LAURETH-6

LAURETH-6 = LAURİL ALKOL 6 ETOKSİLAT = C12 / 14 alkol 6 EO = PEG-6 lauril eter
Bileşim: 6 mol EO ile C 12-14 yağ alkolü poliglikol eteri


Uygulama
LAURETH-6, anyonik sıvı formülasyonlar için emülgatör, çözücü, yağ dağıtıcı ve çözücü madde, kıvam arttırıcı olarak kullanılır.

Depolama
LAURETH-6, orijinal ağzı kapalı kaplarda oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.

Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun.
LAURETH-6'nın özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir.
LAURETH-6 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donar, oda sıcaklığında yavaşça çözülür ve ardından kısaca karıştırılır.

Laureth-6, şampuanlar, duş preparatları ve köpük banyoları gibi kozmetik yüzey aktif madde preparasyonlarında koyulaştırıcı olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
68439-50-9, 500-213-3, Laureth-6, Alkoller C12-14 Etoksile, Lauril Alkol 6 EO, C12/14 alkol 6 EO, C12-14 pareth 7, C12-14-AE, 2-[2 -(Dodesiloksi)etoksi]etanol, Dehidol LS 6

LAURETH-6
LAURETH-6 şu şekilde sınıflandırılır: Emülsifiye Edici Yüzey Aktif Madde
CAS Numarası: 3055-96-7 / 68439-50-9
EINECS / ELINCS No: 221-282-3 / 500-213-3
Chem / IUPAC Adı: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxatriacontan-1-ol

Teknik İsimler: Hexeathylene Glycol Dodesyl Ether
Laureth-6 (INCI)
PEG-6 Lauril Eter
Polietilen Glikol 300 Lauril Eter
Polioksietilen (6) Lauril Eter

Ürün kategorileri:
Temizlik ürünleri
Endüstriyel ve Otomotiv Kimyasalları

LAURETH-6, ağır hizmet ve özel çamaşır deterjanları ile sert yüzey temizleyicileri üretimi için uygun bir yağ alkolüdür.
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş (68439-50-9)
 
LAURETH-6, deterjan ve temizlik endüstrisi için noniyonik yüzey aktif maddedir
CAS NO: 68439-50-9

Kimyasal karakter
LAURETH-6, noniyonik bir yüzey aktif maddedir. Bir C12-C14-alkol ve etilen oksitten yapılmış bir alkil polietilen glikol esterdir. Aşağıdaki formüle uygundur:

R = C12 ila C14 Alkil LAURETH-6: x = 6
Ürün adındaki sayısal kod, genel olarak etoksilasyon derecesini gösterir.

Özellikleri
LAURETH-6, oda sıcaklığında bulanık bir sıvıdır ve tortu oluşturma eğilimindedir.
30 ° C'de berrak bir sıvı halini alır.

LAURETH-6 Birim Değer
Fiziksel form (23 ° C) Sıvı
Etoksilasyon derecesi yakl. 6
Konsantrasyon% yakl. 100
Bulut noktaları (EN 1890) *
Yöntem A ° C yakl. 42
Yöntem B ° C yakl. 32
Yöntem C ° C yakl. 23
Yöntem D ° C yakl. 77
Yöntem E ° C yakl. 77


Ortalama molar kütle (OH numarasından) g / mol: yakl. 465

pH (EN 1262, çözelti A) **: yakl. 7
Yoğunluk (DIN 51757, 23 ° C) g / cm3: yaklaşık 0,98
Damlama noktası (DIN 51801) ° C: yakl. 20
Katılaşma noktası (ISO 2207) ° C: yakl. 11

Viskozite (EN 12092, 23 ° C, Brook sahası, 60 rpm) mPa · s: yakl. 190
Hidroksil numarası (DIN 53240) mg KOH / g: yakl. 120
HLB değeri: yakl. 11.5
Parlama noktası (ISO 2592) ° C: yakl. 195

Islatma (EN 1772, damıtılmış su, 23 ° C, 2 g Soda külü / l)
0,5 g / l s yakl. 70
1,0 g / l s yakl. 25
2,0 g / l s yakl. 10

Köpük hacmi (EN 12728, 40 ° C, 1,8 mmol Ca-iyon / l sertlikte 2 g / l su, 30 sn sonra) cm3: yakl. 110
Yüzey gerilimi (EN 14370, damıtılmış suda 1 g / l, 23 ° C) *** mN / m: yakl. 27
Yukarıdaki bilgiler, baskıya girildiği anda doğrudur.
Ürün spesifikasyonunun bir parçası olması gerekmez.
Ayrıntılı bir ürün spesifikasyonu yerel BASF temsilcinizden edinilebilir.

* Bulut noktası EN 1890:
Yöntem A: 1 g yüzey aktif madde + 100 g dist. Su
Yöntem B: 1 g yüzey aktif madde + 100 g NaCl çözeltisi (c = 50 g / l)
Yöntem C: 1 g yüzey aktif madde + 100 g NaCl çözeltisi (c = 100 g / l)
Yöntem D: 5 g yüzey aktif madde + 45 g butildiglikol çözeltisi (c = 250 g / l)
Yöntem E: 5 g yüzey aktif madde + 25 g butildiglikol çözeltisi (c = 250 g / l)
** LAURETH-6'nın pH'ı depolama sırasında düşebilir ancak bunun performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
*** Harkins-Jordan düzeltmesi uygulanıyor.
 

Çözünürlük
LAURETH-6'nın çeşitli çözücüler içindeki çözünürlüğü ile ilgili detaylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

LAURETH-6 çözünürlüğü (23 ° C'de% 10)
LAURETH-6
 
Distile su +
İçme suyu (2.7 mmol Ca2 + -Ion / l) +
Kostik msoda (% 5) -
Hidroklorik asit (% 5) +
Tuz çözeltisi (% 5) +
Çözücü nafta 
Etanol, İzopropanol +
Aromatik hidrokarbonlar +

+ = net çözüm
± = idareli çözünür (çözünmeyen tortu)
 = opak çözünür, homojen bir emülsiyon oluşturur
- = çözünmez (faz ayrımı)


Viskozite Viskozite ve sıcaklık arasındaki ilişki, LAURETH-6 depolanırken veya sevk edilirken her zaman dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Bu, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (mPa · s, Brook alanı LVT):

° C'de viskozite 0 10 20 23 30 40 50 60
LAURETH-6 Katı> 105310190 50 25 <20 <20

Çok seyreltik solüsyonlar şeklinde kullanılacaksa veya başka solüsyonlara eklenecekse LAURETH-6'nın% 10 - 25'lik stok solüsyonlarının hazırlanmasını tavsiye ederiz.
Bu, daha sonra seyreltmeyi çok daha kolay hale getirir.

LAURETH-6, su eklendiğinde belirli konsantrasyonlarda oldukça sert jeller oluşturabilir.
Aşağıdaki rakamlar, bir Brook sahası-Viscosimeter kullanılarak 23 ° C ve 60 rpm'de ölçülmüştür.

LAURETH-6'nın sudaki konsantrasyonun bir fonksiyonu olarak 23 ° C'deki viskozitesi (tüm değerler mPa · s cinsinden)

% LAURETH-6 cinsinden su içeriği
0 190
10 100
20> 105
30 60000
40 6500
50 14500
60> 105
70 1500
80 300
90 100

Bildirilen sayılar maksimum değerler olarak kabul edilmelidir; Karıştırmadan hemen sonra ölçülen değerler, bildirilen sayılardan daha düşük olacaktır.
 

Depolama
a) LAURETH-6 kapalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Depolama odaları aşırı ısıtılmamalıdır (bkz. Alevlenme noktası).
b) LAURETH-6, suda iyi çözünürlüğü nedeniyle higroskopiktir ve bunun sonucunda nemi çok hızlı bir şekilde emebilir. Bidonlar her açıldığında yeniden kapatılmalıdır.
c) Depolama sıcaklığının önemli ölçüde 20 ° C'nin altına düşmesine izin verilmemelidir. LAURETH-6'nın donma noktası da dikkate alınmalıdır.
d) LAURETH-6 bulanık bir sıvıdır ve tortu oluşturma eğilimindedir, 40 ° C'de berrak bir sıvı haline gelir.
e) Katılaşmış veya sedimantasyon belirtileri gösteren sıvı, işlenmeden önce 50 - 70 ° C'ye ısıtılmalı ve homojenleştirilmelidir. Lütfen kullanmadan önce yeterince karıştırın.
f) Katılaşmış veya çökmeye başlamış variller, tercihen bir ısıtma kabininde hafifçe ısıtma ile yeniden yapılandırılmalıdır. Sıcaklığın 70 ° C'yi geçmesine izin verilmemelidir. Lütfen kullanmadan önce yeterince karıştırın.
Bu, tamburların harici elektrikli elemanlarla ısıtılması durumunda da geçerlidir. Dahili elektriksel elemanlar, neden oldukları sıcaklıkta lokalize anormallikler nedeniyle kullanılmamalıdır.
g) LAURETH-6, ısıtılmış tanklarda (50 - 60 ° C'de) saklanıyorsa hava ile temas etmemesi için nitrojen ile kaplanmalıdır.
Sürekli, nazik karıştırma, elektrik elemanları veya harici ısıtma bobinleri ile uzun süreli temas sonucu renginin solmasını önlemeye yardımcı olur.

Malzemeler
Tanklar ve variller için aşağıdaki malzemeler kullanılabilir:
a) AISI 321 paslanmaz çelik (X6CrNiTi1810)
b) AISI 316 Ti paslanmaz çelik (X6CrNiMoTi17122)

Raf ömrü
Düzgün depolanması ve varillerin ağzı sıkıca kapatılmış olması koşuluyla, LAURETH-6 orijinal ambalajında ​​en az iki yıl raf ömrüne sahiptir.

Emniyet
LAURETH-6'nın amaçlandığı amaç için kullanılmasından ve mevcut uygulamalara uygun olarak işlenmesinden kaynaklanabilecek hiçbir kötü etki olmadığını biliyoruz.

Uzun yıllardan beri edindiğimiz tecrübelere ve emrinde olan diğer bilgilere göre LAURETH-6, doğru kullanılması, kimyasalların işlenmesi için gerekli önlemlere ve bilgilere dikkat edilmesi şartıyla sağlığa zararlı etki yapmaz. ve Güvenlik Bilgi Formlarımızda verilen tavsiyelere uyulur.

Ürün güvenliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen en son Güvenlik Veri Sayfasına bakın.

LAURETH-6 / MB

Ürün Grupları
Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler
Alt Ürün Grupları
Alkol Etoksilatlar
İşlev: Noniyonik Yüzey Aktif Madde
Teslim Şekli: Sıvı
Kimyasal Açıklama: C12C14 Yağ alkolü + 6 EO

Uygulama
Çamaşır
Yiyecek ve İçecek İşleme
Yemek Servisi ve Mutfak Hijyeni
Ticari Çamaşırhane

Sertifikalar
Bakım Kimyasalları: ISO 9001 (global)

Lauryl Alcohol 6 EO = Laureth-6 = C12 / 14 alkol 6 EO
6 mol EO ile C12-C14-yağ alkolü poliglikol eter
Kimyasal Adı: Alcohols C12-14 Ethoxylated
Laureth-6
INCI: Laureth-6
Yüzey aktif madde preparatlarının koyulaşması için yüzey aktif madde.

Laureth-6, viskozite arttırıcı özellikleri nedeniyle şampuanlar, duş müstahzarları ve köpük banyoları gibi kozmetik yüzey aktif madde preparatlarında koyulaştırıcı olarak kullanılan bir Lauryl Alcohol 6 etoksilattır.
C12 / 14 alkol 6 EO, standart bir koku ve görünüme sahip, berrak ila hafif bulanık bir üründür.

Kompozisyon
6 mol EO içeren C 12-14 yağ alkolüne dayanan poliglikol eter

Uygulama
Anyonik sıvı formülasyonlar için emülgatör, tazeleme ajanı, koyulaştırıcı

Laureth-6 Uygulaması: Emülgatörler, dispersiyon ajanları, ıslatma ajanları, endüstriyel temizlik ajanları, çok amaçlı ve özel temizleyiciler, toz ve sıvı deterjanlar.


EC / Liste no .: 500-213-3
CAS no .: 68439-50-9


Etiketleme bilgileri
INCI adı / adları Laureth-6 (AB) Laureth-6 (CTFA)
C12 / 14 alkol 6 EO

Kayıtlar
 
Ürün Veri Sayfası
Laureth-6 DEO N
 
Bileşen CASR-No. EINECS / ELINCS-Hayır.

68539-50-9 polimer


Resmi olarak / Kalite şuna uygun olarak listelenmiştir:
JCIC: POE Laurylether
(Madde Kodu 105370)
Bra Miljöval, İsveç Doğa Koruma Derneği tarafından eko etiketli ürünlerde kullanım için onaylandı (İsveççe: Bra Miljöval)

Ürün özellikleri
Görünüm
Laureth-6, açıktan hafif bulanık bir üründür.

Kullanım örneği
Ürün, viskozite arttırıcı özellikleri nedeniyle kozmetik yüzey aktif madde terkiplerinde koyulaştırıcı olarak kullanılır, örn. şampuanlar, duş müstahzarları ve köpük banyoları.

Karakteristik değerler
'Kalite kontrol verileri' ve 'Ek ürün tanımlayıcı verileri' paragraflarında belirtilen spesifikasyonlar, son olarak ve nihai olarak Ürünün özelliklerini açıklar.
Kalite kontrol verileri
(Kalite yayımı için kullanılan ve her parti için onaylanmış veriler.) Görünüm, standarda uygundur.
Koku standartlara uygundur

Depolama ve nakliye
Orijinal kapalı kaplarda ürün, 50 ° C'nin altında nemden korunarak en az bir yıl saklanabilir. Daha uzun süreli depolama sırasında, ürünü 50 ° C'ye ısıtıp karıştırarak giderilebilecek bulanıklıklar meydana gelebilir.


Laureth-6 bir yüzey aktif madde ve kalınlaştırıcıdır. Sürfaktan olarak, karıştırılacak veya emülsifiye edilecek maddelerin yüzey geriliminin azaltılmasına yardımcı olur.
Kozmetikte Laureth-4 suyun yağ, sebum ve kir ile karışmasına yardımcı olur, böylece kolayca durulanabilir.
Ayrıca Laureth-6 koyulaştırıcı olarak ürünlerimizin kalınlığını ayarlamaya yardımcı olur.


Lauryl Alcohol gibi etoksillenmiş alkol formülleri yüzey aktif maddeler olarak sınıflandırılır, yani bir sıvıda veya bir sıvı ile bir katı arasındaki yüzey gerilimini düşürdükleri anlamına gelir.
Tüm etoksile alkol türlerinde olduğu gibi, Lauryl Alcohol Ethoxylate noniyonik bir bileşiktir - hidrofilik uçta elektrik yükü yoktur ve genellikle dokunmaya yapışan kalın bir sıvı şeklini alır.
Etoksilasyon işlemi ayrıca malzemenin suda çözünürlüğünü artırma eğilimindedir.
Tipik olarak Lauryl Alcohol Ethoxylate içeren ürünler arasında kozmetikler, çamaşır deterjanları, yüzey temizleyiciler ve kişisel bakım ürünleri yer alır.

ÜRÜN: Laureth-6

SYNONYM: Laureth-4; Dietilen glikol dodesil eter; 2- [2- (Dodesiloksi) etoksi] etanol; PEG-6 lauril eter

FORMÜL: CH3 (CH2) 10CH2 (OCH2CH2) nOH, ort. n 6

TİPİK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
NOTLAR

Laureth-6, lauril alkolün bir PEG eteridir
Laureth-6'nın kullanımları ve uygulamaları şunları içerir: Kozmetikler için yüzey aktif madde, emülgatör, köpürtücü ajan, süper yağlama ajanı); çözücüler için çözündürücü; sülfat üretimi için baz; bulaşık yıkama, temizlik maddeleri ve soğuk temizleyiciler için hammadde; emülsiyon polimerizasyonu; konik ve tekstil spin finişlerinde; koyulaştırıcı, emülgatör, farmasötikler için çözücü

SINIF: Solventler, Solvent
FONKSİYONLAR: Solventler, Sürfaktan, Emülgatör, Hammadde
SEKTÖR: Kozmetik, İlaç, Solventler, Temizleyiciler

Lauryl Alcohol etoksilat serisinin ürünleri, yağ alkolü polietilen glikol eterleridir ve noniyonik yüzey aktif maddeler sınıfına aittir.
Laureth-6, doğal bazlı bir C12-C14 yağ alkolünden hazırlanmıştır ve bu nedenle yeşil ve çevre dostu temizleyiciler gibi tüketici ürünlerinde kullanım için mükemmel adaylardır.
Lauryl Alcohol etoksilat serisindeki bireysel dereceler, geniş bir özellikler yelpazesi.

Genel olarak, Laureth-6 aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:
• Yüksek yüzey aktivitesi ve temizleme gücü
• Diğer yüzey aktif maddelerle sinerjik etkiler
• İyi sert su stabilitesi
• Geniş bir pH aralığında kimyasal stabilite
• Doğal bazlı, yenilenebilir bir hammaddeden üretilmiştir
• Hızlı ve tam biyolojik bozunmanın bir sonucu olarak düşük çevresel etki
Bu elverişli ve yaygın mülkler, Laureth-6 için de çok sayıda uygulama alanı açmıştır.
Laureth-6, deterjan ve temizleyicilerde ve ayrıca kişisel bakım ürünlerinde veya teknik uygulamalarda etkilidir.


Laureth-6, birincil doğrusal C12 – C14 yağ alkolüne dayanmaktadır.
Alkol, oleo yağlarından, ör. transesterifikasyon ve hidrojenasyon reaksiyonu ile hurma çekirdeği yağı.


Ürün Kimyasal karakterizasyonu INCI adı
Laureth 2: C12 – C14 yağ alkolü + 2 mol EO / mol
Laureth-2

Laureth-6: C12 – C14 yağ alkolü + 6 mol EO / mol
Laureth-6

Laureth 4: C12 – C14 yağ alkolü + 4 mol EO / mol
Laureth-4

Laureth 6: C12 – C14 yağ alkolü + 6 mol EO / mol
Laureth-6

Laureth 6: C12 – C14 yağ alkolü + 6 mol EO / mol
Laureth-6

Laureth 7: C12 – C14 yağ alkolü + 7 mol EO / mol
Laureth-7

Laureth 9 C12 –C14 yağ alkolü + 9 mol EO / mol
Laureth-9

Laureth 10 C12 –C14 yağ alkolü + 10 mol EO / mol
Laureth-10


Dehydol LS alkol etoksilatlarının çözünürlüğü, suda çözünür eter zincirinin zincir uzunluğu ile belirlenir.
Buna göre, artan etoksilasyon derecesi ile çözünürlük artar.
Düşük etoksilatlar (2-4 mol EO), bu moleküllere hidrofobik alkol kısmı hakim olduğu için suda sadece idareli çözünür.
Polar olmayan organik çözücülerde çözünürler ve bu nedenle emülgatör olarak kullanılabilirler.
Daha yüksek etoksilatlar suda kolaylıkla çözünür ve ağırlıklı olarak temizlik uygulamaları için kullanılırlar.


LAURYL ALCOHOL 6 EO, yağ ve krema banyolarının hazırlanmasında noniyonik emülgatör olarak kullanılan bir laureth-6 polimeridir. Berrak ila hafif bulanık bir sıvıdır.

Ürün Uygulamaları: Banyo & Duş, Saç Temizliği, El Temizliği, Cilt Temizliği

Lauryl Alcohol etoksilat sınıfları (C12-14 yağlı alkol etoksilatlar) noniyonik yüzey aktif maddelerdir.
Doymuş doğal yağ alkolünden yapılan alkil polietilen glikol eterleridir.
Böylece C-zincirleri doğrusal ve çift sayılıdır. Düşük ve orta EO derecesi ile mevcutturlar.
Mevcut dereceler sıvıdır.
Lauryl Alcohol etoksilat sınıfları, iyi bir kir çıkarma özelliği ile ıslatma ve emülsifikasyon özellikleri sağlar.

KULLANIM VE UYGULAMALAR
Etoksillenmiş lauril alkol 6 EO, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok endüstriyel kullanıma ve uygulamaya sahiptir:

DURUM: Sıvılarda yüzey gerilimini azaltmak için ıslatıcı olarak Lauryl Alcohol Ethoxylate ve dispersiyonu desteklemek için boya ve kaplamalarda emülgatör olarak kullanın.
Kişisel Bakım: Lauryl Alcohol Ethoxylate, şampuanlar ve banyo jelleri gibi kişisel bakım ürünlerinde son derece iyi bir köpürme ajanı olarak çalışır.
Sabunlar ve Deterjanlar: Lauryl Alcohol, deterjanlar, çamaşır ön püskürtücüler ve sert yüzey temizleyicileri dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriyel ve ev temizlik ürünlerinde güvenilir bir ıslatma maddesi olarak hizmet eder.
Sürfaktanlar ve Esterler: Lauryl Alcohol'u bir sürfaktan ara ürünü olarak kullanabilirsiniz - ayrıca birçok kişisel bakım ürününün üretiminde kullanılan anyonik bir yüzey aktif madde ve deterjan olan SLES (Sodyum Lauril Eter Sülfat) yapmak için sülfonatlanabilir.
Tekstil: Yüzey gerilimini azaltmak için tekstil ve deri işleme uygulamalarında ıslatıcı olarak Lauryl Alcohol Ethoxylate kullanın.


Laureth-6, orijinal ağzı kapalı kaplarda oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.
Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun.
Laureth-4'ün özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir.
Laureth-6 soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donar, oda sıcaklığında yavaşça çözülür ve ardından kısaca karıştırılır.

Laureth-6
Genel karakterizasyon

Kimyasal açıklama
Alkol C12-14 etoksilat ile yakl. 6 Mol EO
Polioksietilen (6) Lauril eter


İçerik CASR - No. EINECS / ELINCS - No.
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş 68439-50-9 500-213-3


· Kimyasal karakterizasyon:
CAS Numarası. Madde Adı
CAS-No .: 68439-50-9 Yağ alkolleri, C12 - C14, etoksillenmiş.
· EINECS-No .: 500-213-3
· INCI-Adı: Laureth-6

 


Özellikler ve Kullanım

Noniyonik Emülgatör, W / O-Emülgatör, ko-emülsifiye edici, polar çözücü olarak da kullanılabilir.

Uyarılar

Kullanım ve Güvenlik: MSDS'yi dikkatlice okuyun
Depolama: Kuru koşullarda 40 ° C'nin altındaki orijinal kaplarında saklayın.


UYGULAMA
Yüzey aktif maddeler: sodyum lauril eter sülfat (SLES) üreticisi için hammadde olarak kullanılır.
Deterjanlar: baz sıvı ve toz deterjanlar, ev temizlik maddeleri, endüstriyel temizlik maddeleri.
Kozmetik ve Kişisel bakım: şampuan, vücut jelleri ve el temizleyicilerinde hammadde olarak kullanılır.
Tekstil: Ovma ve ıslatma ajanı olarak kullanılır.
Tarım: Herbisitlerde, Böcek ilaçlarında ve gübrelerde emülgatör olarak kullanılır.
Kağıt: ıslatıcı olarak kullanılır ve emiciliği artırır.
Kauçuk: kauçuk için stabilizatör olarak kullanılır.
Deri: yağ çözücü ve tabaklama maddesi olarak kullanılır.
Boya: Islatıcı ve dispersiyon ajanı olarak kullanılır.


Laureth-4 Uygulamaları: Deterjanlar ve Endüstriyel Temizleyiciler, Dispersanlar, Stabilizatörler, Dezenfektanlar, Köpük Gidericiler. Zirai Kimyasal Emülgatörler, Metal İşleme, Tekstil İşleme, Kağıt Temizleme, Delme Ürünleri Ara Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Sentezi, Toz Kontrolü, Yapıştırıcı, Plastik Endüstrisi, Madeni Yağ, Kozmetik ve İlaç.


Başvurular
Cilt bakımı
Temizleyici
Saç Bakımı
Şampuan ve saç kremi
Saç rengi
Banyo ve vucüt
Erkekler
Cilt bakımı
Yüz bakımı
Evcil Hayvan bakımı
Evcil Hayvan Bakımı TSCA
Evcil Hayvan Bakımı DSL

Alkoller, C12-14, etoksillenmiş

Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
1 - 2,5 mol etoksillenmiş

CAS adları
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş

IUPAC isimleri
2- (dodesiloksi) etan-1-ol
Alkol 12-14, poli (7) etoksilat
Alkol C12-14, etoksillenmiş
Alkoller C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C 12 -14, etoksile,> 5 - <15 EO
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile (1-2.5 EO)
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile (1-2.5 EO)
Alkoller, C12-14 (çift numaralı), etoksillenmiş (<2.5EO)
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile (> 1 <2,5 mol EO)
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile, <2,5 EO
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, c12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C12-14, etoksile (6EO)
Alkoller, C12-14, etoksile (ortalama 4 EO mol)
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş (EO7)
Alkoller, C12-14, etoksile 1 EO
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş (1-2.5 mol EO)
Alkoller, C12-14, (çift sayılı), etoksile, <2,5 EO
Alkoller, C12-14- (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14. etoksillenmiş
Alfa- (C12-C14 Alkil) omega-Hidroksi Poli (EO)
C12-14 bölüm 7
C12-14-AE
C12-C14 Alkol etoksile
Fettalkohol, etoksiliert

FETTALKOHOL-PEG-ETHER C12-14 2 & 1 EO
Laureth-6
Lauryl Alcohol Ethoxylate 2mole
Laurilalkoholetoksilat
Polioksietilen dodekanol

Ticari isimler
24L50
24L50N
AE 1214-4
AEO 4-24 Z; 4-EO
Akyporox RLM 100
Akyporox RLM 55
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C12-14, etilen oksit ile reaksiyon ürünleri
Alcools tr C12-14 éthoxylé
Alkoller ve C12-14 éthoxylés
Alcs., C12-14, etoksile
Alfol 1214GC
Alfonic 1214-40
Alfonic 1214-60
Alfonic 1214-70
Alfonic 1214-70L
Alfonic 1214-80
Alfonic 1412-40
Alfonic 1412-60
Alfonic 1412-70L
Alkohole, C12-14, etoksiliert
ALOE 85
Arlipon F T; 2,5-EO
Arlipon F; 2,5-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Arlypon F - T; 2,5-EO
Arlypon F-T 90; 2,5-EO; % 90 Aktif Madde; aktif madde
Arlypon F; 2,5-EO
Atpol 4768
Berol 057
Berol 121
Berol 186
BF 5647; 8,1-EO
BO 4728; 4-EO
C12-14 alcs., Etoksillenmiş
C12-14 yağlı alcs., Etoksillenmiş
C12-14 Fettalkohol + 2 EO; 2-EO
C12-14 Fettalkohol + 2,5 EO; 2,5-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 10 EO; 10-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 10-11 EO, (Ziegler); 10-11-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
C12 / 14-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 7,5 EO; 7,5-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 8 EO, (Ziegler); 8-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
CHINT: FAEO C12-14 + 2EO
CJL 402; 4-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Cosintol 247; 7-EO
Dehydat 3203; 4-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydat 3204; 4-EO
Dehydol 113 ALK .; 4,5-EO
Dehydol 113 alkali; 3,5-EO
Dehydol 113 NRE DEO; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113 NRE; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113; 3,5-EO
Dehydol Ke 2440; 2,5-EO
Dehydol Ke 2491; 9,5-EO
Dehydol Ke 2795; 4,2-EO
Dehydol Ke 3081; 3-EO
Dehidol L 53
Dehydol LM 2.2; 2,2-EO
Dehydol LS 1 P + G; 1-EO
Dehydol LS 1,5; 1,5-EO
Dehydol LS 10; 10-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 12 DEO; 12-EO
Dehydol LS 12; 12-EO
DEHYDOL LS 16; 16-EO
Dehydol LS 1; 1-EO
DEHYDOL LS 3
DEHYDOL LS 3 DEO EX AMID; 2-EO
DEHYDOL LS 3 DEO FL; 2-EO
DEHYDOL LS 3 DEO-N; 2-EO
DEHYDOL LS 3 DEO; 2-EO
DEHYDOL LS 3 SSBF; 2-EO
DEHYDOL LS 3 Fino alk; 1,85-EO
DEHYDOL LS 3 Fino; 2-EO
DEHYDOL LS 3 H ALKALISCH; 2-EO
DEHYDOL LS 3 H; 2-EO
DEHYDOL LS 3 HN; 1,85-EO
DEHYDOL LS 3 HW; 2-EO
DEHYDOL LS 3 N; 2-EO
DEHYDOL LS 3 P + G; 2-EO
DEHYDOL LS 3 S; 2-EO
DEHYDOL LS 3.2 alk; 2,2-EO
DEHYDOL LS 30; 20-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
DEHYDOL LS 3; 2-EO; % 99,7 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol LS 3
Dehydol LS 3 alk .; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO-N; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO; 3-EO
Dehydol LS 3 N; 3-EO
Dehydol LS 3 T7; 3-EO
Dehydol LS 3,3 NRE; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 3,5; 3,5-EO
Dehydol LS 3.3 NRE gebl .; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 30; 30-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 3; 3-EO; % 99,7 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol LS 4
DEHYDOL LS 4 DEO N I; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO-N; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO; 4-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 4 N; 4-EO
Dehydol LS 4 ÖZEL DEO; 4-EO
Dehydol LS 4 ÖZEL; 4-EO
Dehydol LS 4; 4-EO; % 99,7 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 50; 50-EO
Dehydol LS 5; 5-EO
LAURETH-6
LAURETH-6 W; 6-EO
LAURETH-6; 6-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 7
Dehydol LS 7 LEV; 7-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 7.5; 7,5-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 7; 7-EO
Dehydol LS 8
Dehydol LS 8.5; 8,5-EO
Dehydol LS 8; 8-EO
Dehydol LS 9,5; 9,5-EO
Dehydol LS 9; 9-EO
Dehydol PLS 12; 12-EO
Dehydol PLS 15; 15-EO
DEHYDOL PLS 1; 1-EO
Dehydol PLS 21 / E; 21-EO
DEHYDOL PLS 235; 2,35-EO
Dehydol PLS 3; 3-EO
Dehydol PLS 4.5; 4,5-EO
Dehydol PLS 4; 4-EO
Dehydol PLS 6.5; 6,5-EO
Dehydol PLS 6; 6-EO
Dehydol PLS 8; 8-EO
Dehydol SPN; 1,3-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol testi byhahn; 1,85-EO
Dehidol-LS-5-NRE; 5-EO (NRE)
Deplastol
Disponil 23; 50-EO
Disponil A 1080
Disponil LS 1028; 12-EO
Disponil LS 10; 10-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 12; 12-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 16 EW-POL 9534; 16-EO
Disponil LS 16; 16-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 18; 18-EO
Disponil LS 20; 20-EO
Disponil LS 23; 23-EO
Disponil LS 2; 2-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
DISPONIL LS 3 DEO N; 3-EO
LS 3 DEO'yu iptal edin; 3-EO
Disponil LS 3 N; 3-EO
Disponil LS 30; 30-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 3; 3-EO
Disponil LS 4 N EW-POL 9547; 4-EO
DISPONIL LS 4 N; 4-EO
Disponil LS 40; 40-EO
Disponil LS 4; 4-EO
Disponil LS 500; 50-EO
Disponil LS 50; 50-EO
Disponil LS 790 EW-POL 9469; 7-EO
Disponil LS 7; 7-EO
Disponil LS 9,5; 9,5-EO
Disponil PLS 7; 7-EO
Dobanox 23J
ED.DEHYDOL LS 3 DEO FL .; 2-EO
ED.DEHYDOL LS 3 DEO; 2-EO
Elfapur LM 75
Empilan K 5; 5-EO
Empilan KB 10
Empilan KB 3; 3-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Empilan KBE 21
Emülgatör LN
Emülgen 102KG
Emülgen 130
Epal 1214-7
ES 620; 10-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Ethonic 1214-3
Etoksile alkoller, C12-14
Etoksillenmiş C12-14 alcs.
Etoksillenmiş C12-14 yağlı alklar.
EW 7974; 50-EO
EW POL 7978; 30-EO
EW-POL 7813; 3-EO
EW-POL 9196; 12-EO
EW-POL 9355; 4-EO
EW-POL 9424; 8-EO
EW-POL 9534; 16-EO
FA + 2,5 EO, C12-14; 2,5-EO
FA + 2.2 EO, Kokos C12-14; 2,2-EO
FA + 3 EO, Kokos C12-14; 3-EO
FA + 4 EO, Kokos C12-14; 4-EO
FA + 6 EO, Kokos C12-14; 6-EO
FA-C12-14 + EO
FA-C12-14 + EO / Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
FA-C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
FA-C12-14, etoksile
FA-C12-14, etoksiliert
FA-C12-14, etilen oksit ile reaksiyon ürünleri
FAEO C12-14 + 1,3EO; 1,3-EO
FAEO C12-14 + 1,5EO; 1,5-EO
FAEO C12-14 + 1,85EO; 1,85-EO
FAEO C12-14 + 10-11EO; 10-11-EO
FAEO C12-14 + 10EO; 10-EO
FAEO C12-14 + 11EO; 11-EO
FAEO C12-14 + 12EO; 12-EO
FAEO C12-14 + 15.0EO; 15-EO
FAEO C12-14 + 15EO (NRE); 15-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 16EO; 16-EO
FAEO C12-14 + 17EO; 17-EO
FAEO C12-14 + 18EO; 18-EO
FAEO C12-14 + 1EO; 1-EO
FAEO C12-14 + 2,1EO; 2,1-EO
FAEO C12-14 + 2,2EO; 2,2-EO
FAEO C12-14 + 2,35EO; 2,35-EO
FAEO C12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
FAEO C12-14 + 20EO; 20-EO
FAEO C12-14 + 21.0EO; 21-EO
FAEO C12-14 + 23EO; 23-EO
FAEO C12-14 + 2EO; 2-EO
FAEO C12-14 + 3,3EO (NRE); 3,3-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO (NRE); 3,5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO; 3,5-EO
FAEO C12-14 + 3.3EO; 3,3-EO
FAEO C12-14 + 30EO; 30-EO
FAEO C12-14 + 3EO; 3-EO
FAEO C12-14 + 4,2EO; 4,2-EO
FAEO C12-14 + 4,5EO; 4,5-EO
FAEO C12-14 + 4.6EO; 4,6-EO
FAEO C12-14 + 40EO; 40-EO
FAEO C12-14 + 4EO; 4-EO
FAEO C12-14 + 50EO; 50-EO
FAEO C12-14 + 5EO (NRE); 5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 5EO; 5-EO
FAEO C12-14 + 6,5EO; 6,5-EO
FAEO C12-14 + 6EO; 6-EO
FAEO C12-14 + 7,5EO; 7,5-EO
FAEO C12-14 + 7EO (NRE); 7-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 7EO; 7-EO
FAEO C12-14 + 8,1EO; 8,1-EO
FAEO C12-14 + 8,5EO; 8,5-EO
FAEO C12-14 + 8EO; 8-EO
FAEO C12-14 + 9,5EO; 9,5-EO
FAEO C12-14 + 9EO; 9-EO
FAEO C12-14 + yakl. 4EO; CA. 4-EO
FAEO C12-14 + nEO; neo
Yağlı alcs., C12-14, etoksile
Fettalkohol C 12-14 / 4 EO; 4-EO
Fettalkohol-C12 / 14-2 EO
Fettalkohole, C12-14 + EO
Fettalkohole, C12-14 + EO / Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
Fettalkohole, C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
Fettalkohole, C12-14, etoksiliert
Fettalkoholpolyglykolether
GALAXY MW 253
Genapol 24L92
Genapol C 110
Genapol LA 070
Hoe S 4004; 7-EO
HOE-S 4004
IFRALAN L2
Imbentin AG 124/75
Imbentin AG 124LS050
Imbentin AG 124S091
Imbentin AG 124S210
IMBENTIN AG-124S-030
Imbentin-AG / 124-S / 020; 2-EO
Imbentin-AG / 124/020; 2-EO
Imbentin-AG / 124/43; 7-EO
Imbentin-AG / 124PG / 020
Imbentin-AG / 124S / 020
INTERMEDIO KL-10; 10-EO
INTERMEDIO KL-14; 2,1-EO
K / Dehydol LS 3; 3-EO
K / Dehydol LS 4; 4-EO
KE 2440; 2,5-EO
KE 2491; 9,5-EO
KE 2755; 5-EO (NRE)
KE 2786; 4-EO
KE 2795; 4,2-EO
KE 3017; 3,5-EO (NRE)
KE 3018; 5-EO (NRE)
KE 3165; 1,5-EO
KE 3182; 3,3-EO (NRE)
KE 3263; 2,5-EO
KE 3463; 7-EO
Kosintol 247; 7-EO
LA 6
LA 6 (yüzey aktif madde)
Laureth (INCI)
Laureth-2
Laureth-2 (INCI)
Laureth-4
Laureth-4 (INCI)
Laureth-4; 4-EO
Lauro Macrogolum
Lauryl-Myristylethoxylat
Lauryl-Myristylethoxylat, ethoxyliert
Laurilmiristil poliglikol eter, EO ile
Laurylmyristyl Poliglikolether mit EO
Leocol SCG
Leox CC 70
Leox CC 90
LORODAC 2-24
LORODAC 2-24 A
LORODAC 2-28
Lorol 12-14 TYP 50 +5 EO; 5-EO
Lorol C 12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
Lorol C 12-14 + 2,5EO GED; 2,5-EO
LOROL C 12-14 TYP 50 + 50E; 50-EO
Lorol C 12-14 TYP 50 + 50EO; 50-EO
Lorol spez. + 8.1 EO; 8,1-EO
Lorol spez. + 9 EO; 9-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol Spezial + 15 EO NRE; 15-EO (NRE); % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol Spezial + 15 EO; 15-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol özel + 7 EO (NRE); 7-EO (NRE); % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol özel + 7 EO; 7-EO
Lutensol A 3 N; 3-EO
Lutensol A 4 N; 4-EO
LUTENSOL A 7 N; % 100 Aktif Madde; aktif madde
LUTENSOL A 7; 7-EO
Lutensol A 8
Lutensol A 8; 8-EO
LV DEHYDOL LS 3 H; 2-EO
LV DEHYDOL LS 3; 2-EO
LV Dehydol LS 3; 3-EO
Macol LA 23
MARLIPAL 24/10 S
MARLIPAL 24/20
Marlipal 24/20
MARLIPAL 24/20 SAAT
MARLIPAL 24/20 S
Kayıt dosyası
MARLIPAL 24/20 Z
Marlipal 24/20; 2-EO; % 98 Aktif Madde; aktif madde
MARLIPAL 24/30; 3-EO
MARLIPAL 24/60; 6-EO
MARLIPAL 24/70; 7-EO
MARLIPAL 24/80; 5-20-EO
MARLIPAL 24/99; 9-EO; % 90 Aktif Madde; aktif madde
MARLIPAL G 12 / 0.6
Mergital LM 115; 11-EO; % 45 Aktif Madde; aktif madde
Mergital LM 17; 17-EO
Mergital LM 2 DEO; 2-EO
Mergital LM 2,2; 2,2-EO
Mergital LM 23; 23-EO
Mergital LM 2; 2-EO
Mergital LM 3 DEO; 3-EO
Mergital LM 3; 3-EO
Birleşme LM 4 L; 4-EO
Mergital LM 4; 4-EO
Mergital LS 3; 3-EO
Neonol P 1214-3
Roman II 1412-56
OMC 791; 2-EO
Oxetal VD 20; 2-EO

POE Laurylether
Präparat 142; 4-EO
Präparat 662; 2-EO
Präparat 852; 4-EO
Ra-Da 6317-108; 15-EO
Rewopal LA 4
Rhodasurf LA 30; 3-EO
Rokanol
Kabuk 1265-8
SLOVASOL 242
Soprophor LA 40
Spolapon 247
Surfonic L 24-12
Surfonic L 24-2
Surfonic L 24-3
Surfonic L 24-7
Surfonic L 24-9
Sympatens-ALM / 020
Syntanol ALM 10
Syntanol ALM 7; 7-EO; % 96-98 Aktif Madde; aktif madde
Tergitol 24-L-25N
Tergitol 24-L-3N
Tergitol 24-L-45
Tergitol 24-L-50N
Tergitol 24-L-60
Tergitol 24-L-60N; neo
Tergitol 24-L-75N
Tergitol 24-L-98N
TRYCOL 5882 POE (4) C1214 ALKOL; 4-EO
VIBLON 100

Dehydol LS 68439-50-9
(Yağlı Alkol Etoksilat; 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15 EO)


Lauryl Alcohol Ethoxylate çok dikkatli kullanılmalıdır.
Yutulması zararlıdır ve ayrıca su yaşamı için tehlike oluşturur.
Ayrıca gözlerle veya ciltle temas ettiğinde tahrişe neden olması muhtemeldir.
Ürün, 30-40 ° C arasında değişen sıcaklıktaki bir alanda, kapalı bir kapta saklanmalıdır.


ALKOL ETOKSİLASYONU NEDİR?
Alkol etoksilatlar, bir yağ alkolü ve etilen oksidin reaksiyonu ile sentezlenen bileşikler sınıfına aittir ve sonuçta, biri karbonca zengin, yağ alkolü ve ikinci kısım hidrofilik, polioksietilen bir zincirden oluşan iki kısımdan oluşan bir molekül ortaya çıkar.

Bir hidrofilik bileşenle (su seven) bir hidrofobik kısım (sudan nefret eden) içeren etoksillenmiş alkolün bu ikili yapısal yönü, aralarında ilişkili arayüz enerjisini düşürerek yağ ve suyu karıştırıp çözündürmelerini sağlar. Etoksillenmiş alkolün bu özellikleri, onlara yüzey aktif maddelerin veya yüzey aktif maddelerin genel çağrışımını verir.

Bu etoksillenmiş alkolün yüzey aktif madde etkisi, yağlı maddeler suya veya herhangi bir yüzeye maruz kaldığında görülür.
Bu alkol etoksilat, mükemmel temizleme gücü, yüksek ve düşük köpüklenme ve hızlı yüzey ıslatma ajanları olan etoksilatlar gibi farklı özelliklere sahiptir.
Bu Etoksile alkoller, ticari olarak temin edilebilen birçok ürün hattında deterjanlar, ıslatma maddeleri, emülgatörler, yağ gidericiler ve yumuşatıcılar olarak birçok endüstriyel uygulamada kullanım alanı bulmaktadır. Bu etoksile alkol ayrıca Ev ve Kişisel Bakım ürünleri, Zirai İlaçlar, Boyalar ve Kaplamalar, Petrol ve Gaz ve Endüstriyel ve Kurumsal Temizlik gibi birçok ticari pazara hizmet eder.

Doğal yağ alkolleri, karbon zincirlerinin dağılımında farklılık gösterir ve bu nedenle ekstrakte edildikleri bitkiye bağlı olarak farklı etoksile alkol yapıları ve özellikleri sağlayabilir. Yağ alkolü etoksilatı, endüstriyel, ticari ve yerel pazarlarda temizlik deterjanlarının ve formülasyonunun bileşenleri olarak yaygın olarak kullanılan yüzey aktif maddedir. FAE'ler, deterjanlarda (ıslatıcılar, emülgatörler, kişisel hijyen ürünleri (şampuanlar, yumuşatıcılar, köpük artırıcılar, Viskozite oluşturucular), deri (yağ giderme, ıslatma), tekstil boyaları ve tarım (emülgatörler, dispersiyon) işlemlerinde büyük ölçekli uygulamalar bulmaktadır.

Doğal yağlı alkollerin örnekleri, lauril alkol etoksilatlardır.


Lauryl Alcohol Ethoxylate (LAE), şampuanlar ve banyo jelleri gibi kişisel bakım ürünlerinde geleneksel olarak köpürtücü bir madde olarak işlev görür.
LAE'nin etkili ıslatma özelliği, deterjanlar, çamaşır ön camları ve sert yüzey temizleyicileri dahil olmak üzere ev temizlik ürünlerinde kullanım alanı bulur.
Tekstil ve deri işleme gibi endüstriyel ortamlarda ıslatma özelliği etkili bir şekilde yardımcı olurken, yüzey gerilimini azaltır.
Lauril alkol etoksilatın doğal kaynağı ve biyolojik olarak parçalanabilir doğası, kişisel bakım segmentleri için şampuan ve sıvı deterjan formülasyonlarında kullanımlarını teşvik eder.
Birçok lauril alkol etoksilat, kremlerde emülgatör, şampuanlarda ve sıvı deterjanlarda temizleme ajanları, kokular için çözünürleştiriciler olarak kişisel bakım ve kozmetikte kullanım alanı bulmaktadır.


Bulutlanma noktası, noniyonik yüzey aktif cisimlerini karakterize etmek için önde gelen bir parametredir ve örn. DIN EN 1890'da.
Belirli bir sıcaklıkta, bir etoksilatın başlangıçta berrak çözeltisi bulanıklaşır çünkü suyla karışmayan bir yüzey aktif madde fazı oluşur.
Bu işlem tersine çevrilebilir, yani soğuduktan sonra çözelti aynı sıcaklıkta tekrar berraklaşır.
Bu bulutlanmanın meydana geldiği sıcaklık, her etoksilat için spesifiktir ve yüzey aktif maddenin bulutlanma noktası olarak anılır.
Bulutlanma noktası olgusu şu şekilde açıklanabilir: etoksilatların sudaki çözünürlüğü, oksijen atomlarının hidrojen bağları yoluyla hidrasyonuna dayanır.
Bu hidrasyon artan sıcaklıkla azaldığından, etoksilatların sudaki çözünürlüğü buna göre azalır.
Bulutlanma noktası, yüzey aktif madde konsantrasyonunun bir fonksiyonudur ve genellikle% 1 veya% 2 yüzey aktif madde çözeltileri kullanılarak belirlenir.
Etoksilat suda çözünmezse veya sadece idareli çözünürse, bulutlanma noktası sulu butil diglikol solüsyonunda da belirlenebilir.

Ürün:% s

Karbon uzunluğu

CAS #

Alkil Alkol etoksilat
 

74432-13-6
Alkil Alkol (C6-C12) etoksilatlar
6 - 12

68439-45-2
Alkil Alkol (C8-C22) etoksilatlar
8 - 22

69013-19-0
Alkil Alkol (C8-C10) etoksilatlar
8 - 10

71060-57-6
Alkil Alkol (C8-C18) etoksilatlar
8 - 18

157707-43-2
Alkil Alkol (C8-C16) etoksilatlar
8 - 16

71243-46-4
Coco alkol etoksileleri
8 - 18

61791-13-7
Alkil Alkol (C9-C11) etoksilatlar
9 - 11

68439-46-3
Dallı Alkil Alkoller (C9-C11) etoksilatlar
9 - 11

78330-20-8
Alkil Alkol (C9-C16) etoksilatlar
9 - 16

97043-91-9
Alkil Alkol (C10-C14) etoksilatlar
10 - 14

66455-15-0
Alkil Alkol (C10-C16) etoksilatlar
10 - 16

68002-97-1
İzodesil etoksilatlar
10

61827-42-7
Desil alkol etoksileleri
10

26183-52-8
Alkil Alkol (C10-C12) etoksilatlar
10 - 12

67254-71-1
Dallı Alkil Alkol (C11-C13) etoksilatlar
11 - 13

68439-54-3
Dallı Alkil Alkol (C11-C14) etoksilatlar
11 - 14

78330-21-9
Undesil alkol etoksileleri
11

127036-24-2
Doğrusal Undesil alkol etoksileleri
11

34398-01-1
İkincil Alkol (C11-C15) etoksilatlar
11 - 15

68131-40-8
Alkil Alkol (C12-C13) etoksilatlar
12 - 13

66455-14-9
Alkil Alkol (C12-C20) etoksilatlar
12 - 20

68526-94-3
İkincil Alkol (C12-C14) etoksilatlar
12 - 14

84133-50-6
Alkil Alkol (C12-C14) etoksilatlar
12 - 14

68439-50-9
Alkil Alkol (C12-C18) etoksilatlar
12-18

68213-23-0
Alkil Alkol (C12-C16) etoksilatlar
12 - 16

68551-12-2
Dodesil alkol etoksileleri
12

9002-92-0
Doğrusal Alkil Alkol (C12-C15) etoksilatlar
12 - 15

68131-39-5
Alkil Alkol (C12-C15) etoksilatlar
12 - 15

106232-83-1
Tridesil alkol etoksileleri
13

24938-91-8
Alkil Alkol (C13-C15) etoksilatlar
13 - 15

64425-86-1
İzotidekanol etoksilatlar
13

69011-36-5
İzotridsil alkol etoksilatlar
13

9043-30-5
Alkil Alkol (C14-C15) etoksilatlar
14 - 15

120944-68-5
Tetradesil etoksilatlar
14

27306-79-2
Alkil Alkol (C16-C22) etoksilatlar
16 - 22

69227-20-9
Alkil Alkol (C16-C18) etoksilatlar
16-18

68439-49-6
Doymamış Alkil Alkol (C16-C18) etoksilatlar
16-18

68920-66-1
Don alkol etoksileleri
16-18

61791-28-4
Hekzadesil alkol etoksileleri
16

9004-95-9
doymamış alkil Alkol (C16-C18) etoksilatlar
16-18

68155-01-1
Stearil alkol etoksileleri
18

9005-00-9
Oleyl alkol etoksileleri
18

9004-98-2

Laureth malzemeleri (Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth- 13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40, Laureth-50), lauril alkolün polioksieterleridir. İsimdeki sayı, moleküldeki ortalama etilen oksit birim sayısını gösterir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, Laureth bileşenleri çeşitli banyo, göz, yüz, saç, temizlik ve güneş koruyucu ürünlerinin formülasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca kütikül yumuşatıcılar, deodorantlar ve nemlendirici ürünlerde kullanılırlar.

Neden kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır?
Laureth bileşenleri için aşağıdaki işlevler bildirilmiştir.

Yüzey aktif madde - temizlik maddesi: Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40
Yüzey aktif madde - emülsifiye edici ajan: Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth -13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-50
Yüzey aktif madde - çözünürleştirici ajan: Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40
Bilimsel gerçekler:
Laureth bileşenleri, etilen oksidin lauril alkol ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir. Sayısal tanımlama, molekülde tekrar eden ortalama etilen oksit birimi sayısını ifade eder. Laureths'in sayısal değeri arttıkça, içeriğin viskozitesi beyaz, mumsu katılar haline gelene kadar artar.


LAURETH-6
LAURETH-6 şu şekilde sınıflandırılır:
Temizlik
Emülsifiye edici
Sürfaktan
CAS Numarası 3055-93-4 / 9002-92-0 / 68439-50-9
EINECS / ELINCS No: 221-279-7 / 500-002-6 / 500-213-3
COSING REF No: 76942
Chem / IUPAC Adı: 2- [2- (Dodesiloksi) etoksi] etanol


2- (2- (dodesiloksi) etoksi) etanol
2- [2- (Dodesiloksi) etoksi] etanol [ACD / IUPAC Adı]
2- [2- (Dodesiloksi) etoksi] etanol [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
2- [2- (Dodécyloxy) etoksi] etanol [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
221-279-7 [EINECS]
3055-93-4 [RN]
D4D38LT1L5
Dietilen glikol mono-n-dodesil eter
Etanol, 2- (2- (dodesiloksi) etoksi) -
Etanol, 2- [2- (dodesiloksi) etoksi] - [ACD / Endeks Adı]
Laureth-2
[3055-93-4]
2- (2-DEKİLOKSİETOKSİ) ETANOL
2- (2-dodecoxyethoxy) etanol
2- (2-dodesiloksietoksi) etan-1-ol
2- (2-Dodesiloksietoksi) etanol
Akyporox RLM 22
ALCOHOL LAURICO ETOXILADO 2OE (UNITOL)
Bis (oksietilen) dodesil eter
C10E2
C12E2
Desildiglikol
dietilen glikol monodesil eter
Dietilen Glikol Monododesil Eter
Dietilenglikol lauril eter
Dietilenglikol monolauril eter
dietilenglikolmonododekileter
Dodesil dietilen glikol
Dodesildiglikol
Etanol, 2- [2- (dodesiloksi) etoksi] -
LA 2
LA 2 (alkol)
MFCD00042658
UNII: D4D38LT1L5


Laureth-6, noniyonik emülgatör olarak kullanılan bir laureth-6 polimeridir ve kozmetik yağların ve krem ​​banyolarının hazırlanması için uygundur.
Laureth-6, standart bir koku ve görünüme ve 0,9080 - 0,9120 g / cm3 yoğunluğa (70 ° C) sahip, açıktan hafif bulanık bir üründür.


Alkoller, C12-14, etoksillenmiş (68439-50-9)


Ürün Veri Sayfası
Laureth-6
 
Laureth-6 Deo N

Laureth-6
Ürün Kategorileri: Emülgatör
Ürün Uygulamaları: Bebek Bakımı, Banyo ve Duş, Saç Temizliği, El Temizliği, HI&I, Sıvı Sabun, Cilt Bakımı, Cilt Temizliği

Açıklama
Laureth-6 DEO N, noniyonik emülgatör olarak kullanılan bir laureth-6 polimeridir ve kozmetik yağların ve krem ​​banyolarının hazırlanması için uygundur. Standart kokusu ve görünümü olan, berraktan hafif bulanık bir üründür.

 


Kayıtlar
Bileşen CASR-No. EINECS / ELINCS-Hayır.
68439-50-9

Resmi olarak / Kalite, Ürün özelliklerine uygun olarak listelenmiştir
Görünüm
Laureth-6 N, açıktan hafif bulanık bir üründür.

Kullanım örneği


Karakteristik değerler
'Kalite kontrol verileri' ve 'Ek ürün tanımlayıcı verileri' paragraflarında belirtilen spesifikasyonlar, son olarak ve nihai olarak Ürünün özelliklerini açıklar.
Kalite kontrol verileri
(Kalite yayımı için kullanılan ve her parti için onaylanmış veriler.) Görünüm, standarda uygundur.
Koku standartlara uygundur

Yoğunluk (g / cm³, 70 ° C) 0,908 - 0,912 DIN 51757 V 4
pH değeri (% 1, KCL% 0,03) 6,0 - 7,5 Q-P 1274,0 (DGF H - III 1)

Hidrofilik yapı:
Bulanıklık titrasyon değeri 24-27 Yöntem 93004001
(Q-C 2063.0)

Ek ürün tanımlayıcı verileri
(İstatistiksel olarak kanıtlanmış ancak düzenli olarak belirlenemeyen veriler.)
Aktif madde (%) 99.7 - 100% 100 eksi% su
Su içeriği (%) <= 0,3 DGF C - III 13 a
Hidroksil değeri 149-157 DGF C - V 17 a


Başvurular
Cilt bakımı
Temizleyici
Saç Bakımı
Şampuan ve saç kremi
Saç rengi
Banyo ve vucüt
Erkekler
Cilt bakımı
Yüz bakımı
Evcil Hayvan bakımı
Evcil Hayvan Bakımı TSCA
Evcil Hayvan Bakımı DSL

Laureth-6

Bu ne?
Laureth malzemeleri (Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth- 13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40, Laureth-50), lauril alkolün polioksieterleridir. İsimdeki sayı, moleküldeki ortalama etilen oksit birim sayısını gösterir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, Laureth bileşenleri çeşitli banyo, göz, yüz, saç, temizlik ve güneş koruyucu ürünlerinin formülasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca kütikül yumuşatıcılar, deodorantlar ve nemlendirici ürünlerde kullanılırlar.

Neden kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır?
Laureth bileşenleri için aşağıdaki işlevler bildirilmiştir.

Yüzey aktif madde - temizlik maddesi: Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40
Yüzey aktif madde - emülsifiye edici ajan: Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth -13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-50
Yüzey aktif madde - çözünürleştirici ajan: Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40

Bilimsel gerçekler:
Laureth bileşenleri, etilen oksidin lauril alkol ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir. Sayısal tanımlama, molekülde tekrar eden ortalama etilen oksit birimi sayısını ifade eder. Laureths'in sayısal değeri arttıkça, içeriğin viskozitesi beyaz, mumsu katılar haline gelene kadar artar.


Eş anlamlı:
2- [2- [2- [2- [2- (2-dodekoksietoksi) etoksi] etoksi] etoksi] etoksi] etanol
 dodesil heksaetilen glikol
 dodesil heksaoksietilen monoeter
 dodesilheksaglikol
 heksa (oksidietanol) monodesil eter
 heksaetilen glikol dodesil eter
 heksaetilen glikol lauril eter
 heksaetilen glikol mono-N-dodesil eter
 heksaetilen glikol monododesil eter
 heksaetilen glikol N-dodesil eter
 heksaetilenglikol monododesil eter
 heksaetilenglikolmonododekileter
3,6,9,12,15,18-hexaoxatriacontan-1-ol
 heksaoksietilen dodesil eter
 heksaoksietilen dodesil monoeter
 lauril heksatoksilat
 nikkol BL-6SY
 peg-6 lauril eter
 poli (oksi-1,2-etandiil), a-dodesil-. omega.-hidroksi- (6 mol EO ortalama molar oran)
 polietilen glikol (6) lauril eter
 polietilen glikol (6) monolauril eter
 polioksietilen (6) lauril eter
 polioksietilen (6) monolauril eter


Bu bilgiler mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve ürünlerimiz ve kullanımları hakkında genel notlar sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu nedenle, açıklanan ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulama için uygunluğunu garanti ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır.
Mevcut tüm sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır.
Ürünlerimizin kalitesi Genel Satış Koşullarımız kapsamında garanti edilmektedir.

LAURETH-6 = LAURYL ALCOHOL 6 ETHOXYLATE = C12/14 alcohol 6 EO = PEG-6 lauryl ether
Composition: C 12-14 fatty alcohol polyglycol ether with 6 mol EO


Application
LAURETH-6 is used as Emulsifier, solubilizer, fat dispersant and dissolving agent, thickener for anionic liquid formulations

Storage
LAURETH-6 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions.

Protect from exposure to cold during transport and storage. 
The properties of LAURETH-6 are reversibly altered by exposure to cold. 
LAURETH-6 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.


LAURETH-6
LAURETH-6 is classified as : Emulsifying Surfactant
CAS Number: 3055-96-7 / 68439-50-9
EINECS/ELINCS No: 221-282-3 / 500-213-3
Chem/IUPAC Name: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxatriacontan-1-ol

Technical Names: Hexeathylene Glycol Dodecyl Ether
Laureth-6 (INCI)
PEG-6 Lauryl Ether
Polyethylene Glycol 300 Lauryl Ether
Polyoxyethylene (6) Lauryl Ether

Product Categories:
Cleaning Products
Industrial and Automotive Chemicals

LAURETH-6 is a fatty alcohol that is suitable for the manufacture of heavy duty and special laundry detergents as well as hard surface cleaners.
Alcohols, C12-14, ethoxylated (68439-50-9)
 
LAURETH-6 is nonionic surfactant for detergent and cleaner industry
CAS NO: 68439-50-9

Chemical character    
LAURETH-6 is a nonionic surfactant. It is an alkyl polyethylene glycol ester made from a C12-C14-alcohol and ethylene oxide. It conforms to the following formula:

R = C12 to C14 Alkyl LAURETH-6: x = 6
The numeric code in the product name indicates in general the degree of ethoxilation.

Properties
LAURETH-6 is a cloudy liquid at room temperature and tends to form sediment.
It becomes a clear liquid at 30 °C.

LAURETH-6    Unit    Value
Physical form (23 °C)    Liquid
Degree of ethoxilation    approx.    6
Concentration    %    approx. 100
Cloud points (EN 1890)*        
Method A    °C    approx. 42
Method B    °C    approx. 32
Method C    °C    approx. 23
Method D    °C    approx. 77
Method E    °C    approx. 77


Average molar mass (from OH number)    g/mol: approx. 465

pH (EN 1262, solution A)**: approx.    7
Density (DIN 51757, 23 °C) g/cm3: approx.0.98
Dropping point (DIN 51801) °C: approx. 20
Congealing point (ISO 2207) °C: approx. 11

Viscosity (EN 12092, 23 °C, Brookfield, 60 rpm) mPa· s: approx. 190
Hydroxyl number (DIN 53240) mg KOH/g: approx. 120
HLB value: approx. 11.5
Flash point (ISO 2592) °C: approx. 195

Wetting(EN 1772, distilled water, 23 °C, 2 g Soda ash/l)        
0.5 g/l    s    approx. 70
1.0 g/l    s    approx. 25
2.0 g/l    s    approx. 10

Foam volume (EN 12728, 40 °C, 2 g/l water at a hardness of 1.8 mmol Ca-ions/l, after 30 s) cm3: approx. 110
Surface tension (EN 14370, 1 g/l in distilled water, 23 °C)***    mN/m: approx. 27
The above information is correct at the time of going to press. 
It does not necessarily form part of the product specification. 
A detailed product specification is available from your local BASF representative.

* Cloud point EN 1890:
Method A: 1 g of surfactant + 100 g of dist. Water
Method B: 1 g of surfactant + 100 g of NaCl solution (c = 50 g/l) 
Method C: 1 g of surfactant + 100 g of NaCl solution (c = 100 g/l) 
Method D: 5 g of surfactant + 45 g of butyldiglycol solution (c = 250 g/l) 
Method E: 5 g of surfactant + 25 g of butyldiglycol solution (c = 250 g/l)
** The pH of LAURETH-6 can decrease during storage, but this does not have any effect on its performance.
*** Applying Harkins-Jordan correction.
 

Solubility
Details on the solubility of LAURETH-6 in various solvents are given in the table below.

Solubility of LAURETH-6 (10% at 23 °C)
LAURETH-6
 
Distilled water    +
Potable water (2.7 mmol Ca2+-Ions/l)    +
Caustic msoda (5%)    –
Hydrochloric acid (5%)    +
Salt solution (5%)    +
Solvent naphtha    
Ethanol, Isopropanol    +
Aromatic hydrocarbons    +

+ = clear solution
± = sparingly soluble (insoluble sediment)
 = forms an opaque soluble, homogeneous emulsion
– = insoluble (phase separation)


Viscosity    The relationship between viscosity and temperature is always an important point to consider when LAURETH-6 is stored or shipped. This is shown in the following table (mPa·s, Brookfield LVT):

Viscosity at °C    0    10    20    23    30    40    50    60
LAURETH-6    Solid   >105    310    190    50    25    <20    <20

We would recommend the preparation of 10 – 25% stock solutions of LAURETH-6 if it is to be used in the form of very dilute solutions, or if it is to be added to other solutions. 
This makes it very much easier to dilute it later on.

LAURETH-6 can form fairly stiff gels at certain concentrations when water is added. 
The figures below were measured using a Brookfield-Viscosimeter at 23 °C and 60 rpm.

The viscosity of LAURETH-6 at 23 °C as a function of concentration in water (all values in mPa·s)

Water content in %    LAURETH-6
0    190
10    100
20    >105
30    60000
40    6500
50    14500
60    >105
70    1500
80    300
90    100

The numbers reported have to be regarded as maximum values; the values measured immediately after mixing will be lower than the numbers reported.
 

Storage    
a) LAURETH-6 should be stored indoors in a dry place. Storage rooms must not be overheated (see flash point).
b)    LAURETH-6 is hygroscopic due to its good solubility in water, with the result that it may absorb moisture very quickly. Drums must be resealed each time they are opened.
c)    The storage temperature should not be allowed to fall substantially below 20 °C. The congealing point of LAURETH-6 also need to be taken into account.
d)    LAURETH-6 is a cloudy liquid and tends to form sediment, it becomes a clear liquid at 40 °C.
e)    Liquid that has solidified or that shows signs of sedimentation should be heated to 50 – 70 °C and homogenized before it is processed. Please mix sufficiently prior to use.
f)    Drums that have solidified or that have begun to precipitate should be recon- stituted by gentle heating, preferably in a heating cabinet. The temperature must not be allowed to exceed 70 °C. Please mix sufficiently prior to use. 
This also applies if drums are heated by external electrical elements. Internal electrical elements should not be used because of the localized anomalies in temperature that they cause.
g)    LAURETH-6 must be blanketed with nitrogen if it is stored in heated tanks (at 50 – 60 °C) to prevent it from coming into contact with air. 
Constant, gentle stirring helps to prevent it being discolored as a result of prolonged contact with electrical elements or external heating coils.

Materials    
The following materials can be used for tanks and drums:
a)    AISI 321 stainless steel (X6CrNiTi1810)
b)    AISI 316 Ti stainless steel (X6CrNiMoTi17122)

Shelf life    
Provided it is stored properly and drums are kept tightly sealed, LAURETH-6 has a shelf life of at least two years in its original packaging.

Safety    
We know of no ill effects that could have resulted from using LAURETH-6 for the purpose for which it is intended and from processing it in accordance with current practices.

According to the experience that we have gained over many years and other information at our disposal, LAURETH-6 does not exert harmful effects on health, provided it is used properly, due attention is given to the precautions necessary for handling chemicals, and the information and advice given in our Safety Data Sheets are observed.

Please refer to the latest Safety Data Sheet for detailed information on product safety.

LAURETH-6/MB

Product Groups
Nonionic Surfactants
Sub Product Groups
Alcohol Ethoxylates
Function: Nonionic Surfactant
Form of Delivery: Liquid
Chemical Description: C12C14 Fatty alcohol + 6 EO

Application
Laundry
Food and Beverage Processing
Food Service and Kitchen Hygiene
Commercial Laundry

Certificates
Care Chemicals: ISO 9001 (global)

Lauryl Alcohol 6 EO = Laureth-6 = C12/14 alcohol 6 EO
C12-C14-fatty alcohol polyglykol ether with 6 mol EO
Chemical Name: Alcohols C12-14 Ethoxylated
Laureth-6
INCI: Laureth-6
Surface-active agent for thickening of surfactant preparations.

Laureth-6 is a Lauryl Alcohol 6 ethoxylate that on account of its viscosity-increasing properties, is used as a thickener in cosmetic surfactant preparations such as shampoos, shower preparations and foam baths. 
C12/14 alcohol 6 EO is a clear to light turbid product, with a standard odor and appearance.

Composition
Polyglykol ether based on C 12-14 fatty alcohol with 6 mol EO

Application
Emulsifier, refattening agent, thickener for anionic liquid formulations

Application of Laureth-6: Emulsifiers, dispersing agents, wetting agents, industrial cleaning agents, all-purpose and special cleaners, powder and liquid detergents.


EC / List no.: 500-213-3
CAS no.: 68439-50-9


Labeling information
INCI name(s) Laureth-6 (EU) Laureth-6 (CTFA)
C12/14 alcohol 6 EO

Registrations
 
Product Data Sheet
Laureth-6 DEO N
 
Ingredient    CASR-No.    EINECS/ELINCS-No.

68539-50-9    polymer


Officially listed in / Quality conforms to
JCIC:    POE Laurylether
(Ingredient Code 105370)
Bra Miljöval    approved for use in products eco-labelled “Good Environmental Choice” (in Swedish: Bra Miljöval) by the Swedish    Society for Nature Conservation

Product properties
Appearance
Laureth-6 is a clear to light turbid product.

Example of use
On account of it`s viscosity-increasing properties the product is used as thickener in cosmetic surfactant preparations, e.g. shampoos, shower preparations and foam baths.

Characteristic values
The specifications stated in the paragraphs 'Quality control data' and 'Additional product descriptive data' finally and conclusively describe the properties of the Product.
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch.) Appearance    conforms to standard
Odour    conforms to standard

Storage and transportation
In the original sealed containers the product can be stored for at least one year, protected from moisture at below 50°C. During longer storage turbidities may occur which can be remedied by simultaneously heating the product to 50°C and stirring.


Laureth-6 is a surfactant and a thickner. As surfactant it helps to reduce surface tension of substances to be mixed or emulsified. 
In cosmetics Laureth-4 helps water to be mixed with oil, sebum and dirt so that they can be easily rinsed away. 
Moreover as thickener Laureth-6 helps to adjust the thickness of our products.


Ethoxylated alcohol formulas such as Lauryl Alcohol are classified as surfactants, which means they reduce surface tension in a liquid, or between a liquid and a solid. 
As with all types of ethoxylated alcohol, Lauryl Alcohol Ethoxylate is a nonionic compound — it has no electrical charge on the hydrophilic end and generally takes the form of a thick liquid that is often sticky to the touch. 
The ethoxylation process also tends to increase the water solubility of the material. 
Products that typically contain Lauryl Alcohol Ethoxylate include cosmetics, laundry detergents, surface cleaners and personal care products, to name a few.

PRODUCT: Laureth-6

SYNONYM: Laureth-4;Diethylene glycol dodecyl ether; 2-[2-(Dodecyloxy) ethoxy] ethanol; PEG-6 lauryl ether

FORMULA: CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOH, avg. n 6

TYPICAL PRODUCT SPECIFICATIONS
NOTES

Laureth-6 is a PEG ether of lauryl alcohol 
Laureth-6 uses and applications include: Surfactant, emulsifier, foaming agent, superfatting agent) for cosmetics; solubilizer for solvents; base for production of sulfates; raw material for dishwashing, cleansing agents and cold cleaners; emulsion polymerization; in coning and textile spin finishes; thickener, emulsifier, solubilizer for pharmaceuticals

CLASS: Solvents,  Solvent 
FUNCTIONS: Solvents,  Surfactant,  Emulsifier,  Raw Material 
INDUSTRY: Cosmetic,  Pharmaceutical,  Solvents,  Cleaners 

The products of the Lauryl Alcohol ethoxylates series are fatty alcohol polyethylene glycol ethers and belong to the class of nonionic surfactants. 
Laureth-6 is prepared from a natural-based C12-C14 fatty alcohol and thus are excellent candidates for use in consumer products such as green and environmental friendly cleaners.
The individual grades in the Lauryl Alcohol ethoxylate series a broad spectrum of properties. 

In general, Laureth-6 is characterized by the following properties:
• High surface activity and detergency
• Synergistic effects with other surfactants
• Good hard water stability
• Chemical stability over a wide pH range
• Produced from a natural-based, renewable raw material
• Low environmental impact as a result of rapid and complete biodegradation
These favourable and widespread properties have opened up numerous fields of application for Laureth-6 as well.
Laureth-6 is effective in detergents & cleaners and also in personal care products or in technical applications.


Laureth-6 is based on a primary linear C12–C14 fatty alcohol.
The alcohol is obtained from oleo oils, e.g. palm kernel oil, by transesterification and hydrogenation reaction.


Product Chemical characterization INCI name
Laureth 2:  C12 –C14 fatty alcohol + 2 mol EO/mol 
Laureth-2

Laureth-6: C12 –C14 fatty alcohol + 6 mol EO/mol 
Laureth-6

Laureth 4: C12 –C14 fatty alcohol + 4 mol EO/mol 
Laureth-4

Laureth 6: C12 –C14 fatty alcohol + 6 mol EO/mol 
Laureth-6

Laureth 6: C12 –C14 fatty alcohol + 6 mol EO/mol 
Laureth-6

Laureth 7: C12 –C14 fatty alcohol + 7 mol EO/mol 
Laureth-7

Laureth 9 C12 –C14 fatty alcohol + 9 mol EO/mol 
Laureth-9

Laureth 10 C12 –C14 fatty alcohol + 10 mol EO/mol 
Laureth-10


The solubility of the Dehydol LS alcohol ethoxylates is determined by the chain length of the water soluble ether chain. 
Accordingly the solubility increases with increased degree of ethoxylation. 
The lower ethoxylates (2–4 moles EO) are only sparingly soluble in water as these molecules are dominated by the hydrophobic alcohol part. 
They are soluble in non-polar organic solvents and can be applied therefore as emulsifiers. 
The higher ethoxylates are readily soluble in water and they are used predominantly for cleaning applications. 


LAURYL ALCOHOL 6 EO is a laureth-6 polymer used as a nonionic emulsifier for the preparations of oil and cream baths. It is a clear to light turbid liquid.

Product Applications: Bath & Shower, Hair Cleansing, Hand Cleansing, Skin Cleansing

Lauryl Alcohol ethoxylate grades (C12-14 fatty alcohol ethoxylates) are nonionic surfactants. 
They are alkyl polyethylene glycol ethers made from saturated native fatty alcohol. 
Thus their C-chain is linear and even numbered. They are available with low and medium EO-degree. 
The available grades are liquid. 
Lauryl Alcohol ethoxylate grades are providing wetting and emulsification properties with a good soil removal property. 

USES & APPLICATIONS
Ethoxylated lauryl alcohol 6 EO has multiple industrial uses and applications including:

CASE: Use Lauryl Alcohol Ethoxylate as a wetting agent to reduce the surface tension in liquids, and as an emulsifier in paints and coatings to promote dispersion.
Personal Care: Lauryl Alcohol Ethoxylate works extremely well as a foaming agent in personal care products such as shampoos and bath gels.
Soaps and Detergents: Lauryl Alcohol serves as a reliable wetting agent in a wide range of industrial and household cleaning products including detergents, laundry pre-spotters and hard surface cleaners.
Surfactants and Esters: You can use Lauryl Alcohol as a surfactant intermediate — it can also be sulfonated to make SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate), an anionic surfactant and detergent used in the manufacturing of many personal care products.
Textiles: Use Lauryl Alcohol Ethoxylate as a wetting agent in textile and leather processing applications to reduce surface tension.


Laureth-6 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions.
Protect from exposure to cold during transport and storage. 
The properties of Laureth-4 are reversibly altered by exposure to cold. 
Laureth-6 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.

Laureth-6 
General characterization

Chemical description
Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 6 Moles EO
Polyoxyethylene (6) Lauryl ether


Ingredient CASR - No. EINECS/ELINCS - No.
Alcohols,C12-14,ethoxylated 68439-50-9 500-213-3


· Chemical characterization:
CAS-No. Substance name
CAS-No.: 68439-50-9 Fatty alcohols, C12 - C14, ethoxylated.
· EINECS-No.: 500-213-3
· INCI-Name: Laureth-6

 


Properties & Use

Nonionic Emulsifier, W/O-Emulsifyer, co-emulsifyer, can be used also as polar solvent.

Remarks

Handling & Safety:    Read MSDS carefully
Storage:    Store in original containers below 40°C under dry conditions.


APPLICATION
Surfactants: used as raw material for the manufacturer of sodium lauryl ether sulphate (SLES)
Detergents: a base liquid and powder detergents, household cleaning agents, industrial cleaning agents.
Cosmetics & Personal care: used as raw materials in shampoo, body gels and hand cleaners.
Textiles: used as scouring and wetting agents.
Agriculture: used as emulsifiers in herbicides, Insecticides and fertilizers.
Paper: used as wetting agents and improve absorbency.
Rubber: used as stabilizers for rubber.
Leather: used as degreasing and tanning agents.
Paint: used as wetting agents and dispersing agent.


Applications of Laureth-4: Detergents and Industrial Cleaners, Dispersants, Stabilizers, Sanitizers, Defoaming Agents. Agrochemical Emulsifiers, Metal Working, Textile Processing, Paper De-inking, Drilling Products Intermediate Anionic Surfactants Synthesis, Dust Control, Adhesive, Plastic Industry, Lube Oil, Cosmetic and Pharmaceuticals.


Applications
Skin Care
Cleanser
Hair care
Shampoo and Conditioner
Hair color
Bath and Body
Men
Skin care
Face Care
Pet Care
Pet Care TSCA
Pet Care DSL

Alcohols, C12-14, ethoxylated

Alcohols, C12-14, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated

CAS names
Alcohols, C12-14, ethoxylated

IUPAC names
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
Alcohol 12-14, poly (7) ethoxylate
Alcohol C12-14, ethoxylated
Alcohols C12-14,ethoxylated
Alcohols, C 12 -14, ethoxylated, > 5 - < 15 EO
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO)
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO)
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (< 2.5EO)
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated, <2.5 EO
Alcohols, C12-14, ethoxylated
Alcohols, c12-14, ethoxylated
Alcohols, C12-14, ethoxylated
Alcohols, C12-14, ethoxylated (6EO)
Alcohols, C12-14, ethoxylated (average 4 EO moles)
Alcohols, C12-14, ethoxylated (EO7)
Alcohols, C12-14, ethoxylated 1 EO
Alcohols, C12-14, ethoxylated(1-2.5 mol EO)
Alcohols, C12-14,(even numbered), ethoxylated, <2.5 EO
Alcohols, C12-14-(even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14. ethoxylated
Alpha-(C12-C14 Alkyl) omega-Hydroxy Poly(EO)
C12-14 pareth 7
C12-14-AE
C12-C14 Alcohol ethoxylated
Fettalkohol, ethoxyliert

FETTALKOHOL-PEG-ETHER C12-14 2 & 1 EO
Laureth-6
Lauryl Alcohol Ethoxylate 2mole
Laurylalkoholethoxylat
Polyoxyethylene dodecanol

Trade names
24L50
24L50N
AE 1214-4
AEO 4-24 Z; 4-EO
Akyporox RLM 100
Akyporox RLM 55
Alcohols, C12-14, ethoxylated
Alcohols, C12-14, reaction products with ethylene oxide
Alcools en C12-14 éthoxylé
Alcools en C12-14 éthoxylés
Alcs., C12-14, ethoxylated
Alfol 1214GC
Alfonic 1214-40
Alfonic 1214-60
Alfonic 1214-70
Alfonic 1214-70L
Alfonic 1214-80
Alfonic 1412-40
Alfonic 1412-60
Alfonic 1412-70L
Alkohole, C12-14, ethoxyliert
ALOE 85
Arlipon F T; 2,5-EO
Arlipon F; 2,5-EO; 100% Active Matter; active substance
Arlypon F - T; 2,5-EO
Arlypon F-T 90; 2,5-EO; 90% Active Matter; active substance
Arlypon F; 2,5-EO
Atpol 4768
Berol 057
Berol 121
Berol 186
BF 5647; 8,1-EO
BO 4728; 4-EO
C12-14 alcs., ethoxylated
C12-14 fatty alcs., ethoxylated
C12-14 Fettalkohol + 2 EO; 2-EO
C12-14 Fettalkohol + 2,5 EO; 2,5-EO
C12/14-Fettalkohol + 10 EO; 10-EO
C12/14-Fettalkohol + 10-11 EO, (Ziegler); 10-11-EO; 100% Active Matter; active substance
C12/14-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO
C12/14-Fettalkohol + 7,5 EO; 7,5-EO
C12/14-Fettalkohol + 8 EO, (Ziegler); 8-EO; 100% Active Matter; active substance
CHINT: FAEO C12-14 + 2EO
CJL 402; 4-EO; 100% Active Matter; active substance
Cosintol 247; 7-EO
Dehydat 3203; 4-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydat 3204; 4-EO
Dehydol 113 ALK.; 4,5-EO
Dehydol 113 alkalisch; 3,5-EO
Dehydol 113 NRE DEO; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113 NRE; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113; 3,5-EO
Dehydol Ke 2440; 2,5-EO
Dehydol Ke 2491; 9,5-EO
Dehydol Ke 2795; 4,2-EO
Dehydol Ke 3081; 3-EO
Dehydol L 53
Dehydol LM 2.2; 2,2-EO
Dehydol LS 1 P+G; 1-EO
Dehydol LS 1,5; 1,5-EO
Dehydol LS 10; 10-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 12 DEO; 12-EO
Dehydol LS 12; 12-EO
DEHYDOL LS 16; 16-EO
Dehydol LS 1; 1-EO
DEHYDOL LS 3
DEHYDOL LS 3 DEO EX AMID; 2-EO
DEHYDOL LS 3 DEO FL; 2-EO
DEHYDOL LS 3 DEO-N; 2-EO
DEHYDOL LS 3 DEO; 2-EO
DEHYDOL LS 3 FASS; 2-EO
DEHYDOL LS 3 Fino alk.; 1,85-EO
DEHYDOL LS 3 Fino; 2-EO
DEHYDOL LS 3 H ALKALISCH; 2-EO
DEHYDOL LS 3 H; 2-EO
DEHYDOL LS 3 HN; 1,85-EO
DEHYDOL LS 3 HW; 2-EO
DEHYDOL LS 3 N; 2-EO
DEHYDOL LS 3 P+G; 2-EO
DEHYDOL LS 3 S; 2-EO
DEHYDOL LS 3.2 alk; 2,2-EO
DEHYDOL LS 30; 20-EO; 100% Active Matter; active substance
DEHYDOL LS 3; 2-EO; 99,7% Active Matter; active substance
Dehydol LS 3
Dehydol LS 3 alk.; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO-N; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO; 3-EO
Dehydol LS 3 N; 3-EO
Dehydol LS 3 T7; 3-EO
Dehydol LS 3,3 NRE; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 3,5; 3,5-EO
Dehydol LS 3.3 NRE gebl.; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 30; 30-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 3; 3-EO; 99,7% Active Matter; active substance
Dehydol LS 4
DEHYDOL LS 4 DEO N I; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO-N; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO; 4-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 4 N; 4-EO
Dehydol LS 4 SPEZIAL DEO; 4-EO
Dehydol LS 4 SPEZIAL; 4-EO
Dehydol LS 4; 4-EO; 99,7% Active Matter; active substance
Dehydol LS 50; 50-EO
Dehydol LS 5; 5-EO
LAURETH-6
LAURETH-6 W; 6-EO
LAURETH-6; 6-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 7
Dehydol LS 7 LEV; 7-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 7.5; 7,5-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 7; 7-EO
Dehydol LS 8
Dehydol LS 8.5; 8,5-EO
Dehydol LS 8; 8-EO
Dehydol LS 9,5; 9,5-EO
Dehydol LS 9; 9-EO
Dehydol PLS 12; 12-EO
Dehydol PLS 15; 15-EO
DEHYDOL PLS 1; 1-EO
Dehydol PLS 21/E; 21-EO
DEHYDOL PLS 235; 2,35-EO
Dehydol PLS 3; 3-EO
Dehydol PLS 4.5; 4,5-EO
Dehydol PLS 4; 4-EO
Dehydol PLS 6.5; 6,5-EO
Dehydol PLS 6; 6-EO
Dehydol PLS 8; 8-EO
Dehydol SPN; 1,3-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol test byhahn; 1,85-EO
Dehydol-LS-5-NRE; 5-EO (NRE)
Deplastol
Disponil 23; 50-EO
Disponil A 1080
Disponil LS 1028; 12-EO
Disponil LS 10; 10-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 12; 12-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 16 EW-POL 9534; 16-EO
Disponil LS 16; 16-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 18; 18-EO
Disponil LS 20; 20-EO
Disponil LS 23; 23-EO
Disponil LS 2; 2-EO; 100% Active Matter; active substance
DISPONIL LS 3 DEO N; 3-EO
Disponil LS 3 DEO; 3-EO
Disponil LS 3 N; 3-EO
Disponil LS 30; 30-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 3; 3-EO
Disponil LS 4 N EW-POL 9547; 4-EO
DISPONIL LS 4 N; 4-EO
Disponil LS 40; 40-EO
Disponil LS 4; 4-EO
Disponil LS 500; 50-EO
Disponil LS 50; 50-EO
Disponil LS 790 EW-POL 9469; 7-EO
Disponil LS 7; 7-EO
Disponil LS 9,5; 9,5-EO
Disponil PLS 7; 7-EO
Dobanox 23J
ED.DEHYDOL LS 3 DEO FL.; 2-EO
ED.DEHYDOL LS 3 DEO; 2-EO
Elfapur LM 75
Empilan K 5; 5-EO
Empilan KB 10
Empilan KB 3; 3-EO; 100% Active Matter; active substance
Empilan KBE 21
Emulgator LN
Emulgen 102KG
Emulgen 130
Epal 1214-7
ES 620; 10-EO; 100% Active Matter; active substance
Ethonic 1214-3
Ethoxylated alcohols, C12-14
Ethoxylated C12-14 alcs.
Ethoxylated C12-14 fatty alcs.
EW 7974; 50-EO
EW POL 7978; 30-EO
EW-POL 7813; 3-EO
EW-POL 9196; 12-EO
EW-POL 9355; 4-EO
EW-POL 9424; 8-EO
EW-POL 9534; 16-EO
FA + 2,5 EO, C12-14; 2,5-EO
FA + 2.2 EO, Kokos C12-14; 2,2-EO
FA + 3 EO, Kokos C12-14; 3-EO
FA + 4 EO, Kokos C12-14; 4-EO
FA + 6 EO, Kokos C12-14; 6-EO
FA-C12-14 + EO
FA-C12-14 + EO/Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
FA-C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
FA-C12-14, ethoxylated
FA-C12-14, ethoxyliert
FA-C12-14, reaction products with ethylene oxide
FAEO C12-14 + 1,3EO; 1,3-EO
FAEO C12-14 + 1,5EO; 1,5-EO
FAEO C12-14 + 1,85EO; 1,85-EO
FAEO C12-14 + 10-11EO; 10-11-EO
FAEO C12-14 + 10EO; 10-EO
FAEO C12-14 + 11EO; 11-EO
FAEO C12-14 + 12EO; 12-EO
FAEO C12-14 + 15.0EO; 15-EO
FAEO C12-14 + 15EO (NRE); 15-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 16EO; 16-EO
FAEO C12-14 + 17EO; 17-EO
FAEO C12-14 + 18EO; 18-EO
FAEO C12-14 + 1EO; 1-EO
FAEO C12-14 + 2,1EO; 2,1-EO
FAEO C12-14 + 2,2EO; 2,2-EO
FAEO C12-14 + 2,35EO; 2,35-EO
FAEO C12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
FAEO C12-14 + 20EO; 20-EO
FAEO C12-14 + 21.0EO; 21-EO
FAEO C12-14 + 23EO; 23-EO
FAEO C12-14 + 2EO; 2-EO
FAEO C12-14 + 3,3EO (NRE); 3,3-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO (NRE); 3,5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO; 3,5-EO
FAEO C12-14 + 3.3EO; 3,3-EO
FAEO C12-14 + 30EO; 30-EO
FAEO C12-14 + 3EO; 3-EO
FAEO C12-14 + 4,2EO; 4,2-EO
FAEO C12-14 + 4,5EO; 4,5-EO
FAEO C12-14 + 4.6EO; 4,6-EO
FAEO C12-14 + 40EO; 40-EO
FAEO C12-14 + 4EO; 4-EO
FAEO C12-14 + 50EO; 50-EO
FAEO C12-14 + 5EO (NRE); 5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 5EO; 5-EO
FAEO C12-14 + 6,5EO; 6,5-EO
FAEO C12-14 + 6EO; 6-EO
FAEO C12-14 + 7,5EO; 7,5-EO
FAEO C12-14 + 7EO (NRE); 7-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 7EO; 7-EO
FAEO C12-14 + 8,1EO; 8,1-EO
FAEO C12-14 + 8,5EO; 8,5-EO
FAEO C12-14 + 8EO; 8-EO
FAEO C12-14 + 9,5EO; 9,5-EO
FAEO C12-14 + 9EO; 9-EO
FAEO C12-14 + ca. 4EO; ca. 4-EO
FAEO C12-14 + nEO; n-EO
Fatty alcs., C12-14, ethoxylated
Fettalkohol C 12-14/4 EO; 4-EO
Fettalkohol-C12/14-2 EO
Fettalkohole, C12-14 + EO
Fettalkohole, C12-14 + EO/Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
Fettalkohole, C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
Fettalkohole, C12-14, ethoxyliert
Fettalkoholpolyglykolether
GALAXY MW 253
Genapol 24L92
Genapol C 110
Genapol LA 070
Hoe S 4004; 7-EO
HOE-S 4004
IFRALAN L2
Imbentin AG 124/75
Imbentin AG 124LS050
Imbentin AG 124S091
Imbentin AG 124S210
IMBENTIN AG-124S-030
Imbentin-AG/124-S/020; 2-EO
Imbentin-AG/124/020; 2-EO
Imbentin-AG/124/43; 7-EO
Imbentin-AG/124PG/020
Imbentin-AG/124S/020
INTERMEDIO KL-10; 10-EO
INTERMEDIO KL-14; 2,1-EO
K/Dehydol LS 3; 3-EO
K/Dehydol LS 4; 4-EO
KE 2440; 2,5-EO
KE 2491; 9,5-EO
KE 2755; 5-EO (NRE)
KE 2786; 4-EO
KE 2795; 4,2-EO
KE 3017; 3,5-EO (NRE)
KE 3018; 5-EO (NRE)
KE 3165; 1,5-EO
KE 3182; 3,3-EO (NRE)
KE 3263; 2,5-EO
KE 3463; 7-EO
Kosintol 247; 7-EO
LA 6
LA 6 (surfactant)
Laureth (INCI)
Laureth-2
Laureth-2 (INCI)
Laureth-4
Laureth-4 (INCI)
Laureth-4; 4-EO
Lauro Macrogolum
Lauryl-Myristylethoxylat
Lauryl-Myristylethoxylat, ethoxyliert
Laurylmyristyl polyglycol ether with EO
Laurylmyristyl Polyglykolether mit EO
Leocol SCG
Leox CC 70
Leox CC 90
LORODAC 2-24
LORODAC 2-24 A
LORODAC 2-28
Lorol 12-14 TYP 50 +5 EO; 5-EO
Lorol C 12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
Lorol C 12-14 +2,5EO GED; 2,5-EO
LOROL C 12-14 TYP 50+50E; 50-EO
Lorol C 12-14 TYP 50+50EO; 50-EO
Lorol spez. + 8.1 EO; 8,1-EO
Lorol spez. + 9 EO; 9-EO; 100% Active Matter; active substance
Lorol Spezial + 15 EO NRE; 15-EO (NRE); 100% Active Matter; active substance
Lorol Spezial + 15 EO; 15-EO; 100% Active Matter; active substance
Lorol spezial + 7 EO (NRE); 7-EO (NRE); 100% Active Matter; active substance
Lorol spezial + 7 EO; 7-EO
Lutensol A 3 N; 3-EO
Lutensol A 4 N; 4-EO
LUTENSOL A 7 N; 100% Active Matter; active substance
LUTENSOL A 7; 7-EO
Lutensol A 8
Lutensol A 8; 8-EO
LV DEHYDOL LS 3 H; 2-EO
LV DEHYDOL LS 3; 2-EO
LV Dehydol LS 3; 3-EO
Macol LA 23
MARLIPAL 24/10 S
MARLIPAL 24/20
Marlipal 24/20
MARLIPAL 24/20 H
MARLIPAL 24/20 S
Registration dossier
MARLIPAL 24/20 Z
Marlipal 24/20; 2-EO; 98% Active Matter; active substance
MARLIPAL 24/30; 3-EO
MARLIPAL 24/60; 6-EO
MARLIPAL 24/70; 7-EO
MARLIPAL 24/80; 5-20-EO
MARLIPAL 24/99; 9-EO; 90% Active Matter; active substance
MARLIPAL G 12/0.6
Mergital LM 115; 11-EO; 45% Active Matter; active substance
Mergital LM 17; 17-EO
Mergital LM 2 DEO; 2-EO
Mergital LM 2,2; 2,2-EO
Mergital LM 23; 23-EO
Mergital LM 2; 2-EO
Mergital LM 3 DEO; 3-EO
Mergital LM 3; 3-EO
Mergital LM 4 L; 4-EO
Mergital LM 4; 4-EO
Mergital LS 3; 3-EO
Neonol P 1214-3
Novel II 1412-56
OMC 791; 2-EO
Oxetal VD 20; 2-EO

POE Laurylether
Präparat 142; 4-EO
Präparat 662; 2-EO
Präparat 852; 4-EO
Ra-Da 6317-108; 15-EO
Rewopal LA 4
Rhodasurf LA 30; 3-EO
Rokanol
Shell 1265-8
SLOVASOL 242
Soprophor LA 40
Spolapon 247
Surfonic L 24-12
Surfonic L 24-2
Surfonic L 24-3
Surfonic L 24-7
Surfonic L 24-9
Sympatens-ALM/020
Syntanol ALM 10
Syntanol ALM 7; 7-EO; 96-98% Active Matter; active substance
Tergitol 24-L-25N
Tergitol 24-L-3N
Tergitol 24-L-45
Tergitol 24-L-50N
Tergitol 24-L-60
Tergitol 24-L-60N; n-EO
Tergitol 24-L-75N
Tergitol 24-L-98N
TRYCOL 5882 POE (4) C1214 ALCOHOL; 4-EO
VIBLON 100

Dehydol LS     68439-50-9
(Fatty Alcohol Ethoxylate; 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15 EO)


Lauryl Alcohol Ethoxylate should be used with extreme caution. 
It is harmful if ingested and also poses a hazard to aquatic life. 
It is also likely to cause irritation when coming in contact with the eyes or skin. 
The product should be stored in a closed container in an area with a temperature ranging from 30-40° C


WHAT IS ETHOXYLATION OF ALCOHOL?
Alcohol ethoxylates belong to the class of compounds which are synthesized via the reaction of a fatty alcohol and ethylene oxide, resulting in a molecule that consists of two parts one a carbon-rich, fatty alcohol and the second part a hydrophilic, polyoxyethylene chain.

This dual structural aspect of ethoxylated alcohol containing a hydrophobic portion (water-hating) with a hydrophilic component (water-loving), enables them to mix and solubilize oil and water by lowering the interfacial energy associated between them. These properties of ethoxylated alcohol gives them the general connotation of surfactants or surface active agents.

The surfactant action of these ethoxylated alcohol is seen whenever oily substances are exposed to water or any surface. 
These alcohol ethoxylate have different properties, like excellent detergency, high and low-foaming, as well as, ethoxylates that are rapid surface-wetting agents. 
These Ethoxylated alcohols find use in many industrial practices as detergents, wetting agents, emulsifiers, degreasers and emollients in many lines of commercially available products. These ethoxylated alcohol also serve many commercial markets, like Home & Personal Care products, Agrochemicals, Paints & Coatings, Oil & Gas and Industrial & Institutional Cleaning.

Natural fatty alcohols, differs in its distribution of carbon chains and hence can provide different ethoxylated alcohol structures and properties depending on the plant from which they were extracted. Fatty alcohol ethoxylate are surfactant, which are commonly used as components of cleaning detergents and formulation in the industrial, commercial, and domestic markets. FAEs find large-scale applications in detergents (wetting agents, emulsifiers, personal hygiene products (shampoos, emollients, foam boosters, Viscosity builders), leather (degreasing, wetting), textile paints and agriculture (emulsifiers, dispersion) process.

Example of natural fatty alcohols are lauryl alcohol ethoxylates.


Traditionally, Lauryl Alcohol Ethoxylate (LAE) function as a foaming agent in personal care products such as shampoos and bath gels. 
The effective wetting property of LAE finds use in household cleaning products including detergents, laundry pre-spotters and hard surface cleaners. 
While in industrial settings like textile and leather processing the wetting property effectively helps, reduce surface tension. 
The natural source and biodegradable nature of lauryl alcohol ethoxylate prompts their use in shampoo and liquid detergent formulations for personal care segments.
Several lauryl alcohol ethoxylate find use in personal care and cosmetics as emulsifiers in creams, cleansing agents in shampoos and liquid detergents, solubilizers for fragrances. 


The cloud point is a leading parameter for characterizing nonionic surfactants and can be determined by a simple test method, described e.g. in DIN EN 1890.
At a certain temperature, the initially clear solution of an ethoxylate becomes cloudy because a water-immiscible surfactant phase is formed. 
This process is reversible, i.e. upon cooling, the solution clarifies again at the same temperature.
The temperature, at which this clouding occurs, is specific for each ethoxylate and is referred to as the cloud point of the surfactant.
The phenomenon of the cloud point can be explained as follows: the solubility of the ethoxylates in water is based on hydration of the oxygen atoms via hydrogen bonds. 
Since this hydration decreases with increasing temperature, the solubility of the ethoxylates in water decreases accordingly.
The cloud point is a function of the surfactant concentration and is usually determined using 1% or 2% surfactant solutions. 
If the ethoxylate is insoluble or only sparingly soluble in water, the cloud point can also be determined in aqueous butyl diglycol solution.

Products

Carbon length

CAS #

Alkyl Alcohol ethoxylate    
 

74432-13-6
Alkyl Alcohol (C6-C12) ethoxylates    
6 - 12

68439-45-2
Alkyl Alcohol (C8-C22) ethoxylates    
8 - 22

69013-19-0
Alkyl Alcohol (C8-C10)ethoxylates    
8 - 10

71060-57-6
Alkyl Alcohol (C8-C18) ethoxylates    
8 - 18

157707-43-2
Alkyl Alcohol (C8-C16) ethoxylates    
8 - 16

71243-46-4
Coco alcohol ethoxylates    
8 - 18

61791-13-7
Alkyl Alcohol (C9-C11) ethoxylates    
9 - 11

68439-46-3
Branched Alkyl  Alcohols (C9-C11) ethoxylates    
9 - 11

78330-20-8
Alkyl Alcohol (C9-C16) ethoxylates    
9 - 16

97043-91-9
Alkyl  Alcohol (C10-C14) ethoxylates    
10 - 14

66455-15-0
Alkyl  Alcohol  (C10-C16) ethoxylates    
10 - 16

68002-97-1
Isodecyl ethoxylates    
10

61827-42-7
Decyl alcohol ethoxylates    
10

26183-52-8
Alkyl  Alcohol  (C10-C12) ethoxylates    
10 - 12

67254-71-1
Branched Alkyl  Alcohol (C11-C13) ethoxylates    
11 - 13

68439-54-3
Branched Alkyl  Alcohol (C11-C14) ethoxylates    
11 - 14

78330-21-9
Undecyl alcohol ethoxylates    
11

127036-24-2
Linear Undecyl alcohol ethoxylates    
11

34398-01-1
Secondary Alcohol (C11-C15) ethoxylates    
11 - 15

68131-40-8
Alkyl  Alcohol (C12-C13) ethoxylates    
12 - 13

66455-14-9
Alkyl Alcohol (C12-C20) ethoxylates    
12 - 20

68526-94-3
Secondary Alcohol (C12-C14) ethoxylates    
12 - 14

84133-50-6
Alkyl  Alcohol (C12-C14) ethoxylates    
12 - 14

68439-50-9
Alkyl Alcohol (C12-C18) ethoxylates    
12 - 18

68213-23-0
Alkyl Alcohol (C12-C16) ethoxylates    
12 - 16

68551-12-2
Dodecyl alcohol ethoxylates    
12

9002-92-0
Linear Alkyl  Alcohol (C12-C15) ethoxylates    
12 - 15

68131-39-5
Alkyl Alcohol (C12-C15) ethoxylates    
12 - 15

106232-83-1
Tridecyl alcohol ethoxylates    
13

24938-91-8
Alkyl Alcohol (C13-C15) ethoxylates    
13 - 15

64425-86-1
Isotridecanol ethoxylates    
13

69011-36-5
Isotridecyl alcohol ethoxylates    
13

9043-30-5
Alkyl Alcohol (C14-C15) ethoxylates    
14 - 15

120944-68-5
Tetradecyl ethoxylates    
14

27306-79-2
Alkyl Alcohol (C16-C22) ethoxylates    
16 - 22

69227-20-9
Alkyl Alcohol (C16-C18) ethoxylates    
16 - 18

68439-49-6
Unsaturated Alkyl Alcohol (C16-C18) ethoxylates    
16 - 18

68920-66-1
Tallow alcohol ethoxylates    
16 - 18

61791-28-4
Hexadecyl alcohol ethoxylates    
16

9004-95-9
unsaturated alkyl Alcohol (C16-C18) ethoxylates    
16 - 18

68155-01-1
Stearyl alcohol ethoxylates    
18

9005-00-9
Oleyl alcohol ethoxylates    
18

9004-98-2

The Laureth ingredients (Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth-13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40, Laureth-50) are polyoxyethers of lauryl alcohol. The number in the name indicates the average number of units of ethylene oxide in the molecule. In cosmetics and personal care products, the Laureth ingredients are used in the formulation of a variety of bath, eye, facial, hair, cleansing and sunscreen products. They are also used in cuticle softeners, deodorants and moisturizing products.

Why is it used in cosmetics and personal care products?
The following functions have been reported for the Laureth ingredients.

Surfactant - cleansing agent: Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40
Surfactant - emulsifying agent: Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth-13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-50
Surfactant - solubilizing agent: Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40
Scientific Facts: 
The Laureth ingredients are produced by reacting ethylene oxide with lauryl alcohol. The numerical designation refers to the average number of repeating ethylene oxide units in the molecule. As the numerical value of Laureths increases, the viscosity of the ingredient increases until they become white, waxy solids.


LAURETH-6
LAURETH-6 is classified as :
Cleansing
Emulsifying
Surfactant
CAS Number    3055-93-4 / 9002-92-0 / 68439-50-9
EINECS/ELINCS No:    221-279-7 / 500-002-6 / 500-213-3
COSING REF No:    76942
Chem/IUPAC Name: 2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethanol


2-(2-(dodecyloxy)ethoxy)ethanol
2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethanol [ACD/IUPAC Name]
2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethanol [German] [ACD/IUPAC Name]
2-[2-(Dodécyloxy)éthoxy]éthanol [French] [ACD/IUPAC Name]
221-279-7 [EINECS]
3055-93-4 [RN]
D4D38LT1L5
Diethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Ethanol, 2-(2-(dodecyloxy)ethoxy)-
Ethanol, 2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]- [ACD/Index Name]
Laureth-2
[3055-93-4]
2-(2-DECYLOXYETHOXY)ETHANOL
2-(2-dodecoxyethoxy)ethanol
2-(2-dodecyloxyethoxy)ethan-1-ol
2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethanol
Akyporox RLM 22
ALCOHOL LAURICO ETOXILADO 2OE (UNITOL)
Bis(oxyethylene) dodecyl ether
C10E2
C12E2
Decyldiglycol
diethylene glycol monodecyl ether
Diethylene Glycol Monododecyl Ether
Diethyleneglycol lauryl ether
Diethyleneglycol monolauryl ether
diethyleneglycolmonododecylether
Dodecyl diethylene glycol
Dodecyldiglycol
Ethanol,2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]-
LA 2
LA 2 (alcohol)
MFCD00042658
UNII:D4D38LT1L5


Laureth-6 is a laureth-6 polymer used as a nonionic emulsifier, and is suited for the preparation of cosmetic oils and cream baths. 
Laureth-6  is a clear to light turbid product, with a standard odor and appearance, and a density (70°C) of 0.9080 - 0.9120 g/cm 3.


Alcohols, C12-14, ethoxylated (68439-50-9)


Product Data Sheet
Laureth-6 
 
Laureth-6 Deo N

Laureth-6
Product Categories: Emulsifier
Product Applications: Baby Care, Bath & Shower, Hair Cleansing, Hand Cleansing, HI&I, Liquid Soap, Skin Care, Skin Cleansing

Description
Laureth-6 DEO N is a laureth-6 polymer used as a nonionic emulsifier, and is suited for the preparation of cosmetic oils and cream baths. It is a clear to light turbid product, with a standard odor and appearance.

 


Registrations
Ingredient    CASR-No.    EINECS/ELINCS-No.
68439-50-9

Officially listed in / Quality conforms to Product properties
Appearance
Laureth-6 N is a clear to light turbid product.

Example of use


Characteristic values
The specifications stated in the paragraphs 'Quality control data' and 'Additional product descriptive data' finally and conclusively describe the properties of the Product.
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch.) Appearance    conforms to standard
Odour    conforms to standard

Density (g/cm³, 70°C)    0.908 - 0.912    DIN 51757 V 4
pH value (1 %, KCL 0,03%)    6.0 - 7.5    Q-P 1274.0 (DGF H - III 1)

Hydrophilic nature:
Turbidity titration value    24 - 27     Method 93004001
(Q-C 2063.0)

Additional product descriptive data
(Data which is proven statistically but not determined regularly.)
Active substance (%)    99.7 - 100    100 % minus % water
Water content (%)    <= 0.3    DGF C - III 13 a
Hydroxyl value    149 - 157    DGF C - V 17 a


Applications
Skin Care
Cleanser
Hair care
Shampoo and Conditioner
Hair color
Bath and Body
Men
Skin care
Face Care
Pet Care
Pet Care TSCA
Pet Care DSL

Laureth-6

What Is It?
The Laureth ingredients (Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth-13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40, Laureth-50) are polyoxyethers of lauryl alcohol. The number in the name indicates the average number of units of ethylene oxide in the molecule. In cosmetics and personal care products, the Laureth ingredients are used in the formulation of a variety of bath, eye, facial, hair, cleansing and sunscreen products. They are also used in cuticle softeners, deodorants and moisturizing products.

Why is it used in cosmetics and personal care products?
The following functions have been reported for the Laureth ingredients.

Surfactant - cleansing agent: Laureth-16, Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40
Surfactant - emulsifying agent: Laureth-1, Laureth-2, Laureth-3, Laureth-5, Laureth-6, Laureth-7, Laureth-8, Laureth-9, Laureth-10, Laureth-11, Laureth-12, Laureth-13, Laureth-14, Laureth-15, Laureth-16, Laureth-50
Surfactant - solubilizing agent: Laureth-20, Laureth-21, Laureth-25, Laureth-30, Laureth-38, Laureth-40

Scientific Facts: 
The Laureth ingredients are produced by reacting ethylene oxide with lauryl alcohol. The numerical designation refers to the average number of repeating ethylene oxide units in the molecule. As the numerical value of Laureths increases, the viscosity of the ingredient increases until they become white, waxy solids.


Synonyms:
2-[2-[2-[2-[2-(2-    dodecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
     dodecyl hexaethylene glycol
     dodecyl hexaoxyethylene monoether
     dodecylhexaglycol
     hexa(oxydiethanol) monodecyl ether
     hexaethylene glycol dodecyl ether
     hexaethylene glycol lauryl ether
     hexaethylene glycol mono-N-dodecyl ether
     hexaethylene glycol monododecyl ether
     hexaethylene glycol N-dodecyl ether
     hexaethyleneglycol monododecyl ether
     hexaethyleneglycolmonododecylether
3,6,9,12,15,18-    hexaoxatriacontan-1-ol
     hexaoxyethylene dodecyl ether
     hexaoxyethylene dodecyl monoether
     lauryl hexaethoxylate
     nikkol BL-6SY
     peg-6 lauryl ether
     poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-dodecyl-.omega.-hydroxy- (6 mol EO average molar ratio)
     polyethylene glycol (6) lauryl ether
     polyethylene glycol (6) monolauryl ether
     polyoxyethylene (6) lauryl ether
     polyoxyethylene (6) monolauryl ether


This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. 
Therefore it should not be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application. 
Any existing industrial property rights must be observed. 
The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.