LABSA

LABSA = Lineer alkilbenzen sülfonik asit = SÜLFONİK ASİT = Dodesilbenzensülfonik asit
LAS = Lineer alkilbenzen sülfonik asit TUZLAR

LAB: Lineer alkilbenzen
HAB: Ağır Alkilat alt
LABSA: Lineer alkilbenzen Sülfonik Asit
LAS: Lineer alkilbenzen Sülfonat


Eş anlamlılar: LABSA, Dodesilbenzen Sülfonik Asit,
Laurilbenzen Sülfonik Asit,
Laurilbenzen Sülfonat

EC / Liste no .: 248-289-4
CAS no .: 27176-87-0
Mol. formül: C18H30O3S

LABSA, ev temizlik ürünleri, deterjanlar, çamaşır tozları, yıkama sıvıları ve bulaşık deterjanlarının üretiminde, asitli ortamda aynı işlevi gösterdiği için yağlama maddesi ve katkı maddesi olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
248-289-4, 27176-87-0, Laurilbenzen Sülfonik Asit, Laurilbenzen Sülfonat, LABSA, Dodesilbenzen Sülfonik Asit, Lineer alkilbenzen sülfonik asit, SÜLFONIC ASİT, LAS, Lineer alkilbenzen sülfonik asit TUZLAR

Dodesil benzen sülfonik asit
Dodesilbenzensülfonik asit
dodesilbenzensülfonik asit

CAS adları
Benzensülfonik asit, dodesil-

IUPAC isimleri
2-dodesilbenzensülfonik asit
4-dodekan-3-ylbenzensülfonik asit
4-dodesilbenzensülfonik asit
4-dodekan-3-ylbenzensülfonik asit
Benzensülfonik asit, dodesil-
Dodesilbenzen sülfonik asit
DODESİLBENZENZENSÜLFONİK ASİT
DODESİLBENZENSÜLFONİK ASİT
dodesilbenzensülfonik asit
Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit


Ticari isimler
-Benzensülfonik asit, dodesil-
C12-LAS
DDBSA
Laurilbenzensülfonik asit
Laurilbenzensülfonik asit
Lineer alkilbenzensülfonik asit
n-Dodesilbenzensülfonik asit

Ürün yelpazemizde, sırasıyla LABSA ve LAS olarak da bilinen alkilbenzen sülfonik asitler ve tuzlar bulunmaktadır.

LABSA ve LAS, nispeten düşük maliyet için çok iyi özellikler sergileyen anyonik yüzey aktif maddelerdir.
Bu nedenle, ev ve endüstriyel çamaşır ve bulaşık yıkama deterjanları ve çok amaçlı temizleyiciler gibi büyük hacimli uygulamalarda ana ürünlerden kabul edilirler.
Diğer uygulamalar, endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda tekstil işleme ve emülgatörleri içerir.

Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit (LABSA), viskoz özelliklere sahip renksiz bir kimyasaldır.
Mükemmel temizleme özellikleri ve uygun maliyeti sayesinde LABSA, deterjan formülasyonlarında oldukça talep görmektedir.
LABSA'nın Lineer zinciri, onu çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere yüksek biyouyumlu ve verimli bir bileşik haline getirir.
Bu nedenle ürün, Lineer olmayan Alkilbenzen Sülfonatlar için en iyi ikame olarak kabul edilir.
Mükemmel yüzey özelliklerine atfedilen LABSA, öncelikle ev tipi temizleyiciler, deterjanlar, çamaşır tozları, yıkama sıvısı ve bulaşık deterjanı üretiminde kullanılır.
Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit (LABSA), asidik ortamda aynı işlevselliği sergilediği için yağlama maddesi ve katkı maddesi olarak da kullanılır.
Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit (LABSA) ayrıca tarım ve emülsiyon polimerizasyon faaliyetleri için bir bağlama maddesi ve emülgatör olarak uygundur.


Lineer alkilbenzen sülfonik asit (LABSA), Lineer alkilbenzenin (LAB) sülfonatlanmasıyla ticari olarak hazırlanır.
Sülfonatlı alkilbenzenlerin çeşitli tuzlarını içeren dünyanın en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddesi olan Lineer alkilbenzen sülfonat (LAS), ev deterjanlarında ve çok sayıda endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.
LABSA pazarı, başta ev deterjanları olmak üzere LAS pazarları tarafından yönlendirilmektedir.
Lineer alkilbenzen sülfonat, Lineer olmayan (dallı) alkilbenzen sülfonat (BAS) için biyolojik olarak parçalanabilir bir ikame olarak geliştirildi ve dünya çapında ev tipi deterjanlarda BAS'ın yerini büyük ölçüde aldı.

LAS tüketim modeli, Kuzey Amerika'da tüketicilerin sıvı çamaşır deterjanlarını çok daha fazla tercih ettiğini gösterirken, Batı Avrupa, Japonya ve Çin'de tozlar baskın ürünler olmaya devam ediyor.
Diğer dünya bölgelerindeki karşılaştırılabilir ve güvenilir veriler genellikle mevcut değildir.
Bu az gelişmiş dünya alanlarında, LAS esas olarak sadece çamaşır tozlarında (özellikle Hindistan ve Endonezya'da) ve elde bulaşık yıkama sıvılarında kullanılmaktadır.
İkincisi genellikle genel amaçlı temizleyiciler olarak kullanılır.

LABSA olarak da bilinen Lineer alkil benzen sülfonik asit, yaygın olarak kullanılan bir endüstriyel deterjan olan sentetik bir kimyasal yüzey aktif maddedir. Çamaşır tozu, deterjan tozu, yağ sabunu, temizlik tozu ve deterjan kekinde kullanılır.

Lineer alkil benzen, deterjanların formülasyonunda aktif bir bileşen olan Lineer alkil benzen sülfonat (LABSA) üretiminde kullanılan hammaddedir.
LABSA, fizikokimyasal mekanizması ile kirleri yok eder ve sıvı temizleyicilerde ve tozda en yaygın kullanılan yüzey aktif maddelerden biridir.
LABSA 45 yıldan fazla bir süredir deterjan üretiminde kullanılmaktadır ve mükemmel kalite / fiyat oranı ile bilinir.

 

AÇIKLAMA
LABSA, molekülleri hidrofilik ve hidrofobik bir grupla karakterize edilen anyonik bir yüzey aktif maddedir. Bu uçucu olmayan kimyasal bileşik, sülfonasyon işlemi yoluyla sentezlenir. Sülfonasyon reaktifleri arasında sülfürik asit, klorosülfonik asit, sülfamik asit ve seyreltilmiş sülfür trioksit bulunur.

LABSA'nın özellikleri, alkil zincirinin uzunluğuna bağlı olarak kimyasal ve fiziksel özellikler bakımından farklılık gösterir. Bu, birçok uygulama bulan formülasyonlarla sonuçlanır. Elde edilen yüzey aktif maddeler kimya endüstrisinde su ve mineraller arasındaki teması iyileştirmek için kullanılır.

 

KULLANIMI
LABSA esas olarak deterjan endüstrisinde çamaşır tozu, deterjan tozu, deterjan keki, sıvı sabun, yağ sabunu, ovma çubuğu ve temizleme tozu üretiminde kullanılmaktadır. Bu kimyasal, anyonik özel formülasyonlarda uygulama bulur. Böcek ilacı spreylerinin kalitesi bundan iyileştirilebilir.

Lineer alkil benzen sülfonik asit, tekstil endüstrisinde yıkama ve merserize etme ajanı olarak kullanılır. Gençlerin yüzey alanı LABSA kullanılarak artırılır. Tuvalet sabunlarının köpürtülmesi için diğer yüzey aktif maddelerle birlikte bir ıslatma maddesi ve aynı zamanda bir emülgatör olarak küçük miktarlarda kullanılır.

LABSA, yüksek aktif madde içeriği ve düşük tuz içeriği ve su ile karışabilirliği sayesinde, emülsiyonların polimerizasyonunda ve bağlama maddeleri, emülgatörler, tarım ilaçları, evsel ve endüstriyel temizleyiciler üretiminde kullanılmaktadır.

 

ÇEVRE VE GÜVENLİK HUSUSLARI
LABSA dahil çoğu anyonik yüzey aktif madde, doğası gereği toksik değildir. Bununla birlikte, bu yüzey aktif maddelere uzun süre maruz kalmak, cildi ve diğer hücreleri koruyan lipit zarının bozulması yoluyla cildi tahriş edebilir ve zarar verebilir. Öte yandan, biyolojik olarak parçalanabilirlik, yüzey aktif maddenin hidrofobik hidrokarbon grubu tarafından belirlenir.

 

AVANTAJLARI
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, düşük maliyeti ve yüksek performansı nedeniyle hacimce en büyük sentetik yüzey aktif maddelerden biridir. Bunun dışında LABSA, stabil bir toz formuna kurutulabilir. Bu kimyasal biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostudur.

 

Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit, yaygın olarak uygulanan bir anyonik yüzey aktif madde olan sodyum alkilbenzen sülfonat oluşturmak için kostik soda (NaOH) ile nötralize edilebilir.
LABSA yanıcı bir madde değildir ve suda çözünebilir ancak organik çözücü içinde çözülemez. LABSA oldukça emicidir ve biyolojik olarak parçalanabilirliği% 90'ın üzerindedir.
Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit, yaygın olarak uygulanan anyonik yüzey aktif maddedir. Deterjan, köpük, nem, emülsiyon ve dispersiyon ile karakterize edilen deterjan endüstrisi hammaddesidir.

Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit, deterjan, emülsiyon çeşitleri üretmek için hammadde olarak kullanılır.
Çamaşır tozu, bulaşık yıkama temizleyicisi, günlük kimyasal endüstriyel temizleyici, elektrolizle ve deri üretiminde tekstil sanayi yağ giderme ajanı, kağıt yapımında mürekkep giderme ajanı gibi.

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
Ürün Açıklaması
CAS No: 27176-87-0

Eş anlamlılar: Dodesilbenzen Sülfonik Asit (Boğaz Zinciri); LAS; LABSA; Laurylbenzensulfonic Acid;

Laurylbenzensulfonate; n-Dodesilbenzen Sülfonik Asit


LABSA olarak da bilinen Lineer alkilbenzen sülfonik asit, nispeten düşük maliyeti ve iyi performansı nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir.
Bu ürün, çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, yağ sabunu, temizleme tozu ve bulaşık yıkama sıvıları dahil olmak üzere ev ve kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak bir temizlik maddesi olarak kullanılır.

Bu uçucu olmayan kimyasal bileşik, sülfonasyon işlemi yoluyla sentezlenir.
Sülfonasyon reaktifleri arasında sülfürik asit, klorosülfonik asit, sülfamik asit ve seyreltilmiş sülfür trioksit bulunur.
Bu kimyasal, anyonik özel formülasyonlarda uygulama bulur. Böcek ilacı spreylerinin kalitesi bundan iyileştirilebilir.
Lineer alkil benzen sülfonik asit, tekstil endüstrisinde bir yıkama ve merserize etme ajanı olarak ve ayrıca bir bağlama ajanı olarak ve tarımsal herbisitler için bir emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda bir çok endüstriyel uygulamada kullanılabilir.


Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, bir bağlama maddesi olarak, bir emülgatör olarak ve ev tipi deterjanların üretiminde geniş bir uygulama yelpazesine sahip sentetik bir yüzey aktif maddedir.


Lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA), deterjan formülasyonlarında kullanılan başlıca anyonik yüzey aktif madde malzemesidir.

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, LABSA, düşük maliyeti, iyi performansı nedeniyle en büyük hacimli yüzey aktif maddedir; Çevre dostu.
Sülfonik asit üretimi için, LABSA, genellikle alkalin benzen Lineer sülfatlama kullanılır.


Deterjanın hammaddesi olan Tylose Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA% 96), temizleme, ıslatma, köpürme, emülsifiye etme ve dispersiyon vb. Performanslara sahip alkilbenzen sülfonik asit sodyum üretmek için kullanılır.
Biyolojik bozunma oranı% 90'dan fazladır.
Ürün, çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, hafif veya sert kir deterjanı, tekstil endüstrisi temizleyicisi, boyama yardımcısı, kaplama ve deri yapım endüstrisinin yağ çözücüsü ve kağıdın deinking ajanı gibi çeşitli deterjan ve emülgatörlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. yapım endüstrisi vb.

Lineer alkilbenzen (LAB), n-parafin dehidrojenasyon işleminden elde edilen Lineer mono-olefinlerle benzenin katalitik alkilasyonunun bir sonucudur, hidro-işlem görmüş bir kerosen kesiminden ekstrakte edilir. LABSA, LAB'nin sülfür trioksit (SO3) ile sülfonasyonu ile üretilir.

LAB esas olarak sülfonasyon reaksiyonu yoluyla Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit (LABSA) ve ardından nötrleştirme yoluyla Lineer Alkilbenzen Sülfonat (LAS) üretmek için bir hammadde olarak kullanılır.
LAS, çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama ürünleri ve çok amaçlı temizleyiciler gibi ev deterjanları için piyasada kullanılan ana anyonik yüzey aktif maddelerden biridir ve ayrıca çok çeşitli farklı endüstrilerdeki diğer küçük uygulamalardır.


Bir anyonik yüzey aktif madde olarak, nötralize edilmiş LAB sülfonatı, ev, çamaşır, bulaşık yıkama gibi hemen hemen her tür deterjan formülasyonunda kullanılır.

Uygulama örnekleri

Lineer alkilbenzen (LAB), Lineer alkilbenzen sülfonik asit (LAS) üretimi için temel bir hammaddedir. Nötralizasyondan sonra, biyolojik olarak parçalanabilirliği nedeniyle deterjanlardaki en yaygın aktif bileşendir. Lineer alkilbenzenin (LAB) sülfonasyonu, ilgili sülfonik asidin (LABSA) oluşumuna yol açar. Nötralize edilmiş LABSA, en çok yönlü tensioaktiftir ve toz, sıvı, jel, katkılar, kalıplar ve tabletler gibi her türlü deterjan formülasyonunda en çok kullanılanıdır.

Dodesilbenzen Sülfonik Asit (Boğaz Zinciri); LAS; LABSA, Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzensulfonate; n-Dodesilbenzen Sülfonik Asit; Alkilbenzen sülfonat, sodyum tuzu, Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit; Dodecylbenzolsulfonsäure (Almanca); ácido dodecilbenceno sulfónico (İspanyolca); Asit dodécylbenzènesulfonique (Fransızca).

Ürün hammadde olarak deterjan, emülsiyon çeşitleri üretiminde kullanılmaktadır. Çamaşır tozu, bulaşık yıkama temizleyicisi, günlük kimyasal endüstriyel temizleyici, tekstil endüstrisinde boyama asistanı. Elektrolizle ve deri imalatında gres ajanı, kağıt yapımında mürekkep giderme ajanı.

LABSA Tylose alkil benzen sülfonik asit, renksiz ve yapışkan özelliklere sahip bir kimyasaldır. LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit esas olarak deterjan formülasyonlarında kullanılır. Toz formülasyon ve deterjan sıvılarında en önemli ve en ucuz yüzey aktif maddelerden biridir. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir.

LABSA Tylose alkil benzen sülfonik asit, anyonik, anyonik olmayan ve amfoterik yüzey aktif cisimlerinin formülasyonundadır ve doğada parçalanabilirliği açısından son derece önemlidir. Suda ve emülsifiye edici maddede çözünür. Alkil benzen sülfonik asit, Tylose zinciri sayesinde düşük maliyeti, yüksek etkinliği ve biyouyumluluğu nedeniyle en yaygın kullanılan anyonik yüzey aktif maddelerden biridir. Bu anyonik yüzey aktif madde hidrofilik ve hidrofobik gruplara sahiptir. Bunlar, sülfonasyon işlemi ile üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir. Bu bileşikler, bir sülfonat grubu ile bir fenil grubu olan 10 ila 14 karbon uzunluğunda karbon zincirlerinin karışımlarından oluşur.


LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit uygulaması
LABSA Tylose alkil benzen sülfonik asidin özellikleri, onlara farklı işlevsellik sağlayan alkan zincirlerinin uzunluğuna bağlıdır. Yüzey aktif maddeler endüstride yağ, su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan fazların temasını artırmak için kullanılır. Lineer alkil benzen sülfonat, esas olarak çamaşır tozu, yıkama sıvısı, bulaşık yıkama sıvısı ve diğer ev temizleyicileri ve diğer endüstriyel kullanımlar gibi ev tipi deterjanların üretiminde kullanılır. LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit, sülfonik asit üretiminde kullanılır. LABSA, yağlama maddesi yağları olarak bir katkı maddesidir ve korozyon ve pas önleme özelliğine sahiptir. onun ürünü çok etkili bir ara yüzey aktif maddedir. Genellikle alkali türleri ile nötralize edilerek farklı alanlarda kullanılan sülfonatları oluşturur. Bu ürün asidik ortamlarda kullanılabilir.

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi, biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir.

LABSA, hidrofobik ve hidrofilik bir grupla karakterize edilen moleküllere sahip anyonik bir yüzey aktif maddedir. Sülfonasyonla üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir. LABSA, farklı alkil zinciri uzunluklarına sahip homologların (C10 ila C13 veya C14) ve 2 ila 5-fenilin fenil konumsal izomerlerinin başlangıç ​​materyalleri ve reaksiyon koşulları tarafından dikte edilen oranlarda karmaşık karışımlarıdır.


LABSA, çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, hafif veya sert kir deterjanı, tekstil endüstrisi için deterjan, boyama yardımcısı, kaplama ve deri yapım endüstrisinin yağ çözücüsü ve kağıdın deinking ajanı gibi çeşitli deterjan ve emülgatörlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. yapım endüstrisi vb.

Sülfonik Asit (LABSA) Tanımı
Sülfonik Asit (LABSA)
Sülfonik asit veya LABSA, bulaşık deterjanları ve çamaşır tozları gibi çoğu ev deterjanında anyonik bir yüzey aktif madde olarak kullanılan bir organik Sülfür bileşikleri grubudur. LABSA bileşiği, daha çok formülasyonda temizlik maddesi, köpürme maddesi ve sünger temizleyici olarak kullanılmaktadır. Sülfonik Asit üretimi için genellikle alkali benzen Tylose sülfasyon kullanılır. Ve bileşenleri Tylose Alkilbenzen, Oksijen, Sülfür ve Sitrik Asit.

Lineer alkilbenzen sülfonik asit (LABSA), yalnızca Lineer alkilbenzenin (LAB) sülfonatlanmasıyla ticari olarak hazırlanır. Esas olarak (LAS) olarak adlandırılan Lineer alkilbenzen sülfonat, ev deterjanlarında ve çok sayıda endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılan sülfonatlı alkilbenzenlerin çeşitli tuzlarını içeren dünyanın en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddesi. İran LABSA% 96 pazarı, LAS pazarları, yani ev deterjanları tarafından yönlendirilmektedir. Lineer alkilbenzen sülfonat, Lineer olmayan (yani dallı) alkilbenzen sülfonat (BAS) için biyolojik olarak parçalanabilir bir ikame olarak yaratıldı ve dünya genelinde ev tipi deterjanlarda BAS'ın yerini büyük ölçüde aldı.
İran Lineer alkilbenzen sülfonik asit (LABSA% 96), nispeten düşük maliyetli fiyatı, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve doğru zincire sahip olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir.

Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit, kapsamlı bir şekilde uygulanan anyonik bir yüzey aktif madde olan sodyum alkilbenzen sülfonat oluşturmak için kostik soda (NaOH) ile nötralize edilebilir. Lineer alkilbenzen sülfonik asit, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve düz zincire sahip olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. LABSA yanıcı bir madde değildir ve suda çözünebilir ancak organik çözücü içinde çözülemez. LABSA oldukça emicidir ve biyolojik olarak parçalanabilirliği% 90'ın üzerindedir.

Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit, yaygın olarak uygulanan anyonik yüzey aktif maddedir. Deterjan, köpük, nem, emülsiyon ve dispersiyon ile karakterize edilen deterjan endüstrisi hammaddesidir.
Lineer alkilbenzen sülfonik asit (LABSA), Lineer alkilbenzenin (LAB) sülfonatlanmasıyla ticari olarak hazırlanır. Sülfonatlı alkilbenzenlerin çeşitli tuzlarını içeren dünyanın en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddesi olan Lineer alkilbenzen sülfonat (LAS), ev deterjanlarında ve çok sayıda endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sülfonik Asit (LABSA) Uygulamaları
Sülfonik asit, deterjan ürünlerinin formülündeki diğer yüzey aktif maddelerle uyumlu yüksek bir deterjan ve emülsifiye edici güce sahiptir.
Aynı zamanda dünyanın en ucuz yüzey aktif maddesidir ve olabildiğince deterjan ürünlerinin formülasyonunda kullanılmaktadır.
Örneğin, bulaşık yıkama sıvısı formülünde, sodyum ile nötrleştirilen ve sülfonata dönüştürülen yaklaşık% 8 ila 18 sülfonik asit kullanılabilir.

Sentetik Deterjan Sanayinde Çamaşır Tozu, Deterjan Tozu, Deterjan Keki, Sıvı Sabun, Temizleme Tozu, Ovma Çubuğu, Yağlı Sabunlar vb. Formülasyonlarında kullanılır.
Tekstil endüstrisinde yıkama maddesi olarak kullanılır.
Pestisitlerde sprey kalitesini artırmak için.
HI & I temizlik
Emülsiyon polimerizasyonu
Metal işleme
Boyalar ve kaplamalar
Çamaşır deterjanları
Endüstriyel yardımcılar
Petrol yatakları
Tarım

ÖZELLİKLER
Kimyasal Formül: R-C6H4-SO3H
CAS Numarası: 27176-87-0
Aktif Madde (M = 320)% 96.0 -% 98.0
Özgül Ağırlık (20 ° C) 1.050 - 1.060
Serbest Yağ <% 2,5
Sülfürik Asit <% 0.75
Koruma yok
Nötralizasyon Endeksi 13 (g NaOH 100/100 g)
Renk, APHA; ASTM D 1209 (Klett% 5 AM) <80
Su İçeriği% 0,55

Kategori Adı: Lineer Alkilbenzen Sülfonat (LABSA)


LİNEER ALKİLBENZEN SÜLFONAT (LABSA)
1322-98-1 Desilbenzen sülfonik asit, sodyum tuzu
25155-30-0 Dodesilbenzen sülfonik asit, sodyum tuzu
26248-24-8 Tridesilbenzen sülfonik asit, sodyum tuzu
27636-75-5 Undesilbenzen sülfonik asit, sodyum tuzu
68081-81-2 C10-16 Monoalkilbenzen sülfonik asit, sodyum tuzu
68411-30-3 C10-13 Alkilbenzen sülfonik asit, sodyum tuzu
69669-44-9 C10-14 Alkil türevi benzen sülfonik asit, sodyum tuzu
85117-50-6 C10-14 Monoalkilbenzen sülfonik asit, sodyum tuzu
90194-45-9 C10-13 Alkil türevi benzen sülfonik asit, sodyum tuzu
127184-52-5 4-C 10-13-sec Alkil türevi benzen sülfonik asit, sodyum tuzu


Lineer Alkil Benzen (LAB), temizleme özellikleri nedeniyle seyreltik çözeltilerde yüzey aktif madde olarak kullanılır.
Lineer alkil benzen, petrolden elde edilir ve düşük maliyeti nedeniyle günümüzde kullanılan başlıca deterjandır.
LAB, en yaygın kullanılan deterjanın üretimi için temel hammaddedir.
Sağlıklı ve hastalıksız kalma ihtiyacı, deterjanların, ev ve çamaşır temizleyicilerinin kullanımında hayati bir rol oynar.

Lineer alkilbenzen sülfonik asit (LABSA), nispeten düşük maliyeti ve iyi performansı nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir.
LAB düz zincirlidir ve biyolojik olarak parçalanabilen stabil bir toz halinde kurutulabilir.
 LAB, sentetik sürfaktan sektöründeki en büyük küresel paya sahip olan LABSA ve Lineer alkilbenzen sülfonat (LAS) üretimi için de gereklidir.
LAS'ın yaklaşık% 83-87'si ev deterjanlarında, bulaşık yıkama sıvılarında, çamaşır sıvılarında, çamaşır tozlarında ve diğer ev temizleyicilerinde kullanılmaktadır.


LABSA olarak da bilinen Lineer alkil benzen sülfonik asit, yaygın olarak kullanılan bir endüstriyel deterjan olan sentetik bir kimyasal yüzey aktif maddedir.
Çamaşır tozu, deterjan tozu, yağ sabunu, temizlik tozu ve deterjan kekinde kullanılır.
Lineer alkil benzen sülfonik asit, düşük maliyeti ve yüksek performansı nedeniyle hacimce en büyük sentetik yüzey aktif maddelerden biridir.
Bunun dışında LABSA sülfonik asit, stabil bir toz formuna kurutulabilir. Bu kimyasal biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostudur.

Ürün Adı Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA).
CAS No. 27176-87-0.
Diğer Adı Dodesil Benzen Sülfonik Asit (DBSA).
Sülfonik Asit% 96
C18H30O3S.

Özellikleri
Asidite ile görünüşte deterjan, nemlendirme, köpürme, emülsiyon, dispersiyon ve kahverengi viskoz sıvı etkisine sahiptir.
Yanıcı değildir. çabuk, ürün güçlü emiciliğe sahiptir. su emildikten sonra net olmayan viskoz sıvı olacaktır.
LABSA, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, stabil bir toz halinde kurutulabilmesi ve biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir.
LAB Sülfonik Asit, tüm Ev Tipi Deterjan Toz, Kek ve Bulaşık yıkama temizleyicilerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılan bir anyonik yüzey aktif maddedir.

Sülfonik Asitin Avantajları
labsa% 96
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, düşük maliyeti ve yüksek performansı nedeniyle hacimce en büyük sentetik yüzey aktif maddelerden biridir.
Bunun dışında LABSA, stabil bir toz formuna kurutulabilir.
Bu kimyasal biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostudur.
LABSA Tylose alkil benzen sülfonik asit, renksiz ve yapışkan özelliklere sahip bir kimyasaldır.
LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit esas olarak deterjan formülasyonlarında kullanılır.
Toz formülasyon ve deterjan sıvılarında en önemli ve en ucuz yüzey aktif maddelerden biridir. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir.


LABSA molekülü, para pozisyonunda sülfonatlanmış ve terminal karbonlar hariç herhangi bir pozisyonda Lineer bir alkil zincirine bağlanmış aromatik bir halka içerir.
Alkil karbon zinciri tipik olarak 10 ila 14 karbon atomuna sahiptir ve alkil zincirlerinin Lineerlığı% 87 ila 98 arasındadır.
Ticari LABSA, 20'den fazla ayrı bileşenden oluşurken, Tylose alkil zinciri boyunca farklı alkil zinciri uzunluklarını ve aromatik halka pozisyonlarını temsil eden çeşitli homologların ve izomerlerin oranı, şu anda üretilen ürünlerde nispeten sabittir ve ağırlıklı ortalama karbon sayısı alkil zinciri, 11.7-11.8 arasındaki bölge başına üretim hacmine dayanır.
LABSA, karışımların yakın tutarlılığı, ticari kullanımları, kaderi, sağlık ve çevre etkileri nedeniyle bir kategori olarak desteklenmektedir.
LABSA, birçok çamaşır deterjanı ve temizleyicisinde tüketici ürünlerinde yüzde 25'e kadar ve ticari ürünlerde yüzde 30'a varan konsantrasyonlarda kullanılan birincil temizlik maddesidir; mekanik olarak konsantre katı formda yüzde 45 oranında rapor edilen bir ürün hariçtir. bulaşık yıkama için seyreltilmiş çözelti içine dağıtılır.


Kimyasal Adı: Lineer Alkilbenzen Sülfonat (LABSA)
Tanım LABSA, birçok çamaşır deterjanı ve temizleyicisinde tüketici ürünlerinde yüzde 25'e varan, endüstriyel / ticari ürünlerde biraz daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılan birincil temizlik maddesidir.
LABSA molekülü, para pozisyonunda sülfonatlanmış ve terminal karbonlar hariç herhangi bir pozisyonda Lineer bir alkil zincirine bağlanmış aromatik bir halka içerir (Valtorta ve diğerleri, 2000).
Lineer alkil karbon zinciri tipik olarak 10 ila 14 karbon atomuna sahiptir, yaklaşık mol oranı bölgesel olarak 11.7-11.8 ağırlıklı ortalamalarla biraz değişir.
Alkil zincirleri>% 95 Lineerdır.

Ticari LABSA, 20'den fazla ayrı bileşenden oluşurken, Lineer alkil zinciri boyunca farklı alkil zinciri uzunluklarını ve aromatik halka konumlarını temsil eden çeşitli homologların ve izomerlerin oranı, çeşitli deterjan ve temizleme uygulamaları arasında nispeten sabittir.
Karışımların yakın tutarlılığı, ticari kullanımları, kaderi ve etkileri nedeniyle, LABSA bu değerlendirmede münferit CAS numaraları yerine bir kategori olarak tartışılmaktadır.


LABSA, bağımsız, kapalı sistemlerde Lineer alkilbenzenden (LAB) üretilmiştir (daha fazla bilgi için Ek, Format A, Bölüm VI (1) 'e bakın).
LAB, parafinlerin benzen ve bir katalizör ile reaksiyona sokulması ve LAB'nin damıtma yoluyla izole edilmesiyle üretilir.
LAB daha sonra sülfonatlanır ve daha sonra LABSA'nın sodyum tuzlarına nötralize edilir.
Ticari LABSA, yalnızca C11.7 ila C11.8 arasında değişen ortalama alkil zincir uzunluklarına sahip baskın malzemelerle, C11.3 ila C12.6 arasında değişen ortalama alkil zincir uzunluklarına sahip, C10 ila C13 veya C14 alkil zinciri homologlarının karışımları olarak üretilir. (Yukarıdaki tablo).
Her bir alkil zinciri homologu, ticari malzemede bulunmayan 1-fenil izomer haricinde tüm olası sülfofenil izomerlerinin bir karışımından oluşur.
LAB'yi yapmak için kullanılan katalizör,% 18 ila 28 arasında değişen 2-fenil izomer oranıyla ticari LABSA'daki fenil izomerlerinin dağılımını belirler (Valtorta ve diğerleri, 2000).
Sonuç olarak, OECD SIDS LİNEER ALKİLBENZEN SÜLFONAT (LABSA) UNEP YAYINLARI 10 ticari LABSA, 20 veya daha fazla bileşiğin, C10 homologunun 2-fenil ila 5-fenil izomerlerinin, 2-fenil ila 6-fenil izomerlerinin bir karışımından oluşur. C11 ve C12 homologları ve C13 homologunun 2-fenil ila 7 fenil izomeri, vb.
Ticari malzeme>% 95 saflıkta LABSA'dır.
Karışımlarda bir miktar metil ikameli (yani, izo-dallı) LABSA mevcut olabilir (Nielsen ve diğerleri 1997).
İzo-LABSA bileşeninin miktarı küçüktür (% 1-6) ve saf Lineer bileşene göre biyolojik bozunmayı sınırlamadığı gösterilmiştir (Nielsen ve diğerleri 1997; Cavalli ve diğerleri 1996).
Dialkiltetralin sülfonatlar (DATS) gibi Lineer olmayan bileşenler, üretim sürecine bağlı olarak% 1 ila 8'den daha düşük seviyelerde mevcut olabilir (Nielsen ve diğerleri, 1997).
DATS, iso-LABSA gibi, biyolojik olarak parçalanabilir olduğu gösterilmiştir (Nielsen ve diğerleri, 1997).
LABSA verimini artırmak için dahil edilen ABD, Avrupa ve Japonya'daki işleme tekniklerindeki iyileştirmeler, mevcut DATS miktarını da azaltır.
Tarihsel olarak LABSA saflığı% 87-98 arasında değişirken, son piyasa bilgileri (LABSA SIDS Konsorsiyumu, yayınlanmamış, 2005), küresel LABSA üretiminin% 5'inden daha azının yüksek DATS içerdiğini göstermektedir.


Alkilbenzen sülfonatlar


Sodyum dodesilbenzensülfonatların genel yapısı, önemli alkilbenzen sülfonat örnekleri
Alkilbenzen sülfonatlar, bir hidrofilik sülfonat baş grubu ve bir hidrofobik alkilbenzen kuyruk grubundan oluşan anyonik yüzey aktif maddelerin bir cLABSA'larıdır.
Sodyum lauret sülfat ile birlikte en eski ve en yaygın kullanılan sentetik deterjanlardan biridir ve çok sayıda kişisel bakım ürününde (sabun, şampuan, diş macunu vb.) Ve ev bakım ürünlerinde (çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, sprey temizleyici) bulunabilirler. vb.).
İlk olarak 1930'larda dallı alkilbenzen sülfonatlar (BAS) şeklinde tanıtıldılar.
Bununla birlikte, çevresel kaygılar sonrasında bunlar, 1960'larda Lineer alkilbenzen sülfonatlar (LABSA) ile değiştirildi.
O zamandan beri üretim, 1980'de yaklaşık 1 milyon tondan 2016'da yaklaşık 3,5 milyon tona çıkarak sabunlardan sonra en çok üretilen anyonik yüzey aktif madde haline geldi.

Yoğun köpüklenme Fremont, California - 1972
Dallı alkilbenzen sülfonatlar (BAS) ilk olarak 1930'ların başlarında tanıtıldı ve 1940'ların sonlarından itibaren önemli bir büyüme gördü, erken literatürde bu sentetik deterjanlar genellikle sendika olarak kısaltıldı.
Benzenin 'propilen tetramer' (tetrapropilen olarak da adlandırılır) ile Friedel-Crafts alkilasyonu ve ardından sülfonasyon yoluyla hazırlandı.
Propilen tetramer, propenin oligomerizasyonu ile oluşturulan bileşiklerin bir karışımı için geniş bir terim olduğundan, kullanımı oldukça dallı yapıların bir karışımını vermiştir.

Geleneksel sabunlarla karşılaştırıldığında BAS, sert suya karşı üstün tolerans ve daha iyi köpürme sağladı.
Bununla birlikte, çok dallı kuyruk biyolojik olarak parçalanmayı zorlaştırdı.
BAS, göller, nehirler ve kıyı bölgeleri (deniz köpükleri) gibi atık su deşarj alanlarında büyük miktarda sabit köpük oluşumunun yanı sıra kanalizasyon arıtımında ve içme suyunun kirlenmesinde karşılaşılan köpüklenme sorunlarından yaygın bir şekilde sorumlu tutuldu.
Bu nedenle BAS, 1960'larda çoğu deterjan ürününden çıkarıldı ve yerini Lineer alkilbenzen sülfonatlar (LABSA) aldı.
Hızlı biyolojik bozunmanın öneminin azaldığı bazı agrokimyasal ve endüstriyel uygulamalarda hala önemlidir.

Lineer alkilbenzen sülfonatlar

Lineer bir alkilbenzen sülfonat (LABSA) örneği
Lineer alkilbenzen sülfonatlar (LABSA), endüstriyel olarak, kendileri birkaç yolla hazırlanabilen Lineer alkilbenzenlerin (LAB'ler) sülfonasyonu ile hazırlanır.
En yaygın yoldan benzen, katalizör olarak hidrojen florür kullanılarak uzun zincirli monoalkenler (örn., Dodesen) ile alkillenir.
Saflaştırılmış dodesilbenzenler (ve ilgili türevleri) daha sonra sülfonik asit vermek üzere sülfür trioksit ile sülfonatlanır.
Sülfonik asit daha sonra sodyum hidroksit ile nötralize edilir.
"Lineer" terimi, nihai üründen ziyade başlangıç ​​alkenlerini ifade eder, Markovnikov kuralına uygun olarak mükemmel Lineer ekleme ürünleri görülmez.
Dolayısıyla, Lineer alkenlerin, hatta 1-dodesen gibi 1-alkenlerin alkilasyonu, birkaç fenildodekan izomerini verir.

Yapı özelliği ilişkileri
İdeal koşullar altında BAS ve LABSA'nın temizleme gücü çok benzerdir, ancak LABSA sert sudan daha az etkilendiği için normal kullanım koşullarında biraz daha iyi performans gösterir.
LABSA'nın kendi içinde, çeşitli izomerlerin temizleme gücü oldukça benzerdir, ancak fiziksel özellikleri (Krafft noktası, köpüklenme vb.) Belirgin şekilde farklıdır.
Özellikle yüksek 2-fenil ürününün (yani en az dallanmış izomer) Krafft noktası 0 ° C'nin altında% 25'e kadar LABSA'da kalırken, düşük 2-fenil bulutlanma noktası -15 ° C'dir.
Bu davranış genellikle üreticiler tarafından berrak veya bulanık ürünler yaratmak için kullanılır.

Çevresel kader
Biyolojik bozunabilirlik iyi çalışılmıştır ve izomerizasyondan, bu durumda dallanmadan etkilenir.
Lineer malzemenin tuzu, dallı bileşikten yaklaşık dört kat daha toksik olan balıklar için 2.3 mg / litre LD50'ye sahiptir; ancak Lineer bileşik biyolojik olarak çok daha hızlı bozunur ve bu da onu zaman içinde daha güvenli bir seçim haline getirir.
Yaklaşık 1-3 haftalık yarılanma ömrü ile aerobik koşullar altında hızla biyolojik olarak bozunur; oksidatif bozunma alkil zincirinde başlar.
Anaerobik koşullar altında çok yavaş bozunur veya hiç bozunmaz, bu da kanalizasyon çamurunda yüksek konsantrasyonlarda bulunmasına neden olur, ancak oksijenli bir ortama geri döndüğünde hızla bozunacağı için bunun bir endişe nedeni olduğu düşünülmemektedir.


LABSA molekülü, para pozisyonunda sülfonatlanmış ve terminal karbonlar hariç herhangi bir pozisyonda Lineer bir alkil zincirine bağlanmış aromatik bir halka içerir.
Alkil karbon zinciri tipik olarak 10 ila 14 karbon atomuna sahiptir ve alkil zincirlerinin Lineerlığı% 87 ila 98 arasındadır.
Ticari LABSA, 20'den fazla ayrı bileşenden oluşurken, Lineer alkil zinciri boyunca farklı alkil zinciri uzunluklarını ve aromatik halka konumlarını temsil eden çeşitli homologların ve izomerlerin oranı, şu anda üretilen ürünlerde nispeten sabittir ve ağırlıklı ortalama karbon sayısı alkil zinciri, 11.7-11.8 arasındaki bölge başına üretim hacmine dayanır.
LABSA, karışımların yakın tutarlılığı, ticari kullanımları, kaderi, sağlık ve çevresel etkileri nedeniyle bir kategori olarak desteklenmektedir.
LABSA, birçok çamaşır deterjanı ve temizleyicisinde tüketici ürünlerinde yüzde 25'e kadar ve ticari ürünlerde yüzde 30'a varan konsantrasyonlarda kullanılan birincil temizlik maddesidir; mekanik olarak konsantre katı formda yüzde 45 oranında rapor edilen bir ürün hariçtir. bulaşık yıkama için seyreltilmiş çözelti içine dağıtılır.

2 MARUZ KALMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2.1 Üretim Hacimleri ve Kullanım Modeli LABSA, bağımsız, kapalı sistemlerde Lineer alkilbenzenden (LAB) üretilmiştir (daha fazla bilgi için Ek 1'e bakın).
LAB, parafinlerin benzen ve bir katalizör ile reaksiyona sokulması ve LAB'nin damıtma yoluyla izole edilmesiyle üretilir.
LAB daha sonra sülfonatlanır ve daha sonra LABSA'nın sodyum tuzlarına nötralize edilir.
LABSA üretim ve tüketim hacimleri, kullanımları, sürümleri ve potansiyel maruziyetlerine ilişkin veriler, LABSA'nın Kuzey Amerika üretiminin yaklaşık% 75'ini temsil eden, LABSA SIDS Değerlendirmesi için Endüstri Koalisyonu üye şirketlerinin yayınlanmış kaynaklarından ve anketlerinden toplanmıştır.
2000 yılında Kuzey Amerika'da (Birleşik Devletler ve Kanada birlikte) yaklaşık 390.000 mt LABSA tüketilmiştir (Colin A. Houston, 2002).
2000 yılında Avrupa'da üretim yaklaşık 400.000 mt'du (HERA 2004'te bildirildiği gibi).
Koalisyon anketinin sonuçlarına göre, tüm LABSA üreticilerinin konsorsiyuma üye olduğu 2001 yılında Japonya'da üretim yaklaşık 85.000 metrik ton idi.
1995 yılında küresel üretim 2,6 milyon metrik ton idi ve mevcut en son veriler (LAB için AB Risk Değerlendirme Raporu, 1997).
OECD SIDS LİNEER ALKİLBENZEN SÜLFONAT (LABSA) UNEP YAYINLARI

Konsorsiyum üyelerinin anket sonuçlarına göre (LABSA SIDS Koalisyon Anketi 2002), dünya çapındaki LABSA tüketiminin yaklaşık% 78-97'si sıvı ve toz tüketici ve endüstriyel çamaşırhane ve ince kumaş deterjanlarından oluşmaktadır.
Üretilen LABSA'nın bir diğer% 2-10'u tüketici ve endüstriyel bulaşık yıkama sıvılarında, geri kalanı ise diğer tüketici ve endüstriyel temizleyicilerde kullanılmaktadır.
Kullanımdan sonra, bu ürünler için baskın bertaraf yolu atık sudur.

Tek istisna, bulaşık yıkama için seyreltilmiş solüsyona mekanik olarak dağıtılan konsantre bir katı olan% 45 LABSA içeren bir üründür. OECD SIDS LİNEER ALKİLBENZEN SÜLFONAT (LABSA) UNEP YAYINLARI 14 2.2 Çevresel Maruziyet ve Kader 2.2.1 Çevresel Maruziyet Kaynakları


İşlev / Ürün Kullanım Açıklama
LABSA, kullanımdan önce tedarik edildiği veya seyreltildiği gibi kullanılan ticari çamaşır ve temizlik ürünlerinde kullanılan bir yüzey aktif maddedir.
Kullanım alanları kurumsal ve endüstriyel ürünleri; Örneğin:

ABD / Kanada'daki Ürünlerde Ürün Tipi Konsantrasyon (aralık)
Çamaşır deterjanları (kuru)% 5-25
Bulaşık yıkama deterjanları (sıvılar)% 5-10
Genel temizleyiciler% 1-5
Dezenfektan temizleyiciler (sıvılar)% 5-10

Avrupa'daki Ürünlerde Ürün Tipi Konsantrasyon (aralık)
Çamaşır deterjanları (kuru)% 5-10
Çamaşır deterjanları (sıvılar)% 10-25
Ön yıkamalar% 10-25
Bulaşık yıkama deterjanları (sıvılar)% 25-50

Japonya'daki Ürünlerde Ürün Tipi Konsantrasyon (aralık)
Çamaşır deterjanları (kuru)% 5-10
Bulaşık yıkama deterjanları (sıvılar)% 5-50
Sert yüzey temizleyicileri% 1-10


İşlev / Ürün Kullanım Açıklama
LABSA, aşağıdaki tüketici ürünlerinde yüzey aktif madde olarak yaygın ve dağınık kullanıma sahiptir.


ABD / Kanada'daki Ürünlerde Ürün Tipi Konsantrasyon (aralık)
Çamaşır deterjanları (kuru)% 5-25
Çamaşır deterjanları (sıvılar)% 1-25
Çamaşır deterjanları (tabletler)% 5-25
Kumaş yumuşatıcılar (çarşaflar)% 0.1-0.5
Bulaşık yıkama deterjanları (sıvılar)% 5-25
Genel temizleyiciler (seyreltilebilir)% 1-5
Sert yüzey temizleyicileri% 1-5
Yüz ve el sabunları (çubuklar)% 1-5


Avrupa'daki Ürünlerde Ürün Tipi Konsantrasyon (aralık)
Çamaşır deterjanları (kuru)% 5-25
Çamaşır deterjanları (sıvılar)% 5-10
Çamaşır deterjanları (tabletler)% 10-25
Bulaşık yıkama deterjanları (sıvılar)% 10-25
Genel temizleyiciler (seyreltilebilir)% 1-5
Sert yüzey temizleyicileri% 0,1-0,5

Japonya'daki Ürünlerde Ürün Tipi Konsantrasyon (aralık)
Çamaşır deterjanları (kuru)% 5-25
Çamaşır deterjanları (sıvılar)% 5-25
Çamaşır deterjanları (tabletler)% 5-25
İnce kumaş deterjanları (sıvı)% 1-5
Ağartıcılar% 0.1-0.5
Ön yıkamalar% 5-10
Bulaşık yıkama deterjanları (sıvılar)% 1-5
Sert yüzey temizleyicileri% 0,5-10
Diğer temizleyiciler% 0,1-0,5
Yukarıda gösterilen ürünlerdeki seviye (%) formüle edilmiş üründedir ve kullanımdan önce veya kullanım sırasında herhangi bir seyreltmeyi hesaba katmaz.


Dünya çapında LABSA tüketiminin yaklaşık% 78-97'si sıvı ve toz tüketici ve endüstriyel çamaşırhane ve ince kumaş deterjanlarından oluşmaktadır.
Üretilen LABSA'nın bir diğer% 2-10'u tüketici ve endüstriyel bulaşık yıkama sıvılarında kullanılırken, geri kalanı (% 1-5) diğer tüketici ve endüstriyel temizleyicilerde kullanılmaktadır.

LABSA, suyun yüzey gerilimini düşüren, kirlerin ve lekelerin gevşemesini ve kumaşlardan ve yüzeylerden salıverilmesini sağlayan anyonik bir yüzey aktif maddedir.
LABSA, birçok sıvı ve toz çamaşır deterjanı ve özel ev temizleyicilerinde toplam formülasyonun yüzde 25'ine varan konsantrasyonlarda kullanılan birincil temizlik maddesidir.


Uygulama
1
Yüksek deterjan etkisi
LABSA% 96 Tylose alkil benzen, yüksek etkili deterjan, nemlendirme, köpürme, emülsiyon.

2
Deterjanlar ve emülgatörler
LABSA kimyasalı, çamaşır tozu, günlük kullanılan kimyasal deterjanlar, bulaşık deterjanları, temizlik maddesinin tekstil endüstrisi, boya, elektro kaplama endüstrisi, deri endüstrisi, yağ giderme ajanları, kağıt endüstrisinin renk giderme maddeleri gibi çeşitli deterjan ve emülgatörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. ajan.

3
Ev deterjanları
Çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil ev deterjanları.

(LİNEER ALKİLBENZEN SÜLFONİK ASİT (LABSA
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
Sülfonik asit

Alternatif olarak etilen, Lineer alkenler üretmek için oligomerize edilebilir (kısmen polimerize edilebilir). Elde edilen Lineer mono-olefinler, LAB'leri üretmek için bir katalizör varlığında benzen ile reaksiyona girer. Hidrojen florür (HF) ve alüminyum klorür (AlCl3), benzenin Lineer mono-olefinlerle alkilasyonu için iki ana katalizördür.

 

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) Paketleme
 

Sülfonik Asit - LABSA AMBALAJ OLDUĞU: 220 Litre variller.
Lütfen albümü kontrol edin.

 

Lineer Alkil Benzen SulfonicAcid (LABSA) için
 

LAB Sülfonik Asit, Evsel Deterjan Tozu, Kek ve Tozu, Pastası ve Pastası'nın tüm çeşitlerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılan bir anyonik yüzey aktif maddedir. Bulaşık yıkama temizleyicileri.
Yüksek aktif maddesi, su ile karışabilirliği ve düşük tuz içeriği nedeniyle şu alanlarda da kullanılmaktadır:
• Endüstriyel Formülasyon
• Ev tipi sıvı temizleyiciler
• Çamaşır deterjanı
• Kaplama ve deri yapım endüstrisinin yağ çözücüsü
• Bulaşık deterjanı

 

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) Formülü
 

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)
Görünüm, 25℃: Kahverengi viskoz sıvı
Koku: karakteristik koku Aktif madde,%: 96 dak.
Sülfonat olmayan madde,%: 2.0 maks.
Serbest sülfürik asit,%: 1,5 maks.
Renk, Klett (50 g / L sulu çözelti): 50 maks.

Lineer alkil benzen sülfonik asitler (LAS) anyonik yüzey aktif maddelerdir.
Lineer alkil benzen sülfonik asitler, farklı uzunluklarda Lineer alkil zincirleri içeren benzen sülfonik asitlerin bir karışımıdır (C9:% 1'den az, C10:% 8 ila 16, C11:% 26 ila% 38, C12:% 26 ila% 38, C13: % 15 ila 27 ve C13'ten daha uzun:% 2,5'ten az).
Ürünlerdeki Tylose alkil benzen sülfonik asit miktarı% 2'dir ve bu ürünler süt ineklerinin sonradan daldırılması veya meme başı püskürtülmesi için endikedir.
Meme başına ortalama dozun, her sağım için inek başına 80 mg Lineer alkil benzen sülfonik aside eşit olan yaklaşık 1 ml ürün olduğu varsayılır.
Lineer alkil benzen sülfonik asitler genellikle temizlik maddeleri (ev ve kişisel bakım ürünleri) olarak kullanılır.
Lineer alkil benzen sülfonik asit, kozmetik ürünlerde kullanılan bileşenlerin bir envanterini ve ortak bir terminolojisini oluşturan 8 Mayıs 1996 tarihli 96/335 / EC sayılı Komisyon Kararına yüzey aktif madde olarak dahil edilmiştir.
Lineer alkil benzen sülfonik aside mesleki ve çevresel maruziyet 1996 yılında WHO tarafından değerlendirilmiştir: 1990 yılında dünya çapında Lineer alkil benzen sülfonik asit tüketimi yaklaşık 2 milyon tondur.
Sodyum dodesil benzen sülfonat eşanlamlısı altında Lineer dodesil benzen sülfonik asit, 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) gıda katkı maddesi listesine, yıkamada kullanılan ticari deterjanlarda yüzey aktif ajan olarak dahil edilmiştir. meyveler ve sebzeler veya bu ürünlerin sodalı suların soyulmasına yardımcı olmak için.
Tolerans sınırı yıkama suyunda% 0,2'ye eşit veya daha az olarak ayarlanmıştır.

2. Molekülün hidrofobik ve hidrofilik gruplarının her ikisi de, deterjanlardaki yüzey aktif maddelerin etkisi için gereklidir. Meme diplerinin in vitro antiseptik aktivitesi üzerine yayınlanan bir araştırmaya göre, Lineer alkil benzen sülfonik asit içeren ürünün (% 1,94), her biri 108 bakteri / ml içeren Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Streptococcus agalactiae süspansiyonlarına karşı tamamen etkili olduğu gösterilmiştir. 2 dakikalık bir temas süresinin ardından.
İn vitro çalışmalarla ilgili yayınlanmış bir inceleme belgesine göre, Lineer alkil benzen sülfonik asit için% 50 hemolitik konsantrasyon 9 mg / l ve protrombin süresi için% 50 inhibitör konsantrasyon 0.05 mmol / l (16.3 mg / l) idi.
Lineer alkil benzen sülfonik asit, protein-Lineer alkil benzen sülfonik asit etkileşimini gösteren in vitro proteinlerin termal denatürasyonunu etkiledi.

3. Farmakokinetik veriler, yayınlanmış raporlara dayanılarak sunulmuştur.
Sıçanlarda, 14C-işaretli alkil benzen sülfonat, 5 hafta boyunca 12 erkek Wistar sıçanına (120 ila 140 g) 1.4 mg / kg yem konsantrasyonunda (verilmeyen kg canlı ağırlık başına doz) diyette günlük olarak uygulandı. Radyoaktivite, 5 haftalık beslenme döneminde çoğunlukla dışkı (% 52) ve idrarla (% 29) atılmıştır.
14C-işaretli alkil benzen sülfonatın (384.7 ug / sıçan) tek bir intraperitoneal uygulamasından sonra, dozun% 85'i ilk 24 saatte ve% 95'i 10 günlük takip döneminde atılmıştır.
Ana eliminasyon yolu idrarla (radyoaktivitenin% 50'si),% 35'i feçesle atılır.
Bununla birlikte, 2 ila 10. günlerde feçese atılan radyoaktivite yüzdesi, idrarla atılandan daha yüksekti. Dışkıda veya idrarda hiçbir ana bileşik tespit edilemedi ancak


Yüksek kaliteli, yüksek fenil dereceli LABSA,% 96 aktif iyonik yüzey aktif madde.
Deterjan tozlarının, kuru karıştırılmış ve ayrıca püskürtmeyle kurutulmuş dengeli formülasyonun, ekstrüzyon veya sıkıştırma ile yapılan deterjan kalıplarının ve çok çeşitli konsantrasyon ve viskozitelerde sıvı deterjanların üretimi için uygun maliyetli bir bileşen.
Diğer anyonik, iyonik olmayan ve amfoterik yüzey aktif maddelerle mükemmel temizlik ve uyumluluk sağlar ve suda ve alkolde çözünür.

Net bir formülasyon istendiğinde yüksek fenil derecesi özellikle önemli hale gelir.
Yüksek katılar uygulandığında bulutlanmayı önlemek için, bu kadar yüksek bir fenil derecesine ihtiyacınız olacak. Bu bileşen, diğer önde gelen bileşenlere kıyasla karşılaştırma testlerinde daha yüksek netlikle performans göstermiştir.

Aşağıdakilerin hem ev hem de ticari uygulamalarında birincil yüzey aktif madde olarak kullanılır:

Bulaşık Deterjanı (hem Makine hem El)
Çamaşır deterjanı
Araba yıkama
Diğer uygulamalar: Sert Yüzey Bakımı, Ağır Hizmet Temizliği, Endüstriyel Temizlik, Hafif Hizmet Temizliği, Konsantre Emülsiyonlar, Emülsifiye Edilebilir Konsantreler, Fumigantlar, Lateks Köpükleme Maddesi, Lateks Üretimi, Mikro-emülsiyonlar, Yağ Dağıtıcılar, Süspansiyon Konsantreleri, Süspansiyon emülsiyonları.

Diğer Bileşen Kısaltmaları: DODECYLBENZENE SÜLFONİK ASİT (DDBSA)


Lineer alkilbenzen sülfonik asit, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve düz zincire sahip olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. LAS, hidrofobik ve hidrofilik bir grupla karakterize edilen moleküllere sahip anyonik bir yüzey aktif maddedir.
Alfa-olefin sülfonatlar (AOS) alkil sülfatlar (AS) da ticari anyonik yüzey aktif cisimlerinin örnekleridir.
Sülfonasyonla üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir.
LAS, farklı alkil zinciri uzunluklarına sahip homologların (C10 ila C13 veya C14) ve 2 ila 5-fenilin fenil pozisyonel izomerlerinin, başlangıç ​​materyalleri ve reaksiyon koşulları tarafından dikte edilen oranlarda, her biri para pozisyonunda sülfonatlanmış bir aromatik halka içeren karmaşık karışımlarıdır ve terminal bir (1-fenil) haricinde herhangi bir pozisyonda bir Lineer alkil zincirine bağlanır.
LAS'ın özellikleri, alkil zincir uzunluğuna göre fiziksel ve kimyasal özelliklerde farklılık gösterir ve çeşitli uygulamalar için formülasyonlar sağlar.
Başlangıç ​​malzemesi LAB (Lineer alkilbenzen), benzenin katalizör olarak hidrojen florür (HF) veya alüminyum klorür (AlCl3) varlığında n-parafinlerle alkilasyonu ile üretilir.

LAS, kesikli reaktörlerde LAB'nin oleum ile sülfonasyonu ile üretilir.
Diğer sülfonasyon alternatif reaktifleri, düşen film reaktörlerindeki sülfürik asit, seyreltilmiş sülfür trioksit, klorosülfonik asit ve sülfamik asittir.
LAS daha sonra istenen tuza (sodyum, amonyum, kalsiyum, potasyum ve trietanolamin tuzları) nötralize edilir.
Yüzey aktif maddeler, yağ ve su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan ortamlar arasındaki teması iyileştirmek için ihtiyaç duyulan endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Lineer alkilbenzen sülfonik asit, esas olarak çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil olmak üzere ev tipi deterjanların yanı sıra bir bağlama maddesi olarak ve tarımsal herbisitler için bir emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır.

ANA SÜLFONİK ASİT

TUZLAR

ZİNCİR UZUNLUĞU

CAS RN

CAS RN

Dodesilbenzen sülfonik asit 1322-98-1 1322-98-1 (Sodyum)
Undesilbenzen sülfonik asit 50854-94-9 27636-75-5 (Sodyum)
61931-75-7 (Amonyum)
Lineer Alkilbenzen sülfonik asit 27176-87-0 25155-30-0 (Sodyum)
29756-98-7 (Alüminyum)
1331-61-9 (Amonyum)
26264-06-2 (Kalsiyum)
27177-77-1 (Potasyum)
Tridesilbenzen sülfonik asit 25496-01-9 26248-24-8 (Sodyum)
Tetradesilbenzen sülfonik asit 30776-59-1 28348-61-0 (Sodyum)
Pentadesilbenzen sülfonik asit 61215-89-2 64716-02-5 (Potasyum)
Hekzadesilbenzen sülfonik asit 16722-32-0 64716-00-3 (Potasyum)
Heptadesilbenzen sülfonik asit 39735-13-2
 


Labsa nasıl etkisiz hale getirilir
Deterjan endüstrisi için bulamaç hazırlama sürecinde Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asitin (LABSA) Kostik Soda (% 50 konsantrasyon, yani 150 kg su ve 150 kg NaOH) ile nötralizasyonunu incelemek için bu test. Reaktöre su (900 kg) yükleyerek ve ardından kostik soda (300 kg) ekleyerek bunu% 10'a seyrelterek başlar. Daha sonra nötralizasyon reaksiyonu için LABSA (1050 kg) eklenir. Ürün LAS tuzu ve sudur.

Tepki şu şekildedir:

CH3 (CH2) 11C6H4SO3H + 3NaOH =====> CH3 (CH2) 11C6H4SO3Na + 3H2O

Yukarıdaki reaksiyondan elde edilen macunun asit içermemesi gerekir, bu da tüm LABSA'nın tüketilmesi gerektiği anlamına gelir (onu sınırlayıcı reaktan yapar). Bununla birlikte, stokiyometrik ally NaOH, sağlanan kütlelere göre sınırlayıcı reaktandır.

NaOH miktarını oluşturmak için su eklendiğine dikkat edilmelidir, böylece sağlanan LABSA ile reaksiyona girmek yeterlidir. Ancak su eklemek onu NaOH'ye dönüştürmez, bu da NaOH miktarının aynı kaldığı anlamına gelir (yani 150 kg).

Kullanım labsa:
Lineer alkilbenzen sülfonik asit, sodyum oluşturmak için kostik soda (NAOH) ile nötralize edilebilir.

Alkilbenzen sülfonat - yoğun şekilde uygulanan bir anyonik yüzey aktif madde.

LABSA yanıcı bir madde değildir ve suda çözünebilir ancak organik çözücü içinde çözülemez.

LABSA oldukça emicidir ve biyolojik olarak parçalanabilirliği% 90'ın üzerindedir.

Lineer alkilbenzen sülfonik asit, yaygın olarak uygulanan anyonik yüzey aktif maddedir.

Labsa, deterjan endüstrisi için deterjan, köpük, nem ve emülsiyon ve dispersiyon ile karakterize edilen hammaddedir.


Sülfonik asit, LABSA, çoğu bulaşık deterjanı, deterjan tozu, temizlik tozu, çamaşır tozu, deterjan keki, sıvı sabun, sabun vb. Kullanılan organik kükürt bileşiklerinin bir partisidir. . Ayrıca tekstil endüstrisinde yıkama maddesi olarak, pestisit endüstrisinde sprey kalitesini artırmak için kullanılır.

Esas olarak kullanılır

1. Hammadde çeşitleri üretmek için deterjan, emülsiyon. Günlük kimya endüstrisinde çamaşır tozu, bulaşık yıkama temizleyicisi gibi;

2. Tekstil endüstrisinde temizleyici, boyama asistanı;

3. Elektrolizle ve deri imalatında yağdan arındırma maddesi, kağıt yapımında mürekkep giderici madde vb.

4. Deterjanların hammaddesi olarak. Dekontaminasyon, emülsifikasyon, dispersiyon, ıslatma ve köpürme özelliklerine sahip alkilbenzen sülfonik asit sodyum (LAS) üretmek için kullanılır.


Uygulamalar: Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) - Yumuşak Asit Bulamacı, Deterjan Tozu, Deterjan Tozu, Deterjan Kek, Sıvı Sabun, Temizleme Tozu, Ovma Çubuğu, Yağ Sabunları vb.Formülasyonunda Sentetik deterjan endüstrileri için ana Hammaddedir.
Anyonik özel formülasyonlarda kullanılır. Tekstil endüstrisi gibi diğer endüstrilerde merserize veya yıkama maddesi olarak kullanılır.
Gençlerin yüzey alanını arttırmak için kullanılır. Agro Chemicals'da da kullanılmaktadır.


LAS'ın yaklaşık% 82–87'si, çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil olmak üzere ev deterjanlarında kullanılır.
Diğer uygulamaların çoğunu endüstriyel, kurumsal ve ticari temizleyiciler oluşturur, ancak LAS aynı zamanda bir emülgatör (örneğin, tarımsal herbisitler için ve emülsiyon polimerizasyonunda) ve bir ıslatma maddesi olarak kullanılır. Kişisel bakım uygulamalarında da çok küçük hacimler kullanılmaktadır.
Kuzey Amerika hanehalkı segmentindeki talep, maliyet hususları nedeniyle LAS'tan alternatif yüzey aktif maddelere yönelik reformülasyonlar, enzimlerin daha fazla kullanılması ve daha düşük genel yüzey aktif madde ile sonuçlanan olumsuz ekonomik koşullar dahil olmak üzere çeşitli gelişmelerin bir sonucu olarak 2000-11'de keskin bir düşüş gösterdi. deterjanlardaki seviyeleri.
Ancak, tüketim 2011-17 arasında sabitlendi.

LAS tüketimi, oldukça gelişmiş bölgelerde muhtemelen istikrar kazanacak veya biraz azalacaksa da, Orta Doğu, Afrika, Hindistan ve Çin gibi bazı az gelişmiş bölge veya ülkelerde ve ayrıca Güneydoğu'da% 3,0-5,0 oranında artacaktır. Asya.
Asya Pasifik bölgesindeki LAS talebinin hızlı büyümesinin bir sonucu olarak, bölgedeki talep 2017'de küresel talebin yarısından fazlasını oluşturdu.

LAS'ın dünya çapındaki büyümesi, deterjan üreticilerinin yüzey aktif madde formülasyonlarındaki aktif içeriği azaltma çabalarından, bazı ülkelerde sıvı deterjanlara geçişten (rakip yüzey aktif maddelere fayda sağlar) ve daha az tüketici doz aşımından (özellikle Kuzey'de) olumsuz etkilenecektir. Amerika, geleneksel sıvı deterjanlardan bir miktar pazar payı almaya devam ettiklerini varsayarak, birim dozlu çamaşır ürünleriyle).
Bununla birlikte, toz deterjanların hala çamaşır deterjanı pazarının çok büyük bir parçası olduğu Hindistan, Çin, Afrika ve Orta Doğu gibi ülkelerde / bölgelerde LAS tüketimi olumlu yönde etkilenecektir.

Lineer alkilbenzen sülfonat, ev tipi deterjanlarda kullanım için diğer bazı önemli yüzey aktif maddelerle rekabet eder.
Rekabetçi yüzey aktif cisimlerinin bazıları daha sert su toleransına ve enzimlerle daha iyi uyumluluğa sahiptir ve LAS'tan daha hafiftir.
Bununla birlikte, tarihsel olarak, LAS çoğu zaman maliyet açısından daha düşük olmuştur ve rakip yüzey aktif maddelere kıyasla diğer daha uygun özelliklere sahip olmuştur.
2002-06 döneminde, çok yüksek ham petrol fiyatları, LAS'ı piyasaya sunulmasından bu yana çoğu yılda olduğundan çok daha az rekabetçi hale getirdi.
2007-11 döneminde, LAS fiyatları, rekabetçi yüzey aktif maddelerinkine göre daha yakından takip etti.
Bu, tüm yüzey aktif cisimlerinin fiyatları çok dalgalı olmaya devam etse bile, daha istikrarlı bir tüketim modeline yol açtı.
2014'ün sonlarından 2017'ye kadar düşük ham petrol fiyatları, LAS'ın daha rekabetçi olmasına yardımcı oldu.

LABSA / LAS üretimi, rakip ürünlerin tedarik durumundan etkilenmektedir - esas olarak alkol eter sülfatlar (AES).
AES tedariğindeki kıtlık veya yüksek fiyatı genellikle LABSA / LAS kullanımını desteklemiştir. Gelişmekte olan dünyada, LAS sabunlarla rekabet etmektedir.

Lineer alkilbenzen veya LAB, biyolojik olarak parçalanabilen deterjanların üretiminde en yaygın hammaddedir.

Normal parafinden elde edilen mono-olefinlerle benzen kullanılarak üretilmiştir. Bunlar genel olarak çözücü karakterlerine ek olarak, çok saf ara bileşiklerin üretimi için çok sayıda organik sentezde kullanılabilen maddelerdir.


Benzen ile olefinlerin alkilasyonu, aynı zamanda, esas olarak dialkil benzenlerden oluşan ürünler olmak üzere, küçük miktarlarda ağır alkilatların oluşumuna da yol açar.
Düşük viskozitesi ve yüksek dielektrik dayanımı, elektrikli yağlar, yağ katkı maddeleri ve soğutucular gibi belirli endüstriyel kullanımlar için mükemmel özellikler verir.

LAB'nin sülfonasyonu, ilgili sülfonik asidin (LABSA) oluşumuna yol açar.
LABSA, toz, sıvı, jeller, aglomeratlar, kalıplar veya tabletlerdeki her tür deterjan formülasyonunda en çok yönlü ve en yaygın kullanılan yüzey aktif maddedir.

LABSA, her biri Para konumunda sülfonatlanmış bir aromatik halka içeren, başlangıç ​​materyalleri ve reaksiyon koşulları tarafından belirlenen oranlarda farklı alkil zinciri uzunluklarına (C10 ila C13 veya C14) sahip homologlar ve 2 ila 5-fenil fenil konumsal izomerlerinin karmaşık bir karışımıdır. ve terminal bir (1-fenil) haricinde herhangi bir pozisyonda bir Lineer alkil zincirine bağlanır.
LABSA'nın özellikleri, alkil zincir uzunluğuna göre fiziksel ve kimyasal özelliklerde farklılık göstererek, çamaşır ve ev bakım ürünlerinde çeşitli uygulamalar için formülasyonlarla sonuçlanır.
Başlangıç ​​malzemesi LAB (Lineer alkil benzen), katalizör olarak hidrojen florür (HF) veya alüminyum klorür (AlCl3) varlığında benzenin n-parafinlerle alkilasyonu ile üretilir, en sonuncusu UOP tarafından DETAL işlemidir.

LABSA, kesikli reaktörlerde LAB'nin sülfürik asit ile sülfonasyonu ile üretilir.
Diğer sülfonasyon alternatif reaktifleri, düşen film reaktörlerinde oleum, seyreltilmiş sülfür trioksit, klorosülfonik asit ve sülfamik asittir.
Yüzey aktif maddeler, yağ ve su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan ortamlar arasındaki teması iyileştirmek için ihtiyaç duyulan endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Lineer alkilbenzen sülfonik asit, esas olarak çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil olmak üzere ev tipi deterjanların yanı sıra bir bağlama maddesi olarak ve tarımsal herbisitler için bir emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır.
Stabil olduklarından, sülfonik asitler izole edilebilir, depolanabilir ve bir ticari eşya olarak gönderilebilir.
SO3, bir elektron verici grubu içeren herhangi bir organik bileşikle hızla reaksiyona giren agresif bir elektrofilik reaktiftir.
Sülfonasyon, endüstriyel ölçekte gerçekleştirilmesi zor bir reaksiyondur çünkü reaksiyon hızlıdır ve oldukça ekzotermiktir; yaklaşık 380 kJ / kg SO3 (SO3 poundu başına 800 BTU) açığa çıkararak reaksiyona girdi.
Çoğu organik bileşik, hızlı reaksiyon ve ısı gelişimi nedeniyle saf SO3 ile temas halinde siyah bir kömür oluşturur.
Ek olarak, reaktanların viskozitesi organik besleme stokundan sülfonik aside dönüştürüldükçe 15 ila 300 kat artar.
Viskozitedeki bu büyük artış, ısının uzaklaştırılmasını zorlaştırır.

Oluşan ürünlerin yüksek viskozitesi, reaksiyon kütlesinden ısı transfer katsayısını düşürür.
Reaksiyon kütlesinin etkili bir şekilde soğutulması önemlidir çünkü yüksek sıcaklıklar, istenmeyen yan ürünler üreten yan reaksiyonları teşvik eder.
Ayrıca, reaktif doğası nedeniyle herhangi bir fazla SO3, yan reaksiyonlara ve yan ürün oluşumuna katkıda bulunduğundan, SO3'ün organik molar oranının hassas kontrolü önemlidir.
Bu nedenle, ticari ölçekli sülfonasyon reaksiyonları, organik SO3 mol oranının sıkı bir şekilde kontrol edilmesini ve reaksiyon ısısının hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayan özel ekipman ve enstrümantasyon gerektirir.
Sülfürik asit (H2SO4), sülfonatlayıcı ajan olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Reaksiyonda su oluştuğu ve ortaya çıkan su sülfürik asidi seyrelttiği için bu bir denge sürecidir.
Sülfürik asit konsantrasyonu yaklaşık% 80'e düştüğünde sülfonasyon reaksiyonu durur. Bu proses, gaz sülfonasyon yoluna kıyasla düşük SO3 maliyeti ve düşük sermaye ekipman maliyeti gibi ikili bir avantaja sahiptir.
Bununla birlikte, büyük miktarlarda tepkimeye girmemiş sülfürik asit bırakan bir denge süreci olma dezavantajına sahiptir.
Bu atık asit, reaksiyon karışımından ayrılmalı ve daha sonra SSP ve diğer gübrelerin üretiminde kullanılmalıdır.
Sülfürik asit, aromatikleri ve alkolleri hem parti halinde hem de sürekli ekipmanda sülfonatlamak için kullanılabilir.
Deterjan alkilatlar için, reaksiyon ısısını uzaklaştırmak ve reaksiyon sırasında uygun sıcaklığı muhafaza etmek için bir tedarik ve soğutma sağlayan bir Reaktör olan parti ekipmanı kullanılır.
Deterjan alkilat önce reaksiyon kabına eklenir, ardından Sülfürik asit bir süre içinde yavaşça eklenir.
Reaksiyon oldukça ekzotermiktir ve asit ilavesi oranı reaksiyon ısısını uzaklaştırma kabiliyeti ile belirlenir.
Optimum ürün kalitesi için sıcaklık 65 ° C'nin altında tutulmalıdır.
Çoğunlukla reaksiyon ısısı, reaksiyon karışımının harici bir ısı değiştiriciden pompalanmasıyla giderilir.
Bu bir denge reaksiyonu olduğu için, hidrotropların sülfürik asit ile azeotropik sülfonasyonu haricinde, büyük miktarda sülfürik asit oluşur.
Sülfonasyon reaksiyonu tamamlandığında sülfürik asit, sülfonatlı deterjan alkilattan su ilave edilerek ayrılabilir.
Su ilavesi (tipik olarak reaksiyon karışımının ağırlıkça yaklaşık% 6 ila 8'i), sülfonik asit ile harcanmış asit adı verilen seyreltilmiş sülfürik asit arasında bir faz ayrılmasına neden olur.
Ayırma genellikle ayrı, astarlı bir kapta gerçekleşir ve yaklaşık 1/2 saatlik bir süre boyunca gerçekleşir.
Ayrıldıktan sonra sülfonik asit, malzemenin gönderildiği bir depolama tankına aktarılır.
Malzeme kamyon tankerlerinde veya HDPE varillerde satılmaktadır.
Her fıçıya doğru ağırlıkta malzeme doldurulmasını sağlamak için otomatik fıçı doldurma makinesi kullanılır.
Karayolu tankerleri sevk edilmeden önce kantarlarda tartılır

LABSA = Linear alkylbenzene sulphonic acid = SULFONIC ACID = Dodecylbenzenesulphonic acid
LAS = Linear alkylbenzene sulphonic acid SALTS

LAB: Linear alkylbenzene
HAB: Heavy Alkylate bottom
LABSA: Linear alkylbenzene Sulfonic Acid
LAS: Linear alkylbenzene Sulfonate


Synonyms: LABSA, Dodecylbenzene Sulfonic Acid, 
Laurylbenzene Sulfonic Acid,
Laurylbenzene Sulfonate

EC / List no.: 248-289-4
CAS no.: 27176-87-0
Mol. formula: C18H30O3S


Dodecyl benzene sulfonic acid
Dodecylbenzenesulphonic acid
dodecylbenzenesulphonic acid

CAS names
Benzenesulfonic acid, dodecyl-

IUPAC names
2-dodecylbenzenesulfonic acid
4-dodecan-3-ylbenzenesulfonic acid
4-dodecylbenzenesulfonic acid
4-dodecan-3-ylbenzenesulphonic acid
Benzenesulfonic acid, dodecyl-
Dodecylbenzene sulfonic acid
DODECYLBENZENESULFONIC ACID
DODECYLBENZENESULPHONIC ACID
dodecylbenzensulfonic acid
Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid


Trade names
-Benzenesulfonic acid, dodecyl-
C12-LAS
DDBSA
Laurylbenzenesulfonic acid
Laurylbenzenesulphonic acid
Linear alkylbenzenesulfonic acid
n-Dodecylbenzenesulfonic acid

Our product line consists of linear alkylbenzene sulphonic acids and salts, also known as LABSA and LAS, respectively.

LABSA and LAS are anionic surfactants that exhibit very good properties for relatively low cost. 
For this reason, they are considered one of the main work-horses in large volume applications, such as household and industrial laundry and dishwashing detergents, and all-purpose cleaners. 
Further applications include textile processing and emulsifiers in industrial and agricultural applications.

Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) is a colorless chemical having viscous properties. 
Owing to its excellent cleaning properties and affordable cost, LABSA is a highly demanded in the detergent formulations. 
The linear chain of LABSA makes it a high biocompatible and efficient compound to be utilized in a variety of applications. 
Hence the product is regarded as a supreme replacement for non-linear Alkylbenzene Sulfonates. 
Attributed to its excellent surface properties, LABSA is primarily used for producing household cleaners, detergents, laundry powders, washing liquid and dishwashing liquid. 
Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) is also used as a lubricating agent and as an additive since it portrays same functionality in acidic environment. 
Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) is also suitable as a coupling agent and emulsifier for agriculture and emulsion polymerization activities.


Linear alkylbenzene sulfonic acid (LABSA) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB). 
Linear alkylbenzene sulfonate (LAS), the world’s largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications. 
The LABSA market is driven by the markets for LAS, primarily household detergents. 
Linear alkylbenzene sulfonate was developed as a biodegradable replacement for nonlinear (branched) alkylbenzene sulfonate (BAS) and has largely replaced BAS in household detergents throughout the world.

The pattern of LAS consumption demonstrates the overwhelming preference by consumers for liquid laundry detergents in North America, whereas powders continue to be the dominant products in Western Europe, Japan, and China. 
Comparable and reliable data in other world regions are generally unavailable. 
In these less-developed world areas, LAS is essentially used only in laundry powders (particularly in India and Indonesia) and hand dishwashing liquids. 
The latter are often used as general-purpose cleaners.

Linear alkyl benzene sulphonic acid, also known as LABSA is a synthetic chemical surfactant, which is a widely used industrial detergent. It is used in washing powder, detergent powder, oil soap, cleaning powder and detergent cake.

Linear alkyl benzene is the raw material used to manufacture linear alkyl benzene sulfonate (LABSA), an active ingredient in the formulation of detergents. 
LABSA eliminates dirt by its physicochemical mechanism and it is one of the surfactants most widely used in liquid cleaners and in powder. 
LABSA has been used for more than 45 years in the manufacture of detergents and it is known for its excellent quality/price ratio.

 

DESCRIPTION 
LABSA is an anionic surfactant, whose molecules are characterized by a hydrophilic and a hydrophobic group. This nonvolatile chemical compound is synthesized through the process of sulfonation. The sulfonation reagents include sulfuric acid, chlorosulfonic acid, sulfamic acid and diluted sulfur trioxide.

The properties of LABSA, differs in chemical and physical properties based on the length of the alkyl chain. This results in formulations, which finds many applications. The resulting surfactants are used in the chemical industry to improve contact between water and minerals.

 

USES
LABSA is chiefly used in the detergent industry for the manufacture of washing powder, detergent powder, detergent cake, liquid soap, oil soap, scouring bar and cleaning powder. This chemical finds applications in anionic specialty formulations. The quality of pesticide sprays can be improved from it.

Linear alkyl benzene sulphonic acid is used as a washing and mercerizing agent in the textile industry.  The surface area of distempers is increased using LABSA. It is used as a wetting agent as well as an emulsifier in small quantities along with other surfactants, for foaming of toilet soaps.

Owing to its high active matter content and miscibility with low salt content and water, LABSA is used in the polymerization of emulsions and in production of coupling agents, emulsifiers, agricultural herbicides, household and industrial cleaners.

 

ENVIRONMENTAL AND SAFETY CONSIDERATIONS
Most anionic surfactants including LABSA are nontoxic in nature. However, prolonged exposure to these surfactants, could irritate and damage the skin through the disruption of the lipid membrane, which protects the skin and other cells. On the other hand, the biodegradability is determined by surfactant's hydrophobic hydrocarbon group.

 

ADVANTAGES 
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is one of the largest synthetic surfactants by volume due to its low cost and high performance. Apart from this, LABSA can be dried to a stable powder form. This chemical is biodegradable and environmentally friendly.

 

Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid can be neutralized with caustic soda ( NaOH) to form sodium alkylbenzene sulphonate-an extensively applied anionic surfactant.
LABSA is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent. LABSA is quite absorbent and its biodegradability is above 90% .
Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid is extensively applied anionic surfactant. It is raw material for detergent industry characterized by detergency, foam, moisture, and emulsion and dispersing.

Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid is used as the raw material to produce kinds of detergent, emulsion. 
Such as laundry powder, dish wash cleaner indaily chemical industrial cleaner, Dyeing assistant in textile industrial degrease agent in electroplate and leather manufacture, de-inking agent in paper making.

Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid
Product description
CAS No.: 27176-87-0

Synonyms: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid;

Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid


Linear alkylbenzene sulfonic acid, also known as LABSA, is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost and good performance. 
This product is commonly used as a cleaning agent for household and personal care products including laundry powders, laundry liquids, oil soap, cleaning powder, and dish-washing liquids.

This nonvolatile chemical compound is synthesized through the process of sulfonation. 
The sulfonation reagents include sulfuric acid, chlorosulfonic acid, sulfamic acid and diluted sulfur trioxide. 
This chemical finds applications in anionic specialty formulations. The quality of pesticide sprays can be improved from it. 
Linear alkyl benzene sulphonic acid can be used as a washing and mercerizing agent in the textile industry as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.


Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid is a synthetic surfactant with a wide range of applications like as a coupling agent, as an emulsifier and in the production of household detergents.


Linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA) is the major anionic surfactant material used in detergent formulations

Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is a largest volume surfactant because of its low cost, good performance; environmental friendliness.
For the production of sulfonic acid, LABSA, alkaline benzene linear sulfating is usually used.


Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA 96%), as the raw material of detergent, is used to produce alkylbenzene sulfonic acid sodium , which has the performances of cleaning, wetting, foaming, emulsifying and dispersing, etc. 
The rate of biodegradation is more than 90%. 
The product is widely used for producing various detergents and emulsifiers, such as washing powder, detergent of dishware, detergent of light or hard dirt, cleaner of textile industry, dyeing assistant, degreaser of plating and leather making industry, and the deinking agent of paper-making industry, etc.

Linear alkylbenzene (LAB) is the result of the catalytic alkylation of benzene, with linear mono-olefins obtained from n-paraffin dehydrogenation process, extracted from a hydrotreated kerosene cut. LABSA is produced by the sulphonation of LAB with sulfur trioxide (SO3).

LAB is mainly used as a raw material to produce Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) via sulfonation reaction and then Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) via neutralization.
LAS is one of the major anionic surfactants used in the market for household detergents, such as laundry powders, laundry liquids, dishwashing products and all - purpose cleaners, as well as other minor applications in a wide range of different industries.


As an anionic surfactant the neutralized sulphonate of LAB is used nearly in all kinds of detergent formulations like for household, laundry, dishwashing.

Examples of applications

Linear alkylbenzene (LAB) is a basic raw material for the production of linear alkylbenzene sulphonic acid (LAS). After neutralization it is the most common active ingredient in detergents because of its biodegrability. Sulphonation of linear alkylbenzene (LAB) leads to formation of the relevant sulphonic acid (LABSA). The neutralized LABSA is the most versatile tensioactive and the one most amply used in all kinds of detergent formulations like powder, liquid, gel, admixtures, bars and tablets.

Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA;Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt;Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French).

The product is used as the raw material to produce kinds of detergent, emulsion. Such as laundry powder, dish wash cleaner indaily chemical industrial .cleaner,Dyeing assistant in textile industrial .degrease agent in electroplate and leather manufacture, de-inking agent in paper making.

LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acid  is a chemical which is colorless and have viscous properties. LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acid mainly using in detergent formulations. It is one of the most important and cheapest surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing properties.

LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acidis in the formulation of anionic, non-anionic, and amphoteric surfactants, and it is extremely important for its degradability in nature. It is soluble in water and emulsifying agent. Alkyl benzene sulfonic acid is one of the most widely used anionic surfactants due to its low cost, high efficiency and biocompatibility due to its linear chain. This anionic surfactant has hydrophilic and hydrophobic groups. These are non-volatile compounds produced by the sulfonation process. These compounds consist of mixtures of carbon chains of 10 to 14 carbon lengths that are a phenyl group with a sulfonate group


LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acid application
The properties of  LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acid  depend on the length of the alkane chains that give them different functionality. Surfactants are used in the industry to increase the contact of polar and non-polar phases, such as oil, water, or water and minerals. Linear alkyl benzene sulfonate is mainly used for the manufacture of household detergents such as laundry powder, washing liquid, dishwashing liquid and other household cleaners and other industrial uses. LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acid uses in produce sulfonic acid. LABSA is an additive as an lubricating agent oils and have as corrosion and rust prevention. his product is a very effective intermediate surfactant. It is usually neutralized with alkali types and forms sulphonates used in different fields. This product can be used in acidic environments.

Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder, biodegradable and environment friendly.

LABSA is an anionic surfactants with molecules characterized by a hydrophobic and a hydrophilic group. They are nonvolatile compounds produced by sulfonation. LABSA are complex mixtures of homologues of different alkyl chain lengths (C10 to C13 or C14) and phenyl positional isomers of 2 to 5-phenyl in proportions dictated by the starting materials and reaction conditions.


LABSA is widely used for producing various detergents and emulsifiers, such as washing powder, detergent of dishware, detergent of light or hard dirt, detergent for the textile industry, dyeing assistant, degreaser of plating and leather making industry, and the deinking agent of paper-making industry, etc.

Sulfonic Acid (LABSA) Definition
Sulfonic Acid (LABSA)
Sulfonic acid or LABSA is a batch of organic Sulfur compounds that are used as an anionic surfactant in most home detergents such as dishwashing detergents and washing powders. LABSA compound is used as a cleaning agent, foaming agent and sponge cleaner in more formulations. For the production of Sulfonic Acid, alkaline benzene linear sulfation is usually used. And its ingredients Linear Alkylbenzene, Oxygen, Sulfur and Citric Acid.

Linear alkylbenzene sulfonic acid (LABSA) is prepared commercially by just sulfonating linear alkylbenzene (LAB). Linear alkylbenzene sulfonate which is mainly called (LAS), the worlds largest volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, which is widely used in household detergents as well as in numerous industrial application. The Iran LABSA96% market is driven by the markets for LAS, i.e., household detergents. Linear alkylbenzene sulfonate was created as a biodegradable replacement for nonlinear (i.e., branched) alkylbenzene sulfonate (BAS) and has largely replaced BAS in household detergents throughout the World.
Iran Linear alkylbenzene sulfonic acid ( LABSA 96% ) is the largest volume synthetic surfactant because of its relatively low cost price, good performance the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has right chain.

Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid can be neutralized with caustic soda (NaOH) to form sodium alkylbenzene sulphonate an extensively applied anionic surfactant. Linear alkylbenzene sulfonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has straight chain. LABSA is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent. LABSA is quite absorbent and its biodegradability is above 90%.

Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid is extensively applied anionic surfactant. It is raw material for detergent industry characterized by detergency, foam, moisture, and emulsion and dispersing.
Linear alkylbenzene sulfonic acid (LABSA) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB). Linear alkylbenzene sulfonate (LAS), the world’s largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications.

Sulfonic Acid (LABSA) Applications
Sulfonic acid has a high detergent and emulsifying power that is compatible with other surfactants in the formula of detergent products. 
It is also the cheapest surfactant in the world and is used in the formulation of detergent products as much as possible. 
For example, in the dishwashing liquid formula, about 8 to 18% of sulfonic acid can be used, which is neutralized with sodium and converted to sulfonate.

Used as Synthetic detergent industries in formulation of Washing powder, Detergent powder, Detergent cake, Liquid Soap, Cleaning powder, Scouring Bar, Oil soaps etc…
Used in textile industry as a washing agent.
in Pesticides to improve the quality of spray.
HI & I cleaning
Emulsion polymerization
Metalworking
Paints & coatings
Laundry detergents
Industrial auxiliaries
Oil fields
Agriculture

CHARACTERISTICS
Chemical Formula : R-C6H4-SO3H
CAS Number: 27176-87-0
Active Matter (M=320) 96.0 % – 98.0%
Specific Gravity (20°C) 1.050 – 1.060
Free Oil < 2.5%
Sulfuric Acid < 0.75%
Preservation none
Neutralization Index 13 (g NaOH 100/100 g)
Color, APHA; ASTM D 1209 (Klett 5% AM) < 80
Water Content 0.55%

Category Name: Linear Alkylbenzene Sulfonate (LABSA) 


LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE (LABSA)
1322-98-1 Decylbenzene sulfonic acid, sodium salt
25155-30-0 Dodecylbenzene sulfonic acid, sodium salt
26248-24-8 Tridecylbenzene sulfonic acid, sodium salt
27636-75-5 Undecylbenzene sulfonic acid, sodium salt
68081-81-2 C10-16 Monoalkylbenzene sulfonic acid, sodium salt
68411-30-3 C10-13 Alkylbenzene sulfonic acid, sodium salt
69669-44-9 C10-14 Alkyl deriv benzene sulfonic acid, sodium salt
85117-50-6 C10-14 Monoalkylbenzene sulfonic acid, sodium salt
90194-45-9 C10-13 Alkyl deriv benzene sulfonic acid, sodium salt
127184-52-5  4-C 10-13-sec Alkyl deriv benzene sulfonic acid, sodium salt 


Linear Alkyl Benzene (LAB) is used as surfactant in dilute solutions for their cleaning properties. 
Linear alkyl benzene is derived from petroleum and is the major detergent being used today, because of its low cost. 
LAB is the basic raw material for production of most widely used detergent. 
The need to remain healthy and disease free plays a vital role in the usage of detergents, household & laundry cleaners.

Linear alkylbenzene sulfonic acid (LABSA) is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance. 
LAB is straight chained and can be dried to a stable powder, which are biodegradable.
 LAB is also required for the manufacturing of LABSA and linear alkylbenzene sulfonate (LAS), which comprises the largest global share in synthetic surfactant sector. 
About 83-87% of LAS is being used in household detergents, dishwashing liquids, laundry liquids, laundry powders, and other household cleaners.


Linear alkyl benzene sulphonic acid, also known as LABSA is a synthetic chemical surfactant, which is a widely used industrial detergent. 
It is used in washing powder, detergent powder, oil soap, cleaning powder and detergent cake.
Linear alkyl benzene sulphonic acid is one of the largest synthetic surfactants by volume due to its low cost and high performance. 
Apart from this, LABSA sulphonic acid can be dried to a stable powder form. This chemical is biodegradable and environmentally friendly.

Product Name Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA).
CAS No. 27176-87-0.
Other Name Dodecyl Benzene Sulphonic Acid (DBSA).
Sulphonic Acid 96%
C18H30O3S.

Properties 
It has the action of detergency, moistening, foaming, emulsion,dispersionand brown visous fluid in appearance with acidity. 
It is nonflammable. quickly ,the product has strong absorbency. it would be unclear viscous liquid after absorbed water.  
LABSA is a largest volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. 
LAB Sulphonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder, Cake & Dish wash cleaners.

Advantages of sulphonic Acid 
labsa 96% 
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is one of the largest synthetic surfactants by volume due to its low cost and high performance. 
Apart from this, LABSA can be dried to a stable powder form. 
This chemical is biodegradable and environmentally friendly.
LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acid is a chemical which is colorless and have viscous properties. 
LABSA Linear alkyl benzene sulfonic acid mainly using in detergent formulations. 
It is one of the most important and cheapest surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing   properties


The LABSA molecule contains an aromatic ring sulfonated at the para position and attached to a linear alkyl chain at any position except the terminal carbons. 
The alkyl carbon chain typically has 10 to 14 carbon atoms and the linearity of the alkyl chains ranges from 87 to 98%. 
While commercial LABSA consists of more than 20 individual components, the ratio of the various homologs and isomers, representing different alkyl chain lengths and aromatic ring positions along the linear alkyl chain, is relatively constant in currently produced products, with the weighted average carbon number of the alkyl chain based on production volume per region between 11.7-11.8. 
LABSA are supported as a category because of the close consistency of the mixtures, their commercial uses, fate, and health and environmental effects. 
LABSA is the primary cleaning agent used in many laundry detergents and cleaners at concentrations up to 25 percent in consumer products, and up to 30 percent in commercial products, with the exception of one reported product at 45% percent in concentrated solid form that is mechanically dispensed into diluted solution for dishwashing.


Chemical Name: Linear Alkylbenzene Sulfonate (LABSA) 
Description LABSA is the primary cleaning agent used in many laundry detergents and cleaners at concentrations up to 25 percent in consumer products, somewhat higher in industrial/commercial products. 
The LABSA molecule contains an aromatic ring sulfonated at the para position and attached to a linear alkyl chain at any position except the terminal carbons (Valtorta et al., 2000). 
The linear alkyl carbon chain typically has 10 to 14 carbon atoms, with the approximate mole ratio varying somewhat regionally with weighted averages of 11.7-11.8. 
The alkyl chains are >95% linear. 

While commercial LABSA consists of more than 20 individual components, the ratio of the various homologues and isomers, representing different alkyl chain lengths and aromatic ring positions along the linear alkyl chain, is relatively constant across the various detergent and cleaning applications. 
Because of the close consistency of the mixtures, their commercial uses, fate and effects, LABSA is discussed as a category rather than as individual CAS numbers in this assessment.


LABSA is manufactured from linear alkylbenzene (LAB) in self-contained, enclosed systems (see Annex, Format A, Section VI(1), for more information). 
LAB is produced by reacting paraffins with benzene and a catalyst and isolating the LAB by distillation. 
The LAB is then sulfonated, which in turn is then neutralized to sodium salts of LABSA. 
Commercial LABSA is exclusively manufactured as mixtures of C10 to C13 or C14 alkyl chain homologues, having average alkyl chain lengths ranging from C11.3 to C12.6, with the predominant materials having average alkyl chain lengths ranging from C11.7 to C11.8 (Table above). 
Each alkyl chain homologue consists of a mixture of all the possible sulfophenyl isomers except for the 1-phenyl isomer, which is not found in the commercial material. 
The catalyst used to make the LAB determines the distribution of the phenyl isomers in commercial LABSA with the proportion of the 2-phenyl isomers ranging from 18 to 28% (Valtorta et al., 2000). 
Consequently, OECD SIDS LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE (LABSA) UNEP PUBLICATIONS 10 commercial LABSA consists of a mixture of 20 or more compounds, the 2-phenyl to 5-phenyl isomers of the C10 homologue, the 2-phenyl to 6-phenyl isomers of the C11 and C12 homologues and the 2- phenyl to 7 phenyl isomers of the C13 homologue, etc. 
The commercial material is >95% pure LABSA. 
Some methyl-substituted (i.e., iso-branched) LABSA may be present in the mixtures (Nielsen et al. 1997). 
The amount of the iso-LABSA component is small (1-6%) and was shown not to limit biodegradation relative to pure linear component (Nielsen et al. 1997; Cavalli et al. 1996). 
Non-linear components such as dialkyltetralin sulfonates (DATS) can be present at levels of less than 1 to 8% depending on the manufacturing process (Nielsen et al. 1997). 
DATS, like iso-LABSA, have been shown to be biodegradable (Nielsen et al. 1997). 
Improvements in processing techniques in the U.S., Europe, and Japan incorporated to increase LABSA yields also reduce the amount of DATS present. 
While historically LABSA has ranged from 87-98% pure, recent market information (LABSA SIDS Consortium, unpublished, 2005) indicates that less than 5% of the global LABSA production contains high levels of DATS.


Alkylbenzene sulfonates


The general structure of Sodium dodecylbenzenesulfonates, prominent examples of alkylbenzene sulphonates
Alkylbenzene sulfonates are a cLABSAs of anionic surfactants, consisting of a hydrophilic sulfonate head-group and a hydrophobic alkylbenzene tail-group. 
Along with sodium laureth sulfate they are one of the oldest and most widely used synthetic detergents and may be found in numerous personal-care products (soaps, shampoos, toothpaste etc.) and household-care products (laundry detergent, dishwashing liquid, spray cleaner etc.).
They were first introduced in the 1930s in the form of branched alkylbenzene sulfonates (BAS). 
However following environmental concerns these were replaced with linear alkylbenzene sulfonates (LABSA) during the 1960s.
Since then production has increased significantly from about 1 million tons in 1980, to around 3.5 million tons in 2016, making them most produced anionic surfactant after soaps.

Extensive foaming Fremont, California - 1972
Branched alkylbenzene sulfonates (BAS) were first introduced in the early 1930s and saw significant growth from the late 1940s onwards, in early literature these synthetic detergents are often abbreviated as syndets. 
They were prepared by the Friedel–Crafts alkylation of benzene with 'propylene tetramer' (also called tetrapropylene) followed by sulfonation. 
Propylene tetramer being a broad term for a mixture of compounds formed by the oligomerization of propene, its use gave a mixture of highly branched structures.

Compared to traditional soaps BAS offered superior tolerance to hard water and better foaming.
However, the highly branched tail made it difficult to biodegrade.
BAS was widely blamed for the formation of large expanses of stable foam in areas of wastewater discharge such as lakes, rivers and coastal areas (sea foams), as well as foaming problems encountered in sewage treatment and contamination of drinking water.
As such BAS was phased out of most detergent products during the 1960s, being replaced with linear alkylbenzene sulfonates (LABSA). 
It is still important in certain agrochemical and industrial applications, where rapid biodegradability is of reduced importance.

Linear alkylbenzene sulfonates

An example of a linear alkylbenzene sulfonate (LABSA)
Linear alkylbenzene sulfonates (LABSA) are prepared industrially by the sulfonation of linear alkylbenzenes (LABs), which can themselves be prepared in several ways.
In the most common route benzene is alkylated by long chain monoalkenes (e.g. dodecene) using hydrogen fluoride as a catalyst.
The purified dodecylbenzenes (and related derivatives) are then sulfonated with sulfur trioxide to give the sulfonic acid.
The sulfonic acid is subsequently neutralized with sodium hydroxide.
The term "linear" refers to the starting alkenes rather than the final product, perfectly linear addition products are not seen, in-line with Markovnikov's rule. 
Thus, the alkylation of linear alkenes, even 1-alkenes such as 1-dodecene, gives several isomers of phenyldodecane.

Structure property relationships
Under ideal conditions the cleaning power of BAS and LABSA is very similar, however LABSA performs slightly better in normal use conditions, due to it being less affected by hard water.
Within LABSA itself the detergency of the various isomers are fairly similar, however their physical properties (Krafft point, foaming etc.) are noticeably different.
In particular the Krafft point of the high 2-phenyl product (i.e. the least branched isomer) remains below 0 °C up to 25% LABSA whereas the low 2-phenyl cloud point is ∼15 °C.
This behavior is often exploited by producers to create either clear or cloudy products.

Environmental fate
Biodegradability has been well studied, and is affected by isomerization, in this case, branching. 
The salt of the linear material has an LD50 of 2.3 mg/liter for fish, about four times more toxic than the branched compound; however the linear compound biodegrades far more quickly, making it the safer choice over time. 
It is biodegraded rapidly under aerobic conditions with a half-life of approximately 1–3 weeks; oxidative degradation initiates at the alkyl chain.
Under anaerobic conditions it degrades very slowly or not at all, causing it to exist in high concentrations in sewage sludge, but this is not thought to be a cause for concern as it will rapidly degrade once returned to an oxygenated environment.


The LABSA molecule contains an aromatic ring sulfonated at the para position and attached to a linear alkyl chain at any position except the terminal carbons. 
The alkyl carbon chain typically has 10 to 14 carbon atoms and the linearity of the alkyl chains ranges from 87 to 98%. 
While commercial LABSA consists of more than 20 individual components, the ratio of the various homologues and isomers, representing different alkyl chain lengths and aromatic ring positions along the linear alkyl chain, is relatively constant in currently produced products, with the weighted average carbon number of the alkyl chain based on production volume per region between 11.7-11.8. 
LABSA is supported as a category because of the close consistency of the mixtures, their commercial uses, fate, and health and environmental effects. 
LABSA is the primary cleaning agent used in many laundry detergents and cleaners at concentrations up to 25 percent in consumer products, and up to 30 percent in commercial products, with the exception of one reported product at 45% percent in concentrated solid form that is mechanically dispensed into diluted solution for dishwashing. 

2 GENERAL INFORMATION ON EXPOSURE 
2.1 Production Volumes and Use Pattern LABSA is manufactured from linear alkylbenzene (LAB) in self-contained, enclosed systems (see Annex 1 for more information). 
LAB is produced by reacting paraffins with benzene and a catalyst and isolating the LAB by distillation. 
The LAB is then sulfonated, which in turn is then neutralized to sodium salts of LABSA. 
Data on LABSA production and consumption volumes, uses, releases and potential exposures were collected from published sources and surveys of member companies of the Industry Coalition for the SIDS Assessment of LABSA, representing about 75% of the North American production of LABSA. 
Approximately 390,000 metric tons of LABSA were consumed in North America (United States and Canada combined) in 2000 (Colin A. Houston, 2002). 
Production in Europe in 2000 was approximately 400,000 metric tons (as reported in HERA 2004). 
Production in Japan in 2001, where all of the LABSA producers are members of the consortium, was approximately 85,000 metric tons based on the results of the Coalition survey. 
Global production was 2.6 million metric tons in 1995, the most recent data available (EU Risk Assessment Report for LAB, 1997). 
OECD SIDS LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE (LABSA) UNEP PUBLICATIONS 

Based on the results of the survey of consortium members (LABSA SIDS Coalition Survey 2002), about 78-97% of the LABSA consumption worldwide is in liquid and powder consumer and industrial laundry and fine fabric detergents. 
Another 2-10% of the LABSA produced is used in consumer and industrial dishwashing liquids, with the remainder used in other consumer and industrial cleaners. 
Following use, the predominant disposal route for these products is via the wastewater. 

The only exception is a product containing 45% LABSA that is a concentrated solid mechanically dispensed into diluted solution for dishwashing. OECD SIDS LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE (LABSA) UNEP PUBLICATIONS 14 2.2 Environmental Exposure and Fate 2.2.1 Sources of Environmental Exposur


Function/Product Use Description
LABSA is a surfactant used in commercial laundry and cleaning products that are either used as supplied or diluted prior to use. 
Uses include institutional and industrial products; for example:

Product Type Concentration in Products in US/Canada (range)
Laundry detergents (dry) 5-25 %
Dishwashing detergents (liquids) 5-10 %
General cleaners 1-5 %
Disinfectant cleaners (liquids) 5-10 %

Product Type Concentration in Products in Europe (range)
Laundry detergents (dry) 5-10 %
Laundry detergents (liquids) 10-25 %
Pre-washes 10-25 %
Dishwashing detergents (liquids) 25-50 %

Product Type Concentration in Products in Japan (range)
Laundry detergents (dry) 5-10 %
Dishwashing detergents (liquids) 5-50 %
Hard surface cleaners 1-10%


Function/ Product Use Description
LABSA has wide-spread and dispersive use as a surfactant in the following consumer products.


Product Type Concentration in Products in US/Canada (range)
Laundry detergents (dry) 5-25 %
Laundry detergents (liquids) 1-25 %
Laundry detergents (tablets) 5-25 %
Fabric conditioners (sheets) 0.1-0.5 %
Dishwashing detergents (liquids) 5-25 %
General cleaners (dilutable) 1-5 %
Hard surface cleaners 1-5 %
Face and hand soaps (bars) 1-5 %


Product Type Concentration in Products in Europe (range)
Laundry detergents (dry) 5-25 %
Laundry detergents (liquids) 5-10 %
Laundry detergents (tablets) 10-25 %
Dishwashing detergents (liquids) 10-25 %
General cleaners (dilutable) 1-5 %
Hard surface cleaners 0.1-0.5 %

Product Type Concentration in Products in Japan (range)
Laundry detergents (dry) 5-25 %
Laundry detergents (liquids) 5-25 %
Laundry detergents (tablets) 5-25 %
Fine fabric detergents (liquid) 1-5 %
Bleaches 0.1-0.5 %
Pre-washes 5-10 %
Dishwashing detergents (liquids) 1-5 %
Hard surface cleaners 0.5-10 %
Other cleaners 0.1-0.5 %
The level (%) in products shown above is in the formulated product and does not take into account any dilution prior to or during use


About 78-97% of the LABSA consumption worldwide is in liquid and powder consumer and industrial laundry and fine fabric detergents. 
Another 2-10% of the LABSA produced is used in consumer and industrial dishwashing liquids, with the remainder (1-5%) used in other consumer and industrial cleaners.

LABSA is an anionic surfactant that lowers the surface tension of water, enabling soils and stains to loosen and release from fabrics and surfaces. 
LABSA is the primary cleaning agent used in many liquid and powder laundry detergents and speciality household cleaners at concentrations up to 25 percent of the total formulation. 


Application
1
High action of detergency
LABSA 96% linear alkyl benzen with high action of detergency, moistening, foaming, emulsion.

2
Detergents and emulsifiers
LABSA chemical is widely applied in a variety of detergents and emulsifiers, such as washing powder, daily-use chemical detergent, utensils detergents, textile industry of the cleaning agent, dye, electroplating industry, leather industry, degreasing agents, paper industry’s de-coloring agent.

3
Household detergents
Household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners.

(LINEAR ALKYLBENZENE SULFONIC ACID (LABSA
Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid
Sulfonic Acid

Alternatively, ethylene can be oligomerized (partially polymerized) to produce linear alkenes. The resulting linear mono-olefins react with benzene in the presence of a catalyst to produce the LABs. Hydrogen fluoride (HF) and aluminum chloride (AlCl3) are the two major catalysts for the alkylation of benzene with linear mono-olefins.

 

Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid(LABSA) Packing
 

Sulphonic Acid– LABSA PACKING IS:220 Liter drums.
Please check album.

 

Linear Alkyl Benzene SulfonicAcid(LABSA) use for
 

LAB Sulfonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder, Cake &amp; Dishwashing cleaners. 
Due to its high active matter, miscibility with water and low salt content, it is also used in these fields:
• Formulation of Industrial
• Household liquid cleaners
• Washing powder
• Degreaser of plating and leather making industry
• Detergent of dishware

 

Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid (LABSA) Formula
 

Linear Alkyl Benzene SulfonicAcid(LABSA)
Appearance,25℃: Brown viscous liquid
Odor: characteristic odor Active matter, %: 96 min.
Unsulfonate matter, %: 2.0 max.
Free sulfuric acid, %: 1.5 max.
Color, Klett (50g/L aq.sol): 50 max.

Linear alkyl benzene sulphonic acids (LAS) are anionic surfactants. 
Linear alkyl benzene sulphonic acids are a mixtures of benzene sulphonic acids containing linear alkyl chains of different lengths (C9: less than 1%, C10: 8 to 16%, C11: 26 to 38%, C12: 26 to 38%, C13: 15 to 27% and longer than C13: less than 2.5%). 
The amount of linear alkyl benzene sulphonic acid in the products is 2% and these products are indicated for post-dipping or teat-spraying of dairy cows. 
The average dose per teat is assumed to be about 1 ml of the product, which equals to 80 mg of linear alkyl benzene sulphonic acid per cow per milking. 
Linear alkyl benzene sulphonic acids are commonly used as cleaning agents (household and personal care products). 
Linear alkyl benzene sulphonic acid is included as surface active agent in Commission Decision 96/335/EC of 8 May 1996 establishing an inventory and a common nomenclature of ingredients employed in cosmetic products. 
The occupational and environmental exposure to linear alkyl benzene sulphonic acid has been assessed by WHO in 1996: The worldwide consumption of linear alkyl benzene sulphonic acids in 1990 was about 2 million tonnes. 
Linear dodecyl benzene sulphonic acid, under the synonym sodium dodecyl benzene sulphonate, has been included in 1987 on the food additive list of the Food and Drug Administration (FDA) of the United States of America as a surface active agent in commercial detergents used in washing fruits and vegetables or to assist in lye peeling these products. 
The tolerance limit has been set on equal to or less than 0.2% in wash water. 

2. Hydrophobic and hydrophilic groups of the molecule are both essential for action of surfactants in detergents. According to a published study on the in vitro germicidal activity of teat dips the linear alkyl benzene sulphonic acid-containing product (1.94%) was shown to be completely effective against suspensions of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae containing 108 bacteria/ml each following a contact time of 2 minutes. 
According to a published review document on in vitro studies, the 50% haemolytic concentration for linear alkyl benzene sulphonic acid was 9 mg/l and the 50% inhibitory concentration for prothrombin time was 0.05 mmol/l (16.3 mg/l). 
Linear alkyl benzene sulphonic acid influenced the thermal denaturation of proteins in vitro indicating protein-linear alkyl benzene sulphonic acid interaction. 

3. Pharmacokinetic data are presented based on published reports. 
In rats, 14C-labelled alkyl benzene sulphonate was administered daily in the diet at a concentration of 1.4 mg/kg feed (dose per kg bw not given) to 12 male Wistar rats (120 to 140 g) for 5 weeks. Radioactivity was mostly excreted in faeces (52%) and in urine (29%) during the 5-week feeding period. 
After a single intraperitoneal administration of 14C-labelled alkyl benzene sulphonate (384.7 µg/rat), 85% of the dose was excreted during the first 24 hours and 95% within 10 days follow-up period. 
The main elimination route was via urine (50% of radioactivity), while 35% was excreted into faeces. 
However, during days 2 to 10 the percentage of radioactivity excreted into faeces was higher than that excreted into urine. No parent compound could be detected in faeces or urine but 


High quality, high phenyl grade LABSA, a 96% active ionic surfactant. 
A cost effective ingredient for the manufacture of detergent powders, dry mixed as well as spray dried balanced formulation, detergent bars made by extrusion or compression, and liquid detergents over a wide range of concentration and viscosities. 
Provides excellent detergency and compatibility with other anionic, non-ionic and amphoteric surfactants an is soluble in water & alcohol.

High phenyl grade becomes especially important when a clear formulation is desired.  
To prevent clouding when introducing high solids, you will need such a high phenyl grade. This ingredient performed with higher clarity in comparison testing vs other leading ingredient.

Used as the primary surfactant in both household and commercial applications of:

Dish Detergent (both Machine and Hand)
Laundry Detergent
Car Wash
Other applications: Hard Surface Care, Heavy Duty Cleaning, Industrial Cleaning, Light Duty Cleaning, Concentrated Emulsions, Emulsifiable Concentrates, Fumigants, Latex Frothing Agent, Latex Manufacture, Micro-emulsions, Oil Dispersants, Suspension Concentrates, Suspension emulsions.

Other Ingredient Acronyms: DODECYLBENZENE SULFONIC ACID (DDBSA)


Linear alkylbenzene sulfonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has straight chain. LAS is an anionic surfactants with molecules characterized by a hydrophobic and a hydrophilic group. 
Alpha-olefin sulfonates (AOS) alkyl sulfates (AS) are also examples of commercial anionic surfactants. 
They are nonvolatile compounds produced by sulfonation. 
LAS are complex mixtures of homologues of different alkyl chain lengths (C10 to C13 or C14) and phenyl positional isomers of  2 to 5-phenyl in proportions dictated by the starting materials and reaction conditions, each containing an aromatic ring sulfonated at the para position and attached to a linear alkyl chain at any position with the exception of terminal one (1-phenyl). 
The properties of LAS differ in physical and chemical properties according to the alkyl chain length, resulting in formulations for various applications. 
The starting material LAB (linear alkylbenzene) is produced by the alkylation of benzene with n-paraffins in the presence of hydrogen fluoride (HF) or aluminium chloride (AlCl3) as a catalyst.  

LAS is produced by the sulfonation of LAB with oleum in batch reactors. 
Other sulfonation alternative reagents are sulfuric acid, diluted sulfur trioxide, chlorosulfonic acid and sulfamic acid on falling film reactors. 
LAS are then neutralized to the desired salt (sodium, ammonium, calcium, potassium, and triethanolamine salts). 
Surfactants are widely used in the industry needed to improve contact between polar and non-polar media such as between oil and water or between water and minerals. 
Linear alkylbenzene sulfonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.

PARENT SULFONIC ACID

SALTS

CHAIN LENGTH

CAS RN

CAS RN

Dodecylbenzene sulfonic acid    1322-98-1    1322-98-1 (Sodium)
Undecylbenzene sulfonic acid    50854-94-9    27636-75-5 (Sodium)
                        61931-75-7 (Ammonium)
Linear Alkylbenzene sulfonic acid 27176-87-0    25155-30-0 (Sodium)
                        29756-98-7 (Aluminium)
                        1331-61-9 (Ammonium)
                        26264-06-2 (Calcium)
                        27177-77-1 (Potassium)
Tridecylbenzene sulfonic acid    25496-01-9    26248-24-8 (Sodium)
Tetradecylbenzene sulfonic acid    30776-59-1    28348-61-0 (Sodium)
Pentadecylbenzene sulfonic acid    61215-89-2    64716-02-5 (Potassium)
Hexadecylbenzene sulfonic acid    16722-32-0    64716-00-3 (Potassium)
Heptadecylbenzene sulfonic acid    39735-13-2    
 


How to neutralize labsa
This test for studying the neutralization of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) with Caustic Soda (50% concentration i.e. 150kg water and 150 kg NaOH) in the process of slurry making for the detergent industry. The starts by charging water (900 kg) into the reactor and then adding caustic soda (300 kg) thereby diluting it to 10%. Then LABSA (1050 kg) is added for neutralization reaction. The product is LAS salt and water.

The reaction is as follows:

CH3 (CH2)11C6H4SO3H + 3NaOH =====> CH3 (CH2)11C6H4SO3Na + 3H2O

It is required that the resulting paste from the above reaction contains no acid which means that all of the LABSA should be consumed (making it the limiting reactant). However, stoichiometric ally NaOH is the limiting reactant according to the provided masses.

It should be noted that water is added to make up the quantity of NaOH, so that it is enough to react with the supplied LABSA. But adding water does not convert it into NaOH which means that the quantity of NaOH remains the same (i.e. 150 kg).

Usage labsa:
Linear alkylbenzene sulphonic acid can be neutralized with caustic soda (NAOH) to form sodium.

Alkylbenzene sulphonate-an extensively applied anionic surfactant.

LABSA is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent.

LABSA is quite absorbent and its biodegradability is above 90%.

Linear alkylbenzene sulphonic acid is extensively applied anionic surfactant.

Labsa is raw material for detergent industry characterized by detergency, foam, moisture, and emulsion and dispersing.


Sulfonic acid, LABSA is a batch of organic sulfur compounds that are used in most dishwashing detergents, detergent powder, cleaning powder, washing powders, detergent cake, liquid soap, soaps etc.  It is used as a foaming agent and cleaning agent in most formulations. It is also used in textile industry as a washing agent, pesticides industries to improve the quality of spray.

It is mainly used as

1. The raw material to produce kinds of detergent, emulsion. Such as laundry powder, dish wash cleaner in daily chemical industrial;

2. Cleaner, dyeing assistant in textile industrial;

3. Degrease agent in electroplate and leather manufacture, de-inking agent in paper making etc.

4. As the raw material of detergents. It is used to produce alkylbenzene sulfonic acid sodium(LAS), which has the performances of decontamination,emulsification, dispersion, wetting and foaming property.


Applications: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) - Soft Acid Slurry is main Raw Material for Synthetic detergent industries in the formulation of Washing Powder, Detergent Powder, Detergent Cake, Liquid Soap, Cleaning Powder, Scouring Bar, Oil Soaps etc. 
It is used in Anionic specialty formulations. In other Industries like textile industries it is used as mercerizing or washing agent. 
It is used for increasing the surface area of distempers. Also used in Agro Chemicals.


About 82–87% of LAS is used in household detergents, including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids, and other household cleaners. 
Industrial, institutional, and commercial cleaners account for most of the other applications, but LAS is also used as an emulsifier (e.g., for agricultural herbicides and in emulsion polymerization) and as a wetting agent. Very small volumes are also used in personal care applications. 
Demand in the North American household segment fell sharply in 2000–11, as a result of several developments, including reformulations away from LAS to alternative surfactants because of cost considerations, the greater use of enzymes, and adverse economic conditions that resulted in lower overall surfactant levels in detergents. 
However, consumption stabilized during 2011–17.

Although consumption of LAS will likely stabilize or decline slightly in the highly developed regions, it will increase by 3.0–5.0% in some less-developed regions or countries, such as the Middle East, Africa, India, and China, as well as Southeast Asia. 
As a result of the rapid growth of LAS demand in the Asia Pacific region, demand in the region accounted for over half of global demand in 2017.

The worldwide growth of LAS will be negatively impacted by the efforts of detergent manufacturers to reduce the active content in their surfactant formulations, by the shift to liquid detergents in some countries (which benefits competing surfactants), and by less consumer overdosing (particularly in North America with unit dose laundry products, assuming they continue to take some market share from traditional liquid detergents). 
However, consumption of LAS will be positively affected in countries/regions such as India, China, Africa, and the Middle East, where powder detergents are still a very large part of the laundry detergent market.

Linear alkylbenzene sulfonate competes with several other major surfactants for use in household detergents. 
Some of the competitive surfactants have greater hard-water tolerance and better compatibility with enzymes and are milder than LAS. 
Historically, however, LAS has most often been lower in cost and has had other more favorable properties compared with competing surfactants. 
During 2002–06, very high crude oil prices made LAS far less competitive than had been true in most years since its introduction. 
During 2007–11, LAS prices tracked more closely those of the competitive surfactants. 
This led to a more stable pattern of consumption, even as prices for all surfactants continued to be very volatile. 
From late 2014 through 2017, low crude oil prices helped LAS become more competitive.

LABSA/LAS production is impacted by the supply situation for competing products—mainly alcohol ether sulfates (AES). 
Shortages in AES supply or its high price has usually favored the use of LABSA/LAS. In the developing world, LAS competes with soaps.

Linear alkylbenzene or LAB, the most common raw material in the production of biodegradable detergents.

It is manufactured by using benzene with mono-olefins obtained from normal paraffin. These are substances which, in addition to their solvent character in general, can be used in large number of organic syntheses for the production of very pure intermediate compounds.


The alkylation of benzene with olefins also leads to the formation of small quantities of heavy alkylates, products mainly consisting of dialkyl benzenes. 
Its low viscosity and high dielectric strength give it perfect properties for certain industrial uses such as electric oils, oil additives and coolants.

The sulfonation of LAB leads to the formation of the corresponding sulfonic acid (LABSA). 
LABSA is the most versatile and most widely used surfactant in all types of detergent formulations in powder, liquids, gels, agglomerates, bars or tablets.

LABSA is a complex mixtures of homologues of different alkyl chain lengths (C10 to C13 or C14) and phenyl positional isomers of 2 to 5-phenyl in proportions dictated by the starting materials and reaction conditions, each containing an aromatic ring sulfonated at the Para position and attached to a linear alkyl chain at any position with the exception of terminal one (1-phenyl). 
The properties of LABSA differ in physical and chemical properties according to the alkyl chain length, resulting in formulations for various applications in laundry and home care products. 
The starting material LAB (linear alkyl benzene) is produced by the alkylation of benzene with n-paraffins in the presence of hydrogen fluoride (HF) or aluminium chloride (AlCl3) as a catalyst, the latest is DETAL process by UOP. 

LABSA is produced by the sulfonation of LAB with sulphuric acid in batch reactors. 
Other sulfonation alternative reagents are oleum, diluted sulfur trioxide, chlorosulfonic acid and sulfamic acid on falling film reactors. 
Surfactants are widely used in the industry needed to improve contact between polar and non-polar media such as between oil and water or between water and minerals. 
Linear alkylbenzene sulfonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization. 
Because they are stable, sulfonic acids can be isolated, stored and shipped as an article of commerce. 
SO3 is an aggressive electrophilic reagent that rapidly reacts with any organic compound containing an electron donor group. 
Sulfonation is a difficult reaction to perform on an industrial scale because the reaction is rapid and highly exothermic; releasing approximately 380 kJ/kg SO3 (800 BTUs per pound of SO3) reacted. 
Most organic compounds form a black char on contact with pure SO3 due to the rapid reaction and heat evolution. 
Additionally, the reactants increase in viscosity between 15 and 300 times as they are converted from the organic feedstock to the sulfonic acid.
This large increase in viscosity makes heat removal difficult. 

The high viscosity of the formed products reduces the heat transfer coefficient from the reaction mass. 
Effective cooling of the reaction mass is essential because high temperatures promote side reactions that produce undesirable by-products. 
Also, precise control of the molar ratio of SO3 to organic is essential because any excess SO3, due to its reactive nature, contributes to side reactions and by-product formation. 
Therefore, commercial scale sulfonation reactions require special equipment and instrumentation that allows tight control of the mole ratio of SO3 to organic and rapid removal of the heat of reaction. 
Sulfuric acid (H2SO4) is widely used as sulfonating agent. 
It is an equilibrium process, as water is formed in the reaction and the resultant water dilutes the sulfuric acid. 
The sulfonation reaction stops when the sulfuric acid concentration drops to approximately 80%. This process has the dual advantage of low SO3 cost and low capital equipment cost as compared to the gas sulphonation route. 
However, it has the disadvantage of being an equilibrium process which leaves large quantities of un-reacted sulfuric acid. 
This waste acid must be separated from the reaction mixture and subsequently used in manufacture of SSP and other fertilizers. 
Sulfuric acid can be used to sulfonate aromatics and alcohols in either batch or continuous equipment. 
For detergent alkylates, the batch equipment is used which is a Reactor, with a provision for and cooling to remove the heat of reaction and maintain suitable temperature during the reaction.
The detergent alkylate is first added to the reaction vessel then the Sulphuric acid is slowly added over a period time.
The reaction is highly exothermic and the acid addition rate is determined by the ability to remove the heat of reaction.
The temperature should be maintained below 65°C for optimum product quality. 
Frequently the heat of reaction is removed by pumping the reaction mixture through an external heat exchanger.
Because it is an equilibrium reaction, except for the special case of azeotropic sulfonation of hydrotropes with sulfuric acid, a large surplus of sulfuric acid forms. 
When the sulfonation reaction is complete,the sulfuric acid may be separated from the sulfonated detergent alkylate by adding water. 
The water addition (typically about 6 to 8% by weight of the reaction mixture) causes a phase separation to occur between the sulfonic acid and the diluted sulfuric acid called spent acid. 
The separation usually takes place in a separate, lined vessel and occurs over a period of about for 1/2 hour.
After separation, the sulfonic acid is transfered in to a storage tank from which material is dispatched. 
Material is sold either in lorry tankers or in HDPE barrels. 
An automatic barrel filling machine is used to make sure that correct weight of material is filled in to each barrel. 
Road tankers are weighed in weighbridges before dispatch

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.