HİPOFOSFORÖZ ASİT

Hipofosforöz Asit = Fosfin oksit = Fosfinik asit = hidrofosfor asit = Fosfonöz asit


Hipofosforöz Asit (HPA) veya fosfinik asit, bir fosforlu oksiasittir ve H3PO2 moleküler formülüne sahip güçlü bir indirgeyici maddedir.
Hipofosforöz Asit, suda, dioksan ve alkollerde çözünebilen renksiz, düşük erime noktalı bir bileşiktir.
Hipofosfor asidin formülü genellikle H3PO2 olarak yazılır, ancak daha açıklayıcı bir sunum, monoprotik karakterini vurgulayan HOP (O) H2'dir.
Hipofosforöz Asitten türetilen tuzlara hipofosfitler denir.

HOP (O) H2, küçük tautomer HP (OH) 2 ile dengede bulunur.
Bazen küçük tautomere Hipofosforöz Asit, ana tautomer ise fosfinik asit olarak adlandırılır.

Fosfinik asit, tek bağlarla iki hidrojene ve bir hidroksi grubuna kovalent olarak bağlanan ve bir oksijene çift bağ yoluyla bağlanan tek bir beş değerli fosfordan oluşan bir fosfor oksoasittir. Fosfinik asitler sınıfının ebeveyni.

fosfinik asit, antioksidan rol oynar
fosfinik asit bir fosfinik asittir
fosfinik asit bir fosforlu oksoasittir
fosfinik asit, fosfinatın eşlenik asididir


Hipofosforöz Asit Genel Bilgi
Kimyasal Adı: Hipofosforöz Asit
Eş anlamlılar: Hipofosforöz Asit, Fosfin oksit, Fosfinik asit
Kimyasal Formül: H3PO2
CAS Numarası: 6303-21-5
EC Numarası: 228-601-5

Fosfinik asit indirgeyici madde, esterleşme sırasında katalizör olarak, ilaçlarda ve plastiklerde, kimyasallarda ve sentetik liflerde renk giderici veya ağartıcı madde olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Hipofosfor Asit, Fosfin oksit, Fosfinik asit, hidrofosfor asit, Fosfon asit, 6303-21-5, [PH2(OH)O], [PH2O(OH)], CHEMBL2105054 ,HSDB 8373, DTXSID90873902

Hipofosforöz Asit
Hipofosforöz Asit (VAN)
Hipofosforöz Asit
Fosfin oksit, hidroksi-
Fosfinik asit
Fosfinik asit
fosfinik asit
Fosfonöz asit (VAN)

CAS isimleri
Fosfinik asit

IUPAC isimleri
hidroksi-oksofosfanyum
HİPOFOSFORLU ASİT
Hipofosforöz Asit
Hipofosforöz Asit
Hipofosforöz Asit
Hipofosforöz Asit
fosforlu asit
Fosfinik asit
fosfinik asit
Fosfinik asit
Unterphosphorige Säure

Hipofosforöz Asit [NF]
6303-21-5 [RN]
Asit fosfinik [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
H2PO (OH) [Formül]
Hipofosforöz Asit (VAN)
PH2 (OH) O [Formül]
PH2O (OH) [Formül]
Fosfinik asit [ACD / Endeks Adı] [ACD / IUPAC Adı]
Phosphinsäure [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
[PH2 (OH) O]
[PH2O (OH)]
dihidridodioksofosforik asit
dihidridohidroksidooksidofosfor
dihidroksifosfanyum
dihidroksifosfonyum
H3PO2
HPA
hidrofosfor asit
Hipofosforöz Asit çözeltisi
MFCD02183592 [MDL numarası]
UNII-8B1RL9B4ZJ
次 磷酸 [Çince]

DİHİDROKSİFOSFİN
HİDROKSİFOSFİN OKSİT
HİPOFOSFORLU ASİT
FOSFİN OKSİT, HİDROKSİ-
FOSFON ASİT

Fosfinik asit, tek bağlarla iki hidrojene ve bir hidroksi grubuna kovalent olarak bağlanan ve bir oksijene çift bağ yoluyla bağlanan tek bir beş değerli fosfordan oluşan bir fosfor oksoasittir. Fosfinik asitler sınıfının ebeveyni. Antioksidan görevi görür. Fosforlu oksoasittir ve fosfinik asitlerin bir üyesidir. Bir fosfinatın eşlenik asididir.

Hipofosforöz Asit (H3PO2), ilaç ve elektriksiz kaplamada geniş uygulamaları olan önemli bir kimyasal üründür.


Hipofosforöz Asit Kullanımları
Ağartma Maddesi - Hipofosforöz Asit, plastikler, sentetik elyaflar ve kimyasallar için bir ağartma veya renk giderici madde olarak kullanılır.

Renk Sabitleyici - HPA, bir renk giderici ajan olarak ve naylon elyaflar, poliamidler, polyester elyaf, poliakrilonitril, alkid durulamalar, epoksiler, yağ asidi esterleri ve gliseroller dahil olmak üzere çeşitli plastiklerin üretimi sırasında renk stabilizasyonu için kullanılır.

Hipofosfit Tuzları - Hipofosforöz Asit, sırayla sentetik elyaflarda ıslatıcı, emülsifiye edici ve anti-statik maddeler olarak kullanılan Hipofosfit Tuzlarının (yani Kalsiyum, Magnezyum, Manganez, Potasyum, Demir ve Amonyum) üretiminde kullanılır.

Kimyasal Ara Maddeler - Hipofosforöz Asit organik sentez ve organofosfinik asit üretiminde kullanılır.

Neturalize Edici Ajan - Hipofosforlu Asit, orta derecede güçlü bir monobazik asit olarak kullanılır.

Katalizör - Hipofosforöz Asit bir polimerizasyon ve polikondensasyon katalizörüdür

Islatıcı Ajan - Hipofosforöz Asit, elektrokaplamada ıslatıcı, dağıtıcı veya emülsifiye edici bir ajandır.

İndirgeyici Ajan - Hipofosforlu Asit, güçlü ancak yavaş indirgeme etkisi için kullanılabilir.

Antioksidan - Hipofosforöz Asit bir antioksidan olarak kullanılabilir

Farmasötik - HPA, farmasötiklerde uyarıcı olarak kullanılabilir

Hipofosforöz Asit, sulu polimerizasyonlarda bir zincir transfer maddesi olarak kullanılır.


Hipofosforöz Asit, renk dengeleyici fonksiyona, antioksidan özelliğe sahiptir ve aynı zamanda birçok endüstride indirgeyici veya katalizör olarak kullanılır.


Kullanım Alanları: Hipofosforöz Asit, farmasötiklerin formülasyonunda, polimerlerin renk değiştirmesinde, su arıtmasında, değerli veya demir dışı metallerin geri kazanılmasında kullanılır.
Ana kullanımı elektriksiz kaplamadır, yani metal filmlerin solüsyondan biriktirilmesi.
Organik kimyada, H3PO2 en iyi arendiazonyum tuzlarının indirgenmesinde kullanılmasıyla bilinir ve ArN2 + 'yı Ar-H'ye dönüştürür.
Konsantre bir Hipofosforöz Asit çözeltisi içinde diazotize edildiğinde, bir amin ikame maddesi, alkil aminler üzerinde seçici olarak arenlerden çıkarılabilir.

Hipofosforöz Asit (HPA) ayrıca fosfinik asit, hidroksi (okso) -λ5-fosfan, okso-λ5-fosfinöz asit ve okso-λ5-fosfanol olarak da bilinir.
Moleküler formülü H3PO2 veya HOP (O) H2'dir. Hipofosforöz Asit, monobazik bir karaktere sahip bir hidroksi fosfin oksit veya fosforlu oksiasittir.
Hipofosforöz Asit, alkoller, dioksan ve suda oldukça çözünür olan, düşük erime noktalı renksiz bir bileşiktir. Hipofosforöz Asit, büyük ölçüde Sodyum Hipofosfit'ten üretilir.

Hipofosforöz Asit, Nb, As ve Ta, vb. Gibi safsızlıkları doğrulamak için Cu, Hg ve Ag vb .'yi azaltmak için bir indirgeme ajanı olarak yaygın şekilde kullanılır.
Aynı zamanda esterleştirme sırasında katalizör olarak kullanılır ve ilaçlarda tellür ve arseniği vb. Tespit etmek için kullanılır.

Hipofosforöz Asit, plastiklerde, kimyasallarda ve sentetik elyaflarda renk açıcı veya ağartıcı olarak kullanılır.
Poliamidler, naylon elyaflar, poliakrilonitril, polyester elyaf, epoksiler, gliseroller, yağ asidi esterleri ve alkid reçineleri dahil olmak üzere kimyasalların ve plastiklerin üretimi sırasında renk stabilizatörü olarak da kullanılır.

Hipofosforöz Asit ayrıca bir polikondensasyon ve polimerizasyon ajanı, indirgeme ajanı, farmasötiklerde antioksidan ve uyarıcı olarak kullanılır.
Bu nedenle, Hipofosfor asidin geniş uygulama alanları nedeniyle tüketiminin tahmin döneminde önemli oranda artması beklenmektedir.

Hipofosforöz Asit, inşaat ve inşaat, elektronik ve elektrik, kimya ve plastik gibi çeşitli son kullanım endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Bu nedenle, Hipofosforöz Asit'in çeşitli endüstrilerde artan kullanımı nedeniyle, satışlarının artması ve böylelikle tahmin dönemi boyunca küresel Hipofosforöz Asit pazarının büyümesini teşvik etmesi beklenmektedir.

Hipofosforöz Asit, önemli ölçüde bir tuz (sodyum hipofosfit) olarak ve ayrıca akımsız nikel kaplamada (Ni – P) kullanılır, ayrıca Hipofosforlu Asit de arendiazonyum tuzlarını indirgemek için kullanılır.
Hipofosforöz Asit kimya endüstrisinde uygulama bulsa da, ancak Hipofosforöz Asit'in kötü etkileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri İlaç Uygulama İdaresi, Hipofosforöz Asit'i atadı ve List I'deki öncül kimyasal ve Hipofosforöz Asit işleyicilerine kayıt ve kayıt vb. ithalat ve ihracat sırasında

Ürün Türüne Göre
Hipofosforöz Asit% 50
Hipofosforöz Asit>% 50


Derecelere Göre Bölümleme:
Teknik Sınıf Hipofosforöz Asit
Farmasötik Sınıf Hipofosforöz Asit

Uygulamaya Göre
Eczacılığa ait
İndirgen madde
Reçine
Mürekkep
Kaplama
Diğer

IUPAC adı: Fosfinik asit

Diğer isimler
Hidroksi (okso) -λ5-fosfan
Hidroksi-λ5-fosfanon
Okso-λ5-fosfanol
Okso-λ5-fosfinöz asit
Fosfonöz asit (küçük tautomer için)

Tanımlayıcılar
CAS Numarası: 6303-21-5

Özellikleri
Kimyasal formül: H3PO2
Molar kütle: 66.00 g / mol
Görünüm: renksiz, nem ile eriyen kristaller veya yağlı sıvı
Yoğunluk 1.493 g / cm3
1.22 g / cm3 (ağırlıkça% 50 sulu çözelti)

Erime noktası: 26,5 ° C (79,7 ° F; 299,6 K)
Kaynama noktası: 130 ° C (266 ° F; 403 K) ayrışır
Suda çözünürlük: karışabilir
Çözünürlük: alkolde çok çözünür, eter
Asitlik (pKa): 1.2
Eşlenik baz: Fosfinat

Başvurular
Hipofosforöz Asit esas olarak akımsız nikel kaplamada kullanılır. Arendiazonyum tuzlarının indirgenmesinde rol oynar. Fischer esterleşme reaksiyonlarında katkı maddesi görevi görür. Ayrıca, bir nötralize edici ajan, antioksidan, polimerizasyon ve poli yoğunlaştırmada katalizör ve ıslatma ajanı olarak hizmet eder. Ayrıca, farmasötiklerin formülasyonunda, polimerlerin renk değiştirmelerinde, su arıtımında ve değerli veya demir dışı metallerin geri kazanılmasında kullanılır. Buna ek olarak, plastikler, sentetik elyaflar, renk giderici ajan ve kimyasalların ve çeşitli plastiklerin imalatı sırasında renk stabilizasyonu için ağartma maddesi olarak kullanılır.

Notlar
Güçlü oksitleyiciler, cıva oksit, cıva (II) nitrat, metaller ve güçlü bazlarla uyumsuz.


Hazırlık ve kullanılabilirlik
Hipofosforöz Asit ilk olarak 1816'da Fransız kimyager Pierre Louis Dulong (1785-1838) tarafından hazırlandı.

Asit, iki aşamalı bir işlemle endüstriyel olarak hazırlanır: İlk olarak, beyaz fosforun uygun hidroksitin sıcak sulu çözeltisi ile reaksiyonundan alkali ve toprak alkali metallerin hipofosfit tuzları, örn. Ca (OH) 2.

P4 + 4 OH− + 4 H2O → 4 H2PO − 2 + 2 H2
Tuz daha sonra güçlü, oksitleyici olmayan bir asitle işlemden geçirilerek serbest Hipofosforöz Asit elde edilir:

H2PO − 2 + H + → H3PO2
HPA genellikle% 50 sulu çözelti olarak sağlanır.
Susuz asit, hazır asit fosforlu asit ve fosforik aside ve orantısız olarak fosforlu asit ve fosfine oksitlendiğinden, suyun basit buharlaştırılmasıyla elde edilemez.
Saf susuz Hipofosforöz Asit, sulu çözeltilerin dietil eter ile sürekli ekstraksiyonu ile oluşturulabilir.

Tepkiler ve kullanımlar
Esas olarak bir tuz (sodyum hipofosfit) olarak kullanılmasına rağmen, ana endüstriyel kullanımı akımsız nikel kaplamadır (Ni – P).

Hipofosforöz Asit, krom (III) oksidi krom (II) okside indirgeyebilir:

H3PO2 + 2 Cr2O3 → 4 CrO + H3PO4

Organik Kimya
Organik kimyada, H3PO2, arendiazonyum tuzlarının indirgenmesi, ArN + 2'nin Ar-H'ye dönüştürülmesi için kullanılabilir.
Konsantre bir Hipofosforöz Asit çözeltisi içinde diazotize edildiğinde, arenlerden bir amin ikame edicisi çıkarılabilir.

Hafif bir indirgeme ajanı ve oksijen tutucu olarak işlev görme kabiliyeti nedeniyle, bazen renkli safsızlıkların oluşumunu önlediği Fischer esterleştirme reaksiyonlarında katkı maddesi olarak kullanılır.

Fosfinik asit türevlerini hazırlamak için kullanılır.

DEA Listesi I kimyasal durumu
Hipofosforöz Asit elemental iyodu indirgeyerek efedrin veya psödoefedrini metamfetamine indirgemede etkili bir reaktif olan hidroiyodik asit oluşturabildiğinden, Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucu Uygulama İdaresi hipofosfor asidi (ve tuzlarını) 16 Kasım 2001 tarihinden itibaren geçerli bir Liste I öncü kimyasal olarak belirledi. . [12] Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hipofosforöz Asit veya tuzlarının işleyicileri, Kontrollü Maddeler Yasası ve 21 CFR §§ 1309 ve 1310 uyarınca kayıt, kayıt tutma, raporlama ve ithalat / ihracat gereklilikleri dahil olmak üzere sıkı düzenleyici kontrollere tabidir. [12] [ 13] [14]

Organofosfinik asitler (Fosfinatlar)
Ana madde: Fosfinat
Organofosfinik asitler R2PO2H formülüne sahiptir. Fosfinik asitte doğrudan fosfora bağlanan iki hidrojen atomunun yerini organik gruplar alır.
Örneğin, formaldehit ve H3PO2 reaksiyona girerek (HOCH2) 2PO2H verir.
Benzer şekilde, fosfinik asit Michael alıcılarına eklenir, örneğin akrilamid ile H (HO) P (O) CH2CH2C (O) NH2 verir.
Cyanex dialkilfosfinik asit ailesi, hidrometalurjide metalleri cevherlerden çıkarmak için kullanılır.

İnorganik türevler
H3PO2'den az sayıda metal kompleksi hazırlanmıştır, bir örnek Ni (O2PH2) 2'dir.

Hipofosforöz Asit, bir fosforlu oksoasit ve güçlü bir indirgeme maddesidir. İnorganik kimyacılar, resmi IUPAC adı fosfinik asit olmasına rağmen, serbest aside bu adla ("HPA" olarak da adlandırılır) atıfta bulunur. Bakınız Fosfinik asit. Su, dioksan ve alkollerde çözünebilen renksiz, düşük erime noktalı bir bileşiktir. Hipofosfor asidin formülü genellikle H3PO2 olarak yazılır, ancak daha açıklayıcı bir sunum, monoprotik karakterini vurgulayan HOP (O) H2'dir. Bu asitten türetilen tuzlara hipofosfitler denir.

HOP (O) H2, küçük tautomer HP (OH) 2 ile dengede bulunur. Bazen küçük tautomere Hipofosforöz Asit, ana tautomer ise fosfinik asit olarak adlandırılır.

Hazırlık ve kullanılabilirlik
Asit endüstriyel olarak iki aşamalı bir işlemle hazırlanır. Alkali ve toprak alkali metallerin hipofosfit tuzları, beyaz fosforun uygun hidroksitin sıcak sulu çözeltisi ile işlenmesinden kaynaklanır, örn. Ca (OH) 2.

Kullanımlar
Hipofosforöz Asit, farmasötiklerin formülasyonunda, polimerlerin renk değiştirmesinde, su arıtmasında, değerli veya demir dışı metallerin geri kazanılmasında kullanılır.
Ana kullanımı elektriksiz kaplamadır, yani metal filmlerin solüsyondan biriktirilmesi.
Organik kimyada, H3PO2 en iyi arendiazonyum tuzlarının indirgenmesinde kullanılmasıyla bilinir ve ArN2 + 'yı Ar-H'ye dönüştürür.
 Konsantre bir Hipofosforöz Asit çözeltisi içinde diazotize edildiğinde, bir amin ikame maddesi, alkil aminler üzerinde seçici olarak arenlerden çıkarılabilir.


Serbest Hipofosforöz Asit, H3PO2, sulu hipofosfit iyonları, H2PO2− çözeltilerinin asitleştirilmesiyle hazırlanır.
Örneğin, beyaz fosforun reaksiyonundan fosfin hazırlandığında kalan çözelti ve bir baz H2PO2− iyonu içerir.
Baz olarak baryum hidroksit (BaOH) kullanılırsa ve çözelti sülfürik asit, baryum sülfat, BaSO4 ile asitleştirilir, çökelir ve sulu Hipofosforöz Asit çözeltisi oluşur.
Ba2 + 2H2PO2− + 2H3O + + SO42− → BaSO4 + 2H3PO2 + 2H2OT Saf asit, hipofosfor asidin fosforik asitlere (ve elemental fosfor) kolay oksidasyonu ve fosfine orantısızlığı nedeniyle sadece suyu buharlaştırarak izole edilemez. ve fosfor asit.
Saf asit, sulu çözeltisinin dietil eter (C2H5) 2O ile ekstraksiyonu ile elde edilebilir. Saf Hipofosforöz Asit, 26,5 ° C'de (79,7 ° F) eriyen beyaz kristaller oluşturur.
Hipofosfor asidin elektronik yapısı, oksijene bağlı yalnızca bir hidrojen atomuna sahip olacak şekildedir ve bu nedenle monoprotik bir oksiasittir.
Zayıf bir asittir ve yalnızca bir dizi tuz, hipofosfitler oluşturur.
Hidratlı sodyum hipofosfit, NaH2PO2 · H2O, özellikle nikelin metaller ve ametaller üzerine elektriksiz kaplanması için endüstriyel bir indirgeme ajanı olarak kullanılır.


hidroksi (okso) fosfanyum
H3PO2
CHEBI: 29031
Hipofosforöz Asit (NF)
Hipofosforöz Asit [NF]
Fosfinik Asitler
hidrofosfor asit
hidroksifosfin oksit
hipo fosfor asit
hipo-fosfor asit
Fosfonöz asit (VAN)
DEA Kodu 6797
HPH2O2
dihidridodioksofosforik asit
H2PO (OH)
Hipofosforöz Asit (VAN)
dihidridohidroksidooksidofosfor
[PH2 (OH) O]
[PH2O (OH)]
CHEMBL2105054
HSDB 8373
DTXSID90873902
[O] [PH2] = O
EINECS 228-601-5
hidrojen dihidridodioksofosfat (1-)
MFCD02183592
NSC 41904
AKOS015892821
AKOS030228788
C05339
D02334
EC 228-601-5
Hipofosforöz Asit,% 50 w / w sulu çözelti

IUPAC İsimleri
dihidridodioksofosforik asit
dihidridohidroksidooksidofosfor
hidrojen dihidridodioksofosfat (1−)
Eş anlamlı
[PH2 (OH) O]
[PH2O (OH)]
H2PO (OH)
H3PO2 ChEBI
HPA ChEBI
HPH2O2 IUPAC
hidrofosfor asit ChEBI
Hipofosforöz Asit KEGG BİLEŞİK
Fosfinik asit

CAS Numarası: 6303-21-5
Formül: H3-O2-P

Ana Kategori
Zehirli Gazlar ve Buharlar
Hipofosforöz Asit formülü grafik gösterimi

Eş anlamlı
Hipofosforöz Asit (VAN); Hipofosforöz Asit; Fosfin oksit, hidroksi-; Fosfonöz asit (VAN); Fosfinik asit; [ChemIDplus] UN3264

Kategori: Asitler, İnorganik

Tanım: Nem ile eriyebilen katı (su içermeyen asitten); Renksiz kokusuz sıvıya süper soğutur; mp = 26.5 ° C; [Merck Index] Renksiz kokusuz çözelti; [MSDSonline]

Kaynaklar / Kullanım Alanları: Hipofosfit yapımında ve elektro kaplama banyolarında kullanılır; [Hawley]

Yorumlar: Güçlü bir indirgeme ajanı; [Merck Index] Oksitleyici maddelerle temas halinde yangın ve patlama tehlikesi; [Hawley] Güçlü bir indirgeme ajanı; Cilt, göz ve solunum yolunda tahrişe veya yanıklara neden olabilir; [CAMEO] Cildi ve gözleri aşındırır; [eChemPortal: ERMA] Cilde, gözlere ve solunum sistemine zarar verebilecek aşındırıcı bir madde; Solunması kimyasal pnömoniye neden olabilir; [MSDSonline]


Uygulamalar: Hipofosforöz Asit, antioksidan olarak farmasötik bir katkı maddesi olarak, elektriksiz kaplama çözeltilerinin bir bileşeni olarak, değerli veya demir içermeyen metallerin bir su arıtma maddesi olarak geri kazanılması için, polimerlerin renginin solmasını önlemek için bir et koruyucu olarak ve kimyasalların üretimi

Hipofosforöz Asit aynı zamanda "hipofosfit" olarak da bilinir. Renksiz yağ veya sıvılaşma kristalidir, önemli bir ince kimyasal üründür. Ana kullanım, elektriksiz kaplama için indirgeyici ajan olarak, fosforik reçinelerin renginin solmasını önler, ayrıca esterleştirme reaksiyon katalizöründe, soğutucuda, özellikle yüksek saflıkta ürün sodyum hipofosfit üretiminde kullanılabilir. Hazırlamanın birkaç yöntemi vardır, üretim için yaygın endüstriyel yöntem iyon değişimli reçine yöntemi ve elektrodiyaliz yöntemidir.
Hipofosfor asidin kimyasal özellikleri, kullanımları, toksisitesi ve üretim yöntemleri, andy of Chemicalbook tarafından düzenlenmiştir. (2016-12-04)

Kimyasal özellikler
Nem ile eriyen kristaller veya renksiz yağdır. Erime noktası: 26,5 ℃. Bağıl yoğunluk (özgül ağırlık): 1,439 (katı, 19 ℃). Su, etanol ve eterde çözünür olup, su, etanol, aseton ile istenilen oranda karıştırılabilir. Havada kolayca şuruplu sıvıya dönüşür ve sulu çözelti asidiktir.
Hipofosforöz Asit, sulu çözelti içinde monobazik asittir, Hipofosforöz Asit güçlü asittir, Ka = 10-2 (25 ℃); oda sıcaklığında nispeten kararlıdır; orantısızlık reaksiyonu 130 ℃'da ilerleyebilir, fosfin ve fosfor aside ayrışabilir:
2H3PO2 = H3PO4 + PH3
Güçlü bir redüksiyona sahiptir, ağır metal tuzu çözeltisi Cu2 +, Hg2 +, Ag + gibi metallere geri yüklenebilir, örneğin:
4Ag + H3PO2 + 2H2) = 4Ag + H3PO4 + 4H +
Zayıf oksitleyicidir, güçlü indirgeyici maddelerle karşılaştığında fosfine, fosfine indirgenebilir.

Kullanımlar
1. Hipofosforöz Asit, elektriksiz kaplama için indirgeme ajanı olarak kullanılır;
2. Fosforik asit reçinesinin renginin solmasını önlemek için kullanılabilir;
3. Esterleştirme katalizörü olarak soğutucu akışkan olarak kullanılır;
4. Hipofosfit üretiminde kullanılır, sodyum tuzları, mangan tuzları, demir tuzları genellikle besleyici maddeler olarak kullanılır;
5. Hipofosforöz Asit tıpta ve indirgeyici ajan olarak, arsenik, tellür tayini ve tantal, niyobyum ve diğer reaktiflerin ayrıştırılmasında kullanılır.
6. Güçlü indirgeyici ajandır, Sodyum hipofosfit, kalsiyum fosfat ve diğer hipofosfitin hazırlanmasında kullanılabilir.
7. Kaplama banyosu için kullanılabilir. İlaçlar. indirgen madde. genel reaktifler.
8. Güçlü indirgeyici ajandır, sodyum hipofosfit, kalsiyum fosfat ve diğer hipofosfit yapımında kullanılabilir.
9. Bu ürün, indirgeyici ajan olarak yaygın olarak kullanılır, Ag, Cu, Ni, Hg ve diğer metaller, As, Nb, Ta ve diğer reaktiflerin doğrulanması için karşılık gelen metale indirgenir, Na'nın hazırlanması için kullanılabilir , K, Ca, Mn, Fe ve diğer hipofosfit türleri.

Toksisite
Yanıcı değildir. Ancak delik H ajanı ile temas ettiğinde yangına neden olur. Oksitleyici ajanla karşılaştığında şiddetli reaksiyon ve yanma meydana gelebilir. Yüksek derecede ısıtıldığında, yüksek derecede toksik fosfin gazına ayrışabilir, hatta patlayabilir. Aşındırıcıdır. Hipofosforöz Asit genellikle alkolsüz içeceklere eklenir ve emilmediği için. Dolayısıyla risk küçüktür, ancak özellikle güçlü hipofosfit gastrointestinal sisteme zarar verir. Yanlışlıkla göze sıçraması veya cilde temas etmesi, bol su ile yıkanması. Üretim operatörleri koruyucu giysiler ve diğer koruyucu giysiler giymelidir. Üretim ekipmanı mühürlenmeli, atölye iyi havalandırılmalıdır.

TEHLİKE TANITIMI
Tehlike bildirimi:
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.
Ciddi göz hasarına neden olur
Önlem Açıklamaları:
Tozu / dumanı / gazı / sisi / buharları / spreyi solumayın.
Kullandıktan sonra iyice yıkayın.
Koruyucu eldiven ve göz / yüz koruması kullanın.
YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusmaya ÇALIŞMAYIN.
DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Cildi su / duş ile durulayın.
GÖZLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontak lensleri çıkarın.
mevcut ve yapması kolay. Durulamaya devam edin.
SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir pozisyonda olmasını sağlayın.
Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.
Mağaza kilitli.
Bu malzemeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktasına atın.


Hazırlık metodu
1. Fosfor ve baryum hidroksit çözeltisi ısıtılır, baryum tuzu Ba (H2PO2) 2 • 2H2O üretebilir, Hipofosforöz Asit baryum çözeltisine sülfürik asit eklenir, Ba2 + çökelebilir:
Ba (H2PO2) 2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H3PO2
Hipofosforöz Asit, düşük basınç ve düşük sıcaklıkta kristalizasyon altında buharlaştırılarak elde edilebilir. Bu işlemde baryum tuzunun çözünürlüğü küçük olduğundan elde edilen Hipofosfor asidin konsantrasyonu yüksek değildir, endüstriyel ürün rekristalizasyon ile saflaştırılmalıdır.

2. Baryum oksit (veya kireç) ve beyaz fosfor çözeltisi, ikincil baryum fosfat (veya kalsiyum) oluşturmak için birlikte ısıtılır ve daha sonra sülfürik asitle reaksiyona girer, süzülür, ürün elde etmek için konsantre edilir veya sodyum hipofosfit çözeltisi H- tip iyon değişim reçinesi ürünü türetebilir. Bu yöntem büyük miktarda reçine gerektirir ve reçine rejenerasyonu ve yıkama aşaması zahmetlidir, genellikle pound başına 7 dolardan fazla maliyetlidir, yalnızca küçük parti üretimi için uygundur ve büyük ölçekli endüstriyel uygulamalar için uygun değildir.

3. Hipofosforöz Asit, elektrodiyaliz yöntemi ile hazırlanır, burada elektrodiyaliz hücresi üç parçaya bölünür, bunlar anot odası, hammadde odası ve katot odasıdır, ara ürün anyonik membran ve katyonik membran ile ayrılır, iki membran arasına sodyum hipofosfit çözeltisi yerleştirilir. (100 g / L ~ 500 g / L konsantrasyon), anot odası seyreltik Hipofosforöz Asit 5g / L çözeltisidir, anot odası seyreltik sodyum hidroksit çözeltisidir (5 g / L), kutuplar arasında DC (3V ~ 36V) geçirilir, anot oksijeni serbest bırakır ve Hipofosfor asidin ikincil ürününü oluşturur; katot hidrojen yayar ve sodyum hidroksitin ikincil ürününü oluşturur, reaksiyon süresi 3 ~ 21 saattir. Anot odası ve katot odasının reaksiyonları aşağıdaki gibidir:
anot odası:
H2O == H ++ OH-
2OH - == O2 + 2H2O + 4e
H ++ H2PO2 - == H3PO2
katot odası:
H2O == H ++ OH-
2H ++ 2e == H2
Na ++ OH - == NaOH
Elektrodiyaliz hazırlama yöntemi Hipofosforöz Asit basittir ve ekipman yatırımı azdır, seri üretime uygundur.

4. Endüstriyel sınıf sodyum hipofosfitten başlayarak, Hipofosfor asidin kalite göstergelerini etkileyen Cl-, SO42-anyonları çökeltilerek, ağır metal iyonları çözeltiden sülfit oluşturularak uzaklaştırılır ve daha sonra kuvvetli asit katyon değişim reçinesi kullanılarak sodyum sekonder fosfat elde ederek, yüksek saflık dereceli ürün elde edebilir. Proses, yüksek dereceli ikincil fosfat üretebilir, teknik olarak uygulanabilir, proses basit, kolay kullanım, iyi ürün kalitesi, elektronik endüstrisinin, savunma endüstrisinin ve diğer yüksek teknoloji alanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Endüstriyel Sodyum Hipofosfitten Hipofosforöz Asit Üretim Süreci
şekil 1 Endüstriyel Sodyum Hipofosfitten Hipofosforöz Asit Üretim Süreci.

5. İyon değişim reçinesi yöntemi: suyla ıslatılmış yaklaşık 70 g katyon değişim reçinesi, yaklaşık 15 dakika dolaşan 5 mol / L hidroklorik asit içeren bir cam tüpe paketlenir, suyla iyice yıkandıktan sonra, yüksek saflıkta sulu sodyum hipofosfit sulu çözeltisi (15 g / 60 ml H2O) içinden akar, reçine kolonu önce 50 ml, ardından 25 ml distile su ile yıkanır. Atık asit ve yıkama birleştirilir, su banyosunda buharlaştırılarak konsantre edilir. Konsantre asit, Hipofosforöz Asit ürünü elde etmek için dehidrasyon, soğutma ve kristalizasyon, filtreleme, yeniden kristalleştirme için P205 kurutucu ile yüksek vakum içine yerleştirilir.
Üretim yöntemi
İyon değişim reçinesi yöntemi: Bir cam tüpe doldurmak için yaklaşık 70 g suda çözünür katyon değişim reçinesi koyun. Yaklaşık 15 dakika 5 mol / L hidroklorik asit ile sirküle edin ve suyla yeterince yıkayın. Reçine kolonundan akması için yüksek sulu sodyum hipofosfit çözeltisine (15 g / 60 ml H20) sahip olun, ardından önce 50 ml suyla yıkayın ve ardından 25 ml damıtılmış su ile durulayın. Atık asit ve yıkamalar birleştirildi ve bir su banyosu üzerinde buharlaştırılarak konsantre edildi. Konsantre asit, dehidrasyon için yüksek vakumlu P205 kurutucuya gönderilir, ardından hipofosfor asidin nihai ürününü elde etmek için soğutma kristalleştirme, süzme ve yeniden kristalleştirme yapılır.

Açıklama
Hipofosforöz Asit, H3PO2 moleküler formülüne sahip güçlü bir indirgeyici ajandır. İnorganik kimyagerler, IUPAC adı dihidridohidroksidooksidofosfor veya kabul edilebilir fosfinik asit adı olmasına rağmen, serbest aside bu adla atıfta bulunur. Su, dioksan ve alkollerde çözünebilen renksiz, düşük erime noktalı bir bileşiktir. Hipofosfor asidin formülü genellikle H3PO2 olarak yazılır, ancak daha açıklayıcı bir sunum, monoprotik karakterini vurgulayan HOP (O) H2'dir. Bu asitten türetilen tuzlara fosfinatlar (hipofosfitler) denir.

Açıklama
Bu asit, H4P2O6 genel formülüne sahiptir ve diğer oksi-fosfor asitlerden farklıdır. Birçok özelliği var. Fosfor nemli hava ile oksitlendiğinde fosfor ve fosforik asitlerle birlikte oluşur. Beyaz fosfor havaya maruz kalırsa ve oluşan sıvıya sodyum asetat eklenirse, biraz çözünmeyen sodyum hipofosfat, Na2H2P2O6 · 6H2O ayrışır. Bununla birlikte, sodyum hipofosfat monohidrat çok çözünürdür ve <98.7 g / 100 ml'de sıvılaşır.

Kimyasal özellikler
renksiz sıvı

Fiziki ozellikleri
Renksiz nem ile eriyen kristaller veya yağlı sıvı; ekşi koku; yoğunluk 1.493 g / cm3 26.5 ° C'de erir; 130 ° C'de kaynar; su, alkol ve eterde çok çözünür; % 50 sulu solüsyonun yoğunluğu 1.13 g / mL'dir.

Kullanımlar
Hipofosfitlerin, elektro kaplama banyolarının hazırlanması.

Tanım
ChEBI: Tek bağlarla iki hidrojene ve bir hidroksi grubuna kovalent olarak bağlanan ve bir oksijene çift bağ yoluyla bağlanan tek bir beş değerli fosfordan oluşan bir fosfor oksoasit. Fosfinik asitler sınıfının ebeveyni.


Hazırlık

Hipofosforöz Asit, çeşitli yöntemlerle hazırlanabilir:
1. Beyaz fosforun kalsiyum hidroksit ile kaynatılması:
P4 + 4Ca (OH) 2 + 8H2O → 4Ca (H2PO2) 2 + 4H2
Kalsiyum tuzu suda çözünür. Sülfürik asit ile muamele, hipofosfor asidi verir:
(H2PO2) 2Ca + H2SO4 → 2H3PO2 + CaSO4
Ürün karışımı, çözünmeyen CaSO4'ü uzaklaştırmak için süzülür. Hipofosfor asidin sulu çözeltisi, indirgenmiş basınç altında konsantre edilir. Kalsiyum hidroksit yerine konsantre baryta suyu kullanılabilir. Sodyum hipofosfit, NaH2PO2'yi bir iyon değişim reçinesi ile işleyerek. Sodyum tuzu, beyaz fosforun, yukarıdaki (1) 'e benzer bir reaksiyon olan bir sodyum hidroksit çözeltisi ile kaynatılmasıyla üretilebilir.
PH3 + 2I2 + 2H2O → H3PO2 + 4HI
Yukarıdaki yöntem, beyaz fosfatın bir alkali ile ısıtılmasından daha güvenli kabul edilebilir.
Hipofosforöz Asit 50 ° C'nin altında saklanmalıdır. Ticari olarak çeşitli konsantrasyonlarda sulu bir çözelti olarak satılmaktadır.

Üretim yöntemleri
Hipofosforöz Asit, baryum hipofosfit ve sülfürik asidin reaksiyona girmesi ve baryum sülfatın süzülmesiyle oluşur.
Çözeltinin vakumda 80 ° C'de buharlaştırılması ve ardından 0 ° C'ye soğutulmasıyla Hipofosforöz Asit kristalleşir.

Tanım
Beyaz kristal bir katı. Sudaki H2PO2 anyonunu oluşturan monobazik bir asittir.
Sodyum tuzu ve dolayısıyla asit, sarı fosforun sodyum hidroksit çözeltisi ile ısıtılmasıyla hazırlanabilir.
Serbest asit ve tuzları güçlü indirgeyici maddelerdir.

Tepkiler
Hipofosforöz Asit her oranda su ile karışabilir ve ticari gücü% 30 H3PO2'dir. Hipofosfitler tıpta kullanılmaktadır.
Hipofosforöz Asit, güçlü bir indirgeyici ajandır, örneğin, bakır sülfat bakırlı hidrit Cu2H2 oluşturur, hidrojen gazı geliştiren ve ısınma üzerine bakır bırakan kahverengi çökelti oluşturur; gümüş nitrat ile ince bölünmüş gümüş verir; kükürtlü asit ile kükürt ve bir miktar hidrojen sülfit verir; sülfürik asit ile yukarıdaki gibi tepkimeye giren sülfürik asit verir; Permanganat ile hemen manganez oluşturur.

Genel açıklama
Ekşi bir kokuya sahip renksiz yağlı sıvı veya nem ile eriyebilen kristaller. Yoğunluk 1.439 g / cm3. Erime noktası 26.5 ° C.
Buharların solunması solunum sistemini tahriş eder veya yakar. Sıvı ve buharlar gözleri ve cildi tahriş edebilir veya yakabilir.

Hava ve Su Reaksiyonları
Nem ile eriyen. Suda çözünür.

Reaktivite Profili
HİPOFOSFOR ASİT, ısıtıldığında fosforik asit ve kendiliğinden yanabilen fosfine ayrışır.
HİPOFOSFOR ASİT, sülfürik asit ile sülfür dioksit ve sülfür salınımı ile oksitlenir.
HİPOFOSFORLU ASİT, cıva (II) oksitle patlayıcı bir şekilde reaksiyona girer [Mellor, 1940, Cilt. 4, 778].
HİPOFOSFOR ASİT, cıva (II) nitrat ile şiddetli reaksiyona girer [Mellor, 1940, Cilt. 4, 993].
HİPOFOSFOR ASİT, ekzotermik reaksiyonlarda bazları nötralize eder.

Tehlike
Oksitleyici maddelerle temas halinde yangın ve patlama riski.

Sağlık tehlikesi
TOKSİK; malzemenin solunması, yutulması veya cilt ile teması ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Erimiş maddeyle temas ciltte ve gözlerde ciddi yanıklara neden olabilir. Herhangi bir cilt temasından kaçının. Temas veya inhalasyon etkileri gecikebilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı ve / veya toksik gazlar üretebilir. Yangın kontrolünden veya seyreltme suyundan akıntı aşındırıcı ve / veya toksik olabilir ve kirliliğe neden olabilir.

Yangın tehlikesi
Yanmaz, maddenin kendisi yanmaz ancak ısıtıldığında aşındırıcı ve / veya toksik dumanlar üretmek için ayrışabilir.
Bazıları oksitleyicidir ve yanıcı maddeleri (tahta, kağıt, yağ, giysi vb.) Tutuşturabilir. metallerle temas yanıcı hidrojen gazı gelişebilir.
Kaplar ısıtıldığında patlayabilir.

Arıtma Yöntemleri
Fosfor asit, ticari% 50 hipofosfor asidin yaygın bir kontaminantıdır.
Jenkins ve Jones [J Am Chem Soc 74 1353 1952], bu materyali, indirgenmiş basınç altında (N2 olarak) 40 ° C'de 1 L'lik bir şişede yaklaşık 600 mL'yi yaklaşık 300 mL'lik bir hacme buharlaştırarak saflaştırdı. Çözelti soğutulduktan sonra, geniş ağızlı bir Erlenmeyer şişesine aktarıldı ve bu şişeye kapatıldı ve bir Kuru buz / aseton banyosunda birkaç saat donmaya bırakıldı (gerekirse duvarın çizilmesiyle). Şişe daha sonra yaklaşık 5 ° C'de 12 saat bırakıldığında, yaklaşık% 30-40'ı sıvılaştırıldı ve tekrar süzüldü. Bu işlem tekrarlandı, daha sonra katı, soğukta vakumlu bir kurutucuda Mg (ClO4) 2 üzerinde saklandı. N-butanolden oda sıcaklığında çözülerek ve daha sonra bir buz tuzu banyosunda -20 ° C'de soğutarak sonraki kristalleştirmeler, onu daha fazla saflaştırdığı görülmedi. Serbest asit eriyik kristaller m 26.5o oluşturur ve H20 ve EtOH içinde çözünür. NaH2PO2 tuzu, bir anyon değişim reçinesi ile saflaştırılabilir [Klement Z Anorg Allgem Chem 260 267 1949.]
Hipofosforöz Asit Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeler


İşlenmemiş içerikler
Reçine sütunu AMBERLITE (R) IRC-50


Hazırlık Ürünleri
4-İYODOPİRİDİN-2-KARBOKSİLİK ASİT 3,5-diizopropilfenol cmkarst ajan T-708 Sodyum hipofosfit TRİS (2,2'-BİPİRİDİL) RUTHENYUM (II) KLORÜR HEKSAHİDRAT KANTÜRENİK ASİT

Phosphinic Acid = Phosphine oxide = Phosphinic acid = hydrophosphorous acid = Phosphonous acid


Phosphinic acid (HPA), or phosphinic acid, is a phosphorus oxyacid and a powerful reducing agent with molecular formula H3PO2. 
Phosphinic acid is a colorless low-melting compound, which is soluble in water, dioxane, and alcohols. 
The formula for Phosphinic acid is generally written H3PO2, but a more descriptive presentation is HOP(O)H2, which highlights its monoprotic character. 
Salts derived from Phosphinic acid are called hypophosphites.

HOP(O)H2 exists in equilibrium with the minor tautomer HP(OH)2. 
Sometimes the minor tautomer is called Phosphinic acid and the major tautomer is called phosphinic acid.

Phosphinic acid is a phosphorus oxoacid that consists of a single pentavalent phosphorus covalently bound via single bonds to two hydrogens and a hydroxy group and via a double bond to an oxygen. The parent of the class of phosphinic acids.

phosphinic acid has role antioxidant 
phosphinic acid is a phosphinic acids 
phosphinic acid is a phosphorus oxoacid 
phosphinic acid is conjugate acid of phosphinate 


Phosphinic acid General Information
Chemical Name: Phosphinic Acid
Synonyms: Phosphinic Acid, Phosphine oxide, Phosphinic acid
Chemical Formula: H3PO2
CAS Number: 6303-21-5
EC Number: 228-601-5


Phosphinic acid
Phosphinic acid
Phosphinic acid (VAN)
Hypophosphorus acid
Phosphine oxide, hydroxy-
Phosphinic acid
Phosphinic acid
phosphinic acid
Phosphonous acid (VAN)

CAS names
Phosphinic acid

IUPAC names
hydroxy-oxophosphanium
Phosphinic ACID
Phosphinic acid
Phosphinic acid
Phosphinic acid
Hypophosphorus Acid
phosphenous acid
Phosphinic acid
phosphinic acid
Phospinic Acid
Unterphosphorige Säure

Phosphinic acid [NF] 
6303-21-5 [RN]
Acide phosphinique [French] [ACD/IUPAC Name]
H2PO(OH) [Formula]
Phosphinic acid (VAN)
PH2(OH)O [Formula]
PH2O(OH) [Formula]
Phosphinic acid [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name]
Phosphinsäure [German] [ACD/IUPAC Name]
[PH2(OH)O]
[PH2O(OH)]
dihydridodioxophosphoric acid
dihydridohydroxidooxidophosphorus
dihydroxyphosphanium
dihydroxyphosphonium
H3PO2
HPA
hydrophosphorous acid
Phosphinic acid solution
MFCD02183592 [MDL number]
UNII-8B1RL9B4ZJ
次磷酸 [Chinese]

DIHYDROXYPHOSPHINE
HYDROXYPHOSPHINE OXIDE
Phosphinic ACID
PHOSPHINE OXIDE, HYDROXY-
PHOSPHONOUS ACID

Phosphinic acid is a phosphorus oxoacid that consists of a single pentavalent phosphorus covalently bound via single bonds to two hydrogens and a hydroxy group and via a double bond to an oxygen. The parent of the class of phosphinic acids. It has a role as an antioxidant. It is a phosphorus oxoacid and a member of phosphinic acids. It is a conjugate acid of a phosphinate.

Phosphinic acid (H3PO2) is an important chemical product with wide applications in pharmaceuticals and electroless plating.

Phosphinic acid Uses
Bleaching Agent – Phosphinic Acid is used as a bleaching or decolorizing agent for plastics, synthetic fibers, and chemicals

Color Stabilizer – HPA is used as a decolorizing agent and for color stabilization during the manufacture of chemicals and several plastics including: nylon fibers, polyamides, polyester fiber, polyacrilonitrile, alkyd rsins, epoxies, fatty acid esters, and glycerols.

Hypophosphite Salts – Phosphinic Acid is used in the production of Hypophosphite Salts (i.e., Calcium, Magnesium, Manganese, Potassium, Iron, and Ammonium) which are in turn used in synthetic fibers as wetting dispersing, emulsifying, and anti-static agents

Chemical Intermediate – Phosphinic Acid is used in organic synthesis and organo phosphinic acid production

Neturalizing Agent – Phosphinic Acid is used as a moderately strong monobasic acid

Catalyst – Phosphinic Acid is a polymerization and polycondensation catalyst

Wetting Agent – Phosphinic Acid is a as a wetting, dispersing, or emulsifying agent in electroplating

Reducing Agent – Phosphinic Acid may be used for its strong but slow reducing action

Antioxidant – Phosphinic Acid may be used as an antioxidant

Pharmaceutical – HPA may be used as a stimulant in pharmaceuticals

Phosphinic acid is used as a chain transfer agent in aqueous polymerizations.


Phosphinic acid has color stabilizer function, antioxydant property and it is also used as reducer or catalyst in multiple industries.


Uses: Phosphinic acid is used in the formulation of pharmaceuticals, discoloration of polymers, water treatment, retrieval of precious or non-ferrous metals. 
Its main use is for electroless plating, i.e. deposition of metal films from solution. 
In organic chemistry, H3PO2 best known for their use in the reduction of arenediazonium salts, converting ArN2+ to Ar-H.
When diazotized in a concentrated solution of Phosphinic acid, an amine substituent can be removed from arenes, selectively over alkyl amines.
Phosphinic Acid (HPA) is also known as phosphinic acid, hydroxy(oxo)-λ5-phosphane, oxo-λ5-phosphinous acid and oxo-λ5-phosphanol. 
Its molecular formula is H3PO2 or HOP(O)H2. Phosphinic acid is a hydroxy phosphine oxide or phosphorus oxyacid having a monobasic character. Phosphinic Acid is a low-melting colorless compound, which is highly soluble in alcohols, dioxane and water. Phosphinic acid is majorly manufactured from Sodium Hypophosphite.
Phosphinic Acid is widely used as a reducing agent to reduce Cu, Hg and Ag etc. to verify impurities, such as Nb, As and Ta, etc. 
It is also used as a catalyst during esterification and in medicines, it is used to detect tellurium and arsenic, etc
Phosphinic Acid is used as a decolorizing or bleaching agent in plastics, chemicals and synthetic fibers. 
It is also used as a color stabilizer during the manufacturing of chemicals and plastics, including polyamides, nylon fibers, polyacrilonitrile, polyester fiber, epoxies, glycerols, fatty acid esters and alkyd resins.
Phosphinic Acid is also used as a polycondensation and polymerization agent, reducing agent, an antioxidant and stimulant in pharmaceuticals, etc. 
Thus, due to the wide areas of application of Phosphinic acid, its consumption is expected to grow at a significant rate during the forecast period.
Phosphinic Acid is used in various end use industries, such as building and construction, electronics and electrical, chemical and plastics, etc. 
Thus, owing to the growing use of Phosphinic Acid in various industries, its sales is expected to increase, thereby propelling the growth of the global Phosphinic Acid market during the forecast period.
Phosphinic Acid is significantly used as a salt (sodium hypophosphite) and also in electroless nickel plating (Ni–P), as well as Phosphinic Acid is also used for reducing arenediazonium salts. 
Though Phosphinic Acid finds application in chemical industry but owing to the ill effects of Phosphinic Acid the United States Drug Enforcement Administration has assigned Phosphinic Acid and its salts in List I precursor chemical and Phosphinic Acid handlers are ordered to keep a record and registration etc. for during the import and export

By Product Type    Phosphinic Acid 50%Phosphinic Acid >50%


Segmentation By Grades: 
Technical Grade Phosphinic Acid
Pharmaceutical Grade Phosphinic Acid

By Application    
Pharmaceutical
Reducing Agent
Resin
Ink
Coating
Other

IUPAC name: Phosphinic acid

Other names
Hydroxy(oxo)-λ5-phosphane
Hydroxy-λ5-phosphanone
Oxo-λ5-phosphanol
Oxo-λ5-phosphinous acid
Phosphonous acid (for minor tautomer)

Identifiers
CAS Number: 6303-21-5

Properties
Chemical formula: H3PO2
Molar mass: 66.00 g/mol
Appearance: colorless, deliquescent crystals or oily liquid
Density    1.493 g/cm3
1.22 g/cm3 (50 wt% aq. solution)

Melting point: 26.5 °C (79.7 °F; 299.6 K)
Boiling point: 130 °C (266 °F; 403 K) decomposes
Solubility in water: miscible
Solubility: very soluble in alcohol, ether
Acidity (pKa): 1.2
Conjugate base: Phosphinate

Applications: Phosphinic Acid is primarily used for electroless nickel plating. It is involved in the reduction of arenediazonium salts. It acts as an additive in Fischer esterification reactions. Also, it serves as a neutralizing agent, antioxidant, catalyst in polymerization and poly condensation, and wetting agent. Further, it is used in the formulation of pharmaceuticals, discoloration of polymers, water treatment and retrieval of precious or non-ferrous metals. In addition to this, it is used as bleaching agents for plastics, synthetic fibers, decolorizing agent and for color stabilization during the manufacture of chemicals and several plastics.

Notes
Incompatible with strong oxidizers, mercuric oxide, mercury(II) nitrate, metals and strong bases.


Preparation and availabilityPhosphinic Acid was first prepared in 1816 by the French chemist Pierre Louis Dulong (1785–1838).

The acid is prepared industrially via a two step process: Firstly, hypophosphite salts of the alkali and alkaline earth metals result from the reaction of white phosphorus with hot aqueous solution of the appropriate hydroxide, e.g. Ca(OH)2.

P4 + 4 OH− + 4 H2O → 4 H2PO−2 + 2 H2
The salt is then treated with a strong, non-oxidizing acid to give the free Phosphinic acid:

H2PO−2 + H+ → H3PO2
HPA is usually supplied as a 50% aqueous solution. 
Anhydrous acid cannot be obtained by simple evaporation of the water, as the acid ready oxidises to phosphorous acid and phosphoric acid and also disproportionates to phosphorous acid and phosphine. 
Pure anhydrous Phosphinic acid can be formed by the continuous extraction of aqueous solutions with diethyl ether.

Reactions and uses
Its main industrial use is for electroless nickel plating (Ni–P), although it is primarily used as a salt (sodium hypophosphite).
Phosphinic Acid can reduce chromium(III) oxide to chromium(II) oxide:

H3PO2 + 2 Cr2O3 → 4 CrO + H3PO4

Organic chemistry
In organic chemistry, H3PO2 can be used for the reduction of arenediazonium salts, converting ArN+2 to Ar–H.
When diazotized in a concentrated solution of Phosphinic acid, an amine substituent can be removed from arenes.

Owing to its ability to function as a mild reducing agent and oxygen scavenger it is sometimes used as an additive in Fischer esterification reactions, where it prevents the formation of colored impurities.

It is used to prepare phosphinic acid derivatives.

DEA List I chemical status
Because Phosphinic acid can reduce elemental iodine to form hydroiodic acid, which is a reagent effective for reducing ephedrine or pseudoephedrine to methamphetamine, the United States Drug Enforcement Administration designated Phosphinic acid (and its salts) as a List I precursor chemical effective November 16, 2001.[12] Accordingly, handlers of Phosphinic acid or its salts in the United States are subject to stringent regulatory controls including registration, recordkeeping, reporting, and import/export requirements pursuant to the Controlled Substances Act and 21 CFR §§ 1309 and 1310.[12][13][14]

Organophosphinic acids (Phosphinates)
Main article: Phosphinate
Organophosphinic acids have the formula R2PO2H. The two hydrogen atoms directly bound to phosphorus in phosphinic acid are replaced by organic groups. 
For example, formaldehyde and H3PO2 react to give (HOCH2)2PO2H. 
Similarly, phosphinic acid adds to Michael acceptors, for example with acrylamide it gives H(HO)P(O)CH2CH2C(O)NH2. 
The Cyanex family of dialkylphosphinic acids are used in hydrometallurgy to extract metals from ores.

Inorganic derivatives
Few metal complexes have been prepared from H3PO2, one example is Ni(O2PH2)2.


Phosphinic Acid is a phosphorus oxoacid and a powerful reducing agent. Inorganic chemists refer to the free acid by this name (also as "HPA") although its official IUPAC name is phosphinic acid. See Phosphinic acid. It is a colorless low-melting compound, which is soluble in water, dioxane, and alcohols. The formula for Phosphinic acid is generally written H3PO2, but a more descriptive presentation is HOP(O)H2 which highlights its monoprotic character. Salts derived from this acid are called hypophosphites.

HOP(O)H2 exists in equilibrium with the minor tautomer HP(OH)2. Sometimes the minor tautomer is called Phosphinic acid and the major tautomer is called phosphinic acid.

Preparation and availability
The acid is prepared industrially via a two step process. Hypophosphite salts of the alkali and alkaline earth metals result from treatment of white phosphorus with hot aqueous solution of the appropriate hydroxide, e.g. Ca(OH)2.

UsesPhosphinic Acid is used in the formulation of pharmaceuticals, discoloration of polymers, water treatment, retrieval of precious or non-ferrous metals. 
Its main use is for electroless plating, i.e. deposition of metal films from solution. 
In organic chemistry, H3PO2 best known for their use in the reduction of arenediazonium salts, converting ArN2+ to Ar-H.
 When diazotized in a concentrated solution of Phosphinic acid, an amine substituent can be removed from arenes, selectively over alkyl amines.


Free Phosphinic acid, H3PO2, is prepared by acidifying aqueous solutions of hypophosphite ions, H2PO2−. 
For example, the solution remaining when phosphine is prepared from the reaction of white phosphorus and a base contains the H2PO2− ion. 
If barium hydroxide (BaOH) is used as the base and the solution is acidified with sulfuric acid, barium sulfate, BaSO4, precipitates, and an aqueous solution of Phosphinic acid results.
Ba2+ + 2H2PO2− + 2H3O+ + SO42− → BaSO4 + 2H3PO2 + 2H2OThe pure acid cannot be isolated merely by evaporating the water, however, because of the easy oxidation of the Phosphinic acid to phosphoric acids (and elemental phosphorus) and its disproportionation to phosphine and phosphorous acid. 
The pure acid can be obtained by extraction of its aqueous solution by diethyl ether, (C2H5)2O. Pure Phosphinic acid forms white crystals that melt at 26.5 °C (79.7 °F). 
The electronic structure of Phosphinic acid is such that it has only one hydrogen atom bound to oxygen, and it is thus a monoprotic oxyacid. 
It is a weak acid and forms only one series of salts, the hypophosphites. 
Hydrated sodium hypophosphite, NaH2PO2 · H2O, is used as an industrial reducing agent, particularly for the electroless plating of nickel onto metals and nonmetals


hydroxy(oxo)phosphanium
H3PO2
CHEBI:29031Phosphinic Acid (NF)Phosphinic Acid [NF]
Phosphinic Acids
hydrophosphorous acid
hydroxyphosphine oxide
hypo phosphorous acid
hypo-phosphorous acid
Phosphonous acid (VAN)
DEA Code 6797
HPH2O2
dihydridodioxophosphoric acid
H2PO(OH)
Phosphinic acid (VAN)
dihydridohydroxidooxidophosphorus
[PH2(OH)O]
[PH2O(OH)]
CHEMBL2105054
HSDB 8373
DTXSID90873902
[O][PH2]=O
EINECS 228-601-5
hydrogen dihydridodioxophosphate(1-)
MFCD02183592
NSC 41904
AKOS015892821
AKOS030228788
C05339
D02334
EC 228-601-5
Hypophosphorus acid, 50% w/w aqueous solution

IUPAC Names 
dihydridodioxophosphoric acid
dihydridohydroxidooxidophosphorus
hydrogen dihydridodioxophosphate(1−)
Synonyms     
[PH2(OH)O]    
[PH2O(OH)]    
H2PO(OH)    
H3PO2    ChEBI
HPA    ChEBI
HPH2O2    IUPAC
hydrophosphorous acid    ChEBI
Phosphinic acid    KEGG COMPOUND
Phosphinic acid

CAS Number: 6303-21-5
Formula: H3-O2-P

Major Category
Toxic Gases & Vapors
Phosphinic acid formula graphical representation

Synonyms
Phosphinic acid (VAN); Hypophosphorus acid; Phosphine oxide, hydroxy-; Phosphonous acid (VAN); Phosphinic acid; [ChemIDplus] UN3264

Category: Acids, Inorganic

Description: Deliquescent solid (from the water-free acid); Supercools to colorless odorless liquid; mp = 26.5 deg C; [Merck Index] Colorless odorless solution; [MSDSonline]

Sources/Uses: Used to make hypophosphites and in electroplating baths; [Hawley]

Comments: A strong reducing agent; [Merck Index] Fire and explosion hazard in contact with oxidizing agents; [Hawley] A strong reducing agent; May cause irritation or burns to skin, eye, and respiratory tract; [CAMEO] Corrosive to skin and eyes; [eChemPortal: ERMA] A corrosive substance that can cause injury to the skin, eyes, and respiratory tract; Inhalation may cause chemical pneumonitis; [MSDSonline]


Applications :    Phosphinic acid is used as a pharmaceutical additive as antioxidant, as an ingredient of electroless plating solutions, for the retrieval of precious or non-ferrous metals as a water treatment agent, as a meat preservative to prevent the discoloration of polymers and for the production of chemicals

Phosphinic acid is also known as "hypophosphite" It is colorless oil or deliquescence crystal , it is an important fine chemical product. The main use is as reducing agent for electroless plating, phosphoric prevent discoloration of resins, it can also be used in the esterification reaction catalyst, the refrigerant, in particular for the production of high purity product sodium hypophosphite. There are several methods for preparation, the common industrial method for producing is ion exchange resin method and electrodialysis method.
The chemical properties of Phosphinic acid, uses, toxicity, and production methods are edited by andy of Chemicalbook. (2016-12-04)

Chemical properties
It is deliquescent crystals or colorless oil. Melting point: 26.5℃. The relative density (specific gravity): 1.439 (solid, 19℃). It is soluble in water, ethanol and ether, and it can be mixed in any proportion with water, ethanol, acetone. In the air, it easily deliquesce to syrupy liquid, and the aqueous solution is acidic.
Phosphinic acid is monobasic acid, in aqueous solution, Phosphinic acid is strong acid, Ka = 10-2 (25℃); it is relatively stable at room temperature; disproportionation reaction can proceed at 130℃, decompose into phosphine and phosphorous acid:
2H3PO2=H3PO4+PH3
It has strong reduction, heavy metal salt solution can be restored to metals such as Cu2 +, Hg2 +, Ag +, such as:
4Ag+H3PO2+2H2)=4Ag+H3PO4+4H+
It is weak oxidizer, it can be reduced to phosphine, phosphine when encounters strong reducing agent.

Uses
1. Phosphinic acid is used as reducing agent for electroless plating;
2. It can be used to prevent discoloration of phosphoric acid resin;
3. It is used as esterification catalyst, the refrigerant;
4. It is used to produce hypophosphite, sodium salts, manganese salts, iron salts are generally used as nourishing substances;
5. Phosphinic acid is used in medicine and as reducing agent, the determination of arsenic, tellurium and separation of tantalum, niobium and other reagents.
6. It is strong reducing agent, It can be used for the preparation of sodium hypophosphite, calcium phosphate and other hypophosphite.
7. It can be used for the plating bath. Pharmaceuticals. reducing agent. general reagents.
8. It is strong reducing agent, it can be used in making sodium hypophosphite, calcium phosphate and other hypophosphite.
9. This product is widely used as reducing agent, Ag, Cu, Ni, Hg and other metals are reduced to the corresponding metal, for the verification of As, Nb, Ta and other reagents, it can be used for the preparation of Na, K, Ca, Mn, Fe and other types of hypophosphite.

Toxicity
It is non-combustible. But when contacts with the hole H agent, it will cause fire. When meets oxidizing agent, violent reaction and combustion can proceed. When it is heated to high, it can decompose into highly toxic phosphine gas, or even explode. It is corrosive. Phosphinic acid is often added into soft drinks, and because it is not absorbed. So the risk is small, but particularly strong hypophosphite hurt gastrointestinal. Accidentally it splashes into the eyes or contacts skin, plenty of water is used to washed. Production operators should wear protective clothing and other protective clothing. Production equipment should be sealed, workshop should be ventilated well.

HAZARDS IDENTIFICATION
Hazard statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage
Precautionary statements:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
Wear protective gloves and eye/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.


Preparation method
1. Phosphorus and barium hydroxide solution is heated,  barium salt Ba (H2PO2) 2 • 2H2O can generate, sulfuric acid is added into Phosphinic acid barium solution, Ba2+ can precipitate:
Ba(H2PO2)2+H2SO4=BaSO4+2H3PO2
Phosphinic acid can be obtained by evaporating under reduced pressure and low temperature crystallization. Due to in this process, the solubility of the barium salt is small, so the concentration of obtained Phosphinic acid is not high, industrial product should be purified by recrystallization.

2. the barium oxide (or lime) and solution of white phosphorus is heated together to form secondary barium phosphate (or calcium), and then reacts with sulfuric acid, it is filtered, concentrated to obtain product, or sodium hypophosphite solution proceeds H-type ion exchange resin can derive product. This method requires a large amount of resin, and resin regeneration and washing step is cumbersome, it generally costs more than $ 7 per pound, it is only suitable for small batch production, and not suitable for large-scale industrial applications.

3. Phosphinic acid is prepared by electrodialysis method, wherein the electrodialysis cell divides into three parts, they are anode chamber, raw material chamber and cathode chamber, the intermediate is separated by anionic membrane and cationic membrane, between two membranes sodium hypophosphite solution is placed (concentration of 100g/L~500g/L), anode chamber is dilute solution of Phosphinic acid 5g/L, anode chamber is dilute sodium hydroxide solution ( 5g /L), between the poles DC (3V~36V) is passed, anode releases oxygen, and generates secondary product of Phosphinic acid; cathode emits hydrogen, and generates secondary product of sodium hydroxide, the reaction time is 3~21h. The reactions of anode chamber and cathode chamber are as follows:
anode chamber:
H2O==H++OH-
2OH-==O2+2H2O+4e
H++H2PO2-==H3PO2
cathode chamber:
H2O==H++OH-
2H++2e==H2
Na++OH-==NaOH
Electrodialysis method of preparation Phosphinic acid is simple and equipment investment is small, it is suitable for mass production.

4. Starting from the industrial grade sodium hypophosphite, Cl-, SO42-anions which affect the quality indicators of Phosphinic acid are removed by precipitation, heavy metal ions are removed from the solution by forming sulfide, and then using strong acid cation exchange resin to obtain sodium secondary phosphate, high purity grade product can obtain. The process can produce high-grade secondary phosphate, technically is feasible, the process is simple, easy operation, good product quality, it can meet the needs of the electronics industry, defense industry and other high-tech fields.
Production Process of Phosphinic Acid from Industrial Sodium Hypophosphite
figure 1 Production Process of Phosphinic Acid from Industrial Sodium Hypophosphite.

5. Ion exchange resin method: about 70g of cation exchange resin wetted with water is packed into a glass tube with 5 mol/L hydrochloric acid circulating about 15min, after thoroughly washed with water, high purity aqueous sodium hypophosphite aqueous solution (15 g/60 ml H2O) flows through it, the resin column is first washed with 50 ml, then with 25 rnl distilled water. The effluent acid and washing is combined, it is concentrated by evaporation in water bath. The concentrated acid is placed in high vacuum with P205 dryer for dehydration, cooling and crystallization, filtration, recrystallization, to obtain Phosphinic acid product.
Production method
Ion exchange resin method: put about 70 g water-soluble cation exchange resins to fill into a glass tube. Circulate with 5 mol/L hydrochloric acid for about 15 min and wash sufficiently with water. Have a high aqueous sodium hypophosphite solution (15 g/60 ml H2O) to flow through the resin column, followed by being washed first with 50 ml water, and then rinsing with 25 rnl distilled water. The effluent acid and the washings were combined and concentrated by evaporation on a water bath. The concentrated acid is send to the highly vacuum, P205 dryer for dehydration, followed by cooling crystallization, filtration and recrystallization to obtain the finished product of Phosphinic acid.

Description
Phosphinic acid is a powerful reducing agent with a molecular formula of H3PO2. Inorganic chemists refer to the free acid by this name although its IUPAC name is dihydridohydroxidooxidophosphorus, or the acceptable name of phosphinic acid. It is a colorless low-melting compound, which is soluble in water, dioxane, and alcohols. The formula for Phosphinic acid is generally written H3PO2, but a more descriptive presentation is HOP(O)H2 which highlights its monoprotic character. Salts derived from this acid are called phosphinates (hypophosphites).

Description
This acid has the general formula ofH4P2O6 and differs from the other oxy-phosphorous acids. It has many peculiarities. It is formed along with phosphorous and phosphoric acids, when phosphorus is oxidized by moist air. If white phosphorus is exposed to air, and sodium acetate is addedto the liquidwhich forms, the somewhat insoluble sodium hypophosphate,Na2H2P2O6·6H2Oseparates. The sodium hypophosphate monohydrate, however, is very soluble and deliquescent at ~98.7 g/100 ml.

Chemical Properties
colourless liquid

Physical properties
Colorless deliquescent crystals or oily liquid; sour odor; density 1.493 g/cm3;melts at 26.5°C; boils at 130°C; very soluble in water, alcohol and ether; den-sity of a 50% aqueous solution is 1.13 g/mL.

Uses
Preparation of hypophosphites, electroplating baths.

Definition
ChEBI: A phosphorus oxoacid that consists of a single pentavalent phosphorus covalently bound via single bonds to two hydrogens and a hydroxy group and via a double bond to an oxygen. The parent of the class of phosphinic acids.


Preparation

Phosphinic acid may be prepared by various methods:
1. Boiling white phosphorus with calcium hydroxide:
P4 + 4Ca(OH)2 + 8H2O → 4Ca(H2PO2)2 + 4H2
The calcium salt is soluble in water. Treatment with sulfuric acid yields thePhosphinic acid:
(H2PO2)2Ca + H2SO4 → 2H3PO2 + CaSO4
The product mixture is filtered to remove insoluble CaSO4. The aqueous solu-tion of Phosphinic acid is concentrated under reduced pressure.Concentrated baryta water may be used instead of calcium hydroxide.2. By treating sodium hypophosphite, NaH2PO2with an ion-exchange resin.The sodium salt may be produced by boiling white phosphorus with a solutionof sodium hydroxide, a reaction similar to (1) above.
PH3 + 2I2 + 2H2O → H3PO2 + 4HI
The above method may be considered safer than that involving heating whitephosphorus with an alkali.
Phosphinic acid must be stored below 50°C. It is sold commerciallyas an aqueous solution at various concentrations.

Production Methods
Phosphinic acid is formed by reaction of barium hypophosphite and sulfuric acid, and filtering off barium sulfate. 
By evaporation of the solution in vacuum at 80 °C, and then cooling to 0°C, Phosphinic acid crystallizes.

Definition
A white crystalline solid. It is a monobasic acid forming the anion H2PO2 – in water. 
The sodium salt, and hence the acid, can be prepared by heating yellow phosphorus with sodium hydroxide solution. 
The free acid and its salts are powerful reducing agents.

Reactions
Phosphinic acid is miscible with water in all proportions and a commercial strength is 30% H3PO2. Hypophosphites are used in medicine. 
Phosphinic acid is a powerful reducing agent, e.g., with copper sulfate forms cuprous hydride Cu2H2, brown precipitate, which evolves hydrogen gas and leaves copper on warming; with silver nitrate yields finely divided silver; with sulfurous acid yields sulfur and some hydrogen sulfide; with sulfuric acid yields sulfurous acid, which reacts as above; forms manganous immediately with permanganate.

General Description
Colorless oily liquid or deliquescent crystals with a sour odor. Density 1.439 g / cm3. Melting point 26.5°C. 
Inhalation of vapors irritates or burns the respiratory tract. Liquid and vapors may irritate or burn eyes and skin.

Air & Water Reactions
Deliquescent. Water soluble.

Reactivity Profile
Phosphinic ACID decomposes when heated into phosphoric acid and spontaneously flammable phosphine. Phosphinic Acid is oxidized by sulfuric acid with release of sulfur dioxide and sulfur. Phosphinic Acid reacts explosively with mercury(II) oxide [Mellor, 1940, Vol. 4, 778]. Phosphinic Acid reacts violently with mercury(II) nitrate [Mellor, 1940, Vol. 4, 993]. Phosphinic Acid neutralizes bases in exothermic reactions.

Hazard
Fire and explosion risk in contact with oxidizing agents.

Health Hazard
TOXIC; inhalation, ingestion or skin contact with material may cause severe injury or death. 
Contact with molten substance may cause severe burns to skin and eyes. Avoid any skin contact. Effects of contact or inhalation may be delayed. 
Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases. Runoff from fire control or dilution water may be corrosive and/or toxic and cause pollution.

Fire Hazard
Non-combustible, substance itself does not burn but may decompose upon heating to produce corrosive and/or toxic fumes. 
Some are oxidizers and may ignite combustibles (wood, paper, oil, clothing, etc.). Contact with metals may evolve flammable hydrogen gas. 
Containers may explode when heated.

Purification Methods
Phosphorous acid is a common contaminant of commercial 50% Phosphinic acid. 
Jenkins and Jones [J Am Chem Soc 74 1353 1952] purified this material by evaporating about 600mL in a 1L flask at 40o, under reduced pressure (in N2), to a volume of about 300mL. After the solution was cooled, it was transferred to a wide-mouthed Erlenmeyer flask which was stoppered and left in a Dry-ice/acetone bath for several hours to freeze (if necessary, with scratching of the wall). When the flask was then left at ca 5o for 12hours, about 30-40% of it liquefied, and was again filtered. This process was repeated, then the solid was stored over Mg(ClO4)2 in a vacuum desiccator in the cold. Subsequent crystallisations from n-butanol by dissolving it at room temperature and then cooling in an ice-salt bath at -20o did not appear to purify it further. The free acid forms deliquescent crystals m 26.5o and is soluble in H2O and EtOH. The NaH2PO2 salt can be purified through an anion exchange resin [Klement Z Anorg Allgem Chem 260 267 1949.]Phosphinic Acid Preparation Products And Raw materials


Raw materials
Resin column AMBERLITE(R) IRC-50


Preparation Products
4-IODOPYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID 3,5-diisopropylphenol cmtirust agent T-708 Sodium hypophosphite TRIS(2,2'-BIPYRIDYL)RUTHENIUM(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE XANTHURENIC ACID

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.