KARBOHİDRAZİT

Karbohidrazit, OC (N2H3) 2 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
Beyaz, suda çözünür bir katıdır.
Eridikten sonra ayrışır.
Bir veya daha fazla N-H grubunun diğer ikame edicilerle değiştirildiği bir dizi karbazid bilinmektedir.
İlaçlarda, herbisitlerde, bitki gelişim düzenleyicilerinde ve boyar maddelerde yaygın olarak görülürler.

IUPAC adı: 1,3-Diaminourea

CAS Numarası: 497-18-7

Kimyasal formül: CH6N4O
Molar kütle: 90.09 g / mol
Yoğunluk: 1.341 g / cm3
Erime noktası: 153 ila 154 ° C

Karbohidrazit beyaz kristal tozdur.
Karbohidrazit suda çok çözünür ve alkolde çözünür.
Karbohidrazit, metal oksitler ve platin veya raney nikel gibi bazı metaller tarafından katalize edildiğinde mavi alevle patlayıcı olabilen amonyak, hidrojen ve nitrojen oluşturmak için ısıtıldığında veya uv'ye maruz kaldığında ayrışır.
Karbohidrazit, dibazik ve çok reaktif özelliklere sahiptir.
Karbohidrazit, yandığında büyük miktarda ısı ürettiği için jet yakıtlarında bir bileşen olarak kullanılır.
Karbohidrazit roket yakıtı olarak kullanılır. Karbohidrazit, korozyon hasarını önlemek için su kazanı besleme ve ısıtma sistemlerinde oksijen tutucu olarak kullanılır.
Karbohidrazit, değerli metallerin geri kazanımı için indirgeyici bir ajan olarak kullanılır.
Karbohidrazit, üretan kaplamalarda bir polimerizasyon katalizörü ve bir zincir genişletici olarak kullanılır.
Karbohidrazit, fotoğraf endüstrisinde renk bozulmasını önlemek için yardımcı olarak kullanılır.
Karbohidrazit, farmasötikler, stabilizatörler ve su arıtma kimyasalları için bir ara ürün olarak kullanılır.

Karbohidrazit ve türevleri çok yönlü ara ürünlerdir.
Zirai kimyasallar, farmasötikler, fotografik, ısı stabilizatörleri, polimerizasyon katalizörleri, alev geciktiriciler, plastikler için şişirici maddeler, patlayıcılar ve boyalar için organik sentezde aktif uygulamaları vardır.


Karbohidrazit Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları, Üretimi

Ürün Özellikleri
Karbohidrazit, oda sıcaklığında beyaz kristalli ince ve kısa kolon şeklinde bir kristal veya beyaz bir tozdur.
Karbohidrazit alkolde çözünmez, suda çözünme emici ısı ile kolayca çözünür.
Karbohidrazit alkol, eter ve benzende çözünmez.
Bundan dolayı, bir tür hidrazin türevidir ve bu nedenle güçlü indirgeme kabiliyetine sahiptir. Toksik değildir ve hidrazin ve oksimlerin yerini alabilir.
Karbohidrazit endüstride geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Örneğin, su arıtma alanında kazan suyunun oksijen tutucu maddesi olarak kullanılabilir ve kazan suyunun oksijen tutması için en gelişmiş malzemeler olarak kabul edilir.
Karbohidrazit düşük toksisiteye ve yüksek erime noktasına sahiptir, deoksidasyon etkinliği kullanılan mevcut malzemelerden çok daha fazladır ve hem güvenlik hem de çevre koruma için fikir bir üründür;
Karbohidrazit aynı zamanda bir roket itici bileşen olarak da kullanılabilir; dahası, nitrojen atomuna bağlı hidrojen atomlarının kolaylıkla diğer gruplarla ikame edilebilmesi sayesinde, tekstil alanındaki elastik liflerin çapraz bağlama maddeleri, formaldehit temizleyici ve karoten pigmentinin antioksidanı olarak kullanılabilir. .
Ek olarak, içeren fenol fungisitlere uygun miktarda karbonhidrazit eklemek, renk bozulmasını ve acılaşmayı önlemede rol oynayabilir.
Kimyasal hammadde ve kimya endüstrisi ara ürünleri olarak tıpta, herbisitlerde, bitki büyüme düzenleyicilerinde, boyalarda ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kazan suyunun oksijen tutucusu
Kazan suyunun oksijen tutucusu olarak hareket ederken, Karbohidrazit doğrudan suya eklenebilirken sulu çözeltisi de kullanılabilir.
1 mol O2'yi temizlemek için Karbohidrazitin kullanım miktarı 0.5mol'dur ve uygun şekilde fazla olmalıdır.
Uygun sıcaklık aralığı 87,8-176,7 ℃'dur.
Karbohidrazit uygulamak için en uygun zaman, oksijenin termal olarak uzaklaştırılmasından sonradır.
Oksijen ve Karbohidrazitin reaksiyonu şu şekildedir: CON4H6 + 2O2 = 2N2 + 3H2O + CO2


Referans kalite standartları

Öğe Dizini
Görünüm: ince beyaz kristaller veya beyaz kısa sütunlu kristaller
Saflık% ≥98.0%
Serbest hidrazin ≤250.0mg / L
Kurutarak ağırlık kaybı ≤% 0,2
PH (% 12 sulu çözelti) 8.45 ± 1.25

Kullanımlar
Karbohidrazit, farmasötikler, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar, vb. Üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
(1) Karbohidrazit, güçlü bir indirgeme ile bir hidrazin türevidir.
Karbohidrazit sadece enerji içeren malzemeler üretmek için ara ürün olarak değil, aynı zamanda doğrudan patlayıcıların ve itici gazların bileşenleri olarak da kullanılabilir.
(2) rafineri ekipmanının koruyucusu olarak kullanılabilir ve ayrıca kazan suyu arıtma maddesinin oksijen tutucu olarak da kullanılabilir.
(3) Kimyasal elyaf endüstrisi alanında elastik elyafın çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir.
(4) kimyasal hammadde ve kimyasal endüstriyel ara ürünler olarak kullanılabilir ve tıpta, herbisitlerde, bitki büyüme düzenleyicilerinde, boyalarda ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Karbohidrazit roket iticisinin bileşeni, renk gelişimi ve sabun kalitesinin dengeleyicisi, kauçuğun antioksidanları, kazan suyunun oksijen tutucusu ve metalin pasivasyon maddesi olarak kullanılabilir.
Karbohidrazit, güçlü bir indirgeme ile bir hidrazin türevidir.
Karbohidrazit, enerji içeren malzemelerin üretiminde bir ara ürün olarak kullanılabilir ve ayrıca doğrudan patlayıcıların ve roket iticisinin bileşenleri için de kullanılabilir.
Karbohidrazit aynı zamanda kazan suyunun oksijen tutucusu olarak da kullanılabilir ve bugün dünyada kazan suyunun oksijeni temizlemek için en gelişmiş malzemelerdir.
Karbohidrazit düşük toksisiteye, yüksek erime noktasına ve şu anda kullanılan malzemelerden çok daha yüksek bir deoksidasyon verimliliğine sahiptir.
Carbohydrazide, hem güvenlik hem de çevre koruma için ideal bir üründür.
Ayrıca kimyasal elyaf endüstrisi alanında elastik elyafın çapraz bağlama maddesi olarak da kullanılabilir.
Karbohidrazit ayrıca kimyasal hammadde ve kimyasal endüstriyel ara ürünler olarak da kullanılabilir ve tıpta, herbisitlerde, bitki büyüme düzenleyicilerinde, boyalarda ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Akut toksisite
İntraperitoneal fare LD50: 167 mg / kg; İntravenöz Fare LD50: 120 mg / kg.

Patlayıcı ve tehlikeli özellikler
ısındığında patlayıcıdır; nitröz asit ile reaksiyona girmesi üzerine patlayıcı diazid bileşiği oluşturabilir.

Yanıcılık ve tehlike özellikleri
toksik nitrik oksit gazına termal ayrışma.


Söndürme maddesi
Su, karbondioksit, kuru toz, köpük.

Kimyasal özellikler
Beyaz toz

Kullanımlar
Organik ara ve fotografik kimyasal.

Tanım
ChEBI: Hidrazinkarboksilik asit ve hidrazin arasındaki resmi yoğunlaştırma ile elde edilen bir karbonhidrazit.

Güvenlik profili
İntravenöz ve intraperitoneal yollarla zehirlenme. Patlayıcı karbonik dazidi oluşturmak için nitröz asitle reaksiyona girer. Ayrışmaya kadar ısıtıldığında toksik NOx dumanları yayar.


Karbohidrazit, beyaz kristal bir toz veya peletlerdir. Karbohidrazidin aktif içeriği% 98.0 -% 100.9'dur.

Kullanım:
Karbohidrazid, özellikle kazan besleme sisteminde, roket itici bileşenlerinde, renkli görüntülerde ve sabun stabilizatörlerinin kalitesinde, antioksidan kauçukta, kazan suyu deoksidanlarında ve metal pasivasyon ajanlarında korozyonu önlemek için oksijen tutucu olarak kullanılabilir.
Ayrıca organik sentez için bir ara ürün olarak kullanılır.

Karbohidrazit, jet yakıtlarında bir bileşen olarak, roket yakıtı olarak, su kazanı besleme ve ısıtma sistemlerinde korozyon hasarını önlemek için oksijen tutucu olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
497-18-7, karbonohidrazid, Karbohidrazid, 1-3 diaminoüre, Karbonik dihidrazid, Karbazit, Karbazid, Semikarbazit, Hidrazinkarboksamid, NSC 1934

CAS No: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
Moleküler Formül: CH6N4O
Moleküler Ağırlık: 90.09

diaminourea
karbonodihidrazid
hidrazinkarboksamid
Cabazide
N-aminohidrazinkarboksamid
N-aminohidrazin karboksamid
4-aminosemikarbazid
hidrazid hidrazinkarboksilik asit
karbodihidrazid
Karbohidrazid
karbonik dihidrazid
karbazid
N, N'-diaminourea
karbonilbis-hidrazin
1,3-diaminourea


Uygulama
Karbohidrazid şu durumlarda kullanılabilir:
• Oksijen tutucu olarak.
• Çeşitli aldehitler ve ligandlarla polidentat Schiff baz ligandlarının yoğunlaşma ile sentezinde.
• Antioksidan ve antimikrobiyal özellik gösteren siklokondensasyon reaksiyonu ile triflorometil içeren (E) -Nox-ariliden-1H-pirazol-1-Karbohidrazidlerin sentezinde.

Üretim
Endüstriyel olarak bileşik, ürenin hidrazin ile işlenmesiyle üretilir:

OC (NH2) 2 + 2 N2H4 → OC (N2H3) 2 + 2 NH3
Ayrıca, karbonat esterler gibi diğer C1-öncüllerinin hidrazin ile tepkimeye sokulmasıyla da hazırlanabilir.
Fosgenden hazırlanabilir, ancak bu yol hidrazinyum tuzu [N2H5] Cl ile birlikte üretilir ve bir miktar diformilasyon ile sonuçlanır.
Karbazik asit ayrıca uygun bir öncüdür:


N2NH3CO2H + N2H4 → OC (N2H3) 2 + H2O
Yapısı
Molekül düzlemsel değildir.
Tüm nitrojen merkezleri en azından biraz piramit şeklindedir ve daha zayıf C-N pi-bağının bir göstergesidir.
C-N ve C-O mesafeleri sırasıyla yaklaşık 1.36 ve 1.25 Å'dur. [4]


Endüstriyel kullanımlar
Oksijen yıkayıcı: Kazan sistemlerinde oksijeni gidermek için Karbohidrazid kullanılır.
Oksijen yıkayıcılar korozyonu önler.
Polimerlerin öncüsü: Karbohidrazid, epoksit tipi reçineler için bir kürleme ajanı olarak kullanılabilir.
Fotoğraf: Gümüş halojenür difüzyon işleminde tonerlerden biri olarak karbohirazid kullanılır.
Karbohidrazid, azo-metin ve azin sınıflarının görüntülerini üreten renk geliştiricileri stabilize etmek için kullanılır.
Karbohidrazid, cephane itici gazları geliştirmek, sabunları stabilize etmek ve organik sentezde bir reaktif kullanmak için kullanılmıştır.


Tehlikeler
Karbohidrazidin ısıtılması bir patlamaya neden olabilir.
Karbohidrazid yutulması halinde zararlıdır, gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.
Karbohidrazid suda yaşayan organizmalar için toksiktir.


Çözünmüş oksijen, enerji santrali buhar döngülerinde korozyona en önemli katkıda bulunur ve oksijen tutucuların kullanılması, onu mümkün olduğunca düşük tutmanın bir yoludur.

DO2 (çözünmüş oksijen), enerji santrali buhar döngülerinde korozyona en önemli katkıda bulunur ve bir dizi tasarım ve kimya ile ilgili parametrelerden etkilenir.
Doğru tesis işlemleri ve güvenilir enstrümantasyon bilgileri, düşük oksijen seviyelerinin korunmasına katkıda bulunur.
Oksijen tutucunun eklenmesi, bu amaca ulaşmak için yaygın olarak uygulanan bir çözümdür.


Belirli bir çöpçünün seçimi için birçok kriter vardır.
İlk kriter, türbin kanatlarına zarar verebilecek veya ısı eşanjörlerinde termal transfer azalması ile tortu oluşturabilecek katı maddeler üretmemesidir.
Sonuç, önce organik, katı olmayan temizleyiciler aramaktır.
 
Diğer ilgi kriterleri şunlardır:
¢ Her sıcaklıkta hızlı reaksiyon verimi
¢ Kanserojen risk veya özel işlem yok
¢ Yüksek sıcaklıkta iyi termal kararlılık
¢ Yoğuşma devresinde hiçbir yan ürün oluşmaz, pasifleştirici bir metal film oluşumuna teşvik
¢ Kullanılan diğer kimyasallarla etkileşim yok, malzemelerle reaksiyon yok
¢ pH'ın aşındırıcı seviyelere düşürülmesine katkı yok (pH <8)
¢ Düşük maliyet


Karbohidrazid
Karbohidrazid, erime noktası 153 ° C olan beyaz kristalli bir katıdır.
Eriyince ayrışır ve suda yüksek oranda çözünür.

1. Dolaylı reaksiyon (> 180 ° C) (N2 H3) 2CO + H2 O i 2N2 H4 + CO2 2N2 H4 + 2O2 i 4H2 O + 2N2
2. Ayrışma (> 200 ° C) (N2 H3) 2CO + H2O i 2NH3 + N2 + H2 + CO2 Bir kısım DO2'yi temizlemek için gerekli teorik doz 1,4 kısım Karbohidraziddir.
Hidrazinin aynı faydalarının çoğu sağlanır ancak kanserojen riski yoktur: pH artışı ile amonyak oluşumu ve etkili korozyon koruması, koruyucu tabaka olarak manyetit oluşumu.
Bu nedenlerden dolayı, Karbohidrazid hidrazine iyi bir alternatiftir.


Dozaj ve ölçüm noktaları
Oksijen tutucular enjeksiyonu ve ölçümü, DO2 konsantrasyonlarının bulunabileceği yerlerde gerçekleştirilir:
¢ Parlatma tesisi çıkışı
¢ Yoğuşma pompası tahliyesi.

Kondenser tüpü sızıntıları olduğunda dış kirlilik kaynağıyla (ham su) temas halinde olabileceğinden, kondensat ana kontaminasyon kaynağıdır.
Hava giderici tarafından uzaklaştırılmayan son oksijen izlerini gidermek için havası alınmış kazan besleme suyuna oksijen tutucular eklenir.
Kazanın verimliliğini optimize etmek, ömrünü uzatmak ve buhar kalitesini sağlamak için besleme suyunun kalite gereksinimleri çok önemlidir.
Süpürücü, kazan öncesi korozyon risklerini ortadan kaldırır. Enjekte edilecek oksijen tutucu miktarı şunlardan biridir:
Hava giderici çıkışındaki ilk DO2 içeriğinden (çöpçü ilavesinden önce) belirlenir.
Teorik olarak, 1.0 ppb çözünmüş oksijen ile reaksiyona girmesi için 1.0 ppb hidrazin gereklidir, ancak pratikte her bir oksijen parçası için 1.5-2.0 kısım hidrazin enjekte edilir.
Genel olarak [N2 H4] = başlangıç ​​[DO2] x 3 ¢ Minimum kalıntı hidrazin konsantrasyonu elde etmek için sabitlenir. Genellikle artık [DO2] +7 ila 10μg / l.
Sürekli DO2 analizi, oksijen tutucu ile birleştirilir ve kazan besleme suyu, hava giderici çıkışı ve kondensat tahliyesi üzerinde yapılır.
Enjeksiyon,% 35 çözelti içeren dozaj pompaları ile yapılır.
150 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda oksijenle reaksiyon çok yavaştır, katalizör olarak hidrokinonun kullanılması reaksiyon hızını 10'dan 100 katına çıkarır.


MEKANİZMA:
Karbohidrazid, aşağıdaki reaksiyon formülünde gösterildiği gibi su ve karbon dioksit üretmek için çözünmüş oksijen ile reaksiyona girer.
Karbohidrazidin, 85 ° C'ye kadar hidrazinden daha yüksek çözünmüş oksijen giderme oranına sahip olduğu bilinmektedir.
Hidrazin ve karbondioksit oluşturmak için 150 ° C'ye hidrolize olur ve 200 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda amonyak, nitrojen ve hidrojene ayrışır.
Bununla birlikte, hidrazinin aksine, Karbohidrazid bir kanserojen olarak tanınmaz ve hidrazinden daha az toksiktir.

Karbohidrazid
497-18-7
Karbonik dihidrazid
1,3-Diaminourea
Karbohidrazit
Karbazit
Karbodihidrazid
Hidrazin, karbonildi-
Hidrazin, karbonilbis-
Karbazik asit, hidrazid
Üre, N, N'-diamino-
Semikarbazid, 4-amino-
Karbonik asit, dihidrazid
Cabazide
Karbazid
Hidrazinkarboksamid, N-amino-
Üre, 1,3-diamino-
karbonil dihidrazin
Hidrazinkarboksilik asit, hidrazid
1,3-Diaminomocovina
Karbohidrazit
UNII-W8V7FYY4WH
karbonodihidrazid
NSC 1934
N, N'-diaminourea
4-aminosemikarbazid
karbonilbis-hidrazin
hidrazineKarbohidrazit
N-aminohidrazinkarboksamid
W8V7FYY4WH
N-aminohidrazin karboksamid
hidrazid hidrazinkarboksilik asit
MFCD00007591
Karbohidrazit,% 97
Karbazid [Çekçe]
1,3-Diaminomocovina [Çekçe]
EINECS 207-837-2
CH6N4O
BRN 1747069
AI3-52397
karbonildihidrazid
Üre, 3-diamino-
Üre, N'-diamino-
Karbohidrazit,% 98
1,3-bis (azanil) üre


Farklı ticari isimler altında pazarlanan Karbohidrazitin, hidrazine iyi bir alternatif olduğuna inanılıyordu; bu, alternatif bir oksijen temizleyiciden istenen tüm ek faydaları sağlamanın güvenli olması, ancak döngü kimyası üzerinde zararlı bir etki olmaksızın sağlar.

Kullanım
Kazanda deoksidan olarak kullanıldığında, bu ürünü suya koyun veya su solüsyonunu kullanın, 1mol O2 için 0.5mol veya üzeri Karbohidrazit dozu tercih edilir.
Uygun sıcaklık aralığı 87,8-176,7 ℃'dur. Karbohidrazitin O2 ile reaksiyonu CON4H6 + 2O2 = 2N2 + 3H2O + CO2'dir.

Korozyonu kontrol etmek için kazan sistemi suyuna oksijen tutucu olarak karbonhidrazit eklenir.
Karbohidrazit, toksik olan hidrazine daha güvenli bir alternatiftir.
Karbohidrazit düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda oksijenle reaksiyona girer.
Reaksiyonun ürünleri uçucudur ve kazan suyuna çözünmüş katı maddeler katmaz.
Hidrazin gibi, Karbohidrazit de metal yüzeyleri pasifleştirecektir.

Diğer isimler: Karbonik dihidrazid; Karbazid; Carbodihydrazide; Karbonik asit, dihidrazid; Carbonohydrazide; Hidrazin, karbonilbis-; Hidrazinkarboksamid, N-amino-; Hidrazinkarboksilik asit, hidrazid; Üre, N, N'-diamino-; Karbazik asit, hidrazid; Hidrazin, karbonildi-; Semikarbazid, 4-amino-; Üre, 1,3-diamino-; 1,3-Diaminourea; Cabazide; 1,3-Diaminomocovina; Karbazid; NSC 1934

NOTLAR: Karbohidrazit, özellikle kazan besleme sistemlerini korumak için su arıtma uygulamalarında kullanım için iyi bir oksijen tutucudur.
Aynı zamanda organik sentezde özel bir kimyasal ara ürün olarak kullanılır.

SINIF: Özel Kimyasallar, Kimyasal Ara Maddeler, Organik Ara Maddeler ve Bileşikler, Su Arıtma Kimyasalları, Endüstriyel Kimyasallar

FONKSİYONLAR: Ara ürünler, Kimyasal Ara Maddeler

ENDÜSTRİ: Endüstriyel, Su Arıtma, Özel Kimyasallar

KARBOHİDRAZİDİN FAYDALARI
Karbohidrazit, besleme suyuna veya kazan suyuna inorganik katı madde katkısı yapmayan bir oksijen tutucudur.
Karbohidrazit, organik asit türlerinde ayrışmayan bir oksijen tutucudur.
Karbohidrazit pasifleşmeye katkıda bulunur
Karbohidrazit oksijen korozyonunu kontrol eder


Kazanların ve diğer buharla çalışan ekipmanların verimli çalışması, korozyonu kontrol etmek için besleme suyunun kimyasal olarak işlenmesini gerektirir.
Bu tür sistemlerdeki korozyon genellikle su sağlama ekipmanında, ön kazan sistemlerinde, kazan ve yoğuşma dönüş hatlarında çeliğe oksijen saldırısının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Ne yazık ki, kazanlarda bulunan kaçınılmaz yüksek sıcaklıklar çeliğe oksijen saldırısını hızlandırmaktadır.
Çoğu modern kazan sisteminde, çözünmüş oksijen önce mekanik olarak işlenir, sonra geri kalanı kimyasal olarak temizler.
Kalan çözünmüş oksijenin kimyasal olarak temizlenmesi, suyun Hidrazin ile muamele edilmesiyle büyük ölçüde başarılır.
Bununla birlikte, Hidrazin son derece toksik bir kimyasal olarak kabul edilir ve ciddi sağlık tehditlerine sahiptir.

Karbonhidrazit bazlı oksijen tutucu, kazan suyuna herhangi bir inorganik katı ilave etmeden, çözünmüş oksijen nedeniyle korozyon içerir.
Bu özel oksijen tutucu sınıfı, organik asit türlerine ayrışmaz ve diğer muamele kimyasallarının etkisine müdahale etmeden pasifleştirici metal oksit filmlerinin oluşumunu teşvik ederek çalışır.
Bu gelişmiş kazan oksijen tutucularla, oksijenin neden olduğu korozyon ve çukurlaşmayı, demir oksit birikimini ve besleme suyu hatlarının, havalandırıcıların ve dahili buhar kazanının kireçlenmesini en aza indirir.

Bu kazan suyu arıtması esas olarak iki farklı şekilde mevcuttur - toz ve sıvı.
Katı halde, görünüşte beyaz kristaldir, suda tamamen çözünür, yaklaşık 153 ° C / 307.4 F'de ayrışır.
Sıvı varyant, kazan sistemine çözülmüş katı ve amonyak bırakmayan uçucu kimyaya dayanmaktadır.

Karbohidrazit, metal üzerinde koruyucu bir pasif film oluşturarak ve kondens hattında pH'ı yükselterek korozyonu önler, böylece kazanların raf ömrünü uzatır.
Kazan sistemine herhangi bir noktada eklenebilmesine rağmen, kazan besleme suyunun, tercihen gaz gidericilerden geldiği için arıtılması en verimli yöntemdir.
Maksimum korozyon koruması elde etmek için buhar oluşumundan önceki bekleme süreleri maksimize edilmelidir.
Karbohidrazit, kazanın genel olarak maruz kaldığı tüm sıcaklık aralıklarında etkili bir oksijen tutucu ve metal pasifleştiricidir.


Bu Kazan Suyu Arıtmanın Temel Özellikleri ve Faydaları:

Korozyona karşı uzun süreli koruma ve kontrol

Kanserojen olmayan doğa

Dozu kolay

Metal yüzeylerde pasifleşmeyi teşvik eder

Kalıntı olmayan


Karbohidrazit, her iki üre amid grubunun hidrazin kalıntıları ile değiştirildiği bir üre türevidir.
Beyaz kristallerdir; erime noktası 153 ° C; alkol ve suda çok çözünür.
Kapalı su sistemindeki korozyonu önlemek için kalan oksijen suyunu temizlemek için kimyasal oksijen tutucular kullanılır.
Oksijen tutucular, hidrazin, hidrokinon, dietilhidroksietanol, oksim ve sülfitler gibi çeşitli organik ve inorganik türleri içerir.
Sülfit, kalan oksijenle reaksiyona girer ve sülfat oluşturur. Hidrazin, su ve nitrojen oluşturmak için kalan oksijenle reaksiyona girer.
Bir hidrazin analoğu olan Karbohidrazit, ilgili güvenlik tehlikeleri ve kullanım önlemleri olan hidrazinin yerini almak için kullanılır.
Karbohidrazit, kazan besleme sistemi gibi termal ve basınç kararlılığı gerektiğinde kullanılabilir.
Karbohidrazit, fotoğraf endüstrisinde renk bozulmasını önlemek için yardımcı olarak kullanılır.
İlaç, stabilizatör ve su arıtma kimyasalları için ara ürün olarak kullanılır.

Carbohydrazide is the chemical compound with the formula OC(N2H3)2. 
It is a white, water-soluble solid.
It decomposes upon melting.
A number of carbazides are known where one or more N-H groups are replaced by other substituents. 
They occur widely in the drugs, herbicides, plant growth regulators, and dyestuffs.

IUPAC name: 1,3-Diaminourea

CAS Number: 497-18-7 

Chemical formula: CH6N4O
Molar mass: 90.09 g/mol
Density: 1.341 g/cm3
Melting point: 153 to 154 °C 

Carbohydrazide is white crystal powder. 
Carbohydrazide is very soluble in water and soluble in alcohol. 
Carbohydrazide decomposes on heating or exposure to uv to form ammonia, hydrogen, and nitrogen, which may be explosive with a blue flame when catalyzed by metal oxides and some metals such as platinum or raney nickel
Carbohydrazide has dibasic and very reactive properties.
Carbohydrazide is used as a component in jet fuels because it produce a large amount of heat when burned. 
Carbohydrazide is used as rocket fuel. Carbohydrazide is used as an oxygen scavenger for water boiler feed and heating systems to prevent corrosion damage. 
Carbohydrazide is used as a reducing agent for the recovery of precious metals. 
Carbohydrazide is used as a polymerization catalyst and a chain extender in urethane coatings. 
Carbohydrazide is used as an auxiliary in photographic industry to prevent discolouration. 
Carbohydrazide is used as an intermediate for pharmaceuticals, stabilizers and water treatment chemicals.

Carbohydrazide and its derivatives are versatile intermediates. 
They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame- retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes.


Carbohydrazide Chemical Properties, Uses, Production

Product Features
Carbohydrazide is a white crystalline thin and short columnar crystal or white powder at room temperature. 
Carbohydrazide is insoluble in alcohol, easily soluble in water with dissolution absorbing heat. 
Carbohydrazide is insoluble in alcohol, ether, and benzene. 
Owing to that, it is a kind of derivative of hydrazine and thus having strong reduction ability. It is non-toxic, and can replace hydrazine and oximes. 
Carbohydrazide has a broad range of application in industry. 
For example, it can be used as the oxygen scavenging agent of boiler water in the field of water treatment and is regarded as most advanced materials for oxygen scavenging of boiler water. 
Carbohydrazide has a low toxicity and high melting point with its deoxidizing efficiency being far greater than the current materials used and is a idea product for both safety and environmental protection; 
Carbohydrazide can also be used as a rocket propellant components; moreover, owing to that its hydrogen atoms attached to the nitrogen atom is easily substituted by other groups, it can be used as the cross-linking agents of elastic fibers in the textile field, the formaldehyde scavenger, as well as the antioxidant of carotene pigment. 
In addition, adding an appropriate amount of carbohydrazide to the phenol fungicides containing can play a role on preventing discoloration and rancidity. 
As a chemical raw material and chemical industry intermediates, it is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.

Oxygen scavenger of the boiler water
When acting as the oxygen scavenger of boiler water, carbohydrazide may be directly added into the water while its aqueous solution can also be used. 
The usage amount of carbohydrazide for scavenging 1mol O2 is 0.5mol, and should be appropriately in excess. 
The proper temperature range is 87.8-176.7 ℃. 
The optimal time for applying carbohydrazide is after the thermal scavenging of oxygen. 
The reaction of oxygen and carbohydrazide is as follows: CON4H6 + 2O2 = 2N2 + 3H2O + CO2


Reference quality standards

Item Index
Appearance: fine white crystals or white short columnar crystals
Purity% ≥98.0%
Free hydrazine ≤250.0mg/L
Loss of weight by drying ≤0.2%
PH (12% aqueous solution) 8.45 ± 1.25

Uses
Carbohydrazide is widely used in the production of pharmaceuticals, herbicides, plant growth regulators, dyes, etc.
(1) carbohydrazide is a derivative of hydrazine with a strong reduction. 
Carbohydrazide can be not only used as the intermediates for producing energy-containing materials, but also can be used directly as the components of explosives and propellants. 
(2) it can be used as the preservative of refinery equipment and can also be used as the oxygen scavenger of boiler water treatment agent 
(3) It can be used as the cross-linking agent of the elastic fiber in the field of chemical fiber industry 
(4) it can be used as the chemical raw materials and chemical industrial intermediates and is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.
Carbohydrazide can be used as the component of the rocket propellant, the stabilizer of color development and soap quality, the antioxidants of rubber, the oxygen scavenger of boiler water, and the passivation agent of metal.
Carbohydrazide is a derivative of hydrazine with a strong reduction. 
Carbohydrazide can be used as the intermediate of producing energy-containing materials and also be used directly for the components of explosives and rocket propellant. 
Carbohydrazide can also be used as the oxygen scavenger of boiler water and is the most advanced materials for scavenging oxygen of boiler water in the world today. 
Carbohydrazide has low toxicity, high melting point and a deoxidation efficiency being far greater than the materials currently used. 
Carbohydrazide is an ideal product for both safety and environmental protection. 
In addition, it can be used as the cross-linking agent of the elastic fiber in the field of chemical fiber industry. 
Carbohydrazide can also be used as the chemical raw materials and chemical industrial intermediates and is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.


Acute toxicity
Intraperitoneal-mouse LD50: 167 mg/kg; Intravenous-Mouse LD50: 120 mg/kg.

Explosive and hazardous characteristics
it is explosive upon heating; it can generate explosive diazide compound upon reaction with nitrous acid.

Flammability and hazard characteristics
thermal decomposition into toxic nitric oxide gas.


Extinguishing agent
Water, carbon dioxide, dry powder, foam.

Chemical Properties
white powder

Uses
Organic intermediate and photographic chemical.

Definition
ChEBI: A carbohydrazide obtained by formal condensation between hydrazinecarboxylic acid and hydrazine.

Safety Profile
Poison by intravenous and intraperitoneal routes. Reacts with nitrous acid to form the explosive carbonic dazide. When heated to decomposition it emits toxic fumes of NOx.


Carbohydrazide is a white crystalline powder or pellets. The active content of carbohydrazide is 98.0 % - 100.9%.

Usage:
Carbohydrazide can be used as an oxygen scavenger to prevent corrosion especially in a boiler feed system, rocket propellant components, color images and the quality of soap stabilizers, antioxidants rubber, boiler water deoxidants, and metal passivation agents. 
It is also used as an intermediate for organic synthesis.


CAS No.: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
Molecular Formula: CH6N4O
Molecular Weight: 90.09

diaminourea
carbonodihydrazide
hydrazinecarboxamide
cabazide
N-aminohydrazinecarboxamide
N-aminohydrazine carboxamide
4-aminosemicarbazide
hydrazide hydrazinecarboxylic acid
carbodihydrazide
carbonohydrazide
carbonic dihydrazide
carbazide
N,N'-diaminourea
carbonylbis-hydrazine
1,3-diaminourea


Application
Carbohydrazide can be used:
• As an oxygen scavenger.
• In the synthesis of polydentate Schiff base ligands with various aldehydes and ligands by condensation.
• In the synthesis of trifluoromethyl-containing (E)-N′-arylidene-1H-pyrazole-1-carbohydrazides by cyclocondensation reaction which shows antioxidant and antimicrobial properties.

Production
Industrially the compound is produced by treatment of urea with hydrazine:

OC(NH2)2 + 2 N2H4 → OC(N2H3)2 + 2 NH3
It can also be prepared by reactions of other C1-precursors with hydrazine, such as carbonate esters.
It can be prepared from phosgene, but this route cogenerates the hydrazinium salt [N2H5]Cl and results in some diformylation. 
Carbazic acid is also a suitable precursor:


N2NH3CO2H + N2H4 → OC(N2H3)2 + H2O
Structure
The molecule is nonplanar. 
All nitrogen centers are at least somewhat pyramidal, indicative of weaker C-N pi-bonding. 
The C-N and C-O distances are about 1.36 and 1.25 Å, respectively.[4]


Industrial uses
Oxygen scrubber: carbohydrazide is used to remove oxygen in boiler systems. 
Oxygen scrubbers prevent corrosion.
Precursor to polymers: carbohydrazide can be used as a curing agent for epoxide-type resins.
Photography: carbohyrazide is used in the silver halide diffusion process as one of the toners. 
Carbohydrazide is used to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes.
Carbohydrazide has been used to develop ammunition propellants, stabilize soaps, and used a reagent in organic synthesis.


Hazards
Heating carbohydrazide may result in an explosion. 
Carbohydrazide is harmful if swallowed, irritating to eyes, respiratory system, and skin. 
Carbohydrazide is toxic to aquatic organisms.


Dissolved oxygen is a prime contributor to corrosion in power plant steam cycles and the use of oxygen scavengers is one way to keep it as low as possible. 

DO2 (dissolved oxygen) is a prime contributor to corrosion in power plant steam cycles and is affected by a number of design and chemistry related parameters. 
Correct plant operations and reliable instrumentation information contribute to maintain low oxygen levels. 
The addition of oxygen scavengers is one solution that is commonly applied to meet this goal. 


There are many criteria for the choice of a specific scavenger.
The first criteria is that it should not generate solids, which can either damage turbine blades or generate deposits in heat exchangers with thermal transfer decrease. 
The consequence is to look first for organic, non-solid scavengers.
 
Other criteria of interest are:
¢ Quick reaction efficiency at any temperature
¢ No carcinogenic risk or special handling
¢ Good thermal stability at high temperature
¢ No by-products generated in the condensate circuit, promotion to the formation of a passivating metal film
¢ No interaction with other chemicals used, no reaction with materials
¢ No contribution to lowering the pH to corrosive levels (pH<8)
¢ Low cost 


Carbohydrazide 
The carbohydrazide is a white crystalline solid with a melting point of 153°C. 
It decomposes upon melting and is highly water soluble. 

1. Indirect reaction (> 180°C) (N2 H3 )2CO + H2 O i 2N2 H4 + CO2 2N2 H4 + 2O2 i 4H2 O + 2N2 
2. Decomposition (> 200°C) (N2 H3 )2CO + H2 O i 2NH3 + N2 + H2 + CO2 The theoretical dosage required to scavenge one part DO2 is 1.4 parts carbohydrazide. 
Many of the same benefits of hydrazine are provided but without the carcinogen risk: ammonia generation with pH increase and efficient corrosion protection, magnetite creation as protective layer. 
For these reasons, carbohydrazide is a good alternative to hydrazine.


Dosification and measuring spots 
Oxygen scavengers injection and measurement are carried out where DO2 concentrations can be found: 
¢ Polishing plant outlet 
¢ Condensates pump discharge. 

Condensate are the major source of contamination because they may be in contact with the external source of pollution (raw water) when there are condenser tube leaks. 
Oxygen scavengers are added to the deaerated boiler feedwater to remove the last traces of oxygen that were not removed by the de-aerator
For optimising the efficiency of the boiler, extending its lifespan and ensuring the steam quality, quality requirements of feed water are essential. 
The scavenger avoids the pre-boiler corrosion risks. The quantity of oxygen scavenger to inject is either: 
Determined from the initial DO2 content at the deaerator outlet (before the scavenger addition). 
Theoretically, 1.0 ppb of hydrazine is required to react with 1.0 ppb of dissolved oxygen, however, in practice 1.5-2.0 parts of hydrazine are injected per part of oxygen. 
Generally [N2 H4 ]= initial [DO2 ] x 3 ¢ Fixed to obtain a minimum residual hydrazine concentration. Generally, residual [DO2 ] +7 to 10μg/l. 
Continuous analysis of DO2 is combined with oxygen scavenger and made on the boiler feed water, de-aerator outlet and the condensate discharge. 
Injection is done via dosing pumps with a solution at 35%. 
At temperatures below 150°C the reaction with oxygen is very slow, the use of hydroquinone as catalyst increases the reaction rate from 10 to 100 times.


MECHANISM:
Carbohydrazide reacts with dissolved oxygen to produce water and carbon dioxide as shown in the following reaction formula. 
Carbohydrazide is known to have a higher dissolved oxygen removal rate than hydrazine up to 85 ° C. 
It hydrolyzes to 150 ° C to generate hydrazine and carbon dioxide, and decomposes to ammonia, nitrogen and hydrogen at temperatures above 200 ° C. 
Unlike hydrazine, however, carbohydrazide is not recognized as a carcinogen and is less toxic than hydrazine.

Carbohydrazide
497-18-7
Carbonic dihydrazide
1,3-Diaminourea
Carbonohydrazide
Carbazide
Carbodihydrazide
Hydrazine, carbonyldi-
Hydrazine, carbonylbis-
Carbazic acid, hydrazide
Urea, N,N'-diamino-
Semicarbazide, 4-amino-
Carbonic acid, dihydrazide
Cabazide
Karbazid
Hydrazinecarboxamide, N-amino-
Urea, 1,3-diamino-
carbonyl dihydrazine
Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide
1,3-Diaminomocovina
Carbonohydrazid
UNII-W8V7FYY4WH
carbonodihydrazide
NSC 1934
N,N'-diaminourea
4-aminosemicarbazide
carbonylbis-hydrazine
hydrazinecarbohydrazide
N-aminohydrazinecarboxamide
W8V7FYY4WH
N-aminohydrazine carboxamide
hydrazide hydrazinecarboxylic acid
MFCD00007591
Carbohydrazide, 97%
Karbazid [Czech]
1,3-Diaminomocovina [Czech]
EINECS 207-837-2
CH6N4O
BRN 1747069
AI3-52397
carbonyldihydrazide
Urea,3-diamino-
Urea,N'-diamino-
Carbohydrazide, 98%
1,3-bis(azanyl)urea


Carbohydrazide, which is marketed under different trade names, was believed to be a good alternative to hydrazinethat provides all of the additional benefits desired of an alternative oxygen scavenger of being safe to handle but without the deleterious impact on the cycle chemistry.

Usage
When used as de-oxidant in boiler, put this product into water or use its water solution, the dosage of 0.5mol or above of carbohydrazide for 1mol O2 is preferred. 
The suitable temperature range is 87.8-176.7℃. The reaction for carbohydrazide with O2 is CON4H6+ 2O2= 2N2 + 3H2O + CO2

Carbohydrazide is added to boiler system water as an oxygen scavenger to control corrosion. 
Carbohydrazide  is a safer alternative to hydrazine, which is toxic. 
Carbohydrazide reacts with oxygen at low temperatures and pressures. 
The products of the reaction are volatile and do not contribute dissolved solids to the boiler water. 
Like hydrazine, carbohydrazide will also passivate metal surfaces.

Other names: Carbonic dihydrazide; Carbazide; Carbodihydrazide; Carbonic acid, dihydrazide; Carbonohydrazide; Hydrazine, carbonylbis-; Hydrazinecarboxamide, N-amino-; Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide; Urea, N,N'-diamino-; Carbazic acid, hydrazide; Hydrazine, carbonyldi-; Semicarbazide, 4-amino-; Urea, 1,3-diamino-; 1,3-Diaminourea; Cabazide; 1,3-Diaminomocovina; Karbazid; NSC 1934

NOTES: Carbohydrazide is a good oxygen scavenger for use in water treatment applications, especially for protecting boiler feed systems.  
It is also commony used as a specialty chemical intermediate in organic synthesis.  

CLASS: Specialty Chemicals, Chemical Intermediates, Organic Intermediates and Compounds, Water Treatment Chemicals, Industrial Chemicals 

FUNCTIONS: Intermediates,Chemical Intermediate  

INDUSTRY: Industrial, Water Treatment, Specialty Chemicals 

BENEFITS OF CARBOHYDRAZIDE
Carbohydrazide is an oxygen scavenger that contributes no inorganic solids to the feed water or boiler water
Carbohydrazide is an oxygen scavenger that DOES NOT decomposes in organic acid species
Carbohydrazide contributes to passivation
Carbohydrazide controls oxygen corrosion


Efficient operation of boilers and other steam-run equipment requires chemical treatment of feed water to control corrosion. 
Corrosion in such systems usually arises as a result of oxygen attack on steel in water supply equipment, pre-boiler systems, boiler and condensate return lines. 
Unfortunately, oxygen attack on steel is accelerated by the unavoidably high temperatures found in boilers. 
In most modern boiler systems, dissolved oxygen is handled firstly mechanically and then chemically scavenging the remainder. 
Chemical scavenging of the remaining dissolved oxygen is widely accomplished by treating the water with Hydrazine. 
However, Hydrazine is recognized as an extremely toxic chemical and possesses severe health threats.

Carbohydrazide based oxygen scavenger contains corrosion owing to dissolved oxygen, without adding any inorganic solids to the boiler water. 
This particular class of oxygen scavenger does not decompose into organic acid species and works by promoting the formation of passivating metal oxide films without interfering with the action of other treatment chemicals. 
It minimizes oxygen induced corrosion and pitting, iron oxide deposition and scaling of feed-water lines, de-aerators, and internal steam boiler with these advanced boiler oxygen scavengers.

This boiler water treatment is mainly available in two variants - powder and liquid. 
In solid form, it is white crystalline in appearance, completely soluble in water, decomposes around 153°C/ 307.4 F. 
The liquid variant is based on volatile chemistry which leaves no dissolved solids, and ammonia to the boiler system.

Carbohydrazide prevents corrosion by forming a protective passive film on metal and boosting pH in condensate line, thereby increasing the shelf-life of boilers. 
Although it may be added to the boiler system at any point, it is most efficient to treat the boiler feed water, preferably as it comes from the de-gasifiers. 
Residence times prior to steam formation should be maximized to obtain maximum corrosion protection. 
Carbohydrazide is an effective oxygen scavenger and metal passivator over the entire range of temperatures to which the boiler is generally subjected.


Key Features and Benefits of this Boiler Water Treatment:

Long time protection and control against corrosion

Non carcinogenic nature

Easy to dose

Promotes passivation on metal surfaces

Non residual


Carbohydrazide is an urea derivative in which both the amide groups of urea have been replaced by hydrazine residues. 
It is a white crystals; melting point 153 C; very soluble in alcohol and water. 
Chemical oxygen scavengers are used to scavenge remaining oxygen water to prevent the corrosion in the closed water system. 
Oxygen scavengers include several organic and inorganic types such as hydrazine, hydroquinone, diethylhydroxyethanol, oximes, and sulfites. 
Sulfite reacts with remaining oxygen and forms sulfate. Hydrazine reacts with remaining oxygen to generate water and nitrogen. 
Carbohydrazide, an analogue of hydrazine, is used to replace hydrazine which is associated safety hazards and handling precautions. 
Carbohydrazide can be used when thermal and pressure stability is required such as in boiler feed  system. 
Carbohydrazide is used as an auxiliary in photographic industry to prevent discolouration. 
It is used as an intermediate for pharmaceuticals, stabilizers and water treatment chemicals.
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.