MONOBÜTİLTİN OKSİT

Yaygın olarak MBTO olarak adlandırılan Monobütiltin Oksit, bir organotin bileşiğidir.
Monobütiltin Oksit, suda veya organik çözücülerde neredeyse çözünmez.
Monobütiltin Oksit, toz boyalarda, izolasyon verniklerinde ve bobin kaplamalarda doymuş polyester sentezinde kullanılabilen, korozif olmayan bir organokalay bileşiğidir.

CAS Numarası: 2273-43-0
EC numarası: 218-880-1
Moleküler Formül: C4H10O2Sn
Moleküler Ağırlık: 208.83

Monobütiltin Oksit'in tanımı ve özellikleri:
Monobütiltin Oksit, kimyasal formülü C4H10O2Sn olan beyaz bir tozdur.
Monobütiltin Oksit aynı zamanda bütilhidroksostannan, bütilstannonik asit ve bütilhidroksikalay oksit olarak da bilinir.

Monobütiltin Oksit'in Başlıca Kullanım Alanları:    
Monobütiltin Oksit, yüksek verimliliğe sahip bir katalizör türüdür ve farklı alanlarda kullanılmaktadır.
1) Monobütiltin Oksit, doymuş polyester reçine sentezinde toz boyalarda ve rulo kaplamalarda kullanılır.
2) Monobütiltin Oksit film kaplama, levha ve kalıp malzemesi vb. gibi doymamış polyester reçine üretiminde kullanılır.
3) Monobütiltin Oksit polimerik plastikleştirici üretiminde kullanılır.
4) Monobütiltin Oksit, esterleştirme ve ester değişim reaksiyonu için katalizör olarak kullanılabilir
5) Monobütiltin Oksit, esterleşme süresini kısaltabilir ve nihai ürünün nötralizasyon ve yıkamaya ihtiyacı yoktur.

Monobütiltin Oksit Uygulamaları:
Monobütiltin Oksit esas olarak doymamış polyester reçineleri, doymuş polyester reçineleri ve polyester poliollerin üretiminde katalizör olarak kullanılır.
Monobütiltin Oksit ayrıca toz kaplama reçineleri ve polimerik plastikleştiricilerin üretiminde bir katalizör olabilir.

Monobütiltin Oksit'in Depolanması:
Monobütiltin Oksit'i serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda ve yasal gerekliliklere uygun olarak saklayın.
Monobütiltin Oksit'i ısı kaynaklarından ve oksitleyici maddelerden uzak tutun.

Monobütiltin Oksit, amorf beyaz katı faz transfer katalizörleridir.
Monobütiltin Oksit hidrolitik olarak kararlıdır ve toz kaplamalar ve bobin kaplamalar için doymuş polyester reçinelerin sentezinde ve ayrıca jel kaplama, tabaka kalıplama ve döküm kalıplama uygulamaları için doymamış polyester reçinelerin üretiminde kullanılabilir.
Monobütiltin Oksit, polimerik plastikleştiriciler üretmek için de kullanılabilir.

Monobütiltin Oksit, öncelikle 210°C ile 240°C arasındaki sıcaklıklarda (250°C'ye kadar kararlı) esterleşme ve polikondenzasyon reaksiyonlarını katalize etmek için kullanılır.
Monobütiltin Oksit, reaksiyon sırasında 80°C'de karboksilik asitte çözünmeye başlar ve ürünün kalitesini etkilemeden nihai ürüne dahil olur.
Bu nedenle Monobütiltin Oksit, üretim sonunda nötralizasyon veya filtrasyon gerektirmez.

Monobütiltin Oksit, esterleşme sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir, daha düşük reaksiyon sıcaklıkları nedeniyle enerji tasarrufu sağlar ve sonuç olarak daha verimli ekipman kullanımı sağlar.
Monobütiltin Oksit, polihidrik alkollerin, özellikle ikincil alkollerin dehidrasyonu ve oksidatif bozunması gibi yan reaksiyonları en aza indirir.
Monobütiltin Oksit, diğer reaktanlarla önden yüklenebilir ve neme aşırı maruz kalmaktan kaçınmak dışında özel bir işlem gerektirmez.

Monobütiltin Oksit'in Raf Ömrü:
Uygun saklama koşullarında Monobütiltin Oksit'in raf ömrü 12 aydır.

Monobütiltin Oksit sadece bazlarda/alkalilerde ve mineral asitlerde kolayca çözülebilir.
Monobütiltin Oksit hidrolitik olarak kararlıdır ve çok sayıda kimya endüstrisi prosesinde çok yönlü bir nötr katalizör olarak kullanılır.

Monobütiltin Oksit, kimyasal formülü C4H10O2Sn olan beyaz bir tozdur.
Monobütiltin Oksit, toz boyalarda, izolasyon verniklerinde ve bobin kaplamalarda doymuş polyester sentezinde kullanılabilen, korozif olmayan bir organokalay bileşiğidir.
Monobütiltin Oksit aynı zamanda bütilhidroksostannan, bütilstannonik asit ve bütilhidroksikalay oksit olarak da bilinir.

Monobütiltin Oksit, yüksek sıcaklıkta esterleştirme katalizörleri ve Polivinil klorür reçine stabilizatör bileşeni olarak kullanılır.
Monobütiltin Oksit higroskopik değildir.

Monobütiltin Oksit hakkında moleküler ve yapısal bilgiler:
Moleküler formül: C4H10O2Sn
Moleküler ağırlık: 208,83 g/mol
Gülümseme gösterimi: C([Sn](O)=O)CCC
InChi anahtarı : WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M

Monobütiltin Oksit'in Özellikleri:

• Monobütiltin Oksit, toz boyalarda, izolasyon verniklerinde ve bobin kaplamalarda doymuş polyester sentezinde kullanılabilen, korozif olmayan bir organo-kalay bileşiğidir.

 
Monobütiltin Oksit Kullanımları:

• Doymuş polyester reçine

• Doymamış polyester reçine

• Polimerik plastikleştirici


Monobütiltin Oksit hakkında fizikokimyasal bilgiler:
Kaynama noktası: >350 °C
Yoğunluk: 1,46 g/cm3
Parlama noktası: 116.00 °C
Otomatik tutuşma sıcaklığı: -510 °C
Bölünme katsayısı (log Pow): 0.20
Suda çözünürlük: Çözünmez (< 0,1 mg/l)
Buhar basıncı: 0,0000013 kPa

Ürün Numarası: M0744
Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık: C4H10O2Sn = 208.83
Fiziksel Durum (20 derece.C): Katı
CAS RN: 2273-43-0
Reaxys Kayıt Numarası: 3933836
PubChem Madde Kimliği: 87572750
SDBS (AIST Spektral DB): 3702
MDL Numarası : MFCD03424122

Monobutyltin Oxide, toz boyalarda, izolasyon verniklerinde ve bobin kaplamalarda doymuş polyester sentezinde kullanılabilen, korozif olmayan bir organokalay bileşiğidir.

ANAHTAR KELİMELER:
2273-43-0, 218-880-1, MBTO, Butyltin oxid, Butylhydroxostannane, Stannane butyloxo-, Eurecat 8200, CCRIS 6318, SCHEMBL195087, AKOS015918349

Monobütiltin Oksit, öncelikle polyester reçineleri ve alkid reçinelerinin üretiminde, esterleşme reaksiyonlarının, transesterleşme reaksiyonlarının ve 240 °C'ye kadar polikondenzasyon reaksiyonlarının katalizinde kullanılır.
Katalizör, kaliteyi etkilemeden nihai ürüne entegre edilmiştir.

Bu nedenle, Monobütiltin Oksit içeren işlemler, daha sonra nötralizasyon veya katalizörün filtrelenmesini gerektirmez.
Bu, teknik olarak basit bir uygulama süreci sağlar.

Monobütiltin Oksit, esterleşme sürelerini önemli ölçüde kısaltır – kalaysız katalizörlere kıyasla %20 ila %25 daha az reaksiyon süresi – daha düşük sıcaklıklarda reaksiyona olanak tanır, enerji tasarrufu sağlar ve hem prosesin hem de tesislerin verimliliğini artırır.
Monobütil kalay oksidin diğer bir avantajı, polihidrik alkollerin dehidrasyonu veya oksidatif ayrışması gibi istenmeyen yan reaksiyonları azaltmasıdır.

Monobütiltin Oksit, diğer ligandlarla önceden modifiye edilebilir ve hiçbir özel işlem önlemi gerektirmez, yalnızca aşırı nemden kaçınılması gerekir.
Nihai ürün, lityum bazlı katalizörlere kıyasla daha yüksek kalitededir - gelişmiş renk özellikleri ve daha az pus oluşumu sunar.

Monobütiltin Oksit'in Ekonomik Önemi:
Monobütiltin Oksit'in katalitik özellikleri, monobütil kalay oksidi, çelik ve alüminyum levhaların kaplanması için toz kaplamalar ve bobin kaplamalar; plastik kalıp yapımında kaplamalar için; ve folyolar için.
Monobütiltin Oksit, cilalar ve boyalar için bir bağlayıcı olarak ve çeşitli esterleştirme ve transesterleştirme ürünleri için oleokimyada kullanılır.

Monobütiltin Oksit Stabilizatörü Olarak Kullanım:
Katalizör olarak kullanılmasına ek olarak, Monobütiltin Oksit, PVC gibi çeşitli plastikler için kalay stabilizatörleri üretmek için de kullanılabilir.

Monobütiltin Oksit'in Taşınması ve Saklanması:
Monobütiltin Oksit, çeşitli paketleme seçeneklerinde mevcuttur.
Monobütiltin Oksit orijinal kapalı ambalajında kalitesinden bir şey kaybetmeden en az 6 ay saklanabilir.

Monobütiltin Oksit'in Fiziko-kimyasal Özellikleri:
Moleküler Formül: C4H10OSn
Molar Kütle: 192.83
Saklama Durumu: Oda Sıcaklığı
Kullanım: Esas olarak toz kaplamalar için polyester reçinelerinin üretiminde kullanılan katalizörler

Monobütiltin Oksit'in Avantajları:
Yüksek katma değer
mükemmel şeffaflık
Kapsamlı işleme
İyi verimlilik kullanımı
Mükemmel stabilite
Toksik olmayan güvenlik

Monobütiltin Oksit Kullanım Alanları:
Monobütiltin Oksit, plastik stabilizatör hammaddesi, organik kalay ara maddesi, esterleştirme katalizörü ve elektroforetik elektrodepozisyon kaplama katalizörü olarak kullanılır.

Monobütiltin Oksit Sentezi:
Monobütiltin Oksit, monobütil kalay triklorürün amonyak varlığında Na2CO3 ile reaksiyona sokulmasıyla sentezlenir.

Monobütiltin Oksit Uygulamaları:
-PVC renkli ürünlerin ilgili yüksek değeri, kısmi şeffaflık ve yüksek şeffaf PVC ürünler

-Monobütiltin Oksit, geleneksel düşük değeri tamamen değiştirebilir, aynı zamanda toksik Tributyltin ve Octyltin Oxide Stabilizer ürününün de yerini alabilir.

-PVC parçacıkları (renkli masterbatch, peletler, elektronik haberleşme ekipmanının kasası, vb.)

-PVC yapı malzemesi (çelik kapı ve pencereler, üst boru ve tesisat, kimyasal borular, inşaat malzemeleri, ekstrüde basınçlı malzeme vb.)

-PVC Tıbbi Cihazlar, çeşitli gıda ambalaj malzemeleri, günlük ihtiyaçlar ve diğer PVC ürünleri.

-PVC tahta (şeffaf plastik levha, Noel levhası, ticari levha, kompozit levha vb.)

-PVC film (termal shrink ambalaj filmi, baskı filmi, takvim filmi, arapsaçı filmi vb.

-PVC sert, yarı yumuşak kumaş, deri ürün ve PVC sentetik deri.

-PU sentetik reçine, köpük işleme uygulaması ve Poliüretan reçine sentez reaksiyon katalizörü.

Monobütiltin Oksit Uygulamaları:
Monobütiltin Oksit esas olarak toz kaplamalar, bobin (çelik) kaplamalar, yalıtkan boyalar ve doymamış polyester reçineler gibi doymuş polyester reçinelerin üretimi için bir katalizör olarak kullanılır.
Monobütiltin Oksit, plastik stabilizatör hammaddeleri, organotin ara ürünleri, esterleştirme reaksiyonu katalizörleri, elektroforetik elektrodepozisyon kaplama katalizörleri olarak kullanılır.

Monobütiltin Oksit Hazırlanması:
12gNa2CO3'ü bir reaksiyon şişesine tartın ve 200g suyla karıştırın ve çözün, reaksiyon şişesini bir su banyosuna koymak için 200g konsantrasyonda %20 amonyak suyu ekleyin ve sıcaklığı 50 ℃'ye yükseltin.
1 gr katkıyı tartın, 20 gr su ile seyreltin, %50'sini alın ve reaksiyon şişesine ekleyin.
100 g monobütil kalay triklorür sıvısını tartın, sabit basınçlı bir huniye koyun ve yavaşça reaksiyon şişesine bırakın, 2 saat boyunca sabit sıcaklıkta reaksiyon.

Seyreltilmiş katkı maddesi %20, sabit sıcaklık işlemi sırasında her 30 dakikada bir eklenir.
Reaksiyon bittikten sonra reaksiyondan elde edilen mono-bütil kalay oksit bez huniden süzülür, filtre keki 500Ml'lik bir behere aktarılır ve yıkama için yaklaşık 200ml su ilave edilir, yıkama sıcaklığı 50-C'de kontrol edilir. 60 ℃ ve filtre keki, iki kez tekrarlandıktan sonra emilerek süzülür.
elde edilen filtre keki 70-80 ℃ kurutma sıcaklığında döner buharlaştırıcıda kurutulur ve son olarak %99,1 verimle 70,78 g mono-bütil kalay oksit ürünü elde edilir.

Monobütiltin Oksit Kullanım Alanları:
Katalizör esas olarak toz kaplamalar için polyester reçine üretimi için kullanılır
Plastik stabilizatör hammaddeleri, poliüretan katalizi, organotin ara ürünleri, esterleşme reaksiyonu katalizörü, elektroforetik elektrodepozisyon kaplama katalizörü

CAS: 51590-67-1
EINECS: 257-300-1
InChI: InChI=1/C4H9.O.Sn/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;;/rC4H9OSn/c1-2-3-4-6-5/h2-4H2, 1H3

Monobütiltin Oksit İlk Yardım Önlemleri:

Göz teması:
Kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve çıkarın.
Göz merhemi KULLANMAYIN.
Ara sıra üst ve alt göz kapaklarını kaldırarak gözleri en az 15 dakika akan su ile yıkayın.
Tıbbi yardım alın.
Semptomatik ve destekleyici şekilde tedavi edin.

Ten teması:
Cilt ile temasında hemen bol su ile yıkayınız.
Kirlenmiş cildi akan su ve aşındırıcı olmayan sabunla nazikçe ve iyice yıkayın.
Kıvrımları, yarıkları, kırışıklıkları ve kasıkları temizlemeye özellikle dikkat edin.
Tahriş olmuş cildi bir yumuşatıcı ile örtün.
Tıbbi yardım alın.
Semptomatik ve destekleyici şekilde tedavi edin.
Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Soluma:
Kurbanı mümkün olan en kısa sürede güvenli bir alana tahliye edin.
Yaka, kravat, kemer veya bel bandı gibi sıkı giysileri gevşetin.
Eğer nefes almak zorsa, oksijeni yönet.
Kurban nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın.
UYARI: Solunan malzeme toksik, bulaşıcı veya aşındırıcı olduğunda ağızdan ağza canlandırma yapmak yardım sağlayan kişi için tehlikeli olabilir.
Derhal tıbbi yardım alın ve mümkünse kimyasal etiketi gösterin.
Semptomatik ve destekleyici şekilde tedavi edin.

Yutma:
Parmağınızı boğaza sokarak KUSTURMAYA ÇALIŞTIRIN.
Kusmuğun tekrar ağza ve boğaza girmemesi için başınızı aşağı indirin.
Yaka, kravat, kemer veya bel bandı gibi sıkı giysileri gevşetin.
Kurban nefes almıyorsa, suni teneffüs uygulayın.
Dokuların hasar görüp görmediğini belirlemek için dudakları ve ağzı inceleyin; bu, toksik maddenin yutulduğuna dair olası bir göstergedir; Bununla birlikte, bu tür işaretlerin yokluğu kesin değildir.
Derhal tıbbi yardım alın ve mümkünse kimyasal etiketi gösterin.
Semptomatik ve destekleyici şekilde tedavi edin.

Monobütiltin Oksit Tehlikelerinin Tanımlanması:

Akut Sağlık Etkileri:
Yutulması veya solunması halinde zararlıdır.
Bu malzemeye maruz kalmayı en aza indirin.
Şiddetli aşırı maruz kalma yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
Temas halinde gözleri ve cildi tahriş eder.
Solunması akciğerlerde ve solunum sisteminde tahrişe neden olur.
Göz iltihabı kızarıklık, sulanma ve kaşıntı ile karakterizedir.
Deri iltihabı, kaşıntı, kabuklanma, kızarıklık veya bazen kabarma ile karakterizedir.
Güvenli endüstriyel hijyen uygulamalarını takip edin ve bu bileşikle çalışırken her zaman uygun koruyucu ekipman kullanın.

Kronik Sağlık Etkileri:
KANSEROJENİK ETKİLER : Veri yok.
MUTAGENIC ETKİLER : Mevcut değil.
TERATOJENİK ETKİLER : Veri yok.
GELİŞİMSEL TOKSİSİTE: Veri yok.
Çok toksik bir malzemeye tekrar tekrar maruz kalmak, bir veya daha fazla organda birikerek sağlığın genel olarak bozulmasına neden olabilir.
birçok insan organı.

Butiltin Hidroksit Oksit Özellikleri (Teorik):
Bileşik Formül: C4H10O2Sn
Moleküler Ağırlık: 208.83
Görünüm: Beyaz toz
Erime Noktası: 210 °C
Kaynama Noktası: >350 °C/1013 hPa
Yoğunluk: 1,46 g/cm3
H2O'da çözünürlük: Çözünmez
Saklama Sıcaklığı: <30 °C
Tam Kütle: 209.970281 g/mol
Monoizotopik Kütle: 209.970281 g/mol

Monobütiltin Oksit, American Elements tarafından AE Organometalics™ ticari adı altında üretilen çok sayıda organometalik bileşikten biridir.
Organometalikler, ince film biriktirme, endüstriyel kimya, farmasötikler, LED üretimi ve diğerlerinde uygulamaları olan yararlı reaktifler, katalizörler ve öncü malzemelerdir.

Eş anlamlı:
MBTO
butil kalay oksit
butilhidroksostanan
butilhidroksitin oksit
butiloksostanan
butilenstannonik asit
butil kalay oksit
Monobütiltin Oksit
51590-67-1
Stannan, bütilokso-
butilstananon
Tegokat 256
Eurecat 8200
EINECS 257-300-1
CCRIS 6318
mono bütil kalay oksit
SCHEMBL195087
AKOS015918349
FT-0657367
A828673

Eş anlamlı:
butil kalay oksit
butilstananon
butiloksostanan
bütiloksostanan
MONOBÜTİLTİN OKSİT
Monobütiltin Oksit
bütil(okso)stannanil
Butil-hidroksi-oksotin
Butilenstannonik asit;
Butiltinhidroksit-oksit;
Butyltin(IV) hidroksit oksit;
Butilstannoik asit;
n-Bütilstannoik asit;
n-Bütil kalay hidroksit oksit;
n-Butyltin sesquioxide;
bütanstanonikasit
9100 katalizör
bütil stanik asit
CAS 2273-43-0
bütil stanik asit
butil hidroksi kalay oksit
monobütil kalay hidroksit
n-bütil oksihidroksit Kalay
Monobütiltin Oksit Monobütiltin Oksit
Monobütiltin Oksit
Butilstanik Asit F4100
Monobütilstanik Asit
Monohidroksibütilkalay Oksit
Monohidroksibütilkalay Oksit
Butil Hidroksit Oksit
Monobütiltin Oksit
Mono Butil kalay oksit
monobütil kalay hidroksit
bütil oksistanan
bütil enoik asit
Monobütiltin Oksit
Monobütiltin Oksit
monobütil kalay hidroksit oksit
Butilhidroksiokso-stanan
n-Bütilkalay hidroksit oksit
bütil-hidroksi-oksotin
butil kalay oksit
Monobütiltin Oksit
1-Bütanstannonik asit
Butilenstannonik Asit
butilhidroksitin oksit
butilstannoik asit
bütilstannoik asit katalizörü
butilstannonik asit
Butil kalay hidroksit oksit
n-bütilstannoik asit
n-bütilstannonik asit
Stannan
bütilhidroksiokso


 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.