HPMA

Eş anlamlı
Hidrolize Polimaleik Anhidrit
HPMA
Polimaleik asit


HPMA, Kalsiyum Karbonat için antiskalanttır

HPMA, su arıtma sistemlerinde mükemmel kalsiyum karbonat kontrolü sağlar.

HPMA, yapışmayan kristallerde mükemmel kalsiyum karbonat kristal distorsiyonu sonuçları sağlar.
HPMA Kalsiyum oranı yüksek sularda bile temiz ısı eşanjörlerini korur.


HPMA, özellikle stresli koşullar altında karbonatlar ve sülfatlar için mükemmel ölçek inhibitörüdür.

Polimaleik asit (CAS NO.26099-09-2), esas olarak düşük basınçlı kazanlar, endüstriyel soğutma suyu sistemi, petrol sahası su boru hattı, ham petrol dehidrasyonu için kullanılan etkili ölçek inhibitörüdür.

Polymaleic Acid Homopolymer, su sistemlerinde hem kalsiyum karbonat hem de kalsiyum sülfat tuzu birikimini önlemeye yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı bir ölçek inhibitörüdür.
Polimaleik Asit Homopolimerinin benzersiz özelliği, geleneksel polimaleik asitler, akrilat polimerleri ve fosfonatlara göre bu kalsiyum pullarını inhibe etmek için geliştirilmiş genel performanstır.
Polimaleik Asit Homopolimeri ayrıca kalsiyum oksalat gibi diğer pulların oluşumunu önlemeye yardımcı olacaktır.

Polimaleik Asit Homopolimeri ayrıca kolloidleri ve kil gibi ince parçacıkları dağıtacaktır.

Performans Faydaları
• Genel amaçlı kireç önleyici / dağıtıcı — çeşitli kirleticiler ve kireç oluşturucular (kalsiyum oksalat, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve silt) üzerinde etkilidir.
• Olağanüstü kalsiyum karbonat inhibisyonu, yüksek alkalinite / sertlik ve yüksek toplam çözünmüş katı sistemlerinde performans gösterir ve geleneksel poliakrilatlara göre daha uzun süreli etkinlik sağlar.
• Mükemmel kalsiyum sülfat inhibisyonu, yüksek ve düşük pH'lı su sistemlerinde performans gösterir.
• Çok etkili baryum sülfat inhibisyonu.
• Yüksek performanslı dağıtıcı polimerlerle (örneğin, ACUMER 2000 polimer ve ACUMER 3100 polimer) karışımlarda inhibisyon özelliklerini geliştirir.
• Tüm pH seviyelerinde stabildir. Polimaleik Asit Homopolimerinin Kimyasal Modu, aşağıdaki özellikleri optimize etmek için 2000 civarında seçilmiş moleküler ağırlığa sahip modifiye edilmiş bir akrilik homopolimerdir:
• Anti-çöktürme — Polymaleik Asit Homopolimeri, eşik etkisiyle çökeltici tuzların çözünürlüğünü artıracaktır. Bu, kazan / soğutma devrelerinde inorganik tuzların (karbonatlar, fosfatlar, Ca ve Mg sülfatları) çökelmesinin azaltılmasına izin verir.
• Kristal distorsiyonu — Bu polimer kristal kafeslere hapsolarak büyümelerini önlemeye ve kırılmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu, tuzların yüzeylere yapışmasını en aza indirir.
• Dispersiyon özellikleri — Bu polimer çamur / kil için iyi bir dağıtıcıdır ve yüzeylerde yeniden birikmelerini önlemeye yardımcı olur.

HPMA, su sistemlerinde hem kalsiyum karbonat hem de kalsiyum sülfat tuzu birikimini önlemeye yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı bir ölçek inhibitörüdür.
HPMA ayrıca kalsiyum oksalat gibi diğer ölçeklerin oluşumunu önlemeye yardımcı olacaktır.

HPMA ayrıca kolloidleri ve kil gibi ince parçacıkları dağıtacaktır.

HPMA'nın Performans Faydaları
• HPMA genel amaçlı kireç önleyici / dağıtıcıdır — çeşitli kirleticiler ve kireç oluşturucular (kalsiyum oksalat, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve silt) üzerinde etkilidir.
• HPMA, olağanüstü kalsiyum karbonat inhibisyonuna sahiptir, yüksek alkalinite / sertlik ve yüksek toplam çözünmüş katı sistemlerinde çalışır ve geleneksel poliakrilatlardan daha uzun süreli etkinlik sağlar.
• HPMA mükemmel kalsiyum sülfat inhibisyonuna sahiptir, yüksek ve düşük pH'lı su sistemlerinde performans gösterir.
• HPMA çok etkili baryum sülfat inhibisyonuna sahiptir.
• HPMA, yüksek performanslı dağıtıcı polimerlerle (örneğin, ACUMER 2000 polimer ve ACUMER 3100 polimer) karışımlarda inhibisyon özelliklerini geliştirir.
• PMA, tüm pH seviyelerinde stabil kalır.

Kimyasal Etki Modu
HPMA, aşağıdaki özellikleri optimize etmek için 2000 civarında seçilmiş moleküler ağırlığa sahip modifiye edilmiş bir akrilik homopolimerdir:
• Çökelmeyi önleme — HPMA polimeri, eşik etkisiyle çökelen tuzların çözünürlüğünü artıracaktır. Bu, kazan / soğutma devrelerinde inorganik tuzların (karbonatlar, fosfatlar, Ca ve Mg sülfatları) çökelmesinin azaltılmasına izin verir.
• Kristal distorsiyonu — Bu polimer kristal kafeslere hapsolarak büyümelerini önlemeye ve kırılmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu, tuzların yüzeylere yapışmasını en aza indirir.
• Dispersiyon özellikleri — Bu polimer çamur / kil için iyi bir dağıtıcıdır ve yüzeylerde yeniden birikmelerini önlemeye yardımcı olur.

HPMA, endüstrideki yüksek sertlik, yüksek alkalilik ve yüksek sıcaklık soğutma suyu sistemleri için en etkili kalsiyum karbonat antiskalanttır.

ANAHTAR KELİMELER:
HPMA, 2-Butendioik asit (2Z)- homopolimer, ASİDO POLİMALEICO, Hidrolize Polimaleik Anhidrit, POLİ(MALEİK ASİT), Poli(maleik asit), poli(maleik asit), Polimaleik asit, poli maleik asit, kimyasal

Çeşitli endüstriler, sirkülasyonlu su sistemleriyle ısıyı absorbe ederek ısıyı gidermek için soğutma devreleri kullanır.
Devridaim suyu, tuzların çökelmesine yol açabilecek safsızlıklar oluşturabilir.
Tuzların ve diğer partiküllerin çökelmesi, ekipman yüzeylerinde birikebilir, bu da ısı transfer veriminin düşmesine ve daha yüksek işletme ve bakım maliyetlerine neden olur.
HPMA kireç önleyicileri, devridaim yapan soğutma sistemlerinde, kazanlarda ve buharlaştırıcılarda kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.
HPMA, birikmeyi önlemek için tuzları dağılmış halde tutabilir ve ölçeği daha az dayanıklı ve dayanıklı hale getirmek için yapıyı değiştirebilir.
HPMA, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum fosfat, silika ve silikat, silt ve demir içeren partikül maddeler üzerinde etkilidir ve ısı transfer yüzeylerine yapışmalarını azaltır.

CAS No 26099-09-2

Mayoquest 3000
Belclene 200
Belclene 200 (hidrolize polimaleik anhidrit, Mw 400-800)

EC / Liste no .: 607-861-7
CAS no .: 26099-09-2

Kimyasal Tanım: Polimaleik Asit Homopolimeri

Polimaleik Asit, Maleik Asit'in homopolimeridir. Yüksek sıcaklıkta ve yüksek alkali soğutma suyu sistemlerinde mükemmel performans gösteren çok verimli bir kalsiyum karbonat antiskalantıdır. Ürün, klor veya diğer oksitleyici biyositlerin varlığında stabildir. Polymaleic Acid, iyi ölçek inhibisyonu ve yüksek sıcaklık tolerans özellikleri nedeniyle su tuzdan arındırma tesislerinde kullanılır. Çinko tuzları ile kombine edildiğinde korozyon önleyici olarak da görev yapar.

Eş anlamlılar: HPMA; Polimaleik Anhidritin Hidroliz Ürünü; Acumer 4200; Belclene 200; Belclene 200LA; DP 3328; Maleik asit homopolimeri; Nonpol PMA 50W; SH 150
CAS No .: 26099-09-2

BELCLENE 2OO
HPMA, endüstriyel soğutma suyu, kazan suyu, petrol sahası enjeksiyonu, şeker değirmeni buharlaştırıcısı, ters ozmoz, tuzdan arındırma uygulamalarında, özellikle yüksek sıcaklık gibi kritik su koşullarında yaygın olarak kullanılan kireç önleyici ve dağıtıcı konusunda çok iyi performansa sahiptir. yüksek alkalinite, yüksek sertlik.

Belclene 200

Polimaleik asit

Belclene 200, endüstriyel su sistemlerinde ve diğer ilgili uygulamalarda bir kalsiyum karbonat inhibitörü olarak geliştirilmiştir.
Belclene 200, normal kullanım koşulları altında klor veya diğer oksitleyici biyositlerden etkilenmez.
Uzun zincirli azot bileşikleri, alifatik amin ve kuaterner amonyum bileşikleri ile uyumluluğu test edin.

Görünüm: berrak kehribar sıvı
Koku: hafif
Katı içeriği:% 47-53 w / w
Özgül ağırlık: 1.16-1.19
pH (seyreltilmemiş): <2
25'C'de viskozite: 12-30 cPs (10-25 cSt)
Kaynama noktası aralığı: 100-102'C (212-214'F)
Donma noktası aralığı: -5 ila -12'C (10-23'F)


HPMA, endüstrideki yüksek sertlik, yüksek alkalinite ve yüksek sıcaklık soğutma suyu sistemleri için en etkili kalsiyum karbonat antiskalantıdır.

Uygulama:
HPMA aşağıdaki formülü sağlar:
LSI'nin 3.0'a yaklaştığı zorlu hizmet koşullarında üstün kalsiyum karbonat ölçeği inhibisyonu
Hem eşik inhibisyonu hem de kristal modifikasyonu
Fosfonat bazlı programlar için, fosfonatların tek başına kullanılmasına kıyasla daha iyi sonuçlar
Bel-Trak test kitini kullanarak yerinde kolay test

Faydaları:
HPMA, soğutma suyu formülasyonlarında ve diğer ilgili uygulamalarda tek başına bir kalsiyum karbonat inhibitörü olarak veya çok işlevli bir formülasyon destek maddesi olarak kullanılabilir.


HPMA, SOĞUTMA DEVRELERİNDE, ENDÜSTRİYEL BUHARLAŞTIRICILARDA VE DEVRELERDEKİ KORUYUCU MADDELERİN FORMÜLASYONU İÇİN POLİMALEİK ASİT ESASLI DİSPERSANTIR.

Eş anlamlılar: Poli (maleik asit); Polymaleic Anhydride hidrolize; 2-Butendioik asit (2Z) -, homopolimer; 2-Butendioik asit (Z) -, homopolimer; Maleik asit homopolimer

Polimaleik Asit, Maleik Asidin homopolimeridir. Yüksek sıcaklıkta ve yüksek alkali soğutma suyu sistemlerinde mükemmel performans gösteren çok etkili bir kalsiyum karbonat antiskalantıdır. Ürün, klor veya diğer oksitleyici biyositlerin varlığında stabildir. Polymaleic Acid, iyi ölçek inhibisyonu ve yüksek sıcaklık tolerans özellikleri nedeniyle su tuzdan arındırma tesislerinde kullanılır. Çinko tuzları ile kombine edildiğinde korozyon önleyici olarak da görev yapar.

Uygulamalar:

Soğutma suyu sistemleri / endüstriyel su arıtma
Beton katkı maddesi
Suyun tuzdan arındırılması
Ham petrol buharlaşması
 


Dequest P9000'e eşdeğer
Yapısal formül:
CCCOOHH * COOHHnCC * HHmCCOOO

Özellikler: HPMA, ortalama molekül ağırlığı 400-800 olan düşük moleküler ağırlıklı bir polimerittir.
Suda çözünen toksisite yok, yüksek kimyasal ve termal stabilite, 330 above'un üzerinde ayrışmış sıcaklık. HPMA, yüksek sıcaklıkta (350 ℃) ve yüksek pH (8.3) seviyesinde bariz eşik etkisine sahiptir, alkali su sisteminde kullanılmaya veya maddelerle inşa edilmeye uygundur.
HPMA, 300 ° C sıcaklık altında karbonat ve fosfat ölçeklerine karşı iyi ölçek inhibisyonuna sahiptir ve 100 saate kadar etkili süre ile.
İyi ölçek inhibisyonu ve yüksek sıcaklık tolerans özellikleri nedeniyle, HPMA, ani buharlaştırma ekipmanı, düşük basınçlı kazan, buharlı lokomotif, ham petrol buharlaştırma, petrol boru hattı ve endüstriyel sirkülasyonlu soğuk su sistemlerinde tuzdan arındırma tesisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ek olarak, HPMA, çinko tuzu ile birlikte kullanıldığında iyi bir korozyon önleme etkisine sahiptir. HPMA, çimento için katkı maddesi olarak da kullanılabilir.

Polimaleik asit, maleik asidin homopolimeridir.
Hidrolize Polimaleik Anhidrit, klor ve diğer oksitleyici biyositlerin varlığında çok kararlıdır.
Hidrolize Polimaleik Anhidrit, iyi ölçek önleme ve yüksek sıcaklık direnci özelliklerine sahiptir.
Bu nedenle tuzdan arındırma tesislerinde kullanılabilir.
Hidrolize Polimaleik Anhidrit ayrıca yüksek sıcaklıkta ve yüksek alkali soğutma suyu sistemlerinde mükemmel bir kalsiyum karbonat antiskalantıdır.
Hidrolize Polimaleik Anhidrit ilavesi, korozyon önleyici olarak çinko tuzları ile kombinasyon halinde kullanılabilir.
Hidrolize Polimaleik Anhidrit, beton katkı maddesi olarak ve ham petrol buharlaştırması için de kullanılabilir.
HPMA, maleik anhidrit I ve aromatik hidrokarbonun 60 ° ila 200 ° C arasında polimerizasyonu yoluyla üretilebilir.


Şartname:
öğeler
indeks
Görünüm
Soluk sarı ila koyu kahverengi şeffaf sıvı

Katı içerik%: 48.0 dak

Brom değeri mg / g: 80.0max
Ortalama moleküler ağırlık: 450 dak
pH (1 % su solüsyonu): 2.0-3.0
Yoğunluk (20 ℃) g / cm3: 1.18 dak

Kullanım:
HPMA genellikle 1-15 ppm dozajında ​​organik fosfonat ile birlikte sirkülasyonlu soğuk su sistemi, petrol sahası doldurma suyu, ham petrol susuzlaştırma ve düşük basınçlı kazanlarda kullanılır.
HPMA, iyi ölçek engelleme (% 98) ve ölçek sıyırma özelliklerine sahiptir. Çinko tuzları ile birlikte kullanıldığında

2-Butendioik asit (2Z) -, homopolimer

IUPAC isimleri
(2R, 3R) -2,3-dimetilbutandioik asit
2-Butendioik asit (2Z) -, homopolimer
2 ‐ Butendioik asit (2Z) -, homopolimer
ACIDO POLIMALEICO
Hidrolize Polimaleik Anhidrit
POLİ (MALEİK ASİT)
Poli (maleik asit)
poli (maleik asit)
Polimaleik asit
polimaleik asit

Diğer isimler
HPMA
Hidrolize Polimaleik Anhidrit
Hidrolize Polimaleik Anhidrit (HPMA)
MONOPOTASYUM FOSFİT

• POLİ (MALEİK ASİT)
• (z) -2-butendioik asit homopolimeri
• poli (maleikasit) (% 50 aq)
• MALEİK ASİT POLİMER
• hidrolize polimaleik anhidrit
• Hidrolize Polimaleik Anhidrit
• PolymaleicacidAq
• Maleic Acdi (homopolimer)
• 2-Butendioik asit (2Z) -, homopolimer
• (% 50 AQ)
• HPMA
• PMA
• maleik asit homopolimeri
• Hidrolize polimaleik anhidrit
• 2-Butenedioicacid (Z) -, homopolimer
• Hidroksipropilmetakrilamid
• Maleik asit reçinesi
• 26099-09-02
• Maleik Asitin HoMopolyMer (HPMA)
• POLİMALİK ASİT (PMA)
• Poli (maleik asit) HPMA
•% 48 veya% 50 Polymaleic asit HPMA
• 26099-09-2
• C4H404n
• C4H4O4n
•    Su arıtma
• Polimerler

Eş anlamlı
Polymaleicacid Aq
Hidrolize Polimaleik Anhidrit
Hidrolize Polimaleik Anhidrit
Hidrolize polimaleik anhidrit
HPMA
Polimaleik Asit

Ayrıca ilginizi çekebilecek ürünler:
• 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit Sodyum Tuzu Çözeltisi
• Bis Hekzametilentriaminpenta (Metilenfosfonik Asit)
• Kalsiyum Ligninsulfonate
• Kalsiyum Nitrat Tetrahidrat
• Kalsiyum Sülfonat
•    ANTİDURLU CİTREK asit
•    Sitrik asit monohidrat
• Dietilaminoetanol
• Dietilentriamin Penta (metilen Fosfonik Asit) Heptasodyum Tuzu
• Dietilhidroksilamin
• Dimetiletanolamin
• Dodecanedioic Asit
•    Etil asetat
• Glyoxal
• N-CADM Korozyon Önleyici
• Sodyum Glukonat
• Sodyum Lignosülfonat
• Sodyum Perborat Monohidrat
• Sodyum Perborat Tetrahidrat
• Triizopropanolamin


Tanım:% 50 sulu polimaleik asit çözeltisi olan 200 / HPMA, endüstriyel su arıtma sistemlerinde kalsiyum karbonat tortusunu engellemek için Belclene 200, Buckman BSI-97 ve Mayoquest 3000 gibi ürünlere düşük maliyetli bir alternatiftir.


PMA örnekleri arasında Belclene 200, Mayoquest 3000, Acumer 4210 ve Polycol 100, Buckman BSI-97 bulunur.

UYGULAMALAR: HPMA, endüstriyel su arıtma programlarında kullanım için çok etkili bir kireç önleyicidir.
HPMA, oksitleyici biyositlerden etkilenmez ve özellikle çok yüksek sert su ortamlarında faydalıdır.
HPMA, yüksek sıcaklık uygulamalarında mükemmel termal stabiliteye sahiptir


Amonyum Dimolibdat
Amonyum Heptamolibdat
Molibden Trioksit (MoO3)
Sodyum Molibdat Susuz
Sodyum Molibdat Dihidrat Teknik ve ACS Sınıfları
Sodyum Molibdat Çözeltisi% 35
Amonyum Metatungstate
Susuz Kalsiyum Tungstat
Sodyum Tungstat Susuz
Sodyum Tungstat Dihidrat

Aminler
Sikloheksilamin N / A
DEAE (Dietilaminoetanol) Pennad 150
DEHA (Dietilhidroksilamin) Pennstop 85
Metoksipropilamin (MOPA)
Morfolin
Azoller
Benzotriazol, granüller veya toz Cobratec 99; Wintrol B-G / N, Belclene 510; Preventol BZT
Sodyum Benzotriazol% 40 Çözelti Cobratec 40S, Wintrol B-40Na
Sodyum MBT% 50 Wintrol MBT-50Na
Sodyum Toliltriazol% 50 Cobratec TT-50-S; Wintrol T-50Na; Belclene 515; Preventol CI 7-50

Tolyltriazole Granüler, Boncuklar, Toz Cobratec TT-100; Wintrol T, Belclene 511; Preventol CI 7-100


Fosfonatlar
ATMP / NorthQuest 6400 (Amino Tri-metilen fosfonik asit) Belclene 640, DeQuest 2000, Qquest A50, Unihib 305WT, Mayoquest 1320, Briquest 301-50A, Buckman Phos 2, Codex 8503
ATMP-Na5 / NorthQuest 6405 (Amino Tri-metilen fosfonik asit, Pentasodyum Tuzu) Mayquest 1400N
DTPMPA / NorthQuest 6200 [Dietilenetriamin Penta (metilenfosfonik asit)] PCI 1500, MayQuest 1860
DTPMPA-Na7 / NorthQuest 6207 [Dietilen triamin Penta'nın Heptasodyum Tuzu (metilen fosfonik asit)] Belclene 635
HEDP / NorthQuest 6600
(1-Hidroksietiliden-1,1-Difosfonik Asit) Belclene 660, DeQuest 2010, Qquest H60, Cquest H60, Mayoquest 1500, Briquest ADPA60, Unihib 106T, Buckman Phos 6, Codex 661
HPAA / NorthQuest 6700
(Hidroksifosfono Asetik Asit) Belcor® 575
Stabilize HPAA / NorthQuest 575
(Stabilize Hidroksifosfono Asetik Asit) Belcor® 575
PAPEMP / NorthQuest 6300 Mayoquest 2200
PBTC / NorthQuest 6500
(2-Fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik Asit) Bayhibit AM, Belclene 650, DeQuest 7000, Q-QP50, Cquest P50, Mayoquest 2100, Buckman Phos 9

Polimerler

NORTHQUEST 161 (PCA% 50)
(Fosfinokarboksilik asit) Belsperse 161, Mayosperse 5000
NORTHQUEST 200 (HPMA)
(Homopolymaleic Acid) Belclene 200; Buckman BSI-97, Mayoquest 3000, Optidose 4210
NORTHQUEST 283 (CPMA)
(Kopolimermaleik Asit) Belclene 283, Callaway 3230B, Mayoquest 4000
NORTHQUEST 374 / TP-TL
(Sifonlanmış stiren / maleik polimer) AkzoNobel Versa TL-4
NORTHQUEST 400
(Sülfonlanmış fosfino karboksilik asit kopolimeri) Belclene 400
NORTHQUEST 499
(Karboksilat / sülfonat / maleik terpolimer) Belclene 499
NORTHQUEST 599 VersaFlex 1
NORTHQUEST 780 BSI 78
NORTHQUEST 1000
(Poliakrilik Asit) Acumer 1000
NORTHQUEST 1050
(Akrilik Asit homopolimer) Acumer 9400
NORTHQUEST 2000
(Karboksilat / Sülfonat kopolimeri) Acumer 2000
NORTHQUEST 2050
(AA / akrilamid kopolimeri) Buckman BSI 75
NORTHQUEST 2055
(AA / akrilamid kopolimeri) Buckman BSI 82
NORTHQUEST 2070
(AA / akrilamid Ko-Polimer) Buckman BSI 84
NORTHQUEST 2100
(Karboksilat / Sülfonat kopolimeri) Acumer 2100, AkzoNobel AR 546
NORTHQUEST 2880
(Fosfonokarboksilik Asit Karışımı) Bricorr 288, Mayoquest 2088
NORTHQUEST 3100
(AA / AMPS iyonik olmayan terpolimer) Acumer 3100
NORTHQUEST 3150 Acumer 3100
NORTHQUEST 3540 Sokalan CP 5, ACUSOL 505N
NORTHQUEST 3610 BSI 361
NORTHQUEST 4100 (Sodyum Poliaspartat) PCI 440, Baypure 100DS
NORTHQUEST 4367 (Fosfino Karboksilik Maleik Polimer Karışımı) Accusol BSI 338
NORTHQUEST 4450 (Akrilik Asit Homopolimeri) Accusol 445N, 402N
NORTHQUEST 5000
(Karboksilat / Sülfonat / maleik terpolimer) Acumer 5000, AkzoNobel AR 540
NORTHQUEST 5752 Carbosperse K-752
NORTHQUEST 5798 Karbosperse K-798
NORTHQUEST 6000 VersaFlex SI
Kuru Polimerler ve Fosfonatlar
NORTHQUEST 5410 KURU Acusol 445ND
NORTHQUEST 5420 DRY Dry ​​AA / AMPS, NQ2000 gibi
NORTHQUEST 5430 DRY NQ3000 gibi iyonik olmayan terpolimer
NORTHQUEST 5450 (5000 KURU) Acumer 5000
NORTHQUEST 5499 (NQ599 KURU) VersaFlex 1
NORTHQUEST 5660 (KURU HEDP) DRY DeQuest 2010, Belclene 660, Codex 661
Muhtelif Kimyasallar
NORTHQUEST EDTA XL (Yüksek saflıkta EDTA Çözümü - düşük NTA) Versene 100XL
EDTA% 39 Çözüm Versene 100
NORTHQUEST 5573 (Sodyum Lignosülfonat Tozu) Maracell XE, Marasperse N22


DEQUEST P, endüstriyel su arıtma uygulamalarında DEQUEST fosfonatlarla kombinasyon için özel olarak tasarlanmış bir polimer serisidir.
DEQUEST P 9000, P 9200 ve P 9300, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, magnezyum hidroksit ve kalsiyum fosfat ölçeklerinde etkilidir.
DEQUEST P9300, endüstriyel soğutma suyu arıtımı için özel korozyon önleme programları için bir dağıtıcı olarak kullanımını bulur.
DEQUEST P9400, çinko bazlı soğutma suyu arıtma performansını iyileştirmede etkili kullanımlarını bulur. Ve P&P değirmenlerinin alkali koşullarında mükemmel Kalsiyum Karbonat ve Kalsiyum Oksalat inhibisyonunun yanı sıra, hamur değirmenlerinde sindirici ölçek kontrolüdür.
DEQUEST P9500, mükemmel CaCO 3 inhibisyonu ve silika dispersiyonudur. Etkili Kalsiyum Fosfat inhibisyonu ve demir oksit / silt dispersiyonu. Yumuşak çelik için iyi korozyon koruması.


Dequest P9000, endüstriyel su sistemlerinde bir antiskalant olarak ve deniz suyu damıtma tesislerinde kireç kontrolü için kullanılan sulu çözelti içinde bir Polimaleik Asit (CAS-26099-09-02) olarak tanımlanmaktadır.

Belclene 710; Belclene 200LA; Dequest P 9000; Bel 200 ön karışımı; 2-Butenedioik asit (Z) -, homopolimer; Nonpol PMA 50W; Accent T 1107; Nonpol PWA 50W; SH 150; DP 3328; Maleik asit, polimerler (8CI) ; 2-Butendioik asit (2Z) -, homopolimer; Poli (maleik asit); Aron A 6510; Acumer 4200; Maleik asit homopolimeri; Belclene 200


DP 3328;
Belclene 200;
Maleik asit homopolimeri;
Acumer 4200;
Aron A 6510;
Poli (maleik asit);
2-Butendioik asit (2Z) -, homopolimer;
Maleik asit, polimerler (8CI);
Belclene 710;
SH 150;
Nonpol PWA 50W;
Accent T 1107;
Nonpol PMA 50W;
2-Butendioik asit (Z) -, homopolimer;
Bel 200 ön karışımı;
Dequest P 9000;
Belclene 200LA;

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.