HİDROKSİETİL SELÜLOZ (HEC)

Hidroksietil selüloz (HEC) polimeri, selülozun sodyum hidroksit ile işlenmesi ve etilen oksit ile reaksiyona sokulmasıyla elde edilen bir selüloz hidroksietil eteridir.

HEC polimerleri, kişisel bakım ürünleri, farmasötik formülasyonlar, yapı malzemeleri, yapıştırıcılar vb. gibi birçok endüstri uygulamasında su bağlayıcı ve koyulaştırıcı ajan olarak ve sıvı sabunlar için stabilizatör olarak kullanılır.

HEC polimerleri, polimer konsantrasyonuna, türüne ve sıcaklığa bağlı olarak değişen viskozitelerde şeffaf çözeltiler vermek üzere soğuk ve sıcak suda kolayca çözünen beyaz serbest akışlı granüler tozlar olarak mevcuttur.

Hidroksietil Selüloz (HEC), kalınlaştırabilen, askıya alabilen, bağlayabilen, stabilize edebilen, dağıtabilen, filmler oluşturabilen, emülsifiye edebilen, suyu tutabilen ve koruyucu kolloid etki sağlayabilen, iyonik olmayan, suda çözünür bir polimer ailesidir.

Hidroksietil Selüloz (HEC), normal koloidal özelliklere sahip orta viskozitelerden minimum çözünmüş katılarla maksimum viskozitelere kadar çok çeşitli viskozitelere sahip çözeltiler hazırlamak için kullanılabilir.

Diğer isimler : Selüloz, hidroksietil eter; hidroksietilselüloz; 2-Hidroksietil selüloz; hyeteloz; Natrosol; Selozize; TİLOZ

Hidroksietil selüloz, jel kalınlaştırıcı, emülsifiye edici, kabarcık oluşturucu, su tutucu ve stabilize edici özelliklere sahip bir polisakkarit türevidir.

Hidroksietil selüloz, iyonik olmayan ve suda çözünür doğası nedeniyle birçok ev temizlik ürününde, yağlayıcılarda ve kozmetik ürünlerinde önemli bir bileşen olarak kullanılır.

Hidroksietil selüloz, hidrofobik karaktere sahip ilaçların verilmesini kolaylaştırmak için genellikle yapay gözyaşı solüsyonları ve topikal ilaç formülasyonlarında yardımcı madde gibi oftalmik farmasötik preparatlarda bir bileşen olarak kullanılır.

Hidroksietil selüloz (HEC) koyulaştırıcılar, selülozun etilen oksit ile kimyasal olarak modifiye edilmesiyle yapılır.
Bu modifikasyon, suda çözünmeyen selülozu suda çözünür bir polimere dönüştürür.

Çözünmüş HEC polimeri su fazını kalınlaştırır.

Ayrıca polimerik moleküller, hidrojen bağlarından oluşan tersinir üç boyutlu (3D) bir ağ oluşturabilir.
HEC koyulaştırıcıların hidroksil (OH) grupları, birbirleriyle ve hidrojen bağları oluşturabilen diğer bileşenlerle hidrojen bağları oluşturabilir.

Düşük kesmede, bir HEC kalınlaştırıcı içeren su bazlı bir sistem, yüksek bir viskoziteye (veya hatta bir akma gerilimine) sahiptir.


HİDROKSİETİLSELLÜLOZ, bir hidroksietil fonksiyonel grup ikamesi olan bir selüloz eterdir. 
Hidroksietil selüloz (HEC), Suda ve ayrıca birçok organik çözücüde çözünür, iyonik olmayan bir Termoplastik polimerdir.

HİDROKSİETİLSELLÜLOZ, gıdalar, kozmetikler, boyalar ve cilalar gibi birçok çözelti türünde Emülgatör, Stabilizatör, koyulaştırıcı ve film oluşturucu olarak kullanılan beyaz granül bir katıdır.

HİDROKSİETİLSELLÜLOZ ayrıca haşıl maddesi ve Konsolidasyon maddesi olarak da kullanılır. 
Hidroksietil selüloz, termal yaşlanma ile renk değiştirir ve çözünmez hale gelir.

HİDROKSİETİLSELLÜLOZ şu şekilde sınıflandırılır:
bağlama
emülsiyon stabilize edici
Film biçimlendirmek
stabilize
viskozite kontrolü

Diğer isimler:

2- Hidroksil etil selüloz
Hidroksietil Selüloz
hidroksietilselüloz
YÖK
selüloz hidroksietilat
hidroksietilselüloz
Selüloz hidroksietil eter
2-Hidroksietil selüloz eter


CAS Numarası: 9004-62-0
EC / Liste no.: 618-387-5
CAS no.: 9004-62-0
E numarası: E1525 (ek kimyasallar)

Hidroksietil selüloz polimeri, selülozun sodyum hidroksit ile işlenmesi ve etilen oksit ile reaksiyona sokulmasıyla elde edilen bir hidroksietil selüloz eteridir.

ANAHTAR KELİMELER:
Sülfoetil selüloz, Karboksimetilsülfoetil selüloz, Hidroksietilsülfoetil selüloz, Alil selüloz, Allilmetil selüloz, Karboksimetilallil selüloz, NN-dimetilaminoetil selüloz, NN-dimetilaminoetilhidroksietil selüloz, Benzil selüloz, Metilbenzil selüloz

Madde adları ve diğer tanımlayıcılar
Selüloz, 2-hidroksietil eter
Selüloz, 2-hidroksietil eter
hidroksietil selüloz
hidroksietilselüloz

IUPAC adları
2-Hidroksietil selüloz
2-hidroksietil selüloz
4-(2-aminopropil) fenolhidrobromür
4-(2-aminopropil)fenol hidrobromür
5-[6-[[3,4-dihidroksi-6-(hidroksimetil)-5-metoksioksan-2-il]oksimetil]-3,4-dihidroksi-5-[4-hidroksi-3-(2-hidroksietoksi) -6-(hidroksimetil)-5-metoksioksan-2-il]oksioksan-2-il]oksi-6-(hidroksimetil)-2-metiloksan-3,4-diol
selüloz
Selüloz, 2-hidroksietil eter
Selüloz-2-hidroksietileter
etil selüloz
HİDROKSİ ETİL SELÜLOZ
Hidroksi Etil Selüloz
hidroksi etil selüloz
hidroksi etil selüloz
HİDROKSİETİL SELÜLOZ
Hidroksietil Selüloz
hidroksietil selüloz
hidroksietil eter; hidroksietilselüloz
hidroksietilselüloz
hidroksietilsellüz
NATROZOL
SEÇİLME
TİLOZ
hidroksietil eter; hidroksietilselüloz

Kullanım alanları:

Güzellik ve Kişisel Bakım
Bina, İnşaat ve Altyapı
Evde Bakım, Endüstriyel ve Kurumsal Temizlik
Petrol, Gaz ve Madencilik
Boyalar, Mürekkepler ve Kaplamalar


Kullanım alanları:

temizleyiciler
Renkli Kozmetik
Yapı Kimyasalları
Bulaşık Bakımı ve Bulaşık Yıkama
keşif

Uygulamaları:

El yıkama
dudak parlatıcısı
Ruj
Saç Boyaları
Bırakılan Saç Kremi

Hidroksietil selüloz, selülozdan türetilen bir jelleştirici ve koyulaştırıcı maddedir.
Kozmetik, temizlik solüsyonları ve diğer ev ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hidroksietil selüloz ve metil selüloz, ilaçların gastrointestinal sıvılarda çözünmesini iyileştirmek için kapsül formülasyonlarında hidrofobik ilaçlarla birlikte sıklıkla kullanılır. Bu işlem hidrofilizasyon olarak bilinir. 

Hidroksietil selüloz, petrol ve gaz endüstrisinde, endüstriyel uygulamalar, boya ve kaplamalar, seramikler, yapıştırıcılar, emülsiyon polimerizasyonu, mürekkepler, inşaat, kaynak çubukları, kurşun kalemler ve derz dolgu maddelerinde olduğu kadar HEC adı altında sondaj çamuru katkı maddesi olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hidroksietil selüloz, su bazlı kişisel yağlayıcıların ana bileşenlerinden biri olabilir.
Hidroksietil selüloz, suda çözünme kabiliyetine sahip olduğu ve aynı zamanda sabun köpüğüne yapısal güç sağladığı için büyük kabarcıkların oluşumunda da önemli bir bileşendir.
Diğer benzer kimyasallar arasında genellikle slime olarak kullanılır.

Tylose HEC (hidroksietil selüloz/Tylose H dereceleri) herhangi bir sıcaklıkta suda çözünür.
Tylose HEC, serbest akışlı toz veya granül formda sunulan noniyonik selüloz eterlerdir.
Birçok Tylose HEC sınıfı, sulu sistemlerde topaksız bir çözelti sağlayan geciktirilmiş bir çözünürlüğe sahiptir.


Tylose H sınıfları
Tylose H 10 YG4
Tylose H 15 YG4
Tylose H 20 P2
Tylose H 20 YG4
Tylose H 200 NP2
Tylose H 300 NG4
Tylose H 300 P2
Tylose H 300 YP2
Tylose H 4000 NG4
Tylose H 6000 YP2
Tylose H 10000 NG4
Tylose H 10000 P2
Tylose H 15000 YP2
Tylose H 30000 YP2
Tylose H 60000 YP2
Tylose H 100000 YP2
Tylose H 200000 YP2

Tylose HA kaliteleri
Tylose HA 40 YP2

Tylose HC kaliteleri
Tylose HC 30000 YP2    

Tylose HS dereceleri
Tylose HS 250 YG4
Tylose HS 6000 YP2
Tylose HS 15000 YP2
Tylose HS 30000 YP2
Tylose HS 60000 YP2
Tylose HS 100000 YP2


Tylose HX kaliteleri
Tylose HX 500 T
Tylose HX 6000 YG4 Plus

Özel sınıflar
Tylose CER 409001
Tylose EHH
Tylose H 4070 NG4
Tylose H 100070 NP2
Tylose HC 50 NP2


Uygulamaları:

boyalar
seramik
polimerizasyon
Kişisel Bakım
Evde bakım
petrol sahası
Diğerleri
Çimento Esaslı Harçlar ve Mala Macunları
Emülsiyon Bazlı Sistemler

Nihai ürünün istenilen viskozitesine bağlı olarak pamuk linterlerinden veya odun hamurundan selüloz kullanılır.
Tylose, yalnızca FSC'nin (Orman Yönetim Konseyi) sürdürülebilir yönetimine göre sertifikalandırılmış üreticilerin odun hamurunu kullanıyor.

Hidroksietil selüloz (HEC), selülozun etilen oksit ile eterleştirilmesiyle üretilir.

hidroksietil selüloz


Tylose HEC


Tylose® HEC'nin ana özellikleri şunlardır:
kalınlaşma
psödoplastisite
Su tutma
koruyucu kolloid
Film biçimlendirmek

Avantajlı özelliklerinden dolayı hidroksietil selüloz en yaygın kullanılan selüloz eterlerinden biridir.
Tylose H dereceleri, örneğin kaplamalar, polimerizasyonlar ve yapı malzemeleri gibi farklı uygulamalar için çeşitli ürünlerde tekil ve dikkate değer bir özellik profiline katkıda bulunur.

boyalar
Tylose'un tavanlar, duvarlar ve cepheler için su bazlı boyalarda önemli bir bileşen olmasının birçok nedeni vardır.
Boya uygulaması pürüzsüz ve kolay olmalı, sıçrama minimumda tutulmalıdır.
Bu nitelikleri elde etmek için sadece az miktarda Tylose gereklidir.

Kullanılan sisteme bağlı olarak, tipik olarak %0,2 - %0,5'lik bir konsantrasyon gereklidir.
Tylose tiplerinin seçimi uygulamaya ve gereksinimlere bağlıdır.
Kaplama malzemelerinde en çok kullanılan Tylose türleri Tylose HS ve Tylose H'dir.

Uygulamaları şuna göre filtreleyin:
Dış cephe boyaları
Dış cephe boyaları, dekoratif tasarımın yanı sıra yüzeyleri hava koşullarının yıkıcı etkilerinden korumak için kullanılır.
Uygun yüzeyler sıvalar (mineral ve polimer bazlı), beton, tuğla ve diğer kaplamaları içerir.

İç cephe boyaları
Genellikle sadece iç mekan boyaları olarak adlandırılan iç mekan emülsiyon boyaları, en yaygın olarak kullanılan kaplamalar grubuna aittir.
Dekoratif ve koruyucu özelliklerinin yanı sıra iç duvar ve tavanların temizliğini de kolaylaştırırlar.
Düşük sıçramalı iç cephe boyaları için hidrofobik modifiye Tylose kullanılması tavsiye edilir.

Katı boyalar
Katı boyalar ve yüksek tiksotropi boyalar, yalnızca kendin yap sektöründe kullanılmaktadır.
Bu tür boyalar iç duvarlarda ve tavanlarda dekoratif etkileri için kullanılmaktadır.
Katı boyalar ile renklendirme etkilerine ek olarak yüzey yapılanması sağlanır. Katı boyalar yalnızca özel, amaca yönelik tasarlanmış rulolarla kullanılabilir.
Sıçrama eğilimi azdır ve bu nedenle minimum miktarda dağınıklığa neden olurlar. Üretimden sonra renklendirilemezler.


Silikon reçine boyalar
Silikon reçine boyalar ağırlıklı olarak dış mekan uygulamalarında kullanılmaktadır.
Bir silikon reçine emülsiyonu ve bir polimer dispersiyonunun bir kombinasyonudur.
Formülasyon, polimer emülsiyonunun iyi pigment bağlama gücü ile silikon reçinenin mükemmel su itici özelliklerinin birleşiminden yararlanır.

renklendiriciler
Tam renkli boyalar veya renklendiriciler beyaz olmayan emülsiyon boyalardır.
Renkli kaplamalar için konsantre halde (tam renkli boyalar) veya kullanım öncesi iç veya dış cephe boyaları ile karıştırılarak (tinters) kullanılırlar.
Renklendiriciler çok sayıda emülsiyon boya ile uyumludur.

Toz boyalar
Toz boyalar, uygulamadan kısa bir süre önce su ile karıştırılarak hazırlanan kuru boya formülasyonlarıdır.
Hem iç hem de dış uygulamalar için kullanılırlar.

Toz boyaların solvent ve koruyucu içermemesi, düşük ağırlık ve ambalaj hacmi, düşük maliyetli ambalajlama ve depolama sırasında dona karşı dayanıklılık gibi bir takım çevresel ve ekonomik avantajları vardır.


Kireç boyaları
Kireç yıkama boyaları, pigment eklenmiş sulu sönmüş kireç (kireç hidrat) bulamaçlarıdır.
Kireç hidratın atmosferik karbondioksit ile kimyasal reaksiyonu, asidik gazlara dayanıklı olmayan, film oluşturmayan bir kaplama ile sonuçlanır.

Çoğu zaman, zayıf örtücülük gücüne sahiptirler ve birkaç kaplamanın uygulanması gerekir.

Distemper'ler
Distempers, iç mekan kullanımı için en eski boyalar arasındadır.
Tozlar ve macun benzeri formlarda bulunurlar.
Tylose®, distemperlerin kıvamını düzenlemenin yanı sıra bağlayıcı görevi de görür. Distemperler suya dayanıklı değildir ve üzeri boyanamaz.
Günümüzün boya endüstrisinde bunlar önemsiz bir öneme sahiptir.


Silikat boyalar
Silikat boyalar, silikat çözeltilerine dayanmaktadır.
Uygulamadan sonra silisleşme meydana gelir ve altlık üzerinde sürekli olmayan bir film oluşur.
Bu, mükemmel bir su buharı geçirgenliğine yol açar.
Silikat boyalar genellikle eski yapı kumaşlarının kaplanmasının yanı sıra yenileme için de kullanılır.


Çimento boyaları
Çimento boyaları toz halinde tedarik edilmektedir. Su ile karıştırıldıktan sonra kap ömürleri sınırlıdır.
Hidrolik sertleştirme sert, gözenekli bir yüzeye yol açar.

Özellikle şiddetli yağmura karşı yalnızca orta düzeyde bir hava koşullarına dayanıklılığa sahiptirler ve yalnızca inorganik, alkaliye dayanıklı pigmentlerle renklendirilebilirler.


Sırlar şeffaf ve/veya yarı saydam bir son verir.
Yüksek miktarda bağlayıcı içeren çok ince pigmentler yaygın olarak kullanılmaktadır.
Koruma bariyeri görevi görürler ve iç ve dış duvarların dekoratif tasarımında kullanılırlar.
Tylose® sırlarda esas olarak uygulama özelliklerini ayarlamak için kullanılır.


Boya sökücü macunlar
Boya sökücü macunlar, kısmi çözünme etkisi veya kimyasal reaksiyon yoluyla eski kaplamaların çıkarılmasını destekler ve kolaylaştırır.
Kaplamaların sertliğini ve yüzeylerine yapışmasını azaltırlar.
Müteakip mekanik kaldırma daha sonra büyük ölçüde iyileştirilir.

seramik
Tylose selüloz eterler, seramik endüstrisi tarafından reoloji modifikasyonu ve su tutma katkı maddeleri olarak seramik ve toz metalurjik ekstrüzyon karışımları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

seramik
Ayrıca, Tylose'un yüksek bağlama gücü, sprey kurutma ve aglomerasyon granülasyonu ve ilgili toz presleme proseslerinde önemli bir rol oynar.
Tylose, dağıtıcılar, plastikleştiriciler ve yüzey aktif maddeler gibi diğer katkı maddelerinin çoğuyla uyumludur.
Mevcut formülasyonlara kolayca entegre edilebilir ve mükemmel bir ayrıştırma davranışı gösterir.

ekstrüzyon
Tylose, özellikle otomotiv ve kimya endüstrisinde kullanılan teknik seramiklerin ekstrüzyonu için seramik ekstrüzyon karışımlarının plastifikasyonu için vazgeçilmez bir katkı maddesidir.
Tipik örnekler, egzoz gazı arıtma uygulamaları için petek katalizör substratları ve partikül filtreleridir.
Tylose hızlı hidrasyon ve şişme gösterir ve plastifikasyon ve su tutma etkilerini oldukça verimli bir şekilde ortaya çıkarır.
Tylose, yüksek termal stabilite, yüksek yeşil mukavemet ve düşük lif içeriğinin birleşimi ile ultra ince duvar alt tabakalarında bile yüksek ekstrüzyon oranları sağlar.
Kurutma işleminde Tylose, termal jelasyon yetenekleriyle de desteklenen bağlayıcı etkisi ile çatlakları önler.

Toz metalurjisi
Toz metalürjik ekstrüzyon uygulamalarında, özel Tylose kaliteleri, suda ve bazı organik solvent bileşimlerinde olağanüstü bir koyulaştırma etkisi sağlar.

Engoblar ve sırlar
Tylose'un reoloji değiştirici etkileri, katıların çökelmesini önlemenin yanı sıra cam astarların iyi akışkanlığını destekleyerek seramik gövdelerin düzgün bir şekilde kaplanmasını sağlar.
Tylose, kuru haldeyken glaze filmin seramik yüzeye tutunma kabiliyetini güçlendirerek onu pürüzsüz ve stabil hale getirir.


Granül ve toz presleme
Tylose, sprey kurutma fişlerinde tortulaşmayı önler ve reoloji değiştiricisi olarak işlev görür.
Kurutulmuş granüllerin avantajlı partikül boyutu dağılımına ve pres kalıplarının hızlı doldurulmasına katkıda bulunur.
Plastifiyan ve diğer katkı maddeleri ile birlikte yüksek yeşil mukavemet sağlar ve mükemmel ayrıştırma davranışı gösterir.

Tylose selüloz eterler, çok çeşitli seramik uygulamaları için vazgeçilmez katkı maddeleridir.

Ataman'ın son derece uzmanlaşmış ürünleri,

bağlayıcı
Plastikleştirici
reoloji değiştirici
sabitleyici

polimerizasyon
SE Tylose, emülsiyon ve süspansiyon polimerizasyon proseslerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunar.
polimerizasyon
Hidroksietil selüloz, süspansiyon ve emülsiyon polimerizasyon proseslerinde oldukça etkili koruyucu kolloid olarak kullanılmaktadır.
Hidroksietil selüloz, elde edilen polimerin partikül boyutu ve gözeneklilik gibi önemli özelliklerini etkiler.

Uygulamaları şuna göre filtreleyin:
emülsiyon polimerizasyonu
emülsiyon polimerizasyonu
Emülsiyon polimerizasyonu, sulu polimer emülsiyonları üretmek için kullanılan etilen türevi doymamış bileşikler için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Elde edilen polimerler, çok sayıda farklı ko-monomer ile birleştirilmiş poliakrilatlar veya polivinil asetatlardır.

Önerilen Tylose ürünleri
Tylose dereceleri    
Tylose H 10 YG4    
Tylose H 15 YG4    
Tylose H 20 YG4    
Tylose H 300 YP2    
Tylose HA 40 YP2    
Tylose HS 250 YG4    
Tylose HS 30000 YP2    

süspansiyon polimerizasyonu
Süspansiyon polimerizasyonu, büyük ölçekte polivinil klorür ve genleşebilir polistiren üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hidroksietil selüloz, işlem sırasında süspansiyonu stabilize ederek ve elde edilen polimer parçacıklarının parçacık boyutu dağılımını ve gözenekliliğini ayarlayarak koruyucu kolloid görevi görür.


Süspansiyon polimerizasyon dereceleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Hidroksietil selüloz, emülsiyon ve süspansiyon polimerizasyonunda üretilen polimerlerin önemli özelliklerini iyileştirir, özellikle:
Mekanik, kimyasal ve fiziksel kararlılık
Parçacık boyutu dağılımı
viskozite
polimerizasyon


Hidroksietil selüloz, emülsiyon ve süspansiyon polimerizasyonunda koruyucu bir kolloiddir.
Hidroksietil selüloz, emülsiyonları/süspansiyonları stabilize eder ve birleşmelerini önler.
Emülsiyon polimerizasyonunda (esas olarak vinil asetat bazlı) Hidroksietil selüloz, latekslerin önemli özelliklerine katkıda bulunan monomerlerle (aşılama) kısmen kopolimerleşir.

Süspansiyon polimerizasyonunda Hidroksietil selüloz partiküllerin boyutunu ve gözenekliliğini etkiler.


Hidroksietilselüloz, sulu kozmetik ve kişisel bakım formülasyonları için koyulaştırıcı madde olarak kullanılan iyonik olmayan, suda çözünür bir polimerdir.
Hidroksietilselüloz, kristal berraklığında jel ürünler üretecek ve kozmetik emülsiyonların sulu fazını koyulaştıracaktır.
Hidroksietilselüloz ayrıca şampuanları, vücut yıkama ürünlerini ve duş jellerini verimli bir şekilde koyulaştırmak için de kullanılabilir.

Hidroksietil selüloz (HEC), iyonik olmayan, suda çözünür bir polimerdir.
Beyaz, serbest akışlı granüler bir tozdur ve etilen oksidin alkali selüloz ile reaksiyona sokulmasıyla yapılır.

HEC, kozmetik ve kişisel bakım endüstrilerinde jelleştirici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılmaktadır.

Farmasötiklerde selüloz, adsorban, glidant, ilaç çözücüsü ve süspanse edici ajan olarak kullanılmıştır.

HEC, KY Jelly olarak bilinen kişisel yağ markasının ana bileşenlerinden biridir.
HEC, ev temizlik ürünlerinde de bulunabilir

HEC hem soğuk suda hem de sıcak suda kolayca çözünür.
HEC'nin sulu çözeltileri stabildir ve yüksek veya düşük sıcaklıklarda jelleşmez.
HEC, geniş bir pH aralığında kimyasal ve fiziksel olarak stabil kalan iyonik olmayan bir selüloz eterdir.
HEC, koyulaştırıcı, su tutma maddesi, askıda tutma ve dağıtma maddesi ve koruyucu kolloid olarak mükemmel performans gösterir.
HEC, önemli ölçüde bozulmadan log periyotları boyunca saklanabilir ve sulu çözeltilerde viskozitesi sabit kalır.


HEC'nin sulu çözeltileri, koyulaştırıcılar, su tutucu maddeler, askıya alma ve dağıtma maddeleri ve koruyucu kolloidler olarak uygulamalar için mükemmel özelliklere sahiptir.
Hidroksietilselüloz sentezinde, her bir selüloz (MS) molü ile birleşen etilen oksidin ortalama mol sayısı bir indeks olarak kullanılır.
HEC'deki MS değeri 1.5 ila 2.5 arasında kontrol edilir.


Hidroksietil selüloz (HEC), önemli bir iyonik olmayan, suda çözünür selüloz türevidir.
Hidroksietil selüloz (HEC), tamamen kokusuz, tatsız ve toksik olmayan beyazdan açık sarıya kadar bir tozdur, sıcak ve soğuk suda kolayca çözünür, ancak çoğu organik çözücüde çözünmez.
Suda çözündüğünde Newtonian olmayan bir davranışa sahip şeffaf viskoz bir çözelti oluşturur.
Yan zincirlerde bulunan HEC'nin hidroksil grupları, HEC'nin özelliklerini değiştirmek için hidrofobik kısımlarla reaksiyona sokulabilir.
Örneğin, polieter zincirlerinin selüloz üzerine eklenmesi (alkoksilasyon) hidrofobik olarak modifiye edilmiş HEC (HMHEC) verir.
Hidrofobik grupların molekül içi ve moleküller arası birleşimleri yoluyla çözeltide tersinir üç boyutlu bir supramoleküler ağ oluşturan birleştirici bir koyulaştırıcıdır.


Hidroksi etilselüloz esas olarak su bazlı ürünlerde kullanılır.
Hidroksietil selüloz (HEC), boyalar, mürekkepler, yapıştırıcılar, kozmetikler, kişisel bakım ürünleri, tekstiller, çimentolar, seramik ve kağıt ürünleri.
HEC ve HMHEC'in en önemli uygulamalarından biri su bazlı mimari kaplamalardır.
Ya tek başlarına ya da diğer koyulaştırıcılarla birlikte kullanılırlar.
Infact, HEC, pigmentler, yüzey aktif maddeler, emülgatörler, koruyucular ve bağlayıcılar gibi birçok kaplama bileşeniyle uyumlu olduğu için dış lateks boyalarda en yaygın kullanılan koyulaştırıcıdır.


Hidroksietil Selüloz (HEC), hem soğuk hem de sıcak suda çözünen iyonik olmayan bir selüloz türevidir.
Çok çeşitli viskozite için çözümler üretmek için kullanılır.
Bu tür çözümler tipik bir Newton olmayan akışkanlık özelliğine sahiptir.
Bu ürün benzersiz bir su kombinasyonuna sahiptir.

Hidroksietil Selüloz (HEC), farklı uygulamalarda su tutma, film oluşturma, tuz toleransı ve kalınlaştırma gibi mükemmel fonksiyonlara sahiptir.
Hidroksietil Selüloz (HEC) mükemmel renk uyumluluğuna sahiptir ve lateks boya uygulamaları için ideal bir katkı maddesi olarak kullanılır.

HEC ayrıca petrol sondajı, tekstil boyama ve baskı, deterjanlar, tekstiller, bağlayıcılar, yapıştırıcılar vb. gibi diğer endüstriyel uygulamalarda da kullanılabilir.

Hidroksietil selüloz(HEC), selülozdan türetilen bir jelleştirici ve koyulaştırıcı maddedir.
HEC, kalınlaştırma, askıya alma, bağlama, emülsifiye etme, film oluşturma, stabilize etme, dağıtma, su tutma vb. gibi iyi özellikler sağlayan iyonik olmayan, suda çözünür malzemelerdir.

Kaplamalar, inşaat, ilaç, gıda, kağıt yapımı ve polimer polimerizasyon endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tıp alanında, hidroksietil selüloz ve metil selüloz (MHEC), ilaçların gastrointestinal sıvılarda çözünmesini iyileştirmek için kapsül formülasyonlarında hidrofobik ilaçlarla sıklıkla kullanılır.


Diğer isimler
Hidroksi Etilselüloz
(Hidroksietil) Selüloz
hidroksietilselüloz
Selüloz 2-Hidroksietil Eter
SELÜLOZ, 2-HİDROKSİETİL ETER


Selüloz eterler, en bol bulunan doğal polimer olan selülozdan türetilen suda çözünür polimerlerdir.
60 yılı aşkın bir süredir bu ürünler, inşaat ürünleri, seramik ve boyalardan gıda, kozmetik ve ilaçlara kadar birçok uygulamada önemli bir rol oynamıştır.

İnşaat ürünleri için selüloz eterler koyulaştırıcı, bağlayıcı, film oluşturucu ve su tutma maddeleri olarak işlev görür.
Ayrıca süspansiyon yardımcıları, yüzey aktif maddeler, yağlayıcılar, koruyucu kolloidler ve emülgatörler olarak işlev görürler. Ek olarak, belirli selüloz eterlerin sulu çözeltileri, çeşitli uygulamalarda önemli bir rol oynayan benzersiz bir özellik olan termal olarak jelleşir.

Bunlara etil selüloz, hidroksi etil selüloz, metil selüloz, sodyum karboksi metil selüloz ve benzil selüloz dahildir.
Sıcakta eriyen yapıştırıcılar olarak etil ve benzil selüloz kullanılabilir.
Metil selüloz, tamamen toksik olmayan, tatsız ve kokusuz, sert bir malzemedir ve bu da onu gıda ambalajları için uygun bir yapıştırıcı yapar.
Çok düşük konsantrasyonlarda yüksek viskoziteli çözeltiler oluşturma yeteneğine sahiptir, bu nedenle suda çözünür yapıştırıcılarda koyulaştırıcı madde olarak yararlıdır.
Hidroksi etil selüloz ve sodyum karboksi metil selüloz da koyulaştırıcı olarak kullanılabilir.
Selüloz eterleri, kuru ısıya karşı oldukça iyi bir dirence sahiptir. Suya dayanıklılık, benzil selüloz için mükemmel ile metil selüloz için zayıf arasında değişir

Selüloz eterler, inşaat ve yapı endüstrileri için ticari olarak önemli suda çözünür polimerlerin ana sınıfıdır.

Selüloz eterler, sulu ortamın viskozitesini arttırabilir.

Bir selüloz eterin viskozlaştırma kabiliyeti, öncelikle moleküler ağırlığı, ona bağlı kimyasal ikame ediciler ve polimer zincirinin konformasyonel özellikleri ile kontrol edilir.

Metil selüloz (MC), metilhidroksietil selüloz (MHEC), etilhidroksietil selüloz (EHEC), metilhidroksipropil selüloz (MHPC), hidroksietil selüloz (HEC), hidrofobik olarak modifiye edilmiş hidroksietil selüloz (HMHEC) tek başına veya kombinasyon halinde en yaygın kullanılan selüloz eterleri arasındadır. harç formülasyonlarında

Selüloz Eter Yapıştırıcıların Özellikleri ve Avantajları


bağlama:
Selüloz eterler, ekstrüde edilmiş fiber-çimento malzemeleri için yüksek performanslı bağlayıcılar olarak kullanılır.
Avantajları: Yeşil güç

Emülsifikasyon: Yüzey ve ara yüzey gerilimlerini azaltarak ve sulu fazı kalınlaştırarak emülsiyonları stabilize edin    
Avantajları: Kararlılık


Film oluşumu:
Selüloz eterler berrak, sert, esnek suda çözünür filmler oluşturur    
Yağlara ve greslere karşı mükemmel bariyerler
Filmler çapraz bağlama yoluyla suda çözünmez hale getirilebilir

Yağlama:
Selüloz eterler, çimento ekstrüzyonunda sürtünmeyi azaltır; el aleti işlenebilirliğini geliştirmek    
Beton, makine harçları ve sprey sıvaların iyileştirilmiş pompalanabilirliği
Mala ile uygulanan harç ve macunların iyileştirilmiş işlenebilirliği


Noniyonik: Ürünlerin iyonik yükü yoktur.    
Selüloz eterler, çözünmeyen özellikler oluşturmak için metalik tuzlar veya diğer iyonik türlerle kompleks oluşturmazlar.
Güçlü formülasyon uyumluluğu

Çözünürlük (organik):
Selüloz eterler, belirli tipler ve dereceler için ikili organik ve organik çözücü/su sistemlerinde çözünür    
Selüloz eterler, organik çözünürlük ve suda çözünürlüğün benzersiz kombinasyonuna sahiptir
Çözünürlük (su)
Yüzeyi işlenmiş/taneli ürünler doğrudan sulu sistemlere eklenebilir
İşlem görmemiş ürünler, topaklanmayı önlemek için önce iyice dağıtılmalıdır.
Dağılma ve çözünme kolaylığı
Çözünme hızının kontrolü

pH kararlılığı:
Selüloz eterler, 2.0–13.0 pH aralığında stabildir    
viskozite kararlılığı
Daha fazla çok yönlülük

yüzey etkinliği    
Selüloz eterler, sulu çözeltide yüzey aktif maddeler olarak işlev görür
Yüzey gerilimleri 42 ila 64 mN/m arasında değişir

emülsifikasyon
Koruyucu kolloid etki
Faz stabilizasyonu

Süspansiyon:
Selüloz eterler, sulu sistemlerde katı parçacıkların çökelmesini kontrol eder    
Agrega veya pigmentlerin çökmesini önleme
Kutu içi stabilite

Termal jelleşme: Belirli bir sıcaklığın üzerinde ısıtıldığında metil selüloz eterlerinin sulu çözeltilerinde oluşur.    
Kontrol edilebilir hızlı ayar özellikleri
Jel, soğuduktan sonra çözeltiye geri döner


kalınlaşma:
Selüloz eterler, su bazlı sistemleri kalınlaştırmak için çok çeşitli moleküler ağırlıklara sahiptir.    
Reolojik profil aralığı
Newtonian'a yaklaşan psödoplastik kayma inceltme reolojisi
tiksotropi

Su tutma    
Selüloz eterler, güçlü su tutma maddeleridir; suyu formüle edilmiş sistemlerde tutmak ve atmosfere veya alt tabakaya su kaybını önlemek    
Yüksek verimli
Selüloz eterler, bant derz bileşikleri ve sulu kaplamalar gibi dispersiyon esaslı sistemlerin yanı sıra çimento esaslı harçlar ve alçı esaslı sıvalar gibi mineral bağlı yapı sistemlerinin işlenebilirliğini ve açık kalma süresini artırır.


Selüloz eterler, manuel ve makine sıvaları, dolgu bileşikleri, fayans yapıştırıcıları, havayla yerleştirilmiş beton malzemeleri, akıcı döşemeler, çimento ekstrüdatları, emülsiyon boyaları, kıvam arttırıcılar ve su tutma maddeleri gibi yapı malzemesi sistemlerinde kullanılır.
Bu yapı malzemesi sistemlerinin özellikleri, özellikle tutarlılık ve sertleşme davranışı, selüloz eter seçiminden büyük ölçüde etkilenebilir.

İnşaat ve İnşaat Sanayilerinde Kullanılan veya Kullanılma Potansiyeli Olan Selüloz Eterlerinin Listesi

Selüloz eter      Kısaltma
Metil selüloz     MC
Etil selüloz     EC
Metilhidroksietil selüloz     MHEC
Metilhidroksietilhidroksipropil selüloz     MHEHPC
Metilhidroksipropil selüloz     MHPC
Etilhidroksietil selüloz     EHEC
selüloz     EHPC
Etilmetilhidroksietil selüloz     EMHEC
Etilmetilhidroksipropil selüloz     EMHPC
Hidroksietil selüloz     HEC
Hidroksimetiletil selüloz     HMEC
Hidroksietilmetil selüloz     HEMC
Hidroksietilpropil selüloz     HEPC
Hidroksipropil selüloz     HPC
Hidroksipropilmetil selüloz     HPMC
Hidroksipropilhidroksietil selüloz     HPHEC
Karboksimetil selüloz     CMC
Karboksimetilhidroksietil selüloz     CMHEC
Karboksimetilhidroksipropil selüloz     CMHPC
Hidrofobik olarak modifiye edilmiş hidroksietil selüloz     HMHEC
Sülfoetil selüloz     SEC
Sülfopropil selüloz     SPC
Karboksimetilsülfoetil selüloz     CMSEC
Karboksimetilsülfopropil selüloz     CMSPC
Hidroksietilsülfoetil selüloz     HESEC
Hidroksipropilsülfoetil selüloz     HPSEC
Hidroksietilhidroksipropilsülfoetil selüloz     HEHPSEC
Metilhidroksietilsülfoetil selüloz     MHESEC
Metilhidroksipropilsülfoetil selüloz     MHPSEC
Metilhidroksietilhidroksipropilsülfoetil selüloz     MHEHPSEC
alil selüloz     AC
Alilmetil selüloz     AMC
Alliletil selüloz     AEC
Karboksimetilalil selüloz     CMAC
N,N-dimetilaminoetil selüloz     DMAEC
N,N-dietilaminoetil selüloz     DEACC
N,N-dimetilaminoetilhidroksietil selüloz     DMAEHEC
N,N-dimetilaminoetilhidroksipropil selüloz     DMAEHPC
Benzil selüloz     BC
Metilbenzil selüloz     MBC
Benzilhidroksietil selüloz     BHEC
Sodyum karboksimetil selüloz eter     Na-CMCE

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.