KARBON SİYAHI

Karbon siyahı (alt türleri asetilen siyahı, kanal siyahı, fırın siyahı, lamba siyahı ve termal siyahtır), FCC katranı, kömür katranı veya etilen çatlama katranı gibi ağır petrol ürünlerinin eksik yanması ile üretilen bir malzemedir.
Karbon siyahı, aktif karbonunkinden daha düşük olmasına rağmen, yüksek bir yüzey alanı / hacim oranına sahip olan bir parakristalin karbon şeklidir.
Çok daha yüksek yüzey alanı / hacim oranı ve önemli ölçüde daha düşük (ihmal edilebilir ve biyolojik olarak bulunmayan) polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriği bakımından kurumdan farklıdır.
Bununla birlikte, karbon siyahı, dizel oksidasyon deneyleri için dizel kurum için bir model bileşik olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Karbon siyahı esas olarak lastiklerde ve diğer kauçuk ürünlerinde takviye dolgu maddesi olarak kullanılır. Plastiklerde, boyalarda ve mürekkeplerde, renk pigmenti olarak karbon siyahı kullanılır.

Karbon siyahı, esas olarak temel karbondan oluşmasına rağmen, genellikle inorganik pigmentlerle gruplandırılır ve kontrollü koşullar altında sıvı veya gaz halindeki hidrokarbon hammaddelerinin kısmi yanması veya termal ayrışması ile üretilen çok çeşitli ince bölünmüş karbonlu pigmentlerin genel adıdır.
En önemlileri doğal gazlardan elde edilir ve üretim yöntemine göre kanal veya fırın siyahları olarak sınıflandırılır.

Karbon Siyahı, gazete mürekkebi, baskı mürekkebi, renkli reçine, boya, toner, renkli kağıt, çini mürekkebi ve seramik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılan siyah bir pigmenttir.
Çok amaçlı sınıftan yüksek kaliteye kadar değişen çeşitli derecelerde karbon siyahları mevcuttur. Ek olarak, ürün yelpazemizde endüstriyel ve çevre dostu karbon siyahları bulunmaktadır.

CAS No. 1333-86-4

Karbon siyahı, meyve çekirdekleri, asma sapları, kabuklar, kemik, fildişi, mantar, reçineler, doğal gaz veya yağ gibi birçok farklı organik materyal türünün eksik yanmasından kurum olarak elde edilen ince parçacıklı bir karbon pigmentidir.
Antik çağlardan beri karbon siyahı pigmentleri kullanılmaktadır.
Karbon, kömür kalıntısı olarak veya Lampblack durumunda duman kalıntısı olarak toplanır.
Karbon siyahı genellikle ince, yumuşak, siyah bir tozdur, ancak bazı siyahlar, ona mavimsi, kırmızımsı veya kahverengimsi bir renk veren mineral safsızlıklar ve katranlı hidrokarbonlar içerir.
Çok kararlıdır ve ışıktan, asitlerden ve alkalilerden etkilenmez. Ultraviyole radyasyonu emer ve çok iyi örtme özelliklerine sahiptir.
Karbon siyahı, yağlı boyalarda zayıf kuruma özelliklerine sahiptir, ancak genellikle baskı ve litograf mürekkeplerinde ve Çin mürekkep çubuklarında kullanılır.
Endüstride karbon siyahı, kaplamalarda, kauçukta, plastiklerde, boyalarda, karbon kağıtlarında ve boya kalemlerinde filtrasyon malzemesi ve dolgu / pigment olarak kullanılır.
Dolgu maddesi olarak karbon siyahı aşınmaya karşı direnci artırır ve elektriksel iletkenlik ekler. Standart bir otomobil lastiğinin ağırlığının yaklaşık dörtte biri karbon siyahıdır.

Karbon Siyahı, kauçuk macunlarında mekanik özellikler geliştirmek, sertliği arttırmak ve siyaha renk vermek için kullanılır.

Karbon siyahı, lastiklerde ve diğer kauçuk ürünlerde takviye dolgu maddesi olarak kullanılır. Plastiklerde, boyalarda ve mürekkeplerde renk pigmenti olarak karbon siyahı kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
1333-86-4, E152, 215-609-9, Asetilen siyahı, Kanal siyahı, Fırın siyahı, Lamba siyahı, Termal siyah, C.I. Pigment Siyahı 6, Karbon siyahı

Karbon siyahı, küçük boyutlu, çoğunlukla amorf veya parakristalin karbon parçacıkları ailesinin farklı boyut ve şekillerde kümeler halinde büyütülmüş bir ailesinin genel adıdır ve yüksek yüzey alanı / hacim oranına sahip bir karbon modifikasyonudur.
Karbon siyahı, çeşitli kaynaklardan hidrokarbonların termal ayrışması ile gaz fazında oluşur ve bu şekilde endüstriyel olarak, birincil partikül boyutu, agrega boyutu ve şekli, gözenekliliği ve gözenekliliği bakımından değişen yüzlerce tanımlanmış ticari sınıf şeklinde üretilir. yüzey alanı ve kimya.
Özellikler, proses tipini ve proses koşullarını değiştirerek tam olarak kontrol edilebilir.
Bu, karbon siyahını, karbonlu malzemenin kontrolsüz yanmasından çoğunlukla istenmeyen, bazen tehlikeli katı karbon yan ürünleri için kullanılan diğer kurum biçimlerinden ayırır.
Karbon siyahı esas olarak lastiklerde ve diğer kauçuk ürünlerinde takviye dolgu maddesi olarak kullanılır.


Diğer isimler
Asetilen siyahı; Siyah kanal; Siyah fırın; Lamba siyahı; Termal siyah; C.I. Siyah Pigment 6

CAS Numarası: 1333-86-4

EC Numarası: 215-609-9
E numarası: E152 (renkler)

Özellikleri
Molar kütle: 12.011 g · mol − 1
Görünüm: Siyah katı
Yoğunluk: 1,8-2,1 g / cm3 (20 ° C)
Suda çözünürlük: Pratik olarak çözünmez


Başvurular
Boya (yüksek kalite, orta kalite, çok amaçlı boya, tonlama boyası)
Baskı mürekkepleri (ticari ofset litografik mürekkep, gazete mürekkebi, fotoğraf gravür mürekkebi, sulu renkli mürekkep)
Renkli reçine (poliolefin, stiren reçine, vinil klorür, mühendislik plastikleri)
Toner
Ultraviyole kaynaklı bozulmanın önlenmesi
Seramikler


Tehlikeler
Ölümcül doz veya konsantrasyon (LD, LC):
LD50 (medyan doz)> 15400 mg / kg (oral sıçan)
3000 mg / kg (dermal, tavşan)

Ortak kullanımlar
Karbon siyahının en yaygın kullanımı (% 70), otomobil lastiklerinde bir pigment ve takviye fazıdır.
Karbon siyahı ayrıca ısının lastiğin sırt ve kayış alanından uzaklaşmasına yardımcı olarak termal hasarı azaltır ve lastik ömrünü uzatır.
Dünya üretiminin yaklaşık% 20'si kayışlara, hortumlara ve diğer lastik olmayan kauçuk ürünlere gitmektedir.
Denge esas olarak mürekkeplerde, kaplamalarda ve plastiklerde pigment olarak kullanılır.

Polipropilene karbon siyahı eklenir çünkü ultraviyole radyasyonu emer, aksi takdirde malzemenin bozulmasına neden olur.
Karbon siyahı parçacıkları ayrıca bazı radar emici malzemelerde, fotokopi ve lazer yazıcı tonerlerinde ve diğer mürekkeplerde ve boyalarda kullanılır. Karbon siyahının yüksek renklendirme gücü ve stabilitesi, reçinelerin ve filmlerin renklendirilmesinde de kullanım sağlamıştır. [5] Elektronik için çeşitli uygulamalarda karbon siyahı kullanılmıştır. İyi bir elektrik iletkeni olan karbon siyahı, plastikler, elastomer, filmler, yapıştırıcılar ve boyalarda karıştırılmış bir dolgu maddesi olarak kullanılır. [5] Otomobil yakıt kapaklarında ve borularında antistatik katkı maddesi olarak kullanılır.

Bitkisel kaynaklı karbon siyahı, Avrupa'da katkı maddesi E153 olarak bilinen gıda boyası olarak kullanılır.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da katkı maddesi 153 (Karbon siyahları veya Bitkisel karbon) olarak kullanım için onaylanmıştır, ancak ABD'de yasaklanmıştır.
Renk pigmenti karbon siyahı, yiyecek ve içecek ambalajlarında yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır.
ABD'de, Avrupa ve Asya'nın bazı kısımlarında ve Güney Afrika'da çok katmanlı UHT süt şişelerinde ve Yeni Zelanda'da mikrodalgada pişirilebilir yemek tepsileri ve et tepsileri gibi öğelerde kullanılır.

Kanada Hükümeti'nin 2011'deki kapsamlı karbon siyahı incelemesi, Kanada'da tüketiciler için gıda ambalajları dahil olmak üzere ürünlerde karbon siyahının kullanılmaya devam edebileceği sonucuna vardı. Bunun nedeni, "çoğu tüketici ürününde karbon siyahının bir matrise bağlı olması ve maruz kalması, örneğin plastiklerde ve kauçuklarda bir pigment olarak" ve "karbon siyahının çevreye bir miktar veya konsantrasyonda veya daha az miktarda girmediği öne sürülmesiydi. Kanada'da insan yaşamı veya sağlığı için tehlike oluşturan veya oluşturabilecek koşullar. ”[8]

Avustralasya'da, ambalajdaki karbon siyahı pigmenti, AB veya ABD ambalaj düzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Herhangi bir renklendirici kullanılıyorsa, Avrupa kısmi anlaşması AP (89) 1'i karşılamalıdır. [9]

2006 yılında toplam üretim 8.100.000 mt (8.900.000 kısa ton) civarındaydı.
2015 yılında 13,7 milyar ABD doları olarak tahmin edilen ve 13,2 milyon metrik ton olarak tahmin edilen küresel karbon siyahı tüketiminin, 2016 yılında 14,4 milyar ABD doları değerinde 13,9 milyon metrik tona ulaşması bekleniyor.

Küresel tüketimin 2016 ile 2022 arasında% 5,6 CAGR (bileşik yıllık büyüme oranı) koruyarak 2022 yılına kadar 20,4 milyar ABD doları değerindeki 19,2 milyon metrik tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Karbon siyahlarını güçlendirmek
Karbon siyahının en yüksek hacimde kullanımı, kauçuk ürünlerinde, özellikle lastiklerde takviye dolgu maddesi olarak kullanılır.
Stiren-bütadienin saf zamk vulkanizasyonu, 2 MPa'dan fazla olmayan bir gerilme direncine ve ihmal edilebilir aşınma direncine sahipken, bunun ağırlıkça% 50 karbon siyahı ile birleştirilmesi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerilme mukavemetini ve aşınma direncini arttırır.
Havacılık endüstrisinde, motor yatakları gibi uçak titreşim kontrol bileşenleri için elastomerlerde sıklıkla kullanılır.

Lastiklerde, plastiklerde ve boyalarda kullanılan belirli karbon siyahı türleri


ame Abbrev. ASTM
desig. Parçacık
Boyut
nm Çekme
gücü
MPa Bağıl
laboratuar
aşınma Bağıl
yol giyimi
aşınma
Süper Aşındırma Fırını SAF N110 20–25 25.2 1.35 1.25
Orta düzey SAF ISAF N220 24–33 23.1 1.25 1.15
Yüksek Aşındırma Fırını HAF N330 28–36 22.4 1.00 1.00
Kolay İşleme Kanalı EPC N300 30–35 21.7 0.80 0.90
Hızlı Ekstrüzyon Fırını FEF N550 39–55 18.2 0.64 0.72
Yüksek Modüllü Fırın HMF N660 49–73 16.1 0.56 0.66
Yarı Takviye Fırını SRF N770 70–96 14.7 0.48 0.60
İnce Termal FT N880 180–200 12.6 0.22 -
Orta Termal MT N990 250–350 9,8 0,18


Gerilme ve aşınma aşınma özelliklerinin önemli olduğu pratik olarak tüm kauçuk ürünlerinde karbon siyahı kullanılır, bu nedenle siyah renktedirler.
Fiziksel özelliklerin önemli olduğu ancak siyah dışındaki renklerin istendiği durumlarda, örneğin beyaz tenis ayakkabıları, çökeltilmiş veya füme silika, karbon siyahının yerini almıştır. Silika bazlı dolgular, daha düşük yuvarlanma kaybı nedeniyle yakıt verimliliği ve ıslak yol tutuşu için daha iyi bir denge sağladıkları için otomotiv lastiklerinde de pazar payı kazanıyor. Geleneksel olarak silika dolgu maddeleri daha kötü aşınma aşınma özelliklerine sahipti, ancak teknoloji yavaş yavaş karbon siyahı aşınma performansıyla eşleşebilecek bir noktaya geldi.

Pigment
Karbon siyahı (Uluslararası Renk İndeksi, PBK-7), geleneksel olarak odun veya kemik gibi organik materyallerin kömürleşmesinden üretilen yaygın bir siyah pigmentin adıdır.
Siyah görünür çünkü spektrumun görünür kısmında sıfıra yakın bir albedo ile çok az ışığı yansıtır.
Gerçek albedo, kaynak malzemeye ve üretim yöntemine bağlı olarak değişir.
Her biri karbon siyahı üretmek için geleneksel bir yöntemi yansıtan çeşitli isimlerle bilinir:

Fildişi siyahı, geleneksel olarak fildişi veya kemiklerin yakılmasıyla üretilirdi (bkz. Kemik kömürü).
Asma siyahı, geleneksel olarak kurutulmuş üzüm asmaları ve saplarının yakılmasıyla üretilirdi.
Lamba siyahı, geleneksel olarak kandillerden is toplanarak üretilirdi.
Bu karbon siyahı türlerinin tümü, tarih öncesi çağlardan beri boya pigmentleri olarak yaygın bir şekilde kullanılmıştır.
Rembrandt, Vermeer, Van Dyck ve son zamanlarda Cézanne, Picasso ve Manet resimlerinde karbon siyahı pigmentler kullandılar.
Siyah elbiselerin ve erkek şapkalarının fildişi siyahına boyandığı Manet'nin "Tuileries'de Müzik" tipik bir örneğidir.

Karbon karası üretmenin daha yeni yöntemleri, bu geleneksel kaynakların yerini büyük ölçüde almıştır.
Zanaat amaçları için, herhangi bir şekilde üretilen karbon siyahı yaygın olarak kalır.

Yüzey ve yüzey kimyası
Tüm karbon siyahları, üretim koşullarına bağlı olarak yüzeylerinde kimyasal olarak emilmiş oksijen komplekslerine (yani karboksilik, kinonik, laktonik, fenolik gruplar ve diğerleri) sahiptir.
Bu yüzey oksijen gruplarına toplu olarak uçucu içerik adı verilir.
Uçucu içeriği nedeniyle iletken olmayan bir malzeme olduğu da bilinmektedir.

Kaplama ve mürekkep endüstrileri, asitle oksitlenmiş karbon siyahı sınıflarını tercih eder.
Asit, siyahın doğal yüzey kimyasını değiştirmek için üretim işlemi sırasında yüksek sıcaklıklı kurutuculara püskürtülür.
Siyahın yüzey alanındaki kimyasal olarak bağlı oksijen miktarı, performans özelliklerini geliştirmek için artırılır.

Emniyet
Kanserojenlik
Karbon siyahı insanlar için muhtemelen kanserojen olarak kabul edilir ve Grup 2B kanserojen olarak sınıflandırılır çünkü deney hayvanlarında insan epidemiyolojik çalışmalarında yetersiz kanıt bulunan yeterli kanıt vardır.
Hayvan çalışmalarında kanserojenliğin kanıtı, maruz kalan hayvanlarda önemli ölçüde yüksek akciğer kanseri oranları gösteren sıçanlarda iki kronik inhalasyon çalışması ve iki intratrakeal instilasyon çalışmasından gelmektedir.
Fareler üzerinde yapılan bir inhalasyon çalışması, maruz kalan hayvanlarda önemli ölçüde yüksek akciğer kanseri oranları göstermedi.
Epidemiyolojik veriler, karbon siyahı üretim işçileriyle ilgili üç kohort çalışmasından gelmektedir.
Birleşik Krallık ve Almanya'dan her çalışma grubunda 1.000'den fazla işçi ile yapılan iki çalışma, akciğer kanserinden ölüm oranının arttığını gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5.000'den fazla karbon siyahı işçisinin katıldığı üçüncü bir araştırma, yüksek ölüm oranı göstermedi.
Birleşik Krallık çalışmasından bir güncellemede artan akciğer kanseri mortalitesine ilişkin yeni bulgular, karbon siyahının geç evre kanserojen olabileceğini düşündürmektedir.
Bununla birlikte, Almanya'dan daha yeni ve daha büyük bir çalışma bu hipotezi doğrulamadı.

İş güvenliği
Karbon siyahı üreten çalışanların ham haliyle güvenli olmayan karbon siyahı soluma riski altında olmamasını sağlamak için katı kurallar mevcuttur ve yürürlüktedir.
Solunum kişisel koruyucu ekipmanı, çalışanları karbon siyahının solunmasından uygun şekilde korumak için tavsiye edilir.
Önerilen solunum koruması türü, kullanılan karbon siyahının konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.

İnsanlar işyerinde solunarak ve cilt veya gözlerle temas ederek karbon siyahına maruz kalabilirler.
Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), işyerinde karbon siyahına maruz kalma için yasal sınırı (İzin verilen maruz kalma sınırı) 8 saatlik bir iş günü boyunca 3,5 mg / m3 olarak belirlemiştir.
Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH), 8 saatlik bir iş günü boyunca 3,5 mg / m3 Önerilen maruz kalma sınırı (REL) belirlemiştir.
1750 mg / m3 seviyelerinde, karbon siyahı yaşam ve sağlık için hemen tehlikelidir.


PİGMENT KARBON SİYAHLARI
Karbon Siyahının pigment amaçlı kullanılması, ilk uygarlıklardan beri insanlar tarafından kullanılan bir tekniktir.
Başlangıçta karbon siyahı yalnızca mürekkepleri renklendirmek için kullanıldı, ancak bu teknik bugüne kadar daha da geliştirildi.
Özellikle renklerle, siyahın tam tonuna ulaşmak çok önemlidir.
Birçok uygulamada, Carbon Black griden koyu siyaha kadar değişen bir spektrum elde etmek için siyah pigment olarak kullanılır.

Farklı karbon siyahı özelliklerinin modifikasyonu ile, nihai ürün için renklendirme mukavemeti, siyahlık, viskozite, gölge, UV direnci ve dağılabilirlik gibi spesifik gerekli özelliklere ulaşmak mümkündür.

Pigment karbon siyahlarının çoğu, karbon karası işleminde üretilir, çünkü bu üretim süreci, karbon siyahının 3 ana özelliğini değiştirmeye en büyük olasılıklara izin verir: birincil parçacık boyutu, yüzey alanı ve istenen uygulamaya göre uyarlanmış karbon siyahının yapısı .
Yeni mürekkep, kaplama ve polimer formülasyonları, Karbon siyahlarının performans gereksinimlerini sürekli olarak artırır.

Mavimsi alt tonu nedeniyle lamba siyahı da popülerdir
Mavimsi alt ton, siyah veya gri renk üretiminde, ondan kaynaklanan çok yönlü varyasyonlar nedeniyle çok popülerdir.
Pigment karbon siyahları genellikle inorganik pigmentlerle gruplandırılır.


Karbon siyahı, esas olarak karbondan oluşan ince parçacıklardan oluşur.
Karbon siyahının çeşitli özellikleri, üretimde petrol veya gazların kısmen yakılmasıyla kontrol edilir.
Karbon siyahı, gazete mürekkeplerinin siyah renklendirme pigmentlerinden yüksek teknolojili malzemelerin elektrik iletken maddelerine kadar çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.


Karbon siyahına benzeyen kurum, eski Mısır'da papirüs üzerine ve eski Çin'de bambu şeritlerine mektup yazmak için kullanılıyordu.
Karbon siyahı üretimi, ikinci yüzyılda kağıt üretim yönteminin kurulduğu dönemde bir tür küçük ev endüstrisi haline geldi.
Daha sonra 1892'de kanal işlemiyle, 1947'de ise yağ fırını yöntemiyle üretildikten sonra endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Karbon siyahı uygulaması
Mükemmel kauçuk takviyesi olarak çoğunlukla lastiklerde büyük miktarda karbon siyahı kullanılır.
Karbon siyahı ayrıca siyah pigment olarak mükemmel bir renklendirme maddesidir ve bu nedenle baskı mürekkepleri, reçine renklendirmeleri, boyalar ve tonerler için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca karbon siyahı, antistatik filmler, fiberler ve disketler dahil olmak üzere çeşitli diğer uygulamalarda elektrik iletken bir ajan olarak kullanılır.

Karbon siyahı, çok eski zamanlardan beri bir pigment olarak kullanılmıştır.
Karbon siyahları, çok kısıtlı bir hava beslemesi ile odun veya diğer bitki materyallerinin ısıtılmasıyla yapılır.
Tüm dönemlerin sanatçıları tarafından eskiz yapmak için kömür çubukları kullanılmıştır ve çalışmalarının izleri resimlerin zemin katmanında bulunabilir.
Karbon siyahı hem yağda hem de suluboyada kullanıldı.
Karbon siyahı günümüzde fotokopi ve lazer yazıcı tonerlerinde kullanılmaktadır.
Karbon siyahının hazırlanması kolaydır ve mükemmel örtme gücüne sahiptir.
Karbon siyahı, geleneksel olarak ahşap gibi kömürleşen organik malzemelerden üretilen siyah pigmentin genel adıdır.
Her biri belirli bir tür karbon siyahı üretmek için geleneksel bir yöntemi yansıtan pek çok isim çeşidi vardır.

En önemlileri:

Asma siyahı, geleneksel olarak kurutulmuş üzüm asmaları ve saplarının yakılmasıyla üretilirdi.

Lamba siyahı, geleneksel olarak kandillerden lâmba isi olarak da bilinen is toplanarak üretilirdi.

Karbon siyahı için isimler:
Alternatif isimler: Kömür siyahı, asma siyahı, lamba siyahı
Kelime kökeni: "Karbon siyahı" adı Latince karbonhidrat = odun kömüründen gelir.

İngilizce olmayan isimler:
Almanca Fransızca İtalyanca
Pflanzenschwarz noir de charbon nero carbone (karbon siyahı), nero di lampada (lamba siyahı), nero di vite (asma siyahı)
Menşei: bitki ve yapay
Kimyasal adı: Amorf karbon

Karbon siyahı, yoğun siyah, ince bölünmüş amorf karbon formlarından herhangi biri, genellikle hidrokarbonların kısmi yanmasından kurum olarak elde edilir, esas olarak otomobil lastiklerinde ve diğer kauçuk ürünlerinde takviye maddesi olarak kullanılır, ancak aynı zamanda yüksek örtme gücüne sahip aşırı siyah pigmentler olarak kullanılır. baskı mürekkebi, boya ve karbon kağıdında.
Karbon siyahı ayrıca elektronik devreler için koruyucu kaplamalar, plastikler ve dirençlerde kullanılır.
Takviye edici bir dolgu maddesi olarak, aşınma ve aşınmaya karşı direnci büyük ölçüde artırır.
Standart bir otomobil lastiğinin ağırlığının yaklaşık dörtte biri karbon siyahıdır.
Petrol kamyonları ve hastane çalıştırma arabaları gibi elektrostatik yük oluşumundan kaçınmanın gerekli olduğu araçlardaki lastikler için, kauçuğu elektriksel olarak iletken hale getirmek için daha da fazla karbon siyahı eklenir.


Karbon siyahı, kullandığımız ve çevremizde günlük olarak gördüğümüz birçok ürün ve makalede kullanılmaktadır, örneğin:


Kauçuklar
Plastikler
Kaplamalar
Lastikler
Mürekkepler


Başvurular
Çimento esaslı malzemeler
Yerinde dökme beton
Ön döküm, yukarı eğme
Sınıfta levhalar
Sericiler
Çatı kiremitleri
Sıva, sıva
Dökme taş

Bu nedenle, karbon siyahı gereksinimleri her uygulama için farklıdır ve nihai uygulamadaki belirli özellikleri etkiler.

Boya pazarı için çok çeşitli karbon siyahı çeşitleri mevcuttur. Bu, son uygulamanız için en uygun karbon siyahını seçmenizi zorlaştırabilir.

Örneğin, mavi alt tonlu otomotiv boyası hedeflendiğinde, tercih edilen karbon siyahı yüksek bir püskürtmeye sahip olacaktır. Bununla birlikte, normalde bu tür karbon siyahı kaliteleri, istenen parçacık boyutuna doğru şekilde dağıtılması en zor olanlardır.

Karbon siyahı üreticileri, bu zorlukların üstesinden gelmek için yüzeyi modifiye edilmiş ve / veya ön işleme tabi tutulmuş özel karbon siyahı kaliteleri geliştirerek bu sorunları ele alıyorlar.

Karbon Siyahının Temel Özellikleri

Birincil Parçacık Boyutu

Dikkate alınması gereken ilk parametre, karbon siyahının birincil parçacık boyutudur. Birincil parçacık boyutu 15 nm ila 300 nm arasında değişebilir. Bazı fırın siyahları, 8 nm kadar küçük bir partikül boyutuna sahiptir.

Parçacık boyutu
Karbon Siyahının Birincil Parçacık Boyutu


Küçük parçacıklar, yüksek yüzey alanının neden olduğu daha yüksek püskürtmeye neden olur. Ayrıca şunları sağlar:

Daha iyi hava koşullarına dayanıklılık
UV haslığı
Daha iyi iletkenlik

Olumsuz tarafı, daha küçük partikül boyutları daha yüksek viskoziteye yol açar ve dispersiyon için daha fazla enerji gerektirir. Bu türler genellikle mavimsi bir alt tona sahiptir ve yüksek püskürtmenin gerekli olduğu otomotiv endüstrisinde kullanılır.

Oysa daha yüksek partikül boyutları, uygulama içindeki viskozite ve dağılabilirlik özelliklerini iyileştirir. Daha kahverengimsi bir alt tona sahiptirler ve genellikle kauçuk ve lastik uygulamaları için daha uygundurlar.


Yapısı

Zaten üretim sürecinde, birincil partiküllerden agregalar oluşturulmaktadır. Karbon siyahının yapısı şu şekilde belirlenir:

Agregalar nasıl şekillendirilir?
Toplamlardaki dalların seviyesi.


Yüzey Kimyası

Karbon siyahının bir diğer önemli yönü ise yüzey kimyasıdır. Üretim sürecine bağlı olarak, karbon siyahının yüzeyindeki fonksiyonel gruplar farklı olacaktır. İşlevsel grupların türü ve miktarı, kullanılmakta olan uygulama içindeki yakınlıkta büyük rol oynayacaktır.

Genel olarak yüzey kimyasından bahsederken, yüzeydeki oksijen içeren grupların seviyesi kastedilmektedir. Bazı uygulamalar için, yüzeydeki oksijen içeren grupların miktarını artırmak için karbon siyahı daha da oksitlenir.

Spesifik olarak, mürekkep ve kaplama uygulamalarında, bu, seçilen sistemdeki dağılabilirliği, pigment ıslatmayı, reolojiyi ve genel performansı iyileştirmek için faydalı olacaktır.

Renk Yoğunluğu

Renk şiddeti, standart bir macunun bir numune macuna yansıtma oranının, belirtilen koşullar altında hem hazırlanmış hem de test edilmiş, renk tonu birimleri olarak ifade edilen oranıdır.

Test yöntemi ASTM D 3265-19b'de açıklandığı gibi, bir otomatik parçalama aparatı veya Speedmixer® (DAC 150 FVZ) kullanılarak bir karbon siyahı-çinko oksit macunu hazırlanır.

Karbon siyahı-çinko oksit macununun hazırlanmasında, önceden belirlenmiş ham maddeler kullanılmaktadır, örneğin:

Endüstri renk referansı siyahı (ITRB2)
Spesifik bir çinko oksit (parti numarası 11) ve
Greenflex ESO (epoksitlenmiş soya fasulyesi yağı) 3

Referans macun 100 olarak belirlenir ve kullanılan tüm karbon siyahları bu macunla karşılaştırılır. Bu, karbon siyahının renklendirme gücü 80 olduğunda, aynı miktarda kullanıldığında daha az siyah renk vereceği anlamına gelir.


Jetness

Jetness (Mc) renge bağlı siyahtır. Gösterge olarak bir renk ölçer kullanılarak b * olarak ölçülür (burada b * doğrudan L-değeriyle ilişkilidir) ve siyahlıkla karıştırılmamalıdır. Jetness, doğrudan birincil partikül boyutundan etkilenir.

Birincil partikül boyutu ne kadar düşükse, jetness o kadar yüksek olur.

Öte yandan siyahlık, yansıma ile doğrudan ilişkili bir siyahlık derecesidir. Yüksek jetlikli pigmentler durumunda,% 1'in bile altında olabilir.

Genel olarak, jetness DIN 55979 prosedürüne göre belirlenir - artık yansımanın ölçüldüğü karbon siyahının siyah değerinin belirlenmesi. Bu yöntemde siyahlık, püskürtmenin bir göstergesi olarak kullanılır.

Siyahlık ve jetlik kombinasyonu size alt tonu söyleyecektir, burada:

 Alt Tonun Siyahlık / Jetness Kombinasyonu Rengi
Siyahlık> Jetness Brown
Siyahlık = Jetness Nötr
Siyahlık <Jetness Mavi

İletkenlik

Piyasada anti-statik veya iletken özellikler sağlayabilen çeşitli karbon siyahları vardır. Karbon siyahının iletken özelliklerini etkileyecek temel özellikler şunlardır:

Belirli yüzey alanı
Yapısı
Yüzey kimyası

Piyasada bulunan iletken karbon siyahlarının çoğu daha yüksek yüzey alanlarına ve yapılara sahiptir ve önemli miktarda mikro gözenek içerebilir.

İletkenlik, Ω / kare veya Ω-cm hacim direnci olarak sunulan iletken filmin yüzey direnci ile ölçülür.

İletken bir karbon siyahının daha iyi bir iletkenlik performansı, uygulama için gerekli minimum yüzey direncini elde etmek için uygun karbon siyahı yüklemesinin eklenmesine yardımcı olacaktır.

Yüzey direnci
Ω / kare cinsinden Yüzey Direnci

Son seçimde, iletken veya dağıtıcı bir kaplama hazırlamak için, karbon siyahı özelliklerinde bir denge bulunmalıdır. Yüksek yüzey alanı size daha iletken bir kaplama sağlayacağından, ancak bu siyahlar, daha yüksek bir yağ emme sayısına sahip olduğundan, optimum dağılım için daha fazla bağlayıcı veya ıslatma maddesinin kullanılmasına neden olur ve elde etmek için karbon siyahını dağıtmak için daha fazla enerji gerekir. istenen partikül boyutu. Bunun yanında, gerekli olan yüzey direnci seviyesi, ihtiyaç duyulan karbon siyahı miktarını belirleyecektir.

Karbon siyahının üretim süreçlerini ve özelliklerini öğrendikten sonra, belirli kaplamalar ve mürekkep uygulamaları için karbon siyahını seçerken dikkate alınması gereken parametreleri inceleyelim.


Uygulamanız için Doğru Karbon Siyahı Bulma

Kaplama uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki parametreleri dikkate almamız gerekir:

Renklendirme gücü
Jetness
Kullanım kolaylığı
Dağılma süresi
Dispersiyon yükleme
Viskozite
Fiziksel form: toz veya peletler
Fiyat
Son uygulama gereksinimleri, örneğin:
Dolaylı gıda teması
UV koruması
İletkenlik

Aşağıdaki tabloda, mevcut olan farklı tiplere genel bir bakış verilmiştir:

Karbon Siyahı Türü Açıklama Örnekleri
Yüksek renk En yüksek jetness
Raven 2800 Ultrab
EMPEROR® 2000 (WB için) a
EMPEROR® 1200 (SB için) a
Renk siyah FW 255c
# 2650e
Taishan HC8610f
Orta renk Masstone için orta-yüksek jetness
MONARCH® 800 veya 100a
Printex® F 80c
# 1000e
Düşük viskozite İyi stabilite ve dağılabilirlik sağlar
MOGUL® La
Hem renklendirme hem de kütle tonunda kullanım için çok amaçlı çok amaçlı kalite
MONARCH® 570a
Hiblack® 900Lc
Renklendirme Yüksek renk gücü ve istenen alt ton sağlar
Kuzgun 16b
MONARCH® 120a
İletken İletken karbon siyahı
VULCAN® XC72Rb
Hiblack® 40B2c
Printex® 85c
Daha iyi dağılabilirlik, yüksek uçucu içerik, asidik pH sağlamak için işlenmiş Yüzey oksidasyonu
Raven 5000 Ultra IIb
Renk siyah FW 310c
GİBİ -103g
Gıda ile temas Dolaylı gıda teması - FDA düzenlemesi
Raven FC1b
SİYAH PEARLS® 4750a
Printex® F 80c
Geri kazanılan karbon siyahı Kauçuk piroliz kullanılarak geri kazanıldı, yüksek kül içeriği
NEPtune i120d
a: Cabot; b: Birla Carbon; c: Orion Engineerd Karbonları; d: Kara Ayı; e: Mitsubishi Chemical; f: ShanDOng İmparatoru-Taishan Carbon; g: Bahar Yeşili

Birla Carbon tarafından Raven


Kauçuk ve Lastiklerde Karbon Siyahı

Kauçuklarda kullanılan karbon siyahının resmi sınıflandırması ASTM D17651'de açıklanmıştır.

İlk sayı, partikül boyutunu gösterir.
N100 serisi, 11-19 nm (ortalama) partikül boyutuna sahip en küçük seriye sahiptir.
N900 serisi, 201-500 nm (ortalama) ile en büyük partikül boyutuna sahiptir.
İkinci ve üçüncü rakam rastgele sayılardır ancak karbon siyahının işlevselliğini veya yapısını tanımlamak için kullanılabilir.

Burada N, bir kauçuk bileşiğinin "normal" kürlenmesini ifade eder.

Kanal karbon siyahları (ağırlıklı olarak) yavaş kürleniyordu ve bu karbon siyahı dereceleri S ön eki ile belirtildi.

Lastiklerde, esas olarak N115'den N375'e kadar olan tipler kullanılmaktadır ve hepsinin lastiğin nihai performansına belirli bir katkısı vardır.

Lastiklerin içindeki kaplamalar için, N660'tan N990'a kadar daha büyük parçacık boyutuna sahip karbon siyahları kullanılıyor.
Teknik kauçuklar için, genel olarak, özel N3030 ilavesiyle N550'den başlayarak daha büyük partikül boyutları kullanılır.


Plastiklerde Karbon Siyahı

Plastikte karbon siyahı üç ana özellik sağlar:

Renk
UV koruması
İletkenlik

Karbon siyahları, plastiklerin son hazırlanmasında daha sonra kullanılan masterbatch'leri üretmek için kullanılır. Ana serinin üretimi sırasında, karbon siyahının iyi renklendirme özelliklerine sahip olması gerekir; bu da, karbon siyahının iyi bir şekilde dağılmasını sağlamak için gereken düşük enerjiyi sağlayarak, iyi dağılabilirliğe sahip minimum karbon siyahı kullanımı ile istenen rengi ortaya çıkarır.

Nihai uygulamada ana parti kullanıldığında, eşit bir sonuç, iyi seyreltilebilirlik oluşturmak için karbon siyahının baz polimerden kolayca yayılması gerekir.


Gıda ile Temas Yönetmeliği

Bazı uygulamalar için, FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından belirlenen gıda ile temas düzenlemelerine uyan özel karbon siyahları gereklidir.

ABD FDA düzenlemelerine uygunluk için geçerli saflık gereksinimleri şunlardır:

Toplam PAH'lar 0,5 ppm'yi geçmemelidir
Benzo (a) piren 5.0 ppb'yi geçmemelidir

Cabot tarafından FDA'ya (FCN 1789) sunulan yeni bir Gıda Temas Bildirimi'nin (FCN) bir sonucu olarak, FDA uyumlu özel karbon siyahları, belirli bir üst limiti olmayan polimerler için renklendirici olarak kullanılabilir.

10/2011 sayılı AB Komisyon Yönetmeliği, Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde geçerlidir.

Uyum için saflık gereksinimleri ve özellikleri şunlardır:

Toluen özütü ≤% 0.1 2
386 nm'de sikloheksan ekstinksiyonu 1 cm hücre için <0,02 veya 5 cm hücre için <0,1
Benzo (a) piren ≤ 0,25 mg / kg (250 ppb)
10-300 nm'lik birincil parçacıklar, 100-1200 nm Agregalar, Aglomeratlar 300nm +
Gıdayla temas eden son maddede ağırlıkça maksimum% 2,5 karbon siyahına izin verilir

Karbon Siyahı, partikül boyutu, agrega boyutu, şekli, gözenekliliği ve yüzey kimyası bakımından değişen özel olarak tasarlanmış karbon partikülü agregalarını üretmek için yüksek kontrollü işlemlerle üretilen ticari bir katı karbon formudur. Karbon Siyahı tipik olarak minimum miktarda oksijen, hidrojen ve nitrojen içeren% 95'ten fazla saf karbon içerir.

Üretim sürecinde, Karbon Siyahı partiküllerinin boyutları 10 nm ile yaklaşık 500 nm arasındadır. Bunlar, ayrı Karbon Siyahı sınıflarının yapısını tanımlayan zincir benzeri kümeler halinde birleşir.

Karbon Siyahı Nedir
Karbon Siyahı, fiziksel, elektriksel ve optik özelliklerini geliştirmek için çok çeşitli materyallerde kullanılır. En büyük hacim kullanımı kauçuk ürünlerde takviye ve performans katkısı olarak kullanılır.

Kauçuk bileşiminde, doğal ve sentetik elastomerler Karbon Siyahı, elementel kükürt, işleme yağları ve çeşitli organik işleme kimyasalları ile karıştırılır ve daha sonra çok çeşitli vulkanize kauçuk ürünleri üretmek için ısıtılır. Bu uygulamalarda, Karbon Siyahı takviye sağlar ve esnekliği, yırtılma mukavemetini, iletkenliği ve diğer fiziksel özellikleri geliştirir.

Karbon Siyahı, lastik bileşenlerinde (lastik sırtı, yan duvarlar ve iç kaplamalar gibi), endüstriyel kauçuk ürünler ve membran dahil mekanik kauçuk ürünlerde ("MRG") en yaygın kullanılan ve uygun maliyetli kauçuk takviye maddesidir (tipik olarak Kauçuk Karbon Siyahı olarak adlandırılır) çatı kaplaması, otomotiv kauçuk parçaları (sızdırmazlık sistemleri, hortumlar ve titreşim önleyici parçalar gibi) ve genel olarak kauçuk ürünler (hortumlar, kayışlar, contalar ve contalar gibi).

Karbon Siyahı Uygulamaları
Kauçuk takviyenin yanı sıra, Karbon Siyahı, siyah pigment olarak ve iletkenlik, viskozite, statik yük kontrolü ve UV koruması dahil olmak üzere malzeme performansını artırmak için bir katkı maddesi olarak kullanılır. Bu tip Karbon Siyahı (tipik olarak Özel Karbon Siyahı olarak adlandırılır), kaplamalar, polimerler ve baskı endüstrilerindeki çeşitli uygulamaların yanı sıra çeşitli diğer özel uygulamalarda kullanılır.

Aslında, lastik pirolizinden yağ çıkarma ve kül çıkarma işleminden sonra, renkli masterbatch, renkli pasta, yağlı mürekkep yapmak için ve plastik ve kauçuk ürünlerde bağımlılık yapıcı olarak kullanılabilen yüksek saflıkta ticari karbon siyahı elde edebiliriz. Ayrıca, aktivasyon işleminden sonra, karbon siyahı, aktif karbon üretmek için iyi malzemeler haline gelecektir.

Kaplama endüstrisinde, işlenmiş ince parçacık Karbon Siyahı, derin jet siyah boyaların anahtarıdır. Otomotiv endüstrisi, siyah pigmentlerin en yüksek yoğunluğunu ve mavimsi alt tonları gerektirir.


Carbon Black, farklı endüstrilerde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir

Küçük parçacık boyutlu Karbon Siyahları bu gereksinimleri karşılar. Daha kahverengimsi bir alt ton sunan Kaba Karbon Siyahları genellikle renklendirme için kullanılır ve istenen gri tonu veya renk tonunu elde etmek için vazgeçilmezdir.

Polimer endüstrisinde, ince parçacıklı Karbon Siyahı, derin bir jet siyah rengi elde etmek için kullanılır. Carbon Black'in önemli bir özelliği, zararlı UV ışığını absorbe etme ve onu ısıya dönüştürme, böylece polipropilen ve polietilen gibi polimerleri güneş ışığından gelen UV radyasyonu ile bozulmaya karşı daha dirençli hale getirmesidir. Özel Karbon Siyahı, teller ve kablolar için polimer yalıtımında da kullanılır. Özel Karbon Siyahı, inşaatta yaygın olarak kullanılan polistirenin yalıtım özelliklerini de iyileştirir.

Baskı endüstrisinde, Carbon Black yalnızca pigment olarak değil, aynı zamanda optimum baskı kalitesi için gerekli viskoziteyi elde etmek için de kullanılır. Son işlemden geçirme Karbon Siyahı, optimum sistem özellikleri için mürekkepte bağlayıcı ajanların etkili kullanımına izin verir. Yeni Özel Karbon Siyahları sürekli olarak geliştirilmekte ve darbesiz baskıda yeniliğin hızına katkıda bulunmaktadır.

Pigment karbon siyahının tanımı

Pigment Karbon siyahı, boyalar, mürekkepler, plastikler, kimyasallar ve deri kimyasallarında renklendirici olarak pigment kullanımını ifade eder.


 

1. Giriş

Genel olarak yüksek, orta ve düşük renk olmak üzere üç kategoriye ayrılır. (HCC), yüksek pigment siyahı (HCF), orta pigment tankı siyahı (MCC), orta pigmentli fırın siyahı (MCF), normal pigment tankı siyahı (HCC), yüksek pigment hücre siyahı (HCF) RCC), sıradan pigment fırını siyahı ( RCF) ve düşük pigmentli fırın siyahı (LCF). Mürekkep, boya, boya ve benzerlerinde pigmentleri renklendirmek için bir karbon siyahı. Renk yoğunluğuna (veya siyahlığa) ve partiküllerin boyutuna göre genellikle yüksek pigmentli karbon siyahı, orta karbon siyahı, sıradan pigment karbon siyahı ve düşük pigmentli karbon siyahı dörde bölünür. Esas olarak temas yöntemi ve yağ fırını üretimi ile.

Karbon siyahı, üretilen en eski malzemelerden biridir. Erken kullanımlar eski Çin, erken Mısırlılar ve Hindistan'a kadar izlenebilir. Karbon siyahına yönelik erken talep, on beşinci yüzyılda matbaanın icadıyla tetiklendi. On dokuzuncu yüzyılın başlarında karbon siyahının doğal kauçuğu güçlendirdiği ve böylece lastiklerin uzun ömürlülüğünü büyük ölçüde artırdığı ve malzemeyi modern çağa ittiği keşfi.

 

Günümüzde karbon siyahı, modern yaşamın her alanında bulunmaktadır. Elektriksel olarak iletken plastiklerde aktif madde olarak doğal ve sentetik kauçuk için takviye olarak inkjet yazıcı mürekkebinde kullanılır ve boyalarda, kaplamalarda, gazete mürekkeplerinde ve kozmetiklerde pigment ve renklendirme yardımcısı olarak kullanılır. Karbon siyahı kullanımı modern dünyada her yerde bulunmaktadır.

 

Üretim
 

Karbon karası üretimi için üç önemli işlem vardır: fırın işlemi, kanal işlemi ve asetilen işlemi.
Fırın işlemi, toplam kapasitenin% 80'inden fazlasını oluşturan, açık ara en yaygın olanıdır. Her işlemle yapılan ürünler benzersiz özelliklere sahiptir.
Örneğin, asetilen işlemi, fırın işlemiyle üretilenlerden çok düşük yapıya (parçacık karmaşıklığı) ve daha yüksek grafitik içeriğe sahip bir karbon siyahı üretir.
Bu gözden geçirmenin geri kalanı fırın prosesi ile üretilen karbon siyahları üzerinde yoğunlaşacaktır.

 

Çok sayıdaki süreç arasında farklılıklar olsa da, hepsi kontrollü bir atmosfer ortamında yakıt yanmasını içerir.
Fırın işleminde, yağ arıtma işleminden elde edilen düşük kesim fraksiyonları olan "artık" veya "süzme" yağlar, yüksek sıcaklıklarda kontrollü bir atmosferde yakılır.
Tipik işlem sıcaklıkları 800C ile 1200C arasındadır.
Bir karbon siyahı reaktörünü hayal etmenin en iyi yolu, kontrollü oksijen seviyelerine sahip bir seramik tüpte çok büyük bir üfleme torçu hayal etmektir.
Çok fazla oksijen varsa kurum oluşumu gerçekleşir.

 

Fırın işleminde yakıt atomize edilerek karbonizasyonun başladığı reaksiyon odasına gönderilir.
Oksijen seviyeleri, kurum oluşumunun gerçekleştiği seviyenin altında tutulur.
Atomize yakıt, karbonlu olmayan malzemeleri ortadan kaldırmak için reaksiyonlara girer, karbon atomları daha sonra damlacık içindeki yakın komşulara bağlanmaya başlar ve katılaşma sürecini başlatır. "Birincil parçacık" olarak adlandırılan en temel karbon siyahı parçacığını oluşturan bu karbonlaşmış damlacıktır. Karbonlaştırıcı yakıt damlacığı reaksiyon odasından çıkıp fırının yolunda ilerlerken, diğer karbonize edici damlacıklar ile temas edebilir ve uygun koşullar altında, bir karbon karası "agregası" oluşturmak için bağlanırlar. Karbon siyahı birincil parçacıkları, birleşik bir kütle oluşturmak için birleşir. Karbon siyahı agrega parçacığı bir üzüm "salkımı" olarak görülebilir. Her bir üzüm birincil partiküldür ve "salkım" da agrega partikülüdür.

 

Agregalar, reaktörün uçuşu boyunca ilerler. Bu uçuş sırasında reaksiyon, su ilavesi veya sıcaklık kontrolü ile söndürülebilir.
Her ikisi de, agrega parçacığının yüzey kimyasını, boyutunu ve karmaşıklığını seçici olarak değiştirmek için kullanılır.
Söndürme işleminden sonra parçacıklar, torba filtrelerde veya siklon ayırıcılarda yakalandıkları reaktörün uçuşu boyunca hareket eder.
Bu aşamadaki parçacıklar "kabarık" olarak adlandırılır ve çok düşük yığın yoğunluğuna sahiptir.

 

Karbon siyahını daha kullanışlı bir forma dönüştürmek için bir dereceye kadar yoğunlaştırma gereklidir. Yoğunlaştırma, kabarık tozun düşük katışıksız koşullar altında bağlayıcılar veya suyla karıştırıldığı peletleme (boncuklama) işlemleriyle sağlanabilir. Karbon karası peletlerinin üretiminde çeşitli yoğunlaştırma işlemleri kullanılır ve bunlar arasında vakum silindirleri, pimli peletleyiciler ve karıştırmalı tanklar bulunur.

 

 

Temel Özellikler
 

Karbon siyahının faydası ve nihai ekonomik değeri, karmaşık bir karbon kimyası, yüzey enerjisi ve parçacık fiziği karışımı ile belirlenir.
En önemli özellikler arasında yüzey alanı, birincil parçacık boyutu, yapı (bileşimin karmaşıklığı), yüzey kimyası ve peletleme işleminde kullanılan bağlayıcı kimyaları bulunur.
Sıklıkla, istenen son kullanım performansı ile karbon siyahını bir polimer matris içinde dağıtma yeteneği arasında değiş tokuşlar ve uzlaşmalar yapılır.

 

Birincil Parçacıklar: Bir karbon siyahı parçacığının en küçük birimi olan birincil parçacık, boyut, grafitik içerik, şekil ve kristallik özelliklerine sahiptir.
Proseslerin çoğu, neredeyse küre şekilli birincil partiküller üretmesine rağmen, bazı prosesler, gerçek kürelerinkinden daha yüksek görünüş oranlarına sahip birincil partiküller üretir.
Daha yüksek en-boy oranı, birim hacim başına daha yüksek yüzey alanına yol açar ve daha ıslatılabilir yüzey alanı sağlar, dağılma kolaylığını iyileştirir ve elektriksel iletkenliği arttırır.
Birincil parçacık özellikleri, karbon siyahının rengini, elektriksel iletkenliğini ve UV engelleme performansını etkiler.

 

Agregalar: Karbon siyahı agregaları, kaynaşmış birincil partiküllerin karmaşık kümeleridir.
Agregalar, boyut, şekil, boşluk hacmi ve yapı boyutlarına sahiptir. Bu boyutların her biri, karbon siyahının nihai faydasını belirler ve karbon siyahı üreticileri arasında rekabetçi sınıf farklılaşması sağlar.
Agreganın boyutu, karbon siyahının renk yönünü ve renklendirme gücünü etkiler.
Şekil ve yapı dağılabilirliği ve bir dereceye kadar elektriksel iletkenliği etkiler.
Boş hacim ıslanabilirliği etkiler ve karbon siyahının kaplama, boya veya mürekkep gibi sıvı bir ortamda kullanılacağı uygulamalarda kritik bir sorundur.

 

Parçacıklar Arası Çekicilikler ve Aglomeralar: Karbon siyahı parçacıkları küçüktür. Örneğin, büyük kümeler kırmızı kan hücrelerinin boyutundadır ve küçük birincil parçacıklardan oluşan kümeler kabaca bir tütün mozaik virüsü boyutundadır.
Birincil parçacıklar 5 nm kadar küçük olabilir ve agregalar 50 nm kadar küçük olabilir.
Karbon siyahını pigmentasyonda bu kadar yararlı kılan bu küçük boyuttur - biraz uzun sürer.
Karbon siyahının küçük boyutu ve triboelektik özellikleri, karbon siyahının iki kutuplu parçacık fiziğinin yasalarına uymasına neden olur.

 

Van der Waals Kuvvetleri: Küçük boyutlu karbon siyahı partikülleri nedeniyle, partiküller arası etkileşimler Van der Waals kuvvetlerine tabidir. Şekil I'e bakıldığında, iki karbon siyahı parçacığı arasındaki mesafe azaldıkça (Şekil I'in ordinat ölçeğinde sağdan sola doğru hareket ederken) itme kuvvetleri, negatif potansiyel enerji Eµ ile temsil edilen, minimumda maksimum çekime ulaşana kadar azalır. potansiyel kuyusu (apsis eksenindeki vadi.) Parçacıkların birbirine yaklaştırılması, ordinat eksenindeki enerji boyutundaki keskin yükselişin gösterdiği gibi, önemli potansiyel enerji direnci ile karşılaşır. Potansiyel kuyuya hapsolmuş parçacıklara aglomeralar denir. Karbon karası kümeleri bir kez toplandığında, onları ayırmak için enerji gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglomeraları kurucu agregalara ayırma ve yeterli dağılım sağlama yeteneği, birçok uygulamada istenen son kullanım performansının elde edilmesi için kritik öneme sahiptir. Karbon siyahının çeşitli ortamlarda dağılımını çevreleyen bilim üzerine önemli bir literatür geliştirilmiştir, ancak endüstriyel uygulamalar için dağılım, know-how, teknik ve ticari sır avantajına sahip deneyimli uygulayıcılar ile bir sanat olmaya devam etmektedir.

 

Renk özellikleri
 

Şekil ve boyuttaki farklılıklar nedeniyle, karbon siyahı bir dizi renk özelliği sergileyebilir. Önemli renk özellikleri arasında jetness, kütle tonu ve renklendirme gücü bulunur. Birincil partikül boyutu, yüzey alanı ve agrega boyutu arasındaki hassas etkileşim, nihai rengi belirler. Yapı, karbon siyahının dağılabilirliğini etkiler ve böylece konakçı matriste elde edilebilen renk seviyesini belirler. Plastiklere karbon siyahı, sadece plastikleri siyah yapmak için değil, aynı zamanda diğer renklerin renk tonunu değiştirmek için de eklenir.

 

Karbon siyahının renk özellikleri, kolorimetreler kullanılarak ölçülür ve L, a *, b * değerlerine sahiptir.
Tipik olarak, karbon siyahı,% 1-2'ye yakın konsantrasyonlarda ana plastik matriks içinde bileşik haline getirilir ve ardından renk değerleri, kalıplanmış bir plack numunesi üzerinde ölçülür.
L değeri (beyaz = 100, siyah = 0) renk yoğunluğunu ölçer, b * değeri sarı / mavi dengesini gösterir (pozitif değerler sarıyı, negatif değerler maviyi gösterir) ve a * değeri kırmızı / yeşil dengesi (kırmızıyı gösteren pozitif değerler ve yeşili gösteren negatif değerler.)

 

"L" değeri, parçacık boyutunun yüzey alanına oranıyla ilişkilendirilebilir ve rekabetçi karbon siyahı sınıflarını karşılaştırmak için yararlı bir araçtır. B * jetliğin göstergesidir ve L değeri ile ilişkilidir.

 

Jetness. Siyah bir renk vermek için plastiklere karbon siyahı eklenir ve bunun ölçüsü "jetness" olarak adlandırılır.
Daha az jet karakterine sahip olanlara göre daha fazla jet siyahı daha siyah görünür.
Jetness, yüzey alanı, birincil partikül boyutu ve dağılım derecesinin karmaşık bir fonksiyonudur.
Daha küçük birincil partikül boyutlarına sahip olan karbon siyahları, daha büyük birincil partiküllere sahip olanlara göre daha yüksek derecede jetlik verme eğilimindedir.
Deneme ve yanılma, karbon siyahı özellikleri ve jetlik arasında ampirik ilişkilerle sonuçlanmıştır.

 

Masstone. Plastikle birleştirildiğinde karbon siyahı, mavimsi siyahtan kahverengi / siyah alt tona kadar değişen renkler verebilir.
Bu renk aralığı, siyahın kütle taşı olarak adlandırılır ve parçacık boyutu ve ana plastik matristeki ışığın saçılması ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.
Farklı plastikler için kırılma indisi ve ışık saçılmasındaki farklılıklar nedeniyle, iyi dağılmış karbon siyahı içeren iki farklı plastik aynı püskürtmeye sahip olabilir ancak kütle taşında büyük ölçüde farklılık gösterir.

 

Renklendirme Gücü. Karbon siyahının önemli bir özelliği, diğer renklerin görsel görünümünü değiştirme yeteneğidir.
Renklendirme gücü, karbon siyahının etkinliğinin bir ölçüsüdür.
Renklendirme mukavemetinin ölçülmesinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır, ancak en yaygın olanı ASTM D 3265'tir.
Bu yöntemde, karbon siyahı dispersiyon ortamında (örneğin soya yağı) bir çinko oksit karışımına eklenir ve yansıtma değerleri çinko oksit standardına göre ölçülür.
Renklendirme mukavemeti, azalan birincil partikül boyutu ile artar ve agrega yapısı karmaşıklığı ile azalır.
Renklendirme mukavemeti, 20 nm'den küçük birincil partikül boyutları için maksimuma ulaşır.

Karbon Siyahı Masterbatlar
Karakterizasyon Yöntemleri
 

Ticari işlemlerle üretilen karbon siyahı, karmaşık bir parçacık karışımıdır.
Endüstriyel karbon siyahı dereceleri, her biri farklı boyut ve şekilli birincil parçacıkların bir dağılımından oluşan bir agrega boyutları ve şekilleri dağılımı sergiler.
Sonuç olarak, karbon siyahının özellik ölçümleri, toplu numunenin ortalama bir değeri etrafında istatistiksel bir ortalamadır.

 

Yüzey alanı ve yapısı, birçok uygulamada karbon siyahının faydasını ve değerini etkileyen temel özelliklerdir.
Örneğin, yüzey alanı karbon siyahının UV radyasyonunu emme yeteneğini etkiler. Yapı, dağılma kolaylığını ve elektriksel iletkenlik özelliklerini etkiler.
Belirli bir karbon siyahı derecesinin kullanımını belirleyen, yüzey alanı ve yapının dengesidir.

 

Yüzey Alanı Ölçümleri: Karbon siyahının yüzey alanını ölçmek için çeşitli yöntemler mevcuttur, her birinin üretim kalite kontrol ortamında veya laboratuar doğrulama çalışmalarında kendine özgü bir uygulaması vardır.
Yüzey alanı ölçümü için en yaygın yöntemler arasında CTAB (setiltrimetilamonyum bromür adsorpsiyonu), İyot adsorpsiyonu ve Nitrojen sayısı bulunur.
Yüksek çözünürlüklü mikroskopi ve ucuz yüksek hızlı bilgisayarlardaki son gelişmeler, otomatik görüntü sınıflandırması ile partikül boyutu analizinin kullanılmasını sağlamıştır, ancak bu yöntem araştırma laboratuvarlarına verilmiştir.

 

CTAB.
CTAB yöntemi esas olarak laboratuvar ortamlarında karbon siyahının yüzey alanını ölçmek için kullanılır.
Yöntem, ASTM D 3765'te açıklanmaktadır ve esasen, sulu bir dağılımda karbon siyahı ile CTAB'nin adsorpsiyon izoterminin ölçülmesini içerir.
CTAB yöntemi, plastik matris tarafından ıslatılmak için mevcut yüzey alanını ölçtüğü için özellikle plastik pazarı ile ilgilidir.
Bu, ıslatma için mevcut olmayan hariç tutulan hacmin yüzey alanını ölçen nitrojen gözeneklilik ölçümlerinden farklıdır.

 

İyot Numarası.
Hedef karbon siyahı sınıf özelliklerinin bilindiği üretim ortamında yüzey alanını ölçmek için İyot yöntemi (ASTM D 1510) kullanılır.
Yöntem, kalite kontrol için kullanışlıdır, ancak aktif yüzey kimyası, tepkimeye girmemiş hammaddeler, yağlar ve bağlayıcılardan etkilenir.
Bildirilen iyot numarası, plastik bir bileşik veya son kullanım ürünü geliştirilirken sınıf seçimi için bir kılavuz olarak kullanılmamalıdır.

 

Azot Yüzey Alanı.
BET nitrojen absorpsiyon teknikleri (ASTM D3037) ile belirlenen yüzey alanı, tıkanmış hacim ve karbon siyahı birincil partiküllerinin gözenekliliği dahil olmak üzere gerçek yüzey alanını yansıtır.
Yöntem özellikle, karbon siyahı, mürekkep veya kaplama uygulamaları gibi sıvı bir ortamda dağıtılacağı zaman faydalıdır.
Nitrojen yüzey alanı ölçümleri ile CTAB arasındaki korelasyon, karbon siyahının gözenekliliği hakkında fikir edinmek için kullanılabilir.
Gözeneklilik, mürekkepler ve kaplamalar için kalite seçiminde ve kalite kontrolünde önemli bir özelliktir.

 

Yapı Ölçümleri: Karbon siyahının yapısı plastiklerdeki dağılabilirliği, elektriksel iletkenliği ve bir dereceye kadar bitmiş ürünün rengini etkiler.
Yapı, karbon karası agrega partikülünün karmaşıklığının bir ölçüsüdür ve kurucu birincil partiküllerin nasıl bağlandığını yansıtır.
Karbon siyahı partikülleri, termal siyahlarda bulunan küresel partiküllerden daha karmaşık zincirlere ve fırın siyahlarında yaygın olan kümelenmiş formlara kadar şekil bakımından farklılık gösterir.
Daha karmaşık şekiller iç boşlukları, köşeleri ve çatlakları oluşturur.
Karbon siyahlarının yapısını karakterize etmek için sıvı emici ölçümler kullanılır.
Şekil olarak daha küresel olan agregalar, daha karmaşık şekiller ve daha fazla boşluğa sahip olanlardan daha az malzemeyi adsorbe eder.
Sıvı adsorpsiyon yöntemleri, ortalama yığın özelliği hakkında fikir verir ve ortalamayı oluşturan özelliklerin dağılımı hakkında bilgi sağlamaz.

 

DBP Yöntemi.
Karbon siyahının yapısını karakterize etmek için en sık kullanılan yöntem, dibutilpthlate, DBP'nin (ASTM 2414-90) adsorpsiyonudur.
Yöntem, DBP eklenirken karbon siyahı tozunun torkunun ölçülmesine dayanmaktadır.
Tam yüzey alanı kapsamı ile ilişkili olarak tam emilim noktasında, karışım plastikleşme durumuna ulaşır ve bu noktada tork hızla yükselir, eklenen DBP seviyesi kaydedilir.
Daha yüksek DBP ilavesi seviyeleri, daha yüksek yapı ile ilişkilidir.

 

Ezilmiş DBP Yöntemi.
Endüstriyel olarak üretilen karbon siyahı, parçacık boyutlarının ve şekillerinin bir dağılımını sergiler.
Sonuç olarak, daha küçük agregalar, daha büyük agregaların tıkanmış hacmini işgal edebilir.
Ek olarak, Van der Waals kuvvetleri sayesinde, karbon siyahı agregaları DBP ölçümünü etkileyebilecek kümeler halinde toplanabilir.
Bu olayların her ikisi de, DBP yöntemiyle ölçülen görünen yapıyı azaltır. Ezilmiş DBP yöntemi bu fenomeni ele almak için geliştirildi.

 

Yöntem (ASTM D 3493), DBP ölçümünü gerçekleştirmeden önce karbon siyahının birkaç yüksek basınç döngüsüne, tipik olarak 165 MPa'ya tabi tutulmasını içerir.
Yüksek basınç, aglomeraların kırılmasına ve tıkanmış hacimlerdeki büyük agregalarda yakalanan partiküllerin ayrılmasına hizmet eder.


Çoğu baskı mürekkebinde kullanılan siyah pigment için genel terim. Karbon siyahı, hidrokarbonlar (ham petrol veya doğal gaz gibi), odun veya hayvan kemikleri ve dokusunun kısmen yakılması ve isli alevin soğuk bir yüzey üzerinde yoğunlaştırılmasıyla üretilen amorf (yani kristal yapıdan yoksun) bir karbon formudur. Karbon Siyahı pigmentleri% 90: 99 karbon olup, yalnızca% 1: 10 uçucu maddeler içerir.

Karbon Siyahı pigmentleri grimsi maviden simsiyah renkte değişir, kimyasal olarak reaktif değildir, ışığa karşı son derece hızlıdır ve ısıya, alkalilere, asitlere, çözücülere, mumlara, suya, sabunlara ve diğer kimyasallara karşı yüksek dirençlidir. . Karbon Siyahları, esas olarak pigment üretim araçlarındaki farkı açıklayan Fırın Siyahı veya Kanal Siyahı olarak sınıflandırılır. (Ayrıca bkz. Siyah Pigment.)

('CI Siyah Pigment 7 No. 77266'.)

Karbon siyahı, lastiklere ve diğer kauçuk ürünlere daha fazla güç ve dayanıklılık sağlar
Karbon siyahı, lastik gibi kauçuktan yapılan ürünlerin mukavemetini artırmak için kullanılan siyah bir tozdur.
Karbon siyahı eklemek, bu tür ürünlerin ömrünü uzatır ve böylece doğal kaynaklardan tasarruf sağlar.

Kapsamlı karbon siyahı araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde, en son sınıflar giderek daha yüksek aşınma direncine ve düşük yuvarlanma direncine sahiptir, bu da yakıt verimliliğini artırır ve otomobillerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltır.

Karbon siyahı, aromatik yağların, yapılandırılmış karbon partiküllerinin aglomeralarını oluşturdukları yüksek sıcaklıklı bir reaktöre enjekte edilmesiyle üretilir.
Kömür kimyasal aromatik yağları bu işlem için mükemmel hammaddelerdir ve en yüksek karbon siyahı verimini verir.
Bu, üretilen her bir kg karbon siyahı için daha az CO2 emisyonu anlamına gelir.

Karbon siyahı ayrıca boyalar ve mürekkepler için bir pigment olarak kullanılır.


Karbon Siyahı, partikül boyutu, agrega boyutu, şekli, gözenekliliği ve yüzey kimyası bakımından değişen özel olarak tasarlanmış karbon partikülleri agregaları üretmek için yüksek düzeyde kontrollü işlemlerle üretilen ticari bir katı karbon formudur. Karbon Siyahı tipik olarak minimum miktarda oksijen, hidrojen ve nitrojen içeren% 95'ten fazla saf karbon içerir. Üretim sürecinde, boyutları 10 nm ile yaklaşık 500 nm arasında değişen Karbon Siyahı parçacıkları oluşturulur. Bunlar, ayrı Karbon Siyahı sınıflarının yapısını tanımlayan zincir benzeri agregalar halinde birleşir. Karbon Siyahı, fiziksel, elektriksel ve optik özelliklerini geliştirmek için çok çeşitli materyallerde kullanılır. En büyük hacim kullanımı kauçuk ürünlerde takviye ve performans katkısı olarak kullanılır. Kauçuk bileşiminde, doğal ve sentetik elastomerler Karbon Siyahı, elementel kükürt, işleme yağları ve çeşitli organik işleme kimyasalları ile karıştırılır ve daha sonra geniş bir yelpazede vulkanize kauçuk ürünleri üretmek için ısıtılır. Bu uygulamalarda, Karbon Siyahı takviye sağlar ve esnekliği, yırtılma mukavemetini, iletkenliği ve diğer fiziksel özellikleri geliştirir. Karbon Siyahı, endüstriyel kauçuk ürünler dahil olmak üzere mekanik kauçuk ürünlerde ("MRG"), lastik bileşenlerinde (dişler, yanaklar ve iç kaplamalar gibi) en yaygın kullanılan ve uygun maliyetli kauçuk takviye maddesidir (tipik olarak Kauçuk Karbon Siyahı olarak adlandırılır) , membran çatı örtüsü, otomotiv kauçuk parçaları (sızdırmazlık sistemleri, hortumlar ve titreşim önleyici parçalar gibi) ve genel olarak kauçuk ürünler (hortumlar, kayışlar, contalar ve contalar gibi). Kauçuk takviyenin yanı sıra, Karbon Siyahı, siyah pigment olarak ve iletkenlik, viskozite, statik yük kontrolü ve UV koruması dahil olmak üzere malzeme performansını artırmak için bir katkı maddesi olarak kullanılır. Bu tip Karbon Siyahı (tipik olarak Özel Karbon Siyahı olarak adlandırılır), kaplamalar, polimerler ve baskı endüstrilerindeki çeşitli uygulamaların yanı sıra çeşitli diğer özel uygulamalarda kullanılır. Kaplama endüstrisinde, işlenmiş ince partikül Karbon Siyahı, derin jet siyah boyaların anahtarıdır. Otomotiv endüstrisi, siyah pigmentlerin en yüksek jetliğini ve mavimsi alt tonları gerektirir.


Küçük parçacık boyutlu Karbon Siyahları bu gereksinimleri karşılar. Daha kahverengimsi bir alt ton sunan daha kaba Karbon Siyahları, renklendirme için yaygın olarak kullanılır ve istenen gri tonu veya renk tonunu elde etmek için vazgeçilmezdir. Polimer endüstrisinde, karbon siyahı, koyu bir jet siyah rengi elde etmek için ince partikül olarak kullanılır. Carbon Black'in önemli bir özelliği, zararlı UV ışığını absorbe etme ve onu ısıya dönüştürme, böylece polipropilen ve polietilen gibi polimerleri güneş ışığından gelen UV radyasyonu ile bozulmaya karşı daha dirençli hale getirmesidir. Özel Karbon Siyahı, teller ve kablolar için polimer yalıtımında da kullanılır. Özel Karbon Siyahı, inşaatta yaygın olarak kullanılan polistirenin yalıtım özelliklerini de iyileştirir. Baskı endüstrisinde, Carbon Black yalnızca pigment olarak değil, aynı zamanda optimum baskı kalitesi için gerekli viskoziteyi elde etmek için de kullanılır. Sonradan işlemden geçirme Karbon Siyahı, optimum sistem özellikleri için mürekkepte bağlayıcı ajanların etkin kullanımına izin verir. Yeni Özel Karbon Siyahları sürekli olarak geliştirilmekte ve darbesiz baskıda yeniliğin hızına katkıda bulunmaktadır.


Yıllık üretim hacmi on milyon metrik tonu aşan en önemli Karbon Siyahı üretim süreci Fırın Siyahı yöntemidir. Dünyadaki yıllık Karbon Siyahı üretiminin% 98'inden fazlası bu süreçle üretiliyor. Bununla birlikte, Karbon Siyahının ticari üretiminde, örneğin Gaz Siyahı, Lamba Siyahı, Termal Siyahı ve Asetilen Siyahı üretimi için başka üretim yöntemleri de kullanılmaktadır.

Karbon Siyahlarının çeşitliliği, üretim yöntemleri ve olası uygulamaları, "is" in uzun bir yol katettiğini göstermektedir. Konuyla ilgili teknik dergilerde, ders kitaplarında, referans çalışmalarında ve ürün broşürlerinde çok şey yayınlandı. Bu broşür, hem basit hem de sofistike bir ürün olan Carbon Black'in birçok ilginç yönünü ortaya çıkaracaktır. Gerçekten de, günlük yaşamımızda doğal olarak kabul ettiğimiz şeylerin çoğu, Karbon Siyahı olmadan mümkün olamazdı.
Çin ve Mısır'daki eski uygarlıklar, renkleri ve mürekkepleri oluşturmak için kurumu reçinelere, bitkisel yağlara veya katrana karıştırdılar. Genellikle bir kandilden gelen alevlerin soğutulmuş bir yüzeyle temas etmesine izin vermek, soğutulan yüzeyde kurum birikmesine neden olur. Kurum daha sonra sıyrılıp toz olarak toplanabilir. Bir kandilden alev almayı içeren, çarpma süreci olarak adlandırılan bu süreç, günümüzün Lamba Siyahı sürecinin bir öncüsüydü. Bununla birlikte, soğuk dökme demir kanallara veya dönen soğutulmuş silindirlere çarpan gaz akışlarını kullanan Kanal ve Gaz Siyahı işlemlerinin de temelini oluşturur. Daha sonra hem Yunanlılar hem de Romalılar siyahın duvarları süslemesini tercih etti ve bu da büyük bir is ihtiyacına neden oldu (Şekil 1). Romalı usta yapımcı Vitruvius, standart bir antik eser haline gelen "De Architectura" adlı eserinde, reçinenin tuğla kaplı bir fırında kırmızılaştığı ve Karbon Siyahının özel bir odada büyük miktarlarda çökeltildiği teknik bir yöntemi titizlikle anlatıyor.


Çoğu Karbon Siyahı üretim işlemi, özellikle Fırın Siyahı işlemi için tercih edilen hammadde, yüksek aromatik hidrokarbon içeriğine sahip ağır yağdır. Karbonun aromatik formu en yüksek karbon-hidrojen oranını verir, böylece mevcut karbonu maksimize eder ve Karbon Siyahı verimi açısından en verimli olanıdır. Teorik olarak, aromatiklik ne kadar yüksek olursa proses o kadar verimli olur. Ne yazık ki, birleşik halkaların sayısı arttıkça, maddeler viskoz sıvılardan katı ziftlere doğru hareket eder.


Bu nedenle, gerçekte en uygun yağlar, karbonun çoğunluğunun üç veya dört üyeli halkalardan oluşan maddeler formunda olduğu yağlardır. Kömür katranından (karbon-kimyasal yağlar) damıtılan damıtıklar veya mineral yağ fraksiyonlarının ve nafta veya gazyağının (petrokimya yağı) termal parçalanmasıyla üretilen olefilerin katalitik kırılmasıyla oluşturulan artık yağlar da bir hammadde kaynağı olarak nitelendirilir.

Karbon Siyahının verimi, hammaddenin aromatikliğine bağlıdır. Genellikle BMCI (Bureau of Mines Correlation Index) değeri ile ölçülmüştür. Bununla birlikte, BMCI yalnızca petrolden elde edilen hammaddelere uygulanabilir. Karbokimyasal yağlar söz konusu olduğunda, BMCI ürünün gerçek aromatikliğini yansıtmayabilir. Bu nedenle karbon-hidrojen oranı, karbokimyasal ürünler için tercih edilmektedir. Bununla birlikte, bu ölçüm aynı zamanda petrokimya ürünleri için bile BMCI'dan daha üstün olduğu için, karbon-hidrojen oranı ve karbon içeriği tüm Karbon Siyahı hammaddeleri için tercih edilen kriterler haline geliyor. Ek kalite gereksinimleri, yabancı maddeden gelen safsızlıkları içerir. Örneğin alkali metaller, özel bir Karbon Siyahı özelliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oldukları için önemlidir. Petrolün kükürt içeriği de üretim operasyonlarında önemli bir rol oynayabilir, çünkü birçok ülkede üretim sahalarının katı çevre standartlarını karşılaması gerekir. Yanma süreçlerinden kaynaklanan kükürt emisyonları kanunla sınırlandırılmıştır. Ayrıca, yüksek kükürt içerikli Karbon Siyahları belirli uygulamalar için engelleyici olabilir. Çeşitli üretim yöntemlerine bakarken, Karbon Siyahı üretmek için kullanılabilecek farklı hammaddelere de değineceğiz.

2.2.1 Fırın Karası İşlemi En son geliştirilen süreç olan Fırın Siyahı yöntemi (Şekil 8), büyük ölçekli Karbon Siyahı üretiminde en yaygın yöntem haline gelmiştir. Fırın Siyahı yöntemi süreklidir ve sırasıyla hammadde ve ısı kaynağı olarak sıvı ve gaz halindeki hidrokarbonları kullanır. Doğal gaz mevcut olduğunda, sıvı besleme stoğu, doğal gazın ve önceden ısıtılmış havanın yanmasıyla oluşan bir ısı kaynağına püskürtülür. Çok yüksek bir sıcaklıkta meydana geldiği için reaksiyon, refrakter astarlı bir fırına, dolayısıyla adı da buradan gelmektedir (Şekil 10). Karbon Siyahı oluşturulduktan sonra, proses karışımı su enjekte edilerek söndürülür. Bu ayrıca istenmeyen ikincil reaksiyonları da önler. Karbon Siyahı yüklü gaz daha sonra daha fazla soğutma için bir ısı eşanjöründen geçer ve aynı anda gerekli işlem havasını ısıtır. Torba filtre sistemi, Karbon Siyahı parçacıklarını gaz akışından ayırır. Reaksiyon tarafından üretilen gazlar yanıcıdır ve çoğu durumda ısının Karbon Siyahını kurutmak için kullanıldığı veya buhar üretmek için bir kazanda yakıldığı bir son yakma aşamasına beslenir. Filtre tarafından toplanan Karbon Siyahı, çok düşük bir yığın yoğunluğuna sahiptir ve uygulamaya bağlı olarak, ileriye dönük işlemleri kolaylaştırmak için genellikle peletlenir veya daha fazla yoğunlaştırılır. Islak peletleme işlemi, Karbon Siyahını küresel peletlere dönüştüren özel olarak tasarlanmış ıslak pelet veya "pimli" karıştırıcıda su ve bir bağlayıcı madde kullanır. Karbon Siyahı peletleri daha sonra döner kurutucularda kurutulur. Bağlayıcı madde, ürünün aşınmaya dirençli olmasını ve işlenmesi ve taşınması kolay olmasını sağlar. Bu peletlerin bir polimer matrisine dahil edilmesi, çoğunlukla kauçuk endüstrisindeki dahili karıştırıcılar tarafından uygulanan önemli kesme kuvvetleri gerektirir. Fırın Siyahı prosesi ile üretilen Özel Karbon Siyahları ya gevşek bir şekilde yoğunlaştırılır ve toz Karbon Siyahları olarak paketlenir ya da kuru peletleme işlemi uygulanarak kolayca dağılabilir peletlere dönüştürülür (Şekil 11). Esas olarak pigment endüstrisinde kullanılan yağ peletlenmiş Karbon Siyahları, peletleme işleminde mineral yağları kullanan ek bir çeşittir. Hafif yağ kaplaması nedeniyle, bu Karbon Siyahları daha da kolay dağılma ve neredeyse tozsuz kullanım ile karakterize edilir. Fırın Siyahı yöntemi çevre ve iş güvenliği avantajları sağlar. Tamamen kapalı kurulum, proses gazları ve toz emisyonlarını minimumda tutar. Çevresel, ekonomik ve teknik avantajlarının yanı sıra, aynı zamanda daha fazla esnekliğe de izin verir, çünkü şu anda kullanılmakta olan diğer işlemlerden daha farklı Karbon Siyahı üretme kapasitesine sahiptir. Tüm hammaddeler, kalite, tür ve miktar açısından tam olarak belirtilmiştir. Bu, her bir ürün çeşidi için süreci temelden değiştirmeden çeşitli uygulamalarda kullanıma uygun geniş bir Karbon Siyahı yelpazesi üretmeyi mümkün kılar. Örneğin, partikül boyutu veya spesifik yüzey alanı, uygun işlem parametreleri ayarlanarak başlangıçta kolayca tanımlanabilir. Fırın Siyahı işlemi ayrıca üreticinin az miktarda alkali metal tuzu ekleyerek Karbon Siyahı yapısı olarak adlandırılan partikül agregasyonunu kontrol etmesine izin verir. Fırın Siyahı yöntemi, 10 ila 80 nm arasında değişen birincil partikül boyutlarına sahip Karbon Siyahı oluşturur. Belirli bir ürünün uygulama özelliklerini belirtmek için birincil partikül boyutundan bahsedilir. Serbest birincil parçacıklar, güçlü bir şekilde kaynaştıkları ve sözde kümeler oluşturdukları için mevcut değildir. Farklı parçacık boyutlarına ve yapılarına sahip Fırın Siyahlarının örnekleri, bir sonraki sayfada sunulan elektron mikroskobik görüntülerle gösterilmektedir (Şekil 12). Ancak Gaz ve Lamba Siyahlarının benzersiz özelliklerini Fırın Siyahı yöntemiyle kopyalamak henüz mümkün olmamıştır.

2.2.2 Degussa Gaz Siyahı Süreci Degussa tarafından 1930'ların ortalarında geliştirilen Gaz Siyahı yöntemi, hammadde olarak doğal gaza dayalı olarak ABD'de geliştirilen Kanal Siyahı süreciyle yakından ilgilidir. Bu kaynak Avrupa'da çok daha az olduğundan, Degussa Gas Black yöntemi, hammadde olarak kömür katranı distilatlarını kullanmak için geliştirildi. Çevre üzerinde önemli bir yük oluşturan Kanal Siyahı işleminin aksine, gaz siyahı tesisleri çevre teknolojisinin en ileri noktasındadır. Tesisler sürekli olarak vakumla temizlenir ve Karbon Siyahı, resmi emisyon standartlarını önemli bir marjla aşan sızdırmaz filtre sistemlerinde toplanır. Gaz Siyahı prosesi hammadde olarak doğal gaz yerine petrol kullanır. Yağ, bir buharlaştırıcıda ısıtılır ve ortaya çıkan buharlar, hidrojen bakımından zengin bir gazla, çok sayıda brülörle donatılmış bir gaz tüpüne taşınır. Ayrı ayrı flamlar, su soğutmalı bir tamburun yüzeyine çarpmaktadır (Şekil 14). Üretilen Karbon Siyahının bir kısmı, geri kalanı filtre sistemine girerken silindir üzerinde biriktirilir. Bir sonraki aşamada iki Karbon Siyahı akışı birleştirilir. İleriye dönük işleme, Fırın Siyahı işlemine benzer. Taşıyıcı gaz akımı tarafından beslenen ham maddeyi kontrol etmek mümkün olmakla birlikte, havanın serbest erişimi vardır. Bununla birlikte, bu kısıtlamaya rağmen, Gaz Siyahı yöntemi, 10 ila 30 nm arasında değişen birincil partikül boyutlarına sahip Karbon Siyahı üretimine izin verir. Takas, yapıyı tanımlamada daha az esnekliktir. Bununla birlikte, Gaz Siyahları doğal olarak gevşek bir yapı ve olağanüstü dağılabilirlik ile karakterize edildiğinden, bu mutlaka bir dezavantaj değildir.

Geçmişte bu Karbon Siyahı türleri ağırlıklı olarak lastik sırtı formülasyonlarında kullanılırken, şimdi neredeyse yalnızca ince partiküllü Gaz Siyahlarının özellikle önemli olduğu pigment uygulamalarında kullanılmaktadır (Şekil 15). Yüksek sıcaklıklarda oksijen ile temas sonucu Karbon Siyahı partiküllerinin yüzeyinde asidik oksitler oluşur. Fırın Siyahlarının aksine, Gaz Siyahları suda süspanse edildiğinde asidik bir reaksiyona girer. Nitrojen dioksit, ozon veya diğer oksidanların kullanıldığı oksidatif son işlem, asidik yüzey gruplarını önemli ölçüde artırmayı da mümkün kılar. Bu işlenmiş Karbon Siyahları çoğunlukla Özel Karbon Siyahı sektöründe, örn. kaplama ve mürekkep endüstrilerinde. Gaz Siyahlarının çoğu oksitlenerek yeniden işlenir. 2.2.3 Lamba Siyahı İşlemi Lamba Siyahı işlemi, en eski ticari Karbon Siyahı üretim sürecidir. Ancak günümüzün Lamp Black üretim birimlerinin eski Carbon Black fırınlarla çok az ortak yanı vardır. Sigara bacaları ve yerleşim odaları, çok uzun zamandan beri yerini oldukça sofistike filtreleme sistemlerine bırakmıştır. Lamp Black aparatı, üzerine ateşe dayanıklı tuğlalar ile kaplanmış yangına dayanıklı bir su davlumbazı bulunan sıvı besleme stoğunu tutan bir dökme demir tavadan oluşur. Tava ile davlumbaz arasındaki hava boşluğunun yanı sıra sistemde bulunan vakum, hava beslemesini düzenlemeye yardımcı olur ve böylece üreticinin Karbon Siyahının nihai özelliklerini ayarlamasını sağlar. Davlumbazdan yayılan ısı hammaddenin buharlaşmasına ve kısmen yanmasına neden olsa da çoğu Karbon Siyahına dönüşür.
Katıları ayırmak için Karbon Siyahı içeren proses gazları soğutma aşamasından sonra bir filtreden geçirilir. İleriye dönük işleme, bölüm 2.2.1'de açıklanan Fırın Siyahı yöntemine benzer. Geçmişte farklı Lamba Siyahı türleri üretilmesine rağmen, yöntem sonunda yalnızca bir tür Özel Karbon Siyahı ve bir tür Kauçuk Karbon Siyahı verecek şekilde standartlaştırılmıştır. Bu Karbon Siyahları, yaklaşık 60 ila 200 nm arasında değişen geniş bir birincil partikül boyutu dağılımı ile karakterize edilir ve özel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.


2.2.4 Kanallı Siyah Süreci (tarihsel) Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yüzyılın ortalarında geliştirilen bu Karbon Siyahı üretim süreci, doğal gazın eksik yanmasına dayanmaktadır. Degussa Gaz Siyahı prosesine benzer şekilde, çok sayıda küçük brülörden çıkan doğal gaz fl amları su soğutmalı kanallara çarpmaktadır (Şekil 18). 1950'lerden bu yana ise, Channel Black yöntemi kauçuk endüstrisinde sürekli olarak zemin kaybetti. 1970'lerdeki petrol krizinin ardından ABD'de süreç durduruldu.
Bunun nedenleri, sınırlı hammadde verimi (% 3-6) ve çok ince Karbon Siyahı partiküllerinin emisyonunun yarattığı çevresel tehlikedir. Kanal Siyahı bitkilerinden yükselen ve "sıcak evler" olarak adlandırılan kalın siyah duman, kilometrelerce ötede görülebilir.

2.3.1 Termal Siyah İşlemi Bu Karbon Siyahı üretme yöntemi, yüksek dereceli hidrokarbon yağlar da kullanılmasına rağmen, en yaygın kullanılan besleme stoğu doğal gaz olan, sürekli olmayan veya döngüsel bir işlemdir. Bir Termal Siyah tesisi, tandem modda çalıştırıldığında maksimum verimlilik sağlar. Beş ila sekiz dakika süren çevrimler halinde dönüşümlü olarak çalışan iki reaktörden oluşur. Bunlardan biri doğalgaz veya yağ / hava karışımı ile ısıtılırken diğeri termal ayrışmaya uğrayan saf hammadde ile beslenir (Şekil 20). Enerji üretimi ve ayrışma reaksiyonunun eşzamanlı olmaması ayrımı ile Termal Siyah yöntemi termal oksidatif süreçler grubuna da dahil edilebilir. Bununla birlikte, gerçek Karbon Siyahı oluşumunun oksijen yokluğunda ve azalan sıcaklıkta meydana gelmesi, termal oksidatif süreçlerle elde edilenlerden belirgin şekilde farklı olan Karbon Siyahı özellikleri ile sonuçlanır.

Termal Siyahlar nispeten yavaş oluşur ve orta termal olarak adlandırılan 300 ila 500 nm (Şekil 21) arasında değişen kaba birincil partikül boyutları ile sonuçlanır. Bununla birlikte, önceden hammadde olarak sadece doğal gaz kullanıldığında, 120 ila 200 nm aralığında birincil parçacıklardan oluşan bir Termal Siyah üretecek olan atıl gazlarla seyreltmek mümkündü. Bu, ince termal olarak adlandırıldı, ikincisi neredeyse piyasadan kayboldu.

2.3.2 Asetilen Siyahı İşlemi Daha yüksek sıcaklıklarda, asetilenin ekzotermik ayrışması, Asetilen Siyahı işleminin temelini oluşturan karbon ve hidrojen verir. Ekzotermik reaksiyon nedeniyle reaktör sıcaklıklarının yükselmesini önlemek için hidrokarbonlar genellikle asetilene eklenir. Reaksiyon karışımı soğuduktan sonra, Karbon Siyahı hidrojenden ayrılır. Şekil 22: Asetilen Siyahı partiküllerinin elektron mikroskobu görünümü 2 Üretim Süreci Asetilen Siyahlarının yaratılma şekli, onları termal oksidatif Karbon Siyahlarından belirgin bir şekilde ayırır. Asetilen Siyahının ortalama birincil partikül boyutu bazı Fırın Siyahları ile aynı aralıkta olmasına rağmen (30 ila 40 nm), yapı küresel formdan fark edilir şekilde farklıdır.

Karbon Siyahları ayrıca müşteriye, müşterinin sahasındaki özel dağılabilirlik sorunlarını ele almak ve ayrıca ileriye dönük işlemler sırasında kirlilik seviyelerini olabildiğince düşük tutmak için kullanılan dispersiyonlar şeklinde de teslim edilebilir. Burada bir Karbon Siyahı geniş bir aralıkta çeşitli sıvı ve katı ortamlarda dağıtılır Tablo 3: Karbon Siyahı bileşikleri 2.4 Karbon Siyahı Dispersiyonları, Bileşikleri, Plastik ve Kauçuk Masterbatchleri ​​Karbon Siyahı Bileşikleri Özellikleri Sulu Dispersiyonlar Sıvıdan macuna benzer ürünlere Ön Dispersiyonlar Su, çözücüler, ıslatıcı maddeler veya yumuşatıcılar içeren toz ürünler Pastalar Reçineler, yumuşatıcılar, ıslatıcılar, vb. İçeren macun benzeri ürünler. Cips Katılar, e. g. Karbon Siyahı / nitroselüloz bileşikleri Plastik Masterbatchler% 50'ye kadar Karbon Siyahı içerikli granül konsantreler Kauçuk Masterbatchler Toz halinde de karbon siyahı dolgulu kauçuk Yağ Peletleri Konsantrasyon baskı mürekkepleri için yağ içeren granüller. Karbon Siyahı ve baz ortam türü genellikle müşteri tarafından belirlenir ve bu da Karbon Siyahı preparatları olarak adlandırılan çeşitli ürünlere yol açar. Bu bileşikler dış görünümlerine göre sınıflandırılır.

Carbon Black'in bariz özelliği, birçok dilde atamaya dahil edilen koyu siyah renktir. Karbon Siyahı bir katı olarak sınıflandırılır ve başlangıçta bir aerosol veya serbest yüzen parçacıklar olarak oluşturulur. Bu nedenle, yeni şekillendirilmiş Karbon Siyahı pullu bir görünüme sahiptir ve bu aşamada kabarık Karbon Siyahı olarak anılır.


Kimyasal analizde gösterildiği gibi, işlenmemiş Karbon Siyahı neredeyse saf karbondan oluşur. Bununla birlikte, ürünü açıklamak için periyodik tablo belirteci "C" yi kullanmak yanıltıcı olur ve bu nedenle özellikle yardımcı olmaz. Karbon Siyahını karakterize etmek için birkaç fiziksel ve kimyasal özellik dikkate alınmalıdır. Daha fazla bilgi ancak çeşitli Karbon Siyahı türlerini olası uygulamaları için seçilen ortamlara dahil ettikten sonra mümkündür.

Aşağıda açıklanan bileşim, kullanılan üretim yöntemine bakılmaksızın tüm Karbon Siyahı sınıflarına atıfta bulunmaktadır.
İşlemle ilgili varyasyonlar, bugün Karbon Siyahı elde etmek için kullanılan çeşitli yöntemlerin açıklamasında ele alınmıştır.
Fotoğrafik görüntü analizi kullanılmadan Karbon Siyahının birincil parçacıkları çıplak gözle görülemez. Karbon Siyahının, birincil parçacıklar denilen küresel parçacıklardan oluşan zincir benzeri kümelerden oluştuğunu göstermek için bir taramalı elektron mikroskobunun (SEM) muazzam büyütme gücü gerekir. Ürün, izole edilmiş birincil parçacıklar biçiminde değil, birincil yapı bloklarını oluşturan daha büyük, sıkı bir şekilde bağlanmış agregalar halinde tedarik edilir. Birincil parçacıklar, belirli uygulama özelliklerini vermek için boyut ve şekil bakımından değişiklik gösterir. Belirli bir ürünün uygulama özelliklerini belirtmek için birincil partikül boyutundan bahsedilir. Agregalar, tipik olarak, tedarik edilen tozlarda veya peletlerde bulunan, üretim sırasında mikro ölçekli aglomeratlar oluşturur. Şekil 24, tek bir parçacığın bir SEM görünümünü tasvir etmektedir. Birincil parçacığın 10 ile 500 nm arasında çaplara sahip olabildiği küresel, dallı agregaların oluşumu, gaz fazından gelişen ürünler için tipiktir.
Pahalı ekipman ve zaman alıcı yöntemler olmadan birincil parçacıkları göremediğimiz ve ölçemediğimiz için, bu Karbon Siyahı iki özelliğin tanımlanmasına yol açmıştır 3.1 Genel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Element İçeriği (ağırlıkça%) Karbon 96 - 99.5 Hidrojen 0.2 - 1.3 Oksijen 0.2 - 0.5 Nitrojen 0 - 0.7 Kükürt 0.1 - 1.0 Artık Kül <1 Tablo 4: Tipik karbon Siyahı bileşimi Şekil 24: Kaynaşmış birincil parçacıklardan (büyütme: x 120.000) oluşan bir Karbon Siyahı agregasının taranan elektron mikroskobu görünümü Karbon Siyahlarının karakterize edilmesi ve belirli uygulamalar için uygunluğunun tanımlanması söz konusu olduğunda birincil öneme sahiptir: • Karbon Siyahının belirli yüzey alanı (m2 / g), birincil parçacık boyutunun bir fonksiyonudur. Geometrik oranlara bakarak, daha küçük Karbon Siyahı birincil parçacıklarının daha yüksek bir özgül yüzey alanına sahip olduğunu belirleyebiliriz. • Yapı, agregadaki birincil partiküllerin üç boyutlu düzenlemesini gösterir. Kapsamlı birbirine bağlanma veya dallanma "yüksek yapıyı" karakterize ederken, daha az belirgin birbirine bağlanma veya dallanma "düşük yapı" anlamına gelir.
X ışını yapısal mikro analizi ile birleştirilen elektron mikroskobu, bu birincil parçacıkların eş merkezli olarak düzenlenmiş grafit benzeri kristalitlerden oluştuğunu göstermektedir. Kısmen kaynaşarak, grafit tabakaları genellikle birbirine bükülerek düzensiz bir durum sergiler. Tek bir birincil parçacık 1.500'e kadar bu tür kristalit içerebilir.

Karbon Siyahı bu nedenle oldukça düzensiz bir grafitik karbon formu olarak düşünülebilir.
Maddenin atıl koşullar altında 3.000 ° C'ye ısıtılmasıyla, düzenli bir grafit oluşumuna dönüşür.
Kimyasal analize dönersek, karbonun yanı sıra, normal Karbon Siyahının temel analizinin de çok küçük miktarlarda oksijen, hidrojen, nitrojen ve sülfür verdiğini görüyoruz (Tablo 4). Bu elementlerin çoğu Carbon Black'in yüzeyinde yoğunlaşmıştır. Organik element izlerinin uzaklaştırılması, özel çözücüler kullanılarak mümkündür. Toluen bazlı Karbon Siyahı ekstraksiyonu çoğunlukla% 0.1'den daha düşük değerlerle sonuçlanır. Kısmen, hidrojen elementi doğrudan karbon elementine kaynaşmıştır. Bununla birlikte, oksijen ile birlikte başka bir kısım, hem nitelik hem de nicelik olarak analizle tanımlanabilen yüzeye bağlı fonksiyonel grupları oluşturur. Karbonil, karboksil, piron, fenol, kinon, laktol ve eter grupları, Karbon Siyahı parçacığının yüzeyine bağlanabilen oksijen içeren gruplar olarak tanımlanmıştır. Maddenin oksijen yokken 950 ° C'ye kadar ısıtılması ayrışmaya neden olur. Bu onların "uçucu madde" olarak adlandırıldıklarını açıklıyor. Karbon Siyahı yüzeyinde oksijen içeren fonksiyonel gruplar ayrıca spesifik oksidatif post-işlem yoluyla da oluşturulabilir. % 15 ve daha yüksek oksijen içeriği seviyeleri mümkündür.
Bu Karbon Siyahı türleri, özellikle polar bağlayıcılarla muamele için uygundur.
Sülfür çeşitli formlarda bulunur: temel formunda, bağlı molekül olarak ve oksitlenmiş durumda. Yüksek sülfür içeriği Karbon Siyahına belirli bir asitlik kazandırır.
Tablo 5: Eser metallerin tipik konsantrasyonları Nitrojen, mevcut olduğunda, genellikle grafit ızgarada bulunur.

Kükürt ve nitrojen içerikleri, hammadde türüne ve kalitesine bağlıdır.
Karbon Siyahı ayrıca eser miktarda metal içerir. Miktarlar ve türler, kullanılan hammaddeye bağlıdır.
Tablo 5, metaller ve bunların OEC'nin Kauçuğu ve Özel Karbon Siyahları temelinde ilgili içeriklerine genel bir bakış sağlar.

Karbonda Bulunan Metaller Siyah Element İçeriği ppm Antimon <10 Arsenik <10 Baryum <10 Kadmiyum <1 Krom <5 Kobalt <5 Bakır <5 Kurşun <10 Nikel <10 Cıva <1 Selenyum <10 Çinko <10 Karbon Siyahı, aşağıdaki ikisi önemlidir: Yoğunluk: Literatüre göre ve kullanılan yönteme bağlı olarak 1,7 ile 1,9 g / cm3 arasında değişebilir. Elektriksel İletkenlik: Bu özellik genellikle Karbon Siyahının kendisinde değil, Karbon Siyahı içeren bileşikte, yani bir polimer veya bağlayıcı maddede ölçülür. Dolgulu bir polimerin, belirli yüzey alanı ve dahil edilen Karbon Siyahının yapısı ile kırışıklıklar halinde iletkenliği. Aynı zamanda Karbon Siyahı konsantrasyonuna ve dağılımına ve ayrıca kullanılan polimer veya bağlayıcı maddenin türüne bağlıdır.

Karbon Siyahları, kontrollü koşullar altında elde edilen kimyasal ve fiziksel olarak tanımlanmış ürünlerdir.
Oksidatif işlem görmedikleri sürece,% 96'dan fazla saf karbon partiküllerinden ve çok küçük miktarlarda oksijen, hidrojen, nitrojen ve sülfürden oluşurlar.
Karbon Siyahı parçacığının yüzeyindeki ihmal edilebilir miktarda organik madde (çoğunlukla% 0.1'den az) toluen kullanılarak ekstrakte edilebilir.
Metal konsantrasyonları da aynı şekilde ihmal edilebilir düzeydedir. 10 ila yaklaşık 10 arasında değişen Birincil Karbon Siyahı parçacıkları 500 nm, agregalar gibi zincire kaynaşır.
Bu, bireysel Karbon Siyahlarının yapısını tanımlar. Oksidatif olarak işlenen Karbon Siyahları,% 15'e kadar ve bazen daha fazla oksijen içerebilme anlamında, olmayanlardan farklıdır.

Öte yandan kurum (baca isi ve dizel egzoz isi), hidrokarbonların kontrolsüz yanmasının bir yan ürünüdür.
Kurumun bileşimi hakkında kesin veriler elde etmek neredeyse imkansızdır çünkü oluştuğu koşullar kalite ve özellikler açısından herhangi bir tutarlılığı ortadan kaldırarak dalgalanmaktadır. Kurum, inorganik ve organik safsızlık içeriklerine göre Karbon Siyahından ayırt edilebilir. Örneğin baca kurumunun karbon içeriği% 50'den az, öz içeriği% 15'ten fazla ve kül içeriği% 20'den fazla olabilir.

Uzun bir süre boyunca, Karbon Siyahlarını karakterize etmek, insan gözüyle siyahın farklı tonlarını belirleme meselesiydi.
Güçlendirici etkilere ilişkin kesin veriler yalnızca sınırlı bir dereceye kadar mevcuttu. Belirli bir Karbon Siyahının özelliklerinin tam olarak ne olduğu ve ne için kullanılabileceği, kolayca cevaplanamayan sorulardı.
Çoğu durumda, yeni Karbon Siyahı sınıflarının geliştirilmesi, özelliklerinin karakterize edilmesinden önce gerçekleşti, bu da "vur-kaçır" durumudur.
Fırın Siyahı yönteminin uygulanmasının ardından, başlangıçta yalnızca birkaç temel kalite listelenmiştir.
1960'ların ortalarında, üretim sürecinde alkali metal tuzlarının eklenmesinin Karbon Siyahı yapısını etkilemek için kullanılabileceği keşfedildi.
Bu, daha geniş bir Fırın Siyahı tipolojisine yol açan ilk büyük ilerlemeydi.
Lastik dişlerine uygulama için, 1960'larda kauçuk endüstrisinde aşınma direncini artırmak için yüksek yapılı Karbon Siyahları piyasaya sürüldü.
Yapılarını belirlemek için hızlı bir test yöntemi geliştirilmeliydi.


Test Yöntemleri, Kimyasal ve Fiziksel Veriler 1950 Fırın Siyahı Tarihi 1960 1970 2000 2. aşama 3. aşama 4. aşama 1. aşama İyot sayısı özgül yüzey alanı Fırın Siyahı Performans DBP emilimi- "yapı" "Yeni teknoloji Siyahlar" "ECORAX® Siyahlar" Şekil 26a: Fırın Siyah tarih Bir dizi karşılaştırmalı testin ardından, DBP (dibutil ftalat) absorpsiyonu sonunda Karbon Siyahı yapısını belirlemek için tercih edilen araç haline geldi.
1970'lerin başında, teknolojideki ilerlemelerin Fırın Siyahı üretiminde yeni bir takviye Karbon Siyahları kategorisine yol açmasıyla zorluklar ortaya çıktı.
O zaman mevcut olan standart kalitelerle karşılaştırıldığında, bu sözde yeni teknoloji veya geliştirilmiş siyahlar, iyot sayısında herhangi bir belirgin değişiklik olmaksızın gelişmiş aşınma direnci gösterdi.
Bu yeni teknoloji siyahları ve standart Karbon Siyahları arasındaki farklar, o sırada mevcut olan yöntemlerle kolayca tespit edilemiyordu.
Bu nedenle, doğru Karbon Siyahı özelliklerinin elde edilmesini sağlayan üretim parametrelerini oluşturmak için fiziksel ve kimyasal karakterizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyordu.


Günümüzde mevcut olan tüm Karbon Siyahı karakterizasyon yöntemleri, tek tek parçacıklar için belirlenen özelliklerin toplamına dayanan toplu özellikleri tanımlamak için kullanılmaktadır.
Bu, istatistiksel maksimum ile bir aralıkta parçacık özelliklerinin maksimum varyasyonuyla uğraştığımız anlamına gelir.
Dağılım eğrisinin tepe noktasını belirli bir değerde ayarlamak ve eğrinin genişliğini belirlemek uzman teknisyene kalmıştır.
Geometrik veriler işlenen ve analiz edilen şey olduğu sürece, elektron mikroskobu dağılım eğrisini belirlemede yardımcı bir araçtır.
İletkenlik gibi diğer parametreler, tek tek parçacıklar için belirlenemez.
Daha önce belirtildiği gibi, ortalama birincil parçacık boyutu ve ortalama agrega boyutu birincil karakteristik verileri oluşturur.
Bununla birlikte, partikül boyutu dağılımı ve toplam boyut dağılımı en az aynı derecede önemlidir.
Uzun elektron mikroskobu analizine bir alternatif olarak, daha hızlı bir karakterizasyon sağlamak ve sonraki Karbon Siyahı uygulamaları için sonuçların çıkarılmasına imkan vermek için bir dizi yöntem geliştirilmiştir.
Çeşitli yüzey karakterizasyon yöntemleri kademeli olarak partikül boyutu belirleme yöntemlerinin yerini alırken, agrega boyutu dağılımı artık çökeltme, ultra santrifüjleme ve ışık kırılması gibi özel yöntemlerle belirlenmektedir.
De facto, bugün kullanımda olan, Karbon Siyahının genel bir karakterizasyonunun imkansız olduğunu gösteren çeşitli karakterizasyon yöntemleri vardır.
Tanımlama metodolojilerini çeşitli uygulama alanlarına özel olarak uyarlamak gerekir.
Çoğu Karbon Siyahı özelliği, Alman Standardizasyon Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung eV - DIN), Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve ASTM International (eski adıyla American Society) tarafından geliştirilen endüstri standartlarına göre belirlenir. Test ve Malzemeler için).
Bu standartlar sadece Karbon Siyahlarının karakterize edildiği bir ölçü olarak değil, aynı zamanda üretim süreci için bir kalite güvence aracı olarak da kullanılmaktadır (Tablo 6).
Bu Karbon Siyahı referans profillerine ek olarak, günümüzde özellikle Kauçuk Karbon Siyahlarının son kullanım segmentleriyle ilişkili olarak test edilmesi için bir dizi daha pratik test yöntemi kullanılmaktadır.
Bu testler, standart kauçuk formülasyonlarında yapılabilir ve karbon siyahının kauçuk bileşiğindeki etkisine ilişkin karakteristik ve tutarlı profil verileri oluşturmak için kullanılır.
Açıktır ki, bu yöntemler Kauçuk Karbon Siyahlarını test etmek ve değerlendirmek için mevcut olan kapsamlı sistemlere sadece bir bakış sunmaktadır.
Plastik, kaplama ve baskı mürekkepleri endüstrilerindeki Karbon Siyahı uygulamaları için özel test yöntemleri de mevcuttur.


Yüzey Alanının Belirlenmesi Bir Karbon Siyahının spesifik yüzey alanı, esas olarak adsorpsiyon yöntemleri kullanılarak partikül geometrisinden elde edilir.
Mg / g cinsinden ölçülen iyot adsorpsiyonu en yaygın tekniktir.
İyot adsorpsiyonu, kuru Karbon Siyahı için hızlı bir test yöntemidir.
Yüzey grupları ve adsorbe edilen maddeler bu spesifikasyon yöntemini etkiler.
İyot sayısının gerçek yüzey alanını yansıtması için, ne artan miktarlarda uçucu madde ne de daha yüksek toluen özütlerinin ölçümü bozmaması önemlidir.
Bu da, bu yöntemi düşük toluen ekstraksiyonlu Fırın Siyahları ve Lamba Siyahları ile sınırlar.
Solventle ekstrakte edilebilir malzeme içeriği yüksek olan Fırın Siyahları, Gaz Siyahları ve işlenmiş Karbon Siyahları bu yöntem kullanılarak analiz edilemez.
Nitelikli Karbon Siyahları ile uğraşırken bu parametrenin genellikle belirtilmemesinin nedeni budur.
Öncelikle iyileştirilmiş Karbon Siyahlarının karakterizasyonu için tanıtılan CTAB adsorpsiyonu, geometrik yüzeyin doğru bir şekilde belirlenmesine, yani gözenekleri içermemesine en yakın olanıdır.
Bunun nedeni, setil trimetil amonyum bromürün (CTAB) nitrojenden daha büyük bir alan gereksinimine sahip olmasıdır.

T Yapının Belirlenmesi Karbon Siyahı agregalarının yapısı ancak dolaylı olarak belirlenebilir.
En yaygın kabul gören yöntem, yağ emilimine dayanmaktadır.
Bu testte, parafin yağı (eski adıyla dibütil ftalat, DBP), bir absorptometrenin karıştırıcı bölmesindeki bir Karbon Siyahı numunesine bir sabitrat büret vasıtasıyla ilave edilir.
Numune yağı emdikçe, karışım serbest akışlı bir tozdan yarı plastik sürekli bir kütleye dönüşür.
Bu, absorptometrenin tork algılama sistemine iletilen viskozitede keskin bir artışa yol açar.
Testin son noktası, önceden tanımlanmış bir tork seviyesi ile verilir.
Sonuç, ml / 100 g cinsinden yağ emme sayısı (OAN) olarak ifade edilir.
Yüksek bir OAN sayısı, yüksek bir yapıya, yani agregaların yüksek derecede dallanma ve kümelenmesine karşılık gelir.
Aglomeraları yok etmek için mekanik stres uygulanabilir.
Bu etki, sıkıştırılmış bir numunenin (COAN) yağ emilimine dayalı yapıyı belirlemek için kullanılır.
Önceden belirlenmiş seviyelerde tekrarlanan dört basınç uygulamasının ardından, mekanik olarak gerilmiş Karbon Siyahının yağ emilimi, geleneksel yağ emme yöntemi ile ölçülür.
Genel bir kural olarak, COAN değerleri OAN değerlerinden daha düşüktür.
ISO 787 / 5'e göre Karbon Siyahı yağ emilimi adlı başka bir parametre de, akış noktası yöntemi olarak adlandırılan yöntem kullanılarak ölçülür.
Akış noktası, Karbon Siyahına eklenebilecek maksimum yağ miktarını (genellikle keten tohumu yağı) kaydeder ve yine de karışımdan nem ile eriyebilen olmayan bir koninin oluşmasına izin verir.
Yöntem en doğru yöntem olmasa da, yağ absorpsiyonu kaplama uygulamalarında önemli bir göstergedir çünkü yüksek yağ absorpsiyon seviyesi yüksek bir bağlayıcı madde ihtiyacına işaret eder.
Karbon Siyahı yapısı ve parçacık boyutu, ancak tüm yoğunluk ve yüzey kimyasının çoğu, yağ emilimi üzerinde bir etkiye sahiptir.

Kolorimetrik Karakterizasyon Jetness, elde edilebilen siyahlık yoğunluğunu ifade eder.
Genellikle çok küçük farkları ölçmek için en doğru araç, 100 farklı siyah tonu arasında farklılık gösterebilen eğitimli gözdür.
Kalan yansımayı ölçmek için bir yöntem

Kimyasal ve Fiziksel Ölçümler
Uçucu madde içeriği, Karbon Siyahının oksijen konsantrasyonunun bir göstergesini verir ve Karbon Siyahının 950 ° C'ye kadar ısıtılmasıyla belirlenir.
Bu parametre özellikle sonradan işleme tabi tutulmuş Karbon Siyahlarının test edilmesi için önemlidir.
Kül içeriği, esas olarak hammaddeden gelen inorganik safsızlıkların düzeyine işaret eder - demir, kalsiyum ve silikon en yaygın olanları arasındadır.
Gaz ve Asetilen Siyahları, üretim süreçlerinden dolayı çok düşük kül içeriği ile karakterize edilir.
Elek kalıntısı, üretim ünitesinden kaynaklanan metal veya seramik partikülleri veya üretim prosesi sırasında oluşan kok partikülleri içerebilen partikül katışkıları hakkında bilgi sağlar.
Yüksek adsorbanslarının bir sonucu olarak, Karbon Siyahı depolanırken nem bir sorundur.
Yüksek yapılı Karbon Siyahları ve özellikle oksidatif olarak sonradan işlenmiş Karbon Siyahları, yüksek nem içeriği seviyelerine sahip olma olasılıkları daha yüksektir.
Bir Karbon Siyahının pH'ı sulu bir süspansiyonda ölçülür.
İşlenmemiş Karbon Siyahları, kullanılan işleme bağlı olarak farklı bir pH'a sahiptir: Gaz Siyahları, oksitlenmiş yüzeyleri nedeniyle her zaman asidiktir.
Öte yandan Fırın Siyahları, yüzeyde küçük miktarlarda bazik oksit bulunduğundan genellikle alkalindir.
Lamba Siyahları, Termal Siyahlar ve bazı durumlarda Asetilen Siyahları da alkalin ile nötr reaksiyonlarla karakterize edilir.

Fiziksel Görünüm ve Kullanım Özellikleri
Toz ve peletlenmiş Karbon Siyahlarının alan gereksinimini belirlemek için, yığın veya dökme yoğunluğu veya sıkıştırılmış veya sıkıştırılmış yoğunluk ölçülür.
Yapı, dökme yoğunluğu ile yansıtılır.
Yüksek yapılı Karbon Siyahları, düşük yapılı Karbon Siyahlarından daha düşük bir yığın yoğunluğu gösterir.
Peletlenmiş Karbon Siyahları durumunda, pelet sertliği, pelet kırılganlığının ve dolayısıyla yıpranma oranına karşı direncin bir göstergesini verdiği için önemli bir kalite parametresidir.
Bu direnç, peletlerin tahrip olması ve nihayetinde sürtünme ile toz haline getirilmesi ile karakterize edilir.
Daha yumuşak topaklar daha iyi bir dağılım sağlarken, bunların doğası gereği ateşe olan eğilimleri kullanım sorunları yaratabilir.
Pelet boyutu dağılımı, peletlenmiş Karbon Siyahlarının akış özelliklerini etkileyen bir parametredir.
Tek tip bir pelet boyutu, daha düşük bir yığın yoğunluğu anlamına gelir, bu nedenle optimum akış davranışı sağlar.

Karbon siyahı nedir?
Her gün kullandığımız ürünlerin çoğunu daha güçlü, daha derin renkli ve daha uzun ömürlü hale getirmenin hayati bir bileşeni, saf haliyle karbon siyahı, esasen elemental karbondan oluşan ince bir siyah tozdur. Düşük değerli yağ kalıntılarının kontrollü proses koşullarında yüksek sıcaklıklarda kısmen yakılması ve pirolizi ile üretilir.
Karbon siyahı esas olarak lastiklerdeki kauçuğu güçlendirmek için kullanılır, ancak aynı zamanda çeşitli kauçuk, plastik, mürekkep ve kaplama uygulamalarında bir pigment, UV stabilizatörü ve iletken veya yalıtım maddesi olarak da görev yapabilir. Lastiklerin yanı sıra, karbon siyahının diğer günlük kullanımları arasında hortumlar, konveyör bantları, plastikler, baskı mürekkepleri ve otomotiv kaplamaları bulunur.
Karbon siyahının temel özellikleri uygulama performansını belirler.

Bunlar şunları içerir:
•    Parçacık boyutu
• Yapı
• Gözeneklilik
• Yüzey Kimyası veya Yüzey Aktivitesi
•    Fiziksel form

PARÇACIK BOYUTU
Elektron mikroskobu ile ölçülen bu, kauçuk özellikleri ve özel karbon siyahları için renk özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan temel özelliktir.
Özel karbon siyahları için daha küçük partikül çapı, daha yüksek yüzey alanı ve renklendirme mukavemeti sağlar.
Yüksek yüzey alanı genellikle daha büyük jetness, daha yüksek iletkenlik, geliştirilmiş hava koşullarına dayanıklılık ve daha yüksek viskozite ile ilişkilidir, ancak daha yüksek dağılım enerjisi gerektirir.
Kauçuk için daha ince parçacıklar, daha fazla takviye, artan aşınma direnci ve gelişmiş gerilme mukavemetine yol açar.
Ancak daha ince partikül boyutlarını dağıtmak için daha fazla karıştırma süresi ve enerji gerekir.
Tipik partikül boyutları, fırın siyahları için yaklaşık 8 nanometre ila 100 nanometre arasında değişir.
Yüzey alanı, endüstride karbon siyahının incelik seviyesinin ve dolayısıyla partikül boyutunun bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.

YAPISI
Bu, çok sayıda partikül içerebilen agregalar oluşturmak için karbon siyahı partiküllerinin üç boyutlu füzyonunun bir ölçüsüdür.
Agregaların şekli ve dallanma derecesi, yapı olarak adlandırılır.
Yüksek düzeyde yapılandırılmış karbon siyahları, özel karbon siyahları için daha yüksek viskozite, daha fazla elektriksel iletkenlik ve daha kolay dağılım sağlar.
 Agrega yapısının ölçüleri EM analizi, yağ absorpsiyonu (OAN) veya boşluk hacmi analizinden elde edilen şekil dağılımlarından elde edilebilir.
Bir karbon siyahının yapı seviyesi, sonuçta birkaç önemli kauçuk içi özellik üzerindeki etkilerini belirler.
Artan karbon siyahı yapısı modülü, sertliği, elektriksel iletkenliği artırır ve karbon siyahının dağılabilirliğini iyileştirir, ancak bileşik viskozitesini artırır.

GÖZENLİK
Bu, üretim sürecinde kontrol edilebilen karbon siyahının temel bir özelliğidir.
Dış değerden (STSA) daha büyük bir toplam yüzey alanı (NSA) sağlayan yüzey alanı ölçümünü etkileyebilir.
İletken özellikli karbon siyahları, yüksek derecede gözenekliliğe sahip olma eğilimindeyken, gözenekliliğindeki bir artış, bir kauçuk karıştırıcının, bileşiğin özgül ağırlığını korurken karbon siyahı yüklemesini artırmasına da izin verir.
Bu, sabit bir yükleme için bileşik modülünde ve elektriksel iletkenlikte bir artışa yol açar.

YÜZEY KİMYASI VEYA YÜZEY AKTİVİTESİ
Bu, üretim sürecinin ve bir karbon siyahının ısı geçmişinin bir işlevidir ve genellikle bir karbon siyahının yüzeyinde bulunan oksijen içeren grupları ifade eder.
Özel karbon siyahları için, oksitlenmiş yüzeyler pigment ıslatmayı, dispersiyonu, reolojiyi ve seçilen sistemlerde genel performansı iyileştirir.
Diğer durumlarda, oksidasyon elektriksel direnci artırır ve karbon siyahlarını daha hidrofilik hale getirir.
Yüzey oksidasyonunun derecesi, karbon siyahı üzerindeki "uçucu" bileşenin miktarı belirlenerek ölçülür.
Yüksek uçucu seviyeler, düşük pH ile ilişkilidir.
Doğrudan kauçuk için ölçülmesi zor olsa da, yüzey kimyası aşınma direnci, gerilme mukavemeti, histerezis ve modül gibi kauçuk içi özellikler üzerindeki etkileriyle kendini gösterir.
Yüzey aktivitesinin kür özellikleri üzerindeki etkisi, büyük ölçüde kullanılan kür sistemine bağlı olacaktır.

FİZİKSEL FORM
Bu, bir karbon siyahının dağıtılacağı ekipmanla eşleştirilmesinde önemlidir.
Fiziksel form (boncuklar veya toz), işleme ve karıştırma özelliklerini etkileyebilir.
Nihai dağılım derecesi de kullanılan karıştırma prosedürlerinin ve ekipmanın bir fonksiyonudur.
Toz karbon siyahları, düşük kesmeli dağıtıcılarda ve üç silindirli değirmenlerde tavsiye edilir.
Boncuklu karbon siyahları, bilyalı değirmenler ve diğer yüksek enerjili ekipmanlar için tavsiye edilir.
Boncuklanma daha düşük toz alma, toplu taşıma yetenekleri ve daha yüksek yığın yoğunlukları sağlarken, toz haline getirilmiş karbon siyahları daha iyi dağılabilirlik sunar

Termoset kompozit renklendirici olarak karbon siyahı.
Termoset kompozitleri siyah veya belki koyu gri renklendirmenin genel fikri basit ve anlaşılır görünüyor.
Kompozit formülasyona basitçe bir karbon siyahı dispersiyonu veya bir karbon siyahı tozu eklenebilir.
Teoride bu çok basit görünse de, pratikte teknik olarak zor olabilir.
Karbon siyahı pigmentleri sadece bir renklendirici olarak kullanılmaz, aynı zamanda görünür spektrum ve ultraviyole spektrum boyunca ışığı absorbe etmede çok etkilidirler.
Karbon siyahı, otomobil kaplamaları, lastikler, lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar gibi sayısız diğer uygulamalarda ve birçok plastik kompozit uygulama türünün renklendirilmesinde de popülerdir.

1. Kauçuk takviye
Karbon siyahı, çok sayıda kauçuk üründe kullanılan kauçuk takviye edici bir katkı maddesidir.
Özellikle, taşıtlar söz konusu olduğunda, lastikler için büyük miktarlarda karbon siyahı kullanılır.
Ayrıca, ayakkabı tabanlarında ve diğer birçok üründe deprem titreşimini azaltmak için kauçukla birlikte karbon siyahı kullanılmaktadır.

2. Plastikler için renkler ve pigmentler
Diğer renklendiricilerle karşılaştırıldığında karbon siyahı yüksek renklendirme gücüne sahiptir.
Bu nedenle. gazete basmak için mürekkep olarak, mürekkep püskürtmeli toner olarak ve diğer bu tür kullanımlar için kullanılır.
Ayrıca, ısıyla kalıplanmış plastikler, araba çamurlukları, elektrik kabloları için kaplama ve diğer ürünler için bir pigment olarak da uygundur.

3. Elektrikli ekipman ve iletken bileşenler
Karbon siyahı mükemmel iletkenlik özelliklerine sahip olduğundan, manyetik bantlar ve yarı iletkenler için bir bileşen olarak kullanılır.

Lastiklerin siyah olmasının bir nedeni var. Bunun nedeni, "karbon siyahı" olarak adlandırılan ince karbon parçacıkları kauçuğa karışmasıdır.
Aslında, karbon siyahı bir lastiğin ağırlığının yaklaşık% 30'unu oluşturabilir.
Görevi, lastikleri daha güçlü ve daha uzun ömürlü kılmaktır.
Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan siyah mürekkepte ve birçok endüstriyel ürünün kauçuk parçalarında karbon siyahı da bulunabilir.
Karbon siyahının nano ölçekli parçacıkları, geniş bir uygulama yelpazesine sahip olduğu anlamına gelir.
Yeni geliştirilen birçok ürünün önemli bir parçası, hayatımızın birçok alanında rol oynuyor.


tipik uygulamalar
Kauçuk endüstrisinde çok önemli bir dolgu maddesidir ve titanyum dioksitin yanında en önemli pigment, baskı mürekkepleri, tonerler, tek katlı çatı kaplamaları, mürekkepler, boyalar ve plastiklerdir.

Karbon siyahının en yaygın kullanımı [% 70], otomobil lastiklerinde bir pigment ve takviye fazıdır.
Karbon siyahı ayrıca ısının lastiğin sırt ve kayış alanından uzaklaşmasına yardımcı olarak termal hasarı azaltır ve lastik ömrünü uzatır.
Karbon siyahı parçacıkları ayrıca bazı radar emici malzemelerde ve fotokopi ve lazer yazıcı tonerinde de kullanılır.


Açıklama
Doğal hidrokarbonların termal ayrışmasıyla üretilen siyah, amorf bir karbon pigmenti. Üç farklı tip vardır (fırın, kanal ve lamba siyahı).

Karbon siyahı, FCC katranı, kömür katranı, etilen kırma katranı gibi ağır petrol ürünlerinin eksik yanması ve az miktarda bitkisel yağdan üretilen bir malzemedir. Karbon siyahı, yüzey alanı / hacim oranı aktif karbona kıyasla düşük olmasına rağmen, yüksek yüzey alanı / hacim oranına sahip amorf bir karbon şeklidir. Çok daha yüksek yüzey alanı / hacim oranı ve önemli ölçüde daha az (ihmal edilebilir ve biyolojik olarak bulunmayan) PAH içeriği nedeniyle kurumdan farklıdır. Karbon siyahı, kauçuk ve plastik ürünlerde pigment ve takviye olarak kullanılır.

Kimyasal Adı: Amorf karbon


Eş anlamlı
Karbon siyahı, Karbon Lampblack, Asetilen siyahı, Hayvan kemiği kömürü, Lampblack, lamba siyahı, Fullerene tüpler, Karbon is, CAS # 7782-42-5

Karbon siyahı (CB), ağır petrol ürünlerinin eksik yanmasıyla üretilen ve siyah pigment olarak kullanılan, karbonlu çekirdekli parçacıklar için yaygın bir değerdir.


Karbon siyahı (CB), ağır petrol ürünlerinin termal ayrışması yoluyla elde edilir.
CB, daha yüksek elektrik iletkenliği, yüksek yüzey alanı ve kararlılığı nedeniyle genellikle metal katalizör için bir takviye ve destek malzemesi olarak kullanılır.


Karbon siyahı pigmentleri günümüzde esas olarak endüstriyel ölçekte üretimde modern kimyasal işlemlerle üretilmektedir.
Siyah pigmentlerin en önemli temsilcileridir.
Karbon siyahı pigmentleri, diğer inorganik siyah pigmentler ve siyah organik renklendiriciler ile karşılaştırıldığında bir dizi avantaja sahiptir.
Gizleme gücü, renk kararlılığı, çözücü direnci, asit ve alkali direnci gibi termal kararlılık, diğer siyahlardan elde edilemeyen mükemmel iyi özelliklerdir.
Karbon siyahı pigmentler, baskı mürekkepleri, boyalar ve kaplamalar, plastikler ve kozmetikler gibi pigment ile ilgili sistemlerin çoğunda uygulanır.
Çeşitli endüstriyel işlemlerle üretilirler.
Fırın siyahları, kanal karaları ve gaz siyahları, çeşitli karbon siyahları arasında en yüksek öneme sahiptir.
Parçacık boyutu, parçacık boyutu dağılımı, yüzey kalitesi ve yapısı, ayrı ayrı pigmentlerin renk ve uygulama teknik özelliklerini belirler.
Oksidatif son işlem, birçok durumda pigmentlerin yüzeyini, stabilite ve uygulama sistemiyle uyumluluk açısından modifiye etmek için kullanılır.
Partikül yönetimi, son işlem ve pigment preparatlarının sağlanması, pigmentlerin iyileştirilmesi ve dozaj formunun optimizasyonu için uygun yollardır.

Anahtar Kelimeler: karbon karası pigmentleri, kanal karası işlemi, fırın karası işlemi, gaz karası işlemi, oksidatif son işlem

Temel bilgiler ve özellikler
İnorganik siyah pigmentler arasında karbon siyahı, demir oksit siyahı ve spinel siyahlar bulunur.
Siyahlar arasında karbon siyahı pigmentleri açık ara en önemlisidir.
"Karbon siyahı" terimi, tam olarak kontrol edilen koşullar altında üretilen, iyi tanımlanmış, endüstriyel olarak üretilmiş bir dizi ürünü ifade eder.
Karbon siyahı, neredeyse küresel şekle sahip oldukça dağınık karbon parçacıklarından oluşur.
Bu parçacıklar, gaz halindeki veya sıvı hidrokarbonların eksik yanması veya termal ayrışması ile üretilir.
Karbon siyahları saf karbon içermez.
Üretim koşullarına ve hammaddelerin kalitesine bağlı olarak hala önemli miktarda kimyasal olarak bağlı hidrogen, oksijen, nitrojen ve sülfür içerirler.
Karbon siyahı yalnızca pigment olarak değil, aynı zamanda kauçukta, özellikle otomobil lastiklerinde aktif dolgu malzemesi olarak uygulanır.

Üretim yöntemi
Karbon siyahı yapmak için doğal gaz tankı yöntemi: doğal gazı hammadde olarak alın ve yanma odasına göndermek için demir boru kullanın.
Yanma odasının formu uzun ve kısa olabilir ve demir levhadan yapılmıştır. İçinde çok sayıda olefin brülörü bulunur.
Doğalgaz, brülör nozulundan uygun kuvvetle püskürtülür ve yetersiz hava, yani parlak ve siyah bir duman alevi oluşması durumunda yakılır.
Alev daha sonra, brülör ile yarık yüzeyi arasındaki mesafe 65 ~ 80 mm olacak şekilde doğrudan kanal demirine gider.
Bu sırada, olefin yanma sıcaklığı yaklaşık 1000 ila 1400 ° C'den yaklaşık 500 ° C'ye düşürülür ve karbon siyahı biriktirilir.
Kanal, 3 ila 4 mm / sn'lik bir hareket hızıyla yatay olarak ileri geri hareket edebilir.
Normal üretimi sürdürmek için gerekli hava miktarı teorik hesabın yaklaşık 2,5 ila 3 katıdır. Elde edilen karbon siyahı, sabit bir sıyırma bıçağı olan bir huniye kazındı ve bertaraf edilmek üzere merkezi bir paketleme odasına gönderildi.
Daha sonra karbon siyahı yumuşatılır, sert parçacıkları ve tortuları gidermek için filtrelenir ve daha homojen kalınlık sağlamak için öğütme makinesine gönderilir.
Bununla birlikte, vücut hala çok hafif ve gevşektir, bu nedenle biraz sertleşmek için çalkalanmalıdır.
Daha sonra, macun benzeri bir şekle getirmek için karbon siyahına az miktarda su ekleyin ve mikro peletler oluşturmak için içinde döndürülen küçük bir iğneye sahip olun, ardından bitmiş ürünü elde etmek için kurutun. Karbon siyahı için pigment kullanılması durumunda, dispersiyonu kolaylaştırmak için granülasyon gereksizdir. İşlem şu şekildedir:
Ham gaz, hava → yanma çatlaması → toplama → granülasyon → paketleme → bitmiş ürün.

Karbon siyahı, en eski endüstriyel ürünlerden biridir. Eski zamanlarda Çin, pigment karbon siyahı yapmak için bitkisel yağın eksik yanmasını zaten uygulamıştı. 1872'de Amerika Birleşik Devletleri ilk kez doğal gazı tank yöntemiyle karbon siyahı üretmek için hammadde olarak kullandı ve esas olarak renklendirici olarak kullandı. Mott, karbon siyahı endüstrisi hızlı bir gelişme göstermeden önce, karbon siyahının kauçuk üzerinde takviye etkisini bulduğu 1912 yılına kadar değildi. Daha sonra art arda çeşitli işlem yöntemlerini geliştirdi. Şu anda petrol fırını yöntemi, toplam karbon siyahı üretiminin% 70-90'ını oluşturan petrol fırını karası üretim miktarı ile en verimli ve en ekonomik yöntemdir. Başlıca fırın, yarık yöntemi, termal kırma, üç yöntem vardır.
Turba gibi bitki materyalinin karbonizasyonu ile elde edilir. Kakao kabuğunun ve dana kemiğinin karbonlaşmasından veya bitkisel yağın yanmasından da elde edilebilir.

Kullanımlar
1. Yenilebilir siyah pigmenttir. % 0,001 ile% 0,1 kullanım miktarı ile hamur işlerinde kullanılabilir.
2. Gıda boyası için kullanılabilir. Çin, maksimum 5.0g / kg kullanım miktarı ile pirinç, unlu mamuller, şekerleme, bisküvi ve hamur işlerinde kullanılabilmesini sağlamaktadır.
3. Kauçuk endüstrisi bunu bir takviye dolgu maddesi olarak kullanır. 2. Boya Mürekkepleri, boya mürekkeplerinde renklendirici pigmentler olarak uygular. 3. Fotoğraf malzemeleri için ambalaj malzemeleri gibi siyah kağıtların ve telsiz cihazlarında yüksek iletkenlikte siyah karbondan yapılmış siyah kağıtların üretiminde kullanılır. 4. Karbon kağıdı ve daktilo; koyu renkler gerektiğinde kullanılır ve taşıyıcı üzerinde kalabilir. 5. Plastik renklendirme, mürekkep, fonograf kayıtları, ayakkabı cilası, boya bezi, deri kaplamalar, renkli çimento, elektrotlar, elektronik fırçalar, piller vb.
4. Lityum iyon pilin elektrik iletken maddesi olarak;
5. Esas olarak kauçuk, boya, mürekkep ve diğer endüstriler için kullanılır;
6. Araba sırtının ve yan duvarın, hortumun, olukların, endüstriyel kauçuk ürünlerinin yanı sıra konveyör bantlarının güçlendirilmesinde kullanılır.
7. Lastik sırtı, yüzey lastiği onarımı, otomotiv kauçuk parçaları, konveyör bantları, konveyör pedleri vb. İçin kullanılır.Bu karbon siyahının vulkanize tutkalı mükemmel gerilme mukavemeti ve aşınma direnci gösterir.
8. Esas olarak lastik kayışı, yan duvar, içi dolu lastikler, silindirin dış tabakası, hortum yüzeyi, endüstriyel kauçuk ürünleri ve araba lastiği sırtının güçlendirilmesi için kullanılır.
9. Araba ve kamyon lastik dişlerinin, konveyör bant yüzeylerinin ve endüstriyel kauçuk ürünlerin güçlendirilmesinde kullanılır.
10. Kauçuk takviye, renklendirici, metalurji, roket itici yakıtı için
11. Kauçuk ürünlerin doldurulması ve güçlendirilmesi için.
12. Kauçuk ürünler, karkas, valfler ve diğer dolgular için.
13. Boya ve mürekkep, plastik ve diğer endüstriler için.
14. Esas olarak pil hammaddelerinin yanı sıra iletken ve anti-statik kauçuk ürünler için kullanılır.
15. Kauçuk endüstrisinde, vulkanize kauçuğa mükemmel gerilme mukavemeti, uzama ve yırtılma direnci vb. Kazandırmak için doğal kauçuk ve bütil kauçuğun üretiminde takviye maddesi ve filtre olarak kullanılır. Çoğunlukla doğal kauçuk esaslı büyük ölçekli mühendislik lastikleri ve çeşitli arazi lastikleri için kullanılmasının yanı sıra karkas ve yanak için de kullanılmalıdır. Ayrıca yüksek mukavemetli konveyör bant, soğuk kauçuk ürünler ve delme cihazı için de kullanılabilir. Hafif sanayide boya, mürekkep, emaye ve plastik ürünlerin filtresi olarak kullanılabilir.

Tanımlama testi
Çözünürlük: suda ve organik çözücülerde çözünmez olma (OT-42)
Kırmızıya ısıtılmış, alevsiz yanar.

İçerik analizi
Numune 120 ° C'de 4 saat önceden kurutuldu ve daha sonra bir C.H. O analizörü veya yanma / gravimetrik analize tabi.

Toksisite
ADI henüz belirtilmedi. Gıda ile geçici temas halinde olmasına izin verilen madde olarak listelenmiştir (FAO / WHO, 2000). Sindirilemez ve absorbe edilemez, bu nedenle oral uygulama toksik olmamalıdır, ancak karbonizasyon sırasında 3,4-benzopiren eklenmesi göz önüne alındığında, temelde şu anda kullanılmamaktadır.

Sınırı kullanın
GB 2760-1996: Şekerleme, bisküviler, hamur işleri, pirinç ve un ürünleri, 5.0 g / kg.
EEC, konsantre meyve suyu, reçel, jöle, meyve şarabı için kullanılmasını sağlar.

Kimyasal özellikler
0 ila 500 μm arasında bir partikül boyutuna sahip siyah toz partiküller olarak görünür.
Bağıl yoğunluk 1.8 ila 2.1'dir.
Suda ve organik çözücülerde çözünmez.
Tehlikeler ve Güvenlik Bilgileri

Kategori Zehirli maddeler

Toksisite sınıflandırması Düşük toksisite
Akut Toksisite Ağızdan Sıçan LD50:> 15400 mg / kg

Toz ve hava karışımı üzerine patlayıcı olan patlayıcılar ve tehlikeli özellikler
Yanıcılık ve Tehlikeli özellikler Isı ve kuvvetli oksidan durumunda yanıcıdır.

Depolama ve nakliye özellikleri Hazine: düşük sıcaklık, havalandırmalı ve kuru
Yangın söndürme maddesi su, karbondioksit, kuru toz, köpük

Mesleki Standart TWA 3,5 mg / m3; STEL 7 mg / m3

Kimyasal özellikler
ince bölünmüş siyah toz veya toz

Kimyasal özellikler
Karbon siyahı (esasen element karbon), siyah veya kahverengi bir sıvı veya katıdır (toz). Kokusuz katı. Karbon siyahı yağı yanıcıdır ve petrol kokusu vardır.

Fiziki ozellikleri
Karbon siyahı [1333-86-4], gaz veya sıvı hidrokarbonların eksik yanması veya termal ayrışmasıyla üretilen neredeyse küreye yakın koloidal partiküller formundaki neredeyse saf element karbondur (elmas ve grafit neredeyse saf karbonun diğer formlarıdır). Fiziksel görünümü siyah, ince bölünmüş bir pelet veya toz şeklindedir; ikincisi bazen çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Lastikler, kauçuk ve plastik ürünler, baskı mürekkepleri ve kaplamalarda kullanımı, spesifik yüzey alanı, partikül boyutu ve yapısı, iletkenlik ve renk özellikleri ile ilgilidir.
Yıllık tonaj bazında dünya çapında üretilen ilk 50 endüstriyel kimyasal arasında yer almaktadır.
Dünya çapındaki mevcut üretim yılda yaklaşık 15 milyar pounddur (6.81 milyon metrik ton).
Karbon siyahının yaklaşık% 90'ı kauçuk uygulamalarında,% 9'u pigment olarak ve kalan% 1'i yüzlerce farklı uygulamada temel bir bileşen olarak kullanılır.
Modern karbon siyahı ürünleri, ilk olarak 3500 yıl önce Çin'de üretilen erken “lâmba karasının” doğrudan torunlarıdır.
Bu ilk lâmba isimleri çok saf değildi ve kimyasal bileşimlerinde mevcut karbon siyahlarından büyük ölçüde farklıydı. 1970'lerin ortalarından bu yana çoğu karbon siyahı, çoğunlukla fırın karası olarak anılan petrol fırını işlemiyle üretildi.
Kristalin karbonlar olan elmas ve grafitin aksine, karbon siyahı, agregalar adı verilen kaynaşmış parçacıklardan oluşan amorf bir karbondur. Yüzey alanı, yapı, agrega çapı ve kütle gibi özellikler, çeşitli karbon siyahı sınıflarını farklılaştırır.
Kauçuk, plastik, baskı ve boya endüstrilerinde takviye maddesi ve pigment olarak kullanılır.
Lastik dişleri, kayış kılıfları ve diğer aşınmaya dayanıklı kauçuk ürünleri kullanır; takviye maddesi, opaklaştırıcı, elektrik iletkeni, UV-ışığı soğurucu olarak plastikler; baskı mürekkepleri için renklendirici; karbon kağıt; daktilo şeritleri; boya pigmenti; hava modifikasyonunda çekirdekleştirici ajan; pil plakalarında genişleticiler; güneş enerjisi emici (nota bakın).
Tanım Tam yanma (kısmi oksidasyon) için gerekli havanın% 50'si ile bir fırında buharlaştırılmış ağır yağ fraksiyonlarının yakılmasıyla oluşan, ince bölünmüş bir karbon formu. Bu tip aynı zamanda fırın siyahı olarak da adlandırılır. Karbon siyahı da metan veya doğal gazdan kırılarak (termal siyah) veya doğrudan yanma (kanal siyahı) ile yapılabilir, ancak bu yöntemler neredeyse geçersizdir. Tüm tipler, takviye ve pigmentleme etkinliklerini açıklayan son derece ince partikül boyutuyla karakterize edilir.
Tanım Doğal gaz veya petrol yağı gibi hidrokarbon yakıtların eksik yanmasıyla üretilen ince bölünmüş bir karbon biçimi. Mürekkeplerde siyah pigment ve lastik imalatında kauçuk dolgu maddesi olarak kullanılır.
Tanım karbon siyahı: Yetersiz havada hidrokarbonların yakılmasıyla oluşan ince bir karbon tozu. Pigment ve dolgu maddesi olarak kullanılır (örn. Kauçuk için).

Asetilen Siyah DENKA
Asetilen Siyah DSPL
C.I. Siyah Pigment 7
Karbon
karbon
KARBON SİYAHI
Karbon siyahı
Karbon siyahı
karbon siyahı
Karbon Siyahı amorf
Karbon siyahı; Asetilen siyahı
Metan
metan

Rockport

Ticari isimler
ASETİLEN SİYAH
Addipast
Arosperse
Siyah İnciler
Bleumina
butil geri kazanılmış kauçuk
Carbocolor
Carbocolor Tozu
Carbofin

KARBON SİYAHI
Carbon Black BV ve V
Karbon Siyahı Chezacarb AC - tip A
Karbon Siyahı Chezacarb AC - tip A +
Karbon Siyahı Chezacarb AC - B tipi
Karbon Siyahı Dereceli N-326
CD
CI 77266
CI Siyah Pigment 6
CI Siyah Pigment 7
CK3
Conductex®
KITA KARBON
CONTINEX
Copeblack®
Corax
DENKA SİYAH
DIABLACK
Elmas Karbon Siyahları
Durex
EB
Ecorax
Farbruss
Farbruss, Siyah Renk
Farbruss; siyah renk
Flammruss
Flammruss, Siyah Renk
Flammruss; siyah renk
Flammruss; panter
Flammruß
Furnex®
Gaz Siyahı
HIBlack
HiBlack
IRB # 8
Lamba Siyahı
LIONITE EC200LCARBON ECPCARBON ECP600JDCARBON ECP200L
MAP01004
MITSUBISHI KARBON SİYAH
Hükümdar
MPC Kanalı siyah
N 772
N-110
N550
OLMAYAN
Neotex®
Nerox
Nipex
NuTone
Orient Black
P 803
P 805 S
Panter
panter
ÖS
Printex
PUREBLACK®
Purex
Kuzgun
Raven®
Royale Black
kauçuk tozlaradza techniczna
Saze Chezacarb AC - tip A
Saze Chezacarb AC - yazın A +
Saze Chezacarb AC - tip B
SEAST
Özel Siyah
Statex®
Thermax ®
Thermax ® Toz
Thermax ® Toz Ultra Saf
Thermax ® Paslanmaz
Thermax ® Paslanmaz Pudra
Thermax ® Paslanmaz Pudra Ultra Saf
Thermax ® Ultra Saf
lastik rejenere kauçuk
TOKABLACK
sırt lastiği geri kazanımı
Ultra®
tüm lastik geri kazanımı
XPB
XT


Carbon black (subtypes are acetylene black, channel black, furnace black, lamp black and thermal black) is a material produced by the incomplete combustion of heavy petroleum products such as FCC tar, coal tar, or ethylene cracking tar. 
Carbon black is a form of paracrystalline carbon that has a high surface-area-to-volume ratio, albeit lower than that of activated carbon. 
It is dissimilar to soot in its much higher surface-area-to-volume ratio and significantly lower (negligible and non-bioavailable) polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) content. 
However, carbon black is widely used as a model compound for diesel soot for diesel oxidation experiments.

Carbon black is mainly used as a reinforcing filler in tires and other rubber products. In plastics, paints, and inks, carbon black is used as a color pigment.

Carbon black, although consisting essentially of elementary carbon is usually grouped with the inorganic pigments, and is the generic name for a wide variety of finely divided carbonaceous pigments produced by the partial combustion or thermal decomposition of liquid or gaseous hydrocarbon feedstocks under controlled conditions. 
The most important are derived from natural gases and are classified as channel or furnace blacks according to the method of production.

Carbon Black is a black pigment that has been used in a wide range of fields such as newspaper ink, printing ink, colored resin, paint, toner, colored paper, India ink, and ceramics.
Various grades of carbon blacks are available ranging from all- purpose grade to high-grade. In addition, our line of products includes industrial and environmentally-friendly carbon blacks.

CAS No.1333-86-4

Carbon black is a fine particle carbon pigment obtained as soot from the incomplete combustion of many different types of organic materials, such as fruit pits, vine stalks, husks, bone, ivory, cork, resins, natural gas, or oil. 
Carbon black pigments have been used since ancient times. 
The carbon is collected as the charcoal residue, or in the case of Lampblack, as the smoke residue. 
Carbon black is usually a fine, soft, black powder, but some blacks contain mineral impurities and tarry hydrocarbons that give it a bluish, reddish or brownish tinge. 
It is very stable and unaffected by light, acids and alkalis. It absorbs ultraviolet radiation and has very good hiding properties. 
Carbon black has poor drying properties in oil paints, but is commonly used in printing and lithograph inks and in Chinese ink sticks. 
In industry, carbon black is used as a filtration material and a filler/pigment in coatings, rubber, plastics, paints, carbon paper, and crayons.
As a filler, carbon black increases resistance to abrasion and adds electrical conductivity. About one fourth of the weight of a standard automobile tire is carbon black.

Carbon Black is used in rubber pastes to develop mechanical features, increase rigidness and give black color.


Carbon black is the generic name for a family of small-size, mostly amorphous, or paracrystalline carbon particles grown together to aggregates of different sizes and shapes and is a modification of carbon with high surface area-to-volume ratio. 
Carbon black is formed in the gas phase by the thermal decomposition of hydrocarbons from various sources and in that way is industrially manufactured in the form of hundreds of defined commercial grades that vary in their primary particle size, aggregate size and shape, porosity as well as surface area and chemistry. 
The properties can be precisely controlled by varying the process type and process conditions. 
This distinguishes carbon black from other forms of soot being the term for mostly undesired, sometimes hazardous solid carbon by-products from the uncontrolled combustion of carbonaceous material. 
Carbon black is mainly used as a reinforcing filler in tires and other rubber products


Other names
Acetylene black; Channel black; Furnace black; Lamp black; Thermal black; C.I. Pigment Black 6

CAS Number: 1333-86-4 

EC Number: 215-609-9
E number: E152 (colours)

Properties
Molar mass: 12.011 g·mol−1
Appearance: Black solid
Density: 1.8-2.1 g/cm3 (20 °C)
Solubility in water: Practically insoluble


Applications    
Paint (high quality, intermediate quality, all-purpose paint, toning paint)
Printing inks (commercial offset lithographic ink, newspaper ink, photogravure ink, water-color ink)
Colored resin (polyolefin, styrene resin, vinyl chloride, engineering plastics)
Toner
Prevention of ultraviolet induced degradation
Ceramics


Hazards
Lethal dose or concentration (LD, LC):
LD50 (median dose) > 15400 mg/kg (oral rat)
3000 mg/kg (dermal, rabbit)

Common uses
The most common use (70%) of carbon black is as a pigment and reinforcing phase in automobile tires. 
Carbon black also helps conduct heat away from the tread and belt area of the tire, reducing thermal damage and increasing tire life. 
About 20% of world production goes into belts, hoses, and other non-tire rubber goods. 
The balance is mainly used as a pigment in inks, coatings and plastics.

Carbon black is added to polypropylene because it absorbs ultraviolet radiation, which otherwise causes the material to degrade. 
Carbon black particles are also employed in some radar absorbent materials, in photocopier and laser printer toner, and in other inks and paints. The high tinting strength and stability of carbon black has also provided use in coloring of resins and films.[5] Carbon black has been used in various applications for electronics. A good conductor of electricity, carbon black is used as a filler mixed in plastics, elastomer, films, adhesives, and paints.[5] It is used as an antistatic additive agent in automobile fuel caps and pipes.

Carbon black from vegetable origin is used as a food coloring, known in Europe as additive E153. 
It is approved for use as additive 153 (Carbon blacks or Vegetable carbon) in Australia and New Zealand but has been banned in the US.
The color pigment carbon black has been widely used for many years in food and beverage packaging. 
It is used in multi-layer UHT milk bottles in the US, parts of Europe and Asia, and South Africa, and in items like microwavable meal trays and meat trays in New Zealand.

The Canadian Government's extensive review of carbon black in 2011 concluded that carbon black could continue to be used in products – including food packaging for consumers – in Canada. This was because “in most consumer products carbon black is bound in a matrix and unavailable for exposure, for example as a pigment in plastics and rubbers” and “it is proposed that carbon black is not entering the environment in a quantity or concentrations or under conditions that constitute or may constitute a danger in Canada to human life or health.”[8]

Within Australasia, the color pigment carbon black in packaging must comply with the requirements of either the EU or US packaging regulations. 
If any colorant is used, it must meet European partial agreement AP(89)1.[9]

Total production was around 8,100,000 metric tons (8,900,000 short tons) in 2006.
Global consumption of carbon black, estimated at 13.2 million metric tons, valued at US$13.7 billion, in 2015, is expected to reach 13.9 million metric tons, valued at US$14.4 billion in 2016.

Global consumption is forecast to maintain a CAGR (compound annual growth rate) of 5.6% between 2016 and 2022, reaching 19.2 million metric tons, valued at US$20.4 billion, by 2022.

Reinforcing carbon blacks
The highest volume use of carbon black is as a reinforcing filler in rubber products, especially tires. 
While a pure gum vulcanization of styrene-butadiene has a tensile strength of no more than 2 MPa and negligible abrasion resistance, compounding it with 50% carbon black by weight improves its tensile strength and wear resistance as shown in the table below. 
It is used often in the aerospace industry in elastomers for aircraft vibration control components such as engine mounts.

Certain types of carbon black used in tires, plastics and paints


ame    Abbrev.    ASTM
desig.    Particle
Size
nm    Tensile
strength
MPa    Relative
laboratory
abrasion    Relative
roadwear
abrasion
Super Abrasion Furnace    SAF    N110    20–25    25.2    1.35    1.25
Intermediate SAF    ISAF    N220    24–33    23.1    1.25    1.15
High Abrasion Furnace    HAF    N330    28–36    22.4    1.00    1.00
Easy Processing Channel    EPC    N300    30–35    21.7    0.80    0.90
Fast Extruding Furnace    FEF    N550    39–55    18.2    0.64    0.72
High Modulus Furnace    HMF    N660    49–73    16.1    0.56    0.66
Semi-Reinforcing Furnace    SRF    N770    70–96    14.7    0.48    0.60
Fine Thermal    FT    N880    180–200    12.6    0.22    –
Medium Thermal    MT    N990    250–350    9.8    0.18    


Practically all rubber products where tensile and abrasion wear properties are important use carbon black, so they are black in color. 
Where physical properties are important but colors other than black are desired, such as white tennis shoes, precipitated or fumed silica has been substituted for carbon black. Silica-based fillers are also gaining market share in automotive tires because they provide better trade-off for fuel efficiency and wet handling due to a lower rolling loss. Traditionally silica fillers had worse abrasion wear properties, but the technology has gradually improved to a point where they can match carbon black abrasion performance.

Pigment
Carbon black (Color Index International, PBK-7) is the name of a common black pigment, traditionally produced from charring organic materials such as wood or bone. 
It appears black because it reflects very little light in the visible part of the spectrum, with an albedo near zero. 
The actual albedo varies depending on the source material and method of production. 
It is known by a variety of names, each of which reflects a traditional method for producing carbon black:

Ivory black was traditionally produced by charring ivory or bones (see bone char).
Vine black was traditionally produced by charring desiccated grape vines and stems.
Lamp black was traditionally produced by collecting soot from oil lamps.
All of these types of carbon black were used extensively as paint pigments since prehistoric times.
Rembrandt, Vermeer, Van Dyck, and more recently, Cézanne, Picasso and Manet employed carbon black pigments in their paintings. 
A typical example is Manet's "Music in the Tuileries", where the black dresses and the men's hats are painted in ivory black.

Newer methods of producing carbon black have largely superseded these traditional sources. 
For artisanal purposes, carbon black produced by any means remains common.

Surface and surface chemistry
All carbon blacks have chemisorbed oxygen complexes (i.e., carboxylic, quinonic, lactonic, phenolic groups and others) on their surfaces to varying degrees depending on the conditions of manufacture.
These surface oxygen groups are collectively referred to as volatile content. 
It is also known to be a non-conductive material due to its volatile content.

The coatings and inks industries prefer grades of carbon black that are acid-oxidized. 
Acid is sprayed in high-temperature dryers during the manufacturing process to change the inherent surface chemistry of the black. 
The amount of chemically-bonded oxygen on the surface area of the black is increased to enhance performance characteristics.

Safety
Carcinogenicity
Carbon black is considered possibly carcinogenic to humans and classified as a Group 2B carcinogen because there is sufficient evidence in experimental animals with inadequate evidence in human epidemiological studies.
The evidence of carcinogenicity in animal studies comes from two chronic inhalation studies and two intratracheal instillation studies in rats, which showed significantly elevated rates of lung cancer in exposed animals.
An inhalation study on mice did not show significantly elevated rates of lung cancer in exposed animals.
Epidemiologic data comes from three cohort studies of carbon black production workers. 
Two studies, from the United Kingdom and Germany, with over 1,000 workers in each study group showed elevated mortality from lung cancer.
A third study of over 5,000 carbon black workers in the United States did not show elevated mortality.
Newer findings of increased lung cancer mortality in an update from the UK study suggest that carbon black could be a late-stage carcinogen.
However, a more recent and larger study from Germany did not confirm this hypothesis.

Occupational safety
There are strict guidelines available and in place to ensure employees who manufacture carbon black are not at risk of inhaling unsafe doses of carbon black in its raw form.
Respiratory personal protective equipment is recommended to properly protect workers from inhalation of carbon black. 
The recommended type of respiratory protection varies depending on the concentration of carbon black used.

People can be exposed to carbon black in the workplace by inhalation and contact with the skin or eyes. 
The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has set the legal limit (Permissible exposure limit) for carbon black exposure in the workplace at 3.5 mg/m3 over an 8-hour workday. 
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) has set a Recommended exposure limit (REL) of 3.5 mg/m3 over an 8-hour workday. 
At levels of 1750 mg/m3, carbon black is immediately dangerous to life and health.


PIGMENT CARBON BLACKS
Using Carbon Black for pigment purposes, is a technique that has been used by humans since the early civilizations. 
Initially, carbon black was only used to color inks, but this technique has been further developed to this day. 
Specifically with colors, it is very important to reach the exact shade of black. 
In many applications Carbon Black is used as a black pigment, to achieve a spectrum ranging from gray to deep black.

With the modification of different carbon black properties it is possible to reach specific required properties for the final product like tinting strength, blackness, viscosity, shade, UV-resistance and dispersability.

The majority of pigment carbon blacks are produced in the furnance carbon black process, as this production process allows the biggest possibilities to vary the 3 main properties of carbon black: primary particle size, surface area and the structure of carbon black tailored to the desired application. 
New ink, coating and polymer formulations continously increase the performance requirements of Carbon blacks.

Lamp black is also popular due to ist bluish undertone 
The bluish undertone is very popular in the production of a black or gray color, because of the many-faceted variations that result from it. 
Pigment carbon blacks are usually grouped with the inorganic pigments.


Carbon black is composed of fine particles consisting mainly of carbon.
Various features of carbon black are controlled in production by partially combusting oil or gases.
Carbon black is widely used in various applications from black coloring pigment of newspaper inks to electric conductive agent of high-technology materials.


Soot, which is similar to carbon black, was used for writing letters on papyrus in ancient Egypt and on bamboo strips in ancient China.
Carbon black production became a type of cottage industry about the time when the paper production method was established in the second century. 
It then became widely used in industries after it was produced with the channel process in 1892 and with the oil furnace method in 1947.

Application of carbon black
A large amount of carbon black is used mainly in tires as excellent rubber reinforcement. 
Carbon black is also an excellent coloring agent as black pigment, and therefore is widely used for printing inks, resin coloring, paints, and toners.
Furthermore, carbon black is used in various other applications as an electric conductive agent, including antistatic films, fibers, and floppy disks.

Carbon black was used as a pigment since very earliest times.  
Carbon blacks are made by heating wood, or other plant material, with a very restricted air supply. 
Sticks of charcoal have been used for sketching by artists of all periods, and traces of their work may be found on the ground layer of paintings. 
Carbon black was used both in oil and watercolour. 
Carbon black is used today in photocopier and laser printer toner.
Carbon black is easy to prepare and has excellent hiding power.
Carbon black is just a common name for a black pigment, traditionally produced from charring organic materials such as wood. 
There are lots of varieties of names, each of which reflects a traditional method for producing a particular kind of carbon black. 

The most important are:

Vine black was traditionally produced by charring desiccated grape vines and stems.

Lamp black was traditionally produced by collecting soot, also known as lampblack, from oil lamps.

Names for Carbon black:
Alternative names: Charcoal black, vine black, lamp black
Word origin: The name "Carbon black" comes from Latin carbo = charcoal.

Non-English names:    
German    French    Italian
Pflanzenschwarz    noir de charbon    nero carbone (carbon black), nero di lampada (lamp black), nero di vite (vine black)
Origin:    plant & artificial
Chemical name:     Amorphous carbon

Carbon black, any of a group of intensely black, finely divided forms of amorphous carbon, usually obtained as soot from partial combustion of hydrocarbons, used principally as reinforcing agents in automobile tires and other rubber products but also as extremely black pigments of high hiding power in printing ink, paint, and carbon paper. 
Carbon black is also used in protective coatings, plastics, and resistors for electronic circuits. 
As a reinforcing filler it greatly increases resistance to wear and abrasion. 
About one fourth of the weight of a standard automobile tire is carbon black. 
For tires on vehicles on which it is necessary to avoid building up an electrostatic charge, such as oil trucks and hospital operating carts, even more carbon black is added to make the rubber electrically conducting.


Carbon black is used in many products and articles we use and see around us on a daily basis, such as:


Rubbers
Plastics
Coatings
Tires
Inks


Applications
Cementitious materials
Cast-in-place concrete
Pre-cast, tilt-up
Slabs on grade
Pavers
Roof tiles
Stucco, plaster
Cast stone

Thus, the requirements for the carbon black are different for each application and influence the specific properties in the final application.

For the coatings market, there is a wide range of carbon black grades available. This can make it difficult to choose the most suitable carbon black for your final application.

For example, when aiming for automotive paint with a blue undertone, the carbon black of choice will have a high jetness. However, normally these types of carbon black grades are the most difficult to disperse correctly into the desired particle size.

The carbon black producers are addressing these issues by developing specialty carbon black grades that have been surface-modified and/or are pre-treated to overcome these difficulties.

Key Properties of Carbon Black

Primary Particle Size

The first parameter to consider is the primary particle size of the carbon black. The primary particle size can vary from 15 nm up to 300 nm. Some furnace blacks have a particle size of even as small as 8 nm.

Particle Size
Primary Particle Size of Carbon Black


Small particles result in higher jetness caused by a high surface area. They also provide:

Better weatherability
UV-fastness
Better conductivity

On the downside, the smaller particle sizes lead to higher viscosity and require more energy for dispersing. These types generally have a blueish undertone and are used in the automotive industry where high jetness is required.

Whereas, the higher particle sizes improve the viscosity and dispersibility properties within the application. They have a more brownish undertone and are generally more suitable for the rubber and tire applications.


Structure

Already during the production process, aggregates are being formed from the primary particles. The structure of the carbon black is determined by:

How the aggregates are shaped?
The level of branches in the aggregates.


Surface Chemistry

Another important aspect of carbon black is surface chemistry. Depending on the production process, the functional groups on the surface of the carbon black will be different. The type and amount of functional groups will play a big role in the affinity within the application it is being used.

In general, when talking about surface chemistry, it is meant the level of oxygen-containing groups on the surface. For certain applications, the carbon black is further oxidized to increase the amount of oxygen-containing groups on the surface.

Specifically, in ink and coating applications, this will be beneficial to improve the dispersibility, pigment wetting, rheology and overall performance in the selected system.

Tint Strength

Tint strength is the ratio, expressed as tint units, of the reflectance of a standard paste to a sample paste, both prepared and tested under specified conditions.

As described in the test method ASTM D 3265-19b, a carbon black- zinc oxide paste is prepared, either by using an automatic muller apparatus or the Speedmixer® (DAC 150 FVZ).

For the preparation of the carbon black-zinc oxide paste, pre-determined raw materials are being used, such as:

Industry tint reference black (ITRB2)
A specific zinc oxide (lot number 11), and
Greenflex ESO (epoxidized soybean oil)3

The reference paste is set as 100, and all the carbon blacks used are compared to this paste. This means when carbon black has a tinting strength of 80, it will give a less black color when using the same amount.


Jetness

JetnessThe jetness (Mc) is the color-dependent black. It is indicatively measured as b* using a colorimeter (where b* is directly related to the L-value) and is not to be confused with blackness. The jetness is influenced directly by the primary particle size.

The lower the primary particle size, the higher the jetness.

Blackness, on the other hand, is a degree of blackness, directly related to the reflectance. In the case of high jetness pigments, it can be even below 1%.

In general, jetness is determined according to procedure DIN 55979 - determination of the black value of carbon black, where the residual reflection is measured. In this method, the blackness is used as an indication of the jetness.

The combination of blackness and jetness will tell you the undertone, where:

 Blackness/Jetness Combination      Color of Undertone 
Blackness > Jetness    Brown
Blackness = Jetness    Neutral
Blackness < Jetness    Blue

Conductivity

There are various carbon blacks in the market that can provide anti-static or conductive properties. The main properties which will influence the conductive properties of the carbon black are:

Specific surface area
Structure
Surface chemistry

Most of the conductive carbon blacks available in the market have higher surface areas and structures and can contain a significant volume of micropores.

Conductivity is measured by the surface resistivity of the conductive film presented in Ω/square or in volume resistivity of Ω-cm. 

A better conductivity performance of a conductive carbon black will aid in adding the appropriate loading of carbon black to achieve the minimum required surface resistivity for the application.

Surface Resistivity
Surface Resistivity in Ω/square

In the final selection, to prepare a conductive or dissipative coating, a balance in the carbon black properties has to be found. As the high surface area will give you a more conductive coating but these blacks, therefore, have a higher oil absorption number, causing more binder or wetting agents to be used for optimal dispersion, and more energy is required to disperse the carbon black to achieve the desired particle size. Next to this, the level of surface resistivity required will then determine the amount of carbon black needed.

Having learnt about the production processes and properties of carbon black, let's explore the parameters to consider while selecting the carbon black for specific coatings and ink applications.


Finding the Right Carbon Black Grade for Your Application

With regard to coating applications, we need to consider the following parameters:

Tinting strength
Jetness
Ease of use
Dispersion time
Dispersion loading
Viscosity
Physical form: powder or pellets
Price
Final requirements of application such as:
Indirect food contact
UV protection
Conductivity

In the table below an overview is given of the different types which are available:

Type of Carbon Black    Description    Examples
High color    Highest jetness    
Raven 2800 Ultrab
EMPEROR® 2000 (for WB)a
EMPEROR® 1200 (for SB)a
Color black FW 255c
#2650e 
Taishan HC8610f
Medium color    Medium-high jetness for masstone    
MONARCH® 800 or 100a
Printex® F 80c
#1000e
Low viscosity    Provide good stability and dispersibility    
MOGUL® La
Multi-purpose    All-purpose grade for use in both tinting and masstone    
MONARCH® 570a
Hiblack® 900Lc
Tinting    Provide high tint strength and desired undertone    
Raven 16b
MONARCH® 120a
Conductive    Conductive carbon black    
VULCAN® XC72Rb
Hiblack® 40B2c
Printex® 85c
Treated    Surface oxidation to provide better dispersibility, high volatile content, acidic pH    
Raven 5000 Ultra IIb
Color black FW 310c
AS -103g
Food contact    Indirect food contact - FDA regulation    
Raven FC1b
BLACK PEARLS® 4750a
Printex® F 80c
Recovered carbon black    Recovered using rubber pyrolisis, high ash content    
NEPtune i120d
a: Cabot; b: Birla Carbon; c: Orion Engineerd Carbons; d: Black Bear; e: Mitsubishi Chemical; f: ShanDOng Emperor-Taishan Carbon; g: Spring Green

Raven by Birla Carbon


Carbon Black in Rubbers and Tires

The official classification of carbon black used in rubbers is described in ASTM D17651.

The first number indicates the particle size, where
The N100 series has the smallest having a particle size of 11-19 nm (average)
The N900 series has the largest particle size of 201-500 nm (average)
The second and third digit are arbitrary numbers but can be used to describe the functionality or structure of the carbon black.

Here, N stands for the ‘normal’ cure of a rubber compound.

The channel carbon blacks were (predominantly) slow curing, and these grades of carbon black were indicated with the S prefix.

In tires, mainly types from N115 to N375 are being used, and all have a specific contribution to the final performance of the tire.

For the liners within tires, the carbon blacks with a larger particle size from N660 to N990 are being used.
For technical rubbers, in general, the larger particle sizes are used starting at N550 with specific addition of N3030.


Carbon Black in Plastics

In plastics, the carbon black provides three main properties:

Color
UV protection
Conductivity

The carbon blacks are used to produce masterbatches that are further used in the final preparation of the plastics. During the production of the masterbatch, the carbon black must have good tinting properties, resulting in the desired color with minimal use of carbon black with good dispersibility, ensuring low energy needed to provide good dispersion of the carbon black.

When the masterbatch is used in the final application, the carbon black must spread easily from the base polymer to create an even result, good dilutability.


Food Contact Regulation

For certain applications, specialty carbon blacks are needed which comply with the food contact regulations as set by the FDA (The U.S. Food & Drug Administration).

The applicable purity requirements for compliance with U.S. FDA regulations are:

Total PAHs should not exceed 0.5 ppm
Benzo(a)pyrene should not exceed 5.0 ppb

As a result of a new Food Contact Notification (FCN) submitted by Cabot to FDA (FCN 1789), FDA-compliant specialty carbon blacks can be used as a colorant for polymers with no specified upper limit.

The Commission Regulation EU No. 10/2011 is applicable in all the countries of the European Union.

The purity requirements and specifications for compliance are:

Toluene extract ≤ 0.1%2
Cyclohexane extinction at 386 nm < 0.02 for 1 cm cell or < 0.1 for 5 cm cell
Benzo(a)pyrene ≤ 0.25 mg/kg (250 ppb)
Primary particles of 10-300 nm, Aggregates of 100-1200 nm, Agglomerates 300nm+
In the final food contact item, a maximum of 2.5% carbon black by weight is allowed

Carbon Black is a commercial form of solid carbon that is manufactured in highly controlled processes to produce specifically engineered aggregates of carbon particles that vary in particle size, aggregate size, shape, porosity and surface chemistry. Carbon Black typically contains more than 95 % pure carbon with minimal quantities of oxygen, hydrogen and nitrogen.

In the manufacturing process, Carbon Black particles range from 10 nm to approximately 500 nm in size. These fuse into chain-like aggregates, which define the structure of individual Carbon Black grades.

What is Carbon Black
Carbon Black is used in a diverse group of materials in order to enhance their physical, electrical and optical properties. Its largest volume use is as a reinforcement and performance additive in rubber products.

In rubber compounding, natural and synthetic elastomers are blended with Carbon Black, elemental sulphur, processing oils and various organic processing chemicals, and then heated to produce a wide range of vulcanized rubber products. In these applications, Carbon Black provides reinforcement and improves resilience, tear-strength, conductivity and other physical properties.

Carbon Black is the most widely used and cost effective rubber reinforcing agent (typically called Rubber Carbon Black) in tire components (such as treads, sidewalls and inner liners), in mechanical rubber goods (“MRG”), including industrial rubber goods, membrane roofing, automotive rubber parts (such as sealing systems, hoses and anti-vibration parts) and in general rubber goods (such as hoses, belts, gaskets and seals).

Applications of Carbon Black
Besides rubber reinforcement, Carbon Black is used as black pigment and as an additive to enhance material performance, including conductivity, viscosity, static charge control and UV protection. This type of Carbon Black (typically called Specialty Carbon Black) is used in a variety of applications in the coatings, polymers and printing industries, as well as in various other special applications.

Actually, after oil removal and ash removal processing from tire pyrolysis, we can get high-purity commercial carbon black, which can be used to make color masterbatch, color paste, oil ink and as addictive in plastic and rubber products. Besides, after activation treatment, the carbon black will become good materials to produce activated carbon.

In the coatings industry, treated fine particle Carbon Black is the key to deep jet black paints. The automotive industry requires the highest black intensity of black pigments and a bluish undertones.


Carbon Black has got a wide array of applications in different industries

Small particle size Carbon Blacks fulfill these requirements. Coarser Carbon Blacks, which offer a more brownish undertone, are commonly used for tinting and are indispensable for obtaining a desired grey shade or color hue.

In the polymer industry, fine particle Carbon Black is used to obtain a deep jet black color. A major attribute of Carbon Black is its ability to absorb detrimental UV light and convert it into heat, thereby making polymers, such as polypropylene and polyethylene, more resistant to degradation by UV radiation from sunlight. Specialty Carbon Black is also used in polymer insulation for wires and cables. Specialty Carbon Black also improves the insulation properties of polystyrene, which is widely used in construction.

In the printing industry, Carbon Black is not only used as pigment but also to achieve the required viscosity for optimum print quality. Post-treating Carbon Black permits effective use of binding agents in ink for optimum system properties. New Specialty Carbon Blacks are being developed on an ongoing basis and contribute to the pace of innovation in non-impact printing.

Description of pigment carbon black

Pigment Carbon black refers to the use of pigment as a colorant in paints, inks, plastics, chemical and leather chemicals 


 

1.Introduction 

Generally divided into high, medium and low color three categories. (HCC), high pigment black (HCF), medium pigment tank black (MCC), medium pigment furnace black (MCF), ordinary pigment tank black (HCC), high pigment cell black (HCF) RCC), ordinary pigment furnace black (RCF) and low pigment furnace black (LCF). A carbon black for coloring pigments in ink, paint, paint, and the like. According to the color intensity (or blackness) and the size of the particles are generally divided into high-pigment carbon black, medium carbon black, ordinary pigment carbon black and low pigment carbon black four. Mainly by the contact method and oil furnace production.

Carbon black is one of the oldest manufactured materials. Early uses can be traced back to ancient China, the early Egyptians, and India. Early demand for carbon black was driven by the invention of the printing press in the fifteenth century. The discovery in the early nineteenth century that carbon black reinforces natural rubber and thus greatly increases the longevity of tires thrust the material into the modern age. 

 

Today carbon black is found in all aspects of modern life. It is used in inkjet printer ink, as reinforcements for natural and synthetic rubber, as the active agent in electrically conductive plastics, and is used as a pigment and tinting-aid in paints, coatings, newspaper inks, and cosmetics. Carbon black use is ubiquitous in the modern world. 

 

Production
 

There are three significant processes for the manufacture of carbon black: the furnace process, the channel process, and the acetylene process. 
The furnace process is the most prevalent by far, accounting for over 80% of total capacity. The products made by each process have unique characteristics. 
For example, the acetylene process produces a carbon black with very low structure (particle complexity) and higher graphitic content than those produced by the furnace process. 
The remainder of this overview will concentrate on carbon blacks manufactured by the furnace process.

 

Although there are differences among the multitude of processes, they all involve fuel combustion in a controlled atmosphere environment. 
In the furnace process, “resid” or “decant” oils, which are low cut fractions from the oil refining process, are combusted in a controlled atmosphere at high temperatures. 
Typical processing temperatures are in the range of 800C to 1200C. 
The best way to envision a carbon black reactor is to imagine a very large blow torch in a ceramic tube with controlled oxygen levels. 
If too much oxygen is present, soot formation takes place.

 

In the furnace process, fuel is atomized and sent to the reaction chamber where carbonization starts. 
Oxygen levels are maintained below the level where soot formation takes place. 
The atomized fuel undergoes reactions to eliminate non-carbonaceous materials, the carbon atoms then begin to bond to nearby neighbors within the droplet, starting the solidification process. It is this carbonized droplet that forms the most fundamental carbon black particle, called the “primary particle.” As the carbonizing fuel droplet leaves the reaction chamber and progresses down the path of the furnace, it may come in contact with other carbonizing droplets, and under the appropriate conditions, they bond to form a carbon black “aggregate.”  The carbon black primary particles fuse to form a coalesced mass. One can view a carbon black aggregate particle as a “bunch” of grapes. Each individual grape is a primary particle and the “bunch” is the aggregate particle.

 

The aggregates travel down the flight of the reactor. During this flight the reaction can be quenched by water addition or temperature control. 
Both are used to selectively modify the surface chemistry, size, and complexity of the aggregate particle. 
After quenching, the particles travel the flight of the reactor where they are captured in bag filters or cyclones separators. 
The particles at this stage are referred to as “fluffy” and have very low bulk density.

 

Some degree of densification is required to convert the carbon black to a more useable form. Densification can be achieved though pelletization (beading) processes, where the fluffy powder is mixed with binders or water under low sheer conditions. Various densification processes are used in the manufacturing of carbon black pellets and include vacuum rollers, pin pelletizers, and stirred tanks. 

 

 

Fundamental Properties
 

The utility and ultimate economic value of carbon black is determined through a complex mix of carbon chemistry, surface energy, and particle physics. 
The most important properties include the surface area, primary particle size, structure (complexity of composition), surface chemistry, and binder chemistries used in the pelletization process. 
Frequently, tradeoffs and compromises are made between desired end-use performance and the ability to disperse carbon black within a polymer matrix.

 

Primary Particles: The smallest unit of a carbon black particle, the primary particle, has properties of size, graphitic content, shape, and crystallinity. 
Although the majority of processes manufacture near-spherical shaped primary particles, some processes produce primary particles having aspect ratios higher than those of true spheres. 
The higher aspect ratio leads to higher surface area per unit volume and provides more wettable surface area, improving ease of dispersion and increasing electrical conductivity. 
Primary particle attributes influence color, electrical conductivity, and UV blocking performance of the carbon black.

 

Aggregates: Carbon black aggregates are complex clusters of fused primary particles. 
Aggregates have dimensions of size, shape, void volume, and structure. Each of these dimensions determine the ultimate utility of the carbon black and provides competitive grade differentiation among carbon black manufacturers. 
The size of the aggregate influences the color aspect of the carbon black and its tinting strength. 
The shape and structure influence dispersability and to some extent electrical conductivity. 
Void volume influences wettability and is a critical concern in applications where the carbon black will be used in a liquid medium such as a coating, paint, or ink.

 

Inter-particle Attractions and Agglomerates: Carbon black particles are small. For example, large aggregates are the size of red blood cells and aggregates composed of small primary particles are roughly the size of a tobacco mosaic virus. 
Primary particles can be as small as 5 nm and aggregates can be as small as 50 nm. 
It is this small size that makes carbon black so useful in pigmentation – a little goes a long way. 
The small size of carbon black and its triboelectic properties results in carbon black obeying laws of bi-polar particle physics. 

 

Van der Waals Forces: Owing to the small size of carbon black particles, inter-particle interactions are subject to Van der Waals forces. Referring to Figure I, as the distance between two carbon black particles decreases (moving from right to left on the ordinate scale of Figure I) the repulsive forces decrease, represented by negative potential energy Eµ, until they reach the maximum attraction at the minimum of the potential well (the valley on the abscissa axis.) Moving the particles closer together meets with significant potential energy resistance as indicated by the sharp rise in the energy dimension on the ordinate axis. Particles trapped in the potential well are called agglomerates. Once the carbon black aggregates have agglomerated it requires energy to separate them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The ability to break up the agglomerates into the constituent aggregates and achieve adequate dispersion is critical to achieving desirable end-use performance in many applications. A significant body of literature has been developed on the science surrounding dispersion of carbon black in various mediums, however, for industrial applications dispersion remains an art with experienced practitioners having the advantage of know how, technique, and trade secrets. 

 

Color properties
 

Owing to the variation of shape and size, carbon black can exhibit a range of color properties. Important color properties include jetness, mass tone, and tinting strength. The delicate interaction between primary particle size, surface area, and aggregate size determines the ultimate color. The structure influences the dispersability of carbon black and thus determines the level of color achievable in the host matrix. Carbon black is added to plastics not only to make plastics black, but also to change the tint characteristics of other colors.

 

Color properties of carbon black are measured using colorimeters and have values of L, a*, b*. 
Typically, carbon black is compounded into the host plastic matrix at concentrations near 1-2% and then the color values are measured on a molded plack specimen. 
The L value (white = 100, black = 0) measures color density, the b* value is indicative of the yellow/blue balance (positive values indicate yellow and negative values indicate blue) and the a* value is reflective of the red/green balance (positive values indicating red and negative values indicating green.)

 

The “L” value can be correlated to the ratio of particle size to surface area and is a useful tool for comparing competitive grades of carbon black. The b* is indicative of jetness and correlated to the L value. 

 

Jetness. Carbon black is added to plastics to impart a black color, the measurement of which is referred to as “jetness.” 
More jet blacks appear blacker than those having less jet characteristics. 
Jetness is a complex function of surface area, primary particle size, and degree of dispersion. 
Carbon blacks possessing smaller primary particle sizes tend to impart a higher degree of jetness than those having larger primary particles. 
Trial and error has resulted in empirical relationships between the carbon black properties and jetness.

 

Masstone. When compounded into plastics carbon black can impart colors ranging from a bluish black to a brown/black undertone. 
This color range is referred to as the masstone of the black and is strongly correlated to particle size and the scattering of light in the host plastic matrix. 
Owing to differences in refractive index and light scattering for different plastics, two different plastics containing well-dispersed carbon black can have the same jetness but differ greatly in masstone. 

 

Tinting Strength. An important property of carbon black is its ability to modify the visual appearance of other colors. 
The tinting strength is a measure of the effectiveness of the carbon black. 
There are a variety of methods used in measuring tinting strength but the most prevalent is ASTM D 3265. 
In this method, carbon black is added to a mixture of zinc oxide in dispersion medium (soy oil for example) and the reflectance values are measured relative to the zinc oxide standard. 
Tinting strength increases with decreasing primary particle size and decreases with aggregate structure complexity. 
Tinting strength reaches a maximum for primary particle sizes of less than 20nm.

Carbon Black Masterbates 
Characterization Methods
 

Carbon black manufactured by commercial processes is a complex mixture of particles. 
Industrial grades of carbon black exhibit a distribution of aggregate sizes and shapes, each comprised of a distribution of different size and shaped primary particles. 
Consequently, property measurements of carbon black are a statistical average around a mean value of the bulk sample. 

 

Surface area and structure are the key properties that influence the utility and value of carbon black in many applications. 
For example, surface area influences the ability of carbon black to absorb UV radiation. Structure influences the ease of dispersion and electrical conductivity properties. 
It is the balance of surface area and structure that determines the utility of the particular grade of carbon black.

 

Surface Area Measurements: A variety of methods exist to measure surface area of carbon black, each has its unique application either in the manufacturing quality control environment or in laboratory confirmation studies. 
The most prevalent methods for surface area measurement include CTAB (cetyltrimethylammonium bromide adsorption), Iodine adsorption, and Nitrogen number. 
Recent advances in high resolution microscopy and inexpensive high speed computers has enabled the use of particle size analysis with automated image classification, however, this method is relegated to research labs.

 

CTAB. 
The CTAB method is used primarily in laboratory environments for measuring the surface area of carbon black. 
The method is described in ASTM D 3765 and essentially involves measuring the isotherm-of-adsorption of CTAB by carbon black in an aqueous dispersion. 
The CTAB method is particularly relevant to the plastics market because it measures the surface area available for wetting by the plastic matrix. 
This is unlike nitrogen porosity measurements that measure the surface area of excluded volume, unavailable to wetting.

 

Iodine Number. 
In the manufacturing environment, where the target carbon black grade properties are known, the Iodine method (ASTM D 1510) is used to measure surface area. 
The method is useful for quality control but is influenced by active surface chemistry, unreacted feedstock, oils and binders. 
The reported iodine number should not be used as a guide for grade selection when developing a plastic compound or end use article.

 

Nitrogen Surface Area. 
Surface area as determined by BET nitrogen absorption techniques (ASTM D3037) reflects the true surface area including occluded volume and the porosity of the carbon black primary particles. 
The method is particularly useful when the carbon black will be dispersed in a liquid medium such as in ink or coating applications. 
The correlation between nitrogen surface area measurements and CTAB can be used to gain insight on the porosity of the carbon black. 
Porosity is an important characteristic in grade selection and quality control for inks and coatings.

 

Structure Measurements: The structure of carbon black influences the dispersability in plastics, electrical conductivity, and to some degree, the color of the finished article. 
Structure is a measure of the complexity of the carbon black aggregate particle and reflects how the constituent primary particles are connected. 
Carbon black particles vary in shape from the spherical particles found in thermal blacks to more complex chains and clustered forms common in furnace blacks. 
The more complex shapes form internal voids, nooks, and crannies. 
Liquid absorptive measurements are used to characterize the structure of carbon blacks. 
Aggregates that are more spherical in shape adsorb less material than those exhibiting more complex shapes and having more voids. 
Liquid adsorption methods provide insight on the average bulk property and do not provide information on the distribution of properties constituting the average.

 

DBP Method. 
The most frequently used method of characterizing the structure of carbon black is the adsorption of dibutylpthlate, DBP (ASTM 2414-90.) 
The method is based on measuring the torque of carbon black powder as DBP is added. 
At the point of full absorption, correlating to full surface area coverage, the mixture reaches a plasticization state and the torque rises quickly at this point the level of DBP added is recorded. 
Higher levels of DBP addition correlate to higher structure.

 

Crushed DBP Method. 
Industrially manufactured carbon black exhibits a distribution of particle sizes and shapes. 
Consequently, smaller aggregates can occupy the occluded volume of larger aggregates. 
Additionally, owing to Van der Waals forces, carbon black aggregates can agglomerate into clusters which can influence the DBP measurement. 
Both of these phenomena reduce the apparent structure as measured by the DBP method. The crushed DBP method was developed to address these phenomena.

 

The method (ASTM D 3493) involves subjecting the carbon black to several cycles of high pressure, typically 165MPa, before conducting the DBP measurement. 
The high pressure serves to break agglomerates and separate the particles captured in the occluded volumes of larger aggregates.


General term for the black pigment used in most printing inks. Carbon black is an amorphous (i.e., lacking a crystalline structure) form of carbon produced by partially burning hydrocarbons (such as crude oil or natural gas), wood, or animal bones and tissue, and condensing the sooty flame on a cool surface. Carbon Black pigments are 90:99% carbon, with only 1:10% volatile substances.

Carbon Black pigments vary in color from a grayish blue to jet black, are not chemically reactive, are extremely fast-to-light, and have a high resistance to heat, alkalis, acids, solvents, waxes, water, soaps, and other chemicals. Carbon Blacks are classified as Furnace Black or Channel Black, which primarily describes the difference in the means of producing the pigment. (See also Black Pigment.)

('CI Pigment Black 7 No. 77266'.)

Carbon black provides more strength, durability to tires and other rubber products
Carbon black is a black powder that is used to increase the strength of products made of rubber, like tires. 
Adding carbon black extends the life of such products, thereby saving natural resources.

Thanks to extensive carbon black research and development, the latest grades have increasingly high abrasion resistance and low rolling resistance, which in turn increases fuel efficiency and curbs CO2 emissions from cars. 

Carbon black is produced by injecting aromatic oils into a high-temperature reactor, where they form agglomerates of structured carbon particles. 
Coal chemical aromatic oils are excellent raw materials for this process and give the highest carbon black yields. 
This means less CO2 emissions for each kg of carbon black produced. 

Carbon black is also used as a pigment for paints and inks.  


Carbon Black is a commercial form of solid carbon that is manufactured in highly controlled processes to produce specifi cally engineered aggregates of carbon particles that vary in particle size, aggregate size, shape, porosity and surface chemistry. Carbon Black typically contains more than 95 % pure carbon with minimal quantities of oxygen, hydrogen and nitrogen. In the manufacturing process, Carbon Black particles are formed that range from 10 nm to approximately 500 nm in size. These fuse into chain-like aggregates, which defi ne the structure of individual Carbon Black grades. Carbon Black is used in a diverse group of materials in order to enhance their physical, electrical and optical properties. Its largest volume use is as a reinforcement and performance additive in rubber products. In rubber compounding, natural and synthetic elastomers are blended with Carbon Black, elemental sulfur, processing oils and various organic processing chemicals, and then heated to produce a wide range of vulcanized rubber products. In these applications, Carbon Black provides reinforcement and improves resilience, tear-strength, conductivity and other physical properties. Carbon Black is the most widely used and cost-eff ective rubber reinforcing agent (typically called Rubber Carbon Black) in tire components (such as treads, sidewalls and inner liners), in mechanical rubber goods (“MRG”), including industrial rubber goods, membrane roofi ng, automotive rubber parts (such as sealing systems, hoses and anti-vibration parts) and in general rubber goods (such as hoses, belts, gaskets and seals). Besides rubber reinforcement, Carbon Black is used as black pigment and as an additive to enhance material performance, including conductivity, viscosity, static charge control and UV protection. This type of Carbon Black (typically called Specialty Carbon Black) is used in a variety of applications in the coatings, polymers and printing industries, as well as in various other special applications. In the coatings industry, treated fi ne particle Carbon Black is the key to deep jet black paints. The automotive industry requires the highest jetness of black pigments and a bluish undertones.


Small particle size Carbon Blacks fulfi ll these requirements. Coarser Carbon Blacks, which off er a more brownish undertone, are commonly used for tinting and are indispensable for obtaining a desired gray shade or color hue. In the polymer industry, fi ne particle Carbon Black is used to obtain a deep jet black color. A major attribute of Carbon Black is its ability to absorb detrimental UV light and convert it into heat, thereby making polymers, such as polypropylene and polyethylene, more resistant to degradation by UV radiation from sunlight. Specialty Carbon Black is also used in polymer insulation for wires and cables. Specialty Carbon Black also improves the insulation properties of polystyrene, which is widely used in construction. In the printing industry, Carbon Black is not only used as pigment but also to achieve the required viscosity for optimum print quality. Post-treating Carbon Black permits eff ective use of binding agents in ink for optimum system properties. New Specialty Carbon Blacks are being developed on an ongoing basis and contribute to the pace of innovation in non-impact printing


With a yearly production volume exceeding ten million metric tons, the most important Carbon Black manufacturing process is the Furnace Black method. More than 98 % of the world’s annual Carbon Black production is manufactured through this process. Nevertheless, other manufacturing methods are also used in the commercial production of Carbon Black, e.g., for fabrication of Gas Blacks, Lamp Blacks, Thermal Blacks and Acetylene Blacks

The variety of Carbon Blacks, its production methods and possible applications show that “soot” has come a long way. Much has been published about the subject in technical journals, textbooks, reference works and product brochures. This brochure will reveal the many interesting facets of Carbon Black - a product that is both simple and sophisticated. Indeed, many of the things we take for granted in our everyday lives would not be possible without Carbon Black.
Ancient civilizations in China and Egypt mixed soot into resins, vegetable oils or tar to create colors and inks. Allowing a fl ame, usually from an oil lamp, to come in contact with a cooled surface causes soot to accumulate on the cooled surface. The soot could then be scraped off and collected as a powder. This process, referred to as the impingement process, that involves using the fl ame from an oil lamp was a precursor to today´s Lamp Black process. However it is also the basis of the Channel and Gas Black processes, which utilize gas fl ames impinging on cool cast iron channels or rotating cooled cylinders. Later on, both the Greeks and the Romans had a predilection for black to decorate walls, resulting in a great need for soot (Figure 1). In what has become a standard work of antiquity, “De Architectura,“ Roman master builder Vitruvius describes in painstaking detail a technical method in which resin is fi red in a brick-lined furnace and Carbon Black is precipitated in large quantities in a special chamber


The preferred feedstock for most Carbon Black production processes, especially the Furnace Black process, is heavy oil with a high content of aromatic hydrocarbons. The aromatic form of carbon gives the greatest carbon-to-hydrogen ratio, thus maximizing the available carbon, and is the most effi cient in terms of Carbon Black yields. Theoretically, the greater the aromaticity the more effi cient the process is. Unfortunately, as the number of combined rings increases the substances move from viscous liquids to solid pitches.

Therefore, in reality the most suitable oils are those in which the majority of the carbon is in the form of substances comprising three- or four-membered rings. Distillates from coal tar (carbo-chemical oils) or residual oils that are created by catalytic cracking of mineral oil fractions and olefi nes manufactured by the thermal cracking of naphta or gasoil (petrochemical oil) also qualify as a source of raw material.

The yield of Carbon Black depends on the aromaticity of the feedstock. It was commonly measured by BMCI (Bureau of Mines Correlation Index) value. However, BMCI is only applicable to feedstocks derived from petroleum. In the case of carbochemicaloils the BMCI may not refl ect the true aromaticity of the product. For this reason the carbon-to-hydrogen ratio is favored for carbochemical products. However, as this measurement is also superior to BMCI, even for petrochemical products, the carbon-to-hydrogen ratio and the carbon content are becoming the preferred criteria for all Carbon Black feedstocks. Additional quality requirements involve impurities from foreign matter. Alkaline metals, for instance, are important because they have a direct eff ect on a specifi c Carbon Black property. The sulfur content of the oil can also play a signifi cant role in production operations since in many countries production sites have to meet strict environmental standards. Sulfur emissions from combustion processes are restricted by law. Furthermore, Carbon Blacks with high sulfur contents might be prohibitive for certain applications. As we look at the various production methods, we will also address the diff erent raw materials that can be used to produce Carbon Black. 

2.2.1 Furnace Black Process The most recently developed process, the Furnace Black method (Figure 8) has become the most common in large scale Carbon Black manufacturing. The Furnace Black method is continuous and uses liquid and gaseous hydrocarbons as feedstock and as heat source respectively. When natural gas is available, the liquid feedstock is sprayed into a heat source that is generated by the combustion of the natural gas and pre-heated air. Because it occurs at a very high temperature, the reaction is confi ned to a refractory-lined furnace, hence the name (Figure 10). After the Carbon Black is formed, the process mixture is quenched by injecting water. This also prevents any unwanted secondary reactions. The Carbon Black loaded gas then passes through a heat exchanger for further cooling, while simultaneously heating up the required process air. A bag fi lter system separates the Carbon Black particles from the gas stream. The gases produced by the reaction are combustible and, in most cases, are fed into an afterburning stage where the heat is used to dry the Carbon Black, or are burnt in a boiler to generate steam. The Carbon Black collected by the fi lter has a very low bulk density and, depending on the application, is usually pelletized or further densifi ed to facilitate onward handling. The wet-pelletizing process uses water and a binding agent in a specially designed wet pellet or “pin” mixer, which transforms the Carbon Black into spherical pellets. The Carbon Black pellets are then dried in rotary dryers. The binding agent ensures that the product is resistant to attrition and is easy to process and transport The incorporation of these pellets in a polymer matrix requires substantial shear forces, mostly applied by internal mixers in the rubber industry. Specialty Carbon Blacks that are produced by the Furnace Black process are either loosely densifi ed and packaged as powder Carbon Blacks or are transformed to easily dispersible pellets by application of the drypelletizing process (Figure 11). Oil-pelletized Carbon Blacks, used primarily in the pigment industry, are an additional variant that utilizes mineral oils in the pelletization process. Because of the light oil coating, these Carbon Blacks are characterized by even easier dispersion and virtually dust-free handling. The Furnace Black method off ers environmental and work safety benefi ts. The fully closed installation keeps the emission of process gases and dust to a minimum. Besides its environmental, economic and technical advantages it also allows greater fl exibility because it is capable of manufacturing more diff erent grades of Carbon Black than any other process currently being used. All raw materials are precisely specifi ed in terms of quality, type and quantity. This makes it possible to produce a broad range of Carbon Blacks, which are suitable for use in various applications without fundamentally changing the process for each product variant. For instance, particle size or specifi c surface area can easily be defi ned at the outset by setting the appropriate process parameters. The Furnace Black process also permits the manufacturer to control particle aggregation, the so-called Carbon Black structure, by adding small quantities of an alkaline metal salt. The Furnace Black method creates Carbon Black with primary particle sizes ranging from 10 to 80 nm. The primary particle size is mentioned to indicate the application properties of a given product. Free primary particles do not exist as they are strongly fused together and form so-called aggregates. Examples of Furnace Blacks with diff erent particle sizes and structures are illustrated by the electron microscopic images that are presented on the next page (Figure 12). However, it has not yet been possible to replicate the unique properties of Gas and Lamp Blacks with the Furnace Black method.

2.2.2 Degussa Gas Black Process The Gas Black method developed by Degussa in the mid-1930s is closely related to the Channel Black process developed in the US based on natural gas as the feedstock. As this resource was much scarcer in Europe, the Degussa Gas Black method was developed to use coal tar distillates as raw material instead. In contrast to the Channel Black process, which poses a substantial burden on the environment, gas black plants are at the cutting edge of environmental technology. The facilities are continuously vacuum-cleaned and the Carbon Black is collected in sealed fi lter systems that exceed offi cial emission standards by a signifi cant margin. The Gas Black process uses oil instead of natural gas as the feedstock. The oil is heated in a vaporizer and the resultant vapors are carried by a hydrogen-rich gas into a gas tube that is fi tted with a multiplicity of burners. The individual fl ames impinge on the surface of a water-cooled drum (Figure 14). A portion of the Carbon Black that is generated is deposited on the roller while the rest enters the fi lter system. In the next stage the two Carbon Black streams are combined. Onward processing is then similar to the Furnace Black process. While it is possible to control the raw material fed by the carrier gas stream, the air has free access. However, despite this restriction, the Gas Black method allows the production of Carbon Black with primary particle sizes ranging from 10 to 30 nm. The tradeoff is less fl exibility in defi ning the structure. However, this is not necessarily a disadvantage as Gas Blacks are inherently characterized by a loose structure and exceptional dispersibility

While in the past these types of Carbon Black were used predominantly in tire tread formulations, they are now used almost exclusively in pigment applications where the fi ne-particle Gas Blacks are of particular importance (Figure 15). As a result of contact with oxygen at high temperatures, acidic oxides form on the surface of the Carbon Black particles. In contrast to Furnace Blacks, Gas Blacks undergo an acidic reaction when suspended in water. Oxidative post-treatment using nitrogen dioxide, ozone or other oxidants also make it possible to further in - crease the acidic surface groups signifi cantly. These treated Carbon Blacks are used mostly in the Specialty Carbon Black sector, e.g. in the coating and ink industries. The majority of Gas Blacks are re-treated oxidatively 2.2.3 Lamp Black Process The Lamp Black process is the oldest commercial Carbon Black production process. However, today’s Lamp Black production units have very little in common with the ancient Carbon Black ovens. Smoking chimneys and settlement chambers have long since given way to highly sophisticated fi ltering systems. The Lamp Black apparatus consists of a cast-iron pan that holds the liquid feedstock, which is surmounted by a fi re-proof fl ue hood that is lined with refractory bricks. The air gap between the pan and the hood, as well as the vacuum present in the system, help regulate the air supply and thus enable the manufacturer to fi ne tune the Carbon Black’s ultimate properties. Although the radiated heat from the hood causes the raw material to vaporize and partially combust, most of it is converted to Carbon Black
In order to separate the solids, process gases containing Carbon Black are passed through a fi lter after the cooling stage. Onward processing is similar to that of the Furnace Black method described in section 2.2.1. Although diff erent types of Lamp Blacks were produced in the past, the method was eventually standardized to yield only one type of Specialty Carbon Black and one type of Rubber Carbon Black. These Carbon Blacks are characterized by a broad primary particle size distribution ranging from approximately 60 to over 200 nm  and are widely used in special applications.


2.2.4 Channel Black Process (historical) Developed in the United States in the middle of the last century, this Carbon Black production process is based on the incomplete combustion of natural gas. Similar to the Degussa Gas Black process, natural gas fl ames from a vast number of small burners impinge on water cooled channels (Figure 18). Since the 1950s, however, the Channel Black method continuously lost ground in the rubber industry. Following the oil crisis in the 1970s the process was discontinued in the US 
The reasons were the limited yield of the raw material (3 – 6 %) and the environmental hazard posed by the emission of very fi ne Carbon Black particles. The thick black smoke billowing from Channel Black plants, called “hot houses,” could be spotted miles away

2.3.1 Thermal Black Process This method of producing Carbon Black is a noncontinuous or cyclic process, with natural gas as the most commonly used feedstock, although higher grade hydrocarbon oils are also used. A Thermal Black plant delivers maximum effi ciency when operated in a tandem mode. It consists of two reactors operating alternately in cycles lasting fi ve to eight minutes. One of which is heated with a natural gas or oil/air mixture while the other is fed with pure feedstock which undergoes thermal decomposition (Figure 20). One could also include the Thermal Black method in the group of thermal-oxidative processes, with the distinction that the energy generation and the decomposition reaction are not simultaneous. However, the fact that the actual Carbon Black formation occurs in the absence of oxygen and at decreasing temperature, results in Carbon Black properties that are markedly diff erent from those achieved by thermal-oxidative processes

Thermal Blacks form relatively slowly, resulting in coarse primary particle sizes ranging from 300 to 500 nm (Figure 21), referred to as medium thermal. However, formerly when using only natural gas as feedstock it was possible to dilute it with inert gases which would produce a Thermal Black composed of primary particles in the range from 120 to 200 nm. This was referred to as fi ne thermal, the latter has virtually disappeared from the market.

2.3.2 Acetylene Black Process At higher temperatures, exothermic decomposition of acetylene yields carbon and hydrogen, forming the basis of the Acetylene Black process. Hydrocarbons are usually added to acetylene in order to prevent reactor temperatures from rising due to the exothermic reaction. Once the reaction mixture has cooled down, the Carbon Black is separated from the hydrogen. Figure 22: Electron microscope view of Acetylene Black particles 2 Manufacturing Process The way Acetylene Blacks are created markedly distinguishes them from thermal-oxidative Carbon Blacks. Although the median primary particle size of Acetylene Black is in the same range as that of some Furnace Blacks (30 to 40 nm), the structure diverges noticeably from the spherical form

Carbon Blacks can also be delivered to the customer in the form of dispersions, which are used to address special dispersibility issues at the customer’s site and also keep pollution levels as low as possible during onward processing. Here a Carbon Black is dispersed in a variety of liquid and solid media in a wide range Table 3: Carbon Black compounds 2.4 Carbon Black Dispersions, Compounds, Plastic and Rubber Masterbatches Carbon Black Compounds Properties Aqueous Dispersions Liquid to paste-like products Pre-Dispersions Powdery products containing water, solvents, wetting agents or softeners Pastes Paste-like products containing resins, softeners, wetting agents, etc. Chips Solids, e. g. Carbon Black/nitrocellulose compounds Plastic Masterbatches Granulated concentrates with up to 50 % Carbon Black content Rubber Masterbatches Carbon black-filled rubber, also in powder form Oil Pellets Oil-containing granules for printing inks of concentrations. The type of Carbon Black and base media are usually specifi ed by the customer leading to a variety of products referred to as Carbon Black preparations. These compounds are classifi ed based on their external appearance

The obvious property of Carbon Black is the deep black color, which is included in the designation in many languages. Carbon Black is classified as a solid and is initially formed as an aerosol or free-floating particles. This is why just-formed Carbon Black has a flaky appearance and is referred to as fluffy Carbon Black at this stage


As shown by chemical analysis, non-treated Carbon Black consists of almost pure carbon. Nevertheless, using the periodic table designator “C” to describe the product would be misleading and therefore not particularly helpful. To characterize Carbon Black, several physical and chemical properties have to be taken into account. Further insights are only possible after incorporating the various types of Carbon Black into the mediums chosen for its possible applications.

The composition described below refers to all Carbon Black grades, regardless of the production method used. 
Process-related variations have already been addressed in the description of the various methods in use today for obtaining Carbon Black. 
Without the use of photographic image analysis the primary particles of Carbon Black cannot be seen with the naked eye. It takes the tremendous magnifying power of a scanning electron microscope (SEM) to show that Carbon Black consists of chain-like clusters composed of spherical particles, the so-called primary particles. The product is not supplied in the form of isolated primary particles, but as larger, tightly bonded aggregates which form the primary building blocks. The primary particles vary in size and shape to impart specifi c application properties. The primary particle size is mentioned to indicate the application properties of a given product. The aggregates typically form microscale agglomerates during production, present in the supplied powders or pellets. Figure 24 depicts an SEM view of a single particle. The formation of spherical, branched aggregates, where the primary particle can have diameters between 10 and 500 nm, is typical of products that develop from the gaseous phase. 
As we cannot see and measure primary particles without involving expensive equipment and time consuming methods this form of Carbon Black has led to the defi nition of two properties 3.1 General Physical and Chemical Properties Element Content (% of wt.) Carbon 96 – 99.5 Hydrogen 0.2 – 1.3 Oxygen 0.2 – 0.5 Nitrogen 0 – 0.7 Sulfur 0.1 – 1.0 Residual Ash < 1 Table 4: Typical elemental Carbon Black composition Figure 24: Scanning electron microscope view of a Carbon Black aggregate consisting of fused primary particles (magnification: x 120,000) that are of primary signifi cance when it comes to characterizing Carbon Blacks and defi ning their suitability for specifi c applications: • The specifi c surface area (m2 /g) of Carbon Black is a function of primary particle size. Looking at geometric proportions, we can determine that smaller Carbon Black primary particles have a higher specifi c surface area. • The structure designates the three-dimensional arrangement of primary particles in the aggregate. Extensive interlinking or branching characterizes a “high structure”, whereas less pronounced inter- linking or branching indicates a “low structure”. 
Electron microscopy combined with X-ray structural micro-analysis, shows that these primary particles consist of concentrically arranged, graphite-like crystallites. By partially fusing together, the graphite layers are often twisted into each other, exhibiting a disordered state. A single primary particle can contain up to 1,500 of such crystallites.

Carbon Black can thus be considered as a highly disordered form of graphitic carbon. 
By heating the substance to 3,000°C under inert conditions it develops into an ordered graphitic formation. 
Turning back to chemical analysis, we see that, besides carbon the elementary analysis of normal Carbon Black also yields minute quantities of oxygen, hydrogen, nitrogen and sulfur (Table 4). Most of these elements are concentrated on the surface of the Carbon Black. The removal of traces of organic elements is possible with the use of special solvents. The Carbon Black extraction based on toluene mostly results in values less than 0.1 %. Partially, the element of hydrogen is directly fused to the carbon element. However, together with oxygen, another portion forms surface-bound functional groups that can be identifi ed by analysis, both qualitatively and quantitatively. Carbonyl, carboxyl, pyrone, phenol, quinone, lactol and ether groups have been identifi ed as the oxygen-containing groups that may be bound to the surface of the Carbon Black particle. Heating the substance up to 950°C, in the absence of oxygen, results in separation. This explains their designation as “volatile matter”. Oxygen containing functional groups on the Carbon Black surface can also be created through specific oxidative post-treatment. Oxygen content levels of 15 % and higher are possible. 
These Carbon Black types are especially suitable for treatment with polar binders. 
Sulfur is present in a variety of forms: in its elementary form, as a bound molecule and in an oxidized state. High sulfur contents import a certain acidity to the Carbon Black. 
Table 5: Typical concentrations of trace metals Nitrogen, when present, is usually contained in the graphite grid. 

Sulfur and nitrogen contents are contingent upon feedstock type and quality. 
Carbon Black also contains traces of metals. The amounts and types depend on the feedstock used. 
Table 5 provides an overview of the metals and their relative content based on OEC`s Rubber and Specialty Carbon Blacks. 

Metals Present in Carbon Black Element Content in ppm Antimony < 10 Arsenic < 10 Barium < 10 Cadmium < 1 Chrome < 5 Cobalt < 5 Copper < 5 Lead < 10 Nickel < 10 Mercury < 1 Selenium < 10 Zinc < 10 Among the physical properties of Carbon Black, the following two are important: Density: According to literature and depending on the method used, it may vary from 1.7 to 1.9 g/cm3 . Electrical Conductivity: This aspect is usually not measured in the Carbon Black itself but in the compound containing the Carbon Black, i.e., a polymer or binding agent. Conductivity of a fi lled polymer in creases with the specifi c surface area and the structure of the incorporated Carbon Black. It is also dependent on the Carbon Black concentration and dispersion as well as on the type of polymer or binding agent used

Carbon Blacks are chemically and physically defi ned products obtained under controlled conditions. 
Insofar as they are not treated oxidatively, they consist of more than 96 % pure carbon particles and minute quantities of oxygen, hydrogen, nitrogen and sulfur. 
The negligible amount of organic substances on the surface of the Carbon Black particle (mostly less than 0.1 %) can be extracted using toluene. 
Metal concentrations are likewise negligible. Primary Carbon Black particles, ranging from 10 to approx. 500 nm, fuse into chain like aggregates. 
This defines the structure of individual Carbon Blacks. Carbon Blacks that are treated oxidatively differ from those that are not, in the sense that they may contain up to, and sometimes exceeding, 15 % oxygen.

On the other hand, soot (chimney soot and diesel exhaust soot) is a by-product of the uncontrolled combustion of hydrocarbons. 
Obtaining precise data on the composition of soot is virtually impossible because the conditions under which it is created are fluctuating, precluding any consistency in terms of quality and properties. Soot can be diff erentiated from Carbon Black based on inorganic and organic impurity contents. Chimney soot, for instance, may have a carbon content of less than 50 %, an extract content of more than 15 % and an ash content of more than 20 %.

For a long time, characterizing Carbon Blacks was a question of determining diff erent shades of black with the human eye. 
Precise data on reinforcing eff ects was available only to a limited degree. What exactly the characteristics of a particular Carbon Black were and what it could be used for were questions that could not easily be answered. 
In many cases, the development of new Carbon Black grades happened before the characterization of their properties, very much a “hit-and-miss”-situation. 
Following the introduction of the Furnace Black method, initially there were only a few basic grades listed. 
In the mid-1960s it was discovered that the addition of alkaline metal salts during the production process could be used to infl uence the Carbon Black structure. 
This was the first major advancement which led to a broader typology of Furnace Blacks. 
For the application to tire treads, high-structure Carbon Blacks were introduced in the rubber industry in the 1960s to improve abrasion resistance. 
To determine their structure a quick test method had to be developed.


Test Methods, Chemical and Physical Data 1950 Furnace Black History 1960 1970 2000 2nd stage 3rd stage 4th stage 1st stage Iodine number specific surface area Furnace Black Performance DBP absorption- “structure” “New technology Blacks” “ECORAX®Blacks” Figure 26a: Furnace Black history Following a series of comparative tests, DBP (dibutyl phthalate) absorption ultimately became the preferred tool for determining Carbon Black structure. 
Difficulties arose in the early 1970s when advances in technology led to a new category of reinforcing Carbon Blacks in Furnace Black production. 
Compared to the standard grades available at the time these so-called new technology or improved blacks showed improved abrasion resistance without any apparent change in the iodine number. 
The differences between these new technology blacks and standard Carbon Blacks were not easily detectable with the methods available at the time. 
Therefore, physical and chemical characterization methods had to be developed in order to establish production parameters, which ensured that the correct Carbon Black characteristics were achieved. 


All Carbon Black characterization methods existing today are used to defi ne collective properties, which are based on the sum of properties determined for the individual particles. 
This means that we are dealing with a maximum variation of particle properties in a range with statistical maximum. 
It is up to the skilled technician to adjust the peak of the distribution curve at a specifi c value and defi ne the width of the curve. 
As long as geometric data is what is being processed and analyzed, the electron microscope is a helpful tool in determining the distribution curve. 
Other parameters, like conductivity, cannot be determined for the individual particles. 
As already pointed out, the average primary particle size and the average aggregate size form the primary characteristic data. 
However, the particle size distribution and the aggregate size distribution are at least as important. 
As an alternative to lengthy electron microscope analysis a number of methods have been developed to enable a quicker characterization and allow conclusions to be drawn for subsequent Carbon Black applications. 
While various surface characterization methods have gradually replaced those for particle size determination, the aggregate size distribution is now determined via specialized methods such as sedimentation, ultra-centrifugation and light refraction.
De facto there are various characterization methods in use today, which indicate that a general characterization of Carbon Black is impossible. 
It is necessary to specifi cally adapt identifying methodologies to the various areas of application. 
Most Carbon Black properties are determined based on industry standards, which have been developed by the German Institute of Standardization (Deutsches Institut für Normung e.V. - DIN), the International Organization for Standardization (ISO) and the ASTM International (formerly known as the American Society for Testing and Materials). 
These standards are not only used as a measure by which Carbon Blacks are characterized, but also as a quality assurance tool for the production process (Table 6). 
In addition to these Carbon Black reference profiles, a number of more practical testing methods are used today, especially for testing Rubber Carbon Blacks in relation to their end use segments. 
These tests may be conducted in standard rubber formulations and are used to establish characteristic and consistent profile data on the impact of the Carbon Black in the rubber compound. 
Obviously, these methods off er only a glimpse of the comprehensive systems available for testing and evaluating Rubber Carbon Blacks. 
Special testing methods also exist for Carbon Black applications in the plastics, coatings and printing inks industries. 


Determination of Surface Area The specific surface area of a Carbon Black is mainly derived from the particle geometry using adsorption methods. 
Iodine adsorption, measured in mg/g, is the most common technique. 
Iodine adsorption is a quick test method for dry Carbon Black. 
Surface groups and adsorbed substances infl uence this specifi cation method. 
For the iodine number to refl ect the real surface area, it is important that neither increased amounts of volatile matter nor higher toluene extracts disturb the measurement. 
This in turn limits this method to Furnace Blacks with low toluene extractions and Lamp Blacks. 
Furnace Blacks with high contents of solvent extractable material, Gas Blacks and treated Carbon Blacks cannot be analyzed using this method. 
That is mainly why this parameter is usually not stated when dealing with Specialty Carbon Blacks. 
CTAB adsorption, introduced primarily for the characterization of improved Carbon Blacks, comes closest to an accurate determination of the geometric surface, i.e., not including the pores. 
That is because cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) has a greater space requirement than nitrogen. 

TDetermination of Structure The structure of Carbon Black aggregates can only be determined indirectly. 
The most commonly accepted method is based on oil absorption. 
In this test, paraffin oil (formerly dibutyl phthalate, DBP) is added by means of a constantrate burette to a sample of the Carbon Black in the mixer chamber of an absorptometer. 
As the sample absorbs the oil the mixture changes from a free-fl owing powder to a semi-plastic continuous mass. 
This leads to a sharp increase in viscosity, which is transmitted to the torque-sensing system of the absorptometer. 
The endpoint of the test is given by a pre-defi ned torque level. 
The result is expressed as the oil absorption number (OAN), in ml/100 g. 
A high OAN number corresponds to a high structure, i.e. a high degree of branching and clustering of the aggregates. 
Mechanical stress can be applied to destroy agglomerates. 
This eff ect is used for determining the structure based on the oil absorption of a compressed sample (COAN). 
Following four repeated applications of pressure at predefi ned levels, the oil absorption of the mechanically stressed Carbon Black is measured by the conventional oil absorption method. 
As a general rule, COAN values are lower than OAN values. 
Another parameter, Carbon Black oil absorption according to ISO 787/5, is measured using the socalled fl owpoint method. 
The flowpoint registers the maximum quantity of oil (usually linseed oil) that can be added to Carbon Black and still allow for a non-deliquescent cone to form from the mixture. 
Although the method is not the most accurate, oil absorption is an important indicator in coating applications because a high oil absorption level points to a high binding agent requirement. 
The Carbon Black structure and particle size, but most of all density and surface chemistry, all have an effect on oil absorption. 

Colorimetric Characterization Jetness refers to the intensity of blackness that is achievable. 
The most accurate instrument for measuring what are often very minute diff erences is the trained eye which can diff erentiate between up to 100 different shades of black. 
A method for measuring residual reflection 

Chemical and Physical Measurements 
The volatile matter content gives an indication of the Carbon Black’s oxygen concentration and is determined by heating the Carbon Black up to 950°C. 
This parameter is especially important for testing Carbon Blacks that have been post-treated. 
The ash content points to the level of inorganic impurities coming primarily from the feedstock - iron, calcium and silicon are among the most common. 
Gas and Acetylene Blacks are characterized by a very low ash content due to their production process. 
The sieve residue provides information on particulate impurities which may contain metal or ceramic particles originating from the production unit or coke particles formed during the production process. 
As a result of their high adsorbency, moisture is an issue when storing Carbon Black. 
High-structure Carbon Blacks, and in particular oxidatively post-treated Carbon Blacks, are more likely to have elevated moisture content levels. 
The pH of a Carbon Black is measured in an aqueous suspension. 
Untreated Carbon Blacks have a diff erent pH depending on the process used: Gas Blacks are always acidic because of their oxidized surface. 
Furnace Blacks, on the other hand, are generally alkaline because small quantities of basic oxides are present on the surface. 
Lamp Blacks, Thermal Blacks and in some cases also Acetylene Blacks are characterized by alkaline to neutral reactions. 

Physical Appearance and Handling Properties 
To determine the space requirement of powder and pelletized Carbon Blacks either the bulk or pour density, or the compacted or tapped density, is measured. 
The structure is reflected by pour density. 
High-structure Carbon Blacks show a lower bulk density than low-structure Carbon Blacks. 
In the case of pelletized Carbon Blacks, the pellet hardness is a signifi cant quality parameter as it gives an indication of pellet fragility and hence of the resistance to attrition rate.
This resistance is characterized by pellets being destroyed and ultimately ground to dust by friction. 
While softer pellets make for better dispersion, their inherent propensity towards fi nesse may create handling issues. 
The pellet size distribution is a parameter that aff ects the flow characteristics of pelletized Carbon Blacks. 
A uniform pellet size means a lower bulk density, hence ensuring optimum flow behavior.What is carbon black? 
A vital component in making many of the products we use every day stronger, deeper in color and longer lasting, carbon black in its pure form is a fine black powder, essentially composed of elemental carbon. It is produced by partial burning and pyrolysis of low-value oil residues at high temperatures under controlled process conditions.
Carbon black is mainly used to strengthen rubber in tires, but can also act as a pigment, UV stabilizer, and conductive or insulating agent in a variety of rubber, plastic, ink and coating applications. Apart from tires, other everyday uses of carbon black include hoses, conveyor belts, plastics, printing inks and automotive coatings.
The fundamental properties of carbon black determine application performance. 

These include:
•    Particle Size
•    Structure
•    Porosity
•    Surface Chemistry or Surface Activity
•    Physical Form

PARTICLE SIZE
Measured by electron microscopy, this is the fundamental property that has a significant effect on rubber properties, as well as color properties for specialty carbon blacks.
For specialty carbon blacks, smaller particle diameter gives rise to higher surface area and tinting strength. 
High surface area is usually associated with greater jetness, higher conductivity, improved weatherability, and higher viscosity, but requires increased dispersion energy.
For rubber, finer particles lead to increased reinforcement, increased abrasion resistance, and improved tensile strength. 
To disperse finer particles size, however, requires increased mixing time and energy. 
Typical particle sizes range from around 8 nanometers to 100 nanometers for furnace blacks. 
Surface area is utilized in the industry as an indicator of the fineness level of the carbon black and, therefore, of the particle size.

STRUCTURE
This is a measure of the three-dimensional fusion of carbon black particles to form aggregates, which may contain a large number of particles. 
The shape and degree of branching of the aggregates is referred to as structure.
Highly structured carbon blacks provide higher viscosity, greater electrical conductivity and easier dispersion for specialty carbon blacks.
 Measures of aggregate structure may be obtained from shape distributions from EM analysis, oil absorption (OAN) or void volume analysis.
The structure level of a carbon black ultimately determines its effects on several important in-rubber properties. 
Increasing carbon black structure increases modulus, hardness, electrical conductivity, and improves dispersibility of carbon black, but increases compound viscosity.

POROSITY
This is a fundamental property of carbon black that can be controlled during the production process. 
It can affect the measurement of surface area providing a total surface area (NSA) larger than the external value (STSA).
Conductive specialty carbon blacks tend to have a high degree of porosity, while an increase in porosity also allows a rubber compounder to increase carbon black loading while maintaining compound specific gravity. 
This leads to an increase in compound modulus and electrical conductivity for a fixed loading.

SURFACE CHEMISTRY OR SURFACE ACTIVITY
This is a function of the manufacturing process and the heat history of a carbon black and generally refers to the oxygen-containing groups present on a carbon black’s surface.
For specialty carbon blacks, oxidized surfaces improve pigment wetting, dispersion, rheology, and overall performance in selected systems. 
In other cases, oxidation increases electrical resistivity and makes carbon blacks more hydrophilic. 
The extent of surface oxidation is measured by determining the quantity of the “volatile” component on the carbon black. 
High volatile levels are associated with low pH.
While difficult to measure directly for rubber, surface chemistry manifests itself through its effects on such in-rubber properties as abrasion resistance, tensile strength, hysteresis, and modulus. 
The effect of surface activity on cure characteristics will depend strongly on the cure system in use.

PHYSICAL FORM
This is important in matching a carbon black to the equipment by which it is to be dispersed. 
The physical form (beads or powder) can affect the handling and mixing characteristics.
The ultimate degree of dispersion is also a function of the mixing procedures and equipment used. 
Powdered carbon blacks are recommended in low-shear dispersers and on three-roll mills. 
Beaded carbon blacks are recommended for shot mills, ball mills, and other high energy equipment. 
Beading provides lower dusting, bulk handling capabilities, and higher bulk densities, while powdered carbon blacks offer improved dispersibility

Carbon black as a thermoset composite colorant. 
The general idea of coloring thermoset composites black or perhaps a dark gray seems simple and straightforward. 
One could simply add a dispersion of carbon black or a carbon black powder to the composite formulation. 
While in theory this sounds very uncomplicated, in practice it can be technically challenging. 
Carbon black pigments are used not only as a colorant, they are very efficient at absorbing light across the visible spectrum and the ultraviolet spectrum. 
Carbon black is also popular in a myriad of other applications such as automobile coatings, tires, laser and ink jet printers, and the coloration of many types of plastics composite applications

1. Rubber reinforcement
Carbon black is a rubber-reinforcing additive used in a multitude of rubber products.
In particular, in case of vehicles, large amounts of carbon black are used for tires.
In addition, carbon black is used with rubber to dampen earthquake vibration, in the soles of shoes and in many other products.

2. Colors and pigments for plastics
Compared with other colorants, carbon black has a high coloring power.
Therefore. it is used as ink for printing newspapers, as ink-jet toner, and other such uses.
It is also suitable as a pigment for heat-molded plastics, car fenders, coating for electric wires and other products.

3. Electric equipment and conductive components
Since carbon black has excellent conductive properties, it is used as a component for magnetic tapes and semiconductors.

There is a reason why tires are black. It's because fine particles of carbon called "carbon black" are mixed in with the rubber. 
In fact, carbon black can make up about 30% of the weight of a tire. 
Its job is to make the tires stronger and more long-lasting. 
Carbon black can also be found in the black ink used in inkjet printers and in the rubber parts of many industrial products. 
Carbon black’s nano-scale particles mean that it has a wide range of applications. 
An essential part of many newly developed products, it plays a role in many facets of our lives


Typical Applications
A very important filler in the rubber industry and next to titanium dioxide, the most important pigment, printing inks, toners, single-ply roofing, inks, paints and plastics.

The most common use [70%] of carbon black is as a pigment and reinforcing phase in automobile tires. 
Carbon black also helps conduct heat away from the tread and belt area of the tire, reducing thermal damage and increasing tire life. 
Carbon black particles are also employed in some radar absorbent materials and in photocopier and laser printer toner.


Description
A black, amorphous, carbon pigment produced by the thermal decomposition of natural hydrocarbons. There are three different types (furnace, channel, and lamp black).

Carbon black is a material produced by the incomplete combustion of heavy petroleum products such as FCC tar, coal tar, ethylene cracking tar, and a small amount from vegetable oil. Carbon black is a form of amorphous carbon that has a high surface area to volume ratio, although its surface area to volume ratio is low compared to activated carbon. It is dissimilar to soot because of its much higher surface area to volume ratio and significantly less (negligible and non-bioavailable) PAH content. Carbon black is used as a pigment and reinforcement in rubber and plastic products.

Chemical Name: Amorphous carbon


Synonyms
Carbon black, Carbon Lampblack, Acetylene black, Animal bone charcoal, Lampblack, lamp black, Fullerene tubes, Carbon soot, CAS# 7782-42-5

Carbon black (CB) is a common denomination for particles with a carbonaceous core, produced by incomplete combustion of heavy petroleum products and used as a black pigment


Carbon black (CB) is derived via thermal decomposition of heavy petroleum products. 
CB is generally used as a reinforcing and support material for metal catalyst due to its higher electrical conductivity, high surface area, and stability 


Carbon black pigments are manufactured today mainly by modern chemical processes in industrial scale production. 
They are the most important represen-tatives of black pigments. 
Carbon black pigments have a number of advantagescompared with other inorganic black pigments and with black organic colorants.
Hiding power, color stability, solvent resistance, acid and alkali resistance as wellas thermal stability are excellent good properties that are not achieved from otherblacks. 
Carbon black pigments are applied in most of the pigment relevant systems,such as printing inks, paints and coatings, plastics, and cosmetics.
They are produced by several industrial processes. 
Furnace blacks, channel blacks and gasblacks have the highest importance among the various carbon blacks. 
Particle size,particle size distribution, surface quality and structure determine the coloristic andapplication technical properties of the individual pigments. 
Oxidative aftertreatment is used in many cases to modify the surface of the pigments concerning thestability and the compatibility with the application system. 
Particle management,aftertreatment and the provision of pigment preparations are suitable ways for the improvement of the pigments and the optimization of the dosage form.

Keywords:carbon black pigments, channel black process, furnace black process,gas black process, oxidative aftertreatment

Fundamentals and properties
Inorganic black pigments include carbon black, iron oxide black and spinel blacks.
Carbon black pigments are by far most important among the blacks. 
The term“carbon black”stands for a number of well-defined industrially manufactured products, which are manufactured under exactly controlled conditions.
Carbon black consists of highly dispersed carbon particles with almost spherical shape. 
These particles are produced by incomplete combustion or thermal decomposition of gaseous or liquid hydrocarbons. 
Carbon blacks do not consistof pure carbon. 
They still contain considerable amounts of chemically bound hydro-gen, oxygen, nitrogen, and sulfur depending on the manufacturing conditions and the quality of the raw materials. 
Carbon black is not only applied as a pigment, butalso as active filler material in rubber, particularly in car tires.

Production method    
Natural gas tank method of making carbon black: take natural gas as raw material and use iron pipe to send it into the combustion chamber. 
The form of the combustion chamber can be either long and short and is made of iron plate. It contains a number of olefin burner inside it. 
Natural gas is sprayed with appropriate force from the burner nozzle and burned in the case of insufficient air, that is, to generate a bright and black smoke flame. 
The flame then goes directly into the channel iron with the distance between the burner and the slot surface being 65~80 mm. 
At this time, the temperature of olefin burning is reduced from about 1000 to 1400 ° C to about 500 ° C, and the carbon black is accumulated. 
The groove can move back and forth horizontally, with a moving speed of 3 to 4 mm/s. 
In order to maintain normal production, the required amount of air is about 2.5 to 3 times the theoretical calculation. The resulting carbon black was scraped into a funnel with a fixed doctor blade and sent to a central packing chamber for disposal. 
Then the carbon black is softened, filtered to remove the hard particles and scale and further sent into the mill grinding to enable more uniform thickness. 
However, the body is still very light and loose, thus should be shaken to a become a bit solid. 
Then add a small amount of water to the carbon black to make it into paste-like shape and have a small needle rotated inside it to forming micro-pellets, followed by drying to obtain the finished product. In the case of using pigment for carbon black, in order to facilitate the dispersion, the granulation is unnecessary. The process is as follows:
Raw gas, air → combustion cracking → collection → granulation → packaging → finished product.

Carbon black is one of the oldest industrial products. In ancient times, china has already applied incomplete combustion of vegetable oil for making pigment carbon black. In 1872, the United States first used natural gas as raw material to produce carbon black using tank method and mainly used it as a coloring agent. It was not until 1912 when Mott found the reinforcement effect carbon black on the rubber before the carbon black industry had gotten rapid development. Then it had successively developed of a variety of process methods. At present, oil furnace method is the most efficient and most economical method with the oil furnace black production amount accounting for  70-90% of the total carbon black production. There are mainly furnace, slot method, thermal cracking, three methods.
It is obtained by the carbonization of the plant material such as peat. It can also be derived from the carbonization of cocoa shell and beef bone or from the combustion of vegetable oil.

Uses    
1.  It is edible black pigment. It can be used for pastry with the usage amount of 0.001% to 0.1%.
2.  It can be used for food coloring agent. China provides that it can be used for rice, flour products, candy, biscuits and pastries with the maximum usage amount of 5.0g/kg.
3.  Rubber industry uses it as a reinforcing filler. 2. Paint Inks applies it as coloring pigments in paint inks. 3. Used for the manufacturing of black paper such as packaging materials for photographic materials and the black paper made of high-conductivity black carbon in the radio equipment. 4. Carbon paper and typewriter; it is used when it is required for darker colors and can remain on the carrier. 5. Plastic coloring, ink, phonograph records, shoe polish, paint cloth, leather coatings, colored cement, electrodes, electronic brushes, batteries and so on.
4.  As electric conductive agent of lithium ion battery;
5.  Mainly used for rubber, paint, ink and other industries;
6.  Used for the reinforcement of car tread and sidewall, hose, groove, industrial rubber products as well as conveyor belt.
7.  Used for tire tread, surface tire repair, automotive rubber parts, conveyor belts, conveyor pads, etc., The vulcanized glue of this carbon black shows excellent tensile strength and abrasion resistance
8.  It is mainly used for the reinforcement of tire belt, sidewall, solid tires, outer layer of roller, hose surface, industrial rubber products and car tire tread.
9.  It is used for the reinforcement of the tire tread of car and truck, surface of conveyor belt and industrial rubber products.
10.  For rubber reinforcement, coloring agent, metallurgy, rocket propellant
11.  For rubber products to fill and reinforcement.
12.  For rubber products, carcass, valves and other filling .
13.  For paints and inks, plastics and other industries.
14.  Mainly used for raw materials of battery as well as for conductive and anti-static rubber products.
15.  In the rubber industry, it is used as the reinforcing agent and filter for the manufacturing of natural rubber and butyl rubber, being able to endow the vulcanized rubber with excellent tensile strength, elongation and tear resistance and so on. It should be mostly used for natural rubber-based large-scale engineering tires and a variety of off-road tires as well as being used for carcass and sidewall. In addition, it can also be used for high-strength conveyor belt, cold rubber products and drilling device. In light industry, it can be used as the filter of the paint, ink, enamel and plastic products.

Identification test    
Solubility: being insoluble in water and organic solvents (OT-42)
Heated to red, burning without flames.

Content analysis    
The sample was pre-dried at 120 ° C for 4 h and then measured by an instrument such as a C.H. O analyzer or subject to combustion/gravimetric analysis.

Toxicity    
ADI has not yet been specified. It is listed as substance allowed to be in temporary contact with food, (FAO/WHO, 2000). It can not be digested and absorbed, so oral administration should be non-toxic, but given the incorporation of 3, 4-benzopyrene during the carbonization, it is basically not used now.

Use the limit    
GB 2760-1996: Confectionery, biscuits, pastries, rice and flour products, 5.0 g/kg.
EEC provides for being used for concentrated fruit juice, jam, jelly, fruit wine.

Chemical properties    
It appears as black powdery particles with a particle size of 0 to 500 μm. 
The relative density is 1.8 to 2.1. 
It is insoluble in water and organic solvents.
Hazards & Safety Information    

Category Toxic substances

Toxicity classification Low toxicity
Acute Toxicity Oral-Rat LD50:> 15400 mg/kg

Explosives and hazardous characteristics being explosive upon dust and air mixture
Flammability and Hazardous characteristics It is combustible in case of heat and strong oxidant

Storage and transportation characteristics Treasury: low temperature, ventilated and dry
Fire extinguishing agent water, carbon dioxide, dry powder, foam

Occupational Standard TWA 3.5 mg/m3; STEL 7 mg/m3

Chemical Properties    
finely divided black dust or powder

Chemical Properties    
Carbon black (essentially elemental carbon), is a black or brown liquid or solid (powder). Odorless solid. Carbon black oil is flammable and has a petroleum odor.

Physical properties    
Carbon black [1333-86-4] is virtually pure elemental carbon (diamond and graphite are other forms of nearly pure carbon) in the form of near-spherical colloidal particles that are produced by incomplete combustion or thermal decomposition of gaseous or liquid hydrocarbons. Its physical appearance is that of a black, finely divided pellet or powder, the latter sometimes small enough to be invisible to the naked eye. Its use in tires, rubber and plastic products, printing inks and coatings is related to the properties of specific surface area, particle size and structure, conductivity and color.
It is in the top 50 industrial chemicals manufactured worldwide, based on annual tonnage. 
Current worldwide production is about 15 billion pounds per year (6.81 million metric tons). 
Approximately 90% of carbon black is used in rubber applications, 9% as a pigment, and the remaining 1% as an essential ingredient in hundreds of diverse applications.
Modern carbon black products are direct descendants of early “lampblack”, first produced in China over 3500 years ago. 
These early lampblacks were not very pure and differed greatly in their chemical composition from current carbon blacks. Since the mid-1970s most carbon black has been produced by the oil furnace process, which is most often referred to as furnace black.
Unlike diamond and graphite, which are crystalline carbons, carbon black is an amorphous carbon composed of fused particles called aggregates. Properties, such as surface area, structure, aggregate diameter and mass differentiate the various carbon black grades.
Uses    In the rubber, plastic, printing, and paint industries as a reinforcing agent and a pigment
Uses    Tire treads, belt covers, and other abrasion- resistant rubber products; plastics as a reinforc- ing agent, opacifier, electrical conductor, UV- light absorber; colorant for printing inks;carbon paper; typewriter ribbons; paint pigment; nucleat- ing agent in weather modification; expanders in bat- tery plates; solar-energy absorber (see note).
Definition    A finely divided form of carbon, practically all of which is made by burning vaporized heavy-oil frac- tions in a furnace with 50% of the air required for complete combustion (partial oxidation). This type is also called furnace black. Carbon black can also be made from methane or natural gas by crack- ing (thermal black) or direct combustion (channel black), but these methods are virtually obsolete. All types are characterized by extremely fine particle size, which accounts for their reinforcing and pig- menting effectiveness.
Definition    A finely divided form of carbon produced by the incomplete combustion of such hydrocarbon fuels as natural gas or petroleum oil. It is used as a black pigment in inks and as a filler for rubber in tire manufacture.
Definition    carbon black: A fine carbon powdermade by burning hydrocarbons in insufficientair. It is used as a pigmentand afiller (e.g. for rubber).

Acetylene Black DENKA
Acetylene Black DSPL
C.I. Pigment Black 7
Carbon
carbon
CARBON BLACK
Carbon Black
Carbon black
carbon black
Carbon Black amorphous
Carbon black; Acetylene black
Methane
methane

Rockport

Trade names
ACETYLENE BLACK
Addipast
Arosperse
Black Pearls
Bleumina
butyl reclaimed rubber
Carbocolor 
Carbocolor Powder
Carbofin

CARBON BLACK
Carbon Black BV and V
Carbon Black Chezacarb AC - type A
Carbon Black Chezacarb AC - type A+
Carbon Black Chezacarb AC - type B
Carbon Black-Grade N-326
CD
CI 77266
CI Pigment Black 6
CI Pigment Black 7
CK3
Conductex®
CONTINENTAL CARBON
CONTINEX
Copeblack®
Corax
DENKA BLACK
DIABLACK
Diamond Carbon Blacks
Durex
EB
Ecorax
Farbruss
Farbruss, Colour Black
Farbruss; colour black
Flammruss
Flammruss, Colour Black
Flammruss; colour black
Flammruss; panther
Flammruß
Furnex®
Gas Black
HIBlack
HiBlack
IRB #8
Lamp Black
LIONITE EC200LCARBON ECPCARBON ECP600JDCARBON ECP200L
MAP01004
MITSUBISHI CARBON BLACK
Monarch
MPC Channel black
N 772
N-110
N550
NEGROVEN
Neotex®
Nerox
Nipex
NuTone
Orient Black
P 803
P 805 S
Panther
panther
PM
Printex
PUREBLACK®
Purex
Raven
Raven®
Royale Black
rubber powdersadza techniczna
Saze Chezacarb AC - typ A
Saze Chezacarb AC - typ A+
Saze Chezacarb AC - typ B
SEAST
Special Black
Statex®
Thermax ®
Thermax ® Powder
Thermax ® Powder Ultra Pure
Thermax ® Stainless
Thermax ® Stainless Powder
Thermax ® Stainless Powder Ultra Pure
Thermax ® Ultra Pure
tire reclaimed rubber
TOKABLACK
tread tire reclaim
Ultra®
whole tire reclaim
XPB
XT
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.