GENAPOL X 1000

Genapol X 1000, kimya endüstrisi için noniyonik bir emülgatördür
Genapol X 1000, bitüm emülsiyonları ve emülsiyon polimerizasyonu için noniyonik bir emülgatördür.

Genapol X 1000'in Bileşimi:
100 mol etilen oksitli izotridesil polietilen glikol eter

Genapol X 1000'in ürün özellikleri:

Genapol X 1000'in aktif madde içeriği:
yaklaşık 100 %

Genapol X 1000'in Görünümü:
beyaz balmumu

pH değeri (DIN EN 1262), suda %1:
6 - 8

20 °C'de çözünürlük:
suda çözünür berrak

Genapol X 1000'in Kullanım Alanları:
Genapol X 1000, bitüm emülsiyonları ve emülsiyon polimerizasyonu için emülgatör olarak kullanılabilir.

Parlama noktası (DIN/ISO 2592):
> 100 °C

70 °C'de viskozite (DIN/ISO 6388):
yaklaşık 400 mPas

Erime noktası:
yaklaşık 60 °C

Kritik Misel Konsantrasyonu:
4,5 g/L suda

1 g/L'de Yüzey Aktivitesi:
yaklaşık 45 mN/m

HLB değeri:
yaklaşık 19

Genapol X 1000, bitüm emülsiyonları ve emülsiyon polimerizasyonu için iyonik olmayan bir emülgatördür.

ANAHTAR KELİMELER:
Genapol X 030, Genapol X 040, Genapol X 050, Genapol X 060, Genapol X 065, Genapol X 080, Genapol X 090, Genapol X 100, Genapol X 407, Genapol X 1003

Genapol X 1000'in ilk yardım önlemleri:
Genel bilgi:
Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkarın

İnhalasyondan sonra:
Solunduğunda temiz havaya çıkarın ve tıbbi yardım alın.

Cilt ile temasından sonra:
Cilt ile teması halinde hemen bol su ile yıkayınız.

Göz ile temasından sonra:
Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

Yuttuktan sonra:
Derhal bir doktor çağırın.

Genapol X 1000'in yangınla mücadele önlemleri:
Uygun söndürme ortamı:
-su püskürtme jeti
-köpük
-karbon dioksit
-kuru toz

Maddenin kendisinden, yanma ürünlerinden veya buharlarından kaynaklanan özel tehlikeler:
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar oluşur: Karbon monoksit (CO)

Yangınla mücadele için özel koruyucu ekipman:
Bağımsız solunum cihazı kullanın

Genapol X 1000'in kaza sonucu salıverilme önlemleri:
Kişisel önlemler:
Kişisel koruyucu giysi kullanın.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin

Temizleme/alma yöntemleri:
Emici malzeme ile toplayın (örn. kum, talaş).
Kalanı suyla durulayın.

Genapol X 1000'in taşınması ve saklanması:
Güvenli kullanım için tavsiyeler:
Öngörüldüğü şekilde depolanır ve kullanılırsa özel önlemler gerekmez.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.