EMÜLGATÖR 825 (EMULAN OP 25)

Emülgatör 825 (Emulan OP 25), kimya ve benzeri endüstriler için noniyonik bir emülgatördür.

Emülgatör 825 (Emulan OP 25), hidrofilik polietilen oksit zincirine (ortalama olarak 25 etilen oksit birimine sahiptir) ve aromatik hidrokarbon lipofilik veya hidrofobik gruba sahip iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.
Hidrokarbon grubu, bir 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil grubudur.

Emülgatör 825 (Emulan OP 25), bir alkilfenol etoksilattır.
Emülgatör 825 (Emulan OP 25), su tipi emülgatörde yüksek performanslı bir yağ görevi görür.

Emülgatör 825 (Emulan OP 25), emülsiyonların, dispersiyonların ve latekslerin termal, mekanik ve kimyasal etkilere karşı stabilizasyonunu sağlar.
Emülgatör 825 (Emulan OP 25), emülsiyon polimerizasyon proseslerinde tek başına veya Emulphor OPS 25 gibi anyonik emülgatörler veya katyonik emülgatörler ile kombinasyon halinde kullanılabilir.

Emülgatör 825 (Emulan OP 25), akrilik esterler, stiren ve vinil bileşikleri gibi birçok farklı monomer tipi için emülsiyon polimerizasyon proseslerinde (%1-5 katılma oranı ile) kullanılmaktadır.
Ayrıca Emülgatör 825 (Emulan OP 25), ester mumları ve yağ asitlerini (%5-15 ekleme seviyesi ile) ve dispers sistemleri (%0.5-5 ekleme seviyesi ile) emülsifiye etmek için kullanılır.

Emülgatör 825 (Emulan OP 25) Ürün Tipi:
Emülgatörler > Suda Yağ (o/w)
Emulan OP 25'in Kimyasal Bileşimi: Alkilfenol etoksilat

Emülgatör 825 (Emulan OP 25)'in IUPAC adı:
2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoksi]etanol

Emulgator 825 (Emulan OP 25), kimya ve ilgili endüstriler için iyonik olmayan bir emülgatördür.

ANAHTAR KELİMELER:
Emulan A, Emulan A Özel, Emulan AF, Emulan AT 9, Emulan EL, Emulan EL 40, Emulan ELH 60, Emulan HE 50, Emulan HE 51, Emulan OC

Emülgatör 825 (Emulan OP 25)'in diğer isimleri:
Polietilen glikol p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil eter
oktil fenol etoksilat
Polioksietilen oktil fenil eter
4-Oktilfenol polietoksilat
t-Oktilfenoksipolietoksietanol
oktoksinol-25

Diğer Emulan türleri:
Emulan Özel Bir Emulan OC Çözümü
Emulan AF Emulan OG
Emulan AT 9 Emulan OP 25
Emulan EL Emulan P
Emulan EL 40 Emulan'dan 2080'e
Emulan ELH 60 Emulan'dan 3070'e
Emulan HE 50 Emulan'dan 4070'e
Emulan HE 51 Emulan - 40 Pul

Kimyasal doğa:
Emulan A Oleik asit etoksilat
Emulan A Özel Oleik asit etoksilat
Emulan AF Yağ alkolü etoksilat
Emulan AT 9 Yağ alkolü etoksilat
Emulan EL Hint yağı etoksilat
Emulan EL 40 Hint yağı etoksilat
Emulan ELH 60 Hint yağı etoksilat
Emulan HE 50 Alkol etoksilat
Emulan HE 51 Alkol etoksilat
Emulan OC Yağ alkolü etoksilat
Emulan OC Çözeltisi Yağ alkolü etoksilat
Emulan OG Yağ alkolü etoksilat
Emulan OP 25 Alkilfenol etoksilat
Emulan P Yağ alkolü etoksilat
Emulan TO 2080 Yağ alkolü etoksilat
Emulan TO 3070 Yağ alkolü etoksilat
Emulan TO 4070 Yağ alkolü etoksilat
Emulan TO 40 Flakes Yağlı alkol etoksilat

PRD-No.*:
30043876 Emulan A
30044181 Emulan Bir Özel
30043889 Emulan AF
30043862 Emulan AT 9
30043883 Emulan EL
30058290 Emulan EL 40
30206333 Emulan ELH 60
30082035 Emulan HE 50
30230334 Emulan HE 51
30043858 Emulan OC
30043874 Emulan OC Çözümü
30043868 Emulan OG
30043900 Emulan OP 25
30043898 Emulan P
30043905 Emulan'dan 2080'e
30043928 Emulan'dan 3070'e
30043912 Emulan'dan 4070'e
30278194 Emulan - 40 Pul

Emulan ürünlerinin özellikleri:
-Emulan P, Emulan OC Solution, Emulan TO 2080, Emulan TO 3070 ve Emulan TO 4070 berrak, renksiz sıvılardır.

-Emulan A ve Emulan A Special, berrak, sarımsı veya sarı sıvılardır.

-Emulan EL, Emulan EL 40 ve Emulan ELH 60 bulanık, sarı sıvılardır.

-Emulan AF, Emulan AT 9, Emulan OC ve Emulan OP 25 renksiz, mumsu maddelerdir.

-Emulan OG, renksiz, mumsu mikronize boncuklar şeklinde tedarik edilir.

-Emulan TO 40 Flakes, beyaz veya sarımsı pullar şeklinde tedarik edilmektedir.

-Emulan HE 50 ve Emulan HE 51 berrak, renksiz sıvılardır.

Emulan kaliteleri, kararlı su içinde yağ ve yağ içinde su emülsiyonlarının hazırlanması için emülgatörlerdir.

Emulan kalitelerinden bazıları, su bazlı dispersiyonlar yapmak veya stabilize etmek için de uygundur; emprenye etmek, yağlamak, temizlemek, cilalamak, yüzeyleri korumak veya tozu önlemek için kullanılan mum, polimer ve kauçuk dispersiyonlar gibi.
Kararlı bir emülsiyon üretmek için doğru emülgatörün seçimi son derece önemlidir.

Emulan, emülsiyonlaştırma performansını derecelendirir ve uygulama aralığı, moleküllerinin hidrofilik ve lipofilik kısımlarının doğasına göre belirlenir.
Su içinde yağ emülsiyonları genellikle hidrofilik karakter baskın ise ve yağ içinde su emülsiyonları lipofilik karakter baskın ise elde edilir.

Emulan kalitelerinin depolanması:
a) Emulan türleri, kuru bir yerde, ağzı sıkıca kapatılmış orijinal ambalajlarında saklanmalıdır.
Depolar aşırı ısıtılmamalıdır.

b) Nemli ortamlardan kaçının çünkü ürünler higroskopiktir ve suda kolayca çözünür olduğundan nemi hemen emer.
Bu nedenle, varillerden her malzeme alındığında gecikmeden sıkıca yeniden mühürlenmesi tavsiye edilir.

c) Depolama sıcaklığı belirlenirken Emulan çeşitlerinin donma noktaları dikkate alınmalıdır.

d) Emulan türleri düşük sıcaklıklarda depolanırsa hafif bulanıklaşabilir, ancak bunun ürün özellikleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Bulanıklık 50 – 60 °C'de tersine çevrilebilir.

e) Katılaşan veya çökelme belirtileri gösteren ürün, kullanımdan önce 50 – 70 °C'ye ısıtılmalı ve homojenize edilmelidir.

f) Varillerde katılaşan veya çökelme belirtileri gösteren ürün eritilmeli veya bir ısıtma kabininde veya ısıtılmış bölmede hafifçe ısıtılmalıdır; belirli donma veya erime noktasına bağlı olarak sıcaklık 50 – 70 °C'yi geçmemelidir.
Bu, elektrikli tamburlu ısıtıcılar kullanıldığında da geçerlidir.
Dahili elektrik elemanları, bazı yerlerde yüksek ısı yükü nedeniyle ısıtma için uygun değildir.

g) Emulan türleri 50 – 70 °C'de ısıtılmış tanklarda (belirli donma veya erime noktasına bağlı olarak) depolanıyorsa, hava ile temas etmemelerine (azotlu battaniye) dikkat edilmelidir.
Sürekli hafif karıştırma, ısıtma elemanları veya harici ısıtma ceketi ile uzun süreli temasın bir sonucu olarak aşırı ısınmalarını veya renklerinin solmasını önler.

h) Emulan OG ve TO 40 Flakes, 25 – 30 °C'yi geçmeyen sıcaklıkta kuru bir yerde saklanmalıdır.

Emulan kalitelerinin raf ömrü:
Emulan türleri, orijinal ambalajlarında ve sıkıca kapalı tutulmaları koşuluyla en az 24 aylık bir raf ömrüne sahiptir.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.