PHENYLSULFONAT CAL

Kalsiyum dodesilbenzen sülfonat


Phenylsulfonat CAL, Bitki Koruma Formülasyonları için bir emülgatördür

Phenylsulfonat CAL, bitki koruma uygulamaları için anyonik bir emülgatördür.
Fenilsülfonat CAL, doğrusal CaDBBS'ye dayanır ve dallanmış Ca tuzlarına karşı gelişmiş biyolojik bozunma gösterir ve bu nedenle çevre dostu bir alternatif haline gelmiştir.

Faydaları
Geliştirilmiş biyolojik olarak parçalanabilirlik
Çevre dostu
Bileşim / içerikler hakkında bilgi
Kimyasal karakterizasyon
İzobütanolde kalsiyum alkil benzen sülfonat
Tehlikeli maddeler
İzo-Bütanol
Konsantrasyon: 20,0000 - 30,0000%
CAS numarası: 78-83-1
Tehlike sembolleri Xi
R cümleleri 10 37/38 41 67

Kalsiyum dodesilbenzen sülfonat
Konsantrasyon: 60,0000 - 80,0000%
CAS numarası: 26264-06-2
Tehlike sembolleri Xi
R cümleleri 38 41

Kompozisyon
izobütanolde n-C12 alkilbenzen sülfonat kalsiyum tuzu (Dodesene dayalı doğrusal alkil zinciri)

Konsantrasyon, Aktif içerik [%] yakl. 70
İyoniklik anyonik
Ürün özellikleri *)
Görünüm: Berrak, soluk kahverengi, viskoz sıvı
Kimyasal / Fiziksel Veriler
pH [Etanol / Su 1: 1'de% 5 tel quel]: 6,0 - 8,0
Parlama noktası [° C; DIN 51755 / Abel-Penky]: 33
Yoğunluk [g cm-3; 20 ° C]: yaklaşık 1.02
Donma noktası [° C; DIN 51583]: yaklaşık -10
Su içeriği [%; K.F .; DIN 51777]: maks. 0.5

Çözünürlük
Benzen, sikloheksanon, mineral yağlar, petrol, çözücü nafta, toluen, ksilen içinde berrak bir çözelti oluşturmak üzere çözülür; suda çözünmez: 1: 1 su / izopropanol içinde berrak bir çözelti oluşturmak için% 1 konsantrasyonda çözünür

Biyosidal emülsiyon haline getirilebilir konsantrelerin, suyla karıştırıldığında kararlı emülsiyonlar oluşturması amaçlanır.
İmalatlarında karışık emülgatörlerin kullanılması yaygın bir uygulamadır.
Karışık bir emülgatör, bir anyonik ve bir noniyonik bileşene sahiptir ve ikincisi, kimyasal olarak farklı birkaç bileşenden oluşabilir.
Fenilsülfonat CAL'nin anyonik bir bileşen olarak uygun olduğu kanıtlanmıştır.

Aşağıdaki ürünler noniyonik bileşenler olarak kullanılabilir
Genapol O, M, PF sınıfları
Emülsojen EL 360
Sapogenat T sınıfları

Kullanılan emülgatör miktarı, gerekli stabilite derecesine bağlıdır; genellikle konsantreye göre% 3-15'tir.

Kılavuz formülasyonlar
% 45.0 Parathion etil yakl. % 98
% 50.0 Ksilen
% 2,8 Emülsojen EL 360
% 2,2 Fenilsülfonat CAL

Fenilsülfonat CAL, organik fosfor ve organoklorlu ürünler için pestisit emülgatör formüle etmek için kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Fenilsülfonat CAL, Fenilsülfonat, Kalsiyum dodesilbenzen sülfonat, sinnozonncx70, soprofors70, Nansa EVM 62H, Nansa EVM 70I, Ninat 401, Ninat 401A, 78-83-1

% 45,0 Malathion yakl. . % 98
% 50.0 Ksilen
% 2,9 Emülsojen EL 360
% 2,1 Fenilsulfonat CAL


% 40.0 Parathion metil yaklaşık. % 80
% 55.0 Ksilen
% 2,7 Genapol O-150
% 2,3 Fenilsülfonat CAL

Bu bilgiler mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve ürünlerimiz ve kullanımları hakkında genel notlar sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu nedenle, belirli bir uygulamaya uygunluklarında açıklanan ürünlerin belirli özelliklerini garanti ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır.
Mevcut tüm sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin kalitesi Genel Satış Koşullarımız kapsamında garanti edilmektedir.


Kullanım: Kalsiyum Dodesil Benzen Sülfonat, karışık tarımsal emülgatör yapmak için birçok türde iyonik olmayan yüzey aktif madde ile birleşebilir.
Kalsiyum Dodesil Benzen Sülfonat, pestisit, fungisit ve herbisit formüle etmek için kullanılabilir. Kalsiyum dodesil benzen sülfonat, yüzey aktif maddeler veya tarımsal kimyasal emülgatörler olarak kullanılır.
Kalsiyum Dodesil Benzen Sülfonat, organik fosfor ve organoklorin ürünleri için pestisit emülgatörünü formüle etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

• EMÜLGATÖR 1371 A
• KALSİYUM N-DODESİLBENZENSÜLFONAT
• KALSİYUM DODESİLBENZEN SÜLFONAT
• 1371a
• kalsiyumalkilaromatik sülfonat
• kalsiyumalkilbenzensülfonat
• kalsiumbis (dodesilbenzensülfonat)
• kalsiyumdodesilbenzensülfonat
• casul70hf
• Cenzensulfonicacid, dodesyl-, kalsiyumtuzu
• dodesil-benzensülfonikasikalsiyum tuzu
• dodesilbenzensülfonik asit, kalsiyum
• dodesilbenzensülfonik asit, kalsiyum tuzu
• dodesilbenzensülfonik asitkalsiyum tuzu
• dodesilbenzensülfonik asitkalsiyum tuzu
• Pestisitemülgatör NO.500
•    kuru erik
• sinnozonncx70
• soprofors70
• Nansa EVM 62H
• Nansa EVM 70I
• Ninate 401
• Ninate 401A
• Fenilsülfonat CAL
• Pionin A 41C
• Rhodacal 60BE
• Rhodacal 60BHT
• Rhodacal 70
• Rhodacal 70B
• Rhodacal 70B-C
• Soprophor 60B
• Soprophor 70
• Taycapower BC 2070M-A
• Wettol EM 1
• Witconate P 1220EH
• Witconate P 1860
• İzobütanolde kalsiyum dodesil benzen sülfonat% 70
• ((R) -7- (2- (4-florofenil) -5-izopropil-3-fenil-4- (fenilkarbamoil) -1H-pirol-1-il) -3-hidroksi-5-oksoheptanoat) kalsiyum ( II)
• kalsiyum dodesilbenzensülfonat
• emülgatör ABSCa
• Kalsiyum Dodesil Benzen Sülfonik Asit
• Benzensülfonik asit, dodesil-, kalsiyum tuzu
• KALSİYUMALKİLBENZENESÜLFONAT
• Kalsiyumdodesilbenzolsulfonat
• dodesil fenil kalsiyum sülfat
• pestisit emülgatör 500 #
• Kalsiyum p-n-dodesilbenzensülfonat
• CalciuM Dedecylbenzene Sulphonate
• Benzensülfonik asit, dodesil-, kalsiuM tuzu (7CI, 8CI, 9CI)
• AASCA 60
• Agnique ABS 60C
• Agnique ABS 60CH
• Agnique ABS 70CB
• Alkanate CS
• Alkasurf CA
• Atlox 4838B
• BC2070M
• GeronolFE 4E


Ürün Adı: Kalsiyum Dodesilbenzen Sülfonat
Eş anlamlı:
kalsiyum dodesil benzen sülfonat
kalsiyum dodesilbenzen sülfonat
kalsiyum dodesilbenzensülfonat
Benzensülfonik asit, dodesil-, kalsiyum tuzu (7CI, 8CI, 9CI)
ABS-Ca
CaDDBS
susuz / sulu kalsiyum tuzu
Alkil Benzen Sülfonatın Kalsiyum Tuzu
Dodesilbenzen sülfonik asit kalsiyum (CaDDBS)
Alkil Benzen Sülfonik Asidin Kalsiyum Tuzları (CaDDBS)
Dodesilbenzen Sülfonik Asit Kalsiyum CaDDBS
Alkil benzen sülfonik asitin (doğrusal ve dallı) kalsiyum tuzları
Benzensülfonik asit
Dodesilbenzen sülfonik asit kalsiyum
Lascal 70 Kalsiyum Tuzu
Fenil Sülfonat Kalsiyum
Alkil Benzen Sülfonatın Kalsiyum Tuzu
Kalsiyum Dodesilben-zensülfonat ABSCa
Kalsiyum Fenik Sülfonat% 70
Kalsiyum Alkil Benzen Sülfonat
2-EH'de Kalsiyum Laboratuvarı Sülfonat% 60
Alquil Aril Sülfonat Tuzu
Kalsiyum Bis
Kalsiyum Alkilbenzen sülfonat
Dodesilbenzenülfonik Asit Kalsiyum Tuzu
Kalsiyum Alkilaromatik Sülfonat
Doğrusal Alkilbenzen Sülfonat Kalsiyum
Doğrusal ve Dallanmış Kalsiyum Dodesilbenzen Sülfonat
Dodesilbenzensülfonik asit kalsiyum tuzu
Kalsiyum N-Dodesilbenzensülfonat
Dodecilbencenosulfonato De Calcio
Dodesilbenzesülfonat De Kalsiyum
Kalsiyum Dodesilbenzolsulfonat
Серия лаурилбензолого сульфокислого кальция
AASCA 60
Agnique ABS 60C
Agnique ABS 60CH
Agnique ABS 70CB
Alkanate CS
Alkasurf CA
Atlox 4838B
BC2070M
Casul 70HF
Emülgatör 1371A
GeronolFE 4E
Hymal PS 90A
Kemmat HF ​​60
Nansa EVM 62H
Nansa EVM 70I
Ninate 401
Ninate 401A
Fenilsülfonat CAL
Pionin A 41C
Rhodacal 60BE
Rhodacal 60BHT
Rhodacal 70
Rhodacal 70B
Rhodacal 70B-C
Sinnozon NCX 70
Soprofor S 70
Soprophor 60B
Soprophor 70
Taycapower BC 2070M-A
Wettol EM 1
60L Witconate
Witconate P 1220EH
Witconate P 1860
Geronol Fe 4e
Ninate 401
Rhodacal 60bht
Sinnozon Ncx 70
1371A
Alkasurf Ca
Casul 70hf


Calcium dodecylbenzene sulfonate


Phenylsulfonat CAL is emulsifier for Crop Protection Formulations

Phenylsulfonat CAL is an anionic emulsifier for crop protection applications. 
Phenylsulfonat CAL is based on linear CaDBBS and shows improved bio-degradation versus the branched Ca salts and has, therefore, become the environmentally friendlier alternative.

Benefits
Improved bio-degradability
Environmentally friendly
Composition/information on ingredients
Chemical characterization
Calcium alkyl benzene sulphonate in isobutanol
Hazardous ingredients
Iso-Butanol
Concentration : 20,0000 - 30,0000 %
CAS number : 78-83-1
Hazard symbols Xi
R phrases 10 37/38 41 67

Calcium dodecylbenzene sulfonate
Concentration : 60,0000 - 80,0000 %
CAS number : 26264-06-2
Hazard symbols Xi
R phrases 38 41

Composition
n-C12 alkylbenzene sulfonate calcium salt,in isobutanol (the linear alkyl chain based on Dodecene)

Concentration, Active ingredient [%] approx. 70
Ionicity anionic
Product properties*)
Appearance: Clear, pale brown, viscous liquid
Chemical / Physical Data
pH [5% tel quel in Ethanol/Water 1:1]: 6.0 – 8.0
Flashpoint [°C; DIN 51755/Abel-Penky]: 33
Density [g cm-3; 20°C]: about 1.02
Freezing point [°C; DIN 51583]: about -10
Water content [%; K.F.; DIN 51777]: max. 0.5

Solubility
Dissolves to form a clear solution in benzene, cyclohexanone, mineral oils, petroleum, solvent naphtha, toluene, xylene; insoluble in water: dissolves in a concentration of 1 % to form a clear solution in 1:1 water/isopropanol

Biocidal emulsifiable concentrates are intended to form stable emulsions when mixed with water. 
It is common practice to use mixed emulsifiers in their manufacture. 
A mixed emulsifier has an anionic and a nonionic component,and the latter in turn may consist of several, chemically different constituents. 
Phenylsulfonat CAL has proved suitable as an anionic component. 

The following products can be used as nonionic components
Genapol O, M, PF grades
Emulsogen EL 360
Sapogenat T grades

The amount of emulsifier used depends on the degree of stability required; it is usually 3-15 % relative to the concentrate.

Guide formulations
45.0 % Parathion ethyl approx. 98 %
50.0 % Xylene
2,8 % Emulsogen EL 360
2,2 % Phenylsulfonat CAL


45.0 % Malathion approx. . 98 %
50.0 % Xylene
2,9 % Emulsogen EL 360
2,1 % Phenylsulfonat CAL


40.0 % Parathion methyl approx.. . 80 %
55.0 % Xylene
2,7 % Genapol O-150
2.3 % Phenylsulfonat CAL

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. 
It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described on their suitability for a particular application. 
Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale.


Usage: Calcium Dodecyl Benzene Sulfonate can compound with many kinds of non-ionic surface active agents to make mixed agricultural emulsifier. 
Calcium Dodecyl Benzene Sulfonate can be used to formulate pesticide, fungicide and herbicide. Calcium dodecyl benzene sulfonate is used as surfactants or agrochemical emulsifiers. 
Calcium Dodecyl Benzene Sulfonate is widely used to formulate pesticide emulsifier for organic phosphorus and organochlorine products.

•    EMULSIFIER 1371 A
•    CALCIUM N-DODECYLBENZENESULFONATE
•    CALCIUM DODECYLBENZENE SULFONATE
•    1371a
•    calciumalkylaromaticsulfonate
•    calciumalkylbenzenesulfonate
•    calciumbis(dodecylbenzenesulfonate)
•    calciumdodecylbenzensulfonate
•    casul70hf
•    Cenzenesulfonicacid,dodecyl-,calciumsalt
•    dodecyl-benzenesulfonicacicalciumsalt
•    dodecylbenzenesulfonicacid,calcium
•    dodecylbenzenesulfonicacid,calciumsalt
•    dodecylbenzenesulfonicacidcalciumsalt
•    dodecylbenzensulfonicacidcalciumsalt
•    PesticideemulsifierNO.500
•    prune
•    sinnozonncx70
•    soprofors70
•    Nansa EVM 62H
•    Nansa EVM 70I
•    Ninate 401
•    Ninate 401A
•    Phenylsulfonate CAL
•    Pionin A 41C
•    Rhodacal 60BE
•    Rhodacal 60BHT
•    Rhodacal 70
•    Rhodacal 70B
•    Rhodacal 70B-C
•    Soprophor 60B
•    Soprophor 70
•    Taycapower BC 2070M-A
•    Wettol EM 1
•    Witconate P 1220EH
•    Witconate P 1860
•    Calcium dodecyl benzene sulfonate 70% in isobutanol
•    ((R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3-hydroxy-5-oxoheptanoate) calcium(II)
•    calcium dodecylbenzenesulphonate
•    emulsifier ABSCa
•    Calcium Dodecyl Benzene Sulfonic Acid
•    Benzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt
•    CALCIUMALKYLBENZENESULPHONATE
•    Calciumdodecylbenzolsulfonat
•    dodecyl phenyl calcium sulfate
•    pesticide emulsifier 500#
•    Calcium p-n-dodecylbenzenesulfonate
•    CalciuM Dedecylbenzene Sulphonate
•    Benzenesulfonicacid, dodecyl-, calciuM salt (7CI,8CI,9CI)
•    AASCA 60
•    Agnique ABS 60C
•    Agnique ABS 60CH
•    Agnique ABS 70CB
•    Alkanate CS
•    Alkasurf CA
•    Atlox 4838B
•    BC2070M
•    GeronolFE 4E


Product Name: Calcium Dodecylbenzene Sulfonate
Synonyms: 
calcium dodecyl benzene sulfonate
calcium dodecylbenzene sulfonate
calcium dodecylbenzenesulfonate
Benzenesulfonicacid, dodecyl-, calcium salt (7CI,8CI,9CI)
ABS-Ca
CaDDBS
anhydrous/aqueous calcium salt
Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulphonate
Dodecylbenzene sulfonicacid calcium (CaDDBS)
Calcium Salts of Alkyl Benzene Sulfonic Acid (CaDDBS)
Dodecylbenzene Sulfonic Acid Calcium CaDDBS
Calcium Salts of (linear and branched) Alkyl benzene sulfonic acid
Benzenesulfonic acid
Dodecylbenzene sulfonicacid calcium
Lascal 70 Calcium Salt
Phenyl Sulfonate Calcium
Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate
Calcium Dodecylben-zenesulfonate ABSCa
Calcium Pheny Sulfonate 70%
Calcium Alkyl Benzene Sulfonate
Calcium Lab Sulfonate 60% in 2-EH
Alquil Aril Sulfonate Salt
Calcium Bis
Calcium Alkylbenzene sulfonate
Dodecylbenzeneulfonic Acid Calcium Salt
Calcium Alkylaromatic Sulfonate
Linear Alkylbenzene Sulfonate Calcium
Linear and Branched Calcium Dodecylbenzene Sulphonate
Dodecylbenzenesulfonic acid calcium salt
Calcium N-Dodecylbenzenesulfonate
Dodecilbencenosulfonato De Calcio
Dodécylbenzènesulfonate De Calcium
Calcium Dodecylbenzolsulfonat
Серия лаурилбензолого сульфокислого кальция
AASCA 60
Agnique ABS 60C
Agnique ABS 60CH
Agnique ABS 70CB
Alkanate CS
Alkasurf CA
Atlox 4838B
BC2070M
Casul 70HF
Emulsifier 1371A
GeronolFE 4E
Hymal PS 90A
Kemmat HF 60
Nansa EVM 62H
Nansa EVM 70I
Ninate 401
Ninate 401A
Phenylsulfonate CAL
Pionin A 41C
Rhodacal 60BE
Rhodacal 60BHT
Rhodacal 70
Rhodacal 70B
Rhodacal 70B-C
Sinnozon NCX 70
Soprofor S 70
Soprophor 60B
Soprophor 70
Taycapower BC 2070M-A
Wettol EM 1
Witconate 60L
Witconate P 1220EH
Witconate P 1860
Geronol Fe 4e
Ninate 401
Rhodacal 60bht
Sinnozon Ncx 70
1371A
Alkasurf Ca
Casul 70hf

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.