DİSİKLOHEKSİLAMONYUM

Disikloheksilamin olarak da bilinen disikloheksilamonyum, sikloheksilaminler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Disikloheksilamonyum, HN(C6H11)2 kimyasal formülüne sahip ikincil bir amindir.
Disikloheksilamonyum, hafif balık benzeri bir kokuya sahip, renksiz bir sıvı olarak görünür.

CAS Numarası: 101-83-7
EC Numarası: 202-980-7
Kimyasal Formül: (C6H11)2NH
Molar Kütle: 181,32 g/mol

Disikloheksilamonyum, HN(C6H11)2 kimyasal formülüne sahip ikincil bir amindir.
Disikloheksilamonyum renksiz bir sıvıdır, ancak ticari numuneler sarı görünebilir.

Disikloheksilamonyum, aminler için tipik olan balık kokusuna sahiptir.
Disikloheksilamonyum suda az çözünür.
Bir amin olarak Disikloheksilamonyum, organik bir bazdır ve diğer kimyasalların yararlı öncüsüdür.

Disikloheksilamonyum, hafif balık benzeri bir kokuya sahip, renksiz bir sıvı olarak görünür.
Disikloheksilamonyum sudan daha az yoğundur.

Disikloheksilamonyum yutulması halinde toksik olabilir.
Disikloheksilamonyum cildi, gözleri ve mukoza zarlarını ciddi şekilde tahriş eder.

Disikloheksilamonyum boya, vernik ve deterjan yapımında kullanılır.
Disikloheksilamonyum birincil bir alifatik amindir.

Disikloheksilamonyum, antioksidanların ve vulkanizasyon hızlandırıcının üretiminde bir ara madde olarak kullanılır.
Disikloheksilamonyum esnek poliüretan köpükler için katalizör olarak kullanılır.

Disikloheksilamonyum ayrıca tarım kimyasallarında ve tekstil kimyasallarında da kullanılır.
Disikloheksilamonyum, matris destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyon kütle spektrometrisinde bakteriyel analiz için iyonik sıvı matrisler oluşturmak üzere kullanılır.

Disikloheksilamonyum REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda yılda ≥ 1 000 ila < 10 000 ton arasında üretilmekte ve/veya ithal edilmektedir.
Disikloheksilamonyum, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılır.

CAS No. 101-83-7'ye sahip disikloheksilamonyum bir alifatik amindir.
Bir ara madde olarak Disikloheksilamonyum, farklı endüstrilerdeki geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir.

Ana kullanım alanlarından biri, Disikloheksilamonyumun vulkanizasyon hızlandırıcı olarak kullanıldığı kauçuk endüstrisindedir.
Yağlayıcılarda ve kesme sıvılarında Disikloheksilamonyum korozyon önleyici olarak işlev görür.
Burada Disikloheksilamonyumun kullanıldığında Nitrozaminler oluşturmadığını belirtmek gerekir.

Disikloheksilamonyumun diğer uygulamaları arasında örneğin boyalar (boya öncüsü olarak) veya plastikleştirici olarak kullanım yer alır.

Disikloheksilamonyum, aminler için tipik olan balık kokusuna sahiptir.
Disikloheksilamonyum suda az çözünür.

Bir amin olarak Disikloheksilamonyum organik bir bazdır ve diğer kimyasalların yararlı bir öncüsüdür.
Disikloheksilamonyum boya, vernik ve deterjan yapımında kullanılabilir.

Disikloheksilamonyum, C12H23N kimyasal formülüne sahip birincil bir alifatik amindir.
Disikloheksilamonyum, hafif balık benzeri bir kokuya sahip, renksiz bir sıvı olarak görünür.

Disikloheksilamonyum suda az çözünür.
Bir amin olarak Disikloheksilamonyum, organik bir bazdır ve diğer kimyasalların yararlı öncüsüdür.

Disikloheksilamin olarak da bilinen disikloheksilamonyum, sikloheksilaminler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, bir amin grubuna bağlı bir sikloheksan halkasından oluşan bir sikloheksilamin kısmı içeren organik bileşiklerdir.

Disikloheksilamonyum bakterilerden insanlara kadar tüm canlı organizmalarda bulunur.
Literatür taramasına dayanarak Disikloheksilamonyum hakkında önemli sayıda makale yayınlanmıştır.

Bu bileşik, (PMID: 31557052) tarafından bildirildiği üzere insan kanında tanımlanmıştır.
Disikloheksilamonyum doğal olarak oluşan bir metabolit değildir ve yalnızca bu bileşiğe veya türevlerine maruz kalan kişilerde bulunur.

Teknik olarak Disikloheksilamonyum insan eksozomunun bir parçasıdır.
Eksozom, bir bireyin yaşamı boyunca maruz kaldığı tüm maruziyetlerin ve bu maruziyetlerin sağlıkla nasıl ilişkili olduğunun toplanması olarak tanımlanabilir.
Bir bireyin maruz kalması doğumdan önce başlar ve çevresel ve mesleki kaynaklardan gelen hakaretleri içerir.

Disikloheksilamonyum Uygulamaları:
Disikloheksilamonyum özellikle kür hızlandırıcı, yağlayıcı ve kesme sıvılarının üretiminde, korozyon önleyici maddelerin üretiminde ve kauçuk endüstrisinde kullanılmaktadır.
Disikloheksilamonyum, sülfenamidlerin üretiminde ticari olarak önemlidir

Disikloheksilamonyum, antioksidanların ve vulkanizasyon hızlandırıcının üretiminde bir ara madde olarak kullanılır.
Disikloheksilamonyum esnek poliüretan köpükler için katalizör olarak kullanılır.

Disikloheksilamonyum ayrıca tarım kimyasallarında ve tekstil kimyasallarında da kullanılır.
Disikloheksilamonyum, matris destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyon kütle spektrometrisinde bakteriyel analiz için iyonik sıvı matrisler oluşturmak üzere kullanılır.

Matris destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyon kütle spektrometrisinde bakteriyel analiz için iyonik sıvı matrisleri oluşturmak üzere disikloheksilamonyum kullanıldı.
Aril bromitlerin boronik asitlerle Suzuki birleştirme reaksiyonu için yeni bir paladyum katalizörü geliştirmek üzere disikloheksilamonyum kullanıldı.
Dispersif sıvı-sıvı mikroekstraksiyon ve elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometresi ile altının(III) belirlenmesinde ekstraktant olarak disikloheksilamonyum kullanıldı.

Disikloheksilamonyumun sikloheksilamininkine benzer uygulamaları vardır, yani aşağıdakilerin üretimi:
Kauçuk ve plastiklerdeki antioksidanlar
Kauçuk için vulkanizasyon hızlandırıcıları
Buhar boruları ve kazanlarda korozyon önleyiciler
Tarım ilaçları
Tekstil kimyasalları
Esnek poliüretan köpükler için katalizörler

Disikloheksilamonyum, HN(C6H11)2 kimyasal formülüne sahip ikincil bir amindir.

ANAHTAR KELİMELER:
101-83-7, 202-980-7, N-Sikloheksilsikloheksanamin, Sikloheksanamin N-sikloheksil-, DCHA, NN-Disikloheksilamin, Dodekahidrodifenilamin, NSC 3399, CCRIS 6228, HSDB 4018

Disikloheksilamonyumun Kullanım Alanları:
Disikloheksilamonyum ilaç, sabun, deterjan, buhar fazında korozyon inhibitörleri, boya maddeleri, emülsifiye edici maddeler ve asit gaz emicilerin yapımında kullanılır.
Disikloheksilamonyum ayrıca böcek öldürücülerde ve plastikleştirici, antioksidan (kauçuk, yağlama yağları ve yakıtlar), katalizör (boyalar, vernikler ve mürekkepler) ve özütleyici (doğal ürünler) olarak da kullanılır.

Disikloheksilamonyum, sülfenamidlerin üretiminde ticari olarak önemli olabilir.
Disikloheksilamonyum, disikloheksilamonyum nitritin sentezi için kimyasal bir ara madde olarak kullanılır; N,N-disikloheksil-2-benzotiyazolsülfenamid; N-metilDisikloheksilamonyum

Profesyonel çalışanlar tarafından yaygın kullanım alanları:
Disikloheksilamonyum aşağıdaki ürünlerde kullanılır: metal işleme sıvıları.
Disikloheksilamonyum aşağıdakilerin imalatında kullanılır: fabrikasyon metal ürünler, makineler ve araçlar.
Disikloheksilamonyumun çevreye diğer salınımlarının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve işleme yardımcısı olarak dış mekan kullanımı.

Endüstriyel sitelerde kullanım alanları:
Disikloheksilamonyum şu ürünlerde kullanılır: metal işleme sıvıları, ısı transfer sıvıları, hidrolik sıvılar, yağlayıcılar ve gresler ve polimerler.
Disikloheksilamonyum, başka bir maddenin (ara maddelerin kullanımı) üretilmesiyle sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.

Disikloheksilamonyum aşağıdaki alanlarda kullanılır: karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme.
Disikloheksilamonyum aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: kimyasallar, fabrikasyon metal ürünler, makine ve araçlar.
Disikloheksilamonyumun çevreye salınması endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: Endüstriyel tesislerdeki işleme yardımcılarında, başka bir maddenin daha sonraki imalatında bir ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı), minimum salınımla kapalı sistemlerdeki maddeler ve eşyaların üretiminde.

Endüstri Kullanımları:
Emici
Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık kimyasalları
Paslanma önleyici
Korozyon önleyiciler ve kireç önleyici maddeler
Isı transfer maddesi
Orta seviye
Yağlayıcılar ve yağlayıcı katkı maddeleri
Yağlama maddesi
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Kaplama maddeleri ve yüzey işleme maddeleri
Aksi belirtilmedikçe işleme yardımcıları
Çözücüler (temizlik veya yağ giderme için)

Tüketici Kullanımları:
Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık kimyasalları
Paslanma önleyici
Korozyon önleyiciler ve kireç önleyici maddeler
Aşındırma maddesi
Sertleştirici
Orta seviye
Yağlayıcılar ve yağlayıcı katkı maddeleri
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Çözücüler (temizlik veya yağ giderme için)

Maruz kalma riski taşıyan Endüstriyel Prosesler:
Boyama (Pigmentler, Bağlayıcılar ve Biyositler)

Disikloheksilamonyumun Sentezi:
Disikloheksilamonyum, sikloheksilamin ile bir karışım olarak, anilinin (fenilamin) rutenyum ve/veya paladyum katalizörü ile katalitik hidrojenlenmesiyle hazırlanır.
Bu yöntem esas olarak az miktarda Disikloheksilamonyum içeren sikloheksilamin üretir.

Katalizör bir niyobik asit ve/veya tantalik asit desteğine uygulandığında daha iyi sonuçlar rapor edilmiştir.
Disikloheksilamonyum ayrıca sikloheksanonun amonyak veya sikloheksilamin ile indirgeyici aminasyonuyla da elde edilir.

Disikloheksilamonyum ayrıca, bir rutenyum katalizörü kullanılarak difenilaminin basınçlı hidrojenasyonu yoluyla veya yaklaşık 4 mm Hg'lik bir hidrojen basıncı altında bir paladyum/karbon katalizörü varlığında sikloheksanonun sikloheksilamin ile reaksiyonu yoluyla da hazırlanabilir.

Disikloheksilamonyum Üretim Yöntemleri:
Siklohekzanon + amonyak (indirgeyici amonyaklama; sikloheksilamin ile birlikte üretilir)
Anilin, pomza üzerinde nikel katalizörü üzerinde buhar fazında hidrojenlenir.

Disikloheksilamonyumun Genel Üretim Bilgileri:

Sanayi İşleme Sektörleri:
Diğer Tüm Temel Organik Kimyasal İmalatları
Diğer Tüm Kimyasal Ürün ve Preparat İmalatı
Fabrikasyon Metal Ürün İmalatı
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Petrol ve Gaz Sondajı, Çıkarma ve Destek faaliyetleri
Petrol Madeni Yağ ve Gres İmalatı
Birincil Metal İmalatı
Sabun, Temizlik Karışımı ve Tuvalet Hazırlığı İmalatı
Ulaşım Ekipmanları İmalatı

Disikloheksilamonyumun Görünümü:
Disikloheksilamonyum renksiz bir sıvıdır.
Disikloheksilamonyumun karakteristik bir amonyak kokusu vardır ve ayakta durduğunda koyulaşma eğilimi gösterir.

Disikloheksilamonyumun Kullanımı ve Depolanması:

Yangın Dışı Dökülmeye Müdahale:
Yakın çevreden tüm tutuşturucu kaynakları (sigara içilmez, işaret fişeği, kıvılcım veya alev) YOK EDİN.
Uygun koruyucu giysi giymedikçe hasarlı kaplara veya dökülen malzemeye dokunmayın.

Disikloheksilamonyumu risk almadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun.
Su yollarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girişini önleyin.

Kuru toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan malzemeleri emdirin veya örtün ve kaplara aktarın.
KAPLARIN İÇİNE SU ALMAYINIZ.

Disikloheksilamonyumun Güvenli Saklanması:
Güçlü oksitleyicilerden, güçlü asitlerden, gıda ve katkı maddelerinden ayrı depolayınız.

Disikloheksilamonyumun Reaktivite Profili:
Disikloheksilamonyum oksitleyici maddelerle reaksiyona girer.
Birçok N korumalı amino asitle kristal tuzlar oluşturur.

Ekzotermik reaksiyonlarda asitleri nötralize ederek tuz artı su oluşturur.
İzosiyanatlar, halojenli organikler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürlerle uyumsuz olabilir.
Yanıcı gaz halindeki hidrojen, hidritler gibi güçlü indirgeyici maddelerle kombinasyon halinde üretilebilir.

Disikloheksilamonyumun İlk Yardım Önlemleri:

GÖZLER:
Öncelikle kurbanda kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.
Kazazedenin gözlerini 20 ila 30 dakika boyunca su veya normal salin solüsyonuyla yıkayın ve aynı anda hastaneyi veya zehir kontrol merkezini arayın.

Doktorun özel talimatı olmadan mağdurun gözlerine herhangi bir merhem, yağ veya ilaç sürmeyin.
Hiçbir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmese bile, gözleri yıkadıktan sonra mağduru HEMEN hastaneye nakledin.

DERİ:
Kirlenmiş tüm giysileri çıkarırken ve izole ederken, etkilenen cildi DERHAL suyla yıkayın.
Etkilenen tüm cilt bölgelerini sabun ve suyla iyice yıkayın.
Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler gelişirse HEMEN bir doktor çağırın ve mağduru tedavi için hastaneye nakletmeye hazır olun.

SOLUMA:
Derhal kirlenmiş alanı terk edin; temiz havadan derin nefes alın.
Semptomlar (hırıltı, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğüste yanma gibi) gelişirse, doktoru arayın ve mağduru hastaneye nakletmeye hazır olun.

Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılara uygun solunum koruması sağlayın.
Mümkün olduğunda Bağımsız Solunum Cihazı (SCBA) kullanılmalıdır; mevcut değilse, Koruyucu Giysiler kapsamında tavsiye edilenden daha yüksek veya buna eşit bir koruma düzeyi kullanın.

YUTMA:
KUSTURMAYA ÇALIŞMAYIN.
Mağdurun bilinci yerindeyse ve sarsılmıyorsa, kimyasalı seyreltmek için 1 veya 2 bardak su verin ve DERHAL bir hastaneyi veya zehir kontrol merkezini arayın.

Bir doktorun tavsiyesi üzerine mağduru hastaneye nakletmeye hazır olun.
Mağdurun konvülsiyonu varsa veya bilinci kapalıysa, ağızdan hiçbir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan emin olun ve mağduru başı vücudundan aşağıda olacak şekilde yan yatırın.

KUSTURMAYA ÇALIŞMAYIN.
Mağduru HEMEN hastaneye nakledin.

Disikloheksilamonyumun Yangınla Mücadelesi:

KÜÇÜK YANGIN:
Kuru kimyasal, CO2 veya su spreyi kullanın.

BÜYÜK YANGIN:
Kuru kimyasal, CO2, alkole dayanıklı köpük veya su spreyi kullanın.
Disikloheksilamonyum güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa, hasarsız kapları yangının etrafındaki alandan uzaklaştırın.

TANKLAR VEYA ARABA/TRYLER YÜKLERİNİ İÇEREN YANGIN:
Yangına maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız ana akış cihazlarını veya izleme nozullarını kullanın.
Kapların içine su sokmayınız.

Yangın sönene kadar kapları bol miktarda suyla soğutun.
Havalandırma güvenlik cihazlarından ses yükselmesi veya tankın renginin değişmesi durumunda derhal geri çekilin.
HER ZAMAN ateşe maruz kalan tanklardan uzak durun.

Su spreyi, toz, alkole dayanıklı köpük, karbondioksit kullanın.

Yangın durumunda:
varilleri vb. su püskürterek serin tutun.

Disikloheksilamonyumun Kaza Sonucu Yayılması Önlemleri:

ACİL ÖNLEM:
Dökülme veya sızıntı alanını, sıvılar için en az 50 metre (150 feet) ve katılar için en az 25 metre (75 feet) boyunca her yöne doğru izole edin.

DÖKÜLME:
Rüzgar yönünde acil önlem mesafesini gerektiği şekilde artırın.

ATEŞ:
Tank, vagon veya tanker yangına karışırsa, her yöne 800 metre (1/2 mil) İZOLASYON yapın; ayrıca her yöne 800 metre (1/2 mil) kadar ilk tahliyeyi düşünün.

Disikloheksilamonyumun Döküntü Bertarafı:

Kişisel koruma:
Bağımsız solunum aparatı da dahil olmak üzere komple koruyucu giysiler.
Bu kimyasalın çevreye girmesine izin VERMEYİN.

Sızıntı yapan ve dökülen sıvıyı mümkün olduğunca kapatılabilir kaplarda toplayın.
Geri kalanı dikkatli bir şekilde nötralize edin.
Daha sonra bol suyla yıkayın.

Disikloheksilamonyumun Bertaraf Yöntemleri:
İnceleme sırasında, arazi işleme veya gömme (sıhhi depolama sahası) bertaraf uygulamalarına ilişkin kriterler önemli revizyona tabidir.
Atık kalıntısının (atık çamur dahil) arazide bertarafını uygulamadan önce, kabul edilebilir bertaraf uygulamalarına ilişkin rehberlik için çevre düzenleme kurumlarına danışın.

Disikloheksilamonyum Tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 101-83-7
ChemSpider: 7301
ECHA Bilgi Kartı: 100.002.710
EC Numarası: 202-980-7
PubChem Müşteri Kimliği: 7582
UNII: 1A93RJW924
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID6025018
InChI: InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
Anahtar: XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC(CC1)NC2CCCCC2

CAS numarası: 101-83-7
EC indeks numarası: 612-066-00-3
EC numarası: 202-980-7
Tepe Formülü: C₁₂H₂₃N
Kimyasal formül: (C₆H₁₁)₂NH
Molar Kütle: 181,32 g/mol
GTİP Kodu: 2921 30 99

Doğrusal Formül: (C6H11)2NH
CAS Numarası: 101-83-7
Molekül Ağırlığı: 181.32
Beilstein: 605923
EC Numarası: 202-980-7
MDL numarası: MFCD00011658
eCl@ss: 39030438
PubChem Madde Kimliği: 24851183
NACRES: NA.22

CAS: 101-83-7
Moleküler Formül: C12H23N
Molekül Ağırlığı (g/mol): 181,32
MDL Numarası: MFCD00011658
InChI Anahtarı: XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
PubChem Müşteri Kimliği: 7582
CHEBI: CHEBI:34694
IUPAC Adı: N-sikloheksilsikloheksanamin
SMILES: C1CCC(CC1)NC1CCCCC1

EC / Liste no.: 202-980-7
CAS numarası: 101-83-7
Mol. formül: C12H23N

Ürün Numarası: D0435
Saflık / Analiz Yöntemi: >%99,0(GC)
Moleküler Formül / Molekül Ağırlığı: C12H23N = 181,32
Fiziksel Durum (20 derece C): Sıvı
İnert Gaz Altında Depolayın: İnert gaz altında saklayın
Kaçınılması Gereken Durum: Havaya Duyarlı
CAS RN: 101-83-7
Reaxys Kayıt Numarası: 605923
PubChem Madde Kimliği: 87567113
SDBS (AIST Spektral DB): 2107
Merck Endeksi (14): 3095
MDL Numarası: MFCD00011658

Disikloheksilamonyumun Özellikleri:
Kimyasal formül: C12H23N
Molar kütle: 181,323 g·mol−1
Görünüm: Soluk sarı sıvı
Yoğunluk: 0,912 g/cm3
Erime noktası: −0,1 °C (31,8 °F; 273,0 K)
Kaynama noktası: 255,8 °C (492,4 °F; 529,0 K)
Suda çözünürlük: 0,8 g/L

buhar yoğunluğu: 6 (havaya karşı)
Kalite Seviyesi: 200
buhar basıncı: 12 mmHg (37,7 °C)
Deney: %99
formu: sıvı
kırılma indisi: n20/D 1,484 (yanıyor)

kan şekeri:
117-120 °C/10 mmHg
256 °C (yanıyor)

erime noktası: −2 °C (yanıyor)

çözünürlük:
organik çözücüler: çözünür
su: çok az çözünür

yoğunluk: 20 °C'de 0,912 g/mL (yanıyor)
SMILES dizesi: C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI: 1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI anahtarı: XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N

Kaynama noktası: 256 °C (1013 hPa)
Yoğunluk: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Patlama sınırı: 0,8 - 4,6 %(V)
Parlama noktası: 96 °C
Tutuşma sıcaklığı: 240 °C
Erime Noktası: -0,1 °C
pH değeri: 11 (1 g/l, H₂O, 20 °C)
Buhar basıncı: 16 hPa (37,7 °C)
Çözünürlük: 1 g/l

Molekül Ağırlığı: 181,32 g/mol
XLogP3-AA: 3,4
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 1
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 1
Dönebilen Tahvil Sayısı: 2
Tam Kütle: 181,183049738 g/mol
Monoizotopik Kütle: 181.183049738 g/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 12Ų
Ağır Atom Sayısı: 13
Karmaşıklık: 116
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet

Disikloheksilamonyumun özellikleri:
Test (GC, alan%): ≥ %99,0 (a/a)
Yoğunluk (d 20 °C/ 4 °C): 0,911 - 0,914
Su (KF): ≤ %0,30
Kimlik (IR): testi geçti

Erime Noktası: -2.0°C
Beyaz renk
Yoğunluk: 0,9100g/mL
Kaynama Noktası: 256.0°C
Parlama Noktası: 103°C
Kızılötesi Spektrum: Otantik
Tahlil Yüzde Aralığı: %99 min. (GK)
Ambalaj: Cam şişe
Doğrusal Formül: (C6H11)2NH
Kırılma İndeksi: 1,4832 - 1,4852
Miktar: 5 ml
Beilstein: 12,6
Fieser: 01.231
Merck Endeksi: 15,3106
Özgül Ağırlık: 0,91
Çözünürlük Bilgisi: Suda çözünürlük: 0,8g/L (20°C).
Viskozite: 7,4 mPa.s (20°C)
Formül Ağırlığı: 181.32
Yüzde Saflık: %99+
Fiziksel Form: Kristal Toz
Kimyasal Adı veya Malzeme: Disikloheksilamonyum

Disikloheksilamonyumun İlgili Ürünleri:
Trisin 7-Glikozit
N-5-Karboksipentil-1-deoksinojirimisin
2-Asetamido-2-deoksi-D-glukonhidroksimo-1,5-lakton 1,3,4,6-tetraasetat
O-(2-Asetamido-2-deoksi-3,4,6-tri-o-asetil-D-glukopiranosiliden)amino N-(4-nitrofenil)karbamat
N-5-Karboksipentil-1-deoksigalaktonojirimisin

Disikloheksilamonyumun İsimleri:

Düzenleyici süreç adları:
Sikloheksanamin, N-sikloheksil-
DCH
DCHA
Diça
Disikloheksilamin
DİSİKLOHEKZİLAMİN
Disikloheksilamin
disikloheksilamin
Disikloheksilamin
Dodekahidrodifenilamin
N,N-Dikloheksilamin
N,N-Disikloheksilamin
N-Sikloheksil-sikloheksilamin

Tercüme edilen isimler:
disikloesilamin (o)
disikloheksilamin (ler)
disikloheksilamin (pt)
disikloheksilamin (ro)
dikloheksilamin (saat)
dikloheksilamin (sl)
dikikloheksilaminler (lt)
dikikloheksilaminler (lv)
dikloheksil-amin (hu)
disikloheksilamin (da)
Disikloheksilamin (de)
disikloheksilamin (fr)
disikloheksilamin (nl)
disikloheksilamin (hayır)
dikloheksilomina (pl)
disikloheksilamin (cs)
disikloheksilamin (sv)
disikloheksilamin (sk)
disykloheksyyliamiini (fi)
Ditsükloheksüülamiin (et)
δικυκλοεξυλαμίνη (el)
дициклохексиламин (bg)

IUPAC adları:
Disikloheksilamin
disikloheksilamin
disikloheksilamin
disikloheksilamin (DCHA)
disikloheksilamin
N, N-Disikloheksilamin
n-siklohesilsikloheksanamin
N-sikloheksilsikloheksanamin

Tercih edilen IUPAC adı:
N-Sikloheksilsikloheksanamin

Ticari isimler:
DCHA
disikloheksilamin

Diğer tanımlayıcılar:
101-83-7
111487-88-8
111487-93-5
111522-94-2
157973-63-2
612-066-00-3
856793-27-6
878781-89-6

Disikloheksilamonyum kelimesinin Eş Anlamlıları:
DİSİKLOHEKZİLAMİN
101-83-7
N-Sikloheksilsikloheksanamin
Sikloheksanamin, N-sikloheksil-
DCHA
Diça
N,N-Disikloheksilamin
Dodekahidrodifenilamin
Disikloheksilamin
N,N-Dikloheksilamin
N-Sikloheksil-sikloheksilamin
Disikloheksilamin [Çek]
NSC 3399
CCRIS 6228
HSDB4018
EINECS 202-980-7
UN2565
UNII-1A93RJW924
BRN 0605923
MLS002174250
CHEBI:34694
AI3-15334
1A93RJW924
NCGC00090955-03
SMR001224510
DCH
DTXSID6025018
NSC-3399
C12H23N
EC 202-980-7
4-12-00-00022 (Beilstein El Kitabı Referansı)
DTXCID005018
CAS-101-83-7
disidoheksilamin
disiloheksilamin
disilkoheksilamin
Aminodisikloheksan
Sikloheksanamin, N -sikloheksil-
di-sikloheksilamin
disikloheksil-amin
Disikloheksil amin
Sodyum Siklamat İth. D(EP); N-Sikloheksilsikloheksanamin; Sodyum Siklamat Safsızlığı D
bis-sikloheksilamin
Bis(sikloheksil)amin
Cy2NH
Sikloheksilsikloheksanamin
Disikloheksilamin, %99
Disikloheksilamin, %99+
DSSTox_CID_5018
SCHEMBL500
cid_7582
DSSTox_RID_77630
NCIOpen2_002862
DSSTox_GSID_25018
Oprea1_024913
N,N-DİSİKLOHKSİL-AMİN
MLS002152900
TEKLİF:ER0258
DİSİKLOHEKZİLAMİN [MI]
WLN: L6TJ AM-AL6TJ
Sikloheksanamin, N-sikloheksil-
DİSİKLOHEKZİLAMİN [HSDB]
CHEMBL1451838
BDBM74256
NSC3399
HMS3741I15
STR04129
Tox21_111044
Tox21_201771
Tox21_303097
BBL002970
LS-340
MFCD00011658
NA2565
STK379549
Disikloheksilamin, analitik standart
AKOS000119059
Tox21_111044_1
BM 2565
NCGC00090955-01
NCGC00090955-02
NCGC00090955-04
NCGC00090955-05
NCGC00090955-06
NCGC00257081-01
NCGC00259320-01
Disikloheksilamin [UN2565] [Aşındırıcı]
Disikloheksilamin Dodekahidro difenilamin
Disikloheksilamin [UN2565] [Aşındırıcı]
D0435
FT-0624742
EN300-17273
A11830
AG-617/02036022
Q425368
J-000503
F2190-0312
Sodyum Siklamat İth. D (EP): N-Sikloheksilsikloheksanamin
DİSİKLOHEKSİLAMİN (AYRICA BKZ. DİSİKLOHEKSİLAMİN NİTRİT 3129-91-7)
InChI=1/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H
101-83-7 [RN]
1A93RJW924
202-980-7 [EINECS]
Sikloheksanamin, N-sikloheksil- [ACD/Dizin Adı]
Disikloheksilamin [Wiki]
HY4025000
MFCD00011658 [MDL numarası]
N,N-DİSİKLOHEKSİLAMİN
N-Sikloheksilsiklohekzanamin [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
N-Sikloheksilsiklohekzanamin [ACD/IUPAC Adı]
N-Sikloheksilsiklohekzanamin [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
122-39-4 [RN]
4-12-00-00022 (Beilstein El Kitabı Referansı) [Beilstein]
Aminodisikloheksan
Bis(sikloheksil)amin
Sikloheksilsikloheksanamin
DCH
DCHA
Diça
Disikloheksil-amin
Disikloheksilamin; Dodekahidro difenilamin
disikloheksilamonyum
Disikloheksilamin
Dodekahidro difenilamin
Dodekahidrodifenilamin
dodekahidrofenilamin
N, N-Disikloheksilamin
N,N-Dikloheksilamin
N,N-DİSİKLOHKSİL-AMİN
NCGC00090955-03
n-sikloheksanamin
N-Sikloheksil-sikloheksilamin
Oprea1_024913
perhidrodifenilamin
ST5207418
STR04129
BM 2565
UNII-1A93RJW924
WLN: L6TJ AM-AL6TJ
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.