SODYUM BROMAT

CAS Numarası: 7789-38-0
EC Numarası: 232-160-4
Bileşik Formül: BrNaO3
Molekül Ağırlığı: 150.89

NaBrO3'ün kimyasal formülüne sahip inorganik bileşik olan sodyum bromat, bromik asidin sodyum tuzudur.
Sodyum bromat güçlü bir oksitleyicidir.
Sodyum bromat, ticari olarak bromdan sodyum karbonat ile reaksiyona sokularak üretilir.
Sodyum bromat ayrıca sodyum bromürün elektrolitik oksidasyonu yoluyla üretilir. Sodyum bromat beyaz kristal formda mevcuttur ve suda çözünür.
Sodyum bromat, ısıya veya ateşe uzun süre maruz kaldığında patlayabilir.
Sodyum bromat, deaktive edici ikameler içeren ve böylece nitrobenzen, benzoik asit ve benzaldehit üretimi için bromat iyonları üreten aromatik bileşikler için güçlü bir bromlama maddesidir.

Sodyum bromat, sodyum ve bromun kimyasal bir bileşiğidir.
Sodyum bromat güçlü bir oksitleyicidir ve esas olarak kükürt veya tekne boyalarını içeren sürekli veya toplu boyama işlemlerinde ve sodyum bromür ile birlikte kullanıldığında altın madenlerinde saça kalıcı, kimyasal madde veya altın çözücü olarak kullanılır.
Brom, sembolü Br ve atom numarası 35 olan bir halojen elementtir.
İki atomlu brom doğal olarak oluşmaz, ancak kabuklu kayalarda brom tuzları bulunabilir.

Sodyum bromat öncelikle kozmetik sanayinde (saç boyama, düzleştirme ve ağartma), tekstil sanayinde (sentetik kumaşların boyama işlemi) ve gıda sanayinde (fırınlama maddesi) kullanılmaktadır.
Sodyum bromat, bromun termal ayrışmasına ve oksijen oluşumuna bağlı olarak patlayıcı endüstrisinde de belirgin bir şekilde kullanılmaktadır.
Ozon bromür iyonları ile reaksiyona girdiğinde suda doğal olarak oluşan bromatlar bulunur.

Sodyum bromatın genel tanımı:
Sodyum bromat, ticari olarak temin edilebilen, çok kararlı bir oksidandır.
Sodyum bromat, sıvı brom veya hipobromöz asit çözeltilerinden çok daha kolaydır.
Sodyum klorat ve sodyum bromatın (NaBrO3) elastik, piezoelektrik ve dielektrik sabitleri değerlendirilmiştir.

Sodyum Bromat genellikle çoğu ciltte hemen mevcuttur.
Yüksek saflıkta, mikron altı ve nanotoz formları düşünülebilir.

Sodyum bromatın kullanım alanları:
Sodyum bromat esas olarak kükürt veya tekne boyalarını içeren sürekli veya toplu boyama işlemlerinde ve sodyum bromür ile birlikte kullanıldığında altın madenlerinde saça kalıcı, kimyasal madde veya altın çözücü olarak kullanılır.
Sodyum Bromat genellikle çoğu ciltte hemen mevcuttur.
Yüksek saflıkta, mikron altı ve nanotoz formları düşünülebilir.
American Elements, uygun olduğunda, Mil Spec (askeri sınıf); ACS, Reaktif ve Teknik Derece; Gıda, Tarım ve İlaç Derecesi; Optik Derece, USP ve EP/BP (Avrupa Farmakopesi/İngiliz Farmakopesi) ve geçerli ASTM test standartlarını takip eder.

Sodyum Bromat beyaz kristal bir üründür ve doğal olarak kokusuzdur.
Sodyum Bromat yaygın olarak kullanılır:
-Sodyum bromat, tekstil endüstrisinde, malzemelerin baskı ve boyanmasına yardımcı olmak için yardımcı bir ajan olarak kullanılır.
-Sodyum bromat kuaför endüstrisinde kalıcı dalgalar için nötrleştirici olarak kullanılır, ayrıca saç rengini açabilir veya soldurabilir.
-Sodyum Bromat, Hidrojen Peroksit yerine saç üzerinde daha yumuşak bir etkiye sahip olduğu için Afrika Karayip saçı için permalarda daha fazla kullanılır.
-Sodyum bromat, kimyasal sentezlerde ve kimyasal reaksiyonlara neden olmak için kullanılan analitik reaktiflerde kullanılır.
-Sodyum bromat havuzlarda ve kaplıcalarda dezenfektan olarak kullanılır.
-Sodyum bromat, altın madenciliğinde sodyum bromür ile birlikte kullanıldığında altın çözücü olarak kullanılır.
-Gümüş bromür ile hazırlanmış fotoğrafçılıkta sodyum bromat kullanılmıştır.

Sodyum bromat güçlü bir oksidandır ve esas olarak kükürt veya tekne boyalarını içeren sürekli veya kesikli boyama işlemlerinde ve sodyum bromür ile birlikte kullanıldığında altın madenlerinde bir saç-permajan, kimyasal madde veya altın çözücü olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
SODYUM BROMAT, 7789-38-0, Bromik asit sodyum tuzu, Bromat de sodyum, sodyum bromat, UNII-U54JK6453O, CHEBI:75229, Bromik asit sodyum tuzu (1:1), U54JK6453O, Boyaton

Sodyum bromat üretimi:
Sodyum bromat, bromun bir sodyum karbonat çözeltisine geçirilmesiyle üretilir.
Sodyum bromat, sodyum bromürün elektrolitik oksidasyonu ile de üretilebilir.
Alternatif olarak, Sodyum bromat, bromun klor ile 80 °C'de sodyum hidroksite oksitlenmesiyle de oluşturulabilir.
3 Br2+3 Na2CO3=5 NaBr+NaBrO3+3 CO2

Sodyum bromat, deaktive edici ikame maddeleri içeren aromatik bileşikler için güçlü bir bromlama maddesidir.
Sodyum bromatın kullanıldığı bir brominasyon işlemi laboratuvar ölçeğinde optimize edilmiştir.
40−100°C'de substrat ve bromat tuzunun karıştırılan sulu çözeltisine veya bulamacına güçlü bir asidin eklenmesi, bromat iyonlarının ayrışmasına ve aktif bromlama türlerinin üretilmesine yol açar.
Nitrobenzen, benzoik asit ve benzaldehit gibi substratlar, yüksek verimlerde (%85-98) ve özgüllükte bromlandı.

Reaksiyon özellikle 4-nitroflorobenzen veya 4-florobenzoik asit gibi iki ikameli benzenlerin brominasyonu için faydalıdır.
Dinitrobenzenler veya nitrobenzoik asitler gibi çeşitli substratlar hiç brominasyona uğramadı.
Reaksiyonun ana parametreleri ve sentetik potansiyelinin bir kısmı tartışılmıştır.

IUPAC adı: Sodyum bromat
Diğer isimler:
Sodyum bromat (V)
Bromik asit, sodyum tuzu

Ürün Açıklaması
Sodyum bromat esas olarak kükürt veya tekne boyalarını içeren sürekli veya toplu boyama işlemlerinde ve sodyum bromür ile birlikte kullanıldığında altın madenlerinde saça kalıcı, kimyasal madde veya altın çözücü olarak kullanılır.

Sodyum Bromat, Nötrleştirici K-938, Sodyum bromat (DOT), Bromik asit, Dyeton, Nötrleştirici K-126, Nötrleştirici K-140, sodyum tuzu, Sodyum bromat (NaBrO3) olarak bilinir ve BrNaO3 Moleküler Formülüne ve 150.891969 Molekül Ağırlığına sahiptir. .
Sodyum bromat, bromun, sodyum bromür, sodyum karbonat ve sodyum bromat çözeltisine renksiz kübik kristaller halinde kokusuz olarak geçirilmesiyle üretilir.
Sodyum bromat özellikleri arasında 381°C Erime Noktası, 3.34 g/cu cm3 Yoğunluk/Özgül Ağırlık ve 0°C'de 27.5 g/100 g suda çözünürlüğü bulunur.
Ayrıca, Sodyum bromat, 1.594 kırılma Spektral Özellikler İndeksi'ne sahiptir.

CAS Numarası: 7789-38-0
ÇEBİ: 75229
Kimyasal Örümcek: 23009
ECHA Bilgi Kartı: 100.029.237
EC Numarası: 232-160-4
PubChem Müşteri Kimliği: 23668195
RTECS numarası: EF8750000
UNII: U54JK6453O
BM numarası: 1494
CompTox Kontrol Paneli: (EPA) DTXSID9023837

Sodyum bromat, deaktive edici ikame maddeleri içeren aromatik bileşikler için güçlü bir bromlama maddesidir.
Sodyum bromatın kullanıldığı bir brominasyon işlemi laboratuvar ölçeğinde optimize edilmiştir.
40−100°C'de substrat ve bromat tuzunun karıştırılan sulu çözeltisine veya bulamacına güçlü bir asidin eklenmesi, bromat iyonlarının ayrışmasına ve aktif bromlama türlerinin üretilmesine yol açar.

Nitrobenzen, benzoik asit ve benzaldehit gibi substratlar, yüksek verimlerde (%85-98) ve özgüllükte bromlandı.
Reaksiyon özellikle 4-nitroflorobenzen veya 4-florobenzoik asit gibi iki ikameli benzenlerin brominasyonu için faydalıdır.
Dinitrobenzenler veya nitrobenzoik asitler gibi çeşitli substratlar hiç brominasyona uğramadı.
Reaksiyonun ana parametreleri ve sentetik potansiyelinin bir kısmı tartışılmıştır.

Bileşik Formül: BrNaO3
Molekül Ağırlığı: 150.89
Görünüm: Beyaz kristaller ve/veya parçalar
Erime Noktası: Yok
Kaynama Noktası: Yok
Yoğunluk 3.339 g/cm3
H2O'da Çözünürlük: Yok
Tam Kütle: Yok
Monoizotopik Kütle: 149.892838
Şarj: Yok

Sodyum Bromat, Nötrleştirici K-938, Sodyum bromat (DOT), Bromik asit, Dyeton, Nötrleştirici K-126, Nötrleştirici K-140, sodyum tuzu, Sodyum bromat (NaBrO3) olarak bilinir ve BrNaO3 Moleküler Formülüne ve 150.891969 Molekül Ağırlığına sahiptir. .
Sodyum bromat, bromun, sodyum bromür, sodyum karbonat ve sodyum bromat çözeltisine renksiz kübik kristaller halinde kokusuz olarak geçirilmesiyle üretilir.

Sodyum bromat özellikleri arasında 381°C Erime Noktası, 3.34 g/cu cm3 Yoğunluk/Özgül Ağırlık ve 0°C'de 27.5 g/100 g suda çözünürlüğü bulunur.
Ayrıca, Sodyum bromat, 1.594 kırılma Spektral Özellikler İndeksi'ne sahiptir.

Ürün adı: Sodyum Bromat
Formül: NaBrO3
Cas No: 7789-38-0
Test: %99,5 MIN
Tanım: beyaz kristal toz
%5 solüsyonun görünümü: berrak ve renksiz
pH: 6.0 - 9.0
Nem % (ağırlıkça Maks. ): < 0,5
Brom: testi geçer

Sodyum bromat nedir?
Sodyum Bromat ve Potasyum Bromat, bromik asidin inorganik tuzlarıdır.
Bu tuzların her ikisi de renksiz ve kokusuz kristallerdir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, saç düzleştirici ve permanet dalga ürünlerinde Sodyum Bromat ve Potasyum Bromat kullanılabilir.

Sodyum bromat neden kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılır?
Sodyum Bromat ve Potasyum Bromat, saç düzleştirme veya kalıcı dalga ürünlerinde kullanılabilen oksitleyici maddelerdir.

Bilimsel gerçekler:
Sodyum Bromat ve Potasyum Bromat, oksitleyici ajanlar olarak hareket eden inorganik tuzlardır.
Hamuru güçlendirmek ve daha yüksek kabarmasını sağlamak için una Potasyum Bromat eklenir.
Sodyum bromat, ekmek pişerken tüketilecek kadar eklenir.

Formül: NaBrO3
Moleküler kütle: 150,9
381°C'de ayrışır
Bağıl yoğunluk (su = 1): 3.34
Suda çözünürlük, 20°C'de g/100ml: 36,4

Eş anlamlı
Bromat de sodyum [Fransızca]; Bromik asit, sodyum tuzu; Dyeton; Nötrleştirici K-126; Nötrleştirici K-140; Nötrleştirici K-938; [ChemIDplus] UN1494

Sodyum bromat Kategori:
Halojenler, İnorganik Bileşikler

Sodyum bromat Açıklama:
Renksiz veya beyaz kokusuz katı; [Merck İndeksi] Beyaz kokusuz toz; [MSDSçevrimiçi]

Kaynaklar/Kullanımlar
Analitik reaktif olarak sodyum bromat kullanılır; altının cevherlerinden çözülmesi için (sodyum bromür ile karıştırılmış); kazan temizliği için; kükürt ve tekne boyalarının oksidasyonu için; saç tedavisi formülasyonlarında;

CAS numarası: 7789-38-0
IUPAC: sodyum bromat
IUPAC geleneksel: sodyum bromat
SMILES: [Na+].[O-][Br](=O)=O
InChI anahtarı: XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Moleküler formül: BrNaO3
Molekül ağırlığı: 150.891
Çözünürlük: mevcut değil

bir oksitleyici; Organik malzemelerin yakınında yangın tehlikesi;
Cilt, göz ve solunum yolu tahriş edici;
Toksisite, kloratlarınkine benzer;
Sağırlığa ve CNS depresyonuna neden olabilir;
Akut böbrek yetmezliği çoğu zehirlenme vakasında ortaya çıkar;
Tahmini öldürücü doz 200-500 mg/kg'dır;
Cilt, göz ve solunum yolu tahriş edici;
"Bu madde yutulduğunda böbrekleri ve sinir sistemini etkileyerek böbrek yetmezliği, solunum depresyonu, işitme kaybı ve periferik nöropati ile sonuçlanabilir.
Etkileri gecikebilir."
İntihar vakalarında yuttuktan sonra hastalarda intravasküler hemolizden kaynaklanan anemi olabilir;
Güçlü bir oksitleyici ajan;
Yanıcı malzemeleri tutuşturabilir;
Isınma veya kirlenme patlama sebebim;
Oksitleyici bir ajan;
Yanıcı maddelerle teması halinde yangına neden olabilir.

Görünüm (Renk): Beyaz
Görünüm (Form): Kristal toz
Çözünürlük (Bulanıklık): %5 aq. çözüm Temizle
Çözünürlük (Renk) %5 aq. çözüm: Renksiz
Test: min.99%
Demir (Fe): maks. %0.0005
Ağır Metaller (Pb): maks. %0.0005

Eşanlamlı: Dyeton
Formül: NaBrO3
Formül Ağırlık: 150.91
CAS: 7789-38-0
Özellikler: İnce beyaz kristal
Notlar: Güçlü oksitleyici
Depolama Kodu: Beyaz—aşındırıcı; asitleri bazlardan ayırın; Oksitleyici asitleri organik asitlerden ayırın

Kimyasal formül: NaBrO3
Molar kütle: 150.89g/mol
Görünüm: renksiz veya beyaz katı
Koku: kokusuz
Yoğunluk: 3.339 g/cm3
Erime noktası: 381 °C (718 °F; 654 K)
Kaynama noktası: 1.390 °C (2.530 °F; 1.660 K)
Sudaki çözünürlük:
27,5 g/100 mL (0 °C)
36,4 g/100 mL (20 °C)
48,8 g/100 mL (40 °C)
90,8 g/100 mL (100 °C)
çözünürlük:
amonyakta çözünür
etanol içinde çözünmez
Manyetik duyarlılık (χ): −44.2·10−6 cm3/mol
Kırılma indeksi (nD): 1.594

Sodyum bromatın Kimyasal Özellikleri:
Beyaz kristaller veya toz; kokusuz.
Suda çözünebilir; alkolde çözünmez.

Sodyum bromatın Kimyasal Özellikleri:
Sodyum bromat, renksiz veya beyaz kristal bir katıdır. Kokusuz.

Sodyum bromatın kullanım alanları:
Başlıca endüstriyel ilginin bromatları, sodyum ve potasyumdur.
Sodyum bromat, cevherden altın çıkarmak için sodyum bromür ile karışımlarda kullanılır.
Sodyum bromat ayrıca analitik bir reaktif olarak, kazanlar için bir temizlik maddesi olarak ve saç sallama formülasyonlarında bir bileşen olarak kullanılır.
Potasyum bromat öncelikle un ve hamur için bir yumuşatıcı olarak kullanılır; Sodyum bromatların gıda dışı kullanımlarından bazıları, analitik kimya için oksitleyici bir madde olarak ve bir bromlayıcı madde olarak kullanımı içerir.
Kalsiyum ve baryum bromatları, oksitleyiciler, un içinde olgunlaştırıcı maddeler ve analitik reaktifler olarak sınırlı kullanıma sahiptir.

Sodyum bromatın kullanım alanları:
Sodyum bromat, altının cevherlerinden çözülmesi için sodyum bromür ile bir karışım olarak kullanılır.

Tanım
ChEBI: Karşı iyon olarak bromat içeren bir inorganik sodyum tuzu.

Genel açıklama
Beyaz kristal bir katı.
Isıya veya ateşe uzun süre maruz kaldığında patlayabilir.
Kimyasal analizlerde kullanılır.

Hava ve Su Reaksiyonları
Suda çözünür.

Reaktivite Profili
Sodyum bromat oksitleyici bir maddedir.
Yanıcı maddeler ve indirgeyici maddelerle şiddetli reaksiyona girebilir.
Tekstil, yağ, katı yağ, gres, şeker, talaş ve amonyum tuzları, karbon, fosfor, metal tozları ve sülfürlerle yangın ve patlama tehlikesiyle reaksiyona girer.
İnce bölünmüş alüminyum ile ince bölünmüş Sodyum bromat karışımı ısı, darbe ve sürtünme ile patlar.

Doğrusal Formül: NaBrO3
CAS Numarası: 7789-38-0
Molekül Ağırlığı: 150.89
EC Numarası: 232-160-4
MDL numarası: MFCD00003476
eCl@ss: 38050507
PubChem Madde Kimliği: 329747397
NACRES: NA.21

CAS: 7789-38-0
Moleküler Formül: BrNaO3
Molekül Ağırlığı (g/mol): 150.891
MDL Numarası: MFCD00003476
InChI Anahtarı: XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Eşanlamlı: sodyum bromat, bromik asit, sodyum tuzu, boyaton, bromat de sodyum, sodyum bromat nokta, nötrleştirici k-126, nötrleştirici k-140, nötrleştirici k-938, sodyum bromat nabro3, bromat de sodyum fransızGöster
PubChem Müşteri Kimliği: 23668195
CHEBI: CHEBI:75229
IUPAC Adı: sodyum; bromat
GÜLÜŞLER: [O-]Br(=O)=O.[Na+]

Kalite Seviyesi: 200
tahlil: ≥99%
form: kristaller
safsızlıklar: ≤%0,005 ağır metaller (Pb olarak)
pH: 5-9 (25 °C, 50 g/L)
yoğunluk: 25 °C'de 3.339 g/mL (yanar)
anyon izleri:
bromür (Br-): ≤500 mg/kg
sülfat (SO42-): ≤500 mg/kg
katyon izleri: Fe: ≤50 mg/kg
SMILES dizesi: [Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI: 1S/BrH03.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI anahtarı: XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M

Bromik asidin sodyum tuzu olarak da adlandırılan sodyum bromat, NaBrO3 kimyasal formülü ile temsil edilen inorganik bir sodyum, brom ve oksijen bileşiğidir.
Sodyum bromat, uzun süre ateşe veya ısıya maruz kaldığında patlayabilen güçlü bir oksitleyici ajandır.

CAS No.7789-38-0
Kimyasal Adı: Sodyum bromat
Eşanlamlılardyetone;BROMIDE;SODYUM BROMATE;bromatedesodium;SodiuM broMated;neutralizerk-126;neutralizerk-140;neutralizerk-938;BROMIDE STANDARD;SODYUM BROMIDE 40
CBNumarası:CB6181002
Moleküler Formül:BrNaO3

CAS No: 7789-38-0
Ürün Kodu: FS35172
MDL No: MFCD00003476
Kimyasal Formül: NaBrO3
Molekül Ağırlığı: 150.89 g/mol

sodyum bromat
7789-38-0
Bromik asit, sodyum tuzu
bromat de sodyum
sodyum; bromat
UNII-U54JK6453O
ÇEBİ:75229
Bromik asit, sodyum tuzu (1:1)
U54JK6453O
Dyeton
Sodyum bromat, >=99%
Sodyum bromat (DOT)
Sodyum bromat, %99+, ekstra saf
Bromat de sodyum [Fransızca]
HSDB 2185
EINECS 232-160-4
MGK 77383
UN1494
CCRIS 9265
NaBrO3
ACMC-20ajov
Na Br O3
DSSTox_CID_3837
EC 232-160-4
DSSTox_RID_77203
DSSTox_GSID_23837
CHEMBL1348453
DTXSID9023837
Sodyum bromat, p.a., %99,5
Tox21_202534
BR1198
MFCD00003476
AKOS015833691
NCGC00090778-01
NCGC00090778-02
NCGC00260083-01
Sodyum bromat [UN1494] [Oksitleyici]
K374
CAS-7789-38-0
FT-0699768
Q414567
Sodyum bromat, puriss. p.a., >=%99,5 (RT)
bromik asit sodyum tuzu
bromik asit, sodyum tuzu
nötrleştirici K-126
sodyum bromat reaktifi
sodyum bromat teknoloji sınıfı
sodyumbromat
Sodyum bromat [ACD/IUPAC Adı] [Wiki]
232-160-4 [EINECS]
7789-38-0 [RN]
Bromat de sodyum [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
Bromik asit sodyum tuzu
EF8750000
MFCD00003476
Natriumbromat [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
[7789-38-0]
38869-75-9 [RN]
38869-76-0 [RN]
%99 (metal bazlı)
Bromat de sodyum [Fransızca]
Bromik asit (acd/isim 4.0)
BROMİK ASİT, SODYUM TUZU
Dyeton
EINECS 232-160-4
NaBrO3
Nötrleştirici K-126
Nötrleştirici K-140
Nötrleştirici K-938
Sodyum bromat Msynth®
sodyum bromik asit
sodyum; bromat
UNII:U54JK6453O
UNII-U54JK6453O
SU DEZENFEKSİYON MODELİ (SODYUM BROMAT)
溴酸钠 [Çince]

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.