POTASSIUM PEROXYMONOSULFATE

Potasyum peroksimonosülfat, dezenfektan formülasyonlarında aktif bir bileşen olarak ve havuz ve spa klorsuz şok oksitleyiciler, protez temizleyicileri ve çamaşır ağartıcıları gibi diğer formülasyonlarda bir oksitleyici ajan olarak kullanılır.

Potasyum peroksimonosülfat aynı zamanda ıslak mukavemetli reçine kağıt hamurlaştırma yardımcısı, metal yüzey işleme ajanı, kimyasal sentezde seçici oksitleyici, yün çekme işlemi, atık su arıtma ve koku kontrol ajanı olarak kullanılır.


Potasyum peroksimonosülfat (aynı zamanda MPS, KMPS, potasyum monopersülfat, potasyum karoat, Caroat ve Oxone ticari isimleri ve havuz ve spa endüstrisinde klorsuz şok olarak da bilinir) bir oksitleyici ajan olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Peroksimonosülfürik asidin potasyum tuzudur.

Eş anlamlılar: Potasyum peroksimonosülfat, KMPS, Potasyum Monopersülfat
Cas No: 37222-66-5


Potasyum peroksomonosülfat
Potasyum Peroksimonosülfat
potasyum mono persülfat
EC / Liste no .: 609-357-2
CAS no .: 37222-66-5

EC / Liste no .: 274-778-7
CAS no .: 70693-62-8
Mol. formül: H3K5O18S4

Pentapotasyum bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat)
EC Envanteri
Pentapotasyum bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat)
pentapotasyum bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat)

Potasyum peroksimonosülfat yüzme havuzlarında suyu temiz tutmak için kullanılabilir, böylece havuzlardaki klorun suyu berraklaştırmak yerine suyu sterilize etmek için çalışmasına izin vererek havuzları temiz tutmak için daha az klora ihtiyaç duyulur.

ANAHTAR KELİMELER:
okson, Potasyum peroksisülfat, elektrik peroksomonosülfat, karoat, potasyum monopersülfat, 10361-76-9, virkon s, Potasyum peroksimonosülfat, 274-778-7, 70693-62-8

Çevrilen isimler
Bis (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu (pl)
Bis (perossimonosolfato) bis (solfato) di pentapotassio (it)
Bis (perossimonosulfat) tal-pentapotassju bis (sülfat) (mt)
bis (Peroximonossulfato) bis (sulfato) de pentapotássio (pt)
Bis (peroximonosulfat) bis (sulfat) de pentapotasiu (ro)
Bis (peroximonosulfato) bis (sulfato) de pentapotasio (lar)
bis (peroxosíran) -bis (síran) pentadraselný (cs)

Bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat) de pentapotasyum (fr)
hidrojenperoxosíran-bissíran pentadraselný (sk)
Pentakaaliumbis (peroksümonosulfaat) bis (sulfaat) (et)
Pentakalijev bis (peroksimonosulfat) bis (sülfat) (saat)
Pentakalijev bis (peroksimonosulfat) bis (sülfat) (sl)
Pentakalio bis (peroksimonosulfatas) bis (sulfatas) (lt)
pentakalium-bis (peroksimonosülfat) -bis (sülfat) (da)
Pentakalium-bis (peroksimonosülfat) -bis (sülfat) (de)
Pentakaliumbis (peroksimonosulfaatti) bis (sülfaatti) (fi)
Pentakaliumbis (peroksimonosulfat) bis (sülfat) (sv)
Pentakaliumbis (peroxymonosulfaat) bis (sulfaat) (nl)
Pentakalyum-bisz (peroximonoszulfát) -bisz (szulfát) (hu)
Pentakālija bis (peroksimonosulfāts) bis (sulfāts) (lv) Pentapotassium bis (peroxymonosulfate) bis (sülfat) (hayır)
Όξινο μονοϋπερθειικό θεικόκό κάλιο (el)
Пентакалиев бис (пероксимоносулфат) бис (сулфат) (bg)

CAS adları: Potasyum peroksimonosülfat sülfat (K5 [HSO3 (O2)] [SO3 (O2)] (HSO4) 2)
IUPAC isimleri
KMPS üçlü tuz

pentapotasyum bis ((hidroperoksisülfonil) oksidanit) hidrojen sülfat sülfat
pentapotasyum bis (O- (hidroperoksisülfonil) oksidanidolat) hidrojen sülfat sülfat
Pentapotasyum bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat)
pentapotasyum bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat)
pentapotasyum bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat)

Potasyum peroksimonosülfat
potasyum monopersülfat
Ticari isimler
Caroat
Caroat (R)
Kybreak
Oxone
Okson (R)
Virkon S


Potasyum peroksimonosülfat, serbest akışlı katı formda klorat olmayan oksitleyicidir.
Potasyum peroksimonosülfat, ortam sıcaklıklarında suda yüksek çözünürlüğe ve uzun çözelti stabilitesine (asidik koşullar altında bile) sahiptir.
Potasyum peroksimonosülfat, klorlu seçenekler ve diğer oksitleyicilerle karşılaştırıldığında düşük toksisiteye sahiptir.
Potasyum peroksimonosülfat, mikro elektroniklerin üretimi için oldukça öngörülebilir dağılma oranına sahiptir.

37222-66-5
Potasyum Peroksomonosülfat
Potasyum monopersülfat üçlü tuzu
MFCD00040551
Okson, monopersülfat
DTXSID8051415
OXONE (R), monopersülfat bileşiği
AKOS015912003
AKOS030228420
SC-26713
FT-0697154
O0310
Potasyum monopersülfat üçlü tuzu,> =% 47 KHSO5 bazında
pentapotasyum; hidrojen sülfat; oksido hidrojen sülfat; sülfat


Uygulama
Protez temizleyicilerin formülasyonlarında potasyum peroksimonosülfat kullanılmaktadır. Potasyum peroksimonosülfat, protez temizleme tabletlerinde etkili ana bileşendir.
Potasyum peroksimonosülfat, dezenfektanlarda kullanılır: Potasyum peroksimonosülfat, klorsuz dezenfeksiyon veya havuz suyu ve kaplıcaların arıtılması için kullanıma uygundur.
Klor aknesinin ve göz tahrişinin önlenmesi.
Oksidatif içme suyu arıtımı için onaylanmıştır.
Potasyum peroksimonosülfat bir ağartma maddesidir: Potasyum peroksimonosülfat, organik perasitlerinkine benzer bir ağartma etkisine sahiptir; TAED / perborat sisteminde özellikle düşük sıcaklıklarda etkilidir.
Potasyum peroksimonosülfat biyosidal etkiye sahiptir: Potasyum peroksimonosülfat, ağartıcı ve dezenfektan etkisiyle asidik temizlik maddelerine katkı maddesi olarak uygundur.
Potasyum peroksimonosülfat, atık su arıtımında çok iyi çalışır: Sorunlu atık suların oksidatif arıtımı; sülfür oksidasyonu, nitrit oksidasyonu ve siyanür detoksifikasyonu (teknik bilgilerimize bakın).
Alçı katkı maddesi: Potasyum peroksimonosülfat ilavesi, oksijen oluşumuna ve geliştirilmiş ürün özelliklerine (örn. Isı yalıtımı, su emiciliği, mekanik özellikler) yol açar.
Metal işleme: Mikro-tezgâh: Potasyum peroksimonosülfat, baskılı devre kartlarını aşındırmak için kullanılır.

Diğerleri:
- Tekstil terbiye (yünün çekmeye karşı dayanıklılığı)
- Kimyasal sentez (dioksiran üretimi)
- Kağıt üretimi (yeniden kağıt hamuru, özellikle ıslak mukavemetli kağıt).

UYGULAMALAR:
Koku kontrol ajanı
Kağıt endüstrisi
Kağıt hamuru ve kağıt geri dönüşümü
Profesyonel Dezenfeksiyon
Kişisel Bakım
Havuz & Spa
Havuz ve Spa Şok Oksitleyici
Kağıt hamuru ve kağıt yeniden kağıt hamuru yapma yardımı
işleme tesisleri
Çamaşır Suyu İçeriği
Malzeme koruması
Kimyasal sentezde seçici oksitleyici
Gıda endüstrisi
Kimyasal endüstri
İçme suyu dezenfeksiyonu
Protez temizleyici ağartıcı katkı maddesi
Dezenfeksiyon
Atık su arıtma maddesi
Elektronik endüstrisi
Yüzey İşlem (elektronik endüstrisi)
Atık su arıtma maddesi
Tekstil endüstrisi
Yün tedavisi
Yıkama ve temizlik maddesi endüstrisi
Atık su arıtma
Su arıtma
Metal yüzey işleme
Çamaşır
Hayvan Hijyeni
Kimyasal sentez
Makyaj malzemeleri


Başvurular
Havuz ve Spa şok tedavisi
Baskılı devre kartı mikroetchant
Islak mukavemetli reçine imhası için yeniden hamurlaştırma yardımı
Keçe Yıkama için oksitleyici ajan
Atık su arıtmada koku kontrol ajanı
Madencilikte siyanür imhası
Protez temizleyici, tekstiller ve temizlik uygulamaları için ağartma işlevi
Dezenfeksiyon uygulamaları için aktif bileşen


istikrar
Potasyum Peroksomonosülfat, katı halde çok kararlı bir peroksijen olup, önerilen koşullar altında depolandığında aylık aktivitesinin% 0,5'inden (göreceli) daha azını kaybeder.
Bununla birlikte, diğer tüm peroksigenlerde olduğu gibi, Potasyum Peroksomonosülfat, ısı ve oksijen gazının serbest bırakılmasıyla çok yavaş orantısızlığa uğrar.
Bir ayrışma yüksek sıcaklıkla ilişkiliyse, Oxone bileşen tuzlarının ayrışması sülfürik asit, sülfür dioksit veya sülfür trioksit oluşturabilir.
Stabilite, az miktarlarda nem, alkali kimyasallar, hidrasyon suyu içeren kimyasallar, herhangi bir biçimde geçiş metalleri ve / veya Potasyum Peroksomonosülfatın reaksiyona girebileceği herhangi bir materyalin varlığıyla azaltılır.
Potasyum Peroksomonosülfatın ayrışması ekzotermik olduğundan, saklama koşulları ürün sıcaklığının yükselmesine izin verirse ayrışma kendi kendine hızlanabilir (bkz. Ürün Güvenliği ve Kullanım bülteni).
Potasyum Peroksomonosülfatın sulu çözeltileri, ürünün değiştirilmemiş pH'ında yapıldığında nispeten kararlıdır.
Potasyum Peroksomonosülfatın stabilitesi, yüksek pH, özellikle pH 7'nin üzerinde, olumsuz bir şekilde etkilenir.
Yaklaşık pH 9'da, mono-anyon HSO5- konsantrasyonunun di-anyon SO5'inkine eşit olduğu bir minimum stabilite noktası mevcuttur =
Kobalt, nikel ve manganez, çözelti içinde Potasyum Peroksomonosülfatın ayrışması için özellikle güçlü katalizörlerdir; Katalizin meydana gelme derecesi, Okson ve metal iyonu konsantrasyonlarına bağlıdır.


Üçlü tuz 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4, daha yüksek stabiliteye sahip bir formdur.
Bu bileşik için standart elektrot potansiyeli +1.81 V olup, hidrojen sülfat oluşturan yarı reaksiyon (pH = 0).

HSO5− + 2 H + + 2 e− → HSO4− + H2O


Tepkiler
Potasyum Peroksomonosülfat çok yönlü bir oksidandır. Potasyum Peroksomonosülfat, aldehitleri karboksilik asitlere oksitler; alkollü çözücülerin varlığında esterler elde edilebilir.
Dahili alkenler iki karboksilik aside bölünebilir (aşağıya bakınız), ancak terminal alkenler epoksitlenebilir.
Sülfitler sülfonlar verir, üçüncül aminler amin oksitler verir ve fosfinler fosfin oksitler verir.

Bu tuzun oksidatif gücünün örneği, bir akridin türevinin karşılık gelen akridin-N-okside dönüştürülmesidir.

Potasyum Peroksomonosülfat ayrıca bir sülfidi 2 eşdeğerli bir sülfona oksitleyecektir.
Bir eşdeğerde, sülfidi sülfoksite dönüştüren reaksiyon, sülfoksitin sülfona olan reaksiyonundan çok daha hızlıdır, bu nedenle, arzu edilirse reaksiyon, bu aşamada uygun şekilde durdurulabilir.

Oxone.png ile bir oragnic sülfidin oksidasyonu
Potasyum Peroksomonosülfat ayrıca dioksiranlar oluşturmak için ketonlarla reaksiyona girebilir, dimetildioksiran (DMDO) sentezi temsilidir.
Bunlar çok yönlü oksitleyici ajanlardır ve olefinlerin epoksidasyonu için kullanılabilir.
Özellikle, eğer başlangıç ​​ketonu kiral ise, epoksit enantioselektif olarak üretilebilir ve bu, Shi epoksidasyonunun temelini oluşturur.

Shi epoksidasyonu
Kullanımlar
Yüzme havuzları
Potasyum peroksimonosülfat yüzme havuzlarında suyu temiz tutmak için kullanılabilir, böylece havuzlardaki klorun suyu berraklaştırmak yerine suyu sterilize etmesine izin vererek havuzları temiz tutmak için daha az klor gerekir. [11] Havuzlarda potasyum peroksimonosülfat kullanmanın dezavantajlarından biri, kombine klor için ortak DPD # 3 su testinin yanlış yüksek okumasına neden olabilmesidir. [12] Dahası, peroksimonosülfat muamelesi sırasında bazen orijinal kirleticilerden daha toksik olan yan ürünler oluşabilir. [13]

Laboratuvar Dezenfeksiyonu
Potasyum peroksimonosülfat, Virkon'da laboratuvar ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılan ana etken maddedir.


Metatags: okson, Potasyum peroksisülfat, potasyum peroksomonosülfat, karoat, potasyum monopersülfat, Cas No: 10361-76-9, virkon s

Potasyum peroksimonosülfat, potasyum peroksimonosülfat, potasyum monopersülfat, Potasyum peroksisülfat
Potasyum peroksimonosülfat sülfat, Potasyum peroksomonosülfat, potasyum mono persülfat;

Potasyum peroksimonosülfat
IUPAC adı: Potasyum peroksisülfat; Potasyum peroksimonosülfat
Diğer isimler: Caroat, Oxone, potasyum monopersülfat, MPS.
Kimyasal formül: KHSO5
Molar kütle: 152,2 g / mol (üçlü tuz olarak 614,76)
Görünüm: kirli beyaz toz
Suda çözünürlük: ayrışır
Ana tehlikeler: Oksidan, Aşındırıcı


caroate; okson; Potasyum peroksimonosülfat, peroksimonosülfürik asit potasyum tuzu, potasyum hidrojen persülfat; potasyum peroksomonosülfat; potasyum peroksimonosülfürik asit; CAS: 70693-62-8; Potasyum monopersülfat (KMPS)

Kimyasal özellikler
Formül: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4
Formül Ağırlığı: 615.50
Form: Granül
Yoğunluk: 1.15
Saklama ve Hassasiyet: Higroskopik. Ortam sıcaklığı.
Çözünürlük: Suda çözünür (100 mg / ml).


CAROAT
Potasyum monopersülfat (KMPS)
CAS: 70693-62-8
Potasyum peroksimonosülfat - üçlü tuz: 2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4
Yapısal formül
Açıklama
Potasyum peroksimonosülfat, potasyum hidrojen sülfat ve potasyum sülfattan oluşan beyaz, kristalli, kokusuz, serbest akışlı tuz.
Caro'nun asidinin taşınabilir tek stabil tuzu üçlü tuzudur (teorik Formül yukarıya bakınız).
KMPS, sulu çözelti içinde güçlü bir asit reaksiyonuna maruz kalır.
Yüksek oksidasyon potansiyeli ve mikrobiyolojik etkinliği sonucunda çok sayıda farklı uygulama için kullanılabilir.
Depolamada oldukça kararlı, kullanımı kolay ve güvenli, klorsuz ve yüksek reaktiviteye sahip olma gibi özel bir avantaja sahiptir.

Teknik veri
Görünüm Beyaz kristal tuz
KHSO5 içeriği Ca.45% w / w (tipik), 43% w / w (min.)
Aktif oksijen (AO): Ca. % 4,7 a / a (tipik)
Aktif oksijen (AO): Ca. % 5.2 w / w (Teorik, saf üçlü tuz
Demir içeriği (tipik olarak): <20 ppm (mg / kg)
Kütle yoğunluğu (tipik olarak): Ca. 1100 g / l
Erime noktası (ayrışma)
20 ° C'de suda çözünürlük: Ca. 250 g / l
Su içinde% 1'lik bir çözeltinin pH'ı (tipik olarak): Ca. 2.0
Ürünün tedarik edildiği gibi ayrışması: 60 ° C'nin üzerinde
Önerilen saklama sıcaklığı: 30 ° C'nin altında
Teslimat tarihinden itibaren depolama stabilitesi: 12 ay
Nem içeriği (tipik olarak): <% 0.1
Bu ürün ElektroG (AB Direktifleri: RoHS2002 / 95 / EG, WEEE 2002/96 / EG) ile uyumludur.

Teknik veri sayfası

Uygulama
Protez temizleyici: Protez temizleme tabletlerinde etkili ana bileşen.
Dezenfektan: Klorsuz dezenfeksiyon veya havuz suyu ve kaplıcaların arıtılması için kullanın.
Klor aknesinin ve göz tahrişinin önlenmesi.
Oksidatif içme suyu arıtımı için onaylanmıştır.
Ağartma maddesi: CAROAT, organik perasitlerinkine benzer bir ağartma etkisine sahiptir; TAED / perborat sisteminde özellikle düşük sıcaklıklarda etkilidir.
Biyosidal etki: Ağartma ve dezenfektan etkisi olan asidik temizlik maddelerine katkı olarak uygundur.
Atık su arıtımı: Sorunlu atıkların oksidatif arıtımı; sülfür oksidasyonu, nitrit oksidasyonu ve siyanür detoksifikasyonu (teknik bilgilerimize bakın).
Alçı katkı maddesi: CAROAT ilavesi, oksijen oluşumuna ve geliştirilmiş ürün özelliklerine (örn. Isı yalıtımı, su emiciliği, mekanik özellikler) yol açar.
Metal işleme: Microetchant: Baskılı devre kartlarını aşındırmak için kullanın.
Diğerleri:
- Tekstil terbiye (yünün çekmeye karşı dayanıklılığı)
- Kimyasal sentez (dioksiran üretimi)
- Kağıt üretimi (yeniden kağıt hamuru, özellikle ıslak mukavemetli kağıt).

Depolama
CAROAT kuru koşullarda depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından korunmalıdır.
Standart Ambalaj: CAROAT'ın standart ambalajı 25 kg PE-torba'dır.


DuPont Oxone monopersülfat bileşiği, çok çeşitli endüstriyel ve tüketici kullanımları için güçlü klorsuz oksidasyon sağlayan beyaz, granül, serbest akışlı bir peroksijendir.
Başvurular
• Yüzme havuzu şok oksitleyici
• Baskılı kablo panosu mikro tüccar
• Islak mukavemetli reçine imhası için yeniden hamurlaştırma yardımı
• Atık su arıtmada koku kontrol ajanı
• Protez temizleyici ve çamaşır formülasyonlarında ağartıcı bileşeni
• Antimikrobiyal bileşimlerde aktivatör
• Güçlü oksidasyon ve göreceli güvenli kullanım özelliklerinin kombinasyonunun değerli olduğu diğer kullanımlar

Oxone'un aktif bileşeni, potasyum monopersülfat olarak bilinen potasyum peroksimonosülfat, KHSO5 (CAS 10058-23-8) olup, formül 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 potasyum hidrojen peroksimonosülfat sülfat (5: 3 : 2: 2), [CAS 70693-62-8]).
Oxone'un oksitleyici gücü, perasit kimyasından elde edilir; peroksimonosülfürik asit H2SO5'in (Caro asidi olarak da bilinir) ilk nötrleştirme tuzudur.

Standart Potansiyel
KHSO5'in standart elektrot potansiyeli (E °) aşağıdaki yarım hücre reaksiyonu ile verilir:
Termodinamik potansiyel, aşağıdakiler dahil birçok oda sıcaklığı oksidasyonu için yeterince yüksektir:
• Halide'den aktif halojene
• İndirgenmiş sülfür ve nitrojen bileşiklerinin oksidasyonu
• Siyanürden siyanata
• Olefinlerin epoksidasyonu
• Ketonların Baeyer-Villigar oksidasyonu
• Bakır metalden bakır iyonuna
• Demirden ferrik iyona
• Manganezden manganik iyona

istikrar
DuPont Oxone, katı halde çok kararlı bir peroksijen olup, önerilen koşullar altında depolandığında, aylık aktivitesinin% 0,5'inden (göreceli) daha azını kaybeder.
Bununla birlikte, diğer tüm peroksigenler gibi, Okson da ısı ve oksijen gazının serbest bırakılmasıyla çok yavaş orantısızlaşmaya uğrar.
Bir ayrışma yüksek sıcaklıkla ilişkiliyse, Oxone bileşen tuzlarının ayrışması sülfürik asit, sülfür dioksit veya sülfür trioksit oluşturabilir.
Stabilite, az miktarda nem, alkali kimyasallar, hidrasyon suyu içeren kimyasallar, herhangi bir biçimde geçiş metalleri ve / veya Oxone'un reaksiyona girebileceği herhangi bir materyalin varlığıyla azaltılır.
Oksonun ayrışması ekzotermik olduğundan, saklama koşulları ürün sıcaklığının yükselmesine izin verirse ayrışma kendiliğinden hızlanabilir (bkz. Ürün Güvenliği ve Kullanım bülteni).
Sulu Oxone çözeltileri, ürünün değiştirilmemiş pH'ında yapıldığında nispeten kararlıdır.
Stabilite, özellikle pH 7'nin üzerinde olmak üzere daha yüksek pH'tan olumsuz etkilenir.
Yaklaşık pH 9'da, mono-anyon HSO5- konsantrasyonunun di-anyon SO5'inkine eşit olduğu bir minimum stabilite noktası mevcuttur =
Kobalt, nikel ve manganez, Oksonun çözelti içinde ayrışması için özellikle güçlü katalizörlerdir; Katalizin meydana gelme derecesi, Okson ve metal iyonu konsantrasyonlarına bağlıdır.

Ürün Açıklaması
Potasyum peroksimonosülfat
CAS: 70693-62-8

Adı: Potasyum peroksimonosülfat
Eş anlamlılar: Potasyum peroksimonosülfat sülfat; Pentapotasyum bis (peroksimonosülfat) bis (sülfat)
Moleküler Formül: 2 (KHSO5) .KHSO4.K2SO4; H3K5O18S4
Moleküler Ağırlık: 614.76
CAS Kayıt Numarası: 70693-62-8
EINECS: 274-778-7

2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4 formülüne sahip potasyum monopersülfat, potasyum sülfat ve potasyum bisülfat içeren üçlü bir tuzun bir bileşeni olarak mevcuttur. Bu bileşiğin oksidasyon potansiyeli, perasit kimyasından elde edilir.
Potasyum peroksimonosülfat yüzme havuzlarında suyu temiz tutmak için kullanılabilir, böylece havuzlardaki klorun suyu berraklaştırmak yerine suyu sterilize etmesine izin vererek havuzları temiz tutmak için daha az klor gerekir.

Bileşik, çok çeşitli endüstriyel ve tüketici kullanımları için güçlü klorsuz oksidasyon sağlar. Uygulamaları ağız hijyeni formülasyonlarında, havuz ve spa şok ve dezenfeksiyonlarında, kağıt geri dönüşümünde, baskılı devre kartı aşındırmada, yün çekmeye karşı korumada, değerli metal ekstraksiyon işleminde bulunabilir.

Uygulamalar.

• Dezenfektanlar: havuzda, spa alanında geri dönüştürülmüş su dezenfektanları;
• Metal işleme: baskılı devre kartının temizlenmesi ve dağlanması;
• Kağıt Rejenerasyonu: ıslak mukavemetli kağıt hamurlaştırma ve geri dönüştürülmüş elyaf katkı maddeleri olarak;
• Tekstiller: bir oksitleyici ajan olarak, yün büzüşmeyen kumaş ağartma ön işleminin boyanmasında kullanılabilir;
• Protez temizleyicileri, alçı katkı maddeleri, organik sentez yardımcı maddeleri, renklendiriciler halı, su arıtma maddesi;

Anahtar Uygulamalar
Havuz ve Spa, Selüloz ve Kağıt, Elektronik, Madencilik, Su Arıtma, HI&I, Protez Temizleme

Ürün Açıklaması
KPMS veya potasyum peroksimonosülfat olarak da bilinen Oxone, çok çeşitli uygulamalarda klorsuz oksidasyon sağlayan beyaz granüler bir üründür. Bir üretim tesisinde, çevrede ve hatta protez temizleyicinizde anahtar bir bileşen olarak kullanmak güvenlidir!

En önemlisi, aktif bileşen, bir havuz şoku olarak etkili klorsuz oksidasyona izin verir, daha az dezenfektan kullanımına izin verir ve havuzu hemen hemen temiz, berrak ve yüzebilir hale getirir. Baskılı devre kartlarında bir mikro teçhizat olarak güçlü oksidasyon, çok aşamalı bakır aşındırmada işlem kontrolünü tamamlanma oranını tahmin edilebilir bir hızla iyileştirir. KPMS, atık akışlarındaki siyanürü güvenli, ekonomik ve uygun bir şekilde oksitlediği için metal kaplama ve madencilikle özellikle ilgilenmektedir. Klorsuz oksidasyonun yanı sıra hızlı reaksiyon hızının bu temel faydaları, ıslak mukavemetli reçinelerle kağıt hamurunun üretim süresinden ödün vermeden proseslerini daha çevreci yöntemlere taşımasına izin verdi.

KPMS veya potasyum peroksimonosülfat olarak bilinen Oxone PS-16. Oxone, endüstriyel işleme, kağıt hamuru ve kağıt üretimi, atık su arıtma, endüstriyel ve ev temizliği, yağ ve gaz üretimi ve protez temizleme gibi çok çeşitli uygulamalarda klorsuz oksidasyon sağlayan beyaz granüler bir üründür.


Potasyum peroksimonosülfat (aynı zamanda MPS, KMPS, potasyum monopersülfat, potasyum karoat, Caroat ve Oxone ticari isimleri ve havuz ve spa endüstrisinde klorsuz şok olarak da bilinir) bir oksitleyici ajan olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Peroksimonosülfürik asidin potasyum tuzudur.

Üçlü tuz 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 (Oxone ticari adıyla bilinir) daha yüksek stabiliteye sahip bir formdur.
Bu bileşik için standart elektrot potansiyeli +1.81 V olup, hidrojen sülfat oluşturan yarı reaksiyon (pH = 0)

MPS çok yönlü bir oksidandır.
Aldehitleri karboksilik asitlere okside eder; alkollü çözücülerin varlığında esterler elde edilebilir.
Dahili alkenler iki karboksilik aside bölünebilir (aşağıya bakınız), ancak terminal alkenler epoksitlenebilir.
Sülfitler sülfonlar verir, üçüncül aminler amin oksitler verir ve fosfinler fosfin oksitler verir.

Yüzme havuzları
Potasyum peroksimonosülfat yüzme havuzlarında suyu temiz tutmak için kullanılabilir, böylece havuzlardaki klorun suyu berraklaştırmak yerine suyu sterilize etmesine izin vererek havuzları temiz tutmak için daha az klor gerekir.
Havuzlarda potasyum peroksimonosülfat kullanmanın dezavantajlarından biri, kombine klor için ortak DPD # 3 su testinin yanlış yüksek okumasına neden olabilmesidir.
Ayrıca, bazen orijinal kirleticilerden daha da toksik olan peroksimonosülfat muamelesi sırasında yan ürünler oluşabilir.

Laboratuvar Dezenfeksiyonu
Potasyum peroksimonosülfat, Virkon'da laboratuvar ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılan ana etken maddedir.


Okson, Potasyum peroksomonosülfat
Oksitleyici ajan bileşimi 2KHSO5.KHSO4.K2SO4'tür.
 Aktif bileşen potasyum monopersülfat (KHSO5, potasyum peroksomonosülfat), Caro'nun asidi H2SO5'ten elde edilen bir tuzdur.

Oxone kullanımı hızla artmıştır. Bunun nedenleri stabilite, basit kullanım, toksik olmayan yapısı, reaktifin çok yönlülüğü ve düşük maliyetlerdir.

Oxone, kuru ve serin koşullarda depolandığı sürece, oksijen ve ısı salımı altında ayda yaklaşık% 1 aktivite kaybeder. SO2 ve SO3'e ayrışma, ısının etkisi altında gerçekleşir (300 ° C'de başlar).

Saf reaktifin damıtılmış su içindeki asidik, sulu çözeltileri nispeten kararlıdır. Stabilite, mono anyonun (HSO5-) dianyon (SO52-) ile aynı konsantrasyona sahip olduğu pH 9'da minimuma ulaşır. Demir, kobalt, nikel, bakır, manganez ve diğer geçiş metalleri, çözeltideki Oksonun bozunmasını katalize edebilir.

Aşağıdaki ikincil reaksiyonlardan kaçınılmalıdır: Halojenürler, halojenlere oksitlenebilir (örneğin klorürden klora), siyanürler, hidrojen siyanür salımı altında Okson ile reaksiyona girer, "ağır" geçiş metalleri (Cu, Mn, Co, Ni) ve bunların tuzları, Oksonun oksijen salımı altında ayrışması.


Potasyum Peroksomonosülfat
Potasyum monopersülfat üçlü tuzu
Potasyum Peroksomonosülfat
DTXSID8051415
KS-00000EUF
OXONE (R), monopersülfat bileşiği
Potasyum monoperoksisülfat OXONE (R)
Potasyum monopersülfat üçlü tuzu,> =% 47 KHSO5 bazında

Yeni bir tür oksidasyon reaktifi olan potasyum monopersülfat bileşiğinin alg ve bakteri öldürme üzerindeki muamele etkinliği değerlendirilmiş ve dozaj, temas süresi ve sıcaklık gibi etki faktörlerinin etkisi de tartışılmıştır. Sonuçlar, potasyum monopersülfatın peyzaj suyundaki alg ve bakterileri öldürmek için uygun olduğunu, dozaj ve temas süresinin ana etki faktörleri olduğunu gösterdi. Temas süresi 20 dakikadan uzun olmalı ve sıcaklık 20 ° C'nin üzerinde olduğunda algisidal oran daha yüksek olmalıdır.

Asidik bir ajan olan potasyum monopersülfat (PMPS), Salmonella Infantis (SI), Escherichia coli, rifampisine dirençli Salmonella Infantis (SI-rif), Newcastle hastalığı virüsü (NDV) ve kuş gribi virüsüne ( AIV), organik materyallerin yokluğunda veya varlığında. Ek olarak, virüs içeren giysiler üzerindeki bir virüse karşı inaktivasyon aktivitesi de incelendi. PMPS, çeşitli konsantrasyonlar ve maruziyet / temas süresi koşulları altında organik materyallerin varlığında bile SI, E. coli ve SI-rif'i inaktive edebilir. PMPS ayrıca NDV ve AIV'yi de etkisiz hale getirebilir. Ek olarak, PMPS, virüslü suni ipek tabakada AIV'yi inaktive edebilir. Sonuç olarak, mevcut çalışma PMPS'nin optimal dozaj ve maruziyet zamanlamasında kullanıldığında SI, E. coli, SI-rif, NDV ve AIV'ye karşı iyi antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, PMPS'nin hayvan çiftliklerinde veya hastanelerde biyogüvenliği artırmak için alternatif bir dezenfektan olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: asidik ajan, bakterisidal, dezenfektan, potasyum monopersülfat, virüsidal

Genel olarak, yumurta, et ve süt gibi hayvansal ürünlerden türetilen yiyecekler, gıda kaynaklı hastalığa [3, 5, 6], özellikle Escherichia coli ve Salmonella spp. Japonya'da, gıda güvenliği için hayvan çiftliklerinde tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) uygulamaya konmuştur [12]. HACCP için kilit noktalardan biri, hayvan çiftliklerinde ve çevresinde biyogüvenliği artırmak için dezenfektanların uygun şekilde kullanılmasıdır.

Normalde, Newcastle hastalığı (ND) ve kuş gribi (AI) gibi kümes hayvanı virüsü hastalıkları, kümes hayvanı endüstrisi üzerinde güçlü bir olumsuz ekonomik etkiye sahiptir. Her iki hastalığın virüsü, klinik olarak enfekte kuşların solunum ve sindirim sistemlerinden büyük miktarlarda atılır ve çevreyi kirletir. Bu nedenle, hastalık kontrolünün önemli bir yönü, etkili bir dezenfektan maddenin kullanımına bağlı olarak çiftlik ortamının uygun şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesidir. Birçok dezenfektan ticari olarak mevcuttur ve kullanılan dezenfektanın çeşitli patojenlere karşı etkili olmasını sağlamak önemlidir.

Dezenfektanların uygun kullanımı, başarılı bir sanitasyon programı oluşturmak için çok önemlidir. Dezenfektanların tümü majör patojenlere karşı etkili olmadığından, belirli mikroorganizmaları hedef alan farklı dezenfektan aileleri dikkate alınmalıdır. Örneğin, birkaç bakteri ve virüs fenollere duyarlıdır; ancak çoğu bakteri ayrıca kuaterner amonyum, iyodoforlar, parasetik asit, glutaraldehitler ve kresollere duyarlıdır [2, 7]. Bu nedenle, literatürde hayvan çiftliklerinde hastalıkları ekonomik olarak etkileyen geniş bir etiyolojik ajan yelpazesine karşı etkili olabilecek tek bir dezenfektan rapor edilmemiştir. Ayrıca, dezenfektan uygulanırken hem hayvanlar hem de insanlar için güvenli olması gerektiğinden özel dikkat gösterilmelidir. Ayrıca suyun sertliği, doğru seyreltmeler, patojenlerle temas süresi ve organik materyalin varlığı da dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmanın amacı, potasyum monopersülfatın (PMPS) Salmonella Infantis (SI), E. coli, rifampisine dirençli Salmonella Infantis (SI-rif), Newcastle hastalığı virüsü (NDV) ve kuş gribi virüsüne ( AIV), organik materyallerin yokluğunda veya varlığında ve ayrıca hayvan çiftliklerinde ve hayvan hastanelerinde biyogüvenlik uygulamaları için bir suni ipek levha üzerinde PMPS'nin AIV'ye karşı inaktivasyon aktivitesini değerlendirmek.

PMPS, yaygın olarak bir oksitleyici ajan olarak kullanılan peroksimonosülfürik asidin potasyum tuzudur. Bu tuz muhtemelen oksidasyon yoluyla bakterilere etki eder.
Aynı zamanda viral protein kapsidlerine saldırır, böylece virüslerin nükleik asitlerini serbest bırakır ve etkisiz hale getirir, böylece çeşitli konsantrasyonlar, maruziyet / temas süreleri ve organik malzeme koşulları altında bakterisidal ve virüsidal etkinlikleri etkiler. Sonuçlar ayrıca bakterilerin PMPS tarafından inaktivasyona virüslerden daha duyarlı olduğunu gösterdi. Oxone ve DupontTM gibi çeşitli ürünler, klor içermeyen şok ajanı olarak ana bileşenleri olarak potasyum monopersülfat içerir; PMPS, yüzme havuzunun klor seviyesini artırmadan klor ile amonyak birleştiğinde oluşan korin-amonyak bağını kırar; dolayısıyla PMPS yüzme havuzlarında suyu temiz tutmak için kullanılabilir [14]. Buna ek olarak, Virkon-S% 21,41 PMPS içerir ve çok amaçlı virüsidal dezenfeksiyon için 5.000–20.000 ppm konsantrasyonlarda kullanılmıştır, Çevre Koruma Ajansı (EPA Kayıt No. 71654-6) tarafından tescilli iddialara karşı en fazla sayıda evcil ve evcil hayvanları etkileyen patojenler.
Bununla birlikte, bu çalışmadaki PMPS tableti 312,5-5,000 ppm konsantrasyonlarda kullanılmıştır; bu nedenle, bu PMPS hayvanlara ve insanlara karşı güvenlik ve toksisite açısından onaylanmıştır.

Genel olarak bakteri ve virüsler, dışkı, tükürük veya kusmuk gibi biyo-çevresel bileşenlerde bulunan dezenfektanlara oldukça dirençlidir.
Ek olarak, virüsler materyallerin, fomitlerin ve yiyeceklerin yüzeylerinde uzun süre hayatta kalabilir [1, 11]. Virüs inaktivasyonunu değerlendirme modelimiz, virüslerle kirlenmiş ve organik maddeler içeren halıları, yatak takımlarını, havluları veya bezleri simüle etmek için suni ipek tabakaları kullanmayı içeriyordu. Ek olarak birkaç kuaterner amonyum bileşiğinin geniş spektrumlu virüsidal aktivite sergilediği rapor edilmiştir, mevcut çalışmada suni ipek; bu nedenle, kumaş tasarrufu ve etkinliği dikkate alınarak, PMPS ile karşılaştırma için DDAB seçilmiştir. Tablo 7'de gösterildiği gibi, 5.000, 2.500 ve 1.250 ppm PMPS, AIV'yi inaktive edebilirken DDAB, önerilen dozda suni ipek tabakalarda bu virüsü inaktive edememiştir. Bu sonuçlar, PMPS'nin özellikle hayvan çiftliklerinde veya hastanelerde kontamine halılarda, giysilerde, havlularda veya yatak takımlarında AIV'yi inaktive edebilen bir dezenfektan veya virüsidal ajan olarak uygulanabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, PMPS, organik materyallerin yokluğunda veya varlığında bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirebilir ve özellikle hayvan çiftliklerini ve hastaneleri kirleten bakteri ve virüsleri kontrol etmeyi amaçlayan biyogüvenliği artırmada alternatif bir dezenfektan olarak faydalı olabilir.

Havuzlarda ve kaplıcalarda kullanılan en popüler dezenfektanlar - klor ve brom - hem biyosit (bakterileri ve diğer potansiyel olarak zararlı mikropları öldürürler) hem de oksitleyiciler (banyo atıkları, toz ve polen gibi hoş olmayan organik kirleticileri "yakarlar") olarak işlev görürler. Yoğun olarak kullanılan bir havuzda, klor veya bromun% 90 kadarı organik safsızlıkları gidermek için çalışıyor olabilir. Ek oksitleyicinin periyodik olarak eklenmesi - bir "şok tedavisi" - dezenfektanı en yüksek amacı için serbest bırakarak mikropları öldürür. Popüler bir seçim, aktif bileşen olarak potasyum monopersülfat içeren klorsuz bir üründür. (Etiket ayrıca buna potasyum peroksimonosülfat da diyebilir.)

Potasyum monopersülfat, çeşitli çekici özelliklere sahip güçlü bir oksitleyicidir (son bölüme bakın).
Düzgün uygulandığında, daha fazla kombine klor oluşturmadan sudaki organik maddeleri ortadan kaldırarak yeni kombine klor oluşumunu engelleyecektir. Yıkananlar, uygun karıştırma ve sirkülasyonu sağlamak için kısa bir süre (genellikle bir saat) bekledikten sonra suya tekrar girebilirler. Reaksiyon yan ürünleri zararsız sülfat tuzlarıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken temel kavram, monopersülfat ürünlerinin mevcut kombine kloru KALDIRMAYACAK, ancak yalnızca yeni kombine klor oluşumunu engellemesidir.
Bir kombine klor seviyesi 0,2 ppm varsa, havuzu geleneksel yöntemler kullanarak şoklamanız önerilir (yani, 10 x kombine klor seviyesi = tek seferde eklenen stabilize edilmemiş klorun ppm'si). Geleneksel şoklamadan sonra, daha fazla kombine klor gelişimini önlemek için monopersülfat ürününü kullanın.

Monopersülfat ürünleri, özellikle uygun hava değişim oranlarının bulunmayabileceği iç mekan ortamlarında kullanışlıdır.
Monopersülfat kokuya veya tahrişe neden olmaz. Dikkat: Monopersülfat için standart "şok" dozajı 2 lbs'dir. 10.000 galon su başına.
Aşırı doz, monopersülfatın pH'ı yaklaşık 2.3 (asidik) olduğundan, pH'ta dramatik bir düşüşe ve daha düşük toplam alkaliniteye neden olabilir.

Monopersülfat bir yosun önleyici değildir ve sterilize etmez (öldürmez). Ayrıca TDS seviyelerini önemli ölçüde artırabilir.

Monopersülfatın klorlu havuzlarda kullanıldığında büyük bir dezavantajı vardır: DPD ve FAS-DPD testleri ile elde edilen kombine klor okumasına müdahale edebilir.
Hatta bazı havuzlar, sözde yüksek bileşik klor (kloramin) okumaları nedeniyle kapatıldı, ancak aslında, yüksek okumalar bu test girişiminin sonucuydu.

 

Klor testi etkileşimleri
Ticari operatörlerin genellikle düzenleyici makamlar tarafından kloru izlemek için bir DPD testi kullanmaları istenir.
Bu amaca yönelik kitlerde, üreticiye bağlı olarak sıvılar, tabletler, bir toz veya bu formların bir kombinasyonu kullanılabilir.
Test yöntemi, renk eşleştirmesini (arıtılmış su numunesinde oluşan pembe renk, mevcut klor miktarıyla orantılıdır; okuma, pembeyi bir dizi renk standardıyla eşleştirerek belirlenir) veya damla sayımını (işlenen titrasyon reaktifi eklendikten sonra su numunesi pembeden renksiz hale gelir ve kullanılan damla sayısı mevcut klor miktarını belirler).
En çok satan kitlerin hepsinde ortak olan reaktif DPD # 3'tür. DPD # 3 potasyum iyodür içerir.
Monopersülfat, DPD # 3'teki potasyum iyodür ile reaksiyona girerek, suda gerçekte olduğundan daha yüksek bir kombine klor seviyesi varmış gibi görünecektir.

İşte iki tipik senaryo:

Standart renk eşleştirme DPD testinde, serbest klor seviyesiyle orantılı pembemsi kırmızı bir renk geliştirmek için önce su örneğinize DPD # 1 ve DPD # 2 eklersiniz.
Bu okumayı aldıktan sonra, toplam klor seviyesini elde etmek için DPD # 3'ü eklersiniz. Daha sonra toplam klordan serbest olarak çıkararak birleşik klor miktarını hesaplarsınız.

 

Kombine Klor = Toplam Klor - Serbest Klor

 

Numunede monopersülfat bulunduğunda, toplam klor testinde DPD # 3 ile reaksiyona girerek yüksek bir toplam klor okuması için koyu pembe / kırmızı bir renk özelliği oluşturur.
Bununla birlikte, monopersülfat, serbest kloru ölçmek için kullanılan DPD # 1 ve # 2 reaktifleriyle reaksiyona girmeyecektir.
Bu nedenle, yukarıdaki hesaplamayla elde edilen bileşik klor seviyesi yapay olarak yüksektir.

FAS-DPD damla sayımı titrasyonunda, su örneğine DPD gösterge tozu eklersiniz ve serbest klor varsa pembeye döner.
Daha sonra, numune pembeden renksiz hale gelene kadar FAS-DPD titrasyon reaktifini damla damla ekleyin.
Daha sonra, serbest klor değerini elde etmek için eklenen damla sayısını bir eşdeğerlik faktörüyle (test talimatlarında belirtilen) çarparsınız.
Son olarak, muamele edilen örneğe DPD # 3 reaktifi eklersiniz, bu, kombine klor mevcutsa pembeye döner.
Bir kez daha, örnek renksiz hale gelene kadar titre edin ve birleşik klor okumasını elde etmek için damla sayısını verilen eşdeğerlik faktörüyle çarpın.
Örnekte monopersülfat varsa, DPD # 3 ile reaksiyona girerek, kombine klor okumasını yapay olarak artıracaktır.

 

Önleyici tedbirler
Doğru bir kombine klor okuması elde etmek için ticari operatörler, monopersülfat girişimini ortadan kaldırabilen reaktifler içeren bir test kiti kullanmalıdır.
Piyasada, monopersülfat için nötralize edici ajan ile birlikte standart klor test reaktifleri içeren kitler vardır veya nötrleştirici ayrı olarak satın alınabilir. Nötrleştiriciyi talimatlara göre ekleyin ve ardından okumaları normalde yaptığınız gibi alın.

Monopersülfat konsantrasyonlarını ölçmek isterseniz, yeni bir numune alın ve klor testlerini paraziti maskelemeden ikinci kez gerçekleştirin.
Sonuç, sudaki toplam oksitleyici miktarı olacaktır.
Monopersülfat seviyesini bulmak için ilk testte elde edilen toplam klor okumasını bu toplam oksitleyici okumasından çıkarın.
Not: Bu, klor olarak ppm cinsinden bir monopersülfat okuması verecektir. Ppm monopersülfata dönüştürmek için, elde edilen sonucu 5 faktörüyle çarpın.

 

Monopersülfat Seviyesi = Toplam Oksitleyici - Toplam Klor

 

Monopersülfatın kendisini analiz etmek için test şeritleri de mevcuttur.
Hangi konsantrasyonda klor veya bromun monopersülfat testine müdahale edeceğini belirlemek için şerit üreticisinin test talimatlarını kontrol ettiğinizden emin olun.

 

Monopersülfat hakkında daha fazla bilgi
Monopersülfat klor içermediğinden, kloramin veya klor kokuları üretmez ve vinil astarları ağartmaz.
Ayrıca monopersülfat, normal havuz sıcaklıklarında ön karıştırma yapmadan hızla çözünür, gece veya gündüz kullanılabilir ve tam karıştırma ve sirkülasyon için kısa bir bekleme süresinden sonra yüzmeye devam etmesini sağlar. Yüksek dozlarda klor ve kalıcı kombine klor kalıntılarından kaynaklanan kokuların arttığı iç mekan kullanımı için çok uygundur.

Potasyum peroksimonosülfat (oksitleyici ajan)
Ürün Örnekleri

Virkon, Trifectant

Temas Süresi, dk

10

Avantajları

Zarfsız virüslere ve bakteri sporlarına karşı etkinliğe sahip geniş spektrum.
Orta derecede organik kalıntı varlığında aktiftir.
Dezavantajları

Özellikle metal yüzeylerde aşındırıcıdır. Toz çözeltiler karıştırılırken maskeler takılmalıdır
Yorumlar (değiştir | kaynağı değiştir)

Yaygın olarak kullanılan rutin dezenfektan.
Konsantre ürünle çalışırken dikkatli olunmalıdır.
Gerekli temas süresinden sonra metal ve beton yüzeyleri durulayın.

OKSON (OKZON)

Metataglar: okson, Potasyum peroksisülfat, potasyum peroksomonosülfat, karoat, potasyum monopersülfat, Cas No: 10361-76-9, potasyum perokzomonosülfat, peroxomonosülfat, virkon s

Potasyum peroksimonosülfat, potasyum peroksimonosülfat, potasyum monopersülfat, Potasyum peroksisülfat, peroksisülfat
Potasyum peroksimonosülfat sülfat, Potasyum peroksomonosülfat, potasyum mono persülfat;

Potasyum peroksimonosülfat
IUPAC adı: Potasyum peroksisülfat; Potasyum peroksimonosülfat
Diğer isimler: Caroat, Oxone, potasyum monopersülfat, MPS.
Kimyasal formül: KHSO5
Molar kütle: 152,2 g / mol (üçlü tuz olarak 614,76)
Görünüm: kirli beyaz toz
Suda çözünürlük: ayrışır
Ana tehlikeler: Oksidan, Aşındırıcı


caroate
okson
peroksimonosülfürik asit potasyum tuzu
potasyum hidrojen persülfat
potasyum peroksomonosülfat
potasyum peroksimonosülfürik asit

Kimyasal özellikler
Formül: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4
Formül Ağırlığı: 615.50
Form: Granül
Yoğunluk: 1.15
Saklama ve Hassasiyet: Higroskopik. Ortam sıcaklığı.
Çözünürlük: Suda çözünür (100 mg / ml).


CAROAT
Potasyum monopersülfat (KMPS)
CAS # 70693-62-8
Potasyum peroksimonosülfat - üçlü tuz: 2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4
Yapısal formül
Açıklama
Potasyum peroksimonosülfat, potasyum hidrojen sülfat ve potasyum sülfattan oluşan beyaz, kristalli, kokusuz, serbest akışlı tuz.
Caro'nun asidinin taşınabilir tek stabil tuzu üçlü tuzudur (teorik Formül yukarıya bakınız).
KMPS, sulu çözelti içinde güçlü bir asit reaksiyonuna maruz kalır.
Yüksek oksidasyon potansiyeli ve mikrobiyolojik etkinliği sonucunda çok sayıda farklı uygulama için kullanılabilir.
Depolamada oldukça kararlı, kullanımı kolay ve güvenli, klorsuz ve yüksek reaktiviteye sahip olma gibi özel bir avantaja sahiptir.

Teknik veri
Görünüm Beyaz kristal tuz
KHSO5 içeriği Ca.45% w / w (tipik), 43% w / w (min.)
Aktif oksijen (AO) Ca. % 4,7 a / a (tipik)
Aktif oksijen (AO) Ca. % 5.2 w / w (Teorik, saf üçlü tuz
Demir içeriği (tipik olarak) <20 ppm (mg / kg)
Yığın yoğunluğu (tipik olarak) Ca. 1100 g / l
Erime noktası (ayrışma)
20 ° C'de suda çözünürlük: Ca. 250 g / l
Su içinde% 1'lik bir çözeltinin pH'ı (tipik olarak): Ca. 2.0
Ürünün tedarik edildiği gibi ayrışması: 60 ° C'nin üzerinde
Önerilen saklama sıcaklığı: 30 ° C'nin altında
Teslimat tarihinden itibaren depolama stabilitesi: 12 ay
Nem içeriği (tipik olarak): <% 0.1
Bu ürün ElektroG (AB Direktifleri: RoHS2002 / 95 / EG, WEEE 2002/96 / EG) ile uyumludur.

Teknik veri sayfası

Uygulama
Protez temizleyici: Protez temizleme tabletlerinde etkili ana bileşen.
Dezenfektan: Klorsuz dezenfeksiyon veya havuz suyu ve kaplıcaların arıtılması için kullanın.
Klor aknesinin ve göz tahrişinin önlenmesi.
Oksidatif içme suyu arıtımı için onaylanmıştır.
Ağartma maddesi: CAROAT, organik perasitlerinkine benzer bir ağartma etkisine sahiptir; TAED / perborat sisteminde özellikle düşük sıcaklıklarda etkilidir.
Biyosidal etki: Ağartma ve dezenfektan etkisi olan asidik temizlik maddelerine katkı olarak uygundur.
Atık su arıtımı: Sorunlu atıkların oksidatif arıtımı; sülfür oksidasyonu, nitrit oksidasyonu ve siyanür detoksifikasyonu (teknik bilgilerimize bakın).
Alçı katkı maddesi: CAROAT ilavesi, oksijen oluşumuna ve geliştirilmiş ürün özelliklerine (örn. Isı yalıtımı, su emiciliği, mekanik özellikler) yol açar.
Metal işleme: Microetchant: Baskılı devre kartlarını aşındırmak için kullanın.
Diğerleri:
- Tekstil terbiye (yünün çekmeye karşı dayanıklılığı)
- Kimyasal sentez (dioksiran üretimi)
- Kağıt üretimi (yeniden kağıt hamuru, özellikle ıslak mukavemetli kağıt).

Depolama
CAROAT kuru koşullarda depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından korunmalıdır.
Standart Ambalaj: CAROAT'ın standart ambalajı 25 kg PE-torba'dır.


DuPont Oxone monopersülfat bileşiği, çok çeşitli endüstriyel ve tüketici kullanımları için güçlü klorsuz oksidasyon sağlayan beyaz, granül, serbest akışlı bir peroksijendir.
Başvurular
• Yüzme havuzu şok oksitleyici
• Baskılı kablo panosu mikro tüccar
• Islak mukavemetli reçine imhası için yeniden hamurlaştırma yardımı
• Atık su arıtmada koku kontrol ajanı
• Protez temizleyici ve çamaşır formülasyonlarında ağartıcı bileşeni
• Antimikrobiyal bileşimlerde aktivatör
• Güçlü oksidasyon ve göreceli güvenli kullanım özelliklerinin kombinasyonunun değerli olduğu diğer kullanımlar

Oxone'un etken maddesi potasyum peroksimonosülfat, KHSO5'tir (CAS 10058-23-8), genellikle potasyum monopersülfat olarak bilinir ve formül 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 potasyum hidrojen peroksimonosülfat sülfat (5: 3) ile üçlü bir tuzun bir bileşeni olarak bulunur. : 2: 2), [CAS 70693-62-8]).
Oxone'un oksitleyici gücü, perasit kimyasından elde edilir; peroksimonosülfürik asit H2SO5'in (Caro asidi olarak da bilinir) ilk nötrleştirme tuzudur.
Standart Potansiyel


OKSON

Metatags: okson, Potasyum peroksisülfat, potasyum peroksomonosülfat, karoat, potasyum monopersülfat, Cas No: 10361-76-9, virkon s

Potasyum peroksimonosülfat, potasyum peroksimonosülfat, potasyum monopersülfat, Potasyum peroksisülfat
Potasyum peroksimonosülfat sülfat, Potasyum peroksomonosülfat, potasyum mono persülfat;

Potasyum peroksimonosülfat
IUPAC adı: Potasyum peroksisülfat; Potasyum peroksimonosülfat
Diğer isimler: Caroat, Oxone, potasyum monopersülfat, MPS.
Kimyasal formül: KHSO5
Molar kütle: 152,2 g / mol (üçlü tuz olarak 614,76)
Görünüm: kirli beyaz toz
Suda çözünürlük: ayrışır
Ana tehlikeler: Oksidan, Aşındırıcı


caroate
okson
peroksimonosülfürik asit potasyum tuzu
potasyum hidrojen persülfat
potasyum peroksomonosülfat
potasyum peroksimonosülfürik asit

Kimyasal özellikler
Formül: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4
Formül Ağırlığı: 615.50
Form: Granül
Yoğunluk: 1.15
Saklama ve Hassasiyet: Higroskopik. Ortam sıcaklığı.
Çözünürlük: Suda çözünür (100 mg / ml).


CAROAT
Potasyum monopersülfat (KMPS)
CAS # 70693-62-8
Potasyum peroksimonosülfat - üçlü tuz: 2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4
Yapısal formül
Açıklama
Potasyum peroksimonosülfat, potasyum hidrojen sülfat ve potasyum sülfattan oluşan beyaz, kristalli, kokusuz, serbest akışlı tuz.
Caro'nun asidinin taşınabilir tek stabil tuzu üçlü tuzudur (teorik Formül yukarıya bakınız).
KMPS, sulu çözelti içinde güçlü bir asit reaksiyonuna maruz kalır.
Yüksek oksidasyon potansiyeli ve mikrobiyolojik etkinliği sonucunda çok sayıda farklı uygulama için kullanılabilir.
Depolamada oldukça kararlı, kullanımı kolay ve güvenli, klorsuz ve yüksek reaktiviteye sahip olma gibi özel bir avantaja sahiptir.

Teknik veri
Görünüm Beyaz kristal tuz
KHSO5 içeriği Ca.45% w / w (tipik), 43% w / w (min.)
Aktif oksijen (AO): Ca. % 4,7 a / a (tipik)
Aktif oksijen (AO): Ca. % 5.2 w / w (Teorik, saf üçlü tuz
Demir içeriği (tipik olarak): <20 ppm (mg / kg)
Kütle yoğunluğu (tipik olarak): Ca. 1100 g / l
Erime noktası (ayrışma)
20 ° C'de suda çözünürlük: Ca. 250 g / l
Su içinde% 1'lik bir çözeltinin pH'ı (tipik olarak): Ca. 2.0
Ürünün tedarik edildiği gibi ayrışması: 60 ° C'nin üzerinde
Önerilen saklama sıcaklığı: 30 ° C'nin altında
Teslimat tarihinden itibaren depolama stabilitesi: 12 ay
Nem içeriği (tipik olarak): <% 0.1
Bu ürün ElektroG (AB Direktifleri: RoHS2002 / 95 / EG, WEEE 2002/96 / EG) ile uyumludur.

Teknik veri sayfası

Uygulama
Protez temizleyici: Protez temizleme tabletlerinde etkili ana bileşen.
Dezenfektan: Klorsuz dezenfeksiyon veya havuz suyu ve kaplıcaların arıtılması için kullanın.
Klor aknesinin ve göz tahrişinin önlenmesi.
Oksidatif içme suyu arıtımı için onaylanmıştır.
Ağartma maddesi: CAROAT, organik perasitlerinkine benzer bir ağartma etkisine sahiptir; TAED / perborat sisteminde özellikle düşük sıcaklıklarda etkilidir.
Biyosidal etki: Ağartma ve dezenfektan etkisi olan asidik temizlik maddelerine katkı olarak uygundur.
Atık su arıtımı: Sorunlu atıkların oksidatif arıtımı; sülfür oksidasyonu, nitrit oksidasyonu ve siyanür detoksifikasyonu (teknik bilgilerimize bakın).
Alçı katkı maddesi: CAROAT ilavesi, oksijen oluşumuna ve geliştirilmiş ürün özelliklerine (örn. Isı yalıtımı, su emiciliği, mekanik özellikler) yol açar.
Metal işleme: Microetchant: Baskılı devre kartlarını aşındırmak için kullanın.
Diğerleri:
- Tekstil terbiye (yünün çekmeye karşı dayanıklılığı)
- Kimyasal sentez (dioksiran üretimi)
- Kağıt üretimi (yeniden kağıt hamuru, özellikle ıslak mukavemetli kağıt).

Depolama
CAROAT kuru koşullarda depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından korunmalıdır.
Standart Ambalaj: CAROAT'ın standart ambalajı 25 kg PE-torba'dır.


DuPont Oxone monopersülfat bileşiği, geniş bir yüzey için güçlü klorsuz oksidasyon sağlayan beyaz, granül, serbest akışlı bir peroksijendir.
endüstriyel ve tüketici kullanımlarının çeşitliliği.
Başvurular
• Yüzme havuzu şok oksitleyici
• Baskılı kablo panosu mikro tüccar
• Islak mukavemetli reçine imhası için yeniden hamurlaştırma yardımı
• Atık su arıtmada koku kontrol ajanı
• Protez temizleyici ve çamaşır formülasyonlarında ağartıcı bileşeni
• Antimikrobiyal bileşimlerde aktivatör
• Güçlü oksidasyon ve göreceli güvenli kullanım özelliklerinin kombinasyonunun değerli olduğu diğer kullanımlar

Oxone'un aktif bileşeni, potasyum monopersülfat olarak bilinen potasyum peroksimonosülfat, KHSO5 (CAS 10058-23-8) olup, formül 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 potasyum hidrojen peroksimonosülfat sülfat (5: 3 : 2: 2), [CAS 70693-62-8]).
Oxone'un oksitleyici gücü, perasit kimyasından elde edilir; peroksimonosülfürik asit H2SO5'in (Caro asidi olarak da bilinir) ilk nötrleştirme tuzudur.

Standart Potansiyel
KHSO5'in standart elektrot potansiyeli (E °) aşağıdaki yarım hücre reaksiyonu ile verilir:
Termodinamik potansiyel


Potassium peroxymonosulfate is used as an active ingredient in disinfectant formulations and as an oxidizing agent in other formulations, such as pool & spa non-chlorine shock oxidizers, denture cleansers and laundry bleaches. 

Potassium peroxymonosulfate is also used as a wet strength resin paper repulping aid, metal surface treatment agent, selective oxidizer in chemical synthesis, wool shrinkproofing treatment, waste water treatment and odour control agent.


Potassium peroxymonosulfate (also known as MPS, KMPS, potassium monopersulfate, potassium caroate, the trade names Caroat and Oxone, and as non-chlorine shock in the pool and spa industry) is widely used as an oxidizing agent. It is the potassium salt of peroxymonosulfuric acid.

Synonyms: Potassium peroxymonosulfate, KMPS, Potassium Monopersulfate
Cas No : 37222-66-5


Potassium peroxomonosulfate
Potassium Peroxymonosulfate
potassium mono persulphate
EC / List no.: 609-357-2
CAS no.: 37222-66-5

EC / List no.: 274-778-7
CAS no.: 70693-62-8
Mol. formula: H3K5O18S4

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)
EC Inventory
Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)
pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)


Translated names
Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu (pl)
Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio (it)
Bis(perossimonosulfat) tal-pentapotassju bis(sulfat) (mt)
bis(Peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio (pt)
Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu (ro)
Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio (es)
bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný (cs)

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium (fr)
hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (sk)
Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaat) (et)
Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) (hr)
Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) (sl)
Pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas) (lt)
pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) (da)
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) (de)
Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatti) (fi)
Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat) (sv)
Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (nl)
Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát) (hu)
Pentakālija bis(peroksimonosulfāts) bis(sulfāts) (lv)Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) (no)
Όξινο μονοϋπερθειικό θειικό κάλιο (el)
Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат) (bg)

CAS names: Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5[HSO3(O2)][SO3(O2)](HSO4)2)
IUPAC names
KMPS triple salt

pentapotassium bis((hydroperoxysulfonyl)oxidanide) hydrogen sulfate sulfate
pentapotassium bis(O-(hydroperoxysulfonyl)oxidanidolate) hydrogen sulfate sulfate
Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)
pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)
pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

Potassium peroxymonosulfate
potassiummonopersulfat
Trade names
Caroat
Caroat(R)
Kybreak
Oxone
Oxone (R)
Virkon S


Potassium peroxymonosulfate is Non-chlorinate oxidizer in free flowing solid form.
Potassium peroxymonosulfate has high water solubility at ambient temperatures and it has long solution stability (even under acidic conditions).
Potassium peroxymonosulfate has low toxicity when compared to chlorinated options and other oxidizers.
Potassium peroxymonosulfate has highly predictable etch rate for production of micro electronics.

37222-66-5
Potassium Peroxomonosulfate
Potassium monopersulfate triple salt
MFCD00040551
Oxone, monopersulfate
DTXSID8051415
OXONE(R), monopersulfate compound
AKOS015912003
AKOS030228420
SC-26713
FT-0697154
O0310
Potassium monopersulfate triple salt, >=47% KHSO5 basis
pentapotassium;hydrogen sulfate;oxido hydrogen sulfate;sulfate


Application
Potassium peroxymonosulfate is used in the formulations of Denture cleaners. Potassium peroxymonosulfate is effective main ingredient in Cleaning tablets for dentures.
Potassium peroxymonosulfate is used in disinfectants:Potassium peroxymonosulfate is suitable for use for chlorine-free disinfection or purification of swimmingpool water and spas. 
Prevention of chlorine acne and eye irritation.
Approved for oxidative drinking water treatment.
Potassium peroxymonosulfate is a bleaching agent: Potassium peroxymonosulfate has a bleaching effect comparable to that of organic peracids; in the TAED/perborate system it is particularly effective at low temperatures.
Potassium peroxymonosulfate has biocidal effect: Potassium peroxymonosulfate is suitable as an additive to acidic cleaning agents with bleaching and disinfectant effect.
Potassium peroxymonosulfate works very well at effluent treatment: Oxidative treatment of problematic effluents; sulfide oxidation, nitrite oxidation and cyanide detoxification (see our technical information).
Plaster additive: Addition of Potassium peroxymonosulfate leads to generation of oxygen and improved product characteristics (e.g. thermal insulation, water absorbency, mechanical properties).
Metal treatment: Microetchant: Potassium peroxymonosulfate is used for etching printed circuit boards.

Others:
- Textile finishing (shrink proofing of wool)
- Chemical synthesis (production of dioxirane)
- Paper manufacture (repulping, particularly of wet-strength paper).

APPLICATIONS:
Odor control agent
Paper industry
Pulp and paper recycling
Professional Disinfection
Personal Care
Pool & Spa
Pool & Spa Shock Oxidizer
Pulp & paper repulping aid
rendering plants
Laundry Bleach Ingredient
Material protection
Selective oxidizer in chemical synthesis
Food industry
Chemical Industry
Disinfection of drinking water
Denture cleanser bleach additive
Disinfection
Effluent treatment agent
Electronics Industry
Surface Treatment (elektronic industrie)
Waste water treatment agent
Textile industry
Wool treatment
Washing- and cleaning agent industry
Waste water treatment
Water Treatment
Metal surface treatment
Laundry
Animal Hygiene
Chemical synthesis
Cosmetics


Applications
Pool & Spa shock treatment
Printed circuit board microetchant
Repulping aid for wet-strength resin destruction
Oxidizing agent for Felt Wash
Odor control agent in wastewater treatment
Cyanide destruction in mining
Bleach functionality for denture cleanser, textiles, and cleaning applications
Active ingredient for disinfection applications


Stability
Potassium Peroxomonosulfate is a very stable peroxygen in the solid state and loses less than 0.5% (relative) of its activity per month when stored under recommended conditions. 
However, like all other peroxygens, Potassium Peroxomonosulfate undergoes very slow disproportionation with the liberation of heat and oxygen gas. 
If a decomposition is associated with high temperature, decomposition of the constituent salts of Oxone may generate sulfuric acid, sulfur dioxide, or sulfur trioxide.
The stability is reduced by the presence of small amounts of moisture, alkaline chemicals, chemicals that contain water of hydration, transition metals in any form, and/or any material with which Potassium Peroxomonosulfate can react.
Since the decomposition of Potassium Peroxomonosulfate is exothermic, the decomposition can self-accelerate if storage conditions allow the product temperature to rise (see Product Safety and Handling bulletin).
Aqueous solutions of Potassium Peroxomonosulfate are relatively stable when made up at the unmodified pH of the product.
The stability of Potassium Peroxomonosulfate is adversely affected by higher pH, especially above pH 7. 
A point of minimum stability exists at about pH 9, at which the concentration of the mono-anion HSO5- is equal to that of the di-anion SO5=
Cobalt, nickel, and manganese are particularly strong catalysts for the decomposition of Potassium Peroxomonosulfate in solution; the degree to which catalysis occurs is dependent on the concentrations of Oxone and of the metal ion.


The triple salt 2KHSO5·KHSO4·K2SO4 is a form with higher stability.
The standard electrode potential for this compound is +1.81 V with a half reaction generating the hydrogen sulfate (pH=0).

HSO5− + 2 H+ + 2 e− → HSO4− + H2O


Reactions
Potassium Peroxomonosulfate is a versatile oxidant. Potassium Peroxomonosulfate oxidizes aldehydes to carboxylic acids; in the presence of alcoholic solvents, the esters may be obtained.
Internal alkenes may be cleaved to two carboxylic acids (see below), while terminal alkenes may be epoxidized. 
Sulfides give sulfones, tertiary amines give amine oxides, and phosphines give phosphine oxides.

Illustrative of the oxidative power of this salt is the conversion of an acridine derivative to the corresponding acridine-N-oxide.

Potassium Peroxomonosulfate will also oxidize a sulfide to a sulfone with 2 equivalents.
With one equivalent the reaction converting sulfide to sulfoxide is much faster than that of sulfoxide to sulfone, so the reaction can conveniently be stopped at that stage if so desired.

Oxidation of an oragnic sulfide by oxone.png
Potassium Peroxomonosulfate can also react with ketones to form dioxiranes, with the synthesis of dimethyldioxirane (DMDO) being representative. 
These are versatile oxidising agents and may be used for the epoxidation of olefins. 
In particular, if the starting ketone is chiral then the epoxide may be generated enantioselectively, which forms the basis of the Shi epoxidation.

The Shi epoxidation
Uses
Swimming Pools
Potassium peroxymonosulfate can be used in swimming pools to keep the water clear, thus allowing chlorine in pools to work to sanitize the water rather than clarify the water, resulting in less chlorine needed to keep pools clean.[11] One of the drawbacks of using potassium peroxymonosulfate in pools is it can cause the common DPD #3 water test for combined chlorine to read incorrectly high.[12] Moreover, byproducts can be formed during the peroxymonosulfate treatment, which are sometimes even more toxic than the original contaminants.[13]

Laboratory Disinfection
Potassium peroxymonosulfate is the main active ingredient in Virkon, which is used for disinfection of laboratory equipment.


Metatags : oxone, Potassium peroxysulfate, potasyum peroxomonosülfat, caroat , potassium monopersulfate, Cas No : 10361-76-9,virkon s

Potassium peroxymonosulfate, potasyum peroksimonosülfat, potassium monopersulfate, Potassium peroxysulfate
Potassium peroxymonosulfate sulfate;Potassium peroxomonosulfate;potassium mono persulphate;

Potassium peroxymonosulfate 
IUPAC name: Potassium peroxysulfate;Potassium peroxymonosulfate 
Other names: Caroat, Oxone, potassium monopersulfate, MPS. 
Chemical formula: KHSO5
Molar mass: 152.2 g/mol (614.76 as triple salt)
Appearance: off-white powder
Solubility in water: decomposes
Main hazards: Oxidant, Corrosive


caroate; oxone;Potassium peroxymonosulfate;peroxymonosulfuric acid potassium salt;potassium hydrogen persulfate; potassium peroxomonosulfate; potassium peroxymonosulfuric acid;CAS:70693-62-8;Potassium monopersulfate (KMPS)

Chemical Properties
Formula: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4
Formula Weight: 615.50
Form: Granular
Density: 1.15
Storage & Sensitivity: Hygroscopic. Ambient temperatures.
Solubility: Soluble in water (100 mg/ml).


CAROAT
Potassium monopersulfate (KMPS)
CAS:70693-62-8
Potassium peroxymonosulfate – triple salt: 2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4
Structural Formula
Description
White, crystalline, odourless, free flowing salt consisting of potassium peroxymonosulfate, potassium hydrogen sulfate and potassium sulfate. 
The only stable transportable salt of Caro's acid is its triple salt (theoretical Formula see above). 
KMPS undergoes a strongly acid reaction in aqueous solution.
As a result of its high oxidation potential and microbiological effectiveness, it can be used for a large number of different applications.
It has the particular advantage of being highly stable in storage, easy and safe to handle, free from chlorine and of having a high reactivity.

Technical Data
Appearance White crystalline salt
KHSO5 content Ca.45 % w/w (typical),43 % w/w (min.)
Active oxygen (AO): Ca. 4.7 % w/w (typical)
Active oxygen (AO): Ca. 5.2 % w/w (Theoretical, pure triple salt
Iron content (typically): < 20 ppm (mg/kg)
Bulk density (typically): Ca. 1100 g/l
Melting point (decomposition)
Solubility in water at 20°C: Ca. 250 g/l
pH of a 1% solution in water (typically): Ca. 2.0
Decomposition of the product as supplied: At above 60 °C
Recommended storage temperature: Below 30 °C
Storage stability as from date of delivery: 12 months
Moisture content (typically): <0.1 %
This product is in compliance with the ElektroG (EU-Directives: RoHS2002/95/EG, WEEE 2002/96/EG) 

Technical Data Sheet

Application
Denture cleaner: Effective main ingredient in Cleaning tablets for dentures.
Disinfectant: Use for chlorine-free disinfection or purification of swimmingpool water and spas. 
Prevention of chlorine acne and eye irritation.
Approved for oxidative drinking water treatment.
Bleaching agent: CAROAT has a bleaching effect comparable to that of organic peracids; in the TAED/perborate system it is particularly effective at low temperatures.
Biocidal effect: Suitable as an additive to acidic cleaning agents with bleaching and disinfectant effect.
Effluent treatment: Oxidative treatment of problematic effluents; sulfide oxidation, nitrite oxidation and cyanide detoxification (see our technical information).
Plaster additive: Addition of CAROAT leads to generation of oxygen and improved product characteristics (e.g. thermal insulation, water absorbency, mechanical properties).
Metal treatment: Microetchant: Use for etching printed circuit boards.
Others:
- Textile finishing (shrink proofing of wool)
- Chemical synthesis (production of dioxirane)
- Paper manufacture (repulping, particularly of wet-strength paper).

Storage
CAROAT must be stored under dry conditions. It has to be protected from direct sunlight and from any other sources of heat.
Standard Packaging: The standard packaging of CAROAT is 25 kg PE-bag


DuPont Oxone monopersulfate compound is a white, granular, freeflowing peroxygen that provides powerful non-chlorine oxidation for a wide variety of industrial and consumer uses.
Applications
•     Swimming pool shock oxidizer
•     Printed wiring board microetchant
•     Repulping aid for wet-strength-resin destruction
•     Odor control agent in wastewater treatment
•     Bleach component in denture cleanser and laundry formulations
•     Activator in antimicrobial compositions
•     Other uses where its combination of powerful oxidation and relative safe handling properties are of value

The active ingredient of Oxone is potassium peroxymonosulfate, KHSO5 (CAS 10058-23-8), commonly known as potassium monopersulfate,which is present as a component of a triple salt with the formula2KHSO5·KHSO4·K2SO4 potassium hydrogen peroxymonosulfate sulfate (5:3:2:2), [CAS 70693-62-8]).
The oxidizing power of Oxone is derived from its peracid chemistry; it is the first neutralization salt of peroxymonosulfuric acid H2SO5 (also known as Caro’s acid).

Standard Potential
The standard electrode potential (E°) of KHSO5 is given by the following half cell reaction:
The thermodynamic potential is high enough for many room temperature oxidations including:
•     Halide to active halogen
•     Oxidation of reduced sulfur and nitrogen compounds
•     Cyanide to cyanate
•     Epoxidation of olefins
•     Baeyer-Villigar oxidation of ketones
•     Copper metal to cupric ion
•     Ferrous to ferric ion
•     Manganous to manganic ion

Stability
DuPont Oxone is a very stable peroxygen in the solid state and loses less than 0.5% (relative) of its activity per month when stored under recommended conditions. 
However, like all other peroxygens, Oxone undergoes very slow disproportionation with the liberation of heat and oxygen gas. 
If a decomposition is associated with high temperature, decomposition of the constituent salts of Oxone may generate sulfuric acid, sulfur dioxide, or sulfur trioxide.
The stability is reduced by the presence of small amounts of moisture, alkaline chemicals, chemicals that contain water of hydration, transition metals in any form, and/or any material with which Oxone can react.
Since the decomposition of Oxone is exothermic, the decomposition can self-accelerate if storage conditions allow the product temperature to rise (see Product Safety and Handling bulletin).
Aqueous solutions of Oxone are relatively stable when made up at the unmodified pH of the product.
The stability is adversely affected by higher pH, especially above pH 7. 
A point of minimum stability exists at about pH 9, at which the concentration of the mono-anion HSO5- is equal to that of the di-anion SO5=
Cobalt, nickel, and manganese are particularly strong catalysts for the decomposition of Oxone in solution; the degree to which catalysis occurs is dependent on the concentrations of Oxone and of the metal ion.

Product Description
Potassium peroxymonosulfate
CAS:70693-62-8

Name: Potassium peroxymonosulfate
Synonyms: Potassium peroxymonosulfate sulfate; Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)
Molecular Formula: 2(KHSO5).KHSO4.K2SO4;H3K5O18S4
Molecular Weight: 614.76
CAS Registry Number: 70693-62-8
EINECS: 274-778-7

It is present as a component of a triple salt including potassium monopersulfate, potassium sulfate and potassium bisulfate with the formula 2KHSO5•KHSO4•K2SO4. The oxidation potential of this compound is derived from its peracid chemistry.
Potassium peroxymonosulfate can be used in swimming pools to keep the water clear, thus allowing chlorine in pools to work to sanitize the water rather than clarify the water, resulting in less chlorine needed to keep pools clean.

The compound provides powerful non-chlorine oxidation for a wide variety of industrial and consumer uses. It’s applications may be found in oral hygiene formulations, pool and spa shock and disinfections, paper recycling, printed circuit board etching, wool shrink proofing, precious metal extraction process.

Applications.

• Disinfectants: in the pool, spa field recycled water disinfectants;
• Metal processing: printed circuit board cleaning and etching;
• Paper Regeneration: as wet strength paper re-pulping and recycled fiber additives;
• Textiles: can be used as an oxidizing agent, dyeing wool shrink-proof fabric bleach pretreatment;
• Denture cleaners, plaster additives, organic synthesis adjuvants, colorants carpet, water purifying agent;

Key Applications
Pool & Spa, Pulp & Paper, Electronics, Mining, Water Treatment, HI&I, Denture Cleaning

Product Description
Also known as KPMS or potassium peroxymonosulfate, Oxone is a white granular product that provides non-chlorinated oxidation in a wide variety of applications.  It's safe to use in a production facility, in the environment, and even as a key ingredient in your denture cleaner!

Most notably, the active ingredient allows for efficient non-chlorinated oxidation as a pool shock, allowing less use of sanitizer and leaves the pool clean, clear, and swimmable nearly immediately.  The powerful oxidation as a microetchant in printed circuit boards improves process control in multi-step copper etching with a predictable rate to completion.  KPMS is of particular interest in metal plating and mining as it safely, economically, and conveniently oxidizes cyanide in waste streams.  These key benefits of rapid rate of reaction as well as non-chlorinated oxidation has allowed repulping papers with wet strength resins to move their processes to greener methods without sacrificing production time.  

Oxone PS-16 known as KPMS or potassium peroxymonosulfate. Oxone is a white granular product that provides non-chlorinated oxidation in a wide variety of applications such as: industrial processing, pulp and paper production, waste water treatment, industrial and household cleaning, oil and gas production, and denture cleaning. 


Potassium peroxymonosulfate (also known as MPS, KMPS, potassium monopersulfate, potassium caroate, the trade names Caroat and Oxone, and as non-chlorine shock in the pool and spa industry) is widely used as an oxidizing agent. 
It is the potassium salt of peroxymonosulfuric acid.

The triple salt 2KHSO5·KHSO4·K2SO4 (known by the tradename Oxone) is a form with higher stability.
The standard electrode potential for this compound is +1.81 V with a half reaction generating the hydrogen sulfate (pH=0)

MPS is a versatile oxidant.
It oxidizes aldehydes to carboxylic acids; in the presence of alcoholic solvents, the esters may be obtained.
Internal alkenes may be cleaved to two carboxylic acids (see below), while terminal alkenes may be epoxidized. 
Sulfides give sulfones, tertiary amines give amine oxides, and phosphines give phosphine oxides.

Swimming Pools
Potassium peroxymonosulfate can be used in swimming pools to keep the water clear, thus allowing chlorine in pools to work to sanitize the water rather than clarify the water, resulting in less chlorine needed to keep pools clean.
One of the drawbacks of using potassium peroxymonosulfate in pools is it can cause the common DPD #3 water test for combined chlorine to read incorrectly high.
Moreover, byproducts can be formed during the peroxymonosulfate treatment, which are sometimes even more toxic than the original contaminants.

Laboratory Disinfection
Potassium peroxymonosulfate is the main active ingredient in Virkon, which is used for disinfection of laboratory equipment.


Oxone, Potassium peroxomonosulfate
The composition of the oxidizing agent Oxone is 2KHSO5.KHSO4.K2SO4.
 The active component potassium monopersulfate (KHSO5, potassium peroxomonosulfate) is a salt from the Caro´s acid H2SO5.

The use of Oxone has increased rapidly. Reasons for this are the stability, the simple handling, the non-toxic nature, the versatility of the reagent and the low costs.

As long as Oxone is stored under dry and cool conditions, it loses about 1% activity per month under release of oxygen and heat. Decomposition to SO2 and SO3 takes place under the influence of heat (starting at 300°C). 

Acidic, aqueous solutions of the pure reagent in distilled water are relatively stable. The stability reaches a minimum at pH 9, where the mono anion (HSO5-) has the same concentration as the dianion (SO52-). Iron, cobalt, nickel, copper, manganese and further transition metals can catalyze the decay of Oxone in solution.

The following secondary reactions should be avoided: Halides can be oxidized to halogens (e.g. chloride to chlorine), cyanides react with Oxone under release of hydrogen cyanide, "heavy" transition metals (Cu, Mn, Co, Ni) and their salts lead to the decomposition of Oxone under release of oxygen.


Potassium Peroxomonosulfate
Potassium monopersulfate triple salt
PotassiumPeroxomonosulfate
DTXSID8051415
KS-00000EUF
OXONE(R), monopersulfate compound
Potassium monoperoxysulfate OXONE(R)
Potassium monopersulfate triple salt, >=47% KHSO5 basis

Treatment efficiency of potassium monopersulfate compound, a new kind of oxidation reagent, on killing algae and bacteria has been valued and the effect of influence factors, such as dosage, contact time and temperature are also discussed. The results indicated that potassium monopersulfate is appropriate for killing algae and bacteria in landscape water, dosage and contact time are the major influence factors. The contact time should be longer than 20min and the algicidal rate is higher when the temperature is above 20°C.

An acidic agent, potassium monopersulfate (PMPS), was evaluated for bactericidal and virucidal effects against Salmonella Infantis (SI), Escherichia coli, rifampicin-resistant Salmonella Infantis (SI-rif), Newcastle disease virus (NDV), and avian influenza virus (AIV), in the absence or presence of organic materials. In addition, inactivation activity toward a virus on virus-spiked clothes was also examined. PMPS could inactivate SI, E. coli, and SI-rif even in the presence of organic materials under various concentrations and exposure/contact time conditions. PMPS could also inactivate NDV and AIV. In addition, PMPS could inactivate AIV on a virus-spiked rayon sheet. In conclusion, the present study showed that PMPS has good antimicrobial properties against SI, E. coli, SI-rif, NDV, and AIV when used at the optimal dosage and exposure timing. These results suggest that PMPS could be used as an alternative disinfectant for biosecurity enhancement in animal farms or hospitals.

Keywords: acidic agent, bactericidal, disinfectant, potassium monopersulfate, virucidal

Generally, foods derived from animal products, such as eggs, meat, and milk, have been implicated as vehicles of one or more of pathogens causing food-borne illness [3, 5, 6], especially Escherichia coli and Salmonella spp. In Japan, hazard analysis and critical control points (HACCP) have been introduced at animal farms for food safety [12]. One of the key points for HACCP is the appropriate usage of disinfectants to enhance biosecurity on and around animal farms.

Normally, poultry virus diseases such as Newcastle disease (ND) and avian influenza (AI), have a strong negative economic impact on the poultry industry. The viruses of both diseases are excreted in large amounts from the respiratory and digestive systems of clinically infected birds and contaminate the environment. Hence, an important aspect of disease control consists of proper cleaning and disinfection of the farm environment, which depends upon the use of an effective disinfectant agent. Many disinfectants are commercially available, and it is important to ensure that the disinfectant being used is effective against various pathogens.

The appropriate usage of disinfectants is critical for establishing a successful sanitation program. Because not all disinfectants are effective against major pathogens, different families of disinfectants that target specific microorganisms should be considered. For instance, several bacteria and viruses are sensitive to phenols; however, most bacteria are also sensitive to quaternary ammonium, iodophors, paracetic acid, glutaraldehydes, and cresols [2, 7]. Therefore, there is no single disinfectant reported in the literature that would be efficacious against a wide spectrum of etiological agents that economically impact diseases in animal farms. Moreover, special care should be taken when applying the disinfectant as it should be safe for both animals and humans. In addition, the hardness of water, correct dilutions, duration of contact with the pathogens, and the presence of organic material should also be taken into consideration.

The aim of the present study was to evaluate efficacies of potassium monopersulfate (PMPS) against Salmonella Infantis (SI), E. coli, rifampicin-resistant Salmonella Infantis (SI-rif), Newcastle disease virus (NDV), and avian influenza virus (AIV), in the absence or presence of organic materials, as well as to evaluate the inactivation activity of PMPS toward AIV on a rayon sheet for biosecurity applications in animal farms and animal hospitals.

PMPS is the potassium salt of peroxymonosulfuric acid, which is widely used as an oxidizing agent. This salt probably acts on bacteria by oxidation. 
It also attacks viral protein capsids, thereby releasing and inactivating the nucleic acids of viruses, thus affecting the bactericidal and virucidal efficacies under various concentrations, exposure/contact times, and organic material conditions. The results also indicated that bacteria were more sensitive than viruses to inactivation by PMPS. Several products, such as Oxone and DupontTM, contain potassium monopersulfate for their main ingredient, as a non-chlorine shock agent; PMPS breaks the chorine–ammonia bond formed when chlorine combines with ammonia, without increasing the chlorine level of the swimming pool; hence, PMPS can be used in swimming pools to keep the water clear [14]. In addition, Virkon-S contains PMPS at 21.41% and has been used at concentrations of 5,000–20,000 ppm for multipurpose virucidal disinfection, with the greatest numbers of the Environmental Protection Agency (EPA Registration No. 71654-6)-registered claims, against pathogens affecting domestic and companion animals. 
However, The PMPS tablet in the present study was used at concentrations of 312.5–5,000 ppm; hence, this PMPS is confirmed for safety and toxicity towards animals and humans.

Generally, bacteria and viruses are highly resistant to disinfectants contained in bio-environmental constituents such as feces, saliva, or vomitus. 
In addition, viruses can survive on the surfaces of materials, fomites, and food for long periods [1, 11]. Our model of evaluating virus inactivation involved utilizing rayon sheets to simulate carpets, bedding, towels, or cloths contaminated with viruses and containing organic materials. In addition, several quaternary ammonium compounds have been reported to exhibit broad-spectrum virucidal activity, including in the present study that used rayon; therefore, considering the cloth savings and its efficacy, DDAB was selected for comparison with PMPS. As shown in Table 7, 5,000, 2,500 and 1,250 ppm of PMPS could inactivate AIV, while DDAB could not inactivate this virus on rayon sheets at the recommended dose. These results suggest that PMPS can be applied as a disinfectant or a virucidal agent that can inactivate AIV in contaminated carpets, clothes, towels, or bedding, especially in animal farms or hospitals.

In conclusion, PMPS can inactivate bacteria and viruses either in the absence or presence of organic materials, and can be useful as an alternative disinfectant, especially for biosecurity enhancement aiming to control bacteria and viruses that contaminate animal farms and hospitals.

The most popular sanitizers used in pools and spas—chlorine and bromine—function both as biocides (they kill bacteria and other potentially harmful microbes) and oxidizers (they "burn up" unpleasant organic contaminants like bather wastes, dust, and pollen). In a heavily used pool, as much as 90% of the chlorine or bromine may be working to eliminate organic impurities. Periodic addition of a supplemental oxidizer—a "shock treatment"—can free up the sanitizer for its highest purpose, killing germs. A popular choice is a non-chlorine product with potassium monopersulfate as the active ingredient. (The label may also call it potassium peroxymonosulfate.)

Potassium monopersulfate is a powerful oxidizer with several attractive properties (see last section). 
Properly applied, it will prevent the formation of new combined chlorine by eliminating organics in the water without creating more combined chlorine. Bathers can re-enter the water after waiting a short period of time (usually one hour) to allow proper mixing and circulation. The reaction byproducts are harmless sulfate salts.

The key concept to note here is that monopersulfate products will NOT remove existing combined chlorine but only prevents the formation of new combined chlorine. 
It is recommended that if there is a combined chlorine level ≥ 0.2 ppm, you should shock the pool using traditional methods (i.e., 10 x the combined chlorine level = ppm of non-stabilized chlorine added all at once). After traditional shocking, then use the monopersulfate product to prevent further combined chlorine development.

Monopersulfate products are particularly useful in indoor environments where proper air exchange rates may be nonexistent. 
Monopersulfate does not cause odors or irritation. Caution: The standard “shock” dosage for monopersulfate is 2 lbs. per 10,000 gallons of water. 
Overdosing may cause a dramatic drop in pH and lower total alkalinity as the pH of monopersulfate is approximately 2.3 (acidic).

Monopersulfate is not an algaecide and does not sanitize (kill). It can also raise TDS levels dramatically.

Monopersulfate does have one major drawback when used in chlorinated pools: It can interfere with the combined chlorine reading obtained with DPD and FAS-DPD tests. 
Some pools even have been closed because of supposed high combined chlorine (chloramine) readings when, in fact, the high readings were the result of this test interference.

 

Chlorine test interferences
Commercial operators are generally required by regulatory authorities to use a DPD test to monitor chlorine. 
Kits for this purpose may employ liquids, tablets, a powder, or a combination of these forms, depending on the manufacturer. 
The test method can involve either color matching (the pink color that develops in the treated water sample is proportional to the amount of chlorine present; the reading is determined by matching the pink to a set of color standards), or counting drops (the treated water sample goes from pink to colorless upon the addition of a titrating reagent, and the number of drops used determines the amount of chlorine present). 
The reagent all the best-selling kits have in common is DPD #3. DPD #3 contains potassium iodide. 
Monopersulfate will react with the potassium iodide in DPD #3, making it seem there is a higher combined chlorine level in the water than there actually is.

Here are two typical scenarios:

In the standard color-matching DPD test, you first add DPD #1 and DPD #2 to your water sample to develop a pinkish-red color proportional to the level of free chlorine. 
After taking that reading, you add DPD #3 to obtain the total chlorine level. You then calculate the amount of combined chlorine by subtracting free from total chlorine.

 

Combined Chlorine = Total Chlorine – Free Chlorine

 

When monopersulfate is present in the sample, it reacts with DPD #3 in the total chlorine test, producing a dark pink/red color characteristic of a high total chlorine reading. 
However, monopersulfate will not react with the DPD #1 and #2 reagents used to measure free chlorine. 
Therefore, the combined chlorine level obtained doing the calculation above is artificially high.

In an FAS-DPD drop-count titration, you add DPD indicator powder to the water sample and it will turn pink if free chlorine is present. 
Next, you add FAS-DPD titrating reagent drop by drop until the sample changes from pink to colorless. 
You then multiply the number of drops added by an equivalence factor (stated in the test instructions) to get the free chlorine reading. 
Finally, you add DPD #3 reagent to the treated sample, which will turn pink if combined chlorine is present. 
Once again, you titrate until the sample turns colorless and multiply the drop count by the given equivalence factor to get the combined chlorine reading. 
If monopersulfate is present in the sample it will react with DPD #3, artificially increasing the combined chlorine reading.

 

Preventive measures
To obtain an accurate combined chlorine reading, commercial operators should use a test kit with reagents that can eliminate the monopersulfate interference. 
There are kits on the market that include a neutralizing agent for monopersulfate along with the standard chlorine test reagents, or the neutralizer can be purchased separately. You simply add the neutralizer as instructed then take the readings as you normally would.

Should you wish to measure monopersulfate concentrations, take a fresh sample and perform the chlorine tests a second time without masking the interference. 
The result will be the total amount of oxidizer in the water. 
Subtract the total chlorine reading obtained in the first test from this total oxidizer reading to find the level of monopersulfate. 
Note: This will give a monopersulfate reading in ppm as chlorine. To convert to ppm monopersulfate, multiply the result obtained by a factor of 5.

 

Monopersulfate Level = Total Oxidizer – Total Chlorine

 

Test strips are also available for analyzing monopersulfate itself. 
Be sure to check the strip manufacturer's test instructions to determine at what concentration chlorine or bromine will interfere with the monopersulfate test.

 

More on monopersulfate
Since monopersulfate doesn't contain chlorine, it won't produce chloramines or chlorine odors and will not bleach vinyl liners. 
Moreover, monopersulfate dissolves quickly at normal pool temperatures without premixing, can be used day or night, and allows swimming to resume after a short waiting period for complete mixing and circulation. It is well suited for indoor use where odors from high doses of chlorine and persistent combined chlorine residuals are magnified.

Potassium peroxymonosulfate (oxidizing agent)
Product Examples

Virkon, Trifectant

Contact Time, min

10

Advantages

Broad spectrum, with activity against nonenveloped viruses and bacterial spores.
Active in the presence of moderate organic debris.
Disadvantages

Corrosive, especially with metal surfaces. Masks should be worn when mixing powdered solutions
Comments

Commonly used routine disinfectant.
Care must be taken when handling concentrated product.
Consider rinsing metal and concrete surfaces after required contact time.

OXONE ( OKZON )

Metatags : oxone, Potassium peroxysulfate, potasyum peroxomonosülfat, caroat , potassium monopersulfate, Cas No : 10361-76-9, potasyum perokzomonosülfat, peroxomonosülfat, virkon s

Potassium peroxymonosulfate, potasyum peroksimonosülfat, potassium monopersulfate, Potassium peroxysulfate, peroksisülfat
Potassium peroxymonosulfate sulfate;Potassium peroxomonosulfate;potassium mono persulphate;

Potassium peroxymonosulfate 
IUPAC name: Potassium peroxysulfate;Potassium peroxymonosulfate 
Other names: Caroat, Oxone, potassium monopersulfate, MPS. 
Chemical formula: KHSO5
Molar mass: 152.2 g/mol (614.76 as triple salt)
Appearance: off-white powder
Solubility in water: decomposes
Main hazards: Oxidant, Corrosive


caroate
oxone
peroxymonosulfuric acid potassium salt
potassium hydrogen persulfate
potassium peroxomonosulfate
potassium peroxymonosulfuric acid

Chemical Properties
Formula: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4
Formula Weight: 615.50
Form: Granular
Density: 1.15
Storage & Sensitivity: Hygroscopic. Ambient temperatures.
Solubility: Soluble in water (100 mg/ml).


CAROAT
Potassium monopersulfate (KMPS)
CAS#70693-62-8
Potassium peroxymonosulfate – triple salt: 2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4
Structural Formula
Description
White, crystalline, odourless, free flowing salt consisting of potassium peroxymonosulfate, potassium hydrogen sulfate and potassium sulfate. 
The only stable transportable salt of Caro's acid is its triple salt (theoretical Formula see above). 
KMPS undergoes a strongly acid reaction in aqueous solution.
As a result of its high oxidation potential and microbiological effectiveness, it can be used for a large number of different applications.
It has the particular advantage of being highly stable in storage, easy and safe to handle, free from chlorine and of having a high reactivity.

Technical Data
Appearance White crystalline salt
KHSO5 content Ca.45 % w/w (typical),43 % w/w (min.)
Active oxygen (AO) Ca. 4.7 % w/w (typical)
Active oxygen (AO) Ca. 5.2 % w/w (Theoretical, pure triple salt
Iron content (typically) < 20 ppm (mg/kg)
Bulk density (typically) Ca. 1100 g/l
Melting point (decomposition)
Solubility in water at 20°C: Ca. 250 g/l
pH of a 1% solution in water (typically): Ca. 2.0
Decomposition of the product as supplied: At above 60 °C
Recommended storage temperature: Below 30 °C
Storage stability as from date of delivery: 12 months
Moisture content (typically): <0.1 %
This product is in compliance with the ElektroG (EU-Directives: RoHS2002/95/EG, WEEE 2002/96/EG) 

Technical Data Sheet

Application
Denture cleaner: Effective main ingredient in Cleaning tablets for dentures.
Disinfectant: Use for chlorine-free disinfection or purification of swimmingpool water and spas. 
Prevention of chlorine acne and eye irritation.
Approved for oxidative drinking water treatment.
Bleaching agent: CAROAT has a bleaching effect comparable to that of organic peracids; in the TAED/perborate system it is particularly effective at low temperatures.
Biocidal effect: Suitable as an additive to acidic cleaning agents with bleaching and disinfectant effect.
Effluent treatment: Oxidative treatment of problematic effluents; sulfide oxidation, nitrite oxidation and cyanide detoxification (see our technical information).
Plaster additive: Addition of CAROAT leads to generation of oxygen and improved product characteristics (e.g. thermal insulation, water absorbency, mechanical properties).
Metal treatment: Microetchant: Use for etching printed circuit boards.
Others:
- Textile finishing (shrink proofing of wool)
- Chemical synthesis (production of dioxirane)
- Paper manufacture (repulping, particularly of wet-strength paper).

Storage
CAROAT must be stored under dry conditions. It has to be protected from direct sunlight and from any other sources of heat.
Standard Packaging: The standard packaging of CAROAT is 25 kg PE-bag


DuPont Oxone monopersulfate compound is a white, granular, freeflowing peroxygen that provides powerful non-chlorine oxidation for a wide variety of industrial and consumer uses.
Applications
•     Swimming pool shock oxidizer
•     Printed wiring board microetchant
•     Repulping aid for wet-strength-resin destruction
•     Odor control agent in wastewater treatment
•     Bleach component in denture cleanser and laundry formulations
•     Activator in antimicrobial compositions
•     Other uses where its combination of powerful oxidation and relative safe handling properties are of value

The active ingredient of Oxone is potassium peroxymonosulfate, KHSO5 (CAS 10058-23-8), commonly known as potassium monopersulfate, which is present as a component of a triple salt with the formula2KHSO5·KHSO4·K2SO4 potassium hydrogen peroxymonosulfate sulfate(5:3:2:2), [CAS 70693-62-8]).
The oxidizing power of Oxone is derived from its peracid chemistry; it is the first neutralization salt of peroxymonosulfuric acid H2SO5 (also knownas Caro’s acid).
Standard Potential


OXONE 

Metatags : oxone, Potassium peroxysulfate, potasyum peroxomonosülfat, caroat , potassium monopersulfate, Cas No : 10361-76-9,virkon s

Potassium peroxymonosulfate, potasyum peroksimonosülfat, potassium monopersulfate, Potassium peroxysulfate
Potassium peroxymonosulfate sulfate;Potassium peroxomonosulfate;potassium mono persulphate;

Potassium peroxymonosulfate 
IUPAC name: Potassium peroxysulfate;Potassium peroxymonosulfate 
Other names: Caroat, Oxone, potassium monopersulfate, MPS. 
Chemical formula: KHSO5
Molar mass: 152.2 g/mol (614.76 as triple salt)
Appearance: off-white powder
Solubility in water: decomposes
Main hazards: Oxidant, Corrosive


caroate
oxone
peroxymonosulfuric acid potassium salt
potassium hydrogen persulfate
potassium peroxomonosulfate
potassium peroxymonosulfuric acid

Chemical Properties
Formula: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4
Formula Weight: 615.50
Form: Granular
Density: 1.15
Storage & Sensitivity: Hygroscopic. Ambient temperatures.
Solubility: Soluble in water (100 mg/ml).


CAROAT
Potassium monopersulfate (KMPS)
CAS#70693-62-8
Potassium peroxymonosulfate – triple salt: 2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4
Structural Formula
Description
White, crystalline, odourless, free flowing salt consisting of potassium peroxymonosulfate, potassium hydrogen sulfate and potassium sulfate. 
The only stable transportable salt of Caro's acid is its triple salt (theoretical Formula see above). 
KMPS undergoes a strongly acid reaction in aqueous solution.
As a result of its high oxidation potential and microbiological effectiveness, it can be used for a large number of different applications.
It has the particular advantage of being highly stable in storage, easy and safe to handle, free from chlorine and of having a high reactivity.

Technical Data
Appearance White crystalline salt
KHSO5 content Ca.45 % w/w (typical),43 % w/w (min.)
Active oxygen (AO): Ca. 4.7 % w/w (typical)
Active oxygen (AO): Ca. 5.2 % w/w (Theoretical, pure triple salt
Iron content (typically): < 20 ppm (mg/kg)
Bulk density (typically): Ca. 1100 g/l
Melting point (decomposition)
Solubility in water at 20°C: Ca. 250 g/l
pH of a 1% solution in water (typically): Ca. 2.0
Decomposition of the product as supplied: At above 60 °C
Recommended storage temperature: Below 30 °C
Storage stability as from date of delivery: 12 months
Moisture content (typically): <0.1 %
This product is in compliance with the ElektroG (EU-Directives: RoHS2002/95/EG, WEEE 2002/96/EG) 

Technical Data Sheet

Application
Denture cleaner: Effective main ingredient in Cleaning tablets for dentures.
Disinfectant: Use for chlorine-free disinfection or purification of swimmingpool water and spas. 
Prevention of chlorine acne and eye irritation.
Approved for oxidative drinking water treatment.
Bleaching agent: CAROAT has a bleaching effect comparable to that of organic peracids; in the TAED/perborate system it is particularly effective at low temperatures.
Biocidal effect: Suitable as an additive to acidic cleaning agents with bleaching and disinfectant effect.
Effluent treatment: Oxidative treatment of problematic effluents; sulfide oxidation, nitrite oxidation and cyanide detoxification (see our technical information).
Plaster additive: Addition of CAROAT leads to generation of oxygen and improved product characteristics (e.g. thermal insulation, water absorbency, mechanical properties).
Metal treatment: Microetchant: Use for etching printed circuit boards.
Others:
- Textile finishing (shrink proofing of wool)
- Chemical synthesis (production of dioxirane)
- Paper manufacture (repulping, particularly of wet-strength paper).

Storage
CAROAT must be stored under dry conditions. It has to be protected from direct sunlight and from any other sources of heat.
Standard Packaging: The standard packaging of CAROAT is 25 kg PE-bag


DuPont Oxone monopersulfate compound is a white, granular, freeflowing peroxygen that provides powerful non-chlorine oxidation for a wide
variety of industrial and consumer uses.
Applications
•     Swimming pool shock oxidizer
•     Printed wiring board microetchant
•     Repulping aid for wet-strength-resin destruction
•     Odor control agent in wastewater treatment
•     Bleach component in denture cleanser and laundry formulations
•     Activator in antimicrobial compositions
•     Other uses where its combination of powerful oxidation and relative safe handling properties are of value

The active ingredient of Oxone is potassium peroxymonosulfate, KHSO5 (CAS 10058-23-8), commonly known as potassium monopersulfate,which is present as a component of a triple salt with the formula2KHSO5·KHSO4·K2SO4 potassium hydrogen peroxymonosulfate sulfate (5:3:2:2), [CAS 70693-62-8]).
The oxidizing power of Oxone is derived from its peracid chemistry; it is the first neutralization salt of peroxymonosulfuric acid H2SO5 (also known as Caro’s acid).

Standard Potential
The standard electrode potential (E°) of KHSO5 is given by the following half cell reaction:
The thermodynamic potential

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.