SODYUM ALJİNAT

CAS Numarası: 9005-32-7
EC Numarası: 232-680-1
E numarası: E400 (kalınlaştırıcılar, ...)
Kimyasal formül: (C6H8O6)n
Molar kütle: 10.000 – 600.000


Sodyum aljinat, hidrojel grubunun en iyi bilinen üyelerinden biridir.
Hidrojel, bir veya daha fazla monomerin basit reaksiyonu ile üretilen, suyla şişmiş ve çapraz bağlı bir polimerik ağdır.
Hidrojellerin suyu emme yeteneği, polimerik omurgaya bağlı hidrofilik fonksiyonel gruplardan kaynaklanırken, çözünmeye karşı dirençleri ağ zincirleri arasındaki çapraz bağlardan kaynaklanmaktadır.
Sodyum aljinat, tipik olarak kahverengi deniz yosunundan elde edilen doğal olarak oluşan bir anyonik polimerdir, Sodyum aljinat, M veya G birimleri bakımından zengin bloklar veya alternatif G ve M blokları gibi farklı kombinasyonlarda düzenlenmiş mannuronik (M) ve guluronik (G) asitlerden oluşur.
İki değerli Ca2+ katyonlarının varlığında, yakın zincirlerden gelen guluronik asitler, aljinat hidrojel ile sonuçlanan iyonik çapraz bağlar oluşturur.
M ve G birimlerinin oranı, hidrojelin fizikokimyasal özelliklerini tanımlar.

Aljin olarak da bilinen sodyum aljinat, bir deniz yosunu olan Macrocystis pyrifera'nın bir karbonhidrat ürünüdür.
Sodyum aljinat, farmasötik müstahzarlarda jel olarak kullanılır.
Sodyum aljinat ayrıca dondurma, yoğurt, krema ve peynir gibi gıda ürünleri için stabilizatör, koyulaştırıcı ve emülgatör olarak kullanılır.
Sodyum aljinat, salata, puding, reçel, domates suyu ve konserve ürünler için koyulaştırıcı ve emülgatör görevi görür.
Sodyum aljinat erişte, ekmek, soğuk ve dondurulmuş ürünler için bir hidrasyon maddesidir.
Sodyum aljinat, jelleşmek için ısı gerektirmeyen soğuk bir jelleştirici ajandır.
Sodyum aljinat, küreselleştirme işleminde en yaygın olarak kalsiyum laktat veya kalsiyum klorür ile birlikte kullanılır.

Sodyum aljinat, hidrofilik olan ve hidratlandığında viskoz bir sakız oluşturan kahverengi alglerin hücre duvarlarında yaygın olarak dağılmış bir polisakkarittir.
Sodyum ve kalsiyum gibi metallerle, tuzları aljinatlar olarak bilinir.
Sodyum aljinatların rengi beyazdan sarımsı kahverengiye kadar değişir.
Sodyum aljinat, filamentli, granüler veya toz formlarda satılmaktadır.
Sodyum aljinat, kistik fibrozlu bazı kişilerin akciğerlerinde bulunan önemli bir patojen olan bakteri Pseudomonas aeruginosa tarafından üretilen biyofilmlerin önemli bir bileşenidir.
Biyofilm ve P. aeruginosa, antibiyotiklere karşı yüksek bir dirence sahiptir ve makrofajlar tarafından inhibisyona karşı hassastır.
Sodyum aljinat (CAS Reg. No. 9005-38-3), bazı kahverengi alglerin doğal bir poliuronid bileşeni olan alginik asidin sodyum tuzudur.
Sodyum aljinat, saflaştırılmış aljinik asidin uygun pH kontrol ajanları ile nötrleştirilmesiyle hazırlanır.

Sodyum aljinat, salata, puding, reçel, domates suyu ve konserve ürünlerde koyulaştırıcı ve emülgatör görevi görmekte olup, gıda endüstrisinde stabilizatör ve koyulaştırıcı olarak kullanılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER:
9005-32-7, 232-680-1, E400, koyulaştırıcı, Sodyum aljinat, algin, Cohasal-IH, Darid QH, Dariloid QH, Duckalgin

Sodyum aljinatın kullanımları
Aljinat suyu hızla emer, bu da onu zayıflama yardımcıları gibi susuz ürünlerde ve kağıt ve tekstil üretiminde bir katkı maddesi olarak faydalı kılar.
Sodyum aljinat ayrıca kumaşların su geçirmezliği ve ateşe dayanıklı olması için, gıda endüstrisinde içecekler, dondurma, kozmetikler için koyulaştırıcı madde ve jöleler için jelleştirici madde olarak kullanılır.
Sodyum aljinat, et analogu yapmak için soya fasulyesi unu ile karıştırılır.
Aljinat, Sodyum aljinatın geri akışı engellemek için bikarbonat ile birleştiği Gaviscon gibi çeşitli farmasötik preparatlarda bir bileşen olarak kullanılır.
Sodyum aljinat diş hekimliğinde, protezlerde, canlandırmada ve küçük ölçekli döküm için pozitifler oluşturmak için bir ölçü oluşturan malzeme olarak kullanılır.
Sodyum aljinat, reaktif boya baskısında ve tekstil serigrafi baskısında reaktif boyalar için koyulaştırıcı olarak kullanılır.
Aljinatlar, nişasta bazlı koyulaştırıcıların aksine bu boyalarla reaksiyona girmez ve kolayca yıkanır.
Mikro kapsülleme için bir malzeme olarak.
Kalsiyum aljinat, iyileşmeyi desteklemek için cilt yara pansumanları da dahil olmak üzere farklı tıbbi ürünlerde kullanılır ve geleneksel pansumanlardan daha az ağrı ile çıkarılabilir.

Tanım
Aljinatlar, belirli Kahverengi Deniz Yosunlarından (Kelp veya Macrocystis) elde edilen özlerdir.
Kelp genellikle kuzey Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında ve Kaliforniya kıyılarında Şili'den aşağı doğru bulunur.
Aljinik Asit, deniz yosununda doğal olarak bulunur.
Ekstraksiyon ve rafinasyon işlemi ile alginik asit, ticari olarak işlevsel Sodyum Aljinatlara dönüştürülür.
Sodyum Aljinatlar, ısıya dayanıklı jeller üretmek ve çeşitli fabrikasyon gıdalarda, ısıya dayanıklı meyve dolgularında ve peynir soslarında viskozite oluşturmak için kullanılır.

Özellikleri
Sodyum aljinatlar hem sıcak hem de soğuk suda çözünür ve çeşitli jelleşme özelliklerine sahip çeşitli viskozite aralıklarında mevcuttur.
Sodyum Aljinat çözeltileri, kalsiyum iyonlarının (kalsiyum klorür veya diğer çözünür kalsiyum tuzu) varlığında, ısıya dayanıklı jelleşmiş form olan Kalsiyum Aljinata dönüştürülür.

Sodyum Aljinat, dört ana grupta sınıflandırılan doğal olarak oluşan deniz yosunlarından elde edilir: Chlorophyceae (yeşil algler); Phaeophyceae (kahverengi algler); Rhodophyceae (kırmızı algler); ve Cyanophyceae (mavi-yeşil algler).
Tuzlu suda, tatlı suda, toprakta ve ağaç gövdelerinde yaşayan Chlorophyceae ve Cyanophyceae öncelikle gıdada kullanılır.
Büyük miktarlarda bulunan tuzlu su bitkileri olan Phaeophyceae ve Rhodophyceae, spesifik polisakkarit içerikleri nedeniyle ticari açıdan önemlidir.
Agar ve karagenan, çeşitli Rhodophyceae türlerinden ekstrakte edilir.

Sodyum aljinat, su ve şeker bazlı içeceklerde tüketildiğinde iştahı ve glisemiyi azaltır.
Ancak, yaygın olarak tüketilen diğer içeceklere eklendiğinde Sodyum aljinatların etkileri bildirilmemiştir.
Çikolatalı süt (KM), kan şekerini tatlandırılmamış sütten daha fazla yükselttiği için eleştirildiğinden, çalışmamızın amacı, KM'ye güçlü jelleştirici bir sodyum aljinat eklenmesinin glisemi, insülinemi, iştah ve gıda alımı üzerindeki etkisini araştırmaktı.

Sodyum aljinat nerede bulunur?
Sodyum aljinat, tekstil serigrafi ve halı jet baskı endüstrisinde bulunan bir koyulaştırıcıdır.
Sodyum aljinat ayrıca hazırlanmış kokteyl zeytinlerinde reçel ve yenibahar dolma gibi jel benzeri gıdalarda bulunan bir gıda katkı maddesidir.

Sodyum aljinat ile temastan nasıl kaçınabilirsiniz?
İçeriğinde aşağıdaki isimlerden herhangi birini listeleyen ürünlerden kaçının:
-AI3-19772
-Algilin
-Algin
-Algin (Laminaria spp. ve diğer yosunlar)
-Algin (polisakkarit)
-Aljinat KMF
-Alginik asit, sodyum tuzu
-Algipon L-1168
-Amnukol
-Anti göçmen C 45
-Çekalgin TBV
-Kohasal-İH
- Darid HY
-Dariloid QH
-Duckalgin
-FEMA No. 2014
-HSDB 1909
-Halltex
-Kelco Jel LV
-Kelcosol
-Kelgın
-Kelgın F
-Kelgın HV
-Kelgin LV
-Kelgin XL
-Kelgum
-Kelset
-Kelsize
-Kelteks
-Kelton
-L'-Algilin
-Lamiteks
-Manucol
-Manucol DM
-Manucol KMF
-Manucol SS/LD2
-Manugel F 331
-Manutex
-Manutex F
-Manutex RS 1
-Manutex RS-5
-Manutex SA/KP
-Manutex SH/SOL
-Manutex rS1
-Meypralgin R/LV
-Eksi
-Mosanon
-Nouralgin
-OG1
-Pektaljin
-Proktin
-Protacell 8
-Protanal
-Protatek
-Kar algin H
-Kar algin L
-Kar algin M
-Sodyum aljinat
-Sodyum polimannuronat
-Stipine
-Tagat
-Tragaya

Sodyum aljinat içerebilecek bazı ürünler nelerdir?
Halılar
Gıda Ürünleri
-Reçeller
-Jöleler
-Korur
Tekstil

Formlar
Aljinatlar, kahverengi deniz yosunlarından rafine edilir.
Dünyanın her yerinde, Phaeophyceae sınıfı kahverengi deniz yosunlarının çoğu, işlenmek ve sodyum aljinata dönüştürülmek üzere hasat edilir.
Sodyum aljinat, gıda, hayvan yemi, gübre, tekstil baskı ve ilaç gibi birçok endüstride kullanılmaktadır.
Dental ölçü materyali, jelleşme aracı olarak Sodyum aljinatlar olarak aljinat kullanır.
Gıda sınıfı aljinat, işlenmiş ve üretilmiş gıdalarda onaylanmış bir bileşendir.
Kahverengi deniz yosunları, 20-40 metre uzunluğunda olabilen dev yosun Macrocystis pyrifera'dan 2-4 m uzunluğundaki kalın, deri benzeri deniz yosunlarına ve 30-60 cm uzunluğunda daha küçük türlere kadar çeşitlilik gösterir.
Aljinatlar için kullanılan çoğu kahverengi deniz yosunu, Çin'de gıda için yetiştirilen ve fazla materyali Çin'deki aljinat endüstrisine yönlendirilen Laminaria japonica hariç, vahşi doğadan toplanır.
Kahverengi deniz yosununun farklı türlerinden elde edilen aljinatlar, kimyasal yapılarında farklılık gösterir ve bu da aljinatların farklı fiziksel özelliklerine neden olur.
Bazı türler güçlü bir jel, bir diğeri daha zayıf bir jel veren bir aljinat verir, bazıları krem ​​veya beyaz aljinat üretebilirken, diğerlerinin jelleşmesi zordur ve en iyi rengin önemli olmadığı teknik uygulamalar için kullanılır.
Ticari sınıf aljinat, dev yosun Macrocystis pyrifera, Ascophyllum nodosum ve Laminaria türlerinden ekstrakte edilir.
Aljinatlar ayrıca biyosentez yolunun çözülmesinde önemli bir rol oynayan iki bakteri cinsi Pseudomonas ve Azotobacter tarafından üretilir.
Bakteriyel aljinatlar, tıbbi uygulamalara uygun mikro veya nano yapıların üretimi için faydalıdır.
Sodyum aljinat (NaC6H7O6), aljinik asidin sodyum tuzudur.
Sodyum aljinat bir sakızdır.
Potasyum aljinat (KC6H7O6), aljinik asidin potasyum tuzudur.
Kalsiyum aljinat (C12H14CaO12), sodyum iyonunun çıkarıldığı ve kalsiyum ile değiştirildiği sodyum aljinattan yapılır.

Sodyum aljinat nedir?
Algin olarak da bilinen sodyum aljinat, bir deniz yosunu olan Macrocystis pyrifera'nın bir karbonhidrat ürünüdür.
Sodyum aljinat, farmasötik müstahzarlarda jel olarak kullanılır.
Sodyum Aljinat (E401) kahverengi deniz yosunundan elde edilir.
Sodyum aljinat ayrıca dondurma, yoğurt, krema ve peynir gibi gıda ürünleri için stabilizatör, koyulaştırıcı ve emülgatör olarak kullanılır.
Sodyum aljinat, salata, puding, reçel, domates suyu ve konserve ürünler için koyulaştırıcı ve emülgatör görevi görür.
Sodyum aljinat erişte, ekmek, soğuk ve dondurulmuş ürünler için bir hidrasyon maddesidir.
Sodyum aljinat, jelleşmek için ısı gerektirmeyen soğuk bir jelleştirici ajandır.
Sodyum aljinat, küreselleştirme işleminde en yaygın olarak kalsiyum laktat veya kalsiyum klorür ile birlikte kullanılır.

Sodyum aljinat, Gıda ve İlaç İdaresi'nin listelediği ve genel olarak güvenli olarak kabul edilen bir maddedir.
Üretimde, sodyum aljinat kahverengi alglerden ekstrakte edilir ve aljinik asidin sodyum tuzudur.
Sodyum aljinat oldukça viskozdur ve genellikle bir emülgatör ve jelleştirici madde olarak kullanılır.
Bu özellikler, sodyum aljinata birçok endüstride çeşitli kullanımlar sağlar.

Sodyum aljinat, aljinatın karboksil gruplarının bir sodyum iyonu ile bağlandığı nötr bir tuzdur.
Alginik asit suda çözünmez, ancak sodyum aljinat pürüzsüz viskoz bir çözelti üretmek için hem soğuk hem de sıcak suda çözünür.
Bir sodyum aljinat çözeltisine kalsiyum iyonları eklendiğinde, kalsiyum iyonları anında bir jel oluşturmak üzere aljinat ile reaksiyona girer.
Jel oluşturmak için geçen süre kalsiyum iyonlarını kontrol ederek kontrol edilebilir.
Bu benzersiz özellikler, sodyum aljinatın çok çeşitli endüstrilerde koyulaştırıcı, jelleştirici ajan ve stabilizatör olarak kullanılmasına neden olur.

Sodyum aljinat uygulamaları
Aljinat, biyouyumluluğu, düşük toksisitesi, nispeten düşük maliyeti ve hafif jelleşmesi nedeniyle birçok gıda ve biyomedikal uygulamada kullanılmaktadır.
Gıda endüstrisinde aljinat, koyulaştırıcı ajan, jelleştirici ajan, emülgatör, stabilizatör, doku geliştirici olarak kullanılır. Günümüzde aljinat, dondurma, jöle, asitli sütlü içecekler, soslar, hazır erişteler, bira vb. gibi çok sayıda gıdaya eklenmektedir.
Sodyum aljinat farmasötik uygulamalarda kullanılır, Sodyum aljinat, tıbbi bileşenin daha hızlı salınması için tablet parçalanmasını hızlandırmak için taşıyıcı olarak tabletlere eklenir, kozmetikte koyulaştırıcı ve nem tutucu olarak işlevselliği nedeniyle.
Örneğin aljinat, bir jel ağı oluşturarak dudak yüzeyinde ruj renginin korunmasına yardımcı olur.

Genel açıklama
Sodyum aljinat, kahverengi alglerde bulunan doğal bir polisakkarit olan alginik asidin sodyum tuzudur.
Sodyum aljinat genellikle gıda endüstrisinde stabilizatör ve kıvam arttırıcı olarak kullanılır.
Sodyum aljinat, hücre kapsülleme ve immobilizasyon için bir malzeme olarak uygulamalar bulan biyolojik olarak parçalanabilen stabil jeller oluşturmak üzere Ca2+ gibi iki değerlikli katyonların mevcudiyetinde çapraz bağlanmaya uğrayabilir.

Uygulama
Sodyum aljinat aşağıdakileri hazırlamak için kullanılabilir:
Koku kontrollü salım uygulamaları için katyonize kazein bazlı polielektrolit kompleksidir.
Kozmetik uygulamalar için elma aroması mikrokapsülleri.

Sodyum aljinat
"Aljinat" genellikle aljinik asit tuzları için kullanılan terimdir, ancak aljinik asitin ve aljinik asidin kendisinin tüm türevlerini de ifade edebilir; bazı yayınlarda aljinat yerine "algin" terimi kullanılmaktadır.
Aljinat, kahverengi alglerin hücre duvarlarında aljinik asidin kalsiyum, magnezyum ve sodyum tuzları olarak bulunur.
Ekstraksiyon işleminin amacı kuru, toz haline getirilmiş sodyum aljinat elde etmektir.
Kalsiyum ve magnezyum tuzları suda çözünmezler; sodyum tuzu yapar.

Aljinatın deniz yosunundan ekstraksiyonunun arkasındaki mantık, tüm aljinat tuzlarını sodyum tuzuna dönüştürmek, bunu suda çözmek ve deniz yosunu tortusunu süzerek çıkarmaktır.
Aljinat daha sonra sulu çözeltiden geri kazanılmalıdır.
Çözelti çok seyreltiktir ve suyun buharlaşması ekonomik değildir.
Aljinatı geri kazanmanın iki farklı yolu vardır.
Birincisi, aljinik asidin oluşmasına neden olan asidin eklenmesi; bu suda çözünmez ve katı aljinik asit sudan ayrılır.
Aljinik asit, yumuşak bir jel olarak ayrılır ve bundan suyun bir kısmının çıkarılması gerekir.

Sodyum Aljinat, soğuk su bölgelerinde yetişen kahverengi deniz yosunundan elde edilen doğal bir polisakkarit ürünüdür.
Sodyum aljinat, güçlü çalkalama ile soğuk ve sıcak suda çözünür ve kalınlaşabilir ve bağlanabilir.
Kalsiyum varlığında, sodyum aljinat ısıya ihtiyaç duymadan bir jel oluşturur.
Modernist mutfakta, sodyum aljinat çoğunlukla kalsiyum tuzları ile küçük havyar benzeri ve ağızda patlayan sıvı ile büyük küreler üretmek için kullanılır.
Sodyum Aljinat ayrıca gıda endüstrisinde viskoziteyi arttırmak ve emülgatör olarak kullanılır.
Sodyum aljinat hazımsızlık tabletlerinde de kullanılır ve belirgin bir tadı yoktur.

aljinat nedir? Aljinat, binlerce şeker uzunluğunda olabilen şeker birimleri zincirlerinden oluşan bir polisakkarittir.
Aljinattaki şekerler, guluronat (G), mannuronat (M) veya guluronat-mannuronat bloklarından oluşur ve farklı şekerlerin oranı, bir jelin ne kadar güçlü oluştuğunu belirler.
Aljinatın yapısı, keşfi (1800'lerin sonları), kullanım tarihi ve kimyası için mükemmel, resimli bir referans burada bulunabilir.
FMC (Fine Marine Colloids), kahverengi deniz yosunlarından aljinat ve bazı kırmızı deniz yosunlarından karagenan olmak üzere iki alg polisakaritinin dünya çapında büyük bir toptancısıdır.

Tanım
Sodyum aljinat, aljinatın sodyum formudur.
Aljinat, iki şekilde 1, 4-bağlı heksuronik asit tortusu, β-d-mannuronopiranosil (M) ve a-l-guluronopiranosil (G) tortusundan oluşan lineer, anyonik bir polisakarittir.
Sodyum aljinat, tekrar eden M tortusu blokları (MM blokları), tekrarlanan G tortusu blokları (GG blokları) ve karışık M ve G tortusu blokları (MG blokları) şeklinde düzenlenebilir.
Ticari olarak temin edilebilen aljinat şu anda alglerden kaynaklanmaktadır. Aljinatın geniş uygulamaları vardır.
Örneğin, en önemli rollerinden biri, akut veya kronik yaraların tedavisinde yara pansuman malzemeleri olarak kullanılmasıdır.
Hücre kapsülleme için hidrojeller yapmak için aljinat çapraz bağlamanın kullanımı da oldukça değerlidir.
Son zamanlarda çeşitli türevlerinin ortaya çıkması, uygulamasını daha da genişletmiştir.

Kimyasal özellikler
Filamentli, granüler ve toz formlarda oluşan renksiz veya hafif sarı katı.
Su ile viskoz bir kolloidal çözelti oluşturur; alkol, eter ve kloroformda çözünmez. yanıcı.

Kimyasal özellikler
Sodyum aljinat, kokusuz ve tatsız, beyaz ila soluk sarımsı-kahverengi renkli bir toz olarak oluşur.

Tarih
Sodyum aljinat, ilk olarak 1881'de İngiliz kimyager Edward CC Stanford tarafından bir patent başvurusunda açıklanan doğal bir polisakarit ürünüdür.
Bu güne kadar kahverengi algler, sodyum aljinatı çıkarmak için kullanılan ana kaynaktır.
Bu grup, soğuk kuzey denizlerinde bulunan yosunlar gibi birçok deniz yosununu içerir.
Gıda endüstrisine ek olarak, sodyum aljinatın jelleştirici özellikleri tıbbi, dişçilik ve kozmetik uygulamalarında yıllardır kullanılmaktadır.

kullanır
Sodyum aljinat tatsız bir sakız olarak kullanılabilir.
Sodyum aljinat, gıda endüstrisi tarafından viskoziteyi arttırmak ve bir emülgatör olarak kullanılır.
Sodyum aljinat hazımsızlık tabletlerinde ve diş ölçülerinin hazırlanmasında da kullanılır.
Sodyum aljinat (NaAlg) ve modifiye edilmiş formları, hidrofilik doğası ve istenen ayrımı elde etmek için yapılarını modifiye etme/ayarlama çok yönlülüğü nedeniyle sulu-organik çözeltilerin pervaporasyon (PV) ayrımında membranlar olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sodyum aljinat, kahverengi deniz yosunu ve yosunlardan ekstrakte edilebilen bir polimerdir.
Sodyum aljinat, bu bitkilerin hücre duvarlarını oluşturmaya yardımcı olan yapısal polimerlerden biridir.
Sodyum aljinat bazı olağandışı özelliklere ve çok çeşitli kullanımlara sahiptir.

Hangi deniz yosunları aljinat içerir?
Aljinat, yosunlar ve kaya yosunları gibi kahverengi deniz yosunlarının hücre duvarlarında bulunur; yosun fotoğrafları PSA'nın "Algler ve Biyoçeşitlilik" ve "Algler ve İnsanlar" yer imlerinde (bu web sayfasında da bulunmaktadır).

Aljinatlar kahverengi deniz yosunlarında ne yapar?
Aynı deniz yosununun farklı kısımları, hücre duvarlarında genellikle farklı tür ve miktarlarda aljinat içerir.
Bu aljinatlar, deniz yosunlarına esnek, mekanik bir yapı sağlar ve deniz yosunları kuvvetli su hareketine (dalgalar, akımlar) maruz kaldığında olası yaralanmalara karşı yastıklar.

Hangi ürünler aljinat kullanır?
Aljinat, gıdalardaki bileşenlerin birbirinden ayrılmasını önlemek (yani, Sodyum aljinat, emülgatör veya stabilizatör olarak kullanılır) ve "kremalı gıdalardan" "jöleli gıdalara" lezzetli, pürüzsüz bir doku oluşturmak için kullanılır.
Örneğin aljinat genellikle dondurmalarda, salata soslarında, meyve sularında ve yoğurtta bulunur.
Aljinat ayrıca kağıt, tekstil, evcil hayvan gıdaları ve farmasötiklerin imalatında bir emülgatör veya jelleştirici madde olarak kullanılır.
Aljinat hemen hemen her insanın hayatına dokunur, neredeyse her gün.

Eğlence için aljinatlı bir jeli nasıl yaparım?
Bir öğretmen veya profesör iseniz, bu alıştırmadaki bilgiler ve bağlantıları, öğrencilere hidrokolloidler, polimerler, difüzyon ve kimyasal dönüşümün (yani aljinat zincirleri arasında oluşan kalsiyum köprüleri) değişime uğrama gücünü öğretmek için aljinatı kullanmanıza izin verecektir. bir malzemenin şekli ve dokusu.

Bu yapıldıktan sonra, alginik aside alkol, ardından aljinik asidi sodyum aljinata dönüştüren sodyum karbonat eklenir.
Sodyum aljinat, alkol ve su karışımı içinde çözünmez, bu nedenle Sodyum aljinat karışımdan ayrılabilir, kurutulabilir ve özel uygulamasına bağlı olarak uygun bir parçacık boyutuna öğütülebilir.
Sodyum aljinatı ilk ekstraksiyon solüsyonundan geri kazanmanın ikinci yolu, bir kalsiyum tuzu eklemektir.
Bu, kalsiyum aljinatın lifli bir doku ile oluşmasına neden olur; Sodyum aljinat suda çözünmez ve ondan ayrılabilir.
Ayrılan kalsiyum aljinat suda süspanse edilir ve Sodyum aljinatı aljinik aside dönüştürmek için asit eklenir.
Bu lifli aljinik asit kolayca ayrılır, alkolle birlikte gezegen tipi bir karıştırıcıya yerleştirilir ve tüm aljinik asit sodyum aljinata dönüştürülünceye kadar yavaş yavaş sodyum karbonat macuna eklenir.
Sodyum aljinat macunu bazen daha sonra kurutulan ve öğütülen peletlere ekstrüde edilir.
İşlem basit görünüyor, kesinlikle kimya basit: deniz yosunundaki çözünmeyen aljinat tuzlarını çözünür sodyum aljinata dönüştürün; sodyum aljinatın özüt çözeltisinden ya aljinik asit ya da kalsiyum aljinat çökeltilir; bunlardan herhangi birini, bu sefer içinde sodyum tuzunun çözülmediği bir alkol ve su karışımı içinde, sodyum aljinata dönüştürün.
Zorluklar, süreçte karşılaşılan malzemelerin işlenmesinde yatmaktadır ve bu sorunları anlamak için işlemin biraz daha detayı gerekmektedir.

Sodyum Aljinat Fonksiyonu
Sodyum aljinat, kalsiyum varlığında jelleşmek, kalsiyum yokluğunda kesme-inceltici koyulaştırıcı olarak, emülsiyonları veya köpükleri stabilize etmek ve filmler oluşturmak için kullanılır.
Modernist mutfakta, sodyum aljinat çoğunlukla kalsiyum tuzları ile küçük havyar benzeri ve ağızda patlayan sıvı ile büyük küreler üretmek için kullanılır.
Küre oluşturmak için iki ana süreç vardır, temel küreselleştirme ve ters küreselleştirme.

Aljinatı çıkarmak için, deniz yosunu parçalara ayrılır ve sıcak bir alkali, genellikle sodyum karbonat çözeltisi ile karıştırılır.
Yaklaşık iki saatlik bir süre boyunca aljinat, çok kalın bir bulamaç verecek şekilde sodyum aljinat olarak çözünür.
Bu bulamaç ayrıca deniz yosununun çözülmeyen, özellikle selüloz olan kısmını da içerir.
Bu çözünmeyen kalıntı çözeltiden uzaklaştırılmalıdır.
Çözelti süzülemeyecek kadar kalın (viskoz) ve çok miktarda su ile seyreltilmelidir.
Seyreltmeden sonra çözelti, bir filtre presinde bir filtre bezinden geçirilir.

Ancak çözülmemiş kalıntı parçaları çok incedir ve filtre bezini hızla tıkayabilir.
Bu nedenle, filtrasyon başlamadan önce, diyatomlu toprak gibi bir filtre yardımcısı eklenmelidir; bu, ince parçacıkların çoğunu filtre bezinin yüzeyinden uzak tutar ve filtrelemeyi kolaylaştırır.
Bununla birlikte, filtre yardımı pahalıdır ve maliyetlere önemli bir katkı sağlayabilir.
İhtiyaç duyulan filtre yardımı miktarını azaltmak için, bazı işlemciler özüt suyla seyreltilirken havayı zorlar (özüt ve seyreltme suyu, içine havanın zorlandığı bir hat içi karıştırıcıda karıştırılır).
İnce hava kabarcıkları kendilerini kalıntı parçacıklarına bağlar.
Seyreltilmiş ekstrakt, hava tepeye yükselirken kalıntı partikülleri de beraberinde alarak birkaç saat bekletilir.
Bu köpüklü hava ve kalıntı karışımı üstten alınır ve çözelti alttan çekilir ve filtreye pompalanır.

Aljinat hidrojelleri
Aljinat, olası rejenerasyon için beyin dokusunu uyarmak için biyomühendislik araştırmalarında sinir büyüme faktörü ile birleştirilmiş mikropartiküller veya toplu jellerden oluşan bir hidrojelde kullanılabilir.
Kemik rekonstrüksiyonu araştırmalarında, aljinat kompozitleri, diğer faktörlerin yanı sıra geliştirilmiş gözeneklilik, hücre proliferasyonu ve mekanik mukavemet gibi rejenerasyonu teşvik eden olumlu özelliklere sahiptir.

Kimyasal formül: (C6H8O6)n
Molar kütle: 10.000 – 600.000
Görünüm: Beyazdan sarıya, lifli toz
Yoğunluk: 1.601 g/cm3
Asitlik (pKa): 1.5–3.5

Tanım
Stabilizatör, emülgatör, koyulaştırıcı, formülasyon yardımcısı [DFC] Kimyasal bileşik sodyum aljinat, aljinik asidin sodyum tuzudur.
Sodyum aljinat, kahverengi alglerin hücre duvarlarından çıkarılan bir sakızdır.
Tatsız bir sakız olarak Sodyum aljinat, gıda endüstrisi tarafından viskoziteyi arttırmak ve bir emülgatör olarak kullanılır.
Gıda katkı maddesi olarak sodyum aljinat özellikle jel benzeri gıdaların üretiminde kullanılmaktadır.
Örneğin, fırıncıların "Chelly"leri genellikle jelleşmiş aljinat "reçeli"dir.

Sodyum aljinat üretimi:
Kahverengi deniz yosunundan sodyum aljinatları çıkarmak için kullanılan üretim süreci iki kategoriye ayrılır:
1) kalsiyum aljinat yöntemi ve 2) aljinik asit yöntemi.
Kimyasal olarak işlem basittir, ancak viskoz çözeltilerden sümüksü kalıntılar ve yapı içinde büyük miktarda sıvı tutan jelatinimsi çökeltilerin ayrılması ve böylece filtrasyon ve santrifüjlemeye direnmeleri arasında gereken fiziksel ayrımlardan zorluklar ortaya çıkar.

Sodyum aljinat, kahverengi alglerin hücre duvarlarından alınan doğal bir jelleştirici maddedir.
Sodyum aljinat, yalnızca Sodyum aljinat kalsiyum ile temas ettiğinde jelleşir.
Sodyum aljinatın küreleştirme dışında kalınlaştırma, genel jelleşme ve köpürme gibi birçok kullanımı da vardır. Bilseniz de bilmeseniz de, her birimiz dondurma veya dolma kokteyl zeytinlerinin yenibahar kısmı gibi birçok ticari gıda türünde sodyum aljinat yedik!

Sodyum Aljinat, metal yaprak uygulanırken hayvansal tutkalın viskozitesini arttırmak için kullanılır.
99g suya 0.1ml「Fungicide」 ekleyin, ardından 1g「Sodyum Aljinat」 ekleyin ve iyice karıştırın.
Geride topaklar kalacak, ancak topakların tamamen çözülmesini sağlamak için Sodyum aljinatı gece boyunca buzdolabında bırakın.

Diğer isimler
Aljinik asit; E400; [D-ManA(β1→4)L-GulA(α1→4)]n

Sodyum aljinat (NaC6H7O6), 1,4-β-d-mannuronik (M) ve a-l-guluronik (G) asitlerden oluşan alginik asidin lineer bir polisakarit türevidir.
Sodyum aljinat, deniz kahverengi alglerinin bir hücre duvarı bileşenidir ve yaklaşık %30 ila %60 alginik asit içerir.
Aljinik asidin sodyum alginata dönüştürülmesi, özütlenmesine yardımcı olan sudaki çözünürlüğüne izin verir.
Bakteriyel aljinatlar sadece iki bakteri türü olan Pseudomonas ve Azotobacter tarafından sentezlenir ve çevreden korunmak ve yüzeylere tutunmak için biyofilm sentezi için kullanılır.
Bu sentez yöntemi, bakterilerin iyi tanımlanmış bir monomer bileşimine sahip aljinatlar üretmesine izin verir, bu da "kişiye özel" bakteri aljinatlarının üretimine izin verebilir.

Kahverengi alglerden alınan bir madde olan sodyum aljinat, vücudunuzdaki toksinleri ve ağır metalleri uzaklaştırmak için kullanılabilir.
Sodyum aljinat, onları çekmek için stronsiyum, kadmiyum, arsenik ve alüminyum gibi çeşitli metal türlerine bağlanır.
Sodyum aljinat, zararlı çevresel dumanlardan kurtulmak için de kullanılabilir.
Bu nedenle Seroyal'in Sodyum Aljinat vejetaryen kapsülleri gibi takviyeler birçok kişiye yardımcı olur.

CAS Numarası: 9005-32-7
ChemSpider: Yok
ECHA Bilgi Kartı: 100.029.697
EC Numarası: 232-680-1
E numarası: E400 (kalınlaştırıcılar, ...)
UNII: 8C3Z4148WZ
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID601010868

Aljinat bazlı hidrojeller, yapısal olarak vücuttaki makromoleküler bazlı bileşenlere benzer olduklarından ve genellikle minimal invaziv uygulama yoluyla vücuda iletilebildiklerinden, ilaç dağıtım sistemleri ve biyomedikal implantlar olarak kullanım için oldukça umut verici adaylardır.
Aljinat, protein ilaçlarının verilmesi için mükemmel bir adaydır, çünkü proteinler, denatürasyonlarını en aza indiren nispeten yumuşak koşullar altında aljinat bazlı formülasyonlara dahil edilebilir ve jeller, serbest bırakılıncaya kadar onları bozulmadan koruyabilir.

Sodyum aljinat jelleri, biyomedikal çalışmalarda memeli hücre kültürü için bir model sistem olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Bu jeller, ya 2-D ya da daha fizyolojik olarak ilgili 3-D kültür sistemleri olarak hizmet etmek üzere kolaylıkla uyarlanabilir.
Aljinat jellerine düşük protein adsorpsiyonu ile birlikte aljinat için memeli hücre reseptörlerinin eksikliği, bu malzemelerin üzerine hücre yapışması için oldukça spesifik ve nicel modların dahil edilebileceği ideal bir boş levha olarak birçok yönden hizmet etmesine izin verir.
Ayrıca, in vitro çalışmalarla ortaya çıkarılan temel bulgular, biyouyumluluğu ve aljinatın vücuda kolay girişi nedeniyle in vivo olarak kolayca tercüme edilebilir.

Tatsız bir sakız olarak Sodyum aljinat, gıda endüstrisi tarafından viskoziteyi arttırmak ve bir emülgatör olarak kullanılır.
Sodyum aljinat hazımsızlık tabletlerinde ve diş ölçülerinin hazırlanmasında da kullanılır.
Sodyum aljinat için önemli bir uygulama, tekstil serigrafi ve halı jet baskısında reaktif boyalar (Procion pamuklu reaktif boyalar gibi) için koyulaştırıcı olarak reaktif boya baskısındadır.
Aljinatlar, nişasta bazlı koyulaştırıcıların aksine bu boyalarla reaksiyona girmez ve kolayca yıkanır.
Sodyum aljinat, radyoaktif olmayan muadillerinin yerini almış olan iyodin-131 ve stronsiyum-90 gibi radyoaktif maddeleri vücuttan çekmek için iyi bir şelatördür.
Sodyum aljinat, enzimlerin inklüzyon yoluyla immobilize edilmesinde de kullanılır.

Ağırlık: 0,5 lbs
Boyutlar: 3 × 3 × 3 inç
İçindekiler: 50 g flakon
Depolama: Oda sıcaklığı

Sodyum ve potasyum aljinat, teknolojik katkı maddeleri olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır (fonksiyonel gruplar: emülgatörler, stabilizatörler, koyulaştırıcılar, jelleştirici maddeler ve bağlayıcılar).
Sodyum aljinat, önerilen maksimum kullanım seviyesi olmaksızın evcil hayvanlar, diğer gıda üretmeyen hayvanlar ve balıklar için yem maddelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Potasyum aljinat, kedi ve köpek yemlerinde 40.000 mg/kg'a kadar olan seviyelerde (kuru madde üzerinde) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Katkı maddelerinin fonksiyonel özellikleri aljinat içeriği ile belirlendiğinden, sodyum ve potasyum aljinat eşdeğer kabul edilmiştir.
Kediler, köpekler, diğer gıda üretmeyen hayvanlar, salmonidler ve diğer balıklar için güvenli kabul edilen maksimum doz, 40.000 mg aljinat (sodyum ve potasyum tuzları)/kg tam yemdir.

Aljinatların balık yemlerinde kullanılması tüketiciyi ilgilendirmez.
Aljinatların cildi tahriş edici olmadığı, ancak gözler için hafif tahriş edici olduğu bildirilmektedir.
Deri ve solunum yolu için potansiyel hassaslaştırıcılar olarak kabul edilirler.
Aljinatlar, kahverengi alglerde doğal olarak oluşan yüksek moleküler ağırlıklı polimerlerdir.
Balık yemlerinde kullanımları su ortamı için risk oluşturmaz.
Aljinatlar stabilizatörler, koyulaştırıcılar, jelleştirici ajanlar ve bağlayıcılar olarak etkilidir.
Aljinatların emülgatörler olarak etkinliği hakkında bir sonuca varılamadı.

Sodyum aljinat jelleşme süreci
Aljinat hidrojelleri, çeşitli çapraz bağlama yöntemleriyle hazırlanabilir ve canlı dokuların hücre dışı matrislerine yapısal benzerlikleri geniş uygulamalara izin verir.
Sulu bir aljinat çözeltisinden hidrojel hazırlamanın en yaygın yöntemi, çözeltiyi iki değerlikli katyonlar (yani Ca2+) gibi iyonik çapraz bağlama maddeleriyle birleştirmektir.

Kalsiyum klorür (CaCl2) aljinatı iyonik olarak çapraz bağlamak için en sık kullanılan ajanlardan biridir.
Sodyum aljinat, sulu çözeltilerde yüksek çözünürlüğü nedeniyle tipik olarak hızlı ve zayıf kontrollü jelleşmeye yol açar.
Jelleşmeyi yavaşlatmak ve kontrol etmek için bir yaklaşım, tampondaki fosfat grupları kalsiyum iyonları ile reaksiyonda aljinatın karboksilat gruplarıyla rekabet ettiğinden ve jelleşmeyi geciktirdiğinden, fosfat içeren bir tampon (örn., sodyum heksametafosfat) kullanmaktır.
Kalsiyum sülfat (CaSO4) ve kalsiyum karbonat (CaCO3), düşük çözünürlüklerinden dolayı jelleşme hızını yavaşlatabilir ve aljinat jellerinin çalışma süresini uzatabilir.
Jelleşme hızı, iki değerlikli katyonlar kullanıldığında jel homojenliğini ve gücünü kontrol etmede kritik bir faktördür ve daha yavaş jelleşme, daha düzgün yapılar ve daha fazla mekanik bütünlük üretir.
Son olarak, ısıya duyarlı hidrojeller, sıcaklık değişimlerine tepki olarak ayarlanabilir şişme özellikleri nedeniyle, jellerden ilaç salınımının isteğe bağlı modülasyonuna yol açmaları nedeniyle, bugüne kadar birçok ilaç dağıtım uygulamasında geniş çapta araştırılmıştır.

Aljinat mikro parçacıklar
Sodyum aljinat bazlı partiküller, iyi biyouyumluluk ve iyileştirilmiş iletim, stabilizasyon ve kapsüllenmiş ilaçların uzun süreli salınımı için biyobozunabilirlik gibi doğal özellikleri nedeniyle en çok aranan ilaç dağıtım platformlarından biri olarak ortaya çıkmıştır.
Ayrıca farmasötik araştırma, doku mühendisliği ve rejeneratif tıpta canlı hücrelerin kapsüllenmesi için yaygın olarak kullanılırlar.
Bu tür mikrojeller, örneğin hücre kaderi üzerindeki hücre hapsinin rolünü incelemek veya hasarlı dokunun onarımı için hücreleri teslim etmek için tek tek hücrelerin bağımsız olarak izlenmesine veya manipüle edilmesine izin veren mikrometre boyutunda 3D kültür birimleri olarak işlev görür.

Sodyum Aljinatlar
Nalgin ULV Çok düşük viskozite
Nalgin MV-120 Orta viskozite / orta jel
Nalgin 600 & Nalgin 800 Yüksek viskozite
Nalgin 1000 Çok yüksek viskozite
Nalgin HG Yüksek jel / orta viskozite
Uygulamalar ve tipik kullanım seviyeleri:

Sodyum aljinat, aljinatın karboksil gruplarının bir sodyum iyonu ile bağlandığı nötr bir tuzdur.
Alginik asit suda çözünmez, ancak sodyum aljinat pürüzsüz viskoz bir çözelti üretmek için hem soğuk hem de sıcak suda çözünür.

Fırın ve Tatlı Jelleri %0,10 ila %0,20
Kuru Karışımlar %0,10 ila %0,30
Dondurulmuş Tatlılar %0,10 - %0,30
Buzlanma %0.10 ila %0.30 arası
Sütlü Pudingler %0,50 ila %0,80
Pasta Dolguları %0.25 ila %0.50
Yeniden Yapılandırılmış Gıdalar %0,75 ila %1,50
Soslar %0,20 ila %0,35
Şuruplar ve Topingler %0.10 ila %0.25
İşlenmiş Peynir %0.10 ila %0.25
Salata Sosu %0.10 ila %0.50
İçecekler %0,10 ila %0,50

Yapı
Alginik asit, sırasıyla (1→4)-bağlı β-D-mannuronat (M) ve a-L-guluronat (G) kalıntılarının homopolimerik bloklarına sahip, farklı diziler veya bloklarda kovalent olarak birbirine bağlı lineer bir kopolimerdir.
Monomerler, ardışık G kalıntılarının (G blokları), ardışık M kalıntılarının (M blokları) veya değişen M ve G kalıntılarının (MG blokları) homopolimerik bloklarında görünebilir.
α-L-guluronatın β-D-mannuronatın C-5 epimeri olduğuna dikkat edin.

Sodyum Aljinat Ne İçin Kullanılır?
Küre oluşturmak için sodyum aljinat kullanmanın iki ana yolu vardır.
Birincisi, sodyum aljinatın aromalı bir sıvıya karıştırıldığı ve daha sonra bir kaşık dolusu kalsiyum laktat veya kalsiyum klorür banyosuna eklendiği doğrudan küreleştirmedir.
İkincisi, kalsiyumun lezzetli sıvıya eklendiği ve ardından sıvının kaşık dolusu bir sodyum aljinat banyosuna eklendiği ters küreleştirmedir.

Sodyum aljinat, asidik olmayan karışımlarda en iyi sonucu verir.
Sodyum aljinatı asidik bir şeyde kullanmaya çalışıyorsanız, sodyum aljinatı eklemeden önce pH'ı değiştirmek için genellikle sodyum sitrat ekleyebilirsiniz.
Püre gibi daha kalın bir maddeyi jelleştirmek istiyorsanız, karışım daha iyi bir sıvı kıvamına gelene kadar inceltmek için su ekleyin.
Sodyum aljinatın küreleştirme dışında kalınlaştırma, genel jelleşme ve köpürme gibi birçok kullanımı da vardır.

Sodyum aljinat
9005-38-3
D-Galakturonik asit sodyum tuzu
sodyum;3,4,5,6-tetrahidroksioksan-2-karboksilat
natriumglukuronat
Aljinik asit monosodyum tuzu
SCHEMBL20919851
EBD39195
FT-0621962
FT-0670280
K-4769
sodyum;(2S,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroksioksan-2-karboksilat

Sodyum aljinat (kahverengi alg veya deniz yosunundan elde edilen bir gıda ürünü), kalsiyum varlığında ısıya dayanıklı jeller oluşturan koyulaştırıcı ve jelleştirici bir maddedir.
Bu özellik, aşçıların küreleştirme olarak bilinen bir teknikle jelleşmiş küreler yapmasına olanak tanır.
Sodyum aljinat, gıda endüstrisinde uzun yıllardır jel benzeri gıdaların üretimi için kullanılmaktadır - örneğin, hazırlanmış kokteyl zeytinlerinde yenibahar doldurma.
Sodyum aljinat, karbonhidrat birimlerinden oluşan uzun zincirlerden oluşur - bu uzun stantlar, düşük konsantrasyonlarda (örneğin %1) çok verimli bir koyulaştırıcı madde olarak hareket etmesine izin verir.
Aljinatlardan oluşturulan jeller, 150ᵒC'ye kadar yüksek sıcaklıklara erimeden dayanma gibi şaşırtıcı bir yeteneğe sahiptir ve bu sayede et suyu gibi sıcak uygulamalarda kullanılmalarına olanak tanır.
Bir sıvıya aljinat eklendiğinde, koyulaştırıcı görevi görür.
Kalsiyum iyonlarının varlığında aljinat içeren bir karışım jel oluşturacaktır.
Kalsiyum iyonları kendilerini ayrı aljinat iplikleri arasına sokar ve bunların birbirine kenetlenip bir jel oluşturmasına izin verir.

KÜRESELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
Jel kabarcığı içinde kapsüllenecek üründeki kalsiyum içeriğine göre farklılık gösteren bu tür bir küreselleşmeyi oluşturmak için iki ana yöntem vardır.
Kalsiyum içermeyen maddeler için, aromalı bir sıvı sodyum aljinat ile karıştırılır ve bu karışımın damlacıkları, su ve kalsiyum laktat veya kalsiyum glukonattan (her ikisi de diğer kalsiyum formlarından daha az acıdır) oluşan oda sıcaklığındaki bir çözeltiye damlatılır.
'Ters' küreleştirme, kalsiyum açısından zengin maddelerle kullanım için bir tekniktir, bu durumda ilave kalsiyum (gerekirse) aromalı bir sıvıya karıştırılır ve sodyum aljinat suya karıştırılır.
Her iki yöntem de benzer bir sonuç verir: dokusal olarak havyara benzeyen ince bir jel zar tarafından tutulan bir sıvı küresi.

Temel küreleştirme, ultra ince zarlı küreler elde etmek için daha kolay ve idealdir.
Küreler genellikle havyar olarak adlandırılır.

Kimyasal Formül C6H9NaO7
IUPAC adı sodyum 3,4,5,6-tetrahidroksioksan-2-karboksilat
InChI Tanımlayıcı InChI=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,( H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Anahtarı MSXHSNHNTORCAW-UHFFFAOYSA-M
İzomerik GÜLÜŞLER [Na+].OC1OC(C(O)C(O)C1O)C([O-])=O
Ortalama Molekül Ağırlığı 216.1212
Monoizotopik Molekül Ağırlığı 216.024597317

biyolojik kaynak: sentetik
Kalite Seviyesi: 400
sınıf: Helal
reg. uyma:
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
Belgeler: Mevcut belgeler için Güvenlik ve Belgelere bakın
Öne Çıkan Sektör: Tatlar ve Kokular
Organoleptik: kokusuz
gıda alerjeni: bilinen alerjen yok

BİLİM
Aromalı küreleştirme sıvısı kalsiyum açısından çok yüksek veya asidik olamaz (pH seviyesi 3,6'nın üzerinde olmalıdır).
Yaklaşık %0.5'lik bir konsantrasyon (yaklaşık 5g ila 1tr) sodyum aljinat aromalı sıvıya dağıtılır (bu, kullanılan sıvının özelliklerine bağlı olarak değişecektir).
Yaklaşık %1'lik bir konsantrasyon (yaklaşık 10 g ila 1 ltr) kalsiyum (glukonat veya laktat tavsiye edilir - algılanabilir acı bir tat olmaması nedeniyle) suda çözülür ve buna "su banyosu" denir.

Erime noktası:99 °C
Yoğunluk 1.0 g/cm3(Sıcaklık: 25 °C)
FEMA 2014 | ALGIN (LAMINARIA SPP. VE DİĞER KELPS)
saklama derecesi. RT'de saklayın.
çözünürlük Suda yavaş çözünür, viskoz, koloidal bir çözelti oluşturur, pratik olarak etanolde çözünmez (%96).
form tozu
renk Beyazdan Kirli beyaza
PH6.0-8.0 (H2O içinde 10mg/mL)
Suda Çözünürlük Suda çözünür. Alkol, kloroform ve eterde çözünmez.
Hassas Higroskopik
Merck 14,241
Kararlılık: Kararlı. Güçlü asitler, güçlü bazlar, güçlü oksitleyici maddeler ile uyumsuz.
Gıdaya Eklenen Maddeler (eski adıyla EAFUS)ALJİNAT, SODYUM
SCOGS (GRAS Maddeleri Seç Komitesi)Sodyum aljinat
CAS Veritabanı Referansı9005-38-3(CAS Veritabanı Referansı)
FDA 21 CFR184.1724; 582.7724; 173.310
FDA UNIIC269C4G2ZQ
EPA Madde Kayıt SistemiSodyum aljinat (9005-38-3)

Sodyum Aljinat Nedir?
Sodyum aljinat, ilk olarak 1881'de İngiliz kimyager Edward CC Stanford tarafından bir patent başvurusunda açıklanan doğal bir polisakarit ürünüdür.
Bu güne kadar kahverengi algler, sodyum aljinatı çıkarmak için kullanılan ana kaynaktır.
Bu grup, soğuk kuzey denizlerinde bulunan yosunlar gibi birçok deniz yosununu içerir.
Gıda endüstrisine ek olarak, sodyum aljinatın jelleştirici özellikleri tıbbi, dişçilik ve kozmetik uygulamalarında yıllardır kullanılmaktadır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.