SODYUM ALKAN SÜLFONAT

Sodyum Alkan Sülfonat = SAS

Sodyum Alkan Sülfonat (SAS), parafin sülfonat olarak da adlandırılan anyonik bir yüzey aktif maddedir.
Sodyum Alkan Sülfonat ilk kez 1940 yılında sentezlenmiş ve 1960'lardan beri sürfaktan olarak kullanılmaktadır.
SAS, bulaşık, çamaşır ve temizlik ürünleri pazarında kullanılan başlıca anyonik yüzey aktif maddelerden biridir.
Sodyum alkil sülfatlar (SAS), deterjanlar veya ıslatıcı maddeler olarak işlev gören suda çözünür tuzlardır.

Sodyum Alkan Sülfonat kullanır:
Sodyum alkil sülfatlar deterjanlarda, bulaşık yıkama sıvılarında, duş jellerinde, şampuanlarda, saç kremlerinde ve yumuşatıcılarda kullanılabilir.
SAS, yangın söndürme maddesi olarak kullanılabilir, çünkü Sekonder Alkan Sülfonat yanıcı değildir.
Kozmetik endüstrisinde Sodyum Alkan Sülfonat, diş macunu veya nemlendirici ürünler için yağlı ve suda çözünür bileşikleri karıştırmak için bir emülgatör olarak kullanılır.

Sodyum Alkan Sülfonat, bulaşıkları ve mutfak gereçlerini temizlemek için kullanılan bir deterjan türüdür.
Sodyum Alkan Sülfonat, çalışma yüzeyleri ve diğer sert malzemeler için bir temizlik maddesi olarak da kullanılabilir.
Sodyum Alkan Sülfonat esas olarak, kükürtün asil klorürler veya alkoller ile reaksiyona sokulmasıyla sentezlenen ve istenen sülfonil klorür veya alkansülfonik asidin sodyum tuzunu (veya potasyum tuzlarını) veren sülfisosiyanatlardan kaynaklanır.
Sodyum Alkan Sülfonat, sodyum dodesil sülfat (bir deterjan), sodyum lauril eter sülfat (deterjan) ve nonilfenol polietoksilatlar (yüzey aktif maddeler) gibi diğer birçok ilgili kimyasal ve maddeyi üretmek için kullanılabilir.
Sodyum Alkan Sülfonat, kauçuk ürünler ve plastikler gibi diğer maddelerin imalatında da kullanılır.
Sodyum Alkan Sülfonat birçok ev temizleyicisinde bulunabilir çünkü Sodyum Alkan Sülfonat metal yüzeylerdeki veya bulaşıklardaki yağlı kiri kolayca çözer.
Sodyum Alkan Sülfonat, mermer ürünlerde veya granit tezgahlarda oluşan sert su lekelerine zorlanmadan uygulanabilir.
Sodyum Alkan Sülfonat, çeşitli malzemelerden yağ bazlı kir birikintilerini çıkarma kabiliyeti nedeniyle sabunla karşılaştırıldığında çok sayıda fayda sağlar: örneğin, giysiler ve tezgahların bu tür deterjanı kullandıktan sonra uygulama öncesine göre daha temiz olduğu kanıtlanmıştır (nedeniyle bulaşık yıkamak için).

Sodyum Alkan Sülfonat özellikleri
Sodyum alkil sülfat, alkil sülfatların üyeleridir.
Terimin ima ettiği gibi bunlar farklı alkillerin karışımıdır, örn. sodyum lauril sülfat.
Deterjan kokan renksiz veya beyaz tozlar veya viskoz sıvılardır.
Bazı örnekler sarımsı görünür.
Suda çözünürler ve sabun köpüğü oluşturabilirler.
Sodyum Alkan Sülfonatın kimyasal formülü CnH2n+1OSO2ONa'dır.
CAS Numarası 68955-19-1'dir.
SAS, 50 derece C'de hidrolize ederek kaynama ile ayrışır.

Sodyum Alkan Sülfonat kullanır
-Biyobozunur deterjan ara maddesi.
-Tanım
-14-18 karbon atomlu zincir uzunluklarına sahip doğrusal parafinlerin bir alkan sülfonik asidinin sodyum tuzu.
-Bulaşık Yıkama Sıvıları
-Ev Deterjanları ve Temizleyiciler
-Endüstriyel Temizleyiciler
-Kişisel Bakım ürünleri

Sodyum Alkan Sülfonat tekstil, baskı ve boyama yardımcıları, sıvı deterjanlar, vinil klorürün polimerizasyonu için emülgatörler olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Sodyum Alkan Sülfonat, SAS, Sodyum C14-18 alkan sülfonat, Parafin (C14-C18) sülfonat sodyum tuzu, İkincil alkan sülfonat, Sodyum alkan (C14-C18) sülfonat, Sülfonik asit C14-18-alkan sodyum tuzları, tekstil, baskı, boyama yardımcı

Sodyum Alkan Sülfonat, makine ile çalkalanarak (konsantre ürünler olması durumunda) veya elle ovalanarak (seyreltilmiş ürünlerle) tekstil yüzeylerine uygulanır.
Deterjan uygulanmadan önce kumaş yüzeyi tamamen ıslatılmalıdır; Sodyum Alkan Sülfonat, malzemenin yüzey alanı üzerinde daha iyi dağılıma neden olacak bir atomize edici meme kullanılarak da püskürtülebilir.
Endüstriyel sınıf sodyum alkansülfonat, suyla karıştırmak için düşük kesme hızlarına ihtiyaç duyan yüksek bir viskoziteye sahip olabilir, ancak Sodyum Alkan Sülfonat su ile seyreltilmeyecektir.

Misel çözeltisi içindeki sodyum alkan sülfonatlar (C9, C8, C7 ve C6), 298,2 K'da Niaq2+ ile iki dişli ligand piridin-2-azo-p-dimetilanilin (pada) arasındaki reaksiyon hızını arttırmak için kullanılmıştır.
Berezin benzeri bir model, misellere reaktiflerin her birinin bağlanma sabitleri ve reaksiyon hacmi ve misel yüzey aktif maddenin konsantrasyonu açısından gözlemlenen kinetik sabitleri hesaba katmak için kullanılmıştır.
Belirli bir zincir uzunluğu için, alkansülfonatlar, reaksiyon hızını arttırmada alkil sülfatlardan yaklaşık %25 daha az etkilidir ve model bunu başarıyla açıklar.

Tekstil işleme kimyasalları, deri yardımcıları, deterjanlar ve temizlik ürünleri için hammadde olarak, emülsiyon polimerizasyonları için anyonik emülgatör olarak ve plastik malzemeler için antistatik ajan olarak kullanılan Sodyum Alkan Sülfonat (SAS).

Avrupa'daki SAS tüketiminin çoğu ev temizliğindedir.
Sodyum Alkan Sülfonatın en önemli kullanımı bulaşık yıkama sıvılarındadır, diğer küçük uygulamalar çamaşır deterjanları, ev temizleyicileri, kozmetik saç ve vücut bakım ürünleri, endüstriyel temizleyiciler ve özel teknik sektörlerdir.

Bulaşık Yıkama Sıvıları:
Sodyum Alkan Sülfonat, bulaşık deterjanının önemli bir bileşenidir.
Sodyum Alkilbenzensülfonatlar deterjan endüstrisinde önemli bir sınıftır ve yapıcı olarak kullanılmış olan fosfat esterlerinden gelen fosfor emisyonları üzerindeki düzenleyici baskılar nedeniyle zaman içinde kullanımları artmıştır.
Yüksek düzeyde yüzey aktif madde (SAS) içeriğine sahip bulaşık yıkama sıvılarının, bulaşıklardan gıda ve organik kalıntıları temizlemede düşük SAS düzeyine sahip olanlara göre daha etkili olduğu bulunmuştur.
Son zamanlarda, birçok bulaşık deterjanı, eller veya buna duyarlı cilt tipleri için sert olmamakla birlikte yağ kesme özellikleri için iyi çalışan bir yüzey aktif madde olan SLS'de yüksektir.

Ev Deterjanları ve Temizleyicileri:
Sodyum Alkan Sülfonat, ev deterjanlarında ve temizleyicilerinde yüzey aktif madde olarak kullanılır.
Sodyum Alkan Sülfonat köpüğü kontrol eder ve kirli çamaşırlar veya bulaşıklar gibi bir malzemeye yayılabilen veya ovulabilen bir emülsiyon oluşturarak su damlacıkları arasındaki yüzey gerilimini azaltarak yüzeylerdeki kiri çözmeye yardımcı olur.
Ayrıca Sodyum Alkan Sülfonat, malzemelerin yıkanırken "geri sıçramasını" da önler.

Sodyum Alkan Sülfonat kullanarak uygulama özeti
Alkan sülfonatın Avrupa tüketiminin çoğu ev temizliğindedir.
Sodyum Alkan Sülfonatın en önemli kullanımı bulaşık yıkama sıvılarındadır, diğer küçük uygulamalar çamaşır deterjanları, ev temizleyicileri, kozmetik saç ve vücut bakım ürünleri, endüstriyel temizleyiciler ve özel teknik sektörlerdir.

Endüstriyel Temizleyiciler:
Sodyum Alkan Sülfonat, endüstriyel temizleyicilerdeki ana bileşenlerden biridir.
Aslında, Sodyum Alkan Sülfonat dünya çapında bu ürünlerin %50'sinden fazlasını oluşturur.
Sodyum Alkan Sülfonat, metallerin yağdan arındırılması ve makine veya aletlerdeki yağlı yüzeylerden yağların çıkarılması gibi çeşitli uygulamalara sahiptir.
Sodyum Alkan Sülfonatlar, su ile temas eden metal borular için korozyon önleyici olarak da kullanılır.

Kişisel Bakım ürünleri:
Sodyum Alkan Sülfonat içeren kişisel bakım ürünleri arasında şampuanlar, saç kremleri, vücut şampuanları, köpük banyoları ve el sabunları bulunur.
Sodyum Alkan Sülfonat, kişisel bakım ürünlerinde köpük oluşturmak için kullanılan ve tüketicilerin saçlarını ve cildini durulamalarını kolaylaştıran bir bileşendir.
Sodyum Alkan Sülfonat içeren en popüler şampuan markalarından bazıları Head & Shoulders, Dove ve Ivory Snow'dur.
Yalnızca Avrupa'da, şampuanların yaklaşık %50'si, sodyum lauril sülfatlar (SLES) veya kokamidopropil betain gibi diğer deterjan bileşenlerinden zengin köpükler üretmede geleneksel olarak daha etkili bulunmuş olduklarından, Sodyum Alkan Sülfonat içeren mağaza raflarında mevcuttur.
Kişisel bakım ürünlerindeki Sodyum Alkan Sülfonat da daha hafif ve daha az tahriş edici bir formül oluşturmak için kullanılır.

SAS bir sodyum tuzu olduğundan, çok yüksek bir kaynama noktası beklenebilir ve bu nedenle ölçülmemiştir.
Ayrıca Sodyum Alkan Sülfonatın oda sıcaklığındaki buhar basıncı deneysel olarak belirlenemeyecek kadar düşüktür; bunun yerine, 16C-SAS için tahmin edildi.

Sodyum Alkan Sülfonat, yüksek kaliteli, açık renkli, sulu bir birincil alkan sülfonat çözeltisidir; Sodyum Alkan Sülfonat, mükemmel bağlanma özelliklerine sahip, düşük köpüren, biyolojik olarak parçalanabilen bir anyonik yüzey aktif maddedir.
Sodyum Alkan Sülfonat, iyi ıslatma ve hidrotropik özelliklerin yanı sıra geniş bir pH aralığında stabilite sağlar.
Sodyum Alkan Sülfonat, yüksek asidik ve alkali sistemlerde mükemmel çözünürlüğü ve ayrıca deterjan yapıcılar ve ağartıcı ile iyi uyumluluğu nedeniyle endüstriyel ve kurumsal temizleyicileri formüle etmede çok yönlülük sunar.

CAS: 85409-29-6

Asıl amaç:
Sodyum Alkan Sülfonat esas olarak tekstil, baskı ve boyama yardımcı maddeleri, sıvı deterjanlar, vinil klorürün polimerizasyonu için emülgatörler olarak kullanılır.
Anyonik yüzey aktif madde olarak kullanılan Sodyum Alkan Sülfonat, deterjan, yağlayıcı, köpürtücü madde olarak da kullanılabilir.
Sodyum Alkan Sülfonat pas önleyici katkı maddesi olarak kullanılır, emülgatör, tuzlu su emdirmeye karşı oldukça dirençli ve yağda oldukça iyi çözünürlüğe sahiptir.
Sodyum Alkan Sülfonat, demirli metaller ve pirinç üzerinde iyi bir pas önleme performansına sahiptir ve yağ Çözücüdeki birçok polar madde için yardımcı olarak kullanılabilir.
Sodyum Alkan Sülfonat, ter ve suya güçlü bir dönüşüm kabiliyetine sahiptir. Diğer pas önleyici katkı maddeleri ile birlikte kullanılır.
Sodyum Alkan Sülfonat genellikle işlemler ve pas önleyici yağ, pas önleyici gres, kesme sıvısı arasındaki temizlik için kullanılır.

Endüstriyel Olmayan Sınıf:
Endüstriyel Olmayan Sınıf Sodyum, bir çözelti oluşturmak için su ile karıştırılan bir tozdur.
Sodyum Alkan Sülfonat, yıkama sıvısının pH'ının nötralize edilmesi gereken birçok uygulamada kullanılabilir ve başka yollarla çıkarılması zor veya imkansız olan bazı tekstil yüzeyi kirleri için yararlı bulunmuştur.
Endüstriyel olmayan dereceli sodyum alkansülfonat ayrıca antiseptik, dezenfektan, koku giderici ve temizleyici madde olarak uygulama bulur.
Sodyum Alkan Sülfonat en sık olarak yüzeylere, elde yıkamak için seyreltik çözeltiler içeren bir püskürtücü kullanarak (örneğin, bulaşık yıkama sıvıları) veya nehirlere, okyanuslara vb.

EŞANLAMLI SÖZCÜK:
Sodyum C14-18 alkan sülfonat
Parafin (C14-C18) sülfonat, sodyum tuzu
SAS; ikincil alkan sülfonat
Sodyum alkan (C14-C18) sülfonat
Sülfonik asit, C14-18-alkan, sodyum tuzları

Birincil alkan sülfonatların içeriği < %1'dir.
UV ışığı ve su varlığında sülfoksidasyon, iyi dengelenmiş uygulama özelliklerine olumlu katkıda bulunan yaklaşık %90 mono ve %10 disülfonik asit karışımı ile sonuçlanır.
Sülfoksidasyon için kullanılan parafin kesim, optimum köpürme, ıslatma, emülsifiye etme, yıkama ve temizleme performansı ile karakterize edilen bir ürün sağlar.
Sodyum Alkan Sülfonat bileşimi, yüksek ve düşük pH değerlerinde iyi çözünürlük, güçlü yüzey aktif madde özellikleri ve yüksek kimyasal stabiliteyi garanti eder.
Ticari SAS, birçok bağımsız bileşenden oluşur.
Mevcut risk değerlendirmesi bir kategori yaklaşımını benimser, yani her izomer ve homologun ayrı ayrı yerine yukarıda açıklandığı gibi SAS karışımının kaderini ve etkilerini dikkate alır.
Sonuç olarak, SAS özelliklerinin hesaplanan değerleri, yaklaşık 16'lık ortalama karbon zinciri uzunluğuna karşılık gelir.

FORMÜL: CH3(CH2)mCH(CH2)nCH3(SO3)Na, m n 11-15
NOTLAR: Sodyum C14-18 alkan sülfonat kullanımları ve uygulamaları şunları içerir: Hafif hizmet sıvı temizleyiciler, bulaşık deterjanları için yüzey aktif madde
SINIF: Özel Kimyasallar
FONKSİYONLAR: Sürfaktan
SEKTÖR: Deterjan, Temizleyiciler

Depolama
Orijinal kapalı ambalajında ​​doğru şekilde saklanır ve muhafaza edilirse raf ömrü en az 2 yıldır.
Sodyum Alkan Sülfonat neme karşı hassastır ve bu nedenle her zaman sıkıca kapatılmış orijinal kabında serin ve kuru bir yerde ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Sodyum Alkan Sülfonat ayrılma eğilimindedir ve depolama sırasında düzenli olarak ve kullanımdan önce homojenleştirilmelidir.
Bulanıklık ve ayrılmayı önlemek için Sodyum Alkan Sülfonat 20°C'nin altındaki sıcaklıklarda saklanmamalıdır.

Sodyum Alkan Sülfonatın kimyasal özellikleri:
Anyonik yüzey aktif madde.
Moleküler yapı, güçlü bir hidrofilik sülfonik asit grubuna ve güçlü yüzey aktivitesine ve düşük sıcaklıkta iyi suda çözünürlüğe sahip bir hidrokarbon grubuna sahiptir.
Sodyum Alkan Sülfonat, 20°C'de %32 aktif, 3°C'de bulutlanma noktası (%25) ve 25°C'de 31mN/m yüzey gerilimi (%1) içerir, %0.1 sulu çözeltinin ıslatma gücü 20°C'de 8s ve 50 ° C'de 4s
Sert suya karşı duyarsız, alkali, nötr, zayıf asidik çözeltilerde kararlıdır.
Su emme özelliği ile toz deterjan miktarı çok fazla olmamalıdır.
> %98 n-alkanlar ve uygun miktarda su içeren C14-C17 alkanlar, reaktörde ultraviyole ışık ışıması altında 0,1 MPa basınçta SO2 ve O2 karışık gazından geçirilir.
SO2 ve O2'nin moleküler oranı 2: 1'dir, 30 ° C'de Kükürt oksidasyon reaksiyonu sıcaklıkta gerçekleştirilir ve ayrıldıktan sonra Sodyum Alkan Sülfonat elde edilir.

Sodyum Alkan Sülfonat ambalajı
Kara tankeri: H68; H40; H30
Plastik tank, 1000 kg içerir: H40; H30
Büyük çanta, değişken: H95
Plastik bidon: H40(120 kg); H30(120 kg)
Plastik torba, 20 kg içerir: H95

Sodyum Alkan Sülfonat ürün açıklaması:
Tekstil işleme kimyasalları, deri yardımcıları, deterjanlar ve temizlik ürünleri için hammadde olarak, emülsiyon polimerizasyonları için anyonik emülgatör olarak ve plastik malzemeler için antistatik ajan olarak kullanılan Sekonder Alkan Sülfonatlar (SAS).
Üründe bulunan yüzey aktif maddeler, 648/2004 Sayılı Yönetmelik (EC) ve eklerinde belirtilen biyolojik bozunabilirlik ile ilgili şartlara, özelliklere ve sınırlara uygundur.
Gıda ile temas eden uygulamalarda Sodyum Alkan Sülfonat kullanımına ilişkin bilgiler talep üzerine mevcuttur.

Sodyum Alkan Sülfonat uygulamaları:
Deterjanlar, ıslatıcı maddeler, tekstil işleme kimyasalları ve deri yardımcıları için hammadde
Sodyum Alkan Sülfonat, tekstil ve deri endüstrisi için özellikle sıvı ve yüksek konsantrasyonlu macun benzeri deterjanların ve ıslatıcı ajanların yanı sıra alkali ve asit endüstriyel temizleyiciler, dezenfektan temizleyiciler ve ev tipi deterjanlar ve temizlik için bir anyonik yüzey aktif madde olarak kullanılabilir. ajanlar.
Sodyum Alkan Sülfonat asitlere, alkalilere ve elektrolitlere karşı nispeten kararlıdır.

Sodyum Alkan Sülfonat faydaları
Güçlü yağ giderme
Mükemmel ıslatma ve emülsifikasyon özellikleri
İyi partikül kir çıkarma
Sert suya karşı yüksek tolerans
Geniş bir pH aralığında kararlılık ve klor gibi enzimler, elektrolitler ve oksitleyici maddelerle yüksek uyumluluk
Viskozite düşürücü eylem
Benzen ve etilen oksit içermez
İyi cilt uyumluluğu
Çevre üzerinde düşük etki ile düşük su toksisitesi

İkincil alkan sülfonat ve katyonik yüzey aktif maddeler içeren sıvı deterjan
Buluş, ikincil alkansülfonat ve bir veya daha fazla katyonik yüzey aktif madde içeren tekstiller için sıvı çamaşır deterjanları ve temizleyicileri ile ilgilidir.
Toz deterjanların yanı sıra sıvı deterjanlar da günümüzde çok önemli.
Tekstil deterjanları. Sıvı deterjanlar, ana bileşenleri olarak yüzey aktif maddeler içerir.
Kural olarak, modern deterjanlarda aynı anda birkaç yüzey aktif madde kullanılır.
Anyonik ve noniyonik kombinasyonunun burada faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Sodyum Alkan Sülfonat yüzey aktif maddeler.
Genellikle anyonik yüzey aktif maddeler lineer alkilbenzensülfonatlar (LAS), yağlı alkol sülfatlar (FAS), ikincil alkan sülfonatlar (SAS) ve kısmen de kullanılan Yağlı alkol eter sülfatlardır (FAES).
İyonik olmayan yüzey aktif maddeler olarak gelir Uzun zincirli sentetik alkollerin etoksilatları, örn. okso alkolleri veya kullanılan doğal yağlı alkoller.
Diğer temel bileşenler olarak, örn. Polikarboksilatlar ve çözücüler, ör. Etanol, gliserin veya propandiol.
Ayrıca genellikle yıkama yardımcıları terimi altında gruplandırılan ve köpük düzenleyiciler, grilik önleyiciler, kir çözücü polimerler, enzimler, optik parlatıcılar, Renk transfer inhibitörleri ve boya sabitleyiciler kadar çeşitli madde gruplarını içeren katkı maddeleri.

Çamaşır bakımı için yıkamadan sonra yumuşatıcı veya çamaşır yumuşatıcı denilen ürünler kullanılır.
Bunlar çamaşırlara hoş bir yumuşaklık hissi verir, kırışıkları azaltır ve lif-lif sürtünmesini azalttıkları için çamaşırların aşınmasını azaltır.
Bu ürünler katyonik yüzey aktif maddeler, esas olarak ester kuatlar olarak adlandırılan kuaterner amonyum tuzları içerir.
Ne yazık ki, şimdiye kadar, anyonik yüzey aktif maddeler içeren sıvı deterjanlar, deterjana bir çamaşır koşullandırma etkisi vermek ve böylece bir yumuşatıcının kullanımını gereksiz kılmak için katyonik yüzey aktif maddeler ile birleştirilememiştir.
Bunun nedeni, anyonik yüzey aktif maddelerin katyonik yüzey aktif maddeler ile uyumsuzluğudur, bu da bileşenlerin bir topaklaşmasına, çökelmesine veya faz ayrılmasına yol açar.

Bir anyonik yüzey aktif madde olan ikincil alkan sülfonatların (SAS) çevresel matrislerde belirlenmesi için yeni bir metodoloji geliştirilmiştir.
Tortu ve çamur numuneleri basınçlı sıvı ekstraksiyonu ve sonikasyon kullanılarak ekstrakte edilirken, atık su ve yüzey suyu numuneleri katı faz ekstraksiyonu kullanılarak işlendi.
Ekstraksiyon geri kazanımları hem sulu (%78–120) hem de katı numuneler (%83–100) için kabul edilebilirdi.
Alkan sülfonatın tayini, iyon kapanı ve uçuş süresi dedektörleri kullanılarak yüksek veya ultra performanslı sıvı kromatografisi – kütle spektrometrisi ile gerçekleştirilmiştir.
Metodoloji, Alkan sülfonat konsantrasyonlarının yüzey suyunda 1 μg L-1'in altında ve tortularda 72 ila 9737 μg kg-1 arasında ölçüldüğü Guadalete Nehri'nden (SW İspanya) alınan örneklere uygulandı.
Alkan sülfonat homologları için, tercihen partiküler madde üzerine emilen daha uzun bir hidrokarbon zincirine sahip olanlar olarak diferansiyel bölümleme gözlemlendi.
Bir ön çevresel risk değerlendirmesi ayrıca, ölçülen Alkan sülfonat seviyelerinin örnekleme alanındaki su topluluğu için zararlı olmadığını gösterdi.

Sodyum Alkan Sülfonat uygulaması
Elde bulaşık yıkama sıvıları, tüm sıvı çamaşır ve temizlik maddeleri, özellikle yüksek konsantrasyonlu ürünler ve endüstriyel temizlik maddeleri için uygundur.

Sodyum Alkan Sülfonat depolama
Sodyum Alkan Sülfonat orijinal kapalı kaplarda oda sıcaklığında önerilen koşullarda en az 2 yıl saklanabilir.
Nakliye ve depolama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun.
Sodyum Alkan Sülfonat'ın özellikleri, soğuğa maruz kaldığında geri dönüşümlü olarak değişir.
Sodyum Alkan Sülfonat soğuğa maruz bırakılarak bulanıklaşırsa, kalınlaşırsa veya donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısaca karıştırın.

Madde tanıtımı
Ürün Adı: Sodyum Petrol Sülfonat
Petrol sodyum sülfonat
Başka bir isim: sodyum alkil sülfonat, T702 pas önleyici, sodyum petrol sülfonat T702
İngilizce adı: sodyum alkan sülfonat
Moleküler formül: R-SO3Na (R = C14 ~ C18 alkil)
Yapısal formül: RSO3Na, burada R, ortalama 14 ila 18 karbon atomlu doğrusal bir alifatik alkil grubudur
Çözünürlük: yarı saydam bir sıvı oluşturmak için suda çözünür, asit ve alkali ve sert suya karşı kararlı

Sodyum Alkan Sülfonat üretim Rotası
Temel olarak, Sodyum Alkan Sülfonat (SAS), sülfoksidasyon ve sülfoklorinasyon ile üretilebilir.
Sülfoklorinasyon ile üretilen alkan sülfonatlar, istenmeyen yan ürünler içerdiklerinden, esas olarak deterjan olmayan teknik amaçlar için kullanılır.
Sülfoklorlama ile üretilen SAS, bu HERA risk değerlendirmesi kapsamında değildir.
Sülfoksidasyon ile üretilen Sodyum Alkan Sülfonatlar, esas olarak ev ürünlerinde kullanılır ve düşük istenmeyen yan ürün içeriğine sahiptir.
Ultraviyole ışıkla ışınlanırken su varlığında n-parafinlerin kükürt dioksit ve oksijen ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanırlar.
Sülfoksidasyondan elde edilen Sodyum Alkan Sülfonat (SAS), ikincil alkan sülfonat sodyum tuzlarının yakından ilişkili izomerlerinin ve homologlarının bir karışımıdır.
RH + 2 SO2 + O2 + H2O RSO3H + H2SO4
RSO3H + NaOH RSO3Na + H2O
n-parafinlerin endüstriyel sülfoksidasyonu, çok lambalı bir reaktörde gerçekleştirilen su varlığında bir fotooksidasyondur.
Bu işlem herhangi bir katalizör veya çözücü gerektirmez.

Gaz enjeksiyonu ile reaksiyon karışımına gaz halinde bir SO2 ve O2 karışımı verilir.
SO2, O2 ve n-parafinlerin karışımı, yüksek basınçlı cıva lambaları tarafından üretilen UV ışığına maruz bırakılır.
Reaksiyon gazı sirküle edilir ve reaksiyon sıvısı reaktörün tabanından çıkarılır.
Alt tabaka olan Sodyum Alkan Sülfonat fazı ayrılır ve üst tabaka olan (reaksiyona girmemiş) parafin fazı soğutulur ve su ile doldurulur.
Reaksiyona girmemiş n-parafinler tekrar reaktöre geri döndürülür.
Ürün fazının indirgenmiş basınç altında konsantre edilmesinden, sülfürik asidin ayrılmasından ve konsantrenin sodyum hidroksit çözeltisi ile nötrleştirilmesinden sonra, kalan parafinler, aşırı ısıtılmış buharla buhar destilasyonu yoluyla ham üründen çıkarılır.
Buhar damıtığı yeniden ayrılır ve parafinler, reaksiyon karışımına geri döndürülür.
Kalan ürün eriyiği son olarak %60 veya %30 SAS içeriğine sahip ticari sulu SAS ürünleri elde etmek için suya dağıtılır.

Sodyum Alkan Sülfonat, bir sülfonik asit veya sülfonat grubu ile sübstitüe edilmiş tekli ikameli bir alkan ve isteğe bağlı olarak iki sülfonik asit veya sülfonat grubu ile ikameli bir çift ikameli alkan içeren bir alkan sülfonik asit veya sülfonat bileşimi ile ilgilidir; monosübstitüe alkanın disübstitüe alkana oranı 12:1'e eşit veya daha yüksektir.
Sodyum Alkan Sülfonat, bir alkan sülfonik asit veya sülfonat bileşiminin işlenmesi için bir işlemle ilgilidir, burada esas olarak iki ikameli alkanın tamamı çıkarılır veya tek ikameli alkanın iki ikameli alkanın molar oranı eşit olacak şekilde iki ikameli alkanın çıkarılır. 12:1'e eşit veya daha yüksek bir değere yükseltilir.
Sodyum Alkan Sülfonat, yüzey aktif madde olarak hiç veya daha az iki ikameli alkan içeren bu tür bir bileşim kullanılarak hidrokarbon içeren bir oluşumun işlenmesine yönelik bir yöntemle ilgilidir.
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.