EMULSOGEN EPN 207

Emulsogen EPN 207 kimliği:
Ticari unvan:
Emulsogen EPN 207

Emulsogen EPN 207'nin Kullanımı:
Endüstri sektörü :
Endüstriyel Performans Kimyasalları

Kullanım türü :
Emülsiyon polimerizasyonu için emülgatör

Emulsogen EPN 207'nin bileşimi/içeriği hakkında bilgi:
Kimyasal karakterizasyon:
Yağ alkolü poliglikol eter

Emulsogen EPN 207'nin tehlikeli bileşenleri:
Yağ alkolü poliglikol eter 16 - 20 EO
Konsantrasyon : %70
Tehlike sembolleri Xn
R cümleleri 22

Emulsogen EPN 207'nin tehlike tanımlaması:
Emulsogen EPN 207 yutulması halinde zararlıdır.
Gözlerde ciddi hasar riski.

Emulsogen EPN 207'nin ilk yardım önlemleri:
Emulsogen EPN 207 hakkında genel bilgiler:
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın.

Cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Göz ile temasından sonra:
Göz ile teması halinde bol su ile iyice yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.

Emulsogen EPN 207'nin yangınla mücadele önlemleri:
Uygun söndürücü maddeler:
-su püskürtme jeti
-alkole dayanıklı köpük
-karbon dioksit
-kuru toz

Emulsogen EPN 207'nin kendisinden, yanma ürünlerinden veya buharlarından kaynaklanan özel tehlikeler:
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar oluşur: Karbon monoksit (CO)

Yangın söndürme için özel koruyucu ekipman:
Bağımsız solunum cihazı kullanın

Yuttuktan sonra:
Derhal bir doktor çağırın.

Emulsogen EPN 207'nin kaza sonucu salınım önlemleri:
Kişisel önlemler:
Buharlara/toza/aerosollere maruz kaldığında solunum koruması kullanın.
Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin

Temizleme/taşıma yöntemleri:
Emici malzeme (örn. kum, talaş) ile toplayın.
Kalanı su ile durulayın

Emulsogen EPN 207'nin kullanılması ve saklanması:
Güvenli kullanım için tavsiye:
Konteyneri dikkatli bir şekilde açın ve taşıyın.

Saklama koşulları hakkında daha fazla bilgi:
Dona karşı hassastır.
Ürünün soğuğun etkisiyle matlaşması, koyulaşması veya donması durumunda oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülmesini sağlayınız.
Kullanmadan önce kısaca karıştırın.

Emulsogen EPN 207, koruyucu içermeyen, düşük VOC, APEO içermeyen, iyonik olmayan bir emülgatördür.

ANAHTAR KELİMELER:
Emulsogen TS, Emulsogen TS 200, Emulsogen EPN, Emulsogen EPN 118, Emulsogen EPN 217, Emulsogen EPN 287, Emulsogen EPN 403, Emulsogen EPN 407, Emulsogen LCN, Emulsogen X

Emulsogen EPN 207'ye maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma:
Genel koruyucu önlemler:
Göz ve cilt ile temasından kaçının

El koruması:
Uygun koruyucu eldivenler

Göz koruması :
Emniyet gözlükleri

Emulsogen EPN 207'nin fiziksel ve kimyasal özellikleri:
Biçim : Sıvı
Renk: neredeyse renksiz
Koku: hafif, orijinal koku
Kristalleşme sıcaklığı : 10 - 15 °C
Yöntem : DIN/ISO 3016
Kaynama noktası : yakl. 100 °C
Parlama noktası : uygulanamaz
Tutuşma sıcaklığı : Uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Uygulanamaz
Alt patlama limiti : Uygulanamaz
Üst patlama limiti : Uygulanamaz
Buhar basıncı : belirlenmemiş
Yoğunluk : 1,07 g/cm3 (20 °C)
Yöntem : DIN 51757
Suda çözünürlük : (20 °C)
çözünür, berrak
pH değeri : yakl. 7 (20 °C, 10 g/l)
Oktanol/su bölmesi
katsayı (log Pow):
Uygulanamaz
Viskozite (dinamik): yakl. 400 mPa.s (25 °C)
Yöntem : DIN 53015
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.