EMULSOGEN 4084

Emulsogen 4084, Stiren/akrilat dispersiyonları, Akrilat dispersiyonları ve Vinil asetat dispersiyonları için iyonik olmayan bir emülgatördür.

Emulsogen 4084, saf akrilik, stiren-akrilik asit esterleri ve vinil asetat gibi monomerlerin emülsiyon polimerizasyonu için noniyonik emülgatör olarak kullanılır.

Emulsogen 4084, polivinil asetat, akrilat ve stiren/akrilat dispersiyonlarının emülsiyon polimerizasyonunda kullanılır.


Emulsogen 4084, boyalar ve kaplama bağlayıcı formülasyonları için non-iyonik yüzey aktif maddedir.

Emulsogen 4084, polimer dispersiyonlarının reolojik davranışını stabilize eder, elektrolit ve kesme stabilitesini geliştirir.

Emulsogen 4084, farklı kesme hızlarında polimer emülsiyonunun düşük viskozitesini korur ve elektrolit stabilitesini artırır


Emulsogen 4084, düşük köpürme sergiler ve iyi ıslatma ve dağıtma özellikleri sunar.


Emulsogen 4084, normal anyonik latekslerin emülsiyonunda polimerizasyonda yaygın olarak kullanılan düşük köpüren bir yüzey aktif maddedir.


Emulsogen 4084, sterik stabilizasyon yoluyla elektrolitlerin ve ısıtma ve soğutma döngülerinin stabilitesini artırır.

Emulsogen 4084, emülsiyon polimerizasyon işleminde sterik stabilizasyon nedeniyle pıhtılaşmayı önler.

Emulsogen 4084, ağırlıkça %60 etilen oksit birimlerinden oluşan bir ABA yapısına sahip, iyonik olmayan, APEO içermeyen, düşük VOC (%1'den az) etilen oksit (EO)-propilen oksit (PO) blok kopolimeridir.
A bloğu hidrofiliktir ve ortalanmış B bloğu hidrofobiktir. Bir emülgatör görevi görür.

Emulsogen 4084, normalde kullanılan konsantrasyonlarda suya, sertlik tuzlarına, asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

Emulsogen 4084 soluk sarı wax dır ve 60°C'de eritilmesi ve çözelti berraklaşana kadar karıştırılarak parçalar halinde sıcak suya (95°C) eklenmesi gerekir.
Emulsogen 4084, 25°C'de %25 ve altındaki konsantrasyonda berrak sulu bir çözelti oluşturur,

Emulsogen 4084'ün daha konsantre sulu çözeltileri, oda sıcaklığında mumsu / wax hale gelir.

Emulsogen 4084, diğer iyonik olmayan, anyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerle kombinasyon halinde kullanılabilir.


Emulsogen 4084, FDA düzenlemelerine uygundur ve AICS, DSL, EINECS, ENCS, IECSC, NECI, KECI, NZloC, PICCS ve TSCA'da listelenmiştir.

Emulsogen 4084, %60 w/w etilen oksit içeren, propilen oksit ve etilen oksit blok kopolimerinden oluşur.

Emulsogen 4084, polivinil asetat, akrilat ve stiren/akrilat dispersiyonlarının emülsiyon polimerizasyonunda, polimer dispersiyonlarının reolojik davranışını stabilize etmek ve elektrolit ve kayma stabilitesini geliştirmek için kullanılır.
Diğer iyonik olmayan, anyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerle kombinasyon halinde kullanılabilir.


Emulsogen 4084 wax formundadır ve Propilen oksit (PO)/etilen oksit (EO) blok kopolimerinden oluşur.


 

 

Emulsogen 4084 is a nonionic emulsifier for Styrene/acrylate dispersions, Acrylate dispersions, and Vinyl acetate dispersions.

Emulsogen 4084 is used as nonionic emulsifier for the emulsion polymerization of monomers like pure acrylic, styrene-acrylic acid esters and vinyl acetate.

Emulsogen 4084 is used in emulsion polymerization of polyvinyl acetate, acrylate and styrene/acrylate dispersions. 


Emulsogen 4084 is a nonionic surfactant for paints and coating binder formulations.

Emulsogen 4084 stabilizes the rheological behavior of the polymer dispersions and improves the electrolyte & shear stability. 

Emulsogen 4084 maintains low viscosity of polymer emulsion at different shear rates and it enhances electrolyte stability


Emulsogen 4084 exhibits low foaming and offers good wetting & dispersing properties. 


Emulsogen 4084 is a low-foaming surfactant widely used in polymerization in emulsion of regular anionic latexes. 


Emulsogen 4084 boosts the stability of electrolytes and heating and cooling cycles through steric stabilization.

Emulsogen 4084 prevents coagulation due to steric stabilization in emulsion polymerization process.

Emulsogen 4084 by Clariant is a non-ionic, APEO-free, low VOC (less than 1%) ethylene oxide (EO)-propylene oxide (PO) block copolymer with an ABA structure consisting of 60 wt% ethylene oxide units. 
The A block is hydrophilic and the centered B block is hydrophobic. It acts as an emulsifier. 

Emulsogen 4084 is resistant to water, hardness salts, acids and alkalis in the concentrations normally used. 

Emulsogen 4084 is pale yellow wax needs to be melted at 60°C and added in parts to hot water (95°C) under stirring until the solution becomes clear. 
Emulsogen 4084 forms a clear aqueous solution in a concentration of 25% and below, at 25°C, 

More concentrated aqueous solutions of Emulsogen 4084 become waxy at room temperature. 

Emulsogen 4084 can be used in combination with other non-ionic, anionic and cationic surfactants. 


Emulsogen 4084 complies with FDA regulations and is listed in AICS, DSL, EINECS, ENCS, IECSC, NECI, KECI, NZloC, PICCS and TSCA.

Emulsogen 4084 is composed of block copolymer of propylene oxide and ethylene oxide, containing 60% w/w ethylene oxide. 

Emulsogen 4084 is used in emulsion polymerization of polyvinyl acetate, acrylate and styrene/acrylate dispersions to stabilize the rheological behaviour of the polymer dispersions and to improve the electrolyte and shear stability. 
It can be used in combination with other nonionic, anionic and cationic surfactants.


Emulsogen 4084 is in wax form and it consists of Propylene oxide (PO)/ethylene oxide (EO) block copolymer

Benefits
The use of Emulsogen 4084 offers the following advantages:

Product properties:

low VOC
free of alkylphenol ethoxylates (APEO)
hazard label free
FDA approved


Product details
CHEMICAL NAME
Cas Number: 9003-11-6-
PRODUCT FUNCTION: Nonionic emulsifier
CHEMICAL TYPE: Ethoxylates
APPLICATIONS: Emulsion polymerization

Technical Data
Product group:     EO/PO block copolymer
Active content:    10%
Appearance:    pale yellow wax
pH value:    6 - 8 
Solubility:    needs to be melted at 60°C and added in parts to hot water (95°C) under stirring until the solution becomes clear.
Density:    approx. 1.04 g/cm3 
Viscosity:    approx. 2300 mPas 
Melting point:    approx. 48 °C
Cloud point:    approx. 69 °C
HLB value:    13

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.