DODIGEN 3519

CAS Numarası: 94667-33-1
EC Numarası: 619-057-3
Moleküler formül: C29H62NO4 . C3H5O2

Dodigen 3519, dezenfektan üretimi için kullanılan kuaterner bir amonyum bileşiğidir.

Dodigen 3519'un Bileşimi:
Didesil metilalkoksi amonyum propiyonat

Dodigen 3519'un ürün özellikleri:

Aktif içerik:
yaklaşık %68-72

Su içeriği (DIN 51777):
maks. %5

20 °C'de görünüm:
temiz sıvı

pH (DIN 53996), suda %1 aktif:
6.0 – 7.5

20 °C'de suda çözünürlük:
açık

20 °C'de yoğunluk (DIN 51757):
0,96 g/cm3

İyot renk numarası:
maks. 6

Akma noktası (DIN/ISO 3016):
< -15 °C

Parlama noktası (DIN 51758):
> 100 °C

Dodigen 3519'un Uygulamaları:
Dezenfektanlar için hammadde, özellikle aletli dezenfeksiyon için kullanılır.

Dodigen 3519'un Tanımlanması:
Ticari unvan:
DODIGEN 3519

Dodigen 3519'un Kullanım Alanları:

Endüstri sektörü:
Endüstriyel Performans Kimyasalları

Kullanım türü:
Dezenfektanlar için hammadde.

Kimyasal ad:
Dodigen 3519 kasa 94667-33-1

Eş anlamlı:
Dodigen 3519 kasa 94667-33-1

CBNumara:
CB510627904

Dodigen 3519'un ilk yardım önlemleri:
Genel bilgi:
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın.

İnhalasyondan sonra:
Solunduğunda temiz havaya çıkarın ve tıbbi yardım alın.

Cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Göz ile temasından sonra:
Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

Yuttuktan sonra:
Yutulduğunda hemen tıbbi yardım alın ve doktora ambalajı veya ambalajın etiketini gösterin.
Kusmaya neden olmayın.

Dodigen 3519'un yangınla mücadele önlemleri:
Uygun söndürme ortamı:
-su püskürtme jeti
-alkole dayanıklı köpük
-karbon dioksit
-kuru toz

Maddenin kendisinden, yanma ürünlerinden veya buharlarından kaynaklanan özel tehlikeler:
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar oluşur:
-Karbon monoksit (CO)
-Nitro gazlar (NOx)

Yangınla mücadele için özel koruyucu ekipman:
Bağımsız solunum cihazı kullanın.

Dodigen 3519'un kaza sonucu salıverilme önlemleri:
Kişisel önlemler:
Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin.

Temizleme/alma yöntemleri:
Emici malzeme ile toplayın (örn. kum, talaş).
Kalanı suyla durulayın.

Dodigen 3519'un taşınması ve saklanması:
Güvenli kullanım için tavsiyeler:
Konteyneri dikkatli bir şekilde açın ve taşıyın.

Depolama koşulları hakkında daha fazla bilgi:
Isıdan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.

Eş anlamlı:
Didesilmetilpoli(oksietil)-amonyum propiyonat
Didesilmetilpoli(oksietil)Amonyum Propiyonat
Didesil metil polioksietil amonyum propiyonat
Poli(oksi-1,2-etandiil),R-[2-(didesilmetilamonyo)etil]-a-hidroksi-,propanoat (tuz) CAS: 94667-33-1
N,N-didesil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonyum propiyonat
didesilmetilpoli(oksietil)amonyum propiyonat (BARDAP 26)
trialkiletoksiamonyumpropionat
idesilmetilpoli(oksietil)amonyum propiyonat
didesil-metil-poli(oksoetil)- amonyum propiyonat
N,N-DİDECİL -N-METİLPOLİ(OKSİETİL)AMONYUM PROPİYONAT
Didesilmetilpoli(oksietil)amonyum propiyonat
Lonzagard ID-50
26
Bardap-26
Dodigen 3519
Didesilmetilpoli(oksietil)amonyum Propionat
DMPAP
Poli(oksi-1,2-etandiil),R-[2-(didesilmetilamonyo)etil]-ö-hidroksi-,propanoat

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.