EMULSOGEN EPA 073

Emulsogen EPA 073, saf akrilik, stiren-akrilik asit esterleri ve vinil asetat gibi monomerlerin emülsiyon polimerizasyonu için anyonik yüzey aktif malzeme olarak kullanılır.

Emulsogen EPA 073, emülsiyon polimerizasyonunda, polimer dispersiyonunun partikül boyutunun kontrolünü ve dolayısıyla vizkozitesini kontrol eden anyonik emülgatördür.

Emulsogen EPA 073' ün polimer sisteminde dozajı arttıkça, partiküller küçülür ve vizkozite artar

Emulsogen EPA 073' ün yapısı: Alkil Poliglikol Eter ( 7 EO) Sülfat, Sodyum Tuzu

 

Emulsogen EPA 073' ün Emülsiyon polimerizasyonunda performansı:

monomer emülsiyonunun geliştirilmiş stabilitesi
polimerizasyon sırasında düşük pıhtı oluşumu
polimer dispersiyonunun partikül boyutunun kontrolü
polimer dispersiyonlarının geliştirilmiş viskozitesi


Faydaları
Emulsogen EPA 073 kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:

Emulsogen EPA 073 Ürün özellikleri:

düşük VOC
Emulsogen EPA 073, alkilfenol etoksilatlar (APEO) içermez ve biyolojik olarak parçalanabilir.
kullanımı kolaydır
FDA onaylıdır

Boya bağlayıcılardaki performans: Emulsogen EPA 073, renkli emülsiyon boyanın renklendirme gücünü artırır

Uygulamalar
Ürün grubu: Sülfat ester
Aktif içerik: yakl. % 30
Görünüm: berrak, renksiz sıvı
pH değeri: yakl. 7
Çözünürlük: suda çözünür
Yoğunluk: yakl. 20 ° C'de 1,05 g / cm3
Viskozite: yakl. 40 mPas
Kaynama noktası: yakl. 100 ° C
Parlama noktası:> 100 ° C
Elektrolit içeriği: <% 0,5

Emulsogen EPA 073: Anyonik emülgatör, ıslatıcı ve dispersiyon ajanı
Bileşim 7 mol etilen oksit, sodyum tuzu ile alkil polietilen glikol eter sülfat
Ürün özellikleri
Aktif madde içeriği: Suda yaklaşık% 28

Görünüm
5 ° C'de: Berrak, renksiz sıvı
20 ° C'de: Berrak, renksiz sıvı
45 ° C'de: Berrak, renksiz sıvı
pH değeri (DIN EN 1262), suda% 1: Yaklaşık 7.0
20 ° C'de çözünürlük: Suda çözünür
Yoğunluk (DIN 51757) 20 ° C'de: yaklaşık 1,05 g / cm3
50 ° C'de: yaklaşık 1,03 g / cm3
25 ° C'de viskozite (Hoeppler): Yaklaşık 40 mPa * s
Kaynama noktası: Yaklaşık 100 ° C
Parlama noktası:> 100 ° C
Elektrolit içeriği: <% 0,5
Yüzey Aktivitesi ve CMC Suda 5 g / l aktif maddede: Yaklaşık 38 mN / m
Kritik misel konsantrasyonu: Yaklaşık 1 g / l aktif madde
Doğal olarak türetilmiş karbon içeriği: Yok

Profil
Kullanım
Emulsogen EPA 073, aşağıdaki gibi endüstriyel uygulamalar için anyonik bir yüzey aktif maddedir:

Emülsiyon Polimerizasyonu
Emulsogen EPA 073, stiren, akrilik asit esterleri, metakrilik asit esterleri ve vinil asetat gibi monomerlerin emülsiyon polimerizasyonu için bir emülgatör olarak kullanılır.

Kullanımı
 Emulsogen EPA 073 aşağıdaki avantajları sunar:
- kontrollü partikül boyutuna sahip polimer dispersiyonlarının üretimi
Kullanım seviyeleri: Monomerlere göre% 0,5 - 5,0.

Pigment Preparasyonu:
Emulsogen EPA 073, müstahzarlarda inorganik ve organik pigmentler için ıslatıcı olarak kullanılır.
- yüksek pigment yüklerinde
- düşük viskozitede
- yüksek sıcaklık kararlılığı ve raf ömrü.
Kullanım seviyeleri: Pigmentlere göre% 15 - 80.
Suda çözücü, yağ ve mum emülsiyonları

Emulsogen EPA 073, suda organik çözücüler, hidrokarbonlar, yağlar ve balmumlarından oluşan stabil, düşük köpüren emülsiyonlar üretir.
Kullanım seviyeleri: 1 - 20 g / l Emulsogen EPA 073 emülsiyon içinde.


Depolama ve Raf Ömrü
Lütfen ürünü kuru ve temiz bir yerde saklayınız. Ürün 5 ° C'nin altına düştüğünde 25 ° C - 30 ° C'ye kadar ısıtınız, karıştırdıktan sonra tekrar kullanıma hazırdır.

Sıkıca kapatılmış kaplarda 20-25 ° C'de temiz ve havalandırılmış bir yerde depolandığında raf ömrü en az iki yıldır. Bu sürenin sonunda ürünün raf ömrünün uzatılması için analiz edilmesi gerekir.

Koruma
Ürün 5 ppm 5-Kloro-2-Metil-2H-İzotiyazol-3-on ve 2-Metil-2H-İzotiyazol-3-on (3: 1) karışımı içerir.


Emniyet
Lütfen malzemeyi kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.