HİNT YAĞI 40 ETOKSİLE

Hint Yağı 40 EO = PEG-40 Hint Yağı = Hint Yağı 40 Etoksilat = Hint Yağı 40 Etoksile = Polioksil 40 hint yağı = Castor Oil 40 EO 

Castor Oil 40 EO, hafif yağlı bir kokuya sahip açık sarı ve hafif yapışkan bir sıvıdır.
PEG-40 Hint Yağı, amber renkli bir sıvıdır.
Castor Oil 40 EO, kozmetik veya kişisel bakım ürünü formülasyonlarına eklendiğinde bir yüzey aktif madde, bir çözündürücü, bir emülgatör, bir yumuşatıcı, bir temizleme maddesi ve bir koku bileşeni olarak kullanılır.


Hint Yağı 40 Etoksile, tekstil uygulamaları, yumuşatıcılar, sert yüzey bakımı, mineral yağlar için bir emülgatör, tarımsal uygulamalarda ıslatıcı maddeler veya yerleşik yardımcı maddeler olarak, çözücüler için emülsifikasyon olarak kullanılır. HLB değeri 13'tür.
Hint Yağı Etoksilatları - PEG-40-EO, hafif bir kokuya sahip sarımsı bir sıvıdır. Hint Yağı 40 Etoksile, Yapıştırıcılar, Kozmetikler, Gresler, Mürekkepler, Yağlayıcılar, Kişisel bakım, İlaçlar, Plastikler, Kauçuk, Sabunlar, Tekstil ve Üretanlar dahil olmak üzere birçok endüstride çok çeşitli uygulamalarda kullanım için idealdir.

Hint Yağı 40 Etoksile, hint yağının etilen oksit ile 1:40 molar oranında deterjan özelliği olan reaksiyonu ile elde edilen polioksietillenmiş bir hint yağıdır.
Hint yağı, Ricinus communis (Euphorbiaceae) tohumlarından elde edilir ve esas olarak risinoleik, izorikinoleik, stearik ve dihidroksistearik asitlerin trigliseridlerinden oluşur.


PEG-40 Hint Yağı, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 40 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-40 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, kırk eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

Polioksil n hint yağı (n = 40) (eşanlamlılar: etoksile hint yağı, polietilen glikol hint yağı), etoksillenmiş gliserolün tririsinoleat esterleri ile az miktarda polietilenglikol (makrogol) risinoleat ve karşılık gelen serbest glikollerin bir karışımıdır.
Maddenin adıyla ilişkili sayı (n), bileşikteki ortalama oksietilen birimi sayısını temsil eder.

Castor Oil 40 EO, tekstil uygulamalarında, yumuşatıcılarda, sert yüzey bakımında, mineral yağlar için emülgatör olarak, tarımsal formülasyonlarda ıslatıcı veya ankastre adjuvan olarak, solventler için emülsifiye edici olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Hint Yağı 40 EO, PEG-40 Hint Yağı, Hint Yağı 40 Etoksilat, Polioksil 40 hint yağı, 61791-12-6, Etoksile Bitkisel Yağ, Hairikku AQ 250, HCO 505, Heliwet EO 33

Hint Yağı 40 Etoksile, deterjan özelliklerinden dolayı, anestetikler, antineoplastik ajanlar, immünosupresif ajanlar, analjezikler, vitaminler ve yeni sentetik suda çözünmeyen bileşikler gibi suda çözünmeyen ilaçları çözündürmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.


Hint Yağı 40 Etoksile, polietoksile hint yağı versiyonu ATAMAN KİMYA'nın tescilli ürünüdür.
40 mol etilen oksidin her mol hint yağı ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanır.
Ortaya çıkan ürün bir karışımdır (CAS numarası 61791-12-6): ana bileşen, hint yağı trigliseridinin hidroksil gruplarının polietilen glikol eterleri oluşturmak için etilen oksit ile etoksillendiği malzemedir.
Minör bileşenler, risinoleik asidin polietiyelen glikol esterleri, polietiyelen glikoller ve gliserolün polietilen glikol eterleridir.
Hint Yağı 40 Etoksile, sentetik, noniyonik bir yüzey aktif maddedir. Faydası, polar olmayan malzemelerin emülsiyonlarını sulu sistemlerde stabilize etme kabiliyetinden gelir.


Hint Yağı 40 Etoksile, ilaçlarda bulunan bir yardımcı madde veya katkı maddesidir.
Terapötik olarak, modern ilaçlar nadiren saf kimyasal halde verilir, bu nedenle çoğu aktif bileşen, Castor Oil 40 EO gibi yardımcı maddeler veya katkı maddeleri ile birleştirilir.


Polyoxyl 40 hint yağı, farmasötik preparatlarda ve kozmetiklerde emülsifiye edici ve çözünürleştirici ajanlar olarak kullanılan noniyonik yüzey aktif maddedir.


Polioksil 40 hint yağı, parenteral, oral veya topikal uygulama ile tüm gıda üreten türlerde kullanılması amaçlanan çeşitli preparatlarda eksipiyan olarak dahil edilir.


Castor Oil 40 EO, iyonik olmayan suda yağ emülgatör ve / veya çözücü olarak kullanılır.
Hint Yağı 40 EO, diğer bileşenlerle çok iyi uyum gösterir ve yağda çözünen vitaminler ve uçucu yağlarla veya paklitaksel formülasyonlarında saflaştırılmış bir çözücü olarak kullanılabilir.

Castor Oil 40 EO, yaygın olarak kullanılan ve tamamen onaylanmış bir çözündürücüdür
Hint Yağı 40 EO'nun diğer bileşenlerle çok iyi uyumluluğu vardır
Castor Oil 40 EO, paklitaksel formülasyonları için saflaştırılmış çözündürücüdür

Ürün Detayları
Kimyasal adı: Polioksil hint yağı
Eski ticari adı: PEG-40 Castor Oil
CAS-No: 61791-12-6
INCI: PEG-40 Hint Yağı

Kimyasal yapısı: Castor Oil 40 Etoksile, hint yağının etilen oksit ile 1: 40 molar oranında reaksiyona sokulmasıyla yapılan noniyonik bir çözündürücü ve emülgatördür.
Bileşim: Castor Oil 40 Etoksile'nun ana bileşeni gliserol polietilen glikol risinoleattır.
Polietilen glikolün yağ asidi esterleri ile birlikte bu, ürünün hidrofobik kısmını oluşturur.
Daha küçük hidrofilik kısım, serbest polietilen glikollerden ve etoksillenmiş gliserolden oluşur.
Tanım: Castor Oil 40 Etoksile, 26 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda berrak olan soluk sarı yağlı bir sıvıdır. Hafif ama karakteristik bir kokusu vardır.
Çözünürlük: Castor Oil 40 Etoksile, suda berrak solüsyonlar oluşturur. Hint Yağı 40 EO ayrıca birçok organik çözücüde, örn. etil alkol, n-propil alkol, izopropil alkol, etil asetat, kloroform, karbon tetraklorür, trikloroetilen, toluen ve ksilen.
Anyonik emülsifiye edici ajanların aksine, Castor Oil 40 Etoksile, daha yüksek sıcaklıklarda suda daha az çözünür hale gelir.
Bu nedenle, sulu çözeltiler belirli bir sıcaklıkta bulanık hale gelir.
Hint Yağı 40 EO, diğer tüm Kolliphor sınıflarıyla ve ısıtıldığında ayrıca yağ asitleri, yağ alkolleri ve belirli hayvansal ve bitkisel yağlarla karışabilir.
Hint Yağı 40 EO bu nedenle oleik ve stearik asitler, dodesil ve okta-desil alkoller, hint yağı ve bir dizi lipidde çözünür maddeler ile karışabilir.

Castor Oil 40 Etoksile, hint yağını etilen oksit ile 1: 40 molar oranında reaksiyona sokan, noniyonik bir yüzey aktif madde olarak işlev gören ve suda çözünürlüğü düşük farmakolojik ajanlar için bir formülasyon aracı görevi gören polioksietillenmiş trigliseritlerin bir karışımıdır.

Castor Oil 40 Etoksile, 40 mol etilen oksidin her mol hint yağı ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanır.
Ortaya çıkan ürün bir karışımdır (CAS numarası 61791-12-6): ana bileşen, hint yağı trigliseridinin hidroksil gruplarının polietilen glikol eterleri oluşturmak için etilen oksit ile etoksillendiği malzemedir.
Minör bileşenler, risinoleik asidin polietiyelen glikol esterleri, polietiyelen glikoller ve gliserolün polietiyelen glikol eterleridir.
Castor Oil 40 Etoksile, sudaki polar olmayan malzemelerin emülsiyonlarını stabilize etmek için kullanılan sentetik, noniyonik bir yüzey aktif maddedir.

Nanoemülsiyonlar, eczacılık, gıda, içecek ve cilt bakımı gibi ticari sektörlerde geniş uygulama alanları nedeniyle büyük ilgi görmüştür.
PEG 40 CASTOR OIL, çeşitli lipofilik biyoaktif ajanların emülsifikasyonu, korunması ve çözündürülmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.


Nano emülsiyonlar, 20–500 nm boyut aralığını kapsayan bir emülsiyon sınıfıdır.
Küçük damlacık boyutlarından ötürü, fizikokimyasal özelliklerinde ve işlevsel davranışlarında çeşitli farklılıklar geleneksel emülsiyonların aksine sergilenir: saydam / yarı saydam görünüm, uzun vadeli stabilite ve yüksek biyoyararlanım.
Termodinamik olarak stabil olan mikroemülsiyonların aksine, nano emülsiyonlar kinetik olarak stabildir ve düşük yüzey aktif madde seviyelerinde üretilebilir; bu, eczacılık, gıda, kozmetik, tarım kimyası ve polimer sentezindeki endüstriyel uygulamalar için çok önemlidir.
PEG-40 CASTOR OIL, nano emülsiyon oluşturmak için kullanılabilir.

Yüzey aktif maddeler sıklıkla lipofilik ilaçların çözünürlüğünü iyileştirmek için kullanılır.
PEG-40 CASTOR OIL, anestezik, antineoplastik, immünosupresif ve analjezik ilaçlar, vitaminler ve yeni sentetik bileşikler gibi suda çözünmeyen ilaçları çözündürmek için kullanılan polioksietillenmiş hint yağı yüzey aktif maddesidir.

Castor Oil 40 Etoksile, bir polioksietilen hint yağı türevi olup, noniyonik bir yüzey aktif maddedir. İlaçların çözülmesini ve dağıtımını iyileştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.


Castor Oil 40 Etoksile, ilaçlarda bulunan bir yardımcı madde veya katkı maddesidir.

Castor Oil 40 Etoksile, su arıtma kimyasalları, biyosidal ürünler, yağlayıcılar-gresler, deri tabaklama, boyama, terbiye ürünleri, kozmetik-kişisel bakım ürünleri, emülgatörler, yıkama-temizleme ürünleri, metal yüzey işleme ürünlerinde (galvanizleme ve elektrokaplama için olanlar dahil) kullanılır. ), metal işleme, hidrolik ve ısı transfer sıvıları, madencilik, metal olmayan yüzey işleme ürünleri, hidrolik sıvılar, cilalar-mumlar, işleme yardımcıları (yani pH düzenleyiciler, topaklaştırıcılar ve çökelticiler), laboratuar kimyasalları, akı kaplama / çekirdek kaynağı ve lehimleme ürünleri ve ince kimyasallar, plastikler ve fabrikasyon metal ürünler yapmak; [ExPub: ECHA REACH Kayıtları] Gıda dışı pestisit ürünlerinde inert bir bileşen olarak kullanımına izin verilmiştir; [EPA]

Castor Oil 40 Etoksile, bitkisel kaynaklı, etoksillenmiş noniyonik bir yüzey aktif maddedir.
Hint Yağı 40 Etoksile, çok çeşitli uygulamalar için uygundur ve emülsifiye etme ve çözme işlevselliği sağlar.
Hint yağının hidrojenlenmesi, üstün renk ve azaltılmış koku ile daha fazla oksidatif stabilite ile sonuçlanır.

Polietoksillenmiş hint yağı veya hint yağı etoksilatları, hint yağı ve etilen oksidin etoksilasyon türevleridir.
Bunlar, oral, topikal ve farmasötik formülasyonlarda yaygın olarak kullanılan noniyonik yüzey aktif maddelerdir.
Hint Yağı 40 Etoksilat Emülsifiye edici veya çözündürücü ajanlar olarak da kullanılabilirler ve bu nedenle endüstrilerde sulu sıvı preparatların üretimi için uygundurlar.
PEG-40 Hint Yağı, kozmetiklerde, bunlar parfüm bazları için çözündürücü maddeler olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır ve genellikle el losyonlarının üretiminde hint yağının yerine kullanılmaktadır.
Yelpazemiz etoksillenmiş hint yağına dayanmaktadır.
Hint yağı, yağ asidi karbon zincirinde bir hidroksil grubuna sahip gliserol ve risinoleik asidin triesteridir.
Hint yağı emülsiyonlaştırıcılarının ve dispersiyon maddelerinin etoksilasyonu ile birçok organik ve aromatik katı ve sıvı maddenin sulu emülsiyonları ve dispersiyonları için uygun üretilir.

Hint yağı etoksilatları, çeşitli formülasyonlarda esas olarak noniyonik yüzey aktif maddeler olarak birçok kullanıma sahiptir.
Hint yağı etoksilatları ayrıca tekstil formülasyonlarında temizlik maddeleri, antistatik maddeler, dağıtıcılar veya emülsiyonlaştırıcılar, köpük gidericiler, yumuşatıcılar olarak kullanılır.
Ayrıca hint yağı etoksilatları, emülgatör, kozmetikte, sağlık bakımı ve zirai kimyasal formülasyonlarda çözündürücü olarak kullanılır.

Stabilizatör ve emülgatör olan Kastor Oil 40 EO aşağıdaki aplikasyonlar için kullanılır:

· Suda vitamin, böcek ilacı, böcek ilacı ve koku hazırlamak için.

· Kozmetik ürünlerde (örneğin losyonlar, kremler, tıraş köpükleri ve şampuanlar).

· Tekstil yardımcı maddelerinde (örneğin yumuşatıcılar, antistatik yağlar, elyaf yağları ve boyama yardımcıları).

· Metal işleme yağlarında (örneğin çözünür kesme yağları ve boru ve tel çekme yağları).

· Boyalarda (pigment dispersiyonlarının, evrensel tonların ve renklendiricilerin emülsiyonlaştırılması için).


Hint yağı 40 EO, hint yağının polioksietilen yağ asidi esterleri grubundan iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir, INCI adı: PEG-40 Hint yağı.
Yüzey aktif madde, macun veya yarı sıvı macun şeklindedir. Ürün yaklaşık 50 ° C'ye ısıtıldıktan sonra, ürün sıvılaşır.


peg 40-Castor oil 
Özellikler, uygulamalar ve ürün avantajları:

biyolojik olarak parçalanabilen bir ürün,
CLP'ye göre sınıflandırılmamış ürün,
suda iyi çözünür,
alkollerde, yağlarda ve yağ asitlerinde çözünür ürün.
Uygulama:

bitki koruma ürünleri,
talaşlı imalat işlemlerinde kullanılan kesme sıvılarının bileşeni,
Tekstil, deri ve kağıt endüstrileri,
anti-elektrostatik bileşimler,
otomotiv kimyası için formülasyonlarda emülgatör.

Kategoriler
Alternatif isimler
Hint yağı, etoksile, PEG-40 Hint Yağı, Hint yağı, polietoksile, Hint yağı, etilen glikol polimer


Hint yağı, etoksillenmiş
hint yağının polietilenglikol esteri
Polioksil 40 hint yağı

CAS adları
Hint yağı, etoksillenmiş
IUPAC isimleri
Hint yağı etoksillenmiş
Hint yağı etoksileleri
TEKER YAĞI POLİETOKSİLAT
Hint yağı, etoksillenmiş
Polyoxyl 40 Hint Yağı


AÇIKLAMA
Hint yağı etoksilat ürünleri, doğal olarak türetilmiş trigliseridin Etilen oksit yoğunlaşmasıdır. Hint yağı etoksilat ürünleri sarı renkli sıvı / macundur, su ve birçok organik çözücü ile tamamen karışabilir.
Toksik değildirler, tahriş edici değildirler ve birçok uygulamada emülgatör olarak kullanılırlar.


Uygulamalar: Zirai İlaçlar | Yem | Kozmetik | Deterjan | Mürekkepler ve kaplamalar | Yağlayıcılar | Yağlayıcılar tekstil | Su arıtma
Açıklama: Noniyonik yüzey aktif madde

BAŞLICA UYGULAMALAR:
Bitki Koruma, Tekstil, Kağıt, Deri, Boyalar

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE, hint yağının etilen oksit ile reaksiyonundan kaynaklanan noniyonik yüzey aktif maddedir.
Hint yağları esas olarak benzersiz bir risinoleik asitten oluşur ve bu da benzersiz bir yağ etoksilatlı ürüne yol açar.

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE, Evde Bakım ve I&I, Kişisel Bakım ve Mahsul Çözümleri dahil olmak üzere çeşitli pazar segmentlerinde emülgatör, çözücü, antistatik ajan ve yağlayıcı olarak işlev görür.

Etoksile hint yağları, Ataman Kimya'nın geniş portföyünün bir parçasıdır.

HASIR YAĞI 40 ETOKSİLAT
Bileşim: Yağ asidi poliglikol ester
Kimyasal yapısı: Etoksile Bitkisel Yağ
INCI adı: PEG-40 Hint Yağı
CAS numarası: 61791-12-6


Etoksilasyon derecesi: [yakl. Mol EO / mol] 40

Kimyasal Tanım: CASTOR OIL ETHOXYLATE, POE-40
Kimyasal Grup: Hint Yağı Etoksileleri
Fonksiyonlar: Emülgatör, Çözündürücü


Nihai ürün uygulamaları
Tarımsal kimyasallar
Deterjanlar ve temizleyiciler
Yağlayıcılar
Metal işleme ve yakıt katkı maddeleri
Katkı maddeleri
Boyalar
Kaplamalar
Yapıştırıcılar
Kağıt kimyasalları
Su arıtma
Plastik ve kauçuk katkı maddeleri
Uzmanlık
Endüstriyel uygulamalar
Tekstil
Deri işleme

Ürün özellikleri *)
Görünüm [20 ° C]: macunsu
Kimyasal / Fiziksel Veriler
Aktif içerik [%]: yakl. 100
Yoğunluk [g cm-3; 50 ° C]: yakl. 1.04
Çözünürlük [çözünür]: su, ksilen
pH - Değeri% 1 sulu seyreltme: 7.0 - 8.5
Su içeriği [%; K.F .; DIN 51777]: 0,5'in altında

İyoniklik: noniyonik
Görünüşü:% 1 sulu seyreltme berrak çözelti


Uygulama
Hint yağı 40 etoksilat, metal işleme uygulamalarında yağlama ve emülsifiye edici ajan olarak kullanılır.

Hint yağı 40 etoksilat, emülsiyon haline getirilebilir konsantreler [EC] üretmek için Bitki Koruma Formülasyonları için emülgatördür.

Hint yağı 40 EO, Emülsifiye Edilebilir Konsantre ve Mikroemülsiyon formülasyonları için önerilen noniyonik emülgatördür.

Fonksiyonlar
O / W emülgatör
Yağ adjuvan emülgatör

Emülsifiye edilebilir konsantreler için kılavuz kompozisyon
Aktif içerik [%] 20 - 90
Çözücü: ksilen, gazyağı [%] 0 - 77
Emülgatör [%] 3 - 15

Genellikle kullanılan emülgatör iki bileşikten oluşur
1. anyonik emülgatör bileşiği
2. iyonik olmayan emülgatör bileşiği

Emulsogen EL-400, noniyonik bir emülgatör bileşiğidir ve emülsiyon haline getirilebilir konsantrelerin hazırlanmasında anyonik bileşik ile kombinasyon halinde başarıyla kullanılabilir.

HASIR YAĞI 40 ETOKSİLAT

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE, çeşitli EC formülasyonlarında standart bir NPE içermeyen emülgatördür. Ürün, birçok çözücü için mükemmel emülsifikasyon özellikleri gösterir ve gözü tahriş etmez.
Faydaları
Mükemmel emülgatör
Gözü tahriş etmez
Çok sayıda tescilli formülasyonda yaygın olarak kullanılır
Güvenilir performans
Yeşil formülasyon pazarını hedefleyin
Geliştirilmiş formülasyon etiketlemesi
Sürdürülebilir formülasyonlar
Küresel olarak uygulanabilir
Sabit formülasyon özellikleri
Geliştirilmiş toksikolojik profil


Hint yağı, etoksillenmiş
hint yağının polietilenglikol esteri
Polioksil 40 hint yağı

CAS adları
Hint yağı, etoksillenmiş
IUPAC isimleri
Hint yağı etoksillenmiş
Hint yağı etoksileleri
TEKER YAĞI POLİETOKSİLAT
Hint yağı, etoksillenmiş
Polyoxyl 40 Hint Yağı

Genel Tanım Dispers renklerle gelişmiş boyama ve baskı için çok yönlü noniyonik yardımcı.

Uygulama:

Hint Yağı 40 Etoksile, mükemmel emülsifiye edici, dispersan deterjan ve antistatik özelliklerinden dolayı, polyester ve polyester karışımları üzerine dispers renklerin çeşitli boyama ve baskı aşamalarında sayısız uygulama bulur.

Hint Yağı 40 Etoksile suda, çoğu organik çözücüde (petrol çözücüleri hariç) ve sıvı yağ asidinde kolaylıkla çözünür. Genel bitkisel ve mineral yağlarla karışabilir.

Hint Yağı 40 Etoksile, hem mineral hem de mineral yağların oliec, Stearise yağları ve mumları için mükemmel bir emülgatördür.

Hint Yağı 40 Etoksile, mükemmel elyaf yağlama ve antistatik özelliklere sahiptir.

Hint Yağı 40 Etoksilat, iyi bir dispersan ve deterjandır. Kireç çorbası formülasyonunu engeller. Hint Yağı 40 Etoksilat, sert su metalikleşmesine karşı mükemmel stabiliteye sahiptir.
Hint Yağı 40 Etoksilat, özellikle düşük sıcaklıklarda zayıf alkaliler ve asitlerle uyumludur. Bununla birlikte, güçlü alkaliler tarafından hidrolize edilir.

Hint Yağı 40 Etoksilat alev almaz, uçucu değildir ve yalnızca sıcaklıkta satılır. 10 ° C'nin altında.
Hint Yağı 40 Etoksilat, uzun süreli depolamaya karşı mükemmel stabiliteye sahiptir ve bozulmaz.
Hint Yağı 40 Etoksilat toksik değildir ve cilt üzerinde tahriş edici veya diğer zararlı etkileri yoktur.


Eş anlamlı
Emulphor EL620; PEG-10 Hint yağı; PEG-100 Hint yağı; PEG-11 Hint yağı; PEG-15 Hint yağı; PEG-2 Hint yağı; PEG-20 Hint yağı; PEG-200 Hint yağı; PEG-25 Hint yağı; PEG-26 Hint yağı; PEG-3 Hint yağı; PEG-30 Hint yağı; PEG-33 Hint yağı; PEG-35 Hint yağı; PEG-36 Hint yağı; PEG-4 Hint yağı; PEG-40 Hint yağı; PEG-5 Hint yağı; PEG-50 Hint yağı; PEG-54 Hint yağı; PEG-55 Hint yağı; PEG-60 Hint yağı; PEG-8 Hint yağı; PEG-9 Hint yağı; Polietoksillenmiş hint yağı; Polietilen glikol (100) hint yağı; Polietilen glikol (11) hint yağı; Polietilen glikol (15) hint yağı; Polietilen glikol (25) hint yağı; Polietilen glikol (26) hint yağı; Polietilen glikol (3) hint yağı; Polietilen glikol (30) hint yağı; Polietilen glikol (33) hint yağı; Polietilen glikol (35) hint yağı; Polietilen glikol (5) hint yağı; Polietilen glikol (50) hint yağı; Polietilen glikol (54) hint yağı; Polietilen glikol (55) hint yağı; Polietilen glikol (60) hint yağı;
Polietilen glikol 1000 hint yağı; Polietilen glikol 1800 hint yağı; Polietilen glikol 200 hint yağı; Polietilen glikol 2000 hint yağı; Polietilen glikol 400 hint yağı; Polietilen glikol 450 hint yağı; Polietilen glikol 500 hint yağı; Polioksietilen (10) hint yağı; Polioksietilen (100) hint yağı; Polioksietilen (11) hint yağı; Polioksietilen (15) hint yağı; Polioksietilen (2) hint yağı; Polioksietilen (20) hint yağı; Polioksietilen (200) hint yağı; Polioksietilen (25) hint yağı; Polioksietilen (26) hint yağı; Polioksietilen (3) hint yağı; Polioksietilen (30) hint yağı; Polioksietilen (33) hint yağı; Polioksietilen (35) hint yağı; Polioksietilen (36) hint yağı; Polioksietilen (4) hint yağı; Polioksietilen (40) hint yağı; Polioksietilen (5) hint yağı; Polioksietilen (50) hint yağı; Polioksietilen (54) hint yağı; Polioksietilen (55) hint yağı; Polioksietilen (60) hint yağı; Polioksietilen (8) hint yağı;
Polioksietilen (9) hint yağı; Polioksil 35 Hint yağı; Polioksil 35 hint yağı [NF]; Actinol CS 40; Alkamuls EL 620; Alkamuls OR 36; Alkasurf CO 10; Alkasurf CO 15; Alkasurf CO 25B; Alkasurf CO 40; AQ 250; Arlatone 285; Arlatone 650; Atlas G 1281; Atlas G 1300; Bio-Soft HR 40; Bio-Soft HR 55; Hint yağı polioksietilen eteri; Hint yağı, etilen glikol polimeri; Hint yağı, etilen oksit reaksiyon ürünü; Polietoksillenmiş Hint yağı; Cemulsol BR; Chemax CO; Cremaphor; Cremophor EL; Cremophor ELP; Emanon CH 80; Emulan EL; Emulan ELP; Emulphor EL 620; Emulphor EL 620P; Emulphor EL 719; Emulphor EL 749; Emulphor EL 980; Emulphor EL-620; Emulpon EL 40; Emülsojen EL; Emülsojen EL 400; EO 90; Ethofor RO 40; Ethox CO 25; Ethox CO 30; Etoksillenmiş hint yağı; Etocas 35; Etocas 40; Etocas 5; Eumulgin HRE 40; Eumulgin RO 40; Eumulgin RT 40; G 1300; Hairikku AQ 250; HCO 505; Heliwet EO 33; Hextoxide C 15; Hextoxide C 25; Polioksietillenmiş hint yağı; [ChemIDplus] Kolliphor EL; [Sigma-Aldrich MSDS]


Kategori
Emülgatörler / Sürfaktanlar


Hint yağı etoksilatları, renklendiricilerde (pigment dispersiyonlarının emülsiyonlaştırılması, evrensel renk tonları için) çamurları sondaj, temizleme, tekstil ve tabaklama (örneğin yumuşatıcılar, antistatik yağlar, elyaf yağları ve boyama yardımcıları) için emülgatör, çözündürücü, dağıtıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. ve renklendiriciler) ve metal işleme formülasyonlarında (örneğin çözünür kesme yağları ve boru ve tel çekme yağları.)

Suda ve kozmetik ürünlerde (örneğin losyonlar, kremler, tıraş köpükleri ve şampuanlar) vitamin, böcek ilacı, böcek ilacı ve kokuların hazırlanmasında da kullanılırlar.

Kullanıldıkları sektörler:

Hint yağı etoksilatları, Petrol ve Gaz, Madeni Yağlar ve Metal İşleme, Hassas Temizlik ve Endüstriyel Özel Ürünler ve Kozmetik endüstrilerinde ve ayrıca gıda bileşenlerinde kullanılmaktadır.

Hint Yağı Etoksilat Türleri:

PEG-n-CO ve PEGn-HCO olarak da bilinen etoksillenmiş hint yağı, (hint yağının etilen oksit kondensatları) ve etoksillenmiş hidrojene hint yağı (hidrojene hint yağının etilen oksit kondensatları) vardır.

Etilen oksit mol sayısı değişebilir. Yağ başına 25'in üzerinde bir dizi etilen oksit molüne sahip Hint Yağı Etoksilatları, stabilizatör ve emülgatör olarak kullanılır ve 25'ten az sayıda etilen oksit mollü Hint Yağı Etoksilatları, kremlerin hazırlanmasında yağda su emülgatörleri olarak kullanılır. losyonlar ve benzeri uygulamalar.

Etoksillenmiş hidrojene hint yağı, daha yüksek oksidasyon stabilitesi, daha açık renk, daha az koku veya daha yüksek erime noktası gerektiğinde etoksillenmiş hint yağına tercih edilir.


HASIR YAĞI ETOKSİLAT
Hint yağı etoksilatları, stearik asit gibi geleneksel yağ asitlerinden ve aynı zamanda benzersiz risinoleik asitten oluşan hint yağı bazlı etoksillenmiş bir tür noniyonik bitkisel yağdır. Hint yağı etoksilatları, emülgatör, çözünürleştiriciler, anti-statik maddeler ve yağlayıcılar olarak işlev görür.

Yağ ve su gibi karışmayan malzemeleri karıştırabilen hint yağı etoksilatları.
Hint yağı etoksilatları, çeşitli formülasyonlarda esas olarak noniyonik yüzey aktif maddeler olarak birçok kullanıma sahiptir.


Etoksile Hint yağı
CAS No: 61791-12-6

Etoksillenmiş hint yağı (PEG-n-CO olarak da bilinir), hint yağı ve hidrojene hint yağının etilen oksit kondensatlarıdır.
Etilen oksit mol sayısı değişebilir.

Polioksil hint yağı ve polioksil hidrojene hint yağı, farmasötik preparatlarda ve kozmetiklerde emülsifiye edici ve çözündürücü ajanlar olarak kullanılan noniyonik yüzey aktif maddelerdir.
Örnekler, polioksil 35 hint yağı (Cremophor EL; CAS 61791-12-6), polioksil 40 hint yağı (Marlowet 40, Emulgin RO 40), polioksil 40 hidrojene hint yağı (Cremophor RH 40) ve polioksil 60 hidrojene hint yağıdır (Cremophor RH 60).
Maddeler, parenteral, oral veya topikal uygulama ile tüm gıda üreten türlerde kullanılması amaçlanan çok sayıda preparatta eksipiyan olarak dahil edilir.
Ürünlerdeki konsantrasyon genellikle% 0,1 ile% 20 arasındadır ve maksimum% 27,5'dir.
Farklı türlere göre konsantre madde dozları 0.01 ve 2.5 ml / gün aralığındadır (sığır ve atlar 0.75 ila 2.5 ml, koyun ve keçiler 0.2 ila 0.5 ml, domuz 0.25 ila 1.20 ml, kümes hayvanları 0.001 ila 0.03 ml ve somon) kullanımdan önce 1/3 x 106 oranında seyreltilmiş% 36'lık bir çözeltiye 30 dakika daldırın).


ATAMAN KIMYA'nın sunduğu PEGile Yağ bileşenlerinin adları, CAS kayıt numaraları ve tanımları:
İçerik CAS No. Tanım
PEGile Castor Yağları ve PEGillenmiş Hidrojene Castor Yağları

PEG-2 Hint Yağı
61791-12-6 (herhangi bir sayıya jenerik PEG Hint Yağı, yani PEG-X Hint Yağı)
PEG-2 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 2 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-2 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin iki eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-3 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-3 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 3 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-3 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin üç eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-4 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-4 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 4 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-4 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin dört eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-5 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-5 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 5 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-5 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin beş eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-8 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-8 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 8 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-8 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, sekiz eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-9 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-9 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 9 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-9 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, dokuz eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-10 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-10 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 10 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-10 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin on eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-11 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-11 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 11 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-11 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin on bir eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-15 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-15 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 15 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-15 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin on beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-16 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-16 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 16 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-16 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin on altı eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-20 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-20 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 20 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-20 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin yirmi eşdeğer etilen oksit ile karışımıdır.

PEG-25 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-25 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 25 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-25 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin yirmi beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-26 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-26 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 26 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-26 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin yirmi altı eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-29 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-29 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 29 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-29 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin yirmi dokuz eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-30 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-30 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 30 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-30 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin eterifikasyon ürünü ile hint yağından elde edilen yağ asitlerinin esterifikasyon ürününün, bir ucu polietilen glikol zincirinin ortalama otuz etilen glikol tekrar birimi uzunluğunda olan bir karışımıdır.

PEG-33 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-33 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 33 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-33 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin eterifikasyon ürünü ile hint yağından elde edilen yağ asitlerinin esterifikasyon ürününün, bir ucu polietilen glikol zincirinin ortalama otuz üç etilen glikol tekrar birimi uzunluğunda olan bir karışımıdır.

PEG-35 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-35 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 35 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-35 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin otuz beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-36 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-36 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 36 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-36 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin otuz altı eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-40 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-40 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 40 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-40 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, kırk eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.
PEG-44 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)

PEG-44 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 44 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-44 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, kırk dört eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-50 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-50 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 50 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-50 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, elli eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-54 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-54 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 54 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-54 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, elli dört eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.


PEGile Yağ bileşenlerinin adları, CAS kayıt numaraları ve tanımları
İçerik CAS No. Tanım8 (italik metin CIR tarafından oluşturulmuştur)

PEG-55 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-55 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 55 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-55 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, elli beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-60 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-60 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 60 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-60 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, altmış eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-75 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-75 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 75 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-75 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, yetmiş beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-80 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-80 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 80 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-80 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, seksen eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-100 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-100 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 100 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-100 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin yüz eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-200 Hint Yağı
61791-12-6 (genel)
PEG-200 Castor Oil, Ricinus Communis (Castor) Oil'in ortalama 200 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-200 Hint Yağı, hint yağı gliseridlerinin ve hint yağından elde edilen yağ asitlerinin iki yüz eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

Diesterler
PEG-18 Hint Yağı Dioleatı
PEG-18 Castor Oil Diesterate, ortalama etoksilasyon değerinin 18 olduğu etoksillenmiş hint yağının oleik asit diesteridir.

PEG-60 Hint Yağı İzostearatı
PEG-60 Hint Yağı İzostearatı, İzostearik Asit ve PEG-60 Hint Yağı esteridir.


Hidrojene PEG-2 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-2 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 2 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın bir polietilen glikol türevidir.
PEG-2 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin iki eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.
PEG-5 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)

PEG-5 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 5 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-5 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin beş eşdeğer etilen oksit ile karışımıdır.

PEG-6 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-6 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 6 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-6 Hidrojenlenmiş Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin altı eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.
PEG-7 Hidrojene Teker

Sıvı yağ
61788-85-0 (genel)
PEG-7 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 7 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-7 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin yedi eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-8 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-8 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 8 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-8 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin sekiz eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.
PEG-10 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)

PEG-10 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 10 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın bir polietilen glikol türevidir.
PEG-10 Hidrojenlenmiş Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin on eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-16 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-16 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 16 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın bir polietilen glikol türevidir.
PEG-16 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin on altı eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-20 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-20 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 20 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-20 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin yirmi eşdeğer etilen oksit ile karışımıdır.

PEG-25 Hidrojene Teker
Sıvı yağ
61788-85-0 (genel)
PEG-25 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 25 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-25 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin yirmi beş eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-30 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-30 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 30 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-30 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin otuz eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-35 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-35 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 35 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-35 Hidrojenlenmiş Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin otuz beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-40 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-40 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 40 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-40 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, kırk eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-45 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-45 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 45 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-45 Hidrojenlenmiş Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, kırk beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.


Tablo 3. PEGile Yağ bileşenlerinin adları, CAS kayıt numaraları ve tanımları
İçerik CAS No. Tanım

PEG-50 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-50 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 50 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-50 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağından elde edilen hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve yağ asitlerinin, elli eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-54 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-54 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 54 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-54 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, elli dört eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-55 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-55 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 55 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-55 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin, elli beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

PEG-60 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-60 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 60 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-60 Hidrojenlenmiş Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin, altmış eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-65 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-65 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 65 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-65 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin, altmış beş eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-80 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-80 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 80 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın bir polietilen glikol türevidir.
PEG-80 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterifikasyon ürünlerinin seksen eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-100 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-100 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 100 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-100 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterifikasyon ürünlerinin yüz eşdeğer etilen oksit ile bir karışımıdır.

PEG-200 Hidrojene Hint Yağı
61788-85-0 (genel)
PEG-200 Hidrojene Hint Yağı, ortalama 200 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın polietilen glikol türevidir.
PEG-200 Hidrojene Hint Yağı, hidrojene hint yağı gliseridlerinin ve hidrojene hint yağından elde edilen yağ asitlerinin eterifikasyon ve esterifikasyon ürünlerinin iki yüz eşdeğer etilen oksit ile karışımıdır.

PEG-8 blok ekli transester
Hidrojene Hint Yağı PEG8 Esterleri
Hidrojene Hint Yağı PEG-8 Esterleri, Hidrojene Hint Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen bir üründür.
PEGile Hidrojenlenmiş Hint Yağı Diesterleri

PEG-5 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı
PEG-5 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı, Hidrojenlenmiş Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 5 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-10 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı
PEG-10 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı, Hidrojene Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 10 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-15 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı
PEG-15 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı, Hidrojene Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 15 olan bir polietilen glikol türevidir.
PEG-20 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı

PEG-20 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı, Hidrojenlenmiş Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 20 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-30 Hidrojene Teker
Yağ İzostearatı
PEG-30 Hidrojene Hint Yağı İzostearat, Hidrojene Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 30 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-40 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı
PEG-40 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı, Hidrojene Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 40 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-50 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı
PEG-50 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı, Hidrojene Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 50 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-58 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı
PEG-58 Hidrojene Hint Yağı İzostearatı, Hidrojenlenmiş Hint Yağı'nın izostearik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 58 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-20 Hidrojene Hint Yağı Laurate
[868047-47-6, herkese genel

PEG-X Hidrojene Hint Yağı]

PEG-20 Hidrojene Hint Yağı Laurate, Laurik Asit ve Hidrojene Hint Yağı esterinin ortalama etoksilasyon değeri 20 olan bir polietilen glikol türevidir.
PEG-30 Hidrojene Hint Yağı Laurate
[868047-47-6 (genel)]

PEG-30 Hidrojene Castor Oil Laurate, Laurik Asit esterinin bir polietilen glikol türevidir ve
Ortalama etoksilasyon değeri 30 olan Hidrojene Hint Yağı.

PEG-40 Hidrojene Hint Yağı Laurate
[868047-47-6 (genel)]
PEG-40 Hidrojene Hint Yağı Laurate, Laurik Asit ve Hidrojene Hint Yağı esterinin ortalama etoksilasyon değeri 40 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Laurate
[868047-47-6 (genel)]

PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Laurate, Laurik Asit ve Hidrojene Hint Yağı esterinin ortalama etoksilasyon değeri 50 olan bir polietilen glikol türevidir.

PEG-60 Hidrojene Hint Yağı Laurate
[868047-47-6 (genel)]

PEG-60 Hidrojene Hint Yağı Laurate, Laurik Asit ve Hidrojene Hint Yağı esterinin ortalama etoksilasyon değeri 60 olan bir polietilen glikol türevidir.


PEG-20 Hidrojene Teker
Yağ PCA İzostearatı
PEG-20 Hidrojene Hint Yağı PCA İzostearat, PEG-20 Hidrojene Hint Yağı diesteridir ve bir PCA ve İzostearik Asit karışımıdır.
PEG-30 Hidrojene Hint Yağı PCA İzostearatı
PEG-30 Hidrojene Hint Yağı PCA İzostearat, PEG-30 Hidrojene Hint Yağı diesteridir ve bir PCA ve İzostearik Asit karışımıdır.
PEG-40 Hidrojene Hint Yağı PCA İzostearat
PEG-40 Hidrojene Hint Yağı PCA İzostearat, PEG-40 Hidrojene Hint Yağı diesteridir ve bir PCA ve İzostearik Asit karışımıdır.
PEG-60 Hidrojene Hint Yağı PCA İzostearatı
PEG-60 Hidrojene Hint Yağı PCA İzostearat, PEG-60 Hidrojene Hint Yağı diesteridir ve bir PCA ve İzostearik Asit karışımıdır.
PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Süksinat
PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Süksinat, Hidrojene Hint Yağı'nın süksinik asit esterinin ortalama etoksilasyon değeri 50 olan bir polietilen glikol türevidir.
PEG-5 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat

[188734-82-9, herkese genel
PEG-X Hidrojene Hint Yağı Triizostearatı]

PEG-5 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat, ortalama 5 mol etilen oksit içeren izostearik asit ve Hidrojene Hint Yağı triesteridir.

PEG-10 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat
[188734-82-9 (genel)]
PEG-10 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat, ortalama 10 mol etilen oksit içeren izostearik asit ve Hidrojene Hint Yağı triesteridir.

PEG-15 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat
PEG-15 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat, ortalama 15 mol etilen oksit içeren izostearik asit ve Hidrojene Hint Yağı triesteridir.

PEG-20 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat
[188734-82-9 (genel)]
PEG-20 Hidrojene Hint Yağı Triisostearat, Hidrojene Hint Yağı'nın ortalama etoksilasyon değeri 20 olan izostearik asit triesteridir.

PEG-30 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat
[188734-82-9 (genel)]
PEG-30 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat, ortalama 30 mol etilen oksit içeren izostearik asit ve Hidrojene Hint Yağı triesteridir.

PEG-40 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat
[188734-82-9 (genel)]
PEG-40 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat, ortalama 40 mol etilen oksit içeren izostearik asit ve Hidrojene Hint Yağı triesteridir.

PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat
[188734-82-9 (genel)]
PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Triisostearat, ortalama 50 mol etilen oksit içeren Hidrojene Hint Yağı'nın izostearik asit triesteridir.

PEG-60 Hidrojene Hint Yağı Triizostearat
[188734-82-9 (genel)]
PEG-60 Hidrojene Hint Yağı Triisostearat, Hidrojene Hint Yağı'nın ortalama 60 mol etilen oksit içeren izostearik asit triesteridir.
Potasyum PEG-50 Hidrojene Hint Yağı


Süksinat
Potasyum PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Süksinat, PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Süksinatın potasyum tuzudur.
Sodyum PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Süksinat
Sodyum PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Süksinat, PEG-50 Hidrojene Hint Yağı Süksinatın sodyum tuzudur.

Diğer PEG-X bloğu eklenen Yağlar
Adansonia Digitata Tohum Yağı
PEG-8 Esterler
Adansonia Digitata Tohum Yağı PEG-8 Esterleri, Adansonia Digitata Tohum Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonu ile elde edilen üründür.
Badem Yağı PEG-6 Esterleri Badem Yağı PEG-6 Esterleri, Prunus Amygdalus Dulcis (Badem) Yağı ve PEG-6'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Badem Yağı PEG-8 Esterleri Badem Yağı PEG-8 Esterleri, Prunus Amygdalus Dulcis (Badem) Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Kayısı Çekirdeği Yağı PEG-6 Esterleri
Kayısı Çekirdeği Yağı PEG-6 Esterleri, Prunus Armeniaca (Kayısı) Çekirdeği Yağı ve PEG-6'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Kayısı Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri
Kayısı Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri, Prunus Armeniaca (Kayısı) Çekirdeği Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Kayısı Çekirdeği Yağı PEG-40

Esterler
Kayısı Çekirdeği Yağı PEG-40 Esterleri, Prunus Armeniaca (Kayısı) Çekirdeği Yağı ve PEG-40'ın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Argan Yağı PEG-8 Esterleri Argan Yağı PEG-8 Esterleri, Argania Spinosa Kernel Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Avokado Yağı PEG-8 Esterleri Avokado Yağı PEG-8 Esterleri, Persea Gratissima (Avokado) Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Avokado Yağı PEG-11 Esterleri Avokado Yağı PEG-11 Esterleri, Persea Gratissima (Avokado) Yağı ve PEG-11'in karşılıklı esterlenmesinden elde edilen üründür.
Bertholletia Excelsa Tohum Yağı PEG-8 Esterleri
Bertholletia Excelsa Tohum Yağı PEG-8 Esterleri, Bertholletia Excelsa Tohum Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonundan elde edilen üründür.
Acı Kiraz Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri
Acı Kiraz Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri, Prunus Cerasus (Acı Kiraz) Çekirdeği Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonuyla elde edilen bir üründür.
Hodan Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri Hodan Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri, Borago Officinalis (Hodan) Tohum Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Hindistan Cevizi Yağı PEG-10 Esterleri Hindistan Cevizi Yağı PEG-10 Esterleri, Cocos Nucifera (Hindistan Cevizi) Yağının ortalama 10 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
Mısır Yağı PEG-6 Esterleri Mısır Yağı PEG-6 Esterleri, Zea Mays (Mısır) Yağı ve PEG-6'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen bir üründür.
Mısır Yağı PEG-8 Esterleri Mısır Yağı PEG-8 Esterleri, Zea Mays (Mısır) Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen bir üründür.

PEGile Yağ bileşenlerinin adları, CAS kayıt numaraları ve tanımları
İçerik CAS No. Tanım
Üzüm Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterler Üzüm Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterler, Vitis Vinifera (Üzüm) Çekirdeği Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Fındık Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri Fındık Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri, Corylus Avellana (Fındık) Tohumu Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Hidrojene Palm / Palm Çekirdeği Yağı PEG-6 Esterleri
Hidrojenlenmiş Palmiye / Palm Çekirdeği Yağı PEG-6 Esterleri, Hidrojene Palm Çekirdeği Yağı, Hidrojene Palm Yağı ve PEG-6'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Jojoba Yağı PEG-8 Esterleri Jojoba Yağı PEG-8 Esterleri, ortalama 8 mol etilen oksit içeren Simmondsia Chinensis (Jojoba) Yağından türetilen asit ve alkollerin polietilen glikol türevidir.
Jojoba Yağı PEG-150 Esterler Jojoba Yağı PEG-150 Esterler, ortalama 150 mol etilen oksit içeren Simmondsia Chinensis (Jojoba) Yağından türetilen asit ve alkollerin polietilen glikol türevidir.
Keten Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri Keten Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri, Linum Usitatissimum (Keten Tohumu) Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonu ile elde edilen üründür.
Macadamia Ternifolia Tohum Yağı PEG-8 Esterleri
Macadamia Ternifolia Tohum Yağı PEG-8 Esterleri, Macadamia Ternifolia Tohum Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Mango Tohumu Yağı PEG-70 Ester Mango Tohumu Yağı PEG-70 Ester, Mangifera Indica (Mango) Tohumu Yağı ve PEG-70'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Vizon Yağı PEG-13 Esterleri Vizon Yağı PEG-13 Esterleri, Vizon Yağı ve PEG-13'ün karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Zeytinyağı PEG-6 Esterleri Zeytinyağı PEG-6 Esterleri, Olea Europaea (Zeytin) Yağı ve PEG-6'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen bir üründür.
Zeytinyağı PEG-7 Esterler Zeytinyağı PEG-7 Esterler, Olea Europaea (Zeytin) Yağı ve PEG-7'nin karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen bir üründür.
Zeytinyağı PEG-8 Esterleri Zeytinyağı PEG-8 Esterleri, Olea Europaea (Zeytin) Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen bir üründür.
Zeytinyağı PEG-10 Esterler Zeytinyağı PEG-10 Esterler, Olea Europaea (Zeytin) Yağı ve PEG-10'un karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen bir üründür.
Orbignya Oleifera Tohum Yağı PEG-8 Esterleri
Orbignya Oleifera Tohum Yağı PEG-8 Esterleri, Orbignya Oleifera Tohum Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonu ile elde edilen üründür.
Palm Yağı PEG-8 Esterleri Palm Yağı PEG-8 Esterleri, Elaeis Guineensis (Palm) Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonu ile elde edilen üründür.
Passiflora Edulis Tohum Yağları PEG-8 Esterleri
Passiflora Edulis Tohum Yağları PEG-8 Esterleri, bir Passiflora Edulis Tohum Yağı karışımının PEG-8 ile transesterifikasyonundan elde edilen bir üründür.
Yerfıstığı Yağı PEG-6 Esterleri Yerfıstığı Yağı PEG-6 Esterleri, Arachis Hypogaea (Yerfıstığı) Yağı ve PEG-6'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
PEG-75 Crambe Abyssinica Tohumu Yağı
PEG-75 Crambe Abyssinica Seed Oil, Crambe Abyssinica Seed Oil'in ortalama 75 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-75 Crambe Abyssinica Tohum Yağı, crambe abyssinica tohumu yağından elde edilen crambe abyssinica tohumu yağı gliseridlerinin ve yağ asitlerinin yetmiş beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.
PEG-75 Meadowfoam Oil PEG-75 Meadowfoam Oil, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Tohum Yağının ortalama 75 mol etilen oksit içeren bir polietilen glikol türevidir.
PEG-75 Çayır Köpüğü Yağı, çayır köpüğü yağı gliseridlerinin ve çayır köpüğü yağından elde edilen yağ asitlerinin, yetmiş beş eşdeğer etilen oksit ile eterifikasyon ve esterleştirme ürünlerinin bir karışımıdır.

Kabak Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri
Kabak Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri, Kabakgiller Pepo (Kabak) Tohumu Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonuyla elde edilen üründür.
Kolza Yağı PEG-3 Ester Kolza Yağı PEG-3 Esterleri, Brassica Campestris (Kolza Tohumu) Yağı ve PEG-3'ün karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Kolza Yağı PEG-20 Ester Kolza Yağı PEG-20 Esterleri, Brassica Campestris (Kolza Tohumu) Yağı ve PEG-20'nin karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.

Ahududu Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri
Ahududu Yağı PEG-8 Esterleri, Rubus Idaeus (Ahududu) Tohumu Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonuyla elde edilen üründür.

Aspir Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri
Aspir Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri, Carthamus Tinctorius (Aspir) Tohumu Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Schinziophyton Rautanenii Çekirdek Yağı PEG-8 Esterleri
Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil PEG-8 Esterleri, Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil ve PEG-8'in transesterifikasyonu ile elde edilen üründür.
Sklerocarya Birrea Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri
Sklerocarya Birrea Tohumu Yağı PEG-8 Esterleri, PEG-8'in Sklerocarya Birrea Tohumu Yağı ile transesterifikasyonundan elde edilen üründür.
Susam Yağı PEG-8 Ester Susam Yağı PEG-8 Esterleri, PEG-8'in Sesamum Indicum Tohumu Yağı ile transesterifikasyonundan elde edilen üründür.
Soya Yağı PEG-8 Esterleri Soya Yağı PEG-8 Esterleri, Glisin Soja (Soya) Yağı ve PEG-8'in karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Soya Yağı PEG-20 Esterleri Soya Yağı PEG-20 Esterleri, Glisin Soja (Soya) Yağı ve PEG-20'nin karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Soya Yağı PEG-36 Esterler Soya Yağı PEG-36 Esterleri, Glisin Soja (Soya) Yağı ve PEG-36'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Ayçiçek Yağı PEG-8 Esterleri
Ayçiçek Yağı PEG-8 Esterleri, Helianthus Annuus (Ayçiçeği) Tohumu Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonuyla elde edilen üründür.
Ayçiçek Yağı PEG-32 Esterler
Ayçiçek Yağı PEG-32 Esterleri, Helianthus Annuus (Ayçiçeği) Tohumu Yağı ve PEG-32'nin transesterifikasyonuyla elde edilen üründür.
Tatlı Badem Yağı PEG-8 Esterleri
Tatlı Badem Yağı PEG-8 Esterleri, Prunus Amygdalus (Tatlı Badem) Yağı ve PEG-6'nın karşılıklı esterlenmesi ile elde edilen üründür.
Karpuz Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterler
Karpuz Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri, PEG-8'in Citrillus Lanatus (Karpuz) Tohumu Yağı ile transesterifikasyonundan elde edilen üründür.

PEGile Yağ bileşenlerinin adları, CAS kayıt numaraları ve tanımları
İçerik CAS No. Tanım
Buğday Tohumu Yağı PEG-40
Butyloctanol Esterler
Buğday Ruşeymi Yağı PEG-40 Butyloctanol Esterleri, Triticum Vulgare (Buğday) Germ Yağı (q.v.) ve Butyloctanol karışımının PEG-40 ile reaksiyonu sonucu elde edilen üründür.
Buğday Ruşeymi Yağı PEG-40 Butyloctanol Esterleri, Triticum Vulgare (Buğday) Germ Yağı karışımının 2-butyloctanol ve PEG-40 ile reaksiyonu sonucu elde edilen transesterifikasyon ürünüdür.
Buğday Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri Buğday Çekirdeği Yağı PEG-8 Esterleri, Triticum Vulgare (Buğday) Germ Yağı ve PEG-8'in transesterifikasyonuyla elde edilen üründür.

Castor Oil 40 EO = PEG-40 Castor Oil = Castor Oil 40 Ethoxylate = Polyoxyl 40 castor oil

Castor Oil 40 EO is light yellow and slightly viscous liquid with a mild fatty odor. 
PEG-40 Castor Oil is an amber-colored liquid. 
Castor Oil 40 EO is used as a surfactant, a solubilizer, an emulsifier, an emollient, a cleansing agent, and a fragrance ingredient when added to cosmetics or personal care product formulations.


Castor Oil 40 EO is used as textile applications, softeners, hard surface care, as an emulsifier for mineral oils, wetting agents or built-in adjuvants in agricultural ormulations, Emulsification for solvents. The HLB value is 13.
Castor Oil Ethoxylates - PEG-40-EO is a yellowish liquid with a faint odor. Castor Oil 40 EO is ideal for use in a wide range of applications in many industries, including Adhesives, Cosmetics, Greases, Inks, Lubricants, Personal care, Pharmaceuticals, Plastics, Rubber, Soaps, Textiles, and Urethanes.

Castor Oil 40 EO is a polyoxyethylated castor oil obtained by the reaction of castor oil with ethylene oxide at a molar ratio of 1:40, which has detergent properties. 
Castor oil is obtained from the seeds of Ricinus communis (Euphorbiaceae) and consists primarily of the triglycerides of ricinoleic, isoricinoleic, stearic, and dihydroxystearic acids.


PEG-40 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 40 moles of ethylene oxide. 
PEG-40 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with forty equivalents of ethylene oxide

Polyoxyl n castor oil (n=40) (synonyms: ethoxylated castor oil, polyethylene glycol castor oil) is a mixture of triricinoleate esters of ethoxylated glycerol with small amounts of polyethyleneglycol (macrogol) ricinoleate and the corresponding free glycols. 
The number (n) associated with the name of the substance represents the average number of oxyethylene units in the compound. 


Due to its detergent properties, Castor Oil 40 EO has been widely used to solubilize water-insoluble drugs such as anesthetics, antineoplastic agents, immunosuppressive agents, analgesics,vitamins, and new synthetic water-insoluble compounds


Castor Oil 40 EO is the registered product of ATAMAN KIMYA for its version of polyethoxylated castor oil. 
It is prepared by reacting 40 moles of ethylene oxide with each mole of castor oil. 
The resulting product is a mixture (CAS number 61791-12-6): the major component is the material in which the hydroxyl groups of the castor oil triglyceride have ethoxylated with ethylene oxide to form polyethylene glycol ethers. 
Minor components are the polyethyelene glycol esters of ricinoleic acid, polyethyelene glycols and polyethylene glycol ethers of glycerol. 
Castor Oil 40 EO is a synthetic, nonionic surfactant. Its utility comes from its ability to stabilize emulsions of nonpolar materials in aqueous systems.


Castor Oil 40 EO is an excipient or additive in drugs. 
Therapeutically, modern drugs are rarely given in a pure chemical state, so most active ingredients are combined with excipients or additives such as Castor Oil 40 EO


Polyoxyl 40 castor oil is nonionic surfactant, which is used as emulsifying and solubilising agents in pharmaceutical preparations and cosmetics. 


Polyoxyl 40 castor oil is included as excipients in numerous preparations intended for use in all food producing species by parenteral, oral or topical administration. 


Castor Oil 40 EO is used as a non-ionic oil-in-water emulsifier and/or solubilizer. 
Castor Oil 40 EO demonstrates very good compatibility with other ingredients, and can be used with fat-soluble vitamins and essential oils, or as a purified solubilizer in paclitaxel formulations.

Castor Oil 40 EO is widely used and fully approved solubilizer
Castor Oil 40 EO has very good compatibility with other ingredients
Castor Oil 40 EO is Purified solubilizer for paclitaxel formulations

Product Details
Chemical name:    Polyoxyl castor oil
Former trade name: PEG-40 Castor Oil
CAS-No:    61791-12-6
INCI:    PEG-40 Castor Oil
Chemical nature: Castor Oil 40 EO is a nonionic solubilizer and emulsifier made by reacting castor oil with ethylene oxide in a molar ratio of 1: 40.
Composition: The main component of Castor Oil 40 EO is glycerol polyethylene glycol ricinoleate. 
Together with fatty acid esters of polyethylene glycol, this forms the hydrophobic part of the product. 
The smaller hydrophylic part consists of free polyethylene glycols and ethoxylated glycerol.
Description: Castor Oil 40 EO is a pale yellow oily liquid that is clear at temperatures above 26 °C. It has a faint but characteristic odor.
Solubility: Castor Oil 40 EO forms clear solutions in water. Castor Oil 40 EO is also soluble in many organic solvents, e.g. ethyl alcohol, n-propyl alcohol, isopropyl alcohol, ethyl acetate, chloroform, carbon tetrachloride, trichloroethylene, toluene and xylene. 
In contrast to anionic emulsifying agents, Castor Oil 40 EO becomes less soluble in water at higher temperatures. 
Thus, aqueous solutions become turbid at a certain temperature. 
Castor Oil 40 EO is miscible with all the other Kolliphor grades and, on heating, also with fatty acids, fatty alcohols and certain animal and vegetable oils. 
Castor Oil 40 EO is thus miscible with oleic and stearic acids, dodecyl and octa-decyl alcohols, castor oil, and a number of lipid-soluble substances.

Castor Oil 40 EO  is a mixture of polyoxyethylated triglycerides, by reacting castor oil with ethylene oxide in a molar ratio of 1 : 40, that acts as a nonionic surfactant and serves as a formulation vehicle for poorly-water soluble pharmacological agents.

Castor Oil 40 EO is prepared by reacting 40 moles of ethylene oxide with each mole of castor oil. 
The resulting product is a mixture (CAS number 61791-12-6): the major component is the material in which the hydroxyl groups of the castor oil triglyceride have ethoxylated with ethylene oxide to form polyethylene glycol ethers. 
Minor components are the polyethyelene glycol esters of ricinoleic acid, polyethyelene glycols and polyethyelene glycol ethers of glycerol.
Castor Oil 40 EO is a synthetic, nonionic surfactant used to stabilize emulsions of nonpolar materials in water.

Nanoemulsions have attracted much attention due to their wide application in commercial industries such as pharmaceutics, food, beverages and skin care. 
PEG 40 CASTOR OIL has been extensively used for emulsification, protection and solubilization of various lipophilic bioactive agents. 


Nano-emulsions are a class of emulsions covering the size range 20–500 nm.
Due to their small droplet size, several differences in their physicochemical properties and functional behaviors are exhibited in contrast to conventional emulsions: transparent/translucent appearance, long-term stability and high bioavailability. 
Unlike microemulsions, which are thermodynamically stable, nano-emulsions are kinetically stable and can be produced at low surfactant levels, which is very important for industrial applications in pharmacy, food, cosmetics, agrochemistry and polymer synthesis
PEG-40 CASTOR OIL can be used to form nano-emulsion.

Surfactants are frequently used to improve solubilization of lipophilic drugs. 
PEG-40 CASTOR OIL is a polyoxyethylated castor oil surfactant used to solubilize water-insoluble drugs such as anesthetic, antineoplastic, immunosuppressive and analgesic drugs, vitamins and new synthetic compounds

Castor Oil 40 EO is a polyoxyethylene castor oil derivative, is a nonionic surfactant. It is widely employed to improve dissolution and delivery of drugs.


Castor Oil 40 EO is an excipient or additive in drugs. 

Castor Oil 40 EO is used in water treatment chemicals, biocidal products, lubricants-greases, leather tanning, dyeing, finishing products, cosmetics-personal care products, emulsifiers, washing-cleaning products, metal surface treatment products (including those for galvanizing and electroplating), metal working, hydraulic, and heat transfer fluids, mining, non-metal surface treatment products, hydraulic fluids, polishes-waxes, processing aids (i.e. pH regulators, flocculants, and precipitants), laboratory chemicals, flux coating/core welding and soldering products, and to make fine chemicals, plastics, and fabricated metal products; [ExPub: ECHA REACH Registrations] Permitted for use as an inert ingredient in non-food pesticide products; [EPA]

Castor Oil 40 EO is a vegetable-derived, ethoxylated nonionic surfactant. 
Castor Oil 40 EO is suitable for a wide variety of applications, providing emulsifying and solubilising functionality. 
Hydrogenation of the castor oil results in greater oxidative stability with superior colour and reduced odour.

Polyethoxylated castor oil or castor oil ethoxylates are derivatives of ethoxylation of castor oil and ethylene oxide. 
These are nonionic surfactants which are widely used in oral, topical and pharmaceutical formulations. 
They can be used as emulsifying or solubilizing agents as well, and are therefore suitable for the production of aqueous liquid preparations in industries. 
In cosmetics, these are widely used as solubilizing agents for perfume bases and are often used as replacements to castor oil in production of hand lotions. 
Our range is based on ethoxylated castor oil. 
Castor oil is the triester of glycerol and ricinoleic acid having a hydroxyl group in the fatty acid carbon chain. 
By ethoxylation of castor oil emulsifiers and dispersing agents are produced suitable for aqueous emulsions and dispersions of many organic and aromatic solid and liquid substances.

Castor oil ethoxylates have many uses, primarily as nonionic surfactants in various formulations
Castor oil ethoxylates are also used as cleaning agents, antistatic agents, dispersants or emulsifiers, defoamers, softeners in textile formulations. 
Also Castor oil ethoxylates are used as emulsifiers, solubalizers in cosmetics , health care & agrochemical formulations.

The products with a number of 40 ethylene oxide moles are used as stabilizers and emulsifiers:

·        For preparation of vitamins, insecticides, pesticides and fragrances in water.

·        In cosmetic products (for example lotions, creams, shaving foams and shampoos).

·        In textile auxiliaries (for example softeners , antistatic oils, fibre lubes and dyeing aids).

·        In metalworking lubricants (for example soluble cutting oils and tube and wiredrawing lubes).

·        In paints ( for emulsification of pigment dispersions, universal tints and colorants).


Castor oil 40 EO is a non-ionic surfactant from the group of polyoxyethylene fatty acid esters of castor oil, INCI name: PEG-40 Castor oil. 
The surfactant is in the form of a paste or semi-liquid paste. After heating the product to about 50°C, the product liquefies.


Properties and applications
Product advantages:

a biodegradable product,
product not classified according to CLP,
dissolves well in water,
product soluble in alcohols, oils and fatty acids.
Application:

plant protection products,
component of cutting fluids used in machining processes,
Textile, leather and paper industries,
anti-electrostatic compositions,
emulsifier in formulations for automotive chemistry.

Categories
Alternative names
Castor oil, ethoxylated, PEG-40 Castor Oil, Castor oil, polyethoxylated, Castor oil, ethylene glycol polymer


Castor oil, ethoxylated
polyethyleneglycol ester of castor oil
Polyoxyl 40 castor oil

CAS names
Castor oil, ethoxylated
IUPAC names
Castor oil ethoxylated
Castor oil ethoxylates
CASTOR OIL POLYETHOXYLATE
Castor oil, ethoxylated
Polyoxyl 40 Castor Oil


DESCRIPTION
Castor oil ethoxylate products are Ethylene oxide condensate of naturally derived triglyceride. Castor oil ethoxylate products are yellow colored liquid/paste, completely miscible in water and many organic solvents. 
They are nontoxic, nonirritant and they are used as emulsifier in many applications.


Applications: Agrochemicals | Feed | Cosmetics | Detergency | Inks and coatings | Lubricants | Lubricants textiles | Water treatment
Description: Non-ionic surfactant

MAIN APPLICATIONS:
Crop Protection, Textiles, Paper, Leather, Paints

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE is nonionic surfactant resulting from the reaction of castor oil with ethylene oxide.
Castor oils are comprised mainly of the unique ricinoleic acid which leads to a unique oil ethxoxylated product. 

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE acts as emulsifier, solubilizer, antistatic agent, and lubricant in several market segments, including Home Care and I&I, Personal Care, and Crop Solutions.

Ethoxylated castor oils are part of Ataman Kimya's extensive portfolio. 

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE
Composition: Fatty acid polyglycol ester
Kimyasal yapısı: Ethoxylated Vegetable Oil
INCI name: PEG-40 Castor Oil
CAS numarası : 61791-12-6


Degree of ethoxylation: [approx. Moles EO/mol] 40

Chemical Description: CASTOR OIL ETHOXYLATE, POE-40
Chemical Group: Castor Oil Ethoxylates
Functions: Emulsifier,Solubilizer


Final product applications
Agricultural chemicals
Detergents and cleaners
Lubricants
Metal working and fuel additives
Additives
Paints
Coatings
Adhesives
Paper chemicals
Water treatment
Plastic and rubber additives
Specialty
Industrial applications
Textile
Leather processing

Product properties *)
Appearance [ 20°C ]: pasty
Chemical / Physical Data
Active content [ %]:  approx. 100
Density [ g cm-3; 50°C]: approx. 1,04
Solubility [ soluble in ]: water, xylene
pH - Value 1% aqueous dilution: 7.0 – 8.5
Water content [%; K.F.; DIN 51777]: below 0,5

Ionicity: nonionic
Appearance of: 1% aqueous dilution clear solution


Application
Castor oil 40 ethoxylate is used as lubricating and emulsifying agent in metalworking applications.

Castor oil 40 ethoxylate is emulsifier for Crop Protection Formulations to produce emulsifiable concentrates [EC]

Castor oil 40 EO is recommended nonionic emulsifier for Emulsifiable Concentrate and Microemulsion formulations.

Functions
O/W emulsifier
Oil adjuvant emulsifier

Guide composition for emulsifiable concentrates
Active ingredient [ %] 20 - 90
Solvent: xylene, kerosene [ %] 0 - 77
Emulsifier [ %] 3 - 15

The usually used emulsifier consist of two compounds
1. anionic emulsifier compound
2. nonionic emulsifier compound

Emulsogen EL-400 is a nonionic emulsifier compound and can be used successfully in combination with anionic compound for the preparation of emulsifiable concentrates.

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE

CASTOR OIL 40 ETHOXYLATE is a standard NPE-free emulsifier in various EC formulations. The product shows excellent emulsification characteristics for many solvents and is not eye-irritating.
Benefits
Excellent emulsifier
Not eye-irritating
Widely used in numerous registered formulations
Reliable performance
Target the green formulation market
Improved formulation labeling
Sustainable formulations
Globally applicable
Constant formulation properties
Improved toxicological profile


Castor oil, ethoxylated
polyethyleneglycol ester of castor oil
Polyoxyl 40 castor oil

CAS names
Castor oil, ethoxylated
IUPAC names
Castor oil ethoxylated
Castor oil ethoxylates
CASTOR OIL POLYETHOXYLATE
Castor oil, ethoxylated
Polyoxyl 40 Castor Oil

General Description Versatile nonionic auxiliary for improved dyeing and printing with disperse colors.

Application:

CASTOR OIL 40 EO because of its excellent emulsifying, dispersing detergent and antistatic properties finds numerous applications at various stages of dyeing and printing of disperse colours on polyester and polyester blends.

CASTOR OIL 40 EO is easily soluble in water, most organic solvents (with the exception of petroleum solvents) and liquid fatty acide. It is miscible with common vegetable and mineral oils.

CASTOR OIL 40 EO is an excellent emulsifier for oliec, Stearise oils and waxes of both minerals and minerals oils.

CASTOR OIL 40 EO has excellent fibre lubricating and antistatic properties.

CASTOR OIL 40 EO is a good dispersing agent and detergent. It prevents lime soup formulation. CASTOR OIL 40 EO has excellent stability to hard water metalicion.
CASTOR OIL 40 EO is compatible with weak alkalies and acids particular at low temperature. It is however hydrolysed by strong alkalies.

CASTOR OIL 40 EO is non –inflammable, non-voltile and soldified only at temp. below 10°C. 
CASTOR OIL 40 EO has excellent stability to prolonged storage and does not rancidify.
CASTOR OIL 40 EO is non-toxic and does not have any irritating or other harmful effect on skin.


Synonyms
Emulphor EL620; PEG-10 Castor oil; PEG-100 Castor oil; PEG-11 Castor oil; PEG-15 Castor oil; PEG-2 Castor oil; PEG-20 Castor oil; PEG-200 Castor oil; PEG-25 Castor oil; PEG-26 Castor oil; PEG-3 Castor oil; PEG-30 Castor oil; PEG-33 Castor oil; PEG-35 Castor oil; PEG-36 Castor oil; PEG-4 Castor oil; PEG-40 Castor oil; PEG-5 Castor oil; PEG-50 Castor oil; PEG-54 Castor oil; PEG-55 Castor oil; PEG-60 Castor oil; PEG-8 Castor oil; PEG-9 Castor oil; Polyethoxylated castor oil; Polyethylene glycol (100) castor oil; Polyethylene glycol (11) castor oil; Polyethylene glycol (15) castor oil; Polyethylene glycol (25) castor oil; Polyethylene glycol (26) castor oil; Polyethylene glycol (3) castor oil; Polyethylene glycol (30) castor oil; Polyethylene glycol (33) castor oil; Polyethylene glycol (35) castor oil; Polyethylene glycol (5) castor oil; Polyethylene glycol (50) castor oil; Polyethylene glycol (54) castor oil; Polyethylene glycol (55) castor oil; Polyethylene glycol (60) castor oil; 
Polyethylene glycol 1000 castor oil; Polyethylene glycol 1800 castor oil; Polyethylene glycol 200 castor oil; Polyethylene glycol 2000 castor oil; Polyethylene glycol 400 castor oil; Polyethylene glycol 450 castor oil; Polyethylene glycol 500 castor oil; Polyoxyethylene (10) castor oil; Polyoxyethylene (100) castor oil; Polyoxyethylene (11) castor oil; Polyoxyethylene (15) castor oil; Polyoxyethylene (2) castor oil; Polyoxyethylene (20) castor oil; Polyoxyethylene (200) castor oil; Polyoxyethylene (25) castor oil; Polyoxyethylene (26) castor oil; Polyoxyethylene (3) castor oil; Polyoxyethylene (30) castor oil; Polyoxyethylene (33) castor oil; Polyoxyethylene (35) castor oil; Polyoxyethylene (36) castor oil; Polyoxyethylene (4) castor oil; Polyoxyethylene (40) castor oil; Polyoxyethylene (5) castor oil; Polyoxyethylene (50) castor oil; Polyoxyethylene (54) castor oil; Polyoxyethylene (55) castor oil; Polyoxyethylene (60) castor oil; Polyoxyethylene (8) castor oil; 
Polyoxyethylene (9) castor oil; Polyoxyl 35 Castor oil; Polyoxyl 35 castor oil [NF]; Actinol CS 40; Alkamuls EL 620; Alkamuls OR 36; Alkasurf CO 10; Alkasurf CO 15; Alkasurf CO 25B; Alkasurf CO 40; AQ 250; Arlatone 285; Arlatone 650; Atlas G 1281; Atlas G 1300; Bio-Soft HR 40; Bio-Soft HR 55; Castor oil polyoxyethylene ether; Castor oil, ethylene glycol polymer; Castor oil, ethylene oxide reaction product; Castor oil, polyethoxylated; Cemulsol BR; Chemax CO; Cremaphor; Cremophor EL; Cremophor ELP; Emanon CH 80; Emulan EL; Emulan ELP; Emulphor EL 620; Emulphor EL 620P; Emulphor EL 719; Emulphor EL 749; Emulphor EL 980; Emulphor EL-620; Emulpon EL 40; Emulsogen EL; Emulsogen EL 400; EO 90; Ethofor RO 40; Ethox CO 25; Ethox CO 30; Ethoxylated castor oil; Etocas 35; Etocas 40; Etocas 5; Eumulgin HRE 40; Eumulgin RO 40; Eumulgin RT 40; G 1300; Hairikku AQ 250; HCO 505; Heliwet EO 33; Hextoxide C 15; Hextoxide C 25; Polyoxyethylated castor oil; [ChemIDplus] Kolliphor EL; [Sigma-Aldrich MSDS]


Category
Emulsifiers/Surfactants


Castor oil ethoxylates are used as emulsifiers, solubilizers, dispersants and lubricants for drilling muds, cleaning, textiles and tanning, (for example softeners, antistatic oils, fiber lubes and dyeing aids,) in colorants, (for emulsification of pigment dispersions, universal tints and colorants,) and in metalworking formulations, (for example soluble cutting oils and tube and wiredrawing lubes.) 

They are also used for the preparation of vitamins, insecticides, pesticides and fragrances in water and in cosmetic products, (for example lotions, creams, shaving foams and shampoos.)

Industries where are they used:

Castor oil ethoxylates are used in the Oil & Gas, Lubricants and Metalworking, Precision Cleaning and Industrial Specialties and Cosmetics industries as well as food ingredients.

Types of Castor Oil Ethoxylates:

There is ethoxylated castor oil, (ethylene oxide condensates of castor oil,) and ethoxylated hydrogenated castor oil, (ethylene oxide condensates of hydrogenated castor oil,) also known as: PEG-n-CO and PEGn-HCO. 

The number of moles of ethylene oxide can vary.  Castor Oil Ethoxylates with a number of ethylene oxide moles above 25 per oil are used as stabilizers and emulsifiers, and Castor Oil Ethoxylates with a number of ethylene oxide moles less than 25 are used as water-in-oil emulsifiers for the preparation of creams, lotions and similar applications.

Ethoxylated hydrogenated castor oil is preferred over ethoxylated castor oil when higher oxidation stability, lighter color, less odor or higher melting point is required.


CASTOR OIL ETHOXYLATE
Castor oil ethoxylates are a type of nonionic vegetable oil ethoxylated based on castor oil which is composed of traditional fatty acids like stearic acid but also the unique ricinoleic acid. Castor oil ethoxylates act as the emulsifier, solubilizers, anti-static agents, and lubricants.

Castor oil ethoxylates capable of mixing immiscible materials like oil and water. 
Castor oil ethoxylates have many uses, primarily as nonionic surfactants in various formulations 


Ethoxylated Castor oil
CAS Nr: 61791-12-6

Ethoxylated castor oil (also known as PEG-n-CO) are ethylene oxide condensates of castor oil and hydrogenated castor oil.
The number of moles of ethylene oxide can vary.

Polyoxyl castor oil and polyoxyl hydrogenated castor oil are nonionic surfactants, which are used as emulsifying and solubilising agents in pharmaceutical preparations and cosmetics. 
Examples are polyoxyl 35 castor oil (Cremophor EL; CAS 61791-12-6), polyoxyl 40 castor oil (Marlowet 40, Emulgin RO 40), polyoxyl 40 hydrogenated castor oil (Cremophor RH 40) and polyoxyl 60 hydrogenated castor oil (Cremophor RH 60). 
The substances are included as excipients in numerous preparations intended for use in all food producing species by parenteral, oral or topical administration. 
The concentration in products is usually between 0.1% and 20% with a maximum of 27.5%. 
The doses of concentrated substances to different species is in a range of 0.01 and 2.5 ml/day (cattle and horses 0.75 to 2.5 ml, sheep and goats 0.2 to 0.5 ml, swine 0.25 to 1.20 ml, poultry 0.001 to 0.03 ml and salmon as a dip for 30 minutes in a 36% solution diluted 1/3 x 106 before use).


Names, CAS registry numbers, and definitions of the PEGylated Oil ingredients which ATAMAN KIMYA offers:
Ingredient CAS No. Definition 
PEGylated Castor Oils & PEGylated Hydrogenated Castor Oils

PEG-2 Castor Oil
61791-12-6 (generic to any number PEG Castor Oil, i.e. PEG-X Castor Oil)
PEG-2 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil, with an average of 2 moles of ethylene oxide. 
PEG-2 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with two equivalents of ethylene oxide.

PEG-3 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-3 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 3 moles of ethylene oxide. 
PEG-3 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with three equivalents of ethylene oxide.

PEG-4 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-4 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 4 moles of ethylene oxide. 
PEG-4 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with four equivalents of ethylene oxide.

PEG-5 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-5 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 5 moles of ethylene oxide. 
PEG-5 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with five equivalents of ethylene oxide.

PEG-8 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-8 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 8 moles of ethylene oxide. 
PEG-8 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with eight equivalents of ethylene oxide.

PEG-9 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-9 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 9 moles of ethylene oxide. 
PEG-9 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with nine equivalents of ethylene oxide.

PEG-10 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-10 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 10 moles of ethylene oxide. 
PEG-10 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with ten equivalents of ethylene oxide.

PEG-11 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-11 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 11 moles of ethylene oxide. 
PEG-11 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with eleven equivalents of ethylene oxide.

PEG-15 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-15 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 15 moles of ethylene oxide. 
PEG-15 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with fifteen equivalents of ethylene oxide.

PEG-16 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-16 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 16 moles of ethylene oxide. 
PEG-16 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with sixteen equivalents of ethylene oxide.

PEG-20 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-20 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 20 moles of ethylene oxide. 
PEG-20 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with twenty equivalents of ethylene oxide.

PEG-25 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-25 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 25 moles of ethylene oxide. 
PEG-25 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with twenty-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-26 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-26 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 26 moles of ethylene oxide. 
PEG-26 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with twenty-six equivalents of ethylene oxide.

PEG-29 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-29 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 29 moles of ethylene oxide. 
PEG-29 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with twenty-nine equivalents of ethylene oxide.

PEG-30 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-30 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 30 moles of ethylene oxide. 
PEG-30 Castor Oil is a mixture of the etherification product of castor oil glycerides and the esterification product of the fatty acids from castor oil, with one end of a polyethylene glycol chain, averaging thirty ethylene glycol repeat units in length.

PEG-33 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-33 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 33 moles of ethylene oxide. 
PEG-33 Castor Oil is a mixture of the etherification product of castor oil glycerides and the esterification product of the fatty acids from castor oil, with one end of a polyethylene glycol chain, averaging thirtythree ethylene glycol repeat units in length.

PEG-35 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-35 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 35 moles of ethylene oxide. 
PEG-35 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with thirty-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-36 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-36 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 36 moles of ethylene oxide. 
PEG-36 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with thirty-six equivalents of ethylene oxide.

PEG-40 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-40 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 40 moles of ethylene oxide. 
PEG-40 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with forty equivalents of ethylene oxide.
PEG-44 Castor Oil
61791-12-6 (generic)

PEG-44 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 44 moles of ethylene oxide. 
PEG-44 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with forty-four equivalents of ethylene oxide.

PEG-50 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-50 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 50 moles of ethylene oxide. 
PEG-50 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with fifty equivalents of ethylene oxide.

PEG-54 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-54 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 54 moles of ethylene oxide. 
PEG-54 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with fifty-four equivalents of ethylene oxide.


Names, CAS registry numbers, and definitions of the PEGylated Oil ingredients
Ingredient CAS No. Definition8(italicized text has been generated by CIR)

PEG-55 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-55 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 55 moles of ethylene oxide. 
PEG-55 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with fifty-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-60 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-60 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 60 moles of ethylene oxide. 
PEG-60 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with sixty equivalents of ethylene oxide.

PEG-75 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-75 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 75 moles of ethylene oxide. 
PEG-75 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with seventy-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-80 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-80 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 80 moles of ethylene oxide. 
PEG-80 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with eighty equivalents of ethylene oxide.

PEG-100 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-100 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 100 moles of ethylene oxide. 
PEG-100 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with one-hundred equivalents of ethylene oxide.

PEG-200 Castor Oil
61791-12-6 (generic)
PEG-200 Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Ricinus Communis (Castor) Oil with an average of 200 moles of ethylene oxide. 
PEG-200 Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of castor oil glycerides and fatty acids from castor oil, with two hundred equivalents of ethylene oxide.

Diesters
PEG-18 Castor Oil Dioleate 
PEG-18 Castor Oil Dioleate is the oleic acid diester of ethoxylated castor oil in which the average ethoxylation value is 18.

PEG-60 Castor Oil Isostearate 
PEG-60 Castor Oil Isostearate is the ester of Isostearic Acid and PEG-60 Castor Oil.


Hydrogenated PEG-2 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-2 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 2 moles of ethylene oxide. 
PEG-2 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with two equivalents of ethylene oxide. 
PEG-5 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)

PEG-5 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 5 moles of ethylene oxide. 
PEG-5 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with five equivalents of ethylene oxide.

PEG-6 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-6 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 6 moles of ethylene oxide. 
PEG-6 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with six equivalents of ethylene oxide.
PEG-7 Hydrogenated Castor

Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-7 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 7 moles of ethylene oxide. 
PEG-7 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with seven equivalents of ethylene oxide.

PEG-8 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-8 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 8 moles of ethylene oxide. 
PEG-8 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with eight equivalents of ethylene oxide.
PEG-10 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)

PEG-10 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 10 moles of ethylene oxide. 
PEG-10 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with ten equivalents of ethylene oxide.

PEG-16 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-16 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 16 moles of ethylene oxide. 
PEG-16 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with sixteen equivalents of ethylene oxide.

PEG-20 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-20 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 20 moles of ethylene oxide. 
PEG-20 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with twenty equivalents of ethylene oxide.

PEG-25 Hydrogenated Castor
Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-25 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 25 moles of ethylene oxide. 
PEG-25 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with twenty-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-30 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-30 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 30 moles of ethylene oxide. 
PEG-30 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with thirty equivalents of ethylene oxide.

PEG-35 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-35 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 35 moles of ethylene oxide. 
PEG-35 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with thirty-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 40 moles of ethylene oxide. 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with forty equivalents of ethylene oxide.

PEG-45 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-45 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 45 moles of ethylene oxide. 
PEG-45 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with forty-five equivalents of ethylene oxide. 


Table 3. Names, CAS registry numbers, and definitions of the PEGylated Oil ingredients
Ingredient CAS No. Definition

PEG-50 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-50 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 50 moles of ethylene oxide. 
PEG-50 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with fifty equivalents of ethylene oxide.

PEG-54 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-54 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 54 moles of ethylene oxide. 
PEG-54 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with fifty-four equivalents of ethylene oxide.

PEG-55 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-55 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 55 moles of ethylene oxide. 
PEG-55 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with fifty-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-60 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 60 moles of ethylene oxide. 
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with sixty equivalents of ethylene oxide.

PEG-65 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-65 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 65 moles of ethylene oxide. 
PEG-65 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with sixty-five equivalents of ethylene oxide.

PEG-80 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-80 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 80 moles of ethylene oxide. 
PEG-80 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with eighty equivalents of ethylene oxide.

PEG-100 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-100 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 100 moles of ethylene oxide. 
PEG-100 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with one hundred equivalents of ethylene oxide.

PEG-200 Hydrogenated Castor Oil
61788-85-0 (generic)
PEG-200 Hydrogenated Castor Oil is a polyethylene glycol derivative of Hydrogenated Castor Oil with an average of 200 moles of ethylene oxide. 
PEG-200 Hydrogenated Castor Oil is a mixture of the etherification and esterification products of hydrogenated castor oil glycerides and fatty acids from hydrogenated castor oil, with two hundred equivalents of ethylene oxide.

PEG-8 block added transester
Hydrogenated Castor Oil PEG8 Esters
Hydrogenated Castor Oil PEG-8 Esters is a product obtained by the transesterification of Hydrogenated Castor Oil and PEG-8.
PEGylated Hydrogenated Castor Oil Diesters

PEG-5 Hydrogenated Castor Oil Isostearate
PEG-5 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 5.

PEG-10 Hydrogenated Castor Oil Isostearate
PEG-10 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 10.

PEG-15 Hydrogenated Castor Oil Isostearate
PEG-15 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 15.
PEG-20 Hydrogenated Castor Oil Isostearate

PEG-20 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 20.

PEG-30 Hydrogenated Castor
Oil Isostearate
PEG-30 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 30.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Isostearate
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 40.

PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Isostearate
PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 50.

PEG-58 Hydrogenated Castor Oil Isostearate
PEG-58 Hydrogenated Castor Oil Isostearate is a polyethylene glycol derivative of the isostearic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 58.

PEG-20 Hydrogenated Castor Oil Laurate
[868047-47-6, generic to all

PEG-X Hydrogenated Castor Oil]

PEG-20 Hydrogenated Castor Oil Laurate is a polyethylene glycol derivative of the ester of Lauric Acid and Hydrogenated Castor Oil, with an average ethoxylation value of 20
PEG-30 Hydrogenated Castor Oil Laurate
[868047-47-6 (generic)]

PEG-30 Hydrogenated Castor Oil Laurate is a polyethylene glycol derivative of the ester of Lauric Acid and
Hydrogenated Castor Oil, with an average ethoxylation value of 30.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Laurate
[868047-47-6 (generic)]
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Laurate is a polyethylene glycol derivative of the ester of Lauric Acid and Hydrogenated Castor Oil, with an average ethoxylation value of 40.

PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Laurate
[868047-47-6 (generic)]

PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Laurate is a polyethylene glycol derivative of the ester of Lauric Acid and Hydrogenated Castor Oil, with an average ethoxylation value of 50.

PEG-60 Hydrogenated Castor Oil Laurate
[868047-47-6 (generic)]

PEG-60 Hydrogenated Castor Oil Laurate is a polyethylene glycol derivative of the ester of Lauric Acid and Hydrogenated Castor Oil, with an average ethoxylation value of 60. 


PEG-20 Hydrogenated Castor
Oil PCA Isostearate
PEG-20 Hydrogenated Castor Oil PCA Isostearate is the diester of PEG-20 Hydrogenated Castor Oil and a mixture of PCA and Isostearic Acid.
PEG-30 Hydrogenated Castor Oil PCA Isostearate
PEG-30 Hydrogenated Castor Oil PCA Isostearate is the diester of PEG-30 Hydrogenated Castor Oil and a mixture of PCA and Isostearic Acid.
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil PCA Isostearate
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil PCA Isostearate is the diester of PEG-40 Hydrogenated Castor Oil and a mixture of PCA and Isostearic Acid.
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil PCA Isostearate
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil PCA Isostearate is the diester of PEG-60 Hydrogenated Castor Oil and a mixture of PCA and Isostearic Acid.
PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Succinate
PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Succinate is a polyethylene glycol derivative of the succinic acid ester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 50.
PEG-5 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate

[188734-82-9, generic to all
PEG-X Hydrogenated Castor Oil Triisostearate]

PEG-5 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the triester of isostearic acid and Hydrogenated Castor Oil with an average of 5 moles of ethylene oxide.

PEG-10 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate
[188734-82-9 (generic)]
PEG-10 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the triester of isostearic acid and Hydrogenated Castor Oil with an average of 10 moles of ethylene oxide.

PEG-15 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate
PEG-15 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the triester of isostearic acid and Hydrogenated Castor Oil with an average of 15 moles of ethylene oxide.

PEG-20 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate
[188734-82-9 (generic)]
PEG-20 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the isostearic acid triester of Hydrogenated Castor Oil with an average ethoxylation value of 20.

PEG-30 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate
[188734-82-9 (generic)]
PEG-30 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the triester of isostearic acid and Hydrogenated Castor Oil with an average of 30 moles of ethylene oxide.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate
[188734-82-9 (generic)]
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the triester of isostearic acid and Hydrogenated Castor Oil with an average of 40 moles of ethylene oxide.

PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate
[188734-82-9 (generic)]
PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the isostearic acid triester of Hydrogenated Castor Oil with an average of 50 moles of ethylene oxide.

PEG-60 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate
[188734-82-9 (generic)]
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate is the isostearic acid triester of Hydrogenated Castor Oil with an average of 60 moles of ethylene oxide.
Potassium PEG-50 Hydrogenated Castor Oil


Succinate
Potassium PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Succinate is the potassium salt of PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Succinate.
Sodium PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Succinate
Sodium PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Succinate is the sodium salt of PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Succinate.

Other PEG-X block added Oils
Adansonia Digitata Seed Oil
PEG-8 Esters
Adansonia Digitata Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Adansonia Digitata Seed Oil and PEG-8.
Almond Oil PEG-6 Esters Almond Oil PEG-6 Esters is the product obtained by the transesterification of Prunus Amygdalus Dulcis (Almond) Oil and PEG-6.
Almond Oil PEG-8 Esters Almond Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Prunus Amygdalus Dulcis (Almond) Oil and PEG-8.
Apricot Kernel Oil PEG-6 Esters
Apricot Kernel Oil PEG-6 Esters is the product obtained by the transesterification of Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil and PEG-6.
Apricot Kernel Oil PEG-8 Esters
Apricot Kernel Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil and PEG-8.
Apricot Kernel Oil PEG-40

Esters
Apricot Kernel Oil PEG-40 Esters is the product obtained by the transesterification of Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil and PEG-40.
Argan Oil PEG-8 Esters Argan Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Argania Spinosa Kernel Oil and PEG-8.
Avocado Oil PEG-8 Esters Avocado Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Persea Gratissima (Avocado) Oil and PEG-8.
Avocado Oil PEG-11 Esters Avocado Oil PEG-11 Esters is the product obtained from the transesterification of Persea Gratissima (Avocado) Oil and PEG-11.
Bertholletia Excelsa Seed Oil PEG-8 Esters
Bertholletia Excelsa Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained from the transesterificaton of Bertholletia Excelsa Seed Oil and PEG-8.
Bitter Cherry Seed Oil PEG-8 Esters
Bitter Cherry Seed Oil PEG-8 Esters is a product obtained by the transesterification of Prunus Cerasus (Bitter Cherry) Seed Oil and PEG-8.
Borage Seed Oil PEG-8 Esters Borage Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Borago Officinalis (Borage) Seed Oil and PEG-8.
Coconut Oil PEG-10 Esters Coconut Oil PEG-10 Esters is a polyethylene glycol derivative of Cocos Nucifera (Coconut) Oil with an average of 10 moles of ethylene oxide.
Corn Oil PEG-6 Esters Corn Oil PEG-6 Esters is a product obtained by the transesterification of Zea Mays (Corn) Oil and PEG-6.
Corn Oil PEG-8 Esters Corn Oil PEG-8 Esters is a product obtained by the transesterification of Zea Mays (Corn) Oil and PEG-8. 

Names, CAS registry numbers, and definitions of the PEGylated Oil ingredients
Ingredient CAS No. Definition
Grape Seed Oil PEG-8 Esters Grape Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil and PEG-8.
Hazel Seed Oil PEG-8 Esters Hazel Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil and PEG-8.
Hydrogenated Palm/Palm Kernel Oil PEG-6 Esters
Hydrogenated Palm/Palm Kernel Oil PEG-6 Esters is the product obtained by the transesterification of Hydrogenated Palm Kernel Oil, Hydrogenated Palm Oil and PEG-6.
Jojoba Oil PEG-8 Esters Jojoba Oil PEG-8 Esters is the polyethylene glycol derivative of the acids and alcohols derived from Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil containing an average of 8 moles of ethylene oxide.
Jojoba Oil PEG-150 Esters Jojoba Oil PEG-150 Esters is the polyethylene glycol derivative of the acids and alcohols derived from Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil containing an average of 150 moles of ethylene oxide.
Linseed Oil PEG-8 Esters Linseed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Linum Usitatissimum (Linseed) Oil and PEG-8.
Macadamia Ternifolia Seed Oil PEG-8 Esters
Macadamia Ternifolia Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Macadamia Ternifolia Seed Oil and PEG-8.
Mango Seed Oil PEG-70 Esters Mango Seed Oil PEG-70 Esters is the product obtained by the transesterification of Mangifera Indica (Mango) Seed Oil and PEG-70.
Mink Oil PEG-13 Esters Mink Oil PEG-13 Esters is the product obtained by the transesterification of Mink Oil and PEG-13.
Olive Oil PEG-6 Esters Olive Oil PEG-6 Esters is a product obtained by the transesterification of Olea Europaea (Olive) Oil and PEG-6.
Olive Oil PEG-7 Esters Olive Oil PEG-7 Esters is a product obtained by the transesterification of Olea Europaea (Olive) Oil and PEG-7
Olive Oil PEG-8 Esters Olive Oil PEG-8 Esters is a product obtained by the transesterification of Olea Europaea (Olive) Oil and PEG-8.
Olive Oil PEG-10 Esters Olive Oil PEG-10 Esters is a product obtained by the transesterification of Olea Europaea (Olive) Oil and PEG-10.
Orbignya Oleifera Seed Oil PEG-8 Esters
Orbignya Oleifera Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Orbignya Oleifera Seed Oil and PEG-8.
Palm Oil PEG-8 Esters Palm Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Elaeis Guineensis (Palm) Oil and PEG-8.
Passiflora Edulis Seed Oils PEG-8 Esters
Passiflora Edulis Seed Oils PEG-8 Esters is a product obtained by the transesterification of a blend of Passiflora Edulis Seed Oil with PEG-8.
Peanut Oil PEG-6 Esters Peanut Oil PEG-6 Esters is the product obtained by the transesterification of Arachis Hypogaea (Peanut) Oil and PEG-6.
PEG-75 Crambe Abyssinica Seed Oil
PEG-75 Crambe Abyssinica Seed Oil is a polyethylene glycol derivative of Crambe Abyssinica Seed Oil with an average of 75 moles of ethylene oxide. 
PEG-75 Crambe Abyssinica Seed Oil is a mixture of the etherification and esterification products of crambe abyssinica seed oil glycerides and fatty acids from crambe abyssinica seed oil, with seventy-five equivalents of ethylene oxide.
PEG-75 Meadowfoam Oil PEG-75 Meadowfoam Oil is a polyethylene glycol derivative of Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil with an average of 75 moles of ethylene oxide. 
PEG-75 Meadowfoam Oil is a mixture of the etherification and esterification products of meadowfoam oil glycerides and fatty acids from meadowfoam oil, with seventy-five equivalents of ethylene oxide.

Pumpkin Seed Oil PEG-8 Esters
Pumpkin Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil and PEG-8.
Rapeseed Oil PEG-3 Esters Rapeseed Oil PEG-3 Esters is the product obtained by the transesterification of Brassica Campestris (Rapeseed) Oil and PEG-3.
Rapeseed Oil PEG-20 Esters Rapeseed Oil PEG-20 Esters is the product obtained by the transesterification of Brassica Campestris (Rapeseed) Oil and PEG-20.

Raspberry Seed Oil PEG-8 Esters
Raspberry Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil and PEG-8.

Safflower Seed Oil PEG-8 Esters
Safflower Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil and PEG-8.
Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil PEG-8 Esters
Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil and PEG-8.
Sclerocarya Birrea Seed Oil PEG-8 Esters
Sclerocarya Birrea Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of PEG-8 with Sclerocarya Birrea Seed Oil.
Sesame Seed Oil PEG-8 Esters Sesame Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of PEG-8 with Sesamum Indicum Seed Oil.
Soybean Oil PEG-8 Esters Soybean Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Glycine Soja (Soybean) Oil and PEG-8.
Soybean Oil PEG-20 Esters Soybean Oil PEG-20 Esters is the product obtained by the transesterification of Glycine Soja (Soybean) Oil and PEG-20
Soybean Oil PEG-36 Esters Soybean Oil PEG-36 Esters is the product obtained by the transesterification of Glycine Soja (Soybean) Oil and PEG-36.
Sunflower Seed Oil PEG-8 Esters
Sunflower Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil and PEG-8.
Sunflower Seed Oil PEG-32 Esters
Sunflower Seed Oil PEG-32 Esters is the product obtained by the transesterification of Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil and PEG-32.
Sweet Almond Oil PEG-8 Esters
Sweet Almond Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Oil and PEG-6.
Watermelon Seed Oil PEG-8 Esters
Watermelon Seed Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterification of PEG-8 with Citrillus Lanatus (Watermelon) Seed Oil. 

Names, CAS registry numbers, and definitions of the PEGylated Oil ingredients
Ingredient CAS No. Definition 
Wheat Germ Oil PEG-40
Butyloctanol Esters
Wheat Germ Oil PEG-40 Butyloctanol Esters is the product obtained by the reaction of a mixture of Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil (q.v.) and Butyloctanol with PEG-40. 
Wheat Germ Oil PEG-40 Butyloctanol Esters is the transesterification product obtained by the reaction of a mixture of Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil with 2-butyloctanol and PEG-40.
Wheat Germ Oil PEG-8 Esters Wheat Germ Oil PEG-8 Esters is the product obtained by the transesterificaton of Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil and PEG-8. 
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.