PPG 400

Polipropilen Glikol 400

CAS #: 25322-69-4

PPG-400, 400 molekül ağırlıklı bir polieter dioldür. Polipropilen Glikol 400, çeşitli poliüretan ve endüstriyel kimyasal uygulamalar için bir ara ürün olacak şekilde tasarlanmıştır.


Polipropilen Glikol 400 Polyol, polipropilen glikol, propilen glikolle başlatılan bir sınıftır.
Polipropilen Glikol 400 Polyol, iki bileşenli kompakt veya köpüklü sistemler ve tek bileşenli prepolimer esaslı ürünlerin üretimi için diğer poliollerle harmanlanabilen kısa bir dioldür.

Polipropilen Glikol 400 Polyol, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri için tasarlanmıştır.

Polipropilen Glikol 400, kozmetik ve farmasötik müstahzarlarda ve emülsifiye edici veya ıslatıcı maddeler ve yağlayıcıların imalatında kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
25322-69-4, PEG 400, Polipropilen Glikol 400, Polieter Poliol, Polipropilen Glikol, PEG, PPG 400, Poli(propilen glikol) 4000, Poli(propilen glikol) 1000, Polipropilen glikol 2000

Polipropilen Glikoller
CAS #: 25322-69-4
INCI / CTFA terim: PPG-6

Bir polipropilen glikol, propilen glikol başlatılmış, 400 moleküler ağırlıklı homopolimer diol.
Polipropilen Glikol 400, iki bileşenli kompakt veya köpüklü sistemlerin üretimi için diğer poliollerle ve elastomerler, yapıştırıcılar gibi çeşitli son kullanımlara sahip kaplamalar, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri için tek bileşenli prepolimer bazlı ürünlerle harmanlanabilen çok amaçlı bir kısa dioldür. kaplamalar ve sızdırmazlık malzemeleri.
Polipropilen glikol veya polipropilen oksit, propilen glikolün polimeridir.
Kimyasal olarak bir polieterdir.

Polipropilen glikol veya PPG terimi, genellikle bir hidroksil grubu olan uç grubun doğası hala önemli olduğunda, düşük ila orta aralıktaki molar kütle polimeri için ayrılmıştır.
"Oksit" terimi, uç gruplar artık polimer özelliklerini etkilemediğinde yüksek molar kütleli polimer için kullanılır.


PPG 400, bir polipropilen glikoldür, propilenglikolle başlatılan, 400 moleküler ağırlıklı homopolimer dioldür.
PPG 400 poliol, iki bileşenli kompakt veya köpüklü sistemlerin üretimi için diğer poliollerle ve elastomerler, yapıştırıcılar gibi çeşitli son kullanımlara sahip kaplamalar, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri için tek bileşenli ön polimer bazlı ürünlerle harmanlanabilen çok amaçlı bir kısa dioldür. kaplamalar ve sızdırmazlık malzemeleri.

Polipropilen Glikol 400, çözündürme ajanı, köpük önleyici ajan, yağlayıcı, antistatik ajan, plastikleştirici ajan olarak kullanılır.

Polipropilen Glikol 400, endüstride viskozite iyileştirici ajan ve kimyasal ara ürün olarak kullanılır.


Ürün Adı: PPG-400 Polyol

Eş anlamlılar: Polieter Polyol; Polipropilen Glikol

Önerilen Kullanım: Poliüretan Bileşeni

Başvurular
Polipropilen Glikol 400, propilen oksit ve su arasında kontrollü, katalize edilmiş reaksiyonla üretilen doğrusal bir polimerdir.
P harfi ve 400 sayısı, polimerin propilen oksit bazlı olduğunu ve yaklaşık ortalama moleküler ağırlığın 400 olduğunu gösterir.
Polipropilen Glikol 400, bu ürün de bilindiği üzere, oda sıcaklığında berrak, viskoz bir sıvıdır.
Polipropilen Glikol 400, düşük bir akma noktasına sahiptir ve daha yüksek moleküler ağırlıklı PPG'lerin aksine, 25 ° C'de suda tamamen çözünür.
Polipropilen Glikol 400, daha yüksek sıcaklıklarda suda çözünürlüğünü kaybeder.
Tüm polipropilen glikoller gibi, Polipropilen Glikol 400, herhangi bir organik katı ve sıvı ile tüm oranlarda çözünür, ana istisna uzun zincirli alifatik hidrokarbonlardır.
Polipropilen Glikol 400 mükemmel kayganlığa ve düşük buhar basıncına sahiptir.
Aşırı ısınma koşulları altında Polipropilen Glikol 400 kok oluşturmaz ve bir vernik oluşturmaz.
Ayrışma ürünleri, uçucu maddeler olarak kaybolan veya polipropilen glikol 400'de çözünür olan düşük kaynama noktalı ürünlerdir.
Polipropilen Glikol 400 suda çözünür olduğundan, genellikle daha yüksek moleküler ağırlıklı PPG'lerle ilişkili olmayan alanlarda kullanılır.
Örneğin Polipropilen Glikol 400, mürekkepler ve böcek ilacı formülasyonları için çözücü / bağlayıcı olarak toz yapışkan bir sıvı olarak kullanılır.
Polipropilen Glikol 400 yukarıda verilen diğer çıkışların yanı sıra reçineler, yağ asidi esterleri, yağlayıcılar, metal işleme sıvıları yapmak ve plastikleştirici olarak da kullanılır.


Tipik Fiziksel Özellikler
Özellik (Birim) Tipik Değer Test Yöntemi
Parlama noktası (° C) 195 ASTM D 92 (COC)
Viskozite @ 25 ° C (cSt) 70.0 ASTM D 445 / D 446
 @ 100 ° C (cSt) 4,6 ASTM D 445 / D 446
Özgül Ağırlık (g / cm3 @ 25 ° C / 25 ° C) 1.007 ASTM D 892
Akma noktası (° C) -49 ASTM D 97

Uyarı: Burada yer alan bilgiler ve veriler satış şartnamesi teşkil etmez.
Bu belge, nihai ürün performansına ilişkin hiçbir sorumluluk, garanti veya garanti oluşturmaz.


Taşıma
ATAMAN polipropilen glikollerin depolanması ve taşınması nispeten kolaydır.
Havanın tanka girmesini önlemek için nitrojen veya diğer herhangi bir inert gazla doldurulması gereken çelik tanklarda dökme halde depolanabilirler.
Hafif demir toplama ve renk değişiklikleri tolere edilemezse, depolama tankları paslanmaz çelikten yapılmalıdır.
Polipropilen glikollerin işlenmesini bir şekilde kolaylaştırmak için, poliglikollerin viskozitesini mevcut pompalama ekipmanı için uygun sınırlar içinde tutmak için daha yüksek depolama sıcaklıkları dikkate alınmalıdır.
Ürünün bozulma riskini önlemek için maksimum saklama sıcaklığı 40 ° C'yi geçmemelidir.
Boru hatları ayrıca uygun ürün sıcaklıklarını korumak için yalıtım ve / veya izleme gerektirebilir.
PPG'lerin akma noktaları çok düşük olmasına rağmen, özellikle PPG 2000 ve PPG 4000 düşük sıcaklıklarda çok viskoz hale gelir.
Bu nedenle iyi yalıtılmış ve ısıtılmış tanklarda depolanmaları tavsiye edilir.
Harici olarak yerleştirilmiş ısıtma cihazları, içeride bulunanlara tercih edilir.
Harici ısıtma ile ürün bozulmasını hızlandırma riski büyük ölçüde azaltılır.
Benzer şekilde, poliglikolün sıcaklığını kolay tahliyeye izin veren bir seviyede tutmak için variller örtü altında veya tercihen bir depo içinde saklanmalıdır.
Uygun şekilde depolanan dökme ve açılmamış varillerin raf ömrü en az 24 aydır.

Toksikolojik
Bilgi
PPG 2000 ve PPG 4000 akut oral toksisitede düşük kabul edilirken, PPG 400, PPG 600, PPG 2000 akut oral toksisitede düşük ila orta düzeyde kabul edilir.
Önemli bir cilt tahrişine veya hassasiyetine neden olmazlar ve bildirildiğine göre kayda değer bir miktarda absorbe edilmezler.
Gözlerle doğrudan temas, hafif sabunun neden olduğu karaktere benzer şekilde hafif geçici tahrişe neden olabilir.
Sonuç olarak göz korumasının kullanılması ve polipropilen glikollerle çalışırken gerekli minimum güvenlik ekipmanı seviyesi olarak görülmesi önerilir.


Başvurular

Polipropilen glikol, toluen, etanol, trikloretilen ve diğer organik çözücüler içinde çözünür
PPG 400 yağlama, çözme, köpük giderme ve antistatik performansa sahiptir.

PPG 400, kozmetikte yumuşatıcı, yumuşatıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır.

PPG 400, Kaplama Ara Maddeleri, hidrolik yağlar, sentetik kauçuklar ve köpük önleyici filmlerin üretiminde kullanılabilir.

PPG 400, ara ürünlerin esterlenmesi, eterifikasyonu ve yoğunlaşma polimerizasyonu için kullanılabilir.

PPG 400, sentetik yağa ek olarak, suda çözünür kesme sıvısı, silindir yağı, hidrolik yağı, rafinaj yağı, kauçuğun göğsü ve dış yağlayıcılarına ek olarak bir ayırıcı, solvent katkı maddesi olarak kullanılabilir


Uygulama:

1. PPG serisi metilbenzen, etanol ve TCE organik çözücülerde çözünür. PPG200, 400 ve 600, yağlama, çözme, köpük giderme ve antistatik performansıyla suda çözünür. PPG-200, boyarmadde dispersiyon ajanı olarak kullanılabilir.
2. Kozmetikte PPG 400, yumuşatıcı, yumuşatıcı ve kayganlaştırıcı olarak kullanılabilir.
3. PPG 400, boya ve hidrolik yağ, sentetik kauçuk ve latekste köpük giderici olarak kullanılır; ısı transfer sıvısında donma maddesi, soğutucu ve viskozite geliştirici olarak.
4. PPG 400, esterleştirme, eterleştirme ve polikondansasyon için ara ürünler olarak kullanılır.
5. PPG 400, ayırıcı, çözündürücü, sentetik yağlar için katkı maddesi ve suda çözünür kesme sıvısı, silindir yağı, hidrolik yağ ve yüksek sıcaklık yağlayıcı, kauçuk için iç ve dış yağlayıcı olarak kullanılır.
6. PPG-2000 ~ 8000 yağlama, köpük direnci ve sıcağa ve soğuğa dayanıklılık özelliklerine sahiptir.
7. PPG-3000 ~ 8000 esas olarak polieter bileşenidir ve poliüretan köpüren plastik üretebilir.
8. PPG-3000 ~ 8000, plastikleştirici ve yağlayıcı yapmak için doğrudan veya eterlenmiş olarak kullanılabilir.
9. Bu seri, günlük kimyasallar, eczane ve yağlama maddeleri için temel malzeme olarak kullanılabilir.

Kullanım Alanları:
1. Polipropilen Glikol 400, toluen, etanol ve klorilen gibi organik çözücüler içinde çözülür.
2. Polipropilen Glikol 400 reçine, kauçuk, esans ve elastik lateks endüstrisinde yağlayıcı, anlistatig, plastikleştirici, köpük önleyici ajan, ayırıcı ajan ve çözücü olarak kullanılır.
3. Polipropilen Glikol 400, esterleştirmede ara ürün olarak kullanılır

Eş anlamlılar: Poli (propilen glikol) 4000; Poli (propilen glikol) 1000; Polipropilen glikol 2000; polipropilen glikol standardı 5300; poli (propen oksit); poli (oksipropilen); Poli (propilen glikol) 3000; Polipropilen glikol diol; Polipropilen glikol; Poli (propilen glikol); PPG; (2S) -2 - {[(2R) -2-hidroksipropil] oksi} propan-1-ol; (2R) -2 - {[(2R) -2-hidroksipropil] oksi} propan-1-ol; (2S) -2 - {[(2S) -2-hidroksipropil] oksi} propan-1-ol; (2R) -2 - {[(2S) -2-hidroksipropil] oksi} propan- 1-ol;

Polipropilen Glikol PPG 400, Poli Propilen Glikol 400, toluen, etanol, trikloretilen ve diğer organik çözücülerde çözünür. PPG200, 400, 600 suda çözünür. Yağlama, çözme, köpük giderme ve antistatik özelliklere sahiptirler. PPG-200, pigmentler için dağıtıcı olarak kullanılabilir.


Açıklama

1. Polipropilen Glikol PPG 400, Poli Propilen Glikol 400 toluen, etanol, trikloretilen ve diğer organik çözücüler içinde çözünür. PPG200, 400, 600 suda çözünür. Yağlama, çözme, köpük giderme ve antistatik özelliklere sahiptirler. PPG-200, pigmentler için dağıtıcı olarak kullanılabilir.

2. Kozmetiklerde yumuşatıcı, yumuşatıcı ve yağlayıcı olarak Polipropilen Glikol PPG 400, Poli Propilen Glikol 400 kullanılır.

3. Boya ve hidrolik yağda köpük önleyici madde, sentetik kauçuk ve lateks işlemede köpük önleyici madde, ısı transfer sıvısı için soğutucu ve soğutucu akışkan ve viskozite arttırıcı olarak kullanılır.

4. Polipropilenglikol 400, Poli (propilen glikol) 400 ayrıca esterleştirme, eterleştirme ve polikondensasyonda ara ürünler olarak kullanılır.

5. Polipropilen Glikol PPG 400, Poli Propilen Glikol 400, ayırıcı, çözücü, sentetik yağ katkı maddesi, suda çözünür kesme sıvısı katkısı, silindir yağı, hidrolik yağ, yüksek sıcaklık yağlayıcı, iç yağlayıcı ve kauçuk için harici yağlayıcı olarak kullanılabilir. .

6. Polipropilenglikol 400, Poli (propilen glikol) 400 mükemmel yağlama, köpük direnci, ısı ve donma direncine sahiptir.

7. Polipropilen Glikol PPG 400, Poli Propilen Glikol 400 esas olarak poliüretan köpük plastikleri üretmek için kompozit polieterin bir bileşeni olarak kullanılır.

8. Polipropilenglikol 400, Poli (propilen glikol) 400, plastikleştiriciler ve yağlayıcılar üretmek için doğrudan veya esterleştirilebilir.

9. Polipropilen Glikol PPG 400, Poli Propilen Glikol 400, günlük kimyasal, farmasötik ve yağ preparatları için bir temel malzeme olarak kullanılabilir.

• POLİPROPİLEN GLİKOL, DİOL TİPİ, 1000
• POLİPROPİLEN GLİKOL, DİOL TİPİ, 2.000
• POLİPROPİLEN GLİKOL, DİOL TİPİ, 700
• POLİPROPİLEN GLİKOL P 400
• POLİPROPİLEN GLİKOL 700
• POLİPROPİLEN GLİKOL 2000
• POLİPROPİLEN GLİKOL 1000
• POLİPROPİLEN GLİKOL 400
• POLİPROPİLEN GLİKOL 4000
• PROPİLEN GLİKOL 4000 POLİMER
• PROPİLEN GLİKOL 400 POLİMER
• PROPİLEN GLİKOL 2000 POLİMER
• PROPİLEN GLİKOL 1000 POLİMER
• Polioksipropilen gliserol eter
• 2-Propargylglycine
• Polipropilen Glikol, Diol Tipi
• poli (propilen glikol) makromolekül
• Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], a-hidro-w-hidroksi-
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 4, 000
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 1'150
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 3, 000
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 4 25
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 460
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 7 25
• POLİPROPİLEN GLİKOL P 425
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 3'250
• POLİ (PROPİLEN GLİKOL), ORTALAMA MN CA. 1, 000
• POLİPROPİLEN GLİKOL STANDART 2'150
• Poliropilen Glikol
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 2.000
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 3.000
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 4.000
• Poli (propilen glikol), ortalama M.W. 425
• 1,2-POLİPROPİLENOKSİT
• POLİPROPİLENEGLİKOLLER
• POLİPROPİLENOKSİT
• Poli [oksi (metil-1,2-etandiil)], α-hidro-ω-hidroksi-
• Polipropandiol
• Poli (propilen oksit), PPG
• 2-etandiil)) ,. alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-Poli (oksi (metil-1
• actocol51-530
• alkapalppg-1200
• alkapalppg-2000
• alkapalppg-4000
• alfa-hidro-omega-hidroksi-poli (oksi (metil-2-etandiil))
• alfa-hidro-omega-hidroksipoli (oksipropilen)
• alfa-hidro-omega-hidroksi-poli [oksi (metil-2-etandiil)]
• bloatguard
• desmophen360c
• emkapyl
• glikoller, polipropilen
• jeffoxppg400
• laprol2002
• laprol702
• lineertope
• metil-oksiranhomopolimer
• naptere8075
• niax1025


Polipropilen glikol veya polipropilen oksit, propilen glikolün polimeridir. Kimyasal olarak bir polieterdir. Polipropilen glikol veya PPG terimi, genellikle bir hidroksil grubu olan uç grubun doğası hala önemli olduğunda, düşük ila orta aralıktaki molar kütle polimeri için ayrılmıştır. "Oksit" terimi, uç gruplar artık polimer özelliklerini etkilemediğinde yüksek molar kütleli polimer için kullanılır.


Polypropylene Glycol 400

CAS#: 25322-69-4

PPG-400 is a 400 molecular weight polyether diol. Polypropylene Glycol 400 is designed to be an intermediate for a variety of polyurethane and industrial chemical applications. 


Polypropylene Glycol 400 Polyol is a polypropylene glycol, propylene glycol initiated grade. 
Polypropylene Glycol 400 Polyol is a short diol which can be blended with other polyols for the production of two component compact or foamed systems and one component prepolymer based products.

Polypropylene Glycol 400 Polyol is designed for adhesives and sealants.


Polypropylene Glycols
CAS #:25322-69-4
INCI/CTFA nomenclature:PPG-6

A polypropylene glycol, propylene glycol initiated, 400 molecular weight homopolymer diol. 
Polypropylene Glycol 400 is a multipurpose short diol, which can be blended with other polyols for the production of two component compact or foamed systems and one component prepolymer based products for coatings, adhesives and sealants with a variety of end uses such as elastomers, adhesives, coatings, and sealants.
Polypropylene glycol or polypropylene oxide is the polymer of propylene glycol. 
Chemically it is a polyether. 

The term polypropylene glycol or PPG is reserved for low to medium range molar mass polymer when the nature of the end-group, which is usually a hydroxyl group, still matters. 
The term "oxide" is used for high molar mass polymer when end-groups no longer affect polymer properties.


PPG 400 is a polypropylene glycol, propyleneglycol initiated, 400 molecular weight homopolymer diol.
PPG 400 polyol is a multipurpose short diol, which can be blended with other polyols for the production of two component compact or foamed systems and one component prepolymer based products for coatings, adhesives and sealants with a variety of end uses such as elastomers, adhesives, coatings, and sealants.

Polypropylene Glycol 400 is used as solubilizing agent, antifoaming agent, lubricant, antistatic agent, plasticizing agent,

Polypropylene Glycol 400 is used as viscosity conditioning agent and chemical intermediate in the industry.


Product Name :PPG-400 Polyol

Synonyms : Polyether Polyol; Polypropylene Glycol

Recommended Use : Component of Polyurethane

Applications
Polypropylene Glycol 400 is a linear polymer produced by controlled, catalyzed reaction between propylene oxide and water. 
The letter P and the number 400 indicate that the polymer is propylene oxide-based and that the approximate average molecular weight is 400.
Polypropylene Glycol 400, as this product is also known, is a clear, viscous liquid at room temperature. 
Polypropylene Glycol 400 has a low pour point and, unlike the higher molecular weight PPGs, is completely soluble in water at 25 °C. 
Polypropylene Glycol 400 loses its water solubility at higher temperatures.
Like all polypropylene glycols, Polypropylene Glycol 400 is soluble in all proportions with any organic solids and liquids, the main exception being long chain aliphatic hydrocarbons.
Polypropylene Glycol 400 possesses excellent lubricity and has a low vapor pressure. 
Under extreme heating conditions Polypropylene Glycol 400 does not form coke nor does it form a varnish. 
Decomposition products are low boiling products that are either lost as volatiles or soluble in the polypropylene glycol 400.
As Polypropylene Glycol 400 is water-soluble it is used in areas not usually associated with the higher molecular weight PPGs. 
For example Polypropylene Glycol 400 is used as a dust adhesive fluid, as solvent/coupler for inks and pesticide formulations. 
Besides the other outlets given above Polypropylene Glycol 400 is also used to make resins, fatty acid esters, lubricants, metal working fluids and as plasticiser.


Typical Physical Properties
Property (Unit) Typical Value Test Method
Flash point (°C) 195 ASTM D 92 (COC)
Viscosity @ 25°C (cSt) 70.0 ASTM D 445/D 446
 @ 100°C (cSt) 4.6 ASTM D 445/D 446
Specific Gravity (g/cm3 @ 25°C/25°C) 1.007 ASTM D 892
Pour point (°C) -49 ASTM D 97

Notice: The information and data contained herein do not constitute sales specifications.
No liability, warranty or guarantee of final product performance is created by this document


Handling
ATAMAN polypropylene glycols are relatively easy to store and handle. 
They can be stored in bulk in steel tanks, which should be padded with nitrogen or any other inert gas to prevent air from entering the tank. 
If slight iron pickup and color changes cannot be tolerated then the storage tanks should be constructed from stainless steel.
To ease the handling of polypropylene glycols somewhat, higher storage temperatures should be considered to keep the viscosity of the polyglycols within limits suitable for the pumping equipment available. 
The maximum storage temperature should not exceed 40°C to avoid the risk of product degradation. 
Pipelines may also require insulation and/or tracing to maintain suitable product temperatures.
Although PPGs have very low pour points, especially PPG 2000 and PPG 4000 become very viscous at low temperatures. 
Consequently it is recommend that they be stored in tanks which are well insulated and heated. 
Externally located heating devices are preferable to internally sited ones. 
With external heating the risk of accelerating product deterioration is greatly reduced.
Similarly drums should be stored under cover, or preferably inside a warehouse, to maintain the temperature of the polyglycol at a level which allows for easy discharge.
The shelf life of properly stored bulk and unopened drums is, at least, 24 months.

Toxicological
Information
PPG 2000 and PPG 4000 are considered to be low in acute oral toxicity, whereas PPG 400, PPG 600, PPG 2000  are considered to be low to moderate in acute oral toxicity.
They cause no significant skin irritation or sensitization and are not reportedly absorbed in any appreciable amount. 
Direct contact with the eyes may cause slight temporary irritation, similar in character to that caused by mild soap. 
Consequently it is recommended that eye protection should be employed and viewed as the minimum level of safety equipment required when working with polypropylene glycols.


Applications

Polypropylene glycol is soluble in toluene, ethanol, trichlorethylene and other organic solvents
PPG 400 has lubrication, solubilization, defoaming and antistatic performance.

PPG 400 is used as an emollient, softener and lubricant in cosmetics

PPG 400 can be used in the production of Coating Intermediates, hydraulic oils, synthetic rubbers and anti-foaming films

PPG 400 can be used for esterification, etherification and condensation polymerization of intermediates.

PPG 400 can be used as a release agent, solvent additive, in addition to synthetic oil, in addition to water-soluble cutting fluid, cylinder oil, hydraulic oil, refining oil, the chest and external lubricant of the rubber


Application:

1. PPG series are soluble in methylbenzene, ethanol and TCE organic solvents. PPG200, 400 and 600 are soluble in water with performance of lubricating, solubilizing, defoaming and antistatic. PPG-200 can be used as dispersing agent of dyestuff.
2. In cosmetics, PPG 400 can be used as emollient, softener and lubricant.
3. PPG 400 is used as defoaming agent in paint and hydraulic oil, synthetic rubber and latex; as freezing agent, coolant and viscosity improver in heat transfer fluid.
4. PPG 400 is used as intermediates for esterification, etherification and polycondensation.
5. PPG 400 is used as release agent, solubilizer, additive for synthetic oils and water soluble cutting fluid, roller oil, hydraulic oil and high temperature lubricant, internal and external lubricants for rubber.
6. PPG-2000~8000 has properties of lubricating, foam resisting and heat & cold resisting.
7. PPG-3000~8000 is mainly used component of polyether and can produce polyurethane foaming plastic.
8. PPG-3000~8000 can be used directly or etherified to make plasticizer and lubricant.
9. This series can be used as base material for daily chemicals, pharmacy and oiling agents.

Uses:    
1. Polypropylene Glycol 400 is dissolved in organic solvents such as toluene, ethanol and chlorylene etc.
2. Polypropylene Glycol 400 is used as lubricant, anlistatig, plasticier, antifoaming agent, parting agent and solubilizer in resin, rubber, essence and elastic latex industry
3. Polypropylene Glycol 400 is used as intermediate in esterification

Synonyms: Poly(propylene glycol) 4000;Poly(propylene glycol) 1000;Polypropylene glycol 2000;polypropylene glycol standard 5300;poly(propene oxide);poly(oxypropylene);Poly(propylene glycol) 3000;Polypropylene glycol diol;Polypropylene glycol;Poly(propylene glycol);PPG;(2S)-2-{[(2R)-2-hydroxypropyl]oxy}propan-1-ol;(2R)-2-{[(2R)-2-hydroxypropyl]oxy}propan-1-ol;(2S)-2-{[(2S)-2-hydroxypropyl]oxy}propan-1-ol;(2R)-2-{[(2S)-2-hydroxypropyl]oxy}propan-1-ol;

Polypropylene Glycol PPG 400, Poly Propylene Glycol 400 is soluble in toluene, ethanol, trichloroethylene and other organic solvents. PPG200, 400, 600 are soluble in water. They have the properties of lubrication, solubilization, defoaming and antistatic. PPG-200 can be used as dispersant for pigments.


Description

1. Polypropylene Glycol PPG 400, Poly Propylene Glycol 400 is soluble in toluene, ethanol, trichloroethylene and other organic solvents. PPG200, 400, 600 are soluble in water. They have the properties of lubrication, solubilization, defoaming and antistatic. PPG-200 can be used as dispersant for pigments.

2. In cosmetics, Polypropylene Glycol PPG 400, Poly Propylene Glycol 400 is used as emollient, softener and lubricant.

3. Used as antifoaming agent in paint and hydraulic oil, antifoaming agent in synthetic rubber and latex processing, refrigerant and coolant for heat transfer fluid, and viscosity improver.

4. Polypropyleneglycol 400, Poly(propylene glycol) 400 is also used as intermediates in esterification, etherification and polycondensation.

5. Polypropylene Glycol PPG 400, Poly Propylene Glycol 400 could be utilized as release agent, solvent, additive of synthetic oil, additive of water-soluble cutting fluid, roller oil, hydraulic oil, high temperature lubricant, internal lubricant and external lubricant of rubber.

6. Polypropyleneglycol 400, Poly(propylene glycol) 400 has excellent lubrication, foam resistance, heat and freeze resistance.

7. Polypropylene Glycol PPG 400, Poly Propylene Glycol 400 is mainly used as a component of composite polyether to produce polyurethane foam plastics.

8. Polypropyleneglycol 400, Poly(propylene glycol) 400 can be directly or esterified to produce plasticizers and lubricants.

9. Polypropylene Glycol PPG 400, Poly Propylene Glycol 400 can be used as a base material for daily chemical, pharmaceutical and oil preparations.

•    POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 1000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 2,000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 700
•    POLYPROPYLENE GLYCOL P 400
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 700
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 2000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 1000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 400
•    POLYPROPYLENE GLYCOL 4000
•    PROPYLENE GLYCOL 4000 POLYMER
•    PROPYLENE GLYCOL 400 POLYMER
•    PROPYLENE GLYCOL 2000 POLYMER
•    PROPYLENE GLYCOL 1000 POLYMER
•    Polyoxypropylene gIycerol ether
•    2-Propargylglycine
•    Polypropylene Glycol,Diol Type
•    poly(propylene glycol) macromolecule
•    Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],a-hydro-w-hydroxy-
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 4 ,000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 1'150
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 3 ,000
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 4 25
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 460
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 7 25
•    POLYPROPYLENE GLYCOL P 425
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 3'250
•    POLY(PROPYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 1 ,000
•    POLYPROPYLENE GLYCOL STANDARD 2'150
•    Polyropylene Glycol
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 2.000
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 3.000
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 4.000
•    Poly(propylene glycol), average M.W. 425
•    1,2-POLYPROPYLENEOXIDE
•    POLYPROPYLENEGLYCOLS
•    POLYPROPYLENOXIDE
•    Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-
•    Polypropanediol
•    Poly(propylene oxide), PPG
•    2-ethanediyl)),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-Poly(oxy(methyl-1
•    actocol51-530
•    alkapalppg-1200
•    alkapalppg-2000
•    alkapalppg-4000
•    alpha-hydro-omega-hydroxy-poly(oxy(methyl-2-ethanediyl))
•    alpha-hydro-omega-hydroxypoly(oxypropylene)
•    alpha-hydro-omega-hydroxy-poly[oxy(methyl-2-ethanediyl)]
•    bloatguard
•    desmophen360c
•    emkapyl
•    glycols,polypropylene
•    jeffoxppg400
•    laprol2002
•    laprol702
•    lineartope
•    methyl-oxiranhomopolymer
•    naptere8075
•    niax1025


Polypropylene glycol or polypropylene oxide is the polymer of propylene glycol. Chemically it is a polyether. The term polypropylene glycol or PPG is reserved for low to medium range molar mass polymer when the nature of the end-group, which is usually a hydroxyl group, still matters. The term \"oxide\" is used for high molar mass polymer when end-groups no longer affect polymer properties. 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.