KALSİYUM STEARAT

Kalsiyum stearat = Stearik asit + Kalsiyum oksit


KALSİYUM STEARAT
Kalsiyum distearat
Oktadekanoik asit, kalsiyum tuzu
Stearik asit, kalsiyum tuzu
CAS #: 1592-23-0
EC Numarası: 216-472-8


CAS adları
Oktadekanoik asit, kalsiyum tuzu (2: 1)

IUPAC isimleri
kalsiyum dioktadekanoat
Kalsiyum Distearat
kalsiyum oktadekanoat
Kalsiyum stearat
kalsiyum distearat
kalsiyum; oktadekanoat


Ticari isimler
Kalsiyum distearat
Kalsiyum stearat


Kalsiyum stearat, bir su yalıtım maddesi olarak ve ayrıca inşaat endüstrisinde çiçeklenmeyi önlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum stearat beton ile karıştırılır ve binalar, zeminler ve ayrıca prefabrikasyon endüstrisi gibi inşaat faaliyetlerinde kullanılır.
Kalsiyum stearat, harç ve macunlarda toz halinde, prefabrike sistemler için emülsiyon formunda kullanılmaktadır.

Oktadekanoik asit kalsiyum tuzu veya stearik asit kalsiyum tuzu olarak da adlandırılan kalsiyum stearat, endüstriyel ve ticari uygulamalar için evrensel olarak kabul edilmiş bir metalik stearattır.
Kalsiyum stearat, Avrupa gıda katkı maddesi numarası E470a olan gıdalarda topaklanmayı önleyici ajan, ayırıcı ajan, yağlayıcı, bağlayıcı, emülgatör ve koyulaştırıcı olarak kullanılabilen sentetik bir bileşendir. Aynı zamanda kozmetik, ilaç, plastik ve diğer uygulamalarda da kullanılabilir.


Kalsiyum stearat, Ca (C18H35O2) 2 kimyasal formülüne sahip hayvansal katı ve sıvı yağlardan veya bitkisel yağlardan elde edilen stearik asidin kalsiyum tuzu.

Kalsiyum stearatın kullanım alanları arasında boyada bir düzleştirici madde, kağıt kaplamalar için bir yağlayıcı, plastikleştirici ve düzleştirici, boyalarda askıda bırakma maddesi, plastik ve diğer kalıplarda bir ayırıcı madde, bir tabletleme maddesi, bir su itici ve bir kozmetik bileşen vb. Yer alır.

Endüstriyel ve ticari uygulamalar için en yaygın olarak kullanılan metalik stearatlardan biri olan kalsiyum stearat, toksik olmayan ve tahriş edici olmayan bir kalsiyum karboksilatıdır. Ticari olarak stearik asidin kalsiyum oksit ile reaksiyonu ile üretilir. Beyaz mumsu bir toz şeklinde satılmaktadır. Kalsiyum stearatın çok sayıda uygulaması olmasına rağmen, çoğu plastik ve kauçuk endüstrisinde PVC, HDPE ve PP üretimi sırasında yağlayıcı olarak kullanılır; ve kauçuk işlemede topaklanmayı önleyici bir ajan olarak. Kalsiyum stearat, FDA veri tabanında "genel olarak güvenli kabul edilen" olarak listelenmiştir ve farmasötik ve gıda endüstrilerinde oral ilaç formülasyonları ve şekerlerin üretiminde kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen kullanımların yanı sıra, kalsiyum stearat ayrıca inşaat, kişisel bakım ve kağıt endüstrilerinde de kullanım alanı bulur.

Kauçuk endüstrisinde kalsiyum stearat uygulamasının artması, pazarda ortaya çıkan en önemli trendlerden biridir. Çinko, kalsiyum ve magnezyum dahil olmak üzere bu stearatlar, kürlenmemiş kauçukta pıhtılaşmayı önlemek ve ayrıca kürlenmiş kauçuk işlemede nihai ürünü kalıplardan çıkarmak için kullanılmıştır.

Rapora göre, küresel plastik endüstrisinin büyümesi bu pazarın temel itici güçlerinden biri. Kalsiyum stearat plastik üretiminde yaygın olarak kullanıldığından, kalsiyum stearat pazarındaki satıcılar bu büyümeden faydalandı. Bu endüstride kalsiyum stearat, PVC reçine üretiminde yağlayıcı olarak ve çeşitli PP ve PE uygulamalarında nötrleştirici, renk dengeleyici ve ayrıştırıcı olarak kullanılır.

Kalsiyum stearat, kalsiyum sabunu olarak sınıflandırılan bir kalsiyum karboksilattır. Kalsiyum stearat, bazı yağlayıcıların, yüzey aktif maddelerin ve birçok gıda maddesinin bir bileşenidir. Beyaz mumsu bir tozdur. Kalsiyum stearat, geleneksel sodyum ve potasyum sabunlarının aksine suda düşük çözünürlüğe sahip mumsu bir malzemedir. Kalsiyum stearat ayrıca üretilmesi kolay ve ucuzdur ve düşük toksisite sergiler. Bu özellikler, uygulamalarının çoğunun temelini oluşturur.

Kalsiyum stearat, bazı yağlayıcılarda ve yüzey aktif maddelerde bulunan kalsiyumun karboksilatıdır. Kalsiyum Stearat beyaz mumsu bir tozdur ve aynı zamanda sabun köpüğünün ana bileşenidir.

Kalsiyum Stearat, gıdalar, kumaşlar, beton, kağıt, plastik ve daha pek çok üründe yaygın olarak kullanılmaktadır.


Kalsiyum stearat, yenilebilir kaynaklardan elde edilen katı organik asitlerin bir karışımı ile bir kalsiyum bileşiğidir. Kalsiyum stearat genellikle eklendiği maddenin parçacıkları arasındaki sürtünmeyi azaltan katı fazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır.
Kalsiyum stearat, kalsiyum sabunu olarak sınıflandırılan bir kalsiyum karboksilattır. Kalsiyum stearat, bazı yağlayıcıların, yüzey aktif maddelerin ve birçok gıda maddesinin bir bileşenidir. Beyaz mumsu bir tozdur.

Üretim ve oluşum
Kalsiyum stearat, stearik asit ve kalsiyum oksidin ısıtılmasıyla üretilir:

2 C17H35COOH + CaO → (C17H35COO) 2Ca + H2O
Kalsiyum stearat aynı zamanda sabun sert suyla karıştırıldığında oluşan beyaz bir katı olan sabun köpüğünün ana bileşenidir.
Sodyum ve potasyum içeren sabunların aksine, kalsiyum stearat suda çözünmez ve iyi köpürmez.
Ticari olarak su içinde% 50 dispersiyon veya püskürtmeyle kurutulmuş toz olarak satılmaktadır. Bir gıda katkı maddesi olarak, genel E numarası E470 ile bilinir.

KALSİYUM STEARAT, oktadekanoik asittir (kalsiyum sabunu). Kalsiyum stearat, kalıp ayırıcı, antistatik ve buğulanmayı önleyici ajan olarak işlev görür. Isıyla sertleşen reçineler, kauçuklar, poliolefin, PVC ve plastiklerde kullanılır.
Kalsiyum Stearat, Ba-Cd sabunun ko-stabilizatörü ile plastikler için stabilizatör olarak kullanılır. Plastik endüstrisinde olduğu gibi kozmetikte de plastifiyan olarak kullanılmaktadır. Vernik, kaplama ve mürekkeplerde düzleştirme ve zımparalama ajanı olarak kullanılır. Tablet imalatında uygulanmaktadır. Kauçuklar için kurutucu yağlayıcı ve toz alma ajanı olarak kullanılır. Kimyasal sentezde katalizör olarak kullanılır. Beton, taşyünü, tekstil ve kağıtta su yalıtım katkı maddesi olarak kullanılır.

Kalsiyum stearat fizyolojik olarak güvenli olarak kabul edilir ve çoğu çözücüde çözünmez. Mumlarla karşılaştırıldığında, kalsiyum stearat nispeten yüksek bir yumuşama noktasına sahiptir ve sonuç olarak daha yüksek sıcaklıklarda yağlı hale gelmez.

Kalsiyum stearat esas olarak plastik endüstrisinde bir asit tutucu, ayırıcı ajan ve yağlayıcı olarak, inşaatta su yalıtımı için ve ilaç ve kozmetik ürünlerinde topaklanmayı önleyici katkı maddesi olarak kullanılır.

Kalsiyum Stearat, üstün bir kalıpçı ve dahili yağlayıcıdır. Plastik ve inşaat sektörü uygulamalarına uygundur. Üretim süreci ve sektöre göre istenilen özel ölçü ve yoğunlukta üretilebilir.

Kalsiyum stearat, bazı yağlayıcılarda ve yüzey aktif maddelerde bulunan kalsiyumun karboksilatıdır.

Kalsiyum stearat, bazı gıdaları (Smarties gibi) içeren tozlarda akış ajanı olarak, Sprees gibi sert şekerlerde yüzey düzenleyici, kumaşlar için bir su geçirmezlik ajanı, kurşun kalem ve boya kalemlerinde bir yağlayıcı olarak kullanılır.
Beton endüstrisi, beton duvar üniteleri, yani finişer ve blok üretiminde ve ayrıca su yalıtımında kullanılan çimentolu ürünlerin çiçeklenme kontrolü için kalsiyum stearat kullanır. Kağıt üretiminde kalsiyum stearat, kağıt ve karton yapımında iyi parlaklık sağlamak, tozlanmayı ve kat çatlamalarını önlemek için yağlayıcı olarak kullanılır.
Plastiklerde, Kalsiyum stearat, 1000 ppm'ye kadar konsantrasyonlarda, bir yağlayıcı ve bir ayırıcı ajan olarak bir asit temizleyici veya nötrleştirici olarak işlev görebilir.
Pigment ıslatmayı iyileştirmek için plastik renklendirici konsantrelerinde kalsiyum stearat kullanılabilir.
Sert PVC'de, Kalsiyum stearat füzyonu hızlandırabilir, akışı iyileştirebilir ve kalıp şişmesini azaltabilir. Kişisel bakım ve ilaç endüstrisindeki uygulamalar arasında tablet kalıbı ayırma, yapışmayı önleme ajanı ve jelleştirme ajanı bulunur. Kalsiyum stearat, bazı köpük kesici türlerinde bir bileşendir.

Başvurular
Kalsiyum stearat, geleneksel sodyum ve potasyum sabunlarının aksine suda düşük çözünürlüğe sahip mumsu bir malzemedir.
Kalsiyum stearat da üretilmesi kolay ve ucuzdur ve düşük toksisite sergiler. Bu özellikler, uygulamalarının çoğunun temelini oluşturur.
Magnezyum stearat için ilgili uygulamalar mevcuttur.

Kalsiyum stearat, Smarties, çene kırıcılar ve Sprees gibi bazı şekerlemelerde akış ajanı ve yüzey düzenleyici olarak kullanılır.
Kalsiyum stearat, kumaşlar için su yalıtım maddesidir.
Kalsiyum stearat gibi PVC varlığında tercihen metal yüzeyi ıslatan polar gruplar içeren yağlayıcılar mükemmel metal yağlayıcılardır.
Kalsiyum stearat, kalem ve boya kalemlerinde bir yağlayıcıdır.
Kalsiyum stearat, tel üretiminde kuru çekme yönteminde çok etkili bir yağlayıcıdır.
Kağıt üretiminde kalsiyum stearat, kağıt ve karton yapımında iyi parlaklık sağlamak, tozlanmayı ve kat çatlamalarını önlemek için yağlayıcı olarak kullanılır.
Beton endüstrisi, beton duvar üniteleri, yani finişer ve blok üretiminde ve ayrıca su yalıtımında kullanılan çimentolu ürünlerin çiçeklenme kontrolü için kalsiyum stearat kullanır. [3]

Plastiklerde, Kalsiyum stearat, 1000 ppm'ye kadar konsantrasyonlarda, bir yağlayıcı ve bir ayırıcı ajan olarak bir asit temizleyici veya nötrleştirici olarak işlev görebilir.
Pigment ıslatmayı iyileştirmek için plastik renklendirici konsantrelerinde kalsiyum stearat kullanılabilir. Sert PVC'de, Kalsiyum stearat füzyonu hızlandırabilir, akışı iyileştirebilir ve kalıp şişmesini azaltabilir.
Kalsiyum stearat, toksik olmayan polivinil klorür ürününün bir tür termo stabilizatörü ve yağlayıcısıdır, polivinil klorür plastik ürünün işlenmesi vazgeçilmez yardımcı ajan serisi ürünlerdir.

Kişisel bakım ve ilaç endüstrisindeki uygulamalar arasında tablet kalıbı ayırma, yapışmayı önleme ajanı ve jelleştirme ajanı bulunur.
Kalsiyum stearat, bazı köpük kesici türlerinde bir bileşendir.
Kalsiyum stearat ayrıca bir Yapışma önleyici ajandır.


Kullanım Alanları: Son derece düşük çözünürlük, kalsiyum stearatı çok yönlü bir madde yapar.
Kalsiyum stearat esas olarak bir hamur yumuşatıcı olarak kullanılır ve genellikle mono- ve digliseridler gibi diğer hamur yumuşatıcılarla birlikte kullanılır.
Gıda sınıfı kalsiyum stearat ayrıca bir emülsiyonlaştırıcı, tatlandırıcı ajan, toz önleyici ajan, stabilizatör, ayırıcı ajan ve / veya koyulaştırıcı ajan olarak da kullanılabilir (Merck 2001).
Diğer kullanımlar, plastik kalıplama tozları için bir salma maddesi olarak, polivinil klorür reçineleri için bir stabilizatör olarak, yağlayıcı olarak ve çeşitli farmasötik ürünlerde bir kıvamlandırma maddesi olarak su geçirmezliği içerir (Merck 2001).


KULLANIM VE UYGULAMALAR
Gıda, İlaç ve Nutrasötikler: Tabletleme için Kalıp Ayırıcı, Stabilizatör, Emülgatör, Kalsiyum Kaynağı, Eksipiyan, Yapışma Önleyici Ajan


Kozmetik: Toz Kozmetiklerde Topaklanmayı Önleyici Ajan. Kozmetik Kullanımlar arasında topaklanmayı önleyici maddeler, kozmetik renklendiriciler, emülsiyon stabilizatörleri ve viskozite kontrol edici maddeler bulunur

Kozmetikte (INCI) işlevleri
Anti-kekleşme: Toz veya sert kütlede kozmetik ürünlerde katı partiküllerin akışkanlığını sağlamaya ve aglomerasyonunu sınırlamaya yardımcı olur
Kozmetik renklendirici: Renkli kozmetikler ve / veya cilde bir renk verir.
Emülsiyon stabilize edici: Emülsiyonlaştırma sürecini destekler ve emülsiyonun stabilitesini ve raf ömrünü iyileştirir
Viskozite kontrolü: Kozmetiklerin viskozitesini artırır veya azaltır


Yağlayıcılar ve Gresler: Kalınlaştırıcı Ajan

Kişisel Bakım: Yapışma Önleyici ve Jelleştirici Ajan

Plastikler: PVC Sert Ekstrüzyonda İç ve Dış Yağlayıcı, Polietilen Zincir Uzunluğu Değiştirici ve Toz Alma Maddesi. Kalsiyum Stearat, boru, dış cephe kaplaması ve enjeksiyonla kalıplanmış bağlantı parçalarının imalatı sırasında işleme yardımcısı olarak kullanıldığında sert PVC bileşiklerinin ekstrüder basıncını azaltır

Kauçuk: Serbest Bırakma Yardımı, Yapışma Önleme. Kalsiyum Stearat, kauçuk ve plastik endüstrileri tarafından etkili bir elastomer işleme yardımcısı ve ayırıcı ajan olarak kullanılır.
Kalsiyum stearat, akış ajanı, stabilize edici ajan ve belirli yiyeceklerin üretiminde yüzey düzenleyici gibi birçok potansiyel kullanıma sahiptir - özellikle birçok şeker.

Kalsiyum stearat, farmasötik tabletler ve kapsüller için bir kalıp ayırıcı ajan olarak, kozmetiklerde topaklanmayı önleyici bir ajan olarak ve yağlayıcılarda ve greslerde bir koyulaştırıcı olarak kullanılır.
Kalsiyum stearat aynı zamanda birçok plastikte bulunan bir stabilizatördür ve beton ile kağıdı işlemek için kullanılır.

Kullanım: Akış Ajanı, Eksipiyan, Kalıp Ayırıcı, Kalsiyum Kaynağı, Tabletleme Ajanı.
Ayrıca PVC Sert Ekstrüzyon İç / Dış Yağlayıcı, Polietilen Zincir Uzunluğu Değiştirici ve Toz Alma Ajanı olarak kullanılır.

Kullanım: su itici, boyalarda düzleştirici, tablet yapımında yağlayıcı, emülsiyonlar, çimentolar, mum boya kalemleri, vinil reçineler için stabilizatör, kalıp ayırıcı.

Kullanım: Kalsiyum stearat, bazı yağlayıcılarda ve yüzey aktif maddelerde bulunan kalsiyum karboksilatıdır. Kalsiyum Stearat beyaz mumsu bir tozdur ve aynı zamanda sabun köpüğünün ana bileşenidir.


Kalsiyum Stearat, toksik olmayan bir stabilizatör ve yağlayıcı, polivinil klorürden kalıp ayırıcı ve tekstil ürünlerinin su iticisidir.
Kalsiyum Stearat, kaplama kağıdı ve boya için bir yağlayıcıdır.
Kalsiyum Stearat, polivinil klorürün dahili bir yağlayıcı ve toksik olmayan stabilizatörleri ve döküm endüstrisinin kalıp ayırıcıları olarak işlev görür.
Kalsiyum Stearat, topaklanmayı önleyici bir ajandır; yapışkan; emülgatör; yağlayıcılar; kalıp ayırıcı maddeler; stabilizatörler; koyulaştırıcılar; tatlandırıcılar.
Kalsiyum Stearat, polivinil klorürün dengeleyicileri ve yağlayıcıları olarak ve toksik olmayan gıda ambalajı, tıbbi cihazlar ve diğer yumuşak film kapları olarak işlev görür.
Polietilen ve polipropilenin halojen emicisi olarak reçinede kalan katalizörü ortadan kaldırabilir. Reçine renklerinin ve kalıplama ürünlerinin yağlayıcı olarak, aynı zamanda fenolik, amino ısıyla sertleşen plastik ve plastiklerin ayırıcı ajanları ve polyester takviyeli plastiğin yağlayıcıları, gresin koyulaştırıcı ajanı, tekstilin su geçirmez ajanları ve boyanın düzleştirici ajanı olarak. Gıda sınıfı Kalsiyum stearat, toz haline getirilmiş veya kristalli gıdanın topaklaşmasını ve topaklaşmasını önleyerek serbest akışını koruyan bir topaklanmayı önleyici ajan olarak hizmet edebilir. Ancak, topaklanmayı önleyici ajan kullanımına izin veren Çin'in GB2760-86'sı, şu anda sadece tuz için kullanılan potasyum ferrosiyanürdür. FAO / WHO düzenlemelerine göre, kalsiyum stearat glikoz tozu, sukroz tozu ve stok küp vb. Kaplama için kullanılabilir, izin verilen maksimum miktar 15 g / kg'dır.
Su yalıtım maddesi olarak Kalsiyum Stearat, yağlayıcı ve plastik katkı maddelerinde kullanılır.
Kalsiyum Stearat, gıda, ilaç, kozmetik, plastik ve kauçuk endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve ağırlıklı olarak yağlayıcılar, emülgatörler, stabilizatörler, ayırıcılar, hızlandırıcılar, kozmetik temel malzemeler için kullanılmaktadır.
Sert plastiklerde Kalsiyum Stearat, kondensatın hızını artırabilir.
Kalsiyum Stearat ayrıca gıda ambalajları, tıbbi cihazlar ve diğer toksik olmayan esnek filmler için de kullanılabilir, ancak aynı zamanda stabilize edici ajan etkisine ve uzun vadeli stabiliteye sahiptir. Polietilen ve polivinil klorürün stabilizatörleri ve yağlayıcıları olarak. Polietilen ve polipropilenin halojen emicisi olarak, artık reçinenin katalizör reçine rengi ve stabilitesi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir. Dış ülkelerde plastiğin ısı direncini geliştirmek, hava direncini ilk rengini ve nefes alabilirliği iyileştirmek için yaygın olarak kullanılır. Toksik stabilizatörleri aynı performansla değiştirecektir.

Son kullanım uygulaması, kalsiyum stearat pazarını ilaç endüstrisi, çimento ve inşaat sektörü, kağıt üretim endüstrisi, kauçuk işleme endüstrisi, plastik üretim endüstrisi, yağlayıcı endüstrisi ve kişisel bakım endüstrisine ayırır.

Ambalaj, dayanıklı tüketim malzemeleri ve elektrik ve elektronik endüstrisinde artan plastik uygulamalarının kalsiyum stearat talebine katkıda bulunması bekleniyor.
Kalsiyum Stearat, Polivinil klorür (PVC), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) üretimi için plastik imalat şirketlerinde harici bir yağlayıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum Stearat, poliolefin, polistiren ve polyester üretiminin kalite ve işleme taleplerini karşılar.

Kalsiyum stearat ayrıca kauçuk işleme endüstrilerinde kürlenmemiş kauçuğun pıhtılaşmasını önlemek ve kauçuk işleme endüstrisindeki kalıplardan nihai ürünü serbest bırakmak için bir anti-caking ajanı olarak hizmet eder.
Otomobil endüstrisinde artan kauçuk talebi nedeniyle artan kauçuk katkı maddesi talebinin, tahmin döneminde kalsiyum stearat pazarını yönlendireceği tahmin edilmektedir.

FDA veri tabanına göre, kalsiyum stearatın insan tüketimi için uygun olduğu düşünülmektedir.
Bu nedenle Kalsiyum Stearat, ilaç endüstrisinde oral ilaç formülasyonlarında kullanım için geniş kabul görmüştür.
Kalsiyum stearat, katılaşmış tabletlerin üretimi sırasında kimyasalların işleme ekipmanına yapışmasını önler.
Ayrıca taşıma aşamasında kimyasalların birbirine yapışmasını önlemek için kullanılır.

Kalsiyum stearat, gıda endüstrisinde şekerleme ve diğer şekerlemelerin üretiminde kullanılmaktadır.
Kalsiyum stearatın yapışkan olmama özelliği, gıda ve ilaç endüstrisinde kabul edilmesinin başlıca nedenlerinden biridir.
Sıvı kalsiyum stearat, yapışkanın sürekli olarak havaya maruz kalması nedeniyle solvatlı tuzların kaybını azaltmak için ikincil çiçeklenmeyi önlemek için çimento endüstrisinde kullanılır.
Konut ve ticari inşaatlarda artan altyapı faaliyetleri ve talep nedeniyle çimento ve inşaat endüstrisinin büyümesinin, tahmin dönemi boyunca kalsiyum stearat talebini artırması bekleniyor.

Kağıt üretim endüstrisi, kağıda mat bir yüzey sağlamak için kalsiyum stearat kullanır.
Yağlama endüstrisinde, kalsiyum Stearat, gresi yağlamak için kalınlaştırıcı bir madde olarak kullanılır.
Kalsiyum stearat, kişisel bakım endüstrisinde yapışma önleyici ve jelleştirici bir ajan olarak çalışır.
Plastik üretim endüstrisinde kalsiyum Stearat, çeşitli PP ve PE uygulamaları için nötrleştirici, renk dengeleyici ve deaglomerat olarak kullanılır.

Plastik ve kauçuk üretim endüstrisindeki kalsiyum stearat uygulamalarının 2015 yılında önemli bir pazar payını oluşturması bekleniyor.
Bu endüstrilerin, lastik imalatı, ambalajlama, elektronik ürünler gibi çok sayıda sektörde artan plastik ve kauçuk uygulamaları nedeniyle 2016'dan 2024'e kadar pazardaki hakimiyetlerini sürdürmeleri bekleniyor.


Kalsiyum Stearat, harici ve dahili bir yağlayıcı görevi görür, hem sert hem de esnek formülasyonlarda tüm PVC endüstrisinde çok kullanılan bir termal ko-stabilizatördür. Fenolik bileşikler, ABS, güçlendirilmiş lifler ve diğer poliolefinlerde asit nötrleştirici ve yağlayıcı, Masterbatchler, renk konsantreleri ve kaplamalar için pigmentlerin dağılımına yardımcı olur.

Hem Endüstriyel hem de NF Sınıfı malzemelerimiz var ve sert PVC'de kullanım için, boru ve bağlantı parçaları için NSF tarafından listelenmiştir.
Tozsuz bir işleme, çevreyi korumaya ve atıkların azaltılmasına olanak tanıyan hem toz hem de granül sunumlarımız var.

Ana kullanımlar:
• Kablolar
• Borular ve bağlantı parçaları
• Poliolefinler - Kauçuk
• Pigment dağılımı
• Ambalaj
• İlaçlar

Gıda katkı maddeleri.
Plastik Bileşik ve Masterbatch
Poliolefin üretimi
PVC boru
Kaplamalar


kalsiyum bis (stearat)
 kalsiyum dioktadekanoat
 kalsiyum distearat
 kalsiyum oktadekanoat
 kalsiyum stearat FCC hacimli
 kalsiyum stearat koşer
 kalsiyum stearat PLC
 kalsiyum stearat SP koşer
 kalsiyum stearat bitkisel% 50 dispersiyon
 kalsiyum stearat WLC
 kalsiyum stearat
 Flexichem
 oktadekanoik asit kalsiyum tuzu (2: 1)
 oktadekanoik asit, kalsiyum tuzu
 oktadekanoik asit, kalsiyum tuzu (2: 1)
 stavinor 30
 stearik asit kalsiyum tuzu
 Witco G 339S

Tercih edilen IUPAC adı: Kalsiyum di (oktadekanoat)
E470

CAS numarası
1592-23-0

Özellikleri
Kimyasal formül: C36H70CaO4
Molar kütle: 607,030 g · mol − 1
Görünüm: beyazdan sarımsı beyaza
Ürün formları: Kalsiyum stearatlar, çeşitli ürün formlarında - toz veya düşük tozlu ürünler olarak - ve hayvansal veya bitkisel hammaddelerden türevler olarak mevcuttur.
Yoğunluk: 1,08 g / cm3
Erime noktası: 155 ° C (311 ° F; 428 K)
Suda çözünürlük: 0,004 g / 100 mL (15 ° C)
Çözünürlük: sıcak piridinde çözünür
yağda az çözünür
alkolde çözünmez, eter


Kalsiyum stearat fizyolojik olarak güvenli olarak kabul edilir ve çoğu çözücüde çözünmez. Mumlara kıyasla nispeten yüksek bir yumuşama noktasına sahiptir ve sonuç olarak daha yüksek sıcaklıklarda yağlı hale gelmez.

Kalsiyum stearat, plastik endüstrisinde, inşaatta su yalıtımı için ve ilaç ve kozmetik ürünlerinde topaklanmayı önleyici katkı maddesi olarak esas olarak bir asit tutucu, ayırıcı madde ve yağlayıcı olarak kullanılır. Ayrıca Baerlocher, olağanüstü yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış özel ısıya dayanıklı kalsiyum stearat ürünleri geliştirmiştir.

TİPİK UYGULAMALAR
Poliolefinler
PBT
Kırtasiye
Fenolik Reçineler


Uygulamalar:
PVC için Fusion Promoter ve stabilizatör.
ABS ve PS için yağlayıcı.
PE ve PP'de nötrleştirici katalizör kalıntıları.
»Kauçuk topaklar» için topaklanmayı önleyici madde.
Polimer için antistatik.
Beton için su yalıtımı.
Kağıt kaplamalar için malzeme.
Toz yangın söndürücü için topaklanmayı önleyici ajan.
Çeşitli tozlar için topaklanmayı önleyici ajan.
Betonda ikincil çiçeklenmeye karşı katkı maddesi.


KALSİYUM STEARAT
1592-23-0
Oktadekanoik asit, kalsiyum tuzu
Kalsiyum oktadekanoat
Kalsiyum distearat
Stearatlar
Stearik asit kalsiyum tuzu
UNII-776XM7047L
Stearik asit, kalsiyum tuzu
66071-81-6
Flexichem
776XM7047L
Aquacal
Flexichem CS
kalsiyum dioktadekanoat
Stavinor 30
Kalsiyum bis (stearat)
Nopcote C 104
Witco G 339S
HSDB 905
Kalsiyum stearat,% 6,4 - 7,4 (Ca), toz
Kalsiyum distearat, saf
EINECS 216-472-8
G 339S
G 339 S
Kalsiyum stearat [JAN: NF]
AI3-01335
Hidrojene donyağı yağ asitleri kalsiyum tuzları
Yağ asitleri, donyağı, hidrojene, kalsiyum tuzları
EINECS 266-106-6
Stearik asit kalsiyum
Kalsiyum Stearat TCG
Kalsiyum Stearat TCP
kalsiyum stearat tozu
Oktadekanoik asit, kalsiyum tuzu (2: 1)
ACMC-209djm
Lubimax Kalsiyum Stearat
Rashayan Kalsiyum Stearat
Kalsiyum Stearat H-NRML
Kalsiyum Stearat NF / FCC
Hidrojene donyağı yağ asitleri, kalsiyum tuzu
Don yağı yağ asitleri, hidrojene, kalsiyum tuzu
SCHEMBL2371
Yağ asitleri, donyağı, hidrojene, kalsiyum tuzu
C36H70CaO4
Kalsiyum stearat (JP17 / NF)
CHEMBL2106092
DTXSID7027419
Kalsiyum Stearat (teknik sınıf)
Yağ asitleri, donyağı, hidrojene, kalsiyum tuzları

Kalsiyum Stearat nedir?
Kalsiyum stearat, stearik asit ve kirecin reaksiyonundan elde edilir.

2 C17H35COOH + CaO → (C17H35COO) 2Ca + H2O

Kalsiyum Stearat, dokunulduğunda beyaz ve ipeksi ince bir tozdur.
Kalsiyum Stearat, yüksek sıcaklık koşullarında çok kararlıdır.
Kalsiyum Stearat toksik değildir ve gıda katkı maddesi olarak bile kullanılmaktadır.
Kalsiyum Stearat suya oldukça dayanıklıdır ve su itici özelliklere sahiptir.
Kalsiyum Stearat, çeşitli işlemlerde yağlayıcı, ayırıcı ajan, stabilizatör ve koyulaştırıcı görevi görür.
Kalsiyum Stearat, enjeksiyon ve ekstrüzyon işlemlerinde kullanılan mükemmel bir işlem kolaylaştırıcısıdır. Kalsiyum Stearat, ürün homojenliğini arttırır, enerji tüketimini azaltır ve hammaddeden tasarruf sağlar.
Kalsiyum Stearat ayrıca daha iyi şeffaflık, iyi renk tutma, uzun vadeli stabilite ve hava koşullarına dayanıklılık özellikleri elde etmenin mümkün olduğu bir stabilizatör olarak kullanılır.

Kalsiyum Stearat, yağlayıcı ve su itici özelliklerinden dolayı kozmetik, farmasötik, gıda ve kimyasal formülasyonlarda topaklanmayı önleyici bir ajan olarak kullanılır.
Kalsiyum Stearat, ürünlerin nemi emmesini ve yapışmasını önler, plastisiteyi artırır.
Plastikleri ve metalleri ekstrüde ederek ve lamine ederek üretimde verimliliği artırmak için kalsiyum stearat eklenir.


GIDA ENDÜSTRİSİNDE KALSİYUM STEARAT:
Kalsiyum stearat, tuz, baharat, şekerlemeler, atıştırmalık ürünler ve kuru karışımlar dahil olmak üzere çok çeşitli gıdalarda kullanılan bir yapışma önleyici ajandır. VRG, stearik asit ve türevleri hakkında bir İlkbahar 2015 güncellemesi yaparken, çeşitli web sitelerinin ve kitapların kalsiyum stearatın esas olarak ineklerden veya domuzlardan türetildiğini belirttiğini fark etti. Gıda maddesi üreticileri ve tedarikçilerinden günümüzde gıda ürünlerinde kullanılan kalsiyum stearatın bitkisel yağlardan geldiğini öğrendiğimizde, bugün gıdalarda bulunan kalsiyum stearatın gerçekten de çoğunlukla veya sadece bitkisel olup olmadığını doğrulamak için gıda etiketlerini kontrol etmeye ve gıda şirketleriyle iletişime geçmeye karar verdik. türetilmiş.

Bunu başarmak için, kalsiyum stearat içeren yenilebilir ürünleri bulmak için İnternet'i kapsamlı bir şekilde kullandık. Google® beslenme ve takviye etiketleri resimleri, çoğunlukla farmasötik ürünleri listelemiştir. Ekler ve et ve / veya süt içeren yiyecekler hariç sayfalara baktık.

Kalsiyum stearat içeren yiyecekleri ararken yaptığımız ilk gözlem, yirmi yıl öncesinin aksine bugün çok az ürünün kalsiyum stearat içerdiğiydi. Günümüzde silikon dioksit gibi gıdalarda yerini alacak pek çok ikame bileşen bulunmaktadır. (Kalsiyum stearat, magnezyum stearat ve stearik asit, günümüzde daha yaygın olarak diyet takviyeleri ve bağlayıcılar veya yağlayıcılar olarak görev yapan farmasötiklere dahil edilmektedir.

Kalsiyum stearat, tarımsal olmayan bir üründür.
Kalsiyum stearat neredeyse toksik değildir ve belirsiz özellikleri onu gıda ürünlerinde kullanım için ideal kılar (Osol ve Hoover, 1975).
Ticari olarak Kalsiyum stearat fırınlara pazarlanan un zenginleştirme ve hamur kıvamlandırma ürünlerinde kullanılmaktadır.
Dilekçenin kullanım amacı, "un değirmenlerinde eklenen un zenginleştirmelerinde kullanılacak bir akış ajanı (tozlanmayı önleyici ajan) olarak ve ayrıca aşağıdakileri içeren kuru un bazlı bileşenlerde akış ajanı veya toz önleyici ajan olarak kullanılmaktır. un değirmeninde veya fırında eklenebilen enzimler (hamur geliştiriciler) ”(NOSB Dilekçe eki).
Bu şekilde, kalsiyum stearat hamurun yönetilebilirliğini artırır ve havadaki fırın tozunu en aza indirir.

Yağ asitlerinin alkali toprak ve geçiş metal tuzlarına metal sabun denir.
Sodyum (Na) ve potasyum (K) gibi yağ asitlerinin alkali tuzları suda çözünür olmasına rağmen, metal sabunlar suda çözünmez ancak polar olmayan organik çözücüler içinde daha fazla çözünür.
Bu bileşikler, M (CnH2n + 1COO) x genel formülüne sahiptir; M ve x, sırasıyla metal iyonunu ve yükünü ifade eder.
Metal iyonlarının bu uzun zincirli karboksilatları, oldukça ticari öneme sahip bileşiklerdir ve sert ve esnek PVC için yağlayıcı ve stabilizatör, poliolefin asit temizleyici, polimerlerde kalıp ayırıcı; yağlayıcı, serbest akış geliştirici, farmasötiklerde katılaşmayı önleyici ajan; kaplama ve boyalarda su geçirmezlik, düzleştirme ve kurutucu maddeler; yağlama greslerinin bileşeni, katalizör ve katalizör modifikasyonu, yakıt katkı maddeleri vb.
Çökeltme işlemi genellikle suda çözünür bir metal tuzu ve bir yağ asidi alkali metal tuzunun sulu bir çözeltisinin atmosfer basıncı altında suyun kaynama noktasının altındaki bir sıcaklıkta reaksiyona sokulmasıyla metal sabunu üretir.
Filtreleme, yıkama ve kurutma bu yöntemdeki önemli aşamalardır.
Paulenat ve ark.2, kalsiyum klorür ilavesi üzerine sodyum sabununun% 98.5 oranında dönüştüğünü bildirdi.


2C17H35COO- + Na (aq) + Ca2 + (aq) = (C17H35COO) 2Ca (k) + 2Na + (aq) (1)
NaSt (sulu) + CaCl2 (sulu) = CaStCl (k) + NaCl (sulu) (2)
CaStCl (sulu) + NaSt (sulu) = CaSt2 (k) + NaCl (sulu) (3)


burada St, C17H35COO- iyonu temsil eder.
Beneventi ve diğerleri, kalsiyum sabunlarının çözünürlüğünün hidrokarbon zincirindeki doymamışlıkların varlığından büyük ölçüde etkilendiğini göstermiştir: CdC doymamışlıklarının sayısı ne kadar yüksekse, kalsiyum sabununun çözünürlüğü o kadar yüksek olur.
CaSt2'nin çözünürlük ürünü 10-14.8 mol / L3 olarak bildirildi


The International Pharmacopoeia - Dokuzuncu Baskı, 2019 Kalsiyum stearat (Calcii stearas)

C36H70CaO4
Kimyasal adı: Kalsiyum stearat; kalsiyum oktadekanoat; CAS Tescil No. 1592-23-0.
Tanım: Beyazdan sarımsı beyaza, ince, hacimli bir toz; koku, hafif, karakteristik.
Çözünürlük: Suda, etanolde (~ 750 g / l) TS, aseton R ve eter R'de pratik olarak çözünmez.
Kategori: Tablet ve kapsül yağlayıcı.
Saklama: Kalsiyum stearat iyi kapatılmış bir kapta saklanmalıdır.
Ek bilgiler: Yağlama derecesi, malzemenin özel biçimine ve boyutuna bağlıdır.

Gereksinimler
Tanım: Kalsiyum stearat, çeşitli oranlarda esas olarak stearik asit ve palmitik asitten oluşan kalsiyum tuzlarından oluşur.
Kalsiyum stearat, kurutulmuş maddeye göre hesaplandığında, en az% 9.0 ve en fazla% 10.5 CaO içerir.

Kimlik testleri
A. 1 g'yi 25 mL su ve 5 mL hidroklorik asit (~ 420 g / l) TS karışımıyla ısıtın; yağ asitleri serbest kalır ve sıvının yüzeyinde bir yağ olarak yüzer.
Sulu katman, kalsiyumun özelliği olarak 2.1 Genel tanımlama testleri altında açıklanan reaksiyonları verir.

B. 25 g'ı 200 mL sıcak suyla karıştırın, 60 mL sülfürik asit (~ 100 g / l) TS ekleyin ve karışımı, ayrılan yağ asitleri tabakası berraklaşana kadar ısıtın.
Sülfat kalmayana kadar kaynar suyla yıkayın, bir behere aktarın ve su ayrılana ve yağ asitleri berraklaşana kadar su banyosunda ısıtın.
Soğumaya bırakın, su katmanını dökün, yağ asitlerini eritin ve kuru bir behere süzün.
105 ° C'de 20 dakika kurutun; donma sıcaklığı, 54 ° C'den düşük değil.
Kurutma kaybı. 105 ° C'de 2 saat ısıtın ve tartın; sabit bir kütle elde edilene kadar ısıtmayı 2 saatlik artışlarla tekrarlayın; 40 mg / g'dan fazla değil.

Tahlil.
Yaklaşık 1.2 g, doğru tartılmış, 50 mL hidroklorik asit (0.1 mol / l) V ekleyin ve 10 dakika veya ayrılmış yağ asitleri tabakası berrak olana kadar kaynamaya kadar ısıtın, orijinal hacmi korumak için gerekirse su ekleyin.
Turnusol kağıdı R ile test edildiğinde, filtreyi ve şişeyi soğutun, süzün ve yıkama asitten arınana kadar suyla iyice yıkayın. Süzüntüyü sodyum hidroksit (1 mol / l) VS turnusol kağıdı R'ye karşı nötralize edin ve titrasyona devam edin 2.5 Kalsiyum için kompleksometrik titrasyonlar altında açıklandığı gibi.
Her mL disodyum edetat (0.05 mol / l) VS, 2.804 mg CaO'ya eşdeğerdir.
Kalsiyum stearat (Calcii stearas)


Kalsiyum stearat hazırlama teknolojisi
Öz
Buluş, bir kalsiyum stearat hazırlama teknolojisini açıklamaktadır.
Teknoloji aşağıdaki adımlardan oluşur:
1, 40-45 kısım stearik asit, 10-15 kısım kalsiyum hidroksit, 1-5 kısım çinko oksit ve 20-30 kısım damıtılmış su bir reaksiyon kabına eklenmesi ve homojen olarak karıştırılması;
2, bir vakum sistemi başlatılırken reaksiyon kazanını 90DEG C'ye ısıtmak;
3, örnekleme, serbest asitleri ve kalsiyum hidroksiti analiz etme ve sürekli üç kez tespit sonuçları kalsiyum hidroksit içeriğinin sıfır olduğunu ve serbest asitlerin içeriğinin% 0.5'ten küçük olduğunu gösteriyorsa reaksiyonu sonlandırın; ve
4, kalsiyum stearat ürünü elde etmek için elde edilen ürünün hammaddeden ayrılması ve su içeriği% 2'den az olana kadar ürünün kurutulması.
Buluşta hazırlanan ürün, yüksek yoğunluk, düşük akışkanlık, havada beklenmedik süspansiyon ve toz kirliliğinin azaltılması gibi avantajlara sahiptir.

Kalsiyum stearat, stearik asit ve kirecin reaksiyonundan elde edilir.

 

Aşağıdaki özelliklere sahip, beyaz ve ipeksi bir dokunuşa sahip ince bir tozdur:

 

Yüksek sıcaklık koşullarında çok kararlıdır
Toksik değildir ve gıda katkı maddesi olarak bile kullanılmaktadır, E470
Suya karşı oldukça dayanıklıdır ve su itici özelliklere sahiptir.
Çeşitli işlemlerde yağlayıcı, stabilizatör ve koyulaştırıcı görevi görür.
 

% 50 sıvı kalsiyum stearat emülsiyonu satın alabilirsiniz, bu da eşit dağıtımı, dozajı ve kullanımı kolaylaştırır.

 

Ayrıca pnömatik taşıma için çok uygun tozsuz / granüllü bir ürünümüz var; daha kesin bir dozu vardır ve daha temizdir.

 

 

Plastik İmalatı
 

Kalsiyum Stearat, enjeksiyon ve ekstrüzyon işlemlerinde kullanılan mükemmel bir katı yağlayıcıdır.

Kalsiyum Stearat ayrıca, daha iyi şeffaflık, iyi renk muhafazası, iyi uzun vadeli stabilite, düşük koku, düşük yer değiştirme ve uçuculuk ve hava koşullarına direnç özellikleri elde etmenin mümkün olduğu bir stabilizatör olarak kullanılır.

PVC üretiminde kalsiyum stearat, PVC'den salınabilen hidroklorik asit, HCl'yi nötralize ederek ömrünü uzatır.

 

Aşağıdaki plastiklerde kullanılabilir:

Akrilonitril Bütadien… (ABS)
Polipropilen (PP)
Vinil poliklorür (PVC)
Polietilen (PE)
Poliamid (PA)
Polistiren (PS)
Levha ve toplu kalıplama (SMC / BMC)
 

 

Ayırıcı Ajan: Kauçuk, Plastik ve Seramik
 

Diğer ayırıcı ajanların aksine, stearatlar yüksek erime noktaları ile karakterize edilirler, bu nedenle ince bir toz olarak eklenen kuru bir yağlayıcı olarak grafit gibi kullanılabilirler.

 
Ayırıcı ajan olarak kalsiyum stearat ile çalışan endüstriler arasında:

Metal
Silgi
Plastik
Seramik
 

Ayırıcı madde genellikle farklı formlarda, difüzörlerde nihai ürün olarak, emülsiyon stearat veya talaş veya hammadde şeklinde dozlama ile kullanılır.

 
İnşaatta Su İtici
Çimentoya göre% 1 ila% 6 arasında küçük oranlarda katı veya emülsiyon halinde küçük bir kalsiyum stearat ilavesi, karışımın su itici özelliklerini önemli ölçüde geliştirir.
Bu sayede karışıma sızdırmazlık sağlamanın yanı sıra çiçeklenme görünümü de önlenmiş olur.
ATAMAN KİMYA, inşaat sektöründe aşağıdaki sektörlere kalsiyum stearat sağlamaktadır:
 

Prefabrik beton
Harç
Katlar
Terrazo
Seramik döşeme ve beton
 

Prefabrik endüstrisinde, emülsiyon stearat yaygın olarak kullanılırken, toz formu harç ve macun imalatında kullanılmaktadır.

 
Topaklanmayı Önleme
Yağlayıcı ve su itici özelliklerinden dolayı kozmetik, farmasötik, gıda ve kimyasal formülasyonlarda topaklanmayı önleyici ajan olarak kullanılır. Ürünlerin nemi emmesini ve yapışmasını önler, plastisiteyi artırır.
Kalsiyum stearat ilavesi, ilave edildiği ürüne daha homojen bir görüntü sağlamakta, dozajlanmasını ve taşınmasını kolaylaştırmaktadır.

Gübreler


Deterjanlar
 

Kağıt Endüstrisi
Kağıt endüstrisi, kağıdın ömrünü uzatan ve ona yarı mat bir görünüm veren düşük maliyetli bir katkı maddesi olduğu için kalsiyum stearat kullanır.
Bu uygulama için yüksek kaliteli stearat ve çok özel ince öğütme gereklidir veya daha da iyisi, ürünün homojen yayılmasını garanti eden ve aynı zamanda uygulamasını kolaylaştıran stearat emülsiyonumuzun kullanılması gerekir.

 
Köpük Önleyici Ajan
Kalsiyum stearat, farklı köpük önleyici maddelerin formülasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genellikle köpük önleyici maddeler, köpük ortamında çözülmeyen maddelerden oluşur. Bu köpük önleyicilerin düşük viskoziteye sahip olması ve ortamda kolaylıkla hızla dağılması önemlidir.
Stearat dozu, dağılımdaki katı maddenin üzerine genellikle% 0.5 ila% 1'dir.

 
Tekstil ve Ayakkabı
İzolatör olarak kullanılan farklı kumaş, ayakkabı ve hatta taş yününün sızdırmazlığını sağlamak için kalsiyum stearat eklenir.
Kalsiyum stearatın bir diğer avantajı, su yalıtımı olarak etkinliği ve düşük maliyetidir.

 

Ekstrüderlerde Yağlayıcı
Plastik ve metalleri ekstrüzyon ve lamine ederek üretimde verimliliği artırmak için kalsiyum stearat eklenir.
Kalsiyum stearat, besleme hunisindeki karışıma% 0,3 - 1,0 arasında kalsiyum stearat ekleyerek katkı maddesi ve katı yağlayıcı görevi görür.
Kalsiyum stearat, yüksek sıcaklıklarda stabil kalır ve imalatta aşağıdaki hususları iyileştirir;

 
Alev geciktirici
Alev geciktirici malzemelerin üretiminde yaklaşık% 2 konsantrasyonda hem kalsiyum stearat hem de çinko stearat kullanılır.
Bu aynı zamanda ses yalıtıcıları ve inşaat için diğer kompozit ürünler pazarında da geçerlidir; asma tavanlar ve paneller.
Stearatlar, formülün stabilizatörleri ve üretim / şekillendirme sırasında bir yağlayıcı görevi görür.

 

- İçyağı sınıfı kalsiyum stearat, yağlayıcı, kalıp ayırıcı, topaklanmayı önleyici, emülsifiye edici, su itici ve koyulaştırıcı olarak kullanılır.

- Damıtılmış, hidrojene yağ asitlerinin kalsiyum tuzu, tipik olarak polipropilenlerde katalizör nötrleştirici veya yağlayıcı olarak kullanılır. Derece seçimi genellikle partikül boyutuna bağlıdır.

- Kalsiyum stearat ince, beyaz bir tozdur. Çözünmeyen bir kalsiyum, stearik asit ve palmitik asit tuzudur.
Fizyolojik olarak güvenli olduğu kabul edilen kalsiyum stearat, son yıllarda giderek daha önemli hale geldi. Kalsiyum stearat çoğu çözücüde çözünmez. Aromatik bileşiklerde, klorlu hidrokarbonlarda veya bitkisel ve mineral yağlarda ve mumlarda ısıtıldığında çok az çözünür.
Kalsiyum stearat, kauçuk ve lastik endüstrisi tarafından öncelikle bir ayırıcı, yağlayıcı ve asit temizleyici olarak kullanılır.


Kalsiyum stearat Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları ve Üretimi

Kalsiyum stearat ayrıca kalsiyum oktadekanoik asit olarak da bilinir.
Açık beyaz kristal toz.
Kimyasal formül (C17H35COO) 2Ca.
Moleküler ağırlık 607.00'dır. Erime noktası 179 ~ 180, ısı ile ayrışmıştır.
Suda, soğuk etanolde ve dietil eterde çözünmez, sıcak benzen, toluen ve terebentin içinde çözünür, sıcak etanol ve dietil eterde az çözünür.
Stearik asit ve buna karşılık gelen kalsiyum tuzuna ayrıştırılmak üzere güçlü asitle reaksiyona girer. Havada su emilimi.
Hoşgörüsüzlük lipolitik mikroorganizmalar.
Stearin ketonlar ve hidrokarbonlar oluşturmak için piroliz.
Toksik değildir.
Endüstriyel genellikle ilgili oleat ile karıştırılır.
Polivinil klorürün stabilizatörleri ve yağlayıcıları olarak; polietilen ve polipropilenin halojen emicisi olarak; poliolefin elyafların ve kalıplanmış ürünlerin yağlayıcıları olarak; fenolik, amino ve diğer ısıyla sertleşen plastiklerin yağlayıcı ve ayırıcı ajanı olarak; yağlama gresinin yoğunlaştırıcısı olarak; su geçirmez kumaşın su yalıtım maddesi olarak; vb. Gıda sınıfı Kalsiyum stearat, topaklanmayı önleyici bir ajan olarak hizmet eder.
Seyreltik sabun, eriyik stearik asit ve sodyum hidroksitin kalsiyum klorür ile reaksiyona girmesi ile yapılır ve Kalsiyum stearat elde edilir.
Polivinil klorürün ısı stabilizatörü olarak kullanılabilir, mükemmel kayganlığa sahiptir.
Termal stabilite performansı geneldir ve baryum stearat, kurşun stearat, kalay stearat ve kadmiyum stearattan daha düşüktür. Ama ucuz, düşük toksisite, iyi işlenebilirlik. Çinko sabunu ve bir epoksi bileşiği ile birleştirildiğinde, sinerjik bir etki gösterir, termal stabiliteyi geliştirir ve gıda ambalaj filmleri, tıbbi aletler vb. Gibi toksik olmayan yumuşak ürünler için yaygın olarak kullanılır. Baz kurşun tuzları ve sert ürünler için kullanılan kurşunlu sabunlar jelleşme hızını arttırır. Polietilen ve polipropilen için kalsiyum stearat kullanılır ve artık katalizörün reçine rengi ve stabilitesi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir. Bu ürün aynı zamanda poliolefin, polyester takviyeli plastikler, fenolik reçine, amino reçine vb. Gibi ısıyla sertleşen plastiklerin yağlayıcı ve ayırıcı ajanı olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum stearatın dezavantajı başlangıç ​​rengidir.
Daha uzun süre 100 ° C'nin üzerinde ısıtıldığında, Kalsiyum stearat beyaz PVC'yi kırmızımsı bir renge dönüştürecektir.
Özellikle formülde titanyum dioksit bulunduğunda, renklendirme özellikle ciddidir.
Bu noktada% 0,06 ~ 0,12 Na2CO3 veya 0,09 ~ 0,19 NaHCO3 eklenirse bu eksikliğin üstesinden gelinebilir.
Ancak bu maddeler çok alkali olduğu için pratikte kullanılmamaktadır.
Ek olarak, bu ürünün miktarı fazla olduğunda, ayrışma ölçeklendirme olgusu vardır.

Topaklanmayı önleyici ajan
Topaklanma önleyici olarak da bilinen topaklanmayı önleyici ajan, partiküllerin ve toz halindeki gıdanın topaklaşmasını ve topaklaşmasını önlemek, gevşek veya serbest akışlı maddelerini muhafaza etmek için kullanılır.
Parçacıkları küçük, gevşek gözenekli ve güçlü adsorpsiyondur.
Topakların oluşumuna yol açan su ve yağı kolayca emerek, gıdanın toz veya granül halini korumasını sağlar.
Çin'de kullanılmasına izin verilen beş tür topaklanmayı önleyici ajan vardır: potasyum ferrosiyanür, sodyum alüminosilikat, trikalsiyum fosfat, silika ve mikrokristalin selüloz.
Çin'de izin verilen beş türe ek olarak, topaklanmayı önleyici maddeler çeşitlidir, alüminyum, silika, kalsiyum silikat, Kalsiyum stearat, magnezyum karbonat, magnezyum stearat, magnezyum, magnezyum fosfat, magnezyum silikat, kaolin, talk ve ferrosiyanide izin verilir. Yabancı olarak kullanılabilir.
Ek olarak, topaklanmayı önleyici etkiye sahiptirler ve bazılarının başka etkileri de vardır, örneğin, kalsiyum silikat ve kaolin ayrıca filtre yardımcıları işlevine sahiptir ve Kalsiyum stearat ve magnezyum stearat emülsifiye edici etkiye sahiptir.
Ve ferrosiyanürün sınırlı ADI değerine sahip olmasına ek olarak, diğer çeşitlerin güvenliği çok iyidir, ADI değerleri hüküm değildir.
Gereksinime bağlı olarak, uygun geliştirmelere hala ihtiyaç vardır.

Tel çekme yağları
Metal tel çekme işlemi sırasında teknolojik yağlama malzemesi olarak ayrılır.
Rolü, çekme metali ile tel çekme kalıbı duvarı arasında bir yağ filmi oluşturmak, arayüzün sürtünmesini azaltmak ve metalin ısı nedeniyle duvara yapışmasını önlemek, böylece tel çekerken enerji tüketimini ve sıcaklığı azaltmak, servis ömrünü uzatmaktır. kalıbın, ürünün yüzey kalitesini sağlamak ve deformasyonu tekdüze hale getirmek.
Çelik tel çekme yağlayıcıları, katı ve sıvı yağlayıcılar olarak sınıflandırılır.
Katı yağlayıcı, kuru tel çekme için kullanılan toz yağlayıcıdır.
Yapısı, belirli katkı maddelerinin katıldığı çeşitli tek metal sabun veya metal sabundur.
Metal sabun, yağ asitlerinin metal tuzudur.
Kayganlaştırıcı olarak metal sabunun daha yüksek bir yumuşama noktasına ve geçiş sıcaklığına (sürtünme katsayısı sıcaklıkta ani bir yükselmedir), iyi aşınma direncine ve basınç direncine sahip olması gerekir. Çekme kayganlaştırıcı olarak kullanılan metal sabunlar genellikle sodyum sabunları ve kalsiyum sabundur.
Sodyum soda ve sodyum sabunları, kostik soda ve doymuş yağ asidi gliserol C3H5'in (C17H35COO) kimyasal kombinasyonu olan sodyum stearat C17H35COONa'dır, suda çözünür bir sabundur ve çok yüksek hız ve kuru tel çekme sıcaklığına uygulanmadan çıkarılması kolaydır.
Ayrıca filamanın tel çekme işleminde veya sonraki kaplama işlemleriyle çelik telin çekilmesinde de kullanılabilir.
Kalsiyum sabunları, kalsiyum hidroksit veya kalsiyum oksit ve gliseril stearatın kimyasal kombinasyonu olan Kalsiyum stearattır.
Diğerleri arasında baryum stearat, çinko stearat, alüminyum stearat ve diğer metal sabunlar bulunur.
Kalsiyum sabunu, iyi uzama ve yağlama ile kalın yağlama filmi oluşturabilir ve bu nedenle genellikle katı yağlayıcının ana bileşenidir.
Kalsiyum sabunu suda çözünmez, kolayca yıkanır berraktır, önceden kaplanmış çelik telin çekilmesine uygulanmaz.
Katkı maddeleri, kayganlığı iyileştirmek veya yağlayıcıya eklenen küçük miktarlarda diğer maddeler olan özel özellikler elde etmektir, bunlara aşırı basınç katkı maddeleri, yağlılığı iyileştirici maddeler, koyulaştırıcılar ve koruyucular, vb. Dahildir.
Aşırı basınç katkı maddeleri, ana katkı maddeleri olarak işlev görür.
Metalik bileşik ince filmin yüksek erime noktası ve düşük kesme mukavemeti oluşturmak için metal sürtünme yüzeyi ile reaksiyona girebilir, böylece yağlayıcının yüksek sıcaklık ve basınçta yağlama performansını iyileştirir.
Bu tür katkı maddeleri esas olarak molibden disülfür, grafit ve poli tetra floro etilen, vb. İçerir. Aynı zamanda aktif katkı maddesi olarak da bilinen yağlı iyileştirici ajan, rolü yağlayıcıların yağlayıcı filmi emme ve oluşturma kabiliyetini geliştirmektir.
Bu tür katkı maddeleri arasında çeşitli yüksek yağ asitleri, donyağı aminleri vb. Bulunur.
Kalınlaştırıcı, malzemeleri soda külü, kireç, baryum sülfat, kalsiyum karbonat vb. İçeren yağlama maddesinin kıvamını arttırmak için eklenen bir katkı maddesidir. Korozyon önleyici olarak da bilinen koruyucular, rolü çelik tel alt tabakanın yağlayıcıdan aşınmasını önlemektir. malzeme sodyum nitrit, sodyum fosfat vb. içerir.

Tanımlama testi
1 gr numune alınarak, 25ml ve 5ml hidroklorik asitli su ile karıştırılır, ısıtılır, yağ asitleri serbest bırakılır, böylece sıvı yüzeyinde yağlı tabaka yüzer.
Kalsiyum testi (IT-10) için su tabakası kullanılır ve pozitif olması gerekir.
25 gr numune alınır, 200 ml sıcak su ile karıştırılır, sülfürik asit test solüsyonu (TS-241) 60ml ilave edilir, yağ asidini çökeltmek için ısıtılarak ve şiddetli karıştırılarak berrak sıvı bulunur.
Yağ, sülfatlar bölünene kadar kaynar suyla yıkandı, küçük bir beherde toplandı, yağlı asidi sulu tabakadan tamamen ayırmak için bir buhar banyosunda ısıtıldı ve berrak tutuldu.
Sulu tabaka soğutuldu ve atıldı, yağ asidi eritildi ve filtre edilerek kurutuldu, 20 dakika 105 ° C'de kurutuldu.
Saflaştırılmış yağ asidinin donma noktası 54 ℃'dan az olmamalıdır. Donma noktası geleneksel yöntemlerle belirlenir.
İçerik analizi
Yaklaşık 1,2 g numune doğru bir şekilde tartılır, 0,1 mol / L hidroklorik asit eklenir, 10 dakika kaynatılır veya yağ tabakası berraklaşana kadar, gerekirse orijinal hacmi korumak için su eklenir.
Soğutuldu ve süzüldü, süzüntü ve şişe, son yıkama sıvısı artık turnusol için asidik olmayana kadar suyla iyice yıkandı.
Filtrat, sodyum hidroksit çözeltisi (TS-224.) İle muamele edilir ve turnusol için nötrdür.
Manyetik bir karıştırıcı ile yeterince karıştırılarak, 50ml büret yoluyla yaklaşık 30ml 0.05mol / L disodyum EDTA ilave edilir, 15ml sodyum hidroksit solüsyonu ve 300 mg hidroksi naftol mavisi göstergesi eklenir ve mavi bir uç noktaya kadar titrasyona devam edilir.
Mililitre başına 0.05mol / L disodyum EDTA, 2.804 mg CaO'ya eşdeğerdir.


Toksisite
ADI kısıtlamasız hüküm (FAO / WHO , 2001).
GRAS (FDA , §184.1229, 2000).
Kullanım sınırlaması
FAO / WHO (1984): glikoz tozu, sükroz tozu ve stok küp vb. İle kaplanmıştır. 15g / kg.
GB 2760-1996: sakız mayası, GMP sınırı.
Amerika'da pancar şekeri, pres şekerler, sarımsak tuzu, et yumuşatıcı, kuru pekmez, salata prefabrik tozu, baharat tozu, maya yapımında kullanılmaktadır.

Kimyasal özellik
Beyaz ince toz. Suda çözünmez, sıcak etanolde az çözünür.

Kullanımlar
Toksik olmayan stabilizatörler ve yağlayıcılar olarak, polivinil klorürden kalıp ayırıcı maddeler ve tekstil ürünlerinde su itici.
Kaplama kağıdı ve boyanın yağlayıcısı olarak.
Polivinil klorürün dahili yağlayıcı ve toksik olmayan stabilizatörleri ve döküm endüstrisinin kalıp ayırıcıları olarak.
Topaklanmayı önleyici ajan; yapışkan; emülgatör; yağlayıcılar; kalıp ayırıcı maddeler; stabilizatörler; koyulaştırıcılar; tatlandırıcılar.
Polivinil klorürün dengeleyicileri ve yağlayıcıları olarak ve toksik olmayan gıda ambalajları, tıbbi cihazlar ve diğer yumuşak film kapları olarak.
Polietilen ve polipropilenin halojen emicisi olarak reçinede kalan katalizörü ortadan kaldırabilir.
Reçine renklerinin ve kalıplama ürünlerinin yağlayıcı olarak, aynı zamanda fenolik, amino ısıyla sertleşen plastik ve plastiklerin ayırıcı ajanları ve polyester takviyeli plastiğin yağlayıcıları, gresin koyulaştırıcı ajanı, tekstilin su geçirmez ajanları ve boyanın düzleştirici ajanı olarak.
Gıda sınıfı Kalsiyum stearat, toz haline getirilmiş veya kristalli gıdanın topaklaşmasını ve topaklaşmasını önleyerek serbest akışını koruyan bir topaklanmayı önleyici ajan olarak hizmet edebilir.
Ancak, topaklanmayı önleyici ajan kullanımına izin veren Çin'in GB2760-86'sı, şu anda sadece tuz için kullanılan potasyum ferrosiyanürdür.
FAO / WHO düzenlemelerine göre, kalsiyum stearat glikoz tozu, sukroz tozu ve stok küp vb. Kaplama için kullanılabilir, izin verilen maksimum miktar 15 g / kg'dır.
Su yalıtım maddesi, yağlayıcı ve plastik katkı maddeleri olarak.
Gıda, ilaç, kozmetik, plastik ve kauçuk endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve ağırlıklı olarak yağlayıcılar, emülgatörler, stabilizatörler, ayırıcılar, hızlandırıcılar, kozmetik temel malzemeler için kullanılmaktadır. Sert plastiklerde kondensin hızını artırabilir.
Aynı zamanda gıda ambalajı, tıbbi cihazlar ve diğer toksik olmayan esnek filmler için de kullanılabilir, ancak aynı zamanda stabilize edici ajan etkisine ve iyi uzun vadeli stabiliteye sahiptir. Polietilen ve polivinil klorürün stabilizatörleri ve yağlayıcıları olarak.
Polietilen ve polipropilenin halojen emicisi olarak, artık reçinenin katalizör reçine rengi ve stabilitesi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir.
Dış ülkelerde plastiğin ısı direncini geliştirmek, hava direncini ilk rengini ve nefes alabilirliği iyileştirmek için yaygın olarak kullanılır.
Toksik stabilizatörleri aynı performansla değiştirecektir.

Üretim yöntemleri
Öncelikle eriyen stearik asit sodyum hidroksit solüsyonu ile reaksiyona girerek seyreltik bir sabun oluşturur, daha sonra kalsiyum klorür ile reaksiyona sokulur, Kalsiyum stearat ham elde edilir, ardından yıkanır, karıştırılır, kurutulur, bitmiş ürün elde edilir. Kg / ton stearat, 920 sodyum hidroksit (% 100 indirim) 140 Kalsiyum klorür (% 100 indirim) 400.
Gıda sınıfı sodyum stearat, kalsiyum klorür çözeltisi ile etkileşime girdikten sonra, süzülerek ve rafine edilir.

Kategori
Zehirli madde
Toksisite derecelendirmesi
Düşük toksisite
Akut toksisite
Oral sıçan LD50:> 10000 mg / kg; Oral fare LD50:> 10000 mg / kg.

Yanıcılık tehlikesi özellikleri
Genel bir toz tehlikesi; keskin duman, termal ayrışma ile üretilir.
Depolama Özellikleri
Depo düşük sıcaklıkta, kuru ve havalandırılmış halde tutar.
Söndürme maddesi
Su
Meslek standartları
TWA 10 mg / m3

Açıklama
Kalsiyum stearat, bazı yağlayıcılarda ve yüzey aktif maddelerde bulunan kalsiyumun karboksilatıdır. Beyaz mumsu bir tozdur.

Kimyasal özellikler
beyaz, granül, yağlı toz (lar); su itici olarak kullanılır; boyalarda düzleştirici ajan [HAW93] [MER06]

Kimyasal özellikler
Kalsiyum stearat, hafif, karakteristik bir kokuya sahip ince, beyaz ila sarımsı beyaz, hacimli bir toz olarak oluşur. Kararsızdır ve kumlanma içermez.

Kullanımlar
Su yalıtımı için kumaşlar, çimento, sıva, patlayıcılar; plastik kalıplama tozları için bir ayırıcı ajan olarak; polivinil klorür reçineleri için bir stabilizatör olarak; yağlayıcı; kalemlerde ve mum boya kalemlerinde. Yenilebilir donyağından elde edilen gıda sınıfı kalsiyum stearat, bazı gıda ve farmasötik ürünlerde kondisyonlama maddesi olarak kullanılır.

Kullanımlar
Kalsiyum Stearat, yapışma önleyici bir ajan, bağlayıcı ve emülgatör olarak işlev gören stearik asidin kalsiyum tuzudur. sarımsak tuzu, pekmez, vanilya ve vanilya-vanilya tozu, salata sosu karışımı ve et yumuşatıcıda kullanılır. Preslenmiş şekerlerin tabletlenmesinde kalıp ayırmada kullanılabilir.

Üretim yöntemleri
Kalsiyum stearat, kalsiyum klorürün, stearik ve palmitik asitlerin sodyum tuzlarının bir karışımı ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanır. Oluşan kalsiyum stearat toplanır ve herhangi bir sodyum klorürü uzaklaştırmak için su ile yıkanır.

Uygulama
Kalsiyum stearat, bazı gıdaları (Smarties gibi) içeren tozlarda akış ajanı olarak, Sprees gibi sert şekerlerde yüzey düzenleyici, kumaşlar için bir su geçirmezlik ajanı, kurşun kalem ve boya kalemlerinde bir yağlayıcı olarak kullanılır.
Beton endüstrisi, beton duvar üniteleri, yani finişer ve blok üretiminde ve ayrıca su yalıtımında kullanılan çimentolu ürünlerin çiçeklenme kontrolü için kalsiyum stearat kullanır.
Kağıt üretiminde kalsiyum stearat, kağıt ve karton yapımında iyi parlaklık sağlamak, tozlanmayı ve kat çatlamalarını önlemek için yağlayıcı olarak kullanılır.
Plastiklerde, 1000 ppm'ye kadar konsantrasyonlarda asit temizleyici veya nötrleştirici, bir yağlayıcı ve bir ayırıcı olarak işlev görebilir. Pigment ıslatmayı iyileştirmek için plastik renklendirici konsantrelerinde kullanılabilir. Sert PVC'de füzyonu hızlandırabilir, akışı iyileştirebilir ve kalıp şişmesini azaltabilir.
Kişisel bakım ve ilaç endüstrisindeki uygulamalar arasında tablet kalıbı ayırma, yapışmayı önleme ajanı ve jelleştirme ajanı bulunur.
Kalsiyum stearat, bazı köpük kesici türlerinde bir bileşendir.

Hazırlık
Kalsiyum stearat, stearik asit, bir yağ asidi ve kalsiyum oksidin ısıtılmasıyla üretilir:
2C17H35COOH + CaO → (C17H35COO) 2Ca + H2O

Aynı zamanda sabun sert suyla karıştırıldığında oluşan beyaz bir katı olan sabun köpüğünün ana bileşenidir. Sodyum ve potasyum içeren sabunların aksine, kalsiyum stearat suda çözünmez ve iyi köpürmez. Ticari olarak su içinde% 50 dispersiyon veya püskürtmeyle kurutulmuş toz olarak satılmaktadır. Bir gıda katkı maddesi olarak, genel E numarası E470 ile bilinir. .

Tanım
Değişken oranlarda kalsiyum stearat ve kalsiyum palmitat.

Tanım
Oktadekanoik asidin çözünmeyen bir tuzu. Çözünebilir tuz sodyum oktadekanoat içeren SABUN, kalsiyum iyonları içeren sert su ile karıştırıldığında "pislik" olarak oluşur.
Tehlike
Rahatsız edici bir toz.

İlaç Uygulamaları
Kalsiyum stearat, esas olarak farmasötik formülasyonlarda, tablet ve kapsül imalatında ağırlıkça% 1.0'a varan konsantrasyonlarda bir yağlayıcı olarak kullanılır. İyi yapışma önleyici ve yağlayıcı özelliklere sahip olmasına rağmen, kalsiyum stearat zayıf kayganlık özelliklerine sahiptir.
Kalsiyum stearat ayrıca bir emülgatör, stabilize edici ajan ve süspanse edici ajan olarak kullanılır ve ayrıca kozmetik ve gıda ürünlerinde kullanılır.

Güvenlik profili
Rahatsız edici bir toz. Ayrışmak için ısıtıldığında keskin bir duman ve tahriş edici dumanlar yayar.

Emniyet
Kalsiyum stearat, oral farmasötik formülasyonlarda kullanılır ve genellikle nispeten toksik olmayan ve tahriş edici olmayan bir materyal olarak kabul edilir.

depolama
Kalsiyum stearat stabildir ve iyi kapatılmış bir kapta serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Düzenleyici statü
GRAS listelenmiştir. FDA Aktif Olmayan Malzemeler Veritabanına dahil edilmiştir (oral kapsüller ve tabletler). Birleşik Krallık'ta ruhsatlı parenteral olmayan ilaçlara dahildir. Kanada'da Kabul Edilebilir Tıbbi Olmayan Bileşenler Listesinde yer almaktadır.
Kalsiyum stearat Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeler

İşlenmemiş içerikler
Gliserol tristearat Kalsiyum klorür çözeltisi% 36-40, (1 kutu = 27kgs) Kalsiyum oksit Kalsiyum klorür Stearik asit Sodyum stearat EMÜLGATÖR Sodyum hidroksit Yağ asitleri, C8-10, trimetilolpropan içeren triesterler PALM YAĞI Kalsiyum hidroksit

Kalsiyum Stearat (Ca-30), yüksek kaliteli bitkisel stearik asit kaynağından üretilen nötr bir kalsiyum sabunudur. Kalsiyum stearat, poliolefin işleme uygulamalarında genellikle dahili bir yağlayıcı ve ayırıcı ajan olarak kullanılır. Higroskopiktir ve kauçuk uygulamalarında yapışma koruyucu olarak da kullanılabilir.


1592-23-0 [RN]
216-472-8 [EINECS]
3919698
66071-81-6 [RN]
Kalsiyum bis (stearat)
Kalsiyum dioktadekanoat [ACD / IUPAC Adı]
Kalsiyum distearat
Kalsiyum oktadekanoat
Kalsiyum stearat [JAN] [JP15] [NF] [Wiki]
Calciumdioctadecanoat [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
Calstar [Ticari adı]
Dioctadécanoate de kalsiyum [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
MFCD00036390 [MDL numarası]
MFCD03940293
Oktadekanoik asit kalsiyum tuzu
OKTADEKANOİK ASİT, KALSİYUM TUZU
Oktadekanoik asit, kalsiyum tuzu (2: 1) [ACD / İndeks Adı]
stearik asit kalsiyum tuzu
Stearik asit, kalsiyum tuzu
WI3000000
(OCTADECANOYLOXY) KALSİYO OKTADEKANOAT
[1592-23-0]
169526-51-6 [RN]
37325-26-1 [RN]
7490-87-1 [RN]
8000-75-7 [RN]
Aquacal
KALSİYUM BİS (N-OKTADEKANOAT)
kalsiyum bis (oktadekanoat)
Kalsiyum Stearat (teknik sınıf)
Kalsiyum stearat [JAN]
Kalsiyum Stearat FCC Koşer
Kalsiyum Stearat NF / FCC
Hayvan kaynaklı olmayan kalsiyum stearat
KALSİYUM STEARAT | KALSİYUM DİOKTADEKANOAT
kalsiyum stearat
Flexichem
Flexichem CS
G 339 S
G 339S
Nopcote C 104
Parteck LUB CST
ST5410998
Stavinor 30
Stearik asit 1-monogliserid
Witco G 339S
硬脂酸 钙 [Çince]


Kalsiyum stearatın Kullanım Alanları Nelerdir?
Kalsiyum stearat, yağlayıcı ve su itici özelliklerinden dolayı esas olarak gıda, kozmetik ve ilaçlarda topaklanmayı önleyici bir ajan olarak kullanılır.

Gıda
Malzemelerin ve bitmiş ürünlerin nemin emilmesinden kaynaklanan yapışmasını önlemek için katı fazlı bir yağlayıcı olarak kullanılabilir.

Ekmekte, serbest akan bir ajan olarak işlev gören ve mono- ve digliseritler gibi diğer hamur yumuşatıcıları ile birlikte yaygın olarak kullanılan bir hamur yumuşatıcıdır. (4)

Aşağıdaki yemek listesi onu içerebilir:

Fırın
Kalsiyum takviyeleri
Darphaneler
Yumuşak ve sert şekerler
Katı ve sıvı yağlar
Et ürünleri
Balık ürünleri
Atıştırmalık
Makyaj malzemeleri
Genellikle yağlama özelliği nedeniyle kullanılır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde emülsiyonların yağ ve su fazlarına ayrılmasını sağlar.

İlaçlar
Farmasötik tabletlerin ve kapsüllerin üretiminde kalıp ayırıcı olarak (makinelerin hızlı çalışmasına yardımcı olmak için) kullanılabilen bir yardımcı maddedir.

Plastikler
Kalsiyum stearat, plastiklerin, örn. vinil poliklorür (PVC) ve polietilen (PE).

Diğer kullanımlar
Aynı zamanda kaplama, kağıt, kauçuk, beton, tekstil, köpük önleyici madde ve benzeri alanlarda da kullanılabilir.

Kalsiyum Stearat Yenmek için Güvenli mi?
Kalsiyum stearat, gıda katkı maddesi olarak kullanıldığında neredeyse hiçbir yan etkiye sahip değildir.
FDA tarafından mevcut iyi üretim uygulaması dışında herhangi bir sınırlama olmaksızın genellikle gıdalarda güvenli (GRAS) olarak kabul edilmektedir.
Aroma maddesi ve katkı maddesi, yağlayıcı ve salıcı madde ve stabilizatör ve koyulaştırıcı olarak kullanılabilir.


Kalsiyum stearat ayrıca kalsiyum oktadekanoik asit olarak da bilinir. Açık beyaz kristal toz.
Kimyasal formül (C17H35COO) 2Ca. Moleküler ağırlık 607.00'dır. Erime noktası 179 ~ 180, ısı ile ayrışmıştır.
Suda, soğuk etanolde ve dietil eterde çözünmez, sıcak benzen, toluen ve terebentin içinde çözünür, sıcak etanol ve dietil eterde az çözünür.
Stearik asit ve buna karşılık gelen kalsiyum tuzuna ayrıştırılmak üzere güçlü asitle reaksiyona girer. Havada su emilimi.
Hoşgörüsüzlük lipolitik mikroorganizmalar.
Stearin ketonlar ve hidrokarbonlar oluşturmak için piroliz. Toksik değildir.
Endüstriyel genellikle ilgili oleat ile karıştırılır.
Polivinil klorürün stabilizatörleri ve yağlayıcıları olarak; polietilen ve polipropilenin halojen emicisi olarak; poliolefin elyafların ve kalıplanmış ürünlerin yağlayıcıları olarak; fenolik, amino ve diğer ısıyla sertleşen plastiklerin yağlayıcı ve ayırıcı ajanı olarak; yağlama gresinin yoğunlaştırıcısı olarak; su geçirmez kumaşın su yalıtım maddesi olarak; vb.
Gıda sınıfı Kalsiyum stearat, topaklanmayı önleyici bir ajan olarak hizmet eder.
Seyreltik sabun, eriyik stearik asit ve sodyum hidroksitin kalsiyum klorür ile reaksiyona girmesi ile yapılır ve Kalsiyum stearat elde edilir.
Polivinil klorürün ısı stabilizatörü olarak kullanılabilir, mükemmel kayganlığa sahiptir.
Termal stabilite performansı geneldir ve baryum stearat, kurşun stearat, kalay stearat ve kadmiyum stearattan daha düşüktür.
Ama ucuz, düşük toksisite, iyi işlenebilirlik.
Çinko sabunu ve bir epoksi bileşiği ile birleştirildiğinde, sinerjik bir etki gösterir, termal stabiliteyi geliştirir ve gıda ambalaj filmleri, tıbbi aletler vb. Gibi toksik olmayan yumuşak ürünlerin gereksinimleri için yaygın olarak kullanılır.
Sert ürünler için kullanılan baz kurşun tuzları ve kurşun sabunlar ile birleşerek jelleşme hızını artırır.
Polietilen ve polipropilen için kalsiyum stearat kullanılır ve artık katalizörün reçine rengi ve stabilitesi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir.
Bu ürün aynı zamanda poliolefin, polyester takviyeli plastikler, fenolik reçine, amino reçine vb. Gibi ısıyla sertleşen plastiklerin yağlayıcı ve ayırıcı ajanı olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum stearatın dezavantajı başlangıç ​​rengidir.
Daha uzun süre 100 ° C'nin üzerinde ısıtıldığında, Kalsiyum stearat beyaz PVC'yi kırmızımsı bir renge dönüştürecektir.
Özellikle formülde titanyum dioksit bulunduğunda, renklendirme özellikle ciddidir.
Bu noktada% 0,06 ~ 0,12 Na2CO3 veya 0,09 ~ 0,19 NaHCO3 eklenirse bu eksikliğin üstesinden gelinebilir.
Ancak bu maddeler çok alkali olduğu için pratikte kullanılmamaktadır.
Ek olarak, bu ürünün miktarı fazla olduğunda, ayrışma ölçeklendirme olgusu vardır.

Kalsiyum Stearat, topaklanma önleyici olarak da bilinen bir Anti-caking ajanıdır, partiküllerin ve toz halindeki gıdanın topaklaşmasını ve topaklaşmasını önlemek, gevşek veya serbest akışlı maddelerini muhafaza etmek için kullanılır.

METAL TEL ÇEKİMİNDE KALSİYUM STEARATIN ROLÜ
Metal tel çekme işlemi sırasında teknolojik yağlama malzemesi olarak ayrılır.
Rolü, çekme metali ile tel çekme kalıbı duvarı arasında bir yağ filmi oluşturmak, arayüzün sürtünmesini azaltmak ve metalin ısı nedeniyle duvara yapışmasını önlemek, böylece tel çekerken enerji tüketimini ve sıcaklığı azaltmak, servis ömrünü uzatmaktır. kalıbın, ürünün yüzey kalitesini sağlamak ve deformasyonu tekdüze hale getirmek.
Çelik tel çekme yağlayıcıları, katı ve sıvı yağlayıcılar olarak sınıflandırılır.
Katı yağlayıcı, kuru tel çekme için kullanılan toz yağlayıcıdır.
Yapısı, belirli katkı maddelerinin katıldığı çeşitli tek metal sabun veya metal sabundur. Metal sabun, yağ asitlerinin metal tuzudur.
Kayganlaştırıcı olarak metal sabunun daha yüksek bir yumuşama noktasına ve geçiş sıcaklığına (sürtünme katsayısı sıcaklıkta ani bir yükselmedir), iyi aşınma direncine ve basınç direncine sahip olması gerekir.
Çekme kayganlaştırıcı olarak kullanılan metal sabunlar genellikle sodyum sabunları ve kalsiyum sabundur.

Kalsiyum sabunları, kalsiyum hidroksit veya kalsiyum oksit ve gliseril stearatın kimyasal kombinasyonu olan Kalsiyum stearattır.
Kalsiyum stearat, iyi uzama ve yağlama ile kalın bir yağlama filmi oluşturabilir ve bu nedenle genellikle katı yağlayıcının ana bileşenidir.
Kalsiyum stearat suda çözünmez, kolayca yıkanır berraktır, önceden kaplanmış çelik telin çekilmesine uygulanmaz.
Katkı maddeleri, kayganlığı iyileştirmek veya yağlayıcıya eklenen küçük miktarlarda diğer maddeler olan özel özellikler elde etmektir, bunlara aşırı basınç katkı maddeleri, yağlılığı iyileştirici maddeler, koyulaştırıcılar ve koruyucular, vb. Dahildir.
Aşırı basınç katkı maddeleri, ana katkı maddeleri olarak işlev görür.
Metalik bileşik ince filmin yüksek erime noktası ve düşük kesme mukavemeti oluşturmak için metal sürtünme yüzeyi ile reaksiyona girebilir, böylece yağlayıcının yüksek sıcaklık ve basınçta yağlama performansını iyileştirir.
Bu tür katkı maddeleri esas olarak molibden disülfür, grafit ve poli tetra floro etilen, vb. İçerir.
Aktif katkı maddesi olarak da bilinen yağlı iyileştirici ajan, rolü yağlayıcıların yağlayıcı filmi emme ve oluşturma kapasitesini geliştirmektir.
Bu tür katkı maddeleri arasında çeşitli yüksek yağ asitleri, donyağı aminleri vb. Bulunur.
Kalınlaştırıcı, malzemeleri soda külü, kireç, baryum sülfat, kalsiyum karbonat vb. İçeren yağlayıcının kıvamını artırmak için eklenen bir katkı maddesidir.
Korozyon önleyici olarak da bilinen koruyucuların rolü, malzemesi sodyum nitrit, sodyum fosfat vb. İçeren çelik tel alt tabakanın kayganlaştırıcıdan aşınmasını önlemektir.
Kalsiyum Stearat ayrıca tel çekme işlemlerinde işleme yardımcı olarak ve kuru karıştırma işlemlerinde topaklanmayı önleyici katkı maddesi olarak da kullanılır.


PVC formülasyonlarında iç yağlayıcı olarak kullanılan bu metallerin kalsiyum stearat, baryum stearat ve lauratları aynı zamanda ısı stabilitesini artıran ko-stabilizatör görevi görerek, CaCl2 tuzunun oluşumu ile etkisini ortaya çıkarmaktadır. PVC yapısının termal bozunmasından açığa çıkan HCl ile reaksiyonlarının bir sonucu.


Küresel kalsiyum stearat pazarı, 2015-2020 döneminde ılımlı bir büyüme sergiledi.
Kalsiyum stearat (C36H70O4.Ca), stearik asit ve kalsiyum oksidin reaksiyonu ile üretilen bir kalsiyum karboksilattır.
Kalsiyum oktadekanoik asit olarak da bilinir, yaklaşık 356 ° F'lik yüksek bir erime noktasına sahiptir ve hem katı hem de sıvı formlarda erişilebilir.
Kalsiyum stearat, düşük toksisite ile üretilmesi nispeten kolay ve uygun maliyetli olduğundan, dünya çapında bir dizi endüstride kullanılmaktadır.

Kalsiyum stearat, kauçuk işleme endüstrisinde, kürlenmemiş kauçuğun pıhtılaşmasını önlemek ve nihai ürünü kalıplardan çıkarmak için bir topaklanma önleyici ve süpürücü ajan olarak kullanılır.
Buna paralel olarak, otomobil endüstrisinde artan kauçuğa olan talep, pazarın büyümesine neden oluyor.
Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde kağıt ürünlerinin parlaklığını artırmak ve ömrünü uzatmak için de kullanılır.
Ayrıca kalsiyum stearat insan tüketimine uygun görüldüğü için gıda endüstrisinde baharat, şekerleme ve diğer şekerleme ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
Benzer şekilde, ilaç endüstrisinde, çeşitli takviyeler ve oral ilaç formülasyonlarına dahil edilir.
Ek olarak, sıvı kalsiyum stearat, yapışkanın sürekli olarak havaya maruz kalması nedeniyle ikincil çiçeklenmeyi önlemek ve solvatlı tuz kaybını en aza indirmek için çimento endüstrisinde kullanılır.
Ayrıca, artan altyapı faaliyetleri ve yükselen konut ve ticari inşaatlar tarafından yönlendirilen gelişen inşaat sektörünün, önümüzdeki yıllarda kalsiyum stearat talebini artırması beklenmektedir.
İleriye bakıldığında, küresel kalsiyum stearat pazarının tahmin döneminde (2021-2026) yaklaşık% 5'lik bir YBBO'da büyümesi bekleniyor.


Son Kullanım Sektörüne Göre Pazar Dağılımı:
Plastik ve Kauçuk Sektörü
İnşaat sektörü
Kişisel Bakım Sektörü
İlaç endüstrisi
Selüloz ve Kağıt Endüstrisi
Yiyecek ve içecek endüstrisi
Diğerleri
 
Sınıflara Göre Pazar Dağılımı:
Teknik Sınıf
İlaç Sınıfı
Gıda sınıfı


YEM SINIFI KALSİYUM STEARAT:

21 CFR § 573.280 - Besleme dereceli kalsiyum stearat ve sodyum stearat.
CFR
§ 573.280 Besleme dereceli kalsiyum stearat ve sodyum stearat.
Yem kalitesinde kalsiyum stearat ve sodyum stearat, aşağıdaki şartlara uygun olarak bir hayvan yeminde güvenle kullanılabilir:

(a) Yem dereceli kalsiyum stearat ve sodyum stearat, ağırlıklı olarak stearik asit olan bir yağ asidi karışımının kalsiyum veya sodyum tuzlarıdır. Palmitik asit ve küçük miktarlarda laurik, miristik, pentadekanoik, margarik, araşidik ve diğer yağ asitleri dahil olmak üzere ilişkili yağ asitleri karışımda bulunabilir, ancak agrega içindeki bu tür ilişkili yağ asitleri karışımın ağırlığının yüzde 35'ini aşmaz. Yağ asitleri, yem kalitesinde katı yağlardan veya sıvı yağlardan türetilebilir.

(b) Katkı maddeleri aşağıdaki özellikleri karşılar:

(1) Sabunlaştırılamayan madde yüzde 2'yi geçmez.

(2) Civciv ödemi faktörü içermezler.

(c) Katkı maddeleri, sulu çözelti içinde 1 saat veya daha uzun süre 180 ° F'yi aşan bir sıcaklığa maruz kalacak şekilde üretilir.

(d) Mevcut iyi üretim uygulamalarına uygun olarak hayvan yemlerinde yapışma önleyici maddeler olarak kullanılırlar.

[63 FR 8573, 20 Şubat 1998]


SUNABİLECEĞİMİZ KALSİYUM STEARAT FORMLARI:

Granül formda aşağıdaki avantajlara sahiptir. -

Malzeme israfını azaltır ve işlenmesini kolaylaştırır.
Sürecin düşük değişkenliğine katkıda bulunur ve ürünlerin gerekli özellikleri karşılamasını sağlar.
Toz kirliliğinin ortadan kaldırılması nedeniyle bazı şirketler ve ülkeler tarafından belirlenen çevre standartlarına uyulmasını sağlar.
Daha temiz bir ortamda çalışmayı sağlar ve tozdan kaynaklanan patlama riskini azaltır.
Doz ve sürükleme kayıplarındaki değişiklikleri en aza indirin.
İnce Peletinde aşağıdaki avantajlara sahiptir. -

düzgün parçacık boyutu.
Diğer bileşenlerle karıştırıldığında mükemmel dağılabilirlik.
Çözünür tuzlarda düşük içerik.
daha büyük temas alanı.
Sulu Dispersiyon aşağıdaki avantajlara sahiptir. -

Pelet parçacıklarının birbirine yapışmasını engeller.
Sıvı bazlı stearatın çalışmasını sağlar.
Toz kirliliğinin giderilmesi.

Fizyolojik güvenlik, akut toksisite olarak tanınan kalsiyum stearat: oral LD50:> 10000 mg / kg sıçan; oral fareler LD50:> 10000 mg / kg. Vulkanizasyon kirliliği yok, uzun süreli termal kararlılık.
Kalsiyum stearat ısıtma üzerinde bazı ilginç etkiler gösterecektir. Kalsiyum stearat 120⁰C ile 130⁰C arasında yumuşamaya başlar ve viskozite 160⁰C'ye kadar değişmez.
DSC testinde, kristalin suyun ayrıldığını gösteren bir kristalleşme zirvesi vardır.

Etki ve İşlev
PVC için bir yağlayıcı olarak, genellikle bir iç yağlayıcı olarak kabul edilir.
Kalsiyum stearat, güçlü alkali kalsiyum içeren ve güçlü polariteye sahip bir stearattır.
PVC reçine partiküllerinin kimyasal aktif noktası, kalsiyum stearat ile stabil bir kompleks sistem oluşturabilir.
İki uzun zincirli alkil kalsiyum stearat ve bunun PVC ve diğer polar reçinelerle uyumluluğu nispeten küçüktür, bu da PVC reçinesi, yani yağlayıcı film içinde bir kısmi mikro iki fazlı arayüz oluşturur.
Yağlanmasının mikroskobik doğası, polar olmayan uzun zincirli alkil grubu ile polar reçine zinciri segmenti arasındaki yerel yağlama arayüzünün, reçine zincir segmentleri arasındaki kuvvetten daha az olmasıdır ve reçine zincir segmentlerinde çok sayıda küçük gözenek vardır, reçine zincir segmentleri yer değiştirdiğinde, keyfi olarak deforme olan alkil bitişik alanlara sıkıştırılır.
Gözeneklerde, reçine segment yer değiştirmesinin direncini azaltır ve dahili bir yağlama rolü oynar.
Formülde tek başına kalsiyum stearatın kullanılması plastikleşmeyi hızlandırabilir, eriyik viskozitesini artırabilir, torku artırabilir ve kalıptan çıkarma gibi belirli bir etkiye sahip olabilir ve tek başına parafin kullanımı gecikmiş plastikleşme, tork azalması ve salım etkisi göstermez.
Kalsiyum stearat ve parafin mumu (polietilen mum) belli oranda kullanıldığında etkisi iyidir ve malzemenin torku çok azaltılabilir.
Bunun nedeni, parafinin kalsiyum stearat moleküllerine sızması, yağlamanın güçlendirilmesi, güçlü sinerjistik etki ve yağlama maddesinin dispersiyon durumunun iyileştirilmesidir.
Pratik uygulamada, bir PVC yağlayıcı olarak kalsiyum stearat sadece iç yağlamayı oynamaz ve yağlanması daha karmaşıktır.
Diğer iç mekanlarda yüksek yağlama oranı olması durumunda, dış yağlamanın etkisini yansıtacaktır. Ayrıca birçok yağlayıcı ile sinerjik etkiye sahiptir.


Kalsiyum Stearat, çok çeşitli endüstrilerin uygulamalarında hayati bir rol oynar.
Kullanımları çok çeşitli endüstri ve uygulamalara yayılır. Bunlar şunları içerir:

Kağıt ve Karton - kaplama renklerinde bir yağlayıcı olarak
Şeker Üretimi - akış ve yüzey düzenleyici ve su geçirmezlik ajanı olarak
Kalemler ve Pastel Boya İmalatı - yağlayıcı olarak
Beton Üretimi - çiçeklenme ve su yalıtımı için
İlaç Endüstrisi - tablet kalıbını ayırmak için, yapışmayı önleyici bir ajan olarak ve bir jelleştirici ajan olarak
Plastik Endüstrisi - pigment ıslatma, füzyonu hızlandırmak ve kalıp şişmesini azaltmak için asit süpürme veya nötralizasyon için
Köpük kesici Üretimi
Kalsiyum Stearat'ın etkisi, tipik olarak bir yağlayıcıdan bekleyeceğiniz normal özelliklerin tam tersidir. Kalsiyum Stearat miktarının arttırılması, artan bir eriyik viskozitesine ve azalmış bir kesme hızına ve hacimsel akış hızına yol açar.

Metal sabunlar, uzun zincirli yağ asitlerinden ve bir metal oksit bileşiğinden elde edilir.
Yağ asitleri ise bir trigliseritten (doğal yağlar ve bitkisel yağlar, yani yenilenebilir hammaddeler) elde edilir.
Genellikle metalik stearatlar olarak bilinen metal sabunlar, çeşitli sentez yöntemleri kullanılarak üretilebilir, örn. çökeltme ve eritme süreçleri.

ATAMAN KİMYA, çeşitli özelliklere sahip geniş bir metal sabun portföyü sunmaktadır.
Portföy, kalsiyum stearat, çinko stearat, magnezyum stearat, sodyum stearat ve alüminyum stearatı içermektedir.
Bu ürünler, diğer uygulamaların yanı sıra asit temizleyiciler, stabilizatörler, yağlayıcılar ve ayırıcı maddeler olarak kullanılabilir ve bazıları jelleştirici veya hidrofobik maddeler olarak kullanım için ideal olarak uygundur. Metal sabunlar üretim süreçlerini geliştirebilir ve çoğu durumda üreticilerin pürüzsüz yüzeylere ve düşük sürtünmeye sahip ürünler geliştirmelerine olanak tanır.

Çeşitli endüstrilerdeki uygulamalar
Plastik endüstrisinde, PVC ürünlerinin imalatında ve poliamid, polietilen, polipropilen, ABS ve fiber takviyeli plastikler (SMC, BMC) dahil olmak üzere çok sayıda plastiğin işlenmesi sırasında metal sabunlar kullanılmaktadır.

Metal sabunlar ayrıca birçok başka alanda ve çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır:


İnşaat endüstrisi: Hidrofobik ajan

Boya / cila endüstrisi: Matlaştırma maddesi ve aşındırıcı

Gres endüstrisi: Yağlayıcılar ve gres yağları üretimi için koyulaştırıcı

Kauçuk endüstrisi: Vulkanizasyon yardımcısı, ayırıcı ve yağlayıcı

Kağıt endüstrisi: Zımpara kağıdı için yağlayıcı ve ayırıcı ajan, pigmentler için kenetleme ajanı

Metal endüstrisi: Toz metalurjisi, tel çekme ve boru çekme için yağlayıcı ve ayırıcı ajan

Kırtasiye ve modelleme kili: Kurşun kalem uçları ve modelleme kili için yağlayıcı

Metal sabunlar toz, pullar ve püskürtülmüş granüller gibi kolay dağılan ve serbestçe akabilen çeşitli fiziksel formlarda mevcuttur.
Diğer formlar arasında pastiller ve granüller bulunur.

ATAMAN KİMYA'NIN İLGİLENECEK ÜRÜNLERİ:

Yağlayıcılar
ATAMAN KİMYA, çeşitli uygulamalar için çok çeşitli iç ve dış yağlayıcılar sunmaktadır.

Kalsiyum stearat
Kalsiyum stearat, plastikler ve kauçuk için çok etkili bir işleme yardımcısı ve ayırma maddesidir.

GMS Gliserol Monostearat>% 90
PVC'de, plastikleştirici emilimini iyileştiren granüllerin yüzey alanını arttırır ve sinerjik birlikte stabilize edici özellikler sunan etkili bir iç yağlayıcıdır.
PET, TPU ve SAN için dahili kalıp ayırıcı ve ABS'de iyi bir kayma ajanı görevi görür.

Hidrojene Hint Yağı (HCO)
Plastiklerde kaydırıcı katkı maddesi ve PVC için mükemmel dahili yağlayıcı.
Boya ve mürekkeplerde slip katkı maddesi.
Toz boyalarda, sıcakta eriyen yapıştırıcılarda ve sızdırmazlık maddelerinde akış kontrolü ve dağıtıcı katkı maddesi.

PE Balmumu
Plastikleştirilmiş ve sert PVC için mükemmel harici yağlayıcı. PVC eriyiğinin makinenin sıcak metal yüzeylerine yapışmasını ve yanmasını engeller ve PVC ürünlerin parlaklık, pürüzsüzlük ve su iticilik gibi yüzey özelliklerini iyileştirir.
Darbe ile modifiye edilmiş polistirende, PE balmumu mekanik ve termal özellikleri bozmadan çizilme direncini artırır.

Kalsiyum-Çinko (Ca / Zn) PVC Stabilizatörler
ATAMAN KİMYA, kablolar, borular, bileşikler vb. PVC eşyaların ekstrüzyonu için Ca / Zn stabilizatörleri sunmaktadır.


Ürünlerimizin uygulamaları:
PVC için Fusion Promoter ve stabilizatör.
ABS ve PS için yağlayıcı.
PE ve PP'de nötrleştirici katalizör kalıntıları.
»Kauçuk topaklar» için topaklanmayı önleyici madde.
Polimer için antistatik.
Beton için su yalıtımı.
Kağıt kaplamalar için malzeme.
Toz yangın söndürücü için topaklanmayı önleyici ajan.
Çeşitli tozlar için topaklanmayı önleyici ajan.
Betonda ikincil çiçeklenmeye karşı katkı maddesi.

Calcium stearate = Stearic acid + Calcium oxide


CALCIUM STEARATE    
Calcium distearate
Octadecanoic acid, calcium salt
Stearic acid, calcium salt    
CAS #: 1592-23-0
EC Number: 216-472-8


CAS names
Octadecanoic acid, calcium salt (2:1)

IUPAC names
calcium dioctadecanoate
Calcium Distearate
calcium octadecanoate
Calcium stearate
calcium-distearat
calcium;octadecanoate


Trade names
Calcium distearate
Calcium stearate


Calcium stearate is widely used as a waterproofing agent and also to prevent efflorescence in the construction industry. 
Calcium stearate is mixed with concrete and is used in construction activities such as buildings, floors, and also prefabrication industry. 
Calcium stearate is used in powder form in mortars and putties, and emulsion forms for prefabricated systems.

Calcium stearate also called octadecanoic acid calcium salt or stearic acid calcium salt is a universally accepted metallic stearate for industrial and commercial applications
Calcium stearate is a  synthetic ingredient that can be used as an anti-caking agent, release agent, lubricant, binder, emulsifier, and thickener in food with the European food additive number E470a. It also can be used in cosmetics, pharmaceuticals, plastics and other applications.


Calcium stearate, the calcium salt of stearic acid derived from animal fats & oils or vegetable oils, with the chemical formula Ca(C18H35O2)2. 

Calcium stearate's uses include that of a flating agent in paint, a lubricant, plasticizer and leveler for paper coatings, suspending agent in paints, a release agent in plastic and other mouldings, a tabletting agent, a water repellant, and a cosmetic component, etc

Calcium stearate, one of the most commonly used metallic stearate for industrial and commercial applications, is a nontoxic and non-irritating carboxylate of calcium. It is commercially produced by the reaction of stearic acid with calcium oxide. It is sold in the form of a white waxy powder. Although calcium stearate has numerous applications, most of it is used as a lubricant in the plastic and rubber industries during the production of PVC, HDPE, and PP; and as an anti-caking agent in rubber processing. Calcium stearate is listed as "generally regarded as safe" in the FDA database, and is used in the production of oral drug formulations and candies in the pharmaceutical and food industries. Apart from the aforementioned uses, calcium stearate also finds usage in the construction, personal care, and paper industries.

Increased application of calcium stearate in rubber industry is one of the key trends upcoming in the market. These stearates, including zinc, calcium, and magnesium, have been used to prevent coagulation in uncured rubber, as well as to release the final product from the molds in cured rubber processing.

According to the report, growth of global plastics industry is one of the key drivers of this market. As calcium stearate is used extensively in plastics manufacturing, vendors in the calcium stearate market have benefitted from this growth. In this industry, calcium stearate is used as a lubricant in PVC resin production, and as a neutralizer, color stabilizer, and deagglomerator in various PP and PE applications.

Calcium stearate is a carboxylate of calcium, classified as a calcium soap. Calcium stearate is a component of some lubricants, surfactants, as well as many foodstuffs. It is a white waxy powder. Calcium stearate is a waxy material with low solubility in water, unlike traditional sodium and potassium soaps. Calcium stearate is also easy and cheap to produce and exhibits low toxicity. These attributes are the basis of many of its applications.

Calcium stearate is carboxylate of calcium that is found in some lubricants and surfactants. Calcium Stearate is a white waxy powder and is also the main component of soap scum.

Calcium Stearate is commonly used in products such as foods, fabrics, concrete, paper, plastics, and many more.


Calcium stearate is a compound of calcium with a mixture of solid organic acids obtained from edible sources. Calcium stearate is generally used as a solid-phase lubricant that reduces friction between particles of the substance to which it is added.
Calcium stearate is a carboxylate of calcium, classified as a calcium soap. Calcium stearate is a component of some lubricants, surfactants, as well as many foodstuffs. It is a white waxy powder.

Production and occurrence
Calcium stearate is produced by heating stearic acid and calcium oxide:

2 C17H35COOH + CaO → (C17H35COO)2Ca + H2O
Calcium stearate is also the main component of soap scum, a white solid that forms when soap is mixed with hard water. 
Unlike soaps containing sodium and potassium, calcium stearate is insoluble in water and does not lather well.
Commercially it is sold as a 50% dispersion in water or as a spray dried powder. As a food additive it is known by the generic E number E470.

CALCIUM STEARATE is octadecanoic acid (calcium soap). Calcium stearate acts as a mould release-, antistatic- and antifogging agent. Used in thermosetting resins, rubbers, polyolefin, PVC and plastics.
Calcium Stearate is used as a stabilizer for plastics with co-stabilizer of Ba-Cd soap. It is also used as a plasticizer in plastic industry as well as in cosmetics. It is used as a flatting and sanding agent in lacquers, coatings & inks. It is applied in tablet manufacturing. It is used as a drying lubricant and dusting agent for rubbers. It is used as a catalyst in chemical synthesis. It is used as a waterproofing additive in concrete, rockwool, textiles and paper.

Calcium stearate is recognized as physiologically safe, and is insoluble in most solvents. Compared to waxes, calcium stearate has a relatively high softening point, and, consequently, do not become greasy at higher temperatures.

Calcium stearate is primarily used as an acid scavenger, release agent and lubricant in the plastics industry, for waterproofing in construction, and as an anti-caking additive in pharmaceuticals and cosmetics

Calcium Stearate is a superior molder and internal lubricator. It is proper to plastic and construction industiral appications. It can be manufactured with demanded particular size and density, according to production process and industry .

Calcium stearate is carboxylate of calcium that is found in some lubricants and surfactants. 

Calcium stearate is used as a flow agent in powders including some foods (such as Smarties), a surface conditioner in hard candies such as Sprees, a waterproofing agent for fabrics, a lubricant in pencils and crayons. 
The concrete industry uses calcium stearate for efflorescence control of cementitious products used in the production of concrete masonry units i.e. paver and block, as well as waterproofing. In paper production, calcium stearate is used as a lubricant to provide good gloss, preventing dusting and fold cracking in paper and paperboard making. 
In plastics, Calcium stearate can act as an acid scavenger or neutralizer at concentrations up to 1000ppm, a lubricant and a release agent. 
Calcium stearate may be used in plastic colorant concentrates to improve pigment wetting. 
In rigid PVC, Calcium stearate can accelerate fusion, improve flow, and reduce die swell. Applications in the personal care and pharmaceutical industry include tablet mold release, anti-tack agent, and gelling agent. Calcium stearate is a component in some types of defoamers.

Applications
Calcium stearate is a waxy material with low solubility in water, unlike traditional sodium and potassium soaps. 
Calcium stearate is also easy and cheap to produce, and exhibits low toxicity. These attributes are the basis of many of its applications. 
Related applications exist for the magnesium stearate.

Calcium stearate is used as a flow agent and surface conditioner in some candies such as Smarties, jawbreakers and Sprees.
Calcium stearate is a waterproofing agent for fabrics.
Lubricants containing polar groups, which preferentially wet the metal surface in the presence of PVC, such as calcium stearate, are excellent metal lubricants.
Calcium stearate is a lubricant in pencils and crayons.
Calcium stearate is a very efficient lubricant in the dry drawing method of wire production
In paper production, calcium stearate is used as a lubricant to provide good gloss, preventing dusting and fold cracking in paper and paperboard making.
The concrete industry uses calcium stearate for efflorescence control of cementitious products used in the production of concrete masonry units i.e. paver and block, as well as waterproofing.[3]

In plastics, Calcium stearate can act as an acid scavenger or neutralizer at concentrations up to 1000ppm, a lubricant and a release agent. 
Calcium stearate may be used in plastic colorant concentrates to improve pigment wetting. In rigid PVC, Calcium stearate can accelerate fusion, improve flow, and reduce die swell.
Calcium stearate is a kind of thermo-stabilizer and lubricant of nontoxic polyvinyl chloride product, is that polyvinyl chloride plastic item is processed indispensable auxiliary agent series products

Applications in the personal care and pharmaceutical industry include tablet mold release, anti-tack agent, and gelling agent.
Calcium stearate is a component in some types of defoamers.
Calcium stearate is also an Anticaking agent.


Uses: Extremely low solubility makes calcium stearate a very versatile substance. 
Calcium stearate is mainly used as a dough conditioner and is commonly used with other dough softeners such as mono- and diglycerides. 
Food grade calcium stearate can also be used as an emulsifier, flavoring agent, anti-dusting agent, stabilizer, release agent, and/or thickening agent (Merck 2001). 
Other uses include waterproofing, as a releasing agent for plastic molding powders, as a stabilizer for polyvinyl chloride resins, lubricant, and as a conditioning agent in various pharmaceutical products (Merck 2001).


USES & APPLICATIONS
Food, Pharma and Nutraceuticals: Mold Release for Tableting, Stabilizer, Emulsifier, Source of Calcium, Excipient, Anti-Tack Agent


Cosmetics: Anti-Caking Agent in Powdered Cosmetics. Cosmetic Uses include anticaking agents, cosmetic colorants, emulsion stabilisers and viscosity controlling agents

Its functions in Cosmetics (INCI)
Anticaking : Helps to ensure the fluidity of solid particles and to limit their agglomeration in cosmetic products in powder or hard mass
Cosmetic colorant : Color cosmetics and / or give a color to the skin
Emulsion stabilising : Promotes the emulsification process and improves the stability and shelf life of the emulsion
Viscosity controlling : Increases or decreases the viscosity of cosmetics


Lubricants and Greases: Thickening Agent

Personal Care: Anti-Tack and Gelling Agent

Plastics: Internal and External Lubricant in PVC Rigid Extrusion, Polyethylene Chain Length Modifier and a De-Dusting Agent. Calcium Stearate reduces extruder pressure build-up of rigid PVC compounds when used as a processing aid during the manufacture of pipe, siding and injection molded fittings 

Rubber: Release Aid, Adhesion Prevention. Calcium Stearate is used by the rubber and plastic industries as an effective elastomer processing aid and release agent.
Calcium stearate has many potential uses, including as a flow agent, stabilizing agent and surface conditioner in the production of certain foods — notably, many candies. 

Calcium stearate is used as a mold-release agent for pharmaceutical tablets and capsules, as an anti-caking agent in cosmetics and as a thickener in lubricants and greases. 
Calcium stearate is also a stabilizer found in many plastics and is used to process concrete and paper.

Use: Flow Agent, Excipient, Mold Release Agent, Source of Calcium, Tableting Agent. 
Also used as a PVC Rigid Extrusion Internal/External Lubricant, Polyethylene Chain Length Modifier and as a De-Dusting Agent.

Use: water repellent, flatting agent in paints, lubricant in making tablets, emulsions, cements, wax crayons, stabilizer for vinyl resins, mold release agent.

Use: Calcium stearate is carboxylate of calcium that is found in some lubricants and surfactants. Calcium Stearate is a white waxy powder and is also the main component of soap scum.


Calcium Stearate is a non-toxic stabilizer and lubricant, mold release agent of polyvinyl chloride and water repellent of textiles.
Calcium Stearate is a lubricant of coating paper and paint.
Calcium Stearate functions as an internal lubricant and non-toxic stabilizers of polyvinyl chloride, and as mold release agents of the foundry industry.
Calcium Stearate is an anti-caking agent; adhesive; emulsifier; lubricants; mold release agents; stabilizers; thickeners; flavoring agents.
Calcium Stearate acts as stabilizers and lubricants of polyvinyl chloride, and as non-toxic food packaging, medical devices and other soft film containers. 
As halogen absorbent of polyethylene and polypropylene, it can eliminate residual catalyst in resin. As lubricant of resin colors and molding products, but also as release agents of phenolic, amino thermosetting plastic and plastics and lubricant of polyester reinforced plastic, as thickening agent of grease, waterproofing agents of textile and flatting agent of paint. Food grade Calcium stearate can serve as an anti-caking agent to prevent powdered or crystalline food from aggregation and agglomeration, keeping free-flowing. But China's GB2760-86 allowing the use of anti-caking agent is currently only potassium ferrocyanide which is used for salt. According to the FAO/WHO regulations, Calcium stearate can be used for coating glucose powder, sucrose powder and stock cube, etc. , the maximum allowable amount is15 g/kg.
As a waterproofing agent, Calcium Stearate is used in lubricant and plastic additives. 
Calcium Stearate  is widely used in food, medicine, cosmetics, plastics and rubber industries, mainly used for lubricants, emulsifiers, stabilizers, release agents, accelerators, cosmetic base materials. 
In the rigid plastics, Calcium Stearate can increase the speed of the condensate. 
Calcium Stearate  can also be used for food packaging, medical devices and other non-toxic flexible film, but also has the effect of stabilizing agent and good long-term stability. As stabilizers and lubricants of polyethylene and polyvinyl chloride. As halogen absorbent of polyethylene and polypropylene, it can eliminate the adverse effects of residual resin on catalyst resin color and stability. It widely used to improve the heat resistance of plastic in foreign countries, improving weather resistance initial color and breathability. It will replace the toxic stabilizers with same performance.

Its end-use application segments the calcium stearate market into the pharmaceutical industry, cement & construction sector, paper production industry, rubber processing industry, plastic manufacturing industry, lubricant industry, and the personal care industry.

The growing applications of plastic in the packaging, consumer durables, and electrical & electronics industry is expected to contribute to the demand for calcium stearate. 
Calcium Stearate is widely used as an external lubricant in plastic manufacturing companies for the production of Polyvinyl chloride (PVC), High-density polyethylene (HDPE), and Polypropylene (PP).
Calcium Stearate meets the quality and processing demands of polyolefin, polystyrene and polyester manufacture. 

Calcium stearate also serves as an anti-caking agent in rubber processing industries to prevent coagulation of uncured rubber and to release the final product from molds in the rubber processing industry. 
The increasing demand for rubber additive on account of the growing demand for rubber in the automobile industry is projected to drive the calcium stearate market during the forecast period.

According to the FDA database, calcium stearate is considered fit for human consumption. 
Therefore, Calcium Stearate has gained wide acceptance for use in oral drug formulations in the pharmaceutical industry. 
Calcium stearate prevents chemicals from sticking to the processing equipment during the production of solidified tablets. 
It is also used at the transportation phase to prevent chemicals from sticking to each other.

Calcium stearate is employed in the production of candies and other confectionaries in the food industry. 
The non-sticky property of calcium stearate is one of the primary reasons for its acceptance in the food and pharmaceutical industry. 
Liquid calcium stearate is used in the cement industry to prevent secondary efflorescence so as to reduce the loss of solvated salts due to continuous exposure of adhesive to air. 
The growth of the cement & construction industry on account of increasing infrastructural activities and demand in residential & commercial construction is expected to drive the demand for calcium stearate over the forecast period.

The paper production industry uses calcium stearate to provide a matte finish to the paper. 
In the lubricant industry, calcium Stearate is used as a thickening agent for lubricating grease. 
Calcium stearate works as an anti-tack agent and gelling agent in the personal care industry. 
In the plastic production industry, calcium Stearate is used as a neutralizer, color stabilizer, and deagglomerate for various PP and PE applications.

Applications for calcium stearate in the plastic and rubber production industry are expected to account for a significant market share in 2015. 
These industries are expected to continue their dominance over the market from 2016 to 2024 on account of the growing applications of plastic and rubber in a vast number of industries such as tire manufacturing, packaging, electronic products.


Calcium Stearate acts as an external and internal lubricant, it is a thermal co-stabilizer very used in all the PVC industry, both in rigid and flexible formulations. Acid neutralizer and lubricant in phenolic compounds, ABS, reinforced fibers and other polyolefins Aid in the dispersion of pigments for masterbatches, color concentrates, and coatings.

We have both Industrial and NF Grade materials, and for use in rigid PVC it is listed by the NSF for pipe and fitting components.
We have both powder and granular presentations that allow for a dust-free process, care of the environment and reduction of waste.

Main uses:
•Cables
•Pipes and fittings
•Polyolefins - Rubber
•Pigment dispersion
•Packaging
•Pharmaceuticals

Food Additives. 
Plastic Compounding and Masterbatch
Polyolefin manufacture
PVC pipe
Coatings


calcium bis(stearate)
     calcium dioctadecanoate
     calcium distearate
     calcium octadecanoate
     calcium stearate FCC bulky
     calcium stearate kosher
     calcium stearate PLC
     calcium stearate SP kosher
     calcium stearate vegetable 50% dispersion
     calcium stearate WLC
     calciumstearate
     flexichem
     octadecanoic acid calcium salt (2:1)
     octadecanoic acid, calcium salt
     octadecanoic acid, calcium salt (2:1)
     stavinor 30
     stearic acid calcium salt
     witco G 339S

Preferred IUPAC name: Calcium di(octadecanoate)
E470

CAS Number    
1592-23-0

Properties
Chemical formula: C36H70CaO4
Molar mass: 607.030 g·mol−1
Appearance: white to yellowish-white 
Product forms : Calcium stearates are available in various product forms – as powder or low-dust products – and as derivatives from animal or vegetable raw materials.
Density: 1.08 g/cm3
Melting point: 155 °C (311 °F; 428 K)
Solubility in water: 0.004 g/100 mL (15 °C)
Solubility: soluble in hot pyridine
slightly soluble in oil
insoluble in alcohol, ether


Calcium stearate is recognized as physiologically safe, and is insoluble in most solvents. Compared to waxes, it has a relatively high softening point, and, consequently, do not become greasy at higher temperatures.

Calcium stearate is primarily used as an acid scavenger, release agent and lubricant in the plastics industry, for waterproofing in construction, and as an anti-caking additive in pharmaceuticals and cosmetics. In addition, Baerlocher has developed special thermostable calcium stearate products designed to withstand exceptionally high temperatures.

TYPICAL APPLICATIONS
Polyolefins
PBT
Stationery
Phenolic Resins


Applications:
Fusion Promoter and stabilizer for PVC.
Lubricant for ABS and PS .
Neutralizer catalyst residues in PE and PP .
Anti-caking agent for » rubber pellets » .
Antistatic for polymer.
Waterproofing for concrete.
Ingredient for paper coatings .
Anti-caking agent for powder fire extinguisher .
Anti-caking agent for various powders .
Additive against secondary efflorescence on concrete.


CALCIUM STEARATE
1592-23-0
Octadecanoic acid, calcium salt
Calcium octadecanoate
Calcium distearate
Stearates
Stearic acid calcium salt
UNII-776XM7047L
Stearic acid, calcium salt
66071-81-6
Flexichem
776XM7047L
Aquacal
Flexichem CS
calcium dioctadecanoate
Stavinor 30
Calcium bis(stearate)
Nopcote C 104
Witco G 339S
HSDB 905
Calcium stearate, 6.4 to 7.4% (Ca), powder
Calcium distearate, pure
EINECS 216-472-8
G 339S
G 339 S
Calcium stearate [JAN:NF]
AI3-01335
Hydrogenated tallow fatty acids calcium salts
Fatty acids, tallow, hydrogenated, calcium salts
EINECS 266-106-6
Stearic acid calcium
Calcium Stearate TCG
Calcium Stearate TCP
calcium stearate powder
Octadecanoic acid, calcium salt (2:1)
ACMC-209djm
Lubimax Calcium Stearate
Rashayan Calcium Stearate
Calcium Stearate H-NRML
Calcium Stearate NF/FCC
Hydrogenated tallow fatty acids, calcium salt
Tallow fatty acids, hydrogenated, calcium salt
SCHEMBL2371
Fatty acids, tallow, hydrogenated, calcium salt
C36H70CaO4
Calcium stearate (JP17/NF)
CHEMBL2106092
DTXSID7027419
Calcium Stearate (technical grade)
Fatty acids, tallow,hydrogenated, calcium salts

What is Calcium Stearate?
Calcium stearate is obtained from the reaction of stearic acid and lime.

2 C17H35COOH + CaO → (C17H35COO) 2Ca + H2O

Calcium Stearate is a white and silky fine powder to the touch.
Calcium Stearate is very stable in high temperature conditions.
Calcium Stearate is non-toxic and is even used as a food additive.
Calcium Stearate is highly water resistant and has water repellent properties.
Calcium Stearate acts as a lubricant, release agent, stabilizer and thickener in various processes.
Calcium Stearate is an excellent process facilitator used in injection and extrusion processes. Calcium Stearate increases product homogeneity, reduces energy consumption and saves on raw material. 
Calcium Stearate is also used as a stabilizer where it is possible to achieve better transparency, good color retention, long term stability and weather resistance properties.

Calcium Stearate is used as an anti-caking agent in cosmetic, pharmaceutical, food and chemical formulations due to its lubricating and water-repellent properties. 
Calcium Stearate prevents the products from absorbing moisture and sticking, and increases plasticity. 
Calcium stearate is added to increase efficiency in production by extruding and laminating plastics and metals.


CALCIUM STEARATE IN FOOD INDUSTRY: 
Calcium stearate is an anticaking agent used in a wide variety of foods including salt, spices, confections, snack products and dry mixes. The VRG noticed while doing a Spring 2015 update on stearic acid and its derivatives that several websites and books list calcium stearate as being primarily derived from cows or pigs. When we discovered from food ingredient manufacturers and suppliers that most calcium stearate used today in food products is from vegetable oils, we decided to check food labels and contact food companies to confirm if the calcium stearate present today in foods was indeed mostly or even solely vegetable-derived.

To accomplish this, we made extensive use of the Internet for locating edible products containing calcium stearate. Google® images of nutrition and supplement labels listed thousands of mostly pharmaceutical products. We went through the pages excluding supplements and any foods containing meat and/or dairy.

An immediate observation we made while searching for calcium stearate-containing foods was that very few products today contain calcium stearate unlike twenty years ago when it was more common. There are many substitute ingredients available today to take its place in foods such as silicon dioxide. (Calcium stearate, magnesium stearate as well as stearic acid are more commonly included today in dietary supplements and pharmaceuticals serving as binders or lubricants.

Calcium stearate is a nonagricultural product. 
Calcium stearate is virtually nontoxic, and its unctuous properties make it ideal for use in food products (Osol and Hoover, 1975). 
Commercially Calcium stearate is used in flour enrichment and dough conditioning products marketed to bakeries. 
The Petitioner’s intended use is “as a flow agent (anti-dusting agent) to be used in flour enrichments which are added at flour mills, and also to be used as a flow agent or anti-dusting agent in dry flour-based ingredients containing enzymes which may be either added at the flour mill or at the bakery (dough improvers)” (NOSB Petition addendum). 
In this way, calcium stearate improves the manageability of dough and minimizes airborne bakery dust

The alkaline earth and transition metal salts of the fatty acids are called metal soap.
Although the alkali salts of the fatty acids such as sodium (Na) and potassium (K) are water-soluble, metal soaps are water insoluble but more soluble in nonpolar organic solvents. 
These compounds have the general formula M(CnH2n+1COO)x; M and x refer to the metal ion and its charge, respectively. 
These long chain carboxylates of metal ions are compounds of considerable commercial importance and find applications in areas such as lubricant and stabilizer for rigid and flexible PVC, polyolefin acid scavenger, mold release agent in polymers; lubricant, free-flow promoter, anticaking agent in pharmaceuticals; waterproofing, flatting, and drier agents in coatings and paints; component of lubricating greases, catalyst and catalyst modification, fuel additives, and etc. 
The precipitation process generally produces metal soap by the reaction of an aqueous solution of a water-soluble metal salt and a fatty acid alkali metal salt at a temperature below the boiling point of water under atmospheric pressure. 
Filtering, washing, and drying are the important steps in this method. 
Paulenat et al.2 reported 98.5% conversion of sodium soap upon calcium chloride addition


2C17H35COO-+Na(aq) + Ca2+(aq)  = (C17H35COO)2Ca(s) + 2Na+(aq) (1)
NaSt(aq) + CaCl2(aq) = CaStCl(s) + NaCl(aq) (2)
CaStCl(aq) + NaSt(aq) = CaSt2(s) + NaCl(aq) (3)


where St represents the C17H35COO- ion.
Beneventi et al.3 has shown that solubility of calcium soaps was greatly influenced by the presence of unsaturations in the hydrocarbon chain: the higher the number of CdC unsaturations, the higher the solubility of calcium soap. 
The solubility product of CaSt2 was reported as 10-14.8 mol/L3


The International Pharmacopoeia - Ninth Edition, 2019 Calcium stearate (Calcii stearas)

C36H70CaO4
Chemical name: Calcium stearate; calcium octadecanoate; CAS Reg. No. 1592-23-0.
Description: A white to yellowish white, fine, bulky powder; odour, slight, characteristic.
Solubility:  Practically insoluble in water, ethanol (~750 g/l) TS, acetone R, and ether R.
Category: Tablet and capsule lubricant.
Storage: Calcium stearate should be kept in a well-closed container.
Additional information:  The degree of lubrication depends on the particular form and size of the material.

Requirements
Definition: Calcium stearate consists of calcium salts mainly of stearic acid and palmitic acid in variable proportions.
Calcium stearate contains not less than 9.0% and not more than the equivalent of 10.5% of CaO, calculated with reference to the dried substance.

Identity tests
A. Heat 1 g with a mixture of 25 mL of water and 5 mL of hydrochloric acid (~420 g/l) TS; fatty acids are liberated and float as an oil on the surface of the liquid. 
The aqueous layer yields the reactions described under 2.1 General identification tests as characteristic of calcium.

B. Mix 25 g with 200 mL of hot water, add 60 mL of sulfuric acid (~100 g/l) TS, and heat the mixture until the separated fatty acids layer is clear. 
Wash it with boiling water until free from sulfates, transfer it to a beaker, and warm on a water-bath until the water separates and the fatty acids are clear. 
Allow to cool, pour off the water layer, melt the fatty acids, and filter into a dry beaker. 
Dry at 105 °C for 20 minutes; congealing temperature, not lower than 54 °C.
Loss on drying. Heat at 105 °C for 2 hours and weigh; repeat the heating using 2-hour increments until a constant mass is obtained; not more than 40 mg/g.

Assay. 
To about 1.2 g, accurately weighed, add 50 mL of hydrochloric acid (0.1 mol/l) V, and heat to boiling for 10 minutes or until the separated fatty acids layer is clear, adding water if necessary to maintain the original volume. 
Cool, filter, and wash the filter and the flask thoroughly with water until the washing is free from acid when tested with litmus paper R. Neutralize the filtrate with sodium hydroxide (1 mol/l) VS against litmus paper R and proceed with the titration as described under 2.5 Complexometric titrations for calcium.
Each mL of disodium edetate (0.05 mol/l) VS is equivalent to 2.804 mg of CaO.
Calcium stearate (Calcii stearas)


Calcium stearate preparation technology
Abstract
The invention discloses a calcium stearate preparation technology. 
The technology comprises the following steps: 
1, adding 40-45 parts ofstearic acid, 10-15 parts of calcium hydroxide, 1-5 parts of zinc oxide and 20-30 parts of distilled water into a reaction kettle, and uniformly stirring; 
2, heating the reaction kettle to 90DEG C while starting a vacuum system; 
3, sampling, analyzing free acids and calcium hydroxide, and ending the reaction if continuous three-time detection results show that the content of calcium hydroxide is zero and the content of the free acids is smaller than 0.5%; and 
4, separating the obtained product from raw materials, and drying the product until the water content is smaller than 2% in order to obtain the calcium stearate product. 
The product prepared in the invention has the advantages of large density, reduced fluidity, unlikely suspension in air, and reduction of the dust pollution.

Calcium stearate is obtained from the reaction of stearic acid and lime.

 

It is a fine powder, white and silky to the touch, with the following properties:

 

It is very stable under high temperature conditions
It is non-toxic and is even used as a food additive, E470
It is highly resistant to water and has water-repellent properties
It serves as a lubricant, stabilizer and thickener in various processes.
 

You can buy 50% liquid calcium stearate emulsion, which makes even distribution, dosage and handling easier.

 

We also have a dust-free/granulated product which is very suitable for pneumatic conveyance; it has a more precise dose and is cleaner.

 

 

Manufacturing of Plastics
 

Calcium Stearate is an excellent solid lubricant used in injection and extrusion processes.

Calcium Stearate is also used as a stabilizer with which it is possible to obtain properties of better transparency, good colour maintenance, good long-term stability, low odour, low migration and volatility, and resistance to weather conditions.

In the manufacture of PVC, calcium stearate neutralizes hydrochloric acid, HCl, which can be released from PVC, prolonging its life.

 

It can be used in the following plastics:

Acrylonitrile Butadiene… (ABS)
Polypropylene (PP)
Vinyl polychloride (PVC)
Polyethylene (PE)
Polyamide (PA)
Polystyrene (PS)
Sheet and bulk moulding (SMC/BMC)
 

 

Separating Agent: Rubber, Plastic and Ceramics
 

Unlike other separating agents, stearates are characterized by their high melting point, so they can be used just like graphite as a dry lubricant added as a fine powder.

 
Among the industries that work with calcium stearate as a separating agent are:

Metal
Rubber
Plastic
Ceramic
 

The separating agent is usually used in different forms, in diffusers as the final product, emulsion stearate, or by the dosing in the form of chippings or raw material.

 
Water Repellent in Construction
A small addition of calcium stearate in solid or emulsion in small proportions, between 1% and 6% with respect to cement, significantly improves the water-repellent properties of the mixture.
In this way, in addition to providing impermeability to the mixture, the appearance of efflorescence is avoided. 
Within the construction sector,ATAMAN KIMYA provides calcium stearate to the following industries:
 

Prefabricated concrete
Mortar
Floors
Terrazo
Ceramic tiling and concrete
 

In the prefabrics industry, emulsion stearate is widely used, while the powder form is used in the manufacture of mortars and putties.

 
Anti-Caking
It is used in cosmetic, pharmaceutical, food and chemical formulations as an anti-caking agent due to its lubricating and water-repelling properties. Prevents products from absorbing moisture and sticking and increases plasticity.
The addition of calcium stearate provides a more homogeneous image to the product it is added to and makes its dosing and transportation easier.

Fertilizers


Detergents
 

Paper Industry
The paper industry uses calcium stearate as this is a low cost additive which lengthens the life of the paper and gives it a semi-matte appearance.
For this application high quality stearate and very special fine grinding is required, or what is even better, the use of our stearate emulsion which guarantees a homogeneous spread of the product and also facilitates its application.

 
Anti-Foaming Agent
Calcium stearate is commonly used in the formulations of different anti-foaming agents.
Generally, anti-foaming agents consist of insoluble agents in foam medium. It is important that these anti-foamers have low viscosity and are easily dispersed quickly in the medium.
The dose of stearate is usually 0.5% to 1% on top of the solid matter in the dispersal.

 
Textiles and Footwear
Calcium stearate is added to provide impermeability to different fabrics, footwear and even rock wool that is used as an insulator.
Another advantage of calcium stearate is its effectiveness as a waterproofing and its low cost.

 

Lubricant in Extruders
To improve productivity in production by extrusion and laminating plastics and metals, calcium stearate is added. 
Calcium stearate acts as an additive and a solid lubricant, adding between 0.3 – 1.0% of calcium stearate to the mixture in the feed hopper. 
Calcium stearate remains stable at high temperatures and improves the following aspects in manufacturing;

 
Flame Retardant
At a concentration of around 2%, both calcium stearate and zinc stearate are used in the production of flame retardant materials.
This is also the case in the market of sound-proofers and other composite products for construction; false ceilings and panels. 
Stearates act as stabilizers of the formula and as a lubricant at the time of production / forming.

 

- Tallow grade calcium stearate is used as a lubricant, mold release agent, anti-caking agent, emulsifying agent, water repellent and thickening agent.

- The calcium salt of distilled, hydrogenated fatty acids, it is typically used as a catalyst neutralizer or lubricant in polypropylenes. Choice of grade is often based on particle size.

- Calcium stearate is a fine, white powder. It is an insoluble salt of calcium, stearic acid, and palmitic acid.
Calcium stearate, which is recognized as physiologically safe, has become increasingly important in recent years. Calcium stearate is insoluble in most solvents. It dissolves only slightly when heated in aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons or vegetable and mineral oils and waxes.
Calcium stearate is primarily used as a release agent, lubricant and acid scavenger by the rubber and tire industry.


Calcium stearate Chemical Properties,Uses and Production

Calcium stearate also known as calcium octadecanoic acid. 
Light white crystalline powder. 
Chemical formula (C17H35COO) 2Ca. 
The molecular weight is 607.00. Melting point 179~180 ℃, decomposed by heat. 
Insoluble in water, cold ethanol and diethyl ether, soluble in hot benzene, toluene, and turpentine, slightly soluble in hot ethanol and diethyl ether. 
It reacts with strong acid to be decomposed into stearic acid and corresponding calcium salt. Water absorption in the air. 
Intolerance lipolytic microorganisms. 
Pyrolysis to generate stearin ketones and hydrocarbons. 
Non-toxic. 
Industrial often mixed with the corresponding oleate.
As stabilizers and lubricants of polyvinyl chloride; as halogen absorbent of polyethylene and polypropylene; as lubricants of polyolefin fibers and molded products; as lubricant and release agent of phenolic, amino and other thermosetting plastics; as intensifier of lubricating grease; as waterproofing agent of waterproof fabric; etc. Food grade Calcium stearate serves as an anti-caking agent. 
Dilute soap is made by the reaction of melt stearic acid and sodium hydroxide, reacting with calcium chloride, and Calcium stearate is obtained .
It can be used as heat stabilizer of polyvinyl chloride, it has excellent lubricity. 
Thermal stability performance is general, and is less than barium stearate, lead stearate, tin stearate and cadmium stearate. But it is cheap, low toxicity, good processability. Combined with Zinc soap and an epoxy compound, it shows a synergistic effect, improving the thermal stability, and it is commonly used for requirements nontoxic soft products, such as food packaging films, medical instruments, etc. It combines with the base lead salts and lead soaps used for hard products, increasing the gelation speed. Calcium stearate is used for polyethylene and polypropylene, and it can eliminate the adverse effects of residual catalyst on the resin color and stability. This product is also widely used as lubricant and release agent of thermosetting plastics, such as polyolefin, polyester reinforced plastics, phenolic resin, amino resin, etc.
The disadvantage of Calcium stearate is initial color. 
When heating at above 100 ℃ with longer time, Calcium stearate will make the white PVC become a reddish color. 
Particularly when titanium dioxide exists in formula, coloring is particularly serious. 
At this point, if 0.06~0.12% Na2CO3 or 0.09~0.19 NaHCO3 are added, it can overcome this shortcoming. 
But because these substances are too alkaline, they are not used in practice. 
In addition, when the amount of this product is large, there is segregation scaling phenomenon.

Anti-caking agent
Anti-caking agent, also known as caking inhibitor, is used to prevent the particles and powdered food from aggregation and agglomeration, maintaining its loose or free flowing substances. 
Its particles is tiny, loose porous and strong adsorption. 
It easily absorbs the water and oil which lead to the formation of agglomerates, making food to maintain a powder or granules state.
There are five species of anti-caking agent which are permitted to be used in China: potassium ferrocyanide, sodium aluminosilicate, tricalcium phosphate, silica and microcrystalline cellulose.
Anti-caking agents are varied, in addition to five kinds which are permitted in China, aluminum, silica, calcium silicate, Calcium stearate, magnesium carbonate, magnesium stearate, magnesium, magnesium phosphate, magnesium silicate, kaolin, talc and ferrocyanide are permitted to be used in Foreign. 
In addition, they have anti-caking effect, and some also have other effects, for example, calcium silicate and kaolin also has the function of filter aids, and Calcium stearate and magnesium stearate have emulsifying effect. 
And in addition that ferrocyanide has limited ADI value, security of other varieties are very good, ADI values are no provisions. 
Based on requirement, proper developments are still needed.

Wire drawing lubricants
During the process of the metal wire drawing, it sever as technological lubrication material. 
Its role is to form a lubricant film between the drawing metal and wire drawing die wall, reducing friction of interface, and preventing metal from bonding with wall because of heat, so as to reduce energy consumption and temperature when wire drawing, extend the service life of the die, ensure the surface quality of the product and make deformation uniform.
Steel wire drawing lubricants are classified into solid and liquid lubricants.
Solid lubricant is powder lubricant, used for dry wire drawing. 
Its constitution is a variety of single metal soap or metal soap which is added certain additives. 
Metal soap is a metal salt of fatty acids. 
Metallic soap as a lubricant is required to have a higher softening point and transition temperature (coefficient of friction is a sudden rise in temperature), good wear resistance and pressure resistance. Metal soap used as drawing lubricants commonly are sodium soaps and calcium soap. 
Sodium soda and sodium soaps are sodium stearate C17H35COONa which is chemical combination of caustic soda and saturated fatty acid glycerol C3H5 (C17H35COO), is water-soluble soap and easy to remove, applying to not too high speed and temperature of dry wire drawing. 
It can also be used to wet wire drawing of filament, or for drawing of steel wire with subsequent plated operations. 
Calcium soaps are Calcium stearate which are chemical combination of calcium hydroxide or calcium oxide and glyceryl stearate. 
Others include barium stearate, zinc stearate, aluminum stearate and other metal soaps. 
Calcium soap can form thick lubricating film with good elongation and lubrication, and therefore often it is the main component of the solid lubricant. 
Calcium soap is insoluble in water, easily washed clear, not applying to drawing of pre-coated steel wire. 
Additives are to improve lubricity or to obtain special properties which are small amounts of other substances added in the lubricant, including extreme pressure additives, oiliness improving agents, thickeners and preservatives, etc. 
Extreme pressure additives serve as the main additives. 
It can react with the metal friction surface to generate high melting point and low shear strength of metallic compound thin film, thereby improving the lubrication performance of the lubricant at high temperature and pressure. 
Such additives mainly include molybdenum disulfide, graphite and poly tetra fluoro ethylene, etc. Oily improving agent, also known as active additive, its role is to improve the capability of lubricants to absorb and form lubricating film. 
Such additives include various higher fatty acids, tallow amine, etc. 
Thickener is an added additive to increase the consistency of lubricant, whose materials include soda ash, lime, barium sulfate, calcium carbonate, etc. Preservatives, also known as corrosion inhibitor ,its role is to prevent corrosion of steel wire substrate from lubricant,whose material include sodium nitrite, sodium phosphate, etc.

Identification test
Taking 1 g sample, mixed with 25ml and 5ml hydrochloric acid water, heating, fatty acids are released, so that oily layer floats in the surface of the liquid. 
Water layer is used for calcium test (IT-10), and it should be positive.
Taking 25 g sample, mixed with 200 ml hot water, added sulfuric acid test solution (TS-241) 60ml, heating and vigorous stirring to precipitate fatty acid, there is clear liquid. 
Fatty washed with boiling water, until the sulfates is divisible, collected in a small beaker, warmed on a steam bath to completely separate the fatty acid from the aqueous layer, and kept clear. 
Cooled and discarded the aqueous layer, the fatty acid melted and filtered-dried beaker, dried at 105 ℃ for 20min. 
The freezing point of purified fatty acid should not be less than 54 ℃. Freezing point is determined by conventional methods.
Content analysis
About 1.2 g sample is accurately weighed, added 0.1 mol/L hydrochloric acid, boiled 10min, or until the fatty layer is clear, if necessary, adding water to maintain the original volume. 
Cooled and filtered, the filtrate and flask was washed thoroughly with water until last washing liquor is no longer acidic to litmus. 
Filtrate is treated with sodium hydroxide solution (TS-224.) and it is neutral to litmus. 
Under sufficiently stirred with a magnetic stirrer, about 30ml 0.05mol/L disodium EDTA is added via a 50ml burette, adding 15ml sodium hydroxide solution and 300 mg hydroxy naphthol blue indicator, and continuing the titration to a blue endpoint. 
Per milliliter 0.05mol/L disodium EDTA is equivalent 2.804 mg CaO.


Toxicity
ADI unrestrictive provision (FAO/WHO,2001).
GRAS(FDA,§184.1229, 2000).
Limitation of utilization
FAO/WHO (1984): coated with glucose powder, sucrose powder and stock cube, etc. 15g/kg.
GB 2760-1996: chewing gum base, GMP limit.
In USA, it is used for beet sugar, pressed candies, garlic salt, meat tenderizer, dry molasses, salad prefabricated powder, spice powder, yeast.

Chemical property
White fine powder. Insoluble in water, slightly soluble in hot ethanol.

Uses
As non-toxic stabilizers and lubricants, mold release agents of polyvinyl chloride and water repellent of textiles.
As lubricant of coating paper and paint.
As internal lubricant and non-toxic stabilizers of polyvinyl chloride, and as mold release agents of the foundry industry.
Anti-caking agent; adhesive; emulsifier; lubricants; mold release agents; stabilizers; thickeners; flavoring agents.
As stabilizers and lubricants of polyvinyl chloride, and as non-toxic food packaging, medical devices and other soft film containers. 
As halogen absorbent of polyethylene and polypropylene, it can eliminate residual catalyst in resin. 
As lubricant of resin colors and molding products, but also as release agents of phenolic, amino thermosetting plastic and plastics and lubricant of polyester reinforced plastic, as thickening agent of grease, waterproofing agents of textile and flatting agent of paint. 
Food grade Calcium stearate can serve as an anti-caking agent to prevent powdered or crystalline food from aggregation and agglomeration, keeping free-flowing. 
But China's GB2760-86 allowing the use of anti-caking agent is currently only potassium ferrocyanide which is used for salt. 
According to the FAO/WHO regulations, Calcium stearate can be used for coating glucose powder, sucrose powder and stock cube, etc. , the maximum allowable amount is 15 g/kg.
As a waterproofing agent, lubricant and plastic additives. 
It is widely used in food, medicine, cosmetics, plastics and rubber industries, mainly used for lubricants, emulsifiers, stabilizers, release agents, accelerators, cosmetic base materials. In the rigid plastics, it can increase the speed of the condensate. 
It can also be used for food packaging, medical devices and other non-toxic flexible film, but also has the effect of stabilizing agent and good long-term stability. As stabilizers and lubricants of polyethylene and polyvinyl chloride. 
As halogen absorbent of polyethylene and polypropylene, it can eliminate the adverse effects of residual resin on catalyst resin color and stability. 
It widely used to improve the heat resistance of plastic in foreign countries, improving weather resistance initial color and breathability. 
It will replace the toxic stabilizers with same performance.

Production methods
Firstly melted stearic acid reacts with sodium hydroxide solution to form a dilute soap, then reacted with calcium chloride, Calcium stearate crude is obtained, followed by washed, swirling water, drying, finished product is obtained. Kg/ton stearate, 920 sodium hydroxide (100% discount) 140 Calcium chloride (100% discount) 400.
After food grade sodium stearate interacts with calcium chloride solution, follow by filtered and refined.

Category
Toxic substance
Toxicity grading
Low toxicity
Acute toxicity
Oral-rat LD50:> 10000 mg/kg; Oral-mouse LD50:> 10000 mg/kg.

Flammability hazard characteristics
A public dust hazard; acrid smoke is generated by thermal decomposition.
Storage Characteristics
Storehouse keeps low temperature, dry and ventilated.
Extinguishing agent
Water
Occupational standards
TWA 10 mg/m3

Description
Calcium stearate is carboxylate of calcium that is found in some lubricants and surfactants. It is a white waxy powder.

Chemical Properties
white, granular, fatty powder(s); used as a water repellent; flattening agent in paints [HAW93] [MER06]

Chemical Properties
Calcium stearate occurs as a fine, white to yellowish-white, bulky powder having a slight, characteristic odor. It is unctuous and free from grittiness.

Uses
For waterproofing fabrics, cement, stucco, explosives; as a releasing agent for plastic molding powders; as a stabilizer for polyvinyl chloride resins; lubricant; in pencils and wax crayons. Food grade calcium stearate, derived from edible tallow, is used as a conditioning agent in certain food and pharmaceutical products.

Uses
Calcium Stearate is the calcium salt of stearic acid which functions as an anticaking agent, binder, and emulsifier. it is used in garlic salt, dry molasses, vanilla and vanilla-vanillin powder, salad dressing mix, and meat tenderizer. it can be used for mold release in the tableting of pressed candies.

Production Methods
Calcium stearate is prepared by the reaction of calcium chloride with a mixture of the sodium salts of stearic and palmitic acids. The calcium stearate formed is collected and washed with water to remove any sodium chloride.

Application
Calcium stearate is used as a flow agent in powders including some foods (such as Smarties), a surface conditioner in hard candies such as Sprees, a waterproofing agent for fabrics, a lubricant in pencils and crayons.
The concrete industry uses calcium stearate for efflorescence control of cementitious products used in the production of concrete masonry units i.e. paver and block, as well as waterproofing.
In paper production, calcium stearate is used as a lubricant to provide good gloss, preventing dusting and fold cracking in paper and paperboard making.
In plastics, it can act as an acid scavenger or neutralizer at concentrations up to 1000ppm, a lubricant and a release agent. It may be used in plastic colorant concentrates to improve pigment wetting. In rigid PVC, it can accelerate fusion, improve flow, and reduce die swell.
Applications in the personal care and pharmaceutical industry include tablet mold release, anti-tack agent, and gelling agent.
Calcium stearate is a component in some types of defoamers.

Preparation
Calcium stearate is produced by heating stearic acid, a fatty acid, and calcium oxide:
2C17H35COOH + CaO→(C17H35COO)2Ca + H2O

It is also the main component of soap scum, a white solid that forms when soap is mixed with hard water. Unlike soaps containing sodium and potassium, calcium stearate is insoluble in water and does not lather well . Commercially it is sold as a 50 % dispersion in water or as a spray dried powder. As a food additive it is known by the generic E number E470. .

Definition
Variable proportions of calcium stearate and calcium palmitate.

Definition
An insoluble salt of octadecanoic acid. It is formed as ‘scum’ when SOAP, containing the soluble salt sodium octadecanoate, is mixed with hard water containing calcium ions.
Hazard
A nuisance dust.

Pharmaceutical Applications
Calcium stearate is primarily used in pharmaceutical formulations as a lubricant in tablet and capsule manufacture at concentrations up to 1.0% w/w. Although it has good antiadherent and lubricant properties, calcium stearate has poor glidant properties.
Calcium stearate is also employed as an emulsifier, stabilizing agent, and suspending agent, and is also used in cosmetics and food products.

Safety Profile
A nuisance dust. When heated to decomposition it emits acrid smoke and irritating fumes.

Safety
Calcium stearate is used in oral pharmaceutical formulations and is generally regarded as a relatively nontoxic and nonirritant material.

storage
Calcium stearate is stable and should be stored in a well-closed container in a cool, dry place.

Regulatory Status
GRAS listed. Included in the FDA Inactive Ingredients Database (oral capsules and tablets). Included in nonparenteral medicines licensed in the UK. Included in the Canadian List of Acceptable Non-medicinal Ingredients.
Calcium stearate Preparation Products And Raw materials

Raw materials
Glycerol tristearate Calcium chloride solution 36-40%, (1box=27kgs) Calcium oxide Calcium chloride Stearic acid Sodium stearate EMULSIFIER Sodium hydroxide Fatty acids, C8-10, triesters with trimethylolpropane PALM OIL Calcium hydroxide

Calcium Stearate (Ca-30) is a neutral calcium soap manufactured from a high-quality vegetable source of stearic acid. Calcium stearate is commonly used as an internal lubricant and release agent in polyolefin processing applications. It is hygroscopic and can also be used as an adhesion protector in rubber applications.


1592-23-0 [RN]
216-472-8 [EINECS]
3919698
66071-81-6 [RN]
Calcium bis(stearate)
Calcium dioctadecanoate [ACD/IUPAC Name]
Calcium distearate
Calcium octadecanoate
Calcium stearate [JAN] [JP15] [NF] [Wiki]
Calciumdioctadecanoat [German] [ACD/IUPAC Name]
Calstar [Trade name]
Dioctadécanoate de calcium [French] [ACD/IUPAC Name]
MFCD00036390 [MDL number]
MFCD03940293
Octadecanoic acid calcium salt
OCTADECANOIC ACID, CALCIUM SALT
Octadecanoic acid, calcium salt (2:1) [ACD/Index Name]
stearic acid calcium salt
Stearic acid, calcium salt
WI3000000
(OCTADECANOYLOXY)CALCIO OCTADECANOATE
[1592-23-0]
169526-51-6 [RN]
37325-26-1 [RN]
7490-87-1 [RN]
8000-75-7 [RN]
Aquacal
CALCIUM BIS(N-OCTADECANOATE)
calcium bis(octadecanoate)
Calcium Stearate (technical grade)
Calcium stearate [JAN]
Calcium Stearate FCC Kosher
Calcium Stearate NF/FCC
Calcium stearate, non-animal origin
CALCIUM STEARATE|CALCIUM DIOCTADECANOATE
calciumstearate
Flexichem
Flexichem CS
G 339 S
G 339S
Nopcote C 104
Parteck LUB CST
ST5410998
Stavinor 30
Stearic acid 1-monoglyceride
Witco G 339S
硬脂酸钙 [Chinese]


What are the Uses of Calcium stearate?
Calcium stearate is mainly used as an anti-caking agent in food, cosmetics and pharmaceuticals for its lubricating and water-repelling properties.

Food
It can be used as a solid-phase lubricant to prevent ingredients and finished products from sticking caused by absorbing moisture.

In bread, it is a dough conditioner that functions as a free-flowing agent, and is commonly used together with other dough softeners such as mono- and diglycerides. (4)

The following food list may contain it:  

Bakery
Calcium supplements
Mints
Soft & hard candies
Fats and oils
Meat products 
Fish products 
Snack foods
Cosmetics
It is generally used for its lubricating properties. It maintains emulsions from separating into oil and water phases in cosmetics and personal care products.

Pharmaceuticals
It is an excipient that can be used as a mold-release agent (to help machines run fast) in the manufacturing of pharmaceutical tablets and capsules. 

Plastics
Calcium stearate is used as a lubricant, release agent and an acid scavenger (to neutralize hydrochloric acid) in the manufacturing of plastics, e.g. vinyl polychloride (PVC) and polyethylene (PE).

Other uses
It can also be used in coating, paper, rubber, concrete, textile, an antifoaming agent and so on.

Is Calcium Stearate Safe to Eat?
Calcium stearate almost has no side effects when used as a food additive. 
It is generally recognized as safe (GRAS) in food with no limitation other than current good manufacturing practice by the FDA. 
It can be used as a flavoring agent & adjuvant, a lubricant & release agent, and a stabilizer and thickener.


Calcium stearate also known as calcium octadecanoic acid. Light white crystalline powder. 
Chemical formula (C17H35COO) 2Ca. The molecular weight is 607.00. Melting point 179~180 ℃, decomposed by heat. 
Insoluble in water, cold ethanol and diethyl ether, soluble in hot benzene, toluene, and turpentine, slightly soluble in hot ethanol and diethyl ether. 
It reacts with strong acid to be decomposed into stearic acid and corresponding calcium salt. Water absorption in the air. 
Intolerance lipolytic microorganisms. 
Pyrolysis to generate stearin ketones and hydrocarbons. Non-toxic. 
Industrial often mixed with the corresponding oleate.
As stabilizers and lubricants of polyvinyl chloride; as halogen absorbent of polyethylene and polypropylene; as lubricants of polyolefin fibers and molded products; as lubricant and release agent of phenolic, amino and other thermosetting plastics; as intensifier of lubricating grease; as waterproofing agent of waterproof fabric; etc. 
Food grade Calcium stearate serves as an anti-caking agent. 
Dilute soap is made by the reaction of melt stearic acid and sodium hydroxide, reacting with calcium chloride, and Calcium stearate is obtained .
It can be used as heat stabilizer of polyvinyl chloride, it has excellent lubricity. 
Thermal stability performance is general, and is less than barium stearate, lead stearate, tin stearate and cadmium stearate. 
But it is cheap, low toxicity, good processability. 
Combined with Zinc soap and an epoxy compound, it shows a synergistic effect, improving the thermal stability, and it is commonly used for requirements nontoxic soft products, such as food packaging films, medical instruments, etc. 
It combines with the base lead salts and lead soaps used for hard products, increasing the gelation speed. 
Calcium stearate is used for polyethylene and polypropylene, and it can eliminate the adverse effects of residual catalyst on the resin color and stability. 
This product is also widely used as lubricant and release agent of thermosetting plastics, such as polyolefin, polyester reinforced plastics, phenolic resin, amino resin, etc.
The disadvantage of Calcium stearate is initial color. 
When heating at above 100 ℃ with longer time, Calcium stearate will make the white PVC become a reddish color. 
Particularly when titanium dioxide exists in formula, coloring is particularly serious. 
At this point, if 0.06~0.12% Na2CO3 or 0.09~0.19 NaHCO3 are added, it can overcome this shortcoming. 
But because these substances are too alkaline, they are not used in practice. 
In addition, when the amount of this product is large, there is segregation scaling phenomenon.

Calcium Stearate is an Anti-caking agent, also known as caking inhibitor, is used to prevent the particles and powdered food from aggregation and agglomeration, maintaining its loose or free flowing substances. 

ROLE OF CALCIUM STEARATE IN METAL WIRE DRAWING 
During the process of the metal wire drawing, it sever as technological lubrication material. 
Its role is to form a lubricant film between the drawing metal and wire drawing die wall, reducing friction of interface, and preventing metal from bonding with wall because of heat, so as to reduce energy consumption and temperature when wire drawing, extend the service life of the die, ensure the surface quality of the product and make deformation uniform.
Steel wire drawing lubricants are classified into solid and liquid lubricants.
Solid lubricant is powder lubricant, used for dry wire drawing. 
Its constitution is a variety of single metal soap or metal soap which is added certain additives. Metal soap is a metal salt of fatty acids. 
Metallic soap as a lubricant is required to have a higher softening point and transition temperature (coefficient of friction is a sudden rise in temperature), good wear resistance and pressure resistance. 
Metal soap used as drawing lubricants commonly are sodium soaps and calcium soap. 

Calcium soaps are Calcium stearate which are chemical combination of calcium hydroxide or calcium oxide and glyceryl stearate. 
Calcium stearate can form thick lubricating film with good elongation and lubrication, and therefore often it is the main component of the solid lubricant. 
Calcium stearate is insoluble in water, easily washed clear, not applying to drawing of pre-coated steel wire. 
Additives are to improve lubricity or to obtain special properties which are small amounts of other substances added in the lubricant, including extreme pressure additives, oiliness improving agents, thickeners and preservatives, etc. 
Extreme pressure additives serve as the main additives. 
It can react with the metal friction surface to generate high melting point and low shear strength of metallic compound thin film, thereby improving the lubrication performance of the lubricant at high temperature and pressure. 
Such additives mainly include molybdenum disulfide, graphite and poly tetra fluoro ethylene, etc. 
Oily improving agent, also known as active additive, its role is to improve the capability of lubricants to absorb and form lubricating film. 
Such additives include various higher fatty acids, tallow amine, etc. 
Thickener is an added additive to increase the consistency of lubricant, whose materials include soda ash, lime, barium sulfate, calcium carbonate, etc. 
Preservatives, also known as corrosion inhibitor ,its role is to prevent corrosion of steel wire substrate from lubricant,whose material include sodium nitrite, sodium phosphate, etc.
Calcium Stearate is also be used as a processing aid in wire drawing operations, and as an anti-caking additive in dry blending operations. 


Calcium stearate, barium stearate, and the laurates of these metals, which are used as internal lubricants in PVC formulations, also act as co-stabilizers that increase the heat stability, revealing their effects through the formation of the CaCl2 salt, which is produced as a result of their reaction with HCl that is released from the thermal degradation of PVC structure. 


The global calcium stearate market exhibited moderate growth during 2015-2020. 
Calcium stearate (C36H70O4.Ca) is a carboxylate of calcium that is produced by the reaction of stearic acid and calcium oxide. 
Also known as calcium octadecanoic acid, it has a high melting point of around 356°F and is accessible in both solid and liquid forms. 
As calcium stearate is relatively easy and affordable to manufacture with low toxicity, it is used in a number of industries across the globe.

Calcium stearate is employed in the rubber processing industry as an anti-caking and scavenging agent to prevent coagulation of uncured rubber and release the final product from molds. 
In line with this, the rising demand for rubber in the automobile industry is impelling the growth of the market. 
It is also used for improving the sheen and extending the life of paper products in the pulp and paper industry. 
Moreover, as calcium stearate is considered fit for human consumption, it is used in the food industry for producing spices, candies and other confectionary items. 
Similarly, in the pharmaceutical industry, it is incorporated into various supplements and oral drug formulations. 
Additionally, liquid calcium stearate is utilized in the cement industry to prevent secondary efflorescence and minimize the loss of solvated salts, owing to the continuous exposure of adhesive to the air. 
Furthermore, the thriving construction industry, driven by the increasing infrastructural activities and rising residential and commercial construction, is anticipated to increase the demand for calcium stearate in the upcoming years. 
Looking forward, the global calcium stearate market is expected to grow at a CAGR of around 5% during the forecast period (2021-2026).


Market Breakup by End Use Industry:
Plastic and Rubber Industry
Construction Industry
Personal Care Industry
Pharmaceutical Industry
Pulp and Paper Industry
Food and Beverage Industry
Others
 
Market Breakup by Grade:
Technical Grade
Pharma Grade
Food Grade


FEED GRADE CALCIUM STEARATE:

21 CFR § 573.280 - Feed-grade calcium stearate and sodium stearate.
CFR
§ 573.280 Feed-grade calcium stearate and sodium stearate.
Feed-grade calcium stearate and sodium stearate may be safely used in an animal feed in accordance with the following prescribed conditions:

(a) Feed-grade calcium stearate and sodium stearate are the calcium or sodium salts of a fatty acid mixture that is predominately stearic acid. Associated fatty acids, including palmitic acid and minor amounts of lauric, myristic, pentadecanoic, margaric, arachidic, and other fatty acids may be contained in the mixture, but such associated fatty acids in aggregate do not exceed 35 percent by weight of the mixture. The fatty acids may be derived from feed-grade fats or oils.

(b) The additives meet the following specifications:

(1) Unsaponifiable matter does not exceed 2 percent.

(2) They are free of chick-edema factor.

(c) The additives are manufactured so that in aqueous solution they are exposed for 1 hour or longer to temperature in excess of 180 °F.

(d) They are used as anticaking agents in animal feeds in accordance with current good manufacturing practices.

[63 FR 8573, Feb. 20, 1998]


FORMS OF CALCIUM STEARATE WE CAN OFFER:

In granular form have the following advantages.-

Reduce material waste and makes it easier to handle .
Contributes to the low variability of the process , ensuring that products meet the required specifications.
Enables compliance with environmental standards set by some companies and countries, due to the elimination of dust contamination .
Allows work in a cleaner environment and reduces the risk of explosion caused by dust.
Minimize changes in dosage and drag losses .
In its Fine Pellet have the following advantages . –

uniform particle size .
Excellent dispersibility in mixing with other ingredients.
Low content in soluble salts.
bigger contact Area.
Aqueous Dispersion has the following advantages . –

Prevents pellet particles sticking together.
Enables operation of liquid-based stearate .
Elimination of dust pollution.

Calcium stearate, which is recognized as a physiological safety, acute toxicity: oral LD50:> 10000 mg / kg of rats; oral mice LD50:> 10000 mg / kg. No vulcanization pollution, long-term thermal stability.
Calcium stearate will show some interesting effects on heating. Calcium stearate starts to soften between the temperature of 120⁰C and 130⁰C, and the viscosity does not change until 160⁰C . 
In the DSC test, there is a crystallization peak indicating the separation of crystalline water. 

Effect and Function
As a lubricant for PVC, it is generally considered as an internal lubricant. 
Calcium stearate is a stearate with strong alkali calcium and has strong polarity. 
The chemical active point of PVC resin particles can form a stable complex system with calcium stearate. 
The two long chain alkyl calcium stearate and its compatibility with PVC and other polar resins are relatively small, which form a partial micro two phase interface inside the PVC resin, that is, the lubricant film.
The microscopic nature of its lubrication is that the local lubrication interface between the non polar long chain alkyl group and the polar resin chain segment is less than the force between the resin chain segments, and because there are many small pores in the resin chain segments, when the resin chain segments shift, the arbitrarily deformed alkyl is squeezed into adjacent areas. 
In the pores, it reduces the resistance of resin segment displacement and plays an internal lubrication role.
The use of calcium stearate alone in the formula can accelerate plasticization, improve melt viscosity, increase torque, and have a certain effect of demoulding, and the use of paraffin alone shows delayed plasticization, torque reduction, and no release effect.
When the calcium stearate and paraffin wax (polyethylene wax) are used in a certain proportion, the effect is good and the torque of the material can be reduced a lot. 
This is due to the infiltration of paraffin into the calcium stearate molecules, the strengthening of the lubrication, the strong synergistic effect and the improvement of the dispersing condition of the lubricating agent.
In practical application, the calcium stearate, as a PVC lubricant, does not only play the internal lubrication, and its lubrication is more complex. 
In the case of high lubricating ratio in other interior, it will reflect the effect of external lubrication. Moreover, it has synergistic effect with many lubricants.


Calcium Stearate plays a vital role across a wide range of industries’ applications.
Its uses extend across a vast array of industries and applications. These include:

Paper and Board – as a lubricant in coating colours
Candy Production – as a flow and surface conditioner and as a waterproofing agent
Pencils and Crayon Manufacture – as a lubricant
Concrete Production – for efflorescence and waterproofing
Pharmaceutical Industry – for tablet mould release, as an anti-tack agent, and as a gelling agent
Plastics Industry – for acid scavenging or neutralisation, for pigment wetting, accelerating fusion and reducing die swell
Defoamer Production
The influence of Calcium Stearate is opposite to the normal characteristics you would typically expect from a lubricant. Increasing the amount of Calcium Stearate leads to an increased melt viscosity and a decreased shear rate and volumetric flow rate.

Metal soaps are derived from long-chain fatty acids and a metal oxide compound. 
The fatty acids, in turn, are derived from a triglyceride (natural fats and vegetable oils, i.e. renewable feedstocks). 
Metal soaps – commonly known as metallic stearates – can be produced using various synthesis methods, e.g. precipitation and melting processes.

ATAMAN KIMYA offers an extensive portfolio of metal soaps with diverse properties. 
The portfolio includes calcium stearate, zinc stearate, magnesium stearate, sodium stearate and aluminum stearate. 
These products can be employed as acid scavengers, stabilizers, lubricants and release agents, among other applications, and some are ideally suited for use as gelling or hydrophobic agents. Metal soaps can enhance production processes, and, in many cases, they enable manufacturers to develop products with smooth surfaces and low friction.

Applications in diverse industries
In the plastics industry, metal soaps are used in the manufacture of PVC products, and during the processing of numerous plastics, including polyamide, polyethylene, polypropylene, ABS and fiber-reinforced plastics (SMC, BMC).

Metal soaps are also used in many other fields, and for a wide range of purposes:


Building industry: Hydrophobic agent

Paint / finish industry: Matting agent and abrasive

Grease industry: Thickener for the production of lubricants and lubricating greases

Rubber industry: Vulcanization aid, release agent and lubricant

Paper industry: Lubricant and release agent for sandpaper, chelating agent for pigments

Metal industry: Lubricant and release agent for powder metallurgy, wire drawing and tube drawing

Stationery and modeling clay: Lubricant for pencil leads and modeling clay 

Metal soaps are available in a variety of physical forms, such as powder, flakes, and sprayed granules that are easy to disperse and free-flowing. 
Other forms include pastilles and granules.

PRODUCTS OF ATAMAN KIMYA THAT MIGHT BE OF INTEREST: 

Lubricants 
ATAMAN KIMYA offers a wide range of internal and external lubricants for various applications.

Calcium Stearate
Calcium stearate is a very effective processing aid and release agent for plastics and rubber.

GMS Glycerol Monostearate >90%
In PVC, it increases the surface area of the granules improving plasticizer absorption and it is an effective internal lubricant offering synergistic co stabilizing properties.
It acts as internal mold release for PET, TPU and SAN and as a good slip agent in ABS.

Hydrogenated Castor Oil (HCO)
Slip additive in plastics and excellent internal lubricant for PVC.
Slip additive in paints and inks.
Flow control and dispersing additive in powder coatings, hot-melt adhesives and sealants.

PE Wax
Excellent external lubricant for plasticized and rigid PVC. It prevents the PVC melt from sticking and burning on the hot metal surfaces of the machine and improves the surface properties of the PVC products, such as gloss, smoothness and water repellency.
In impact-modified polystyrene, PE wax improves scratch resistance without impairing the mechanical and thermal properties.

Calcium-Zinc (Ca/Zn) PVC Stabilizers
ATAMAN KIMYA offers Ca/Zn stabilizers for the extrusion of PVC articles, like cables, pipes, compounds etc.


Applications of our products:
Fusion Promoter and stabilizer for PVC.
Lubricant for ABS and PS .
Neutralizer catalyst residues in PE and PP .
Anti-caking agent for » rubber pellets » .
Antistatic for polymer.
Waterproofing for concrete.
Ingredient for paper coatings .
Anti-caking agent for powder fire extinguisher .
Anti-caking agent for various powders .
Additive against secondary efflorescence on concrete.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.