GENAPOL T 250

Genapol T 250 = C16/C18- Yağ alkolü poliglikol eter, 25 mol EO ile

Genapol T 250, deterjan endüstrisi için iyonik olmayan bir granülasyon yardımcı maddesidir.
Genapol T 250, deterjan için noniyonik bir granülasyon yardımcı maddesidir.

Ekstrüzyon ürünlerinde, kompakt tozlar, granülasyon için bağlayıcılar, ıslatıcı maddeler ve endüstriyel temizleyicilerde kullanılan emülgatörler, dağıtıcı ajanlar ve çözücüler, enzimlerin kaplanması, ağartma aktivatörleri, yapıcılar vb.
Genapol T 250, tuvalet kenar blokları ve jelleri için bağlayıcı olarak kullanılabilen katı noniyonik bir yüzey aktif maddedir.

Genapol T 250'nin Kimyasal Adı:
68439-49-6

Genapol T 250'nin Ürün Fonksiyonu:
Bağlayıcı ve Yardımcı

Genapol T 250 Kimyasal Türü:
etoksilatlar

Genapol T 250 Uygulamaları:
-Sert yüzey temizliği
-Tuvalet ve hijyenik temizlik
-Otomatik bulaşık yıkama (ADW)
-Çamaşır
- Çamaşırhane sıvı deterjanları
- Çamaşır yumuşatıcı

Genapol T 250'nin Bileşimi:
C16/C18- Yağ alkolü poliglikol eter, 25 mol EO ile

Genapol T 250'nin ürün özellikleri:

Konsantrasyon [%]:
yaklaşık 100

Dış görünüş:
beyaz balmumu

20°C'de seyreltilebilirlik, %1 sulu:
açık

20°C'de yoğunluk [g/cm3]:
yaklaşık 1.02

70°C'de [mPas] viskozite:
60 ± 10

Hazen rengi:
130 maks.

pH değeri (suda %1 a.i.):
6.0 – 8.0

Bulutlanma noktası [°C] (100ml %10 NaCl solüsyonunda 1g):
77 - 79

Parlama noktası [°C]:
> 250

HLB değeri:
yaklaşık 16

Genapol T 250, deterjan endüstrisi için iyonik olmayan granülasyon yardımcısıdır.

ANAHTAR KELİMELER:
68439-49-6, C16/C18- 25 mol EO ile yağ alkolü poliglikol eter, Genapol T, (E)-18-etoksioktadek-3-en, Etokstlatlı yağ alkolü, Yağ alkolü etoksilat, Polietilen setostearil eter, Atlas G-4822 ; 12-EO, Berol 07, BF 4324; 20-EO

Genapol T 250 Uygulamaları:
Emülgatör, dağıtıcı ajan ve çözücü, granülasyon için bağlayıcı, ıslatıcı ajanlar ve endüstriyel temizlik ajanları.

Genapol T 250'nin saklanması:
Genapol T 250, orijinal kapalı kaplarda, oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.
Genapol T 250, nakliye ve depolama sırasında soğuğa maruz kaldığında ürün özelliklerinde herhangi bir değişikliğe uğramaz.

Ticari unvan:
GENAPOL T 250

Genapol T 250'nin Kullanımı:
Sanayi sektörü : Deterjanlar Ara Maddeler
Kullanım şekli : Deterjanlar için ham madde

Genapol T 250'nin ilk yardım önlemleri:
Genel bilgi:
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın

İnhalasyondan sonra:
Solunduğunda temiz havaya çıkarın ve tıbbi yardım alın.

Cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde hemen bol su ile yıkayınız.

Göz ile temasından sonra:
Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

Yuttuktan sonra:
Derhal bir doktor çağırın.

Genapol T 250'nin yangınla mücadele önlemleri:
Uygun söndürme ortamı:
-su püskürtme jeti
-köpük
-karbon dioksit
-kuru toz

Maddenin kendisinden, yanma ürünlerinden veya buharlarından kaynaklanan özel tehlikeler:
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar oluşur: Karbon monoksit (CO)

Yangınla mücadele için özel koruyucu ekipman:
Bağımsız solunum cihazı kullanın

Genapol T 250'nin kaza sonucu salıverilme önlemleri:
Kişisel önlemler:
Kişisel koruyucu giysi kullanın.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin

Temizleme/alma yöntemleri:
Emici malzeme ile toplayın (örn. kum, talaş).
Kalanı suyla durulayın.

Genapol T 250'nin taşınması ve saklanması:
Güvenli kullanım için tavsiyeler:
Öngörüldüğü şekilde depolanır ve kullanılırsa özel önlemler gerekmez.

Kimyasal doğa:
yağlı alkol poliglikol eter (INCI: Ceteareth-25)

Genapol T 250 Ürün Fonksiyonu:
Sert Yüzey Temizleme, Çamaşırhane

Yenilenebilir Karbon Endeksi (RCI):
%25

Çevresel Çalışma Grubu (EWG) Puanı:
1-3

Ürününüz için kesin sonuçlar elde etmek için bireysel inceleme gereklidir.
Daha fazla bilgi için iletişime geçin.
Helal bildirimi için lütfen satış sorumlunuzla iletişime geçin.

Düzenleyici süreç adları:
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş

IUPAC isimleri:
(E)-18-etoksioktadek-3-ene
Alkoller C16-18, etoksillenmiş
Alkoller, C16-18 (çift numaralı), etoksillenmiş (1 - 2.5 mol EO)
Alkoller, C16-18 etoksillenmiş
Alkoller, C16-18, 2EO
ALKOLLER, C16-18, ETOKSİLE
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş (CTS) (MAN)
ALKOLLER, C16-18, ETOKSİLE (EO=6, 11 + 20)
Alkoller, C16-18, etoksillenmiş, 5-20 EO
alkil alkol etoksilat
alfa-(C16-C18 Alkil) omega-Hidroksi Poli(EO)
C16-18 alkoller, etoksillenmiş
C16-18 alkoller, etoksillenmiş (6 mol EO ortalama molar oranı)
C16-18 alkoller, etoksillenmiş(?)
C16~18 yağlı alkol polioksietilen eter
CSA 06, CSA 11, CSA 20, CSA 25, CSA 30, CSA 80
Etoksle yağ alkolü
Yağlı alkol etoksilat
Polietilen setostearil eter

Ticari isimler:Alkoller, C16-18, etoksillenmiş
Alkoller ve C16-18 etoksiller
Alfol 1618 + 14 EO; 14-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Alfonik 1618-46
Alfonik 1618-62
Alfonik 1618-80
Alkol, C16-18, etoksiliert
EO'lu alkil poliglikol eter C16-18
Alkil Poliglikoleter C16-18 mit EO
Atlas G-4822; 12-EO
Berol 07
Berol TVM 065; 10-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
BF 4324; 20-EO
C16-18 alkoller, etoksillenmiş
C16-18 alcs., etoksillenmiş
C16-18 yağlı alcs., etoksillenmiş
C16-18 Fettalkol + 50 EO; 50-EO
C16-18, etoksillenmiş alcs.
C16/18-Fettalkol + 14 EO; 14-EO
C16/18-Fettalkol + 6 EO; 6-EO
Cemülsol DB
Ceteareth
Ceteareth 20
Ceteareth 20 (İNCİ)
Ceteareth Serisi
Ceteareth-10
Ceteareth-10 (İNCİ)
Ceteareth-100
Ceteareth-100 (İNCİ)
Ceteareth-11
Ceteareth-11 (İNCİ)
Ceteareth-12
Ceteareth-12 (İNCİ)
Ceteareth-13
Ceteareth-13 (İNCİ)
Ceteareth-15
Ceteareth-15 (İNCİ)
Ceteareth-16
Ceteareth-16 (İNCİ)
Ceteareth-17
Ceteareth-17 (İNCİ)
Ceteareth-18
Ceteareth-18 (İNCİ)
Ceteareth-2
Ceteareth-2 (İNCİ)
Ceteareth-20 (İNCİ)
Ceteareth-23
Ceteareth-23 (İNCİ)
Ceteareth-25
Ceteareth-25 (İNCİ)
Ceteareth-27
Ceteareth-27 (İNCİ)
Ceteareth-28
Ceteareth-28 (İNCİ)
Ceteareth-29
Ceteareth-29 (İNCİ)
Ceteareth-3
Ceteareth-3 (İNCİ)
Ceteareth-30
Ceteareth-30 (İNCİ)
Ceteareth-33
Ceteareth-33 (İNCİ)
Ceteareth-34
Ceteareth-34 (İNCİ)
Ceteareth-4
Ceteareth-4 (İNCİ)
Ceteareth-40
Ceteareth-40 (İNCİ)
Ceteareth-5
Ceteareth-5 (İNCİ)
Ceteareth-50
Ceteareth-50 (İNCİ)
Ceteareth-55
Ceteareth-55 (İNCİ)
Ceteareth-6
Ceteareth-6 (İNCİ)
Ceteareth-60
Ceteareth-60 (İNCİ)
Ceteareth-7
Ceteareth-7 (İNCİ)
Ceteareth-8
Ceteareth-8 (İNCİ)
CETETH-20 (İNCİ)
CETETH-20 (İNCİ) (İNCİ)
setomakrogol
Setomakrogol 1000
Setomakrogol 1000 (INN)
Setostearil alkol etoksillenmiş
Setil Stearilalkohol 30 EO; 30-EO
Setil-Stearilalkol 12 EO; 12-EO
Setil-Stearilalkol 14 EO; 14-EO
Setil-Stearilalkol 20 EO; 20-EO
Setil-Stearilalkol 25 EO; 25-EO
Setilstearilalkol + EO
Setilstearilalkohol, etoksiliert
Dehidol PCS 14; 14-EO
Dehidol PCS 6; 6-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol PTA 23/E; 25-EO
Dehidol PTA 23; 25-EO
DEHİDOL PTA 40; 40-EO
Dehidol PTA 80/E; 25-EO
Dispercoll U VP KA 8758; 2-EO
DISPONIL 21 GESCH; 20-EO
Disponil 21 Geschupt; 20-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil 21; 20-EO
Disponil B 1; 12-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil B2; 20-EO
DISPONIL B 3 GESCH; 30-EO
Disponil B 3 geschuppt; 30-EO
Disponil B3; 30-EO
EMPILAN KM 20; 20-EO
Empilan KM 11
Empilan KM 15
Empilan KM 20
Empilan KM 25; 25-EO
Emülgatör E 2209; 30-EO
Emülgin B 1
Emülgin B2
Etal CSA 10
Ethal CSA 17
Etoksile alkoller, C16-18
Etoksillenmiş C16-18 alcs.
Etoksillenmiş setostearil alkol
Eumulgin
EUMULGIN 535; 6-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Eumulgin B 1
EUMULGIN B 1 FESTİVALİ; 12-EO
EUMULGIN B 1 FL.; 12-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
EUMULGIN B 1 U; 12-EO
Eumulgin B 1 Vorprodukt; 12-EO
Eumulgin B 1; 12-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Eumulgin B 2
EUMULGIN B 2 GESCHUPPT; 20-EO; %98 Aktif Madde; aktif madde
EUMULGIN B 2 U GESCHUPPT; 20-EO
EUMULGIN B 2 U W; 20-EO
EUMULGIN B 2 U; 20-EO
Eumulgin B 2 Vorprodukt; 20-EO
Eumulgin B2; 20-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
Eumulgin B 3
Eumulgin B 3 pul pul; 30-EO
EUMULGIN B 3 FLS; 30-EO
Eumulgin B 3 gesch.; 30-EO
Eumulgin B 3 geschuppt; 30-EO
EUMULGIN B 3 U; 30-EO
Eumulgin B 3 Vorprodukt; 30-EO
EUMULGIN B 3; 30-EO; %100 Aktif Madde; aktif madde
EUMULGIN B-2 PARÇALARI; 20-EO
EUMULGIN B2 FLAKED; 20-EO
Eumulgin C 1000
Eumulgin C 700
Eumulgin CS 3
Eumulgin CS6; 6-EO
Eumulgin D2; 2-EO
Eumulgin KJ-10
F568; 20-EO
FA + 12 EO, C16-18; 12-EO
FA + 14 EO, Talg C16-18; 14-EO
FA + 20 EO, C16-18; 20-EO
FA + 25 EO, C16-18; 25-EO
FA + 30 EO, C16-18; 30-EO
FA + 5 EO, Talg C16-18; 5-EO
FA + 50 EO, C16-18 (gemahlen); 50-EO
FA + 6 EO, C16-18; 6-EO
FA + 80 EO, Talg; 80-EO
FA, C16-18, + 8 EO; 8-EO
FA-C16-18 + EO
FA-C16-18, etoksillenmiş
FA-C16-18, etoksiliert
FAEO C16-18 + 10EO (NRE); 10-EO (NRE)
FAEO C16-18 + 10EO; 10-EO
FAEO C16-18 + 11EO; 11-EO
FAEO C16-18 + 12EO; 12-EO
FAEO C16-18 + 13EO; 13-EO
FAEO C16-18 + 14EO; 14-EO
FAEO C16-18 + 15EO; 15-EO
FAEO C16-18 + 16EO; 16-EO
FAEO C16-18 + 20EO; 20-EO
FAEO C16-18 + 25EO; 25-EO
FAEO C16-18 + 26EO; 26-EO
FAEO C16-18 + 2EO; 2-EO
FAEO C16-18 + 30EO; 30-EO
FAEO C16-18 + 33EO; 33-EO
FAEO C16-18 + 3EO; 3-EO
FAEO C16-18 + 40EO; 40-EO
FAEO C16-18 + 4EO; 4-EO
FAEO C16-18 + 50EO; 50-EO
FAEO C16-18 + 5EO; 5-EO
FAEO C16-18 + 6EO; 6-EO
FAEO C16-18 + 80EO; 80-EO
FAEO C16-18 + 8EO; 8-EO
FAEO C16-18 + 9EO; 9-EO
FAEO C16-18 + nEO; neo
Yağlı alcs., C16-18, etoksillenmiş
Fettalkol+3-EO; 3-EO
Fettalkohol-C16/18-30 EO
Fettalkohol, C16-18 + EO
Fettalkohole, C16-18, etoksiliert
Findet 1618 A 72 P; 60-EO
G3816
Genapol T 080; 8-EO
GENAPOL T 110 FLS; 11-EO
Genapol T 110; 11-EO
Genapol T 250P; 25-EO
Genapol T 250; 25-EO
Genapol T 500 gemahlen; 50-EO
Genapol T 500P; 50-EO
Genapol T 500; 50-EO
Genapol T-250 Pulver; 25-EO
Genapol T-500 Pulver; 50-EO
Genapol T-800; 80-EO
GENAPOL TP 1653 M-2

Diğer isimler:
Ceteareth-20
ceteareth-25

Diğer tanımlayıcılar:
68439-49-6
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.