EMULPHOR OPS 25

Emulphor OPS 25 = Disponil 25 S = Disponil OPS 25

Emulphor OPS 25, özellikle vinilasetat veya akrilik homopolimerler ve kopolimerler için emülsiyon polimerlerinin üretimi için özel bir emülgatördür.

Kimyasal bileşimi nedeniyle Emulphor OPS 25, iyonik olmayan ve anyonik emülgatörlerin avantajlarını birleştirir ve bu nedenle emülsiyon polimerizasyonu için tek emülgatör olarak kullanılabilir.

Emulphor OPS 25'in Bileşimi: Alkil aril poliglikol eter sülfat, sodyum tuzu

Şartname
Anyonik yüzey aktif madde: 28 - 31 % (Q-C 3062.0)
Sodyum klorür < 0,5 % (DGF H-III 9)
Sodyum sülfat < ​​1.0 % (DGF H-III 8a)
pH değeri (%5) 7,0 - 8,0 (Q-P 1042,1)
Katı içerik: Min %25 (DIN 53189)

Ek veri

Görünüm: renksiz ila sarı, berrak sıvı

İyonik karakter: Anyonik

Emulphor OPS 25, özellikle vinilasetat veya akrilik homopolimerler ve kopolimerler olmak üzere emülsiyon polimerlerinin üretimi için özel bir emülgatördür.

ANAHTAR KELİMELER:
Disponil 25 S, Disponil OPS 25, Emulphor OPS 25, Disponil, Disponil OPS, Emulphor, Emulphor OPS, kopolimer, homopolimer, vinilasetat

Emülfor OPS 25 Dozu
Gereken Emulphor OPS 25 miktarı, kullanılan monomerlerin tipine ve miktarına, ayrıca polimerizasyon prosesine ve polimer dispersiyonunun istenen özelliklerine bağlıdır.

Genel olarak monomer içeriği üzerinden hesaplanan emülgatör olarak %1 - 5 kullanılmaktadır.

Çeşitli Depolama
Emulphor OPS 25'in oda sıcaklığında saklanması, ısı ve dondan korunması tavsiye edilir.
Emulphor OPS 25, orijinal sızdırmaz kaplarda saklanmak kaydıyla en az 12 ay dayanıklıdır.
Normal depolama ve sıcaklık koşullarında uygun depolamaya tabi olarak ürünlerimiz en az 1 yıl dayanıklıdır.

Emulphor OPS 25, yüksek moleküler ağırlıklı bir eter sülfattır.
Emulphor OPS 25, iyonik bir emülgatör görevi görür.
Emulphor OPS 25, partikül boyutu veya emülsiyon stabilitesi gibi istenen özellikleri elde etmek için noniyonik Emulan kaliteleri ile birleştirilebilir.
Emulphor OPS 25, akrilat ve metakrilat esterlerin, stiren ve vinil esterlerin emülsiyon polimerizasyonunda kullanılır.
Emulphor OPS 25, bu monomerlerin homopolimerizasyonunun yanı sıra kopolimerizasyonu için de uygundur.

ürün tipi
Dispersiyon Ajanları > Sürfaktan benzeri

emülgatörler
Kimyasal Bileşimi: Oktilfenol poliglikol eter sülfat sodyum tuzu

MSDS
Emulphor OPS 25 / Disponil OPS 25 msds'den BÖLÜM 3
Bileşim/İçerikler Hakkında Bilgi

3.1. maddeler
Uygulanamaz

3.2. Karışımlar
Kimyasal doğa
Polietilen glikol oktilfenil eter sülfat ester sodyum tuzuna dayalı sulu çözelti

Bu ürün, (a) EC No. 1907/2006 ('REACH') yönetmeliğinin 59 (1,10) maddesine göre aday listede yer alan (a) madde(ler)i ağırlıkça %0,1'e eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda içerir: Poli (oksi-1,2-etandiil), a-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.omega.-hidroksiTehlikeli bileşenler (GHS) 1272/AT sayılı Düzenlemeye göre 2008
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksillenmiş

İçerik (W/W): >= %0,1 - <= %2,5
CAS Numarası: 9002-93-1
Su Kronik 3
H412


Polietilen glikol oktilfenil eter sülfat ester sodyum tuzu

Ürün: Emülfor OPS 25
İçerik (W/W): >= %25 - <= %50
CAS Numarası: 55348-40-8
Göz Barajı./Tahriş. 1
Sucul Kro

EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU İÇİN ANYONİK EMÜLSİFER
Emulphor OPS 25, saf akrilik, stiren-akrilik asit esterleri ve vinil asetat gibi monomerlerin emülsiyon polimerizasyonu için anyonik emülgatör olarak kullanılır.


Faydaları
Emulphor OPS 25 kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:

Ürün özellikleri:

düşük VOC
kullanımı kolay

Emülsiyon polimerizasyonunda performans:

Emulphor OPS 25, monomer emülsiyonunun stabilitesini artırır
Emulphor OPS 25, polimerizasyon sırasında düşük pıhtı oluşumu sağlar
Emulphor OPS 25, polimer dispersiyonunun partikül boyutunu kontrol eder
Emulphor OPS 25, polimer dispersiyonlarının viskozitesini iyileştirir

Emulphor OPS 25 Boya bağlayıcılarda performans: renkli emülsiyon boyanın renklendirme gücünü artırır


Emulphor OPS 25, anyonik emülgatör, ıslatma ve dağıtma maddesidir.


Profil
kullanın
Emulphor OPS 25, aşağıdakiler gibi endüstriyel uygulamalar için bir anyonik yüzey aktif maddedir:
emülsiyon polimerizasyonu
Emulphor OPS 25, stiren, akrilik asit esterleri, metakrilik asit esterleri ve vinil asetat gibi monomerlerin emülsiyon polimerizasyonu için bir emülgatör olarak kullanılır.

Emulphor OPS 25 kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:
- kontrollü parçacık boyutuna sahip polimer dispersiyonlarının üretimi
— yüksek katı içeriklerinde çok düşük kum seviyeleri.

Kullanım seviyeleri: Monomer bazında % 0,5 – 5,0.
Pigment Hazırlıkları
Emulphor OPS 25, müstahzarlarda inorganik ve organik pigmentler için ıslatma maddesi olarak kullanılır.
— yüksek pigment yüklerinde
— düşük viskozitede
— yüksek sıcaklık kararlılığı ve raf ömrü.

Kullanım seviyeleri: Pigmentlere göre %15 – 80.

Suda çözücü, yağ ve mum emülsiyonları
Emulphor OPS 25, suda kararlı, düşük köpüren organik çözücüler, hidrokarbonlar, yağlar ve mumlar üretir.
Kullanım seviyeleri: Emülsiyonda 1 – 20 g/l Emulphor OPS 25.

Depolama ve Raf Ömrü
Lütfen ürünü kuru ve temiz bir yerde saklayın. Ürün 5°C'nin altına düştüğünde lütfen 25°C – 30°C'ye kadar ısıtın, karıştırdıktan sonra tekrar kullanıma hazırdır.
Temiz ve havalandırılmış bir yerde 20-25°C'de sıkıca kapatılmış kaplarda saklandığında raf ömrü en az iki yıldır.
Bu süreden sonra ürün, raf ömrünün uzatılması için analiz edilmelidir.

Emniyet
Malzemeyi elleçlemeden önce lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın


ATAMAN Kimya A.Ş.
www.atamankimya.com
Tel: 0090 216 577 10 10
İstanbul, Türkiye
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.