GENAPOL T 080

Genapol T 080, deterjan endüstrisi için noniyonik bir yüzey aktif maddedir.

Genapol T 080'in Bileşimi:
Genapol T 080, 8 mol EO ile doymuş, C16/C18 alkol bazlı bir yağlı alkol poliglikol eterdir.

Genapol T 080'in ürün özellikleri:

Konsantrasyon [%]:
yaklaşık 100

Dış görünüş:
mumsu

20°C'de seyreltilebilirlik, %1 sulu:
bulutlu

50°C'de yoğunluk [g/cm3]:
yaklaşık 0.95

Düşme noktası [°C]:
35 ± 4

Su (Karl Fischer yöntemi) [%]:
0,5 maks.

pH değeri (etanol/suda olduğu gibi %5 1:1):
6.0 – 8.0

Hazen rengi:
130 maks.

Bulutlanma noktası (25 g %25 BDG solüsyonunda 5 g) [°C]:
83 - 85

Parlama noktası [°C]:
yaklaşık 240

HLB değeri:
yaklaşık 11

Genapol T 080, deterjan endüstrisi için iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.

ANAHTAR KELİMELER:
Genapol T 110 FLS, Genapol T 110, Genapol T 250 P, Genapol T 250, Genapol T 500 gemahlen, Genapol T 500 P, Genapol T 500, Genapol T-250 Pulver, Genapol T-500 Pulver, Genapol T-800

Genapol T 080 Uygulamaları:
Yıkama tozları (HDP), ıslatıcı maddeler, emülgatörler ve endüstriyel temizlik maddeleri

Genapol T 080'in saklanması:
Genapol T 080, orijinal kapalı kaplarında, oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.
Genapol T 080, nakliye ve depolama sırasında soğuğa maruz kaldığında ürün özelliklerinde herhangi bir değişikliğe uğramaz.

Düzenleyici süreç adları:
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş

IUPAC isimleri:
(E)-18-etoksioktadek-3-ene
Alkoller C16-18, etoksillenmiş
Alkoller, C16-18 (çift numaralı), etoksillenmiş (1 - 2.5 mol EO)
Alkoller, C16-18 etoksillenmiş
Alkoller, C16-18, 2EO
ALKOLLER, C16-18, ETOKSİLE
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş (CTS) (MAN)
ALKOLLER, C16-18, ETOKSİLE (EO=6, 11 + 20)
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş, 5-20 EO
alkil alkol etoksilat
alfa-(C16-C18 Alkil) omega-Hidroksi Poli(EO)
C16-18 alkoller, etoksillenmiş
C16-18 alkoller, etoksillenmiş (6 mol EO ortalama molar oranı)
C16-18 alkoller, etoksillenmiş(?)
C16~18 yağlı alkol polioksietilen eter
CSA 06, CSA 11, CSA 20, CSA 25, CSA 30, CSA 80
Etoksle yağ alkolü
Yağlı alkol etoksilat
Polietilen setostearil eter

Ticari isimler:
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş
Alkoller ve C16-18 etoksiller
Alfol 1618 + 14 EO; 14-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Alfonik 1618-46
Alfonik 1618-62
Alfonik 1618-80
Alkol, C16-18, etoksiliert
EO'lu alkil poliglikol eter C16-18
Alkil Poliglikoleter C16-18 mit EO
Atlas G-4822; 12-EO
Berol 07
Berol TVM 065; 10-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
BF 4324; 20-EO
C16-18 alkoller, etoksillenmiş
C16-18 alcs., etoksillenmiş
C16-18 yağlı alcs., etoksillenmiş
C16-18 Fettalkol + 50 EO; 50-EO
C16-18, etoksillenmiş alcs.
C16/18-Fettalkol + 14 EO; 14-EO
C16/18-Fettalkol + 6 EO; 6-EO
Cemülsol DB
Ceteareth
Ceteareth 20
Ceteareth 20 (İNCİ)
Ceteareth Serisi
Ceteareth-10
Ceteareth-10 (İNCİ)
Ceteareth-100
Ceteareth-100 (İNCİ)
Ceteareth-11
Ceteareth-11 (İNCİ)
Ceteareth-12
Ceteareth-12 (İNCİ)
Ceteareth-13
Ceteareth-13 (İNCİ)
Ceteareth-15
Ceteareth-15 (İNCİ)
Ceteareth-16
Ceteareth-16 (İNCİ)
Ceteareth-17
Ceteareth-17 (İNCİ)
Ceteareth-18
Ceteareth-18 (İNCİ)
Ceteareth-2
Ceteareth-2 (İNCİ)
Ceteareth-20 (İNCİ)
Ceteareth-23
Ceteareth-23 (İNCİ)
Ceteareth-25
Ceteareth-25 (İNCİ)
Ceteareth-27
Ceteareth-27 (İNCİ)
Ceteareth-28
Ceteareth-28 (İNCİ)
Ceteareth-29
Ceteareth-29 (İNCİ)
Ceteareth-3
Ceteareth-3 (İNCİ)
Ceteareth-30
Ceteareth-30 (İNCİ)
Ceteareth-33
Ceteareth-33 (İNCİ)
Ceteareth-34
Ceteareth-34 (İNCİ)
Ceteareth-4
Ceteareth-4 (İNCİ)
Ceteareth-40
Ceteareth-40 (İNCİ)
Ceteareth-5
Ceteareth-5 (İNCİ)
Ceteareth-50
Ceteareth-50 (İNCİ)
Ceteareth-55
Ceteareth-55 (İNCİ)
Ceteareth-6
Ceteareth-6 (İNCİ)
Ceteareth-60
Ceteareth-60 (İNCİ)
Ceteareth-7
Ceteareth-7 (İNCİ)
Ceteareth-8
Ceteareth-8 (İNCİ)
CETETH-20 (İNCİ)
CETETH-20 (İNCİ) (İNCİ)
setomakrogol
Setomakrogol 1000
Setomakrogol 1000 (INN)
Setostearil alkol etoksillenmiş
Setil Stearilalkohol 30 EO; 30-EO
Setil-Stearilalkol 12 EO; 12-EO
Setil-Stearilalkol 14 EO; 14-EO
Setil-Stearilalkol 20 EO; 20-EO
Setil-Stearilalkol 25 EO; 25-EO
Setilstearilalkol + EO
Setilstearilalkohol, etoksiliert
Dehidol PCS 14; 14-EO
Dehidol PCS 6; 6-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol PTA 23/E; 25-EO
Dehidol PTA 23; 25-EO
DEHİDOL PTA 40; 40-EO
Dehidol PTA 80/E; 25-EO
Dispercoll U VP KA 8758; 2-EO
DISPONIL 21 GESCH; 20-EO
Disponil 21 Geschupt; 20-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil 21; 20-EO
Disponil B 1; 12-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil B2; 20-EO
DISPONIL B 3 GESCH; 30-EO
Disponil B 3 geschuppt; 30-EO
Disponil B3; 30-EO
EMPILAN KM 20; 20-EO
Empilan KM 11
Empilan KM 15
Empilan KM 20
Empilan KM 25; 25-EO
Emülgatör E 2209; 30-EO
Emülgin B 1
Emülgin B2
Etal CSA 10
Ethal CSA 17
Etoksile alkoller, C16-18
Etoksillenmiş C16-18 alcs.
Etoksillenmiş setostearil alkol
Eumulgin
EUMULGIN 535; 6-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Eumulgin B 1
EUMULGIN B 1 FESTİVALİ; 12-EO
EUMULGIN B 1 FL.; 12-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
EUMULGIN B 1 U; 12-EO
Eumulgin B 1 Vorprodukt; 12-EO
Eumulgin B 1; 12-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Eumulgin B 2
EUMULGIN B 2 GESCHUPPT; 20-EO; %98 Aktif Madde; aktif madde
EUMULGIN B 2 U GESCHUPPT; 20-EO
EUMULGIN B 2 UW; 20-EO
EUMULGIN B 2 U; 20-EO
Eumulgin B 2 Vorprodukt; 20-EO
Eumulgin B2; 20-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Eumulgin B 3
Eumulgin B 3 pul pul; 30-EO
EUMULGIN B 3 FLS; 30-EO
Eumulgin B 3 gesch.; 30-EO
Eumulgin B 3 geschuppt; 30-EO
EUMULGIN B 3 U; 30-EO
Eumulgin B 3 Vorprodukt; 30-EO
EUMULGIN B 3; 30-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
EUMULGIN B-2 PARÇALARI; 20-EO
EUMULGIN B2 FLAKED; 20-EO
Eumulgin C 1000
Eumulgin C 700
Eumulgin CS 3
Eumulgin CS6; 6-EO
Eumulgin D2; 2-EO
Eumulgin KJ-10
F568; 20-EO
FA + 12 EO, C16-18; 12-EO
FA + 14 EO, Talg C16-18; 14-EO
FA + 20 EO, C16-18; 20-EO
FA + 25 EO, C16-18; 25-EO
FA + 30 EO, C16-18; 30-EO
FA + 5 EO, Talg C16-18; 5-EO
FA + 50 EO, C16-18 (gemahlen); 50-EO
FA + 6 EO, C16-18; 6-EO
FA + 80 EO, Talg; 80-EO
FA, C16-18, + 8 EO; 8-EO
FA-C16-18 + EO
FA-C16-18, etoksillenmiş
FA-C16-18, etoksiliert
FAEO C16-18 + 10EO (NRE); 10-EO (NRE)
FAEO C16-18 + 10EO; 10-EO
FAEO C16-18 + 11EO; 11-EO
FAEO C16-18 + 12EO; 12-EO
FAEO C16-18 + 13EO; 13-EO
FAEO C16-18 + 14EO; 14-EO
FAEO C16-18 + 15EO; 15-EO
FAEO C16-18 + 16EO; 16-EO
FAEO C16-18 + 20EO; 20-EO
FAEO C16-18 + 25EO; 25-EO
FAEO C16-18 + 26EO; 26-EO
FAEO C16-18 + 2EO; 2-EO
FAEO C16-18 + 30EO; 30-EO
FAEO C16-18 + 33EO; 33-EO
FAEO C16-18 + 3EO; 3-EO
FAEO C16-18 + 40EO; 40-EO
FAEO C16-18 + 4EO; 4-EO
FAEO C16-18 + 50EO; 50-EO
FAEO C16-18 + 5EO; 5-EO
FAEO C16-18 + 6EO; 6-EO
FAEO C16-18 + 80EO; 80-EO
FAEO C16-18 + 8EO; 8-EO
FAEO C16-18 + 9EO; 9-EO
FAEO C16-18 + nEO; neo
Yağlı alcs., C16-18, etoksillenmiş
Fettalkol+3-EO; 3-EO
Fettalkohol-C16/18-30 EO
Fettalkohol, C16-18 + EO
Fettalkohole, C16-18, etoksiliert
Findet 1618 A 72 P; 60-EO
G3816
Genapol T 080; 8-EO
GENAPOL T 110 FLS; 11-EO
Genapol T 110; 11-EO
Genapol T 250P; 25-EO
Genapol T 250; 25-EO
Genapol T 500 gemahlen; 50-EO
Genapol T 500P; 50-EO
Genapol T 500; 50-EO
Genapol T-250 Pulver; 25-EO
Genapol T-500 Pulver; 50-EO
Genapol T-800; 80-EO
GENAPOL TP 1653 M-2
Hostaserin T3
Hydrenol D + 10 EO (NRE); 10-EO (NRE); %100 Aktif Madde; aktif madde
Hidrojen D + 10 EO; 10-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Imbentin AG 168/060
Imbentin AG 168/090
Imbentin AG 168/200
Imbentin AG 168S030
Imbentin AG 168S110
Imbentin AG 168S300
ARACI KJ-73; 20-EO
ARACI KJ-74; 30-EO
11 km
20 km
Lipal 15CSA
Lipokol SC 10
Lipokol SC 4
Lütensol AT
Lütensol AT 11
LUTENSOL 11'DE; 11-EO
Lutensol AT 13; 13-EO
Lütensol AT 25
25 FEINPULVER'DA LUTENSOL; 25-EO
25 PULVERDE LUTENSOL; 25-EO
Lutensol AT 25 Schuppen; 25-EO
Lutensol AT 25; 25-EO
Lütensol AT 50
50 FEINPULVER'DA LUTENSOL; 50-EO
50 PLV'DE LUTENSOL; 50-EO
Lutensol AT 50 Pulver; 50-EO
LUTENSOL AT 50 Schuppen; 50-EO
Lutensol AT 50; 50-EO
Lutensol AT 80 E; 80-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
80 FEINPULVER'DA LUTENSOL; 80-EO
80 PULVERDE LUTENSOL; 80-EO
80 SCHUPPEN'DE LUTENSOL; 80-EO
Lutensol AT 80; 80-EO
Macol CSA 10
Macol CSA 20
Macol CSA 20; 20-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Macol CSA 40
Macrogol-260-setilstearyleter
Marlipal 1618/10
Marlipal 1618/11
Marlipal 1618/11; 11-EO
1618/18
1618/25
Marlipal 1618/25; 25-EO
Marlipal 1618/40
Marlowet ÜÇ 6
Mergatil CS 33A
Mergital C23; 23-EO
Mergital CS 15
Mergital CS 15; 15-EO
MERGITAL CS 25 A; 25-EO
Mergital CS 33; 33-EO
Mergital CS 4; 4-EO
Mergital CS 50 A; 50-EO
Mergital E 1471
Neonol P 1618-10
Neonol P 1618-11
Neonol P 1618-12
Oksanol TsS-21
OMC 933; 20-EO
Oksanol TsS 21
Peratom B1; 12-EO
Plurafac A 38
Plurafac A 38; 26-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Plurafac A 39
POE Setil/stearil eter
Procol CS 20
Ürün KB-12
Ürün KB-14
Ürün KB-17
Praparat 066; 12-EO
Praparat 484; 20-EO
Praparat 845; 30-EO
Praparat 917; 20-EO
Präparat P04; 20-EO
Remkopal CS 25-40
RN 8018; 50-EO
Silikon RN 8018; 50-EO
Stenol C16/18 + 15 EO; 15-EO
Talgfettalkohol + EO
Talgfettalkohol-20 EO
TEKİNASİT C; 25-EO
TEGO Alkanol CS 20; 20-EO
TERİK 16A16; 16-EO
TERİK 17 A 3; 3-EO
VOLPO CS20; 20-EO

Diğer isimler:
Ceteareth-20
ceteareth-25

Diğer tanımlayıcılar:
68439-49-6

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.