FARMIN 2471

FARMIN 2471'in yüzey aktif madde olarak kullanılan amin oksitlerin üretiminde kullanım da dahil olmak üzere çeşitli farklı kullanımları vardır.
FARMIN 2471, katyonik yüzey aktif maddeler ve amfoterik yüzey aktif maddeler için hammaddelerde, asfalt için emülgatörde, kauçuk için kalıp ayırıcı maddelerde, yüzdürme maddelerinde, gübreler için topaklanma önleyici maddelerde, yakıt katkı maddelerinde, çamur önleyicilerde ve korozyon önleyicilerde kullanılır.
FARMIN 2471 mikrop öldürücü ve bakterisitlerin başlangıç maddelerinde, tesviye maddelerinde, ahşap koruyucularda, yağ geri kazanım maddelerinde ve amin oksitte kullanılır.

CAS Numarası: 68439-70-3

FARMIN 2471'in Kullanım Alanları:
FARMIN 2471'in yüzey aktif madde olarak kullanılan amin oksitlerin üretiminde kullanım da dahil olmak üzere çeşitli farklı kullanımları vardır.
FARMIN 2471 ayrıca biyosit uygulamalarında kullanılmak üzere benzalkonyum tuzlarının üretiminde de kullanılmaktadır.

FARMIN 2471 tüketicilere satılmaz ve kullanımı yalnızca Endüstriyel kullanımla sınırlıdır.
FARMIN 2471'i kullanan işçiler, kendini koruma aparatları konusunda uygun becerilere ve eğitime sahip olmalıdır.

FARMIN 2471'in fiziksel/kimyasal özellikleri:
FARMIN 2471, karakteristik yağlı amin kokusuna sahip, suda çözünmeyen, berrak, renksiz bir sıvıdır.

FARMIN 2471, katyonik yüzey aktif maddeler ve amfoterik yüzey aktif maddeler, asfalt için emülgatör, kauçuk için kalıp ayırıcı maddeler, yüzdürme maddeleri, gübreler için topaklanma önleyici maddeler, yakıt katkı maddeleri, çamur önleyiciler ve korozyon önleyiciler için hammadde olarak kullanılır.
FARMIN 2471, mikrop öldürücüler ve bakteri öldürücüler, tesviye maddeleri, ahşap koruyucular, yağ geri kazanım maddeleri ve amin oksit için başlangıç malzemesi olarak kullanılır.

FARMIN 2471 Uygulamaları:
FARMIN 2471 katyonik yüzey aktif maddelerin hammaddelerinde kullanılır.
FARMIN 2471 amfoterik yüzey aktif maddelerin hammaddelerinde kullanılır.

FARMIN 2471, korozyon önleyicilerde, asfalt emülgatör hammaddelerinde, kauçuk için kalıp ayırıcı maddelerde, yüzdürme maddelerinde, gübreler için topaklanma önleyici maddelerde, yakıt katkı maddelerinde, çamur önleyicilerde vb. kullanılır.
FARMIN 2471, katyonik ve amfoterik yüzey aktif maddeler, mikrop öldürücüler ve bakterisitler, tesviye maddeleri, ahşap koruyucular, yağ geri kazanım maddeleri, amin oksit, korozyon inhibitörleri, saç bakım bileşenleri için başlangıç malzemelerinde kullanılır.

Ana Uygulamalar:
FARMIN 2471, katyonik ve amfoterik yüzey aktif maddeler, mikrop öldürücüler ve bakterisitler, tesviye maddeleri, ahşap koruyucular, yağ geri kazanım maddeleri, amin oksit, korozyon inhibitörleri, saç bakım bileşenleri için başlangıç malzemelerinde kullanılır.

FARMIN 2471'in Fiziksel/kimyasal Özellikleri:
FARMIN 2471, karakteristik yağlı amin kokusuna sahip, suda çözünmeyen, berrak, renksiz bir sıvıdır.

FARMIN 2471'in sağlık bilgileri:
FARMIN 2471, yutulması halinde zararlı olarak sınıflandırılan bir alkilamindir.
Diğer dimetilalkil aminlere ilişkin bilgiler, FARMIN 2471'in ciltle teması halinde ciddi yanıklara, gözle teması halinde ise ciddi göz hasarına neden olacağını göstermektedir.

FARMIN 2471 endüstriyel ortamlarda kapalı sistemlerde (kimyasal ara ürün olarak kullanılır) üretildiğinden ve işlendiğinden tüketicinin maruz kalması pek olası değildir.
Tüketici son ürünlerinde kullanımı öngörülmediği için tüketiciler FARMIN 2471'in zararlı seviyeleriyle temas etmeyecektir.

FARMIN 2471 endüstriyel ortamlarda kapalı sistemlerde üretilip işlendiğinden işçilerin teması olmayacaktır.
Ayrıca FARMIN 2471'in buhar basıncı düşüktür ve bu nedenle soluma yoluyla maruz kalma sınırlı olacaktır.
Bakım, numune alma, test etme veya diğer prosedürler sırasında istenmeyen maruz kalma durumunda çalışanlar Güvenlik Veri Sayfasında (SDS) önerilen güvenlik önlemlerine uymalıdır.

FARMIN 2471'in insan sağlığı:
FARMIN 2471, amin oksit yüzey aktif maddelerin üretiminde kullanılan bir hammaddedir.
FARMIN 2471 ayrıca biyosit uygulamalarında kullanılmak üzere benzalkonyum tuzlarının üretiminde de kullanılmaktadır.

Bu nedenle maruziyet yalnızca endüstriyel ortamda işçilerde meydana gelecektir.
Tüketiciler FARMIN 2471'e maruz kalmayacaktır.

Üretim tesislerindeki işçilerin maruziyetinin de çok düşük olduğu düşünülmektedir çünkü proses, depolama ve taşıma işlemleri sıkı bir şekilde kontrol edilen koşullar altındadır.
FARMIN 2471 tüm yaşam döngüsü boyunca teknik açıdan sıkı bir şekilde kapalı bir sistem içerisinde muhafaza edilir.

FARMIN 2471 kapalı transfer boruları kullanılarak başka bir reaktöre veya depolama tankına taşınır.
Formüle edilmemiş, seyreltilmemiş maddeyle kazara temas edebilecek işçiler Güvenlik Veri Sayfasında (SDS) önerilen güvenlik önlemlerine uymalıdır.

FARMIN 2471'in yüzey aktif madde olarak kullanılan amin oksitlerin üretiminde kullanım da dahil olmak üzere çeşitli farklı kullanımları vardır.

ANAHTAR KELİMELER:
68439-70-3, Hindistan cevizi dimetilalkilamin, Aminler C12-16-alkildimetil, FARMIN DM6098, FARMIN DM2098, FARMIN DM2443, FARMIN DM8098, FARMIN DM4098, FARMIN DM1098, FARMIN DM2450

Etki değerlendirmesi Sonuç: (REACH değerlendirmesi)

Akut toksisite:

Ağızdan / soluma / cilt yoluyla:
Oral yoldan zararlıdır.
FARMIN 2471'in dermal veya soluma yoluyla maruz kalma yoluyla zararlı olduğu kabul edilmez.

Tahriş / korozyon:

Cilt / göz / solunum yolu:
FARMIN 2471 ciddi cilt yanıklarına neden olur.
FARMIN 2471 cilt tahrişine ve göz tahrişine neden olur.

Tekrarlanan maruz kalma sonrasında toksisite:

Ağızdan / soluma / cilt yoluyla:
Bilgi bulunmamaktadır.

Genotoksisite / Mutajenite:
Mutajenik değil.

Kanserojenite:
Bilgi bulunmamaktadır.

Üreme toksisitesi:
Bilgi bulunmamaktadır.

FARMIN 2471 hakkında çevresel bilgiler:
FARMIN 2471 suda yaşayan organizmalar için çok toksiktir ve su ortamı için çok tehlikeli kabul edilir.
FARMIN 2471 kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir, çevrede kalıcı değildir ve biyolojik birikim potansiyeli düşüktür.
FARMIN 2471'in adsorpsiyon potansiyeli yüksektir ve toprağa ve asılı parçacıklara bağlanması muhtemeldir.

Bununla birlikte, su ve kara ortamına salınan FARMIN 2471 miktarı düşüktür, bu da su ve kara ortamı için herhangi bir risk olmadığını gösterir.
FARMIN 2471, üretim ve endüstriyel kullanımın tüm aşamalarında maruziyetin en aza indirilebileceğini gösteren çevresel maruziyet değerlendirmesiyle onaylanmıştır.

Çevre:
FARMIN 2471 içeren kimyasalların üretimi, sulu atıkların olmadığı ve çevreye gaz emisyonunun olmadığı kapalı ve otomatik bir işlemdir.
FARMIN 2471'in endüstriyel kullanımı sırasında ayrıca, tüm atıkların yakmaya ayrılmış özel kaplarda depolandığı bir "Serbest bırakma" politikası bulunmaktadır.

FARMIN 2471'in risk yönetimi önerileri:
Kimyasalları kullanırken yeterli havalandırmanın olduğundan emin olun.
Ellerinizi ve cildinizi korumak için daima kimyasallara dayanıklı uygun eldivenler kullanın ve daima göz koruması kullanın.

FARMIN 2471 cilt için aşındırıcıdır ve ciddi göz hasarına neden olur, bu nedenle alkaliye dayanıklı eldivenler ve güvenlik gözlükleri veya yüz siperliği kullanılmalıdır.
Ayrıca uygun kıyafetler giyilmelidir.

Kimyasalların kullanıldığı, işlendiği veya depolandığı yerlerde yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
Bu maddenin giysilere bulaşması halinde, bulaşmış tüm giysileri derhal çıkarın.

FARMIN 2471'i soluduysanız temiz havaya çıkın ve rahat nefes alabileceğiniz bir pozisyona geçin.
FARMIN 2471'i yutarsanız, kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım isteyin.

Kusmaya çalışmayın.
FARMIN 2471 gözünüze kaçarsa, suyla birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın.
Durulamaya devam edin.

FARMIN 2471 cildinize temas ederse, cildinizi %2 asetik asit ve bol su ile sümüksü his kayboluncaya kadar yıkayın.
Derhal tıbbi yardım isteyin.

FARMIN 2471'in tanımlayıcıları:
Kimyasal adı: Laurik damıtılmış Dimetil Amin
Kimyasal ailesi: Doğal Dimetil Alkil Amin
Endüstriler: Üçüncül Aminler
Tanımı: Amin Oksitler, Betain tipi ürünler ve Kuaterner Amonyum bileşiklerinin yüzey aktif madde üreticisi.
Özellikleri: Kuaterner Amonyum Öncül
Bölgesel Kullanılabilirlik: EMEA, ASYA, LATAM, AMERİKA

CAS Numarası: 68439-70-3
Kimyasal Adı: Aminler, C12-16-alkildimetil
Endüstriler: Oleokimyasallar (Tersiyer Aminler)

FARMIN 2471'in Özellikleri:
Fiziksel hali: Sıvı
Renk: Renksiz
Koku: Karakteristik (yağlı amin)
pH: Bilgi mevcut değil
Yoğunluk: 20 ºC'de 0,790 g/mL
Erime noktası: - 8,9 ºC
Kaynama noktası: Bilgi mevcut değil
Parlama noktası: 136 °C (Cleveland açık kap yöntemi)
Tutuşabilirlik (İsteğe bağlı): Bilgi mevcut değil
Patlayıcı özellikler: Bilgi mevcut değil
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Bilgi mevcut değil
Buhar basıncı: Bilgi mevcut değil
Suda çözünürlüğü: Çözünmez
Oktanol-su dağılım katsayısı (log Kow): Bilgi mevcut değil

FARMIN 2471'in özellikleri:
Ürün adı: FARMİN 2471
Kimyasal Adı: Alkil(C12-16) dimetilaminler
CAS RN.: 68439-70-3
Görünüm: Berrak sıvı
Tipik karbon zinciri bileşimi: C10: maksimum %2, C12:%63-75, C14:%24-30, C16:maks %5, C18:maks.%0,5.
Renk: 40 APHA maks.
Toplam amin değeri: 244-255
Üçüncül amin (%): 98 dk.
1'ry ve 2'ry aminler(%): 0,30 maks.
Su içeriği (%): 0,30 maks.

Görünüm: Berrak sıvı
Renk (APHA): 40 maks.
Toplam amin değeri (mgKOH/g): 244 – 255
Üçüncül amin (%): 98,0 dk.
1 ve 2 Amin (%): 0,30 maks
Nem (%): 0,30 maks.

Alkil bileşimi (%):
C10 / 2.0 maks
C12 / 63.0 – 75.0
C14 / 24 – 30
C16 / 5.0
C18 / 0,5 maks
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.