekstiller – deri Poliakrilonitrilin asitle boyama kabiliyeti, akrilonitrilin dimetilaminoetil akrilat gibi DMAE esterleri ile kopolimerizasyonuyla geliştirilir.
Dimetilaminoetil metakrilat homopolimeri ile modifiye edilmiş selüloz, bir löko tekne boyasının ester tuzları ile boyanabilir.
Selülozun polidimetilaminoetil metakrilat ile emprenye edilmesi, kumaşın gazla solma direncini de geliştirir.
DMAE'nin uzun zincirli alkilfosfatları, selülozik olmayan hidrofobik tekstil malzemeleri için antistatik maddeler oluşturur.

Dimetiletanolamin için Diğer İsimler
Etanol, 2-(dimetilamino)-
2-(Dimetilamino)etanol
deanol
(N,N-Dimetilamino)etanol
β-Dimetilaminoetil alkol
N,N-Dimetiletanolamin
DMAE
β-Hidroksietildimetilamin
bimanol
β-(Dimetilamino)etanol
(Dimetilamino)etanol
Dimetil(2-hidroksietil)amin
propamin A
N-(2-Hidroksietil)dimetilamin
2-(N,N-Dimetilamino)etanol
(2-Hidroksietil)dimetilamin
N,N-Dimetil-2-aminoetanol
dimetilmonoetanolamin
N,N-Dimetil(2-hidroksietil)amin
Norkolin
N,N-Dimetil-N-(β-hidroksietil)amin
Dimetil(hidroksietil)amin
Kalpur P
Amietol M 21
N,N-Dimetil-β-hidroksietilamin
Dimetol
Teksas DME
dimetiletanolamin
Reksolin
2-(Dimetilamino)etil alkol
Thancat DME
ACMC-1C0DD
2-hidroksietildimetilamin
Etanol, 2-dimetilamino-
EC 203-542-8
beta -(dimetilamino)etanol
CN(C)CC[O]
Dimetilaminoaetanol(almanca)
Kolin klorür (Tuz/Karışım)
Luridin klorür (Tuz/Karışım)
KSC174O2J
beta-hidroksietildimetilamin
N,N-Dimetiletanolamin/DMEA
beta -dimetilaminoetil alkol
2-(N,N-dimetil amino)etanol
2-(N,N-dimetilamino) etanol
DTXSID2020505
CTK0H4724
N-hidroksietil-N,N-dimetilamin
.beta.-Dimetilaminoetil alkol
2-(N,N-dimetil amino) etanol
Ni(1/4)OEN-Dimetiletanolamin
NSC2652
beta -(dimetilamino)etil alkol
2-hidroksi-N,N-dimetiletanaminyum
WLN: Q2N1 ve 1
DMEA
N-(2-Hidroksietil)-N,N-dimetilamin
PC KEDİ DMEA
Dabco DMEA
MGK 2652
aminoalkol 2mab
Jeffcat DMEA
Texacat DMEA
Niax DMEA
Lupragen N 101
Tegoamin DMEA
80
N,N-Dimetil-2-etanolamin

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.