PPG 2000

Poliüretan Temel Ürünler
Çok yönlü polimerler için polioller
PPG 2000 poliol


CAS: 25322-69-4
EC / Liste no .: 500-039-8
CAS no .: 25322-69-4


Poli (propilen glikol) 2000, tekrar eden propilenoksi birimlerinden oluşan bir makromoleküldür. Poli (propilen glikol) 2000, bir hidroksipolieter ve bir poli (eter) makromoleküldür.

PPG 2000,% 100 aktif polipropilen glikol bazlı köpük kesicidir. PPG 2000, kauçuk işleme, köpük engelleme ve fren sıvısı formülasyonları için önerilir.

PPG-2000, 2.000 moleküler ağırlıklı bir polieter dioldür. Çeşitli poliüretan uygulamaları için bir ara ürün olacak şekilde tasarlanmıştır.


Polipropilen glikol veya polipropilen oksit, propilen glikolün polimeridir. Kimyasal olarak bir polieterdir ve daha genel olarak konuşursak, bir polialkilen glikoldür (PAG).
Polipropilen glikol veya PPG terimi, genellikle bir hidroksil grubu olan uç grubun doğası hala önemli olduğunda, düşük ila orta aralıktaki molar kütle polimeri için ayrılmıştır.
"Oksit" terimi, uç gruplar artık polimer özelliklerini etkilemediğinde yüksek molar kütleli polimer için kullanılır.
Propilen oksidin% 60 ila% 70'i alkoksilasyon adı verilen işlemle polieter poliollere dönüştürülür.

Polipropilen Glikol 2000, kozmetik ve farmasötik müstahzarlarda ve emülsifiye edici veya ıslatıcı maddeler ve yağlayıcıların imalatında kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
25322-69-4, PEG 2000, Polipropilen Glikol 2000, Polieter Poliol, Polipropilen Glikol, PEG, PPG 2000, Poli(propilen glikol) 4000, Poli(propilen glikol) 400, Polipropilen glikol 1000

Polimerizasyon
Polipropilen glikol 2000, propilen oksidin halka açılarak polimerizasyonu ile üretilir.
Başlatıcı bir alkoldür ve katalizör bir bazdır, genellikle potasyum hidroksittir. Başlatıcı etilen glikol veya su olduğunda, polimer doğrusaldır.
Gliserin, pentaeritritol veya sorbitol gibi çok işlevli bir başlatıcıyla, polimer dallara ayrılır.


Özellikleri
PPG 2000, polietilen glikol ile ortak birçok özelliğe sahiptir. Polimer, oda sıcaklığında bir sıvıdır.
Molar kütle arttıkça suda çözünürlük hızla azalır.
PPG'deki ikincil hidroksil grupları, polietilen glikoldeki birincil hidroksil gruplarından daha az reaktiftir.
PPG 2000, PEG'den daha az toksiktir, bu nedenle biyoteknolojik ürünler artık PPG'de üretilmektedir.


Doğrusal polipropilen glikoller (PPG), esas olarak CASE (kaplamalar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri, elastomerler) uygulamaları için ve bağlayıcı ve köpük üretimi için kullanılan iki işlevli poliollerdir.
ATAMAN CHEMICALS, molar ağırlıkları 500 ila 4000 g / mol aralığında değişen çeşitli polipropilen glikoller sunmaktadır.


Doğrusal polipropilen glikoller (PPG), esas olarak CASE (kaplamalar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri, elastomerler) uygulamaları için ve bağlayıcı ve köpük üretimi için kullanılan iki işlevli poliollerdir.
ATAMAN olarak, molar ağırlıkları 500 ila 4000 g / mol aralığında değişen çeşitli polipropilen glikoller sunuyoruz.
Düşük moleküler ağırlıklı PPG'ler, KOH katalizi ile üretilir.
Yüksek moleküler ağırlıklı PPG'ler, DMC katalizli ürünler olarak da mevcuttur veya yalnızca doymamış, tek işlevli yan ürünlerin içeriğini minimuma indiren ikinci teknikle üretilir.

Polipropilen glikol 2000, propilen glikol ve suyun ilave bir polimeridir.
N'nin oksipropilen gruplarının ortalama sayısını temsil ettiği HO (C3H6O) nC3H6OH formülü ile temsil edilir.
Polipropilen glikol 2000 suda ve bazı organik çözücülerde alifatik ketonlar ve alkoller olarak çözünür ve eterde ve çoğu alifatik hidrokarbonda çözünmez.


PPG-2000, sadece propilen oksit içeren 2.000 moleküler ağırlıklı bir polipropilen glikol polioldür.
PPG-2000 poliol, poliüretan köpük, kaplamalar ve elastomerlerde kullanılabilir.
PPG-1000 poliol, esnek köpük, elastomerler, sızdırmazlık malzemeleri ve kaplamalar dahil olmak üzere bir dizi üretan uygulamasında kullanılabilir.
Hidroksil Değeri 54.5-57.5 mg KOH / g, 25 ° C'de viskozite 370 cps'dir.

PPG-2000, poliüretan kaplamalar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri, elastomerler ve çömlekçilik bileşikleri için uygundur.

PPG-2000, dolgulu ve dolgusuz elastomer, sızdırmazlık malzemeleri, yapıştırıcılar ve kapsülleme bileşiklerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
PPG-2000, prepolimerlerin, yüksek esneklikteki köpüklerin ve kaplamaların imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.


Polipropilen glikol, kokusuz veya hafif tatlı bir kokuya sahip renksiz bir sıvı olarak görünür.


2- (2-hidroksipropoksi) propan-1-ol
 metil oksiran homopolimer
 metiloksiran homopolimer
 poli (propilen glikol)
 polioksipropilen glikol
 polipropilenglikol
 propilen oksit homopolimer

PPG 2000, ortalama molekül ağırlığı 2000 olan bir polipropilen glikoldur.
PPG 2000,% 100 aktif, neredeyse renksiz, biraz viskoz sıvı polipropilen glikoller, çok çeşitli diğer sıvılar ile uyumludur ve 77 ° F'de, çoğu organik aromatik bileşikler, halojenli hidrokarbonlar, alkoller, aldehitler ve asitler.
Ek olarak, bazı hayvansal ve bitkisel yağlar ve modifiye alkid reçineleri ile iyi çözünürlük gösterirler.
Bu ürün de bilindiği üzere PPG 2000, oda sıcaklığında berrak, viskoz bir sıvıdır.
PPG 2000, daha yüksek bir akma noktasına sahiptir ve daha düşük moleküler ağırlıklı PPG'lerin aksine, 25 ° C'de suda kısmen çözünür.
PPG 2000, daha yüksek sıcaklıklarda suda çözünürlüğünü kaybeder.
Tüm polipropilen glikoller gibi, Polyglycol 2000, herhangi bir organik katı ve sıvı ile her oranda çözünür, ana istisna uzun zincirli alifatik hidrokarbonlardır.
Polyglycol 2000 mükemmel kayganlığa ve düşük buhar basıncına sahiptir.
Aşırı ısınma koşulları altında kok oluşturmaz, vernik oluşturmaz.
Ayrışma ürünleri, uçucu maddeler olarak kaybolan veya polipropilen glikol içinde çözünür olan düşük kaynama noktalı ürünlerdir.

POLİPROPİLEN GLİKOL (PPG)
Polipropilen glikol 2000, Reoloji, Deri endüstrisi, Spektrometri ve Spor gibi birçok uygulamada kullanılan propilen glikol polimeridir.
Polipropilen glikol 2000, deri kaplamada bir yüzey aktif madde, bir ıslatma maddesi ve bir dağıtıcı olarak kullanılır.
Polipropilen glikol 2000, kütle spektrometresinde ayar referansı ve kalibrant olarak da uygulanır.


UYGULAMA ALANLARI

Reoloji
Deri endüstrisi
Kütle spektrometrisi
Müshil üretimi
Paintballs imalatı


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çevre dostu
Yüksek verimli
Yüksek etkili
Düşük yanıcılık
Orta derecede toksik
Hızlı sonuçlar
Biyobozunur
Rekabetçi maliyet

PERFORMANS VE UYGULAMA
1. PPG 2000, toluen, etanol ve trikloretilen gibi organik çözücülerde çözünür.

2. PPG 2000, kaplama ortamı ve hidrolik yağda köpük önleyici ajan, sentetik kauçuk ve lateks işlemede köpük önleyici ajan, ısı transfer sıvısı için soğutucu ve soğutucu, viskozite geliştirici olarak kullanılır.

3. PPG 2000, esterleştirme, eterleştirme ve polikondansasyon reaksiyonlarında bir ara ürün olarak kullanılır.


4. PPG 2000, mükemmel yağlama, köpük önleme, ısı ve donma direncine sahiptir;

5. PPG 2000, suda çözünür kesme sıvısı, silindir yağı, hidrolik yağ katkıları, yüksek sıcaklık yağlayıcıları, kauçuk iç yağlayıcılar ve harici yağlayıcılar için ayırıcı, çözündürücü, sentetik yağ katkıları olarak kullanılır.

6. PPG 2000, günlük kimyasallar, ilaçlar ve yağlar için temel malzeme olarak kullanılabilir.

Polipropilen glikol 2000
Polipropilen Glikol

Polipropilen Glikoller
• CAS #
• INCI / CTFA terminolojisi
025322-69-4
PPG-26
2- (2-hidroksipropoksi) propan-1-ol
Polipropilen glikol
Polioksipropilen
2- (2-HİDROKSİPROPOKSİ) -1-PROPANOL
Emkapil
Lineartop E
Niax ppg
Polioksipropilen glikol
106-62-7
Metiloksiran homopolimer
Desmophen 360C
Poliglikol P 400
Poli (propilen oksit)
Niax ppg 425
Jeffox PPG 400
Poliglikol P-2000
Poliglikol P-4000
25322-69-4
Laprol 2002
Niax ppg 1025
Niax ppg 3025
Poliglikol tipi P250
Poliglikol tipi P400
Poliglikol tipi P750
Voranol P 1010
Parça E 8075
1-Propanol, 2- (2-hidroksipropoksi) -
Niax poliol ppg 4025
Poliglikol tipi P1200
Poliglikol tipi P2000
Poliglikol tipi P3000
Propilen oksit homopolimer
Laprol 702
2- (2-Hidroksipropoksi) propanol
alfa-Hidro-omega-hidroksipoli (oksipropilen)
UNII-WNY0H4G53Q
Propilen oksit, propilen glikol polimer
WNY0H4G53Q
alfa-Hidro-omega-hidroksipoli (oksi (metil-1,2-etandiil))
Polipropilen glikol (m w 1.200-3.000)
Polimer 2
Pluracol 1010
Pluracol 2010
Pluracol P 410
Propylan 8123
Glikoller, polipropilen
Caswell No. 680
Pluracol P 2010
Voranol P 2000
Voranol P 4000
Alkapal PPG-1200
Alkapal PPG-2000
Alkapal PPG-4000
Actocol 51-530
P 4000 (polimer)
Polipropilenglykol
Polypropylenglykol [Çekçe]
Niax 1025
Oopg 1000
Polipropilen glikol # 400
Polipropilen glikol # 425
Polipropilen glikol # 750
Polipropilen glikol 1025
Niax 11-27
PPG-9
Polipropilen glikol # 1200
Niax 61-582
Oksiran, metil-, homopolimer
Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 425
PPG-12
PPG-15
PPG-17
PPG-20
PPG-26
PPG-30
PPG-34
Polioksipropilen (9)
Propan-1,2-diol, propoksilatlı
HSDB 1266
Poli (propilen glikol)
Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 2.000
Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 4.000
Polioksipropilen (12)
Polioksipropilen (15)
Polioksipropilen (17)
Polioksipropilen (20)
Polioksipropilen (26)
Polioksipropilen (30)
Polioksipropilen (34)
Polipropilen glikol (9)
Polipropilen glikol 150
UNII-HW7M6WY97M
UNII-I29VQH0G0B
UNII-V86KZL3H2Z
EPA Pestisit Kimyasal Kodu 068602
P.P.G 2025
P.P.G 3025
P.P.G 4025
P.P.G. 150
P.P.G. 400
P.P.G. 425
P.P.G. 750
Polipropilen glikol (12)
Polipropilen glikol (15)
Polipropilen glikol (17)
Polipropilen glikol (20)
Polipropilen glikol (26)
Polipropilen glikol (30)
Polipropilen glikol (34)
Polipropilen glikol 2000
Polipropilen glikol 2025
Polipropilen glikol 3025
Polipropilen glikol 4000
Polipropilen glikol 4025
P.P.G. 1000
P.P.G. 1025
P.P.G. 1200
P.P.G. 1800
Polipropilen glikol # 1000
Polipropilen glikol # 1800
P 400
UNII-757HA1493R
polipropilen oksit
EINECS 203-416-2
Poli (oksi (metil-1,2-etandiil)), alfa-hidro-omega-hidroksi-
PPG

polieter poliol; 2.000 moleküler ağırlıklı polipropilen glikol; geniş bir üretan köpük yelpazesinde ve diğer uygulamalarda kullanılır


Genel Karakterizasyon
PPG-2000, 2.000 moleküler ağırlıklı bir polipropilen glikoldur.

Özellikler / Uygulamalar
PPG 2000 polieter poliol, 2.000 moleküler ağırlıklı bir polipropilen glikoldur.
Terminal uç grupları, ağırlıklı olarak ikincil hidroksillerdir ve nispeten düşük bir reaktiviteye sahiptir.
PPG 2000, çoğu polieter poliol ile uyumludur ve ürün özelliklerinde istenen değişiklikleri elde etmek için diğer dioller veya triollerle karıştırılabilir.
Bu poliol, düşük seviyede fosforik asit ile asitleştirilerek, izosiyanat ile sonlanan ön-polimerlerde kullanım için uygun hale gelir.

PPG 2000 poliol, geniş bir üretan köpük yelpazesinde ve güverte kaplamaları, solvent ve su bazlı yapıştırıcılar, kil boru sızdırmazlık ürünleri, elastomerler, köpük gidericiler, nemlendiriciler, kontrplak yama, dikişsiz ve spor zeminler, çömlekçilik bileşikleri, lastik dolgusu dahil olmak üzere diğer uygulamalarda kullanılır. , mürekkepler, yağlayıcılar, antistatik maddeler, ham petrol emülsiyonlaştırıcılar ve plastikleştiriciler.
Herhangi bir üründe olduğu gibi, belirli bir uygulamada PPG 2000 poliol kullanımı, uygunluğun belirlenmesi için kullanıcı tarafından önceden test edilmelidir (saha testi dahil ancak bununla sınırlı değildir).

PPG 2000 poliol hafif higroskopiktir ve suyu emebilir.
Kaplar sıkıca kapalı tutulmalı ve ürün kalitesini olumsuz etkileyebilecek nem ve yabancı maddelerle kontaminasyondan korunmalıdır.
Bu polyol, düşük sıcaklıklarda oldukça yapışkan hale gelebilir.
Kullanım kolaylığı için, 15 ° C (59 ° F) ile 60 ° C (140 ° F) arasında saklama sıcaklıkları önerilir.
Raf ömrü, yukarıda belirtilen koşullar altında ağzı kapalı orijinal kaplarda saklandığında, malzeme müşteri tarafından teslim alındıktan sonra on iki aydır.
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri Bu ürünle çalışılırken uyulması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler sağlayan uygun literatür bir araya getirilmiştir.
Bu ürünle çalışmadan önce, riskleri, doğru kullanımı ve muamelesiyle ilgili mevcut bilgileri okumalı ve bunlara aşina olmalısınız.
Bu fazla vurgulanamaz.
Bilgi çeşitli şekillerde mevcuttur, ör. Güvenlik veri sayfaları ve ürün etiketleri

Başvurular
Polipropilen glikol 2000, propilen oksit ve su arasında kontrollü, katalize edilmiş reaksiyonla üretilen doğrusal bir polimerdir.
Polimer propilen oksit esaslıdır ve yaklaşık ortalama molekül ağırlığı 2000'dir.

Polipropilen glikol 2000, bu ürün de bilindiği üzere, oda sıcaklığında berrak, viskoz bir sıvıdır.
Polipropilen glikol 2000, daha yüksek bir akma noktasına sahiptir ve düşük moleküler ağırlıklı PPG'lerden farklı olarak, 25 ° C'de suda kısmen çözünür.
PPG 2000, daha yüksek sıcaklıklarda suda çözünürlüğünü kaybeder.

Tüm polipropilen glikoller gibi, Polipropilen glikol 2000, herhangi bir organik katı ve sıvı ile tüm oranlarda çözünür, ana istisna uzun zincirli alifatik hidrokarbonlardır.
Polipropilen glikol 2000, mükemmel kayganlığa ve düşük buhar basıncına sahiptir.
Aşırı ısınma koşulları altında kok oluşturmaz veya vernik oluşturmaz.
Ayrışma ürünleri, uçucu maddeler olarak kaybolan veya polipropilen glikol içinde çözünür olan düşük kaynama noktalı ürünlerdir.
Polipropilen glikol 2000, çeşitli ürünlerin imalatında lateks formülasyonlarında, kağıt ve kağıt hamuru işlemede, emülsiyon boyalarda, şeker pancarı işlemede, fermantasyon teknelerinde köpük önleyici madde olarak uygundur.
Diğer uygulamalar arasında, bir kozmetik bileşen, bir kalıp ayırma ajanı, örn. reçine ve plastikleştirici olarak.
Polipropilen glikol 2000 ayrıca yağlayıcı baz olarak da kullanılabilir, içsel kayganlığı katkı maddelerinin kullanılmasıyla daha da artırılabilir.

Tipik Fiziksel Özellikler
Özellik (Birim) Tipik Değer Test Yöntemi
Parlama noktası (° C)> 150 ASTM D 92 (COC)
Viskozite @ 25 ° C (cSt) 320 ASTM D 445 / D 446
@ 100 ° C (cSt) 24 ASTM D 445 / D 446
Özgül Ağırlık (g / cm3 @ 25 ° C / 25 ° C) 1.002 ASTM D 892
Akma noktası (° C) -31 ASTM D 97


PPG 2000, birçok poliüretan formülasyonunda kullanılmaktadır.

PPG 2000, deri kaplamada yüzey aktif, ıslatıcı, dağıtıcı olarak kullanılır.

PPG 2000 ayrıca bir ayar referansı ve kütle spektrometrisinde kalibrant olarak kullanılır.

PPG 2000, paintball yapımında ana bileşen olarak kullanılır.

Poli (propilen glikol) Kimyasal Özellikleri, Kullanımları, Üretimi

Kimyasal özellikler
Viskoz renksiz sıvı (viskozitesi ortalamaya bağlıdır)

Kullanımlar
Hidrolik sıvılar, kauçuk yağlayıcılar, köpük önleyici maddeler, üretan köpüklerdeki ara maddeler, yapıştırıcılar, kaplamalar, elastomerler, plastikleştiriciler, boya formülleri, laboratuvar reaktifi.

Tanım
ChEBI: Tekrarlayan propilenoksi birimlerinden oluşan bir makromolekül.

Genel açıklama
Kokusuz veya hafif tatlı bir kokuya sahip renksiz sıvı. Suda yüzebilir veya batabilir.

Reaktivite Profili
Poli (propilen glikol) bir alkoldür. Alkollerin alkali metallerle, nitrürlerle ve güçlü indirgeyici maddelerle kombinasyonundan yanıcı ve / veya toksik gazlar üretilir.
Esterler artı su oluşturmak için oksoasitler ve karboksilik asitlerle reaksiyona girerler.
Oksitleyici maddeler onları aldehitlere veya ketonlara dönüştürür.
Alkoller hem zayıf asit hem de zayıf baz davranışı sergiler.
İzosiyanatların ve epoksitlerin polimerizasyonunu başlatabilirler.

Sağlık tehlikesi
Bileşiğin toksisitesi çok düşüktür; varsa çok az semptom görülecektir.
Sıvının gözlerle teması, hafif bir sabunun neden olduğu hafif geçici ağrı ve tahrişe neden olur.

Güvenlik profili
İntraperitoneal ve intravenöz yollarla zehirlenme.
Ayrışmak için ısıtıldığında keskin duman ve tahriş edici dumanlar yayar.


Poli (propilen glikol) Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeler

İşlenmemiş içerikler
Propilen glikol Propilen oksit

Polipropilen Glikoller
ATAMAN polipropilen glikollerin depolanması ve taşınması nispeten kolaydır.
Havanın tanka girmesini önlemek için nitrojen veya diğer herhangi bir inert gazla doldurulması gereken çelik tanklarda dökme halde depolanabilirler.
Hafif demir toplama ve renk değişiklikleri tolere edilemezse, depolama tankları paslanmaz çelikten yapılmalıdır.
Polipropilen glikollerin işlenmesini bir şekilde kolaylaştırmak için, poliglikollerin viskozitesini mevcut pompalama ekipmanı için uygun sınırlar içinde tutmak için daha yüksek depolama sıcaklıkları dikkate alınmalıdır.
Ürünün bozulma riskini önlemek için maksimum saklama sıcaklığı 40 ° C'yi geçmemelidir.
Boru hatları ayrıca uygun ürün sıcaklıklarını korumak için yalıtım ve / veya izleme gerektirebilir.

PPG'lerin akma noktaları çok düşük olmasına rağmen, özellikle PPG 2000 ve PPG 4000 düşük sıcaklıklarda çok viskoz hale gelir.
Bu nedenle iyi yalıtılmış ve ısıtılmış tanklarda depolanmaları tavsiye edilir.
Harici olarak yerleştirilmiş ısıtma cihazları, içeride bulunanlara tercih edilir.
Harici ısıtma ile ürün bozulmasını hızlandırma riski büyük ölçüde azaltılır.
Benzer şekilde, poliglikolün sıcaklığını kolay tahliyeye izin veren bir seviyede tutmak için variller örtü altında veya tercihen bir depo içinde saklanmalıdır.

Uygun şekilde depolanan dökme ve açılmamış varillerin raf ömrü en az 24 aydır.
Poliglikoller 2000 ve 4000, akut oral toksisite açısından düşük kabul edilirken, poliglikoller PPG 400, PPG 600, PPG 1000, akut oral toksisitede düşük ila orta derecede kabul edilir.
Önemli bir cilt tahrişine veya hassasiyetine neden olmazlar ve bildirildiğine göre kayda değer bir miktarda absorbe edilmezler.
Gözlerle doğrudan temas, hafif sabunun neden olduğu karaktere benzer şekilde hafif geçici tahrişe neden olabilir.
Sonuç olarak göz korumasının kullanılması ve polipropilen glikollerle çalışırken gerekli minimum güvenlik ekipmanı seviyesi olarak görülmesi önerilir.


• POLİPROPİLEN GLİKOL, DİOL TİPİ, 1000
• POLİPROPİLEN GLİKOL, DİOL TİPİ, 2.000
• POLİPROPİLEN GLİKOL, DİOL TİPİ, 700
• POLİPROPİLEN GLİKOL P 400
• POLİPROPİLEN GLİKOL 700
• POLİPROPİLEN GLİKOL 2000
• POLİPROPİLEN GLİKOL 1000
• POLİPROPİLEN GLİKOL 400
• POLİPROPİLEN GLİKOL 4000
• PROPİLEN GLİKOL 4000 POLİMER
• PROPİLEN GLİKOL 400 POLİMER
• PROPİLEN GLİKOL 2000 POLİMER
• PROPİLEN GLİKOL 1000 POLİMER
• Polioksipropilen gliserol eter
• 2-Propargylglycine
• Polipropilen Glikol, Diol Tipi
• poli (propilen glikol) makromolekül
• Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], a-hidro-w-hidroksi-
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 4, 000
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 1'150
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 3, 000
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 4 25
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 460
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 7 25
• POLİPROPİLEN GLİKOL P 425
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 3'250
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 1, 000
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 2'150
• Poliropilen Glikol
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 2.000
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 3.000
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 4.000
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 425
• 1,2-POLİPROPİLENOKSİT
• POLİPROPİLENEGLİKOLLER
• POLİPROPİLENOKSİT
• Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], α-hidro-ω-hidroksi-
• Polipropandiol
• Poli (propilen oksit), PPG
• 2-etandiil)) ,. alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-Poli (oksi (metil-1
• actocol51-530
• alkapalppg-1200
• alkapalppg-2000
• alkapalppg-4000
• alfa-hidro-omega-hidroksi-poli (oksi (metil-2-etandiil))
• alfa-hidro-omega-hidroksipoli (oksipropilen)
• alfa-hidro-omega-hidroksi-poli [oksi (metil-2-etandiil)]
• bloatguard
• desmophen360c
• emkapyl
• glikoller, polipropilen
• jeffoxppg400
• laprol2002
• laprol702
• lineertope
• metil-oksiranhomopolimer
• naptere8075
• niax1025

1,2-Polipropilen oksit
1 - 4,5 mol propoksile
Polipropilen glikol
1 - 4,5 mol propoksile

polipropilenglikol
1 - 4,5 mol propoksile

Propan-1,2-diol, propoksilatlı

Propan-1,2-diol, propoksilatlı
1 - 4,5 mol propoksile

CAS adları
Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], a-hidro-. Omega.-hidroksi-

IUPAC isimleri
2- (2-hidroksipropoksi) propan-1-ol
Poli (propen oksit)
poli propilenglikol
Poli (oksi (metil-1,2-etandiil)), a-hidro-. Omega.-hidr oksi-
poli (propen oksit)
Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], a-hidro-. Omega.-hidroksi-
Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], a-hidro-.omega.-hidroksi-
Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], α-hidro-ω-hidroksi-
polipropilen glikol
POLİPROPİLEN GLİKOL
Polipropilen Glikol
Polipropilen glikol
polipropilen glikol
POLİPROPİLEN GLİKOL (31810)
Polipropilenglikol
Polipropilenglikol
Polipropilenglykol
Propan-1,2-Diol, propoksilatlı
Propan-1,2-diol, propoksilatlı
propan-1,2-diol, propoksilatlı
Propan-1,2-diol, propoksilatlı
Propan-1,2-diol, propoksilatlı (Glikol Ağırları)

Ticari isimler
Petol 250-2
Petol PS 460-5P
Polipropilen glikol


Polyurethane Basic Products
Polyols for versatile polymers
PPG 2000 polyol


CAS: 25322-69-4
EC / List no.: 500-039-8
CAS no.: 25322-69-4


Poly(propylene glycol) 2000 is a macromolecule composed of repeating propyleneoxy units. Poly(propylene glycol) 2000 is a hydroxypolyether and a poly(ether) macromolecule.

PPG 2000 is 100% active polypropylene glycol based defoamer. PPG 2000 is recommended for rubber processing, foam inhibition and brake fluid formulations.

PPG-2000 is a 2,000 molecular weight polyether diol. It is designed to be an intermediate for a variety of polyurethane applications. 


Polypropylene glycol or polypropylene oxide is the polymer of propylene glycol. Chemically it is a polyether, and, more generally speaking, it's a polyalkylene glycol (PAG). 
The term polypropylene glycol or PPG is reserved for low to medium range molar mass polymer when the nature of the end-group, which is usually a hydroxyl group, still matters. 
The term "oxide" is used for high molar mass polymer when end-groups no longer affect polymer properties. 
Between 60 and 70% of propylene oxide is converted to polyether polyols by the process called alkoxylation


Polymerization
Polypropylene glycol 2000 is produced by ring-opening polymerization of propylene oxide. 
The initiator is an alcohol and the catalyst a base, usually potassium hydroxide. When the initiator is ethylene glycol or water the polymer is linear. 
With a multifunctional initiator like glycerine, pentaerythritol or sorbitol the polymer branches out.


Properties
PPG 2000 has many properties in common with polyethylene glycol. The polymer is a liquid at room temperature. 
Solubility in water decreases rapidly with increasing molar mass. 
Secondary hydroxyl groups in PPG are less reactive than primary hydroxyl groups in polyethylene glycol. 
PPG 2000 is less toxic than PEG, so biotechnologicals are now produced in PPG.


Linear polypropylene glycols (PPG) are difunctional polyols mainly used for CASE (coatings, adhesives, sealants, elastomers) applications and as for the production of binders and foams. 
ATAMAN CHEMICALS offers various polypropylene glycols with molar weights rangin from 500 to 4000 g/mol. 


Linear polypropylene glycols (PPG) are difunctional polyols mainly used for CASE (coatings, adhesives, sealants, elastomers) applications and as for the production of binders and foams. 
As ATAMAN we offer various polypropylene glycols with molar weights rangin from 500 to 4000 g/mol. 
PPGs with a low molecular weight are produced by KOH catalysis. 
PPGs with a high molecular weight are also available as DMC catalyzed products or are solely produced by the latter technique, which lowers the content of unsaturated, monofunctional by-products to a minimum.

Polypropylene glycol 2000 is an addition polymer of propylene glycol and water. 
It is represented by the formula HO(C3H6O)nC3H6OH in which n represents the average number of oxypropylene groups. 
Polypropylene glycol 2000 is soluble in water and in certain organic solvents as aliphatic ketones and alcohols and insoluble in ether and in most aliphatic hydrocarbons.


PPG-2000 is a 2,000 molecular weight polypropylene glycol polyol containing only propylene oxide. 
PPG-2000 polyol can be used in polyurethane foam, coatings, and elastomers.
PPG-1000 polyol can be used in a number of urethane applications including flexible foam, elastomers, sealants and coatings. 
Hydroxyl Value 54.5-57.5 mg KOH/g, viscosity at 25C is 370 cps.

PPG-2000 is suitable for polyurethane coatings, adhesives, sealants, elastomers, and potting compounds.

PPG-2000 is extensively employed in the production of filled as well as unfilled elastomer, sealants, adhesives, and encapsulation compounds. 
PPG-2000 is widely used in the manufacture of prepolymers, high flexibility foam, and coatings


Polypropylene glycol appears as colorless liquid that is odorless or has a mild sweet odor.


2-(2-    hydroxypropoxy)propan-1-ol
     methyl oxirane homopolymer
     methyloxirane homopolymer
     poly(propylene glycol)
     polyoxypropylene glycol
     polypropyleneglycol
     propylene oxide homopolymer

PPG 2000 is a polypropylene glycol with an average molecular weight of 2000. 
PPG 2000 is a 100% active, nearly colorless, somewhat viscous liquid polypropylene glycols are compatible with a wide range of other liquids, and at 77°F, are miscible in all proportions with most organic aromatic compounds, halogenated hydrocarbons, alcohols, aldehydes and acids. 
In addition, they show good solubility with some animal and vegetable oils, and modified alkyd resins. 
PPG 2000, as this product is also known, is a clear, viscous liquid at room temperature. 
PPG 2000 has a higher pour point and, unlike the lower molecular weight PPGs, is partially soluble in water at 25 °C. 
PPG 2000 loses its water solubility at higher temperatures. 
Like all polypropylene glycols, Polyglycol 2000 is soluble in all proportions with any organic solids and liquids, the main exception being long chain aliphatic hydrocarbons. 
Polyglycol 2000 possesses excellent lubricity and has a low vapour pressure. 
Under extreme heating conditions it does not form coke not does it form a varnish. 
Decomposition products are low boiling products that are either lost as volatiles or soluble in the polypropylene glycol.

POLYPROPYLENE GLYCOL (PPG)
Polypropylene glycol 2000 is the polymer of propylene glycol, used in multiple applications such as Rheology, Leather industry, Spectrometry and Sports. 
Polypropylene glycol 2000 is utilized as a surfactant, a wetting agent and a dispersant in leather finishing. 
Alongside, Polypropylene glycol 2000 is also applied as a tuning reference and calibrant in mass spectrometry.


AREAS OF APPLICATIONS

Rheology
Leather industry
Mass spectrometry
Laxatives manufacturing
Paintballs manufacturing


PRODUCT FEATURES

Eco-friendly
Highly efficient
Highly effective
Low flammability
Moderately toxic
Fast results
Biodegradable
Cost competitive

PERFORMANCE AND APPLICATION
1. PPG 2000 is soluble in organic solvents such as toluene, ethanol and trichloroethylene. 

2. PPG 2000 is used as antifoaming agent in coating medium and hydraulic oil, antifoaming agent in synthetic rubber and latex processing, refrigerant and coolant for heat transfer fluid, viscosity improver.

3. PPG 2000 is used as an intermediate in esterification, etherification and polycondensation reactions.


4. PPG 2000 has excellent lubrication, anti-foam, heat and frost resistance;

5. PPG 2000 is used as release agent, solubilizer, synthetic oil additives, for water-soluble cutting fluid, roller oil, hydraulic oil additives, high temperature lubricants, rubber internal lubricants and external lubricants.

6. PPG 2000 can be used as a base material for daily chemicals, medicines and oils.

Polypropylene glycol 2000
Polypropylene Glycol

Polypropylene Glycols
• CAS #
• INCI/CTFA nomenclature
025322-69-4
PPG-26
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Polypropylene glycol
Polyoxypropylene
2-(2-HYDROXYPROPOXY)-1-PROPANOL
Emkapyl
Lineartop E
Niax ppg
Polyoxypropylene glycol
106-62-7
Methyloxirane homopolymer
Desmophen 360C
Polyglycol P 400
Poly(propylene oxide)
Niax ppg 425
Jeffox PPG 400
Polyglycol P-2000
Polyglycol P-4000
25322-69-4
Laprol 2002
Niax ppg 1025
Niax ppg 3025
Polyglycol type P250
Polyglycol type P400
Polyglycol type P750
Voranol P 1010
Napter E 8075
1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy)-
Niax polyol ppg 4025
Polyglycol type P1200
Polyglycol type P2000
Polyglycol type P3000
Propylene oxide homopolymer
Laprol 702
2-(2-Hydroxypropoxy)propanol
alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxypropylene)
UNII-WNY0H4G53Q
Propylene oxide, propylene glycol polymer
WNY0H4G53Q
alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl))
Polypropylene glycol (m w 1,200-3,000)
Polymer 2
Pluracol 1010
Pluracol 2010
Pluracol P 410
Propylan 8123
Glycols, polypropylene
Caswell No. 680
Pluracol P 2010
Voranol P 2000
Voranol P 4000
Alkapal PPG-1200
Alkapal PPG-2000
Alkapal PPG-4000
Actocol 51-530
P 4000 (polymer)
Polypropylenglykol
Polypropylenglykol [Czech]
Niax 1025
Oopg 1000
Polypropylene glycol #400
Polypropylene glycol #425
Polypropylene glycol #750
Polypropylene glycol 1025
Niax 11-27
PPG-9
Polypropylene glycol #1200
Niax 61-582
Oxirane, methyl-, homopolymer
Poly(propylene glycol), average M.W. 425
PPG-12
PPG-15
PPG-17
PPG-20
PPG-26
PPG-30
PPG-34
Polyoxypropylene (9)
Propane-1,2-diol, propoxylated
HSDB 1266
Poly(propylene glycol)
Poly(propylene glycol), average M.W. 2.000
Poly(propylene glycol), average M.W. 4.000
Polyoxypropylene (12)
Polyoxypropylene (15)
Polyoxypropylene (17)
Polyoxypropylene (20)
Polyoxypropylene (26)
Polyoxypropylene (30)
Polyoxypropylene (34)
Polypropylene glycol (9)
Polypropylene glycol 150
UNII-HW7M6WY97M
UNII-I29VQH0G0B
UNII-V86KZL3H2Z
EPA Pesticide Chemical Code 068602
P.P.G 2025
P.P.G 3025
P.P.G 4025
P.P.G. 150
P.P.G. 400
P.P.G. 425
P.P.G. 750
Polypropylene glycol (12)
Polypropylene glycol (15)
Polypropylene glycol (17)
Polypropylene glycol (20)
Polypropylene glycol (26)
Polypropylene glycol (30)
Polypropylene glycol (34)
Polypropylene glycol 2000
Polypropylene glycol 2025
Polypropylene glycol 3025
Polypropylene glycol 4000
Polypropylene glycol 4025
P.P.G. 1000
P.P.G. 1025
P.P.G. 1200
P.P.G. 1800
Polypropylene glycol #1000
Polypropylene glycol #1800
P 400
UNII-757HA1493R
polypropylene oxide
EINECS 203-416-2
Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-hydro-omega-hydroxy-
PPG

polyether polyol; 2,000-molecular weight polypropylene glycol; used in a broad range of urethane foam and other applications


General Characterization
PPG-2000 is a 2,000-molecular-weight polypropylene glycol.

Properties / Applications  
PPG 2000 polyether polyol is a 2,000-molecular-weight polypropylene glycol. 
The terminal end- groups are predominantly secondary hydroxyls and have a relatively low reactivity. 
PPG 2000 is compatible with most polyether polyols and can be blended with other diols or triols to achieve desirable modifications of product properties. 
This polyol is acidified with a low level of phosphoric acid, making it suitable for use in isocyanate-terminated prepolymers.

PPG 2000 polyol is used in a broad range of urethane foam and other applications, including deck coatings, solvent and water-based adhesives, clay pipe sealants, elastomers, defoamers, humectants, plywood patch, seamless and sports flooring, potting compounds, tire fill, inks, lubricants, antistatic agents, crude oil de-emulsifiers, and plasticizers. 
As with any product, the use of PPG 2000 polyol in a given application must be tested (including but not limited to field testing) in advance by the user to determine suitability.

PPG 2000 polyol is slightly hygroscopic and may absorb water.
Containers should be kept tightly closed and protected from contamination with moisture and foreign materials, which can adversely affect product quality.
This polyol can become quite viscous at low temperatures. 
For ease of handling, storage temperatures between 15°C (59°F) and 60°C (140°F) are recommended.
The shelf life is twelve months after receipt of material by customer, when stored in sealed original containers under conditions stated above.
Health and Safety Information Appropriate literature has been assembled which provides information concerning the health and safety precautions that must be observed when handling this product. 
Before working with this product, you must read and become familiar with the available information on its risks, proper use, and handling. 
This cannot be overemphasized. 
Information is available in several forms, e.g., safety data sheets and product labels

Applications
Polypropylene glycol 2000 is a linear polymer produced by controlled, catalyzed reaction between propylene oxide and water. 
The polymer is propylene oxide based and that the approximate average molecular weight is 2000.

Polypropylene glycol 2000 as this product is also known, is a clear, viscous liquid at room temperature.
Polypropylene glycol 2000 has a higher pour point and, unlike the lower molecular weight PPGs, is partially soluble in water at 25 °C. 
PPG 2000 loses its water solubility at higher temperatures.

Like all polypropylene glycols, Polypropylene glycol 2000 is soluble in all proportions with any organic solids and liquids, the main exception being long chain aliphatic hydrocarbons.
Polypropylene glycol 2000 possesses excellent lubricity and has a low vapour pressure. 
Under extreme heating conditions it does not form coke nor does it form a varnish. 
Decomposition products are low boiling products that are either lost as volatiles or soluble in the polypropylene glycol.
Polypropylene glycol 2000 is suitable as an antifoam agent in latex formulations, paper and pulp processing, emulsion paints, sugar beet processing, fermentation vats in the manufacture of various products. 
Other applications include its use as a cosmetic ingredient, a mould release agent, an intermediate for e.g. resin and as plasticizer. 
Polypropylene glycol 2000 can also be used as lubricant base, its intrinsic lubricity may be further enhanced by the use of additives.

Typical Physical Properties
Property (Unit) Typical Value Test Method
Flash point (°C) > 150 ASTM D 92 (COC)
Viscosity @ 25°C (cSt) 320 ASTM D 445/D 446
@ 100°C (cSt) 24 ASTM D 445/D 446
Specific Gravity (g/cm3 @ 25°C/25°C) 1.002 ASTM D 892
Pour point (°C) -31 ASTM D 97


PPG 2000 is used in many polyurethane formulations.

PPG 2000 is used as a surfactant, wetting agent, dispersant in leather finishing.

PPG 2000 is also employed as a tuning reference and calibrant in mass spectrometry.

PPG 2000 is used as a primary ingredient in the making of paintballs.

Poly(propylene glycol) Chemical Properties,Uses,Production

Chemical Properties
Viscous colourless liquid (whose viscosity depends upon the average

Uses
Hydraulic fluids, rubber lubricants, antifoam agents, intermediates in urethane foams, adhesives, coatings, elastomers, plasticizers, paint formula- tions, laboratory reagent.

Definition
ChEBI: A macromolecule composed of repeating propyleneoxy units.

General Description
Colorless liquid that is odorless or has a mild sweet odor. May float or sink in water.

Reactivity Profile
Poly(propylene glycol) is an alcohol. Flammable and/or toxic gases are generated by the combination of alcohols with alkali metals, nitrides, and strong reducing agents. 
They react with oxoacids and carboxylic acids to form esters plus water. 
Oxidizing agents convert them to aldehydes or ketones. 
Alcohols exhibit both weak acid and weak base behavior. 
They may initiate the polymerization of isocyanates and epoxides.

Health Hazard
The compound has a very low toxicity; few, if any, symptoms will be observed. 
Contact of liquid with eyes causes slight transient pain and irritation similar to that caused by a mild soap.

Safety Profile
Poison by intraperitoneal and intravenous routes.
When heated to decomposition it emits acrid smoke and irritating fumes.


Poly(propylene glycol) Preparation Products And Raw materials

Raw materials
Propylene glycol Propylene oxide

Polypropylene Glycols
ATAMAN polypropylene glycols are relatively easy to store and handle. 
They can be stored in bulk in steel tanks, which should be padded with nitrogen or any other inert gas to prevent air from entering the tank. 
If slight iron pickup and color changes cannot be tolerated then the storage tanks should be constructed from stainless steel.
To ease the handling of polypropylene glycols somewhat, higher storage temperatures should be considered to keep the viscosity of the polyglycols within limits suitable for the pumping equipment available. 
The maximum storage temperature should not exceed 40°C to avoid the risk of product degradation. 
Pipelines may also require insulation and/or tracing to maintain suitable product temperatures.

Although PPGs have very low pour points, especially PPG 2000 and PPG 4000 become very viscous at low temperatures. 
Consequently it is recommend that they be stored in tanks which are well insulated and heated. 
Externally located heating devices are preferable to internally sited ones. 
With external heating the risk of accelerating product deterioration is greatly reduced.
Similarly drums should be stored under cover, or preferably inside a warehouse, to maintain the temperature of the polyglycol at a level which allows for easy discharge.

The shelf life of properly stored bulk and unopened drums is, at least, 24 months.
Polyglycols 2000 and 4000 are considered to be low in acute oral toxicity, whereas polyglycols PPG 400, PPG 600, PPG 1000 are considered to be low to moderate in acute oral toxicity.
They cause no significant skin irritation or sensitization and are not reportedly absorbed in any appreciable amount. 
Direct contact with the eyes may cause slight temporary irritation, similar in character to that caused by mild soap. 
Consequently it is recommended that eye protection should be employed and viewed as the minimum level of safety equipment required when working with polypropylene glycols.


•    POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 1000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 2,000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 700
•    POLYPROPYLENE GLYCOL P 400
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 700
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 2000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 1000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 400
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 4000
•    PROPYLENE GLYCOL 4000 POLYMER
•    PROPYLENE GLYCOL 400 POLYMER
•    PROPYLENE GLYCOL 2000 POLYMER
•    PROPYLENE GLYCOL 1000 POLYMER
•    Polyoxypropylene gIycerol ether
•    2-Propargylglycine
•    Polypropylene Glycol,Diol Type
•    poly(propylene glycol) macromolecule
•    Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],a-hydro-w-hydroxy-
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 4 ,000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 1'150
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 3 ,000
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 4 25
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 460
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 7 25
•    POLYPROPYLENE GLYCOL P 425
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 3'250
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 1 ,000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 2'150
•    Polyropylene Glycol
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 2.000
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 3.000
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 4.000
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 425
•    1,2-POLYPROPYLENEOXIDE
•    POLYPROPYLENEGLYCOLS
•    POLYPROPYLENOXIDE
•    Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-
•    Polypropanediol
•    Poly(propylene oxide), PPG
•    2-ethanediyl)),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-Poly(oxy(methyl-1
•    actocol51-530
•    alkapalppg-1200
•    alkapalppg-2000
•    alkapalppg-4000
•    alpha-hydro-omega-hydroxy-poly(oxy(methyl-2-ethanediyl))
•    alpha-hydro-omega-hydroxypoly(oxypropylene)
•    alpha-hydro-omega-hydroxy-poly[oxy(methyl-2-ethanediyl)]
•    bloatguard
•    desmophen360c
•    emkapyl
•    glycols,polypropylene
•    jeffoxppg400
•    laprol2002
•    laprol702
•    lineartope
•    methyl-oxiranhomopolymer
•    naptere8075
•    niax1025

1,2-Polypropylene oxide
1 - 4.5 moles propoxylated
Polypropylene glycol
1 - 4.5 moles propoxylated

polypropyleneglycol
1 - 4.5 moles propoxylated

Propane-1,2-diol, propoxylated

Propane-1,2-diol, propoxylated
1 - 4.5 moles propoxylated

CAS names
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-

IUPAC names
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Poly (propene oxide)
poly propyleneglycol
Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), .alpha.-hydro-.omega.-hydr oxy-
poly(propene oxide)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-.omega.-hydroxy-
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-
polypropylen glykol
POLYPROPYLENE GLYCOL
Polypropylene Glycol
Polypropylene glycol
polypropylene glycol
POLYPROPYLENE GLYCOL(31810)
Polypropylenglycol
Polypropylenglycol
Polypropylenglykol
Propane-1,2- Diol, propoxylated
Propane-1,2-diol, propoxylated
propane-1,2-diol, propoxylated
Propane-1,2-diol, propoxylated
Propane-1,2-diol, propoxylated (Glycol Heavies)

Trade names
Petol 250-2
Petol PS 460-5P
Polypropylene glycol

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.