NİKOTİNAMİD

Nikotinamid = Niasinamid

CAS Numarası: 98-92-0
EC numarası: 202-713-4
IUPAC Adı: piridin-3-karboksamid
Formül: C6H6N2O
Molar kütle: 122.127 g·mol−1

Nikotinamid veya Niasinamid (NAM), gıdalarda bulunan ve besin takviyesi ve ilaç olarak kullanılan bir B3 vitamini şeklidir.
Nikotinamid, pellagrayı (niasin eksikliği) önlemek ve tedavi etmek için ağız yoluyla kullanılır.
Bu amaçla nikotinik asit (niasin) kullanılabilirken, niasinamid cilt kızarmasına neden olmama avantajına sahiptir.

Bir krem olarak, Nikotinamid sivilce tedavisinde kullanılır.
Nikotinamid suda çözünen bir vitamindir.
Niasinamid ek adıdır, Nikotinamid (NAM) ise bilimsel adıdır.

Nikotinamid, B vitamini ilaç ailesinde, özellikle B3 vitamini kompleksindedir.
Nikotinamid, nikotinik asidin bir amididir.
Nikotinamid içeren yiyecekler arasında maya, et, süt ve yeşil sebzeler bulunur.

Nikotinamid, 1935 ve 1937 arasında keşfedildi.
Nikotinamid, Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesinde yer almaktadır.
Nikotinamid, jenerik bir ilaç olarak ve reçetesiz olarak mevcuttur.
Ticari olarak, niasinamid ya nikotinik asitten (niasin) ya da nikotinonitrilden yapılır.
Bazı ülkelerde tahıllara niasinamid eklenmiştir.

TANIM:
Vücudun çalışması ve sağlıklı kalması için küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğu bir niasin formudur (B3 vitamini).
Nikotinamid birçok bitki ve hayvan ürününde ve diyet takviyelerinde bulunur.
Nikotinamid suda çözünür (suda çözülebilir) ve her gün alınmalıdır.
Nikotinamid, diyabet ve belirli cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılabilir ve bazı kanser türlerinin tedavisinde araştırılmaktadır.
Nikotinamid, kanser hücrelerine kan akışını artırabilir ve DNA'larındaki hasarı onarmak için ihtiyaç duydukları bazı enzimleri bloke edebilir.

Nikotinamid, kanser hücrelerinin radyasyon tedavisi ve kemoterapi ile öldürülmesini kolaylaştırabilir.
Nikotinamid, bir tür radyosensitize edici ajan ve bir tür kemosensitize edici ajandır.
Nikotinamid, niasinamid olarak da adlandırılır.

Suda çözünür bir vitamin olan Nikotinamid (NSC 13128, Niasinamid, Vitamin PP, Nikotinik asit amid, Vitamin B3, NSC 27452), koenzim NAD ve NADP'nin aktif bir bileşenidir ve aynı zamanda sirtuinlerin bir inhibitörü olarak işlev görür.
Nikotinamid, çeşitli kozmetik ürünlerinde bulunan bir bileşendir.
'Niasin' terimi, temel yapı olarak piridin ile nikotinik asit ve nikotinamidin genel bir tanımı olarak kullanılır.

Nikotinamidin tıbbi kullanımları:
Niasin eksikliği:
Niasinamid, niasin eksikliğinin neden olduğu pellagra için tercih edilen tedavidir.
Niasin kullanılabilirken, niasinamid cilt kızarmasına neden olmama avantajına sahiptir.

Akne:
Nikotinamid krem sivilce tedavisi için kullanılır.
Nikotinamid, iltihaplı cilt rahatsızlıkları olan insanlara fayda sağlayabilecek iltihap önleyici etkilere sahiptir.

Niasinamid, insan keratinositlerinde in vitro seramidlerin biyosentezini arttırır ve in vivo olarak epidermal geçirgenlik bariyerini geliştirir.
2 ve 4 hafta boyunca %2 topikal niasinamid uygulamasının sebum atılım oranını düşürmede etkili olduğu bulunmuştur.
Niasinamidin, sonunda proinflamatuar interlökin-8 üretiminin aşağı regülasyonu ile sonuçlanan, reseptör 2'nin Cutibacterium aknelerinin neden olduğu aktivasyonunu önlediği gösterilmiştir.

Topikal niasinamidin diğer cilt faydaları arasında ciltte soyulmuş bir nem bariyerinin rahatlaması, tahrişin azalması, kolajen üretiminin artması ve kişinin cildindeki hiperpigmentasyonun azalması sayılabilir.

Cilt kanseri:
Günde 500 ila 1000 mg dozlarda niasinamid, yüksek risk altındakilerde melanom dışındaki cilt kanseri riskini azaltır.

Nikotinamid Kimyası:
Nikotinamidin yapısı, meta konumunda bir birincil amid grubunun eklendiği bir piridin halkasından oluşur.
Nikotinamid, nikotinik asidin bir amididir.

Aromatik bir bileşik olarak, iki fonksiyonel grubunun elektrofilik ikame reaksiyonlarına ve dönüşümlerine maruz kalır.
Organik Sentezlerde rapor edilen bu reaksiyonların örnekleri arasında, 2-kloronikotinonitrilin N-oksit yoluyla iki aşamalı bir işlemle, nikotinonitrilden fosfor pentoksit ile reaksiyona sokulmasıyla ve 3-aminopiridinden hazırlanan bir sodyum hipobromit çözeltisi ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanması yer alır.  
NADH'nin oksitlenmiş formu olan NAD+, nikotinamid parçasını içerir (kırmızı ile vurgulanmıştır)

Nikotinamidin endüstriyel üretimi:
Nikotinonitrilin hidrolizi, hayvan yeminde kullanım için yılda 3500 ton nikotinamid üreten Rhodococcus rhodochrous J1'den nitril hidrataz enzimi tarafından katalize edilir.
Enzim, amidin nikotinik aside daha fazla hidrolizinden kaçınıldığı için daha seçici bir senteze izin verir.
Nikotinamid, nikotinik asitten de yapılabilir. 
Ullmann'ın Endüstriyel Kimya Ansiklopedisine göre, 2014 yılında dünya çapında 31.000 ton nikotinamid satıldı.

Nikotinamid Biyokimyası:
NAD+ molekülündeki aktif Nikotinamid grubu, birçok metabolik yolda oksidasyona uğrar.
Nikotinamid, kofaktör nikotinamid adenin dinükleotidin (NADH / NAD+) bir parçası olarak yaşam için çok önemlidir.
Hücrelerde, nikotinamid, NAD+ ve nikotinamid adenin dinükleotit fosfat (NADP+) ile birleştirilir.
NAD+ ve NADP+, çok çeşitli enzimatik oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında, özellikle de glikoliz, sitrik asit döngüsü ve elektron taşıma zincirinde kofaktörlerdir.

İnsanlar nikotinamidi yutarsa, muhtemelen onu NAD'ye dönüştüren bir dizi reaksiyona girecek ve bu da daha sonra NADP+ oluşturmak üzere bir dönüşüme uğrayacaktır.
Bu NAD+ oluşturma yöntemine kurtarma yolu denir.
Bununla birlikte, insan vücudu, nikotinamid yutmadan amino asit triptofan ve niasinden NAD+ üretebilir.

NAD+, besinler ve hücrenin enerji para birimi olan adenozin trifosfat (ATP) arasındaki enerjinin karşılıklı dönüşümüne yardımcı olan bir elektron taşıyıcısı görevi görür.
Oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarında, kofaktörün aktif kısmı nikotinamiddir.
NAD+'da aromatik nikotinamid halkasındaki nitrojen, adenin dinükleotidine kovalent olarak bağlıdır.

Azot üzerindeki formal yük, aromatik halkadaki diğer karbon atomlarının ortak elektronları tarafından stabilize edilir.
NADH oluşturmak için NAD+ üzerine bir hidrit atomu eklendiğinde, molekül aromatikliğini ve dolayısıyla iyi miktarda stabilitesini kaybeder.
Bu daha yüksek enerjili ürün daha sonra bir hidrit salınımı ile enerjisini serbest bırakır ve elektron taşıma zinciri durumunda adenosin trifosfat oluşumuna yardımcı olur.
Bir mol NADH oksitlendiğinde, 158.2 kJ enerji açığa çıkacaktır.

Nikotinamid veya Niasinamid (NAM), gıdada bulunan ve diyet takviyesi ve ilaç olarak kullanılan bir B3 vitamini şeklidir.

ANAHTAR KELİMELER:
98-92-0, 202-713-4, Niasinamid, piridin-3-karboksamid, 3-Piridinkarboksamid, Nikotinik asit amid, PP vitamini, Papulex, Aminicotin, Amixicotyn

Hidrojen Bağ Donör Sayısı:1
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı:2
Dönebilen Bağ Sayısı:1
Tam Kütle:122.048012819 gram
Monoizotopik Kütle:122.048012819 g
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı:56 Ų
Ağır Atom Sayısı:9
Karmaşıklık:114
İzotop Atom Sayısı:0 Tanımlanmış Atom Stereocenter Sayısı:0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı:0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı:0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı:0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı:1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

Nikotinamid, B3 vitamininin suda çözünür, amid izotipidir.
Vücut, baklagiller, fasulye, fındık, tohumlar ve yeşil yapraklı sebzeler dahil olmak üzere diyetten Nikotinamid alır.
Bununla birlikte, çoğumuz diyetimizde bu maddelerden yeterince alamıyoruz ve ek Nikotinamid kapsülleri ile takviye etmemiz gerekebilir.
Nikotinamid, nikotinik asidin suda çözünür bir amididir ve dermatolojide uzun bir kullanım mirasına sahiptir.

Son yıllarda Nikotinamid birçok dermatolog arasında tercih edilen seçenek haline geldi.
Nikotinamid, cildin lekelerden, kırmızı noktalardan, şişliklerden ve siğillerden arındırılmış pürüzsüz bir dış tabaka oluşturma konusundaki doğal yeteneğini destekleyerek vücudunuzun cilt lekelerine verdiği doğal tepkiyi desteklemeye yardımcı olabilir.
Ön klinik kanıtlar, nikotinamidin vücudun bir tür ışığa duyarlılık türü olan Polimorf ışık patlamasını kontrol etme konusundaki doğal yeteneğini desteklemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
Nikotinamid, enerji metabolizmasında yer alan önemli bir molekül olan NAD'ın öncüsü olarak Nikotinamid'in rolü nedeniyle enerji üretimini iyileştiren vücudun doğal mekanizmalarını destekleyebilir.

Nikotinamidin biyolojik rolü:
Nikotinamid, B vitamini ailesi ve özellikle B3 vitamini kompleksi dahil olmak üzere çeşitli biyolojik sistemlerin bir bileşeni olarak ortaya çıkar.
Nikotinamid ayrıca, oksitlenmiş NAD+ formundaki N-ikameli aromatik halkanın NADH oluşturmak için hidrit saldırısı ile indirgendiği NADH ve NAD+ yapılarının kritik derecede önemli bir parçasıdır.
NADPH/NADP+ yapıları aynı halkaya sahiptir ve benzer biyokimyasal reaksiyonlarda yer alır.
Yeterli metil donörü olduğunda, nikotinamid karaciğerde biyolojik olarak aktif 1-Metilnikotinamide metillenebilir.

Nikotinamid için besin kaynakları:
Niasinamid başta et, balık, kabuklu yemişler ve mantarlarda ve daha az oranda bazı sebzelerde eser miktarda bulunur.
Nikotinamid genellikle tahıllara ve diğer gıdalara eklenir.
Birçok multivitamin 20-30 mg B3 vitamini içerir ve daha yüksek dozlarda da mevcuttur.

Nikotinamid hakkında araştırma:
2015 yılında yapılan bir deneme, koşullar için yüksek risk altındaki bir grup insanda yeni melanom dışı cilt kanserleri ve aktinik keratoz oranını azaltmak için niasinamid buldu.
Niasinamid, büllöz pemfigoid melanom dışı cilt kanserlerinin tedavisi de dahil olmak üzere birçok ek bozukluk için araştırılmıştır.
Niasinamid, sedef hastalığının tedavisinde faydalı olabilir.

Niasinamidin akne, rozasea, otoimmün kabarma bozuklukları, yaşlanan cilt ve atopik dermatit tedavisinde potansiyel bir rolü olduğuna dair kesin olmayan kanıtlar vardır.
Niasinamid ayrıca radyasyon veya kemoterapinin neden olduğu DNA zincir kırıklarının yeniden birleştirilmesinde yer alan enzimler olan poli(ADP-riboz) polimerazları (PARP-1) de inhibe eder.
ARCON (hızlandırılmış radyoterapi artı karbojen inhalasyonu ve nikotinamid) kanserde incelenmiştir.
Araştırmalar, niasinamidin HIV tedavisinde rol oynayabileceğini öne sürdü.

Yoğunluk: 1,40 g/cm3
Erime noktası: 129.5 °C
Kaynama noktası: 334 °C
XLogP3: -0.4
Hidrojen Bağ Donör Sayısı: 1
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 2
Dönebilen Bağ Sayısı: 1
Tam Kütle: 122.048012819
Monoizotopik Kütle: 122.048012819
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 56 Ų
Ağır Atom Sayısı: 9
Karmaşıklık: 114
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlanan Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

Niasinamid, B3 vitamininin aktif formu ve koenzim nikotinamid adenin dinükleotidinin (NAD) bir bileşenidir. 
Niasinamid, tümör kan akışını artırarak, böylece tümör hipoksisini azaltarak kemo ve radyo-duyarlılaştırıcı bir ajan olarak görev yapar.
Niasinamid ayrıca poli(ADP-riboz) polimerazları, radyasyon veya kemoterapi tarafından indüklenen DNA zincir kırıklarının yeniden birleşmesinde yer alan enzimleri de inhibe eder.

Nikotinamid, 3 konumundaki hidrojenin bir karboksamid grubu ile değiştirildiği piridin olan bir piridinkarboksamiddir.
Nikotinamid, bir EC 2.4.2.30 (NAD(+) ADP-ribosiltransferaz) inhibitörü, bir metabolit, bir kofaktör, bir antioksidan, bir nöroprotektif ajan, bir EC 3.5.1.98 (histon deasetilaz) inhibitörü, bir anti-inflamatuar ajan olarak rol oynar , bir Sir2 inhibitörü, bir Saccharomyces cerevisiae metaboliti, bir Escherichia coli metaboliti, bir fare metaboliti, bir insan idrar metaboliti ve bir geroprotektör.
Nikotinamid bir B3 vitamini, bir piridinkarboksamid ve bir piridin alkaloididir. Nikotinik asitten elde edilir.

Nikotinamid Hakkında Faydalı bilgiler:
Nikotinamid, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanında yılda ≥ 1 000 ila < 10.000 ton arasında üretilir ve/veya ithal edilir.
Nikotinamid tüketiciler tarafından, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden ambalajlamada, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılmaktadır.

Nikotinamidin Tüketici Kullanımları:
Nikotinamid şu ürünlerde kullanılır: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, hava bakım ürünleri, cilalar ve cilalar, yıkama ve temizlik ürünleri ve parfümler ve kokular.
Nikotinamidin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: işleme yardımcısı olarak iç mekan kullanımı ve işleme yardımcısı olarak dış mekan kullanımı.

Profesyonel çalışanlar tarafından Nikotinamidin yaygın kullanımları:
Nikotinamid şu ürünlerde kullanılır: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, ilaçlar, hava bakım ürünleri, cilalar ve cilalar, yıkama ve temizlik ürünleri ve laboratuvar kimyasalları.
Nikotinamid şu alanlarda kullanılmaktadır: sağlık hizmetleri.
Nikotinamidin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: işleme yardımcısı olarak iç mekan kullanımı.

Formülasyon veya yeniden paketleme:
Nikotinamid şu ürünlerde kullanılır: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, ilaçlar, hava bakım ürünleri, cilalar ve cilalar, yıkama ve temizlik ürünleri ve laboratuvar kimyasalları.
Nikotinamid, başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir (ara maddelerin kullanımı).
Nikotinamid'in çevreye salınması endüstriyel kullanımdan oluşabilir: karışımların formülasyonu.

Nikotinamidin sanayi sitelerinde kullanım alanları:
Nikotinamid şu ürünlerde kullanılır: kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, hava bakım ürünleri, ilaçlar, cilalar ve cilalar ve yıkama ve temizlik ürünleri.
Nikotinamid, başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir (ara maddelerin kullanımı).

Nikotinamid aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: sağlık hizmetleri ve karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme.
Nikotinamid aşağıdakilerin imalatında kullanılır: kimyasallar ve gıda ürünleri.
Nikotinamidin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: başka bir maddenin (ara maddelerin kullanımı), kapalı sistemlerde minimum salınımlı maddelerin ileri imalatında bir ara adım olarak, işleme yardımcısı olarak ve endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında.

Niasinamid veya nikotinik asit amid olarak da bilinen nikotinamid, B3 vitamininin suda çözünür, aktif formudur.
Nikotinamid, dermatoloji alanında birçok farklı endikasyon için giderek daha fazla çalışılmaktadır, ancak değerini netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Nikotinamid, maya, yağsız et, balık, kuruyemiş ve baklagillerde doğal olarak küçük miktarlarda bulunur. Ayrıca genellikle tahıllara ve diğer gıdalara eklenir.
Oral nikotinamid, multivitamin kombinasyonlarında 20-30 mg ve tek başına ucuz 500 mg tabletler olarak mevcuttur.
Nikotinamid, güneşten koruyucular ve kozmetik ajanlar da dahil olmak üzere birçok topikal ajana dahil edilmiştir.

Niasinamid veya Nikotinamid (NAM), gıdalarda bulunan ve besin takviyesi ve ilaç olarak kullanılan bir B3 vitamini şeklidir.
Ek olarak, Nikotinamid, pellagrayı (niasin eksikliği) önlemek ve tedavi etmek için ağız yoluyla kullanılır.
Bu amaçla nikotinik asit (niasin) kullanılabilirken, niasinamid cilt kızarmasına neden olmama avantajına sahiptir.

Niasinamid veya nikotinik asit amid olarak da bilinen nikotinamid, B3 vitamininin suda çözünür, aktif formudur.
Dermatoloji alanında birçok farklı endikasyon için giderek daha fazla çalışılmaktadır, ancak değerini netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Niasinamid, vücuttaki yağların ve şekerlerin işlevi ve sağlıklı hücrelerin korunması için gereklidir.
Niasinamid, vücut tarafından ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarda alındığında niasinamide dönüştürülür.

Niasinin aksine, niasinamid yüksek kolesterolün tedavisine yardımcı olmaz.
İnsanlar B3 vitamini eksikliğini ve pellagra gibi ilgili durumları önlemek için niasinamid kullanırlar.
Niasinamid ayrıca akne, diyabet, kanser, osteoartrit, yaşlanan cilt, cilt rengi değişikliği ve diğer birçok durum için de kullanılır, ancak bu kullanımların çoğunu destekleyecek iyi bir bilimsel kanıt yoktur.
Niasinamidi niasin, NADH, nikotinamid ribozit, inositol nikotinat veya L-triptofan ile karıştırmayın.

Nikotinamid nasıl çalışır?
Nikotinamidin geniş klinik etkileri, Nikotinamidlerin rolü ile şu şekilde açıklanabilir:

Hücresel bir enerji öncüsü
Enflamatuar sitokinlerin bir modülatörü
DNA onarımında, genomik stabilitenin korunmasında ve iltihaplanma ve apoptoz (hücre ölümü) dahil olmak üzere yaralanmaya hücresel yanıtta önemli bir rol oynayan nükleer enzim poli(adenosin difosfat-riboz [ADP]) polimeraz [PARP] inhibitörü.

Nikotinamid ne için kullanılır?
B3 Vitamini iyi sağlık için gereklidir; eksikliği ciddi bir hastalığa, pellagraya yol açar.
Oral nikotinamid, pellagrayı tedavi etmek için etkili bir şekilde kullanılabilir.
İlaç olarak kullanılan nikotinamid, cilde birkaç farklı şekilde fayda sağlayabilir.

Nikotinamid, büllöz (kabarcıklı) hastalıkların tedavisinde kullanılabilen anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
Nikotinamid, anti-inflamatuar etkisiyle ve sebumu azaltarak akneyi iyileştirebilir.
Nikotinamid, epidermis (dış cilt tabakası) yoluyla su kaybını azaltarak ve böylece cilt nemini artırarak cilt bariyeri işlevini iyileştirebilir.

Nikotinamidin, yaşlanan cildin pigmentasyonunu, lekelenmesini ve kızarıklığını iyileştirerek cildi iyileştirdiği bildirilmektedir; bazı kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır.
Nikotinamid, aktinik keratozları ve cilt kanseri, özellikle skuamöz hücreli karsinom riskini azaltabilir.
Nikotinamid suda çözünür bir B3 vitamini veya niasin formudur.

Nikotinamid vücutta balık, kümes hayvanları, fındık, baklagiller, yumurta ve tahıl taneleri gibi niasin açısından zengin yiyecekler yiyerek yapılır.
Nikotinamid takviyeleri, cilt koşullarını ve niasin eksikliklerini tedavi etmek için kullanılır.

Son çalışmalar, nikotinamidin güneşten zarar görmüş cildi olan hastalarda bazı cilt lezyonlarına karşı koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir.
Farklı cilt kanseri türlerinde ve farklı insanlarda güvenlik ve etkinliği doğrulamak için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Ayrıca nikotinamidin UV ışınlarına karşı koruyucu etkileri güneş yanığına karşı koruduğu anlamına gelmez.

Cilt kanserini önlemek için
Büyük bir çalışma, nikotinamid almanın belirli cilt kanseri türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini buldu.
Birkaç küçük çalışma, kaba pullu lekelerin oluşumunu da azaltabileceğini öne sürüyor.
Ek uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Akne ve diğer cilt koşullarını tedavi etmek için
Nikotinamid, akne ve rozasea gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde ilaç olarak kullanılır.

Nikotinamid, ultraviyole (UV) ışığa maruz kalmaya karşı koruma sağlıyor gibi görünse de, güneş kremi yerine geçmez ve güneş yanığına karşı koruma sağlamaz.
Niasin vücutta nikotinamid haline gelebilse de, takviye olarak kullanıldığında etkileri ve yan etkileri farklıdır ve birbirinin yerine geçemez.

Niasinamid olarak da bilinen nikotinamid, niasin veya B3 vitamininin suda çözünür bir amid formudur.
Nikotinamid balık, kümes hayvanları, yumurta ve tahıl taneleri gibi gıdalarda bulunur.
Nikotinamid ayrıca bir diyet takviyesi olarak ve kızarmayan bir niasin formu olarak pazarlanmaktadır.

Nikotinamid, pellagra gibi niasin eksikliğinden kaynaklanan durumları tedavi etmek için tıbbi kullanımlar kurmuştur.
Oral ve topikal formülasyonlar, akne vulgaris ve rosacea dahil olmak üzere çeşitli inflamatuar cilt durumlarını tedavi etmek için kullanılır.

Bir hayvan çalışması, nikotinamid takviyesinin mitokondriyal işlevi koruyarak glokomun önlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
Diğer preklinik modeller, UV radyasyonuna karşı fotoimmün koruyucu ve kemopreventif etkiler gösterir.
Nikotinamid, insan melanositlerinde ve keratinositlerinde UV radyasyonunun neden olduğu DNA hasarının onarımını arttırır ve benzer etkiler insan çalışmalarında gösterilmiştir.
Diğer klinik araştırmalar, oral nikotinamidin UV ile indüklenen ve fotodinamik terapi (PDT) ile indüklenen immünosupresyonu azalttığını gösteriyor.

Güneşten zarar görmüş cilde sahip hastalarda oral nikotinamid, agresif olmayan cilt kanserlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı oldu.
Ancak böbrek nakli hastaları arasında yapılan küçük bir denemede benzer etkiler önemli değildi.
Diğer çalışmalar, melanom riskinin bir göstergesi olan aktinik keratozlarda bir azalma buldu.
Ek çalışmalar garantilidir.

Nikotinamidin klinik çalışmalarda büyük ölçüde iyi tolere edildiği görülmektedir.
Niasin vücutta nikotinamide dönüştürülse de, bu iki takviye, farklı yan etki profillerine sahip oldukları için birbirinin yerine kullanılabilir olarak görülmemelidir.

Nikotinamid, vücutta oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarında kullanılan nikotinamid adenin dinükleotid NAD+ ve NADH koenzimlerinin kimyasal olarak bir parçasıdır.
Bu aktiviteler arasında hücresel metabolik aktiviteleri besleyen adenozin trifosfat (ATP) üretimi yer alır.

Oral veya topikal nikotinamidin fotoimmüno-koruyucu etkileri, hücresel enerjide UV'ye maruz kalma sonrası düşüşleri veya ışınlanmış hücrelere enerji tekrarını önleyerek DNA onarımına verdiği destekle bağlantılıdır.
Nikotinamid, UV kaynaklı DNA hasarının bu gelişmiş onarımına katkıda bulunan çeşitli yollar üzerinde etkilidir.
Cilt kanseri kemoprevensiyonu, kısmen inflamatuar makrofajlardaki azalmaya bağlanır.

UV ışınlı keratinositlerde, nikotinamid IL-6, IL-10, MCP-1 ve TNF-alfa mRNA, aktivitesi iltihaplanma, hücresel doku hasarı, hücre ölümü ve cilt kanseri ile ilgili olabilen sitokin aracılarının ekspresyonunu azalttı.
İnsan melanositlerinde, nikotinamid, global nükleotid eksizyon onarım oranını ve DNA onarımından geçen ışınlanmış melanositlerin sayısını arttırdı.
Topikal nikotinamidin inflamatuar cilt koşulları üzerindeki etkileri, sebosupresif ve anti-inflamatuar özelliklerine bağlanır.

Niasin ve nikotinamid vitamin rolleri bakımından benzer kabul edilse de farmakolojik endikasyonları, etkileri ve yan etkileri farklıdır.
Niasin, insan hücrelerinde G-protein-bağlı bir reseptör HM74A'ya yüksek afiniteye sahiptir, bu da cildin vazodilatasyonuna veya kızarmasına neden olan prostaglandinlerin salınmasına neden olur.
Nikotinamid ayrıca kolesterolü düşürür.

Nikotinamidin büyük ölçüde iyi tolere edildiği görülmektedir.
Ancak mide bulantısı, kusma ve diğer gastrointestinal semptomların yanı sıra baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi ve karaciğer toksisitesi yüksek oral dozlarla ilişkilendirilmiştir.
Nikotinamid kullanan hemodiyaliz hastalarında RKÇ'lerin bir meta-analizinde trombositopeni riskinin arttığı da kaydedilmiştir.

Nikotinamid olarak da adlandırılan nikotinamid, bir B3 vitamini şeklidir.
Nikotinamid et, balık, süt, yumurta, yeşil sebzeler ve tahıllar dahil olmak üzere birçok gıdada bulunur.

Nikotinamid, vücuttaki yağların ve şekerlerin işlevi ve sağlıklı hücrelerin korunması için gereklidir.
Niasin, vücut tarafından ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarda alındığında niasinamide dönüştürülür.
Niasinin aksine, niasinamid yüksek kolesterolün tedavisine yardımcı olmaz.

Nikotinamid, maya, yağsız et, balık, kuruyemiş ve baklagillerde doğal olarak küçük miktarlarda bulunur.
Nikotinamid de sıklıkla tahıllara ve diğer gıdalara eklenir.
Oral nikotinamid, multivitamin kombinasyonlarında 20-30 mg olarak mevcuttur ve Nikotinamid üzerinde ucuz 500 mg tabletler olarak bulunur.
Nikotinamid, güneşten koruyucular ve kozmetik ajanlar da dahil olmak üzere birçok topikal ajana dahil edilmiştir.
Yüksek riskli bireylerde, nikotinamid takviyesinin belirli cilt lezyonlarına ve melanom dışı cilt kanserlerine karşı koruyucu etkileri oldu.

Nikotinamid suda çözünür bir B3 vitamini veya niasin formudur.
Nikotinamid vücutta balık, kümes hayvanları, fındık, baklagiller, yumurta ve tahıl taneleri gibi niasin açısından zengin yiyecekler yiyerek yapılır. Nikotinamid takviyeleri, cilt koşullarını ve niasin eksikliklerini tedavi etmek için kullanılır.
Son çalışmalar, nikotinamidin güneşten zarar görmüş cildi olan hastalarda bazı cilt lezyonlarına karşı koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir. Farklı cilt kanseri türlerinde ve farklı insanlarda güvenlik ve etkinliği doğrulamak için ek çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca nikotinamidin UV ışınlarına karşı koruyucu etkileri güneş yanığına karşı koruduğu anlamına gelmez.

Nikotinamidin geniş klinik etkileri, rolüyle şu şekilde açıklanabilir:
-hücresel bir enerji öncüsü
-inflamatuar sitokinlerin bir modülatörü
- DNA onarımında, genomik stabilitenin korunmasında ve iltihaplanma ve apoptoz (hücre ölümü) dahil olmak üzere yaralanmaya hücresel yanıtta önemli bir rol oynayan nükleer enzim poli(adenosin difosfat-riboz [ADP]) polimeraz [PARP] inhibitörü.

B3 vitamini melanom riskini azaltır mı?
B3 vitamininin koruyucu etkileri teorik olarak melanoma karşı da çalışmalıdır.
Bu koruma çalışmalarda gösterilmemiştir, ancak bunun nedeni muhtemelen melanomun BCC ve SCC'den çok daha az yaygın olmasıdır.
Önemli sonuçlar elde etmek için, bir denemenin daha uzun bir süre boyunca çok daha fazla insanı incelemesi gerekir.
Ne yazık ki, henüz B3 vitamininin melanom riskini azalttığına dair kanıtımız yok.

B3 vitamininin diğer potansiyel faydaları:
Topikal vitamin B3'ün (yani doğrudan cilde krem olarak uygulandığında), pigmentasyon ve ince kırışıklıklar dahil olmak üzere güneş hasarı ve yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini azalttığı, ayrıca lekeleri azalttığı ve elastikiyetini arttırdığı gösterilmiştir.
Topikal B3 vitamininin eksizyon prosedürlerinden sonra cilt iyileşmesini iyileştirdiği deneysel bir ortamda gösterilmiştir.

İnsanlar B3 vitamini eksikliğini ve pellagra gibi ilgili durumları önlemek için niasinamid kullanırlar.
Nikotinamid ayrıca akne, diyabet, kanser, osteoartrit, yaşlanan cilt, cilt rengi değişikliği ve diğer birçok durum için de kullanılır, ancak bu kullanımların çoğunu destekleyecek iyi bir bilimsel kanıt yoktur.
Niasinamidi niasin, NADH, nikotinamid ribozit, inositol nikotinat veya L-triptofan ile karıştırmayın, bunlar aynı değildir.

Nikotinamid (NAM), nikotinamid adenin dinükleotidin (NAD+) bir diyet kaynağıdır.
NAM'ın gram dozları, insanlarda ve hayvan modellerinde inflamatuar hastalıklar ve bunama gibi çeşitli hastalık durumlarını tedavi etmek için uzun süredir kullanılmaktadır.
Son çalışmalar, NAM'ın terapötik etkinliğinin altında yatan bazı mekanizmaları aydınlatmıştır; bunlara ağırlıklı olarak NAD+'ya dönüşümü aracılık ediyor gibi görünmektedir.
NAD+ miktarını ve NAD+/NADH oranını artırarak, NAM uygulaması mitokondriyal fizyolojiyi ve ROS oluşumunu değiştirir.

Nikotinamid ayrıca birçok proteinin aktivitesini modüle eder.
Örneğin, SIRT1 aktivasyonu sitoproteksiyon, antiinflamasyon ve antimetabolik sendrom etkileri uygulayarak önemli roller oynar.
Bununla birlikte, hücrelerdeki SIRT1 aktivitesi, çeşitli koşullara bağlı olarak NAM tedavisi ile pozitif veya negatif olarak düzenlenebilir.
Bu bölümde, bir farmasötik olarak NAM'ın daha geniş ve daha güvenli uygulamalarını teşvik etmek amacıyla NAM ve NAD+'nın biyokimyası ve işlevine ilişkin mevcut anlayışlar sunulmaktadır.

Nikotinamid (NAM), embriyonik kök (ES) ve uyarılmış pluripotent kök (iPS) hücrelerinin farklılaşmasında kullanılan bir hücre kültürü takviyesidir.
Nikotinamid, bir poli (ADP-riboz) polimeraz (PARP) inhibitörü olan B3 vitamininin bir amid türevidir ve NAD+'nın birincil öncüsünü temsil eder.
Nikotinamidin ayrıca çeşitli uygulamalarda kök hücre farklılaşmasını modüle ettiği, özellikle de pankreas faresi ES ve iPS hücrelerinin pankreas adacığı benzeri insülin salgılayan hücrelere farklılaşması için olduğu gösterilmiştir.

Nikotinamid, B kompleksinin bir vitamini olan nikotinik asidin bir amididir.
Hücrelerde, Nikotinamid, çok çeşitli enzimatik oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları için koenzimler olan NADP+ ve NAD+'ya dahil edilir.
Nikotinamidin anti-inflamatuar özellikler sergilediği ve mezenkimal kök hücrelerin büyüme faktörleri ve diğer reaktiflerle birlikte insülin üreten hücrelere farklılaşmasını desteklediği bildirilmektedir.
Nikotinamid, sirtuin aktivitesini bastırır ve oluşumunu teşvik etmek ve organoidlerin ömrünü uzatmak için kullanılır.

Nikotinamid, vücuttaki yağların ve şekerlerin düzgün çalışmasını destekler ve sağlıklı cilt hücrelerinin korunmasına yardımcı olur.
Niasinin aksine, nikotinamidin yağlar üzerinde hiçbir yararlı etkisi yoktur ve kandaki yüksek kolesterol veya yüksek yağ düzeylerini tedavi etmek için kullanılmamalıdır.

Topikal nikotinamid:
Akne:
Topikal krem, jel ve oral formlarda (örn. Nicomide®) bulunan nikotinamidin akneyi temizlemede etkili olduğu gösterilmiştir. Kontrollü bir klinik çalışmada, orta şiddette aknesi olan 76 hastada akne vulgaris tedavisinde %4 nikotinamid jelin topikal antibiyotik %1 klindamisin jel kadar etkili olduğu bulundu.
Çalışma, nikotinamidin anti-inflamatuar özelliklerinin aknedeki başarısına katkıda bulunmuş olabileceği sonucuna varmıştır.

Nikotinamid ayrıca yüz sebum üretimini de azaltır.
Sebum, yüzün parlamasından sorumludur ve iltihaplanmayan komedonlara ve iltihaplı akne lezyonlarına katkıda bulunur.
Beyaz ve Japon kadınlarda yapılan iyi kontrollü bir klinik araştırmanın sonuçları, yüze 4-6 hafta süreyle %2 nikotinamid nemlendirici uygulanmasının, yüzdeki parlaklık ve yağlılıkta önemli farklılıklar ile sebum üretimini azalttığını göstermiştir.

Nikotinamid jel, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, ABD ve İrlanda'da sivilce için reçetesiz bir tedavi olarak pazarlanmaktadır.
Günde iki kez uygulama cildin aşırı kurumasına neden oluyorsa, günde bir veya gün aşırı olarak azaltılabilir.

Depolama sınıfı:
Depolama sınıfı (TRGS 510): 11: Yanıcı Katılar
Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip malzemeler
Pozlama kontrolleri:
Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
NIOSH (ABD) veya EN 166(EU) gibi uygun devlet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.
Koruyucu gözlük kullanın
Nikotinamidden cilt koruması:
Bu tavsiye, yalnızca bizim tarafımızdan sağlanan güvenlik bilgi formunda belirtilen ürün için ve belirtilen kullanım için geçerlidir.
EN374'te belirtilenlerden farklı koşullar altında ve diğer maddelerde çözülürken veya bunlarla karıştırıldığında lütfen CE onaylı eldiven tedarikçisiyle iletişime geçin.
Nikotinamid ile tam temas:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dk

Gül hastalığı:
Rosacea'nın klinik belirti ve semptomları, artan yüzde cilt kuruluğu, kızarıklık ve hassasiyeti içerir.
En az iki çalışmada, nikotinamid içeren nemlendiricilerin rosacea hastalarında cilt bariyeri işlevini iyileştirdiği ve bunun da temizleyiciler ve kozmetikler dahil olmak üzere tahriş edici maddelere karşı reaksiyonun azalmasına yol açtığı gösterilmiştir.

Yaşlanma karşıtı cilt bakımı:
Nikotinamid, sayısız metabolik yol için gerekli olan ko-enzimler (enzimatik reaksiyonların kolaylaştırıcıları) olan nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfatın (NADP) bir öncüsü olarak hizmet eder.
Bu koenzimler, glikoz metabolizmasında, hücresel enerji üretiminde ve lipidlerin sentezinde rol oynar.
NADH / NADPH (NAD ve NADP'nin indirgenmiş formları) seviyeleri yaşla birlikte azalır ve topikal nikotinamid düşüşü tersine çevirir.

Çok sayıda klinik çalışmada, topikal nikotinamid, ince çizgileri ve kırışıklıkları, hiperpigmente noktaları, kırmızı lekeyi ve cilt solgunluğunu (sararma) ve ayrıca esnekliği iyileştirdi.
Bir çalışma, nikotinamidin cildin doğal yumuşatıcılar ve cilt koruyucular olan seramid üretimini artırdığını ve böylece cilt nemini iyileştirdiğini gösterdi.

50 kadında yapılan çift kör, plasebo kontrollü, bölünmüş yüz, sol-sağ, randomize 12 haftalık bir çalışma, %5 topikal nikotinamidin çeşitli cilt yaşlanması belirtileri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Araştırmacılar, topikal nikotinamidin ince çizgiler/kırışıklıklar, pigmentasyon, doku ve kırmızı lekede önemli bir iyileşme ile sonuçlandığını bildirdi.
Çalışma Proctor ve Gamble tarafından desteklendi.

30 sağlıklı Japon kadın üzerinde yapılan bir başka çalışma, %4 nikotinamid içeren bir kozmetik ürününün sekiz hafta uygulanmasından sonra göz kapağı kırışıklıklarının düzeldiğini bildirdi.
Nikotinamid iyi tolere edilir ve sıklıkla topikal retinoidleri veya meyve asitlerini tolere edemeyen kişiler tarafından kullanılabilir.

Nikotinamidin antikanser etkileri:
Ultraviyole radyasyon (UVR), cilt kanseri gelişimi için ana risk faktörüdür.
UVR'nin kansere neden olduğu mekanizmalar, DNA'ya doğrudan hasar ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler dahil olmak üzere karmaşıktır.
Nikotinamidin insan keratinositlerinde ve insan derisinde doğrudan ve oksidatif DNA hasarının onarımını arttırdığı gösterilmiştir. Nikotinamid, pozitif Mantoux testi (pozitif tüberkülin duyarlılık testi) olan gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışmada gösterildiği gibi UV kaynaklı bağışıklık baskılanmasını önleme potansiyeline sahiptir.
Mantoux reaksiyonu, UVR'ye maruz bırakılarak bastırılabilir.
Nikotinamid, UVR'ye maruz kalmadan önce veya sonra (güneş ışığına maruz kalmayı simüle ederek) uygulandığında bu bağışıklık baskılanmasını azalttı.
50 hastada yapılan randomize kontrollü bir klinik çalışmada, altı ay boyunca günde iki kez başa, ön kollara ve ellere uygulanan %1 nikotinamid jeli, kanser öncesi aktinik keratozların ortalama sayısını %28 oranında azaltmıştır.

Nikotinamid ciddi göz tahrişine neden olur.
Nikotinamidin Önlem Açıklamaları:
P264: Kullandıktan sonra cildi iyice yıkayın.
P280: Göz koruması/yüz koruması kullanın.
P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Varsa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın.
Durulamaya devam edin.
P337 + P313: Göz tahrişi devam ederse, tıbbi yardım/müdahale alın.

Sinyal Kelimesi: Uyarı
RTECS:QS3675000
Depolama sınıfı: 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar
WGK: WGK 1 su için biraz tehlikeli

Nispeten reaktif olmayan organik reaktifler kap A'da toplanmalıdır.
Halojenli iseler B kabında toplanmalıdırlar.
Nikotinamidin katı artıkları için kap C'yi kullanın.
Nikotinamidin Güvenlik Bilgileri:
Tehlike kategorileri: tahriş edici

Nikotinamid Depolama ve Nakliye Bilgileri:
Depolama: Nikotinamidin depolanması +15°C ila +25°C arasındadır.

Nikotinamidin Özellikleri:
Tahlil (kurutulmuş madde üzerinde hesaplanan perklorik asit titrasyonu): %99,0 - 101,0
Deney (HPLC, kurutulmuş madde üzerinde hesaplanan): %98,5 - 101,0
Kimlik (IR-spektrumu) (Ph Eur): testi geçti
Kimlik (IR spektrumu) (USP): testi geçti
Kimlik (renklendirme 1): testi geçer
Kimlik (renklendirme 2): testi geçer
Kimlik (UV/VIS-Spectrum): testi geçti

Nikotinamidin Görünüşü: Beyazdan neredeyse beyaza kadar, kristal toz
Çözeltinin görünümü (50 g/l; su): Berrak, renksiz, rengi referans çözeltiden daha yoğun değil BY₇

pH (50 g/l; su): 6,0 - 7,5
Erime aralığı (düşük değer): ≥ 128 °C
Erime aralığı (üst değer): ≤ 131 °C
Absorpsiyon oranı (A 245 nm/A 262 nm): 0,63 - 0,67
Klorür (Cl): ≤ 210 ppm
Sülfat (SO₄): ≤ 190 ppm
Ağır metaller (Pb olarak) (JP): ≤ 30 ppm
As (Arsenik): ≤ 3 ppm
Cu (Bakır): ≤ 20 ppm
Pb (Kurşun):≤ 2 ppm
Zn (Çinko): ≤ 25 ppm

EŞ ANLAMLI:
niasinamid
98-92-0
3-Piridinkarboksamid
piridin-3-karboksamid
nikotinik asit amid
PP vitamini
papuleks
Aminikotin
Amikikotin
Nicobion
nikotilamid
Nikotinamid
savakotil
benikot
Dipegil
endobiyon
hansamid
pelmin
nikotinik amid
delonin amid
pelonin amid
Vi-Nikotil
Avusturya PP
Inovitan PP
B vitamini
nikosilamid
nikotilamid
nikotililamido
amnikotin
Niacevit
Nicamina
Nicamindon
Nikofort
nikomidol
nikotamit
nikovitina
nikovitol
Nikozimin
niyosinamid
Niozimin
Niamid
Nicasir
Nikogen
nikota
nikotol
nikovit
Niko-tamin
3-karbamoilpiridin
nikotin asit amid
Nandervit-N
Piridin-3-karboksilik asit amid
Niavit PP
Lefkoşa 2
nikotin amid
beta-Piridinkarboksamid
Nikotinsaeureamid
nikotinamidum
nikotilamidum
medyatik
nikotinsaureamid
Piridin, 3-karbamoil-
3-Piridinkarboksilik asit amid
m-(Aminokarbonil)piridin
asit amid
faktör pp
nikotinamid
Nicovel
pelmin
kyseliny nikotinove arasında
Witamina PP
PP-Faktörü
amid PP
NAM
niktoamid
CCRIS 1901
dipigil
HSDB 1237
vi-noktil
AI3-02906
MGK 13128
b-Piridinkarboksamid
Niasinamid [USP]
UNII-25X51I8RD4
3-(aminokarbonil)piridin
MFCD00006395
CHEMBL1140
MLS000069714
chebi:17154
25X51I8RD4
NSC13128
Niasinamid (USP)
NSC-13128
NSC-27452
NCGC00093354-03
NCGC00093354-05
SMR000058212
WLN: T6NJ CVZ
DSSTox_RID_75873
DSSTox_GSID_20929
enduramid
CAS-98-92-0
B3, Vitamini
B3 vitamini
B3, Vitamini
3 Piridinkarboksamid
SR-01000721872
Niasinamid
niakotinamid
nikotinamid
nikotin-amid
Nikotinsaeureamid
3-Amidopiridin
1405 sayılı DEA
Nikotinamid,(S)
B3 vitamini amid
3-iridinkarboksamid
niasin - B3 Vitamini
1yc5
Opera_ID_775
Niasin
bmse000281
MolMap_000061
EC 202-713-4
SCHEMBL2926
MLS001424246
SCHEMBL6278767
SGCUT00176
ÇİNKO5878
DTXSID2020929
SCHEMBL19978192
BDBM27507
HMS2090B05
HMS2093H03
HMS2236J03
HMS3370F21
HMS3394M21
HMS3655M20
HMS3713B22
HMS3884A16
HY-B0150
NSC27452
to_000073
Tox21_111202
Tox21_201716
Tox21_302776
NSC759115
s1899
STL163867
AKOS005715850
Tox21_111202_1
CCG-101149
CS-1968
DB02701
MCULE-3532732201
NC00399
NSC-759115
SB74497
NCGC00093354-04
NCGC00093354-06
NCGC00093354-09
NCGC00256432-01
NCGC00259265-01
AS-13845
BN166252
K774
DB-057754
FT-0631517
FT-0672696
FT-0773644
N0078
N1651
SW197779-3
EN300-15612
C00153
D00036
J10422
AB00373895-13
AB00373895_15
AB00373895_16
A845925
AC-907/25014114
Q192423
S-201470
SR-01000721872-3
SR-01000721872-4
SR-01000721872-5
Z33546463
F2173-0513

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.