FOSFAT ESTERLERİ

Yağlı alkollerin veya alkilfenollerin ve bunların etoksilatlarının fosforik asit eşdeğerleriyle reaksiyonları, alkil ve arilfosfatlara ve karşılık gelen eterfosfatlara yol açar.
Normalde mono- ve diester karışımları olarak bir arada bulunan bu maddeler, genellikle yüzey aktif özelliklere sahiptir ve bu nedenle anyonik yüzey aktif maddelerdir. Üretildikten sonra, pek çok baz türü tarafından nötralize edilebilen kuvvetli asidik maddelerdir. Bu şekilde erişilebilir ürünler, iyi ila mükemmel korozyon önleyici özelliklere sahiptir. Kişisel bakım formülatörleri, yumuşaklığı ve cilt uyumluluğu nedeniyle fosfat kullanır.

Fosfat esterleri, iki kimyasal yoldan biriyle serbest asit olarak üretilen% 100 aktif anyonik yüzey aktif maddelerdir.
Monoesterler, alkollerin, alkol etoksilatların veya fenil etoksilatların polifosforik asit ile reaksiyonu ile üretilirken, mono ve diester karışımları, aynı besleme stoğunun fosfor pentoksit ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir.

Fosfat esterler, çok çeşitli özellikler ve uygulamalar sunan çok yönlü yüzey aktif maddelerdir.
Fosfat esterlerin diğer birçok yüzey aktif maddeye göre başlıca avantajları, alkali stabiliteleri ve çözünürlükleridir.
Mükemmel hidrotroplardır ve olağanüstü ıslatma, emülsifikasyon ve temizleme özelliği sağlayan etkili bağlama maddeleridir.
Bu nedenle, emülsiyon polimerizasyonu, tekstil yardımcı maddeleri, bakım kimyasalları, metal terbiye ve diğer birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Fosfat esterleri, endüstri için özel kimyasal işleme yardımcılarının üretiminde yararlanılan benzersiz bir özellik yelpazesine sahiptir.
Yüksek alkali konsantrasyonlarında kararlı oldukları için, özellikle yüksek aktif ağır hizmet ürünlerine ihtiyaç duyulan ev ve bakım temizlik ürünlerinde kullanışlıdır.

Fosfat esterler, yağlı alkollerin ve etoksillenmiş alifatik ve aromatik alkollerin fosfatlanmasıyla üretilen anyonik yüzey aktif maddelerdir.
Diğer anyonik yüzey aktif maddelerle karşılaştırıldığında fosfat esterler, geniş bir pH aralığında stabilite, iyi çözünürlük ve korozyon önleyici özellikler dahil olmak üzere spesifik avantajlar sunar.
Fosfat esterleri, temizlik formülasyonlarında emülsifiye edici maddeler, ıslatıcı maddeler, anti-istatistikler, korozyon önleyiciler ve hidro tropler olarak kullanım için oldukça uygundur.

Birkaç doğrusal alkol ve doğrusal alkol etoksilat, P2O5 kullanılarak fosfatlandı ve monoester, diester ve serbest fosforik asit içeriği için analitik sonuçlar, ıslatma hızı ve alkali toleransı olarak belirlendi.
Genel olarak, monoester ve serbest Fosforik asit konsantrasyonu artmış ve hidrofobdaki etilen oksit miktarı arttıkça diester konsantrasyonu azalmıştır.


Fosfat esterleri, yağlı alkollerin ve etoksillenmiş alifatik ve aromatik alkollerin fosfatlanmasıyla üretilen anyonik yüzey aktif maddelerdir.
Diğer anyonik yüzey aktif maddelerle karşılaştırıldığında fosfat esterler, geniş bir pH aralığında stabilite, iyi çözünürlük ve korozyon önleyici özellikler dahil olmak üzere spesifik avantajlar sunar.
Fosfat esterleri, temizlik formülasyonlarında emülsifiye edici maddeler, ıslatıcı maddeler, anti-istatistikler, korozyon önleyiciler ve hidro tropler olarak kullanım için oldukça uygundur.


Butanol Fosfat (mono / Di-ester)
2-Etilheksil Fosfat (mono / Di-ester)
Lauril alkol (etoksillenmiş) Fosfat
Tridesil alkol fosfat
Tridesil alkol (etoksillenmiş) Fosfat
Setil Alkol Fosfat
Oleyl alkol Fosfat
Nonil Fenol (etoksile) Fosfat
Stirenlenmiş Fenol (etoksile) Fosfat
Fenol (etoksile) fosfat
Yağ alkolleri ve etoksilatların diğer fosfatları


Nonilfenol Etoksilat Fosfat Esterleri, Stirenlenmiş Fenol Etoksilat Fosfat Esterleri, Oktilfenol Etoksilat Fosfat Esterleri, Tridesil Alkol Etoksilat Fosfat Esterleri, Desil Alkol Etoksilat Fosfat Esterleri ve Lauril Alkol Etoksilat Fosfat Esterleri, Tekstil gibi çeşitli sektörlerde uygulamaları olan kişisel etoksilat Fosfat Esterleri bakım, boya, tarım kimyası ve diğer endüstriler.

Fosfatlama Reaktifi
Polifosforik asit ve fosforlu pentoksit (P2O5) genellikle ticari olarak kullanılan iki farklı fosfatlama maddesidir.
Fosfatlama reaktifinin seçimi, bileşenlerin oranı ve bitmiş ürünün fonksiyonel özellikleri üzerinde bir etkiye sahiptir.
Alkil grubu ve etilen oksit miktarının elde edilen mono / di oranı ve serbest fosforik asit miktarı üzerindeki etkisini ve ayrıca fonksiyonel üzerindeki etkisini belirlemek için fosforlu pentoksit ve çeşitli doğrusal alkoller ve doğrusal yağlı alkollerin etoksilatları seçildi. ıslatma ve alkali toleransı gibi özellikler.

Mono fosfat esterler, di-esterler ve karışık esterler sunuyoruz.
Tüm fosfatlarımız P2O5 bazlıdır.
Bu tescilli, özel yüzey aktif maddeler hem alkid hem de su bazlı boyalarda, renklendirici sistemde ve lateks reçinelerin emülsiyon polimerizasyonunda stabilizatör olarak kullanılabilir.

alkol etoksilat fosfat ester
ETOKSİLENMİŞ TRİDESİL ALKOL FOSFAT ESTER
ETOKSİLENMİŞ İZOTRİDESİL ALKOL FOSFAT ESTER
ETOKSİLENMİŞ LAURİL ALKOL FOSFAT ESTER

Agrilan 1028
C10 bakımından zengin polieter fosfat
İzodesil polieter fosfat
2-propil heptil polieter fosfat
C9-C11 polieter fosfat
Desil polieter fosfat
C10 polieter fosfat
C10 polieter fosfat

Fosfat esterler, metal işleme sıvıları için iyi bilinen çok işlevli katkı maddeleridir. Genleştirilebilir yağlar için emülgatörlerin yanı sıra aşınma önleyici katkı maddeleri, korozyon ve leke önleyici maddelerdir.

Fosfat esterleri, yağlı alkollerin ve etoksillenmiş alifatik ve aromatik alkollerin fosfatlanmasıyla üretilen anyonik yüzey aktif maddelerdir.

ANAHTAR KELİMELER:
Butanol Fosfat (mono/Di-ester), 2-Etilheksil Fosfat (mono/Di-ester), Lauril alkol (etoksile) Fosfat, Tridesil alkol fosfat, Tridesil alkol (etoksile) Fosfat, Setil Alkol Fosfat, Oleyl alkol Fosfat, Nonil Fenol (etoksile) Fosfat, Stirenlenmiş Fenol (etoksile) Fosfat, Fenol (etoksile) fosfat

Fosfat esterleri, sahip oldukları çeşitli yüzey aktif madde özelliklerinden dolayı birçok tekstil uygulamasında kullanılmaktadır.
Arzu edilen yüzey aktif özelliklerinden alkali stabilitesi ve ıslatma özellikleri anahtardır.
Bu çalışma, bir fosfat esterin yapısını bu iki özellikle ilişkilendirir.

Kimya
Fosfat esterleri, anyonik yüzey aktif maddeler sınıfının bir parçasıdır. Ticari ürünler, monoester, diesterin karmaşık karışımlarıdır.

FOSFAT ESTERLERİMİZİN bazı yararlı özellikleri şunlardır:
■ Anyonik karakter. Anyonik yüzey aktif maddeler, tekstil yardımcı maddelerinde kullanım için tercih edilen seçimdir.
■% 100 aktif. Sevkiyat için ekonomiktir, toz karışımlı ürünlere kolayca dahil edilir.
■ Bazı durumlarda emülsifiye edici özellikleri onları yağ / su sistemlerinde kullanım için ideal kılar.
■ Fosfat esterler, çok yönlülüklerine ek olarak, alkali toprak metaller veya aminler ile nötralize edilebilir.
■ Fosfat esterlerin köpürme özellikleri yüksekten düşüğe değişir.
■ Çeşitli ıslatma, köpürme ve yüzey gerilimini azaltma özellikleri, formülatörün gerekli ürünü geliştirmesine yardımcı olur.
■ Ek yardımcı hidrotroplar kullanılmadan yüksek aktif ürünlerin üretilmesini sağlayan çok iyi hidrotroplama özellikleri.
■ Alkali ve yapıcılarda stabilite, ağır hizmet tipi temizleyicilerin formüle edilmesini sağlar.
■ Fosfat esterlerin metal işleme sıvılarında ve su bazlı yağlayıcılarda kullanılmasını sağlayan yağlama özellikleri.
■ Lekesiz yüzeylere yol açan mükemmel serbest durulama özellikleri.
■ Korozyon önleme ve önleme ile yük taşıma özellikleri, fosfat esterlerini metal işlemede kullanım için ideal kılar.
■ Genel olarak, potasyum tuzları için düşük toksisite dereceleri ve nispeten düşük tahriş dereceleri.
■ Bazı fosfat esterleri çözücü çözünürlüğü sergiler

Sert Yüzey Temizleyicileri
Alkali toleransları nedeniyle, fosfat esterlerin ağır hizmet alkali temizleyicilerde özel kullanımları vardır.
Mükemmel deterjan özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, fosfat esterler ayrıca yüksek aktif alkali temizleyiciler, fırın temizleyiciler ve zemin temizleyiciler / sıyırıcıların formülasyonuna yardımcı olan hidrotrop özelliklerine sahiptir.

Çamaşır deterjanları
Fosfat esterleri püskürtmeyle kurutulmuş, toz karışımlı ve sıvı çamaşır deterjanlarında düşük köpüren deterjan / hidrotrop olarak kullanılabilir.
Olağanüstü temizleme özelliklerine sahip yüksek aktif deterjanlar, tuz içermeyen amfoterik yüzey aktif maddelerle birleştirilerek hazırlanabilir.
Sıvı ürünlerde, fosfat esterlerini nötralize etmek için ekstra alkali gerekir.

Tekstil ve Deri
Fosfat esterler, anyonik, ıslatma, düşük köpüklenme, alkali toleransları ve yapı / hidrotropik özelliklerinden dolayı tekstil ve deri işleme için tercih edilen yüzey aktif madde türüdür.
Fosfat esterleri, düşük köpürme özelliklerine sahip ıslatma maddeleri olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Fosfat esterlerin amin tuzları çözücü yıkama sistemlerinde emülgatör olarak kullanılır.
Fosfat esterleri, pamuğun doğrudan boyanmasında egalizatör olarak kullanılır.
Fosfat esterler, jet boyama makinelerinde, örülmüş polyesterden yağlayıcıyı önceden temizlemek ve çıkarmak için kullanılır.
Deri işleme kimyasallarında fosfat esterleri bir bileşen olarak kullanılır.

Trafik Filmi Kaldırma
Ataman amfoterikleri ile birleştirilmiş küçük miktarlarda Fosfat esteri, trafik filmi sökücünün serbest durulama özelliklerini iyileştirir.
Bu özellikle sert su alanlarında önemlidir.

Bulaşık ve Cam Durulama
Fosfat esterleri, otomatik bulaşık ve bardak yıkama sistemleri için durulama yardımcılarının imalatında EO / PO kopolimerleriyle birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır.
Parlatıcı maddenin pH'ı, temizleme döngüsünden kalan alkali kalıntılarını nötralize etmek için sitrik veya fosforik asit ile yeterince asidik yapılır.
Biyolojik olarak parçalanabilen EO / PO kopolimerlerinin birçoğu düşük bulutlanma noktalarına ve zayıf çözünürlüğe sahip olduğundan, bulutlanma noktasını 50 ° C'ye yükseltmek için PPE604K gibi düşük köpüklü bir hidrotrop fosfat ester kullanılabilir.

Zirai Kimyasal Katkılar
Yapraklara uygulama için su çözeltisinde herbisitler gibi birçok tarımsal yardımcı madde gereklidir.
Fosfat esterler, bir yaprağın yüzeyine optimum yayılmayı sağlamak için iyi ıslatma ile birlikte katkı maddelerinin suda emülsifikasyonu / çözündürülmesi için idealdir.

Kağıt Mürekkep Giderme
Fosfat esterleri, kağıdın mürekkepten arındırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Muamele edilen kağıt değiştikçe, mükemmel ıslatma ve emülsifikasyon özellikleriyle birlikte Ataman fosfat esterlerinin geniş köpüklenme özellikleri yelpazesi, onları bu uygulama için ideal olarak uygun hale getirir.

Petrol Sahası Kimyasalları
Fosfat esterleri, onları petrol sondajı ve nakliye uygulamaları için ideal kılan olağanüstü yük taşıma ve korozyon önleme özelliklerine sahiptir.
Fosfat esterleri, korozyon önleme özelliklerini geliştirmek için sıklıkla amin / amido-amin tuzları olarak kullanılır.

Kesme ve Taşlama Sıvıları
Fosfat esterlerin amin tuzlarının, kayganlık ve korozyon önleyici özelliklerinden dolayı mükemmel aşınma önleyici özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.
Bu ikiz özellikler, düşük köpüren fosfat esterlerin su bazlı kesme ve öğütme sıvılarında kullanılabileceği anlamına gelir.

Asit Temizleme
Nötr deterjanlarla karşılaştırıldığında asit bazlı temizleyiciler, büyük ölçüde geliştirilmiş kir çıkarma özelliklerine sahiptir.
Fosforik asit, diğer mineral asitlerden daha az reaktif olduğu için metal temizliği için tercih edilen asittir.

Ek


Fosfat ester bazlı asit temizleyiciler özellikle alüminyum, paslanmaz çelik için kullanışlıdır ve demir oksidin yağ, gres ve dizel isi ile birlikte çıkarılmasının nötr temizleyicilerin kapasitesinin ötesinde olduğu tren ve tramvayların temizlenmesi için idealdir.
Parfüm uygulanabilen hafif hizmet temizleyicileri, kireç tortusunun göze hoş görünmeyen bir ölçek oluşturduğu metal bağlantı parçaları ve seramik içeren mutfakları, banyoları ve tuvaletleri temizlemek için kullanılır.

Emülsiyon Polimerizasyonu
Formülatöre, istenen özelliklere sahip polimerleri üretmek için daha fazla esneklik sağlayan geniş bir etoksilat yelpazesi fosfatlanabilir.
Ayrıca, mono / di-ester oranını değiştirerek, HLB değeri optimum performans verecek şekilde ayarlanabilir.

Çeşitli
Fosfat esterlerin olağanüstü özellikleri nedeniyle, çok sayıda özel uygulamada kullanılırlar.
Bunlar arasında litografik baskıda kullanılan çeşme çözümleri, taş ocakçılığı ve açık döküm madenciliğinde kullanılan akaryakıt / patlayıcı emülsiyonlar bulunmaktadır.
Diğer özel uygulamalar, kuru temizleme "sabunları", spin finisajları (antistatik bir ajan olarak) ve tozların akış özelliklerini iyileştirmek için işleme yardımcılarıdır.

Emülsiyon Polimerizasyonu ve Su Bazlı Mimari Kaplamalar için

Emülsiyon polimerizasyonunda KOD 238, verimli partikül boyutu kontrolü, düşük pıhtılaşma ve iyileştirilmiş kullanım ve depolama stabilitesi sağlayan etkili bir emülgatördür.

KOD 238, vinil, vinil akrilik, vinil asetat etilen (VAE), akrilik ve stiren akrilik dahil olmak üzere tüm yaygın lateks türlerinin üretiminde etkilidir.
KOD 238 yüzey aktif madde ayrıca parlaklığı artırabilir ve su bazlı lateks boyalarda pigment dağılımını ve renk kabulünü geliştirebilir.

KOD 238, herhangi bir alkil fenol etoksilat (APEO) içermez.

Ürün Faydaları
• Bitmiş latekste düşük koagulum
● Boyada parlaklığı artırır
• Bitmiş lateksin stabilitesini artırır
● pigmentlerin mükemmel ıslatılması ve dağılması
• Düşük su hassasiyeti
● Geliştirilmiş alt tabaka ıslatma
• Renk özelliklerini geliştirir
● Flaş ve çivi başının paslanmasının engellenmesi
• Azaltılmış renk kayması


Önerilen Kullanım Düzeyleri
• Emülsiyon polimerizasyonunda, Dextrol ™ OC-4025 yüzey aktif madde tipik olarak toplam monomerler üzerinde ağırlıkça% 5-10 oranında kullanılır.
• Düz, yarı parlak ve parlak boyalarda, 100 galon bitmiş boya için 6-12 pound KOD 238 yüzey aktif madde önerilir.

Kimyasal Envanterler
KOD 238 yüzey aktif maddenin tüm bileşenleri TSCA kimyasal envanterinde (ABD) listelenmiştir.
APEO İçeriği
KOD 238 yüzey aktif herhangi bir alkil fenol etoksilat (APEO) içermez


Etoksilasyonun Alkali Toleransına Etkisi
Etoksilasyon derecesi ne kadar yüksekse,
daha fazla alkali toleransı elde edildi. Çok az malzeme, altı molden az etilen oksit ile iyi alkali toleransı sergilemiştir.
Ayrıca ıslatma hızı artırılmaya çalışıldığında alkali toleransının azaldığı da ortaya çıktı.
Altı mol etilen oksit içeren desil alkol fosfatın her iki özellik için de iyi bir uzlaşma olduğu görüldü.


KOD 238, çeşitli tarımsal uygulamalarda kullanılan etoksillenmiş bir fosfat esterdir.


KOD 238, yüksek elektrolitli sistemlerde dağıtıcı ve uyumlu hale getirici olarak kullanım için optimize edilmiş bir fosfat esterdir.


KOD 238 dağıtıcı, yüksek elektrolitli sistemler için optimize edilmiş bir fosfat esterdir.

KOD 238, pestisitlerin gübre çözeltilerinde ve çok aktif tank karışımlarında uyumluluğunu kolaylaştırır.

KOD 238, pestisit SC'lerin gübre olarak seyreltilmesine izin verir ve topaklaşmayı ve tortulaşmayı önleyen tank karışımı formülasyonlarında çoklu aktiflerin karıştırılmasına yardımcı olur.

KOD 238, formülatörlerin iyi uyumluluk penceresini karşılamasına olanak tanıyan optimize edilmiş bir yapıya sahiptir.
Benzer fosfat esterleri bifentrin ile formüle edildi ve 10-34-0 gübre ile uyumluluk açısından değerlendirildi.


Imidacloprid SC
Imidacloprid% 21.4
KOD 238% 8
Propilen glikol% 5
Kaolin kili% 5
Köpük giderici% 0,3
Ksantan sakızı% 0.2
% 100'e kadar su

Bifentrin SC
Bifentrin (% 94.6)% 17.5
KOD 238% 8
Propilen glikol% 5
Köpük giderici% 0,3
Ksantan sakızı% 0.05
% 100'e kadar su

Bifentrin Gübre SC
Bifentrin (% 94.6)% 33
KOD 238% 2,5
10-34-0 gübre% 55
Su% 9,5

EC / Liste no .: 615-892-2
CAS no .: 73038-25-2

İzotridesil Alkol POE (1) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (2) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (3) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (4) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (5) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (6) Fosfat Ester
İzotridisil Alkol POE (7) Fosfat Ester
İzotridsil Alkol POE (8) Fosfat Ester
İzotridsil Alkol POE (9) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (10) Fosfat Ester


CAS Numarası: 73038-25-2
2- (11-metildodecoxy) etanol; fosforik asit
Alkol etoksilat fosfat ester
İzotridesil alkol, etoksillenmiş, fosfatlanmış
izotridesil alkol, etoksillenmiş, fosfatlanmış
Poli (oksi-1,2-etandiil), a-izotrisil-. Omega.-hidroksi-, fosfat
Poli (oksi-1,2-etandiil), a-izotidisil-w-hidroksi-, fosfat, etoksile (73038-25-2)
Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-izotrisil-omega-hidroksi-, fosfat
poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-izotrisil-omega-hidroksi-, fosfatlar

Diğer isimler
POLİ (OKSİ-1,2-ETANDİİL), .ALFA.-İZOTRİDESİL-.OMEGA.-HİDROKSİ-, FOSFAT

Aşağıdaki tarifler kılavuzu size NPK 10-34-0,% 30 AMS veya Tiyosülfat gübre gibi gübrelere seyreltilebilen stabil formülasyonlar sağlar.
Yukarıdaki tarifler yalnızca kılavuz amaçlıdır. Ek propilen glikol, biyositler, köpük gidericiler vb. Eklemek gerekebilir.

PORTFÖYÜMÜZ
Butanol Fosfat (Mono / Di-ester)
Nonil Fenol (etoksile) Fosfat
2-Etilheksil Fosfat (Mono / Di-ester)
Stirenlenmiş Fenol (etoksile) Fosfat
2-Etilheksil Etoksile Fosfat (Mono / Diester)
Fenol (etoksillenmiş) Fosfat
Lauril Alkol (etoksillenmiş) Fosfat
Alil Alkol (etoksile) Fosfat
Tridesil Alkol Fosfat
Hidroksietil Metikrilat Fosfat
Tridesil Alkol (etoksillenmiş) Fosfat
Metakrilik Asit (etoksile) Fosfat
Setil Alkol Fosfat
Metakrilik Asit (propoksile) Fosfat)
Oleyl Alkol Fosfat
Diğer yağlı alkollerin veya alkoksilatların fosfat esterleri

ATAMAN KİMYASALLARIN SUNDUĞU ÜRÜNLER:

Nonilfenol Etoksilatın Fosfat Ester'i (4 mol)
Nonilfenol Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (6 mol)
Nonilfenol Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (7 mol)
Nonilfenol Etoksilatın Fosfat Ester'i (8 mol)
Nonilfenol Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (9 mol)
Nonilfenol Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (10 mol)


Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (2 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (3 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (4 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (5 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (6 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (7 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (8 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (9 mol)
Tridesil Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (10 mol)

İzotridesil Alkol POE (1) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (2) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (3) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (4) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (5) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (6) Fosfat Ester
İzotridisil Alkol POE (7) Fosfat Ester
İzotridsil Alkol POE (8) Fosfat Ester
İzotridsil Alkol POE (9) Fosfat Ester
İzotridesil Alkol POE (10) Fosfat Ester

Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (2 mol)
Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (3 mol)
Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (4 mol)
Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (5 mol)
Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (6 mol)
Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (7 mol)
Lauril Alkol Etoksilatın Fosfat Ester'i (8 mol)
Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (9 mol)
Lauryl Alcohol Ethoxylate'in Fosfat Ester'i (10 mol)

Laureth-2 Fosfat
Laureth-3 Fosfat
Laureth-4 Fosfat
Laureth-5 Fosfat
Laureth-6 Fosfat
Laureth-7 Fosfat
Laureth-8 Fosfat
Laureth-9 Fosfat
Laureth-10 Fosfat


Trideceth-2 Fosfat
Trideceth-3 Fosfat
Trideceth-4 Fosfat
Trideceth-5 Fosfat
Trideceth-6 Fosfat
Trideceth-7 Fosfat
Trideceth-8 Fosfat
Trideceth-9 Fosfat
Trideceth-10 Fosfat


İzoterit-2 Fosfat
İzoterit-3 Fosfat
İzoterit-4 Fosfat
İzotrideceth-5 Fosfat
İzotrideceth-6 Fosfat
İzotrideceth-7 Fosfat
İzotrideceth-8 Fosfat
İzotrideceth-9 Fosfat
İzotrideceth-10 Fosfat


Fosfat esterleri, yağlı alkollerin ve etoksillenmiş alifatik ve aromatik alkollerin fosfatlanmasıyla üretilen anyonik yüzey aktif maddelerdir.
Diğer anyonik yüzey aktif maddelerle karşılaştırıldığında fosfat esterler, geniş bir pH aralığında stabilite, iyi çözünürlük ve korozyon önleyici özellikler dahil olmak üzere spesifik avantajlar sunar.
Fosfat esterleri, emülsifiye edici maddeler, ıslatma maddeleri, anti-istatistikler, korozyon olarak kullanım için oldukça uygundur.


FOSFAT ESTERLERİNİN UYGULAMALARI
Boya renklendirmesi için pigment dağıtıcı ajan.
Deterjan konsantreleri ve temizleyiciler için deterjan, köpürtücü, emülgatör.
Kumaş Bakımı, Evde Bakım.
Endüstriyel temizleyicilerde ve kuru temizlemede kullanılan suda çözünür emülgatör.
Su bazlı metal işleme sıvıları için aşınma önleyici ve aşırı basınç katkısı.
Yağ ve su bazlı yağlayıcılar için emülsifikasyon sağlayan çok fonksiyonlu katkı.
Aşınma önleyici, aşırı basınç ve korozyon önleme.

NONİL OLMAYAN FENOL ETOKSİLAT FOSFAT ESTERLERİ
STİRENE FENOL ETOKSİLAT FOSFAT ESTERLERİ
OKTİL FENOL ETOKSİLATLAR FOSFAT ESTERLERİ
TRİDESİL ALKOL ETOKSİLAT FOSFAT ESTERLERİ
DECYL ALKOL ETOKSİLAT FOSFAT ESTERLERİ
LAURİL ALKOL ETOKSİLAT FOSFAT ESTERLERİ

Tridesil alkol etoksillenmiş fosfat ester. Emülsiyon polimerizasyonunda etkili bir emülgatördür ve bitmiş latekse düşük pıhtılaşma ve iyileştirilmiş kullanım ve saklama stabilitesi sağlar.

Tridesil alkol bazlı fosfat ester: Bu anyonik yüzey aktif madde, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için bir emülgatör, ıslatma maddesi, korozyon önleyici ve antistatik olarak işlev görür.

Polioksietilen lauril eter fosfat
39464-66-9
Laureth-4 fosfat
2-dodecoxyethanol; fosforik asit
Briphos L 2D
Phosten HLP 1
Laureth-7 fosfat
Laureth-8 fosfat
Ethfac 142 W
Tryfac 325A
Tryfac 525A
Fosterge A 2523
Ajan RD-510
Gafac RD 510
Steinaphat EAK 8190
PEG-4 Lauril eter fosfat
PEG-7 Lauril eter fosfat
PEG-8 Lauril eter fosfat
Polietilen glikol (7) lauril eter fosfat
PE 122
Dodesil alkol, etoksillenmiş, fosfatlanmış
Polioksietilen (4) laury eter fosfat
Polioksietilen (7) lauril eter fosfat
Polioksietilen (8) lauril eter fosfat
Lauril alkol, fosfatlanmış, poliglikol eter
UNII-0GI2K4BEJW
0GI2K4BEJW
Polietilen glikol 200 lauril eter fosfat
Polietilen glikol 400 lauril eter fosfat
UNII-0N8G76HI1O
UNII-3VRF108Z7J
UNII-A00GK0A6H7
Fosforik asit, lauril poliglikol eterli ester
UNII-Q5M30735TS
0N8G76HI1O
3VRF108Z7J
A00GK0A6H7
SCHEMBL3650059
UNII-29FEQ28419
DTXSID60928019
alfa-Dodesil-omega-hidroksipoli (oksi-1,2-etandiil) fosfat
Q5M30735TS
Poli (oksi-1,2-etandiil), alfa-dodesil-omega-hidroksi-, fosfat
29FEQ28419
Fosforik asit, laurilpoliglikol eter ve polietilen glikol ile karışık ester
Fosforik asit - 2- (dodesiloksi) etan-1-ol (1/1)
Laureth-4 Fosfat, Lauril Alkol POE (4) Fosfat


İLGİLENECEĞİNİZ DİĞER ÜRÜNLER:

Alkol Alkoksilat
Alkol Eter Sülfat
Alkol Etoksilat
Alkol Fosfat
Alkoksillenmiş İzopropanolamid
Alkil Benzen Sülfonik Asit, Doğrusal
Alkil Dimetil Benzil Amonyum Klorürler
Alkil Eter Fosfat
Alkil Fenol Eter Sülfat
Amin Nötralize Fosfat Ester
Amino Tri (Metilen Fosfonik asit)% 50
Amino Tri-Metilen Fosfonik Asit (ATMP)
Amonyum Alkil Eter Sülfat
Amonyum Laureth Sülfat
Amonyum Lauril Sülfat
Amonyum Nonilfenol Etoksilat Sülfat
Amonyum Ksilen Sülfonat
Anyonik Karışım
Benzalkonyum klorit
Harmanlanmış Betain
Harmanlanmış Katyonik
Butil Esaslı Blok Kopolimer
Dallı Kalsiyum Alkilbenzen Sülfonat
Kalsiyum Alkilbenzen Sülfonat, Doğrusal
Kanola

Kanola Yağı, Metil Ester

Kapramidopropil Betain

Kaprik Trigliserid

Kaprilik Trigliserid

Hint Yağı Etoksilat
Katalizör Karışımı
Setamin Oksit
Sitrik asit
Cocamide DEA
Cocamide MEA
Kokamidopropil Betain
Kokamidopropil Hidroksisultain
Kokamin Etoksilat
Kokamin Oksit
Coco Metil Ester
Cocoamidopropylamine Oksit
Dekagliserol Kaprilat
Dekagliserol Heksaoleat
Desil Alkol Etoksilat
Desilamin Oksit
Dialkyl Dimetil Amonyum Klorür
Didecyl Dimetil Amonyum Klorür
Disodyum Cocoamphodiacetate
Disodyum Cocoamphodipropionate
Disodyum Laureth Sülfosüksinat
Dodesilbenzen Sülfonik Asit, Dallı
Boyalar ve Renk
Eritritol Distearat
Etoksile Poliaril Fenol Sülfat, Amonyum Tuzu
Yağ Asidi Etoksile
Yağlı Dietanolamid, Modifiye
Gliserol Monokaprilat
Gliserol Monooleat
Gliserol Monostearat
Gliseril Kaprilat
HEDP (1-Hidroksi Etiliden-1, 1-Difosfonik Asit)
Hekzahidro 1,3,5-Tris (2-Hidroksietil) -S-Triazin
Hidrojene Palm Stearin
Hidrojenlenmiş Don
Hidrojene Bitkisel Yağ
İzopropanolamin Dodesilbenzen Sülfonat, Dallı
İzopropilamin Alkilbenzen Sülfonat
İzopropilamin Dodesilbenzen Sülfonat
Lauramide DEA
Lauramide MEA
Lauramidopropilamin Oksit
Lauramin Oksit
Laurik Asit Metil Ester
Lauril / Miristilamidopropil Dimetilamin Oksit
Lauril Alkol Alkoksilat
Lauryl Lactyl Lactate
Laurilamidopropyl Betaine
Lignosulfonate Karışımı
Doğrusal Alkol Etoksilat
Lityum Desil Sülfat
Düşük Asitli Alkol Fosfat
Düşük Asitli Kompleks Alkol Fosfat
MEA Lauril Sülfat
Metil Kaprilat
Metil Laurat
Metil Linoleat
Metil Miristat Karışımı
Metil Oleat
Metil Palmitat
Metil Soyat
Myristalkonium Klorür (AND) Kuaterniyum 14
Miristamin Oksit
Miristilamin Oksit
N, N-Dimetiloktamid (N, N Dimetilkaprilamid) VE N, N-Dimetilkanamid (N, N-Dimetilkapramid)
Noniyonik Yüzey Aktif Madde Karışımı
Noniyonik Karışım
Nonil Fenol EO / PO Kopolimer
Nonil Fenol Etoksilat Fosfat Ester
Nonilfenol Etoksilat
Oktil Desil Dimetil Amonyum Klorürler
Oktil Fenol Etoksilat
Olealkonyum Klorür
Oleamid DEA
PEG 80 Sorbitan Laurate
PEG-6 Kokamid
Pentaeritritil Tetrakaprilat
Kuaterner Karışımı
Sodyum 2-Etil Heksil Sülfat
Sodyum Alkan Sülfonat
Sodyum Alkil Eter Sülfat
Sodyum Alkil Sülfat
Sodyum Alfa Olefin Sülfonat
Sodyum Kaprilil Sülfonat
Sodyum Cocoamphoacetate
Sodyum Coco-Sülfat
Sodyum Kümen Sülfonat
Sodyum Desil Sülfat
Sodyum Dioktil Sülfosüksinat
Sodyum Dodesilbenzen Sülfonat
Sodyum Heksametafosfat (SHMP)
Sodyum lauret sülfat
Sodyum Laurimidodipropionate
Sodyum Lauroyl Lactylate
Sodyum Lauroyl Sarkosinat
Sodyum Lauril Eter Sülfat
Sodyum lauril sülfat
Sodyum Lauryl Sülfoasetat
Sodyum metabisülfit
Sodyum metabisülfit
Sodyum Metil 2-Sülfolaurat
Sodyum Naftalen Sülfonat
Sodyum Nonilfenol Etoksilat Sülfat
Sodyum Oktan Sülfonat
Sodyum Oktil Sülfat
Sodyum Oktilfenol Etoksilat Sülfat
Sodyum Potasyum Sülfonat
Sodyum Stearoyl Lactylate
Sodyum Sülfit
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum Toluen Sülfonat
Sodyum Trideceth Sülfat
Sodyum Tridesil Eter Sülfat
Sodyum Ksilen Sülfonat
Sorbitol Monooleat Etoksilat
Sorbitol Trioleat Etoksilat
Soya-Amidoamin Trimetil Amonyum Klorür
Soya Fasulyesi Metil Ester
Soya Yağı, Metil Ester
Stearalkonyum Klorür
Stearamidopropalkonyum Klorür
Stearamin Oksit
Sterik Trimetil Kuarterner
Tallow Amin Etoksilat
Tallow Amin Etoksilat Tuzları
TEA Dodesilbenzen Sülfonat
ÇAY Lauril Sülfat
Tridesil Alkol Etoksilat
Tridesil Alkol Etoksilat Fosfat Ester
Trietanolamin Fosfat Ester
Trietilen Glikol Di Kaprilik
Karışık Yağ Asitlerinin Trigliserol Esterleri
Trigliserol Monooleat
Trimetilolpropan Trikaprilat
Tristirilfenol Etoksilat
Tristirilfenol Etoksilat Fosfat Ester Potasyum Tuzu
Tristyrylphenol Ethoxylate Fosfat Ester TEA Tuzu
Tristirilfenol Polialkilen Oksit Blok Kopolimer


ATAMAN KİMYA' NIN İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÜRÜNLERİ:

12 Hidroksi stearik asit
2 Etil heksanoik asit
2 Etil hekzanol
2 Etil hekzanol fosfat ester
2 etilheksil akrilat monomer
2 Etil heksil sülfat / EHS
2 Oktil Dekanol
ABS Asit
ABSNa
Ac 629 / Polietilen balmumu
Asetik Asit% 100
Asetik Asit% 80
Aseton
Asit Tamponu
Akrilamid
Akrilik asit
Asitli SPX
Aktif karbon
Acumer 1100
Acumer 2000
Acumer 3100
Acumer 5000
Adipik Asit
Aerosil 200
Agrojen
CT Agrojen 10
Agrojen 42
Agrojen 59
Agrojen 85
Agrojen 885
Agrojen ABS 65 C4
Agrojen BL 1050
Agrojen BL 1254
Agrojen BL 1256
Agrojen BL 1281
Agrojen BL 1594
Agrojen BL 1787
Agrojen BN
Agrojen BP 2454
Agrojen CFX 3
Agrojen CSO 20
Agrojen CSO 35
Agrojen DAS 545
Agrojen ESO 81
Agrojen G3
Agrojen K 3
Agrojen LP 15
Agrojen LP 68
Agrojen ME 310
Agrojen ME 320 D
Agrojen ME 330
Agrojen NL 8
Agrojen NP 10
Agrojen NP 10 P
Agrojen NP 15
Agrojen NP 4030 T
Agrojen NSC
Agrojen PG 8107
Agrojen SBB
Agrojen SLS 12 P98
Agrojen SMO 20
Agrojen STS
Agrojen TSP 15
Hava Emici
Hava Kurutucu Tiner
Alcamuls VEYA / 36
Alcamuls RC
Alcamuls T / 20
Alcamuls VO / 2003
ALDEHİT C-10
ALDEHİT C-11 TEKSİLENİK
ALDEHİT C-12 LAURİK
ALDEHİT C-14 (GAMA TEKALAKTON)
ALDEHİT C-18 (GAMA NONALAKTON)
ALDEHİT C-8
ALDEHİT SİNAMİK
Alem 07
Alem 140
Alem Hd
Alfa Olefin Sülfonat Tozu / Sıvı
Alkan Sülfonat% 60
Allantoin
Allura Kırmızı
ALLİL AMİL GLİKOLAT
Aloxicoll Pf 40
ALFA PINENE ALS
Alüminyum Kloro Hidrat
Alüminyum Di Stearat
Alüminyum Hidroksit
Alüminyum Mono Stearat
Aluminyum oksit
Alüminyum Stearat
Alüminyum Sülfat
Alüminyum Tristearat
Amebact C
Amido Amin
Amino Etil Etanol Amin / AEEA
Amino Fonksiyonel Silikonlar
Amino Polieter Silikon
Amonyak
Amonyum asetat
Amonyum bikarbonat
Amonyum Bi Kromat
Amonyum Bi Florür
Amonyum Klorür
Amonyum Lauril Eter Sülfat% 30
Amonyum Lauril Eter Sülfat / Ales% 70
Amonyum Lignon Sülfonat
Amonyum nitrat
Amonyum persülfat
Amonyum Stearat
Amonyum sülfat
Amfoterik Pailette Yumuşatıcı
AMİL SALİSİLAT
Amilaz
ANİSALDEHİT
Anyonik Naylon Fiksatif% 40
Anyonik Polielektrolit
Köpük önleyici 10
Köpük önleyici AR 30
Köpük önleyici AR 30
Anti-köpük BO Anti-köpük EF
Köpük önleyici FDP
Anti-köpük Yağ Tabanı
Köpük Önleyici Toz
Köpük Önleyici Toz
Anti-köpük Slicone Base
Anti-köpük WW
Antimuan Trioksit
Antimussol 4459
Antiperoksit Enzim Konsantre
Antiskalantlar
APG / Alkil Poli Glikozit
Apretan
Aquazym Ultra 1200 N / Alfa Amilaz
Armohib 18
Armohib 28
Arsenik
Askorbik asit
Asesülfam K
Aspartam
ATMP
Avicel PH 101
Avicel PH 102
BAKDANOL
Bakterisit
Baryum Karbonat
Baryum Klorür
Baryum sülfat
Barit
MÖ 330/60
BC 330LV
BC Köpük Önleyici 99/040
BC Anti-köpük AP
BC Anti-köpük AR20
BC Anti-köpük AR30
BC Anti-köpük C100
BC Anti-köpük E6
BC Anti-köpük ED5
BC P500
BC Silikon Sıvıları
Boncuk Kostik
Boncuk Tutkalı
BENZALDEHİT
Benzaldehit
Benzalkonyum Klorit% 50 -% 80
Benzisothiazoline - 3 - Bir
Benzisothiazoline / Bit
Benzoik asit
Benzotriazol
BENZİL ASETAT
BENZİL ALKOL
Benzil alkol
Benzil benzoat
Benzil Klorür
BENZİL SALİSİLAT
Bermacol / HES
Berol 226
Beta karoten
BETA PINENE
Betain% 35 -% 45
BHA / Butil Hidroksi Anizol
BHT / Butil Hidroksi Toluen
Bilapill Cold OP 200
Bilapill Cold OP PLUS K
Bilapill Cold OPK
Bilca AL 100
Bilfix KO 40
Bilfix KO 55
Bilfix OX
Bilkim 85
Bilkim FLK
Bilkim PAA (Poli Akrilik Asit)
Bilkim RT
Bilkim SD
Billate RGL
Bilperen P 10
Bilsil AC 200
Bilsil HİS CONC
Bilsil MAK C
Bilsoft CNF
Bilsoft EGM
Bilsoft EST
Bilsoft HDS
Bilsoft KP 100
Bilsoft NP 100
Bilsoft NYS
Bilsol NP 10 P
Bilsol OP
Bilsol PGC
Bilsol PGO
Bilspes BSC Likit
Bilspes BSR
Bilspes X5 ECO
Bilstone GRK
Bilstone SR 100
Bilwax PE 25
Bağlayıcı
Biyositler
Biodac 11009
Biodac 11027
Bitsoft HS 50
Blend Oil Emulsufier
Mavi Boncuk BNPD
Boraks Dekahidrat
Boraks pentahidrat
Borik Asit Tozu / Kristal
BORNEOL
Parlak Mavi
Brom Tablate
Bronopol
Butil Diglikol Asetat
Butil Glikol
Butil asetat
Butil Akrilat Monomer
Butil Alkol
Butil Benzoat
Butil Diglikol
Butil Glikol Asetat
Butil Stearat
C 10 İsodesil Alkol 3EO / 5EO / 6EO / 8EO
C 12 14 Alkol 2EO / 3EO / 5EO / 6 EO / 7EO
C 13 Tridesil Alkol 3EO / 5EO / 6EO / 8EO / 12EO
C 1618 Alkol 6 EO / 12 EO
C 9 11 Okso Alkol 6 EO / 8 EO
DURUM. Polllioller
Kalsit / Kalsiyum Karbonat
Kalsiyum Asetat
Kalsiyum Amonyum Nitrat
Kalsiyum karbonat
Kalsiyum Şelat
Kalsiyum klorür
Kalsiyum Dodesilbenzen Sülfonat% 65
Kalsiyum Florür
Kalsiyum Glukonat
Kalsiyum hidroksit
Kalsiyum Hipoklorür
Kalsiyum Kazeinat
Kalsiyum Ligno Sülfonat
Kalsiyum Metal
Kalsiyum Nitrat
Kalsiyum Propiyonat
Kalsiyum stearat
Kalsiyum sülfat
Calgon
Calgon Pt
CAMPHOR (D-CAMPHOR) KAFUR
Kaprolaktam
Caprylic Capric Triglyceride
Karamel likit
Carbitol Çözücüler Karbonhidrazid
Karbon siyahı
Karmosin
Karnauba mumu
Carnauba Wax T 3
Karagenan
Kazein
Hint Yağı
Hint Yağı 20 EO
Hint Yağı 35 EO
Hint Yağı 40 EO
Katalaz T 400
Selülozik Tiner
Cellusoft 25000 L / Selülaz
Ceteareth 25
Ceteareth 50
Ceteareth 80
Cetiol HE
Setrimonyum Klorür 30
Setil alkol
Cetyl Stearyt Alkol 30/70 - 50/50
CF 450 K / Fiksatör 45
Klor% 56
Klor% 90
Klor Amin T
Klorheksidin glukonat
Klor Parafin
Klor Parafin% 44 -% 52
Klorheksidlükonat
Klorür / TH PC
Krom Şap
Kromik asit
Chrystale Sülfür
BDT-3-HEKSENİL SALİSİLAT
CITRONELLE JAWA
CITRONELLOL
Cit Mit% 14 -% 1,5
Sitrik Asit Susuz
Sitrik asit monohidrat
CMC
Kobalt Klorür
Kobalt Oksit
Kobalt Sülfat
Coco Dea% 85 -% 99
Coco Dietanol Amin% 85 -% 99
Coco Yağ Asidi
Coco Propilen Diamin Guanidin
Kolofon Reçinesi
Renk Koyulaştırıcı
Renklendiriciler
Comperlan COD
Comperlan KD
Konvensiyonel Polioller
Bakır Asetat
Bakır Karbonat
Bakır Şelat
Bakır Siyanür
Bakır Nitrat
Bakır oksit
Bakır sülfat
Mısır lifi
Mısır nişastası
Paslanma önleyici
Cosmedia HC 40
KUMARİN
Kaplama Bağlayıcı
Crafol AP 261
Tartar kremi
Kırışmaya dayanıklı Son İşlem Reçinesi
Çapraz Bağlayıcı
CSA 25 EO
CSA 50 EO
CSA 80 EO Tozu
Siyanürik Klorür
Cyclo Hegzanon
Siklo Heksilamin
Cyclo Penta Siloksan
Siklohekzanon
Sikloheksilamin
Siklopenta Siloksan
D. Limonene
D. Panthenol% 75
Dadmac
Datem
Dbnpa / 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamit
Dc 200/100 Polidimetilsiloksan
DCMX
DDMAC% 50 -% 80
Dehydol LS 2 TH
Dehydol LS 3 TH
Dehydol LS 6 TH
Dehydol LS 7 TH
Dehidol LT 7 TH
Dehidran 1620
Dehymuls SMO
Dehyquart A CA
Dehyquart AU 46
Dehyquart CC 7 BZ
Dehyton DC
Dehyton PL
Demülsol A
Denatonium Benzoat
Dequest 2000
Dequest 2010
Dequest 2060
Dequest 2066 S
Deterjan Boyaları
Toz deterjan
Dekstrin
Dekstroz monohidrat
DİHİDROMİRSENOL
DİFENİL OKSİT
Di amonyum Fosfat / DAP
Di Kalsiyum Fofat
Di Kloroizosiyanürik asit
Di Ethanolamine / DEA
Di Etil Etanol Amin / DEEA
Di Etil Hidroksilamin / DEHA
Di Etil Ftalat
Di Etilamin Amino Etanol / DEAE
Di Etilen Glikol / DEG
Di Etilen Tri Amin / DETA
Di İso Butil Ftalat / DIBP
Di izo Desil Ftalat / DIDP
Di İso Nonil Ftalat / DINP
Di Metil Formamid / DMF
Di Metil Sülfat / DMS
Di Oktil Adipat / DOA
Di Oktil Ftalat / DOP
Di Propilen Glikol / DPG
Di Sodyum Laureth Sülfosüksinat
Di Sodyum Fosfat
Di Sodyum Fosfat Susuz
Di Sodyum Coco Ampho Diacetate
Diyalil Ftalat
Diamin KLG 2
Diklorofen
Dicyandiamid
Didesil dimetil amonyum klorür% 50 -% 80
Dimetikon
Dağıtıcılar
Dispersiyon Ajanları
Dissolvine CSA
D’LIMONENE
Dmapa
DMDMH
Dodigen 226
Dos 70 Dow 3387
Dow 8040 Silikon Yağı
Dow 8600
Dowanol DPM
Dowanol Dpnb
Dowanol PM
Dowanol PnB
Sondaj köpüğü
DSD Asit
DTPMP
Duasyn Parlak Kırmızı F3b-Sf Sıvı
Dywell 500
Ekolojik Taşıyıcı
Edenor
EDTA
EDTA Bor
EDTA Ca
EDTA Cu
EDTA Fe
EDTA K
EDTA Mg
EDTA Mn
EDTA Mo
EDTA Zn
Egesil 820 A
Elastomerik Nano Silikon
Eltesol SC 40
Eltesol SC 93
Empigen Bac 50
Empigen OB
Empigen OH 25
Empilan Kl 8 / Kl 6 / Kl 5
Empilan KR 6
Empilan KR 8
Emulgin 385
Emülsojen 4084
Emülsojen EPA 073
Emülsojen EPN 287
Emülsojen LCN 118
Emülsojen PF 20 S
Emülsojen TS 200
Çevresel NP 10
Enzim Koruyucu
Epoksi Polieter Silikon
Epoksi Silikon
Epoksi Soya Yağı
Esterquart% 40 (yumuşatıcı kek)
Esterquart% 90
Esterquart Yoğunlaştırıcı
Ethomeen T
Etil asetat
Etil Akrilat Monomer
Etil alkol
Ethyl Di Glicole
Etil Glikol
ETİL MALTOL
ETİL VANİLİN
Etilen Diamin
OKALİPTÜS YAĞI
EUGENOL
Euperlan Pk 771
Ötanol G
Euxyl K 100 - 500
Exocide 1012
Exocide CF
Exocide GT
Exosel KS
Exxsol D 40 / D 60
Exxsol D 80 / D 100
Haslık Arttırıcı
Fe III Klorür
Fe III Klorür
FIXOLIDE
Direkt Boya Fiksatörü% 40
Direkt Boya Fiksatörü% 55
Noformaldeyhde Reaktif Boya Fiksatörü% 45
Pul Sodyum Hidroksit
Flant Vazelin
Flora Karbon Pamuk / Polyester
Flosoft 222
Flotanol M / MİBC
Flotigam
Flotol B
Foamaster S 15
Folik asit
Gıda boyası
Formaldehit
Formik asit% 85
FRAISON (ÇİLEK FURANON% 99,5 MIN)
Fruktoz Tozu
Ftalik Anhidrit
Fumarik asit
Fırın Tiner 100/150
Fırın Tiner H
GALAXOLIDE% 50 DEP
GAMA METİL İYONONU
GAMMA TERPİNENİ
Jelatin
Genagen
Genamin CS 302 D
Genamin SH 100
Genamin T 100/150/250
Genaminox CSL
Genaminox LA
Genapol Ed 3060
Genapol Ep 2584
Genapol PF 10
Genapol PF 20
Genapol PF 80 P
Genapol PN 30
Genapol T 250
Genapol T 800
Genapol X
GERANIOL
Gerapon SDS
Gerapon T / 36
Geronol CF / AS 30
Geronol FF / 4
Geronol FF / 6
Geronol MOE-2F
Geronol MS
Geronol RE / 70
Geronol SBF
Glikolik Asit
Glukonik Asit
Tutkal Serpme
Glutaraldehit
Glutarik Asit
Glyoxal 40
Glyoxal Reçine
Glyoxal Resin Konsantre
Gliserin İlaçları
GDO / Gliserol Mono Oleat
GMS% 40 GMS% 90
Golpanol Als
Yeşil Boncuk
Guar sakızı
Arap sakızı
Arap sakızı
Arap sakızı
Saç Enzimi Yüksek Konsantrasyon
Ağır soda
Ağır / Hafif Soda
HEDİON (METİL DİHİDROJASMONAT)
Hedipin
HEDP% 60
Heptan
Bitkisel Gliserin
Hexa Floro Salisilik Asit
Hexa Metilen Tetramin
Heksakloroetan
Hekzahidro-1,3,5-Tris- (2-Hidroksietil)
Hekzametilen Tetramin
Hekzamin
Hekzan
Hekzilen Glikol
Hostaphat
Hostapur Sas 60
Hostavin
HPAA / 2-Hidroksifosfonoasetik Asit
HVP / Bitkisel proteini hidrolize edin
Hidrazin hidrat
Hidrazin Hidrat
Hidroklorik asit
Hidro Klorik Asit İnhibitörü
Hidro Florik Asit
Hidrojen Peroksit% 50
Hidrojen Peroksit Stabilizatörü
Hidrojene Palm Stearin
Hidrojenlenmiş Don
Hidrofil Silikon Emülsiyonu
Hidrofil Silikon Yağı
Hydropolat 875
Hidrokinon
Hidroksil Amin Sülfat / HAS
Hidroksil Etil Selüloz / HES
Hipo Yoğunlaştırıcı
İmbentin C91 / 060
İmbentin C91 / 080
İmbentin T03 / T05 / T06 / T08
İndigo
Endüstriyel Tiner
İyot
İYONLU ALFA
İYON BETA
İPA
İPBC
İPM
İPP
Demir şelat
Demir nitrat
Demir sülfat
İSO AMİL ASETAT
İSO AMİL ALKOL
İSO AMİL BÜTİRAT
İso Buthanol
İzo Butil Asetat
İSO E SÜPER
İso Ftalik Asit
İso Nonanoik Asit
İso Oktyl Alkol
İso Propil Asetat
İzopropil alkol
IZOPROPİL MİRİSTAT
İso Stearik Asit
İso Tiyazolin
İzoamil asetat
İzodesil Alkol
İzodesil Alkol Fosfat Esterleri
İsofor 20
İtaconic Asit
JASMONAL H
Jelatin
Jet Yağı
Susuz Kafein
Kaolin
Kariyonik Polielektrolitler
Kathon 873
Kathon 886
Kathon Lx
Kathon Wt
Katyonik Madeni Pul Yumuşatıcı
Keltrol F
Kriolit
Ktpp% 5
Labsa
Labsa Tozu
Lakkaz Enzimi
Laktik asit
Laktoz
Laktoz Monohidrat
Lamesoft TM Benz
Lanette 16
Lanette 18
Lanette O
Lanoline% 50 Sıvı
Lanoline Susuz İlaç
Laurik Asit
Lauril Alkol Fosfat Esterleri
Lauril Amin Oksit
LAVANDIN GROSSO
Kurşun asetat
Kurşun Nitrat
Kurşun Oksit
Lesitin Sıvı / Toz
LİMON YAĞI İSPANYOL
LILIAL
LINALOOL
LINALYL ASETAT
Likosen
Licolub
Licomer
Licowax
Hafif Soda
Kireç Kreması
Doğrusal PDMS / PolyDiMethylSiloxan
Lipolaz 100 L / Lipaz
Sıvı Kostik% 48
Sıvı parafin
Sıvı Vazelin
Lityum Karbonat
Lityum Hidroksit
Lityum Stearat
Locron Lif
Locron P
Locron S
Lonzabag Bg
Lowinox
Ludigol
Makro Silikon
Makro Slicone Emülsiyonu
Magnasoft CJS
Magnasoft Derma NT
Magnasoft SILQ
Magnessium Slicate
Magnessium Karbonat
Magnessium Şelat
Magnessium Klorür
Magnessium Hegza Phlora Dilimi
Magnessium Nitrat
Magnessium Oxyde
Magnessium Slica Florür
Magnessium Stearete
Magnessium Stearete
Magnessium Sülfat
Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer% 45
Maleik Anhidrit
Malik asit
Malto Dekstrin
Mangan Karbonat
Mangan Di Oksit
Mangan Sülfat
Marlon ARL Tozu
Marlon PS 60
Melamin
Melhyl İzo Butil Keton
Mentol
MENTHOL KRİSTAL 42/44 DOĞAL
Merkapto Etanol
Merkür
Metoksi Propilamin / MOPA
Metil Alkol
METİL ANTRANİLAT
METİL SEDİR KETON (VERTOFIX)
Metil Etil Keton / MEK
Metil İzobutil Karbitol / MIBC
Metil Metakrilat Monomer
Metil Paraben
Metil Paraben Sodyum
Metil Triglikol
Metilen klorür
Mikro Beslenme
Mikro Slicone Emülsiyonu
Mikro Slicone Yağı
Milcoside 101
Milcoside 102
Kalıp Yağı Emülgatörü
Kalıp Ayırıcı
Mono Amonyum Fosfat - MAP
Yağ Asitlerinin Mono ve Digliseritleri
Monokalsiyum fosfat
Mono Etanol Amin / MEA
Mono Etilen Glikol / MEG
Mono Gliserid
Mono Magnessium Fosfat
Mono Potasyum Fosfat / MKP
Mono Propilen Glikol / MPG
Monosodyum glutamat
Mono Sodyum Fosfat Susuz / MSP
Mono Çinko Sülfat
Monomül 90-35
Montan Balmumu
Mordante T 400 / T 600
Mordanting Malzemesi
Morfolin
Kristal Amin Oksit
Mykon Atc Mavi
Mykon Atc Grean
Myritol 312
Myritol 318
N Butil Asetat
N Metil Prolidon / NMP
Naftelen Sülfonat% 40
Naftelen Sülfonat% 93
Nano Silikon Emülsiyonu
Natrasol H 250 / HES
N-Bütanol
N-Butyt Etanolamin
Nötr Sıvı Optik
Nikel Klorür
Nikel Nitrat
Nikel sülfat
Nipacide Bit 20
Nipacide Bit AS 20
Nipacide CFX 3
Nipacide Cl 15
Nipacide Dd 100
Nipagin M
Nipaguard
Nitrik Asit
Nitroselüloz
N-metliol Akrilamid
NMP
N-Oktil İzotiyazolinon
GDO'suz Soya Lesitin
Noniyonik Madeni Pul Yumuşatıcı
Nonil Fenol Etoksilat Esterler NP 10
NP 15
NP 20
NP 30
NP 4
NP 40
NP 6
NP 8
N-propanol
NTA / Triton A 92
Beslenme mayası
Yulaf lifi
Oktil Alkol
Oktil Alkol Fosfat Ester
Oktil Fenol 25 EO
Kokusuz Tiner
Oleik asit
Oleoil Sarkozin
Oleyl Amin 2 EO
Oligomer Abraj Önleyici
Opak Yapıcı
O-Fenil Fenol
Optik Sıvı (mavi nüanslı)
Optik Beyazlatıcı Toz
PORTAKAL YAĞI BREZİLYA
Organik Silikon
Organik Silikon Katkı Maddesi
Ortho Fhtal Aldehit
Orto Fenyl Fenat
Ouartamine
Oksalik asit
Oksalik asit
Oksit Polietilen Balmumu
Oxone
Para Kloro Meta Cresol / PCMC
Para Kloro Meta Xylenol / PCMX
Para Formaldehit
Para Toluen Sülfonik Asit / Toz
PARASİMEN
Parafin Emülgatör% 100
Parafin Balmumu
Paraformaldehit
PATCHOULY KOYU YAĞ
PBTC
PBTCA
Bezelye yeşili
inci
Pektin
PEG 1500
PEG 200
PEG 2000
PEG 300
PEG 300 Di Oleat
PEG 40 Hidrojene Hint Yağı
PEG 400
PEG 400 Kokoat
PEG 400 Di Oleat
PEG 400 Oleat
PEG 4000
PEG 4000 Mono Stearat
PEG 600
PEG 600 Kokoat
PEG 600 Di Oleat
PEG 600 Oleat
PEG 6000
PEG 7 Gliseril Cocoat
PEG 75 Lanolin
PEG 8000
Asetik Asit Başına
Kloroetilen için
Perlit
Kalıcı Kok Kenarı Bağlayıcı% 45
Fenol
Fenoksi Etanol
Fenoksi Propanol
FENİL ETİL ASETAT
FENİL ETİL ALKOL
Fenil Metil Sıvısı
Fosfat esterleri
Fosfor Penta Oksit
Fosfor / Kırmızı
Fosforik Asit% 85 (teknik ve gıda sınıfı)
Photin Cbus 3B
ÇAM YAĞI% 50
Pigment Baskı Boyası
Çam yağı
Çam yağı
Çam Terebentin
Plantacare 2000 Yukarı
PM Glikol
PM Glikol Asetat
Polimerik Polioller
Parlatıcı
Poli Akrilik Asit (Bilkim PAA)
Poli Alüminyum Klorür Sıvı / PAC
Poli Alüminyum Klorür Tozu / PAC
Poli Karboksilat
Poli Etilen Ağda Emülsiyonu% 25 -% 40
Poli Gliserol
Poli Gliserol Esterleri / PGE
Poli Glikol
Poly İso Buten
Poliakrilamid
Polikarboksilat Sıvı / Toz
Polikarboksilik Asit
Polydadmac
Polidimetilsiloksan / PDMS
Polielektrolit
Polieter Silikon
Polietilen Balmumu Emülgatörü
Polyol / Bitkisel Yağ Bazlı Köpük Önleyici
Polikartenium 10
Polikartenium 6
Polikartenium 7
Polisorbat 20
Polisorbat 80
Poliüretan
Ponceau 4R
Potasyum Bi Kromat
Potasyum bromit
Potasyum karbonat
Potasyum klorat
Potasyum klorür
Potasyum Cyonide
Potasyum ferrosiyanür
Potasyum Florür
Potasyum Floro Silikat
Potasyum Humat% 85
Potasyum Hidroksit Madeni Pul / Sıvı
Potasyum İyot
Potasyum Ligno Sülfonat
Potasyum Meta bi Sülfür
Potasyum nitrat
Potasyum permanganat
Potasyum Peroksimonosülfat
Potasyum Persülfat
Potasyum Silikat
Potasyum sorbat
Potasyum Sülfat
Potasyum Tio Glukonat
Potasyum Tripolifosfat
Patates lifi
Patates nişastası
Povidon İyot
Süt tozu
Powercon 100
PPG 1000/2000
Prapagen TQ
Yağış
Preventol
Printex U
Ürün GA 50
Propiyonik Asit
Propit Paraben Sodyum
Propil Paraben
Propilen karbonat
Proteaz
Protectol PE
Provitamin B5
Proxel Gxl
Ptsa% 70
PVA 5/88 - 40/88
PVA17 / 88 - 24/88
PVP K-30
Kinolin Sarı
Quartamin
Hızlı Tiner
AHUDUDU KETON
Reaktif Boya Fiksatörü% 45
İndirgeyici% 99 -% 70
Yeniden Yerleşim BİZ 18
Rhodacal 60 / B
Rhodafac ARB / 70
Rhodafac MB
Ormangülü RAM 7/8
Rhodasurf 860 / P
Burç 60 / BE
Rhodiafac RS 710
Rhodiasolv ADMA 10
Rhodiasolv Yeşil 21/25
Rhodorsil 426 / R
Rhodorsil SP 3307
Riboflavin
Rigit Poliolls
Kaya Dispersiyon Ajanı
Kaya Dağıtıcı Ajan / Kaya / Toz
Rodine 50
Rodine 60
Rokacet 07
Rokacet K7
Rokacet KO300G
Rokacet R26
Rokacet R40
Rokacet R70
Rokacet RZ17
Rokacet S24
Rokacet S7
Rokafenol N 10
Rokafenol N 14
Rokafenol N 22
Rokafenol N 30/70
Rokafenol N 4
Rokafenol N 40
Rokafenol N 5
Rokafenol N 6
Rokafenol N 7
Rokafenol N 8
Rokafenol N 9
Rokamid K 35
Rokamid KAD
Rokamid MRZ17
Rokamid RAD
Rokamid RZ5P6
Rokamid TW5P6
Rokamin K 15
Rokamin SR 11
Rokamin SR 22
Rokamin SR 5
Rokamin SR 8
Rokamina K 30
Rokamina K 30G
Rokamina K 40
Rokanol 0100
Rokanol 018
Rokanol 03
Rokanol DB 3
Rokanol DB 5
Rokanol DB 7
Rokanol Kimliği 5
Rokanol kimliği 7
Rokanol Kimliği 8
Rokanol BT 12
Rokanol IT 3
Rokanol IT 5
Rokanol IT 6
Rokanol IT 7
Rokanol IT 8
Rokanol BT 9
Rokanol K 14
Rokanol K 18
Rokanol K 21
Rokanol K 3
Rokanol K 5
Rokanol K 7
Rokanol L3A
Rokanol L4P5
Rokanol L5A
Rokanol L5P5
Rokanol L7
Rokanol L7A
Rokanol LK1
Rokanol LK10
Rokanol LK2
Rokanol LK2A
Rokanol LK3
Rokanol LK4
Rokanol LK7
Rokanol LN 75/50
Rokanol LN 75K
Rokanol NL2.5
Rokanol NL5
Rokanol NL6
Rokanol NL8
Rokanol NL8P4
Rokanol T 10
Rokanol T 6
Rokanol T l2
Rokanol T l8
Rokopol 30P10
Rokopol 30P160
Rokopol 30P27
Rokopol 30P5
Rokopol 30P50
Rongallt C
GÜL ASETAT
Sabopal Se 240
Sakarin
Salisilik asit
Sanolin Mavi Ehrl Liqoid
Sapogenat
Sav / Dudak
Sav / Ter / Lip 3.6
Savinase Ultra 16 L / Proteaz
Savinase® 6.0
Savinase® / Lipolase® 4.8 / 20
Savinase® / Termamyl® / Lipolase®
Securon 540
Selenyum (metal)
Shellsol D 40 / D 60
Shellsol T
Silan
Silisyum Dioksit
Silikon Dioksit
Silikon Katkı Maddesi
Silikon Köpük Önleyiciler
Silikon Gres / HTV
Silikon Gres / LSR
Silikon Gres / RTV-1
Silikon Gres / RTV-2
Silikon Yağlar
Sillicagel
Silosoft 222
Gümüş nitrat
Enzim Konsantre Boyutlandırma
Sles% 28
Sles% 70
SM 1000 P Silikon Yağı
SM 1002 P Silikon Yağı
SM 1008 P Silikon Yağı
SM 1100 P Silikon Yağı
SM 1900 P Silikon Yağı
Sodyum asetat
Sodyum Asetat Susuz
Sodyum Asit Pirofosfat / SAP 28
Sodyum Aljinat / Kalınlaştırıcı
Sodyum Alüminyum Silikat
Sodyum Alüminat
Sodyum Benzoat
Sodyum bikarbonat
Sodyum Bi Kromat
Sodyum Bi Sülfat
Sodyum bisülfat
Sodyum Bromat
Sodyum Bromür
Sodyum Karbonat Ağır / Hafif
Sodyum kazeinat
Sodyum Klorat Tozu
Sodyum klorit
Sodyum Klorit Tozu / Sıvı
Sodyum Kümen Sülfonat% 40
Sodyum Kümen Sülfonat% 93
Sodyum siyanür
Sodyum Siklamat
Sodyum Di Asetat
Sodyum Dikloroizosiyanürat% 56
Sodyum Dimetiltiyokarbomat
Sodyum Dodesil Benzen Sülfonat Tozu
Sodyum Florid
Sodyum Formaldehit Sülfoksilat
Sodyum Formiat
Sodyum Glukoheptonat
Sodyum Glukonat
Sodyum heksametafosfat
Sodyum Hidrosülfit
Sodyum Hidroksit Kova
Sodyum hipoklorit
Sodyum Hipoklorit (ağartıcı)
Sodyum Hipofosfit
Sodyum İyot
Sodyum Lauryl Sarkosinat
Sodyum Lauril Sülfat% 35
Sodyum Lignosülfonat% 93
Sodyum metabisülfit
Sodyum Meta Silikat Susuz
Sodyum Meta Silikat Pentahidrat
Sodyum Metanitro Benzen
Sodyum Molibdat
Sodyum Naftalin Sülfonat
Sodyum nitrat
Sodyum nitrat
Sodyum Oleat
Sodyum Orto Fenil Fenat / SOPP
Sodyum Perborat
Sodyum Perkarbonat
Sodyum Persülfat
Sodyum Petrolyum Sülfonat
Sodyum Poli Akrilat% 45
Sodyum sakarin
Sodyum silikat
Sodyum Silikat 2 Modül
Sodyum Silikat 3 Modül
Sodyum Silikat Florür
Sodyum Stearat
Sodyum Stennat
Sodyum Sülfat Rafine / Kristalize
Sodyum Sülfidrat
Sodyum Sülfat
Sodyum sülfat
Sodyum Sülfonat
Sodyum Sülfosüksinat 575
Sodyum Sülfür
Sodyum Tio Siyanat
Sodyum Tio Sülfat
Sodyum Tripolifosfat Granül / Toz
Sodyum Ksilen Sülfonat
Sodyum Alfa Olefin Sülphonate
Sodyum Askorbat
Soitem 101
Soitem 107
Soitem 132 SP
Soitem 15 / VEYA
Soitem 150
Soitem 251
Sistem 2PE / 127
Soitem 520
Soitem 8 FL
Soitem 8 FLN
Soitem 999
Soitem ATD / 8
Soitem LWA
Sokalan Cp 5
Sokalan CP 9 Tozu
Sokalan Pa 30
Sokalan Pa 40
Katı Parafin
Katı Parafin
Çözücü Nafta
Solvesso 100/150/200
Soprophor CY / 8
Soprophor FL
Soprophor S / 40
Sorbik asit
Sorbitan Mono Laurate / SML
Sorbitan Mono Oleat / SMO
Sorbitan Mono Palmitate / SMP
Sorbitan Mono Stearat / SMS
Sorbitol Sıvı / Toz
Soya lesitini
Spernat 22 S
Mil Yağı
Standamox PL
Stearik Asit 1838
Stearik Asit 1840
Stearik Asit 1842
Stearik Asit 1843
Stearik Asit 1865
Taş Asit
Taş Enzimi
Stronsiyum Karbonat
Stronsiyum Nitrat
Stronsiyum Sülfat
STİRALİL ASETAT
Stiren Monomer
Sülfamik asit
Sülfanilik asit
Sülfanilik Asit
Sülfat / THPS
Sulfatex Pax
Sülfon Bütil Oleat
Sülfon Hint Yağı
Sulforokanol L270 / 1
Sülfürik asit
Kükürt
Ayçiçek Yağı Asidi
Günbatımı sarısı
Supragil MNS 90
Supragil WP
SupragilRM / 210
Sykanol Dkm
TAED Mavi
TAED Yeşil
TAED Beyaz
Talk
Talgamin 10 EO
Tall Oil Yağ Asidi / TOFA
Tallow Amin Etoksilat 10EO / 15EO
Tallow Amin Etoksilat 25EO
Tamarin / Yoğunlaştırıcı
Tamol NN 8906
Tamol NN 9401
Tamol S
TANIK asit
Tanen
Tartarik asit
Tartrazin
TBHP% 70
Tegda
Terebentin
Tereftalik asit
Termamyl 300 L / Alfa Amilaz
Terminox Ultra 200 L / Katalaz
TERPENİL ASETAT
TERPİNOL TERPİNOLEN
Tert-butil Asetat
Tetra Hidro Furan / THF
Tetra Potasyum Pirofosfat
Tetra Sodyum Pirofosfat
Tetrakal
Tetron
Texapon Tozu
Teknik Üre
Kalınlaştırıcı Doğal / Sentetik
Thio Glukonik Asit
Tiyo üre
Tio üre Dioksit% 99 -% 70
Kalay Klorür
Kalay oksit
Kalay Sülfat
Titanyum dioksit
TKPP% 99 Toz
TO 6 Fosfat Ester
TO 8 Phophate Ester
Toluen
Tolytriazol
ÜÇLÜ
Tri Buetil Fosfat
Trikalsiyum fosfat
Tri Chlore Etilen
Tri Cresyl Fosfat
Tri Ethanolamine% 85 - TEA% 85
Tri Ethanolamine% 99 - ÇAY% 99
Tri Etilen Glikol
Tri İzo Buetil Fosfat / TIBP
Tri İso Propanol Amin / TIPA
Triasetin
Triazin
Tributoksi Etil Fosfat
Trikloroizosiyanürik Asit
Trikloroizosiyanürik Asit% 90
Triklosan
Tridesil Alkol Etoksilat
Tridesil Alkol Fosfat Ester
Tridesil Alkoller
Trilon A92
Trilon B
Trimetil Propan
Trimetilol Propan
Trioleat
Tripropilen Glikol Diakrilat
Trisodyum sitrat
Susuz Trisodyum Fosfat
Trisodyum Fosfat Mono
Turpinal SL
Tylose H 100000 / HES
Tylose H 200000 / HES
Üre
Üre Formaldehit
Üre Fosfat
Vanilin
Vanilin Etil / Metil
VERDOX
VERDİL ASETAT
VERTENEX (PTBCH ASETAT)
Vinil Asetat Monomer / VAM
B 10 Vitamini
B 6 Vitamini
C vitamini
E Vitamini Asetat
Wacker ASM SE 39
Wacker VR 1300
Wacker Wetsoft NE 810
Su ve Yağ İtici
Su Bazlı Bağlayıcı
Suya Dayanıklı Son İşlem Konsantre
Buğday gluteni
Buğday nişastası
Beyaz Yağ
Beyaz Sprit
Beyaz Sprite
Ksantan sakızı
Ksantan Sakızı Fn
Ksilen
Çinko Asetat
Çinko Şelat
Çinko Klorür
Çinko Siyanür
Çinko formaldehit Sülfoksilat
Çinko Oksit / Beyaz Conta
Çinko Oksit / Altın Mühür
Çinko Selenid
Çinko Stearat
Çinko Sülfat
Zoharpon SE


The reactions of fatty alcohols or alkylphenols and their ethoxylates with phosphoric acid equivalents lead to alkyl and arylphosphates and the corresponding etherphosphates.
These substances, normally coexisting as mixtures of mono- and diesters, usually have surface active properties and therefore are anionic surfactants. After their manufacture they are strongly acidic substances, which can be neutralized by many types of bases. The thereby accessible products have good to excellent anticorrosion properties. Personal care formulators use phosphates because of their mildness and skin compatibility.

Phosphate esters are 100% active anionic surfactants which are produced as the free acid by either of two chemical routes.
Monoesters are produced by the reaction of either alcohols,alcohol ethoxylates or phenyl ethoxylates with polyphosphoric acid, whereas mixtures of mono and diesters are produced by reaction of the same feedstock with phosphorous pentoxide.

Phosphate esters are highly versatile surfactants offering a wide range of properties and applications. 
The main advantages of phosphate esters over many other surfactants are their alkali stability and solubility. 
They are excellent hydrotropes and are effective coupling agents which give outstanding wetting, emulsification and detergency. 
As such they are used widely in emulsion polymerisation, textile auxiliaries, maintenance chemicals, metal finishing, and many other applications.

Phosphate esters have a unique range of properties which are exploited in the production of specialised chemical processing aids for industry. 
Being stable in high concentrations of alkali they are especially useful in household and maintenance cleaning products, where high active heavy duty products are required.

Phosphate esters are anionic surfactants which are produced by phosphation of fatty alcohols and ethoxylated aliphatic and aromatic alcohols. 
Compared to other anionic surfactants, phosphate esters offer specific advantages, including stability over a broad pH range, good solubility and corrosion inhibiting properties. 
Phosphate esters are highly suitable for use as emulsifying agents, wetting agents, anti-stats, corrosion inhibitors and hydro tropes in cleaning formulations.

Several linear alcohol and linear alcohol ethoxylates were phosphated using P2O5 and the analytical results for monoester, diester and free phosphoric acid content were determined as were wetting speed and alkali tolerance. 
Generally, the concentration of monoester and free Phosphoric acid increased and the diester concentration decreased as the amount of ethylene oxide in the hydrophobe increased


Phosphate estes are anionic surfactants which are produced by phosphation of fatty alcohols and ethoxylated aliphatic and aromatic alcohols. 
Compared to other anionic surfactants, phosphate esters offer specific advantages, including stability over a broad pH range, good solubility and corrosion inhibiting properties. 
Phosphate esters are highly suitable for use as emulsifying agents, wetting agents, anti-stats, corrosion inhibitors and hydro tropes in cleaning formulations. 


Butanol Phosphate (mono/Di-ester)
2-Ethylhexyl Phosphate (mono/Di-ester)
Lauryl alcohol (ethoxylated) Phosphate
Tridecyl alcohol phosphate
Tridecyl alcohol (ethoxylated) Phosphate
Cetyl Alcohol Phosphate
Oleyl alcohol Phosphate
Nonyl Phenol (ethoxylated) Phosphate
Styrenated Phenol (ethoxylated) Phosphate
Phenol (ethoxylated) phosphate
Other phosphates of fatty alcohols and ethoxylates


Nonylphenol Ethoxylate Phosphate Esters, Styrenated Phenol Ethoxylate Phosphate Esters, Octylphenol Ethoxylates Phosphate Esters, Tridecyl Alcohol Ethoxylate Phosphate Esters, Decyl Alcohol Ethoxylate Phosphate Esters and Lauryl Alcohol Ethoxylate Phosphate Esters having applications in various industries like Textile, Oil & gas, Pharmaceuticals, automotive, personal care, paint, agrochemical and other industries.

Phosphating Reagent
Polyphosphoric acid and phosphorous pentoxide (P2O5) are generally the two different phosphating agents used commercially. 
The selection of the phosphating reagent has an effect on the ratio of the components and on the functional properties of the finished product. 
Phosphorous pentoxide and a variety of linear alcohols and ethoxylates of linear fatty alcohols were chosen to determine the effect of alkyl group and amount of ethylene oxide on the resulting mono/di ratio and the amount of free phosphoric acid, as well as the effect on functional properties such as wetting and alkali tolerance. 

We offer mono phosphate esters, di-esters and mixed esters. 
All our phosphates are based on P2O5.
These proprietary, specialty surfactants can be used in both alkyd and water-based paints, colorant systemt and as stabilizers in emulsion polymerization of latex resins

alcohol ethoxylate phosphate ester
ETHOXYLATED TRIDECYL ALCOHOL PHOSPHATE ESTER
ETHOXYLATED ISOTRIDECYL ALCOHOL PHOSPHATE ESTER
ETHOXYLATED LAURYL ALCOHOL PHOSPHATE ESTER

Agrilan 1028
C10 rich polyether phosphate 
Isodecyl polyether phosphate 
2-propyl heptyl polyether phosphate 
C9-C11 polyether phosphate 
Decyl polyether phosphate 
C10 polyether phosphate 
C10 polyether phosphate 

Phosphate-esters are well known multifunctional additives for metalworking fluids. They are emulsifiers for expandable oils, as well as anti-wear additives, corrosion and staining inhibitors


Phosphate esters are used in many textile applications because of the various surfactant properties they possess. 
Of the desirable surface active properties, alkali stability and wetting properties are key. 
This work relates the structure of a phosphate ester to these two properties.

Chemistry
Phosphate esters are part of a class of anionic surface active agents. The commercial products are complex mixtures of monoester, diester

Some of the useful properties of our PHOSPHATE ESTERS are:
■ Anionic character. Anionic surfactants are the preferred choice for use in textile auxiliaries.
■ 100% active. Economic for shipment, easily incorporated into powder blended products.
■ In some cases their emulsifying properties make them ideal for use in oil/water systems.
■ Phosphate esters can be neutralised by alkaline earth metals or amines, adding to their versatility.
■ Foaming properties of phosphate esters varies, from high to low.
■ The variety of wetting, foaming and surface tension reduction properties helps the formulator to develop the required product.
■ Very good hydrotroping properties which enable high active products to be produced without the use of additional auxiliary hydrotropes.
■ Stability in alkali and builders enabling heavy duty cleaners to be formulated.
■ Lubricating properties that enable phosphate esters to be used in metal working fluids and water based lubricants.
■ Excellent free rinsing properties leading to smear free surfaces.
■ Corrosion inhibition and prevention as well as load carrying properties make phosphate esters ideal for use in metalworking.
■ In general low orders of toxicity and relatively low orders of irritation for the potassium salts.
■ Some phosphate esters exhibit solvent solubility

Hard Surface Cleaners
Due to their alkali tolerance, phosphate esters have specific uses in heavy duty alkaline cleaners. 
As well as having excellent detergent properties, phosphate esters also possess hydrotroping properties which assist in the formulation of high active alkaline cleaners, oven cleaners and floor cleaners/strippers.

Laundry Detergents
Phosphate esters can be used in spray dried, powder blended and liquid laundry detergents as low foaming detergent/hydrotropes. 
High active detergents with outstanding cleaning properties can be prepared by combining with salt free amphoteric surfactants. 
In liquid products, extra alkali is required to neutralise phosphate esters.

Textiles and Leather
Phosphate esters are the preferred surfactant type for textile and leather processing because of their anionic, wetting, low foaming, alkali tolerance and building/hydrotropic properties. 
Phosphate esters are widely used as wetting agents with low foaming properties. 
The amine salts of phosphate esters are used as emulsifiers in solvent scouring systems.
Phosphate esters is used as a levelling agent in the direct dying of cotton.
Phosphate esters is used in jet dying machines to pre-scour and remove lubricant from knitted polyester. 
Phosphate esters is used as a component in leather processing chemicals.

Traffic Film Removal
Small quantities of Phosphate esters combined with Ataman amphoterics improve free rinsing properties of traffic film remover. 
This is particularly important in hard water areas.

Dish and Glass Rinsing
Phosphate esters are widely used in combination with EO/PO copolymers in the manufacture of rinse aids for automated dish and glass washing systems. 
The pH of the rinse aid is made sufficiently acidic with citric or phosphoric acid to neutralise any residual alkali from the cleaning cycle. 
As many biodegradable EO/PO copolymers have low cloud points and poor solubility, a low foaming hydrotroping phosphate ester such as PPE604K can be used to raise the cloud point to 50°C.

Agrochemical Additives
Many agricultural adjuncts such as herbicides are required in water solution for application to foliage. 
Phosphate esters are ideal for emulsification/solubilisation of additives into water together with good wetting to ensure optimum spreading onto a leaf’s surface.

Paper De-inking
Phosphate esters are widely used in the de-inking of paper. 
As the paper being treated varies, the broad range of foaming properties of Ataman phosphate esters, together with their excellent wetting and emulsification properties, make them ideally suited for this application.

Oilfield Chemicals
Phosphate esters possess outstanding load carrying and corrosion inhibition properties which makes them ideal for oil drilling and transport applications. 
Phosphate esters are often used as amine/amido-amine salts to enhance their corrosion inhibition properties. 

Cutting and Grinding Fluids
The amine salts of phosphate esters have been found to have excellent anti-wear properties due to their lubricity and anti-corrosive properties.
These twin properties mean low foaming phosphate esters can be used in water-based cutting and grinding fluids. 

Acid Cleaning
Compared to neutral detergents acid based cleansers have greatly enhanced dirt removing properties. 
Phosphoric acid is the preferred acid for metal cleaning as it is less reactive than other mineral acids. 

Additional


Phosphate ester based acid cleansers are particularly useful for aluminium, stainless steel, and are ideal for cleaning trains and trams where the removal of iron oxide, combined with oil, grease and diesel smut is beyond the capability of neutral cleaners. 
Light duty cleaners,which can be perfumed, are used to clean kitchens, bathrooms and toilets containing metal fittings and ceramics, where lime scale produces unsightly scale. 

Emulsion Polymerisation
A wide range of ethoxylates can be phosphated giving the formulator greater flexibility to produce polymers with the desired characteristics. 
Further, by varying the mono to di-ester ratio the HLB value can be tuned to give optimum performance.

Miscellaneous
Due to the outstanding properties of phosphate esters, they are used in numerous specialised applications. 
These include fountain solutions used in lithographic printing, fuel oil/explosive emulsions used in quarrying and open cast mining. 
Other specialised applications are in dry cleaning“soaps”, spin finishes (as an antistatic agent) and processing aids for improving the flow properties of powders.

For Emulsion Polymerization and Waterborne Architectural Coatings

In emulsion polymerization, KOD 238 is an effective emulsifier that provides efficient particle size control, low coagulum and improved handling and storage stability.

KOD 238 is effective in the production of all common latex types including, vinyl, vinyl acrylic, vinyl acetate ethylene (VAE), acrylic and styrene acrylic.
KOD 238 surfactant can also improve gloss and enhance pigment dispersion and color acceptance in waterborne latex paints. 

KOD 238 does not contain any alkyl phenol ethoxylates (APEOs).

Product Benefits
• Low coagulum in finished latex 
● Increases gloss in paint
• Improves stability of finished latex 
● excellent wetting and dispersion of pigments
• Low water sensitivity 
● Improved substrate wetting
• Enhances color properties 
● Inhibition of flash & nail head rusting
• Reduced color float 


Recommended Use Levels
• In emulsion polymerization, Dextrol™ OC-4025 surfactant is typically used at 5-10% by weight on total monomers.
• In flat, semi gloss, and gloss paints, 6-12 pounds of KOD 238 surfactant per 100 gallons of finished paint are recommended.

Chemical Inventories
All components of KOD 238 surfactant are listed on the TSCA chemical inventory (USA).
APEO Content
KOD 238 surfactant does not contain any alkyl phenol ethoxylates (APEOs)


Effect of Ethoxylation on Alkali Tolerance
The greater the degree of ethoxylation,
the more alkali tolerance was obtained. Few materials exhibited good alkali tolerance with less than six moles of ethylene oxide. 
It also appeared that as one attempts to increase the wetting speed, alkali tolerance decreased. 
Decyl alcohol phosphate containing six moles of ethylene oxide appeared to be a good compromise for both properties.


KOD 238 is an ethoxylated phosphate ester used in a variety of agricultural applications.


KOD 238 is an optimized phosphate ester for use as dispersant and compatibilizer in high electrolyte systems.


KOD 238 dispersant is an optimized phosphate ester for high electrolyte systems. 

KOD 238 facilitates the compatibility of pesticides in fertilizer solutions and in multi-active tank mixes.

KOD 238 allows the dilution of pesticide SCs into fertilizers and aids the mixing of multiple actives in tank mix formulations preventing flocculation and sedimentation.

KOD 238 has an optimized structure, which allows formulators to meet the window of good compatibility.
Similar phosphate esters were formulated with bifenthrin and evaluated for compatibility with 10-34-0 fertilizer.


Imidacloprid SC
Imidacloprid 21.4%
KOD 238 8%
Propylene glycol 5%
Kaolin clay 5%
Defoamer 0.3%
Xanthan gum 0.2%
Water up to 100%

Bifenthrin SC
Bifenthrin (94.6%) 17.5%
KOD 238 8%
Propylene glycol 5%
Defoamer 0.3%
Xanthan gum 0.05%
Water up to 100%

Bifenthrin Fertilizer SC
Bifenthrin (94.6%) 33%
KOD 238 2.5%
10-34-0 fertilizer 55%
Water 9.5%

EC / List no.: 615-892-2
CAS no.: 73038-25-2

Isotridecyl Alcohol POE(1) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(2) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(3) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(4) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(5) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(6) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(7) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(8) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(9) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(10) Phosphate Ester


CAS Number: 73038-25-2
2-(11-methyldodecoxy)ethanol;phosphoric acid
Alcohol ethoxylate phosphate ester
Isotridecyl alcohol, ethoxylated, phosphated
isotridecyl alcohol, ethoxylated, phosphated
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-, phosphate
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-isotridecyl-w-hydroxy-, phosphate, ethoxylated (73038-25-2)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-, phosphate
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-,phosphates

Other names
POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), .ALPHA.-ISOTRIDECYL-.OMEGA.-HYDROXY-, PHOSPHATE

The following recipes guide provides you with stable formulations that can be diluted into fertilizes such as NPK 10-34-0, 30% AMS or Thiosulphate fertilizer.
Above recipes are meant for guideline purpose only. It might be necessary to add additional propylene glycol, biocides, defoamers etc

OUR PORTFOLIO
Butanol Phosphate (Mono/Di-ester)
Nonyl Phenol (ethoxylated) Phosphate
2-Ethylhexyl Phosphate (Mono/Di-ester)
Styrenated Phenol (ethoxylated) Phosphate
2-Ethylhexyl Ethoxylated Phosphate (Mono/Diester)
Phenol (ethoxylated) Phosphate
Lauryl Alcohol (ethoxylated) Phosphate
Allyl Alcohol (ethoxylated) Phosphate
Tridecyl Alcohol Phosphate
Hydroxyethyl Methycrylate Phosphate
Tridecyl Alcohol (ethoxylated) Phosphate
Methacrylic Acid (ethoxylated) Phosphate
Cetyl Alcohol Phosphate
Methacrylic Acid (propoxylated) Phosphate)
Oleyl Alcohol Phosphate
Phosphate esters of other fatty alcohols or alkoxylates

PRODUCTS ATAMAN CHEMICALS OFFER : 

Phosphate Ester of Nonylphenol Ethoxylate       (4 moles)
Phosphate Ester of Nonylphenol Alcohol Ethoxylate (6 moles)
Phosphate Ester of Nonylphenol Alcohol Ethoxylate (7 moles)
Phosphate Ester of Nonylphenol Ethoxylate         (8 moles)
Phosphate Ester of Nonylphenol Alcohol Ethoxylate (9 moles)
Phosphate Ester of Nonylphenol Alcohol Ethoxylate (10 moles)


Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (2 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (3 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (4 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (5 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (6 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (7 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (8 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (9 moles)
Phosphate Ester of Tridecyl Alcohol Ethoxylate (10 moles)

Isotridecyl Alcohol POE(1) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(2) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(3) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(4) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(5) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(6) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(7) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(8) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(9) Phosphate Ester
Isotridecyl Alcohol POE(10) Phosphate Ester

Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (2 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (3 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (4 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (5 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (6 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (7 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (8 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (9 moles)
Phosphate Ester of Lauryl Alcohol Ethoxylate (10 moles)

Laureth-2 Phosphate
Laureth-3 Phosphate
Laureth-4 Phosphate
Laureth-5 Phosphate
Laureth-6 Phosphate
Laureth-7 Phosphate
Laureth-8 Phosphate
Laureth-9 Phosphate
Laureth-10 Phosphate


Trideceth-2 Phosphate
Trideceth-3 Phosphate
Trideceth-4 Phosphate
Trideceth-5 Phosphate
Trideceth-6 Phosphate
Trideceth-7 Phosphate
Trideceth-8 Phosphate
Trideceth-9 Phosphate
Trideceth-10 Phosphate


Isotrideceth-2 Phosphate
Isotrideceth-3 Phosphate
Isotrideceth-4 Phosphate
Isotrideceth-5 Phosphate
Isotrideceth-6 Phosphate
Isotrideceth-7 Phosphate
Isotrideceth-8 Phosphate
Isotrideceth-9 Phosphate
Isotrideceth-10 Phosphate


Phosphate estes are anionic surfactants which are produced by phosphation of fatty alcohols and ethoxylated aliphatic and aromatic alcohols. 
Compared to other anionic surfactants, phosphate esters offer specific advantages, including stability over a broad pH range, good solubility and corrosion inhibiting properties. 
Phosphate esters are highly suitable for use as emulsifying agents, wetting agents, anti-stats, corrosion


APPLICATIONS OF PHOSPHATE ESTERS
Pigment dispersing agent for paint colouring.
Detergent, foamer, emulsifier for detergent concentrates and cleaners.
Fabric Care, Home Care.
Water soluble emulsifier used in industrial cleaners and dry cleaning.
Anti-wear and extreme pressure additive for water based metal working fluids.
Multifunctional additive for oil and water based lubricants providing emulsification.
Anti-wear, extreme pressure and corrosion inhibition.
    
NONYL PHENOL ETHOXYLATE PHOSPHATE ESTERS
    STYRENATED PHENOL ETHOXYLATE PHOSPHATE ESTERS
    OCTYL PHENOL ETHOXYLATES PHOSPHATE ESTERS
    TRIDECYL ALCOHOL ETHOXYLATE PHOSPHATE ESTERS
    DECYL ALCOHOL ETHOXYLATE PHOSPHATE ESTERS
    LAURYL ALCOHOL ETHOXYLATE PHOSPHATE ESTERS

Tridecyl alcohol ethoxylated phosphate ester. It is an effective emulsifier in emulsion polymerization and provides the finished latex with low coagulum and improved handling and storage stability.

Phosphate ester based on tridecyl alcohol: This anionic surfactant functions as an emulsifier, wetting agent, corrosion inhibitor and antistatic to a wide range of industrial applications.

Polyoxyethylene lauryl ether phosphate
39464-66-9
Laureth-4 phosphate
2-dodecoxyethanol;phosphoric acid
Briphos L 2D
Phosten HLP 1
Laureth-7 phosphate
Laureth-8 phosphate
Ethfac 142W
Tryfac 325A
Tryfac 525A
Fosterge A 2523
Agent RD-510
Gafac RD 510
Steinaphat EAK 8190
PEG-4 Lauryl ether phosphate
PEG-7 Lauryl ether phosphate
PEG-8 Lauryl ether phosphate
Polyethylene glycol (7) lauryl ether phosphate
PE 122
Dodecyl alcohol, ethoxylated, phosphated
Polyoxyethylene (4) laury ether phosphate
Polyoxyethylene (7) lauryl ether phosphate
Polyoxyethylene (8) lauryl ether phosphate
Lauryl alcohol, phosphated, polyglycol ether
UNII-0GI2K4BEJW
0GI2K4BEJW
Polyethylene glycol 200 lauryl ether phosphate
Polyethylene glycol 400 lauryl ether phosphate
UNII-0N8G76HI1O
UNII-3VRF108Z7J
UNII-A00GK0A6H7
Phosphoric acid, ester with lauryl polyglycol ether
UNII-Q5M30735TS
0N8G76HI1O
3VRF108Z7J
A00GK0A6H7
SCHEMBL3650059
UNII-29FEQ28419
DTXSID60928019
alpha-Dodecyl-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate
Q5M30735TS
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-dodecyl-omega-hydroxy-, phosphate
29FEQ28419
Phosphoric acid, mixed ester with laurylpolyglycol ether and polyethylene glycol
Phosphoric acid--2-(dodecyloxy)ethan-1-ol (1/1)
Laureth-4 Phosphate, Lauryl Alcohol POE(4) Phosphate


OTHER PRODUCTS YOU MIGHT BE INTERESTED IN:

Alcohol Alkoyxylate
Alcohol Ether Sulfate
Alcohol Ethoxylate
Alcohol Phosphate
Alkoxylated Isopropanolamide
Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Linear
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides
Alkyl Ether Phosphate
Alkyl Phenol Ether Sulphate
Amine Neutralized Phosphate Ester
Amino Tri (Methylene Phosphonic acid) 50%
Amino Tri-Methylene Phosphonic Acid (ATMP)
Ammonium Alkyl Ether Sulfate
Ammonium Laureth Sulfate
Ammonium Lauryl Sulfate
Ammonium Nonylphenol Ethoxylate Sulfate
Ammonium Xylene Sulfonate
Anionic Blend
Benzalkonium Chloride
Blended Betaine
Blended Cationic
Butyl Based Block Copolymer
Calcium Alkylbenzene Sulfonate, Branched
Calcium Alkylbenzene Sulfonate, Linear
Canola

Canola Oil, Methyl Ester

Capramidopropyl Betaine

Capric Triglyceride

Caprylic Triglyceride

Castor Oil Ethoxylate
Catalyst Blend
Cetamine Oxide
Citric Acid
Cocamide DEA
Cocamide MEA
Cocamidopropyl Betaine
Cocamidopropyl Hydroxysultaine
Cocamine Ethoxylate
Cocamine Oxide
Coco Methyl Ester
Cocoamidopropylamine Oxide
Decaglycerol Caprylate
Decaglycerol Hexaoleate
Decyl Alcohol Ethoxylate
Decylamine Oxide
Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
Disodium Cocoamphodiacetate
Disodium Cocoamphodipropionate
Disodium Laureth Sulfosuccinate
Dodecylbenzene Sulfonic Acid, Branched
Dyes & Color
Erythritol Distearate
Ethoxylated Polyaryl Phenol Sulfate, Ammonium Salt
Fatty Acid Ethoxylated
Fatty Diethanolamide, Modified
Glycerol Monocaprylate
Glycerol Monooleate
Glycerol Monostearate
Glyceryl Caprylate
HEDP (1-Hydroxy Ethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid)
Hexahydro 1,3,5-Tris (2-Hydroxyethyl)-S-Triazine
Hydrogenated Palm Stearin
Hydrogenated Tallow
Hydrogenated Vegetable Oil
Isopropanolamine Dodecylbenzene Sulfonate, Branched
Isopropylamine Alkylbenzene Sulfonate
Isopropylamine Dodecylbenzene Sulfonate
Lauramide DEA
Lauramide MEA
Lauramidopropylamine Oxide
Lauramine Oxide
Lauric Acid Methyl Ester
Lauryl / Myristylamidopropyl Dimethylamine Oxide
Lauryl Alcohol Alkoxylate
Lauryl Lactyl Lactate
Laurylamidopropyl Betaine
Lignosulfonate Blend
Linear Alcohol Ethoxylate
Lithium Decyl Sulfate
Low Acid Alcohol Phosphate
Low Acid Complex Alcohol Phosphate
MEA Lauryl Sulfate
Methyl Caprylate
Methyl Laurate
Methyl Linoleate
Methyl Myristate Blend
Methyl Oleate
Methyl Palmitate
Methyl Soyate
Myristalkonium Chloride (AND) Quaternium 14
Myristamine Oxide
Myristylamine Oxide
N,N-Dimethyloctamide (N,N Dimethylcaprylamide) AND N,N-Dimethylcanamide (N,N-Dimethylcapramide)
Nonionic  Surfactant Blend
Nonionic Blend
Nonyl Phenol EO/PO Copolymer
Nonyl Phenol Ethoxylate Phosphate Ester
Nonylphenol Ethoxylate
Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chlorides
Octyl Phenol Ethoxylate
Olealkonium Chloride
Oleamide DEA
PEG 80 Sorbitan Laurate
PEG-6 Cocamide
Pentaerythrityl Tetracaprylate
Quaternary Blend
Sodium 2-Ethyl Hexyl Sulfate
Sodium Alkane Sulfonate
Sodium Alkyl Ether Sulfate
Sodium Alkyl Sulfate
Sodium Alpha Olefin Sulfonate
Sodium Caprylyl Sulfonate
Sodium Cocoamphoacetate
Sodium Coco-Sulfate
Sodium Cumene Sulfonate
Sodium Decyl Sulfate
Sodium Dioctyl Sulfosuccinate
Sodium Dodecylbenzene Sulfonate
Sodium Hexametaphosphate (SHMP)
Sodium Laureth Sulfate
Sodium Laurimidodipropionate
Sodium Lauroyl Lactylate
Sodium Lauroyl Sarcosinate
Sodium Lauryl Ether Sulfate
Sodium Lauryl Sulfate
Sodium Lauryl Sulfoacetate
Sodium Metabisulfite
Sodium Metabisulphite
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate
Sodium Naphtalene Sulphonate
Sodium Nonylphenol Ethoxylate Sulfate
Sodium Octane Sulfonate
Sodium Octyl Sulfate
Sodium Octylphenol Ethoxylate Sulfate
Sodium Potassium Sulfonate
Sodium Stearoyl Lactylate
Sodium Sulphite
Sodium Thiosulphate
Sodium Toluene Sulfonate
Sodium Trideceth Sulfate
Sodium Tridecyl Ether Sulfate
Sodium Xylene Sulfonate
Sorbitol Monooleate Ethoxylate
Sorbitol Trioleate Ethoxylate
Soy-Amidoamine Trimethyl Ammonium Chloride
Soybean Methyl Ester
Soybean Oil, Methyl Ester
Stearalkonium Chloride
Stearamidopropalkonium Chloride
Stearamine Oxide
Steric Trimethyl Quarternary
Tallow Amine Ethoxylate
Tallow Amine Ethoxylate Salts
TEA Dodecylbenzene Sulfonate
TEA Lauryl Sulfate
Tridecyl Alcohol Ethoxylate
Tridecyl Alcohol Ethoxylate Phosphate Ester
Triethanolamine Phosphate Ester
Triethylene Glycol Di Caprylic
Triglycerol Esters of Mixed Fatty Acids
Triglycerol Monooleate
Trimethylolpropane Tricaprylate
Tristyrylphenol Ethoxylate
Tristyrylphenol Ethoxylate Phosphate Ester Potassium Salt
Tristyrylphenol Ethoxylate Phosphate Ester TEA Salt
Tristyrylphenol Polyalkylene Oxide Block Copolymer


OTHER PRODUCTS OF ATAMAN CHEMICALS :

12 Hydroxy stearic acid
2 Ethyl hexanoic acid
2 Ethyl hexanol
2 Ethyl hexanol phosphate ester
2 ethylhexyl acrylate monomer
2 Ethyl hexyl sulfate/EHS
2 Octyl Dodecanol
ABS Acid
ABSNa
Ac 629 / Poliethylene wax
Acetic Acid %100
Acetic Acid %80
Acetone
Acid Buffer
Acrylamide
Acrylic acid
Acticid SPX
Active Carbon
Acumer 1100
Acumer 2000
Acumer 3100
Acumer 5000
Adipic Acid
Aerosil 200
Agrogen
CT Agrogen 10
Agrogen 42
Agrogen 59
Agrogen 85
Agrogen 885
Agrogen ABS 65 C4
Agrogen BL 1050
Agrogen BL 1254
Agrogen BL 1256
Agrogen BL 1281
Agrogen BL 1594
Agrogen BL 1787
Agrogen BN
Agrogen BP 2454
Agrogen CFX 3
Agrogen CSO 20
Agrogen CSO 35
Agrogen DAS 545
Agrogen ESO 81
Agrogen G3
Agrogen K 3
Agrogen LP 15
Agrogen LP 68
Agrogen ME 310
Agrogen ME 320 D
Agrogen ME 330
Agrogen NL 8
Agrogen NP 10
Agrogen NP 10 P
Agrogen NP 15
Agrogen NP 4030 T
Agrogen NSC
Agrogen PG 8107
Agrogen SBB
Agrogen SLS 12 P98
Agrogen SMO 20
Agrogen STS
Agrogen TSP 15
Air Absorber
Air Drier Thinner
Alcamuls OR/36
Alcamuls RC
Alcamuls T/20
Alcamuls VO/ 2003
ALDEHYDE C-10
ALDEHYDE C-11 UNDECYLENIC
ALDEHYDE C-12 LAURIC
ALDEHYDE C-14 (GAMMA UNDECALACTONE)
ALDEHYDE C-18 (GAMMA NONALACTONE)
ALDEHYDE C-8
ALDEHYDE CINNAMIQUE
Alem 07
Alem 140
Alem Hd
Alfa Olefin Sulfonate Powder/Liquid
Alkane Sulfonate %60
Allantoin
Allura Red
ALLYL AMYL GLYCOLATE
Aloxicoll Pf 40
ALPHA PINENE ALS
Aluminum Chloro Hydrate
Aluminum Di Stearate
Aluminum Hydroxide
Aluminum Mono Stearate
Aluminum Oxide
Aluminum Stearate
Aluminum Sulfate
Aluminum Tristearate
Amebact C
Amido Amine
Amino Ethyl Ethanole Amine / AEEA
Amino Functional Silicons
Amino Polyether Silicon
Ammonia
Ammonium Acetate
Ammonium Bi Carbonate
Ammonium Bi Chromate
Ammonium Bi Fluoride
Ammonium Chloride
Ammonium Lauryl Ether Sulfate %30
Ammonium Lauryl Ether Sulfate / Ales 70%
Ammonium Lignon Sulphonate
Ammonium Nitrate
Ammonium Persulfate
Ammonium Stearate
Ammonium Sulfate
Amphoteric Pailette Fabric Softener
AMYL SALICYLATE
Amylase
ANISALDEHYDE
Anionic Nylon Fixative %40
Anionic Polyelectrolyte
Antifoam 10
Antifoam AR 30
Antifoam AR 30
Antifoam BO Antifoam EF
Antifoam FDP
Antifoam Oil Base
Antifoam Powder
Antifoam Powder
Antifoam Slicone Base
Antifoam WW
Antimuan Trioxide
Antimussol 4459
Antiperoxide Enzyme Concentrated
Antiscalants
APG/Alkyl Poli Glycoside
Apretan
Aquazym Ultra 1200 N / Alpha Amylase
Armohib 18
Armohib 28
Arsenic
Ascorbic Acid
Asesulpham K
Aspartam
ATMP
Avicel PH 101
Avicel PH 102
BACDANOL
Bactericide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Sulfate
Baryte
BC 330/60
BC 330LV
BC Antifoam 99/040
BC Antifoam AP
BC Antifoam AR20
BC Antifoam AR30
BC Antifoam C100
BC Antifoam E6
BC Antifoam ED5
BC P500
BC Silicone Fluids
Bead Costic
Bead Glue
BENZALDEHYDE
Benzaldehyde
Benzalkonium Chlorite %50 – % 80
Benzisothiazoline – 3 – One
Benzisothiazoline / Bit
Benzoic Acid
Benzotriazol
BENZYL ACETATE
BENZYL ALCOHOL
Benzyl Alcohol
Benzyl Benzoate
Benzyl Chloride
BENZYL SALICYLATE
Bermacol / HES
Berol 226
Beta Carotene
BETA PINENE
Betaine %35 – % 45
BHA/ Butyl Hydroxy Anisole
BHT / Butyl Hydroxy Toluene
Bilapill Cold OP 200
Bilapill Cold OP PLUS K
Bilapill Cold OPK
Bilca AL 100
Bilfix KO 40
Bilfix KO 55
Bilfix OX
Bilkim 85
Bilkim FLK
Bilkim PAA ( Poly Acrylic Acid )
Bilkim RT
Bilkim SD
Billate RGL
Bilperen P 10
Bilsil AC 200
Bilsil HİS CONC
Bilsil MAK C
Bilsoft CNF
Bilsoft EGM
Bilsoft EST
Bilsoft HDS
Bilsoft KP 100
Bilsoft NP 100
Bilsoft NYS
Bilsol NP 10 P
Bilsol OP
Bilsol PGC
Bilsol PGO
Bilspes BSC Liquid
Bilspes BSR
Bilspes X5 ECO
Bilstone GRK
Bilstone SR 100
Bilwax PE 25
Binder
Biocides
Biodac 11009
Biodac 11027
Bitsoft HS 50
Blend Oil Emulsufier
Blue Bead BNPD
Borax Decahydrate
Borax Pentahydrate
Boric Acid Powder/Cyrstal
BORNEOL
Brillant Blue
Brom Tablate
Bronopol
Butil Diglycol Acetate
Butil Glycol
Butyl Acetate
Butyl Acrylate Monomer
Butyl Alcohol
Butyl Benzoate
Butyl Diglycol
Butyl Glycol Acetate
Butyl Stearate
C 10 İsodecyll Alcohol 3EO/5EO/6EO/8EO
C 12 14 Alcohol 2EO/3EO/5EO/6 EO/7EO
C 13 Tridecyl Alcohol 3EO/5EO/6EO/8EO/12EO
C 1618 Alcohol 6 EO /12 EO
C 9 11 Oxo Alcohol 6 EO / 8 EO
C.A.S.E. Pollliols
Calcite/ Calcium Carbonate
Calcium Acetate
Calcium Ammonium Nitrate
Calcium Carbonate
Calcium Chelate
Calcium Chloride
Calcium Dodecylbenzene Sulfonate %65
Calcium Floride
Calcium Gluconate
Calcium Hydroxide
Calcium Hypochloride
Calcium Kazeinate
Calcium Ligno Sulfonate
Calcium Metal
Calcium Nitrate
Calcium Propionate
Calcium Stearate
Calcium Sulfate
Calgon
Calgon Pt
CAMPHOR (D-CAMPHOR)KAFUR
Caprolactam
Caprylic Capric Triglyceride
Caramel liquid
Carbitol Solvents Carbohydrazide
Carbon Black
Carmosine
Carnauba Wax
Carnauba Wax T 3
Carrageenan
Casein
Castor Oil
Castor Oil 20 EO
Castor Oil 35 EO
Castor Oil 40 EO
Catalase T 400
Cellulosic Thinner
Cellusoft 25000 L / Selülaz
Ceteareth 25
Ceteareth 50
Ceteareth 80
Cetiol HE
Cetrimonium Chloride 30
Cetyl Alcohol
Cetyl Stearyt Alcohol 30/70 – 50/50
CF 450 K/ Fiksatör 45
Chlor % 56
Chlor % 90
Chlor Amine T
Chlor Hexidine Gluconate
Chlor Paraffine
Chlor Paraffine % 44 – % 52
Chlorhexidingluconate
Chloride/TH PC
Chrome Alum
Chromic Acid
Chrystale Sulphide
CIS-3-HEXENYL SALICILATE
CITRONELLE JAWA
CITRONELLOL
Cit Mit % 14 – % 1,5
Citric Acid Anhydrus
Citric Acid Monohydrate
CMC
Cobalt Chloride
Cobalt Oxide
Cobalt Sulfate
Coco Dea % 85 – % 99
Coco Dietanol Amin % 85 – % 99
Coco Oil Acid
Coco Propylene Diamine Guanidine
Colophon Resin
Color Darkener
Colorants
Comperlan COD
Comperlan KD
Convencional Polyols
Copper Acetate
Copper Carbonate
Copper Chelate
Copper Cyanide
Copper Nitrate
Copper Oxide
Copper Sulfate
Corn Fiber
Corn Starch
Corrosion Inhibitor
Cosmedia HC 40
COUMARIN
Covering Binder
Crafol AP 261
Cream of Tartar
Crease-resist Finishing Recine
Cross Connector
CSA 25 EO
CSA 50 EO
CSA 80 EO Powder
Cyanuric Chloride
Cyclo Hegzanon
Cyclo Hexylamine
Cyclo Penta Siloxane
Cyclohexanone
Cyclohexylamine
Cyclopenta Siloxane
D. Limonene
D. Panthenol %75
Dadmac
Datem
Dbnpa / 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamite
Dc 200/100 Polydimethylsiloxane
DCMX
DDMAC % 50 – %80
Dehydol LS 2 TH
Dehydol LS 3 TH
Dehydol LS 6 TH
Dehydol LS 7 TH
Dehydol LT 7 TH
Dehydran 1620
Dehymuls SMO
Dehyquart A CA
Dehyquart AU 46
Dehyquart CC 7 BZ
Dehyton DC
Dehyton PL
Demulsol A
Denatonium Benzoate
Dequest 2000
Dequest 2010
Dequest 2060
Dequest 2066 S
Detergent Dyes
Detergent Powder
Dextrin
Dextrose monohydrate
DIHYDROMYRCENOL
DIPHENYL OXYDE
Di ammonium Phosphate / DAP
Di Calcium Phophate
Di Chloroisocyanuric acid
Di Ethanolamine / DEA
Di Ethyl Ethanol Amine / DEEA
Di Ethyl Hydroxylamine / DEHA
Di Ethyl Phthalate
Di Ethylamin Amino Ethanol / DEAE
Di Ethylene Glycole / DEG
Di Ethylene Tri Amine / DETA
Di İso Butyl Phthalate / DIBP
Di iso Decyl Phthalate / DIDP
Di İso Nonyl Phthalate / DINP
Di Methyl Formamide / DMF
Di Methyl Sulfate / DMS
Di Oktil Adipat / DOA
Di Oktil Phthalate / DOP
Di Propylene Glicol / DPG
Di Sodium Laureth Sulfosuccinate
Di Sodium Phosphate
Di Sodium Phosphate Anhydrous
Di Sodyum Coco Ampho Diacetate
Diallyl Phthalate
Diamin KLG 2
Dichlorophen
Dicyandiamid
Didecyl dimethyl ammonium chloride %50 – % 80
Dimethycon
Dispersants
Dispersing Agents
Dissolvine CSA
D’LIMONENE
Dmapa
DMDMH
Dodigen 226
Dos 70 Dow 3387
Dow 8040 Silikon Yağı
Dow 8600
Dowanol DPM
Dowanol Dpnb
Dowanol PM
Dowanol PnB
Drilling foam
DSD Asit
DTPMP
Duasyn Brilliant Red F3b-Sf Liquid
Dywell 500
Ecological Carrier
Edenor
EDTA
EDTA Bor
EDTA Ca
EDTA Cu
EDTA Fe
EDTA K
EDTA Mg
EDTA Mn
EDTA Mo
EDTA Zn
Egesil 820 A
Elastomeric Nano Silicone
Eltesol SC 40
Eltesol SC 93
Empigen Bac 50
Empigen OB
Empigen OH 25
Empilan Kl 8 / Kl 6 / Kl 5
Empilan KR 6
Empilan KR 8
Emulgin 385
Emulsogen 4084
Emulsogen EPA 073
Emulsogen EPN 287
Emulsogen LCN 118
Emulsogen PF 20 S
Emulsogen TS 200
Environmental NP 10
Enzyme Protector
Epoxy Polyether Silicone
Epoxy Silicone
Epoxy Soybean Oil
Esterquart % 40 (softener cake)
Esterquart % 90
Esterquart Thickener
Ethomeen T
Ethyl Acetate
Ethyl Acrylate Monomer
Ethyl Alcohol
Ethyl Di Glicole
Ethyl Glicole
ETHYL MALTOL
ETHYL VANILLIN
Ethylene Diamine
EUCALYPTUS OIL
EUGENOL
Euperlan Pk 771
Eutanol G
Euxyl K 100 – 500
Exocide 1012
Exocide CF
Exocide GT
Exosel KS
Exxsol D 40 / D 60
Exxsol D 80 / D 100
Fastness Enhancer
Fe III Chloride
Fe III Chloride
FIXOLIDE
Fixator for Direct Dying % 40
Fixator for Direct Dying % 55
Fixator for Noformaldeyhde Reactive Dye % 45
Flake Sodium Hydroxide
Flant Vaseline
Flora Carbon Cotton/Polyster
Flosoft 222
Flotanol M / MİBC
Flotigam
Flotol B
Foamaster S 15
Folic acid
Food Coloring
Formaldehyde
Formic acid %85
FRAISON (STRAWBERRY FURANONE 99,5 % MIN)
Fructose Powder
Ftalic Anhydrite
Fumaric Acid
Furnace Thinner 100/150
Furnace Thinner H
GALAXOLIDE %50 DEP
GAMMA METHYL IONONE
GAMMA TERPINENE
Gelatine
Genagen
Genamin CS 302 D
Genamin SH 100
Genamin T 100/150/250
Genaminox CSL
Genaminox LA
Genapol Ed 3060
Genapol Ep 2584
Genapol PF 10
Genapol PF 20
Genapol PF 80 P
Genapol PN 30
Genapol T 250
Genapol T 800
Genapol X
GERANIOL
Gerapon SDS
Gerapon T/36
Geronol CF/AS 30
Geronol FF/4
Geronol FF/6
Geronol MOE-2F
Geronol MS
Geronol RE/70
Geronol SBF
Glicolic Acid
Gluconic Acid
Glue Spreader
Glutaraldehyde
Glutaric Acid
Glyoxal 40
Glyoxal Resin
Glyoxal Resin Concantrated
Glyserine Pharma
GMO / Glycerol Mono Oleate
GMS % 40 GMS % 90
Golpanol Als
Green Bead
Guar Gum
Gum Arabic
Gum Arabic
Gum Arabic
Hair Enzyme High Concentration
Heavy soda
Heavy/Light Soda
HEDIONE (METHYL DIHYDROJASMONATE)
Hedipin
HEDP %60
Heptan
Herbal Glycerin
Hexa Floro Salicylic Acid
Hexa Methylen Tetramine
Hexachloroethane
Hexahydro-1,3,5-Tris-( 2-Hydroxyethyl)
Hexamethylen Tetramine
Hexamine
Hexane
Hexylen Glycole
Hostaphat
Hostapur Sas 60
Hostavin
HPAA / 2-Hydroxyphosphonoacetic Acid
HVP/ Hydrolize herbal protein
Hydrazine hydrate
Hydrazine Hydrate
Hydro Chloric Acid
Hydro Chloric Acid İnhibitor
Hydro Floric Acid
Hydrogen Peroxide %50
Hydrogen Peroxide Stabilizer
Hydrogenated Palm Stearin
Hydrogenated Tallow
Hydrophil Silicone Emulsion
Hydrophil Silicone Oil
Hydropolat 875
Hydroquinone
Hydroxyl Amine Sulfate / HAS
Hydroxyl Ethyl Cellulose / HES
Hypo Thickener
İmbentin C91/060
İmbentin C91/080
İmbentin T03/T05/ T06/T08
İndigo
İndustriel Thinner
İodine
İONONE ALPHA
İONONE BETA
İPA
İPBC
İPM
İPP
İron chelate
İron nitrate
İron sulfate
İSO AMYL ACETATE
İSO AMYL ALCOHOL
İSO AMYL BUTYRATE
İso Buthanol
İso Butyl Acetate
İSO E SUPER
İso Ftalic Acid
İso Nonanoic Acid
İso Oktyl Alcohol
İso Propyl Acetate
İso Propyl Alcohol
İSO PROPYL MYRISTATE
İso Stearic Acid
İso Thiazolin
İsoamyl Acetate
İsodecyl Alcohol
İsodecyl Alcohol Phosphate Esters
İsofor 20
İtaconic Acid
JASMONAL H
Jelatin
Jet Oil
Kafein Anhydrous
Kaolin
Karionic Polyelectrolytes
Kathon 873
Kathon 886
Kathon Lx
Kathon Wt
Kationic Paillette Softener
Keltrol F
Kriolit
Ktpp %5
Labsa
Labsa Powder
Laccase Enzym
Lactic Acid
Lactose
Lactose Monohydrate
Lamesoft TM Benz
Lanette 16
Lanette 18
Lanette O
Lanoline %50 Liquid
Lanoline Anhydrous Pharma
Lauric Acid
Lauryl Alchol Phosphate Esters
Lauryl Amine Oxyde
LAVANDIN GROSSO
Lead Acetate
Lead Nitrate
Lead Oxyde
Lecitin Liquid/Powder
LEMON OIL SPANISH
LILIAL
LINALOOL
LINALYL ACETATE
Licocene
Licolub
Licomer
Licowax
Light Soda
Lime Cream
Linear PDMS / PolyDiMethylSiloxan
Lipolase 100 L / Lipaz
Liquid Caustic %48
Liquid Paraffin
Liquid Vaseline
Lityum Carbonate
Lityum Hydroxyde
Lityum Stearate
Locron Lif
Locron P
Locron S
Lonzabag Bg
Lowinox
Ludigol
Macro Silicone
Macro Slicone Emulsion
Magnasoft CJS
Magnasoft Derma NT
Magnasoft SILQ
Magnessium Slicate
Magnessium Carbonate
Magnessium Chelate
Magnessium Chloride
Magnessium Hegza Phlora Slicate
Magnessium Nitrate
Magnessium Oxyde
Magnessium Slica Fluoride
Magnessium Stearete
Magnessium Stearete
Magnessium Sulphate
Maleic Acid Acrylic Acid Copolimer % 45
Maleic Anhydride
Malic Acid
Malto Dextrin
Mangane Carbonate
Mangane Di Oxyde
Mangane Sulphate
Marlon ARL Powder
Marlon PS 60
Melamine
Melhyl Iso Butyl Ketone
Menthol
MENTHOL CRYSTAL 42/44 NATURAL
Mercapto Ethanol
Mercury
Methoxy Propylamine / MOPA
Methyl Alchol
METHYL ANTHRANILATE
METHYL CEDRYL KETONE (VERTOFIX)
Methyl Ethyl Ketone / MEK
Methyl Isobutyl Carbitol / MIBC
Methyl Metacrilate Monomer
Methyl Paraben
Methyl Paraben Sodium
Methyl Triglycol
Methylene Chloride
Micro Nutrition
Micro Slicone Emulsion
Micro Slicone Oil
Milcoside 101
Milcoside 102
Mold Oil Emulgator
Mold Release
Mono Ammonium Phosphate – MAP
Mono and Diglycerides of Fatty Acids
Mono Calcium Phosphate
Mono Ethanol Amine / MEA
Mono Ethylene Glycol / MEG
Mono Glycerid
Mono Magnessium Phosphate
Mono Potassium Phosphate / MKP
Mono Propylene Glycol / MPG
Mono Sodium Glutamate
Mono Sodium Phosphate Anhydrus / MSP
Mono Zinc Sulphate
Monomuls 90-35
Montan Wax
Mordante T 400 / T 600
Mordanting Material
Morpholine
Mrystile Amine Oxyde
Mykon Atc Blue
Mykon Atc Grean
Myritol 312
Myritol 318
N Butyl Acetate
N Methyl Prolidone/NMP
Naftelene Sulphonate % 40
Naftelene Sulphonate % 93
Nano Silicone Emulsion
Natrasol H 250 / HES
N-Butanol
N-Butyt Ethanolamine
Neutral Liquid Optical
Nickel Chloride
Nickel Nitrate
Nickel Sulfate
Nipacide Bit 20
Nipacide Bit AS 20
Nipacide CFX 3
Nipacide Cl 15
Nipacide Dd 100
Nipagin M
Nipaguard
Nitric Acide
Nitrocellulose
N-methlyol Acrylamide
NMP
N-Octyl İsothiazolinone
Non GMO Soya Lesitin
Nonionic Paillette Softener
Nonyl Phenol Ethoxylate Esters NP 10
NP 15
NP 20
NP 30
NP 4
NP 40
NP 6
NP 8
N-Propanol
NTA/Triton A 92
Nutritional Yeast
Oat Fiber
Octyl Alchol
Octyl Alchol Phosphate Ester
Octyl Phenol 25 EO
Odorless Thinner
Oleic Acid
Oleoyl Sarcosine
Oleyl Amin 2 EO
Oligomer Abraj Preventer
Opaque Maker
O-Phenyl Phenol
Optical Liquid (blue nuanced)
Optical Whitening Powder
ORANGE OIL BRASIL
Organic Silicone
Organic Silicone Adjuvant
Ortho Fhtal Aldehyde
Orto Fenyl Fenat
Ouartamine
Oxalic Acid
Oxalic Acid
Oxide Polyethylene Wax
Oxone
Para Chloro Meta Cresol / PCMC
Para Chloro Meta Xylenol / PCMX
Para Formaldehyde
Para Toluen Sulphonic Acid/Powder
PARACYMEN
Paraffin Emulsifier %100
Paraffin Wax
Paraformaldehyde
PATCHOULY DARK OIL
PBTC
PBTCA
Pea Green
Pearl
Pectin
PEG 1500
PEG 200
PEG 2000
PEG 300
PEG 300 Di Oleate
PEG 40 Hydrogenated Castor Oil
PEG 400
PEG 400 Cocoate
PEG 400 Di Oleate
PEG 400 Oleate
PEG 4000
PEG 4000 Mono Stearate
PEG 600
PEG 600 Cocoate
PEG 600 Di Oleate
PEG 600 Oleate
PEG 6000
PEG 7 Glyceril Cocoat
PEG 75 Lanolin
PEG 8000
Per Acetic Acid
Per Chlorethylen
Perlite
Permanent Coke Edge Binder %45
Phenol
Phenoxy Ethanol
Phenoxy Propanol
PHENYL ETHYL ACETATE
PHENYL ETHYL ALCOHOL
Phenyl Methyl Fluid
Phosphate esters
Phosphor Penta Oxide
Phosphor/ Red
Phosphoric Acid %85 (technical and food grade)
Photin Cbus 3B
PINE OIL 50 %
Pigment Printing Dye
Pine Oil
Pine Oil
Pine Terebentine
Plantacare 2000 Up
PM Glycole
PM Glycole Acetate
Polimeric Polyols
Polisher
Poly Acrylic Acid ( Bilkim PAA )
Poly Aluminium Chloride Liquid/ PAC
Poly Aluminium Chloride Powder/ PAC
Poly Carboxylate
Poly Ethylen Wax Emulsion % 25 – %40
Poly Glycerol
Poly Glycerol Esters /PGE
Poly Glycol
Poly İso Buten
Polyacrylamide
Polycarboxylate Liquid/Powder
Polycarboxylic Acid
Polydadmac
Polydimethylsiloxane/PDMS
Polyelectrolyte
Polyether Silicone
Polyethylen Wax Emulgator
Polyol / Vegetable Oil Based Antifoam
Polyquartenium 10
Polyquartenium 6
Polyquartenium 7
Polysorbate 20
Polysorbate 80
Polyuratane
Ponceau 4R
Potassium Bi Chromate
Potassium Bromide
Potassium Carbonate
Potassium Chlorate
Potassium Chloride
Potassium Cyonide
Potassium Ferrocyanide
Potassium Floride
Potassium Floro Silicate
Potassium Humate %85
Potassium Hyrdoxide Paillette / Liquid
Potassium Iodine
Potassium Ligno Sulfonate
Potassium Meta bi Sulfide
Potassium Nitrate
Potassium Permanganate
Potassium Peroxymonosulfate
Potassium Persulfate
Potassium Silicate
Potassium Sorbate
Potassium Sulfate
Potassium Tio Gluconate
Potassium Tripolyphosphate
Potato Fiber
Potato Starch
Povidone Iodine
Powder Milk
Powercon 100
PPG 1000/2000
Prapagen TQ
Precipitant
Preventol
Printex U
Prodectot GA 50
Propionic Acid
Propit Paraben Sodium
Propyl Paraben
Propylene Carbonate
Proteaz
Protectol PE
Provitamin B5
Proxel Gxl
Ptsa %70
PVA 5/88 – 40/88
PVA17/88 – 24/88
PVP K-30
Quinoline Yellow
Quartamin
Rapid Thinner
RASPBERRY KETONE
Reactive Dye Fixator % 45
Reductant %99 – %70
Rewoquart WE 18
Rhodacal 60/B
Rhodafac ARB/70
Rhodafac MB
Rhodameen RAM 7 / 8
Rhodasurf 860/ P
Rhodiacal 60/BE
Rhodiafac RS 710
Rhodiasolv ADMA 10
Rhodiasolv Green 21 / 25
Rhodorsil 426/R
Rhodorsil SP 3307
Riboflavin
Rigit Poliolls
Rock Dispersing Agent
Rock Dispersing Agent/ Rock / Powder
Rodine 50
Rodine 60
Rokacet 07
Rokacet K7
Rokacet KO300G
Rokacet R26
Rokacet R40
Rokacet R70
Rokacet RZ17
Rokacet S24
Rokacet S7
Rokafenol N 10
Rokafenol N 14
Rokafenol N 22
Rokafenol N 30/70
Rokafenol N 4
Rokafenol N 40
Rokafenol N 5
Rokafenol N 6
Rokafenol N 7
Rokafenol N 8
Rokafenol N 9
Rokamid K 35
Rokamid KAD
Rokamid MRZ17
Rokamid RAD
Rokamid RZ5P6
Rokamid TW5P6
Rokamin K 15
Rokamin SR 11
Rokamin SR 22
Rokamin SR 5
Rokamin SR 8
Rokamina K 30
Rokamina K 30G
Rokamina K 40
Rokanol 0100
Rokanol 018
Rokanol 03
Rokanol DB 3
Rokanol DB 5
Rokanol DB 7
Rokanol ID 5
Rokanol ID 7
Rokanol ID 8
Rokanol IT 12
Rokanol IT 3
Rokanol IT 5
Rokanol IT 6
Rokanol IT 7
Rokanol IT 8
Rokanol IT 9
Rokanol K 14
Rokanol K 18
Rokanol K 21
Rokanol K 3
Rokanol K 5
Rokanol K 7
Rokanol L3A
Rokanol L4P5
Rokanol L5A
Rokanol L5P5
Rokanol L7
Rokanol L7A
Rokanol LK1
Rokanol LK10
Rokanol LK2
Rokanol LK2A
Rokanol LK3
Rokanol LK4
Rokanol LK7
Rokanol LN 75/50
Rokanol LN 75K
Rokanol NL2.5
Rokanol NL5
Rokanol NL6
Rokanol NL8
Rokanol NL8P4
Rokanol T 10
Rokanol T 6
Rokanol T l2
Rokanol T l8
Rokopol 30P10
Rokopol 30P160
Rokopol 30P27
Rokopol 30P5
Rokopol 30P50
Rongallt C
ROSE ACETATE
Sabopal Se 240
Saccharin
Salicylic Acid
Sanolin Blue Ehrl Liqoid
Sapogenat
Sav/Lip
Sav/Ter/Lip 3.6
Savinase Ultra 16 L / Proteaz
Savinase® 6.0
Savinase®/Lipolase® 4.8/20
Savinase®/Termamyl®/Lipolase®
Securon 540
Sellenium (metal)
Shellsol D 40 / D 60
Shellsol T
Silan
Silicium Dioxid
Silicon Dioxid
Silicone Adjuvant
Silicone Antifoams
Silicone Grease / HTV
Silicone Grease / LSR
Silicone Grease / RTV-1
Silicone Grease / RTV-2
Silicone Oils
Sillicagel
Silosoft 222
Silver Nitrate
Sizing Enzym Concentrated
Sles %28
Sles %70
SM 1000 P Silicone Oil
SM 1002 P Silicone Oil
SM 1008 P Silicone Oil
SM 1100 P Silicone Oil
SM 1900 P Silicone Oil
Sodium Acetate
Sodium Acetate Anhydrous
Sodium Acid Pyrophosphate / SAP 28
Sodium Alginate/Thickener
Sodium Alluminium Silicate
Sodium Aluminate
Sodium Benzoate
Sodium Bi Carbonate
Sodium Bi Chromate
Sodium Bi Sulfate
Sodium Bi Sulfite
Sodium Bromate
Sodium Bromide
Sodium Carbonate Heavy/Light
Sodium Caseinate
Sodium Chlorate Powder
Sodium Chloride
Sodium Chlorite Powder/Liquid
Sodium Cumene Sulfonate %40
Sodium Cumene Sulfonate %93
Sodium Cyanide
Sodium Cyclamate
Sodium Di Acetate
Sodium Dichloroisocyanurate % 56
Sodium Dimethytthiocarbomate
Sodium Dodesil Benzen Sulfonate Powder
Sodium Floride
Sodium Formaldehyde Sulfoxylate
Sodium Formiate
Sodium Glucoheptonate
Sodium Gluconate
Sodium Hexametaphosphate
Sodium Hydrosulfite
Sodium Hydroxide Pailette
Sodium Hypochlorite
Sodium Hypochlorite (bleach)
Sodium Hypophosphite
Sodium İodine
Sodium Lauryl Sarcosinate
Sodium Lauryl Sulfate %35
Sodium Lignosulfonate % 93
Sodium Meta Bisulfite
Sodium Meta Silicate Anhydrous
Sodium Meta Silicate Pentahydrate
Sodium Metanitro Benzen
Sodium Molybdate
Sodium Naphthalene Sulfonate
Sodium Nitrate
Sodium Nitrite
Sodium Oleate
Sodium Ortho Phenyl Phenate / SOPP
Sodium Perborate
Sodium Percarbonate
Sodium Persulfate
Sodium Petrollium Sulfonate
Sodium Poly Acrylate %45
Sodium Saccharin
Sodium Silicate
Sodium Silicate 2 Module
Sodium Silicate 3 Module
Sodium Silicate Floride
Sodium Stearate
Sodium Stennate
Sodium Sulfate Refined/Cristallized
Sodium Sulfhydrate
Sodium Sulfide
Sodium Sulfite
Sodium Sulfonate
Sodium Sulfosuccinate 575
Sodium Sulphur
Sodium Tio Cyanate
Sodium Tio Sulfate
Sodium Tripolyphosphate Granule/Powder
Sodium Xylene Sulfonate
Sodyum Alfa Olefin Sülphonate
Sodyum Ascorbate
Soitem 101
Soitem 107
Soitem 132 SP
Soitem 15/OR
Soitem 150
Soitem 251
Soitem 2PE/127
Soitem 520
Soitem 8 FL
Soitem 8 FLN
Soitem 999
Soitem ATD/8
Soitem LWA
Sokalan Cp 5
Sokalan CP 9 Powder
Sokalan Pa 30
Sokalan Pa 40
Solid Paraffin
Solid Paraffine
Solvent Nafta
Solvesso 100 / 150 / 200
Soprophor CY/8
Soprophor FL
Soprophor S/40
Sorbic Acid
Sorbitan Mono Laurate / SML
Sorbitan Mono Oleate / SMO
Sorbitan Mono Palmitate / SMP
Sorbitan Mono Stearate / SMS
Sorbitol Liquid/Powder
Soya Lecithin
Spernat 22 S
Spindle Oil
Standamox PL
Stearic Acid 1838
Stearic Acid 1840
Stearic Acid 1842
Stearic Acid 1843
Stearic Acid 1865
Stone Acid
Stone Enzyme
Strontium Carbonate
Strontium Nitrate
Strontium Sulfate
STYRALLYL ACETATE
Styrene Monomer
Sulfamic acid
Sulfanilic acid
Sulfanilic Acide
Sulfate /THPS
Sulfatex Pax
Sulfone Butyl Oleate
Sulfone Castor Oil
Sulforokanol L270/1
Sulfuric Acid
Sulphure
Sunflower Oil Acid
Sunset Yellow
Supragil MNS 90
Supragil WP
SupragilRM/210
Sykanol Dkm
TAED Blue
TAED Green
TAED White
Talc
Talgamin 10 EO
Tall Oil Fatty Acid /TOFA
Tallow Amine Ethoxylate 10EO/15EO
Tallow Amine Ethoxylate 25EO
Tamarin/Thickener
Tamol NN 8906
Tamol NN 9401
Tamol S
Tannic Acid
Tannin
Tartaric Acid
Tartrazine
TBHP %70
Tegda
Terebentine
Terephthalic Acid
Termamyl 300 L / Alfa Amilaz
Terminox Ultra 200 L / Katalaz
TERPENYL ACETATE
TERPINEOL TERPINOLENE
Tert-butyl Acetate
Tetra Hidro Furan /THF
Tetra Potasyum Pyrophosphate
Tetra Sodium Pyrophosphate
Tetrakal
Tetron
Texapon Powder
Thecnical Urea
Thickener Natural / Synthetic
Thio Gluconic Acid
Thio urea
Thio urea Dioxid %99 – %70
Tin Chloride
Tin Oxide
Tin Sulfate
Titanium Dioxide
TKPP %99 Powder
TO 6 Phosphate Ester
TO 8 Phophate Ester
Toluen
Tolytriazol
TRIPLAL
Tri Buthyl Phosphate
Tri Calcium Phosphate
Tri Chlore Ethylen
Tri Cresyl Phosphate
Tri Ethanolamine % 85 – TEA % 85
Tri Ethanolamine % 99 – TEA % 99
Tri Ethylen Glicycol
Tri İso Buthyl Phosphate / TIBP
Tri İso Propanol Amine / TIPA
Triacetin
Triazine
Tributoxy Ethyl Phosphate
Trichloroisocyanuric Acid
Trichloroisocyanuric Acid %90
Triclosan
Tridecyl Alcohol Ethoxylate
Tridecyl Alcohol Phosphate Ester
Tridecyl Alcohols
Trilon A92
Trilon B
Trimethyl Propane
Trimethylol Propane
Trioleat
Tripropylene Glycol Diacrylate
Trisodium Citrate
Trisodium Phosphate Anhydrous
Trisodium Phosphate Mono
Turpinal SL
Tylose H 100 000 / HES
Tylose H 200 000 / HES
Urea
Urea Formaldehyde
Urea Phospate
VANILIN
Vanilin Ethyl/Methyl
VERDOX
VERDYL ACETATE
VERTENEX (PTBCH ACETATE)
Vinyl Acetate Monomer/VAM
Vitamin B 10
Vitamin B 6
Vitamin C
Vitamin E Acetate
Wacker ASM SE 39
Wacker VR 1300
Wacker Wetsoft NE 810
Water and Oil Repelling
Water Based Connector
Waterproof Finishing Concentrated
Wheat Gluten
Wheat Starch
White Oil
White Sprit
White Sprite
Xanthan Gum
Xanthan Gum Fn
Xylene
Zinc Acetate
Zinc Chelate
Zinc Chloride
Zinc Cyanide
Zinc formaldehyde Sulfoxylate
Zinc Oxide / White Seal
Zinc Oxide / Gold Seal
Zinc Selenide
Zinc Stearate
Zinc Sulfate
Zoharpon SE
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.