RONGALİT C

RONGALIT C = Sodyum formaldehit sülfoksilat = Sodyum hidroksimetansülfinat = sodyum oksimetilen sülfoksilat = Brüggolit

Rongalit Decharge C = eski Rongalit C

Rongalit C, aşındırma baskıda kullanım için bir aşındırma ve indirgeme ajanıdır
Rongalit C direk baskıda ve küp boyar maddelerle iki aşamalı proseste kullanılmaktadır.
Rongalit C, boyalı selülozik kumaşlara Aşındırma baskı yapmaktadır.
Rongalit C, tekne boyamada indirgeyici ajan olarak, redoks polimerizasyon başlatıcı sistemlerinde ve akvaryum suyunun şartlandırılmasında kullanılır.
Rongalit C, pamuklu ve sentetik kumaşlarda renk aşındırma baskı ajanıdır.
Rongalit C, uzun süreler boyunca olağanüstü stabilite ve çeşitli baskı sistemleriyle yüksek uyumluluk nedeniyle hem pamuklu hem de sentetik üzerine benzersiz bir çok yönlülük sağlar.
Sodyum formaldehit sülfoksilat aynı zamanda bir polimerizasyon başlatıcıdır.


Rongalit C, birçok sentetik kauçuğun emülsiyon polimerizasyonunda redoks katalizörü olarak kullanılan konsantre bir indirgeyici ajandır.
Rongalit C ayrıca dispers boyanmış sentetik elyafın indirgeyici temizlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Tekstil: Rongalit C, pamuk ve sentetik elyaflarda aşındırma baskı maddesi olarak kullanılır.
Polimer: Rongalit C, ABS, SBR, X-SBR, NBR, CR, PVC latisler, PVA, EVCL, vinil akrilat ve stiren asetat üretiminde emülsiyon polimerizasyon işleminde redoks katalizörü olarak kullanılır.
İlaçlar: Rongalit C, çok çeşitli ilaç formülasyonlarında stabilizatör / antioksidan olarak kullanılır.

Sodyum formaldehit sülfoksilat genellikle tekstiller, melas ve sabunlar için endüstriyel bir ağartma maddesi olarak kullanılır. Aynı zamanda su düzenleyici olarak, klor miktarını azaltan ve farmasötiklerde antioksidan olarak niş bir kullanıma sahiptir.

EC / Liste no .: 205-739-4
CAS no .: 149-44-0

Sodyum hidroksimetansülfinat, Rongalite C olarak adlandırılır.
Kalsiyum hidroksimetansülfinat, Rongalite H olarak adlandırılır.

Çinko kompleksi Zn (HOCH2SO2) 2, Decroline, Decolin ve Safolin ticari markaları altında pazarlanmaktadır.
Bu bileşik, polimerler ve tekstil ürünlerinde bir katkı maddesidir.

Rongalit olarak da adlandırılan Rongalite, sodyum hidroksimetilsülfinat veya Na + HOCH2SO2-'dir.
Tuz, sodyum formaldehit sülfoksilat da dahil olmak üzere birçok isme sahiptir. Suda çözünür ve genellikle dihidrat olarak satılır

Sodyum formaldehit sülfoksilat, suda çözünebilen beyaz katı bir kimyasaldır.

Sodyum formaldehit sülfoksilat genellikle tekstiller, melas ve sabunlar için endüstriyel bir ağartma maddesi olarak kullanılır.
Sodyum formaldehit sülfoksilat ayrıca su düzenleyici olarak, klor miktarını azaltan ve farmasötiklerde antioksidan olarak niş bir kullanıma sahiptir.

Rongalit (BASF'nin tescilli ticari markası) olarak da adlandırılan Rongalite, sodyum hidroksimetilsülfinat veya Na + HOCH2SO2−'dir. Tuz, sodyum formaldehit sülfoksilat ve Bruggolite dahil olmak üzere birçok isme sahiptir. Avrupa Kozmetik Direktifinde sodyum oksimetilen sülfoksilat (INCI) olarak listelenmiştir. Suda çözünür ve genellikle dihidrat olarak satılır. Bileşik ve türevleri boya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Rongalit C, tekne boyamada indirgeyici madde olarak, redoks polimerizasyon başlatıcı sistemlerinde ve akvaryum suyunun şartlandırılmasında kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
RONGALIT C, Sodyum formaldehitsülfoksilat, Sodyum hidroksimetansülfinat, sodyum oksimetilen sülfoksilat, Brüggolit, 205-739-4, 149-44-0, Rongalit, Redol C, Rodite

Kimyasal formül: CH3NaO3S
Molar kütle: 118.10 g / mol
154,14 g / mol, dihidrat
Görünüm: renksiz kristaller
Yoğunluk: 1.75 g / cm3, dihidrat
Erime noktası: 64.5 ° C (148.1 ° F; 337.6 K) dihidrat
Suda çözünürlük: 600 g / L, dihidrat (yaklaşık)
Asitlik (pKa): Düşük pH'ta ayrışır

CAS Tescil Hayır .: 149-44-0

Sodyum formaldehit sülfoksilat, formaldehit sülfoksilik asidin sodyum tuzudur. Saf olduğunda, iki molekül su ile kristalleşir ve aşağıdaki formüle sahiptir: OHCH2.SO2.Na.2H20.

Çok güçlü bir indirgeyicidir. Normal olarak elde edilen ürün, asitler ve güçlü alkaliler varlığında kararsızdır ve kuvvetli sarımsak benzeri bir kokuya sahip ürünler oluşturmak üzere formaldehit ile reaksiyona giren atmosferik oksijen oluşturan tiyosülfatlar, sülfitler ve serbest kükürt varlığında yavaşça ayrışır. Ayrışma, bu güçlü özel sarımsak benzeri koku ile kolaylıkla tespit edilebilir.

Formaldehit bisülfitin çinko tozu ve asetik asit ile indirgenmesiyle sodyum formaldehit sülfoksilatın hazırlanması Ber. 38, 1076; 1905. Sin ticaretinde kullanıldığı şekliyle teknik ürün beyaz düzensiz topaklar halinde oluşur ve fazla formaldehit ve fazla alkali (sodyum hidroksit) ilavesiyle stabilize edildiği söylenir.

Bu nedenle teknik ürünün, saf kristal üründen daha kararlı olduğu kabul edilir.


Rongalit Deşarjı C = Önceden Rongalit C
 
Rongalit Discharge C, aşındırma baskıda kullanım için bir aşındırma ve indirgeme ajanıdır.
Rongalit Discharge C, direkt baskıda ve küp boyar maddelerle iki aşamalı proseste kullanılır.
Rongalit Aşındırma C, boyalı selülozik kumaşlara Aşındırma baskıda.

Kimyasal Karakter: Sülfinik asit türevi
Fiziksel form: Beyaz toz
Raf Ömrü: Açılmamış orijinal ambalajında ​​ve iyi koşullarda 24 ay saklanabilir.
Açılmış kaplar olabildiğince çabuk kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde yeniden kapatılmalıdır.

Nemli koşullardan kaçının ve oksitleyici maddeler veya asitlerle birlikte depolanmamalıdır.
Saklama notu Ürün higroskopik olduğundan, ürün kuru, asitsiz ve çok sıcak olmayan koşullarda saklanmalıdır.
Kuru ekipmanlı kaplardan (örn. Kepçeler) çıkarın.

 

Özellikleri
Ürün spesifikasyonu Test karakteristikleri için toleranslar ürün spesifikasyonunda verilmiştir.

Bozunma sıcaklığı:> 50 ° C'den itibaren. Bu sıcaklığın üzerinde termal ayrışma mümkündür.
pH değeri: Yaklaşık. 10 (% 10 sulu çözelti)
Suda çözünürlük (20 ° C): Yaklaşık. Suda 600 g / l iyi çözünürlüğe sahiptir; çözülme süreci endotermdir.
Kararlılık: Alkalilerle iyi kararlılık
Nötr veya alkali baskı koyulaştırıcılarda ürün uzun süre stabildir.

Rongalit Deşarj C asitlerle ayrışır. Asitlerle bozunma ve oksidasyon ekzotermiktir.
Not: Ürün özelliği verileri yalnızca ürünün nasıl kullanılacağına dair bir gösterge sağlar.
Ürünün üzerinde mutabık kalınan kalitesini oluşturmazlar ve düzenli kalite kontrol testlerinin hedefi değildirler.

 
 


1. Kazan boyar maddeleriyle doğrudan baskı
 
Uygulama

Küp boyar maddelerle direkt baskı için 130 - 140 g / kg Rongalit Discharge C ve aynı miktarda 1,1 potas içeren bir stok kalınlaştırma kullanılır.

Potas tamamen veya kısmen soda külü ile ikame edilebilir. 100 birim potas 75 birim soda külü ile değiştirilebilir.
Stok koyulaştırma örneği: 550 g Kalınlaştırıcı
30-50g Gliserin
130 g Potas veya 100 g Soda külü 130 g Rongalit Deşarj C
 ... g Su veya koyulaşma 1000 g
İyi çözünürlüğü nedeniyle, Rongalit Discharge C, karıştırılarak doğrudan koyulaştırmaya eklenebilir.

Koyulaştırıcı nötr veya alkali bir pH değerine ayarlanmalıdır.
Yukarıdaki miktarlar döner serigrafi baskı ile ilgilidir. Düz ekran baskıda indirgeyici ajan ve alkali% 20 oranında azaltılabilir.

Gerçek baskı rengi aşağıdaki bileşime sahiptir:
... g Kazan boyası (Baskı kaliteleri!) 650 g Stok kalınlaştırma
 ... g Su veya koyulaşma 1000 g

Baskı ve kuruduktan sonra kumaş doymuş buharla (102 ºC, "havasız") 8 - 12 dakika buharlanır.

2. Aşınabilir boyalı selüloz elyaflar üzerinde tekne boyaları ile renkli boşaltmalar
Selülozik lifler üzerinde aşındırılabilir boyamalarda küp boyalarla renkli aşındırma baskısı için yukarıdaki stok kalınlaştırma da çok uygundur. Boyanan zeminin deşarj edilebilirliğine ve renk derinliğine bağlı olarak, Rongalit Deşarj C oranını ve muhtemelen potas ve / veya soda külü miktarını artırmak gerekebilir.
3. Selüloz elyaflar üzerinde aşınabilir boyamalarda beyaz aşındırma baskıları
Beyaz aşındırma baskılar için Rongalit Deşarj C, aşındırma ajanı ve indirgeme ajanı olarak başarılı olduğunu kanıtlamıştır.
Beyaz aşındırma macunlarının bileşimi için örnek:

"A" Yapıştır "B" yapıştırın
Kıvam arttırıcı: 500 gr 500 gr
Rongalit Deşarj C: 150 g 200 g
Uygun deşarj dirençli optik parlatıcı: 10 g 10 g
Sonra birlikte karıştırın
Kostik soda 38 ° Bé - 40 g
Soda külü - 40 g
Su veya koyulaştırma 340 g 210 g 1000 g
Beyaz aşındırma patı "A", sabit ve reaktif boyalarla kolayca deşarj edilebilir boyamalar üzerinde aşındırma baskıları için tasarlanmıştır.

Baskı patı "B", aşındırması daha zor reaktif boyalar ve naftol kombinasyonları içeren boyamalarda beyaz aşındırma baskılar içindir. Ayrıca bu durumda kostik soda tamamen veya kısmen soda külü ile değiştirilebilir.

Kurutmadan sonra doymuş buharla (102 ºC, "havasız") 8–10 dakika buharlama yapılır.
4. Kazan boyaları ile iki aşamalı baskı işlemi
İki aşamalı baskı işlemi, Rongalit Deşarj C için başka bir uygulama alanıdır. Rongalit Reducer 2PHA (daha önce Rongalit 2PHA) + Rongalit Reducer 2PHB Liq ile karşılaştırıldığında. Tekne boyaları ile iki fazlı proses için özel olarak geliştirilmiş olan (önceden Rongalit 2PHB Liquid) olan Rongalit Discharge C, daha yavaş bir reaksiyondur. Daha uzun buharlama süresi alır ve bu nedenle ürün, kazan boyalarını birkaç saniye içinde özel bir iki fazlı şokla (Flash ager) sabitleme fırsatı olmayan tekstil yazıcıları için özellikle uygundur,
Uygulama oranı. 100 g Rongalit Deşarj C

Basılan ve kurutulan kumaşlar bir dolgu mengenesinde doldurulur ve doymuş buhar veya hafif aşırı ısıtılmış buharla (110-115 ° C) 5-7 dakika buharda pişirilir. Son olarak kumaş durulanır, alkali yeniden oksitlenir ve kaynar bir sabunlama işlemi uygulanır. Sabunlama banyosuna veya aşağıdaki sabunlama banyolarından birine asit ilavesi yapılır.

Dönüştürme tablosu Aşağıdaki tablo, kostik soda miktarını
karşılık gelen hacim veya ağırlık birimi olarak sodyum hidroksit çözeltisi.
100 g kostik soda (sabit) şunlara karşılık gelir:

347 g veya 263 ml NaOH 35 ° Bé = 64,0 ° TW
307 g veya 227 ml NaOH 38 ° Bé = 71,4 ° TW
286 g veya 206 ml NaOH 40 ° Bé = 76,6 ° TW
238 g veya 164 ml NaOH 45 ° Bé = 90,6 ° TW
214 g veya 143 ml NaOH 48 ° Bé = 99,6 ° TW
206 g veya 136 ml NaOH 49 ° Bé = 102,8 ° TW
200 g veya 130 ml NaOH 50 ° Bé = 106,0 ° TW
Not Baskının iyice yıkanmasından sonra önemlidir Güvenlik

Bu ürünü kullanırken, Güvenlik Bilgi Formumuzda verilen bilgi ve tavsiyelere uyulmalıdır. Kimyasalların işlenmesi için gerekli önlemlere de gerekli özen gösterilmelidir.

Sodyum formaldehit sülfoksilat [Wiki]
149-44-0 [RN]
205-739-4 [EINECS]
Formaldehidesülfoksilik asit sodyum tuzu
Hidroksimetansülfinat de sodyum [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu
Metansülfinik asit, 1-hidroksi-, sodyum tuzu (1: 1) [ACD / İndeks Adı]
MONOSODYUM HİDROKSİMETANESÜLFİNAT
Natriumhidroksimetansülfinat [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
Oxymethansulfinsaeuren natrium [Almanca]
Rongalit [Ticari adı]
Sodyum (hidroksimetil) sülfinat
sodyum formaldehit sülfoksilat
Sodyum formaldehit sülfoksilat
Sodyum hidroksimetansülfinat [ACD / IUPAC Adı]
sodyum hidroksimetansülfinat (1: 1)
Sodyum hidroksimetansülfinat
Sodyum hidroksimetansülfonat
sodyum oksimetilen sülfoksilat
UNII-X4ZGP7K714
X4ZGP7K714
Aldanil
Çamaşır suyu D
C.I. İndirgeyici Ajan 2
Diskolit
Formaldehit sodyum sülfoksilat
formaldehit sodyum sülfoksilat
Formapon
Formopan
Hidrolit
Hidroksimetansülfinik asit monosodyum tuzu
Hidroksimetansulfinsaeure, natriumsalz
Leptasit
Leptacit
Metansülfinik asit, hidroksi-, monosodyum tuzu
MFCD00040426
MFCD00150599 [MDL numarası]
Natrium formaldehydesulfoxylat
Natrium hidroksimetansülfinat
Redol C
Rodit
Rongalit C
Rongalite C
Sodyum metanalsülfoksilat
Sodyum oksimetansülfinik asit
Sodyum sülfoksilat formaldehit
Superlite C
UNII: X4ZGP7K714
甲醛 次 硫酸 氢 钠 [Çince]


Rongalite, Na + HOCH2SO2− moleküler formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.
Bu tuz, Rongalit, sodyum hidroksimetilsülfinat, sodyum formaldehit sülfoksilat ve Bruggolite dahil olmak üzere birçok ek isme sahiptir.
Rongalite, Avrupa Kozmetik Direktifinde sodyum oksimetilen sülfoksilat (INCI) olarak listelenmiştir.
Rongalite suda çözünür ve genellikle dihidrat olarak satılır. Rongalite ve türevleri boya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


IUPAC adı: Sodyum hidroksimetansülfinat
Diğer isimler: Sodyum formaldehidesülfoksilat, sodyum oksimetilen sülfoksilat, Brüggolit

CAS numarası
149-44-0
6035-47-8 (dihidrat)

Sentez ve reaksiyonlar
Ticari olarak temin edilebilmesine rağmen, tuz sodyum ditiyonit ve formaldehitten hazırlanabilir:

Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Bu reaksiyon kantitatif olarak ilerler, öyle ki ditiyonit, O2'ye çok daha az duyarlı olan ve dolayısıyla kullanımı daha kolay olan Rongalite dönüşümü ile belirlenebilir.

Hidroksimetansülfinat iyonu, çözelti içinde formaldehit ve sülfite ayrışmaya karşı kararsızdır.
En az bir eşdeğer formaldehit ilavesi, dengeyi katkı maddesinin yanına doğru iter ve bis- (hidroksimetil) sülfonu vermek için daha fazla reaksiyona girer. Bu tür çözümler süresiz olarak rafta stabildir.

Sodyum hidroksimetansülfinat ilk olarak 20. yüzyılın başlarında tekstil endüstrisi için rafta kararlı bir sülfoksilat iyon kaynağı olarak geliştirildi ve ikincisi isteğe bağlı olarak üretilebilir.
Kullanımda, sodyum hidroksimetansülfinat asidik hale getirildiğinde, indirgeyici sülfoksilat iyonu ve formaldehit eşmolar miktarlarda salınır.
Güvenlik nedenleriyle, endüstriyel olarak kullanıldığında formaldehit oluşumu dikkate alınmalıdır.

NaHOCH2SO2, esasen bir SO22− kaynağı olarak düşünülebilir.
Bu nedenle, organik moleküllere SO2 gruplarını dahil etmek için hem bir indirgeme ajanı hem de bir reaktif olarak kullanılır.
Elementel Se ve Te'nin NaHOCH2SO2 ile işlenmesi, x'in yaklaşık 2 olduğu karşılık gelen Na2Sex ve Na2Tex'i içeren çözeltiler verir.
Bir nükleofil olarak NaHOCH2SO2, sülfon vermek için alkilleyici maddelerle reaksiyona girer.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2] 2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Bazen, alkilasyon oksijende de meydana gelecektir, bu nedenle a, a'-dibromoksilen, hem sülfon hem de izomerik sülfinat esteri verir.

Kullanım
Bileşiğin orijinal kullanımı, endüstriyel ağartma maddesi olarak ve tekne boyama için bir indirgeme maddesi olarak kullanılmıştır.
Bir başka büyük ölçekli kullanım, emülsiyon polimerizasyonu için redoks başlatıcı sistemlerde bir indirgeme ajanı olarak kullanılmasıdır.
Tipik redoks çifti örneklerinden biri t-butil peroksittir. Klor ve kloramini hızla düşürdüğü ve zararsız aminometilsülfinat iyonu oluşturmak için amonyakla reaksiyona girdiği için akvaryum için su düzenleyici olarak kullanılması niş bir kullanımdır.
Farmasötik formülasyonda antioksidan olarak da kullanılır.

Uygulama
Rongalit C, esas olarak, stiren-butadise kauçuğu ve sentetik reçine üretimi için bir aktive edici ajan olarak, baskı ve boyama endüstrisinde bir boşaltma ajanı, renk boşaltma ajanı, indirgeyici olarak kullanılır.
Rongalit C, bazı organik maddelerin rengini gidermek ve ağartmak için de kullanılabilir. Sentetik kauçuk, şeker yapımı ve gıda endüstrilerinde ağartma maddesi olarak kullanılır.

Bileşik, bilinen bir insan kanserojeni olan formaldehitin oluşumuna rağmen ticari kozmetik saç boyası renk çıkarıcılarında giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Organik sentezde çeşitli özel uygulamalara sahiptir.

Bağıntılı bileşikler
Çinko kompleksi Zn (HOCH2SO2) 2, Decroline, Decolin ve Safolin ticari markaları altında pazarlanmaktadır.
Bu bileşik, polimerler ve tekstil ürünlerinde bir katkı maddesidir.

Sodyum hidroksimetansülfinat, Rongalite C olarak adlandırılır.
Kalsiyum hidroksimetansülfinat, Rongalite H olarak adlandırılır.

Sodyum hidroksimetansülfinat
149-44-0
Rongalit
Rongalit
Sodyum formaldehit sülfoksilat
Sodyum hidroksimetansülfinat
Aldanil
Formapon
Formopan
Hidrolit
Metansülfinik asit, hidroksi-, monosodyum tuzu
Rongalite C
Rongalit C
Formaldehit sodyum sülfoksilat
Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu
Sodyum Sülfoksilat Formaldehit (susuz)
Sodyum hidroksimetilsülfinat
UNII-X4ZGP7K714
Sodyum metanalsülfoksilat
Sodyum sülfoksilat formaldehit
Sodyum (hidroksimetil) sülfinat
Formaldehit sodyum bisülfit eklentisi
X4ZGP7K714
Diskolit
Leptasit
Leptacit
Rodit
Superlite C
Çamaşır suyu D
Hidrosülfit AWC
Redol C
Metansülfinik asit, 1-hidroksi-, sodyum tuzu (1: 1)
Sodyum formaldehit sülfoksalat
SODYUM FORMALDEHİDESÜLFOKSİLAT
Natrium hidroksimetansülfinat
Natrium formaldehydesulfoxylat
Sodyum oksimetansülfinik asit
MFCD00150598
HSDB 5648
Sodyum formaldehit sülfoksilat hidrat
NSC 4847
EINECS 205-739-4
Hidroksimetansulfinsaeure, natriumsalz
Formaldehidesülfoksilik asit sodyum tuzu
Oxymethansulfinsaeuren natrium [Almanca]
Oxymethansulfinsaeuren natrium
AI3-23202
Sodyum sülfoksilat formaldehit (susuz) [USAN]
CH3SO3.Na
DSSTox_CID_7120
EC 205-739-4
SCHEMBL6786
DSSTox_RID_78316
DSSTox_GSID_27120
sodyum; hidroksimetansülfinat
CHEMBL2107242
DTXSID7027120
Tox21_201133
8286AF
AKOS006230660
AKOS015898852
NCGC00258685-01
CAS-149-44-0
AK00588698
FT-0626524
R0053
J-008591
Q34928

Sodyum formaldehidesülfoksilat (SFS), oldukça küçük bir molekül için uzun bir isimdir. Aynı zamanda sodyum hidroksimetansülfinat veya en yaygın olarak ticari adı Rongalite olarak da geçer. Genellikle dihidrat olarak pazarlanır.

SFS'nin uzun bir geçmişi vardır:

Heyden Chemical Works'e (New York) tahsis edilen kısa bir 1908 ABD patentinde, Bruno R. Seifert ve Otto W. Meves, formaldehit ve sülfür dioksiti çinko tozu ile indirgeyerek, sodyum ile sodyum tuzuna dönüştürülebilen bir çinko formaldehidesülfoksilat içeren bir macuna indirgedi. hidroksit veya karbonat.
1922 tarihli bir makalede, Upjohn1'den (Kalamazoo, MI) Frederick W. Heyl ve Frank E. Greer, 1913 Alman patentinde açıklanan bir yöntemin geliştirilmiş bir sentezini bildirdi. Formaldehit ve sodyum hidrojen sülfit karışımı, çinko tozu ve çinko oksit karışımı ile işlenir. Kıvrımlı bir saflaştırma işlemi, kabul edilebilir derecede saf SFS'ye yol açar.
Virginia Smelting Co.'da (Portland, ME) Frederick W. Binns tarafından 1935 tarihli bir patent, çinko, kükürt dioksit ve formaldehitten başlayan benzer bir sentezi açıklar.
Bugün SFS, sodyum ditiyonit (Na2S2O4) ve formaldehitten üretilmektedir.
Başlangıçta cıva zehirlenmesi için bir tedavi olarak geliştirildi (dolayısıyla farmasötik kökenli), ancak bu sınırlı bir değere sahipti.
Mevcut kullanımları, redoks polimerizasyon başlatıcı sistemlerinde indirgeyici ajan olarak tekne boyamada ve akvaryum suyu şartlandırmasında bulunmaktadır.

Hidroksimetansülfinik asit, organik bir asittir. Hidroksimetansülfinik asidin (rongalit) sodyum tuzu, organik sentezde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sodyum formaldehidesülfoksilat, elementel selenyum ve tellür, diselenidler, a ‐ halo ketonlar ve aromatik aldehitler için indirgeyici bir ajan olarak kullanılabilir; birincil halojenürler ve Michael alıcıları ile simetrik sülfonlar verir.


Eş anlamlı:
 ağartıcı D
 C.I. indirgeme ajanı 2
 formaldehit sodyum bisülfit eklentisi
 formaldehit sodyum sülfoksilat
 formaldehit sodyum sülfoksilat
 formaldehydesulfoxylic asit sodyum tuzu
 hidroksimetansülfinik asit monosodyum tuzu
 hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu
 leptasit
 leptacit
 metansülfinik asit, 1-hidroksi-, sodyum tuzu (1: 1)
 metansülfinik asit, hidroksi-, monosodyum tuzu
 Rodit
 rongalit
 rongalit
 sodyum (hidroksimetil) sülfinat
 sodyum formaldehit sülfoksilat
 sodyum formaldehit sülfoksilat
 sodyum formaldehit sülfoksilat
 sodyum hidroksimetan sülfinat
 sodyum hidroksimetansülfinat
mono sodyum hidroksimetansülfinat
 sodyum hidroksimetansülfinat
 sodyum metanalsülfoksilat
 sodyum sülfoksilat formaldehit
 sodyum sülfoksilat formaldehit (susuz) [USAN]
 süperlit C


Sodyum hidroksimetansülfinat
EC Envanteri
Sodyum hidroksimetansülfinat
Madde Değerlendirmesi - CoRAP
sodyum hidroksimetansülfinat
Ön Kayıt süreci
CAS adları
Metansülfinik asit, 1-hidroksi-, sodyum tuzu (1: 1)
Diğer
IUPAC isimleri
BRUGGOLITE E

Formaldehit sülfoksilat Na
Metansülfinik asit, hidroksi-, monosodyum tuzu
Sodyum formaldehit sülfoksilat
sodyum hidroksimetan sülfinat
sodyum hidroksimetansülfinat
Sodyum Hidroksimetansülfinat Dihidrat
Sodyum hidroksimetansülfinat hidrat
SODYUM HİDROKSİMETANESÜLFİNAT
Sodyum hidroksimetansülfinat
sodyum hidroksimetansülfinat
sodyum hidroksimetansülfinat
sodyum hidroksimetansülfinat dihidrat
Sodyum hidroksimetansülfinat hidrat
sodyum sülfoksilat

Ticari isimler
Aldanil
Blankit C
Çamaşır suyu
BRUGGOLITE E
BRÜGGOLIT E
Formaldehit-Hidrosülfit
Formaldehit-Natriumsulfoxylat
Formaldehydsulfoxylsäure Natriumsalz
Formapan
Formopon
Formosul
Gobacit
Hidrolit
Hidrosülfit AWC
Hidroksimetansülfinsaures Natrium
Leptasit
Natriumformaldehydsulfoxylat
Natriumhidroksimetansülfinat
Natriummetanalsulfoxylat
Natriumsulfoxylatformaldehyd
Redol C
Reduktionsmittel SC 9152
Rodit
RONGALIT C
VETTALIT 1000 - RONGALITE


Sodyum formaldehidesülfoksilat dihidrat Kimyasal Özellikler, Kullanım Alanları, Üretim

Kimyasal özellikler
beyaz kristal toz

Kimyasal özellikler
Yeni hazırlandığında, sodyum formaldehit sülfoksilat, bekletildiğinde hızla karakteristik bir sarımsak kokusu geliştiren beyaz, kokusuz kristaller olarak oluşur.

Kullanımlar
Farmasötik yardım (koruyucu).

Üretim yöntemleri
Sodyum formaldehit sülfoksilat, sudaki sodyum ditiyonat ve formaldehitten üretilir.
İlaç Uygulamaları
Sodyum formaldehit sülfoksilat suda çözünür bir antioksidandır ve genellikle dihidrat olarak kullanılır. Hastaya uygulanan son preparatta% 0.1 w / v'ye kadar enjeksiyon ürünlerinin formülasyonunda kullanılır.

Emniyet
Sodyum formaldehit sülfoksilatın toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır. Ancak hastaya uygulanan son preparatta% 0.1 w / v seviyesinde enjeksiyon ürünlerinin formülasyonunda kullanılmaktadır.
Sodyum formaldehit sülfoksilat, yutulduğunda orta derecede toksiktir ve ayrışmaya kadar ısıtıldığında toksik sülfür dioksit ve sodyum oksit dumanları yayar.
LD50 (fare, ağızdan): 4 g / kg
LD50 (sıçan, IP):> 2 g / kg
LD50 (sıçan, oral):> 2 g / kg

depolama
Kontrollü oda sıcaklığında (15–30 ℃) iyi kapatılmış, ışığa dayanıklı kaplarda saklayın.
Uyumsuzluklar
Sodyum formaldehit sülfoksilat, güçlü oksitleyici maddelerle uyumsuzdur; seyreltik asit ile ayrıştırılır.
Düzenleyici statü
FDA Inactive Ingredients Database'e dahil edilmiştir (IM, IV ve SC yolları aracılığıyla% 0,1'e kadar parenteral ürünler). Kanada'da Kabul Edilebilir Tıbbi Olmayan Bileşenler Listesinde yer almaktadır.

Sodyum formaldehit sülfoksilat üretim yöntemi
Öz
Buluş, bir sodyum formaldehit sülfoksilat üretim yöntemini açıklamaktadır.
Üretim yönteminde, susuz sodyum sülfit ilk olarak hazırlanmış bir sodyum formaldehit sülfoksilat çözeltisinin konsantrasyon işlemine eklenir; ve hazırlanan sodyum formaldehit sülfoksilat çözeltisi konsantre edilmeden önce bir sodyum hidroksit çözeltisi veya bir soda külü çözeltisi ilave edilir.
Avantajı, kokusuz susuz sodyum sülfit üretim yöntemi sağlamaktır, böylece ürünlerdeki serbest formaldehit kokusu ortadan kaldırılır, ürünler rutubetten etkilenip çürümesi nedeniyle oluşan koku giderilir ve ürünlerin nem emilimi, kekleşmesi ve ayrışması önlenir. , böylece ürünlerin depolanma durağan fazı uzundur ve kapalı halde bir yıl depolanabilir ancak topaklanıp stunk olmaz ve ürün kalitesi iyileştirilir; Ürün çözüldükten sonra sulu çözeltinin% 35'i şeffaftır; üretim yöntemi çevre dostu ve temiz olup, yassı, bloklu, toz, granül ve ezilmiş sodyum formaldehit sülfoksilat ürünlerinin üretimi için uygundur.

• Sodyum dihidrat hidroksimetansülfinat
• Formaldehit Sodyum Sülfoksilat
• Sentez için sodyum formaldehidesülfoksilat hidrat (sodyum karbonat ile stabilize edilmiş)
• Metansülfinik asit, hidroksi-, monosodyum tuzu, dihidrat
• Sodyumformaldehidesülfoksilat
• SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT
• SODYUM HİDROKSİMETANESÜLFİNAT DİHİDRAT
• HİDROKSİMETANESÜLFİNİK ASİT SODYUM TUZ DİHİDRAT
• SodyumFormaldehydeSulfoxylatePure
• Hidroksimetansülfinik asit sodyum tuzu hidrat,% 97 (kuru ağırlık)
• Hidroksimetansülfinik asit dihidrat monosodyum tuzu
• Sodyum sülfinometanolat dihidrat
• formaldehit sülfoksilat
• SODYUM HİDROKSİMETİLSÜLFİNAT
• SODYUM SÜLFOKSİLAT FORMALDEHİT
• SODYUM FORMALDEHİDESÜLFOKSALAT
• SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT
• SODYUM FORMALDEHİDESÜLFOKSİLAT DİHİDRAT
• RONGALIT (R) DİHİDRAT
• RONGALIT
• RONGALITE
• RONGALITE C
• RONGALITE DİHİDRAT
• RONGALITE (TM)
• FORMALDEHİT SODYUM SÜLFOKSİLAT
• FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT SODYUM
• FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT SODYUM DİHİDRAT
• HİDROKSİMETANESÜLFİNİK ASİT, MONOSODYUM TUZ DİHİDRAT
• HİDROKSİMETANESÜLFİNİK ASİT SODYUM TUZU
• Sodyum sülfoksilater formaldehit
• Sodyum formaldehidesülfoksilat dihidrat,% 98
• Maldehidesülfoksilat dihidrat için SodiuM,% 98 1KG
• Maldehydesulfoxylate dihydrate için SodiuM,% 98 50GR
• Maldehydsulfoxylatehydrat için SodiuM (sta
• HidroksiMetansülfinik asit MonosodiuM tuzu
• Metansülfinik asit, hidroksi-, MonosodiuM tuzu, dihidrat (8CI, 9CI)
• Maldehidehidrosülfit için SodiuM
• 6035-47-8
• CH3NaO3S2H2O
• CH3O3SNa2H2O
• CH7NaO5S
• CH3NaO3SxH2O
• HOCH2SO2Na2H2O
• Organik Yapı Taşları
• Sülfonik / Sülfinik Asit Tuzları
• Sülfür Bileşikleri
•    Yapı taşları
• İNORGANİK & ORGANİK KİMYASALLAR
• hammadde baskısı


SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT (SAFOLİT)

Pamuklu ve sentetik kumaşlarda renk aşındırma baskı ajanı

 
Suda çözünebilir.
Uzun süreler boyunca olağanüstü stabilite ve çeşitli baskı sistemleriyle yüksek uyumluluk nedeniyle hem pamuklu hem de sentetik üzerine benzersiz bir çok yönlülük sağlar.
Güçlü indirgeme gücü sayesinde mükemmel üretim.
Discharge baskıların mükemmel tanımı.
 

Uygulama alanı: Tekstil baskısında bir boşaltma ajanı olarak, polimer üretimi için polimerizasyon prosesinde redoks katalizörü olarak ve ilaç formülasyonlarında bir antioksidan olarak.

Chemical Basis: Sodyum Formaldehit Sülfoksilat

İyonik Karakter:

Form: Kristal toz


Alternatif İsimler
ALBALİT C
METANZÜLFİNİK ASİT, HİDROKSİ-, MONOSODYUM TUZU
MONOSODYUM HİDROKSİMETANESÜLFİNAT
NSC-4847
SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT
SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT [II]
SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT [MART.]
SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT [MI]
SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT
SODYUM FORMALDEHİDESÜLFOKSİLAT
SODYUM OKSİMETİLEN SÜLFOKSİLAT
SODYUM OKSİMETİLEN SÜLFOKSİLAT [INCI]
SODYUM SÜLFOKSİLAT FORMALDEHİT (SUSUZ) [HSDB]


RONGALIT C = Sodium formaldehydesulfoxylate = Sodium hydroxymethanesulfinate = sodium oxymethylene sulfoxylate = Brüggolit

Rongalit Discharge C = Previously Rongalit C

Rongalit C is Discharge and reducing agent for use in discharge printing
Rongalit C is used in Direct printing and two phase process with vat dyestuffs.
Rongalit C is in Discharge printing on dyed cellulosic fabrics.
Rongalit C is used in vat dyeing as a reducing agent, in redox polymerization initiator systems, and for aquarium water conditioning.
Rongalit C is Colour discharge printing agent on cotton and synthetic fabrics
Rongalit C provides a unique versatility of printing on both cotton and synthetics due to the exceptional stability over long periods and high compatibility with various print systems.
Sodium formaldehyde sulfoxylate is also a polymerization initiators.


Rongalit C is a concentrated reducing agent used as a redox catalyst in emulsion polymerization of many types of synthetic rubber. 
Rongalit C is also widely used in the reductive clearing of disperse dyed synthetic fiber.


Textile: Rongalit C is used as a discharge printing agent on cotton and synthetic fibers
Polymer: Rongalit C is Used as a redox catalyst in emulsion polymerisation process for manufacturing ABS, SBR, X-SBR, NBR, CR, PVC-latices, PVA, EVCL, vinyl acrylate, and styrene acetate.
Pharmaceuticals: Rongalit C is used as a stabilizer / antioxidant in a wide range of drug formulations

Sodium formaldehyde sulfoxylate is generally used as an industrial bleaching agent for textiles, molasses, and soaps. It also has a niche use as a water conditioner, reducing the amount of chlorine, and in pharmaceuticals as an antioxidant.

EC / List no.: 205-739-4
CAS no.: 149-44-0

Sodium hydroxymethanesulfinate is called Rongalite C. 
Calcium hydroxymethanesulfinate is called Rongalite H.

The zinc complex Zn(HOCH2SO2)2 is marketed under the trademarks Decroline, Decolin, and Safolin. 
This compound is an additive in polymers and textiles.

Rongalite, also called Rongalit is sodium hydroxymethylsulfinate, or Na+HOCH2SO2-. 
The salt has many names, including also sodium formaldehyde sulfoxylate. It is water-soluble and generally sold as the dihydrate

Sodium formaldehyde sulfoxylate is a white solid chemical, soluble in water.

Sodium formaldehyde sulfoxylate is generally used as an industrial bleaching agent for textiles, molasses, and soaps. 
Sodium formaldehyde sulfoxylate also has a niche use as a water conditioner, reducing the amount of chlorine, and in pharmaceuticals as an antioxidant.

Rongalite, also called Rongalit (registered trademark of BASF), is sodium hydroxymethylsulfinate, or Na+HOCH2SO2−. The salt has many names, including also sodium formaldehyde sulfoxylate, and Bruggolite. It is listed in the European Cosmetics Directive as sodium oxymethylene sulfoxylate (INCI). It is water-soluble and generally sold as the dihydrate. The compound and its derivatives are widely used in the dye industry.


Chemical formula: CH3NaO3S
Molar mass: 118.10 g/mol
154.14 g/mol, dihydrate
Appearance: colorless crystals
Density: 1.75 g/cm3, dihydrate
Melting point: 64.5 °C (148.1 °F; 337.6 K) dihydrate
Solubility in water: 600 g/L, dihydrate (approximate)
Acidity (pKa): decomposes at low pH

CAS Reg. No.: 149-44-0

Sodium formaldehyde sulphoxylate is the sodium salt of formaldehyde sulphoxylic acid. When pure it crystallizes with two molecules of water, having the following formula: OHCH2.SO2.Na.2H20.

It is a very strong reducing agent. The product as ordinarily obtained is unstable in the presence of acids and strong alkalies and slowly decomposes in the presence of atmospheric oxygen forming thiosulphates, sulphites and free sulphur which react with the formaldehyde to form products having a strong garlic-like odor. Decomposition can be detected readily by this strong peculiar garlic-like odor.

The preparation of sodium formaldehyde sulphoxylate by reduction of formaldehyde bisulphite with zinc dust and acetic acid is described in Ber. 38, 1076; 1905. The technical product, as used Sin commerce, occurs in white irregular lumps and is said to be stabilized by addition of excess formaldehyde and excess alkali (sodium hydroxide).

The technical product is thus considered to be more stable than the pure crystalline product.


Rongalit Discharge C= Previously Rongalit C
 
Rongalit Discharge C is Discharge and reducing agent for use in discharge printing
Rongalit Discharge C is used in Direct printing and two phase process with vat dyestuffs.
Rongalit Discharge C is in Discharge printing on dyed cellulosic fabrics.

Chemical Character: Sulfinic acid derivative
Physical form: White powder
Shelf life: Can be stored in the original sealed containers and in good conditions for 24 months.
Opened containers should be used up as quickly as possible and should be properly resealed after use

Avoid moist conditions and should not be stored together with oxidising agents or acids.
Note on storage    As the product is hygroscopic, the product should be stored in dry, acid free and in conditions which are not too warm.
Remove from containers with dry equipment (i.e. scoops).

 

Properties
Product specification    Tolerances for test characteristics are given in the product specification.

Decomposition temperature: From > 50 °C. Above this temperature, a thermal decomposition is possible.
pH value: Approx. 10 (10 % aqueous solution)
Solubility in water (20 °C): Approx. 600 g/l in water has good solubility; the dissolving process is endotherm.
Stability: Good stability with alkalis
In neutral or alkaline print thickeners, the product is stable for long periods.

With acids, Rongalit Discharge C decomposes. Decomposition by acids and oxidation are exothermic.
Note: The product property data merely provide an indication of how the product is to be used. 
They do not constitute the agreed quality of the prod- uct, nor are they the object of regular quality control tests

 
 


1. Direct printing with vat dyestuffs
 
Application

For direct printing with vat dyestuffs, a stock thickening is used contain- ing 130 – 140 g/kg Rongalit Discharge C and also the same amount of 1,1 potash.

Potash can be wholly or partly substituted by soda ash. 100 parts of potash can be replaced by 75 of soda ash.
Example of the stock thickening: 550 g Thickener
30-50g  Glycerine
130 g Potash or 100 g Soda ash 130 g Rongalit Discharge C
         ... g Water or thickening 1000 g
Due to its good solubility, Rongalit Discharge C can be added directly to the thickening with stirring

The thickener should be set with a neutral or alkaline pH.
The above quantities relate to rotary screen printing. In flat screen print- ing the reducing agent and the alkali can be reduced by 20%.

The actual print colour has the following composition:
... g Vat dyestuff (Printing grades!) 650 g Stock thickening
         ... g Water or thickening 1000 g

After printing and drying the fabric is steamed for 8 – 12 minutes with saturated steam (102 ºC, „air free “).

2.    Coloured discharges with vat dyes on dischargeable dyed cellulose fibres
For coloured discharge printing with vat dyes on dischargeable dyeings on cellulosic fibres the above stock thickening is also very well suited. Depending on the dischargeability and colour depth of the dyed ground, it may be necessary to increase the proportion of Rongalit  Discharge C and possibly also to increase the amount of potash and / or soda ash.
3.    White discharge prints on dischargeable dyeings on cellulose fibres
For white discharge prints, Rongalit Discharge C has proved successful as discharge agent and reducing agent.
Example for the composition of white discharge pastes:

    Paste „A“    Paste „B“
Thickener:    500 g    500 g
Rongalit Discharge C:    150 g    200 g
Suitable discharge resistant optical brightener:    10 g    10 g
Mix together, then
Caustic soda 38 °Bé    –    40 g
Soda ash    –    40 g
Water or thickening to    340 g        210 g 1000 g
White discharge paste „A“ is intended for discharge prints on easily dis- chargeable dyeings with substantive and reactive dyes.

Print paste „B“ is for white discharge prints on dyeings with more difficult to discharge reactive dyes and naphthol combinations. Also in this case the caustic soda may be wholly or partly replaced by soda ash.

After drying steaming is carried out for 8–10 minutes with saturated steam (102 ºC, „air free“).
4.    Two phase printing process with vat dyes
Two phase printing process is another application area for Rongalit Discharge C. In comparison to Rongalit Reducer 2PHA (previously Rongalit 2PHA) + Rongalit Reducer 2PHB Liq. (previously Rongalit 2PHB Liquid), which were specially developed for the two phase process with vat dyes, Rongalit Discharge C is a slower reaction. It takes a longer steaming time and the product is therefore particularly suitable for textile printers who do not have the opportunity to fix the vat dyes in a special two-phase shock (Flash ager) within a few seconds,
Application rate. 100 g Rongalit Discharge C 

The printed and dried fabrics are padded in a padding mangle and steamed for 5–7 minutes with saturated steam or slightly superheated steam (110–115 °C). Finally the fabric is rinsed, alkaline re-oxidised and given a boiling soaping treatment. An addition of acid is made to the soaping bath or one of the following soaping baths.

Conversion table    The following table can be used to convert the amount of caustic soda in
the corresponding volume or by unit of weight of sodium hydroxide solu- tion.
100 g caustic soda (fixed) correspond to:

347 g or 263 ml NaOH 35 °Bé =  64,0 °TW
307 g or 227 ml NaOH 38 °Bé =  71,4 °TW
286 g or 206 ml NaOH 40 °Bé =  76,6 °TW
238 g or 164 ml NaOH 45 °Bé =  90,6 °TW
214 g or 143 ml NaOH 48 °Bé =  99,6 °TW
206 g or 136 ml NaOH 49 °Bé = 102,8 °TW
200 g or 130 ml NaOH 50 °Bé = 106,0 °TW
Note    Thorough after-washing of the print is essential Safety

When using this product, the information and advice given in our Safety Data Sheet should be observed. Due attention should also be given to the precautions necessary for handling chemicals

Sodium formaldehyde sulfoxylate [Wiki]
149-44-0 [RN]
205-739-4 [EINECS]
Formaldehydesulfoxylic acid sodium salt
Hydroxyméthanesulfinate de sodium [French] [ACD/IUPAC Name]
Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt
Methanesulfinic acid, 1-hydroxy-, sodium salt (1:1) [ACD/Index Name]
MONOSODIUM HYDROXYMETHANESULFINATE
Natriumhydroxymethansulfinat [German] [ACD/IUPAC Name]
Oxymethansulfinsaeuren natrium [German]
Rongalit [Trade name]
Sodium (hydroxymethyl)sulfinate
sodium formaldehyde sulphoxylate
Sodium formaldehydesulfoxylate
Sodium hydroxymethanesulfinate [ACD/IUPAC Name]
sodium hydroxymethanesulfinate (1:1)
Sodium hydroxymethanesulphinate
Sodium hydroxymethanesulphonate
sodium oxymethylene sulfoxylate
UNII-X4ZGP7K714
X4ZGP7K714
Aldanil
Bleachit D
C.I. Reducing Agent 2
Discolite
Formaldehyde sodium sulfoxylate
formaldehyde sodium sulphoxylate
Formapon
Formopan
Hydrolit
Hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt
Hydroxymethansulfinsaeure, natriumsalz
Leptacid
Leptacit
Methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt
MFCD00040426
MFCD00150599 [MDL number]
Natrium formaldehydesulfoxylat
Natrium hydroxymethansulfinat
Redol C
Rodite
Rongalit C
Rongalite C
Sodium methanalsulfoxylate
Sodium oxymethanesulfinic acid
Sodium sulfoxylate formaldehyde
Superlite C
UNII:X4ZGP7K714
甲醛次硫酸氢钠 [Chinese]


Rongalite is a chemical compound with the molecular formula Na+HOCH2SO2−. 
This salt has many additional names, including Rongalit, sodium hydroxymethylsulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate, and Bruggolite. 
Rongalite is listed in the European Cosmetics Directive as sodium oxymethylene sulfoxylate (INCI). 
Rongalite is water-soluble and generally sold as the dihydrate. Rongalite and its derivatives are widely used in the dye industry.


IUPAC name: Sodium hydroxymethanesulfinate
Other names: Sodium formaldehydesulfoxylate, sodium oxymethylene sulfoxylate, Brüggolit

CAS Number    
149-44-0 
6035-47-8 (dihydrate) 

Synthesis and reactions
Although available commercially, the salt can be prepared from sodium dithionite and formaldehyde:

Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
This reaction proceeds quantitatively, such that dithionite can be determined by its conversion to Rongalite, which is far less O2-sensitive and thus easier to handle.

The hydroxymethanesulfinate ion is unstable in solution towards decomposition to formaldehyde and sulfite. 
Addition of at least one equivalent of formaldehyde pushes the equilibrium towards the side of the adduct and reacts further to give the bis-(hydroxymethyl)sulfone. Such solutions are shelf-stable indefinitely.

Sodium hydroxymethanesulfinate was originally developed in the early 20th century for the textile industry as a shelf-stable source of sulfoxylate ion, where the latter can be generated at will. 
In use, when sodium hydroxymethanesulfinate is made acidic, the reducing sulfoxylate ion and formaldehyde are released in equimolar amounts. 
For safety reasons the generation of formaldehyde must be taken into consideration when used industrially.

NaHOCH2SO2 can essentially be considered to be a source of SO22−. 
As such it is used both as a reducing agent and as a reagent to introduce SO2 groups into organic molecules. 
Treatment of elemental Se and Te with NaHOCH2SO2 gives solutions containing the corresponding Na2Sex and Na2Tex, where x is approximately 2. 
As a nucleophile, NaHOCH2SO2 reacts with alkylating agents to give sulfones.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Occasionally, alkylation will occur also at oxygen, thus α,α'-dibromoxylene gives both the sulfone and the isomeric sulfinate ester.

Use
The original use of the compound was as industrial bleaching agent and as a reducing agent for vat dyeing.
Another large-scale use is as a reducing agent in redox-initiator systems for emulsion polymerization. 
One of the typical redox pair examples is t-butyl peroxide. A niche use is its use as water conditioner for aquaria as it rapidly reduces chlorine and chloramine and reacts with ammonia to form the innocuous aminomethylsulfinate ion.
It is also used as an antioxidant in pharmaceutical formulation.

Application
Rongalit C is mainly used as a discharging agent, color-discharging agent, reductant in printing and dyeing industry, as an activating agent for production styrene-butadise rubber and synthetic resin
Rongalit C can also be used to decolourize and bleach some organic matters. It is used as a bleaching agent in synthetic rubber, sugar-making, and food industries.

The compound has been used increasingly in commercial cosmetic hair dye colour removers despite the generation of formaldehyde, a known human carcinogen.

It has a variety of specialized applications in organic synthesis.

Related compounds
The zinc complex Zn(HOCH2SO2)2 is marketed under the trademarks Decroline, Decolin, and Safolin. 
This compound is an additive in polymers and textiles.

Sodium hydroxymethanesulfinate is called Rongalite C. 
Calcium hydroxymethanesulfinate is called Rongalite H.

Sodium hydroxymethanesulfinate
149-44-0
Rongalite
Rongalit
Sodium formaldehyde sulfoxylate
Sodium hydroxymethanesulphinate
Aldanil
Formapon
Formopan
Hydrolit
Methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt
Rongalite C
Rongalit C
Formaldehyde sodium sulfoxylate
Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt
Sodium Sulfoxylate Formaldehyde (anhydrous)
Sodium hydroxymethylsulfinate
UNII-X4ZGP7K714
Sodium methanalsulfoxylate
Sodium sulfoxylate formaldehyde
Sodium (hydroxymethyl)sulfinate
Formaldehyde sodium bisulfite adduct
X4ZGP7K714
Discolite
Leptacid
Leptacit
Rodite
Superlite C
Bleachit D
Hydrosulfite AWC
Redol C
Methanesulfinic acid, 1-hydroxy-, sodium salt (1:1)
Sodium formaldehydesulfoxalate
SODIUM FORMALDEHYDESULFOXYLATE
Natrium hydroxymethansulfinat
Natrium formaldehydesulfoxylat
Sodium oxymethanesulfinic acid
MFCD00150598
HSDB 5648
Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate
NSC 4847
EINECS 205-739-4
Hydroxymethansulfinsaeure, natriumsalz
Formaldehydesulfoxylic acid sodium salt
Oxymethansulfinsaeuren natrium [German]
Oxymethansulfinsaeuren natrium
AI3-23202
Sodium sulfoxylate formaldehyde (anhydrous) [USAN]
CH3SO3.Na
DSSTox_CID_7120
EC 205-739-4
SCHEMBL6786
DSSTox_RID_78316
DSSTox_GSID_27120
sodium;hydroxymethanesulfinate
CHEMBL2107242
DTXSID7027120
Tox21_201133
8286AF
AKOS006230660
AKOS015898852
NCGC00258685-01
CAS-149-44-0
AK00588698
FT-0626524
R0053
J-008591
Q34928

Sodium formaldehydesulfoxylate (SFS) is a long name for a rather small molecule. It also goes by the name sodium hydroxymethanesulfinate or, most commonly, its trade name Rongalite. It is usually marketed as the dihydrate.

SFS has a long history:

In a short 1908 US patent assigned to Heyden Chemical Works (New York), Bruno R. Seifert and Otto W. Meves reduced formaldehyde and sulfur dioxide with zinc dust to a paste containing a zinc formaldehydesulfoxylate that could be converted to the sodium salt with sodium hydroxide or carbonate.
In a 1922 article, Frederick W. Heyl and Frank E. Greer of Upjohn1 (Kalamazoo, MI) reported an improved synthesis of a method described in a 1913 German patent. A mixture of formaldehyde and sodium hydrogen sulfite is treated with a mixture of zinc dust and zinc oxide. A convoluted purification process leads to acceptably pure SFS.
A 1935 patent by Frederick W. Binns at the Virginia Smelting Co.2 (Portland, ME) describes a similar synthesis that starts from zinc, sulfur dioxide, and formaldehyde.
Today SFS is manufactured from sodium dithionite (Na2S2O4) and formaldehyde. 
It was originally developed as a treatment for mercury poisoning (hence its pharmaceutical origin), but that was of limited value. 
Its current uses are in vat dyeing as a reducing agent, in redox polymerization initiator systems, and for aquarium water conditioning.

Hydroxymethanesulfinic acid is an organic acid. Sodium salt of hydroxymethanesulfinic acid (rongalite) is widely used in organic synthesis. 
Sodium formaldehydesulfoxylate can be used as a reducing agent for elemental selenium and tellurium, diselenides, α‐halo ketones, and aromatic aldehydes; yields symmetrical sulfones with primary halides and with Michael acceptors.


Synonyms:
     bleachit D
     C.I. reducing agent 2
     formaldehyde sodium bisulfite adduct
     formaldehyde sodium sulfoxylate
     formaldehyde sodium sulphoxylate
     formaldehydesulfoxylic acid sodium salt
     hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt
     hydroxymethanesulfinic acid sodium salt
     leptacid
     leptacit
     methanesulfinic acid, 1-hydroxy-, sodium salt (1:1)
     methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt
     rodite
     rongalit
     rongalite
     sodium (hydroxymethyl)sulfinate
     sodium formaldehyde sulfoxylate
     sodium formaldehyde sulphoxylate
     sodium formaldehydesulfoxylate
     sodium hydroxymethane sulfinate
     sodium hydroxymethanesulfinate
mono    sodium hydroxymethanesulfinate
     sodium hydroxymethanesulphinate
     sodium methanalsulfoxylate
     sodium sulfoxylate formaldehyde
     sodium sulfoxylate formaldehyde (anhydrous) [USAN]
     superlite C


Sodium hydroxymethanesulphinate
EC Inventory
Sodium hydroxymethanesulphinate
Substance Evaluation - CoRAP
sodium hydroxymethanesulphinate
Pre-Registration process
CAS names
Methanesulfinic acid, 1-hydroxy-, sodium salt (1:1)
Other
IUPAC names
BRUGGOLITE E

Formaldehyde sulfoxylate Na
Methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt
Sodium formaldehyde sulfoxylate
sodium hidroximethane sulphinate
sodium hydroxymethanesulfinate
Sodium Hydroxymethanesulfinate Dihydrate
Sodium hydroxymethanesulfinate hydrate
SODIUM HYDROXYMETHANESULPHINATE
Sodium hydroxymethanesulphinate 
sodium hydroxymethanesulphinate
sodium hydroxymethanesulphinate
sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate
Sodium hydroxymethanesulphinate hydrate
sodium sulphoxylate

Trade names
Aldanil
Blankit C
Bleachit
BRUGGOLITE E
BRÜGGOLIT E
Formaldehyd-Hydrosulfit
Formaldehyd-Natriumsulfoxylat
Formaldehydsulfoxylsäure Natriumsalz
Formapan
Formopon
Formosul
Gobacit
Hydrolit
Hydrosulfite AWC
Hydroxymethansulfinsaures Natrium
Leptacid
Natriumformaldehydsulfoxylat
Natriumhydroxymethansulfinat
Natriummethanalsulfoxylat
Natriumsulfoxylatformaldehyd
Redol C
Reduktionsmittel SC 9152
Rodite
RONGALIT C
VETTALIT 1000 - RONGALITE


Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate Chemical Properties,Uses,Production

Chemical Properties
white crystalline powder

Chemical Properties
When freshly prepared, sodium formaldehyde sulfoxylate occurs as white, odorless crystals, which quickly develop a characteristic garlic odor on standing.

Uses
Pharmaceutic aid (preservative).

Production Methods
Sodium formaldehyde sulfoxylate is manufactured from sodium dithionate and formaldehyde in water.
Pharmaceutical Applications
Sodium formaldehyde sulfoxylate is a water-soluble antioxidant and is generally used as the dihydrate. It is used in the formulation of injection products at a level of up to 0.1% w/v in the final preparation administered to the patient.

Safety
The toxicological properties of sodium formaldehyde sulfoxylate have not been fully investigated. However, it is used in the formulation of injection products at a level to 0.1% w/v in the final preparation administered to the patient.
Sodium formaldehyde sulfoxylate is moderately toxic by ingestion, and when heated to decomposition it emits toxic fumes of sulfur dioxide and sodium oxide.
LD50 (mouse, oral): 4 g/kg
LD50 (rat, IP): >2 g/kg
LD50 (rat, oral): >2 g/kg

storage
Store in well-closed, light-resistant containers at controlled room temperature (15–30℃).
Incompatibilities
Sodium formaldehyde sulfoxylate is incompatible with strong oxidizing agents; it is decomposed by dilute acid.
Regulatory Status
Included in the FDA Inactive Ingredients Database (parenteral products up to 0.1% via the IM, IV, and SC routes). Included in the Canadian List of Acceptable Non-medicinal Ingredients.

Production method of sodium formaldehyde sulfoxylate
Abstract
The invention discloses a production method of sodium formaldehyde sulfoxylate. 
In the production method, anhydrous sodium sulfite is firstly added in the concentration process of a prepared sodium formaldehyde sulfoxylate solution; and a sodium hydroxide solution or a soda ash solution is added before the prepared sodium formaldehyde sulfoxylate solution is concentrated. 
The advantage is to provide a production method of odorless anhydrous sodium sulfite, thus the odor of free formaldehyde in products is eliminated, the odor generated because products are affected with damp and decomposed is eliminated, and moisture absorption, caking and decomposition of products are prevented, so that the storage stationary phase of the products is long and can be stored for a year under a closed state but not caked and stunk, and the product quality is improved; 35% of aqueous solution is transparent after the product is dissolved; and the production method is environment-friendly and clean, and is suitable for production of platy, blocky, powdered, granular and crushed sodium formaldehyde sulfoxylate products.

•    Sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate
•    Formaldehyde Sodium Sulfoxylat
•    Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate (stabilised with sodium carbonate) for synthesis
•    Methanesulfinicacid,hydroxy-,monosodiumsalt,dihydrate
•    Sodiumformaldehydesulfoxylat
•    SODIUM FORMALDEHYDE SULPHOXYLATE
•    SODIUM HYDROXYMETHANESULFINATE DIHYDRATE
•    HYDROXYMETHANESULFINIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE
•    SodiumFormaldehydeSulfoxylatePure
•    Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, 97%(dry wt.)
•    Hydroxymethanesulfinic acid dihydrate monosodium salt
•    Sodium sulfinomethanolate dihydrate
•    formaldehyde sulphoxylate
•    SODIUM HYDROXYMETHYLSULFINATE
•    SODIUM SULFOXYLATE FORMALDEHYDE
•    SODIUM FORMALDEHYDESULFOXALATE
•    SODIUM FORMALDEHYDE SULFOXYLATE
•    SODIUM FORMALDEHYDESULFOXYLATE DIHYDRATE
•    RONGALIT(R) DIHYDRATE
•    RONGALIT
•    RONGALITE
•    RONGALITE C
•    RONGALITE DIHYDRATE
•    RONGALITE(TM)
•    FORMALDEHYDE SODIUM SULFOXYLATE
•    FORMALDEHYDE SULFOXYLATE SODIUM
•    FORMALDEHYDE SULFOXYLATE SODIUM DIHYDRATE
•    HYDROXYMETHANESULFINIC ACID, MONOSODIUM SALT DIHYDRATE
•    HYDROXYMETHANESULFINIC ACID SODIUM SALT
•    Sodium sulfoxylater formaldehyde
•    Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate,98%
•    SodiuM forMaldehydesulfoxylate dihydrate, 98% 1KG
•    SodiuM forMaldehydesulfoxylate dihydrate, 98% 50GR
•    SodiuM forMaldehydsulfoxylatehydrat (sta
•    HydroxyMethanesulfinic acid MonosodiuM salt
•    Methanesulfinic acid,hydroxy-, MonosodiuM salt, dihydrate (8CI,9CI)
•    SodiuM forMaldehydehydrosulfite
•    6035-47-8
•    CH3NaO3S2H2O
•    CH3O3SNa2H2O
•    CH7NaO5S
•    CH3NaO3SxH2O
•    HOCH2SO2Na2H2O
•    Organic Building Blocks
•    Sulfonic/Sulfinic Acid Salts
•    Sulfur Compounds
•    Building Blocks
•    INORGANIC & ORGANIC CHEMICALS
•    printingn raw material


SODIUM FORMALDEHYDE SULFOXYLATE (SAFOLITE)

Colour discharge printing agent on cotton and synthetic fabrics

 
Soluble in water.
Provides a unique versatility of printing on both cotton and synthetics due to the exceptional stability over long periods and high compatibility with various print systems.
Excellent production due to strong reduction power.
Excellent definition of Discharge prints.
 

Field of application: As a discharge agent in textile printing, as redox catalyst in polymerisation process for manufacturing polymer and as an antioxidant in drug formulations.

Chemical Basis: Sodium Formaldehyde Sulfoxylate

Ionic Character:

Form: Crystalline powder


Alternate Names
ALBALITE C
METHANESULFINIC ACID, HYDROXY-, MONOSODIUM SALT
MONOSODIUM HYDROXYMETHANESULFINATE
NSC-4847
SODIUM FORMALDEHYDE SULFOXYLATE
SODIUM FORMALDEHYDE SULFOXYLATE [II]
SODIUM FORMALDEHYDE SULFOXYLATE [MART.]
SODIUM FORMALDEHYDE SULFOXYLATE [MI]
SODIUM FORMALDEHYDE SULPHOXYLATE
SODIUM FORMALDEHYDESULFOXYLATE
SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE
SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE [INCI]
SODIUM SULFOXYLATE FORMALDEHYDE (ANHYDROUS) [HSDB]

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.