ROCIMA 552

ROCIMA 552, bir metilizotiazolon ve bronopol çözeltisidir.
ROCIMA 552 geniş bir aktivite yelpazesi sunar.
ROCIMA 552, su bazlı teknik ürünlerin kap muhafazası için tasarlanmış bir dizi aktif bileşene sahip, çevre dostu, yüksek performanslı bir biyosittir.
ROCIMA 552, belirli bir uygulama alanında sıklıkla bulunan tüm mikroorganizmalarla ilgili geniş bir aktivite yelpazesine sahiptir.

ROCIMA 552 VOC ve formaldehit içermez.
ROCIMA 552, gıda ile temas eden malzemelerde kullanım için onaylanmıştır.
ROCIMA 552, bitmiş ürünler için istikrarlı ve uzun bir raf ömrü sağlar.
ROCIMA 552 şu aralıktaki dozunun kullanılması önerilir: %0.05-0.3.

Diğer ROCIMA ürünleri:
ROCIMA 103
Oktilizotiazolon ve kuaterner amonyum bileşiğinin konsantre, kararlı karışımı.
Bakteriler tarafından kaplamaların ikincil istilasını önler.

ROCIMA 20
Sıvı geniş spektrumlu fungisit. İç cephe boyalarında, koruyucu ahşap boyalarında, tekstil kaplamalarında, kağıt kaplamalarda ve mürekkeplerde kullanılır.
Geniş spektrumlu mantar aktivitesine sahiptir ve aşındırıcı değildir.

ROCIMA 200
Sıvı geniş spektrumlu fungisit. İç cephe boyalarında, koruyucu ahşap boyalarında, tekstil kaplamalarında, kağıt kaplamalarda ve mürekkeplerde kullanılır.
Geniş spektrumlu mantar aktivitesine sahiptir ve aşındırıcı değildir.

ROCIMA 243
Sıvı biyosit. Boyalarda, ahşap kaplamalarda ve cilalarda kullanılır.
Mantar ve alg oluşumuna karşı korur.

ROCIMA 250
İyodopropinilbütilkarbamatın hazırlanması.
Su bazlı boya, kaplama ve sıvalarda ve ahşap koruma sistemlerinde biyosit olarak kullanılır.
Korunması gereken ahşaba çok iyi nüfuz eder.

ROCIMA 251
İyodopropinilbütilkarbamatın hazırlanması.
Yüzey mantar oluşumuna karşı çok etkilidir.

ROCIMA 252
Dikloroktilizotiazolon ve iyodopropinilbütilkarbamatın patentli preparasyonu.
Boya, cila ve verniklerde kullanılır.
Alglere karşı koruma sağlar.

ROCIMA 320
Karbendazim hazırlığı.
Dış cephe boyalarında ve kağıt kaplamalarda kullanılır.
İyi uzun vadeli performans sunar.

ROCIMA 321
Karbendazim hazırlığı. Kağıt kaplamalarda kullanılır.
İyi uzun vadeli performans sunar.

ROCIMA 331
Karbendazim, ditiobenzmetilamid ve benzisothiazolon'un hazırlanması.
Su bazlı boyalarda, sıvalarda, macunlarda, kağıt kaplamalarda, duvar ve tavan boyalarında kullanılır.
Uzun süreli aktivite sunar.

342
Dikloroktilizotiazolonun sıvı hazırlanması.
Ahşap kaplamalarda kullanılır.
Uzun süreli aktivite sunar.

343
Octilizotiazolon çözeltisi.
Ahşap kaplamalarda kullanılır.
Güçlendirici etki sağlar.

344
Dikloroktilizotiazolon ve oktilizotiazolon hazırlanması.
Şeffaf ahşap kaplamalar ve cilalar için kullanılır.

ROCIMA 345
Dikloroktilizotiazolinon ve s-triazin türevinin patentli preparasyonu.
Boyalar, sıvalar ve ayrıca ahşap kaplamalar için kullanılır.
İyi uzun vadeli aktivite sunar.

ROCIMA 350
Dikloroktilizotiazolinon ve s-triazin türevinin patentli preparasyonu.
Boyalar, sıvalar ve ayrıca ahşap kaplamalar için kullanılır.
İyi uzun vadeli aktivite sunar.

ROCIMA 355
4,5-Dikloro-2-n-oktil-4-izotiazolin-3-on (DCOIT) ve 3-İyodo-2-propinil butil karbamatın (IPBC) patentli preparasyonu.
Ahşap kaplamalarda, elastomerik çatı ve duvar kaplamalarında, EIFS kaplamalarda kullanılır.

ROCIMA 361
Karbendazim ve diuron kombinasyonu.
Dış duvarlarda ve iç cephe boyalarında sıva ve boyalarda kullanılır.

ROCIMA 363
Karbendazim, oktilizotiazolon ve diuron kombinasyonu.
Binaların sıva, boya ve ahşap kaplamalarında ve dış yüzeylerinde kullanılır.
Mantar ve alglere karşı çok geniş bir aktivite spektrumu sağlar.

ROCIMA 363N
Karbendazim, oktilizotiazolon ve s-triazin türevinin kombinasyonu.
Binaların sıva, boya, ahşap kaplama ve dış yüzeylerinde kullanılır.
Mantar ve alglere karşı çok geniş bir aktivite spektrumu sağlar.

ROCIMA 370
Terbutrin hazırlığı.
Dış cephe kaplamalarında kullanılır.
Alg büyümesini engeller.

371
İyodopropinilbütilkarbamat ve diuron kombinasyonu.
Duvar ve tavan boyalarında kullanılır.

ROCIMA 371N
İyodopropinilbütilkarbamat ve s-triazin türevinin kombinasyonu.
Duvar ve tavan boyalarında kullanılır.
Ahşap kaplama ve sıvalarda kullanılır.

ROCIMA 372N
İyodopropinilbütilkarbamat, karbendazim ve s-triazin türevinin kombinasyonu.
Boya, sıva ve ahşap kaplamalarda kullanılır.
Mikrobisidal koruma sağlar.

ROCIMA 380
Bir s-triazin türevinin sulu dağılımı.
Binaların dış cephelerinde boya ve sıvalarda kullanılır.
Alg büyümesini engeller.

381
s-triazin türevi.
Su altı boyalarında kullanılır.
Uzun süreli etkinlik sunar.

ROCIMA 382
Çinko pirition ve s-triazin türevinin optimize edilmiş kombinasyonu.
Sulu sıva, boya ve vernik sistemlerinde kullanılır.
Kaplamalarda mantar, yosun ve liken oluşumunu engeller.

ROCIMA 40
Geniş spektrumlu, metalik olmayan mantar ilacı.
İç ve dış kaplamalarda, ahşap koruyucu boyalarda, tekstil kaplamalarda, kağıt kaplamalarda ve mürekkeplerde kullanılır.

ROCIMA 404D
2,4,5,6-tetrakloroizoftalonitril.
Dış ve iç lateks boyalarda ve ahşap lekelerinde kullanılır.
Geniş spektrumlu fungisidal aktivite sunar.

ROCIMA 503
Üre bazlı formaldehit.
Lateks ve emülsiyon boyalar, sıvalar, mum ve yağ emülsiyonları, tekstil ve kağıt kaplamalar vb. için kullanılır.
Çok iyi baş boşluğu koruması sağlar.

ROCIMA 518
Benzisothiazolon ve dithiobenzmethylamide kombinasyonu.
Kağıt için kaplama malzemeleri için kullanılır.
Çok iyi kimyasal stabilite sunar.

ROCIMA 523
Klorometil - /metilizotiazolon ve bronopolün hazırlanması.
Mükemmel bakteri ve mantar kontrolü sağlar ve dirençli mikroorganizma türlerinin büyümesini engeller.
En yaygın bağlayıcılarla uyumludur.
Özellikle sulu dispersiyon ve emülsiyon bağlayıcıların korunması için geliştirilmiştir.

ROCIMA 535N
Üre bazlı formaldehit. Lateks ve emülsiyon boyalar, sıvalar, mum ve yağ emülsiyonları, tekstil ve kağıt kaplamalar vb. için kullanılır.
Çok iyi baş boşluğu koruması sağlar.

ROCIMA 550
2-metil-4-izotiazolin-3-on.
Geniş spektrumlu etkinlik sağlar.
Yüksek pH sistemlerinde kimyasal olarak kararlılık sergiler.

ROCIMA 551
Metilizotiazolinon ve ditiyo-metilbenzamid kombinasyonu.
Halojenli bileşikler, formaldehit ve formaldehit salıcıları içermez ve bitmiş ürünün VOC veya AOX'ına katkıda bulunmaz.
Boyalar, sıvalar, bağlayıcı dispersiyonlar ve diğer teknik ürünler için kullanılır.
Çevresel kabul edilebilirliği etkin koruma ile birleştirir ve çok iyi bir uyumluluk gösterir.
Teknik malzemelerin ıslak aşamada korunmasında yaygın olarak karşılaşılan her türlü gram pozitif ve gram negatif, aerobik ve anaerobik bakteri ile küf ve mayalara karşı geniş bir etkinlik yelpazesi gösterir.

ROCIMA 552
Metilizotiazolon ve bronopol çözeltisi.
Geniş aktivite yelpazesi sunar.

ROCIMA 553
Metilizotiazolon ve oktilizotiazolon çözeltisi.
Boyalarda ve lateks emülsiyonlarında kullanılır.
Geniş aktivite yelpazesi sunar.

ROCIMA 554
Metilizotiazolon, oktilizotiazolon ve bronopol çözeltisi.
Boya, cila ve lateks emülsiyonlarında kullanılır.
Geniş aktivite yelpazesi sunar.

ROCIMA 555
Metilizotiazolon ve formaldehit donörünün hazırlanması.
Dispersiyon boyalarda ve emülsiyon boyalarda kullanılır.
Uzun süreli koruma sağlar.

ROCIMA 560
Metilizotiazolon ve klormetilizotiazolon'un sulu çözeltisi.
Uzun vadeli geniş spektrumlu aktivite sunar.

ROCIMA 562
Benzisothiazolon ve metil-/klormetilizotiazolon çözeltisi.
İç cephe boyalarında kutu içi koruyucu olarak kullanılır.
Uzun vadeli geniş spektrumlu bir aktivite ile başlangıçta hızlı ve güçlü bir performans artışı sağlar.

ROCIMA 564
Klorometil/metilizotiazolinon(3:1), metilizotiazolinon ve benzisotiazolinonun hazırlanması.
İç cephe boyalarında kutu içi koruyucu olarak kullanılır.
Uzun vadeli geniş spektrumlu bir aktivite ile başlangıçta hızlı ve güçlü bir performans artışı sağlar.

ROCIMA 603
Benzisothiazolon ve oktilizotiazolon çözeltisi.
Tekstil ve kağıt için kaplama malzemesi olarak kullanılır.
Geniş aktivite yelpazesi sunar.

ROCIMA 607
1,2 -Benzisothiazolin-3-one ve Bronopol.
Geniş spektrumlu aktivite sağlar.

ROCIMA 608
Klormetil-/metilizotiazolon, benzisotiazolon ve bronopolün hazırlanması.
İç mekan boyaları, cilalar ve vernikler için kullanılır.
Çok geniş aktivite yelpazesi sunar.

ROCIMA 620
Klormetil-/metilizotiazolon ve formaldehitin hazırlanması.
Dispersiyon boyalarda ve emülsiyon boyalarda kullanılır.

ROCIMA 622
Klormetil-/metilizotiazolon ve formaldehitin hazırlanması.
Dispersiyon boyalarda ve emülsiyon boyalarda kullanılır.
Uzun süreli koruma sağlar.

ROCIMA 623
Klormetil-/metilizotiazolon ve formaldehitin hazırlanması.
Dispersiyon boyalarda ve emülsiyon boyalarda kullanılır.
Uzun süreli koruma sağlar.

63
Mikrobisit. Dış cephe boyalarında kullanılır.
Geniş spektrumlu fungisidal aktivite sunar.
Uzun süreli geniş spektrum koruması sunar.

ROCIMA 631
Klormetil-/metilizotiazolon ve benzisotiazolon'un hazırlanması.
Alçı ve cilalarda kullanılır.
Çok geniş aktivite yelpazesi sunar.

ROCIMA 633
Aktif bileşenlerin sulu, VOC içermeyen formülasyonu.
Teknik, sulu ürünlerde biyosit olarak kullanılır; örneğin, yapıştırıcılar, macunlar, sıvalar ve cilalar.
Çok geniş aktivite yelpazesine sahiptir.

ROCIMA 640
1,2-Benzisothiazolin-3-one'un dipropilen glikol ve su içindeki çözeltisi.
Boya, kaplama ve matbaa mürekkeplerinde kullanılır.
Geniş spektrumlu aktivite sunar.

ROCIMA BT 1S
Dipropilen glikol içinde 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT) çözeltisi.
Kağıt kaplamalar için kullanılır.
Geniş spektrumlu aktivite sağlar.

ROCIMA BT 2S
Dipropilen glikol içinde 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT) çözeltisi.
Kağıt kaplamalar için kullanılır.
Geniş spektrumlu aktivite sağlar.

ROCIMA BT NV2
1,2-Benzisothiazolin-3-on (BIT).
Kağıt kaplama bileşimleri için kullanılır.
Artan işleme esnekliği sağlar.

ROCIMA GT
Klormetil-/metilizotiazolon, kuaterner amonyum bileşiği, formaldehit ve formaldehit donörü karışımı.
Emülsiyon boyalarda, sıvalarda, kağıt ve tekstil kaplama maddelerinde kullanılır.

ROCIMA MB2X
BIT (1,2-Benzisothiazolin-3-one) ve MIT (2-Metil-4-izothiazolin-3-one) sulu çözeltisi.
Uzun vadeli ve geniş bir etkinlik spektrumu sağlar.

ROCIMA MBX
2-Metil-4-izotiazolin-3-on (MIT) ve 1,2- Benzisothiazolin-3-on (BIT) çözeltisi.
Uzun vadeli ve geniş bir etkinlik spektrumu sağlar.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.