NABR (SODYUM BROMÜR)

Sodyum bromür tuzu = Sodyum hidrobromür

CAS Numarası 7647-15-6
EC Numarası 231-599-9
Doğrusal Formül NaBr
Molekül Ağırlığı 102.89

NaBr (Sodyum Bromür) inorganik bir bileşiktir.
NaBr (Sodyum Bromür), sodyum klorüre benzeyen, yüksek eriyen beyaz, kristalli bir katıdır.
Sodyum bromür tuzu ayrıca tamamlama sıvısı, çalışma sıvısı, fotoğraf endüstrisi, baharat endüstrisi, boyama endüstrisi olarak da kullanılabilir.

NaBr (Sodyum Bromür), yüzme havuzları için dezenfektan olarak klor ile birlikte kullanılır.
Endüstride, NaBr (Sodyum Bromür), fotoğraf filminin hassas emülsiyonunu yapmak ve ilaç endüstrisinde, örneğin idrar söktürücü, yatıştırıcı vb. tıbbi ara ürünleri yapmak için kullanılır.
Kimyasal reaktif olarak NaBr (Sodyum Bromür) kullanılır.

NaBr (Sodyum Bromür) renksiz kübik kristal veya beyaz granüler tozdur.
NaBr (Sodyum Bromür) kokusuzdur ve hafif acı ve tuzlu tada fakat yüksek toksisiteye sahiptir.

NaBr (Sodyum Bromür) suda çözünür, alkolde az çözünür.
Toz NaBr (Sodyum Bromür), kimyasalların ve bromürlerin formülasyonu için kimyasal ara madde olarak çok faydalıdır.

NaBr (Sodyum Bromür), bromür iyonunun yaygın olarak kullanılan bir kaynağıdır ve birçok uygulamaya sahiptir.
NaBr (Sodyum Bromür) aynı zamanda Sedonöral, Trisodyum tribromür, Bromnatrium, 7647-15-6, Sodyum Bromür tuzu olarak da bilinir ve BrNa'nın Moleküler Formülü ve 102.893769 Molekül Ağırlığı ile birlikte gelir.

NaBr (Sodyum Bromür) Kullanım Alanları :
NaBr (Sodyum Bromür) saç bakım formülasyonlarında kalıcı olarak kullanılır.
Ayrıca NaBr (Sodyum Bromür) kükürt boyaların oksidasyonunu içeren Kazan temizleme ve boyama uygulamalarında kullanılmaktadır.

NaBr (Sodyum Bromür) tıpta hipnotik, antikonvülsan ve yatıştırıcı olarak kullanılmıştır, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yaygın olarak bir antikonvülsan ve yatıştırıcı olarak kullanılmıştır.
Sedoneural'ın etkisi bromür iyonundan kaynaklanır ve bu nedenle potasyum bromür eşit derecede etkilidir.

Analitik reaktif olarak NaBr (Sodyum Bromür) kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) inorganik ve organik bileşiklerin sentezinde ve ilaç endüstrisinde kullanılır.

Sodyum hidrobromür, film ışığa duyarlı sıvının hazırlanmasında hammadde olarak, tıpta yatıştırıcı, baskı ve boyama endüstrisinde bromlama maddesi olarak ve ayrıca koku ve diğer kimyasalların sentezinde kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) tıpta diüretikler ve sakinleştiriciler üretmek için kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) parfüm endüstrisinde sentetik parfümler üretmek için kullanılır.

NaBr (Sodyum Bromür) baskı ve boyama endüstrisinde bromlama maddesi olarak kullanılmaktadır.
NaBr (Sodyum Bromür) organik sentezde ve diğer yönlerde de kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) ışığa duyarlı endüstride, parfüm, ilaç, baskı ve boyama endüstrisinde vb.

Sodyum bromür tuzu, reaktifleri analiz etmek, titrasyonla kadmiyumu belirlemek ve bromür üretmek için kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) ışığa duyarlı film yapmak için kullanılır.

NaBr (Sodyum Bromür) tıpta diüretik ve yatıştırıcı olarak serebral korteksin inhibitör sürecini güçlendirmek için ve sentetik parfüm, ilaç ve boya endüstrilerinde brominasyon maddesi olarak kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür), oda sıcaklığında renksiz kübik kristal veya beyaz granüler bir tozdur.

NaBr (Sodyum Bromür) kokusuzdur, alkali ve hafif acı bir tada sahiptir ve oldukça zehirlidir.
NaBr (Sodyum Bromür) için suyu emmesi ve havada topaklaşması kolaydır, ancak sıvılaşmaz, alkolde az çözünür ve suda kolayca çözünür (100°C'de 100 ml suda çözünürlük 121g'dir).

NaBr (Sodyum Bromür)'ün sulu çözeltisi nötr ve iletkendir.
51°C'de çözelti içinde susuz NaBr (Sodyum Bromür) kristalleri çökelir ve 51°C'nin altında dihidrat oluşur.

NaBr'deki (Sodyum Bromür) bromür iyonu, flor ve klor ile değiştirilebilir.
Asidik koşullar altında, Sodyum hidrobromür, bromu serbest bırakmak için oksijen tarafından oksitlenebilir.
NaBr (Sodyum Bromür), hidrojen bromür üretmek için seyreltik sülfürik asit ile reaksiyona girebilir.

Bununla birlikte, konsantre sülfürik asit, NaBr (Sodyum Bromür) hazırlanması için kullanılamaz.
Konsantre sülfürik asit güçlü oksitleyici özelliklere sahip olduğundan, -1 değerli bromu oksitleyecektir.

NaBr (Sodyum Bromür), basit bir brom maddesi haline gelir ve kırmızımsı-kahverengi bir gaz yayar.
NaBr'nin (Sodyum Bromür) bazı hazırlama yöntemleri, sodyum iyodidi tanımlamak için kullanılabilir (sodyum iyodür ve konsantre sülfürik asit, mor-kırmızı bir gaz çıkarmak için ısıtılır), bu nedenle sadece konsantre fosforik asit ve NaBr (Sodyum Bromür) üretmek için ısıtılabilir.  

Tıbbi olarak NaBr (Sodyum Bromür) sakinleştirici, hipnotik veya antikonvülsan olarak kullanılabilir.
Olumsuz bir etki olarak NaBr (Sodyum Bromür) merkezi sinir sistemine, beyne ve gözlere zarar verebilir, ayrıca NaBr (Sodyum Bromür) ciltte, gözlerde ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir.

NaBr (Sodyum Bromür) klor ile birlikte yüzme havuzlarında dezenfektan olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
7647-15-6, 231-599-9, Sodyum bromür tuzu, sodyum bor, Natriumbromid, Sedoneural, MFCD00003475, Hidrobromik asit sodyum tuzu, NaBr (Sodyum Bromür) ACS reaktifi, CHEMBL1644694

NaBr'nin (Sodyum Bromür) Özellikleri:
CAS No.: 7647-15-6
Moleküler Formül: BrNa
Molekül Ağırlığı: 102.89400
Görünüm ve Fiziksel Durum: beyaz toz
Yoğunluk: 3.203(25ºC)
Kaynama Noktası: 1390ºC
Erime Noktası: 755ºC
Parlama Noktası: 1390ºC
Kırılma İndeksi: 1.6412
Suda Çözünürlük: 905 g/L (20 ºC)
Kararlılık: Kararlı. Güçlü asitlerle uyumsuz. higroskopik.
Saklama Durumu: NaBr'yi (Sodyum Bromür) serin ve kuru bir yerde saklayın. Sıkıca kapatılmış bir kapta saklayın.
Buhar Basıncı: 1 mm Hg (806 °C)
NaBr (Sodyum Bromür) şu alanlarda kullanılır: Farmasötik ve aroma, su arıtma; Esas olarak NaBr, hassaslaştırma dosyası, fotoğraf emülsiyon malzemesi, ilaç, plastik, baskı, köpürme, su tasarrufu vb.
Kimyasal Adı: NaBr (Sodyum Bromür)

Sodyumların bromür tuzu suda çözünürlüğü: 905g/L (20°C).
NaBr'nin diğer çözünürlükleri: 1160g/L su (50°C),1210g/L su (100°C),1g/6 mL metanol,7g/100 mL %95 etanol

NaBr (Sodyum Bromür), çeşitli kimyasalların, fotoğraf kimyasallarının ve farmasötik ara ürünlerin imalatında ve berrak tamamlama sıvıları gibi diğer uygulamalar için bir katı olarak veya bir çözelti içinde çözündürülerek kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) tek başına veya sodyum klorür, bromür veya çinko bromür ile tamamlama ve işleme sıvısı olarak kullanılır.
Ayrıca, kuyu bitirme sıvısı, kuyu onarım sıvısı, sabit sıvı vb. gibi açık deniz petrol kuyuları için Operasyonel sıvılar olarak NaBr (Sodyum Bromür) kullanılır.

NaBr (Sodyum Bromür) kullanımının ana avantajı, diğer çok değerlikli tamamlama veya işleme sıvılarının mevcudiyetinde çökelmeye yol açan karbonat ve/veya sülfat iyonları içeren oluşumlardır.
NaBr (Sodyum Bromür) tozu nemi kolayca emebilir.
30 günden fazla depolamadan sonra, torbadaki sodyum tozu, kırılması çok zor olan büyük bir yumru haline gelecektir.

NaBr'nin (Sodyum Bromür) topaklanma sorununu ortadan kaldırmak için, tozu örnek çubuk şekline getirmek için yüksek basınçlı darbe makinesi kullandık.
NaBr'nin (Sodyum Bromür) ana avantajı, diğer çok değerlikli tamamlama veya işleme sıvılarının mevcudiyetinde çökelmeye yol açan karbonat ve/veya sülfat iyonları içeren oluşumlardır.

NaBr (Sodyum Bromür) katı mı, sıvı mı yoksa gaz mı?
NaBr (Sodyum Bromür) beyaz renkli bir katıdır, hızla çamura çözünür.
NaBr (Sodyum Bromür), havada çok güçlü bir şekilde ısıtıldığında brom gazı üretir ve ayrıca klor ile sıvı brom oluşturmak üzere reaksiyona girer.

NaBr (Sodyum Bromür) kovalent mi yoksa iyonik mi?
NaBr (Sodyum Bromür) iyonik olarak bağlı bir bileşiktir.
Bromun elektronegatifliği yeterince yüksektir ve Br ile Na atomları arasındaki elektromanyetik kuvvet, bir elektronun Na atomundan Br atomuna aktarılmasına yetecek kadar büyüktür.
Bu nedenle brom negatif yüklü ve sodyum pozitif yüklü hale gelir.

NaBr (Sodyum Bromür) ne için kullanılır?
Sedoneural olarak da bilinen NaBr (Sodyum Bromür), hipnotik, antikonvülsan ve yatıştırıcı olarak kullanılabilir.
Tıp alanında, NaBr (Sodyum Bromür), 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir antikonvülsan ve yatıştırıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

NaBr'nin (Sodyum Bromür) yutulması, solunması ve cilt ve gözlerle teması yoluyla akut toksisiteye neden olduğu bilinmektedir.
NaBr (Sodyum Bromür) ciddi cilt tahrişine, göz hasarına neden olur ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir.
NaBr (Sodyum Bromür) kanserojen olduğu için kromozomal anormalliklere ve genetik bozukluklara neden olabilir.

Natriumbromid formuna göre, toz form segmenti, NaBr (Sodyum Bromür) pazarında %35'in üzerinde en büyük paya sahiptir.
Oysa, NaBr (Sodyum Bromür) Tozunun berrak tuzlu su oluşturmak için artan kullanımları ve oluşum suyunun yüksek konsantrasyonlarda bikarbonat ve sülfat iyonları içerdiği tamamlama sıvısı, bu segmentin büyümesini daha da hızlandırır ve bu da pazar büyümesini yönlendirir.
Ek olarak, toz halindeki NaBr (Sodyum Bromür) ambalajlama ve nakliye kolaylığı ve toz NaBr'nin (Sodyum Bromür) konut ve ticari sektörde artan kullanımları da bu pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

NaBr (Sodyum Bromür), bromür ve brom karışımının oluşumuna yardımcı olan sodyum hidroksit çözeltisine fazla bromun eklenmesiyle hazırlanır.
Karışımdan sonra, Natriumbromid'in reaksiyon ürünleri kuru duruma buharlaştırılır ve ayrıca bromatın bromide indirgenmesi için karbon ile işlenir.
NaBr (Sodyum Bromür) beyaz kristaller, granüller veya toz/beyaz, kübik kristal şeklinde mevcuttur ve hafif acı bir tada sahiptir.

NaBr'nin (Sodyum Bromür) Özellikleri:
Görünüm: Beyaz toz veya kristal
Test: ≥98,5
Asitlik: %1 W/V PH5.5-8.5
Sülfat: ≤200PPM
Kurutma kaybı: ≤1.0%
Ağır Metaller: ≤10PPM
Klorür: ≤3.0%
Kaynama Noktası: 1390°C
Erime Noktası : 755°C
Yoğunluk/Özgül Ağırlık : 3.21
pH : 6.5-8.0
alkolde çözünürlük (orta)
suda çözünürlük (25°C'de 94.6 g/100 g su)

NaBr (Sodyum Bromür) renksiz kübik kristal veya beyaz granüler bir tozdur ve izometrik sisteme aittir.
NaBr (Sodyum Bromür) kokusuzdur ve hafif acı ve tuzlu tada fakat yüksek toksisiteye sahiptir.
NaBr (Sodyum Bromür) için nemi ve kekleşmeyi emmesi kolaydır.

NaBr (Sodyum Bromür) alkolde az çözünür ve suda kolayca çözünür (100 °C'de, 100ml suda çözünürlük 121g'dir), sulu çözeltisi elektronik iletkenliği ile nötrdür.
Susuz NaBr (Sodyum Bromür) kristali, 51°C'den daha düşük sıcaklıkta dihidrat bileşiği oluşturarak 51°C'de çökelecektir.
Bromuredesodyum bromür iyonu, flor ve klor ile ikame edilebilir.

Asidik koşullar altında, NaBr (Sodyum Bromür) oksijen tarafından oksitlenebilir ve serbest brom salabilir; bu işlem endüstri tarafından brom üretmek için kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür), hidrojen bromür üretmek için seyreltik sülfürik asit ile reaksiyona girebilir.

Hidrobromik asit, seyreltik sülfürik asit ile reaksiyon yoluyla üretilemeyen ve sadece yüksek kaynama noktalı asit yoluyla düşük kaynama noktalı asit yapmak için yapılabilen güçlü bir asittir.
NaBr (Sodyum Bromür) yüksek tonajlı bir kimyasaldır ve bromür tuzlarının (NaBr2) en önemlilerinden biridir.
Fotoğrafçılık için gümüş bromür emülsiyonlarının formülasyonunda yüksek saflık dereceleri gereklidir.

Genellikle hipokloritlerle kombinasyon halinde NaBr (Sodyum Bromür) bileşiği, özellikle selülozikler için ağartıcı olarak kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) üretimi basitçe HBr'nin NaOH veya sodyum karbonat veya bikarbonat ile nötralizasyonunu içerir.

NaBr'nin (Sodyum Bromür) sentezi, yapısı, reaksiyonları:
NaBr (Sodyum Bromür), NaCl, NaF ve NaI ile aynı kübik motifte kristalleşir.
NaBr (Sodyum Bromür) susuz tuzu, 50.7 °C'nin üzerinde kristalleşir.

Dihidrat tuzları (NaBr·2H2O), 50.7 °C'nin altında su çözeltisinden kristalleşir.
NaBr (Sodyum Bromür), sodyum hidroksitin hidrojen bromür ile işlenmesiyle üretilir.
NaBr (Sodyum Bromür), brom kimyasal elementinin kaynağı olarak kullanılabilir.
NaBr'nin (Sodyum Bromür) fiziksel özellikleri toz ile aynıdır.

Bu, sulu bir NaBr (Sodyum Bromür) çözeltisinin klor gazı ile işlenmesiyle gerçekleştirilebilir:
2 NaBr + Cl2 → Br2 + 2 NaCl

NaBr (Sodyum Bromür) Uygulamaları:
NaBr (Sodyum Bromür) endüstrideki en faydalı inorganik bromürdür.
NaBr (Sodyum Bromür), TEMPO aracılı oksidasyon reaksiyonlarında katalizör olarak da kullanılır.

NaBr (Sodyum Bromür) ile spa/sıcak küvetinizde anında bir bromür rezervi oluşturun, Spa'nızı yeniden doldurduktan sonra artık beklemek yok.
Anında brom kalıntısı için yeni doldurma suyuna NaBr (Sodyum Bromür) ekleyin.

NaBr (Sodyum Bromür), brom miktarını ve 1-3 ppm'lik ideal brom okumasına ulaşmak için gereken süreyi azaltır.
NaBr (Sodyum Bromür) bir dezenfektan DEĞİLDİR.
NaBr (Sodyum Bromür) spa veya jakuzi suyunda bromür rezervi oluşturmak için kullanılır, suyu dezenfekte etmek için dezenfektan kullanmak gerekir.

NaBr (Sodyum Bromür), bromür bileşiklerinin üretiminde kullanılan başlıca hammaddelerden biridir.
Bromür bileşikleri ve brom, kömürle çalışan elektrik santrallerinden cıva emisyonlarını kontrol eder.
Brom, cıva emisyonlarını azaltır.

ABD EPA, enerji santrallerinden kaynaklanan cıva, asit, gazlar ve diğer zehirli kirleticilerin emisyonlarını sınırlamak için standartlar formüle eder.
Sonuç olarak, brom ve bileşikleri, cıva emisyonlarını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
NaBr (Sodyum Bromür), cıva emisyon kontrolündeki katılık, tahmin süresi boyunca NaBr (Sodyum Bromür) pazarının büyümesini sağlayacaktır.

Sedoneural olarak da bilinen NaBr (Sodyum Bromür), tıpta hipnotik, antikonvülsan ve yatıştırıcı olarak kullanılmış, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yaygın olarak bir antikonvülsan ve yatıştırıcı olarak kullanılmıştır.
NaBr'nin (Sodyum Bromür) etkisi bromür iyonundan kaynaklanır ve bu nedenle potasyum bromür eşit derecede etkilidir.
1975'te bromürler, toksisite nedeniyle ABD'deki Bromo-Seltzer gibi ilaçlardan çıkarıldı.

Diğer brom bileşiklerinin hazırlanması:
NaBr (Sodyum Bromür), organik sentez ve diğer alanlarda diğer bromürlerin hazırlanması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bromuredesodyum, Finkelstein reaksiyonu ile alkil klorürleri daha reaktif alkil bromürlere dönüştürmek için bromür nükleofilinin bir kaynağıdır:
NaBr + RCl → RBr + NaCl (R = alkil)

Bir zamanlar fotoğrafçılıkta büyük bir ihtiyaç olan, ancak şimdi küçülen ışığa duyarlı tuz gümüş bromür, NaBr (Sodyum Bromür) kullanılarak hazırlanır.

Dezenfektan:
NaBr (Sodyum Bromür), jakuziler ve yüzme havuzları için dezenfektan olarak klor ile birlikte kullanılır.

Petrol endüstrisi:
Petrol kuyularında kullanılan yoğun sıvıları hazırlamak için NaBr (Sodyum Bromür) kullanılır.

Emniyet:
NaBr (Sodyum Bromür), sıçanlar için 3.5 g/kg olarak tahmin edilen bir oral LD50 ile çok düşük bir toksisiteye sahiptir.
Ancak NaBr (Sodyum Bromür) tek dozluk bir değerdir.
Bromür iyonu, nispeten uzun bir yarı ömre sahip (insanlarda bir haftadan fazla) kümülatif bir toksindir.

NaBr (Sodyum Bromür), NaBr formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.
Bromnatrium esas olarak okyanus petrol sondajında tamamlama sıvıları, montaj sıvıları ve bakım sıvıları olarak kullanılır.
Sedoneural, sodyum klorüre benzeyen, yüksek eriyen beyaz, kristal bir katıdır.
Sodyum hidrobromür, bromür iyonunun yaygın olarak kullanılan bir kaynağıdır ve birçok uygulamaya sahiptir.

CasNo: 7647-15-6
Moleküler Formül: NaBr
Görünüm: Beyaz Kristal
Uygulama: tıbbi endüstride tıbbi ara ürünler...
saflık: %99
Depolama: Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayınız...
Ulaşım: Deniz veya hava yoluyla
LimitNum: 5 Metrik Ton
Sınıf: Endüstriyel Sınıf, İlaç Sınıfı
CAS: 7647-15-6
Moleküler Formül: NaBr

NaBr (Sodyum Bromür) kullanımı: NaBr (Sodyum Bromür) fotoğraf, ilaç, baharat, boya vb.
NaBr (Sodyum Bromür), NaCl, NaF ve NaI ile aynı kübik motifte kristalleşir.
Susuz tuz, 50.7 °C'nin üzerinde kristalleşir.

Dihidrat tuzları (NaBr·2H2O), 50.7 °C'nin altında su çözeltisinden kristalleşir.
NaBr (Sodyum Bromür), sodyum hidroksitin hidrojen bromür ile işlenmesiyle üretilir.
NaBr (Sodyum Bromür), brom kimyasal elementinin kaynağı olarak kullanılabilir.

Bu, sulu bir NaBr (Sodyum Bromür) çözeltisinin klor gazı ile işlenmesiyle gerçekleştirilebilir:
2 NaBr + Cl2 → Br2 + 2 NaCl

NaBr (Sodyum Bromür) endüstrideki en faydalı inorganik bromürdür ve ayrıca TEMPO aracılı oksidasyon reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılır.

NaBr'nin (Sodyum Bromür) genel tanımı :
NaBr (Sodyum Bromür), esas olarak bir bromür kaynağı olarak organik sentetik reaksiyonlarda kullanılan bir bromlama maddesidir.

NaBr (Sodyum Bromür) Uygulamaları :
NaBr (Sodyum Bromür), solventsiz ve mikrodalga destekli reaksiyonlar altında aril aldehitler, alkil nitriller ve dimedonun üç bileşenli siklokondenzasyonu yoluyla tetrahidrobenzo piranların sentezinde bir katalizör olarak kullanılabilir.
NaBr (Sodyum Bromür), farmasötik uygulamalarda, fotoğraf işlemede ve kimyasal ve bromür üretimi için kimyasal ara maddede kullanılır.

Hidrobromik asit sodyum tuzu, antikonvülsan olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sondaj sıvıları, tamamlama sıvıları ve sondaj çamuru formülasyonlarının hazırlanmasında kullanılan bromuredesodyum.

NaBr (Sodyum Bromür) kullanır:
NaBr (Sodyum Bromür), DNA sarmalını sağlam tutmak için DNA çözeltilerini diyaliz etmek için kullanılır.
Desikatörde saklanan yenilebilir film numunelerinin bağıl nemini korumak için hidrobromik asit sodyum tuzu kullanılır.
Natriumbromid, bromür iyonu tutma süresini doğrulamak için referans standart olarak kullanılmıştır.

NaBr (Sodyum Bromür) termal ve kimyasal olarak kararlıdır.
NaBr (Sodyum Bromür) yanıcı değildir ve güçlü bir şekilde ısıtıldığında brom dumanları yayabilir.

Durum: katı
Beyaz renk
Kaynama noktası °C: 1390
Donma noktası °C: 755
Yoğunluk kg: 3.203
20°C'de kırılma indeksi: 1.6412
pH: 6.5–8
25°C'de suda çözünürlük mg kg-1: 946

Tehlikeler:
Uyumlaştırılmış bir sınıflandırma yoktur ve bu madde için üreticiler, ithalatçılar veya alt kullanıcılar tarafından NaBr'nin (Sodyum Bromür) bildirilmiş hiçbir tehlikesi yoktur.
NaBr (Sodyum Bromür) REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanında yılda ≥ 10 000 ila < 100.000 ton arasında üretilir ve/veya ithal edilir.
Hidrobromik asit, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, endüstriyel sitelerde ve imalatta kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür), AÇA ve/veya İsviçre'de şu amaçlarla biyosit olarak kullanım için gözden geçirilmektedir: dezenfeksiyon, sıvı sistemlerin korunması, balçıkların kontrolü.

Yüzde Saflık: %99+
Sınıf: Ekstra Saf
Klor (Cl): 2000ppm maks.
İyot (I): 200ppm maks.
Kurutma Kaybı: %1 maks. (120°C)
Ambalaj: Plastik şişe
Sülfat: 50ppm maks.
Beyaz renk
pH: 5 ila 7 (20°C'de %5 soln.)
Kimyasal Adı veya Malzemesi: NaBr (Sodyum Bromür), Susuz
Kalite Seviyesi: 100
buhar basıncı: 1 mmHg (806 °C)
tahlil: ≥99.99% eser metal bazında
form: kristal
mp: 755 °C (yanar)
SMILES dizisi: [Na+].[Br-]

Oda sıcaklığında, NaBr (Sodyum Bromür) kokusuzdur, hafif acıdır ve oldukça zehirlidir.
NaBr (Sodyum Bromür) nemi kolayca emebilir ve suda yüksek çözünürlüğe, ancak alkolde düşük çözünürlüğe sahiptir.
NaBr (Sodyum Bromür) sulu çözeltisi elektronik iletkenliğe sahip nötrdür.

Susuz NaBr (Sodyum Bromür) kristali, 51°C'den daha düşük sıcaklıkta dihidrat bileşiği oluşturarak 51°C'de çökelecektir.
Brom, konsantre, ısıtılmış bir sodyum karbonat çözeltisi ile reaksiyona girdiğinde, ürün olarak sodyum bromat, NaBr (Sodyum Bromür) ve karbondioksit üretir.
NaBr (Sodyum Bromür), paslanmaz çelik levhanın katot olarak çalıştığı ve karışık metal oksit kaplı titanyum levhanın anot olarak hareket ettiği NaBr'nin (Sodyum Bromür) elektrolitik oksidasyonu ile oluşturulur.

NaBr (Sodyum Bromür) ilk yardım önlemlerinin açıklaması:
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildi su/duş ile durulayın.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayınız. Kontak lensleri çıkarın.
Yuttuktan sonra: kurbana su içirin (en fazla iki bardak).
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktora danışın.

NaBr (Sodyum Bromür) İÇİN KULLANIM VE UYGULAMALAR:
-İlaç
-Yağlayıcılar
-Su arıtma
-Petrol gazı
-Temizlik
-Kaplamalar ve İnşaat
-Gıda ve Beslenme
-Makyaj malzemeleri
-Polimerler

Görünüm: Beyaz kübik kristal veya beyaz ince taneli
Deney: %98,5 Min
Klorür: %0,1 Maks
Sülfat: %0.01 Maks
Bromatlar: %0,003 Maks
Nem: %0,5 Maks
Pb olarak kurşun: 50 ppm Maks
pH: 5.5-8.5

Sıvı fotoğraf filminin hazırlanmasında hammadde olarak NaBr (Sodyum Bromür) kullanılabilir; tıbbi olarak yatıştırıcı olarak, baskı ve boyamada bromlama maddesi; sentetik kokularda ve diğer kimyasallarda da kullanılabilir.
Fotoğraf endüstrisi, sıvı ışığa duyarlı filmin hazırlanması için uygular.
NaBr (Sodyum Bromür) tıbbi olarak diüretik ve sakinleştirici üretimi için kullanılır.

Parfüm endüstrisi, sentetik kokuların üretimi için NaBr (Sodyum Bromür) kullanır.
Baskı ve boyama endüstrisinde bromlama maddesi olarak kullanılır.
Ayrıca NaBr (Sodyum Bromür) organik sentez vb. için de kullanılabilir.

NaBr (Sodyum Bromür) fotoğraf endüstrisi, baharatlar, ilaç ve baskı endüstrileri için kullanılır.
Analiz için reaktifler için NaBr (Sodyum Bromür) kullanılır ve ayrıca inorganik ve organik bileşiklerin sentezi ve ilaç endüstrisi için de kullanılabilir.
NaBr (Sodyum Bromür) fotoğraf filmi, ilaçlar, parfümler, boyalar ve diğer endüstriler için dava edilir.

NaBr (Sodyum Bromür) eser kadmiyum tayini ve bromür imalatında uygulanabilir.
NaBr (Sodyum Bromür) inorganik ve organik sentez, fotogravür ve farmasötiklere de uygulanabilir.

NaBr (Sodyum Bromür) üretim yöntemi:
1.Üre indirgeme: soda külü (sodyum karbonat), üre sıcak suda çözülür ve reaktöre beslenir; reaksiyon için yavaş yavaş brom ekleyin ve NaBr (Sodyum Bromür) üretin.
Daha sonra renk giderme için aktif karbon ilave edin; NaBr (Sodyum Bromür) ürünleri elde etmek için ayrıca filtrasyon, buharlaştırma, kristalizasyon, santrifüj ayırma ve kurutma işlemlerinden geçer.

Reaksiyon aşağıdaki gibidir:
3Br2 + 3Na2CO3 + NH2CONH2 → 6NaBr + 4CO2 ↑ + N2 ↑ + 2H2O

2.Nötralizasyon yöntemi: reaktöre yaklaşık %40 hidrobromik asit ekleyin, karıştırın ve NaBr (Sodyum Bromür) üretmek için Ph 7.5~8'e nötrleştirme için %40 kostik solüsyonu yavaşça ekleyin; santrifüjleme, buharlaştırma, kristalleştirme ve tekrar santrifüjleme ile izole edildikten sonra, NaBr'nin (Sodyum Bromür) nihai ürününü elde edebiliriz.
Reaksiyon:
HBr + NaOH → NaBr + H2O

NaBr (Sodyum Bromür) tıbbi olarak hipnotik, antikonvülsan ve yatıştırıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
NaBr (Sodyum Bromür) ayrıca sıcak küvetler ve yüzme havuzları için dezenfektan olarak klor ile birlikte kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür), mikrodalga ışıması ve solventsiz koşullar altında üç bileşenli bir siklokondenzasyon yoluyla tetrahidrobenzo piranların tek kap sentezini katalize etti.

NaBr (Sodyum Bromür) Kullanım Alanları:
Farmasötik ve lezzet, su arıtma; Esas olarak hassaslaştırma dosyası, fotoğraf mulsion malzemesi, ilaç, plastik, baskı, köpürme, su tasarrufu vb.

NaBr (Sodyum Bromür) genellikle çoğu ciltte hemen mevcuttur.
NaBr'nin (Sodyum Bromür) yüksek saflığı, mikron altı ve nanotoz formları olarak kabul edilebilir.

Çoğu metal bromür bileşiği, su arıtma, kimyasal analiz ve belirli kristal büyütme uygulamaları için ultra yüksek saflıkta kullanımlar için suda çözünürdür.
Sulu bir çözeltideki bromür iyonu, karbon disülfür (CS2) ve klor eklenerek saptanabilir.
NaBr'nin (Sodyum Bromür) tipik ve özel ambalajı mevcuttur.

CAS Numarası:7647-15-6
MDL Numarası:MFCD00003475
MF:BrNa
MW:102.89
EINECS:231-599-9
Min. Saflık Özelliği:>%99
Fiziksel Form: Beyaz kristal toz
Erime Noktası:755°C
Kaynama Noktası:1390°C
Uzun Süreli Depolama: Serin ve kuru bir yerde uzun süre saklayın

NaBr (Sodyum Bromür) Güvenlik Profili:
NaBr (Sodyum Bromür) yutulduğunda orta derecede toksiktir, ayrıca asitler, alkaloidal ve ağır metal tuzları ile uyumsuzdur.
Ayrışmaya kadar ısıtıldığında NaBr (Sodyum Bromür) Marka NazO'nun zehirli dumanlarını yayar.

NaBr (Sodyum Bromür) Saflaştırma Yöntemleri:
Bromürü 50° ila 0° arasında sudan (0.86mL/g) kristalleştirin ve 140°'de vakum altında kurutun (bu saflaştırma klorür iyonunu ortadan kaldırmayabilir).

Diğer brom bileşiklerinin hazırlanması:
NaBr (Sodyum Bromür), organik sentez ve diğer alanlarda diğer bromürlerin hazırlanması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

NaBr'nin Yutulması: NaBr (Sodyum Bromür) heyecanla karakterize merkezi sinir sistemi depresyonuna, ardından baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk ve mide bulantısına neden olabilir.
NaBr'nin (Sodyum Bromür) ileri evreleri kollaps, bilinç kaybı, koma ve solunum yetmezliği nedeniyle olası ölümlere neden olabilir.

Cilt tahrişi: Cilt tahrişine neden olabilir.
Göz tahrişi: Göz tahrişine neden olabilir.

inhalasyon:
Solunum yolu tahrişine neden olabilir.
Yutma için tarif edilenlere benzer etkilere neden olabilir.

İlk yardım:
Gözleri hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın, ara sıra alt ve üst göz kapaklarını kaldırın.

Tıbbi yardım alın.
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkarırken cildi bol sabun ve suyla en az 15 dakika yıkayın.
Derhal temiz havaya maruz kalan yerlerden uzaklaştırın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Nefes almakta zorlanıyorsa oksijen verin.

IUPAC adı: NaBr (Sodyum Bromür)
CAS numarası;
susuz: 7647-15-6
dihidrat: 13466-08-5
ECHA Bilgi Kartı:100.028.727

NaBr'nin (Sodyum Bromür) Özellikleri:
Kimyasal formül: NaBr
Molar kütle: 102.894 g·mol−1
Görünüm: Beyaz toz, higroskopik

Yoğunluk:
3.21 g/cm3 (susuz)
2.18 g/cm3 (dihidrat)

Erime noktası:
747 °C (1.377 °F; 1.020 K)(susuz)
36 °C (97 °F; 309 K)(dihidrat) ayrışır
Kaynama noktası: 1.390 °C (2.530 °F; 1.660 K)
Suda çözünürlük: 71,35 g/100 mL (−20 °C)
79,52 g/100 mL (0 °C)
94,32 g/100 mL (25 °C)
104,9 g/100 mL (40 °C)
116,2 g/100 mL (100 °C)

çözünürlük:
Alkolde çözünür, sıvı amonyak, piridin, hidrazin, SO2, amin
Asetonda çözünmez, asetonitril

Metanolde çözünürlük:
17,3 gr/100 gr (0 °C)
16,8 g/100 g (20 °C)
16,1 g/100 g (40 °C)
15,3 g/100 g (60 °C)

Etanolde çözünürlük:
2,45 gr/100 gr (0 °C)
2,32 gr/100 gr (20 °C)
2,29 g/100 g (30 °C)
2,35 gr/100 gr (70 °C)

Formik asitte çözünürlük:
19,3 g/100 g (18 °C)
19,4 g/100 g (25 °C)

Gliserolde çözünürlük:
38,7 g/100 g (20 °C)

Dimetilformamidde çözünürlük:
3,2 gr/100 gr (10,3 °C)

Buhar basıncı:
1 torr (806 °C)
5 torr (903 °C)

Manyetik duyarlılık (χ): −41.0·10−6 cm3/mol
Termal iletkenlik: 5,6 W/m·K (150 K)
Kırılma indeksi (nD): 1.6428 (24 °C)
nKrF = 1.8467 (24 °C)
nHe–Ne = 1,6389 (24 °C)

viskozite:
1,42 cP (762 °C)
1.08 cP (857 °C)
0.96 cP (937 °C)

Yapı;
Kristal yapı: Kübik
Kafes sabiti:
a = 5,97 Å
Termokimya;
Isı kapasitesi (C): 51,4 J/mol·K
Standart molar:
entropi (So298) 86.82 J/mol·K
Std oluşum entalpisi (ΔfH⦵298): −361.41 kJ/mol
Gibbs serbest enerjisi (ΔfG˚): -349.3 kJ/mol

Tehlikeler;
Parlama noktası: 800 °C (1.470 °F; 1.070 K)
Ölümcül doz veya konsantrasyon (LD, LC);
LD50 (ortalama doz): 3500 mg/kg (sıçan, oral)
Bağıntılı bileşikler

Diğer anyonlar:
Sodyum florür
Sodyum klorit
sodyum iyodür
sodyum astatid
Diğer katyonlar:
lityum bromür
Potasyum bromit
rubidyum bromür
sezyum bromür
Fransiyum bromür

Yoğunluk: 3,2 g/cm3 (25 °C)
pH değeri: 5,74 (430 g/l, H₂O, 22,5 °C)
Buhar basıncı: 1 hPa (806 °C)
Yığın yoğunluğu: 1750 kg/m3
Çözünürlük: 946 g/l
Depolama: +2°C ile +30°C arasında saklayın.

NaBr (Sodyum Bromür), tuzlu ve biraz acı bir tada sahip, kuru halde beyaz kristal bir toz olan inorganik bir bileşiktir.
NaBr (Sodyum Bromür), kükürt dioksit kokusuna sahip beyaz kristal veya beyaz, granüler bir tozdur.
NaBr (Sodyum Bromür) çözünürlüğü nedeniyle doğal katı olarak oluşmaz, okyanus suyundan klorürler, iyodürler ve halitlerle birlikte ekstrakte edilir.
 
NaBr (Sodyum Bromür), herhangi bir bromür tuzunun antikonvülsan özelliklerine ve hidrobromik asidin en yaygın tuzlarından birine sahiptir.
NaBr (Sodyum Bromür) diğer bromürler gibi sakinleştirici olarak kullanılır.

Petrol ve gaz sondaj endüstrisinde kullanılan sodyumun bromit tuzu, NaBr'nin (Sodyum Bromür) başlıca tüketicisidir.
NaBr (Sodyum Bromür), bromin açığa çıkması nedeniyle mikrop öldürücü özellikleri için kullanılır.
NaBr (Sodyum Bromür) antiseptik, deterjan ve farmasötik müstahzarlarda reaktif olarak kullanılır.

CAS:7647-15-6
EC Numarası: 231-599-9
Molar Kütle: 102,9 g/mol
Kimyasal Formül: NaBr
Tepe Formülü: BrNa

Bir zamanlar fotoğrafçılıkta büyük bir ihtiyaç olan, ancak şimdi küçülen ışığa duyarlı tuz gümüş bromür, NaBr (Sodyum Bromür) kullanılarak hazırlanır.
NaBr (Sodyum Bromür), jakuziler ve yüzme havuzları için dezenfektan olarak klor ile birlikte kullanılır.
1975'te bromürler, toksisite nedeniyle ABD'deki Bromo-Seltzer gibi ilaçlardan çıkarıldı.

Sudaki yüksek çözünürlüğü nedeniyle (25 °C'de 943,2 g/L veya 9,16 mol/L) NaBr (Sodyum Bromür) petrol kuyularında kullanılan yoğun sondaj sıvılarını hazırlamak için sıvı sütununda oluşabilecek olası bir aşırı basıncı telafi etmek için kullanılır ve ilişkili patlama eğilimine karşı koymak için.
Sodyum katyonunun varlığı ayrıca sondaj sıvısına eklenen bentonitin şişmesine neden olurken, yüksek iyonik mukavemet bentonit topaklanmasını indükler.
NaBr (Sodyum Bromür), sıçanlar için 3.5 g/kg olarak tahmin edilen bir oral LD50 ile çok düşük bir toksisiteye sahiptir, bu tek dozluk bir değerdir.
Bromür iyonu, nispeten uzun bir yarı ömre sahip (insanlarda bir haftadan fazla) kümülatif bir toksindir.

Formül : NaBr
Molekül ağırlığı : 102,9 g/mol
CAS Numarası. : 7647-15-6
EC-No. : 231-599-9

Uzun süreli kullanım için / genellikle refrakter nöbetler ve status epileptikus ile seyreden bir malformasyon sendromu olan Wolf-Hirschhorn sendromunun tedavisinde / tedavisinde etkili antiepileptik ilaçlar NaBr (Sodyum Bromür), ardından klorazepat ve nitrazepamdı.
NaBr (Sodyum Bromür), status epileptikusun önlenmesinde özellikle etkiliydi.

NaBr (Sodyum Bromür), yalnızca uzun süre kullanıldığında etkili olan bir yatıştırıcı ve hipnotiktir.
NaBr (Sodyum Bromür) ara sıra hipotik olarak işe yaramaz.

NaBr (Sodyum Bromür), geleneksel daha az toksik ajanlara yanıt vermeyen çocuklarda dikkatle seçilmiş grand mal epilepsi vakaları dışında, sürekli kullanım için çok tehlikelidir.
Düşük kaynama noktalı asit hazırlamak için yalnızca yüksek kaynama noktalı asit kullanılabilir.

Saflık (metalik) ≥ %99,995
Test (argentometrik) ≥ %99,0
Fosfat (PO₄) (P olarak) ≤ 10 ppm
Sülfat (SO₄) (S olarak) ≤ 20 ppm
Al (Alüminyum) ≤ 0,05 ppm
Ba (Baryum) ≤ 5.0 ppm
Ca (Kalsiyum) ≤ 0.10 ppm
Cd (Kadmiyum) ≤ 0.010 ppm
Ce (Seryum) ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt) ≤ 0.010 ppm
Cr (Krom) ≤ 0.010 ppm
Cs (Sezyum) ≤ 5 ppm
Cu (Bakır ≤ 0.050 ppm
AB (Europium) ≤ 0.010 ppm
Fe (Demir) ≤ 0.05 ppm
K (Potasyum) ≤ 10 ppm
La (Lanthanum) ≤ 0.010 ppm
Li (Lityum) ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnezyum) ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganez) ≤ 0.050 ppm
Ni (Nikel) ≤ 0,05 ppm
Pb (Kurşun) ≤ 0,05 ppm
Rb (Rubidyum) ≤ 5 ppm
Sc (Skandiyum) ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium) ≤ 0.010 ppm
Sr (Stronsiyum ≤ 0.05 ppm
Tl (Talyum) ≤ 0.05 ppm
Y (İtriyum) ≤ 0.010 ppm
Yb (İtterbium) ≤ 0.010 ppm
Zn (Çinko) ≤ 0.05 ppm

Ürün Numarası : 1.06363
Katalog No : 106363
Marka : Millipore
REACH No. : NaBr (Sodyum Bromür) için bir kayıt numarası mevcut değildir.
madde veya kullanımları kayıttan muaftır,
yıllık tonaj kayıt gerektirmez veya
kayıt için daha sonraki bir son kayıt tarihi öngörülmektedir.
CAS Numarası. : 7647-15-6

Görünüm Formu: kristaller
Renk: renksiz
Koku: kokusuz
pH 5,74, 430 g/l'de 22,5 °C'de
Erime noktası/donma noktası: yaklaşık 1.013 hPa'da 747 °C
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: yaklaşık 1.013 hPa'da 1.390 °C
Parlama noktası Uygulanamaz
Buharlaşma hızı Veri yok
Kimyasal saflık: %98
Referans: BRLM-3985-0
CAS Numarası: 7647-15-6
Doğrusal formül: NaBr
MW: 102,9

Tat: Tuzlu, hafif acı tat.
Kaynama noktası: 1390 °C
Renk/Form: Beyaz kristaller, granüller veya toz, Beyaz, kübik kristaller
Erime noktası: 755 °C
Çözünürlük: Alkolde orta derecede çözünür, 1 g, 1.1 mL suda, yaklaşık 16 mL alkolde, 6 mL metanolde, Suda, 94.6 g/100 g suda 25 °C'de çözünür.
Yoğunluk: 3.21
pH = 6.5-8.0
Molekül Ağırlığı: 102.89
Kırılma indisi: 1.6412

CAS: 7647-15-6
Moleküler Formül: BrNa
Molekül Ağırlığı (g/mol): 102.89
MDL Numarası: MFCD00003475

PubChem Müşteri Kimliği:253881
CHEBI:63004
IUPAC Adı: NaBr (Sodyum Bromür)
SMILES: [Na+].[Br-]
Test Yüzdesi Aralığı: %99 min. (kuru madde üzerinde) (Argentometri)
Doğrusal Formül: NaBr
Ateşleyici: 12.445; 13,46
Merck Endeksi: 15, 8729
Arsenik (As): 2ppm maks.
Suda çözünürlük: 905g/L (20°C).
Diğer çözünürlükler: 1160g/L su (50°C),1210g/L su (100°C),1g/6 mL metanol,7g/100 mL %95 etanol
Baryum (Ba): 20ppm maks.
Formül Ağırlığı: 102.89
Fiziksel Form: Kristal Toz
Yüzde Saflık: %99+

Eş anlamlı:
sodyum bor
Natriumbromid
sodyum bromür
NaBr
sodyum bromür
Genişletmek
NaBr
bromür
sedonöral
bromnatriyum
sodyum bromür
sodyum bromür
sodyumbomid
Natriumbromid
NaBr (Sodyum Bromür)
bromuredesodyum
31-599-9
7647-15-6
bromür de sodyum
Natriumbromid
NaBr (Sodyum Bromür)
231-599-9MFCD00003475
3587179
59217-63-9
Bromnatriyum
bromnatriyum
bromo sodyum
bromosodyum
Yoğunluk Standart 1251 kg/m3
brom için izotopik standart
MFCD00003475
sedonöral
sodyum ve bromür
NaBr (Sodyum Bromür), %99,9955 (metal bazında)
NaBr (Sodyum Bromür), ACS reaktifi
NaBr (Sodyum Bromür), fotoğraf kalitesinde, sıkıştırılmış
sodyum hidrobromür
sodyum; bromür
bromuredesodyum
Hidrobromik asit sodyum tuzu
NaBr; Sedoneural
NaBr (Sodyum Bromür) (NaBr)
sodyumbromür (nabr)
BROMÜR STANDART ÇÖZÜM
bromür

IUPAC isimleri:
NaBr (Sodyum Bromür) ve sodyum hipokloritten üretilen aktif brom
NaBr
Natriumbromid
NaBr (Sodyum Bromür)r
NaBr (Sodyum Bromür)
NaBr (Sodyum Bromür) (kuru ağırlık)
sodyum; bromür
sodyum bromür
GEOBROM HG 40S
natriumbromür
NaBr (Sodyum Bromür) %42 solüsyon
59217-63-9
59217-63-9
NaBr (Sodyum Bromür) %98
NaBr (Sodyum Bromür) OFA
NaBr (Sodyum Bromür) Teknik
WELLBROM® NaBr (Sodyum Bromür) Tamamlayıcı sıvı

NaBr (Sodyum Bromür) eşanlamlıları:
7647-15-6
NaBr (Sodyum Bromür) (NaBr)
sodyum bromür
Sodyum bromür tuzu
sedonöral
trisodyum tribromür
Bromnatriyum
NaBr
UNII-LC1V549NOM
MFCD00003475
LC1V549NOM
NaBr (Sodyum Bromür), ACS reaktifi
CHEMBL1644694
CHEBI:63004
NSC 77384; Sanibrom 40
NSC-77384
Bromnatrium [Almanca]
Caswell No 750A
sodyum; bromür
NaBr (Sodyum Bromür), %99,5, analiz için
NaBr (Sodyum Bromür), %99+, biyokimya için
NaBr (Sodyum Bromür), %99+, ekstra saf, susuz
HSDB 5039
EINECS 231-599-9
MGK 77384
EPA Pestisit Kimyasal Kodu 013907
NaBr (Sodyum Bromür) [USP:JAN]
NaBr (Sodyum Bromür) Tozu
NaBr (Sodyum Bromür) (TN)
ACMC-1BDFJ
NaBr (Sodyum Bromür) (JP17)
NaBr (Sodyum Bromür), ultra kuru
WLN: NA E
EC 231-599-9
DSSTox_CID_14903
DSSTox_RID_79219
DSSTox_GSID_34903
Yoğunluk Standart 1251 kg/m3
DTXSID3034903
NaBr (Sodyum Bromür), pa, %99,0
NSC77384
Tox21_301343
BR1200
AKOS024438090
NaBr (Sodyum Bromür), BioXtra, >=99.0%
NaBr (Sodyum Bromür), fotoğraf kalitesinde, sıkıştırılmış
NCGC00255632-01
NaBr (Sodyum Bromür), ACS reaktifi, >=99.0%
NaBr (Sodyum Bromür), ReagentPlus(R), >=99%
CAS-7647-15-6
CS-0013794
FT-0645125
S0546
NaBr (Sodyum Bromür), %99,9955 (metal bazında)
NaBr (Sodyum Bromür), BioUltra, >=%99,5 (AT)
Brom için izotopik standart, NIST SRM 977
NaBr (Sodyum Bromür), SAJ birinci sınıf, >=99.0%
D02055
Q15768
NaBr (Sodyum Bromür), >=%99,99 eser metal bazında
NaBr (Sodyum Bromür), Vetec(TM) reaktif sınıfı, %98
NaBr (Sodyum Bromür), JIS özel kalite, %99,5-100,3
NaBr (Sodyum Bromür), Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) Referans Standardı
NaBr (Sodyum Bromür), susuz, boncuklar, -10 ağ, %99,999 eser metal esaslı
NaBr (Sodyum Bromür), susuz, serbest akışlı, Redi-Dri(TM), ACS reaktifi, >=99%
NaBr (Sodyum Bromür), susuz, serbest akışlı, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), >=99%
NaBr (Sodyum Bromür), puriss., Ph. Eur., BP, USP'nin analitik spesifikasyonunu karşılar, %99-100,5 (kurutulmuş maddeye göre hesaplanır)
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hidroksifenil]etil metakrilat
3-Azetidinkarboksilik asit
4-Kloro-2-florofenilboronik asit
OKTAKOSANOİK ASİT
diklonin hidroklorür
2-Bromo-6-metilbenzoik asit
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioksolan
2-Aminopiridin-4-ol
4-Aminobenzotriflorür
(S)-(-)-7,7'-BİS[Dİ(3,5-DİMETİLFENİL)FOSFİNO]-2,2',3,3'-TETRAHİDRO-1,1'-SPİROBİNİN
2-Bromo-5-nitrotiazol
1,1'-SPİROBİNİN-7,7'-DİOL
(11AR)-(+)-10,11,12,13-TETRAHİDRODİİNDENO[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]DİOKSAFOSFOSİN-5-BİS(R)-1FENİLETİL] AMİN
Stiren oksit
fenetil alkol
1-N-PROPILPIPERAZINE DIHYDROBROMIDE
4-(BROMOMETİL)-3-NİTROBENZOİK ASİT
4-BUTOKSİYANİN
2-BROMO-5-METİLBENZOİK ASİT
4-bromotoluen
2-Amino-4-kloropiridin
14-METİLPENTADEKANOİK ASİT
1,3-SİKLOHEKSADİN
(11AR)-(+)-10,11,12,13-TETRAHİDRODİİNDEN[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]DİOKSAFOSFOSİN-5-FENOKSİ
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamin dihidroklorür
4-Kloropiridin-2-karboksamid
trikozanoik asit
3-KARBOKSİ-4-KLOROBENZENBORONİK ASİT
6-ACETİOKSİ-8-METİL-8-AZABİSİKLO(3.2.1)Oktan-3-BİR
Probenesid
N-(Tetrahidro-2-furoilkarbonil)piperazin hidrobromür
(11AR)-(+)-10,11,12,13-TETRAHİDRODİİNDENO[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]DİOKSAFOSFOSİN-5-DİMETİLAMİN
LİNOSERİK ASİT
5-BROMO-8-METOKSİ-2-METİL-KİNOLİN
3-METİLGLUTARİK ASİT
(R)-7,7'-BIS(DİFENİLFOSFİNO)-1,1'-SPİROBİNİN
(S)-1,1'-SPIROBIININ-7,7'-DİOL

Sinonimo:
NaBr (Sodyum Bromür)
sodyum bromür tuzu
NaBr (Sodyum Bromür) nabr
sedonöral
sodyum bromür
trisodyum tribromür
bromnatriyum
caswell hayır. 750a

Eşanlamlı sözcük:
NaBr (Sodyum Bromür)
sodyum bromür tuzu
NaBr (Sodyum Bromür) nabr
sedonöral
sodyum bromür
trisodyum tribromür
bromnatriyum
sabah
bromnatrium almanca

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.