RHODAMEEN RAM/7

Rhodameen RAM/7 : PEG-15 Oleamin

Soprophor Ram/7 = Rhodameen RAM/7 = POLİOKSİETİLEN(15) OLEYLAMİN ETER = OLEYL amin 15 ETOKSİLAT


PEG-15 OLEAMİN
PEG-15 OLEAMINE şu şekilde sınıflandırılır:
•     Yüzey aktif madde
•     Çözündürücü
•     Antistatik
•     Temizleme


CAS Numarası     26635-93-8

Kimyasal/IUPAC Adı:     Poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.,.alfa'.-[2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetil].omega.-hidroksi- (15 mol EO ortalama molar oran)

(Z)-Oktadec-9-enilamin etoksillenmiş
(Z)-Oktadec-9-enilamin, etoksillenmiş


Oleylamin, etoksillenmiş (CAS# 26635-93-8)

PEG-15 Oleamin.
Soprophor Ram/7, alkali emülsiyonlar ve jeller için dioksan içermeyen bir ortak emülgatördür.

Soprophor Ram/7, bitkisel kaynaktan elde edilen etoksillenmiş bir yağlı amindir.

Soprophor Ram/7, tarım ve saç boyası formülasyonlarında kullanıma uygundur.
Saç boyası kremleri veya jeller gibi alkali emülsiyonlar için Rhodameen RAM/7 tercih edilir.

Soprophor Ram/7'nin (Rhodameen RAM/7) yüzey aktif madde (örneğin, emülsifiye edici, çözündürücü, temizleme maddeleri veya köpük güçlendiriciler) veya antistatik maddeler olarak işlev gördüğü bildirilmektedir.


Rhodameen RAM/7 ayrıca bitki koruma ürünlerinde pestisit adjuvanı olarak kullanılmaktadır.


Soprophor Ram/7 = Rhodameen RAM/7 mükemmel emülsifiye etme, dağıtma, çözme, antistatik, yağlama, antikorozif, pas önleme özelliklerine sahiptir.


Soprophor RAM/7, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kozmetik kullanımlar bildirmiştir:

Eldeki bilgiler, kimyasalın denizaşırı ülkelerde saç boyalarında %3,5'e kadar, cilt nemlendiricilerinde ise %0,16'ya varan konsantrasyonda kullanıldığını göstermektedir (CIR, 2015).

Soprophor RAM/7, aşağıdakiler dahil olmak üzere ev içi kullanımları bildirmiştir:

Soprophor RAM/7, aşağıdakiler dahil ticari kullanımlar bildirmiştir:
bir yüzey aktif madde olarak;
bir emülsifiye edici ajan olarak;
temizleyici, köpük arttırıcı ve/veya antistatik bileşen olarak; ve
saç boyalarında ve renk tonlarında (renk ve ağartıcılar).
iyonik olmayan bir yüzey aktif madde olarak;
boyalarda, cilalarda ve verniklerde (ve sökücülerde);
oto şampuanı ve oto bakım ürünlerinde;
deterjanlarda; ve
dezenfektanlarda.
yağ çözücülerde;
temizlik/yıkama maddelerinde;
parlatma maddelerinde;
deterjanlarda;
bir emülgatör olarak;
boyarmaddelerde;
çözücülerde;
metal işlemede;
emülsiyonu önlemek için stabilizatör olarak; ve
antikorozif olarak

Soprophor Ram/7'nin Başlıca Kullanım Alanları:

Rhodameen RAM/7'nin tipik uygulamaları

1. Antistatik ajan olarak kullanın.

Emülsifiye edici ajan, dispersiyon ajanı olarak kullanın.

Çözündürücü ajan olarak kullanın.

Pas önleyici ajan, korozyon önleyici olarak kullanın.

2. Makine

Metal işlemede yağlayıcı, pas önleyici madde, korozyon önleyici.

3. Tekstil

Dispersiyon maddesi, tesviye maddesi, tekstilde antistatik madde, boya.

4. Kaplamalar

Deniz boyasında antistatik madde.

5. Polimer

Emülsifiye edici ajan, polimer emülsiyonunda dağıtıcı ajan.

6. Kişisel bakım ürünleri

Emülsifiye edici ajan, kişisel bakım ürünlerinde antistatik ajan.

7. Tarım

Pestisit adjuvanı olarak kullanın.

PEG-15 OLEAMINE kozmetik bileşeni

CAS# kodu (Kimyasal Özetler Servisi)
26635-93-8

Soprophor Ram/7 bileşeninin işlevleri
ANTİSTATİK : yüzeylerdeki elektrik yükünü nötralize ederek statik elektriği önleme ve/veya azaltma.

TEMİZLEME : vücut yüzeyini temiz tutmaya yardımcı olur

Eş anlamlı:
2-[2-[2-(2     -hidroksietoksi)etil-[(E)-oktadek-9-enil]amino]etoksi]etanol (peg-15)
     peg-15 oleil amin
     poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.,.alfa'.-[2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetil].omega.-hidroksi- (15 mol EO ortalama molar oranı)
     polietilen glikol (15) oleamin
     polietilen glikol (15) oleil amin
     polioksietilen (15) oleamin
     polioksietilen (15) oleil amin

IUPAC adları
(Z)-Oktadec-9-enilamin, etoksillenmiş

(Z)-Oktadec-9-enilamin, etoksillenmiş (2 EO)

(Z)-Oktadek-9-enilamin, etoksillenmiş (3-10 mol EO)

(Z)-Oktadec-9-enilamin, etoksillenmiş

Amina etoksillenmiş del oleyl

fettaminetoksilat

Oktadesenilamin, etoksillenmiş

Poli(oksi-1,2-etandiil), alfa,alfa'((9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil)bis(omega-hidroksi-, (Z)- (CAS# 26635-93-8)

Poli(oksi-1,2-etandiil), a,a'-[(9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[omega.-hidroksi-, (Z)-

Poli(oksi-1,2-etandiil), a,a'-[[(9Z)-9-oktadesen-1-ylimino]di-2,1-etandiil]bis[w-hidroksi-

Poli(oksi-1,2-etandiil), a,a'-[[(9Z)-9-oktadesenilimino]di-2,1-etandiil]bis[w-hidroksi-

Poli(oksi-1,2-etandiil), alfa,alfa'-[[(9Z)-9-oktadesenilimino]di-2,1-etandiil]bis[omega-hidroksi-

α,α'-[(9-Oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil]-, (Z)-

PEG Oleamin
PEG Oleamin

Eş anlamlı

Oleylamin, etoksillenmiş;

Polietilen glikol oleylamin;

Polioksietilen oleilamin;

Poli(oksi-1,2-etandiil), alfa,alfa'-(((9Z)-9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil)bis(omega-hidroksi-;

Kategori

iyonik olmayan yüzey aktif madde

> Polieter

>> Amin Polieter

>>> Amin Polioksietilen Eter

>>>> Lineer Alkenil Yağlı Amin Polioksietilen Eter

Kimyasal Numaralandırma Sistemi

CASRN: 26635-93-8


ATAMAN KİMYASALLARININ İLGİLENEBİLECEK DİĞER ÜRÜNLERİ :

PEG-2 kokamin
PEG-3 kokamin
PEG-4 kokamin
PEG-5 kokamin
PEG-8 kokamin
PEG-10 kokamin
PEG-12 kokamin
PEG-15 kokamin
PEG-20 kokamin
PEG-2 hidrojene donyağı amin
PEG-5 hidrojene donyağı amin
PEG-8 hidrojene donyağı amin
PEG-10 hidrojene donyağı amin
PEG-15 hidrojene donyağı amin
PEG-20 hidrojene donyağı amin
PEG-30 hidrojene donyağı amin
PEG-40 hidrojene donyağı amin
PEG-50 hidrojene donyağı amin
PEG-2 lauramin
PEG-2 oleamin
PEG-5 oleamin
PEG-6 oleamin
PEG-10 oleamin
PEG-15 oleamin
PEG-20 oleamin
PEG-15 oleamin
PEG-30 oleamin
PEG-12 palmitamin
PEG-2 rapseedamin
PEG-2 soyamin
PEG-5 soyamin
PEG-8 soyamin
PEG-10 soyamin
PEG-15 soyamin
PEG-2 stearamin
PEG-5 stearamin
PEG-10 stearamin
PEG-15 stearamin
PEG-50 stearamin
PEG-2 donyağı amin
PEG-7 donyağı amin
PEG-11 donyağı amin
PEG-15 donyağı amin
PEG-20 donyağı amin
PEG-22 donyağı amin
PEG-15 donyağı amin
PEG-30 donyağı amin


Daha fazla ürün için lütfen www.atamankimya.com ve www.ataman-chemicals adresini ziyaret ediniz.


Bileşen CAS No. Tanım / Yapı İşlev


PEG-2 kokamin
61791-14-8 (genel)

PEG-2 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

Burada R, hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 2'dir.

Her PEG kokamin, ana yağ asidinden türetilmiş zincir uzunlukları C12 ila C14 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
PEG-2 kokamin yapısı
x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, N-polietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahiptir.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Benzer yapısal varyasyonların olasılığı, PEG-3, -4 ve -5 kokamin için dikkate değerdir.
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar
PEG-3 kokamin
61791-14-8 (genel)
PEG-3 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

Burada R, hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 3'tür.
Her PEG kokamin, ana yağ asidinden türetilmiş zincir uzunlukları C12 ila C14 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
En küçük üyenin yapısı
Grubun PEG-2 kokamin, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, Npolietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır. Yapı bir hidrojen atomuna sahip olacak ve
x=0 ve y=2 ise bir N-polietoksil grubu. PEG-3 kokamin için benzer yapısal varyasyonların olasılığı dikkate değerdir.]
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar
PEG-4 kokamin
61791-14-8 (genel)
PEG-4 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

Burada R, hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 4'tür.

Her PEG kokamin, ana yağ asidinden türetilmiş zincir uzunlukları C12 ila C14 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
En küçük üyenin yapısı
grubun bir parçası olan PEG-2 kokamin, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, Npolietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Benzer yapısal varyasyonların olasılığı, PEG-4 kokamin için dikkate değerdir.
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Yüzey aktif maddeler –Temizleme
Ajanlar; Sürfaktanlar – Dispersiyon Ajanları;
Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar


Bileşen CAS No. Tanım / Yapı İşlev
PEG-5 kokamin
61791-14-8 (genel)
PEG-5 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

Burada R, hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 5'tir.

Her PEG kokamin, ana yağ asidinden türetilmiş zincir uzunlukları C12 ila C14 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Grubun en küçük üyesinin yapısı, PEG-2 kokamin, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, N-polietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.

x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Benzer yapısal varyasyonların olasılığı, PEG-5 kokamin için dikkate değerdir.
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Yüzey aktif maddeler – Emülsifiye edici

Temsilciler
PEG-8 kokamin
61791-14-8
PEG-8 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

Burada R, hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 8'dir.

Hindistan cevizi yağındaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi Tablo 4'te açıklanmıştır.
Bu nedenle, her PEG kokamin, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C12 ila C14 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Sürfaktanlar –Temizleme Maddeleri;
Sürfaktanlar – Dispersiyon Ajanları;
Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar
PEG-10 kokamin
61791-14-8
PEG-10 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol kokamin türevidir:

R'nin hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 10'dur.


Hindistan cevizi yağındaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi Tablo 4'te açıklanmıştır.
Bu nedenle, her bir PEG kokamin, aşağıdakilerle bileşiklerin bir karışımıdır:
C12 ila C14 arasındaki ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları.]
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar

Bileşen CAS No. Tanım / Yapı İşlev
PEG-12 kokamin
61791-14-8
PEG-12 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

R'nin hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 12'dir.

Hindistan cevizi yağındaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi Tablo 4'te açıklanmıştır.
Bu nedenle, her PEG kokamin, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C12 ila C14 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Sürfaktanlar –Temizleme Maddeleri;
Sürfaktanlar – Dispersiyon Ajanları;
Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar

PEG-15 kokamin
61791-14-8
PEG-15 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

R'nin hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 15'tir.


[Hindistan cevizi yağındaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi
Tablo 4'te açıklanmaktadır. Böylece, her PEG kokamin, aşağıdakilerle bileşiklerin bir karışımıdır:
C12 ila C14 arasındaki ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları.
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.]

Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar

PEG-20 kokamin
61791-14-8 (genel)
PEG-20 kokamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevidir:

R'nin hindistancevizi yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 20'dir.

Her PEG kokamin, ana yağ asidinden türetilmiş zincir uzunlukları C12 ila C14 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Hindistan cevizi yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 16 karbon uzunluğundadır.

Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler – Çözündürücü Ajanlar
PEG-2 oleamin
26635-93-8 (genel)

PEG-2 oleamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol oleik asit türevidir: burada x+y'nin ortalama değeri 2'dir.

PEG-2 oleaminin yapısı, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, Npolietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.

Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler – Köpük Arttırıcılar

Bileşen CAS No. Tanım / Yapı İşlev
PEG-5 oleamin
26635-93-8
PEG-5 oleamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan oleik asidin bir dizi polietilen glikol türevidir:


PEG-10 oleamin
26635-93-8 (genel)
PEG-10 oleamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan oleik asidin bir dizi polietilen glikol türevidir:
burada x+y'nin ortalama değeri 10'dur.
Rapor edilmemiş


PEG-15 oleamin
26635-93-8 (genel)
PEG-15 oleamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol oleik asit türevidir: burada x+y ortalama 15 değerine sahiptir.
Antistatik Ajanlar;Sürfaktanlar –Emülsifiye Edici Ajanlar


PEG-20 oleamin
26635-93-8 (genel)
PEG-20 oleamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan oleik asidin bir dizi polietilen glikol türevidir:
burada x+y'nin ortalama değeri 20'dir.


PEG-15 oleamin
26635-93-8 (genel)
PEG-15 oleamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan oleik asidin bir dizi polietilen glikol türevidir:
burada x+y'nin ortalama değeri 15'tir.

PEG-30 oleamin
26635-93-8 (genel)
PEG-30 oleamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevi oleik asittir: burada x+y'nin ortalama değeri 30'dur.


PEG-2 donyağı amin
61791-26-2 (genel)
PEG-2 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi içyağı polietilen glikol türevidir:
burada R, don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 2'dir.


Her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
PEG-2 donyağı aminin yapısı, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, N-polietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.


Antistatik Ajanlar
PEG-7 donyağı amin
61791-26-2 (genel)
PEG-7 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan donyağının bir dizi polietilen glikol türevidir: burada R, don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 7'dir.

Her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.

PEG-11 donyağı amin
61791-26-2 (genel)
PEG-11 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi içyağı polietilen glikol türevidir:

burada R, don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 11'dir.


Her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır. [İç yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.

PEG-15 donyağı amin
61791-26-2

PEG-15 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi içyağı polietilen glikol türevidir:
burada R, don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 15'tir.

Her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.


PEG-20 donyağı amin
61791-26-2
PEG-20 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan donyağının bir dizi polietilen glikol türevidir: Burada R, donyağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 20'dir.
[İç yağındaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi Tablo 5'te açıklanmıştır.
Bu nedenle, her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.


PEG-22 donyağı amin
61791-26-2
PEG-22 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi içyağı polietilen glikol türevidir:
burada R, don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 22'dir.
İçyağıdaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi Tablo 5'te açıklanmıştır.
Bu nedenle, her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.


PEG-25 donyağı amin
61791-26-2
PEG-25 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi içyağı polietilen glikol türevidir:

burada R, don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 25'tir.

İçyağıdaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi Tablo 5'te açıklanmıştır.
Bu nedenle, her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.


PEG-30 donyağı amin
61791-26-2
PEG-30 donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi içyağı polietilen glikol türevidir:
burada R, don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 30'dur.

İçyağıdaki yağ asitlerinin zincir uzunluklarının dağılımı ve doymamışlık derecesi Tablo 5'te açıklanmıştır.
Bu nedenle, her bir PEG donyağı amini, önemli bir kısmı doymamış alkil gruplarından oluşan, ana yağ asidi türevli zincir uzunlukları C16 ve C18 olan bileşiklerin bir karışımıdır.
Don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 14 ila 18 karbon uzunluğundadır.


PEG-2 hidrojene donyağı amin
61791-26-2
PEG-2 hidrojene donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol türevi hidrojene donyağıdır:
burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 2'dir.

Hidrojenlenmiş don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
PEG-2 hidrojene donyağı aminin yapısı, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, N-polietoksil grupları yerine iki Nhidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Benzer yapısal varyasyonların olasılığı, PEG-5 hidrojene donyağı amin için dikkate değerdir.
Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.


PEG-5 hidrojene donyağı amin
61791-26-2
PEG-5 hidrojene donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol hidrojene donyağı türevidir:

burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 5'tir.
Hidrojenlenmiş don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
Grubun en küçük üyesinin yapısı, PEG-2 hidrojene donyağı amin, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, N-polietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır. Benzer yapısal varyasyonların olasılığı, PEG-5 hidrojene donyağı amin için dikkate değerdir. Bunu üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu
bileşen, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.

PEG-8 hidrojene donyağı amin
61791-26-2
PEG-8 hidrojene donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol hidrojene donyağı türevidir:
burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 8'dir.

Hidrojenlenmiş don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.


PEG-10 hidrojene
don yağı amin
61791-26-2
PEG-10 hidrojene donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan hidrojene donyağının bir dizi polietilen glikol türevidir: burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 10'dur.

Hidrojenlenmiş don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
emülsifiye edici
Temsilciler
PEG-15 hidrojene
don yağı amin
61791-26-2 (genel)
PEG-15 hidrojene donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol hidrojene donyağı türevidir:
burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 15'tir.

Hidrojenlenmiş don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.


Antistatik Ajanlar; Yüzey Aktif Maddeler – Emülsifiye Edici Ajanlar
PEG-20 hidrojene donyağı amin
61791-26-2
PEG-20 hidrojene don yağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan hidrojene don yağının bir dizi polietilen glikol türevidir: burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y, ortalama 20 değerine sahiptir.
[Hidrojenize don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.

PEG-30 hidrojene
don yağı amin
61791-26-2 (genel)
PEG-30 hidrojene donyağı amin, bir dizi polietilen glikol türevidir.
genel olarak aşağıdaki formüle uyan hidrojene don yağı: burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y, 30'luk bir ortalama değere sahiptir.
[Hidrojenize don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.

Antistatik Ajanlar; Sürfaktanlar – Çözündürücü Ajanlar

PEG-40 hidrojene donyağı amin
61791-26-2
PEG-40 hidrojene donyağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan bir dizi polietilen glikol hidrojene donyağı türevidir:
burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 40'tır.
Hidrojenlenmiş don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.

Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
Yağ zincirleri
PEGs-2 hidrojene donyağı yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğunda değişir

Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
Çözündürme
Temsilciler

PEG-50 hidrojene donyağı amin
61791-26-2
PEG-50 hidrojene don yağı amin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan hidrojene don yağının bir dizi polietilen glikol türevidir: burada R, hidrojene don yağının yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve x+y, ortalama 50 değerine sahiptir.
[Hidrojenize don yağında, yağ asitlerinin doymamışlık derecesi hidrojenasyon ile azaltılır veya ortadan kaldırılır.
Bu bileşeni üretmek için kullanılan don yağının kısmi hidrojenasyonu, trans-yağ asidi parçaları ile hidrojene donyağı amin PEG'ler verebilir.
PEGs-2 hidrojene don yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 12 ila 20 karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
Çözündürme
Temsilciler

PEG-2 soyamin
61791-24-0
PEG-2 soyamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan soya asidinin bir dizi polietilen glikol türevidir:
R'nin soyanın yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve x+y'nin ortalama değeri 2 olduğu yukarıda gösterilmiştir.
[PEG-2 soyaminin yapısı, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, Npolietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Soya yağındaki yağ zincirleri ağırlıklı olarak karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler – Köpük Arttırıcılar

PEG-5 soyamin
61791-24-0 (genel)
PEG-5 soyamin, genel olarak yukarıda gösterilen formüle uyan soya asidinin bir dizi polietilen glikol türevidir: burada R, soyanın yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil eder ve
x+y'nin ortalama değeri 5'tir.

Grubun en küçük üyesinin yapısı, PEG-2 soyamin, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, N-polietoksil grupları yerine iki Nhidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Benzer yapısal varyasyonların olasılığı, PEG-5 soyamin için dikkate değerdir.
Soya yağındaki yağ zincirleri ağırlıklı olarak 18 karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
emülsifiye edici
Temsilciler

PEG-8 soyamin
61791-24-0

PEG-8 soyamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan soya asidinin bir dizi polietilen glikol türevidir:
R'nin soyanın yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve x+y'nin ortalama 8 değerine sahip olduğu yukarıda gösterilmiştir.
Soya yağındaki yağ zincirleri ağırlıklı olarak 18 karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar; Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar

PEG-10 soyamin
61791-24-0 (genel)
PEG-10 soyamin, soya asidinin bir dizi polietilen glikol türevidir.
genel olarak formüle:
R'nin soyanın yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve x+y'nin ortalama değeri 10 olduğu yukarıda gösterilmiştir.
Soya yağındaki yağ zincirleri ağırlıklı olarak 18 karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
emülsifiye edici
Temsilciler


PEG-15 soyamin
61791-24-0
PEG-15 soyamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan soya asidinin bir dizi polietilen glikol türevidir:
R'nin soyanın yağ asitlerinden türetilen alkil gruplarını temsil ettiği ve x+y'nin ortalama 15 değerine sahip olduğu yukarıda gösterilmiştir.

Soya yağındaki yağ zincirleri ağırlıklı olarak 18 karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar;
Sürfaktanlar – Emülsifiye Edici Ajanlar


PEG-2 kolzaedamin
CAS# sağlanmadı
PEG-2 rapeseedamin, genel olarak aşağıdaki formüle uyan kolzaedaminin polietilen glikol türevidir:
burada R, kolza yağının yağ asitlerinden türetilen alkil grubunu temsil eder ve x+y'nin ortalama değeri 2'dir.
PEG-2 kolzaedaminin yapısı, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, Npolietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Kolza yağındaki yağ zincirleri ağırlıklı olarak 16 ila 22 karbon uzunluğundadır.
Antistatik Ajanlar


PEG-2 stearamin
9003-93-4
PEG-2 stearamin, aşağıdaki formüle uyan stearil aminin polietilen glikol türevidir: burada x+y'nin ortalama değeri 2'dir.
PEG-2 stearamin yapısı, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, Npolietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
Köpük Arttırıcılar


PEG-5 stearamin
9003-93-4
PEG-5 stearamin, aşağıdaki formüle uyan stearil aminin polietilen glikol türevidir:
burada x+y'nin ortalama değeri 5'tir.
[Grubun en küçük üyesinin yapısı, PEG-2 stearamin, x ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, N-polietoksil grupları yerine iki Nhidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Benzer yapısal varyasyonların olasılığı, PEG-5 stearamin için dikkate değerdir.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
emülsifiye edici
Temsilciler

PEG-10 stearamin
9003-93-4 (genel)
PEG-10 stearamin, aşağıdakilere uyan stearil aminin polietilen glikol türevidir.
formül:
burada x+y'nin ortalama değeri 10'dur.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
emülsifiye edici
Temsilciler


PEG-15 stearamin
9003-93-4 (genel)
PEG-15 stearamin, aşağıdaki formüle uyan stearil aminin polietilen glikol türevidir:
burada x+y'nin ortalama değeri 15'tir.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
emülsifiye edici
Temsilciler

PEG-50 stearamin
9003-93-4 (genel)
PEG-50 stearamin, aşağıdaki formüle uyan stearil aminin polietilen glikol türevidir:
burada x+y'nin ortalama değeri 50'dir.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
Çözündürme
Temsilciler

PEG-2 lauramin
CAS# sağlanmadı
PEG-2 lauramin, lauril aminin polietilen glikol türevi olup,
formül:
burada alkil grubu, laurik asitten (C12) türetilmiştir ve x+y'nin ortalama değeri 2'dir.
[X ve y'nin her ikisi de 1'e eşitse, PEG-2 lauraminin yapısı Npolietoksil grupları yerine iki N-hidroksietil grubuna sahip olacaktır.
x=0 ve y=2 ise yapı bir hidrojen atomuna ve bir N-polietoksil grubuna sahip olacaktır.
Antistatik Ajanlar;
Yüzey aktif maddeler –
Köpük Arttırıcılar


PEG-12 palmitamin
68155-33-9, genel
PEG-12 palmitamin, aşağıdaki formüle uyan palmitaminin polietilen glikol türevidir: burada alkil grubu palmitik asitten (Cl6) türetilmiştir ve polietilen glikol gruplarının x+y'sinin ortalama değeri 12'dir.
Palm yağındaki yağ zincirleri yaklaşık 8 ila 18 karbon uzunluğundadır.

Tablo 5. İçyağıdaki yağ asitlerinin zincir uzunluğu dağılımı ve doymamışlık derecesi
Yağ Asidi Zincir Uzunluğu Doymamışlık Bileşim Derecesi
C14 Yok %0 ila %6
C16 Yok %20 ila %37
C18 Yok %14 ila %21
C16 1 %3 ila %9
C18 1 %35 ila %46
C18 2 %4 ila %10
C18 3 %0 ila %3


Poli(oksi-1,2-etandiil), a,a-(9Z)-9-oktadeseniliminodi-2,1-etandiilbis.omega.-hidroksi- Poli(oksi-1,2-etandiil), alfa ,alfa'((9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil)bis(omega-hidroksi-, (Z)- Polietilenglikol oleilamin oleilamin etoksilat (Z)-.alfa.,.alfa.'-[(9-Oktadesenilimino )dietilen]bis[.omega.-hidroksipoli(oksietilen)] Poli(oksi-1,2-etandiil), α,α'-[[(9Z)-9-oktadecen-1-yliMino]di-2,1- etandiil]bis[ω-hidroksi- α,.alfa.'-[(9-Oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[omega.-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil]-,( Z)-a'-[(9-Oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[omega.-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil]-,(Z)-a 2-etandiil ),a,a'-[(9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[omega.-hidroksi-,(Z)-Poli(oksi-1 (z)-bis[omega] -hidroksi (z)-is(omega-hidroksi a,a'-[(9-Oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[omega.-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil] -,(Z)- a'-[(9-Oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[omega.-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil]-,(Z) -.alfa. 2-etandiil),α,α'-[(9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis[omega.-hidroksi-,(Z)-Poli(oksi-1 alfa'-( (9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil)bis(omega-hidroksi-2-etandiil(z)-poli(oksi-alfa Etoksilatoleilamin PEG-15 OLEAMİN PEG-20 OLEAMİN PEG-25 OLEAMİN PEG-30 OLEAMİN PEG- 5 OLEAMINE PEG-6 OLEAMINE n-polietoksilatlı n-polietoksilatlıoleilamin Oleylamin,etoksilatlı Poli(oksi-1,2-etandiil),.alpha.,.alpha.'-[(9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis [.omega.-hidroksi-,(Z)-poli(oksi-1,2-etandiil),alfa,alfa'-((9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil)b poli(oksi-1,2 -etandiil),alfa,alfa'-[(9-oktadesenilimino)di-2,1-etandiil] POLİOKSİETİLEN(5) OLEYLAMİN ETER PEG-2 OLEAMİN PEG-10 OLEAMİN 2,2'-{[(9Z)-9- Oktadesen-1-ylimino]bis(oksi)}dietanol a,.alfa.'-[(9-Oktadesenilimino)di-2,1-etandiil]bis 26635-93-8
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.